Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке исправления отчетных данных в случаях выявления приписок и другого искажения в государственной статистической отчетности

Минстат
Приказ, Инструкция от 10.05.1994 № 94
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок виправлення звітних даних  у випадках виявлення приписок та інших перекручень у державній статистичній звітності 

Наказ Міністерства статистики України
від 10 травня 1994 року N 94

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 травня 1994 р. за N 109/318

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
від 26 травня 2015 року N 128)

На виконання статті 10 Закону України "Про державну статистику" та пункту 6 підпункту "ж" Положення про Міністерство статистики України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок виправлення звітних даних у випадках виявлення приписок та інших перекручень у державній статистичній звітності, що додається.

2. Управлінню координації методологічних робіт, організації обліку та звітності (Чекменьов А. О.) довести Інструкцію до Держкомстату Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських управлінь статистики, міністерств, відомств, концернів, корпорацій та інших об'єднань.

3. Голові Держкомстату Республіки Крим, начальникам обласних, Київського і Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити цією Інструкцією місцеві статистичні органи та всі зацікавлені організації, установи, підприємства.

4. З введенням у дію названої Інструкції не застосовується на території України Інструкція про порядок виправлення звітних даних у випадках виявлення приписок та інших перекручень у державній статистичній звітності, затверджена постановою колишнього Держкомстату СРСР від 21.06.90 N 89.

 

Міністр

М. I. Борисенко 

 

ІНСТРУКЦІЯ
ПРО ПОРЯДОК ВИПРАВЛЕННЯ ЗВІТНИХ ДАНИХ У ВИПАДКАХ ВИЯВЛЕННЯ ПРИПИСОК ТА ІНШИХ ПЕРЕКРУЧЕНЬ У ДЕРЖАВНІЙ СТАТИСТИЧНІЙ ЗВІТНОСТІ

Мінстат України відповідно до Закону України "Про державну статистику" встановлює такий порядок виправлення звітних даних у випадках виявлення приписок та інших перекручень у державній статистичній звітності.

1. Підприємства, організації, установи, міністерства, відомства, концерни, корпорації, інші юридичні особи та особи, які займаються підприємницькою діяльністю (надалі - підприємства, установи), у статистичних звітних даних яких виявлені приписки та інші перекручення, вносять виправлення у звіти та в усі взаємопов'язані показники інших звітів незалежно від того, хто встановив наявність приписок та інших перекручень у звітах, і подають виправлені звіти статистичним органам і всім адресатам, яким були направлені недостовірні дані. При цьому слід зробити у звіті відповідну примітку про причини зміни даних.

2. Підставою для внесення підприємствами та установами виправлень у звіти є акти перевірок, рішення, накази, повідомлення, одержані від органів державної статистики, інших органів, які при здійсненні своїх функцій контролю виявили приписки та інші перекручення у державній статистичній звітності.

У цих документах обов'язково повинно бути вказано:

- повна назва перевіреного підприємства, установи, прізвища керівника i головного бухгалтера;

- назва звіту (ф. N), за який звітний період була проведена перевірка, найменування звітних показників, що перевірялися, та за який звітний період необхідно внести виправлення;

- дані, що були показані у звіті, взаємопов'язані показники інших звітів до перевірки i які виявлені перевіркою.

Акти перевірок підписуються працівниками, які проводили перевірку, а також посадовими особами підприємств, установ, що перевірялися, які відповідають за достовірність звітних даних.

3. У випадках, якщо підприємством, установою були опубліковані дані, в яких мали місце приписки чи інші перекручення, вони повинні виправлені дані опублікувати в тому ж печатному органі.

4.Виправлення звітів проводиться у такому порядку:

4.1. При виявленні приписок та інших перекручень у державній статистичній звітності поточного року або за будь-який період минулих рокiв, а також при виявленні виробів, виготовлених з відступами від стандартів (технічних умов), зданих на склад або замовнику i врахованих у державній статистичній звітності, виправлення вносяться не пізніше тижневого терміну у звіт за той період, в якому були допущені приписки та інші перекручення, а також у наростаючі підсумкові дані.

4.2. Виправлення у статистичній звітності по статистиці фінансів як поточного, так і минулих рокiв (після її затвердження) проводяться у першому звіті після виявлення перекручення.

4.3. Питання про виключення зі звітів приписок по введенню у дію виробничих об'єктів i потужностей, акти прийняття яких затверджені міністерствами та відомствами України, вирішується Мінстатом України, а затверджені організаціями Республіки Крим, обласними, міськими, районними організаціями, а також підприємствами та організаціями - Держкомстатом Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими управліннями статистики.

Рішення приймаються на підставі матеріалів перевірок, проведених органами державної статистики, а також органами державного архітектурно-будівельного контролю після розгляду цих матеріалів з представниками відповідних міністерств, відомств, підприємств та організацій, що затвердили акти прийняття.

Мінстат України у триденний строк після прийняття рішення про виключення виробничих потужностей зі звіту надсилає повідомлення про це за формою N 6-пр - додаток N 1 до Інструкції про порядок виправлення звітних даних у випадках виявлення приписок та інших перекручень у державній статистичній звітності (надалі - Інструкція) Держкомстату Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики, де проводилась перевірка, і одночасно органу, який затвердив акт державної приймальної комісії.

При встановленні приписки у звітах про введення в експлуатацію об'єктів житлово-цивільного призначення, що виявлені перевірками, проведеними органами державної статистики, а також органами державного архітектурно-будівельного контролю, рішення про виключення зі звітності по об'єктах, акти прийняття яких затверджені місцевими органами, а також підприємствами та організаціями, приймаються Держкомстатом Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими управліннями статистики.

При отриманні повідомлення від Мінстату України, а також при прийнятті власного рішення про виключення зі звітності даних про введення у дію виробничих потужностей чи об'єктів житлово-цивільного призначення та їх основних фондів Держкомстат Республіки Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління статистики повинні надіслати протягом тижня:

-органу, який затвердив акт прийняття об'єкта, повідомлення за формою N 6-пр (додаток N 1 до Інструкції);

- забудовнику i підрядній будівельній організації-повідомлення за формою N 7-пр (додаток N 2 до Інструкції).

Разом з повідомленнями (фф. NN 6-пр, 7-пр) подаються копії довідок за формою N 1-пр (додаток N 3 до Інструкції) по об'єктах виробничого призначення та за формою N 3-пр (додаток N 4 до Інструкції) по об'єктах житлово-цивільного призначення, а також інші матеріали про виявлення приписки.

При одержанні повідомлення від органу державної статистики організація, яка затвердила акт державної приймальної комісії, скасовує своє рішення про затвердження акта прийняття, а підприємство-забудовник і підрядна організація, які одержали повідомлення від органу державної статистики, зобов'язані надіслати у встановлені строки виправлені звіти.

5. Органи державної статистики після одержання виправлених звітів від підприємств, установ у дводенний строк вносять відповідні виправлення у дані зведеної звітності.

У зведені звіти про введення в дію потужностей та об'єктів житлово-цивільного призначення виправлення вносяться у дводенний строк після прийняття або отримання рішення про їх виключення із звітності, а після отримання виправлених звітів від забудовників та підрядчиків у той же строк - відповідні виправлення у дані зведеної звітності по всiх взаємопов'язаних показниках.

6. У разі невнесення в установлені строки підприємством, установою виправлень у державну статистичну звітність згідно з пунктом 4 цієї Інструкції відповідні органи державної статистики самостійно вносять виправлення у звіти, що подані на їх адресу (які розробляються та не розробляються статистичними органами), а також у зведені статистичні розробки з повідомленням про це підприємству, установі, вищому статистичному органу (ф. N 2-повідомлення - додаток N 5) для виправлення даних у первинному та бухгалтерському обліку та в інших взаємопов'язаних показниках.

Виправлення вносяться на підставі документів органів державної статистики та документів, що надійшли від інших органів, які при здійсненні своїх функцій контролю виявили приписки та інші перекручення у державній статистичній звітності, та оформлених відповідно до пункту 2 цієї Інструкції.

Підприємства, установи, які одержали повідомлення від органів державної статистики про виправлення звітних даних, повинні внести необхідні виправлення у відповідні звіти та в інші взаємопов'язані показники у порядку, встановленому пунктом 1 цієї Інструкції. Про всі виправлення у зведених звітах робиться примітка про обсяги виявлених приписок та інших перекручень у звітах.

7. Органи державної статистики, які встановили приписки та інші перекручення в державній статистичній звітності, приймають заходи щодо притягнення винних посадових осіб до відповідальності згідно з діючим законодавством.

 

 

 

Додаток N 1
до Інструкції про порядок виправлення звітних даних у випадках виявлення приписок та інших перекручень у  державній статистичній звітності, затвердженій наказом Міністерства статистики України 
від 10 травня 1994 р. N 94

__________________________________________________
__________________________________________________
(найменування органу, який затвердив акт прийняття)

__________________________________________________
__________________________________________________
(найменування органу держстатистики)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до Закону України "Про державну статистику" i постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1992 року N 449 "Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення" _________________

_______________________________________ прийнято рішення про
              (найменування органу держстатистики)
виключення із державної звітності введеного у дію __________________
______________________________________________________________
                        (найменування потужності, об'єкта, підприємства, його
______________________________________________________________
                                         місцезнаходження і підпорядкованість) 
_____________________________________________________________,
який прийнятий в експлуатацію в _______________ 19__ р. із такими порушеннями порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів _________________________
______________________________________________________________
                (вказати виявлені порушення порядку прийняття потужності,об'єкта
______________________________________________________________
                                                                   в експлуатацію)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Підприємству (організації)-забудовнику i підрядній організації направлені повідомлення про подання виправлених звітів за встановленими адресами.

У зв'язку з цим Вам необхідно скасувати рішення про затвердження акта державної комісії про прийняття вказаного об'єкта (потужності) в експлуатацію, розглянути питання про відповідальність посадових осіб, які допустили порушення, а також організувати повторне прийняття після усунення цих порушень.

        Додаток: на ______ аркушах.
 
   Керівник органу державної
     статистики               (підпис)
 
   "___" ______________ 19__ р. N ______

 

 

 

Додаток N 2
до Інструкції про порядок виправлення звітних даних у випадках виявлення приписок та інших перекручень у  державній статистичній звітності, затвердженій наказом Міністерства статистики України
від 10 травня 1994 р. N 94

____________________________________________________
(посада та прізвище керівника i головного бухгалтера
____________________________________________________
підприємства, організації-забудовника, підрядної
____________________________________________________
будівельної організації)
____________________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до Закону України "Про державну статистику" i постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1992 року N 449 "Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення"
_______________________________________ прийнято рішення про
                 (найменування органу держстатистики)
виключення із державної звітності введеного у дію __________________
______________________________________________________________
                             (найменування потужності, об'єкта, підприємства, його
______________________________________________________________
                                            місцезнаходження і підпорядкованість)
______________________________________________________________
______________________________________________________________,
який прийнятий в експлуатацію в _______________ 19__ р. із такими порушеннями порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів: _________________________
______________________________________________________________
                    (вказати виявлені порушення порядку прийняття потужності,об'єкта
______________________________________________________________
                                                                  в експлуатацію)
______________________________________________________________

Прошу внести відповідні виправлення у первинний i бухгалтерський облік, в інші взаємопов'язані показники i подати виправлений звіт за ф. N _____ за _____________ 19__ р. з усіма зміненими показниками за встановленими адресами в строк до ______________ 19__ р.

         Додаток: на ______ аркушах.
 
   Керівник органу державної
      статистики              (підпис)
 
   "___" _____________ 19__ р. N ______

 

 

 

Додаток N 3
до Інструкції про порядок виправлення звітних даних у випадках виявлення приписок та інших перекручень у  державній статистичній звітності, затвердженій наказом Міністерства статистики України
від 10 травня 1994 р. N 94

Республіка Крим, область, місто _________________________
_____________________________________________________________
(при перевірці у сільській місцевості вказується район)

ДОВІДКА
про результати перевірки достовірності звітних даних про введення у дію виробничих об'єктів i потужностей, які відображені у звіті за ф. N ____

за ________________ 19__ р.

По ___________________________________________________________
   (найменування організації, яка перевіряється, та її
______________________________________________________________
         підпорядкованість)
Забудовник i його відомча підпорядкованість (01) _____________
______________________________________________________________
 
Генеральний підрядчик i його відомча підпорядкованість (02)___
______________________________________________________________
Найменування підприємства, його черги або пускового комплексу,
будівлі, споруди, адреси (03)_________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Ким i коли призначена державна(робоча)*) приймальна комісія
(найменування органу, який призначив комісію, дата i N поста-
нови, розпорядження, наказу) (04)_____________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Склад державної(робочої) комісії відповідає, не відповідає (не-
потрібне закреслити) встановленому складу; виявлені такі пору-
шення по складу комісії:
(05)__________________________________________________________
(06)__________________________________________________________
(07)__________________________________________________________
(08)__________________________________________________________
 
   Дата (число, місяць i рiк) підпису акта прийняття держав-
ною(робочою)*) комісією(09)___________________________________
______________________________________________________________
       (прізвище i посада голови держкомісії)
  Ким i коли був затверджений акт прийняття (найменування
органу, який затвердив акт прийняття, дата i номер постанови,
розпорядження, наказу, посада i прізвище особи, яка затверди-
ла акт прийняття) (10) _______________________________________
______________________________________________________________
   Чи прикладені до акта прийняття об'єкта:
   а) технічний висновок про стан відповідальних несучих
конструкцій та якість виконаних будівельно-монтажних робіт,
виданий відповідним органом державного архітектурно-будівель-
ного контролю, ТАК - код - 1, НI - код - 2 (11)
        ------------------------------------
            (непотрібне закреслити)
   б) гарантійний паспорт - сертифікат, виданий генеральним
підрядчиком ТАК - код-1, НІ - код-2  (12)
       ------------------------------
      (непотрібне закреслити)
   Розмір потужностей, які вводяться у дію:
а) передбачено до введення по звіту: терміновому (13) ________
  річному (14)____________
б) вказано у титульному списку (15)_______________
в) за початково затвердженим пусковим комплексом (16) _______
_____________________________________________________________
г) за зміненим пусковим комплексом(17) ______________________
(18)_________________________________________________________
  (вказати найменування органу, який перезатвердив пусковий
_____________________________________________________________
     комплекс)
(19)_________________________________________________________
      (дата і номер постанови, розпорядження, наказу)
Фактичний розмір введених в дію потужностей:
 а) показано у звіті: терміновому (20) _____________________
   річному (21) ___________________________________________
 б) вказано в акті прийняття (22) __________________________
 в) визначено у документі про затвердження акта прийняття
(23) _______________________________________________________
Вартість основних фондів по введених в дію потужностях та
об'єктах (тисяч укр.карбованців):
 а) показано у звіті (24) _________________________________
 б) приведено в акті прийняття (25) _______________________
з них введених раніше за актами робочих комісій (26)________
____________________________________________________________
Прізвище та посада особи, яка підписала звіт за формою N ___
(27) _______________________________________________________
Кількість устаткування, яке підлягає встановленню на введених
в дію площах по проекту (одиниць) (28) _____________________
Фактично встановлено устаткування на дату прийняття об'єкта
державною комісією (одиниць) (29) __________________________
____________________________________________________________
Чи вказано в документах, які прикладені до акта прийняття, про
наявність недоробок, ТАК-код-1, НІ-код-2 (78)
          ----------------------------
          (непотрібне закреслити)
 
___________________
*)Якщо акт прийняття в експлуатацію згідно з діючим порядком
 оформляється робочою комісією.
 
 
Загальна вартість недоробок (невиконаних робіт), які встанов-
лені при перевірці, ________________ тис.укр.крб.  (30)
 
Перелік недоробок та інших порушень, з якими прийнятий до
експлуатації об'єкт:
(31) _______________________________________________________
(32) _______________________________________________________
(33) _______________________________________________________
...
(51) _______________________________________________________
 
Виплачено премій за введення в експлуатацію даного об'єкта:
   а) підрядчику (52) _________________ укр.крб.
   б) забудовнику (53)_________________ укр.крб.
 
Дата (місяць, рік) початку фактичної експлуатації об'єкта,
потужності (якщо потужність не експлуатується, вказати при-
чини) (54) ________________________________________________
___________________________________________________________
 
Який обсяг продукції передбачається підприємством для ви-
пуску на прийнятому в експлуатацію об'єкті:
 а) на звітний рік, в якому об'єкт прийнятий (55) ________
 б) на квартал, в якому об'єкт прийнятий (56) ____________
 в) на січень наступного року (по об'єктах, які прийняті
в грудні) (57) ___________________________________________
 г) підлягає випуску в перший місяць експлуатації об'єкта
згідно з нормами освоєння в початковий період (58) ________
Фактично випущено кондиційної продукції:
  а) з початку експлуатації до кінця звітного року
(59) _______________________________________________________
  б) в перший місяць експлуатації об'єкта (60) ____________
____________________________________________________________
  в) в січні наступного року (по об'єктах, які були прийняті
в грудні) (61) _____________________________________________
 
Причини недоосвоєння проектної потужності в перший місяць
експлуатації об'єкта:
(62) _______________________________________________________
(63) _______________________________________________________
...
(71) _______________________________________________________
 
 
    Дата проведення перевірки "___" _____________ 19__ р.
 
    Перевірку достовірності звітних даних провели:
 
Представник органу, який здійснював перевірку (72)__________
____________________________________________________________
   (посада, прізвище, підпис)
 
Представник органу, який брав участь у перевірці (73)_______
____________________________________________________________
   (посада, прізвище, підпис)
Представник організації, яка звітується:
забудовника (74) ___________________________________________
          (посада, прізвище, підпис)
підрядчика (75) ____________________________________________
          (посада, прізвище, підпис)
 
З результатом перевірки ознайомлений керівник організації, яка
звітує (76) ________________________________________________
          (посада, прізвище, підпис)
Коди міністерств (відомств) за СПОДУ:
   забудовника (77)
   підрядчика (78)
Пропозиції органу, який проводив перевірку, за її результатами
(органом державної статистики не заповнюється) _____________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 
 
     Прізвище та підпис керівника організації, яка
     здійснювала перевірку  _____________________
 
 
Прийняте рішення органом державної статистики:
(наприклад: виключити з державної статистичної звітності  або
поставити питання про виключення із звітності перед Мінстатом
України, виключити із звіту введені у дію потужності та
основні фонди, як незаконно включені у звіт без акта прийнят-
тя, затвердженому в установленому порядку, та ін.)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 
     Керівник органу державної статистики
 
     "___" ______________ 19__ р.

 

 

 

Додаток N 4
до Інструкції про порядок виправлення звітних даних у випадках виявлення приписок та інших перекручень у  державній статистичній звітності, затвердженій наказом Міністерства статистики України
від 10 травня 1994 р. N 94

Республіка Крим, область, місто _________________________
__________________________________________________________
(при перевірці у сільській місцевості вказується район)

Довідка
про результати перевірки достовірності звітних даних про введення в дію об'єктів житлово-цивільного призначення, відображених у звіті за ф. N _________

за січень - __________________ 199_ р.

По __________________________________________________________
     (найменування організації, яка перевіряється,
_____________________________________________________________
          її підпорядкованість)
Забудовник і його відомча підпорядкованість( 01)_____________
_____________________________________________________________
Генеральний підрядчик і його відомча підпорядкованість(02) __
_____________________________________________________________
Найменування об'єкта, його черги або пускового комплексу,
містобудівельного комплексу ( 03)____________________________
Адреса (04)__________________________________________________
Ким і коли призначена приймальна комісія (найменування орга-
ну, що призначив комісію, дата і номер постанови, розпоряд-
ження, наказу)(05)___________________________________________
Склад приймальної комісії відповідає, не відповідає (непот-
рібне закреслити) встановленому складу; виявлені порушення
по складу комісії (06)_______________________________________
(07)_________________________________________________________
(08)_________________________________________________________
Дата (число, місяць і рік) підписання акта прийняття приймаль-
ною комісією (09)____________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові голови приймальної комісії (10) _
_____________________________________________________________
Дата (число,місяць і рік) затвердження акта прийняття (11) __
Найменування органу, що затвердив акт прийняття, дата і но-
мер постанови, розпорядження, наказу, посада і прізвище особи,
яка затвердила акт прийняття (12)____________________________
_____________________________________________________________
     Чи прикладений до акта прийняття об'єкта:
  а) технічний  висновок про стан відповідальних несучих
конструкцій та якість виконаних будівельно-монтажних робіт,
виданий відповідним органом державного архітектурно-будівель-
ного контролю (13)  ТАК - код-1, НІ - код-2;
          ----------------------------
           (непотрібне закреслити)
  б) гарантійний  паспорт-сертифікат, виданий генеральним
підрядчиком (14)  ТАК - код-1, НІ -код-2
         -------------------------
          (непотрібне закреслити)
 
Розмір потужностей, що вводяться в експлуатацію:
а) показаний у звіті, як передбачений до введення на рік (15)_
б) вказаний у титульному списку (16)_________________________
в) за початково затвердженим пусковим комплексом (17)_________
г) за зміненим пусковим комплексом (18)_______________________
(19)__________________________________________________________
   (вказати найменування органу, який перезатвердив пусковий
(20)__________________________________________________________
   комплекс, дату і номер постанови, розпорядження, наказу)
 
Фактичний розмір введених у дію потужностей (кв.м, місць,
учнівських місць, ліжок і та ін.):
а) показаний в звіті: терміновому (21) ________ річному (22)__
б) показаний в акті прийняття (23) ___________________________
в) визначено у документі про затвердження акта прийняття (24)_
 
Кошторисна вартість основних фондів по введених у дію потуж-
ностях і об'єктах (тисяч укр.крб.):
а) показана в звіті (25) _____________________________________
б) приведена в акті прийняття(26)_____________________________
 
Прізвище і посада особи, яка підписала звіт за формою N ______
(27) _________________________________________________________
 
Чи вказано у документах, які прикладені до акта прийняття, про
наявність недоробок (28) ТАК - код-1, НІ - код-2
             ------------------------
              (непотрібне закреслити)
Загальна кошторисна вартість таких недоробок  (невиконаних
робіт), вказаних у документах, встановлених при перевірці -
укр.крб. (29) _______________
 
Перелік недоробок та інших порушень, з якими прийнятий в
експлуатацію об'єкт __________________________________________
(30) _________________________________________________________
(31) _________________________________________________________
(32) _________________________________________________________
...
(41) _________________________________________________________
 
Виплачено премій за введення в експлуатацію даного об'єкта:
   а) підрядчику (51) __________ укр.крб.
   б) замовнику (52) __________ укр.крб.
 
Дата (місяць, рік) початку фактичної експлуатації об'єкта
(53) _________________________________________________________
   (якщо об'єкт не експлуатується, вказати причини)
(54) _________________________________________________________
(55) _________________________________________________________
...
(67) _________________________________________________________
 
 
   Дата проведення перевірки "___" ________________ 199__ р.
Представник органу, який здійснює перевірку (68) ____________
                           (посада,
______________________________________________________________
         прізвище, підпис)
______________________________________________________________
 
Представник органу, який бере участь в перевірці (69) ________
______________________________________________________________
         (посада, прізвище, підпис)
______________________________________________________________
Представник організації, яка звітує:
  забудовника (70) _________________________________________
              (посада, прізвище, підпис)
  підрядчика (71) _________________________________________
              (посада, прізвище, підпис)
З результатами перевірки ознайомлений керівник організації,
яка звітує (72) ______________________________________________
            (посада, прізвище, підпис)
Коди міністерств (відомств) за СПОДУ
   забудовника (76) ________________________________________
   підрядчика (77) ________________________________________
Пропозиції органу, який проводив перевірку, за її результатами
(органом державної статистики не заповнюється)________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 
 
   Прізвище та підпис керівника організації,
   яка здійснювала перевірку ______________
 
 
Прийняте рішення органом державної статистики:
(наприклад: виключити з зведеної звітності введення в дію
об'єкта, поставити питання перед органом, який затвердив акт,
про скасування рішення і зобов'язати забудовника і генерально-
го підрядчика якнайскоріше подати змінені звіти у встановлені
адреси; виключити із звіту введені у дію об'єкти, основні фон-
ди, як незаконно включені в звіт без акта прийняття, затверд-
женого  у  встановленому  порядку, та ін.)________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 
 
   Керівник органу державної статистики
 
   "___" ____________ 199__ р.

 

 

 

Додаток N 5
до Інструкції про порядок виправлення звітних даних у випадках виявлення приписок та інших перекручень у  державній статистичній звітності, затвердженій наказом Міністерства статистики України
від 10 травня 1994 р. N 94

    _______________________________________________________
    (посада, прізвище керівника та головного бухгалтера)
    _______________________________________________________
    (підприємство, організація, установа, юридична особа,
    _______________________________________________________
       яка займається підприємницькою діяльністю)
 
   Копія: __________________________________________________
     (вища організація, якій безпосередньо підпорядковане
     ____________________________________________________
      підприємство, організація, установа, юридична особа)

ПОВІДОМЛЕННЯ

  Відповідно до Закону України "Про державну статистику"
______________________________________________________________
       (назва органу державної статистики)
У зв'язку з тим, що від Вас не отримано в установлений термін
виправленого звіту згідно з наслідками перевірки, проведеної
_________________________________, акт перевірки від _________,
(назва органу, який провів перевірку)
вносить виправлення у подану раніше недостовірну звітність за
ф. N ____ ________ за 19__ р.
_______________________________________________________________
Найменування звітних |Одиниця |Звітний|Було показа-|Слід вважа-
   показників   |виміру |період |но у звіті |ти
_____________________|________|_______|____________|___________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 
  Прошу внести відповідні виправлення у первинну і бухгал-
терську звітність, в інші взаємопов'язані показники і в тижне-
вий строк повідомити про внесення виправлень у звіти, які
раніше подані за всіма встановленими адресами.
 
 
     Керівник органу державної
        статистики            (підпис)
 
    "___" ______________ 19__ р.

____________

Опрос