Идет загрузка документа (224 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке продажи в процессе приватизации на фондовых биржах пакетов акций акционерных обществ

Фонд государственного имущества, Антимонопольный комитет, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Приказ от 16.11.1998 № 2141/297/9
Утратил силу

 Про затвердження Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом
Фонду державного майна України від 09.04.2012 р. N 481, рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.04.2012 р. N 508,
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 09.04.2012 р. N 216-р)

Наказ Фонду державного майна України,
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
Антимонопольного комітету України
від 16 листопада 1998 року N 2141/297/9

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 грудня 1998 р. за N 798/3238

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Фонду державного майна України,
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
Антимонопольного комітету України
 від 7 грудня 2000 року N 2555/372/19
;
наказом Фонду державного майна України
 від 31 січня 2002 року N 189
,
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 18 березня 2002 року N 72
,
 розпорядженням Антимонопольного комітету України
 від 12 квітня 2002 року N 96-р
;
наказом Фонду державного майна України
 від 16 серпня 2002 року N 1485
,
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24 вересня 2002 року N 287
,
 розпорядженням Антимонопольного комітету України
 від 5 листопада 2002 року N 314-р
,
 наказом Фонду державного майна України 
від 8 лютого 2011 року N 139, 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 8 лютого 2011 року N 129, 
розпорядженням Антимонопольного комітету України
від 8 лютого 2011 року N 74-р
,
 наказом Фонду державного майна України 
від 9 квітня 2012 року N 481,
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 9 квітня 2012 року N 508, 
розпорядженням Антимонопольного комітету України
від 9 квітня 2012 року N 216-р
,
 наказом Фонду державного майна України
 від 15 вересня 2015 року N 1354
,
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 15 вересня 2015 року N 1449
,
розпорядженням Антимонопольного комітету України
 від 15 вересня 2015 року N 33-рп
,
 наказом Фонду державного майна України
 від 21 березня 2017 року N 440
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21 березня 2017 року N 179
розпорядженням Антимонопольного комітету України
 від 21 березня 2017 року N 3-рп

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 21 червня 2018 року N 856
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21 червня 2018 року N 428
розпорядженням Антимонопольного комітету України
 від 21 червня 2018 року N 11-рп)

Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" та на виконання Державної програми приватизації на 1998 рік, затвердженої Законом України від 12.02.98 N 124/98-ВР, та з метою підвищення ефективності процесу приватизації державного майна НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Фонду державного майна України від 09.04.2012 р. N 481, рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.04.2012 р. N 508,
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 09.04.2012 р. N 216-р)

2. Фонду державного майна України забезпечити подання Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Фонду державного майна України від 09.04.2012 р. N 481, рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.04.2012 р. N 508,
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 09.04.2012 р. N 216-р)

3. Фонду державного майна України у десятиденний термін з дня державної реєстрації у Міністерстві юстиції України цього наказу забезпечити опублікування Положення, зазначеного в пункті 1 цього наказу, у Державному інформаційному бюлетені "Про приватизацію".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Фонду державного майна України О. Бондаря, Голову Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Мозгового, Голову Антимонопольного комітету України О. Заваду.

5. Визначити таким, що втратило чинність, Положення про порядок продажу на фондовій біржі пакетів акцій, що належать державі, відкритих акціонерних товариств, затверджене наказом ФДМУ від 11.11.96 N 1364 (зі змінами та доповненнями до нього).

 

Голова Фонду державного
майна України
  

 
О. Бондар
  

Голова Державної комісії
з цінних паперів та
фондового ринку
  

 
 
О. Мозговий
  

Голова Антимонопольного
комітету України
  

 
О. Завада
  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств

(У тексті Положення слово "зберігач" у всіх відмінках та числах замінено словами "депозитарна установа" у відповідних відмінках та числах згідно з наказом Фонду державного майна України від 15 вересня 2015 року N 1354, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 вересня 2015 року N 1449, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 15 вересня 2015 року N 33-рп)

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки, затвердженої Законом України від 13 січня 2012 року N 4335-VI, Закону України від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки", та Закону України "Про Фонд державного майна України".

1.2. Це Положення визначає основні засади та вимоги до організації та проведення продажу в процесі приватизації на фондових біржах акцій акціонерних товариств (далі - АТ) та виконання укладених за результатами цього способу приватизації біржових контрактів.

1.3. Терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються в такому значенні:

аукціон на фондовій біржі (далі - аукціон) - конкурентний спосіб приватизації, який здійснюється шляхом продажу на фондовій біржі акцій АТ, що належать державі, з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, що полягає у визнанні переможцем такого покупця, який з усіх інших першим погодився купити акції за запропонованою ціною або запропонував у ході торгів найвищу ціну за акції. Аукціон може проводитись за методом на підвищення ціни, на зниження ціни, без оголошення ціни;

аукціон без оголошення ціни (далі - АБОЦ) - аукціон, у ході якого продавець не визначає початкову ціну об'єкта продажу, торги проводяться за методом підвищення ціни. Переможцем аукціону визнається покупець, який запропонував найвищу ціну;

аукціон на зниження ціни - аукціон, у ході якого торги починаються з початкової ціни, запропонованої продавцем, і проводяться за методом зниження ціни, яка може знижуватися до рівня фактичного попиту без обмеження мінімальної ціни продажу. Переможцем аукціону визнається покупець, який з усіх інших першим погодився купити акції за запропонованою ціною;

(абзац четвертий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 21.03.2017 р. N 440, рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.03.2017 р. N 179,
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 21.03.2017 р. N 3-рп)

аукціон на підвищення ціни - аукціон, у ході якого торги починаються з початкової ціни, запропонованої продавцем, і проводяться за методом підвищення ціни. Переможцем аукціону визнається покупець, який запропонував найвищу ціну;

біржові торги (далі - торги) - організоване на фондовій біржі проведення аукціону по окремому об'єкту продажу;

гарантійний внесок - грошове забезпечення участі покупця в придбанні акцій на аукціоні, яке виступає гарантією дотримання ним установлених цим Положенням обов'язків покупця: щодо участі в аукціоні; щодо укладення біржового контракту в разі, якщо його визнано переможцем; щодо проведення всіх передбачених грошових платежів. Гарантійний внесок вноситься покупцем до початку аукціону та після проведення торгів повертається (або зараховується у рахунок оплати за придбані ним акції) покупцю в разі дотримання ним узятих на себе обов'язків та правил аукціону або не повертається в разі порушення покупцем узятих на себе обов'язків або правил аукціону;

кінцевий власник акцій (далі - власник) - особа, на ім'я якої придбаваються акції на аукціоні;

лот - установлена продавцем мінімальна кількість акцій АТ, яка може бути придбана покупцем у процесі біржових торгів;

ліцитатор - спеціаліст, що призначається організатором аукціону та безпосередньо проводить біржові торги;

об'єкт продажу - пакет акцій АТ, що запланований у плані розміщення акцій АТ для продажу через фондові біржі, або окремий лот з акцій такого пакета;

організатор аукціону - фондова біржа, яка організовує й проводить аукціони;

план розміщення акцій АТ (далі - ПРА АТ) - затверджений наказом державного органу приватизації план продажу акцій АТ, що приватизується, у якому щодо загальної кількості акцій, що складають статутний капітал АТ, визначено результати завершених способів приватизації та заплановані способи приватизації;

планувальник продажу (далі - планувальник) - регіональне відділення Фонду державного майна України (далі - Фонд) або структурний підрозділ Фонду, який відповідає за підготовку та затвердження ПРА АТ, за внесення до нього змін та відповідає за приватизацію АТ;

покупець - особа, яка безпосередньо бере участь в аукціоні та, у разі визнання її переможцем аукціону, зобов'язана укладати та виконувати біржовий контракт;

поновлення аукціону - процедура, що призводить до поновлення аукціону по окремому об'єкту продажу, який було призупинено або результати якого скасовано;

призупинення аукціону - процедура, що призводить до заборони протягом певного строку (періоду часу) продавати на аукціоні, укладати та виконувати біржові контракти щодо певного об'єкта продажу;

припинення аукціону - процедура зняття акцій з аукціону;

продавець - державний орган приватизації, який згідно із цим Положенням виступає продавцем акцій на аукціоні;

торговельний день - день тижня, у який на організаторі аукціону проводиться торговельна сесія;

торговельна сесія - період часу торговельного дня, протягом якого на фондовій біржі проводяться біржові торги акціями.

Інші терміни, які вживаються в цьому Положенні, використовуються відповідно до законодавства України.

1.4. Продавцем пакетів акцій АТ виступають:

Фонд - для пакетів акцій тих АТ, які відносяться до державної власності в Україні;

державний орган приватизації, якому органами місцевого самоврядування були делеговані повноваження щодо забезпечення продажу на фондових біржах акцій АТ, які відносяться до комунальної власності або власності Автономної Республіки Крим. У цьому разі функції планувальника продажу й продавця виконують відповідні структурні підрозділи цього державного органу приватизації, яким зазначені повноваження було делеговано згідно з розподілом функціональних обов'язків.

Для кожного об'єкта продажу продавець визначає організатора аукціону, дату перших біржових торгів, початкову ціну, метод проведення аукціону; забезпечує публікацію повідомлення про перші біржові торги, про метод проведення аукціону, про результати продажу; забезпечує систематичне виставлення акцій на біржові торги, переведення проданих акцій на ім'я нових власників; приймає рішення про призупинення, поновлення та припинення аукціону; укладає біржовий контракт із переможцем аукціону.

1.5. Організаторами аукціонів виступають фондові біржі, які мають чинну ліцензію на здійснення професійної діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та мають із продавцем договір про спільну діяльність з продажу акцій АТ, що приватизуються.

Договір про спільну діяльність із продажу акцій акціонери товариств, що приватизуються, укладається між продавцем та організатором аукціонів строком на один рік.

Організатори аукціонів для проведення аукціонів можуть залучати свої філії.

Організатор аукціону забезпечує допуск покупців до участі в аукціоні, організовує проведення біржових торгів та оформлює їхні результати, визначає переможця аукціону, готує та реєструє біржові контракти, інформує продавця та інші заінтересовані органи про результати аукціону, проводить усі необхідні розрахунки за результатами аукціону.

1.6. Кінцевими власниками акцій, що продаються на аукціоні, можуть бути фізична або юридична особа, які згідно із чинним законодавством України мають право на придбання майна в процесі приватизації. Такі особи можуть взяти участь в аукціоні безпосередньо, зареєструвавшись як покупець, або опосередковано, звернувшись до торговця цінними паперами, який буде виступати покупцем акцій на аукціоні. Якщо власником акцій бажає стати торговець цінними паперами, він бере участь в аукціоні як покупець.

1.7. Аукціон складається з регулярних біржових торгів, які проводяться щотижнево у визначений торговельний день, протягом періоду часу, визначеного для торговельних сесій. У межах окремої торговельної сесії по кожному об'єкту продажу (пакету акцій, лоту), на який є покупці, проводяться окремі торги серед допущених до них покупців.

Якщо виставлення пакета акцій на аукціон відбулося відповідно до вимог цього Положення, то такий пакет акцій пропонується для торгів на кожну торговельну сесію до моменту його продажу або до моменту прийняття продавцем рішення про призупинення або припинення аукціону по цих акціях. Аукціон із продажу пакета акцій, який було призупинено, за рішенням продавця може бути поновлений або припинений.

Основний метод проведення аукціону - аукціон на підвищення ціни. Із цього методу аукціону розпочинається продаж пакетів акцій АТ, запланованих у ПРА до продажу на фондовій біржі та виставлених на перші торги. Для об'єктів державної власності (крім контрольного пакета акцій АТ, які належать до групи Г), що не користуються попитом у потенційних покупців (у разі коли об'єкти не продані із застосуванням інших конкурентних способів), за рішенням продавця запроваджуються спрощені методи проведення аукціону, зокрема: аукціон на зниження ціни; дроблення пакетів акцій, крім контрольного пакета акцій об'єктів групи Г, та їхній продаж окремими лотами як за методом підвищення ціни, так і за методом зниження ціни. Пакети акцій АТ, які не вдалося продати в будь-який інший спосіб, за рішенням державного органа приватизації може бути запропоновано для продажу на аукціоні без оголошення ціни.

II. Планування продажу на аукціоні

2.1. Рішення про обрання аукціону на фондовій біржі як способу приватизації акцій певного АТ приймає державний орган приватизації, який є планувальником продажу акцій АТ, що приватизується.

2.2. У пакет акцій, який виставляється на аукціон, планувальник продажу має право включати тільки такі акції, щодо продажу яких відсутні будь-які заборони відповідно до чинного законодавства та щодо яких він виступає уповноваженим власником.

2.3. Пункт 2.3 виключено

(згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 15.09.2015 р. N 1354, рішенням Національної
комісії з цінних паперів та  фондового ринку від 15.09.2015 р. N 1449,
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 15.09.2015 р. N 33-рп
,
 у зв'язку з цим пункти 2.4, 2.5 вважати відповідно пунктами 2.3, 2.4
)

2.3. Планування продажу пакета акцій через фондові біржі повинно бути відображено в помісячному пооб'єктному плані-графіку виставлення пакетів акцій на продаж, затвердженому Фондом.

2.4. Планування продажу завершується підготовкою ПРА АТ, у якому передбачений продаж на фондових біржах пакета акцій зазначеного розміру та заплановані строки виставлення акцій на аукціон. Зазначений ПРА АТ затверджується наказом відповідного державного органу приватизації. Якщо методом проведення аукціону обраний АБОЦ, це обов'язково відображується в наказі про затвердження ПРА АТ.

III. Підготовка пакета акцій для виставлення на аукціон

3.1. Підготовка пакета акцій для виставлення на аукціон проводиться планувальником продажу за наявності затвердженого ПРА АТ, у якому заплановано проведення аукціону на фондовій біржі.

3.2. У процесі підготовки пакета акцій для виставлення на аукціон планувальник продажу здійснює такі дії:

з'ясовує відсутність будь-яких заборон щодо продажу зазначених акцій. Зокрема, з'ясовує наявність або відсутність провадження справи про банкрутство стосовно АТ - емітента акцій. У разі порушення справи про банкрутство з'ясовує, на якому етапі та в якому стані знаходиться провадження в справі (санація, мирова угода, визнано банкрутом);

ініціює розрахунок початкової ціни пакета акцій (крім випадку, коли пакет заплановано на АБОЦ) та отримує копію акта оцінки (у разі наявності повноважень готує такий акт самостійно) або копію іншого документа, яким визначається початкова ціна пакета акцій;

готує копії всіх документів, які необхідно направити продавцю;

складає інформаційне повідомлення про продаж пакетів акцій на аукціоні.

3.3. Планувальник продажу готує інформаційне повідомлення за уніфікованою формою відповідно до порядку, який установлюється Фондом на виконання вимог частини сьомої статті 19 Закону України "Про приватизацію державного майна".

3.4. Підготовка акцій до продажу завершується поданням від планувальника до продавця пакета документів у такому складі:

інформаційне повідомлення про продаж пакета акцій на аукціоні (оригінал);

ПРА АТ та наказ державного органу приватизації про його затвердження (копії);

акт оцінки пакета акцій АТ та наказ державного органу приватизації про його затвердження (подовження строку дії акта) або інший документ, що підтверджує встановлену початкову ціну (копії) (крім підготовки акцій для продажу на АБОЦ);

баланси підприємства та звіти про фінансові результати за останні три фінансові роки та за останній звітний період (копії);

свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (копія);

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (копія);

виписка з рахунку в цінних паперах від депозитарної установи, якою підтверджується наявність у державного органу приватизації, який зареєстрований керуючим рахунком, акцій у такій кількості, яка достатня для проведення аукціону (копія).

IV. Підготовка перших біржових торгів та інформування про їхнє проведення

4.1. Продавець перевіряє отриманий від планувальника пакет документів для виставлення акцій на аукціон на відповідність вимогам цього Положення та, у разі наявності зауважень, забезпечує їхнє усунення планувальником.

4.2. Продавець затверджує перелік АТ та пакетів акцій, які підлягають продажу на аукціоні, та по кожному пакету акцій визначає організатора аукціону й дату перших торгів.

4.3. Продавець забезпечує публікацію в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації окремо за кожним пакетом акцій інформаційного повідомлення про початок торгів на фондовій біржі пакетом акцій АТ, що приватизується. Публікація відбувається відповідно до порядку, який установлюється Фондом на виконання частини сьомої статті 19 Закону України "Про приватизацію державного майна", та в строк не пізніш як за 20 днів до проведення перших торгів по цьому пакету акцій.

4.4. Якщо після опублікування інформації про початок торгів пакетом акцій на аукціоні змінюється або розмір запропонованого пакета акцій, або дата, або місце проведення перших торгів, то відбувається нова публікація зміненого інформаційного повідомлення про початок торгів та скасування попередньої публікації. Така публікація відбувається в офіційних друкованих виданнях органів приватизації не пізніш як за 20 календарних днів до дати початку перенесених торгів.

У разі необхідності внесення змін в інші відомості, що опубліковані в інформації про початок торгів (незалежно від причин внесення таких змін), інформація про зміни в таких відомостях повинна бути опублікована в офіційних друкованих виданнях органів приватизації не пізніш як за 5 календарних днів до дати проведення перших торгів. Якщо в зазначений час публікацію змін зробити неможливо, то змінюється також і дата перших торгів, і публікація змін відбувається відповідно до тих вимог, що встановлені для випадку зміни дати проведення перших торгів.

4.5. Продавець протягом тижня після офіційної публікації інформації про початок торгів подає до організатора аукціону такі документи:

копію наказу продавця про затвердження переліку АТ, пакети акцій яких підлягають продажу на аукціоні, що проводиться на відповідному організаторі аукціону;

по кожному пакету акцій із вищевказаного переліку АТ до наказу додаються:

копія інформаційного повідомлення про продаж пакета акцій на аукціоні;

копія ПРА АТ та наказу про його затвердження;

копії балансів та звітів про фінансові результати за останні три роки та за останній звітний період.

4.6. Організатор аукціону, починаючи з дати отримання копій документів від продавця, повинен надати кожному бажаючому можливість ознайомитися з документами щодо кожного пакета акцій, у тому числі надати можливість зробити копії таких документів.

4.7. Не пізніш як за три робочі дні до дати торговельного дня, на яку заплановано проведення перших торгів по окремому пакету акцій на аукціоні, продавець включає інформацію про зазначений пакет акцій до замовлення на продаж пакетів акцій на аукціоні та подає таке замовлення до організатора аукціону.

У замовленні на продаж по кожному окремому пакету акцій зазначається метод проведення аукціону (аукціон на підвищення ціни / аукціон на зниження ціни / АБОЦ), загальна кількість акцій у пакеті, розмір та кількість лотів, запропонованих до продажу на поточну торговельну сесію, номінальна та початкова ціна за одну акцію (початкова ціна для АБОЦ не визначається).

4.8. Початкова ціна пакета акцій (початкова ціна за одну акцію пакета) на перших торгах на аукціоні визначається продавцем на підставі акта оцінки пакета акцій (іншого документа, що визначає ціну), наданого планувальником, і дорівнює значенню, яке наведено в зазначеному акті.

Якщо запропоновані на аукціон акції знаходяться в біржових списках фондових бірж, і сума угод за цими акціями, укладених на окремій фондовій біржі за період 6 місяців до дати підготовки продавцем замовлення на продаж на перших торгах, становить не менше 10 відсотків від початкової ціни пакета, що визначена на підставі наданого планувальником акта оцінки (іншого наданого документа), то початкова ціна за одну акцію, визначена на підставі акта оцінки, може бути відкоригована в бік її збільшення.

Для цього визначається середньозважена ціна однієї акції за результатами угод, укладених на фондовій біржі за період 6 місяців до дати підготовки продавцем замовлення на продаж на перших торгах. Якщо середньозважена ціна однієї акції більша за початкову ціну однієї акції, визначену в акті оцінки, то остаточна початкова ціна встановлюється рівною середньозваженій ціні однієї акції, і цей факт відображається в замовленні на продаж.

Початкова ціна пакета акцій на перших торгах на АБОЦ продавцем не визначається.

V. Підготовка чергових біржових торгів та інформування про їхнє проведення

5.1. Продавець може прийняти такі рішення щодо пакета акцій, який залишився непроданим (увесь пакет або його окремі лоти) на чергових торгах, у тому числі й на перших торгах:

продовжити аукціон без зміни умов продажу;

зменшити початкову ціну продажу та продовжити аукціон;

здійснити дроблення пакета акцій на лоти та продовжити аукціон;

змінити метод проведення аукціону;

призупинити аукціон;

припинити аукціон.

5.2. У разі продовження аукціону без зміни умов продажу пакет акцій виставляється на наступну торговельну сесію без зміни умов продажу, організатора аукціону та без нової публікації інформації про торги цими акціями на аукціоні.

5.3. У разі прийняття рішення зменшити початкову ціну продажу та продовжити аукціон пакет акцій виставляється на наступну торговельну сесію за зменшеною початковою ціною (що відображається в замовленні на продаж, яке готує продавець), без зміни організатора аукціону та без нової публікації інформації про торги цими акціями на аукціоні.

5.4. У разі прийняття рішення про дроблення пакета акцій на лоти та продовження аукціону пакет акцій виставляється на наступну торговельну сесію дробленим на лоти (що відображається в замовленні на продаж, яке готує продавець), без зміни організатора аукціону й без нової публікації інформації про торги цими акціями на аукціоні.

5.5. У разі прийняття рішення про зміну методу проведення аукціону аукціон призупиняється. Рішення про зміну методу аукціону оформлюється наказом продавця, після чого відбувається поновлення аукціону з урахуванням зміни методу його проведення.

5.6. Призупинення аукціону оформлюється наказом продавця. Копія наказу про призупинення аукціону, надана організатору аукціону, є підставою для нього призупинити проведення аукціону по зазначеному об'єкту продажу. Після оформлення наказу про призупинення аукціону продавець не включає інформацію про зазначений пакет акцій до замовлення на продаж.

Аукціон поновлюється на тому організаторі аукціону, на якому він проводився й був призупинений, або на якому відбувся продаж, результати якого скасовано. Поновлення аукціону відбувається відповідно до процедури, визначеної в пунктах 4.2 - 4.8 розділу IV цього Положення для підготовки перших торгів, з урахуванням таких особливостей:

замість наказу про затвердження переліку АТ, пакети акцій яких підлягають продажу на аукціоні, продавцем приймається наказ про поновлення аукціону, що був призупинений, або наказ про поновлення аукціону у зв'язку зі скасуванням його попередніх результатів;

в інформаційне повідомлення про початок торгів, яке підлягає офіційній публікації, вноситься уточнення "поновлення аукціону" та, у разі поновлення у зв'язку зі зміною методу проведення аукціону, вказується новий обраний метод;

після публікації інформації про початок торгів продавець подає до організатора аукціону тільки наказ про поновлення аукціону без додатків;

початкова ціна об'єкта продажу, аукціон по якому поновлюється, визначається рівною початковій ціні, установленій на перших торгах того аукціону, який був призупинений або результати якого було скасовано.

5.7. Припинення аукціону оформлюється наказом продавця.

Підставами для припинення аукціону можуть бути:

відсутність попиту на об'єкт продажу протягом тривалого часу;

закінчення строку дії акта оцінки пакета акцій;

закінчення терміну розміщення акцій відповідно до плану розміщення акцій акціонерного товариства.

(абзац другий пункту 5.7 у редакції наказу
 Фонду державного майна України від 21.03.2017 р. N 440, рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.03.2017 р. N 179,
 розпорядження Антимонопольного комітету України від 21.03.2017 р. N 3-рп)

Інформація про пакет акцій, аукціон по яких припинено, до замовлення на продаж не включається.

5.8. У разі продовження аукціону наступні торги призначаються на торговельну сесію торгового дня через тиждень після чергових торгів.

Для продовження аукціону по пакету акцій на наступних торгах продавець не пізніш як за три робочі дні до дати проведення торговельної сесії включає інформацію про зазначений пакет акцій до замовлення на продаж та подає таке замовлення до організатора аукціону. Якщо при продовженні аукціону відбуваються зміни умов продажу, то вони обов'язково відображаються продавцем у замовленні на продаж.

5.9. На підставі замовлення на продаж пакетів акцій на аукціоні, отриманого від продавця, організатор аукціону в день його отримання складає бюлетень торговельної сесії. Інформація про кожний окремий пакет акцій із замовлення на продаж заноситься до бюлетеня окремим рядком і називається позицією бюлетеня.

Організатор аукціону забезпечує вільний доступ до бюлетеня як у своєму приміщенні, так і шляхом розміщення на його офіційному сайті.

Організатор аукціону, починаючи з дати отримання копій документів від продавця, повинен надати кожному бажаючому можливість ознайомитись з документами щодо кожного включеного до бюлетеня пакета акцій, у тому числі надати можливість зробити копії таких документів.

5.10. Продавець та організатор аукціону за погодженням сторін можуть відміняти проведення торговельних сесій. Рішення про відміну торговельних сесій оформлюються наказами продавця. Інформація про відміну проведення торговельних сесій публікується в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації до початку таких сесій.

VI. Допуск покупців до участі в аукціоні

6.1. Покупцями на аукціоні можуть виступати:

торговці цінними паперами, які є членами організатора аукціону;

торговці цінними паперами, які не є членами організатора аукціону;

інші юридичні та фізичні особи, з урахуванням обмежень, встановлених статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного майна", які мають право згідно із чинним законодавством України на придбання майна в ході приватизації.

(абзац четвертий пункту 6.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 21.03.2017 р. N 440, рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.03.2017 р. N 179,
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 21.03.2017 р. N 3-рп)

6.2. Допуск покупців до аукціону здійснюється через організатора аукціону.

Своє право на участь в аукціоні кожний покупець реалізує шляхом оформлення та подання замовлення на придбання акцій разом із визначеними в цьому розділі необхідними документами, а також шляхом внесення необхідних платежів.

На момент подання замовлення на придбання акцій кожен покупець та кожна особа, яка має намір придбати акції на аукціоні на власне ім'я (стати кінцевим власником), повинні мати відкриті рахунки в цінних паперах у обраних ними депозитарних установах.

Торговець, який має намір придбати акції на ім'я клієнтів, повинен мати відомості про цих осіб як потенційних власників акцій.

6.3. Підставою для оформлення та прийняття замовлень від покупців є складений організатором аукціону бюлетень, який містить відомості про запропоновані на аукціон пакети акцій.

6.4. Для участі в аукціоні на кожну окрему позицію бюлетеня оформлюється та подається окреме замовлення на придбання акцій, складене за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

У разі якщо в бюлетені організатора аукціону пакет акцій розбито на лоти, дозволяється за бажанням покупця оформляти або одне замовлення на придбання всіх лотів, що складають увесь пакет, або одне замовлення на придбання кількох лотів, або окремі замовлення на придбання окремих лотів.

Маючи намір придбати акції одного емітента на ім'я кількох кінцевих власників, торговець цінними паперами має право підготувати одне замовлення на придбання, указуючи в ньому узагальнену по всіх кінцевих власниках кількість акцій такого емітента.

6.5. Якщо кінцевим власником виступає юридична особа, то така особа складає та подає довідку про розмір державної частки у своєму статутному капіталі, завірену підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою (за наявності) цієї юридичної особи.

(пункт 6.5 у редакції наказу Фонду державного майна
 України від 15.09.2015 р. N 1354, рішення Національної
комісії з цінних паперів та  фондового ринку від 15.09.2015 р. N 1449,
 розпорядження Антимонопольного комітету України від 15.09.2015 р. N 33-рп)

6.6. При придбанні об'єкта за рахунок грошових коштів на суму, що перевищує п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, покупці - фізичні особи повинні подати до організатора аукціону декларацію про доходи.

Потенційні покупці - юридичні особи до замовлення на придбання акцій додають інформацію про фінансово-майновий стан (копії балансу, річного фінансового звіту).

(пункт 6.6 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 21.03.2017 р. N 440, рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.03.2017 р. N 179,
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 21.03.2017 р. N 3-рп)

6.7. Кожний покупець подає відомості про себе як потенційного власника, складені або за формою згідно з додатком 2 до цього Положення - для юридичних осіб, або за формою згідно з додатком 3 до цього Положення - для фізичних осіб. Відомості про фізичну особу засвідчуються підписом цієї особи. Відомості про юридичну особу засвідчуються підписом керівника та печаткою (за наявності) цієї особи.

(абзац перший пункту 6.7 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 15.09.2015 р. N 1354, рішення Національної
комісії з цінних паперів та  фондового ринку від 15.09.2015 р. N 1449,
 розпорядження Антимонопольного комітету України від 15.09.2015 р. N 33-рп)

Торговець цінними паперами, який виступає покупцем, маючи намір придбати акції на ім'я своїх клієнтів, крім відомостей про себе подає також відомості про кожного такого клієнта (за формою згідно з додатком 2 до цього Положення або додатком 3 до цього Положення). У цьому випадку відомості про всіх власників засвідчуються торговцем і самими власниками.

Покупець подає інформацію щодо пов'язаних з покупцем осіб, що визнаються такими відповідно до Податкового кодексу України, та про осіб, в інтересах яких придбавається пакет акцій, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб - кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

(пункт 6.7 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 21.03.2017 р. N 440, рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.03.2017 р. N 179,
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 21.03.2017 р. N 3-рп)

Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов'язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна", покладаються на покупця.

(пункт 6.7 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 21.03.2017 р. N 440, рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.03.2017 р. N 179,
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 21.03.2017 р. N 3-рп)

6.8. Організатор аукціону проводить приймання й реєстрацію замовлень на придбання протягом трьох робочих днів, що передують торгам, і закінчує приймання документів о 13-й годині дня, що передує торгам.

(абзац перший пункту 6.8 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 15.09.2015 р. N 1354, рішення Національної
комісії з цінних паперів та  фондового ринку від 15.09.2015 р. N 1449,
 розпорядження Антимонопольного комітету України від 15.09.2015 р. N 33-рп)

Для участі в аукціоні покупець подає до організатора аукціону замовлення на придбання у двох примірниках та документи, подання яких установлено у пунктах 6.5 - 6.7 цього розділу.

У ході реєстрації замовлень на придбання акцій організатор аукціону формує окремо по кожній позиції біржового бюлетеня перелік прийнятих замовлень (за формою згідно з додатком 4 до цього Положення) з визначенням покупців, дати та часу прийняття замовлень.

Після реєстрації організатором аукціону прийнятого пакета документів один примірник замовлення на придбання акцій із проставленими організатором аукціону датою та часом прийняття пакета документів повертається особі, яка подавала замовлення.

6.9. Для участі в аукціоні покупець окремо по кожному поданому ним замовленню на придбання сплачує організатору аукціону реєстраційний внесок відповідно до правил біржі, зареєстрованих у НКЦПФР.

6.10. Для участі в аукціоні покупець обов'язково переказує гарантійний внесок.

По кожному поданому ним замовленню на придбання покупець переказує окремий гарантійний внесок.

Розмір гарантійного внеску залежить від методу проведення аукціону.

6.11. Для аукціону на підвищення ціни та аукціону на зниження ціни розмір гарантійного внеску становить п'ять відсотків від початкової ціни об'єкта (пакета акцій, лота), який покупець бажає придбати.

(пункт 6.11 у редакції наказу Фонду державного майна України від 21.03.2017 р. N 440,
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.03.2017 р. N 179,
 розпорядження Антимонопольного комітету України від 21.03.2017 р. N 3-рп)

6.12. Для АБОЦ гарантійний внесок дорівнює початковій ціні за пакет акцій, яку самостійно визначили кінцеві власники та включив до свого замовлення на придбання покупець.

6.13. Гарантійний внесок переказується покупцем шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок, визначений організатором аукціону.

Організатор аукціону готує перелік отриманих гарантійних внесків на придбання акцій за формою згідно з додатком 5 до цього Положення з визначенням платників-покупців, суми кожного гарантійного внеску, а також дати й часу зарахування коштів на рахунок організатора аукціону.

Покупець, гарантійний внесок від якого за відповідним замовленням на придбання не надійшов на відповідний рахунок організатора аукціону до 15-ї години дня, що передує торгам, не допускається до участі в аукціоні за зазначеним замовленням на придбання.

6.14. На підставі отриманих від покупців документів та платежів організатор аукціону за погодженням із продавцем приймає рішення про допуск покупців на аукціон або відмову. Причинами відмови в допуску на аукціон є:

відсутність об'єкта придбання в бюлетені чергової торговельної сесії або отримання наказу продавця про призупинення (припинення) аукціону по зазначеному об'єкту;

відсутність у замовленні на придбання акцій реквізитів, необхідних для ідентифікації покупця або об'єкта аукціону;

відсутність документів, подання яких є необхідним для покупця відповідно до вимог цього Положення;

несплата або несвоєчасна сплата необхідних платежів;

відсутність у покупця (кінцевого власника) права на участь в аукціоні.

Відмова покупцю від участі в аукціоні з визначенням причини заноситься організатором аукціону в протокол біржових торгів.

6.15. У день, що передує торговельному дню, організатор аукціону передає продавцю другі примірники переліку зареєстрованих замовлень на придбання, переліку отриманих гарантійних внесків та пред'являє продавцю другі примірники замовлень на придбання разом з усіма додатками до них. Ці документи зберігаються організатором аукціону до початку торгів у не доступному для сторонніх осіб місці.

VII. Порядок проведення торгів

7.1. Торги на аукціоні проводяться в день тижня, на який припадає визначений торговельний день, та в період часу, на який призначено проведення торговельної сесії.

7.2. Торги можуть проводитись у вигляді відкритих торгів "із голосу" або в електронній системі організатора аукціону.

Форма проведення відкритих торгів ("із голосу" або в електронній системі) визначається продавцем за погодженням з організатором аукціону.

7.3. Перед початком торгів кожний покупець, що своєчасно та в повному обсязі виконав вимоги, визначені у розділі VI цього Положення, та допущений до участі в аукціоні, проходить реєстрацію й отримує свій особистий реєстраційний номер.

Покупець - фізична особа проходить реєстрацію на підставі паспорта громадянина або інших документів, що відповідно до законодавства посвідчують його особу.

Від імені покупця - юридичної особи реєструється фізична особа, яка документально підтверджує наявність у неї повноважень від покупця брати участь у торгах та підписувати контракти.

7.4. Торги проводяться окремо за кожною позицією біржового бюлетеня та за безпосередньої участі зареєстрованих покупців.

Покупці мають право брати участь у торгах лише за тими позиціями біржового бюлетеня, за якими вони допущені до аукціону та зареєструвалися.

7.5. Торги на аукціоні проводить ліцитатор.

Ліцитатор розпочинає аукціон по окремій позиції біржового бюлетеня, на яку є зареєстровані покупці, з інформування покупців про попередньо встановлені початкові умови продажу акцій на поточних торгах, зокрема, про метод проведення аукціону, початкову ціну об'єкта продажу, крок торгів та інше.

Початкова ціна на поточних торгах та крок торгів для всіх методів аукціону, крім АБОЦ, установлюються в розрахунку на одну акцію. Для АБОЦ ці показники встановлюються в розрахунку на весь пакет акцій.

За рішенням ліцитатора, погодженим із продавцем, крок може бути змінений у ході торгів.

Крок торгів при підвищенні ціни не може бути меншим за 5 відсотків початкової ціни за одну акцію або поточної ціни, що проголошена ліцитатором у ході торгів.

(абзац п'ятий пункту 7.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 21.03.2017 р. N 440, рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.03.2017 р. N 179,
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 21.03.2017 р. N 3-рп)

Крок торгів при зниженні ціни не може бути більшим за 5 відсотків початкової ціни однієї акції та не може бути меншим за мінімальну номінальну вартість однієї акції, установлену законодавством України.

(абзац шостий пункту 7.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 21.03.2017 р. N 440, рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.03.2017 р. N 179,
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 21.03.2017 р. N 3-рп)

За рішенням продавця кількість кроків торгів на аукціоні на зниження ціни може бути обмежена.

(пункт 7.5 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 21.03.2017 р. N 440, рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.03.2017 р. N 179,
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 21.03.2017 р. N 3-рп)

7.6. Ліцитатор оголошує чергову встановлену ціну. Покупець, який згоден придбати об'єкт продажу (пакет акцій, лот) за оголошеною ціною, повинен підняти картку зі своїм реєстраційним номером. Ліцитатор визнає та оголошує такого покупця претендентом на перемогу в аукціоні за встановленою ціною. Якщо після цього інший покупець підняв картку, це означає, що він згоден придбати об'єкт продажу за ціною, підвищеною на крок торгів. Далі торги провадяться на підвищення ціни, ліцитатор повинен визначити нову ціну, підвищену на крок торгів, оголосити її та нового претендента на перемогу.

Переможцем визнається той єдиний покупець, який погодився придбати об'єкт продажу (лот, лоти або увесь пакет акцій) за встановленою в ході торгів ціною, і при цьому протягом установленого на аукціоні певного інтервалу часу не було запропоновано нової ціни. Для відкритих торгів "із голосу" протягом цього інтервалу часу ліцитатор тричі оголошує встановлену в ході торгів ціну та після удару молотка в гонг сповіщає про продаж певного пакета акцій такими словами: "Продано покупцю за номером ________".

Якщо в ході торгів виявився єдиний претендент на перемогу, який згоден придбати об'єкт продажу (пакет акцій, лот) за початковою ціною поточних торгів (у тому числі, перших), і відсутні пропозиції на підвищення ціни, то цей претендент визнається переможцем аукціону за початковою ціною.

Покупець, що заважає проведенню торгів, за рішенням ліцитатора, погодженим із продавцем, визнається порушником правил аукціону та позбавляється права участі в усіх торгах поточної торговельної сесії.

Визнання покупця порушником правил аукціону фіксується в протоколі біржових торгів із продажу пакетів акцій на аукціоні.

Поточні торги по об'єкту продажу, у ході яких певного покупця було позбавлено права участі як порушника, у разі, якщо є інші зареєстровані покупці, ліцитатор розпочинає з початку відповідно до процедури, установленої в пункті 7.5 цього розділу.

7.7. Якщо продавець обрав метод підвищення ціни, то торги проводяться за процедурою, що встановлена в пунктах 7.5, 7.6 цього розділу, на підвищення ціни з урахуванням особливостей, визначених у цьому пункті.

Якщо в ході поточних торгів зареєстровані покупці не виявили згоди придбати акції за запропонованою ліцитатором ціною, торги по цьому об'єкту продажу на поточній торговельній сесії завершуються. У цьому випадку щодо продовження аукціону продавець може прийняти тільки одне рішення: продовжити аукціон на наступній торговельній сесії без зміни умов продажу.

Якщо на поточній торговельній сесії не було зареєстровано покупців по відповідному об'єкту продажу (об'єкт не користується попитом), то поточні торги не проводяться. У цьому випадку продавець може прийняти такі рішення:

продовжити аукціон без зміни умов продажу на наступній торговельній сесії;

зменшити початкову ціну продажу та продовжити аукціон. Початкова ціна цих акцій у наступній торговельній сесії може бути зменшена, але не більше ніж на тридцять відсотків від початкової ціни, що встановлена на поточних торгах;

провести дроблення пакета акцій на лоти та продовжити аукціон на наступній торговельній сесії. У разі прийняття такого рішення подальші торги проводяться відповідно до особливостей, установлених у пункті 7.8 цього розділу;

змінити метод проведення аукціону на продаж за методом зниження ціни. У разі прийняття такого рішення подальші торги проводяться відповідно до особливостей, установлених у пункті 7.9 цього розділу.

7.8. У разі якщо продавець запропонував на продаж пакет акцій, здійснивши його дроблення на лоти, торги проводяться без зміни методу проведення аукціону за процедурою, що встановлена в пунктах 7.5, 7.6 цього розділу, з урахуванням особливостей, визначених у цьому пункті.

Об'єктами продажу є лоти, що встановлені відповідно до замовлення на продаж, поданого покупцем, та включені в біржовий бюлетень. Об'єктом продажу на торгах може бути або один лот, або кілька лотів, або всі лоти разом, що визначається організатором аукціону за погодженням із продавцем на підставі допущених до аукціону замовлень на придбання.

Торги проводяться окремо по кожному об'єкту продажу.

У ході торгів лотами за методом підвищення ціни початкова ціна акцій чергового об'єкта продажу дорівнює ціні продажу акцій попереднього об'єкта або, якщо такий продаж не відбувся, початковій ціні на поточних торгах.

У ході торгів лотами за методом зниження ціни початкова ціна акцій чергового об'єкта продажу дорівнює початковій ціні першого об'єкта продажу.

Якщо в ході поточних торгів лотами зареєстровані покупці не виявили згоди придбати об'єкт продажу за запропонованою ліцитатором ціною, торги по цьому об'єкту продажу на поточній торговельній сесії завершуються. У цьому випадку продавець може прийняти тільки одне рішення - продовжити аукціон без зміни умов продажу на наступній торговельній сесії.

Якщо на поточній торговельній сесії не було зареєстровано покупців по відповідному об'єкту продажу (об'єкт не користується попитом), то поточні торги не проводяться. У цьому випадку продавець може прийняти такі рішення:

продовжити аукціон без зміни умов продажу на наступній торговельній сесії;

для методу підвищення ціни зменшити початкову ціну продажу та продовжити аукціон на наступній торговельній сесії в порядку, установленому для цього випадку у пункті 7.7 цього розділу;

змінити метод проведення аукціону на продаж за методом зниження ціни та залишити дроблення або об'єднати непроданий залишок у один пакет. У разі зміни методу проведення аукціону на метод зниження ціни подальші торги проводяться на наступній торговельній сесії відповідно до особливостей, установлених у пункті 7.9 цього розділу.

7.9. Якщо продавець обрав метод зниження ціни, то торги проводяться за процедурою, що встановлена в пунктах 7.5, 7.6 цього розділу, на зниження ціни з урахуванням особливостей, визначених у цьому пункті.

Торги розпочинаються з початкової ціни, установленої продавцем у замовленні на продаж.

Ліцитатор оголошує чергову встановлену ціну. Якщо жоден покупець не згоден придбати об'єкт продажу (пакет акцій, лот) за оголошеною ціною, ліцитатор повинен визначити нову, знижену на крок торгів ціну та оголосити її. Таке зниження ціни ліцитатор проводить до тих пір, поки або хоча б один покупець погодиться придбати об'єкт продажу за поточною, оголошеною ліцитатором ціною, і тоді торги будуть проводитись за процедурою, визначеною в пункті 7.6 цього розділу, або за відсутності претендента на перемогу ціна акцій в ході торгів стане рівною мінімальній номінальній вартості однієї акції, установленій законодавством України.

У разі обмеження продавцем кількості кроків торгів зниження ціни ліцитатором проводиться з урахуванням таких обмежень.

(пункт 7.9 доповнено новим абзацом четвертим згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 21.03.2017 р. N 440, рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.03.2017 р. N 179,
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 21.03.2017 р. N 3-рп)

Якщо для участі в аукціоні подано заяву від одного покупця, зазначений об'єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.

(пункт 7.9 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 21.03.2017 р. N 440, рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.03.2017 р. N 179,
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 21.03.2017 р. N 3-рп,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий
 вважати відповідно абзацами шостим - десятим)

Якщо в ході поточних торгів зареєстровані покупці не виявили згоди придбати акції за запропонованою ліцитатором ціною, торги по цьому об'єкту продажу на поточній торговельній сесії завершуються. У цьому випадку щодо продовження аукціону продавець може прийняти тільки одне рішення - продовжити аукціон без зміни умов продажу на наступній торговельній сесії.

Якщо на поточній торговельній сесії не було зареєстровано покупців по відповідному об'єкту продажу (об'єкт не користується попитом), то поточні торги не проводяться. У цьому випадку продавець може прийняти такі рішення:

продовжити аукціон без зміни умов продажу на наступній торговельній сесії;

здійснити дроблення пакета акцій на лоти та продовжити аукціон на наступній торговельній сесії. У разі прийняття такого рішення подальші торги проводяться відповідно до особливостей, установлених у пункті 7.8 цього розділу;

припинити аукціон відповідно до пункту 5.7 розділу V цього Положення.

7.10. Якщо продавець виставив пакет акцій на АБОЦ, то торги проводяться за процедурою, що встановлена в пунктах 7.5, 7.6 цього розділу, на підвищення ціни з урахуванням особливостей, визначених у цьому пункті.

Початкова ціна на поточних торгах визначається не продавцем, а ліцитатором на підставі тих цін за пакет акцій, які вказані в замовленнях на придбання, отриманих від зареєстрованих покупців. Початкова ціна встановлюється рівною найбільшій із тих, які запропоновані в замовленнях на придбання.

Якщо на поточній торговельній сесії не було зареєстровано покупців по відповідному об'єкту продажу, то поточні торги не проводяться.

Першим претендентом на перемогу в аукціоні визнається той зареєстрований покупець, відповідно до замовлення на придбання якого встановлена початкова ціна пакета акцій на поточних торгах. Якщо таких замовлень з однаковою ціною виявилося декілька, першим претендентом на перемогу в аукціоні визнається той покупець, замовлення якого було зареєстровано раніше за інші.

Ліцитатор розпочинає торги з оголошення початкової ціни та першого претендента на перемогу, згода від якого придбати пакет акцій за початковою ціною підтверджена в поданому ним на АБОЦ замовленні на придбання.

Якщо після цього інший покупець підняв картку, це означає, що він згоден придбати об'єкт продажу за ціною, підвищеною на крок торгів. Далі торги проводяться тільки на підвищення ціни й без дроблення пакета акцій на лоти. Крок торгів установлюється для ціни на весь пакет та з урахуванням вимог, установлених у пункті 7.5 цього розділу.

Якщо в ході поточних торгів зареєстровані покупці не виявили згоди придбати акції за підвищеною ціною, торги по цьому об'єкту продажу на поточній торговельній сесії завершуються. Перший претендент визнається переможцем аукціону, який придбав пакет акцій за встановленою в ході торгів початковою ціною.

Щодо пакета акцій, який виставлено на АБОЦ і не продано, продавець може прийняти тільки одне рішення - продовжити аукціон без зміни умов продажу на наступній торговельній сесії.

АБОЦ проводиться до остаточного продажу пакета акцій.

7.11. Відкриті торги в електронній системі організатора аукціону проводяться відповідно до вимог, установлених цим Положенням, та за технологією, прийнятою на організаторі аукціону та відображеній у правилах біржі, зареєстрованих у НКЦПФР. При цьому організатор аукціону забезпечує можливість доступу продавця та покупців до його електронної системи (надання робочих місць у торговому залі, підключення до інформаційної мережі тощо).

7.12. Організатор аукціону наступного дня після кожного торговельного дня готує та подає до продавця протокол біржових торгів із продажу акцій на аукціоні в процесі приватизації (згідно з додатком 6 до цього Положення), який підлягає затвердженню продавцем.

7.13. Спори, які виникають у процесі проведення торгів на аукціоні, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

VIII. Оформлення результатів торгів та виконання угод

8.1. Покупець, який визнаний переможцем, та продавець укладають біржовий контракт на купівлю-продаж акцій за формою згідно з додатком 7 до цього Положення.

(пункт 8.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Фонду
 державного майна України від 21.03.2017 р. N 440, рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.03.2017 р. N 179,
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 21.03.2017 р. N 3-рп)

8.2. У разі купівлі одним покупцем кількох різних лотів акцій одного АТ або одним покупцем (торговцем цінними паперами) акцій одного товариства на кількох кінцевих власників укладається один контракт на загальну кількість придбаних акцій.

8.3. Контракт укладається в трьох примірниках (у разі проведення торгів на філії організатора аукціону - у чотирьох), які після підписання їх продавцем, покупцем та реєстрації організатором аукціону передаються продавцю, покупцю та організатору аукціону.

8.4. Якщо покупець не уклав зі свого боку контракт у день визнання його переможцем аукціону, він визнається порушником вимог аукціону. Результати аукціону, за яким його було визнано переможцем, скасовуються з вини покупця. Цей факт заноситься в протокол біржових торгів.

Із покупця, що визнаний порушником аукціону, стягується на користь держави неустойка в розмірі гарантійного внеску. Для цього організатор аукціону в терміни, установлені цим Положенням для оплати за проданий пакет акцій, повинен переказати на рахунок, визначений продавцем, усю суму гарантійного внеску, отриманого від покупця-порушника за участь в аукціоні, результати якого скасовано з вини покупця.

Аукціон, результати якого скасовано, поновлюється відповідно до пункту 5.6 розділу V цього Положення.

8.5 Протягом двох робочих днів від дати проведення торгів організатор аукціону повертає покупцям, які не стали переможцями аукціону і при цьому виконали свої обов'язки щодо участі в аукціоні, отримані від них гарантійні внески.

8.6. З метою проведення оплати за придбані на аукціоні акції покупець протягом п'яти робочих днів із дати укладення контракту (день укладення контракту не враховується) сплачує на рахунок, визначений організатором аукціону, вартість придбаних акцій, біржовий збір у розмірі 0,1 відсотка від вартості придбання акцій, але не менше 0,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 60 розмірів мінімальних заробітних плат.

(пункт 8.6 у редакції наказу Фонду державного майна
 України від 15.09.2015 р. N 1354, рішення Національної
комісії з цінних паперів та  фондового ринку від 15.09.2015 р. N 1449,
 розпорядження Антимонопольного комітету України від 15.09.2015 р. N 33-рп)

8.7. Якщо сума гарантійного внеску перевищує суму, яку покупець повинен сплатити на рахунок організатора аукціону, розрахунки за контрактом здійснюються за рахунок гарантійного внеску, залишок якого організатор аукціону повертає покупцю протягом двох робочих днів із дати проведення торгів (укладання контракту). При цьому у формі контракту назва графи "Всього до сплати" замінюється на "Підлягає поверненню".

8.8. Отримання коштів в оплату за кожним укладеним контрактом підтверджується реєстром сплачених біржових контрактів на купівлю-продаж цінних паперів згідно з додатком 8 до цього Положення, який засвідчується організатором аукціону.

8.9. Якщо покупець у встановлені цим Положенням терміни не здійснив усіх вищезазначених платежів в оплату за акції, він визнається порушником вимог аукціону. Результати аукціону, за яким його було визнано переможцем, скасовуються з вини покупця. Біржовий контракт, укладений за результатами аукціону, уважається невиконаним із вини покупця й розривається з ініціативи продавця. Зазначене рішення оформлюється наказом продавця.

З покупця, що визнаний порушником аукціону, стягується на користь держави неустойка в розмірі внесеного ним гарантійного внеску. Для цього організатор аукціону в терміни, установлені цим Положенням для оплати за проданий пакет акцій, повинен переказати на рахунок, визначений продавцем, усю суму гарантійного внеску, отриманого від покупця-порушника за участь в аукціоні, результати якого скасовано з вини покупця.

Аукціон, результати якого скасовано, поновлюється відповідно до пункту 5.6 розділу V цього Положення.

8.10. Протягом трьох робочих днів після закінчення встановленого цим Положенням терміну оплати акцій покупцем організатор аукціону перераховує на рахунок, визначений продавцем, повну суму вартості акцій та суми неустойок.

Якщо чинним законодавством України передбачено інший розподіл коштів, одержаних від продажу пакетів акцій на аукціоні, то переказ зазначених коштів здійснюється з урахуванням цих особливостей.

8.11. У разі порушення терміну перерахування коштів організатор аукціону сплачує на рахунки, визначені продавцем та іншими отримувачами коштів, пеню в розмірі, що встановлено договором про спільну діяльність між організатором аукціону й продавцем.

IX. Перехід права власності на акції

9.1. Для забезпечення переведення акцій на ім'я нових власників за результатами продажу пакетів акцій на аукціоні, по яких зареєстровано біржовий контракт та отримано оплату від покупця, організатор аукціону не пізніше дня, наступного за днем перерахування ним коштів від покупця на рахунок, визначений продавцем, подає до продавця всі документи (крім замовлення на придбання акцій), які він отримав від покупця відповідно до пункту 6.8 розділу VI цього Положення.

9.2. Торговець цінними паперами, який придбав на аукціоні акції одного емітента на ім'я своїх клієнтів (одного або кількох кінцевих власників), протягом п'яти робочих днів із дати укладення контракту (день укладення контракту не враховується) подає продавцю заяву про оформлення прав власності згідно з додатком 9 до цього Положення окремо по кожному кінцевому власнику із зазначенням кількості акцій, яка придбана ним на ім'я цього власника.

Якщо у вищезазначений строк заяв про оформлення прав власності торговцем-покупцем не надано, продавець ініціює виконання облікової операції щодо переходу права власності на акції до торговця, використовуючи отримані ним від організатора аукціону відомості про покупця.

9.3. Після одержання оформленого контракту, підтвердження надходження коштів на рахунок, визначений продавцем, та на підставі отриманих документів, зазначених в пунктах 6.5 - 6.7 розділу VI, пункті 8.3 розділу VIII, пункті 9.2 цього розділу, продавець у тижневий строк видає наказ про затвердження результатів продажу на фондових біржах пакета акцій АТ, у якому, зокрема, затверджується факт продажу та надається завдання державному органу приватизації, який виступає керуючим рахунком, на якому обліковуються зазначені акції, ініціювати виконання облікової операції щодо зміни власника акцій за результатами продажу.

(абзац перший пункту 9.3 у редакції наказу
 Фонду державного майна України від 21.03.2017 р. N 440, рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.03.2017 р. N 179,
 розпорядження Антимонопольного комітету України від 21.03.2017 р. N 3-рп)

Наказ продавця про затвердження результатів продажу на фондових біржах пакета акцій АТ (далі - наказ про продаж) підтверджує наявність підстав для проведення депозитарних операцій і є таким документом, який є підставою (для депозитарної установи) для здійснення депозитарних облікових операцій.

Не пізніше трьох робочих днів після отримання наказу про продаж державний орган приватизації, який є керуючим рахунком, готує розпорядження про виконання депозитарних операцій за формою, установленою депозитарною установою, в якій відкрито рахунок органу приватизації, та разом із належним чином засвідченою копією наказу про продаж надає (надсилає) його депозитарній установі, покупцю та особам, які в розпорядженнях виступають контрагентами державних органів приватизації в депозитарних операціях (зазначені документи надаються покупцю та контрагентам у вигляді копій).

(абзац третій пункту 9.3 у редакції наказу
 Фонду державного майна України від 21.03.2017 р. N 440, рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.03.2017 р. N 179,
 розпорядження Антимонопольного комітету України від 21.03.2017 р. N 3-рп)

Депозитарна установа протягом не більше трьох робочих днів із дати прийняття від державного органу приватизації, який є керуючим рахунком, розпоряджень та копії наказу продавця про затвердження результатів продажу на фондових біржах пакета акцій АТ, який є підставою для здійснення депозитарних облікових операцій, виконує відповідні облікові операції.

Особи, які в розпорядженнях виступають контрагентами державних органів приватизації в депозитарних операціях, протягом не більше трьох робочих днів із дати прийняття від державного органу приватизації, який є керуючим рахунком, копій розпоряджень та наказів продавця про затвердження результатів продажу на фондових біржах пакета акцій АТ, ініціюють у своїх депозитарних установах виконання депозитарних облікових операцій щодо зміни власника акцій за результатами продажу.

9.4. Якщо протягом шістдесятьох днів із моменту видання наказу продавця про затвердження результатів продажу, незважаючи на неодноразове ініціювання державним органом приватизації, який є керуючим рахунком, виконання депозитарних облікових операцій щодо зміни власника акцій за результатами продажу, продані на аукціоні акції продовжують із вини контрагента операції або його депозитарної установи обліковуватись на рахунку державного органу приватизації (про що є письмове підтвердження від його депозитарної установи), то особа, на рахунок у цінних паперах якої не вдалося зарахувати зазначені акції, визнається порушником порядку продажу акцій на фондових біржах у процесі приватизації. Результати аукціону, на якому було продано зазначені акції, скасовуються в частині продажу цих акцій із причини бездіяльності власника. Зазначений факт оформлюється відповідним наказом продавця. Контракт, укладений за результатами аукціону, уважається невиконаним із вини покупця (його клієнта) у частині продажу зазначених акцій.

Аукціон, результати якого скасовано в частині продажу вищезазначених акцій, поновлюється відповідно до пункту 5.6 розділу V цього Положення. При цьому до продажу на аукціоні продавець пропонує акції в кількості, продаж по якій було скасовано.

X. Інформування про результати продажу

10.1. Інформація про результати продажу пакета акцій на фондових біржах підлягає опублікуванню в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації протягом 30 календарних днів після видання наказу продавця про затвердження результатів продажу на фондових біржах пакета акцій АТ.

10.2. В інформацію про результати продажу пакета акцій, яка підлягає опублікуванню, включаються відомості, визначені в частині другій статті 19 Закону України "Про приватизацію державного майна". Перелік усіх відомостей про результати продажу акцій на аукціоні, які включаються до публікації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, та процедура їхньої публікації визначаються відповідно до порядку, який установлюється Фондом на виконання частини сьомої статті 19 Закону України "Про приватизацію державного майна".

XI. Дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції при проведенні аукціону на фондовій біржі

11.1. Продаж акцій на фондовій біржі здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції з урахуванням особливостей, встановлених у статті 186 Закону України "Про приватизацію державного майна".

11.2. Фондова біржа протягом двох робочих днів із дня проведення торгів направляє до Антимонопольного комітету України інформацію щодо безпосередніх покупців, кінцевих власників або осіб, в інтересах яких придбаваються об'єкти державної власності, та їх засновників (із зазначенням найменування, місцезнаходження, телефону, обсягу придбаних пакетів акцій у відсотках до статутного капіталу товариства), які придбали на біржі акції, що забезпечують 25 і більше відсотків голосів у вищому органі управління відповідного об'єкта приватизації, у якого вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні з урахуванням відносин контролю перевищує суму, еквівалентну 4 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року.

(пункт 11.2 у редакції наказу Фонду державного майна України від 21.03.2017 р. N 440,
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.03.2017 р. N 179,
 розпорядження Антимонопольного комітету України від 21.03.2017 р. N 3-рп)

 

Начальник Управління біржової
діяльності та проведення аукціонів

В. Чердаков

Заступник директора
Департаменту досліджень

Т. Кулішова

Директор Департаменту корпоративного
управління та корпоративних фінансів

А. Папаіка

  

(Додатки 1 - 10 до Положення після літер "М. П." доповнено словами "(за наявності)" згідно з наказом Фонду державного майна України від 15 вересня 2015 року N 1354, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 вересня 2015 року N 1449, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 15 вересня 2015 року N 33-рп)

ЗАМОВЛЕННЯ
на придбання акцій

*N _____

від "___" _____________ 20__ р.

на торгах ___________________________________________________________________________
                                                                                       (найменування фондової біржі)

Покупець ____________________________________________________________________________
                            (повне найменування Покупця - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи)

Держава _____________________________________________________________________________
                                                        (повна офіційна назва держави, де зареєстрований Покупець, громадянство)

Заповнюється лише юридичною особою

Керівник _________________________________________________________________________
                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
_________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код Покупця за ЄДРПОУ ___________________________________________
_________________________________________________________________________________
                                                                             (поштовий індекс, місцезнаходження Покупця)

Розрахунковий рахунок N __________________, в ______________________________________
                                                                                                                                                    (назва банку)

МФО __________

Телефон _____________; телефакс ____________; телекс _________________

Індивідуальний податковий номер Покупця _________________________________

Уповноважена Покупцем особа ______________________________________________
                                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Паспорт: серія _____ N ___________, виданий "___" __________ ______ р.
__________________________________________________________________________
                                                                    (назва органу, який видав паспорт)

Заповнюється лише торговцями цінними паперами

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: серія ______ N __________________ від "___" ___________ _____ р. (у разі наявності) та/або дата і номер рішення Комісії про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами N _____________ від "___" ____________ р.

Вид діяльності _____________________________________________________________________
                                              (дилерська / брокерська / діяльність з управління цінними паперами / андеррайтинг)

Заповнюється лише фізичною особою

Місце проживання _________________________________________________________________

Паспорт: серія _____, N ___________, виданий "___" __________ ______ р.
__________________________________________________________________________
                                                            (найменування органу, який видав паспорт)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________________________

____________
* Покупець-нерезидент у разі заповнення форми цього замовлення вносить до нього інформацію, надання якої є можливим.

Особливі умови:

1. Відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств Покупець зобов'язується не пізніше ніж до 15.00 робочого дня, що передує торгам, сплатити на поточний рахунок біржі N __________ в __________, МФО __________, ЄДРПОУ __________ реєстраційний та гарантійний внески.

2. Покупець поінформований, що в терміни, передбачені законодавством, він (його клієнт - кінцевий власник) зобов'язаний звернутися до органів Антимонопольного комітету України для отримання дозволу на придбання пакета акцій, а якщо законодавством передбачено подання повідомлення про придбання акцій, - надіслати повідомлення до Антимонопольного комітету України.

3. Покупець ознайомлений із правилами поведінки та порядком проведення торгів і зобов'язується їх виконувати.

4. Засвідчене (підписане) Покупцем замовлення на придбання акцій на аукціоні встановлює факт взяття Покупцем на себе зобов'язань щодо своєчасного оформлення відповідного біржового контракту, своєчасного проведення розрахунків за придбані ним на аукціоні акції.

Реєстрація замовлення Покупця організатором аукціону фіксує взяті Покупцем зобов'язання.

Зареєстроване організатором аукціону замовлення Покупця на придбання акцій на аукціоні є підтвердженням згоди Покупця на стягнення з нього на користь держави неустойки в розмірі внесеного ним гарантійного внеску у разі, якщо його буде визнано порушником правил аукціону відповідно до пункту 8.4 розділу VIII Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств.

Додатки:

Відмітити додатки, що додаються

   Відомості про Покупця, на _____ арк.

   Відомості про власників, на ім'я яких Покупець має намір придбати акції, на _____ арк.

Довідки про розмір державної частки у статутному капіталі юридичних осіб: Покупця та кінцевих власників, на _____ арк.

   Декларації про доходи фізичних осіб: Покупця та кінцевих власників, на _____ арк.

Покупець

Біржа

_________________________
                              (підпис)

_________________________
                              (підпис)

М. П. (за наявності)

М. П. (за наявності)

 

Реєстраційний N ______

"___" __________ 20___ р.
    (дата заповнення замовлення)

"____"___________ 20___ р.
     (дата реєстрації замовлення)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 21.03.2017 р. N 440, рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.03.2017 р. N 179,
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 21.03.2017 р. N 3-рп)

 

Відомості про власника цінних паперів
(юридична особа)

Уповноважений представник
юридичної особи

____________________________________________
(підпис, П. І. Б.)

 

М. П.
(за наявності)

Уповноважена особа
(у разі наявності)

____________________________________________
(підпис, П. І. Б.)

 

М. П.
(за наявності)

(додаток 2 у редакції наказу Фонду державного майна України від 21.03.2017 р. N 440,
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.03.2017 р. N 179,
 розпорядження Антимонопольного комітету України від 21.03.2017 р. N 3-рп)

 

Відомості про власника цінних паперів
(фізична особа)

Прізвище

 

Ім'я

 

По батькові

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

Документ, що посвідчує особу:

 

вид

 

серія

 

номер

 

Адреса:

поштовий індекс

 

область

 

район

 

назва населеного пункту

 

вулиця, будинок

 

корпус

 

квартира

 

Розпорядник рахунку:

прізвище

 

ім'я

 

по батькові

 

реєстраційний номер облікової картки платника податків*

 

Дані про рахунок у депозитарній установі:

депозитарний код рахунку в цінних паперах

 

дата відкриття рахунку

 

Дані про депозитарну установу:

код за ЄДРПОУ

 

найменування

 

місцезнаходження

 

Ліцензія (N та серія (у разі наявності) або дата і номер рішення Комісії про видачу ліцензії) на здійснення депозитарної діяльності

 

Найменування депозитарної установи / депозитарію контрагента, в якій/якому відкрито рахунок в ЦП

 

Депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії / міждепозитарний облік депозитарію

 

Фізична особа

_____________________________________________
(підпис, П. І. Б.)

Уповноважена особа
(у разі наявності)

______________________________________________
(підпис, П. І. Б.)

 

М. П.
(за наявності)

____________
* Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, - серія та номер паспорта.

(додаток 3 у редакції наказу Фонду державного майна України від 21.03.2017 р. N 440,
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.03.2017 р. N 179,
 розпорядження Антимонопольного комітету України від 21.03.2017 р. N 3-рп)

 

ПЕРЕЛІК
прийнятих замовлень на придбання акцій на аукціонах, які відбудуться ___ ____________ 20__ р. на _____________________ біржі

Перелік покупців, яким відмовлено у прийнятті замовлень на придбання акцій на аукціонах (у разі наявності): ________________________

Продавець

__________________________________
(підпис)

Керівник біржі

______________________________
(підпис)

Реєстраційний N __________________

Дата ______/_______/_______

М. П. (за наявності)

М. П. (за наявності)

(додаток 4 у редакції наказу Фонду державного майна України від 21.03.2017 р. N 440,
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.03.2017 р. N 179,
 розпорядження Антимонопольного комітету України від 21.03.2017 р. N 3-рп)

 

ПЕРЕЛІК
отриманих гарантійних внесків на придбання акцій

на аукціонах, які відбудуться "___" _____________ 20__ р.
на _____________ біржі

 

 

Продавець

__________________________________
(підпис)

Біржа

______________________________
(підпис)

Реєстраційний N ______________

Дата ______/_______/_______

М. П. (за наявності)

М. П. (за наявності)

 

Протокол біржових торгів із продажу акцій на аукціоні в процесі приватизації

N ________
від "___" ______________ 20___ р.
на ____________________________________________________ біржі

1. Результати продажу:

2. Інформація про покупців, яким відмовлено у допуску на аукціон:...
            (уноситься до протоколу у разі наявності)

3. Інформація про покупців, яких визнано порушниками правил аукціону у ході проведення торгів:...
            (уноситься до протоколу у разі наявності)

4. Інформація про покупців, які не уклали із свого боку контракт у день визнання їх переможцями торгів:...
            (уноситься до протоколу у разі наявності)

Продавець ________________________

Біржа ________________________

М. П. (за наявності)

М. П. (за наявності)

____________
* Інформація подається за кожним АТ окремо, без розбивки за лотами.

____________________________________________________
(назва біржі)

Біржовий контракт N ___________
на купівлю-продаж акцій

м. ______________

Дата "___" __________ 20__ р.

Час _______: __________

______________________________________________________________,
        (найменування державного органу приватизації, який виступає Продавцем)

що іменується надалі Продавець, в особі Представника

__________________________________________________________________________________,
який діє на підставі довіреності N ______ від "___" _____________ 20__ р., з однієї сторони,
і _________________________________________________________________________________,
                                     (П. І. Б. - для фізичної особи, повна назва - для юридичної особи)

що іменується надалі Покупець,

з іншої сторони, відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств уклали цей Контракт про таке:

1. Продавець передає, а Покупець оплачує і приймає:

акції прості іменні _________________________________________________________________
                                                                        (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, найменування АТ)
у кількості ___________________________________________________, за ціною ____________
                                                     (загальна кількість придбаних акцій)

2. Сума Контракту становить ___________________________________________________________.
                                                                                (сума цифрами та словами)

3. Зобов'язання щодо внесення платежів за Контрактом виконуються протягом п'яти робочих днів від дати проведення торгів (день проведення торгів не враховується).

4. Право власності на придбаний пакет акцій переходить з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у депозитарній установі.

5. При підписанні цього Контракту сторони обмінюються гарантіями щодо поставки цінних паперів та їхньої оплати і прийняття.

Гарантії Продавця: акції не є предметом застави і не обтяжені додатковими зобов'язаннями.

Гарантії Покупця:

гарантією Покупця щодо оплати акцій є гарантійний внесок, внесений Покупцем за участь в аукціоні відповідно до пункту 6.10 розділу VI Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств;

гарантією Покупця (кінцевих власників, які є його клієнтами) щодо прийняття акцій на свій рахунок у цінних паперах в обраного ним (ними) депозитарної установи (-ов) є сума коштів у розмірі повної вартості придбаних на аукціоні акцій, яка визначена в пункті 2 цього Контракту та оплачена Покупцем відповідно до пункту 8.6 розділу VIII Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств на виконання підпункту "а" пункту 6 цього Контракту.

6. Покупець сплачує на рахунок біржі N ____________________ в_______________________

МФО __________, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____________, у термін, обумовлений в пункті 3 цього Контракту:

а) суму укладеної угоди, що становить: __________________________________________________
                                                                                                                         (сума цифрами та словами)
за вирахуванням сплаченого гарантійного внеску в сумі: ___________________________, а також:
                                                                                                                                        (сума цифрами та словами)

б) біржовий збір у розмірі 0,1 відсотка від вартості придбання акцій, але не менше 0,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 60 розмірів мінімальних заробітних плат, що становить:
____________________________________________________________________________________.
                                                                                            (сума цифрами та словами)

в) виключено

Всього до сплати:
____________________________________________________________________________________.
                                                                                (сума цифрами та словами)

7. Сторони погоджуються з тим, що:

7.1. У разі порушення Покупцем установленого в пункті 3 цього Контракту терміну внесення всіх платежів, визначених у пункті 6 цього Контракту, або внесення ним у зазначений термін суми, що є меншою, ніж та, що визначена в пункті 6 цього Контракту як "Всього до сплати", то відповідно до пункту 8.9 розділу VIII Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств такий Покупець визнається порушником вимог аукціону. При цьому з Покупця стягується на користь держави неустойка в розмірі гарантійного внеску, внесеного ним за участь в аукціоні, і Контракт розривається за ініціативи Продавця; про це він має повідомити Покупця не пізніше ніж через 5 днів після прийняття відповідного рішення.

7.2. У разі якщо відповідно до пункту 9.4 розділу IX Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств Покупця або певних кінцевих власників, які є його клієнтами, буде визнано порушниками порядку продажу акцій на фондових біржах у процесі приватизації, то з таких порушників стягується на користь держави неустойка в розмірі повної відповідно до контракту вартості тих акцій, які не вдалося зарахувати на рахунок у цінних паперах такого порушника.

8. Покупець проінформований, що коли на придбання пакета акцій потрібна згода Антимонопольного комітету України, то у випадках та в терміни, передбачені законодавством, він (Клієнт) зобов'язаний звернутися для отримання зазначеної згоди, а якщо законодавством передбачено подання повідомлення про придбання акцій, - надати повідомлення до Антимонопольного комітету України.

9. Контракт набирає чинності з моменту його підписання та реєстрації на біржі.

10. Реквізити сторін:

Продавець _________________

Покупець _____________________

(зазначається найменування, адреса, телефон, телефакс, розрахунковий рахунок, банк, МФО, ідентифікаційний код ЄДРПОУ)

11. Підписи сторін:

Продавець _________________

Покупець _____________________

М. П. (за наявності)                 (підпис)

М. П. (за наявності)                       (підпис)

Керівник реєстраційного бюро біржі ______________________________

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з наказом Фонду
 державного майна України від 15.09.2015 р. N 1354, рішенням Національної
комісії з цінних паперів та  фондового ринку від 15.09.2015 р. N 1449,
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 15.09.2015 р. N 33-рп)

До платіжного доручення N "______"
від "___" __________ 20__ р.

РЕЄСТР
сплачених біржових контрактів на купівлю-продаж цінних паперів

на торгах ______________________________________________ біржі
від "___" ____________ 20__ р.

____________
* Вказується нормативний документ, що визначає розподіл коштів, залучених від продажу акцій.

 

Голова Правління

__________________________________________
(підпис)

Головний бухгалтер

__________________________________________
(підпис)

М. П. (за наявності)

 

ЗАЯВА
про оформлення прав власності

(для кінцевих власників, акції для яких були придбані за договором із торговцем цінними паперами, який виступав покупцем на аукціоні)

_____________________________________________________________________________________
                                    (найменування торговця цінними паперами, який виступав покупцем на аукціоні)
_________________________________________________________________ придбав(ла) на торгах,
що відбулися ____________ на біржі _____________________________________________________,
                                     (дата торгів)                                                                           (найменування біржі)
акції емітента _________________________________________________________________________
                                                                          (найменування акціонерного товариства)
у кількості ______________ шт. на загальну суму _______________________________________ грн.

Біржовий контракт від _______________ N _______________________________________________

При цьому за рахунок та на ім'я клієнта:
_____________________________________________________________________________________
                      (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, код ЄДРПОУ, найменування - для юридичних осіб)
було придбано акції в кількості _______________________________________________________ шт.
                                                                                                                (кількість цифрами та словами)

На підставі Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств прошу ініціювати виконання облікової операції щодо зміни власника акцій за результатами продажу на клієнта, на ім'я якого було придбано акції зазначеного АТ у кількості, що зазначена в цій заяві.

Додатки:

Відомості про власника, на ім'я якого покупець придбав акції, на _____ арк.

Уповноважений представник
торговця цінними паперами

__________
        (підпис)

______________________________
                (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П. (за наявності)

 

 

Розпорядження про виконання депозитарної облікової операції

Додаток 10 виключено
(згідно з наказом Фонду державного майна України від 21 березня 2017 року N 440,
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 березня 2017 року N 179,
 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 21 березня 2017 року N 3-рп)

(Положення із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України,
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
Антимонопольного комітету України
 від 07.12.2000 р. N 2555/372/19
,
наказом Фонду державного майна України
 від 31.01.2002 р. N 189
,
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 18.03.2002 р. N 72
,
 розпорядженням Антимонопольного комітету України
 від 12.04.2002 р. N 96-р
,
наказом Фонду державного майна України
 від 16.08.2002 р. N 1485
,
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.09.2002 р. N 287
,
 розпорядженням Антимонопольного комітету України
 від 05.11.2002 р. N 314-р
,
 наказом Фонду державного майна України 
від 08.02.2011 р. N 139, 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 08.02.2011 р. N 129, 
розпорядженням Антимонопольного комітету України
від 08.02.2011 р. N 74-р
,
 у редакції наказу Фонду державного майна України
від 09.04.2012 р. N 481,
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 09.04.2012 р. N 508,
розпорядження Антимонопольного комітету України
від 09.04.2012 р. N 216-р)

____________

Опрос