Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Радиожурнала ГМСББ и перечня документов по радиосвязи и электрорадионавигации

Минтранс
Перечень, Форма, Приказ от 03.12.1998 № 480
редакция действует с 07.06.2019

Про затвердження форми Радіожурналу ГМЗЛБ та переліку документів з радіозв'язку й електрорадіонавігації

Наказ Міністерства транспорту України
від 3 грудня 1998 року N 480

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 грудня 1998 р. за N 821/3261

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства інфраструктури України
 від 8 квітня 2019 року N 236

З метою виконання вимог Міжнародної Морської Організації про подальше впровадження Глобальної морської системи зв'язку під час лиха та для забезпечення безпеки мореплавства, на підставі міжнародного Регламенту радіозв'язку та відповідно до статті 35 Кодексу торговельного мореплавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Радіожурналу Глобальної морської системи зв'язку під час лиха та для забезпечення безпеки мореплавства (далі - Радіожурнал ГМЗЛБ) для використання його на тих морських суднах та суднах змішаного (ріка-море) плавання усіх форм власності, що мають обладнання радіозв'язку та радіонавігації ГМЗЛБ та здійснюють рейси в морських районах A3, A4 (за визначенням міжнародної Конвенції про охорону життя людини на морі СОЛАС-74 (глава IV, правило 2), та перелік документів з радіозв'язку й електрорадіонавігації, які повинні бути на суднах, що плавають під Державним прапором України, обладнаних засобами ГМЗЛБ. Форма Радіожурналу ГМЗЛБ додається.

2. Встановити, що на тих морських суднах та суднах змішаного (ріка-море) плавання всіх форм власності, які мають обладнання радіозв'язку та радіонавігації ГМЗЛБ та здійснюють рейси тільки в морських районах A1, A2 (у визначенні міжнародної Конвенції про охорону життя людини на морі СОЛАС-74 (глава IV, правило 2), усі записи щодо радіозв'язку повинні провадитися в судновому журналі.

3. Капітанам морських та річкових портів забезпечити реєстрацію Радіожурналів ГМЗЛБ.

4. Державному підприємству морських телекомунікацій "Морком" забезпечити виготовлення бланків Радіожурналів ГМЗЛБ відповідно до заявок судновласників на договірних засадах.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демиденка А. Ф.

 

Міністр 

І. П. Данькевич 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 3 грудня 1998 р. N 480

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 грудня 1998 р. за N 821/3261 

Міністерство транспорту України

РАДІОЖУРНАЛ ГМЗЛБ
GMDSS RADIO LOG

N________

розпочато _____________________________________ закінчено _________________________________ назва судна ______________________________________________________________________________ позивний сигнал _________________________________________________________________________ 

1. Загальні положення

1.1. Відповідальність за реєстрацію, ведення, зберігання Радіожурналу ГМЗЛБ (далі за текстом - Радіожурнал) покладається на члена екіпажу, який має диплом радіоспеціаліста ГМЗЛБ, призначеного капітаном судна.

1.2. Радіожурнал повинен бути на місці несення радіовахти (там, де виконується безпосереднє спостереження за прийнятими сигналами й повідомленнями) і надаватися для перевірки уповноваженим посадовим особам.

1.3. Записи, що стосуються несення радіовахти на частотах ЦВВ (цифровий вибірковий виклик), прийому інформації для забезпечення безпеки мореплавства, яка передається різними засобами зв'язку, заносяться до Радіожурналу радіоспеціалістом ГМЗЛБ, який безпосередньо виконує вахтові обов'язки щодо радіозв'язку.

1.4. Записи, що стосуються прийому/передачі службової і приватної кореспонденції, ведення радіотелефонних переговорів, заносяться до Радіожурналу радіоспеціалістом ГМЗЛБ, який безпосередньо виконує прийом/передачу цих повідомлень або забезпечує радіотелефонний зв'язок.

1.5. Записи, що стосуються технічного обслуговування засобів радіозв'язку та радіозв'язку у випадку лиха, здійснюються радіоспеціалістами ГМЗЛБ, на яких покладено виконання цих функціональних обов'язків.

1.6. Усі аркуші в Радіожурналі нумеруються друкарським методом, прошнуровуються і скріплюються підписом і печаткою капітана морського або річкового порту, а у винятковому випадку - консулом України.

На останній сторінці в спеціальному штампі, нанесеному друкарським методом, записується номер Радіожурналу відповідно до реєстру порту, кількість пронумерованих і прошнурованих аркушів, назва порту.

1.7. Номер Радіожурналу надається при його реєстрації в реєстрі суднових журналів, який існує на борту судна, за порядком, починаючи з першого. Цей номер записується на титульному аркуші Радіожурналу.

1.8. Записи до Радіожурналу роблять чітко й акуратно, синьою або чорною пастою (або чорнилами), українською, англійською або російською мовами за Всесвітньо координованим часом (UTC).

1.9. Радіоспеціаліст ГМЗЛБ, який зробив запис, має право змінити й доповнити текст. Текст, який змінюється, закреслюється тонкою лінією, щоб його можна було прочитати, і береться в дужки. Якщо помилка помічена при записуванні, вірний текст пишеться відразу після дужки. В інших випадках за дужкою або, в разі пропуску, за словом, після якого потрібно додати текст, ставиться цифровий знак виноски з наскрізною нумерацією для кожної сторінки. Виправлення або доповнення до тексту записуються безпосередньо за останнім існуючим записом у журналі, помічаються цифровим знаком виноски і скріпляються підписом відповідальної особи за формою:

"записано помилково" - якщо закреслений текст не потрібно замінити іншим;

"читати:" і далі - вірний текст;

"доповнення:" і далі - додатковий текст.

Якщо виправлення або доповнення стосуються попередніх сторінок, то перед ними після номера виноски вказується номер сторінки, наприклад: 1) с. 23.

Виправляти текст будь-яким іншим чином, крім вказаного вище, забороняється.

1.10. Розділ III заповнюється під час здійснення події або відразу після неї.

1.11. Капітан судна контролює записи в Радіожурналі (якщо потрібно, робить письмові зауваження) і підтверджує їх підписом.

1.12. Якщо характер запису не потребує заповнення граф 2 - 4 розділу III, текст записують до графи 5. Якщо одного рядка для запису події виявилося недостатньо, запис можна проводити з наступного рядка у графі 5.

1.13. Радіожурнал зберігається на судні протягом одного року з дня занесення останнього запису, після чого здається до архіву судновласника.

2. Заповнення Радіожурналу

2.1. У розділ I заносяться короткі відомості про судно й радіообладнання.

2.2. У розділ II заносяться дані про кваліфікований персонал. Окремо вказуються радіоспеціалісти ГМЗЛБ, відповідальні за технічне обслуговування засобів радіозв'язку, і оператори ГМЗЛБ, відповідальні за виконання функціональних обов'язків для забезпечення радіозв'язку у випадку лиха.

2.3. Розділ III складається зі щоденних записів.

2.4. У розділ III заноситься така інформація:

2.4.1. Про початок кожної доби (графа 1).

2.4.2. Сигнал виклику кореспондента або інший розпізнавач (графи 2, 3). 

2.4.3. Частота (канал, супутник) (графа 4).

2.4.4. Про місцезнаходження судна і час його визначення не менш одного разу на добу (місцезнаходження судна може вказуватися прив'язкою до будь-якої географічної точки, якщо вона позначена, або визначенням широти та довготи).

2.4.5. Про включення (при виході судна з порту)/виключення (при заході судна в порт) засобів спостереження за сигналами ЦВВ на міжнародних частотах виклику і сигналами лиха з указанням вибраних частот.

2.4.6. Про приймання/передання вахтових обов'язків щодо радіозв'язку.

2.4.7. Про перевірку часу не менш одного разу протягом доби.

2.4.8. Про щоденні, щотижневі, щомісячні перевірки обладнання (відповідно до додатка А) з коротким описом робочого стану обладнання (із зазначенням станції, з якою встановлювався зв'язок під час перевірки, - якщо перевірка проводилася з випромінюванням радіосигналів).

2.4.9. Про вихід із ладу і введення в дію будь-якого обладнання радіозв'язку з повідомленням про це капітана судна.

2.4.10. Вся інформація, що стосується повідомлень про лихо, і термінова (ці записи теж повинні містити дані про судна, які беруть участь в аварійному радіообміні, їх місцезнаходження). Сигнали лиха й повідомлення, що стосуються лиха, прийняті у вигляді твердої копії за системами НАВТЕКС, РГВ, УБПЧ або по супутниковому телексу, повинні бути відмічені в Радіожурналі й підшиті в хронологічній послідовності, та зберігатися на судні.

Копії прогнозів погоди й навігаційних попереджень підшиваються в окремі папки. Факт їх приймання повинен бути відмічений у Радіожурналі.

2.4.11. Час зв'язку з кореспондентом (записується чотиризначним числом, наприклад: 12.00).

2.4.12. Інформація про важливі події, що стосуються радіозв'язку, наприклад:

а) вихід з ладу або значні погіршення експлуатаційно-технічних характеристик обладнання;

б) переривання зв'язку з береговими станціями, береговими земними станціями або супутниками;

в) несприятливі умови розповсюдження радіохвиль, що спричинили неприймання обов'язкових повідомлень;

г) значні порушення процедури радіообміну іншими станціями;

д) будь-які значні інциденти, що стосуються комерційного обміну, такі як: розбіжність у тарифах, ненадходження повідомлень та ін.

2.4.13. Номери переданих і прийнятих повідомлень.

2.4.14. Інформація про інструктаж членів екіпажу щодо використання радіообладнання і процедур радіозв'язку у випадку лиха і для забезпечення безпеки особою, функціональним обов'язком якої є забезпечення радіозв'язку в наведених випадках.

2.5. Додаток А містить перелік обов'язкових перевірок обладнання й резервних джерел живлення, результати яких заносяться до Радіожурналу.

РОЗДІЛ I
КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО СУДНО І РАДІООБЛАДНАННЯ
PARTICULARS OF THE SHIP AND RADIOEQUIPMENT

1. Назва судна__________________________________________________________________________
Name of ship

2. Позивний сигнал:_______________ MMSI _______________________________________________ 
Call Sign

3. Порт реєстрації_______________________________________________________________________ 
Port of registry

4. Номер IMO __________________________________________________________________________ 
IMO number 

5. Валова місткість (рег. тонн) ____________________________________________________________ 
Gross tonnage

6. Дата закладення кіля _________________________________________________________________ 
Date keel was laid

7. Райони, для плавання в яких судно сертифіковано ________________________________________ 
Sea Area(s) in which the ship is certified to operate

8. Дата видачі та термін чинності Свідоцтва про безпеку судна щодо радіообладнання __________
Date of expiry of current Safety Radio Certificate

9. Методи технічного обслуговування радіообладнання:
Methods of radioequipment maintenance:

а) дублювання обладнання
Duplication of equipment 

так
yes 

 


ні
no 

 


 

б) берегове технічне обслуговування
Shore-based maintenance 

так
yes 

 


ні
no 

 


дані про фірму, яка забезпечує технічне обслуговування (назва, адреса): ________________________
Details of service company (name, address):
_____________________________________________________________________________________

в) технічне обслуговування і ремонт в морі
At-sea electronic maintenance capability 

так
yes 

 


ні
no 

 


10. Назва, адреса, телефон, факс, телекс судновласника ______________________________________ 
Name, address, telephone, fax, telex of ship owner

11. Ідентифікаційні номери Інмарсат ______________________________________________________ 
INMARSAT Mobile Numbers

12. Номер радіотелекса__________________________________________________________________ 
Selective Call

13. Номер, дата видачі Дозволу на експлуатацію суднової радіостанції __________________________
Number, date of delivery Ship Station Permission for exploitation

14. Розпізнавальний код розрахункової організації___________________________________________ 
Accounting Authority Identification Code

(розділ I із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 08.04.2019 р. N 236)

РОЗДІЛ II
ДАНІ ПРО КВАЛІФІКОВАНИЙ ПЕРСОНАЛ
DETAILS OF QUALIFIED PERSONAL

1. Список членів екіпажу, що мають дипломи оператора ГМЗЛБ:
List of crewmembers certified as GMDSS operator:

N
зп
No 

Прізвище та ініціали
Name in Full (List
Alphabetically) 

Звання відповідно до
диплома ГМЗЛБ
Rank of
GMDSS Certificate 

N диплома ГМЗЛБ,
дата видачі Number of
GMDSS Certificate 

Період роботи на судні
Period of work on the ship 

від/from 

до/to 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Радіоспеціалісти ГМЗЛБ, відповідальні за технічне обслуговування радіообладнання:
List of GMDSS radiospecialists responsible for maintenance of radioequipment:

N
зп
No 

Прізвище та ініціали
Name in Full (List
Alphabetically) 

Звання відповідно до
диплома ГМЗЛБ
Rank of
GMDSS Certificate 

N диплома ГМЗЛБ,
дата видачі Number of
GMDSS Certificate 

Період роботи на судні
Period of work on the ship 

від/from 

до/to 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Оператори ГМЗЛБ, що виконують функціональні обов'язки щодо забезпечення радіозв'язку у випадку лиха:
GMDSS operators, performing function duties of provision radiocommunication in case of emergency:

N
зп
No 

Прізвище та ініціали
Name in Full (List Alphabetically) 

Звання відповідно до
диплома ГМЗЛБ
Rank
of GMDSS

Certificate 

N диплома ГМЗЛБ,
дата видачі Number
of GMDSS

Certificate 

Період роботи на судні
Period of work on the ship 

Позначка про інструктаж капітаном судна
Note of Master's instruction 

від/from 

до/to 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РОЗДІЛ III 
ЩОДЕННІ ЗАПИСИ
DAILY RECORDS

Назва судна/Name of ship_____________________________________________________
Позивний сигнал/Call Sign:__________________ MMSI ___________________________ 

Час/Дата
UTC Time/Data
UTC 

Станція, яку
викликають
Station To 

Станція, що
викликає Station
From 

Частота (канал,
супутник)
Frequency Channel
or Satellite 

Результати перевірок, записи, що стосуються радіообміну
Communication Summary, Tests, Remarks 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітан судна
Master __________________________________

 

ДОДАТОК    А 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ПЕРЕВІРКИ ОБЛАДНАННЯ Й РЕЗЕРВНИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ ІЗ ЗАПИСОМ ДО РАДІОЖУРНАЛУ

1. Перед виходом судна в рейс:

- перевірка всього обладнання радіозв'язку й резервних джерел живлення.

2. Щоденно:

- перевірка належного функціонування засобів ЦВВ без випромінювання радіосигналів з використанням засобів вбудованого контролю;

- перевірка зарядки акумуляторних батарей;

- перевірка принтерів щодо достатньої кількості паперу й задовільного стану вузлів, що пишуть.

3. Щотижня:

- перевірка належного функціонування засобів ЦВВ тестовим викликом берегової станції. Якщо судно більше одного тижня перебуває поза зоною дії берегової станції, обладнаної ЦВВ, та тестовий виклик повинен бути здійсненний при першій зручній нагоді;

- перевірка джерел живлення.

4. Щомісячно:

- зовнішній огляд аварійних, супутникових аварійних радіобуїв і радіолокаційних відповідачів щодо відсутності зовнішніх пошкоджень, їх перевірка (з використанням засобів вбудованого контролю, якщо вони є) без випромінювання радіосигналів в ефір;

- перевірка стану і з'єднань усіх акумуляторних батарей, що забезпечують постачання енергії до будь-яких частин радіообладнання, а також місць їх розташування;

- перевірка стану антен і ізоляторів (із замірами опору ізоляції антен);

- перевірка працездатності переносних аварійних УКХ радіостанцій рятувальних засобів на будь-якому іншому каналі, крім 16-го.

НОМЕР РАДІОЖУРНАЛУ ВІДПОВІДНО ДО РЕЄСТРУ ПОРТУ

КІЛЬКІСТЬ АРКУШІВ

ПОРТ

ПІДПИС КАПІТАНА ПОРТУ

ДАТА

М. П.

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 3 грудня 1998 р. N 480 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 грудня 1998 р. за N 821/3261 

Перелік документів
з радіозв'язку й електрорадіонавігації, які повинні бути на суднах, що плавають під Державним прапором України, обладнаних засобами ГМЗЛБ

1. Дозвіл на експлуатацію суднової радіостанції.

(пункт 1 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 08.04.2019 р. N 236)

2. Дипломи радіоспеціалістів ГМЗЛБ.

3. Журнали:

Радіожурнал ГМЗЛБ для суден, які здійснюють рейси в морських районах А3, A4;

Судновий журнал для суден, які здійснюють рейси в морських районах A1, A2.

4. Свідоцтво про безпеку пасажирського судна (з доданням до нього переліку обладнання (для суден, які виконують міжнародні рейси). 

Свідоцтво про безпеку вантажного судна щодо радіообладнання (з доданням до нього переліку обладнання (для вантажних суден, які виконують міжнародні рейси). 

Свідоцтва видаються класифікаційним товариством, що має доручення уряду України на виконання сертифікації суден згідно з вимогами Міжнародної конвенції СОЛАС-74, стосовно обладнання судна обладнанням ГМЗЛБ.

5. Суднова проектно-конструкторська документація на встановлення обладнання радіозв'язку й електрорадіонавігації (ЕРН), відкоригована відповідно до всіх змін, унесених у процесі експлуатації відповідно до вимог ГМЗЛБ

6. Технічна й експлуатаційна документація для кожного виду обладнання радіозв'язку і ЕРН (українською або російською мовою для вітчизняного, українською або російською, а також англійською (чи іншою) мовами для обладнання закордонного виробництва).

7. Порадник з радіозв'язку для морської рухомої служби і морської рухомої супутникової служби.

8. Міжнародні довідники (видання Міжнародного Союзу Електрозв'язку): 

- List of coast stations (список IV); 

- List of ship station (список V); 

- List of radiodetermination and special service stations (список VI); 

- List of call sign and numerical identities (cпиcoк VIIA). 

_____________ 

Опрос