Идет загрузка документа (2840 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм государственной статистической отчетности по земельным ресурсам и Инструкции по заполнению государственной статистической отчетности по количественному учету земель (формы NN 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)

Госкомстат
Приказ, Инструкция от 05.11.1998 № 377
Утратил силу

Про затвердження форм державної статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми NN 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)

Наказ Державного комітету статистики України
від 5 листопада 1998 року N 377

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 грудня 1998 р. за N 788/3228

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного комітету статистики України
 від 16 жовтня 2001 року N 420

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
 від 19 серпня 2015 року N 190)

Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну статистику" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити і ввести в дію починаючи зі звіту за 1998 рік:

1.1. Форми державної статистичної звітності, що додаються:

N 6-зем "Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності" (річна);

N 6а-зем "Звіт про наявність зрошуваних земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та угіддями" (річна);

N 6б-зем "Звіт про наявність осушених земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та угіддями" (річна);

N 2-зем "Звіт про землі, які перебувають у власності й користуванні" (піврічна).

1.2. Інструкцію з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми NN 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем), що додається.

2. Державному комітету України по земельних ресурсах забезпечити методологічне керівництво збором та розробкою державної статистичної звітності та її класифікуванням відповідно до зазначених форм.

3. Скасувати наказ Мінстату України від 07.12.93 N 273 "Про затвердження форм державної статистичної звітності по земельних ресурсах".

 

Голова Комітету 

О. Г. Осауленко 

 

(У всіх формах звітності слово "радгоспи" замінено словом "держгоспи" згідно з наказом Державного комітету статистики України від 16 жовтня 2001 року N 420)

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

КОДИ 

0603049 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

форми документа за ДКУД 

організації-
складача ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ 

території за КОАТУУ 

галузі за ЗКГНГ 

виду економічної діяльності за КВЕД 

форми власності за КФВ 

організаційно-
правової форми господарювання за КОПФГ 

міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади за СПОДУ 

вищестоящої організації -
ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ 

  

КС 

10 

11 

Кому подається ___________________
                                    (назва та адреса одержувача)
_________________________________
Сільська, селищна, міська рада ______
_________________________________
Район ___________________________

Автономна Респуб. Крим, область,
міста Київ, Севастополь ____________
                                                               (Україна) 

  

  

Форма N 6-зем

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 05.11.98 р. N 377

Поштова - річна

інженери-землевпорядники сіл, селищ, міських (міст районного підпорядкування) управлінь (відділів) земельних ресурсів - сільським, селищним, міським радам, районним відділам земельних ресурсів до 10 січня;

інженери-землевпорядники районів міст обласного підпорядкування - районним радам, міським управлінням (відділам) земельних ресурсів до 10 січня;

інженери-землевпорядники районів міст республіканського підпорядкування - районним радам і державним адміністраціям, Київському та Севастопольському міським управлінням земельних ресурсів до 5 лютого;

районні відділи земельних ресурсів - районним радам, районним державним адміністраціям, обласним управлінням земельних ресурсів до 5 лютого;

міські (міст обласного підпорядкування) управління (відділи) земельних ресурсів - міським радам, обласним управлінням земельних ресурсів до 5 лютого;

обласні, Київське та Севастопольське міські управління земельних ресурсів - обласним радам, обласним державним адміністраціям, радам і державним адміністраціям міст Києва та Севастополя, Державному комітету України по земельних ресурсах до 25 лютого;

Державний комітет Автономної Республіки Крим по земельних ресурсах і єдиному кадастру - Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Уряду Автономної Республіки Крим, Державному комітету України по земельних ресурсах до 25 лютого;

Державний комітет України по земельних ресурсах - Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Державному комітету статистики України до 25 березня. 

ЗВІТ
про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності

станом на 1 січня ______ року

Номер рядка 

Власники землі, землекористувачі та землі державної власності, не надані у власність або користування 

Шифр рядка 

Кількість власників землі та земле-
користу-
вачів 

Загальна площа земель, всього
(гр. 3 + 21 + 34 + 63 + 66 + 67 + 72) 

Сільськогосподарські землі 

всього
(гр. 4 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20) 

у тому числі 

сільськогосподарські угіддя 

всього
(гр. 5 + 6 + 7 + 11 + 12) 

з них 

рілля 

перелоги 

багаторічні насадження 

всього
(гр. 8 + 9 + 10) 

у тому числі 

садів 

вино-
град-
ників 

інших багато-
річних насад-
жень 

А 

Б 

В 

10 

  

I. Землі, які входять до адміністративно-
територіальних одиниць
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сільськогосподарські підприємства (всього земель у власності і користуванні)
(02 + 09 + 16)
 

01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

Недержавні сільськогосподарські підприємства - всього
(04 + 05 + 06 + 07 + 08)
 

02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.0 

у тому числі резервний фонд 

03 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.1 

Колективні сільськогосподарські підприємства 

04 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.2 

Сільськогосподарські кооперативи 

05 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.3 

Сільськогосподарські товариства 

06 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.4 

Підсобні сільські господарства недержавних підприємств, установ та організацій 

07 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.5 

Інші недержавні сільськогосподарські підприємства 

08 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

Державні сільськогосподарські підприємства - всього
(10 + 12 + 13 + 15)
 

09 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.1 

Держгоспи всіх систем 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.1.1 

у тому числі держгоспи оборони 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.2 

Сільськогосподарські науково-дослідні установи і навчальні заклади 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.3 

Підсобні сільські господарства державних підприємств, установ, організацій 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.3.1 

у тому числі частин, підприємств, установ, організацій оборони 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.4 

Інші державні сільськогосподарські підприємства 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

Міжгосподарські підприємства 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Громадяни, яким надані землі у власність і користування
(18 + 19 + 21 + 22 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 40)
 

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1 

Селянські (фермерські) господарства 

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 

Ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2.1 

у тому числі на земельних частках (паях) 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3 

Особисті підсобні господарства 

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4 

Ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель (присадибні ділянки) 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5 

Ділянки для садівництва
(24 + 26)
 

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.1 

Колективне садівництво 

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.1.1 

у тому числі землі загального користування 

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.2 

Індивідуальне садівництво 

26 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6 

Ділянки для дачного будівництва
(28 + 30)
 

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.1 

Кооперативне дачне будівництво 

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.1.1 

у тому числі землі загального користування 

29 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.2 

Індивідуальне дачне будівництво 

30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7 

Ділянки для гаражного будівництва
(32 + 34)
 

31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.1 

Кооперативне гаражне будівництво 

32 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.1.1 

у тому числі землі загального користування 

33 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.2 

Індивідуальне гаражне будівництво 

34 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8 

Ділянки для городництва
(36 + 38)
 

35 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.1 

Колективне городництво 

36 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.1.1 

у тому числі землі загального користування 

37 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.2 

Індивідуальне городництво 

38 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.9 

Ділянки для здійснення несільськогосподарської підприємницької діяльності 

39 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.10 

Ділянки для сінокосіння та випасання худоби 

40 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заклади, установи, організації
(42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58)
 

41 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

Органи державної влади та місцевого самоврядування 

42 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

Громадські організації 

43 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 

Заклади науки, науково-дослідні та проектні організації 

44 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4 

Заклади освіти 

45 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.5 

Заклади культурно-просвітницького обслуговування 

46 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.6 

Релігійні організації 

47 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7 

Заклади фізичної культури та спорту 

48 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.8 

Заклади охорони здоров'я 

49 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.9 

Заклади соціального забезпечення 

50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.10 

Кредитно-фінансові заклади 

51 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.11 

Заклади торгівлі 

52 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.12 

Заклади громадського харчування 

53 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.13 

Заклади побутового обслуговування 

54 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.14 

Заклади комунального обслуговування 

55 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.15 

Екстериторіальні організації та органи 

56 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.16 

Житлово-експлуатаційні організації 

57 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.17 

Інші заклади, установи, організації 

58 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Промислові та інші підприємства
(60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65)
 

59 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 

Підприємства добувної промисловості 

60 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

Металургійні підприємства та підприємства з обробки металу 

61 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3 

Підприємства з виробництва та розподілу електроенергії 

62 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4 

Підприємства з виробництва будівельних матеріалів 

63 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.5 

Підприємства харчової промисловості та з перероблення сільськогосподарських продуктів 

64 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.6 

Підприємства інших галузей промисловості 

65 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підприємства та організації транспорту, зв'язку
(67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74)
 

66 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1 

Залізничного транспорту 

67 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2 

Автомобільного транспорту 

68 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.3 

Трубопровідного транспорту 

69 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.4 

Морського транспорту 

70 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.5 

Внутрішнього водного транспорту 

71 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.6 

Повітряного транспорту 

72 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.7 

Іншого транспорту 

73 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.8 

Зв'язку 

74 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Частини, підприємства, організації, установи, навчальні заклади оборони
(76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82)
 

75 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.1 

Міністерство оборони 

76 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.2 

Міністерство внутрішніх справ 

77 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.3 

Національна гвардія 

78 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.4 

Державний комітет у справах охорони державного кордону 

79 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.5 

Товариство сприяння обороні України 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.6 

Іноземні військові формування 

81 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.7 

Інші військові формування 

82 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Організації, підприємства і установи природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення
(84 + 85 + 86 + 87)
 

83 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1 

Природоохоронного призначення 

84 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.2 

Оздоровчого призначення 

85 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.3 

Рекреаційного призначення 

86 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.4 

Історико-культурного призначення 

87 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лісогосподарські підприємства 

88 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.1 

у тому числі військові лісгоспи 

89 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Водогосподарські підприємства 

90 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Спільні підприємства, міжнародні об'єднання і організації з участю українських, іноземних юридичних та фізичних осіб 

91 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Підприємства, що повністю належать іноземним інвесторам 

92 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів (які не надані у тимчасове користування)
(94 + 95 + 96 + 97)
 

93 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.1 

Землі запасу 

94 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.2 

Землі резервного фонду, не надані в постійне користування 

95 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.3 

Землі, не надані у власність або постійне користування в межах населених пунктів 

96 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.4 

Землі загального користування 

97 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.0 

Крім того, землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів (які надані у тимчасове користування) 

98 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Всього земель, які входять до адміністративно-
територіальних одиниць
(01 + 17 + 41 + 59 + 66 + 75 + 83 + 88 + 90 + 91 + 92 + 93)
 

99 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.0 

У тому числі землі за межами адміністративно-
територіальних одиниць (-) 

100 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Крім того, землі, які входять до інших адміністративно- територіальних одиниць (+) 

101 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

ВСЬОГО ЗЕМЕЛЬ в межах адміністративно-
територіальних одиниць
(99 - 100 + 101)
 

102 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Номер рядка 

Власники землі, землекористувачі та землі державної власності, не надані у власність або користування 

Шифр рядка 

Сільськогосподарські землі 

у тому числі 

сільськогосподарські угіддя 

під господар-
ськими будівлями і дворами 

під господар-
ськими шляхами і прогонами 

землі, які перебу-
вають у стадії меліора-
тивного будівництва та віднов-
лення родючості 

землі тимча-
сової консер-
вації 

забруднені сільськогосподарські угіддя, які не використовуються в сільськогосподарському виробництві 

інші 

з них 

сіножаті 

пасовища 

всього 

з усіх пасовищ -
гірські 

всього 

у тому числі техногенно забруднені, включаючи радіонуклідне 

А 

Б 

В 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

  

I. Землі, які входять до адміністративно-
територіальних одиниць
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сільськогосподарські підприємства (всього земель у власності і користуванні)
(02 + 09 + 16)
 

01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

Недержавні сільськогосподарські підприємства - всього
(04 + 05 + 06 + 07 + 08)
 

02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.0 

у тому числі резервний фонд 

03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.1 

Колективні сільськогосподарські підприємства 

04 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.2 

Сільськогосподарські кооперативи 

05 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.3 

Сільськогосподарські товариства 

06 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.4 

Підсобні сільські господарства недержавних підприємств, установ та організацій 

07 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.5 

Інші недержавні сільськогосподарські підприємства 

08 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

Державні сільськогосподарські підприємства - всього
(10 + 12 + 13 + 15)
 

09 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.1 

Держгоспи всіх систем 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.1.1 

у тому числі держгоспи оборони 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.2 

Сільськогосподарські науково-дослідні установи і навчальні заклади 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.3 

Підсобні сільські господарства державних підприємств, установ, організацій 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.3.1 

у тому числі частин, підприємств, установ, організацій оборони 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.4 

Інші державні сільськогосподарські підприємства 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

Міжгосподарські підприємства 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Громадяни, яким надані землі у власність і користування
(18 + 19 + 21 + 22 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 40)
 

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1 

Селянські (фермерські) господарства 

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 

Ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2.1 

у тому числі на земельних частках (паях) 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3 

Особисті підсобні господарства 

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4 

Ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель (присадибні ділянки) 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5 

Ділянки для садівництва
(24 + 26)
 

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.1 

Колективне садівництво 

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.1.1 

у тому числі землі загального користування 

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.2 

Індивідуальне садівництво 

26 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6 

Ділянки для дачного будівництва
(28 + 30)
 

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.1 

Кооперативне дачне будівництво 

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.1.1 

у тому числі землі загального користування 

29 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.2 

Індивідуальне дачне будівництво 

30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7 

Ділянки для гаражного будівництва
(32 + 34)
 

31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.1 

Кооперативне гаражне будівництво 

32 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.1.1 

у тому числі землі загального користування 

33 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.2 

Індивідуальне гаражне будівництво 

34 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8 

Ділянки для городництва
(36 + 38)
 

35 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.1 

Колективне городництво 

36 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.1.1 

у тому числі землі загального користування 

37 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.2 

Індивідуальне городництво 

38 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.9 

Ділянки для здійснення несільськогосподарської підприємницької діяльності 

39 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.10 

Ділянки для сінокосіння та випасання худоби 

40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заклади, установи, організації
(42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58)
 

41 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

Органи державної влади та місцевого самоврядування 

42 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

Громадські організації 

43 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 

Заклади науки, науково-дослідні та проектні організації 

44 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4 

Заклади освіти 

45 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.5 

Заклади культурно-просвітницького обслуговування 

46 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.6 

Релігійні організації 

47 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7 

Заклади фізичної культури та спорту 

48 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.8 

Заклади охорони здоров'я 

49 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.9 

Заклади соціального забезпечення 

50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.10 

Кредитно-фінансові заклади 

51 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.11 

Заклади торгівлі 

52 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.12 

Заклади громадського харчування 

53 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.13 

Заклади побутового обслуговування 

54 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.14 

Заклади комунального обслуговування 

55 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.15 

Екстериторіальні організації та органи 

56 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.16 

Житлово-експлуатаційні організації 

57 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.17 

Інші заклади, установи, організації 

58 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Промислові та інші підприємства
(60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65)
 

59 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 

Підприємства добувної промисловості 

60 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

Металургійні підприємства та підприємства з обробки металу 

61 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3 

Підприємства з виробництва та розподілу електроенергії 

62 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4 

Підприємства з виробництва будівельних матеріалів 

63 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.5 

Підприємства харчової промисловості та з перероблення сільськогосподарських продуктів 

64 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.6 

Підприємства інших галузей промисловості 

65 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підприємства та організації транспорту, зв'язку
(67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74)
 

66 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1 

Залізничного транспорту 

67 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2 

Автомобільного транспорту 

68 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.3 

Трубопровідного транспорту 

69 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.4 

Морського транспорту 

70 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.5 

Внутрішнього водного транспорту 

71 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.6 

Повітряного транспорту 

72 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.7 

Іншого транспорту 

73 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.8 

Зв'язку 

74 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Частини, підприємства, організації, установи, навчальні заклади оборони
(76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82)
 

75 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.1 

Міністерство оборони 

76 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.2 

Міністерство внутрішніх справ 

77 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.3 

Національна гвардія 

78 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.4 

Державний комітет у справах охорони державного кордону 

79 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.5 

Товариство сприяння обороні України 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.6 

Іноземні військові формування 

81 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.7 

Інші військові формування 

82 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Організації, підприємства і установи природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення
(84 + 85 + 86 + 87)
 

83 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1 

Природоохоронного призначення 

84 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.2 

Оздоровчого призначення 

85 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.3 

Рекреаційного призначення 

86 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.4 

Історико-культурного призначення 

87 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лісогосподарські підприємства 

88 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.1 

у тому числі військові лісгоспи 

89 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Водогосподарські підприємства 

90 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Спільні підприємства, міжнародні об'єднання і організації з участю українських, іноземних юридичних та фізичних осіб 

91 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Підприємства, що повністю належать іноземним інвесторам 

92 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів (які не надані у тимчасове користування)
(94 + 95 + 96 + 97)
 

93 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.1 

Землі запасу 

94 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.2 

Землі резервного фонду, не надані в постійне користування 

95 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.3 

Землі, не надані у власність або постійне користування в межах населених пунктів 

96 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.4 

Землі загального користування 

97 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.0 

Крім того, землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів (які надані у тимчасове користування) 

98 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Всього земель, які входять до адміністративно-
територіальних одиниць
(01 + 17 + 41 + 59 + 66 + 75 + 83 + 88 + 90 + 91 + 92 + 93)
 

99 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.0 

У тому числі землі за межами адміністративно-
територіальних одиниць (-) 

100 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Крім того, землі, які входять до інших адміністративно- територіальних одиниць (+) 

101 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

ВСЬОГО ЗЕМЕЛЬ в межах адміністративно-
територіальних одиниць
(99 - 100 + 101)
 

102 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Номер рядка 

Власники землі, землекористувачі та землі державної власності, не надані у власність або користування 

Шифр рядка 

Ліси та інші лісовкриті площі 

всього
(гр. 22 + 28) 

у тому числі 

з усіх лісів та інших лісовкритих площ 

лісові землі 

чагар-
ники 

всього
(гр. 23 + 26 + 27) 

з них 

групи лісів 

з основною визнаною функцією використання 

вкриті лісовою (деревною та чагарниковою) рослинністю 

не вкритих лісовою рослин-
ністю 

інші лісові землі 

I група 

II група 

для вироб-
ництва деревини 

для захисної, природо-
охоронної та біологічної мети 

для відпо-
чинку 

всього 

у тому числі 

полеза-
хисних лісосмуг 

інших захисних насаджень 

А 

Б 

В 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

  

I. Землі, які входять до адміністративно-
територіальних одиниць
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сільськогосподарські підприємства (всього земель у власності і користуванні)
(02 + 09 + 16)
 

01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

Недержавні сільськогосподарські підприємства - всього
(04 + 05 + 06 + 07 + 08)
 

02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.0 

у тому числі резервний фонд 

03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.1 

Колективні сільськогосподарські підприємства 

04 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.2 

Сільськогосподарські кооперативи 

05 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.3 

Сільськогосподарські товариства 

06 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.4 

Підсобні сільські господарства недержавних підприємств, установ та організацій 

07 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.5 

Інші недержавні сільськогосподарські підприємства 

08 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

Державні сільськогосподарські підприємства - всього
(10 + 12 + 13 + 15)
 

09 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.1 

Держгоспи всіх систем 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.1.1 

у тому числі держгоспи оборони 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.2 

Сільськогосподарські науково-дослідні установи і навчальні заклади 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.3 

Підсобні сільські господарства державних підприємств, установ, організацій 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.3.1 

у тому числі частин, підприємств, установ, організацій оборони 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.4 

Інші державні сільськогосподарські підприємства 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

Міжгосподарські підприємства 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Громадяни, яким надані землі у власність і користування
(18 + 19 + 21 + 22 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 40)
 

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1 

Селянські (фермерські) господарства 

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 

Ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2.1 

у тому числі на земельних частках (паях) 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3 

Особисті підсобні господарства 

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4 

Ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель (присадибні ділянки) 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5 

Ділянки для садівництва
(24 + 26)
 

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.1 

Колективне садівництво 

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.1.1 

у тому числі землі загального користування 

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.2 

Індивідуальне садівництво 

26 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6 

Ділянки для дачного будівництва
(28 + 30)
 

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.1 

Кооперативне дачне будівництво 

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.1.1 

у тому числі землі загального користування 

29 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.2 

Індивідуальне дачне будівництво 

30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7 

Ділянки для гаражного будівництва
(32 + 34)
 

31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.1 

Кооперативне гаражне будівництво 

32 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.1.1 

у тому числі землі загального користування 

33 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.2 

Індивідуальне гаражне будівництво 

34 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8 

Ділянки для городництва
(36 + 38)
 

35 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.1 

Колективне городництво 

36 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.1.1 

у тому числі землі загального користування 

37 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.2 

Індивідуальне городництво 

38 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.9 

Ділянки для здійснення несільськогосподарської підприємницької діяльності 

39 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.10 

Ділянки для сінокосіння та випасання худоби 

40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заклади, установи, організації
(42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58)
 

41 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

Органи державної влади та місцевого самоврядування 

42 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

Громадські організації 

43 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 

Заклади науки, науково-дослідні та проектні організації 

44 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4 

Заклади освіти 

45 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.5 

Заклади культурно-просвітницького обслуговування 

46 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.6 

Релігійні організації 

47 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7 

Заклади фізичної культури та спорту 

48 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.8 

Заклади охорони здоров'я 

49 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.9 

Заклади соціального забезпечення 

50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.10 

Кредитно-фінансові заклади 

51 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.11 

Заклади торгівлі 

52 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.12 

Заклади громадського харчування 

53 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.13 

Заклади побутового обслуговування 

54 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.14 

Заклади комунального обслуговування 

55 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.15 

Екстериторіальні організації та органи 

56 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.16 

Житлово-експлуатаційні організації 

57 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.17 

Інші заклади, установи, організації 

58 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Промислові та інші підприємства
(60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65)
 

59 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 

Підприємства добувної промисловості 

60 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

Металургійні підприємства та підприємства з обробки металу 

61 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3 

Підприємства з виробництва та розподілу електроенергії 

62 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4 

Підприємства з виробництва будівельних матеріалів 

63 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.5 

Підприємства харчової промисловості та з перероблення сільськогосподарських продуктів 

64 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.6 

Підприємства інших галузей промисловості 

65 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підприємства та організації транспорту, зв'язку
(67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74)
 

66 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1 

Залізничного транспорту 

67 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2 

Автомобільного транспорту 

68 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.3 

Трубопровідного транспорту 

69 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.4 

Морського транспорту 

70 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.5 

Внутрішнього водного транспорту 

71 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.6 

Повітряного транспорту 

72 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.7 

Іншого транспорту 

73 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.8 

Зв'язку 

74 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Частини, підприємства, організації, установи, навчальні заклади оборони
(76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82)
 

75 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.1 

Міністерство оборони 

76 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.2 

Міністерство внутрішніх справ 

77 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.3 

Національна гвардія 

78 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.4 

Державний комітет у справах охорони державного кордону 

79 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.5 

Товариство сприяння обороні України 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.6 

Іноземні військові формування 

81 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.7 

Інші військові формування 

82 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Організації, підприємства і установи природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення
(84 + 85 + 86 + 87)
 

83 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1 

Природоохоронного призначення 

84 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.2 

Оздоровчого призначення 

85 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.3 

Рекреаційного призначення 

86 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.4 

Історико-культурного призначення 

87 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лісогосподарські підприємства 

88 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.1 

у тому числі військові лісгоспи 

89 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Водогосподарські підприємства 

90 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Спільні підприємства, міжнародні об'єднання і організації з участю українських, іноземних юридичних та фізичних осіб 

91 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Підприємства, що повністю належать іноземним інвесторам 

92 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів (які не надані у тимчасове користування)
(94 + 95 + 96 + 97)
 

93 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.1 

Землі запасу 

94 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.2 

Землі резервного фонду, не надані в постійне користування 

95 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.3 

Землі, не надані у власність або постійне користування в межах населених пунктів 

96 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.4 

Землі загального користування 

97 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.0 

Крім того, землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів (які надані у тимчасове користування) 

98 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Всього земель, які входять до адміністративно-
територіальних одиниць
(01 + 17 + 41 + 59 + 66 + 75 + 83 + 88 + 90 + 91 + 92 + 93)
 

99 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.0 

У тому числі землі за межами адміністративно-
територіальних одиниць (-) 

100 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Крім того, землі, які входять до інших адміністративно- територіальних одиниць (+) 

101 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

ВСЬОГО ЗЕМЕЛЬ в межах адміністративно-
територіальних одиниць
(99 - 100 + 101)
 

102 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Номер рядка 

Власники землі, землекористувачі та землі державної власності, не надані у власність або користування 

Шифр рядка 

Забудовані землі 

всього
(гр. 35 + 36 + 37 + 38 + 42 + 43 + 44 + 45 + 50 + 55) 

у тому числі 

під житловою забудовою 

землі промис-
ловості 

землі під відкритими розробками, кар'єрами, шахтами та відповідними спорудами 

землі комерційного та іншого використання

землі громад-
ського призна-
чення 

землі зміша-
ного вико-
рис-
тання 

одно- та двоповер-
ховою 

з трьома і більше повер-
хами 

всього
(гр. 39 + 40 + 41) 

у тому числі 

під торфо-
розроб-
ками, які експлуа-
тують 

відкриті розробки та кар'єри, шахти, які експлуа-
тують 

інші (під відпра-
цьовані розробки та кар'єри; закриті шахти; відвали; терикони, які не експлуа-
тують) 

А 

Б 

В 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

  

I. Землі, які входять до адміністративно-
територіальних одиниць
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сільськогосподарські підприємства (всього земель у власності і користуванні)
(02 + 09 + 16)
 

01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

Недержавні сільськогосподарські підприємства - всього
(04 + 05 + 06 + 07 + 08)
 

02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.0 

у тому числі резервний фонд 

03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.1 

Колективні сільськогосподарські підприємства 

04 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.2 

Сільськогосподарські кооперативи 

05 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.3 

Сільськогосподарські товариства 

06 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.4 

Підсобні сільські господарства недержавних підприємств, установ та організацій 

07 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.5 

Інші недержавні сільськогосподарські підприємства 

08 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

Державні сільськогосподарські підприємства - всього
(10 + 12 + 13 + 15)
 

09 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.1 

Держгоспи всіх систем 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.1.1 

у тому числі держгоспи оборони 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.2 

Сільськогосподарські науково-дослідні установи і навчальні заклади 

12 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

1.2.3 

Підсобні сільські господарства державних підприємств, установ, організацій 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.3.1 

у тому числі частин, підприємств, установ, організацій оборони 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.4 

Інші державні сільськогосподарські підприємства 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

Міжгосподарські підприємства 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Громадяни, яким надані землі у власність і користування
(18 + 19 + 21 + 22 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 40)
 

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1 

Селянські (фермерські) господарства 

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 

Ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2.1 

у тому числі на земельних частках (паях) 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3 

Особисті підсобні господарства 

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4 

Ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель (присадибні ділянки) 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5 

Ділянки для садівництва
(24 + 26)
 

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.1 

Колективне садівництво 

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.1.1 

у тому числі землі загального користування 

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.2 

Індивідуальне садівництво 

26 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6 

Ділянки для дачного будівництва
(28 + 30)
 

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.1 

Кооперативне дачне будівництво 

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.1.1 

у тому числі землі загального користування 

29 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.2 

Індивідуальне дачне будівництво 

30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7 

Ділянки для гаражного будівництва
(32 + 34)
 

31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.1 

Кооперативне гаражне будівництво 

32 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.1.1 

у тому числі землі загального користування 

33 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.2 

Індивідуальне гаражне будівництво 

34 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8 

Ділянки для городництва
(36 + 38)
 

35 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.1 

Колективне городництво 

36 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.1.1 

у тому числі землі загального користування 

37 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.2 

Індивідуальне городництво 

38 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.9 

Ділянки для здійснення несільськогосподарської підприємницької діяльності 

39 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.10 

Ділянки для сінокосіння та випасання худоби 

40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заклади, установи, організації
(42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58)
 

41 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

Органи державної влади та місцевого самоврядування 

42 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

Громадські організації 

43 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 

Заклади науки, науково-дослідні та проектні організації 

44 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4 

Заклади освіти 

45 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.5 

Заклади культурно-просвітницького обслуговування 

46 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.6 

Релігійні організації 

47 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7 

Заклади фізичної культури та спорту 

48 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.8 

Заклади охорони здоров'я 

49 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.9 

Заклади соціального забезпечення 

50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.10 

Кредитно-фінансові заклади 

51 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.11 

Заклади торгівлі 

52 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.12 

Заклади громадського харчування 

53 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.13 

Заклади побутового обслуговування 

54 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.14 

Заклади комунального обслуговування 

55 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.15 

Екстериторіальні організації та органи 

56 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.16 

Житлово-експлуатаційні організації 

57 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.17 

Інші заклади, установи, організації 

58 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Промислові та інші підприємства
(60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65)
 

59 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 

Підприємства добувної промисловості 

60 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

Металургійні підприємства та підприємства з обробки металу 

61 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3 

Підприємства з виробництва та розподілу електроенергії 

62 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4 

Підприємства з виробництва будівельних матеріалів 

63 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.5 

Підприємства харчової промисловості та з перероблення сільськогосподарських продуктів 

64 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.6 

Підприємства інших галузей промисловості 

65 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підприємства та організації транспорту, зв'язку
(67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74)
 

66 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1 

Залізничного транспорту 

67 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2 

Автомобільного транспорту 

68 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.3 

Трубопровідного транспорту 

69 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.4 

Морського транспорту 

70 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.5 

Внутрішнього водного транспорту 

71 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.6 

Повітряного транспорту 

72 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.7 

Іншого транспорту 

73 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.8 

Зв'язку 

74 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Частини, підприємства, організації, установи, навчальні заклади оборони
(76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82)
 

75 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.1 

Міністерство оборони 

76 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.2 

Міністерство внутрішніх справ 

77 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.3 

Національна гвардія 

78 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.4 

Державний комітет у справах охорони державного кордону 

79 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.5 

Товариство сприяння обороні України 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.6 

Іноземні військові формування 

81 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.7 

Інші військові формування 

82 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Організації, підприємства і установи природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення
(84 + 85 + 86 + 87)
 

83 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1 

Природоохоронного призначення 

84 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.2 

Оздоровчого призначення 

85 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.3 

Рекреаційного призначення 

86 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.4 

Історико-культурного призначення 

87 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лісогосподарські підприємства 

88 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.1 

у тому числі військові лісгоспи 

89 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Водогосподарські підприємства 

90 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Спільні підприємства, міжнародні об'єднання і організації з участю українських, іноземних юридичних та фізичних осіб 

91 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Підприємства, що повністю належать іноземним інвесторам 

92 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів (які не надані у тимчасове користування)
(94 + 95 + 96 + 97)
 

93 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.1 

Землі запасу 

94 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.2 

Землі резервного фонду, не надані в постійне користування 

95 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.3 

Землі, не надані у власність або постійне користування в межах населених пунктів 

96 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.4 

Землі загального користування 

97 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.0 

Крім того, землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів (які надані у тимчасове користування) 

98 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Всього земель, які входять до адміністративно-
територіальних одиниць
(01 + 17 + 41 + 59 + 66 + 75 + 83 + 88 + 90 + 91 + 92 + 93)
 

99 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.0 

У тому числі землі за межами адміністративно-
територіальних одиниць (-) 

100 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Крім того, землі, які входять до інших адміністративно- територіальних одиниць (+) 

101 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

ВСЬОГО ЗЕМЕЛЬ в межах адміністративно-
територіальних одиниць
(99 - 100 + 101)
 

102 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Номер рядка 

Власники землі, землекористувачі та землі державної власності, не надані у власність або користування 

Шифр рядка 

Забудовані землі 

у тому числі 

землі, які використовуються для транспорту та зв'язку 

землі, які використовуються для технічної інфраструктури 

всього
(гр. 46 + 47 + 48 + 49) 

у тому числі 

всього
(гр. 51 + 52 + 53 + 54) 

у тому числі 

під дорогами 

під заліз-
ницями 

під аеро-
портами та відповід-
ними спору-
дами 

інші землі 

для видалення відходів 

для водозабез-
печення та очищення стічних вод 

для виробництва та розподілення електроенергії 

інші землі 

А 

Б 

В 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

  

I. Землі, які входять до адміністративно-
територіальних одиниць
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сільськогосподарські підприємства (всього земель у власності і користуванні)
(02 + 09 + 16)
 

01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

Недержавні сільськогосподарські підприємства - всього
(04 + 05 + 06 + 07 + 08)
 

02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.0 

у тому числі резервний фонд 

03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.1 

Колективні сільськогосподарські підприємства 

04 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.2 

Сільськогосподарські кооперативи 

05 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.3 

Сільськогосподарські товариства 

06 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.4 

Підсобні сільські господарства недержавних підприємств, установ та організацій 

07 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.5 

Інші недержавні сільськогосподарські підприємства 

08 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

Державні сільськогосподарські підприємства - всього
(10 + 12 + 13 + 15)
 

09 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.1 

Держгоспи всіх систем 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.1.1 

у тому числі держгоспи оборони 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.2 

Сільськогосподарські науково-дослідні установи і навчальні заклади 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.3 

Підсобні сільські господарства державних підприємств, установ, організацій 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.3.1 

у тому числі частин, підприємств, установ, організацій оборони 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.4 

Інші державні сільськогосподарські підприємства 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

Міжгосподарські підприємства 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Громадяни, яким надані землі у власність і користування
(18 + 19 + 21 + 22 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 40)
 

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1 

Селянські (фермерські) господарства 

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 

Ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2.1 

у тому числі на земельних частках (паях) 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3 

Особисті підсобні господарства 

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4 

Ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель (присадибні ділянки) 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5 

Ділянки для садівництва
(24 + 26)
 

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.1 

Колективне садівництво 

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.1.1 

у тому числі землі загального користування 

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.2 

Індивідуальне садівництво 

26 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6 

Ділянки для дачного будівництва
(28 + 30)
 

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.1 

Кооперативне дачне будівництво 

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.1.1 

у тому числі землі загального користування 

29 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.2 

Індивідуальне дачне будівництво 

30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7 

Ділянки для гаражного будівництва
(32 + 34)
 

31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.1 

Кооперативне гаражне будівництво 

32 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.1.1 

у тому числі землі загального користування 

33 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.2 

Індивідуальне гаражне будівництво 

34 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8 

Ділянки для городництва
(36 + 38)
 

35 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.1 

Колективне городництво 

36 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.1.1 

у тому числі землі загального користування 

37 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.2 

Індивідуальне городництво 

38 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.9 

Ділянки для здійснення несільськогосподарської підприємницької діяльності 

39 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.10 

Ділянки для сінокосіння та випасання худоби 

40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заклади, установи, організації
(42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58)
 

41 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

Органи державної влади та місцевого самоврядування 

42 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

Громадські організації 

43 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 

Заклади науки, науково-дослідні та проектні організації 

44 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4 

Заклади освіти 

45 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.5 

Заклади культурно-
просвітницького обслуговування 

46 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.6 

Релігійні організації 

47 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7 

Заклади фізичної культури та спорту 

48 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.8 

Заклади охорони здоров'я 

49 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.9 

Заклади соціального забезпечення 

50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.10 

Кредитно-фінансові заклади 

51 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.11 

Заклади торгівлі 

52 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.12 

Заклади громадського харчування 

53 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.13 

Заклади побутового обслуговування 

54 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.14 

Заклади комунального обслуговування 

55 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.15 

Екстериторіальні організації та органи 

56 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.16 

Житлово-експлуатаційні організації 

57 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.17 

Інші заклади, установи, організації 

58 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Промислові та інші підприємства
(60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65)
 

59 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 

Підприємства добувної промисловості 

60 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

Металургійні підприємства та підприємства з обробки металу 

61 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3 

Підприємства з виробництва та розподілу електроенергії 

62 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4 

Підприємства з виробництва будівельних матеріалів 

63 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.5 

Підприємства харчової промисловості та з перероблення сільськогосподарських продуктів 

64 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.6 

Підприємства інших галузей промисловості 

65 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підприємства та організації транспорту, зв'язку
(67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74)
 

66 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1 

Залізничного транспорту 

67 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2 

Автомобільного транспорту 

68 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.3 

Трубопровідного транспорту 

69 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.4 

Морського транспорту 

70 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.5 

Внутрішнього водного транспорту 

71 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.6 

Повітряного транспорту 

72 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.7 

Іншого транспорту 

73 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.8 

Зв'язку 

74 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Частини, підприємства, організації, установи, навчальні заклади оборони
(76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82)
 

75 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.1 

Міністерство оборони 

76 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.2 

Міністерство внутрішніх справ 

77 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.3 

Національна гвардія 

78 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.4 

Державний комітет у справах охорони державного кордону 

79 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.5 

Товариство сприяння обороні України 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.6 

Іноземні військові формування 

81 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.7 

Інші військові формування 

82 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Організації, підприємства і установи природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення
(84 + 85 + 86 + 87)
 

83 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1 

Природоохоронного призначення 

84 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.2 

Оздоровчого призначення 

85 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.3 

Рекреаційного призначення 

86 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.4 

Історико-культурного призначення 

87 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лісогосподарські підприємства 

88 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.1 

у тому числі військові лісгоспи 

89 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Водогосподарські підприємства 

90 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Спільні підприємства, міжнародні об'єднання і організації з участю українських, іноземних юридичних та фізичних осіб 

91 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Підприємства, що повністю належать іноземним інвесторам 

92 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів (які не надані у тимчасове користування)
(94 + 95 + 96 + 97)
 

93 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.1 

Землі запасу 

94 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.2 

Землі резервного фонду, не надані в постійне користування 

95 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.3 

Землі, не надані у власність або постійне користування в межах населених пунктів 

96 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.4 

Землі загального користування 

97 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.0 

Крім того, землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів (які надані у тимчасове користування) 

98 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Всього земель, які входять до адміністративно-
територіальних одиниць
(01 + 17 + 41 + 59 + 66 + 75 + 83 + 88 + 90 + 91 + 92 + 93)
 

99 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.0 

У тому числі землі за межами адміністративно-
територіальних одиниць (-) 

100 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Крім того, землі, які входять до інших адміністративно- територіальних одиниць (+) 

101 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

ВСЬОГО ЗЕМЕЛЬ в межах адміністративно-
територіальних одиниць
(99 - 100 + 101)
 

102 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Номер рядка 

Власники землі, землекористувачі та землі державної власності, не надані у власність або користування 

Шифр рядка 

Забудовані землі 

у тому числі 

землі, які використовуються для відпочинку, та інші відкриті землі 

всього (гр. 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62) 

у тому числі 

зелених насаджень загального користу-
вання 

кемпінгів, будинків для відпочинку або для проведення відпусток 

зайнятих поточним будів-
ництвом 

відведених під будівництво (будівництво на яких не розпочато) 

під гідротех-
нічними спору-
дами 

вулиць, набережних, площ, 

кладовищ 

А 

Б 

В 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

  

I. Землі, які входять до адміністративно-
територіальних одиниць
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сільськогосподарські підприємства (всього земель у власності і користуванні)
(02 + 09 + 16)
 

01 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

Недержавні сільськогосподарські підприємства - всього
(04 + 05 + 06 + 07 + 08)
 

02 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.0 

у тому числі резервний фонд 

03 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.1 

Колективні сільськогосподарські підприємства 

04 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.2 

Сільськогосподарські кооперативи 

05 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.3 

Сільськогосподарські товариства 

06 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.4 

Підсобні сільські господарства недержавних підприємств, установ та організацій 

07 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.5 

Інші недержавні сільськогосподарські підприємства 

08 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

Державні сільськогосподарські підприємства - всього
(10 + 12 + 13 + 15)
 

09 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.1 

Держгоспи всіх систем 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.1.1 

у тому числі держгоспи оборони 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.2 

Сільськогосподарські науково-дослідні установи і навчальні заклади 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.3 

Підсобні сільські господарства державних підприємств, установ, організацій 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.3.1 

у тому числі частин, підприємств, установ, організацій оборони 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.4 

Інші державні сільськогосподарські підприємства 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

Міжгосподарські підприємства 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

Громадяни, яким надані землі у власність і користування
(18 + 19 + 21 + 22 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 40)
 

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1 

Селянські (фермерські) господарства 

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 

Ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2.1 

у тому числі на земельних частках (паях) 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3 

Особисті підсобні господарства 

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4 

Ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель (присадибні ділянки) 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5 

Ділянки для садівництва
(24 + 26)
 

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.1 

Колективне садівництво 

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.1.1 

у тому числі землі загального користування 

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.2 

Індивідуальне садівництво 

26 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6 

Ділянки для дачного будівництва
(28 + 30)
 

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.1 

Кооперативне дачне будівництво 

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.1.1 

у тому числі землі загального користування 

29 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.2 

Індивідуальне дачне будівництво 

30 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7 

Ділянки для гаражного будівництва
(32 + 34)
 

31 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.1 

Кооперативне гаражне будівництво 

32 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.1.1 

у тому числі землі загального користування 

33 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.2 

Індивідуальне гаражне будівництво 

34 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8 

Ділянки для городництва
(36 + 38)
 

35 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.1 

Колективне городництво 

36 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.1.1 

у тому числі землі загального користування 

37 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.2 

Індивідуальне городництво 

38 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.9 

Ділянки для здійснення несільськогосподарської підприємницької діяльності 

39 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.10 

Ділянки для сінокосіння та випасання худоби 

40 

  

  

  

  

  

  

  

  

Заклади, установи, організації
(42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58)
 

41 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

Органи державної влади та місцевого самоврядування 

42 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

Громадські організації 

43 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 

Заклади науки, науково-дослідні та проектні організації 

44 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4 

Заклади освіти 

45 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.5 

Заклади культурно-
просвітницького обслуговування 

46 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.6 

Релігійні організації 

47 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7 

Заклади фізичної культури та спорту 

48 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.8 

Заклади охорони здоров'я 

49 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.9 

Заклади соціального забезпечення 

50 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.10 

Кредитно-фінансові заклади 

51 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.11 

Заклади торгівлі 

52 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.12 

Заклади громадського харчування 

53 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.13 

Заклади побутового обслуговування 

54 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.14 

Заклади комунального обслуговування 

55 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.15 

Екстериторіальні організації та органи 

56 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.16 

Житлово-експлуатаційні організації 

57 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.17 

Інші заклади, установи, організації 

58 

  

  

  

  

  

  

  

  

Промислові та інші підприємства
(60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65)
 

59 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 

Підприємства добувної промисловості 

60 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

Металургійні підприємства та підприємства з обробки металу 

61 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3 

Підприємства з виробництва та розподілу електроенергії 

62 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4 

Підприємства з виробництва будівельних матеріалів 

63 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.5 

Підприємства харчової промисловості та з перероблення сільськогосподарських продуктів 

64 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.6 

Підприємства інших галузей промисловості 

65 

  

  

  

  

  

  

  

  

Підприємства та організації транспорту, зв'язку
(67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74)
 

66 

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1 

Залізничного транспорту 

67 

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2 

Автомобільного транспорту 

68 

  

  

  

  

  

  

  

  

5.3 

Трубопровідного транспорту 

69 

  

  

  

  

  

  

  

  

5.4 

Морського транспорту 

70 

  

  

  

  

  

  

  

  

5.5 

Внутрішнього водного транспорту 

71 

  

  

  

  

  

  

  

  

5.6 

Повітряного транспорту 

72 

  

  

  

  

  

  

  

  

5.7 

Іншого транспорту 

73 

  

  

  

  

  

  

  

  

5.8 

Зв'язку 

74 

  

  

  

  

  

  

  

  

Частини, підприємства, організації, установи, навчальні заклади оборони
(76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82)
 

75 

  

  

  

  

  

  

  

  

6.1 

Міністерство оборони 

76 

  

  

  

  

  

  

  

  

6.2 

Міністерство внутрішніх справ 

77 

  

  

  

  

  

  

  

  

6.3 

Національна гвардія 

78 

  

  

  

  

  

  

  

  

6.4 

Державний комітет у справах охорони державного кордону 

79 

  

  

  

  

  

  

  

  

6.5 

Товариство сприяння обороні України 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

6.6 

Іноземні військові формування 

81 

  

  

  

  

  

  

  

  

6.7 

Інші військові формування 

82 

  

  

  

  

  

  

  

  

Організації, підприємства і установи природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення
(84 + 85 + 86 + 87)
 

83 

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1 

Природоохоронного призначення 

84 

  

  

  

  

  

  

  

  

7.2 

Оздоровчого призначення 

85 

  

  

  

  

  

  

  

  

7.3 

Рекреаційного призначення 

86 

  

  

  

  

  

  

  

  

7.4 

Історико-культурного призначення 

87 

  

  

  

  

  

  

  

  

Лісогосподарські підприємства 

88 

  

  

  

  

  

  

  

  

8.1 

у тому числі військові лісгоспи 

89 

  

  

  

  

  

  

  

  

Водогосподарські підприємства 

90 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Спільні підприємства, міжнародні об'єднання і організації з участю українських, іноземних юридичних та фізичних осіб 

91 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Підприємства, що повністю належать іноземним інвесторам 

92 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів (які не надані у тимчасове користування)
(94 + 95 + 96 + 97)
 

93 

  

  

  

  

  

  

  

  

12.1 

Землі запасу 

94 

  

  

  

  

  

  

  

  

12.2 

Землі резервного фонду, не надані в постійне користування 

95 

  

  

  

  

  

  

  

  

12.3 

Землі, не надані у власність або постійне користування в межах населених пунктів 

96 

  

  

  

  

  

  

  

  

12.4 

Землі загального користування 

97 

  

  

  

  

  

  

  

  

12.0 

Крім того, землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів (які надані у тимчасове користування) 

98 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Всього земель, які входять до адміністративно-
територіальних одиниць
(01 + 17 + 41 + 59 + 66 + 75 + 83 + 88 + 90 + 91 + 92 + 93)
 

99 

  

  

  

  

  

  

  

  

13.0 

У тому числі землі за межами адміністративно-
територіальних одиниць (-) 

100 

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Крім того, землі, які входять до інших адміністративно- територіальних одиниць (+) 

101 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

ВСЬОГО ЗЕМЕЛЬ в межах адміністративно-
територіальних одиниць
(99 - 100 + 101)
 

102 

  

  

  

  

  

  

  

  

Номер рядка 

Власники землі, землекористувачі та землі державної власності, не надані у власність або користування 

Шифр рядка 

Відкриті заболочені землі 

Сухі відкриті землі з особливим рослинним покривом 

Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом 

болота, всього
(гр. 64 + 65) 

у тому числі 

верхові 

низинні 

всього
(гр. 68 + 69 + 70 + 71) 

у тому числі 

кам'янисті місця 

піски (вклю-
чаючи пляжі) 

яри 

інші 

А 

Б 

В 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

  

I. Землі, які входять до адміністративно-
територіальних одиниць
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сільськогосподарські підприємства (всього земель у власності і користуванні)
(02 + 09 + 16)
 

01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

Недержавні сільськогосподарські підприємства - всього
(04 + 05 + 06 + 07 + 08)
 

02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.0 

у тому числі резервний фонд 

03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.1 

Колективні сільськогосподарські підприємства 

04 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.2 

Сільськогосподарські кооперативи 

05 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.3 

Сільськогосподарські товариства 

06 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.4 

Підсобні сільські господарства недержавних підприємств, установ та організацій 

07 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.5 

Інші недержавні сільськогосподарські підприємства 

08 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

Державні сільськогосподарські підприємства - всього
(10 + 12 + 13 + 15)
 

09 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.1 

Держгоспи всіх систем 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.1.1 

у тому числі держгоспи оборони 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.2 

Сільськогосподарські науково-дослідні установи і навчальні заклади 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.3 

Підсобні сільські господарства державних підприємств, установ, організацій 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.3.1 

у тому числі частин, підприємств, установ, організацій оборони 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.4 

Інші державні сільськогосподарські підприємства 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

Міжгосподарські підприємства 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Громадяни, яким надані землі у власність і користування
(18 + 19 + 21 + 22 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 40)
 

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1 

Селянські (фермерські) господарства 

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 

Ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2.1 

у тому числі на земельних частках (паях) 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3 

Особисті підсобні господарства 

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4 

Ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель (присадибні ділянки) 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5 

Ділянки для садівництва
(24 + 26)
 

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.1 

Колективне садівництво 

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.1.1 

у тому числі землі загального користування 

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.2 

Індивідуальне садівництво 

26 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6 

Ділянки для дачного будівництва
(28 + 30)
 

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.1 

Кооперативне дачне будівництво 

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.1.1 

у тому числі землі загального користування 

29 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.2 

Індивідуальне дачне будівництво 

30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7 

Ділянки для гаражного будівництва
(32 + 34)
 

31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.1 

Кооперативне гаражне будівництво 

32 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.1.1 

у тому числі землі загального користування 

33 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.2 

Індивідуальне гаражне будівництво 

34 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8 

Ділянки для городництва
(36 + 38)
 

35 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.1 

Колективне городництво 

36 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.1.1 

у тому числі землі загального користування 

37 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.2 

Індивідуальне городництво 

38 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.9 

Ділянки для здійснення несільськогосподарської підприємницької діяльності 

39 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.10 

Ділянки для сінокосіння та випасання худоби 

40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заклади, установи, організації
(42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58)
 

41 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

Органи державної влади та місцевого самоврядування 

42 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

Громадські організації 

43 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 

Заклади науки, науково-дослідні та проектні організації 

44 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4 

Заклади освіти 

45 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.5 

Заклади культурно-
просвітницького обслуговування 

46 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.6 

Релігійні організації 

47 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7 

Заклади фізичної культури та спорту 

48 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.8 

Заклади охорони здоров'я 

49 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.9 

Заклади соціального забезпечення 

50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.10 

Кредитно-фінансові заклади 

51 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.11 

Заклади торгівлі 

52 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.12 

Заклади громадського харчування 

53 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.13 

Заклади побутового обслуговування 

54 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.14 

Заклади комунального обслуговування 

55 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.15 

Екстериторіальні організації та органи 

56 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.16 

Житлово-експлуатаційні організації 

57 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.17 

Інші заклади, установи, організації 

58 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Промислові та інші підприємства
(60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65)
 

59 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 

Підприємства добувної промисловості 

60 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

Металургійні підприємства та підприємства з обробки металу 

61 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3 

Підприємства з виробництва та розподілу електроенергії 

62 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4 

Підприємства з виробництва будівельних матеріалів 

63 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.5 

Підприємства харчової промисловості та з перероблення сільськогосподарських продуктів 

64 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.6 

Підприємства інших галузей промисловості 

65 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підприємства та організації транспорту, зв'язку
(67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74)
 

66 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1 

Залізничного транспорту 

67 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2 

Автомобільного транспорту 

68 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.3 

Трубопровідного транспорту 

69 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.4 

Морського транспорту 

70 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.5 

Внутрішнього водного транспорту 

71 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.6 

Повітряного транспорту 

72 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.7 

Іншого транспорту 

73 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.8 

Зв'язку 

74 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Частини, підприємства, організації, установи, навчальні заклади оборони
(76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82)
 

75 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.1 

Міністерство оборони 

76 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.2 

Міністерство внутрішніх справ 

77 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.3 

Національна гвардія 

78 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.4 

Державний комітет у справах охорони державного кордону 

79 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.5 

Товариство сприяння обороні України 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.6 

Іноземні військові формування 

81 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.7 

Інші військові формування 

82 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Організації, підприємства і установи природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення
(84 + 85 + 86 + 87)
 

83 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1 

Природоохоронного призначення 

84 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.2 

Оздоровчого призначення 

85 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.3 

Рекреаційного призначення 

86 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.4 

Історико-культурного призначення 

87 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лісогосподарські підприємства 

88 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.1 

у тому числі військові лісгоспи 

89 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Водогосподарські підприємства 

90 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Спільні підприємства, міжнародні об'єднання і організації з участю українських, іноземних юридичних та фізичних осіб 

91 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Підприємства, що повністю належать іноземним інвесторам 

92 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів (які не надані у тимчасове користування)
(94 + 95 + 96 + 97)
 

93 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.1 

Землі запасу 

94 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.2 

Землі резервного фонду, не надані в постійне користування 

95 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.3 

Землі, не надані у власність або постійне користування в межах населених пунктів 

96 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.4 

Землі загального користування 

97 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.0 

Крім того, землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів (які надані у тимчасове користування) 

98 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Всього земель, які входять до адміністративно-
територіальних одиниць
(01 + 17 + 41 + 59 + 66 + 75 + 83 + 88 + 90 + 91 + 92 + 93)
 

99 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.0 

У тому числі землі за межами адміністративно-
територіальних одиниць (-) 

100 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Крім того, землі, які входять до інших адміністративно- територіальних одиниць (+) 

101 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

ВСЬОГО ЗЕМЕЛЬ в межах адміністративно-
територіальних одиниць
(99 - 100 + 101)
 

102 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Номер рядка 

Власники землі, землекористувачі та землі державної власності, не надані у власність або користування 

Шифр рядка 

Води 

З усіх земель: 

внутрішні води, всього
(гр. 73 + 74 + 75 + 76 + 77) 

у тому числі під 

природо-
охоронного призначення 

оздоров-
чого призна-
чення 

рекреа-
ційного призна-
чення 

історико-
культур-
ного призна-
чення 

природ-
ними водо-
токами (річками та струм-
ками) 

штучними водотоками (каналами, колекторами, канавами) 

озерами, прибереж-
ними замкну-
тими водой-
мами, лиманами 

ставками 

штучними водосхо-
вищами 

А 

Б 

В 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

  

I. Землі, які входять до адміністративно-
територіальних одиниць
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сільськогосподарські підприємства (всього земель у власності і користуванні)
(02 + 09 + 16)
 

01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

Недержавні сільськогосподарські підприємства - всього
(04 + 05 + 06 + 07 + 08)
 

02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.0 

у тому числі резервний фонд 

03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.1 

Колективні сільськогосподарські підприємства 

04 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.2 

Сільськогосподарські кооперативи 

05 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.3 

Сільськогосподарські товариства 

06 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.4 

Підсобні сільські господарства недержавних підприємств, установ та організацій 

07 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.5 

Інші недержавні сільськогосподарські підприємства 

08 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

Державні сільськогосподарські підприємства - всього
(10 + 12 + 13 + 15)
 

09 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.1 

Держгоспи всіх систем 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.1.1 

у тому числі держгоспи оборони 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.2 

Сільськогосподарські науково-дослідні установи і навчальні заклади 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.3 

Підсобні сільські господарства державних підприємств, установ, організацій 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.3.1 

у тому числі частин, підприємств, установ, організацій оборони 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.4 

Інші державні сільськогосподарські підприємства 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

Міжгосподарські підприємства 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Громадяни, яким надані землі у власність і користування
(18 + 19 + 21 + 22 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 40)
 

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1 

Селянські (фермерські) господарства 

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 

Ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2.1 

у тому числі на земельних частках (паях) 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3 

Особисті підсобні господарства 

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4 

Ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель (присадибні ділянки) 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5 

Ділянки для садівництва
(24 + 26)
 

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.1 

Колективне садівництво 

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.1.1 

у тому числі землі загального користування 

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.2 

Індивідуальне садівництво 

26 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6 

Ділянки для дачного будівництва
(28 + 30)
 

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.1 

Кооперативне дачне будівництво 

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.1.1 

у тому числі землі загального користування 

29 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.2 

Індивідуальне дачне будівництво 

30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7 

Ділянки для гаражного будівництва
(32 + 34)
 

31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.1 

Кооперативне гаражне будівництво 

32 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.1.1 

у тому числі землі загального користування 

33 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.2 

Індивідуальне гаражне будівництво 

34 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8 

Ділянки для городництва
(36 + 38)
 

35 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.1 

Колективне городництво 

36 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.1.1 

у тому числі землі загального користування 

37 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.2 

Індивідуальне городництво 

38 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.9 

Ділянки для здійснення несільськогосподарської підприємницької діяльності 

39 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.10 

Ділянки для сінокосіння та випасання худоби 

40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заклади, установи, організації
(42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58)
 

41 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

Органи державної влади та місцевого самоврядування 

42 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

Громадські організації 

43 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 

Заклади науки, науково-дослідні та проектні організації 

44 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4 

Заклади освіти 

45 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.5 

Заклади культурно-
просвітницького обслуговування 

46 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.6 

Релігійні організації 

47 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7 

Заклади фізичної культури та спорту 

48 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.8 

Заклади охорони здоров'я 

49 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.9 

Заклади соціального забезпечення 

50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.10 

Кредитно-фінансові заклади 

51 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.11 

Заклади торгівлі 

52 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.12 

Заклади громадського харчування 

53 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.13 

Заклади побутового обслуговування 

54 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.14 

Заклади комунального обслуговування 

55 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.15 

Екстериторіальні організації та органи 

56 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.16 

Житлово-експлуатаційні організації 

57 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.17 

Інші заклади, установи, організації 

58 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Промислові та інші підприємства
(60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65)
 

59 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 

Підприємства добувної промисловості 

60 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

Металургійні підприємства та підприємства з обробки металу 

61 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3 

Підприємства з виробництва та розподілу електроенергії 

62 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4 

Підприємства з виробництва будівельних матеріалів 

63 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.5 

Підприємства харчової промисловості та з перероблення сільськогосподарських продуктів 

64 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.6 

Підприємства інших галузей промисловості 

65 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підприємства та організації транспорту, зв'язку
(67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74)
 

66 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1 

Залізничного транспорту 

67 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2 

Автомобільного транспорту 

68 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.3 

Трубопровідного транспорту 

69 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.4 

Морського транспорту 

70 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.5 

Внутрішнього водного транспорту 

71 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.6 

Повітряного транспорту 

72 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.7 

Іншого транспорту 

73 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.8 

Зв'язку 

74 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Частини, підприємства, організації, установи, навчальні заклади оборони
(76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82)
 

75 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.1 

Міністерство оборони 

76 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.2 

Міністерство внутрішніх справ 

77 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.3 

Національна гвардія 

78 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.4 

Державний комітет у справах охорони державного кордону 

79 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.5 

Товариство сприяння обороні України 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.6 

Іноземні військові формування 

81 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.7 

Інші військові формування 

82 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Організації, підприємства і установи природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення
(84 + 85 + 86 + 87)
 

83 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1 

Природоохоронного призначення 

84 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.2 

Оздоровчого призначення 

85 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.3 

Рекреаційного призначення 

86 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.4 

Історико-культурного призначення 

87 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лісогосподарські підприємства 

88 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.1 

у тому числі військові лісгоспи 

89 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Водогосподарські підприємства 

90 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Спільні підприємства, міжнародні об'єднання і організації з участю українських, іноземних юридичних та фізичних осіб 

91 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Підприємства, що повністю належать іноземним інвесторам 

92 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів (які не надані у тимчасове користування)
(94 + 95 + 96 + 97)
 

93 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.1 

Землі запасу 

94 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.2 

Землі резервного фонду, не надані в постійне користування 

95 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.3 

Землі, не надані у власність або постійне користування в межах населених пунктів 

96 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.4 

Землі загального користування 

97 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.0 

Крім того, землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів (які надані у тимчасове користування) 

98 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Всього земель, які входять до адміністративно-
територіальних одиниць
(01 + 17 + 41 + 59 + 66 + 75 + 83 + 88 + 90 + 91 + 92 + 93)
 

99 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.0 

У тому числі землі за межами адміністративно-
територіальних одиниць (-) 

100 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Крім того, землі, які входять до інших адміністративно- територіальних одиниць (+) 

101 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

ВСЬОГО ЗЕМЕЛЬ в межах адміністративно-
територіальних одиниць
(99 - 100 + 101)
 

102 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Номер рядка 

Власники землі, землекористувачі та землі державної власності, не надані у власність або користування 

Шифр рядка 

Кількість власників землі та землекорис-
тувачів 

Загальна площа земель, всього
(гр. 3 + 21 + 34 + 63 + 66 + 67 + 72) 

Сільськогосподарські землі 

всього
(гр. 4 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20) 

у тому числі 

сільськогосподарські угіддя 

всього
(гр. 5 + 6 + 7 + 11 + 12) 

з них 

рілля 

пере-
логи 

багаторічні насадження 

всього
(гр. 8 + 9 + + 10) 

у тому числі 

садів 

вино-
град-
ників 

інших багато-
річних насад-
жень 

А 

Б 

В 

10 

  

II. У тому числі - в межах населених пунктів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сільськогосподарські підприємства (всього земель у власності і користуванні)
(02 + 09 + 16)
 

01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

Недержавні сільськогосподарські підприємства - всього
(04 + 05 + 06 + 07 + 08)
 

02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.0 

у тому числі резервний фонд 

03 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.1 

Колективні сільськогосподарські підприємства 

04 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.2 

Сільськогосподарські кооперативи 

05 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.3 

Сільськогосподарські товариства 

06 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.4 

Підсобні сільські господарства недержавних підприємств, установ та організацій 

07 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.5 

Інші недержавні сільськогосподарські підприємства 

08 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

Державні сільськогосподарські підприємства - всього
(10 + 12 + 13 + 15)
 

09 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.1 

Держгоспи всіх систем 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.1.1 

у тому числі держгоспи оборони 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.2 

Сільськогосподарські науково-дослідні установи і навчальні заклади 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.3 

Підсобні сільські господарства державних підприємств, установ, організацій 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.3.1 

у тому числі частин, підприємств, установ, організацій оборони 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.4 

Інші державні сільськогосподарські підприємства 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

Міжгосподарські підприємства 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Громадяни, яким надані землі у власність і користування
(18 + 19 + 21 + 22 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 40)
 

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1 

Селянські (фермерські) господарства 

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 

Ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2.1 

у тому числі на земельних частках (паях) 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3 

Особисті підсобні господарства 

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4 

Ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель (присадибні ділянки) 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5 

Ділянки для садівництва
(24 + 26)
 

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.1 

Колективне садівництво 

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.1.1 

у тому числі землі загального користування 

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.2 

Індивідуальне садівництво 

26 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6 

Ділянки для дачного будівництва
(28 + 30)
 

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.1 

Кооперативне дачне будівництво 

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.1.1 

у тому числі землі загального користування 

29 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.2 

Індивідуальне дачне будівництво 

30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7 

Ділянки для гаражного будівництва
(32 + 34)
 

31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.1 

Кооперативне гаражне будівництво 

32 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.1.1 

у тому числі землі загального користування 

33 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.2 

Індивідуальне гаражне будівництво 

34 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8 

Ділянки для городництва
(36 + 38)
 

35 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.1 

Колективне городництво 

36 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.1.1 

у тому числі землі загального користування 

37 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.2 

Індивідуальне городництво 

38 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.9 

Ділянки для здійснення несільськогосподарської підприємницької діяльності 

39 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.10 

Ділянки для сінокосіння та випасання худоби 

40 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заклади, установи, організації
(42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58)
 

41 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

Органи державної влади та місцевого самоврядування 

42 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

Громадські організації 

43 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 

Заклади науки, науково-дослідні та проектні організації 

44 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4 

Заклади освіти 

45 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.5 

Заклади культурно-
просвітницького обслуговування 

46 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.6 

Релігійні організації 

47 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7 

Заклади фізичної культури та спорту 

48 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.8 

Заклади охорони здоров'я 

49 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.9 

Заклади соціального забезпечення 

50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.10 

Кредитно-фінансові заклади 

51 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.11 

Заклади торгівлі 

52 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.12 

Заклади громадського харчування 

53 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.13 

Заклади побутового обслуговування 

54 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.14 

Заклади комунального обслуговування 

55 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.15 

Екстериторіальні організації та органи 

56 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.16 

Житлово-експлуатаційні організації 

57 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.17 

Інші заклади, установи, організації 

58 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Промислові та інші підприємства
(60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65)
 

59 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 

Підприємства добувної промисловості 

60 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

Металургійні підприємства та підприємства з обробки металу 

61 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3 

Підприємства з виробництва та розподілу електроенергії 

62 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4 

Підприємства з виробництва будівельних матеріалів 

63 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.5 

Підприємства харчової промисловості та з перероблення сільськогосподарських продуктів 

64 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.6 

Підприємства інших галузей промисловості 

65 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підприємства та організації транспорту, зв'язку
(67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74)
 

66 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1 

Залізничного транспорту 

67 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2 

Автомобільного транспорту 

68 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.3 

Трубопровідного транспорту 

69 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.4 

Морського транспорту 

70 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.5 

Внутрішнього водного транспорту 

71 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.6 

Повітряного транспорту 

72 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.7 

Іншого транспорту 

73 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.8 

Зв'язку 

74 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Частини, підприємства, організації, установи, навчальні заклади оборони
(76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82)
 

75 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.1 

Міністерство оборони 

76 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.2 

Міністерство внутрішніх справ 

77 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.3 

Національна гвардія 

78 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.4 

Державний комітет у справах охорони державного кордону 

79 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.5 

Товариство сприяння обороні України 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.6 

Іноземні військові формування 

81 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.7 

Інші військові формування 

82 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Організації, підприємства і установи природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення
(84 + 85 + 86 + 87)
 

83 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1 

Природоохоронного призначення 

84 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.2 

Оздоровчого призначення 

85 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.3 

Рекреаційного призначення 

86 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.4 

Історико-культурного призначення 

87 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лісогосподарські підприємства 

88 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.1 

у тому числі військові лісгоспи 

89 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Водогосподарські підприємства 

90 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Спільні підприємства, міжнародні об'єднання і організації з участю українських, іноземних юридичних та фізичних осіб 

91 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Підприємства, що повністю належать іноземним інвесторам 

92 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів (які не надані у тимчасове користування)
(94 + 95 + 96 + 97)
 

93 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.1 

Землі запасу 

94 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

12.2 

Землі резервного фонду, не надані в постійне користування 

95 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

12.3 

Землі, не надані у власність або постійне користування в межах населених пунктів 

96 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.4 

Землі загального користування 

97 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.0 

Крім того, землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів (які надані у тимчасове користування) 

98 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Всього земель в межах населених пунктів
(01 + 17 + 41 + 59 + 66 + 75 + 83 + 88 + 90 + 91 + 92 + 93 = 103 + 104 + 105)
 

99 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.1 

Землі міст 

103 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.2 

Землі селищ 

104 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.3 

Землі сільських населених пунктів 

105 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.0 

Крім того, земель організацій, підприємств та установ, адміністративно підпорядкованих сільській, селищній, міській радам - за межами населених пунктів 

106 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Номер рядка 

Власники землі, землекористувачі та землі державної власності, не надані у власність або користування 

Шифр рядка 

Сільськогосподарські землі 

у тому числі 

сільськогосподарські угіддя 

під господар-
ськими будівлями і дворами 

під господар-
ськими шляхами і прогонами 

землі, які перебу-
вають у стадії меліора-
тивного будівництва та віднов-
лення родючості 

землі тимча-
сової консер-
вації 

забруднені сільськогосподарські угіддя, які не використовуються в сільськогосподарському виробництві 

інші 

з них 

сіножаті 

пасовища 

всього 

з усіх пасовищ -
гірські 

всього 

у тому числі техногенно забруднені, включаючи радіонуклідне 

А 

Б 

В 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

  

II. У тому числі - в межах населених пунктів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сільськогосподарські підприємства (всього земель у власності і користуванні)
(02 + 09 + 16)
 

01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

Недержавні сільськогосподарські підприємства - всього
(04 + 05 + 06 + 07 + 08)
 

02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.0 

у тому числі резервний фонд 

03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.1 

Колективні сільськогосподарські підприємства 

04 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.2 

Сільськогосподарські кооперативи 

05 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.3 

Сільськогосподарські товариства 

06 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.4 

Підсобні сільські господарства недержавних підприємств, установ та організацій 

07 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.5 

Інші недержавні сільськогосподарські підприємства 

08 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

Державні сільськогосподарські підприємства - всього
(10 + 12 + 13 + 15)
 

09 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.1 

Держгоспи всіх систем 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.1.1 

у тому числі держгоспи оборони 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.2 

Сільськогосподарські науково-дослідні установи і навчальні заклади 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.3 

Підсобні сільські господарства державних підприємств, установ, організацій 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.3.1 

у тому числі частин, підприємств, установ, організацій оборони 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.4 

Інші державні сільськогосподарські підприємства 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

Міжгосподарські підприємства 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Громадяни, яким надані землі у власність і користування
(18 + 19 + 21 + 22 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 40)
 

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1 

Селянські (фермерські) господарства 

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 

Ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2.1 

у тому числі на земельних частках (паях) 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3 

Особисті підсобні господарства 

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4 

Ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель (присадибні ділянки) 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5 

Ділянки для садівництва
(24 + 26)
 

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.1 

Колективне садівництво 

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.1.1 

у тому числі землі загального користування 

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.2 

Індивідуальне садівництво 

26 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6 

Ділянки для дачного будівництва
(28 + 30)
 

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.1 

Кооперативне дачне будівництво 

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.1.1 

у тому числі землі загального користування 

29 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.2 

Індивідуальне дачне будівництво 

30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7 

Ділянки для гаражного будівництва
(32 + 34)
 

31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.1 

Кооперативне гаражне будівництво 

32 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.1.1 

у тому числі землі загального користування 

33 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.2 

Індивідуальне гаражне будівництво 

34 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8 

Ділянки для городництва
(36 + 38)
 

35 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.1 

Колективне городництво 

36 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.1.1 

у тому числі землі загального користування 

37 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8.2 

Індивідуальне городництво 

38 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.9 

Ділянки для здійснення несільськогосподарської підприємницької діяльності 

39 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.10 

Ділянки для сінокосіння та випасання худоби 

40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заклади, установи, організації
(42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58)
 

41 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

Органи державної влади та місцевого самоврядування 

42 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

Громадські організації 

43 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 

Заклади науки, науково-дослідні та проектні організації 

44 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4 

Заклади освіти 

45 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.5 

Заклади культурно-
просвітницького обслуговування 

46 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.6 

Релігійні організації 

47 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7 

Заклади фізичної культури та спорту 

48 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.8 

Заклади охорони здоров'я 

49 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.9 

Заклади соціального забезпечення 

50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.10 

Кредитно-фінансові заклади 

51 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.11 

Заклади торгівлі 

52 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.12 

Заклади громадського харчування 

53 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.13 

Заклади побутового обслуговування 

54 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.14 

Заклади комунального обслуговування 

55 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.15 

Екстериторіальні організації та органи 

56 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.16 

Житлово-експлуатаційні організації 

57 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.17 

Інші заклади, установи, організації 

58 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Промислові та інші підприємства
(60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65)
 

59 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 

Підприємства добувної промисловості 

60 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

Металургійні підприємства та підприємства з обробки металу 

61 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3 

Підприємства з виробництва та розподілу електроенергії 

62 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4 

Підприємства з виробництва будівельних матеріалів 

63 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.5 

Підприємства харчової промисловості та з перероблення сільськогосподарських продуктів 

64 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.6 

Підприємства інших галузей промисловості 

65 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підприємства та організації транспорту, зв'язку
(67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74)
 

66 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1 

Залізничного транспорту 

67 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2 

Автомобільного транспорту 

68 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.3 

Трубопровідного транспорту 

69 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.4 

Морського транспорту 

70 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.5 

Внутрішнього водного транспорту 

71 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.6 

Повітряного транспорту 

72 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.7 

Іншого транспорту 

73 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.8 

Зв'язку 

74 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Частини, підприємства, організації, установи, навчальні заклади оборони
(76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82)
 

75 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.1 

Міністерство оборони 

76 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.2 

Міністерство внутрішніх справ 

77 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.3 

Національна гвардія 

78 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.4 

Державний комітет у справах охорони державного кордону 

79 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.5 

Товариство сприяння обороні України 

80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.6 

Іноземні військові формування 

81 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.7 

Інші військові формування 

82 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Організації, підприємства і установи природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення
(84 + 85 + 86 + 87)
 

83 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1 

Природоохоронного призначення 

84 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.2 

Оздоровчого призначення 

85 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.3 

Рекреаційного призначення 

86 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.4 

Історико-культурного призначення 

87 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лісогосподарські підприємства 

88 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.1 

у тому числі військові лісгоспи 

89 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Водогосподарські підприємства 

90 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Спільні підприємства, міжнародні об'єднання і організації з участю українських, іноземних юридичних та фізичних осіб 

91 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Підприємства, що повністю належать іноземним інвесторам 

92 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів (які не надані у тимчасове користування)
(94 + 95 + 96 + 97)
 

93 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.1 

Землі запасу 

94 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

12.2 

Землі резервного фонду, не надані в постійне користування 

95 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

12.3 

Землі, не надані у власність або постійне користування в межах населених пунктів 

96 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.4 

Землі загального користування 

97 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.0 

Крім того, землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів (які надані у тимчасове користування) 

98 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Всього земель в межах населених пунктів
(01 + 17 + 41 + 59 + 66 + 75 + 83 + 88 + 90 + 91 + 92 + 93 = 103 + 104 + 105)
 

99 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.1 

Землі міст 

103 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.2 

Землі селищ 

104 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.3 

Землі сільських населених пунктів 

105 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.0 

Крім того, земель організацій, підприємств та установ, адміністративно підпорядкованих сільській, селищній, міській радам - за межами населених пунктів 

106 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Номер рядка 

Власники землі, землекористувачі та землі державної власності, не надані у власність або користування 

Шифр рядка 

Ліси та інші лісовкриті площі 

всього
(гр. 22 + 28) 

у тому числі 

з усіх лісів та інших лісовкритих площ 

лісові землі 

чагар-
ники 

всього
(гр. 23 + 26 + 27) 

з них 

групи лісів 

з основною визнаною функцією використання 

вкриті лісовою (деревною та чагарниковою) рослинністю 

не вкритих лісовою рослин-
ністю 

інші лісові землі 

I група 

II група 

для вироб-
ництва деревини 

для захисної, природо-
охоронної та біологічної мети 

для відпо-
чинку 

всього 

у тому числі 

полеза-
хисних лісосмуг 

інших захисних насаджень 

А 

Б 

В 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

  

II. У тому числі - в межах населених пунктів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сільськогосподарські підприємства (всього земель у власності і користуванні)
(02 + 09 + 16)
 

01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

Недержавні сільськогосподарські підприємства - всього
(04 + 05 + 06 + 07 + 08)
 

02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.0 

у тому числі резервний фонд 

03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.1 

Колективні сільськогосподарські підприємства 

04 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.2 

Сільськогосподарські кооперативи 

05 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.3 

Сільськогосподарські товариства 

06 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.4 

Підсобні сільські господарства недержавних підприємств, установ та організацій 

07 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.5 

Інші недержавні сільськогосподарські підприємства 

08 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

Державні сільськогосподарські підприємства - всього
(10 + 12 + 13 + 15)
 

09 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.1 

Держгоспи всіх систем 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.1.1 

у тому числі держгоспи оборони 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.2 

Сільськогосподарські науково-дослідні установи і навчальні заклади 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.3 

Підсобні сільські господарства державних підприємств, установ, організацій 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.3.1 

у тому числі частин, підприємств, установ, організацій оборони 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.4 

Інші державні сільськогосподарські підприємства 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

Міжгосподарські підприємства 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Громадяни, яким надані землі у власність і користування
(18 + 19 + 21 + 22 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 40)
 

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1 

Селянські (фермерські) господарства 

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 

Ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2.1 

у тому числі на земельних частках (паях) 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3 

Особисті підсобні господарства 

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4 

Ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель (присадибні ділянки) 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5 

Ділянки для садівництва
(24 + 26)
 

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.1 

Колективне садівництво 

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.1.1 

у тому числі землі загал