Идет загрузка документа (92 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил распространения государственных лотерей

Госкомспорт
Приказ, Правила от 28.10.1998 № 2120
Утратил силу

Про затвердження Правил розповсюдження державних лотерей

Наказ Державного комітету України з фізичної культури і спорту
від 28 жовтня 1998 року N 2120

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 грудня 1998 р. за N 824/3264

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 12 грудня 2005 року N 3194)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року N 577 "Про сприяння розвитку державної системи лотерей в Україні" та з метою врегулювання відносин у сфері проведення лотерей, розширення джерел наповнення державного бюджету, фінансування спортивних програм і заходів в Україні НАКАЗУЮ:

1. Затвердити погоджені з Міністерством фінансів і Міністерством зовнішніх економічних зв'язків України Правила розповсюдження державних лотерей (додаються).

2. Управлінню фінансів, обліку і контролю (Надоненко С. М.) спільно з Українським державним підприємством лотерей "Молодьспортлото" забезпечити контроль за дотриманням вимог, що передбачаються в Правилах розповсюдження державних лотерей на території України. 

 

Голова 

І. Н. Федоренко 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України
з фізичної культури і спорту
від 28 жовтня 1998 р. N 2120

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 грудня 1998 р. за N 824/3264 

ПРАВИЛА
розповсюдження державних лотерей

Ці Правила визначають загальні умови розповсюдження державних лотерей на території України.

1. Розповсюдження білетів лотерей здійснюється за принципами добровільної участі в грі, публічності проведення лотерей, загальнодоступності інформації про лотереї, державної підтримки та контролю за розповсюдженням лотерей.

2. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

Державна грошова лотерея - лотерея, умови якої передбачають призовий фонд у розмірі не менш як 50 відсотків від суми отриманих доходів, а також відрахування до Державного бюджету України в розмірі не менш як 30 відсотків від доходів, що залишаються в розпорядженні агента після виплат призового фонду. Державна грошова лотерея підлягає обов'язковій реєстрації в Міністерстві фінансів України.

Агент з проведення державної грошової лотереї (агент) - підприємство, установа чи організація, в тому числі бюджетні, що отримали право на проведення державної грошової лотереї у встановленому Законом порядку.

Лотерейний білет - бланк документа суворого обліку, виготовлений за ліцензією Міністерства фінансів України, який дає право на участь у розіграші призового фонду лотереї, а в разі виграшу є підставою для одержання виграшу.

Лотерея може проводитись як із застосуванням лотерейних білетів, так і через електронне обладнання, використання якого дозволяє заміняти лотерейні білети іншими документами або в інший спосіб засвідчувати участь у грі та надавати право на одержання виграшу.

Ставка - кошти, сплачені для одноразової участі в лотереї, сума яких фіксується згідно з умовами проведення лотереї.

Розповсюджувачі державних грошових лотерей - юридичні та фізичні особи, з якими агент з проведення державної грошової лотереї уклав договір про розповсюдження білетів державних грошових лотерей (договір доручення, інший цивільно-правовий договір або трудовий договір).

Мережа розповсюдження - сукупність місць та спеціалізованих пунктів з приймання ставок і виплат виграшів відповідно до умов проведення лотерей. Формування й розвиток мережі розповсюдження здійснюється агентом за підтримки органів місцевого самоврядування.

Учасники лотереї (гравці) - фізичні особи віком від 16 років, які самостійно визначають види лотерей, в яких беруть участь, сплачують ставку білета державної грошової лотереї та отримують право на одержання виграшу в разі підтвердження їх перемоги.

3. Лотерейні білети державних грошових лотерей можуть розповсюджуватися будь-де на території України, в тому числі на всіх видах транспорту, якщо це не порушує громадський порядок та не перешкоджає пересуванню транспорту й пішоходів. Місце розповсюдження білетів державних грошових лотерей на територіях чи в приміщеннях зі спеціальним режимом встановлюється за узгодженням з адміністрацією цих територій і приміщень.

4. Мережа розповсюдження білетів державних грошових лотерей складається з власної мережі розповсюдження агента та мережі розповсюджувачів, що працюють з агентом на договірній основі.

5. Розповсюдження лотерейних білетів здійснюється через:

пункти некапітальної забудови - кіоски, ларьки, ятки, павільйони, торговельні автомати;

засоби пересувної мережі - авторозвозки, автомагазини, візки, лотки, столики тощо;

магазини, поштові відділення та інші заклади, що мають торговельний зал для покупців;

мережу розповсюджувачів білетів державних грошових лотерей з рук.

6. Стаціонарні пункти з розповсюдження білетів державних грошових лотерей агентів мають бути типовими, відповідати вимогам нормативних документів щодо санітарії, охорони праці, техніки безпеки та відповідати естетичним вимогам, а також мають бути обладнані електроосвітленням. Лотерейні білети в пунктах розповсюдження мають бути виставлені у видному для гравців місці. 

Рекламно-інформаційне оформлення пунктів має бути типовим для даного агента.

7. У пунктах розповсюдження білетів державних грошових лотерей розміщується оформлена в будь-який спосіб потрібна для гравців інформація: копія свідоцтва про державну реєстрацію агента як суб'єкта підприємницької діяльності, перелік лотерей, які розповсюджуються, ставки білетів, кількість виграшів та їхні розміри, адреса найближчої філії агента, адреса його головного підприємства та номери контактних телефонів, за якими можна звернутися за інформацією про умови проведення державних грошових лотерей із зауваженнями та пропозиціями. 

Усі відомості оформляються відповідно до законодавства про мови.

Розповсюджувачі білетів державних грошових лотерей зобов'язані надавати клієнтові доступну й достовірну інформацію про лотерейні білети та умови проведення розіграшів. 

8. Представники агента повинні проводити інструктаж з розповсюджувачами з питань дотримання вимог цих Правил та нормативних документів, що регламентують організацію та проведення державних грошових лотерей в Україні.

9. Агент видає розповсюджувачам - фізичним і юридичним особам відомості обліку руху білетів та виручки й лотерейні білети. Розповсюджувачі - юридичні особи одержують відомості руху білетів державних лотерей та лотерейні білети від агента за накладними. Зазначені відомості відповідальна особа розповсюджувача видає працівникам, які безпосередньо розповсюджують лотерейні білети.

10. Агент укладає з розповсюджувачами - юридичними та фізичними особами договори доручення, комісії та інші цивільно-правові й трудові договори про розповсюдження державних лотерей.

11. Розповсюджувачі - фізичні особи при розповсюдженні лотерейних білетів повинні при собі мати:

відомість обліку руху білетів та виручки;

посвідчення розповсюджувача державних лотерей (додаток 1).

12. Розповсюджувачі не мають права змінювати офіційно встановлений агентом розмір ставки білета державних грошових лотерей.

13. Білети повинні розповсюджуватись при суворому дотриманні принципу добровільності. Розповсюджувачам забороняється обумовлювати продаж окремих товарів та надання послуг обов'язковим придбанням лотерейних білетів.

14. Розрахунки між гравцями та розповсюджувачами здійснюються згідно з умовами проведення відповідних лотерей. Облік проданих білетів державних грошових лотерей та виплата виграшів відображається розповсюджувачами у відомості обліку руху білетів та виручки (додаток 2).

15. Реклама проведення і розповсюдження державних грошових лотерей здійснюється відповідно до законодавства про рекламу.

16. Виплата винагороди розповсюджувачам білетів державних грошових лотерей та оплата праці за трудовими договорами проводиться агентом згідно із законодавством.

17. Агенти та розповсюджувачі державних грошових лотерей зобов'язані дотримуватися вимог Закону України "Про захист прав споживачів", цих Правил та нормативних актів, що регулюють порядок проведення державних грошових лотерей в Україні. 

За їх порушення агенти та розповсюджувачі державних грошових лотерей несуть відповідальність згідно із законодавством.

18. Агент відповідає за порушення розповсюджувачем цих Правил та нормативних документів, що регламентують проведення державних лотерей у тому випадку, коли розповсюджувач діє від імені та за дорученням агента.

19. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється Міністерством фінансів.

Результати перевірок додержання законодавства при розповсюдженні державних лотерей, що здійснюються агентом, оформляються актом, який підписується розповсюджувачем та уповноваженою особою агента. У разі відмови розповсюджувача підписати акт у ньому уповноваженою особою агента робиться про це відповідний запис.

20. Ці  Правила набувають чинності через два місяці після опублікування. 

 

  

Додаток 1
до п. 11 Правил розповсюдження
державних лотерей 
 

 

ЛОГОТИП АГЕНТА

______________________________________

(найменування підприємства (філії) 

Посвідчення N

                      розповсюджувача державних лотерей 

 

 

 

 


_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Представник агента 

 

 

                  М. П. 

Посвідчення видане "____" ___________199__ р. 

представником по, в ___________________обл.

розповсюджувачу ________________________

________________________________________ 

Посвідчення дійсне протягом року з дня видачі при пред'явленні документа, що посвідчує особу. 

 

  

Додаток 2
до п. 14 Правил розповсюдження
 державних лотерей

 

ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ РУХУ БІЛЕТІВ ТА ВИРУЧКИ

 
на період з ______________ по __________
та з _________ по ______ 199 р. у громадського розповсюджувача _______________
 
РУХ БІЛЕТІВ ДЕРЖАВНИХ ЛОТЕРЕЙ

Види білетів та продажна ціна за один білет 

Загальна
вартість 

Підпис 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

технол. 

Вид операції 

Дата 

з N по N 

кількість 

сума 

з N по N 

кількість 

сума 

з N по N 

кількість 

сума 

з N по N 

кількість 

сума 

з N по N 

кількість 

сума 

з N по N 

кількість 

сума 

з N по N 

кількість 

сума 

цифрами 

літерами 

або розповс. 

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Залишок нерозповс. білетів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Видано білетів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Розповс. білетів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Повернуто білетів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Фактичний залишок нерозповсюджених білетів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Виявлено недостачі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
ЗДАЧА ВИРУЧКИ ТА ОПЛАЧЕНИХ БІЛЕТІВ

Дата 

Здано виручки 

Оплачені виграшні білети 

Всього 

Підпис технолога або
розповсюджувача 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума 

Кількість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

разом: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Сума незданої виручки на кінець звітного періоду

_________________________
(цифрами) 

_________________________
(літерами) 

Відомість склав____________
                        (посада) 

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

_____________
(підпис) 

Відомість перевірив та у зведений звіт 

  

Представництва про реалізацію включ."_" ___199 р. 

___________________________________________
(посада)    (прізвище, ім'я, по батькові)    (підпис) 

____________

Опрос