Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок приватизации имущества ликвидированных предприятий и имущества, возвращенного по истечении срока действия или расторжения договора аренды

Фонд государственного имущества
Приказ от 12.08.1998 № 1602
Утратил силу

Про внесення змін до Порядку приватизації майна ліквідованих підприємств та майна,
повернутого після закінчення строку дії або розірвання договору оренди

Наказ Фонду Державного майна України
від 12 серпня 1998 року N 1602

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 листопада 1998 р. за N 751/3191

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Фонду державного майна України
від 7 березня 1996 року N 284

згідно з наказом Фонду державного майна України 
від 21 травня 2013 року N 667)

На виконання Закону України "Про Державну програму приватизації" НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Порядку приватизації майна ліквідованих підприємств та майна, повернутого після закінчення строку дії або розірвання договору оренди (затверджений наказом ФДМУ від 07.03.96 N 284 та зареєстрований в Мін'юсті за N 107/1132 від 13.03.96 р.), виклавши його в новій редакції (додається).

2. Департаменту корпоративного управління (В. Войцеховський) у п'ятиденний термін з дня прийняття цього наказу забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту корпоративного управління (В. Войцеховський) у десятиденний термін з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити опублікування зазначеного Порядку приватизації в державному інформаційному бюлетені "Про приватизацію".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду С. Глушка.

 

Виконуючий обов'язки
Голови Фонду
 

 
О. Бондар
 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Фонду Державного
майна України
від 7 березня 1996 р. N 284
(в редакції наказу Фонду
Державного майна України
від 12 серпня 1998 р. N 1602) 

  

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 листопада 1998 р. за N 751/3191 

ПОРЯДОК
приватизації майна ліквідованих підприємств
та майна, повернутого після закінчення строку
дії або розірвання договору оренди

Порядок приватизації майна ліквідованих підприємств

1. Порядок приватизації майна ліквідованих підприємств поширюється на державні підприємства-банкрути, ліквідовані за рішенням арбітражного суду, або підприємства, ліквідовані за рішенням органу державного управління та згодою органів Антимонопольного комітету у випадках, передбачених законодавством (далі - ліквідовані підприємства).

2. Майно ліквідованих підприємств передається до Фонду державного майна України (його регіональних відділень) для реалізації за рішенням відповідної ліквідаційної комісії.

3. Реалізація майна ліквідованих підприємств проводиться з дотриманням вимог антимонопольного законодавства тільки на аукціонах за кошти.

4. Початкова ціна майна на аукціоні встановлюється відповідно до вартості, визначеної згідно з Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 1998 року N 1114. У разі потреби орган приватизації може прийняти рішення про визначення ціни майна відповідно до експертної оцінки. У цьому випадку відшкодування витрат на проведення такої оцінки покладається на орган приватизації.

5. Майно ліквідованих підприємств передається до Фонду державного майна України (його регіональних відділень) за актом приймання-передачі (додаток). Акт приймання-передачі ліквідованого підприємства підписується головою ліквідаційної комісії, яка призначається відповідно арбітражним судом чи органом, уповноваженим управляти державним майном, та представником регіонального відділення.

6. Продаж майна ліквідованих підприємств проводиться відповідно до законодавства України.

7. У період з часу підписання акта прийому-передачі до підписання договору купівлі-продажу майна контроль за збереженням майна ліквідованих підприємств здійснює ліквідаційна комісія.

Порядок приватизації майна, повернутого після закінчення строку дії або розірвання
договору оренди

1. Порядок приватизації вказаного майна залежить від того, наскільки суттєвою за своїм майновим складом та вартістю є частка орендаря у майні орендного підприємства на момент закінчення строку дії або розірвання договору оренди.

2. Якщо частка орендаря у майні орендного підприємства на вказаний момент є незначною, то після припинення оренди можливі такі організаційно-правові рішення, які приймає орган державного управління відповідним майном.

2.1. На базі майна орендного підприємства відповідно до законодавства створюється державне підприємство, приватизація якого здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України. Спосіб приватизації визначається відповідно до чинного законодавства про приватизацію з огляду на приналежність підприємства до тієї чи іншої групи підприємств (А, Б тощо).

2.2. Майно колишнього орендного підприємства приєднується до майна діючого (іншого) державного підприємства. Його приватизація здійснюється у складі цілісного майнового комплексу цього підприємства, якщо тільки на нього не поширюється заборона щодо приватизації. У випадках, передбачених законодавством, приєднання проводиться за погодження органів Антимонопольного комітету.

3. Якщо частка орендаря є настільки значною, що без майна орендаря неможливе виробництво продукції (послуг), а викуп частки орендаря державою неможливий з тої чи іншої причини (відсутність коштів за викуп, незгода орендаря на викуп тощо), то на базі державного майна та майна орендаря створюється відкрите акціонерне товариство, співвласниками якого виступають держава і орендар.

Приватизація державної частки акцій такого акціонерного товариства може здійснюватися шляхом її продажу на аукціоні чи за конкурсом відповідно до чинного законодавства.

4. Якщо на час припинення договору оренди орендар має заборгованість перед державою з орендної плати (враховуючи пеню), то при створенні акціонерного товариства частка орендаря у статутному фонді може бути відповідно зменшена, а державна - збільшена.

  

Додаток
до Порядку приватизації майна ліквідованих
підприємств та майна, повернутого після
закінчення строку дії або розірвання
договору оренди 

Акт N____
приймання-передачі до Фонду державного майна України
(його регіональних відділень)
в __________________ області майна державних підприємств-банкрутів, ліквідованих за рішенням арбітражного суду, або державних підприємств, ліквідованих за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном

Складено "___" _________ 199 р. ______________________________________________

(місце складання)

Ми, що нижче підписалися,

___________________________________________________________________________

(повна назва ліквідованого підприємства)

___________________________________________________________________________

(місцезнаходження)

в особі Голови ліквідаційної комісії

___________________________________________________________________________,

(прізвище, ініціали)

з одного боку, та Регіональне відділення Фонду державного майна України в _________

області

в особі _____________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ініціали)

з другого боку, склали цей Акт про таке.

Ліквідаційна комісія передає, а регіональне відділення приймає майно державного підприємства,

___________________________________________________________________________,

(назва ліквідованого державного підприємства)

а саме:

___________________________________________________________________________

(перелік майна)

для подальшої реалізації на аукціоні.

 

Передав:
_____________________________________
(прізвище, ініціали Голови ліквідаційної 
комісії)
_____________________________________
(підпис) 

Прийняв:
____________________________________
(посада, прізвище, ініціали представника
органу приватизації)
____________________________________
(підпис) 

Опрос