Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Порядок предоставления органами Антимонопольного комитета Украины заключений по условиям приватизации предприятий-монополистов

Фонд государственного имущества, Антимонопольный комитет
Приказ от 04.12.1998 № 2284/12

Про внесення змін і доповнень до Порядку надання органами Антимонопольного комітету України висновків щодо умов приватизації підприємств-монополістів

Наказ Фонду державного майна України,
Антимонопольного комітету України
від 4 грудня 1998 року N 2284/12 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 грудня 1998 р. за N 834/3274

З метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства діючого Порядку надання органами Антимонопольного комітету України висновків щодо умов приватизації підприємств-монополістів НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни та доповнення до Порядку надання органами Антимонопольного комітету України висновків щодо умов приватизації підприємств-монополістів, затвердженого спільним наказом Антимонопольного комітету України та Фонду державного майна України від 1 грудня 1997 року N 81/01/1342 "Про затвердження Порядку надання органами Антимонопольного комітету України висновків щодо умов приватизації підприємств-монополістів", виклавши його у новій редакції (додається).

2. Фонду державного майна України:

2.1. Забезпечити у п'ятиденний термін з дня затвердження цього наказу подання його на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Забезпечити у десятиденний термін з дня державної реєстрації цього наказу у Міністерстві юстиції України опублікування його в "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію".

Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

 

Голова Фонду державного
майна України
 

 
О. Бондар
 

Голова Антимонопольного
комітету України
 

 
О. Завада
 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Антимонопольного
комітету України та
Фонду державного майна України
від 01.12.1997 р. N 81/01/1342
(в редакції наказу Фонду державного
майна України й
Антимонопольного комітету України
від 04.12.98 р. N 2284/12)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 грудня 1998 р. за N 834/3274 

ПОРЯДОК
надання висновків щодо умов приватизації та погодження з органами Антимонопольного комітету України приватизації підприємств, що займають монопольне становище на ринку відповідних товарів України

Цей Порядок визначає процедуру надання органами Антимонопольного комітету України висновків щодо умов приватизації об'єктів - майнових комплексів тих підприємств, які займають монопольне становище на ринку відповідних товарів України, та процедуру погодження з органами Антимонопольного комітету України приватизації підприємств, що займають монопольне становище на загальнодержавному товарному ринку та, за переліком, визначеним Антимонопольним комітетом України, - на регіональному товарному ринку.

 
Надання висновків щодо проекту плану приватизації (розміщення акцій) та погодження з органами Антимонопольного комітету України приватизації підприємств, що займають монопольне становище на ринку відповідних товарів України

1. Державний орган приватизації, який прийняв рішення про приватизацію об'єкта, подає до відповідного органу Антимонопольного комітету України (залежно від того, чи займає підприємство монопольне становище на загальнодержавному чи регіональному ринку) документи, перелік яких наведено у додатку.

2. Відповідний орган Антимонопольного комітету у десятиденний термін від дня одержання документів, наведених у додатку, готує в установленому Антимонопольним комітетом порядку свій висновок щодо умов приватизації об'єкта.

У висновку зазначається рішення органу Антимонопольного комітету України щодо погодження (непогодження) приватизації відповідного об'єкта.

3. Проект уточненого плану розміщення акцій подається до відповідного органу Антимонопольного комітету України лише в разі зміни розміру пакета акцій, що закріплюється у державній власності. У такому випадку інші документи, що зазначені в переліку, наведеному в додатку, не подаються.

  

Додаток
до Порядку надання висновків щодо
умов приватизації та погодження з
органами Антимонопольного комітету
України приватизації підприємств,
що займають монопольне становище
на ринку відповідних товарів України 

ПЕРЕЛІК
документів та форми відомостей, які подаються до органів Антимонопольного комітету України для надання ними висновків щодо умов приватизації підприємства-монополіста

1. На розгляд проекту плану приватизації майнового комплексу підприємства, що займає монопольне становище на загальнодержавному або регіональних ринках і визнане таким у встановленому порядку (надалі - підприємство), до Антимонопольного комітету (його територіального відділення) подаються:

а) копія проекту плану приватизації підприємства з додатками;

6) проекти установчих документів;

в) інформація (довідка) щодо участі у об'єднаннях підприємців;

г) обгрунтування доцільності або недоцільності реорганізації підприємства шляхом поділу або виділення;

ґ) копії форм звітності за останній рік і за звітний період поточного року:

баланс підприємства (ф. N 1);

звіт підприємства по продукції (ф. N 1-П, ф. N 1 - натура або відповідні галузеві форми);

д) відомості про склад підприємства із зазначенням переліку відособлених структурних підрозділів (одиниць): філіали, відділення, центри, представництва та інші відокремлені підрозділи з правом юридичної особи або без права юридичної особи;

е) характеристика ринку споживання основних видів товарів підприємства (перелік 3 - 5 основних споживачів, обсяги споживання, місцезнаходження споживачів тощо). При відсутності документально підтвердженої інформації надається експертна оцінка; 

є) відомості про основні види діяльності підприємства і його відособлених структурних підрозділів та їхні частки на загальнодержавному і регіональному товарних ринках за останній рік і за звітний період поточного року подаються за формою "Інформаційна карта підприємства (відомості про основні види діяльності підприємства, його частку на ринку)".

Якщо для прийняття рішення немає потреби в одержанні усіх документів і відомостей, то їх перелік, за погодженням з органом Антимонопольного комітету, може бути скорочено.

2. На розгляд проекту плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства, створеного шляхом корпоратизації підприємства, до Антимонопольного комітету (його територіального відділення) подаються:

а) проект плану розміщення акцій;

б) статут товариства;

в) відомості згідно з пунктами 1 "в" - 1 "є".

Відомості про основні види діяльності підприємства і його відособлених структурних підрозділів та їхні частки на загальнодержавному і регіональному товарних ринках за останній рік і за звітний період поточного року подаються за формою "Інформаційна карта підприємства (відомості про основні види діяльності підприємства, його частку на ринку)".

Якщо для прийняття рішення немає потреби в одержанні усіх документів і відомостей, то їх перелік, за погодженням з органом Антимонопольного комітету, може бути скорочено.

Інформаційна карта підприємства
(Відомості про основні види діяльності підприємства, його частку на ринку)

  

  

  

  

  

  

  

  

Дата надходження

I. Загальна характеристика підприємства

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

  

Повне та скорочене найменування українською мовою

  

  

Повне та скорочене найменування російською мовою

  

  

Повне та скорочене найменування англійською мовою

  

  

         Поштовий індекс

  

            Відділення зв'язку

  

                      Область                               Район                                Місто (село)                   Район міста 

  

  

  

  

                          Вулиця                                                        Будинок                   Корпус                 Квартира 

  

  

  

  

Телефони: основний 

  

додатковий 

10 

  

Телефакси: основний 

11 

  

додатковий 

12 

  

Телетайп 

13 

  

Телекс 

14 

  

Форма власності 

15 

  

Орган управління 

16 

  

 

Ознака особи (фізична - 0; юридична - 1; без права юр. особи - 2) 

17 

  

Форма господарської діяльності (госпрозрахунок - 0; на бюджеті - 1) 

18 

  

Кількість підрозділів (філій, дочірніх підприємств) 

19 

  

Підрозділ (відділення, філія, дочірнє підприємство) 

20 

  

 

21 

Керівник (прізвище, ім'я, по батькові) 

22 

Найменування органу, який провів реєстрацію (перереєстрацію) 

Дата реєстрації - Ч/М/Р 

23 

  

Номер рішення 

24 

  

Код виду діяльності 

25 

  

Код території 

26 

  

Організаційно-правова форма 

27 

  

II. Характеристика діяльності підприємства на загальнодержавному ринку*

Рік 

Код
товару за
К-ЗКП
(А-ЗКП) 

Код
товару
(товарної
групи)
за ГС** 

Наймену-
вання
товару
(товарної
групи) 

Одиниця
виміру*** 

Обсяг виробництва 

Частка по
вироб-
ництву, %
гр. 7 : гр. 6
х 100 % 

Експорт 

Імпорт по
Україні**** 

Обсяг
ринку
гр. 6 - гр. 9 
+  гр. 11 

Частка
підпри-
ємства
на ринку, %
(гр. 7 - гр. 10) :
гр. 12 х 100 % 

по
Україні**** 

по підпри-
ємству 

по
Україні**** 

по підпри-
ємству 

10 

11 

12 

13 

III. Перелік основних конкурентів підприємства на загальнодержавному ринку

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

Найменування
підприємства
(підпорядкованість,
організаційно-
правова форма) 

Юридична адреса,
телефон, телефакс 

Код товару
за К-ЗКП (А-ЗКП) 

Код товару
(товарної групи)
за ГС** 

Найменування товару
(товарної групи) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IV. Характеристика діяльності основних споживачів, постачальників підприємства на загальнодержавному ринку*

Рік 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

Найменування
підприємства
(підпорядкованість,
організаційно-
правова форма) 

Юридична
адреса,
телефон,
телефакс 

Код товару за
К-ЗКП (А-ЗКП) 

Код товару
(товарної
групи)
за ГС** 

Одиниця
виміру*** 

Найменування
товару
(товарної
групи) 

Обсяг
споживання 

Обсяг
постачання 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

V. Характеристика діяльності підприємства на регіональному ринку*

Рік 

Код товару за
К-ЗКП (А-ЗКП) 

Код товару
(товарної групи)
за ГС** 

Найменування
товару
(товарної групи) 

Одиниця
виміру*** 

Обсяг виробництва 

Частка
підприємства
на ринку, %
гр. 7 :  гр. 6 х 100 % 

Географічні
межі
товарного
ринку 

по регіону
(обсяг ринку) 

по
підприємству 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VI. Перелік основних конкурентів підприємства на регіональному ринку

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

Найменування
підприємства
(підпорядкованість,
організаційно-правова
форма) 

Юридична адреса,
телефон, телефакс 

Код товару
за К-ЗКП (А-ЗКП) 

Код товару
(товарної групи)
за ГС** 

Найменування товару
(товарної групи) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII. Характеристика діяльності основних споживачів, постачальників підприємства на регіональному ринку*

Рік 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

Найменування
підприємства
(підпорядкованість,
організаційно-
правова форма) 

Юридична
адреса,
телефон,
телефакс 

Код товару
за К-ЗКП
(А-ЗКП) 

Код товару
(товарної
групи)
за ГС** 

Наймену-
вання
товару
(товарної
групи) 

Одиниця
виміру*** 

Обсяг
споживання 

Обсяг
постачання 

Географічні
межі
товарного
ринку 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VIII. Фінансова діяльність підприємства
Інформація про власників найбільших пакетів акцій (часток, паїв) об'єкта (вказати в порядку зменшення частки):

Ідентифіка-
ційний код
за ЄДРПОУ 

Найменування
фінансової групи,
холдингу, інших
власників 

Юридична адреса,
телефон, телефакс 

Кількість
акцій
(шт.) 

Частка в
загальній
кількості
акцій (%) 

Вартість
акцій
(тис. грн.) 

Частка акцій у
статутному
капіталі
підприємства
(%) 

Відмітка про
контрольний
пакет акцій 

Рік
діяльності* 

Перелік об'єктів, у яких підприємство має пакети акцій (частки, паї):

Ідентифіка-
ційний код
за ЄДРПОУ 

Найменування
підприємства 

Юридична адреса,
телефон, телефакс 

Вартість
акцій
(тис. грн) 

Частка акцій
у статутному
капіталі
об'єкта (%) 

Рік
діяльності* 

Основні фінансово-господарські показники діяльності підприємства:

Ідентифіка-
ційний код
за ЄДРПОУ 

Сума активів по
балансу (тис. грн.)
Ф-1 річного звіту 

Статутний фонд
(тис. грн) 

Загальний обсяг
реалізації (тис. грн)
Ф-2 річного звіту 

Рік
діяльності* 

IX. Реорганізація (поділ, виділення) об'єкта

Поділ підприємства:

Ідентифікаційний код 

Найменування підприємств, підпорядкованість або власник 

Юридична адреса, телефон, телефакс 

Дата реорганізації 

  

  

  

  

____________

* Заповнюється окремо за минулий звітний рік, а також за рік, що йому передував, а після закінчення II кварталу - за звітний період поточного року.

** Гармонізована система опису та кодування товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності.

*** Графа заповнюється: чисельник - у фізичних одиницях, знаменник - у вартісному виразі. У разі відсутності фізичних одиниць виміру в чисельнику ставиться прочерк (-).

**** Не заповнюється у разі неможливості одержання відповідної інформації.

 

Ми, нижчепідписані, заявляємо, що в цих Відомостях інформація відповідає нашим дійсним знанням і грунтується на добросовісній обробці та узагальненні всіх наявних у нас вихідних даних.

 

Керівник підприємства 

___________
підпис 

___________
дата 

___________
прізвище 

телефон 

Картку заповнив 

___________
підпис 

___________
дата 

___________
прізвище 

телефон 

 

Місце печатки 

Подання завідомо недостовірної інформації тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством. 

 

 

 

Опрос