Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка учета и контроля за деятельностью инвестиционного фонда и инвестиционной компании по размещению приватизационных бумаг

Минфин, Фонд государственного имущества
Порядок, Приказ от 11.05.1994 № 276/40
Утратил силу

Про затвердження Порядку обліку і контролю за діяльністю інвестиційного фонду та інвестиційної компанії щодо розміщення приватизаційних паперів 

Наказ Фонду державного майна України,
Міністерства фінансів України
від 11 травня 1994 року N 276/40

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 травня 1994 р. за N 118/327

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Фонду державного майна України,
Міністерства фінансів України
від 6 липня 2015 року N 982/624)

З метою виконання Указу Президента України від 19.02.94 р. N 55/94 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії", вимог Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії та забезпечення участі громадян України в приватизації із застосуванням приватизаційних паперів НАКАЗУЄМО:

Затвердити Порядок обліку і контролю за діяльністю інвестиційного фонду та інвестиційної компанії щодо розміщення приватизаційних паперів (додається).

 

Голова Фонду
державного майна України

 
В. Прядко

Заступник Міністра фінансів

М. Гончарук

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Фонду державного майна України,
Міністерства фінансів України
від 11 травня 1994 р. N 276/40

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 травня 1994 р. за N 118/327

ПОРЯДОК
ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ ПРИВАТИЗАЦІЙНИХ ПАПЕРІВ

Порядок обліку і контролю за діяльністю інвестиційного фонду та інвестиційної компанії (надалі - фонд) щодо розміщення приватизаційних паперів розроблено відповідно до Закону України "Про приватизаційні папери", Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 1994 р. N 55/94, та Указу Президента України від 21 квітня 1994 р. N 178/94 "Про введення в готівковий обіг приватизаційних майнових сертифікатів".

I. Облік надходження і використання фондом приватизаційних паперів

1. Депозитарій, з яким фонд уклав депозитний договір, відкриває фонду рахунки для акумуляції приватизаційних паперів учасників при наявності нотаріально посвідченої копії дозволу Фонду державного майна України на здійснення комерційної діяльності з приватизаційними паперами.

2. Бухгалтерський облік господарської діяльності фонду ведеться відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 250 з змінами внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 5.07.93 р. N 509, від 24.09.93 р. N 804 та від 21.03.94 N 175. Бухгалтерська звітність подається Фонду державного майна України та в інші адреси, передбачені вказаним Положенням.

3. Облік вартості приватизаційних паперів, що одержані фондом за дорученням власників приватизаційних паперів, здійснюється на підставі виписок депозитарія по рахунках фонду та других примірників приватизаційних платіжних доручень установ Ощадбанку, які виконали доручення власників приватизаційних паперів на переказ вартості сертифікату зі свого депозитного приватизаційного рахунку на рахунок фонду. Одержання фондом від громадян приватизаційних майнових сертифікатів оформлюється інвестиційним керуючим реєстром, в якому містяться відомості про прізвище, ім'я та по батькові громадянина, його місце проживання, серія, номер і вартість приватизаційних майнових сертифікатів. Про одержання приватизаційного майнового сертифікату фонд видає громадянину завірену печаткою квитанцію, в якій вказуються ті ж відомості, що наводяться у реєстрі.

4. Надходження приватизаційних паперів відображається по кредиту рахунку 95 "Інші позикові кошти" субрахунок 5 "Приватизаційні папери" і дебету рахунків: 55 "Інші рахунки в банках" субрахунок 7 "Приватизаційні папери" - на вартість приватизаційних паперів, що перераховані на рахунки фонду установами Ощадбанку: 56 "Інші грошові документи" субрахунок 4 "Приватизаційні папери" - на вартість приватизаційних майнових сертифікатів, що внесені громадянами до фонду.

Вартість приватизаційних майнових сертифікатів, що передані фондом депозитарію, відображається по кредиту рахунку 56 "Інші грошові документи" субрахунок 4 "Приватизаційні папери" і дебету рахунку 55 "Інші рахунки в банках" субрахунок 7 "Приватизаційні папери".

5. Видача особі в обмін на приватизаційні папери інвестиційних сертифікатів оформлюється інвестиційним керуючим реєстром, в якому наводяться прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, відомості про документ, що посвідчує його особу, назва, серія і номер інвестиційного сертифікату, його вартість, дата видачі і розпис про одержання цінних паперів.

На вартість виданих інвестиційних сертифікатів дебетується рахунок 95 "Інші позикові кошти" субрахунок 5 "Приватизаційні папери" і кредитується рахунок 75 "Розрахунки з учасниками" субрахунок "Розрахунки з учасниками інвестиційного фонду".

Аналітичний облік на субрахунках 5 "Приватизаційні папери" рахунку 95 і "Розрахунки з учасниками інвестиційного фонду" рахунку 75 ведеться в розрізі осіб, які внесли або одержали відповідні цінні папери.

6. Вартість акцій приватизованих підприємств, що одержані фондом за приватизаційні папери, відображається по дебету рахунку 58 "Фінансові вкладення" і кредиту рахунку 55 "Інші рахунки в банках" субрахунок 7 "Приватизаційні папери". Такі дані накопичуються у Довідці про використання приватизаційних паперів (додаток N 1).

7. Облік витрат, пов'язаних з діяльністю фонду з приватизаційними паперами, ведеться на рахунку 26 "Загальногосподарські витрати".

Щомісячно вся сума витрат з рахунку 26 "Загальногосподарські витрати" списується на фінансові результати.

 Формування витрат фонду здійснюється відповідно до Основних положень про склад витрат виробництва (обігу) і формування фінансових результатів на підприємствах і в організаціях України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1993 р. N 764, з включенням додатково таких витрат:

оплата за публікацію у встановлені терміни фінансового звіту фонду;

виплата винагороди інвестиційному керуючому, річний розмір якої не повинен перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів інвестиційного фонду або 10 відсотків, якщо активи інвестиційного фонду більш як на 50 відсотків сформовано за рахунок приватизаційних паперів;

оплата послуг депозитарія інвестиційного фонду у відповідності з депозитним договором;

державне мито по операціях з інвестиційними сертифікатами;

витрати, пов'язані з нарахуванням і виплатою дивідендів учасникам і засновникам інвестиційного фонду (придбання конвертів, паперу для повідомлень, оплата послуг установ зв'язку, оплата праці працівників, які залучені для складання відповідних повідомлень, оплата повідомлень у засобах масової інформації тощо).

8. Доходи фонду складаються з дивідендів та інших надходжень від цінних паперів, що перебувають у власності фонду, та доходів від операцій з цінними паперами, бухгалтерський облік яких ведеться по кредиту рахунку 80 "Прибутки і збитки" і відображаються у складі валових доходів фонду.

9. Нарахування дивідендів (розподіл прибутку) засновникам і учасникам відображається по дебету рахунку 81 "Використання прибутку" і кредиту рахунку 75 "Розрахунки з учасниками".

10. Фонд складає бухгалтерську звітність в обсязі типових форм. Разом з бухгалтерським звітом подається Довідка про вартість чистих активів, форма і порядок складання якої викладені в Положенні про порядок оцінки чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційної компанії, яке затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 1994 р. N 36. Достовірність річного бухгалтерського звіту підтверджується аудиторським висновком.

II. Контроль за діяльністю фонду щодо розміщення приватизаційних паперів

1. Контроль за діяльністю фонду щодо розміщення приватизаційних паперів здійснюється Фондом державного майна України.

2. На останню дату кожного кварталу фонд складає і разом з бухгалтерською звітністю та Довідкою (додаток N 1) подає до Фонду державного майна України Звіт про використання приватизаційних паперів, що одержані фондом (додаток N 2).

3. Фонд державного майна України у разі порушення фондом порядку здійснення комерційної діяльності з приватизаційними паперами може зупинити дію дозволу на певний строк або до усунення порушення. При систематичному або грубому порушенні цього порядку дозвіл може бути анульований за рішенням Фонду державного майна України. У таких випадках Фонд державного майна України має право звертатись до арбітражного суду з позовною заявою про ліквідацію фонду.

 

 

 

Додаток N 1
до Порядку обліку і контролю за діяльністю інвестиційного фонду та інвестиційної компанії щодо розміщення приватизаційних паперів

Довідка
про використання приватизаційних паперів

______________________________________
(повне найменування фонду)

за ________________ 199_ р. 

N п/п

Дата придбання

Код об'єкта приватизації

Найменування майна

Кількість (для акцій вказуються серії та номери)

Загальна вартість млн. крб.

Сплачено приватизаційними паперами

Всього (млн. крб.)

в тому числі:

майновими сертифікатами

житловими чеками

1

2

3

4

5

6

7

8

9

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Інвестиційний керуючий

 

 

 

Додаток N 2
до Порядку обліку і контролю за діяльністю інвестиційного фонду та інвестиційної компанії щодо розміщення приватизаційних паперів

ЗВІТ
про рух приватизаційних паперів,

одержаних __________________________________
(повне найменування фонду)

за __________________ 199_ р. 

млн. крб.

Вид приватизаційного паперу

Код рядка

Вартість приватизаційних паперів на початок звітного періоду

Надходження за звітний період

Вкладено в об'єкти, що приватизуються

Вартість невикористаних приватизаційних паперів на кінець звітного періоду

Вартість інвестиційних сертифікатів, що видані

1

2

3

4

5

6

7

Майнові сертифікати

010

 

 

 

 

 

Житлові чеки

020

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний керуючий

Керівник депозитарія

____________ 

Опрос