Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка выдачи одноразовых временных разрешений на заход в речные порты Украины судов под флагами государств, с которыми не заключены международные договоры о судоходстве на внутренних водных путях

Минтранс
Порядок, Приказ от 25.11.1998 № 469
Утратил силу

Про затвердження Порядку видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах

Наказ Міністерства транспорту України
від 25 листопада 1998 року N 469

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 грудня 1998 р. за N 790/3230

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства інфраструктури України
від 1 листопада 2011 року N 487

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
від 9 листопада 2012 року N 665)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 446 "Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 1992 р. N 115" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах (додається).

2. Головному управлінню правового забезпечення (Логінова Л. М.) в 5-денний термін подати цей наказ на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - Голову державного департаменту морського і річкового транспорту України Севрюкова В. В.

 

Перший заступник Міністра 

Л. М. Костюченко 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства
транспорту України
від 25 листопада 1998 р. N 469

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 грудня 1998 р. за N 790/3230 

 

ПОРЯДОК
видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах

(У тексті Порядку слова "Державний департамент морського і річкового транспорту" у всіх відмінках замінено словами "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 1 листопада 2011 року N 487)

1. Галузь використання

1.1. Порядок видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах (далі - Порядок), поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, що здійснюють діяльність у сфері перевезень вантажів та/або пасажирів морським і річковим транспортом, і встановлює процедуру видачі цим суб'єктам одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України іноземних невійськових суден під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах (далі - Одноразовий дозвіл).

2. Загальні положення

2.1. Цей Порядок запроваджується з метою видачі одноразових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах.

3. Порядок видачі Одноразового дозволу

3.1. Для отримання Одноразового дозволу адміністрація держави прапора, судновласник або його представник повинні не пізніше 10 днів до прибуття судна в порт звернутися з поданням до Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті.

3.2. Подання (додаток 1) повинне мати наступну інформацію: назву судна, яке виконує перевезення; найменування судновласника; назву держави, під прапором якої плаває судно; вид та кількість вантажу (кількість пасажирів); назву порту завантаження та порту розвантаження; орієнтовну дату прибуття в річковий порт України.

3.3. Одночасно з поданням подаються відомості про відмову національних судновласників від зазначеного перевезення.

3.4. Рішення про видачу Одноразового дозволу приймається Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті.

3.5. Одноразовий дозвіл підписується керівником Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті або уповноваженою ним посадовою особою.

Одноразовий дозвіл видається не пізніше однієї доби до прибуття судна в річковий порт, в якому встановлено пункт пропуску через державний кордон.

3.6. Одноразовий дозвіл реєструється в Книзі обліку одноразових тимчасових дозволів (додаток 2) і видається капітану річкового порту, в якому встановлено пункт пропуску через державний кордон. Копія Одноразового дозволу видається капітаном річкового порту капітану судна при оформленні заходу. Одночасно з видачею Одноразового дозволу капітану річкового порту копія Одноразового дозволу направляється до Управління прикордонного контролю Державного комітету у справах охорони державного кордону України.

3.7. Одноразовий дозвіл установленої форми (додаток 3) видається на судно, зазначене в поданні. В Одноразовому дозволі зазначається: назва судна, найменування судновласника; назва держави, під прапором якої плаває судно; вид вантажної операції; вид вантажу для перевезення; орієнтовна дата прибуття судна в річковий порт України.

Вантажні операції в річковому порту, на захід в який видається Одноразовий дозвіл, проводяться з тим видом вантажу, який зазначено в цьому дозволі.

4. Вимоги до капітанів річкових портів при отриманні
Одноразового дозволу

4.1. Капітан річкового порту, в якому встановлено пункт пропуску через державний кордон, після отримання Одноразового дозволу інформує підрозділи Прикордонних військ України, Державної митної служби та інших служб на місцях для забезпечення ними видів контролю, передбачених законодавством для перетинання державного кордону.

4.2. В разі спроб вивезення вантажів, які не відповідають заявленим і визначеним в Одноразовому дозволі, а також в разі виявлення порушень прикордонного, митного та інших вимог чинного законодавства України, капітан річкового порту інформує про це Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті. Керівник Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті ухвалює рішення про скасування Одноразового дозволу з одночасним інформуванням про це Управління прикордонного контролю Державного комітету у справах охорони державного кордону України та капітана річкового порту.

4.3. Капітани річкових портів, в яких встановлені пункти пропуску через державний кордон, надають Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті піврічну та річну інформацію щодо кількості та прапорів іноземних невійськових суден, які заходили до річкових портів України на підставі одноразових дозволів.

 

  

Додаток 1
до п. 3.2 Порядку видачі одноразових
тимчасових дозволів на захід до
річкових портів України суднам під
прапорами держав, з якими не укладено
міжнародних договорів про
судноплавство на внутрішніх водних
шляхах 

 

  

Голові Укрморрічінспекції
________________________________
(прізвище, ініціали) 

ПОДАННЯ

Прошу надати одноразовий тимчасовий дозвіл на захід до _______________ річкового порту судну _______________, судновласник _______________, прапор _________________, порт завантаження _______________, порт розвантаження _____________, для _______________________________________________________________________________.

(завантаження/розвантаження; кількість та вид вантажу; кількість пасажирів)

Орієнтовна дата прибуття в ________________ річковий порт - _________.

"___" _________ 19 р.                                               Підпис ___________

М. П.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 01.11.2011 р. N 487)

 

  

Додаток 2
до п. 3.6 Порядку видачі одноразових
тимчасових дозволів на захід до
річкових портів України суднам під
прапорами держав, з якими не укладено
міжнародних договорів про
судноплавство на внутрішніх водних
шляхах 

КНИГА ОБЛІКУ
одноразових тимчасових дозволів

N
з/п 

Назва судна 

Судновласник;
назва держави,
під прапором
якої плаває судно 

Порт
заходу 

Вид
операції 

Кількість
та вид
вантажу 

Одноразовий дозвіл 

Примітки 

N, дата
видачі 

ким
виданий 

 

  

Додаток 3
до п. 3.7 Порядку видачі одноразових
тимчасових дозволів на захід до
річкових портів України суднам під
прапорами держав, з якими не укладено
міжнародних договорів про
судноплавство на внутрішніх водних
шляхах 

ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА МОРСЬКОМУ ТА РІЧКОВОМУ ТРАНСПОРТІ
 

ОДНОРАЗОВИЙ ДОЗВІЛ N ______

"___" _________ 19   р.

 

Капітану __________________ річкового порту.

Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті дозволяє захід в _______________ річковий порт судну _______________, судновласник _______________, прапор _________________, порт завантаження _______________, порт розвантаження _____________, для _______________________________________________________________________
(завантаження/розвантаження; кількість та вид вантажу; кількість пасажирів)

Орієнтовна дата прибуття в ________________ річковий порт - _________.

Голова Укрморрічінспекції

 
Підпис ___________ 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства інфраструктури України від 01.11.2011 р. N 487)

 
 

Опрос