Идет загрузка документа (337 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке открытия банками счетов в национальной и иностранной валюте

Национальный банк
Постановление, Инструкция от 18.12.1998 № 527
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті

Постанова Правління Національного банку України
від 18 грудня 1998 року N 527

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 грудня 1998 р. за N 819/3259

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Правління Національного банку України
 від 22 липня 1999 року N 364
,
 від 14 квітня 2000 року N 146
,
від 17 січня 2001 року N 18
,
від 20 березня 2001 року N 114
,
 від 5 грудня 2001 року N 500
,
 від 9 січня 2002 року N 9
,
 від 3 квітня 2002 року N 128
,
 від 4 вересня 2002 року N 323
,
 від 12 лютого 2003 року N 55
,
 від 16 квітня 2003 року N 148
,
 від 4 червня 2003 року N 224

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 12 листопада 2003 року N 492)

Додатково див. лист
 Національного банку України
 від 28 квітня 2001 року N 25-120/849-2737

На виконання Закону України "Про внесення до деяких законів України змін щодо відкриття банківських рахунків" Правління постановляє:

1. Затвердити Інструкцію про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію N 3 про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затверджену постановою Правління від 27.05.96 N 121, в редакції постанови Правління від 04.02.98 N 36 (із змінами і доповненнями).

3. Постанову надіслати на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Юридичному департаменту (В. Л. Кротюк) після державної реєстрації довести цю постанову до відома регіональних управлінь Національного банку України та комерційних банків для використання в роботі.

5. Зобов'язати всі установи банків у двомісячний строк привести справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів у відповідність з вимогами цієї Інструкції.

6. Визначити Департамент платіжних систем (В. М. Кравець) відповідальним за ведення Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті.

7. Постанова набуває чинності через десять днів після її реєстрації.

 

Голова 

В. А. Ющенко 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного 
банку України
від 18 грудня 1998 р. N 527

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 грудня 1998 р. за N 819/3259 

Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті

(назва Інструкції в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)

1. Загальні положення

1.1. Інструкція регулює правовідносини, що виникають при відкритті клієнтам банків поточних, депозитних (вкладних) рахунків у національній та іноземній валюті, а також поточних бюджетних рахунків у національній валюті України.

1.2. Банки відкривають рахунки зареєстрованим в установленому чинним законодавством порядку юридичним особам та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності (далі - підприємства), філіям, представництвам, відділенням та іншим відокремленим підрозділам підприємств, у тому числі структурним підрозділам, виділеним у процесі приватизації (далі - відокремлені підрозділи), виборчим фондам (політичних партій, виборчих блоків партій та кандидатів у депутати), представництвам юридичних осіб - нерезидентів, іноземним інвесторам, фізичним особам на умовах, викладених у цій Інструкції та в договорі між установою банку і власником рахунку. Умови договору не повинні суперечити вимогам цієї Інструкції.

1.3. Рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення усіх видів банківських операцій відкриваються у будь-яких банках України за вибором клієнта і за згодою цих банків.

1.4. Порядок проведення операцій на рахунках у національній та іноземній валюті регулюється чинним законодавством України, нормативними актами Національного банку України та цією Інструкцією. Операції на рахунках здійснюються на підставі розрахункових документів установлених форм.

1.5. Клієнти банку можуть відкривати лише один рахунок для формування статутного фонду господарського товариства (в іноземній та/або національній валюті) і один рахунок (в іноземній та/або національній валюті) за кожною угодою сумісної (спільної) діяльності без створення юридичної особи.

(абзац перший пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України
 від 22.07.99 р. N 364)

Юридичні особи - нерезиденти можуть відкривати на території України поточні рахунки для здійснення інвестицій у національній та іноземній валюті в порядку, установленому пунктом 4.4 цієї Інструкції. Поточні рахунки для здійснення господарської діяльності в Україні відкриваються представництвам юридичних осіб - нерезидентів.

(абзац другий пункту 1.5 замінено абзацами
 другим - п'ятим згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114
,
абзаци другий - п'ятий пункту 1.5 замінено абзацом другим
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 05.12.2001 р. N 500)

Фізичні особи - нерезиденти можуть відкривати рахунки в національній та іноземній валюті на території України за умови надання нотаріально засвідченої копії легалізованого дозволу центрального банку іноземної держави, громадянином якої є фізична особа, якщо це передбачено угодами, укладеними між Національним банком України та центральними банками іноземних держав.

(пункт 1.5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2002 р. N 323)

У разі відкриття рахунків фізичним особам - нерезидентам, які тимчасово прибули в Україну з метою навчання, стажування, лікування, оздоровлення, у відрядження або в приватних справах, договори між банком та цими особами укладаються виключно на термін їх перебування в Україні. Після закінчення терміну перебування в Україні фізичної особи - нерезидента банк закриває рахунок у порядку, передбаченому умовами договору. 

(пункт 1.5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2002 р. N 323)

1.6. У разі відкриття поточного або депозитного рахунку суб'єкта підприємницької діяльності до отримання банком повідомлення про взяття рахунку на облік податковим органом (далі - повідомлення)1 операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.

____________
1 Повідомлення має відповідати зразку Корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, наведеному в додатку 1 до Порядку подання податковим органам Повідомлення про відкриття (закриття) рахунків в установах банків, затвердженого
наказом Державної податкової адміністрації України від 01.08.2001 N 306 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.10.2001 за N 923/6114. 

Датою початку операцій за видатками за рахунком суб'єкта підприємницької діяльності в установі банку є дата реєстрації отримання банком зазначеного повідомлення. Повідомлення зберігається в справі з юридичного оформлення.

Операції за видатками за рахунком відокремленого підрозділу юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності здійснюються після отримання банком повідомлення про взяття рахунку на облік податковим органом за місцезнаходженням підрозділу.

Днем відкриття рахунку вважається дата, що зазначена на заяві про відкриття рахунку в розділі "Відмітки банку".

(пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364
,
в редакції
постанов Правління Національного
 банку України від 20.03.2001 р. N 114
,
 від 05.12.2001 р. N 500)

1.7. Пункт 1.7 виключено 

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 20.03.2001 р. N 114,
у зв'язку з цим пункти 1.8, 1.9 та 1.10
 уважати відповідно пунктами 1.7, 1.8 та 1.9)

1.7. Місцезнаходженням власника рахунку вважається адреса, зазначена в картці із зразками підписів та відбитком печатки, яка має відповідати адресі, зазначеній в статуті та свідоцтві про державну реєстрацію.

У разі зміни місцезнаходження власник рахунку протягом трьох днів з дня внесення змін до свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності зобов'язаний подати установі банку:

нову копію свідоцтва про реєстрацію з унесеними змінами, засвідчену органом, який його видав, або нотаріально;

копію змін до установчих документів, засвідчену органом, що зареєстрував зміни, або нотаріально.

На підставі наданих документів уносяться відповідні зміни в картку із зразками підписів і відбитком печатки або надається нова картка.

За наявності в суб'єкта підприємницької діяльності відокремлених підрозділів, що мають рахунки в інших установах банків, нові копії свідоцтв додатково надаються установам банків, у яких відкриті такі рахунки.

(пункт 1.7 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

1.8. Підставою для відкриття рахунків фізичним особам є:

а) для громадян України, які:

постійно проживають в Україні, - паспорт громадянина України, для неповнолітніх осіб, яким не виповнилося 16 років, - свідоцтво про народження;

постійно проживають за кордоном, - паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

б) для іноземців, які:

постійно проживають в Україні, - паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання1;

прибули в Україну для працевлаштування на визначений термін, - паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на працевлаштування2;

тимчасово перебувають в Україні, - паспортний документ. Паспортний документ іноземця, який навчається в навчальному закладі України не менше як протягом одного року, має містити відмітку про навчання3;

____________
1 Зразок відмітки наведено в додатку 1 до Правил в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074.

2 Зразок відмітки наведено в додатку 2 до Правил в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074.

3 Зразок відмітки наведено в додатку 3 до Правил в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074.

в) для осіб без громадянства, які:

постійно проживають в Україні, - посвідка на постійне проживання;

прибули в Україну для працевлаштування на визначений термін, - паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на працевлаштування;

тимчасово перебувають в Україні, - паспортний документ. Паспортний документ особи без громадянства, яка навчається в навчальному закладі України не менше як протягом одного року, має містити відмітку про навчання;

г) для біженців - посвідчення біженця.

Паспортні документи іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають в Україні або прибули в Україну для працевлаштування на визначений термін, мають містити в'їзні візи, якщо інше не передбачено законодавством України. Крім того, паспортні документи іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають в Україні, мають бути зареєстровані в пункті пропуску через державний кордон України (проставляється відмітка "В'їзд") та органах внутрішніх справ (у разі продовження терміну перебування іноземця або особи без громадянства в Україні в його паспортному документі проставляється відповідний штамп4 або виписується вкладний талон до паспортного документа5) у порядку, установленому Правилами в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074.

____________
4 Зразки штампів наведено в додатках 1, 2 до Інструкції про порядок розгляду питань щодо продовження строку перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, затвердженої
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 19.11.99 N 887 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.12.99 за N 837/4130).

5 Зразок вкладного талона наведено в додатку 3 до Інструкції про порядок розгляду питань щодо продовження строку перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 19.11.99 N 887 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.12.99 за N 837/4130).

Надалі в тексті цієї Інструкції вищезазначені документи, що є підставою для відкриття рахунків фізичним особам, - паспорт або документ, що його замінює.

(пункт 1.8 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364
,
від 14.04.2000 р. N 146
,
в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114
,
  із змінами, внесеними згі
дно з постановами
 Правління Національного банку України від 05.12.2001 р. N 500,
від 04.09.2002 р. N 323,
 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 04.06.2003 р. N 224)

1.9. Фізичні особи, які відкривають рахунки на своє ім'я, на ім'я неповнолітніх осіб чи на ім'я іншої фізичної особи, мають пред'явити уповноваженому працівнику банку паспорт або документ, що його замінює. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків.

Неповнолітні особи віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років самостійно або в присутності чи за письмовою згодою своїх батьків (усиновителів) чи піклувальників відкривають рахунки за умови пред'явлення свідоцтва про народження (особами віком від 15 до 16 років) або паспорта (особами, яким виповнилося 16 років) та документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків. Неповнолітня особа віком від 15 до 16 років додатково має надати довідку із зразком свого підпису, видану навчальним закладом, де вона навчається, або картку із зразком підпису, засвідчену в установленому законодавством порядку. Якщо рахунок відкривається в присутності батьків або законних представників, батьки пред'являють паспорт та свідоцтво про народження неповнолітнього, а законні представники - паспорт та документ, що підтверджує статус законного представника неповнолітнього6.

____________
6 Зразок посвідчення наведено в додатку 3 до Правил опіки та піклування, затверджених
наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.99 N 34/166/131/88 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.06.99 за N 387/3680.

(розділ 1 доповнено новим пунктом 1.9 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.06.2003 р. N 224)

1.10. Банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки.

Банки зобов'язані ідентифікувати клієнтів, що відкривають рахунки, а також осіб, уповноважених діяти від імені зазначених клієнтів.

(розділ 1 доповнено новим пунктом 1.10 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.06.2003 р. N 224)

1.11. Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію фізичної особи, яка відкриває поточний або вкладний (депозитний) рахунок, і робить у присутності цієї особи копії сторінок паспорта або документа, що його замінює, які містять прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності), дату народження, серію та номер паспорта або документа, що його замінює, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, інформацію про громадянство (у разі, якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом), а також копію документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі-резиденту ідентифікаційного номера платника податків. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку, який здійснює ідентифікацію клієнта, та особи, що відкриває рахунок, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються у справі з юридичного оформлення рахунку.

У разі надання власником рахунку права розпорядження рахунком іншим особам уповноважений працівник банку ідентифікує цих осіб та підтверджує здійснення ідентифікації зняттям копій відповідних документів у порядку, встановленому цим пунктом.

(розділ 1 доповнено новим пунктом 1.11 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.06.2003 р. N 224)

1.12. Документи на відкриття поточних та вкладних (депозитних) рахунків підприємств, надання яких передбачено цією Інструкцією, особисто подають до банку особи, які мають право першого та другого підписів. Ці особи мають пред'явити уповноваженому працівнику банку:

паспорт або документ, що його замінює;

документ, виданий органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі-резиденту ідентифікаційного номера платника податків;

документи, що підтверджують їх повноваження.

Уповноважений працівник банку ідентифікує цих осіб та підтверджує здійснення ідентифікації зняттям копій відповідних документів у порядку, установленому пунктом 1.11 цієї Інструкції.

У разі змін у складі осіб, які мають право розпоряджатись рахунком підприємства, новопризначена особа (особи) має особисто подати картку із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, пред'явити паспорт або документ, що його замінює, документ, виданий органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі-резиденту ідентифікаційного номера платника податків, а також документи, що підтверджують її повноваження. Уповноважений працівник банку ідентифікує цих осіб та підтверджує здійснення ідентифікації зняттям копій відповідних документів у порядку, установленому пунктом 1.11 цієї Інструкції.

(розділ 1 доповнено новим пунктом 1.12 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.06.2003 р. N 224)

1.13. Ідентифікація клієнта банку, що відкриває рахунок, не є обов'язковою у разі, якщо клієнт вже має рахунки в цьому банку і був раніше ідентифікований відповідно до вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У разі, якщо підприємству уже відкрито поточний рахунок в банку, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, відкриття підприємству іншого поточного рахунку (зокрема, карткового, поточного бюджетного рахунку, рахунку за спеціальним режимом використання, поточного рахунку в іноземній валюті) може здійснюватися за умови надання підприємством заяви на відкриття поточного рахунку та картки із зразками підписів і відбитком печатки, засвідченої в установленому порядку. Датою початку видаткових операцій за цим рахунком є дата реєстрації отримання банком повідомлення про взяття рахунку на податковий облік.

У разі, якщо відокремленому підрозділу юридичної особи вже відкрито поточний рахунок і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то банк може відкрити йому інший поточний рахунок за умови надання заяви про відкриття поточного рахунку, клопотання юридичної особи про відкриття поточного рахунку та картки із зразками підписів та відбитком печатки, засвідченої в установленому порядку.

(розділ 1 доповнено новим пунктом 1.13 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.06.2003 р. N 224)

1.14. З метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, банк має право витребувати від клієнта інші документи і відомості, потрібні для з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану.

У разі ненадання клієнтом документів або відомостей, які витребує банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або умисного надання клієнтом неправдивих відомостей про себе рахунок не відкривається.

У разі наявності при здійсненні ідентифікації клієнта мотивованої підозри щодо надання ним недостовірної інформації про себе або навмисного надання інформації з метою введення в оману інформація про відкриття рахунку такій особі надається до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу.

(розділ 1 доповнено новим пунктом 1.14 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.06.2003 р. N 224)

1.15. Банк відкриває поточний рахунок клієнту, який є суб'єктом підприємницької діяльності, протягом десяти календарних днів після отримання повного пакета документів на відкриття рахунку та здійснення ідентифікації цього клієнта.

(розділ 1 доповнено новим пунктом 1.15 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.06.2003 р. N 224)

1.16. У разі наявності в банку мотивованої підозри щодо подання клієнтом підроблених (недостовірних) документів, наданих для відкриття рахунку, банк негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ із зазначенням ідентифікаційних даних клієнта та/або паспортних даних особи, яка подає документи на відкриття рахунку.

У разі отримання документів на відкриття рахунків банки зобов'язані здійснити перевірку поданих документів на відповідність їх чинному законодавству, зокрема:

а) підписи осіб на заяві про відкриття рахунку мають бути розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища та ініціалів та звірені з підписами в картці із зразками підписів та відбитком печатки;

б) свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності має відповідати зразку, передбаченому в додатку 3 (для юридичних осіб) і в додатку 4 (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) до Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 N 740. Для суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані до набрання чинності зазначеною постановою, свідоцтва про державну реєстрацію мають відповідати зразкам, передбаченим у додатках 3 і 4 до Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та реєстраційний збір за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.94 N 276 (із змінами і доповненнями);

в) нотаріальне засвідчення документів та копій документів має відповідати вимогам Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 14.06.94 N 18/5 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.07.94 за N 152/361. Посвідчувальні написи нотаріуса на документах уважаються дійсними в разі, якщо вони відповідають формам, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 07.02.94 N 7/5 "Про затвердження форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на угодах і засвідчуваних документах" і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.03.94 за N 38/247 (із змінами і доповненнями);

г) форма страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, має відповідати зразку, передбаченому в додатку 1 до Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.04.2001 N 12.

(розділ 1 доповнено новим пунктом 1.16 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.06.2003 р. N 224)

1.17. З документів, які вимагаються від клієнтів банку у разі відкриття рахунків відповідно до вимог цієї Інструкції, формується справа з юридичного оформлення рахунку, яка зберігається банком протягом п'яти років після закриття рахунку.

(розділ 1 доповнено новим пунктом 1.17 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.06.2003 р. N 224,
у зв'язку з цим пункт 1.9 уважати пунктом 1.18)

1.18. Усі суб'єкти підприємницької діяльності та установи банків зобов'язані дотримуватись вимог чинного законодавства з питань відкриття рахунків в установах банків та цієї Інструкції.

За порушення зазначених вимог суб'єкти підприємницької діяльності та комерційні банки несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

2. Відкриття банками рахунків у національній валюті

(назва розділу 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)

2.1. Характеристика рахунків

2.1.1. Поточні рахунки відкриваються підприємствам усіх видів та форм власності, їх відокремленим підрозділам, а також фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства України. Поточні рахунки відкриваються фізичним особам для зберігання коштів, отримання готівки та проведення безготівкових розрахунків у національній валюті з юридичними та іншими фізичними особами.

(абзац перший пункту 2.1.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

Поточні бюджетні рахунки відкриваються підприємствам, установам, організаціям, які утримуються за рахунок бюджетів.

До поточних рахунків також належать:

а) рахунки за спеціальними режимами їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або рішеннями Кабінету Міністрів України; 

(підпункт "а" пункту 2.1.1 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

б) карткові рахунки (картрахунки), що відкриваються відповідно до вимог цієї Інструкції. Операції за цими рахунками здійснюються з урахуванням особливостей, визначених цією Інструкцією та відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють здійснення операцій із застосуванням платіжних карток.

(пункт 2.1.1 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)

2.1.2. Вкладні (депозитні) рахунки відкриваються підприємствам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом банку в управління на встановлений строк та під визначений процент відповідно до умов договору.

У разі, якщо підприємство не має в банку поточного рахунку, то банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок такому клієнту на підставі депозитного договору за умови подання ним таких документів:

копії свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідченої нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім бюджетних установ та організацій);

копії належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідченої нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію. Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи Указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують;

копії документа, що підтверджує взяття підприємства на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідченої тим органом, який видав документ, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо намірів підприємства - платника страхових внесків відкрити рахунок (подається, якщо підприємство або його відокремлений підрозділ використовують найману працю);

копії довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідченої нотаріально або органом, який видав довідку, або уповноваженим працівником банку;

картки із зразками підписів та відбитком печатки, засвідченої нотаріально або вищестоящою організацією (вимагається, якщо в депозитному договорі передбачено перерахування коштів після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення).

Відокремленому підрозділу підприємства, який не має в банку поточного рахунку, вкладний (депозитний) рахунок відкривається на підставі депозитного договору за умови надання цим підрозділом таких документів:

копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідченої нотаріально або органом, що створив відокремлений підрозділ;

копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідченої нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

копії документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідченої тим органом, який видав документ, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо намірів відокремленого підрозділу - платника страхових внесків відкрити рахунок (подається, якщо відокремлений підрозділ використовує найману працю);

копії довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідченої нотаріально або органом, який видав довідку, або уповноваженим працівником банку;

картки із зразками підписів та відбитком печатки, засвідченої нотаріально або керівником підприємства - юридичної особи, до складу якого входить відокремлений підрозділ (вимагається, якщо в депозитному договорі передбачено перерахування коштів після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення).

Якщо вкладний (депозитний) рахунок відкривається підприємству або відокремленому підрозділу, який вже має в цьому банку поточний рахунок (тобто коли банком здійснено ідентифікацію клієнта і сформовано справу з юридичного оформлення рахунку), весь перелік документів, визначений цим підпунктом, не вимагається. У такому разі вкладний (депозитний) рахунок відкривається на підставі депозитного договору за умови надання підприємством або відокремленим підрозділом, який використовує найману працю, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо намірів підприємства або відокремленого підрозділу - платника страхових внесків відкрити рахунок.

Кошти на вкладні (депозитні) рахунки підприємств та їх відокремлених підрозділів перераховуються з поточного рахунку і після закінчення строку зберігання повертаються на поточний рахунок. Проведення розрахункових операцій та видача коштів готівкою з вкладного (депозитного) рахунку підприємства або його відокремленого підрозділу забороняється.

Нараховані проценти за депозитами підприємств та їх відокремлених підрозділів відповідно до умов депозитного договору можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення депозиту.

Кошти на вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з іншого власного вкладного (депозитного) або поточного рахунку.

Фізичні особи відповідно до умов договору можуть перераховувати нараховані проценти за депозитами на поточний рахунок, на поповнення депозиту або отримувати їх готівкою.

(пункт 2.1.2 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114,
 від 05.12.2001 р. N 500,
 в редакції постанов Правління
 Національного банку України від 04.09.2002 р. N 323
,
 від 04.06.2003 р. N 224)

2.1.3. Відкриття рахунку з метою акумуляції коштів для виїзду на лікування за кордон здійснюється у порядку, передбаченому Положенням про порядок направлення громадян на лікування за кордон, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.95 за N 991 "Про затвердження Положення про порядок направлення громадян на лікування за кордон".

2.1.4. Пункт 2.1.4 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 09.01.2002 р. N 9)

2.2. Порядок відкриття рахунків підприємствам та їх відокремленим підрозділам

(назва підрозділу 2.2 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)

2.2.1. Для відкриття поточних рахунків та поточних бюджетних рахунків підприємства подають установам банків такі документи:

а) заяву на відкриття рахунку встановленого зразка (згідно з додатком 1). Заяву підписує керівник та головний бухгалтер підприємства. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник;

б) копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально** чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім бюджетних установ та організацій);

(підпункт "б" пункту 2.2.1 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

в) копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально чи органом, який реєструє. Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують.

Установи та організації, які діють на підставі законів, статути (положення) не подають;

г) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

ґ) картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, завірену нотаріально або вищестоящою організацією в установленому порядку. У картку включається також зразок відбитка печатки підприємства;

д) довідку* про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України

е) копію довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку, або уповноваженим працівником банку;

(пункт 2.2.1 доповнено підпунктом "е" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114
,
 підпункт "е" пункту 2.2.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України
 від 04.09.2002 р. N 323)

є) копію страхового свідоцтва*******, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку.

(пункт 2.2.1 доповнено підпунктом "є" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114
,
 підпункт "є" пункту 2.2.1 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 05.12.2001 р. N 500)

Якщо в цій установі банку відкрито поточний рахунок клієнта, то бюджетний рахунок відкривається на підставі заяви на відкриття бюджетного рахунку.

Надання документів, передбачених підпунктами "б" - "є" цього пункту, не вимагається. У разі ненадходження коштів з бюджету протягом року зазначені рахунки закриваються у порядку, передбаченому чинним законодавством.

(абзац одинадцятий пункту 2.2.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного  банку України від 20.03.2001 р. N 114)

2.2.2. При відкритті поточних рахунків відокремленим підрозділам підприємств в установу банку, в якій відкривається поточний рахунок відокремленому підрозділу, подаються такі документи:

а) заява на відкриття поточного рахунку встановленого зразка (згідно з додатком 1). Заяву підписує керівник та головний бухгалтер відокремленого підрозділу. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, на яку покладено обов'язок з ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник;

б) копія довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, що видав відповідну довідку, або уповноваженим працівником банку;

(підпункт "б" пункту 2.2.2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України
 від 04.09.2002 р. N 323)

в) копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчена нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

г) копія належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідчена нотаріально чи органом, що створив відокремлений підрозділ;

ґ) картка з відбитком печатки та зразками підписів службових осіб підрозділу, яким згідно з чинним законодавством та відповідними документами підприємства надано право розпоряджання рахунком та підписування розрахункових документів. Зразки підписів та повноваження службових осіб засвідчуються нотаріально або керівником підприємства - юридичної особи, до складу якого входить відокремлений підрозділ;

д) клопотання підприємства або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які виділяються у процесі приватизації) до банку, в якому відкривається поточний рахунок відокремленому підрозділу, про відкриття рахунку, із зазначенням місцезнаходження підприємства, його ідентифікаційного коду, номера поточного рахунку та банку, в якому він відкритий, а також податкового органу, в якому підприємство стоїть на обліку;

(підпункт "д" пункту 2.2.2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146,
 від 05.12.2001 р. N 500)

е) довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;

є) копії документів про взяття на податковий облік юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, та відокремленого підрозділу (від податкового органу за місцезнаходженням цього підрозділу), засвідчені податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку

(пункт 2.2.2 доповнено підпунктом "є" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)

ж) копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків (якщо відокремлений підрозділ розташований на іншій території, ніж юридична особа та здійснює розрахунки з оплати праці самостійно - копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію відокремленого підрозділу в цьому Фонді як платника соціальних страхових внесків), засвідчену нотаріально або органом, що його видав, або уповноваженим працівником банку.

(пункт 2.2.2 доповнено підпунктом "ж" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114
,
підпункт "ж" в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.12.2001 р. N 500)

2.2.3. Підприємства, що діють на підставі лише установчого договору, замість статуту, передбаченого підпунктом "в" пункту 2.2.1, надають нотаріально засвідчену копію установчого договору. 

(пункт 2.2.3 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)

2.2.4. Колективні сільськогосподарські підприємства, товариства споживчої кооперації, політичні партії, громадські та релігійні організації (релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади) для відкриття рахунку подають документи, зазначені в пункті 2.2.1 цієї Інструкції (копію документа, визначеного підпунктом "є" пункту 2.2.1, подають організації, що використовують найману працю).

(пункт 2.2.4 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146
,
 пункт 2.2.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.12.2001 р. N 500)

2.2.5. Професійні спілки та їх об'єднання для відкриття поточного рахунку подають до установи банку документи, зазначені в підпунктах "а", "в", "ґ", "е" пункту 2.2.1 цієї Інструкції.

(абзац перший пункту 2.2.5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.09.2002 р. N 323)

Первинні організації профспілок, крім документів, зазначених у підпунктах "а", "ґ" пункту 2.2.1 цієї Інструкції, подають копію статуту профспілки (всеукраїнської профспілки або профспілки з іншим статусом), засвідчену нотаріально або вищим профспілковим органом. 

(абзац другий пункту 2.2.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.12.2001 р. N 500
,
 в редакції постанови Правління Національного
 банку України від 04.09.2002 р. N 323)

(пункт 2.2.5 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

2.2.6. Орендні підприємства, крім документів, зазначених у пункті 2.2.1, подають копію договору оренди, засвідчену нотаріально.

2.2.7. Пункт 2.2.7 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
  Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)

2.2.8. Довірчі товариства при відкритті поточного рахунку подають в установу банку документи, передбачені пунктом 2.2.1, та укладають з установою банку договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку відповідно до Типового договору на обслуговування комерційним банком довірчого товариства, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 24.12.93 за N 583 і постановою Правління Національного банку України від 18.02.94 за N 30.

2.2.9. Фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, поточний та інші рахунки відкриваються на їх ім'я за умови надання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу.

Для відкриття рахунку в установу банку подаються:

а) заява про відкриття поточного рахунку встановленого зразка (згідно з додатком 1), підписана суб'єктом підприємницької діяльності;

б) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально або органом, що його видав;

в) копія документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчена податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

г) довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;

ґ) картка із зразками підписів (згідно з додатком 6), що надаються в присутності працівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчуються цим працівником або нотаріально

(підпункт "ґ" пункту 2.2.9 із змінами, внесеними згідно з  постановою
 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)

д) копія страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчена нотаріально або органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку (подається, якщо фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності використовує найману працю).

(пункт 2.2.9 доповнено підпунктом "д" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114
,
 підпункт "д" пункту 2.2.9 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 05.12.2001 р. N 500)

За довіреністю суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, що засвідчена нотаріально, його рахунком можуть розпоряджатися інші особи.

У разі смерті суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи його права і обов'язки щодо розпоряджання коштами на рахунках переходять до його спадкоємців відповідно до чинного законодавства України.

2.2.10. Пункт 2.2.10 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)

2.2.11. Пункт 2.2.11 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 09.01.2002 р. N 9)

2.2.12. Для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види сумісної діяльності (статті 432 - 434 Цивільного кодексу України), що здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, в установах банків відкривається лише один поточний рахунок. При цьому подається:

а) заява про відкриття рахунку (згідно з додатком 1), підписана особою, якій на підставі довіреності надано право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком;

б) копія договору про ведення сумісної діяльності, засвідчена нотаріально;

в) копія документа про реєстрацію такого договору (контракту), засвідчена нотаріально або органом, що видав цей документ (подається тільки за договорами з участю іноземних інвесторів);

г) рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком, що оформлюється у вигляді довіреності;

ґ) картка із зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, засвідчена нотаріально. В картці із зразками підписів ставиться зразок відбитка печатки учасника договору, якому за довіреністю усіх учасників договору про сумісну діяльність надано право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком;

д) копія документа, що підтверджує взяття підприємства (резидента) на податковий облік, засвідчена податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку. 

(пункт 2.2.12 доповнено підпунктом "д" згідно з постановою
 Правління Національного  банку України від 22.07.99 р. N 364)

Відмітка установи банку про відкриття рахунку ставиться на титульній сторінці першого примірника договору (контракту).

2.2.13. При відкритті рахунку для формування статутного фонду господарського товариства подається: рішення засновників про визначення особи, якій надається право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком, яке оформлюється у вигляді довіреності, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників є фізична особа); копія установчого договору, засвідчена нотаріально (якщо засновником є фізична особа); заява про відкриття рахунку, підписана уповноваженою засновниками особою; картка із зразком підпису особи, якій засновниками надано право розпорядчого підпису, засвідчена уповноваженим працівником банку.

(абзац перший пункту 2.2.13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)

Кошти на цей рахунок перераховуються засновниками, учасниками для формування статутного фонду господарського товариства до його реєстрації як юридичної особи. Цей рахунок починає функціонувати як поточний тільки після одержання банком документів щодо реєстрації господарського товариства в установленому порядку. У разі відмови в реєстрації господарського товариства або в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, кошти повертаються засновникам, учасникам, а рахунок закривається.

(абзац другий пункту 2.2.13 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)

2.2.14. Пункт 2.2.14 втратив чинність

 (згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)

2.2.14. У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу новостворюваного банку подаються такі документи:

а) заява про відкриття рахунку за підписом особи, уповноваженої укладати договори та діяти від імені засновників (учасників) банку;

б) копія установчого договору, засвідчена нотаріально. У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу новостворюваного кооперативного банку замість копії установчого договору подається витяг з протоколу зборів засновників (учасників) з рішенням про визначення особи, уповноваженої укладати договори та діяти від імені засновників (учасників) банку, засвідчений нотаріально;

в) картка із зразком підпису особи, уповноваженої укладати договори та діяти від імені засновників (учасників) банку, засвідчена уповноваженим працівником банку.

Цей рахунок використовується для акумулювання (у випадках, передбачених чинним законодавством) коштів учасників новостворюваного банку з метою формування статутного капіталу банку до часу їх внесення на накопичувальний рахунок, відкритий у Національному банку України або територіальному управлінні Національного банку України за місцем створення банку. Після перерахування коштів на накопичувальний рахунок цей рахунок закривається на підставі заяви про закриття рахунку за підписом особи, уповноваженої укладати договори та діяти від імені засновників (учасників) банку.

(розділ 2 доповнено новим пунктом 2.2.14 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2002 р. N 323,
 у зв'язку з цим пункт 2.2.14 уважати пунктом 2.2.15)

2.2.15. Карткові рахунки відкриваються клієнтам на умовах договору про відкриття картрахунку і здійснення операцій із застосуванням платіжних карток.

У разі відсутності в установі банку поточного рахунку подання клієнтом документів, передбачених пунктами 2.2.1, 2.2.2 і 2.2.9 цієї Інструкції, є обов'язковим.

Якщо в установі банку відкрито поточний рахунок клієнта, то картковий рахунок йому відкривається на підставі заяви про відкриття карткового рахунку та отримання платіжної картки і договору. У заяві про відкриття карткового рахунку та отримання платіжної картки, крім реквізитів, передбачених у додатку 1 до цієї Інструкції, при потребі зазначаються інші додаткові реквізити, встановлені установою банку та/або платіжною системою, які необхідні для ідентифікації держателя картки, визначення параметрів платіжної картки тощо.

(підрозділ 2.2 доповнено пунктом 2.2.15 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)

3. Відкриття рахунків у національній валюті фізичним особам та використання коштів за рахунками

3.1. Поточні рахунки фізичних осіб

(назва підрозділу 3.1 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

3.1.1. В установах банків відкриваються поточні рахунки фізичним особам:

а) резидентам - громадянам України;

б) резидентам - іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні;

в) нерезидентам - громадянам України, які постійно проживають за межами України;

г) нерезидентам-іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України строком до 1 року відповідно до відкритої візи або документів, що підтверджують законність їх перебування на території України згідно з чинним законодавством.

(підпункту "г" пункту 3.1.1 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного
 банку України від  22.07.99 р. N 364,
 в редакції постанови Правління Національного
банку України від 14.04.2000 р. N 146)

3.1.2. Пункт 3.1.2 виключено

 (згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)

3.1.3. Поточні рахунки відкриваються фізичним особам (у тому числі приватним нотаріусам, адвокатам, патентним повіреним) на підставі заяви (згідно з додатком 5); документа, що засвідчує особу (паспорта або документа, що замінює його); договору про відкриття та обслуговування рахунку між установою банку і громадянином; картки із зразками підписів (згідно з додатком 6). Зразки підписів засвідчуються працівником банку, який відкриває рахунок.

У договорі між установою банку та фізичною особою зазначаються серія, номер, дата та ким виданий документ, що засвідчує фізичну особу (паспорт або документ, що замінює його), адреса особи, а також ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податку (резидента), що вноситься в договір на підставі відповідного документа, виданого податковим органом. Якщо договір укладається з фізичною особою, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, в договорі ідентифікаційний номер не зазначається, а уповноважений працівник банку в присутності особи, яка відкриває рахунок, знімає копію сторінки паспорта з такою відміткою.

(абзац другий пункту 3.1.3  із змінами, внесеними згідно з
 Постанова Національний банк України від 04.09.2002 р. N 323)

Карткові рахунки відкриваються фізичним особам на підставі документів, зазначених у цьому пункті. Якщо в установі банку фізичній особі відкрито поточний рахунок, то картковий рахунок відкривається на підставі заяви на відкриття карткового рахунку і договору. У заяві про відкриття карткового рахунку та отримання платіжної картки, крім реквізитів, передбачених у додатку 5 до цієї Інструкції, при потребі зазначаються інші додаткові реквізити, встановлені установою банку та/або платіжною системою, які необхідні для ідентифікації держателя картки, визначення параметрів платіжної картки тощо.

(пункт 3.1.3 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від  22.07.99 р. N 364)

(пункт 3.1.3 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)

3.1.4. За довіреністю власника рахунку - резидента, засвідченою нотаріально або уповноваженою особою банку, операції за рахунком може здійснювати інша особа - резидент.

3.1.5. Відкриття рахунку однією фізичною особою - резидентом іншій особі - резиденту здійснюється за умови надання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, яка відкриває рахунок, та укладення угоди між банком та цією особою.

Відкриття рахунку фізичною особою - резидентом чи нерезидентом фізичній особі - нерезиденту здійснюється за умови подання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та укладення угоди між банком та особою, що відкриває рахунок.

Операції за такими рахунками здійснюються тільки за наявності довіреності нерезидента, засвідченої в установленому чинним законодавством України порядку.

3.1.6. Виконання операцій на поточних рахунках здійснюється на підставі розрахункових документів у безготівковій та готівковій формах. У розрахункових документах зазначається підстава для перерахування коштів.

При проведенні операцій у безготівковій формі фізичні особи дотримуються вимог, передбачених Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 29.03.2001 N 135 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 25.04.2001 за N 368/5559 й іншими нормативними актами Національного банку України.

(абзац другий пункту 3.1.6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.09.2002 р. N 323)

3.1.7. На поточні рахунки в національній валюті фізичних осіб-резидентів зараховуються:

- оплата праці, пенсії, допомоги, авторські гонорари за літературні роботи, музичні твори, витвори образотворчого мистецтва, за артистичну діяльність, наукові роботи та винаходи;

- виплати страхових та викупних сум, позичок з особистого страхування, страхове відшкодування за майновим страхуванням;

- орендна плата за найм житлових помешкань, рухомого і нерухомого майна;

- відшкодування шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом або у разі втрати годувальника;

- кошти в національній валюті за продану іноземну валюту;

- кошти за реалізоване власне майно та за здану сільгосппродукцію;

- інші надходження у випадках, що не суперечать чинному законодавству України.

3.1.8. З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб - резидентів за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції:

- розрахунки за надані послуги юридичними та фізичними особами;

- розрахунки за придбані в підприємствах торгівлі товари;

- відрахування до державного та місцевих бюджетів обов'язкових та інших платежів;

- розрахунки за участь у створенні підприємств різної форми власності;

- розрахунки за купівлю та продаж цінних паперів на біржовому або позабіржовому ринку;

- розрахунки за купівлю готівкової іноземної валюти; 

(абзац сьомий пункту 3.1.8 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)

- інші операції - у випадках, що не суперечать чинному законодавству України;

- розрахунки за купівлю іноземної валюти за дорученням фізичної особи, яка виїжджає на постійне місце проживання за кордон, для подальшого зарахування на її поточний рахунок в іноземній валюті (копії документів про виїзд з України залишаються в уповноваженому банку)

(пункт 3.1.8 доповнено абзацом дев'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)

- розрахунки за купівлю іноземної валюти за дорученням фізичної особи для погашення власної заборгованості за кредитами, позиками в іноземній валюті (у тому числі відсотки, комісійні, штрафні санкції), отриманими від уповноважених банків, а також від нерезидентів за виданими реєстраційними свідоцтвами щодо залучення кредитів, позик в іноземній валюті.

(пункт 3.1.8 доповнено новим абзацом десятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.02.2003 р. N 55,
у зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим,
 абзац десятий пункту 3.1.8 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 16.04.2003 р. N 148)

Забороняється перерахування коштів на будь-який рахунок фізичних осіб - нерезидентів.

3.1.9. На поточні рахунки фізичних осіб-нерезидентів, що визначені в пункті 3.1.1 (за наявності підтвердження джерел походження готівкових коштів у грошовій одиниці України чи при перерахуванні коштів з власного поточного рахунку), зараховуються відповідно:

- кошти, одержані як оплата праці, допомога, авторські гонорари;

- кошти, одержані як відшкодування шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом;

- кошти від продажу власного майна;

- успадковані кошти;

- кошти, отримані внаслідок здійснення іноземної інвестиції в Україну;

(абзац шостий пункту 3.1.9 із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України
 від 22.07.99 р. N 364)

- виплата страхових сум;

- кошти, що були раніше зняті власником з рахунку, але не використані або не повністю використані;

- інші надходження, що не суперечать чинному законодавству України.

3.1.10. З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб - нерезидентів за розпорядженням власника чи за його довіреністю проводяться такі операції в грошовій одиниці України:

- видача коштів готівкою;

- видача платіжних документів для здійснення безготівкових розрахунків;

- розрахунки у безготівковій формі за послуги, надані юридичними та фізичними особами на території України;

- сплата мита, податків та інших обов'язкових платежів;

- сплата страхових та членських внесків;

- здійснення платежів з відшкодування витрат судовим, слідчим, нотаріальним та іншим органам;

(абзац сьомий пункту 3.1.10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.12.2001 р. N 500)

- перерахування на рахунок іншої фізичної особи;

- перерахування на інший власний поточний рахунок в іншому банку України чи на вкладний рахунок;

- перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як внесок до її статутного фонду у випадках, передбачених чинним законодавством;

- перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як реінвестування в об'єкт первинного інвестування чи в інші об'єкти інвестування відповідно до чинного законодавства України;

(абзац одинадцятий пункту 3.1.10 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 22.07.99 р. N 364)

- перерахування за купівлю іноземної валюти (купівля іноземної валюти за кошти у грошовій одиниці України з урахуванням нарахованих відсотків за залишками коштів на рахунку);

- інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.

3.1.11. Поточний рахунок фізичної особи закривається на підставі його заяви або у разі смерті та в інших випадках, передбачених договором або чинним законодавством України.

3.2. Вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб

3.2.1. Вкладні рахунки в національній валюті України відкриваються:

а) резидентам - громадянам України;

б) резидентам - іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні;

в) нерезидентам - громадянам України, які постійно проживають за межами України;

г) нерезидентам - іноземцям та особам без громадянства, які проживають в Україні відповідно до візи, відкритої строком до 1 року або документів, що підтверджують законність їх перебування на території України відповідно до вимог чинного законодавства (за наявності підтвердження джерел походження готівкових коштів у грошовій одиниці України чи при перерахуванні коштів з власного поточного рахунку).

(підпункт "г" пункту 3.2.1 із змінами, внесеними згідно
 з постановою Правління Національного банку України
 від  22.07.99 р. N 364)

У разі відкриття вкладного рахунку фізичними особами (резидентами) в договорі про відкриття вкладного рахунку на підставі відповідного документа податкового органу вказується ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податку. Якщо депозитний рахунок відкривається фізичній особі, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, в договорі ідентифікаційний номер не зазначається, а уповноважений працівник банку в присутності особи, яка відкриває рахунок, знімає копію сторінки паспорта з такою відміткою. При цьому власнику рахунку видається вкладний документ. Таким документом може бути ощадна книжка (іменна чи на пред'явника); інший, виданий банком документ, що засвідчує укладення з банком договору. Фізичній особі-нерезиденту надається іменна ощадна книжка.

(абзац шостий пункту 3.2.1 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)

У договорі обумовлюються: сума, що вноситься або перераховується на вкладний рахунок; строк зберігання та порядок повернення коштів після закінчення строку зберігання (виплата готівкою, перерахування на поточний рахунок вкладника та ін.); розмір сплати відсотків, умови перегляду їх розміру, відповідальність сторін; умови розірвання договору; інші умови за погодженням сторін.

3.2.2. Пункт 3.2.2 виключено

 (згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)

3.2.3. Відкриття рахунку однією фізичною особою - резидентом іншій фізичній особі - резиденту здійснюється за умови надання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та укладення угоди з особою, яка відкриває рахунок.

Відкриття рахунку фізичною особою - резидентом або нерезидентом фізичній особі - нерезиденту здійснюється за умови надання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та укладення угоди між банком та особою, що відкриває рахунок.

Операції за такими рахунками здійснюються тільки за наявності довіреності нерезидента, засвідченої в установленому чинним законодавством порядку.

3.2.4. На вкладні рахунки в національній валюті фізичних осіб - нерезидентів зараховуються:

- готівкові кошти (кошти фізичних осіб - нерезидентів, які проживають в Україні відповідно до відкритої візи строком до 1 року, зараховуються за наявності підтвердження джерел походження готівкових коштів у грошовій одиниці України);

- кошти з власного поточного рахунку.

3.2.5. З вкладних рахунків фізичних осіб - нерезидентів у разі закінчення строку договору проводяться операції у грошовій одиниці України (при закритті рахунку):

- виплата готівкових коштів;

- виплата платіжними документами;

- перерахування на власний поточний рахунок.

4. Відкриття та використання рахунків у національній валюті України представництвами, установами та нерезидентами-інвесторами

(назва розділу  4 в редакції постанови Правління
  Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)

4.1. Рахунок типу "Н"

4.1.1. Рахунок типу "Н" відкривається уповноваженим банком:

- іноземним дипломатичним, консульським, торговельним та іншим офіційним представництвам, міжнародним організаціям та їх філіям, що користуються імунітетом та дипломатичними привілеями (далі - офіційні представництва);

- представництвам юридичних осіб - нерезидентів, установам, які представляють інтереси юридичних осіб - нерезидентів в Україні і не займаються підприємницькою діяльністю на території України (далі - представництва юридичних осіб - нерезидентів);

- представництвам іноземних банків;

- організаціям та установам (групам управління програмами або проектами), які згідно з чинними міжнародними договорами України та законодавством України залучаються до здійснення програм або проектів міжнародної допомоги чи міжнародної технічної допомоги.

- військовим частинам Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України, які одержують для свого утримання бюджетні кошти за кошторисами Міністерства оборони Російської Федерації.

4.1.2. Для відкриття рахунку типу "Н" офіційному представництву до уповноваженого банку подаються такі документи:

заява представництва про відкриття рахунку;

копія посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію представництва на території України, засвідчена Міністерством закордонних справ України або нотаріально;

картка із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена Міністерством закордонних справ України або нотаріально.

Для відкриття рахунку типу "Н" представництву юридичної особи - нерезидента до уповноваженого банку подаються такі документи:

заява представництва про відкриття рахунку;

копія легалізованого*** витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, засвідчена нотаріально; 

копія свідоцтва про реєстрацію представництва в уповноваженому органі виконавчої влади України, засвідчена нотаріально або органом, що видав свідоцтво;

копія легалізованої*** довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально**;

картка із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена нотаріально.

Для відкриття рахунку типу "Н" представництву іноземного банку до уповноваженого банку подаються такі документи:

заява представництва про відкриття рахунку;

копія легалізованого*** положення про представництво іноземного банку, засвідчена нотаріально;

копія легалізованої довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;

картка із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена нотаріально.

Для відкриття рахунку типу "Н" для впровадження програм та проектів міжнародної технічної допомоги організацією чи установою (групою управління) до уповноваженого банку подаються такі документи:

заява про відкриття рахунку;

лист-клопотання організації чи установи, уповноваженої від України на виконання міжнародної технічної угоди;

копія легалізованої*** довіреності на виконання тією чи іншою особою представницьких функцій в Україні, засвідчена нотаріально;

картка із зразками підписів уповноважених осіб і відбитком печатки, засвідчена нотаріально;

а також засвідчені уповноваженим органом виконавчої влади України копія реєстраційної картки програми або проекту; копія свідоцтва про акредитацію організації чи установи (групи управління) - виконавця програми або проекту, яка підтверджує статус виконавця програми або проекту.

Для відкриття рахунку типу "Н" для впровадження програм та проектів міжнародної допомоги організацією чи установою (групою управління) на виконання міжнародних угод між Україною та іноземними державами щодо надання допомоги Україні до уповноваженого банку подаються такі документи:

заява про відкриття рахунку;

картка із зразками підписів уповноважених осіб і відбитком печатки, засвідчена нотаріально;

лист-клопотання відповідного органу, який уповноважений на виконання від України міжнародної угоди;

копія легалізованої*** довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;

а також засвідчені визначеним в угоді органом копія документа про акредитацію організації чи установи (групи управління) - виконавця програми або проекту, що підтверджує їх статус як виконавця програми або проекту; копія програми або проекту міжнародної допомоги.

Для відкриття рахунку типу "Н" військовим частинам Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України та одержують для свого утримання бюджетні кошти за кошторисами Міністерства оборони Російської Федерації (юридичної особи - нерезидента), до уповноваженого банку подаються такі документи:

заява про відкриття рахунку;

дозвіл фінансового органу Міністерства оборони Російської Федерації як розпорядника бюджетних коштів на відкриття рахунку флоту;

дозвіл фінансового органу Чорноморському флоту на відкриття рахунків військовим частинам у складі Чорноморського флоту;

картка із зразками підписів осіб, які розпоряджаються рахунком, і відбитком печатки, засвідчена в установленому порядку.

(пункт 4.1.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364
,
в редакції постанови Правління Національного
 банку України від 20.03.2001 р. N 114)

4.1.3. Пункт 4.1.3 виключено 

(пункт 4.1.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146,
виключено згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 20.03.2001 р. N 114)

4.1.4. На рахунок типу "Н" для здійснення розрахунків, пов'язаних з утриманням офіційного представництва або представництва юридичної особи - нерезидента (у тому числі - банку), а також для виконання організацією чи установою (групою управління програмами або проектами) статутної діяльності юридичної особи - нерезидента, не пов'язаної з підприємницькою діяльністю в Україні, і для впровадження програм та проектів міжнародної технічної і міжнародної допомоги можуть бути зараховані кошти:

- від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти, отриманої від відповідного органу іноземної держави чи юридичної особи - нерезидента;

- отримані посольством, консульством за надані консульські послуги, у тому числі і в готівковій формі;

- отримані для відшкодування збитків у разі настання страхових випадків;

- від нарахованих відсотків за залишком коштів на цьому рахунку (якщо таке нарахування передбачене договором між банком та власником рахунку);

- від продажу на території України майна, що належить представництву (транспортні засоби, комп'ютерна та інша техніка, меблі тощо)

- відшкодування суми податку на додану вартість від купівлі представництвом на території України майна для власних потреб у національній валюті; 

(пункт 4.1.4 доповнено новим абзацом сьомим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий
 вважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим) 

- у сумі невикористаного залишку готівкової національної валюти, що була раніше видана для оплати витрат, пов'язаних з проїздом по території України в разі виїзду за її межі, фізичним особам - резидентам, які уклали контракт (договір) з юридичною особою - нерезидентом про їх працевлаштування за межами України;

(пункт 4.1.4 доповнено новим абзацом восьмим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2002 р. N 323
,
 у зв'язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий
 уважати абзацами дев'ятим - тринадцятим)

- отримані на підставі рішення суду та інших державних і недержавних органів;

(пункт 4.1.4 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.04.2003 р. N 148)

- отримані представництвом банку-нерезидента в Україні з кореспондентського рахунку цього банку-нерезидента в національній валюті, відкритого в уповноваженому банку України в порядку, який встановлюється Положенням про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків-резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 N 118 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.04.98 за N 231/2671 (зі змінами).

(пункт 4.1.4 доповнено новим абзацом десятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.04.2003 р. N 148,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - тринадцятий
 уважати відповідно абзацами одинадцятим - п'ятнадцятим)

На рахунок типу "Н" для здійснення розрахунків, пов'язаних з утриманням військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України, можуть бути зараховані кошти:

- від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з рахунку в іноземній валюті;

- отримані від відшкодування збитків у разі настання страхових випадків;

- від нарахованих відсотків за залишком коштів на цьому рахунку (якщо таке нарахування передбачене договором між банком та власником рахунку);

- від продажу на території України майна, що належить військовій частині.

4.1.5. Наявні кошти з рахунку типу "Н" можуть бути використані офіційним представництвом, представництвом юридичної особи - нерезидента (у тому числі банку), організацією чи установою (групою управління програмою або проектом) згідно з кошторисом для:

- здійснення в Україні розрахунків, пов'язаних з утриманням представництва, організації чи установи (в тому числі на оплату праці, орендну плату, купівлю та утримання обладнання і транспортних засобів, поточний ремонт будівлі чи приміщення представництва, установи тощо);

- страхування в Україні майна та транспортних засобів представництва, а також життя і здоров'я його працівників;

- перерахування офіційним представництвом та представництвом юридичної особи - нерезидента благодійних внесків на користь юридичних осіб - резидентів згідно з чинним законодавством України;

- перерахування коштів на цілі, передбачені статутом міжнародної організації та її філій, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, та статутом представництва юридичної особи - нерезидента (покриття витрат на території України іммігрантам і біженцям на купівлю квитків, оформлення для них віз, їх проживання в готелях та харчування тощо);

- впровадження організацією чи установою (групою управління програмою або проектом) програм та проектів міжнародної допомоги та міжнародної технічної допомоги;

- виплати готівкових коштів фізичним особам - резидентам, які уклали контракт (договір) з юридичною особою - нерезидентом про працевлаштування за межами України, для оплати витрат, пов'язаних з їх проїздом по території України в разі виїзду за її межі. 

(пункт 4.1.5 доповнено новим абзацом сьомим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2002 р. N 323
,
 у зв'язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий
 уважати абзацами восьмим - тринадцятим)

Наявні кошти з рахунку типу "Н" можуть бути використані військовою частиною Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України, згідно з кошторисом для:

- здійснення в Україні розрахунків, пов'язаних з утриманням військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України (у тому числі на оплату праці, орендну плату, купівлю та утримання обладнання і транспортних засобів, поточний ремонт будівель та приміщень військової частини);

- страхування в Україні майна та транспортних засобів військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України, а також життя і здоров'я військовослужбовців.

Наявні кошти з рахунку типу "Н" також можуть бути використані офіційним представництвом та представництвом юридичної особи - нерезидента (у тому числі банку) для купівлі на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з метою її перерахування на:

- рахунок відповідного органу іноземної держави чи рахунок юридичної особи - нерезидента, інтереси якого представляє на території України це представництво (перерахування здійснюються також у разі припинення діяльності представництва на території України, що підтверджується відповідними документами);

- власний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку для використання коштів на оплату праці працівників - нерезидентів, на відрядження та представницькі витрати за кордоном згідно з кошторисом.

Наявні кошти з рахунку типу "Н" також можуть бути використані військовою частиною Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України, для купівлі на міжбанківському валютному ринку України російських рублів з метою їх перерахування на рахунок відповідних органів Російської Федерації, з якого було здійснено фінансування військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України (перерахування здійснюється також у разі припинення діяльності військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, що підтверджується відповідними документами). 

(пункт 4.1.5 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2002 р. N 323)

4.1.6. При відкритті рахунків військовим частинам Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України, слід також керуватися викладеним в абзацах 3, 4 пункту 5.5, а також у пунктах 5.6 - 5.8 розділу 5 "Відкриття рахунків військовим частинам, установам, підприємствам та організаціям" цієї Інструкції.

4.1.7. У разі зміни назви, організаційно-правової форми, форми власності, здійснення реорганізації, в результаті якої передбачається здійснення перереєстрації, рахунки військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України, підлягають переоформленню; при цьому подаються такі ж документи, що і при відкритті рахунку.

4.2. Рахунок типу "П"

4.2.1. Рахунок типу "П" відкривається уповноваженим банком постійним представництвам іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, створеним у будь-якій організаційній формі без статусу юридичної особи, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України.

4.2.2. Для відкриття рахунку типу "П" постійному представництву до уповноваженого банку подаються такі документи:

клопотання юридичної особи - нерезидента про відкриття постійному представництву рахунку типу "П";

заява про відкриття рахунку;

копія свідоцтва про реєстрацію постійного представництва в уповноваженому органі державної влади України, засвідчена нотаріально або органом, що його видав;

копія легалізованої*** довіреності на здійснення представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;

копія легалізованого*** витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, якій належить постійне представництво, засвідчена нотаріально;

копія дозволу центрального банку відповідної країни на відкриття рахунку типу "П" постійному представництву юридичної особи - нерезидента на території України, засвідчена нотаріально, якщо наявність цього дозволу передбачена договорами, які укладені на рівні урядів та/або центральних банків України та іноземної країни, юридичною особою якої є цей нерезидент, та набрали чинності в установленому порядку;

картка із зразками підписів і відбитком печатки, засвідчена нотаріально.

(пункт 4.2.2 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

4.2.3. Пункт 4.2.3 виключено 

(пункт 4.2.3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364,
від 14.04.2000 р. N 146,
виключено згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 20.03.2001 р. N 114)

4.2.4. Рахунок типу "П" використовується відповідно до правил, встановлених для поточних рахунків резидентів України (у тому числі для нарахування та зарахування на рахунок відсотків за залишком коштів на цьому рахунку, якщо таке нарахування передбачено договором між банком та власником рахунку), крім випадків купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

Наявні кошти з рахунку типу "П" можуть бути використані постійним представництвом юридичної особи - нерезидента для купівлі на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з метою її перерахування тільки на:

а) рахунок юридичної особи - нерезидента, інтереси якої представляє на території України це представництво, на суму коштів:

- отриманих внаслідок здійснення в Україні операцій купівлі - продажу товарів (робіт, послуг). Постійне представництво страхового (перестрахового) брокера-нерезидента купує іноземну валюту на суму, отриману ним за надані послуги з перестрахування та визначену в брокерській угоді, укладеній між ним та перестрахувальником-резидентом. Ця сума включає перестрахувальну премію та брокерську винагороду, якщо брокерська винагорода не сплачується цьому брокеру-нерезиденту (його постійному представництву) перестраховиком-нерезидентом;

(абзац другий підпункту "а" пункту 4.2.4 підрозділу 4.2
 розділу 4  із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.04.2002 р. N 128)

- нарахованих та зарахованих відсотків за розміщеними депозитами та за залишком коштів на цьому рахунку;

- залишку на рахунку (після сплати обов'язкових податків та платежів) у разі припинення діяльності на території України, яке підтверджується відповідними документами;

б) власний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку України для використання на:

- оплату праці працівників - нерезидентів;

- виплату коштів на відрядження за кордон;

- представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного законодавства України.

4.2.5. Здійснення інвестицій в Україн з цього виду рахунків не дозволяється.

(абзац перший пункту 4.2.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

Розміщення коштів на депозитних рахунках в установах банків України здійснюється з рахунку типу "П" з подальшим поверненням коштів та нарахованих відсотків на зазначений рахунок.

4.3. Пункт 4.3 виключено 

(пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

4.4. Рахунки нерезидентів-інвесторів

4.4.1. Для відкриття поточного рахунку нерезиденту-інвестору до уповноваженого банку особисто розпорядниками рахунку подаються такі документи:

- заява на відкриття рахунку;

- картка із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком, засвідчена нотаріально;

- копія легалізованої*** довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчена нотаріально;

- копія легалізованого*** витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчена нотаріально.

Якщо нерезидентом-інвестором виступає фізична особа, то до уповноваженого банку для відкриття рахунку подаються вказані вище документи, крім копії легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

Останній абзац пункту 4.4.1 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

4.4.2. На поточний рахунок у національній валюті нерезидента-інвестора зараховуються кошти:

- одержані від продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, що вносяться як іноземна інвестиція;

- одержані у вигляді доходів (дивідендів) від здійснення інвестиційної діяльності на території України, у тому числі від спільної діяльності без створення юридичної особи та від операцій з цінними паперами;

- повернуті у результаті припинення нерезидентом інвестиційної діяльності в Україні;

- одержані в інших випадках, визначених чинним законодавством.

4.4.3. З поточного рахунку в національній валюті нерезидента-інвестора проводяться такі операції:

- здійснення реінвестиційної діяльності на території України;

- придбання іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України для подальшого перерахування за кордон доходів, дивідендів від інвестиційної діяльності в Україні;

- розрахунки з митними, податковими та ін. органами у випадках, передбачених чинним законодавством України;

- розрахунки з резидентами при здійсненні спільної інвестиційної діяльності з дотриманням вимог чинного законодавства України;

- сплата послуг уповноваженому банку, який обслуговує рахунок (у порядку, визначеному чинним законодавством України);

- перерахування коштів на власний вкладний (депозитний) рахунок;

(пункт 4.4.3 доповнено новим абзацом сьомим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.12.2001 р. N 500,
у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим) 

- інші виплати, якщо вони передбачені договорами (угодами, контрактами) про інвестиційну діяльність і не суперечать чинному законодавству України.

4.4.4 Для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво, та інших видів спільної діяльності за участю юридичних осіб - нерезидентів-інвесторів, які здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, в установі банку відкривається поточний рахунок у національній валюті для ведення обліку коштів за цими договорами (контрактами) на підставі документів, зазначених у підпунктах "б" - "г" пункту 2.2.12 та пункті 4.4.1 цієї Інструкції. 

(пункт 4.4.4 доповнено новим абзацом першим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114,
у зв'язку з цим абзаци перший - четвертий
 вважати відповідно абзацами другим - п'ятим) 

Зарахування та списання коштів з поточних рахунків, що відкриваються для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності за участю нерезидентів-інвесторів без створення юридичної особи, має здійснюватися виключно на цілі, передбачені договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, включаючи і розподіл прибутків між сторонами угоди (контракту) з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Після завершення розподілу належних сторонам коштів та/або строку дії договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність зазначені кошти перераховуються:

- у грошовій одиниці України - на поточні рахунки резидентів та/або нерезидентів-інвесторів у національній валюті;

- в іноземній валюті - на поточні рахунки резидентів та/або нерезидентів-інвесторів в іноземній валюті, у тому числі на рахунки нерезидентів-інвесторів у банках за кордоном

(абзац п'ятий пункту 4.4.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

(розділ 4 доповнено підрозділом 4.4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)

4.5. Рахунки в національній валюті спеціалізованих установ Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних фінансових установ

(назва підрозділу 4.5 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)

4.5.1. Спеціалізованим установам Організації Об'єднаних Націй (Міжнародний банк реконструкції та розвитку та ін.), що здійснюють свою діяльність відповідно до Конвенції ООН "Про привілеї та імунітети спеціалізованих установ" (від 21.11.47), відкриваються поточні рахунки.

4.5.2. Для відкриття поточного рахунку в національній валюті спеціалізованій установі ООН до уповноваженого банку подаються такі документи:

- заява про відкриття рахунку;

- картки зразків підписів.

4.5.3. Режим цього рахунку не обмежується ніяким фінансовим контролем, правилами чи мораторієм будь-якого роду відповідно до розділу 7 Конвенції ООН "Про привілеї та імунітети спеціалізованих установ" (від 21.11.47). 

(розділ 4 доповнено підрозділом 4.5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)

4.5.4. Міжнародні фінансові установи, які здійснюють свою діяльність на підставі міжнародних програм та домовленостей, підтриманих (гарантованих) Урядом України, що спрямовані на підтримку економіки України, відкривають рахунок у національній валюті на підставі рішення Правління Національного банку України.

(пункт 4.5 доповнено пунктом 4.5.4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)

5. Відкриття рахунків військовим частинам, установам, підприємствам та організаціям

5.1. Військові частини, установи, підприємства й організації Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України та інших органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування (далі - військові частини /установи/), можуть мати в установах банків такі рахунки:

а) поточні бюджетні рахунки для готівкових виплат;

б) поточні рахунки в разі здійснення військовою частиною (установою) господарської діяльності.

Відкриття поточного бюджетного рахунку здійснюється установою банку на підставі наданого військовою частиною (установою) дозволу на відкриття рахунку і підтвердження дозволу, одержаного установою банку безпосередньо від фінансового органу, що виділяє бюджетні кошти, а також заяви про відкриття рахунку і картки із зразками підписів та відбитком печатки.

При відкритті поточного рахунку подаються документи, передбачені в пунктах "а", "б", "г" - "є" пункту 2.2.1 цієї Інструкції, а також дозвіл фінансового органу, що виділяє бюджетні кошти.

(пункт 5.1 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

5.2. Відкриття рахунків військовим частинам, установам, підприємствам та організаціям проводиться на підставі дозволів, які видаються фінансовими органами - розпорядниками бюджетних коштів.

5.3. Дозволи на відкриття рахунків складаються на бланках, виготовлених у друкарнях, із захисною сіткою і оснащених централізованою нумерацією, підписуються двома особами і засвідчуються відбитком печатки розпорядника бюджетних коштів. Бланк дозволу складається з чотирьох частин: дозволу, підтвердження дозволу, повідомлення і корінця.

Дозвіл на відкриття рахунку фінансовим органом відповідного розпорядника бюджетних коштів видається тій військовій частині, установі, підприємству чи організації, якій повинен відкриватися рахунок. Одночасно фінансовий орган розпорядника бюджетних коштів надсилає через спеціальний зв'язок чи рекомендованим листом установі банку, в якій повинен бути відкритий рахунок, підтвердження дозволу на відкриття рахунку разом з примірником повідомлення про відкриття рахунку установою банку.

Якщо військова частина (установа) має таке ж найменування, як і розпорядник бюджетних коштів, який фінансує військову частину (установу), то дозвіл на відкриття рахунку цій військовій частині (установі) має бути виданий тим самим фінансовим органом, який видав дозвіл розпоряднику бюджетних коштів, що фінансує військову частину (установу).

5.4. Абзац перший пункту 5.4 виключено 

 (згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

Абзац другий пункту 5.4 виключено 

 (згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114,
 у зв'язку з цим абзаци третій та четвертий
 вважати відповідно абзацами першим та другим)

Установа банку перевіряє наявність на дозволі і на підтвердженні дозволу підписів і відбитка печатки.

Дозвіл на відкриття рахунку дійсний до закриття рахунку або переоформлення рахунку у зв'язку зі зміною найменування військової частини, установи, підприємства, організації чи з інших причин на підставі нового дозволу.

5.5. Зразки підписів надаються установі банку на картці встановленої форми у двох примірниках за підписами командира (начальника) - перший підпис і начальника фінансового органу (головного чи старшого бухгалтера) - другий підпис.

Картка містить зразок відбитка гербової печатки військової частини, установи, підприємства чи організації, якій відкривається рахунок. Використання печаток, призначених для спеціальних цілей (для пакетів, перепусток тощо), є неприпустимим.

Зразок відбитка гербової печатки є одночасно підтвердженням підписів службових осіб власника рахунку.

Якщо власник рахунку не має гербової печатки, то картка із зразками підписів має бути засвідчена підписами і відбитком гербової печатки вищестоящої організації.

Якщо в установі банку відкриті два рахунки під одним і тим самим найменуванням військової частини чи установи, то в картки із зразками підписів і відбитком печатки за обома рахунками включається один і той самий зразок відбитка гербової печатки, що присвоєний цій військовій частині або установі.

У разі тимчасової відсутності печатки у військовій частині, установі, підприємстві чи організації керівник установи банку дає власнику рахунку необхідний строк для виготовлення печатки. Одночасно він визначає порядок оформлення грошових документів на час відсутності печатки. У цьому разі керівник чи головний бухгалтер установи банку робить відповідну відмітку в картці із зразками підписів і відбитком печатки.

5.6. Дозвіл на відкриття рахунку, заява на відкриття рахунку і картки із зразками підписів і відбитком печатки подаються в установу банку тією службовою особою військової частини, установи, підприємства чи організації, якій надано право першого чи другого підпису на грошових документах за цим рахунком.

Особа, яка подає в установу банку зазначені документи, пред'являє своє посвідчення, паспорт чи документ, що його заміняє.

Після перевірки правильності оформлення зазначених вище документів на відкриття рахунку на картці із зразками підписів і відбитком печатки робиться відмітка: "Посвідчення пред'явлене" (без посилань на дату видачі, номер і без вказівок про те, ким видано посвідчення). У разі пред'явлення паспорта вказується його номер, дата видачі і ким виданий. Відмітка про пред'явлення документа засвідчується підписом керівника чи головного бухгалтера установи банку.

У разі тимчасової заміни однієї з осіб, які мають право першого чи другого підпису, нова картка не складається, а додатково надається картка із зразком підпису тимчасового заступника із зазначенням строку її дії. Ця тимчасова картка підписується командиром (начальником) і начальником фінансового органу (головним чи старшим бухгалтером) цієї військової частини, установи, підприємства чи організації і скріпляється відбитком печатки.

5.7. Про відкриття рахунку установа банку негайно надсилає рекомендованим листом заповнене нею повідомлення фінансовому органу - розпорядникові бюджетних коштів, який видав дозвіл на відкриття рахунку.

Установам банків забороняється видавати повідомлення про відкриття рахунку на руки представникам військових частин, установ, підприємств і організацій для передання їх фінансовим органам - розпорядникам бюджетних коштів.

5.8. У разі неотримання установою банку підтвердження дозволу на відкриття рахунку (з примірником повідомлення про відкриття рахунку) установа банку відкриває рахунок військовій частині, установі, підприємству чи організації на підставі наданих власником рахунку документів, перерахованих у п. 5.7 цієї Інструкції, на строк до отримання підтвердження дозволу.

Дозвіл на тимчасове відкриття рахунку надається керівником установи банку, про що робиться відповідний напис на картці із зразками підписів і відбитком печатки.

Протягом вказаного строку на рахунок, відкритий військовій частині, установі, підприємству чи організації, можуть тільки зараховуватися кошти. Видача і перерахування коштів з цього рахунку забороняється.

Документи з оформлення рахунку військовій частині, установі, підприємству чи організації - рахунку, відкритого до отримання підтвердження дозволу на право відкриття рахунку, зберігаються у головного бухгалтера установи банку. Картки із зразками підписів і відбитком печатки зберігаються окремо в операційних працівників установи банку.

Після одержання підтвердження дозволу на право відкриття рахунку в картці із зразками підписів і відбитком печатки напис про дозвіл на відкриття тимчасового рахунку анулюється, про що робиться відмітка "анульовано". Після цього в загальновстановленому порядку керівник установи банку робить напис на заяві про відкриття рахунку, головний бухгалтер чи його заступник оформляють картку із зразками підписів і відбитком печатки.

6. Відкриття уповноваженими банками України рахунків в іноземній валюті

6.1. Характеристика рахунків

6.1.1. Банківські рахунки в іноземній валюті поділяються на:

- поточні;

- депозитні (вкладні).

6.1.2. Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству для проведення розрахунків у межах чинного законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних операцій, визначених чинним законодавством України, та для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті.

Фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності (резидентам), які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, поточний рахунок відкривається за режимом, що визначений для юридичних осіб - резидентів.

Поточними торговельними операціями в іноземній валюті є такі розрахунки:

- між юридичними особами - резидентами і юридичними особами - нерезидентами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності за торговельними операціями; 

- між юридичними особами - резидентами на території України, за умови наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України;

- між юридичними особами - нерезидентами та юридичними особами - резидентами через юридичних осіб - резидентів посередників відповідно до договорів (контрактів, угод), що укладені відповідно до чинного законодавства України;

- інші розрахунки, що здійснюються відповідно до чинного законодавства України;

- операції на міжбанківському валютному ринку України;

- оплата товарів (робіт, послуг) з використанням чеків та пластикових карток.

Поточними неторговельними операціями є такі розрахунки:

- виплата готівкової іноземної валюти та платіжними документами в іноземній валюті на витрати, пов'язані з відрядженнями;

- здійснення обмінних операцій з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті;

- виплата готівкової іноземної валюти за чеками та пластиковими картками фізичним особам (резидентам та нерезидентам);

- купівля платіжних документів в іноземній валюті фізичними особами (резидентами та нерезидентами);

- виплата авторських гонорарів і платежів за користування авторськими правами;

- перерахування коштів на проведення міжнародних виставок, конгресів, симпозіумів, конференцій та інших міжнародних зустрічей;

- оплата праці нерезидентів, які згідно з укладеними трудовими угодами (контрактами) працюють в Україні;

- перерахування коштів в іноземній валюті за навчання, лікування, патентування, сплату митних платежів, членських внесків;

- платежі з відшкодування витрат судових, арбітражних, нотаріальних, правоохоронних органів;

- виплата готівкової іноземної валюти за переказами з-за кордону (пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога родичів тощо);

- переказ за межі України коштів в іноземній валюті (пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога родичам тощо);

- інші виплати та перекази в іноземній валюті, що не суперечать чинному законодавству України.

6.1.3. Відокремленим підрозділам підприємств поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються за згодою головного підприємства, що має право використовувати іноземну валюту відповідно до чинного законодавства України.

На поточний рахунок відокремленого підрозділу можуть зараховуватися валютні кошти за реалізовані товари та надані послуги у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також перераховані головним підприємством чи придбані на міжбанківському валютному ринку України.

Виручка, одержана за товари (роботи, послуги) в іноземній валюті після зарахування на поточний рахунок відокремленого підрозділу протягом п'яти робочих днів (включаючи день зарахування виручки на поточний рахунок відокремленого підрозділу) перераховується у повному обсязі на поточний рахунок юридичної особи - резидента (через розподільчий рахунок, відкритий уповноваженим банком для цієї юридичної особи).

(абзац третій пункт 6.1.3 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

Кошти з поточного рахунку відокремленого підрозділу (в межах перерахованих головним підприємством чи придбаних на міжбанківському валютному ринку України) можуть бути використані відокремленими підрозділами для здійснення таких операцій (згідно із затвердженим кошторисом):

- на оплату витрат на службові відрядження за кордон своїх працівників, а також для забезпечення експлуатаційних потреб власних (орендованих, зафрахтованих) транспортних засобів під час їх перебування за межами України;

- на оплату праці працівників - нерезидентів, які згідно з укладеними трудовими угодами (контрактами) працюють у зазначених підрозділах і здійснення оплати праці яких передбачено в іноземній валюті;

- на придбання для власних потреб підрозділу обладнання, меблів тощо за контрактами (договорами, угодами) з нерезидентами.

6.1.4. Вкладні (депозитні) рахунки в іноземній валюті відкриваються уповноваженим банком резидентам (юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам) та нерезидентам (юридичним особам - інвесторам, представництвам юридичних осіб в Україні та фізичним особам) на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та банком у порядку, встановленому цією Інструкцією для відкриття вкладних (депозитних) рахунків у національній валюті.

(пункт 6.1.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114
,
  в редакції
постанов Правління
 Національного банку України від 05.12.2001 р. N 500
,
 від 04.06.2003 р. N 224)

6.2. Порядок відкриття рахунків

6.2.1. Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті підприємство-резидент подає уповноваженому банку документи, передбачені підпунктами "а" - "є" пункту 2.2.1 цієї Інструкції.

(абзац перший пункту 6.2.1 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривається в тому самому банку, де відкрито поточний рахунок у національній валюті, то надання пакета документів, передбачених пунктом 2.2.1, не обов'язкове (крім заяви про відкриття рахунку та картки із зразками підписів і відбитком печатки).

6.2.2. Відкриття поточного рахунку в іноземній валюті відокремленому підрозділу юридичної особи - резидента здійснюється уповноваженим банком на підставі документів, передбачених підпунктами "а" - "ж" пункту 2.2.2 цієї Інструкції. 

(абзац перший пункту 6.2.2 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

Якщо поточний рахунок відокремленому підрозділу в іноземній валюті відкривається в тому ж банку, де відкрито поточний рахунок підрозділу у національній валюті (за наявності у банку права на здійснення операцій з валютними цінностями), то надання пакета документів, передбачених пунктом 2.2.2, не обов'язкове (крім заяви про відкриття поточного рахунку, клопотання юридичної особи про відкриття поточного рахунку, копії ліцензії (у разі здійснення валютних операцій, які потребують індивідуальної ліцензії), картки із зразками підписів та відбитком печатки).

6.2.3. Поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються також:

- фізичним особам - резидентам:

а) громадянам України (без підтвердження джерел походження коштів в іноземній валюті);

б) іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні (без підтвердження джерел походження коштів в іноземній валюті);

- фізичним особам - нерезидентам:

а) іноземцям та особам без громадянства, які проживають в Україні відповідно до візи, відкритої строком до 1 року  або документів, що підтверджують законність їх перебування на території України відповідно до вимог чинного законодавства(за наявності підтвердження джерел походження іноземної валюти);

(абзац шостий пункту 6.2.3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України
 від  22.07.99 р. N 364)

б) громадянам України, які постійно проживають за кордоном (за наявності відкритої візи строком до 1 року або документів, що підтверджують законність їх перебування на території України відповідно до вимог чинного законодавства та підтвердження джерел походження іноземної валюти).

(абзац сьомий пункту 6.2.3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України
 від  22.07.99 р. N 364)

6.2.4. Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності відкривається на підставі договору за умови пред'явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та подання до уповноваженого банку:

а) заяви встановленої форми (згідно з додатком 1);

б) копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності, засвідченої нотаріально чи органом, що видав свідоцтво;

в) картки із зразками підписів (згідно з додатком 6), що надаються у присутності працівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчуються цим працівником або нотаріально.

(підпункт "в" пункту 6.2.4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)

Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників, додатково подають копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчену в установленому законодавством порядку.

(пункт 6.2.4 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114
,
 абзац п'ятий пункту 6.2.4 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 05.12.2001 р. N 500)

6.2.5. Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі - резиденту відкривається на підставі заяви (згідно з додатком 3); документа, що засвідчує особу (паспорт або документ, що замінює його); договору на відкриття та обслуговування рахунку між установою банку та громадянином; картки із зразками підписів (згідно з додатком 6), які надаються у присутності працівника банку, що відкриває рахунок, та засвідчуються цим працівником.

(пункт 6.2.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)

6.2.6. Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі - нерезиденту відкривається на підставі договору за умови пред'явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та подання до уповноваженого банку:

а) заяви встановленої форми (згідно з додатком 4);

б) картки із зразками підписів (згідно з додатком 6), що надаються у присутності працівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчуються цим працівником;

(підпункт "б" пункту 6.2.6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)

в) засвідченої нотаріально копії легалізованого*** дозволу центрального банку іноземної країни на відкриття рахунку у разі, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

Останній абзац пункту 6.2.6 виключено 

(пункт 6.2.6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364
,
абзац виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

6.2.7. Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті представництву юридичної особи - нерезидента до уповноваженого банку подаються:

а) заява про відкриття рахунку (згідно з додатком 1);

б) копія свідоцтва про реєстрацію представництва в уповноважених органах України, засвідчена нотаріально або органом, що видав свідоцтво;

в) копія легалізованого*** витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, засвідчена нотаріально;

г) копія легалізованої*** довіреності юридичної особи - нерезидента її офіційному представнику на ведення справ в Україні, засвідчена нотаріально;

ґ) картка із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена нотаріально.

6.2.8. Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті розташованим на території України іноземним дипломатичним, консульським, торговельним та іншим офіційним представництвам іноземних держав до уповноваженого банку подаються:

а) заява про відкриття рахунку (згідно з додатком 1);

б) копія посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію посольства (представництва) на території України, засвідчена нотаріально або органом, що видав посвідчення;

в) картка із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена Міністерством закордонних справ України або нотаріально.

6.2.9. Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті представництву іноземного банку до уповноваженого банку подаються такі документи:

- заява представництва про відкриття рахунку;

- копія легалізованого*** положення про представництво іноземного банку, засвідчена нотаріально;

- копія легалізованої довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;

- картка із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена нотаріально.

6.2.10. Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті для впровадження програм і проектів міжнародної технічної допомоги організацією чи установою (групою управління) до уповноваженого банку подається заява про відкриття рахунку, картка із зразками підписів уповноважених осіб та відбитком печатки, засвідчена нотаріально, та засвідчені уповноваженим органом виконавчої влади України такі документи:

(абзац перший пункту 6.2.10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

- копія реєстраційної картки програми або проекту;

- копія свідоцтва про акредитацію організації чи установи (групи управління) - виконавця програми або проекту, що підтверджує статус виконавця програми або проекту;

абзац четвертий пункту 6.2.10 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

- копія легалізованої*** довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально.

6.2.11. Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті для впровадження програм і проектів міжнародної допомоги організацією чи установою (групою управління) на виконання міжнародних угод між Україною та іноземними державами про надання допомоги Україні до уповноваженого банку подається заява про відкриття рахунку, картка із зразками підписів уповноважених осіб та відбитком печатки, засвідчена нотаріально, лист-клопотання відповідного органу, який уповноважений на виконання від України міжнародної угоди, та завірені визначеним в угоді органом такі документи:

- копія документа про акредитацію організації чи установи (групи управління) - виконавця програми або проекту, що підтверджує їх статус як виконавця програми або проекту;

абзац третій пункту 6.2.11 втратив чинність 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)

- копія легалізованої*** довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально.

6.2.12. Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті нерезиденту-інвестору до уповноваженого банку подаються документи, які передбачені пунктом 4.4.1. 

(пункт 6.2.12 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)

6.2.13. Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті військовим частинам Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України, до уповноваженого банку подаються:

а) заява на відкриття рахунку встановленого зразка (згідно з додатком 1);

б) дозвіл фінансового органу Міністерства оборони Російської Федерації як розпорядника бюджетних коштів на відкриття рахунку флоту;

в) дозвіл фінансового органу Чорноморського флоту Російської Федерації на відкриття рахунків військовій частині в складі Чорноморського флоту Російської Федерації;

г) картки із зразками підписів осіб (засвідчених в установленому порядку) та відбитком печатки.

6.2.14. Поточний рахунок в іноземній валюті для зарахування коштів, що вносяться для формування статутних фондів господарських товариств (якщо це передбачено установчими документами), відкривається в порядку, передбаченому пунктом 2.2.13 цієї Інструкції.

(пункт 6.2.14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від  22.07.99 р. N 364)

6.2.15. Відкриття вкладних (депозитних) рахунків в іноземній валюті фізичним особам, передбаченим у п. 6.2.3, здійснюється на підставі договору за умови надання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу.

6.2.16. Закриття та переоформлення рахунків в іноземній валюті здійснюється із застосуванням порядку, передбаченого розділом 8 цієї Інструкції.

6.2.17. Карткові рахунки в іноземній валюті відкриваються клієнтам відповідно до вимог цієї Інструкції щодо відкриття карткових рахунків у національній валюті на умовах договору про відкриття картрахунку і здійснення операцій із застосуванням платіжних карток.

Якщо в установі банку відкрито поточний рахунок клієнта, то картковий рахунок йому відкривається на підставі заяви про відкриття карткового рахунку та отримання платіжної картки і договору. У заяві про відкриття карткового рахунку та отримання платіжної картки, крім реквізитів, передбачених у додатках 1, 3 та 4 цієї Інструкції, при потребі зазначаються інші додаткові реквізити, встановлені установою банку та/або платіжною системою, які необхідні для ідентифікації держателя картки, визначення параметрів платіжної картки тощо. У разі відсутності в установі банку поточного рахунку клієнтом подаються документи, передбачені пунктами 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4 - 6.2.13 цієї Інструкції.

Операції за картковими рахунками здійснюються з урахуванням вимог, визначених цією Інструкцією та відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють здійснення операцій із застосуванням платіжних карток.

(пункт 6.2 доповнено пунктом 6.2.17 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)

6.3. Режим поточних рахунків фізичних осіб в іноземній валюті

6.3.1. На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб - резидентів зараховуються:

- готівкова валюта;

- валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку згідно з чинним законодавством України;

- валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;

- валюта, переказана з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України (у тому числі отримана від нерезидентів на підставі виданих Національним банком України реєстраційних свідоцтв щодо залучення кредитів, позик в іноземній валюті, а також повернута з-за кордону як раніше здійснена інвестиція на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України та доходи, прибутки від цих інвестицій);

(абзац п'ятий пункту 6.3.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.02.2003 р. N 55)

- валюта, одержана з-за кордону від юридичної особи - нерезидента як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари;

- валюта за іменними платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку;

- валюта за платіжними документами, ввезеними з-за кордону власником рахунку і зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну;

- валюта, перерахована власнику рахунку за дорученням юридичної особи - нерезидента через юридичну особу - резидента (посередника) на підставі укладених міжнародних угод (контрактів, договорів), якими передбачено отримання резидентами України гонорарів, премій, призів та інших виплат від нерезидентів з-за кордону за використання їх творів, винаходів, відкриттів тощо згідно з чинним законодавством України;

- валюта, перерахована з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги;

(пункт 6.3.1 доповнено абзацом десятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146
,
 у зв'язку з цим абзаци десятий та одинадцятий
 вважати відповідно абзацами одинадцятим та дванадцятим)

- валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою (резидентом чи нерезидентом) з власного поточного рахунку в іноземній валюті

- іноземна валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за дорученням фізичної особи, яка виїжджає на постійне місце проживання за кордон, за кошти з рахунку в національній валюті (копії документів про виїзд залишаються в уповноваженому банку)

(пункт 6.3.1. доповнено абзацом дванадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)

- валюта, одержана власником рахунку від погашення ощадних (депозитних) сертифікатів;

(пункт 6.3.1 доповнено абзацом тринадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

- валюта, перерахована уповноваженим банком як кредит в іноземній валюті відповідно до кредитного договору;

(пункт 6.3.1 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.04.2003 р. N 148)

- валюта, куплена уповноваженим банком за дорученням власника рахунку для погашення кредиту в іноземній валюті.

(пункт 6.3.1 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.04.2003 р. N 148)

6.3.2. З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи - резидента чи за його дорученням проводяться такі операції:

а) в іноземній валюті:

- перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти; 

(абзац другий підпункту "а" пункту 6.3.2 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 17.01.2001 р. N 18)

- виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України, що встановлюється Національним банком України);

- виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

- перерахування у межах України на рахунок іншої фізичної особи - громадянина України - резидента;

- перерахування на власний поточний рахунок в іншому уповноваженому банку України чи вкладний рахунок;

- продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на рахунок у національній валюті;

- перерахування власником рахунку коштів за операціями з ощадними (депозитними) сертифікатами; 

(підпункт "а" пункту 6.3.2 доповнено абзацом восьмим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

- перерахування за межі України нерезидентам для погашення власної заборгованості за кредитами, позиками (у тому числі відсотки, комісійні, штрафні санкції), отриманими за виданими Національним банком України реєстраційними свідоцтвами щодо залучення кредитів, позик в іноземній валюті;

(підпункт "а" пункту 6.3.2 доповнено абзацом дев'ятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 12.02.2003 р. N 55)

- перерахування за кордон інвестицій на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України;

(підпункт "а" пункту 6.3.2 доповнено абзацом десятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 12.02.2003 р. N 55)

- перерахування уповноваженому банку коштів для погашення власної заборгованості за отриманим кредитом в іноземній валюті (у тому числі відсотки, комісійні, штрафні санкції);

(підпункт "а" пункту 6.3.2 доповнено абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.04.2003 р. N 148)

б) у грошовій одиниці України:

- виплата готівкою в грошовій одиниці України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції);

(абзац другий підпункту "б" пункту 6.3.2 із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 17.01.2001 р. N 18)

- перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи надання послуг на території України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції).

(абзац третій підпункту "б" пункту 6.3.2 із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 17.01.2001 р. N 18)

6.3.3. На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи - нерезидента зараховуються:

- валюта, перерахована з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;

- готівкова валюта, яка ввезена на територію України і зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну (в митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на рахунок);

- валюта за платіжними документами, ввезена на територію України власником рахунку і зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну (в митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на рахунок, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

- валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним законодавством України;

- валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;

- валюта, одержана в Україні як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари згідно з чинним законодавством України;

- валюта, що перерахована у межах України іншою фізичною особою - нерезидентом з власного поточного рахунку в іноземній валюті;

- кошти, невикористані або не повністю використані, у сумі, що не перевищує раніше зняту власником з рахунку

(абзац дев'ятий пункту 6.3.3 в редакції постанови Правління
Національного банку України від  22.07.99 р. N 364)

- валюта, одержана власником рахунку від погашення ощадних (депозитних) сертифікатів;

(пункт 6.3.3 доповнено абзацом десятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

- валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за дорученням фізичної особи - нерезидента за рахунок наявних коштів у національній валюті на поточному рахунку цієї фізичної особи. 

(пункт 6.3.3 доповнено абзацом одинадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.12.2001 р. N 500)

6.3.4. З поточного рахунку в іноземній валюті фізичної особи - нерезидента за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції:

а) в іноземній валюті:

- перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти; 

(абзац другий підпункту "а" пункту 6.3.4 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 17.01.2001 р. N 18)

- виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

- виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

- перерахування на власний поточний рахунок чи вкладний рахунок в іншому уповноваженому банку України;

- перерахування в межах України на поточний рахунок іншої фізичної особи - резидента чи нерезидента;

- перерахування фізичною особою - нерезидентом на рахунок юридичної особи - резидента як інвестиція згідно з чинним законодавством України;

- перерахування власником рахунку коштів за операціями з ощадними (депозитними) сертифікатами; 

(підпункт "а" пункту 6.3.4 доповнено абзацом восьмим згідно з
 постановою Правління Національного  банку України від 20.03.2001 р. N 114)

б) у грошовій одиниці України:

- виплата готівкою в грошовій одиниці України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції);

(абзац другий підпункту "б" пункту 6.3.4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.01.2001 р. N 18)

- перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи надання послуг на території України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції);

(абзац третій підпункту "б" пункту 6.3.4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.01.2001 р. N 18)

- інвестування.

6.4. Режим вкладних (депозитних) рахунків в іноземній валюті фізичних осіб

6.4.1. На вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті фізичної особи - резидента зараховуються:

- готівкова валюта;

- валюта, перерахована з власного поточного чи вкладного рахунку в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України.

6.4.2. З вкладного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи - резидента чи за його дорученням проводяться операції (при закритті рахунку):

- виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

- виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

- перерахування на власний поточний чи вкладний рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України.

6.4.3. На вкладний рахунок в іноземній валюті фізичної особи - нерезидента зараховуються:

- готівкова валюта, яка ввезена на територію України і зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну (в митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про зарахування готівкової іноземної валюти на рахунок);

- валюта, перерахована з власного поточного чи вкладного рахунку в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку.

6.4.4. З вкладного рахунку в іноземній валюті фізичної особи - нерезидента за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції (при закритті рахунку):

- перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів;

- виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

- виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

- перерахування на власний поточний чи вкладний рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України.

6.5. Режим поточних рахунків в іноземній валюті представництв,
 установ та нерезидентів-інвесторів

(назва підрозділу 6.5 в редакції постанови Правління
  Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)

6.5.1. На поточні рахунки в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб - нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю в Україні, установ (груп управління програмами або проектами міжнародної допомоги та міжнародної технічної допомоги) зараховуються такі кошти:

- у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником юридичної особи - нерезидента і зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

- невикористаний залишок готівкової іноземної валюти чи іноземна валюта за платіжними документами, що були раніше отримані (куплені) в уповноважених банках України для оплати витрат на відрядження, експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, та представницькі витрати за кордоном;

- у сумі невикористаного залишку готівкової іноземної валюти та дорожніх чеків, що були раніше видані для оплати витрат, пов'язаних з проїздом по території іноземної держави, фізичним особам - резидентам, які уклали контракт (договір) з юридичною особою - нерезидентом про їх працевлаштування за межами України; 

(пункт 6.5.1 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.09.2002 р. N 323
,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий
 уважати абзацами п'ятим - дванадцятим)

- перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки (у тому числі для виконання міжнародних програм або проектів технічної допомоги);

- за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним законодавством України;

- за платіжними документами на ім'я власника рахунку, ввезеними на територію України і зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

- за іменними платіжними документами (в тому числі - дорожні чеки), що ввезені в Україну та не зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну, за відсутності передавальних надписів на них (зараховуються тільки на рахунки офіційного представництва);

- куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунку за рахунок власних коштів, наявних на рахунках типу "Н" (також при закритті цього рахунку), в порядку, встановленому чинним законодавством України;

- перераховані в межах України власнику рахунку відповідно до чинного законодавства України;

- сума відсотків, нарахованих за залишком коштів на власному поточному рахунку;

- інші надходження на користь власника рахунку, що не суперечать чинному законодавству України.

6.5.2. З поточного рахунку в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб - нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю в Україні, установ (груп управління програмами або проектами міжнародної технічної допомоги) за розпорядженням власника проводяться такі операції:

- виплата готівкою для оплати праці працівникам - нерезидентам, які працюють в Україні за контрактом (договором) згідно з чинним законодавством України;

- виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на службові відрядження при виїзді за кордон, на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, та представницькі витрати за кордоном (вивезення валюти за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

- виплата готівкою для забезпечення статутної діяльності міжнародних організацій, що користуються привілеями та імунітетом спеціалізованих установ (вивезення валюти за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

- виплата готівкою чи дорожніми чеками для оплати витрат, пов'язаних з проїздом по території іноземної держави, фізичним особам - резидентам, які уклали контракт (договір) з юридичною особою - нерезидентом про їх працевлаштування за межами України; 

(пункт 6.5.2 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.09.2002 р. N 323)

- здійснення остаточного розрахунку з фізичними особами - резидентами, які уклали контракт (договір) з юридичною особою - нерезидентом про їх працевлаштування за межами України; 

(пункт 6.5.2 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.09.2002 р. N 323
,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий
 уважати абзацами сьомим - дванадцятим)

- перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб - нерезидентів згідно з контрактом (договором, угодою), що передбачає купівлю обладнання для виконання проектів у рамках чинних міжнародних угод про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво;

- перерахування за межі України на рахунки відповідних органів іноземної держави та юридичних осіб, інтереси яких представляють в Україні ці представництва (також при закритті цього рахунку);

- перерахування на рахунок юридичної особи - резидента як благодійний внесок;

- перерахування залишків коштів при закритті поточного рахунку в одному уповноваженому банку і відкритті поточного рахунку в іншому уповноваженому банку;

- продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на рахунок типу "Н" для утримання представництва, виконання статутної діяльності, впровадження міжнародних програм або проектів технічної допомоги;

- інші перерахування, що не суперечать чинному законодавству України.

6.5.3. На поточні рахунки в іноземній валюті постійних представництв іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність в Україні, зараховуються кошти:

- у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником юридичної особи - нерезидента і зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

- в сумі невикористаного залишку готівкової іноземної валюти та іноземної валюти за платіжними документами, що були раніше отримані (куплені) в уповноважених банках України для оплати витрат на відрядження та експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, та представницьких витрат за кордоном;

- перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;

- за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним законодавством України;

- за платіжними документами на ім'я постійного представництва юридичної особи - нерезидента, ввезеними на територію України і зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

- куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунку за рахунок власних коштів, наявних на рахунках типу "П" (також при закритті цього рахунку), в порядку, встановленому чинним законодавством України;

- перераховані в межах України власнику рахунку відповідно до чинного законодавства України;

- у сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів на власному поточному рахунку;

- перераховані в межах України з власного поточного рахунку при його закритті в іншому банку;

- в сумі кредитів, отриманих від уповноважених банків за кредитними угодами;

- інші надходження, отримання яких не суперечить чинному законодавству України.

6.5.4. З поточного рахунку в іноземній валюті постійних представництв іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність в Україні, за розпорядженням власника рахунку проводяться такі операції:

- виплата готівкою для оплати праці працівникам - нерезидентам, які працюють в Україні за контрактом (договором) згідно з чинним законодавством України;

- виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на службові відрядження при виїзді за кордон, на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного законодавства України (вивезення валюти за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

- перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб - нерезидентів, інтереси яких представляють в Україні ці постійні представництва (також при закритті цього рахунку);

- перерахування на користь юридичної особи - резидента у разі, якщо у призначенні платежу коштів, що надійшли із-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать цьому резиденту;

- перерахування на рахунок юридичної особи - резидента в уповноваженому банку як благодійний внесок;

- перерахування залишків коштів при закритті поточного рахунку в одному уповноваженому банку і відкритті поточного рахунку в іншому уповноваженому банку;

- перерахування в рахунок погашення кредиту та відсотків за ним;

- продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на рахунок типу "П" для цільового використання (оплата витрат за кошторисом, рахунків-фактур, благодійних внесків та інших витрат, що не суперечать чинному законодавству України);

- інші будь-які перерахування, що не суперечать чинному законодавству України.

6.5.5. На поточні рахунки в іноземній валюті військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України, зараховуються кошти:

- перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки;

- за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним законодавством України;

- у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником Міністерства оборони Російської Федерації і зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку)

(підрозділ 6.5. доповнено пунктом 6.5.5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)

- невикористаний залишок готівкової іноземної валюти чи іноземної валюти за платіжними документами, що були раніше отримані (куплені) в уповноважених банках України для оплати витрат на відрядження, експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, та представницькі витрати за кордоном; 

(пункт 6.5.5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2002 р. N 323)

- куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунку за рахунок власних коштів, наявних на рахунку типу "Н" (також у разі закриття цього рахунку), у порядку, що встановлений чинним законодавством України; 

(пункт 6.5.5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2002 р. N 323)

- сума відсотків, нарахованих за залишком коштів на власному поточному рахунку. 

(пункт 6.5.5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2002 р. N 323)

6.5.6. З поточних рахунків в іноземній валюті військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України, за розпорядженням власника проводяться такі операції:

- виплата готівкою для оплати праці військовослужбовців-нерезидентів, які несуть службу на території України;

- виплата готівкою чи платіжними документами військовослужбовцям на службові відрядження при виїзді за кордон;

- продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на рахунок типу "Н" для утримання військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України;

(підрозділ 6.5. доповнено пунктом 6.5.6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)

- перерахування російських рублів на рахунок відповідних органів Російської Федерації, з якого було здійснено фінансування військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України (перерахування здійснюється також у разі припинення діяльності військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, що підтверджується відповідними документами).

(пункт 6.5.6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2002 р. N 323)

6.5.7. На рахунок нерезидента-інвестора в іноземній валюті зараховуються кошти:

- перераховані з-за кордону для здійснення інвестиції в Україну;

- доходи (дивіденди), одержані нерезидентом-інвестором від інвестиційної діяльності на території України, у тому числі від спільної діяльності без створення юридичної особи та від операцій з цінними паперами;

- повернуті з власного вкладного (депозитного) рахунку; 

(пункт 6.5.7 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.12.2001 р. N 500,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

- повернуті в результаті припинення нерезидентом інвестиційної діяльності в Україні.

(підрозділ 6.5. доповнено пунктом 6.5.7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)

6.5.8. З рахунку нерезидента-інвестора в іноземній валюті проводяться такі операції:

- інвестиційна діяльність на території України (включаючи реінвестиції) за наявності відповідної індивідуальної ліцензії Національного банку України згідно з чинним законодавством України;

- розрахунки з митними органами у випадках, передбачених чинним законодавством України;

- перерахування за кордон доходів (дивідендів), отриманих від інвестиційної діяльності на території України, а також суми інвестиції у разі її припинення;

- сплата послуг уповноваженому банку, який обслуговує рахунок (у порядку, визначеному чинним законодавством України)

(пункт 6.5 доповнено пунктом 6.5.8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)

- перерахування коштів на власний вкладний (депозитний) рахунок.

(пункт 6.5.8 доповнено абзацом шостим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.12.2001 р. N 500)

6.5.9. Поточні рахунки в іноземній валюті спеціалізованим установам Організації Об'єднаних Націй (Міжнародний банк реконструкції та розвитку та інші), що здійснюють свою діяльність відповідно до Конвенції ООН "Про привілеї та імунітети спеціалізованих установ" (від 21.11.47), відкриваються у порядку, який передбачений пунктами 4.5.2 та 4.5.3.

(підрозділ 6.5. доповнено пунктом 6.5.9 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)

6.6. Режим поточних рахунків в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів

6.6.1. На поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів зараховуються такі кошти:

а) через розподільчі рахунки:

- що надійшли у готівковій формі, від нерезидента до каси уповноваженого банку згідно з експортним контрактом (договором, угодою) в порядку, встановленому чинним законодавством України;

- що ввезені у готівковій формі, у випадках, передбачених чинним законодавством України, уповноваженими особами на територію України на транспортних засобах, які надають послуги за межами України та зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

- що одержані у готівковій формі як сплата за державне мито, митні платежі та інші збори відповідно до чинного законодавства України;

- невикористаний залишок готівкової іноземної валюти та іноземна валюта за платіжними документами, що були раніше отримані (куплені) в уповноважених банках України чи за кордоном для оплати витрат на відрядження та експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, та представницькі витрати за кордоном;

- що внесені у готівковій формі нерезидентом на рахунок юридичної особи - резидента як благодійний внесок (за наявності акта про оприбуткування коштів чи приходно-касового ордера);

- у готівковій формі на рахунок морського агента - резидента, який виступає посередником за фінансовими розрахунками, для подальшого перерахування іншим резидентам - суб'єктам підприємницької діяльності згідно з чинним законодавством України;

- за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним законодавством України;

- за платіжними документами на ім'я власника рахунку, ввезеними на територію України і зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

- перераховані з-за кордону нерезидентами за зовнішньоекономічними контрактами (договорами, угодами);

- повернені з будь-яких причин нерезидентом, на користь якого були перераховані раніше;

- перераховані з-за кордону нерезидентом на рахунок резидента, який виступає посередником, для подальшого перерахування іншим резидентам - суб'єктам господарської діяльності, за дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод було здійснено продаж товарів (робіт, послуг);

- перераховані з рахунків постійних представництв нерезидентів в Україні у разі, якщо у призначенні платежу коштів, що надійшли з-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать цьому резиденту;

- перераховані юридичними особами - нерезидентами (у тому числі через їх представництва в Україні) згідно з міжурядовими угодами та проектами технічної допомоги;

- перераховані як благодійний внесок юридичними особами - нерезидентами (у тому числі через їх представництва в Україні);

- перераховані з-за кордону за видачу охоронних документів на використання об'єктів промислової власності і підтвердження їх чинності на території України (зараховуються на рахунок юридичних осіб - резидентів, які мають відповідні повноваження згідно з чинним законодавством України);

- перераховані з-за кордону за використання авторського права резидентів (зараховуються на рахунок юридичних осіб - резидентів, які мають відповідні повноваження згідно з чинним законодавством України)****;

- перераховані з-за кордону адвокатським та іншим компаніям - резидентам за справами, які перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх статутною діяльністю та ліцензією на відповідну діяльність****;

- перераховані з-за кордону згідно з контрактом (договором, угодою) юридичній особі - резиденту, яка є агентом юридичної особи - нерезидента згідно з Кодексом торговельного мореплавства, для виплати капітану судна, що належить судновласнику - нерезиденту, на експлуатаційні потреби****;

- перерахована з-за кордону нерезидентами гуманітарна допомога за наявності рішення Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України про визнання цих коштів гуманітарною допомогою відповідно до чинного законодавства України;******

(підпункт "а" пункту 6.6.1 доповнено абзацом двадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146
,
 у зв'язку з цим абзаци двадцятий - двадцять третій вважати
 відповідно абзацами двадцять першим - двадцять четвертим)

- конфісковані, безхазяйні, успадковані у вигляді скарбу та такі, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання (зараховуються на рахунки юридичних осіб - резидентів, які мають відповідні повноваження згідно з чинним законодавством України);

- перераховані як благодійний внесок юридичною особою - резидентом за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України;

- перераховані з-за кордону нерезидентами у вигляді кредитів (позик, фінансової допомоги);

- інші надходження на користь резидента - власника рахунку, що не суперечать чинному законодавству України.

б) безпосередньо на поточні рахунки:

- куплені за дорученням власника рахунку уповноваженим банком відповідно до чинного законодавства України;

- перераховані з кредитного рахунку як кредит відповідно до кредитної угоди;

- перераховані з власного депозитного рахунку в уповноваженому банку відповідно до депозитної угоди;

- перераховані з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на рахунок набувача гуманітарної допомоги;

- у сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів, що надійшли на рахунок як гуманітарна допомога;******

(підпункт "б" пункту 6.6.1 доповнено абзацами п'ятим та шостим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146
,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятий та шостий
 вважати відповідно абзацами сьомим та восьмим)

- у сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів на власному поточному та депозитному рахунках;

- перераховані з власного поточного рахунку.

6.6.2. З поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів за розпорядженням власника рахунку проводяться такі операції:

- виплата готівкою для оплати праці працівникам - нерезидентам, які працюють в Україні за контрактом (договором);

- виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на службові відрядження при виїзді за кордон, на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного законодавства України (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

- виплата готівкою на експлуатаційні потреби для виконання обов'язків перед капітаном судна, яке належить судновласнику - нерезиденту, за контрактом (договором, угодою) на здійснення агентських послуг, укладеним згідно з Кодексом торговельного мореплавства;

- виплата готівкою фізичним особам коштів, які отримані адвокатськими та іншими компаніями - резидентами із-за кордону за дорученням фізичних осіб за справами, що перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх статутною діяльністю та ліцензією на відповідну діяльність*****;

- виплата готівкою фізичним особам - резидентам за використання їх творів за кордоном (здійснюється юридичними особами - резидентами, які мають відповідні на це повноваження згідно з чинним законодавством України, за рахунок коштів, отриманих із-за кордону)*****;

- виплата готівкою для сплати державного мита згідно з чинним законодавством України;

- перерахування з рахунку резидента-посередника на поточні рахунки інших резидентів - суб'єктів господарської діяльності, за дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод було здійснено продаж нерезиденту товарів (робіт, послуг);

- перерахування на користь нерезидента за межі України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами, угодами);

- перерахування коштів, що надійшли як гуманітарна допомога, за кордон на рахунки юридичних осіб - нерезидентів в оплату за товари та послуги у межах цілей, визначених іноземним донором, та відповідно до вимог Порядку використання гуманітарної допомоги у вигляді коштів в іноземній валюті з рахунків в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2000 N 542;

(пункт 6.6.2 доповнено новим абзацом десятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)

- перерахування з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги******;

(пункт 6.6.2 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)

- перерахування за кордон на рахунок юридичних осіб - нерезидентів за видачу охоронних документів на використання об'єктів промислової власності і підтвердження їх чинності (здійснюється організаціями, що мають відповідні на це повноваження згідно з чинним законодавством України);

- перерахування за кордон на рахунок юридичних осіб - нерезидентів згідно з відповідними зобов'язаннями про сплату за використання творів зарубіжних авторів (здійснюється організаціями, що мають відповідні на це повноваження згідно з чинним законодавством України);

- перерахування за кордон за навчання, за участь у конференціях, виставках за умови наявності відповідних документів (запрошення, рахунка-фактури тощо), що підтверджують потребу здійснення зазначених перерахувань;

- перерахування за кордон на рахунок юридичних осіб - нерезидентів, адвоката або нотаріуса для відшкодування витрат судовим, арбітражним, нотаріальним та іншим правоохоронним органам іноземних держав, а також витрат на державне мито за справами, що розглядаються цими органами (на підставі рішень судових органів, рахунків та інших документів, що підтверджують необхідність здійснення зазначених перерахувань;

- перерахування фізичним особам коштів, які отримані адвокатськими компаніями - резидентами із-за кордону за дорученням фізичних осіб за справами, що перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх статутною діяльністю;

- перерахування на рахунок в іноземній валюті фізичним особам - резидентам за використання їх творів за кордоном (здійснюється юридичними особами - резидентами, які мають відповідні на це повноваження згідно з чинним законодавством України, за рахунок коштів, отриманих з-за кордону);

- перерахування на кредитний рахунок для погашення заборгованості за отриманим кредитом та відсотків за ним;

- перерахування на території України за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України згідно з чинним законодавством України;

- продаж валюти уповноваженим банком відповідно до чинного законодавства України;

- продаж на міжбанківському валютному ринку України коштів, що надійшли як гуманітарна допомога, для зарахування на поточні рахунки в гривнях набувачів гуманітарної допомоги******;

- перерахування на власний депозитний рахунок в іноземній валюті в обслуговуючому або в іншому уповноваженому банку;

- перерахування благодійних внесків на рахунок іншої юридичної особи - резидента за умови отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України;

- перерахування за сплату державного мита згідно з чинним законодавством України;

- перерахування на власний поточний рахунок;

- перерахування нерезидентам для погашення заборгованості за кредитами, позиками (у тому числі відсотки, комісія, пеня), повернення поворотної фінансової допомоги;

- інші перерахування, що не суперечать чинному законодавству України.

6.6.3. Зарахування коштів на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи - резидента, яка займається підприємницькою діяльністю, та використання коштів з цього рахунку здійснюється за режимом поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів.

7. Картки із зразками підписів

(назва розділу 7 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)

7.1. Усі юридичні особи незалежно від форм власності та їх відокремлені підрозділи подають картку із зразками підписів та відбитком печатки згідно з додатком 2.  У картку включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства та установчих документів підприємства надано право розпоряджання рахунком і підписання розрахункових документів.

(пункт 7.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)

7.2. Право першого підпису належить керівнику підприємства, якому відкривається рахунок, а також відповідним службовим особам, уповноваженим керівником.

Право другого підпису належить головному бухгалтеру, а в разі відсутності такої посади - особі, що користується правами головного бухгалтера, або службовій особі, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку та звітності, та відповідним службовим особам, уповноваженим керівником.

(абзац другий пункту 7.2 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)

7.3. Особи, які мають право першого та другого підпису, вказуються в картці із зразками підписів і відбитком печатки при її складанні. Зразок підпису керівника включається в картку обов'язково.

7.4. Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису.

Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.

7.5. За рахунками юридичних осіб, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями, право другого підпису належить головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії та особам, ним уповноваженим.

7.6. За рахунками юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, у штаті яких відсутні особи, яким може бути надане право другого підпису, а також підприємців без створення юридичної особи в установу банку подається засвідчена відповідно до вимог цієї Інструкції картка із зразками підписів осіб, яким належить право першого підпису.

7.7. У разі відкриття поточного рахунку бюджетній організації, в штаті якої немає рахівника або іншого працівника, на якого можна покласти ведення бухгалтерського обліку, в картку із зразками підписів та відбитком печатки включається тільки зразок підпису керівника. В цьому разі вищестоящий орган, засвідчуючи картку, робить відмітку в графі, що призначена для зазначення посади, прізвища, підписів осіб, які мають право другого підпису, про відсутність у штаті працівників, яким може бути надано право другого підпису.

Якщо картка засвідчується нотаріально, то установі банку видається окрема довідка від вищестоящого органу про відсутність у штаті працівників, яким може бути надано право другого підпису.

7.8. У картку із зразками підписів та відбитком печатки обов'язково включається зразок відбитка наданої підприємствам та їх відособленим підрозділам печатки. Печатки юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та їх відокремлених підрозділів мають містити їх ідентифікаційні коди. Використання печаток, призначених для спеціальних цілей, наприклад "для пакетів", "для перепусток", є неприпустимим.

(пункт 7.8 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146,
 від 20.03.2001 р. N 114
,
 від 16.04.2003 р. N 148)

7.9. У разі тимчасової відсутності печатки у новоствореного підприємства, а також у зв'язку з реорганізацією, зміною найменування чи підпорядкованості, спрацьованістю чи втратою печатки керівник установи банку надає власнику рахунку строк для виготовлення нової печатки.

7.10. Комітети первинних організацій добровільних товариств, яким печатка не надана, можуть користуватися печаткою вищестоящих органів або печаткою тих організацій, при яких вони перебувають. У картці із зразками підписів та відбитком печатки у графі "Зразок відбитка печатки" має бути проставлений зразок печатки, якою користуватиметься первинна організація добровільного товариства.

7.11. Картка із зразками підписів та відбитком печатки має бути засвідчена підписом керівника чи заступника керівника вищестоящого органу та печаткою вищестоящого органу або нотаріально, а в населених пунктах, де немає нотаріальних контор чи приватних нотаріусів, сільською, селищною, районною, міською Радою.

(абзац перший пункту 7.11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

Міністерства, що входять до числа центральних органів державної виконавчої влади України відповідно до Указу Президента України від 13.11.92 N 566/92 "Про зміни в системі центральних органів державної виконавчої влади України", подають картки із зразками підписів і відбитком печатки, засвідчені керівниками та головними бухгалтерами цих органів.

7.12. У разі заміни чи доповнення хоча б одного з підписів подається нова картка із зразками підписів усіх осіб, які мають право першого чи другого підпису.

7.13. Якщо картка засвідчена вищестоящим органом, що знаходиться в іншому місті, то в разі зміни керівника чи головного бухгалтера, іншої службової особи, яка виконує обов'язки головного бухгалтера юридичної особи, якій відкрито рахунок, вищестоящий орган може телеграфом повідомити про це установу банку, при цьому підпис керівника вищестоящого органу або його заступника засвідчується телеграфом. У цьому разі нова картка із зразками підписів та відбитком печатки подається протягом 3 днів.

7.14. Якщо в новій картці, що подається у разі заміни чи доповнення підписів, підписи керівника та головного бухгалтера юридичної особи залишаються колишні, то додатково завіряти таку картку не потрібно. Вона приймається за дозвільним написом головного бухгалтера установи банку чи його заступника після звірення ним підписів керівника та головного бухгалтера, які підписали картку, із зразками їх підписів на картці, що заміняється. Стара картка зберігається у справі з оформлення рахунку.

7.15. У разі призначення тимчасово виконуючого обов'язки керівника чи головного бухгалтера подається нова тимчасова картка тільки із зразками підписів особи, яка тимчасово виконує обов'язки керівника чи головного бухгалтера, засвідчена вищестоящою організацією чи нотаріально.

7.16. У разі тимчасового надання особі права першого чи другого підпису, а також у разі тимчасової заміни однієї з осіб, уповноважених керівником чи головним бухгалтером відповідно, нова картка не складається, а додатково подається картка тільки із зразком підпису тимчасово уповноваженої особи із зазначенням строку її дії та копія відповідного документа (протоколу, наказу та інше), що підтверджує ці повноваження.

7.17. Ця тимчасова картка підписується керівником та головним бухгалтером, засвідчується відбитком печатки і додаткового засвідчення не потребує.

7.18. Картка із зразками підписів та відбитком печатки подається в установу банку в двох примірниках. Додаткові примірники можуть бути затребувані від власників рахунків, які мають у цій установі банку більше одного рахунку, якщо це потрібно за умовами розміщення операційних підрозділів установ банку. При цьому додаткові примірники засвідчуються головним бухгалтером установи банку або його заступником після звірення з основним примірником картки. Такі додаткові примірники карток засвідчення вищестоящим органом чи нотаріусом не потребують.

7.19. У картці із зразками підписів та відбитком печатки вказуються повна назва власника рахунку, його місцезнаходження, номер телефону, назва вищестоящої організації, ідентифікаційний код власника рахунку чи реєстраційний (обліковий) номер платника податку з Тимчасового реєстру Державної податкової адміністрації України. Уповноваженим працівником банку зазначається також номер рахунку, що відкривається.

(пункт 7.19 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)

7.20. У картці із зразками підписів та відбитком печатки посвідчувальний напис нотаріуса вважається дійсним у разі, якщо він відповідає формі N 52 Форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів, написів на угодах і засвідчувальних документах, затверджених наказом Міністерства юстиції України 07.02.94 N 7/5. Посвідчувальні написи нотаріусів, включені до картки із зразками підписів та відбитком печатки, до дати набуття чинності зазначеним наказом вважаються дійсними.

Картка із зразками підписів та відбитком печатки нерезидента може бути засвідчена нотаріусом іноземної держави та легалізована в консульській установі України, при цьому застосовується форма посвідчувального напису нотаріуса іноземної держави.

(пункт 7.20 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління  Національного банку України від 22.07.99 р. N 364
,
 абзац другий пункту 7.20 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

7.21. Картки із зразками підписів (згідно з додатком 6) подають фізичні особи (в тому числі - фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності). У картку включаються зразки підписів власника рахунку та його довірених осіб, які засвідчуються уповноваженою особою банку за умови пред'явлення паспорта чи документа, що його замінює. Копії сторінок зазначених документів із відомостями, що ідентифікують цих осіб, зберігаються у справі з юридичного оформлення. 

(абзац перший пункту 7.21 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

У разі відкриття рахунку фізичній особі, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, уповноваженим працівником банку в картці робиться відповідна відмітка.

За наявності у фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності печатки в картку із зразками підписів включається зразок відбитка печатки, який має містити ідентифікаційний номер.

(абзац третій пункту 7.21 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

(розділ 7 доповнено пунктом 7.21 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)

8. Переоформлення та закриття рахунків

8.1. Під час реорганізації підприємства (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні), а також у разі проведення перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, викликаної зміною його назви, організаційно-правової форми, форми власності, рахунок закривається. Для відкриття нового рахунку подаються документи, передбачені цією Інструкцією.
 

(пункт 8.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від  22.07.99 р. N 364,
пункт 8.1 в редакції постанов
 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146,
 від 05.12.2001 р. N 500)

8.2. У разі ліквідації підприємства для проведення ліквідаційної процедури використовується один поточний рахунок підприємства, що ліквідовується, визначений ліквідатором (ліквідаційною комісією). Для цього до банку подаються рішення про ліквідацію підприємства і нотаріально засвідчена картка із зразками підписів ліквідатора (уповноважених членів ліквідаційної комісії) і відбитком печатки підприємства, що ліквідовується. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором (ліквідаційною комісією).

(пункт 8.2 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

8.3. Поточні рахунки клієнтів банків закриваються на підставі:

заяви власника рахунку;

рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або реорганізації юридичної особи;

відповідного рішення суду про ліквідацію підприємства;

рішення уповноваженого державного органу про скасування державної реєстрації юридичної особи або державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, визнання в установленому порядку юридичної особи фіктивною або оголошення фізичної особи померлою чи визнання безвісно відсутньою;

на інших підставах, передбачених законом чи договором між банком та власником рахунку.

За наявності рішення уповноваженого державного органу про скасування державної реєстрації юридичної особи або державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, визнання в установленому порядку юридичної особи фіктивною або оголошення фізичної особи померлою чи визнання безвісно відсутньою банк закриває рахунки таких осіб і протягом трьох робочих днів надає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу щодо таких рахунків. Залишки коштів за такими рахунками перераховуються на окремі аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком, визначеним Національним банком України для обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку. У разі ненадходження протягом семи робочих днів розпоряджень від спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу або рішення суду стосовно вжиття чи невжиття заходів щодо цих коштів банк зараховує ці кошти на балансовий рахунок, визначений Національним банком України для обліку коштів за недіючими рахунками клієнтів.

(пункт 8.3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 05.12.2001 р. N 500,
від 04.09.2002 р. N 323
 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 04.06.2003 р. N 224)

8.4. Закриття поточного рахунку за бажанням власника здійснюється на підставі його заяви (згідно з додатком 7).

За наявності коштів на рахунку банк здійснює завершальні операції за рахунком (з виконання платіжних вимог на примусове списання /стягнення/ коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів на підставі платіжного доручення на інший рахунок підприємства, зазначений у заяві, тощо). При цьому датою закриття рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком день.

Якщо на рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку, то датою закриття рахунку є день отримання банком цієї заяви.

У день закриття рахунку банк зобов'язаний видати клієнту довідку про закриття рахунку.

(пункт 8.4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364
,
від 20.03.2001 р. N 114,
в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.12.2001 р. N 500)

8.5. Справа з юридичного оформлення рахунку залишається в установі банку.

8.6. Операції на рахунках в установах банків можуть бути тимчасово припинені на підставі рішення державних податкових, судових, правоохоронних та інших органів, якщо це передбачено законодавчими актами України. У разі тимчасового припинення операцій на рахунках такі рахунки не закриваються до отримання повідомлення відповідного органу про відміну рішень про припинення операцій на рахунках.

8.7. У разі закриття поточного або вкладного (депозитного) рахунку суб'єкта підприємницької діяльності установа банку протягом трьох робочих днів з дня закриття рахунку (включаючи день закриття рахунку) повідомляє про це відповідний орган державної податкової служби. Повідомлення про закриття рахунку надсилається електронною поштою Національного банку України з використанням засобів захисту інформації Національного банку України. Отримання органом державної податкової служби такого повідомлення підтверджується файлом-квитанцією, що надсилається цим органом до установи банку. Файл-квитанція на паперовому носії зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

(розділ 8 доповнено пунктом 8.7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.12.2001 р. N 500
,
 пункт 8.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2002 р. N 323)

____________

* Довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України має відповідати зразку, передбаченому в додатку 3 до Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України 03.06.99 N 4-6 і зареєстрованої Міністерством юстиції України 05.07.99 за N 436/3729 (із змінами і доповненнями). В обов'язковому порядку в зазначеній довідці має бути вказана установа банку. Уповноважений працівник банку, який приймає документи на відкриття рахунку, зобов'язаний відповідним чином оформити відривну частину довідки та повернути її клієнту для подання до органів Пенсійного фонду України.

(примітка * із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

** Форма нотаріального засвідчення має відповідати вимогам Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 18.06.94 N 18/5, зі змінами та доповненнями неї.

*** Легалізація - надання юридичної сили документам, які були видані на території іноземної держави. Ці документи мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані в консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути також засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС України. Не потрібна легалізація документів, які були видані в Республіці Албанія, Народно-Демократичній Республіці Алжир, Республіці Болгарія, Соціалістичній Республіці В'єтнам, Корейській Народно-Демократичній Республіці, Республіці Куба, Монголії, Республіці Польща, Румунії, Словацькій Республіці, Угорській Республіці; країнах, що утворилися на території колишньої СФРЮ; Чеській Республіці, Латвійській Республіці, Литовській Республіці, Естонській Республіці, Російській Федерації, Республіці Вірменія, Республіці Білорусь, Республіці Грузія, Республіці Молдова, Республіці Казахстан, Республіці Киргизстан, Республіці Таджикистан, Туркменістані, Республіці Узбекистан, Республіці Азербайджан.

**** При отриманні коштів в іноземній валюті, що надійшли на ім'я фізичних осіб чи капітана судна, яке належить судновласнику-нерезиденту, юридичні особи - резиденти (посередники) здійснюють облік таких коштів окремо. Ці кошти не можуть бути використані на цілі, що не пов'язані з виконанням зобов'язань перед фізичними особами чи капітаном судна, яке належить судновласнику-нерезиденту.

***** Виплата валюти готівкою фізичним особам здійснюється через уповноважений банк, в якому відкритий поточний рахунок юридичної особи - резидента (посередника).

****** Облік коштів, що надходять на поточні рахунки отримувачів та набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється окремо. Ці кошти використовуються виключно на цілі, визначені іноземним донором, та відповідно до Порядку використання гуманітарної допомоги у вигляді коштів в іноземній валюті з рахунків в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2000 N 542.

(примітки доповнено приміткою ****** згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)

******* Форма страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, має відповідати зразку, передбаченому в додатку 1 до Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.04.2001 N 12.

(примітки доповнено приміткою ****** згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.12.2001 р. N 500)

  

Додаток 1
до Інструкції про відкриття банками
рахунків у національній та
іноземній валюті 

ЗАЯВА
на відкриття рахунків

Найменування установи банку
______________________________________________________
______________________________________________________
Найменування підприємства
______________________________________________________
(повна і точна назва)
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Ідентифікаційний номер ДРФО 

  

 

 
 

 

 
 


Просимо відкрити 
______________________________________________________________________________________________
(поточний, бюджетний та ін. рахунки)

рахунок на підставі Інструкції Національного банку України про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, що має для нас обов'язкову силу, із змістом цієї Інструкції ознайомлені. В інших установах банків рахунків

______________________________________________________________________________________________
не маємо, маємо (вказати номери рахунків та в яких установах банків відкриті)

Керівник (посада)
Головний бухгалтер
"____"___________199__р.

М. П. 

(Підпис, прізвище, ініціали)
(Підпис, прізвище, ініціали)

________________________________________________________________

ВІДМІТКИ БАНКУ

Відкрити
______________________________________ рахунок
(поточний, депозитний та
ін. рахунки) 

         Документи на оформлення
         відкриття рахунку та здійснення 
         операцій за рахунком перевірив: 

Дозволяю
Керівник                         (підпис) 

  

Дата відкриття рахунку
"  " _________199 р. 

  

N бал. рахунку 

N особов. рахунку 

 
 

  


Головний                                                      (підпис)
бухгалтер 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

  

Додаток 2
до Інструкції про відкриття банками
рахунків у національній та
іноземній валюті 

КАРТКА
 із зразками підписів та відбитком печатки 

ВІДМІТКА БАНКУ
                        Дозвіл на прийняття зразків підписів

 

 
 
 
 
Власник рахунку 

Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ
Ідентифікаційний
номер ДРФО 

Головний бухгалтер
(чи його заступник)             (підпис)
 
 
" "___________ 19 р.

 

ІНШІ ВІДМІТКИ 

  

(повна назва) 

  

Адреса 

тел. N 

Назва вищестоящої організації 

Коди 

(міністерство, відомство, центральна кооперативна 

  

  

  

чи громадська організація) 

  

  

  

Назва установи банку 

  

  

  

Місцезнаходження установи банку 

  

 
 
 

Наводимо зразки підписів та печатки, які просимо вважати обов'язковими при здійсненні операцій за рахунком.
 
 
Чеки та інші розпорядження за рахунком _______________ просимо вважати дійсними в разі наявності на них одного першого і одного другого підписів.
 

  

  

  

  

 
 

  

  

 
 
 
 

  

 
 
 

 
______________________________________________________________
(найменування власника рахунку)

Посада 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Зразок підпису 

 
 
Зразок печатки 

  

  

 
___________________ 

Перший
підпис 

_____________________ 

Другий
підпис 

_____________________ 

__________ 

 

Місце для печатки вищестоящої організації, що засвідчила повноваження та підписи 

Строк повноважень і підписи службових осіб, які тимчасово користуються правом першого чи другого підписів, засвідчуємо:

 
Керівник _________________
Головний бухгалтер _______**

  

Повноваження та підписи керівника та головного бухгалтера, які діють відповідно до Статуту (Положення), засвідчую
__________________________________________________
(посада і підпис керівника чи заступника керівника вищестоящої організації). 

 

Посвідчувальний напис нотаріуса* (форма N 52)
" "____________199 р. Я, державний (приватний) нотаріус
_____________________________________________________
                                     (прізвище, ініціали)
нотаріальної контори (нотаріального
округу) ______________________________________________

засвідчую справжність підпису __________________________
(посада, найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________ представника) __,
який зроблено у моїй присутності.
Особу представника встановлено, повноваження його перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ______________________
Стягнуто _______________________________________
                      (державного мита, плати)
      (Державний, приватний) нотаріус __________________ 
                  печатка                                            (підпис) 

Видані грошові чеки 

дата 

з N 

до N 

дата 

з N 

до N 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  


_____________________________________________________________________________________________ 

* Вимагається за рахунками підприємств, організацій та фізичних осіб, якщо повноваження і підписи не засвідчені вищестоящою організацією. 

** Підписи керівника і головного бухгалтера вимагаються у випадках, передбачених пунктами 7.16 - 7.17 Інструкції.

  

Додаток 3
до Інструкції про відкриття банками
рахунків у національній та
іноземній валюті 

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-резидента

Відкрити поточний рахунок
N __________________
в__________________
(найменування валюти)
________________________
(підписи службових осіб банку)
"____"_______________199__р.

Заява

від _____________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

паспорт, серія _________ N ______________, виданий _________________________________________

(інший документ, що засвідчує особу)                                             (ким і коли)

________________________________________________________________________________________,

Ідентифікаційний номер ДРФО _____________________________________________________________.

Прошу відкрити поточний рахунок у _______________
                                                                                  (найменування валюти)

на моє ім'я/на ім'я _______________________________________________.
                                  (прізвище, ім'я, по батькові особи, на ім'я якої відкривається рахунок)

Письмові розпорядження будуть підписуватись мною або уповноваженою мною особою за довіреністю.

У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.

Правила банку щодо ведення поточних рахунків мені відомі, вважаю їх для себе обов'язковими. Все листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою

________________________________________________________________________________________.

Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово.

"___" ____________ 200_ р. __________
                                                          (підпис власника рахунку/
                                                         підпис особи, яка відкриває
                                                        рахунок на користь іншої особи)

Інформація для клієнта

На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-резидента зараховуються:

- готівкова валюта;

- валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку згідно з чинним законодавством України;

- валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;

- валюта, переказана з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;

- валюта, одержана з-за кордону від юридичної особи-нерезидента як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари;

- валюта за іменними платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку;

- валюта за платіжними документами, ввезеними з-за кордону власником рахунку і зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну;

- валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за дорученням фізичної особи, яка виїжджає на постійне місце проживання за кордон, за кошти з рахунку в національній валюті (копії документів про виїзд залишаються в уповноваженому банку);

- валюта, перерахована власнику рахунку за дорученням юридичної особи-нерезидента через юридичну особу - резидента (посередника) на підставі укладених міжнародних угод (контрактів, договорів), якими передбачено отримання резидентами України гонорарів, премій, призів та інших виплат від нерезидентів з-за кордону за використання їх товарів, винаходів, відкриттів тощо згідно з чинним законодавством України;

- валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою - (резидентом чи нерезидентом) з власного поточного рахунку в іноземній валюті.

З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента чи за його дорученням проводяться такі операції:

а) в іноземній валюті:

- перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів;

- виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України, що встановлюється Національним банком України);

- виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

- перерахування у межах України на рахунок іншої фізичної особи - громадянина України - резидента;

- перерахування на власний поточний рахунок в іншому уповноваженому банку України чи вкладний рахунок;

- продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на рахунок у національній валюті;

б) у грошовій одиниці України:

- виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України використовується курс Національного банку України);

- перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи надання послуг на території України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти використовується курс Національного банку України).

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364,
 від 05.12.2001 р. N 500)

  

Додаток 4
до Інструкції про відкриття банками
рахунків у національній та
іноземній валюті 

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента.

Відкрити поточний рахунок

N __________________________
в __________________________
(найменування валюти)
____________________________
(підписи службових осіб банку)
"___"_________199__р. 

______________________________________
(назва установи уповноваженого банку)
 
______________________________________
 

Заява

від _____________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

паспорт, серія _______ N ____________________, громадянство__________________________________

(інший документ, що засвідчує особу)

________________________________________________________________________________________

Рядок виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 22.07.99 р. N 364)
_______________________________________.

Прошу відкрити поточний рахунок у _______________
                                                                                 (найменування валюти)

на моє ім'я/на ім'я _______________________________________________.
                                      (прізвище, ім'я, по батькові особи, на ім'я якої відкривається рахунок)

Письмові розпорядження будуть підписуватись мною або уповноваженою мною особою за довіреністю.

У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.

Правила банку щодо ведення поточних рахунків мені відомі, і я вважаю їх для себе обов'язковими. Все листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою

________________________________________________________________________________________

Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово.

"___" ____________ 200_ р. __________
                                                             (підпис власника рахунку/
                                                          підпис особи, яка відкриває
                                                        рахунок на користь іншої особи)

У разі потреби комерційний банк може виготовляти та використовувати запропоновану форму заяви двома мовами (українською та іноземною).

Інформація для клієнта

На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента зараховується:

- валюта, перерахована з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;

- готівкова валюта, що ввезена на територію України і зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну (у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на рахунок);

- валюта за платіжними документами, ввезена на територію України власником рахунку і зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну (у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на рахунок, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

- валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним законодавством України;

- валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;

- валюта, одержана в Україні як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари згідно з чинним законодавством України;

- валюта, що перерахована у межах України іншою фізичною особою-нерезидентом з власного поточного рахунку в іноземній валюті;

- кошти, що були раніше зняті власником з рахунку і невикористані або не повністю використані, але сума не повинна бути більше знятої раніше (у документі про раніше зняті кошти робиться відмітка уповноваженого банку про зарахування цих коштів).

З поточного рахунку в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції:

а) в іноземній валюті:

- перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів;

- виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

- виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

- перерахування на власний поточний рахунок чи вкладний рахунок в іншому уповноваженому банку України;

- перерахування в межах України на поточний рахунок іншої фізичної особи - резидента чи нерезидента;

- перерахування фізичною особою-нерезидентом на рахунок юридичної особи-резидента як інвестиції згідно з чинним законодавством України;

б) у грошовій одиниці України:

- виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України використовується курс Національного банку України);

- перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи надання послуг на території України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти використовується курс Національного банку України).

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 22.07.99 р. N 364,
 від 05.12.2001 р. N 500)

  

Додаток 5
до Інструкції про відкриття банками
рахунків у національній та
іноземній валюті 

ЗАЯВА
на відкриття рахунку фізичної особи
в грошовій одиниці України
 

Ідентифікаційний номер ДРФО
 

  


Найменування установи банку
______________________________________________
______________________________________________
Прізвище, ім'я та по батькові
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

  

Прошу відкрити                                                                                                                                             рахунок.
____________________________________________________________________________________________
                                                                   (поточний, депозитний та інші) 

 

 
"____"___________199__р. 

(підпис, прізвище, ініціали) 

________________________________________________________________

ВІДМІТКИ БАНКУ

Відкрити
_______________________________________ рахунок
(поточний, депозитний та
ін. рахунки) 

         Документи на оформлення
         відкриття рахунку та здійснення 
         операцій за рахунком перевірив

Дозволяю
Керівник                         (підпис) 

  

Дата відкриття рахунку
" " _________199 р. 

  

N бал. рахунку 

N особов. рахунку 

 
 

  


Головний                                                      (підпис)
бухгалтер 

КАРТКА
із зразками підписів 

  

Ідентифікаційний
номер ДРФО
__________________ 

ВІДМІТКИ БАНКУ

Рахунок N _______________________________ 

Власник
рахунку __________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________________

Адреса ___________________________________
___________________ тел. __________________ 

Назва установи банку _______________________
_________________________________________

Місцезнаходження установи банку _____________
_________________________________________ 

Дозвіл на прийняття зразка
підпису

 

Головний
бухгалтер _______________________________
(чи його заступник)    (підпис та прізвище)
"___"________________ ____ р. 

Зразок підпису
власника рахунку __________________________
_________________________________________

Зразки підписів
довірених осіб _____________________________
_________________________________________

Наведений (наведені) зразок (зразки) підпису (підписів) прошу вважати обов'язковим (обов'язковими) при здійсненні операцій за рахунком. 

 

Довіреність на право розпорядження рахунком
від "___" ________________ ____ р.1

Строк дії
довіреності1 _____________________________

Засвідчую справжність підпису (підписів) гр. ___
________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

________________________________________
________________________________________,

який (які) зроблено у моїй присутності.

________________________________________

(підпис та прізвище працівника банку, який

________________________________________

відкриває рахунок) 

  

Видані грошові чеки 

  

  

Дата з N      до N    

Дата з N      до N 

Зразок печатки2

____________
1 Заповнюється при наданні власником рахунку довіреності на право розпорядження рахунком іншою фізичною особою.

2 Надається за наявності печатки у фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності.

(Інструкцію доповнено додатком 6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.04.2000 р. N 146)

ЗАЯВА
про закриття рахунку

Найменування установи банку ___________________________________

Найменування підприємства _____________________________________
                                                                                                  (повна і точна назва)
______________________________________________________________

Просимо закрити рахунок 

_________________
          (вид рахунку) 

N ______________,
          (номер рахунку) 

залишок коштів перерахувати на рахунок __________________________,
                                                                                                                (номер рахунку) 
відкритий у ___________________________________________________
                                                                               (назва установи банку) 

Керівник (посада) 

__________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

Головний бухгалтер 

__________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

Дата заповнення заяви:
"___" ___________ 200_ р. 

  

  

М. П. 

  

  

______________________________________________________________

Відмітки банку

1. Дата, час отримання банком заяви 

"___" ____________ 200_ р. о ____ год. 

2. Залишок коштів на рахунку за станом
      на дату отримання банком заяви 

 
____________ грн. _________ коп. 

3. Дата перерахування залишку 

"___" ______________ 200_ р. 

4. Дата закриття рахунку 

"___" ______________ 200_ р. 

  

  

Головний бухгалтер 

(підпис) 

(Інструкцію доповнено додатком 7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.03.2001 р. N 114)

____________ 

Опрос