Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения проверки сертификатов формы СТ-1 о происхождении товаров из Украины

Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 11.11.1998 № 713
Утратил силу

Про затвердження Порядку проведення перевірки сертифікатів форми СТ-1 про походження товарів з України

Наказ Державної митної служби України
від 11 листопада 1998 року N 713

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 листопада 1998 р. за N 762/3202

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державної митної служби України
 від 15 серпня 2002 року N 445
,
 від 13 жовтня 2003 року N 682

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної митної служби України
 від 17 грудня 2003 року N 882)

Додатково див. листи
 Державної митної служби України
 від 28 травня 2001 року N 6/21-2665-ЕП
,
 від 12 лютого 2002 року N 11/6-21-1341-ЕП

З метою впорядкування технологічних процедур проведення перевірки сертифікатів форми СТ-1 про походження товарів з України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення перевірки сертифікатів форми СТ-1 про походження товарів з України (додається).

2. Управлінню з верифікації сертифікатів про походження товарів (Рамусь І. П.) та Правовому управлінню (Тимошенко С. В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Управлінню справами (Максимов Ю. Ю.) забезпечити тиражування та доведення цього наказу і Порядку до митних органів після його реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О. П.

 

Голова Служби  

Ю. П. Соловков  

 

   

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
від 11 листопада 1998 р. N 713

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 листопада 1998 р. за N 762/3202  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ СЕРТИФІКАТІВ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ ФОРМИ СТ-1, ВИДАНИХ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИМИ ПАЛАТАМИ В УКРАЇНІ

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 15.08.2002 р. N 445)

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру проведення за запитами митних органів зарубіжних країн перевірки митними органами України сертифікатів про походження товару форми СТ-1, виданих торгово-промисловими палатами в Україні (далі - ТПП) на товари походженням з України, відповідно до Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 30.11.2000.

(пункт 1.1 в редакції наказу Державної
 митної служби України від 15.08.2002 р. N 445)

1.2. Перевірка сертифікатів про походження товару форми СТ-1 (далі - сертифікат) здійснюється Управлінням тарифного регулювання Держмитслужби України (далі - Управління) на підставі Положення про проведення митними органами верифікації сертифікатів про походження товарів з України, затвердженого наказом Державної митної служби України від 01.04.97 N 143 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.04.97 за N 148/1952.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 15.08.2002 р. N 445)

1.3. Перевірка сертифікатів здійснюється відділами митних платежів регіональних митниць, митниць на підставі запитів Держмитслужби.

(пункт 1.3 в редакції наказу Державної
 митної служби України від 13.10.2003 р. N 682)

1.4. За результатами перевірки сертифіката відділом митних платежів регіональної митниці, митниці у двох примірниках складається довідка встановленого зразка (додаток 2).

(абзац перший пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 13.10.2003 р. N 682)

Довідка має бути підписана посадовими особами, які здійснювали перевірку, начальником відділу митних платежів і затверджена заступником начальника митниці.

(абзац другий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 13.10.2003 р. N 682)

1.5. Довідка, яка складається відділом митних платежів регіональної митниці, митниці, має містити повну інформацію про результати перевірки сертифіката та висновок щодо його достовірності.

(абзац перший пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 13.10.2003 р. N 682)

Довідка, копії сертифіката та заявки-декларації (завірені ТПП) надсилаються до Управління Держмитслужби.

(абзац другий пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 15.08.2002 р. N 445)

У разі потреби регіональними митницями надсилається додаткова інформація для перевірки сертифіката.

1.6. На підставі довідки регіональної митниці (митниці) в Управлінні оформляється Акт про перевірку сертифіката про походження товару з України, який затверджується начальником Управління (додаток 3).

(пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 15.08.2002 р. N 445)

2. Установлення достовірності видачі сертифіката

2.1. Перевіряється факт реєстрації заявки-декларації експортера за журналом реєстрації сертифікатів Торгово-промислової палати.

2.2. Установлюється відповідність серії та номера сертифіката (копії сертифіката), що перевіряється, серії та номеру, зареєстрованим у журналі.

2.3. З'ясовується правильність заповнення граф 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 копії сертифіката, який перевіряється.

2.4. На підставі керівних документів ТПП перевіряється повноваження особи, яка завіряла сертифікат.

2.5. Перевіряється відповідність відбитка печатки на сертифікаті оригіналу відбитка, який легалізовано ТПП на момент видачі сертифіката.

3. Перевірка інформації, зазначеної у графах сертифіката

3.1. Порівнюється інформація, зазначена в графах копії сертифіката, з даними, що містяться у справах ТПП.

3.2. Якщо сертифікат про походження товару форми СТ-1 був засвідчений після відвантаження товару, то він повинен мати запис "Видано пізніше" у графі 5 "Для службових відміток". За таких обставин потрібно перевірити копії документів, на підставі яких була здійснена видача сертифіката. На підставі копій документів (контракту, ВМД, товарно-транспортних документів) установлюється факт здійснення експорту.

3.3. У разі видачі дубліката сертифіката форми СТ-1 слід перевірити наявність відмітки "дублікат" у графі 5 та відповідність дати її проставлення даті видачі оригіналу сертифіката.

3.4. У разі видачі сертифіката про походження товару форми СТ-1 замість анульованого слід перевірити наявність відмітки "виданий замість сертифіката" у графі 5 із зазначенням номера та дати анульованого сертифіката.

(главу 3 доповнено новим пунктом 3.4 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 13.10.2003 р. N 682,
у зв'язку з цим пункти 3.4, 3.5, 3.6 вважати пунктами 3.5, 3.6, 3.7)

3.5. Графа 12 "Декларація заявника" має бути обов'язково завірена підписом та печаткою експортера, які мають бути ідентичними тим, що містяться у заявці-декларації.

3.6. Інформація, яка міститься у графах сертифіката, перевіряється на підставі документів, які знаходяться в архіві Торгово-промислової палати, а саме:

заявки-декларації;

довідки виробника про виготовлення товару;

довідки про сировину, з якої виготовлено товар;

переліку товарів, що виготовляються підприємством, тощо.

3.7. Копії документів, які знаходяться в архівах ТПП та підприємства-виробника, що були використані при перевірці сертифіката, з другим примірником довідки залишаються у справах відділу митних платежів регіональної митниці (митниці) і зберігаються протягом 3 років.

(пункт 3.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 13.10.2003 р. N 682)

   

Додаток 1
до пункту 1.1
Порядку проведення
перевірки сертифікатів форми СТ-1
про походження товарів з України,
затверджених Рішенням Ради
глав урядів Співдружності Незалежних
Держав про Правила
визначення країни походження товарів
від 24 вересня 1993 року  

Зразок сертифіката форми СТ-1 про походження товару з України

Додаток 1 виключено
(згідно з наказом Державної митної служби України
 від 15 серпня 2002 року N 445,
 у зв'язку з цим додатки 2 і 3 вважати відповідно додатками 1 і 2)

 

ДОВІДКА
про результати перевірки достовірності сертифіката про походження товару форми СТ-1

"___" ____________ 

N ______ 

Під час перевірки достовірності сертифіката про походження товару форми СТ-1 від ___________ N ___

установлено, що на підставі заявки-декларації від ____________ N ___

сертифікат на товар ______________________________________________
                                                                                     (опис товару)

видано ________________________________________________________
                                                        (назва торгово-промислової палати)

і завірено печаткою N ___ уповноваженої особи _____________________.
                                                                                                                       (прізвище та ініціали)

Висновок про результати перевірки _______________________________.

Посадові особи, що брали участь у перевірці сертифіката:
_______________________________________________________________
                                                                     (прізвища та ініціали)

Начальник відділу митних платежів

________________________
(прізвище, ініціали, підпис) 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 13.10.2003 р. N 682)

 

АКТ
про перевірку достовірності сертифіката про походження товару форми СТ-1

"___" ____________ 

N ______ 

На підставі звернення ___________________________________________
                                                                    (назва митного органу зарубіжної країни)

за результатами перевірки
сертифіката про походження товару форми СТ-1 від ____________ N ___

Управління тарифного регулювання Держмитслужби України
________________________________ достовірність сертифіката.
         (підтверджує або не підтверджує)

Довідка про результати перевірки сертифіката про походження товару форми СТ-1 від "___" ____________ N ___.

Посадові особи Управління тарифного регулювання Держмитслужби України, що здійснили перевірку сертифіката:

_____________________________
             (прізвища, ініціали, підписи)

_____________ 

Опрос