Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка таможенного контроля и таможенного оформления электроэнергии, перемещаемой через таможенную границу Украины по линиям электропередачи

Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 17.08.1998 № 510
Утратил силу

Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі

Наказ Державної митної служби України
від 17 серпня 1998 року N 510

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 грудня 1998 р. за N 767/3207

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державної митної служби України
 від 30 жовтня 2003 року N 732

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної митної служби України
 від 23 січня 2004 року N 39)

На виконання Указу Президента України від 23.03.98 N 216 "Про внесення змін і доповнень до Указу Президента України від 29 листопада 1996 року N 1145" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок митного контролю та митного оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі (додається).

2. Правовому управлінню (Тимошенко С. В.), Управлінню нетарифного регулювання (Пашинний О. І.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Управлінню справами (Максимов Ю. Ю.) після державної реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування та розсилку до митних органів.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя І. М.

 

В. о. Голови Служби 

О. Єгоров 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби
України
від 17 серпня 1998 р. N 510

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 грудня 1998 р. за N 767/3207 

Порядок
митного контролю та митного оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі

(Слова "приймання-передачі" у всьому тексті замінено словами "про прийняття-передання" у відповідних відмінках згідно з наказом Державної митної служби України від 30 жовтня 2003 року N 732) 

Порядок митного контролю та митного оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі (далі - Порядок), установлює єдині норми та правила, що діють при переміщенні через митний кордон України електроенергії, і спрямований на запобігання незаконному її переміщенню.

Порядок розроблено відповідно до Митного кодексу України, законів України та інших нормативно-правових актів.

Порядок не змінює існуючого технологічного процесу транспортування електроенергії.

Терміни, що вживаються в цьому Порядку:

- "загальна вантажна митна декларація" (далі - ЗВМД) - заява, що містить відомості про товар, мету його переміщення через митний кордон України тощо, необхідні для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, і застосовується відповідно до актів законодавства щодо оформлення вантажних митних декларацій (далі - ВМД) у випадках, передбачених цим Порядком;

- "перевізники" - суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, які мають на балансі лінії електропередачі, здійснюють ними переміщення електроенергії та несуть відповідальність за її збереження під час транспортування;

- "фактичний контроль" - комплекс заходів, спрямованих на визначення фактичних показників кількості електроенергії, що переміщується через митний кордон України, шляхом перевірки показників приладів та отримання відомостей про її обсяги.

1. Загальні положення

1.1. Електроенергія, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі, підлягає митному контролю та митному оформленню відповідно до чинного законодавства. Перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, визначається цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами Державної митної служби України.

1.2. Переміщення електроенергії лініями електропередачі через митний кордон України без оформлення ЗВМД в Центральній енергетичній митниці або інших митницях, у зоні діяльності яких перебувають місця обліку електроенергії, не допускається, здійснюється залежно від заявленого митного режиму і під митним контролем.

1.3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України, які здійснюють експортно-імпортні операції з електроенергією або переміщують її транзитом територією України, проводять декларування в Центральній енергетичній митниці або інших митницях.

1.4. Митний контроль експортної частини бартерних контрактів, в яких імпортною частиною є поставка електроенергії, а також імпортної частини бартерних контрактів, в яких експортною частиною є поставка електроенергії, здійснюється Центральною енергетичною митницею; митне оформлення зазначених частин бартерних контрактів здійснюється митницями за погодженням з Центральною енергетичною митницею.

2. Митний контроль

2.1. Електроенергія, що переміщується через митний кордон України, перебуває під митним контролем з моменту її фактичного надходження на митну територію України і до закінчення митного оформлення відповідно до митного режиму випуску у вільне використання або вивезення за межі митної території України.

2.2. Зони митного контролю визначаються Центральною енергетичною митницею на території енергооб'єктів (трансформаторних підстанцій магістральних електромереж).

2.3. Фактичний контроль електроенергії, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі, здійснюється посадовими особами митного органу шляхом контролю документів (актів складання балансу на електростанції та підстанції тощо) та перевірки показників приладів обліку.

2.4. Митниці, які здійснюють фактичний контроль електроенергії, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі, щотижня (не пізніше першого дня наступного тижня) надсилають Центральній енергетичній митниці інформацію в електронному вигляді про результати цього контролю.

3. Митне оформлення

3.1. Для митного оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі, суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності подаються до митниці відповідні документи та відомості.

3.2. Як одна партія декларуються обсяги електроенергії, що переміщується за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом), за одним актом про прийняття-передання у строк, що не перевищує 30 діб з початку першої поставки.

3.3. Декларування електроенергії здійснюється шляхом подання суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності ЗВМД та ВМД.

3.4. ЗВМД та ВМД заповнюються відповідно до встановленого порядку з поданням митному органу відповідних документів та відомостей.

Разом із ЗВМД та ВМД подаються їх електронні копії.

3.5. ЗВМД подається митниці суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності не раніше ніж за місяць до планової поставки електроенергії.

3.6. Одночасно із ЗВМД митниці подаються документи, які є підставою для її заповнення, а саме:

- зовнішньоекономічний договір (контракт);

- повідомлення про планові поставки електроенергії, завірені печаткою перевізника та суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України.

3.7. Переміщення електроенергії через митний кордон України в разі подання ЗВМД може проводитись перевізником тільки протягом установленого в ній періоду.

3.8. Не пізніше 15 діб, що вираховуються з останнього дня фактичного переміщення обсягу електроенергії, заявленого в ЗВМД, декларант подає до митниці ВМД, оформлену відповідно до заявленого в ЗВМД митного режиму.

3.9. У разі неподання ВМД у встановлений строк сплачуються митні збори за перебування товару під митним контролем.

3.10. Для митного оформлення електроенергії за ВМД потрібні такі документи.

У режимі імпорту:

- зовнішньоекономічний договір (контракт);

- акт про прийняття-передання електроенергії, підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і завірений перевізником, або зведена відомость за спожиту електроенергію, підписана сторонами договору (контракту) після переміщення електроенергії міждержавними електричними мережами залізниць;

(абзац четвертий пункту 3.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 30.10.2003 р. N 732)

- акт про прийняття-передання електроенергії, підписаний перевізниками, крім випадків переміщення електроенергії міждержавними електричними мережами залізниць;

(абзац п'ятий пункту 3.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 30.10.2003 р. N 732)

- рахунок-фактура (інвойс) на обсяг електроенергії, що декларується;

- договір (контракт) про транспортування електроенергії, укладений між імпортером та перевізником, крім випадків переміщення електроенергії міждержавними електричними мережами залізниць;

(абзац сьомий пункту 3.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 30.10.2003 р. N 732)

- ліцензія Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України;

- у разі потреби сертифікат походження електроенергії;

- платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством платежів;

- копія довідки про декларування валютних цінностей;

- копія облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічною діяльності;

- документи, що засвідчують особу декларанта.

У режимі експорту:

- зовнішньоекономічний договір (контракт);

- акт про прийняття-передання електроенергії, підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і завірений перевізником, або зведена відомость за спожиту електроенергію, підписана сторонами договору (контракту) після переміщення електроенергії міждержавними електричними мережами залізниць;

(абзац шістнадцятий пункту 3.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 30.10.2003 р. N 732)

- рахунок-фактура (інвойс) на обсяг електроенергії, що декларується;

- у разі потреби сертифікат походження, виданий Торгово-промисловою палатою України або регіональною торгово-промисловою палатою;

- довідка Національного диспетчерського центру України про обсяг електроенергії, що переміщувалась за зовнішньоекономічним договором (контрактом), крім випадків переміщення електроенергії міждержавними електричними мережами залізниць;

(абзац дев'ятнадцятий пункту 3.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 30.10.2003 р. N 732)

- платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством платежів;

- ліцензія Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України;

- копія довідки про декларування валютних цінностей;

- копія облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;

- документи, що засвічують особу декларанта.

Примітка. У разі, якщо експортер не є виробником електроенергії, то подаються такі документи про походження електроенергії:

- договір (контракт) між особою, яка експортує електроенергію, та її виробником;

- акт про прийняття-передання зазначеного обсягу електроенергії;

- рахунок-фактура на зазначений обсяг електроенергії.

У режимі транзиту:

- зовнішньоекономічний договір (контракт);

- акти про прийняття-передання електроенергії, підписані перевізниками;

- рахунок-фактура (інвойс) на обсяг електроенергії, що декларується;

- платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством платежів;

- ліцензія Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України;

- копія довідки про декларування валютних цінностей;

- копія облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;

- документи, що засвічують особу декларанта.

4. Особливості митного оформлення у разі ввезення (вивезення) обсягів електроенергії, відмінних від заявлених митниці

4.1. Фактичні обсяги електроенергії, що ввозиться на митну територію України (вивозиться за її межі), не повинні перевищувати обсяги, заявлені у ЗВМД.

4.2. У разі нездійснення фактичного ввезення (вивезення) електроенергії за оформленою ЗВМД така ЗВМД анулюється.

У разі ввезення (вивезення) електроенергії в кількості, меншій за заявлену у ЗВМД, оформлення ВМД здійснюється на фактично переміщувану кількість електроенергії.

5. Сплата митних платежів

Сплата митних платежів при митному оформленні електроенергії, що переміщується через митний кордон України, здійснюється на загальних поставах відповідно до законодавства України.

6. Прикінцеві положення

Для забезпечення здійснення митними органами митного контролю електроенергії, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі, українські перевізник та одержувач зобов'язані:

- подавати митному органу документи, визначені цим Порядком, інші документи, необхідні для здійснення митного контролю (акти про прийняття-передання подаються не пізніше наступного дня після їх підписання сторонами);

- допускати посадових осіб митних органів до обладнання обліку та контролю електроенергії, в диспетчерські центри, до документів фактичного обліку електроенергії для здійснення митного контролю за її переміщенням.

____________

Опрос