Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о предоставлении независимыми финансовыми посредниками финансовых гарантий таможенным органам при таможенном оформлении товаров, которые ввозятся по предварительной грузовой таможенной декларацией

Государственная таможенная служба
Положение, Приказ от 29.07.1998 № 447
Утратил силу

Про затвердження Положення про надання незалежними фінансовими посередниками фінансових гарантій митним органам при митному оформленні товарів, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацією

Наказ Державної митної служби України
від 29 липня 1998 року N 447

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 жовтня 1998 р. за N 698/3138

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державної митної служби України
 від 6 жовтня 2003 року N 654
,
 від 29 березня 2004 року N 221
,
 наказом Міністерства фінансів України
 від 30 травня 2012 року N 651

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 30 травня 2012 року N 632)

З метою реалізації положень, затверджених наказом Держмитслужби від 28.02.2003 N 129, НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 06.10.2003 р. N 654)

1. Затвердити Положення про надання незалежними фінансовими посередниками фінансових гарантій митним органам при митному оформленні товарів, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацією (додається).

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 30.05.2012 р. N 651)

3. Начальнику Інформаційно-аналітичного митного управління (Копосов С. А.) до 01.09.98 розробити та впровадити у дослідну експлуатацію програмно-інформаційний комплекс для здійснення контролю за ввезенням товарів під гарантії, що надаються митним органам незалежними фінансовими посередниками.

4. Начальнику Правового управління (Тимошенко С. В.) зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України.

5. Начальнику Управління організації митного контролю (Більчук О. С.) та начальнику Управління нетарифного регулювання (Пашинний О.  І.) до 01.08.98 підготувати роз'яснення митницям щодо надання фінансових гарантій митним органам незалежними фінансовими посередниками та про порядок митного оформлення товарів, що ввозяться в Україну з наданням таких гарантій, який діятиме до впровадження відповідного програмно-інформаційного комплексу.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Голова Служби

Ю. Соловков

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держмитслужби України
від 29 липня 1998 р. N 447

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 жовтня 1998 р. за N 698/3138

 

 

 

Положення
про надання незалежними фінансовими посередниками фінансових гарантій митним органам при митному оформленні товарів, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацією

(У тексті Положення слова "БД ІАМУ" замінено словами "ЄАІС Держмитслужби" згідно з наказом Державної митної служби України від 6 жовтня 2003 року N 654)

Положення про надання незалежними фінансовими посередниками фінансових гарантій митним органам при митному оформленні товарів, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацією, розроблено з метою впорядкування митного оформлення товарів з урахуванням особливостей, що виникають при застосуванні механізму надання незалежними фінансовими посередниками фінансових гарантій митним органам щодо обов'язкової доставки товарів у митниці призначення згідно з Положенням про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів, затвердженим наказом Держмитслужби від 28.02.2003 N 129 (далі - Положення), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.06.2003 за N 424/7745, та Інструкцією про організацію роботи митних органів України з незалежними фінансовими посередниками при застосуванні механізму надання фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів у митниці призначення, затвердженою наказом Держмитслужби від 19.03.97 N 113 (далі - Інструкція), зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 28.05.97 за N 198/2002.

(абзац перший із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 06.10.2003 р. N 654)

Положення про надання незалежними фінансовими посередниками фінансових гарантій митним органам при митному оформленні товарів, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацією, регулює порядок роботи митних органів України з незалежними фінансовими посередниками (далі - НФП) при застосуванні механізму надання фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки у митниці призначення окремих видів товарів, перелік яких установлюється та змінюється Держмитслужбою залежно від виду транспорту (далі - товари), при ввезенні цих товарів в Україну.

Загальні положення

1. Терміни, що вживаються у Положенні про надання незалежними фінансовими посередниками фінансових гарантій митним органам при митному оформленні товарів, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацією:

гарантійний випадок - порушення перевізником узятих на себе зобов'язань щодо обов'язкової доставки товарів у митницю призначення, за винятком обставин, які не залежать від перевізника (обставин непереборної сили);

митний борг - обов'язкові платежі, що підлягають сплаті під час митного оформлення товарів у разі їх увезення на митну територію України для вільного використання;

митниця відправлення - будь-який митний орган України, в якому для всієї кількості товарів або їх частини починається переміщення товарів територією України в митницю призначення;

митниця призначення - митний орган України за місцем державної реєстрації суб'єкта ЗЕД (або, в окремих випадках, інший митний орган, за умови додаткового узгодження відповідно до встановленого порядку), в якому для всієї кількості товарів або їх частини закінчується переміщення територією України та проводиться митне оформлення згідно з обраним митним режимом;

незалежний фінансовий посередник - уповноважена Держмитслужбою юридична особа, зареєстрована в Україні у формі повного або командитного товариства;

фінансова гарантія - спосіб забезпечення виконання зобов'язань перевізника щодо доставки товарів у митницю призначення.

2. Оформлення попередньої вантажної митної декларації (далі - ПД) із застосуванням фінансової гарантії, наданої НФП, здійснюється у митниці призначення відповідно до Положення.

3. Оформлення ПД із застосуванням фінансової гарантії, наданої НФП, здійснюється з нарахуванням усіх обов'язкових платежів, що підлягають сплаті під час митного оформлення цих товарів у разі їх увезення на митну територію України для вільного використання.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 06.10.2003 р. N 654)

Абзац другий пункту 3 виключено 

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 06.10.2003 р. N 654)

4. При оформленні ПД із застосуванням фінансової гарантії, наданої НФП, платежі не сплачуються.

(пункт 4 в редакції наказу Державної
 митної служби України від 06.10.2003 р. N 654)

5. Розмір фінансової гарантії, зазначений у гарантійному документі, не може бути меншим від суми митного боргу.

6. У разі ввезення в складі однієї партії окремих видів товарів та інших товарів оформлення їх проводиться відповідно до вимог пункту 1.5 Положення.

(абзац перший пункту 6 в редакції наказу
 Державної митної служби України від 06.10.2003 р. N 654)

Якщо ПД складена на партію товарів, що ввозитиметься декількома транспортними засобами, на кожну її частину, яка ввозиться окремим транспортним засобом, подається окремий гарантійний документ.

7. В окремих випадках увезення за однією ПД товарів, що класифікуються у різних підсубпозиціях однієї позиції ТН ЗЕД для спрощення процедури декларування товарів та митного оформлення під час переміщення цих товарів через митний кордон України, дозволяється проводити згрупування окремих найменувань товарів у підсубпозиціях, що мають найвищу ставку мита серед товарів цієї позиції, якщо це суттєво не впливатиме на подальшу класифікацію товарів, що ввозяться, під час їх оформлення у вільне використання.

8. Інформаційно-аналітичне митне управління Держмитслужби, використовуючи канали оперативного зв'язку, забезпечує доступ посадовим особам митниць (у межах їх службових повноважень) до інформації у центральній базі даних Інформаційно-аналітичного митного управління (далі - ЄАІС Держмитслужби) про ПД і гарантійні документи з можливістю ознайомлення з їх змістом та контролю їх поточного стану.

Оформлення гарантійного документа та ПД

9. Оформлення фінансових гарантій митним органам здійснюється суб'єктом ЗЕД або уповноваженою ним особою у НФП або в його регіональних представництвах завчасно, до подання митниці призначення ПД.

Підтвердженням оформлення фінансової гарантії є гарантійний документ (додаток).

Представники НФП у прикордонних митницях на підставі письмового розпорядження головної установи НФП мають право вносити до гарантійного документа, що подається прикордонній митниці, необхідні доповнення та виправлення, пов'язані з уточненням відомостей про перевізника, транспортний засіб, маршрут руху тощо, за винятком відомостей фінансового характеру. Такі зміни та виправлення засвідчуються особистим підписом і відбитком особистої печатки представника НФП.

10. Виданий НФП гарантійний документ, за яким з будь-якої причини суб'єктом ЗЕД протягом місяця не подано митниці призначення відповідну ПД, втрачає чинність.

До закінчення місячного терміну гарантійний документ може бути анульований тільки за письмовою заявою НФП. У разі анулювання гарантійного документа, за яким вже подано ПД, ця ПД анулюється згідно з установленим порядком.

У разі анулювання ПД за заявою суб'єкта ЗЕД згідно з установленим порядком анулюється і відповідний гарантійний документ.

При цьому, якщо за окремою ПД почалося переміщення товарів з митниці відправлення під гарантію, надану НФП, ні ПД, ні гарантійний документ не можуть бути анульовані до завершення переміщення товарів і доставки їх у митницю призначення.

11. Електронна копія належним чином оформленого гарантійного документа засобами електронного зв'язку пересилається незалежним фінансовим посередником або його регіональними представництвами до ЄАІС Держмитслужби та представнику НФП у відповідній прикордонній митниці.

12. Оформлені згідно з установленим Держмитслужбою порядком ПД та її електронна копія разом з документами, зазначеними у п. 2.1 Положення (за винятком копії платіжного доручення), подаються суб'єктом ЗЕД або уповноваженою ним особою митниці призначення.

У графі 44 ПД у розділі "6" зазначаються відомості про коди, номери і дати гарантійних документів.

За бажанням суб'єкта ЗЕД як додаткове підтвердження оформленої ним фінансової гарантії митниці призначення може бути пред'явлений один з додаткових примірників гарантійного документа, виданого НФП цьому суб'єкту ЗЕД (оригінал або копія). Фотокопія такого гарантійного документа може залишатись у справах митниці разом з відповідною ПД.

13. Інспектор митниці призначення в межах своєї компетенції:

перевіряє правильність заповнення ПД та її електронної копії;

перевіряє правильність нарахування митного боргу;

відповідно до загального порядку проставляє на твердій копії ПД потрібні штампи.

14. Передавання електронної копії ПД до ЄАІС Держмитслужби та поставлення її на контроль здійснюється відповідно до вимог п. 2.3 Положення.

При цьому постановка на контроль ПД здійснюється тільки за умови з'ясування інспектором відділу контролю за доставкою вантажів митниці призначення наявності в ЄАІС Держмитслужби належним чином оформлених гарантійних документів, зазначених у графі 44 цієї ПД, та після звіряння відомостей, зазначених у ПД та її електронній копії, з відомостями, зазначеними в електронних копіях гарантійних документів, пересланих НФП до ЄАІС Держмитслужби.

(абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 29.03.2004 р. N 221)

Переміщення через митний кордон України товарів, що ввозяться за ПД

15. Після в'їзду до зони митного контролю в пункті пропуску митниці відправлення представник суб'єкта ЗЕД (перевізник, експедитор тощо) або уповноважена ним особа отримує у представника НФП завірений його особистою печаткою гарантійний документ у чотирьох примірниках, по одному для:

представника НФП у митниці відправлення;

митниці відправлення;

митниці призначення;

представника НФП у митниці призначення.

Усі примірники гарантійного документа разом з товаросупровідними документами подаються інспектору митниці відправлення.

16. Інспектор митниці відправлення в межах своїх повноважень:

робить оперативний запит до ЄАІС Держмитслужби за номером ПД та перевіряє наявність у ЄАІС Держмитслужби електронної копії цієї ПД і відповідного гарантійного документа;

перевіряє відповідність відомостей, зазначених у поданих до митного оформлення товаросупровідних документах і у гарантійному документі, а також відповідність вантажу відомостям, зазначеним в електронній копії ПД та гарантійного документа.

У виняткових випадках за відсутності зв'язку між пунктом пропуску на кордоні та ЄАІС Держмитслужби вживаються заходи, передбачені п. 3.2 Положення.

17. По отриманні підтвердження з ЄАІС Держмитслужби про наявність ПД та гарантійного документа та за відсутності зауважень інспектор митниці відправлення:

виписує документ контролю за доставкою вантажу в митницю призначення (провізну відомість чи інше (далі - ДКД)), зазначає в ньому номер і дату ПД та відповідного гарантійного документа, термін доставки вантажу в митницю призначення. Усі ці записи засвідчуються підписом та відбитком особистої номерної печатки інспектора, що проводив митне оформлення цього вантажу;

в усіх примірниках гарантійного документа робить записи про номер і дату ПД та ДКД, які засвідчує підписом та відбитком особистої номерної печатки;

заносить відомості про номери і дати ПД, ДКД та гарантійного документа, транспортний засіб і вантаж до окремого журналу реєстрації пропуску транспортних засобів із застосуванням фінансової гарантії, наданої НФП;

засвідчує завершення митного оформлення проставленням відбитка номерного штампа "Під митним контролем" на всіх примірниках поданих для митного оформлення документів, у тому числі на всіх чотирьох примірниках гарантійного документа;

один примірник гарантійного документа залишає у справах митниці разом з товаросупровідними документами на оформлений вантаж;

один примірник гарантійного документа передає представнику НФП у митниці відправлення;

два примірники гарантійного документа передає перевізнику для доставки у митницю призначення;

дає дозвіл на відправку вантажу в митницю призначення.

18. Одразу після завершення митного оформлення вантажу інспектор митниці відправлення у межах своєї компетенції в оперативному режимі відповідно до п. 3.3 Положення передає до ЄАІС Держмитслужби інформацію про пропуск вантажу, додавши до повідомлення встановленого зразка такі дані:

номер і дату гарантійного документа;

відомості про документ, що посвідчує особу перевізника.

Митне оформлення товарів у митниці призначення

19. Після надходження вантажу в митницю призначення суб'єкт ЗЕД подає митниці ДКД та два примірники доставленого разом з товарами гарантійного документа.

Інспектор відділу контролю за доставкою вантажів, здійснивши оперативний запит до ЄАІС Держмитслужби, звіряє подані суб'єктом ЗЕД документи з електронним повідомленням про початок перевезення та з даними, зазначеними в ПД, робить відмітки про надходження вантажу в митницю призначення у поданих примірниках ДКД та гарантійного документа, засвідчуючи їх відбитком особистої номерної печатки.

Відбитки особистої номерної печатки на перелічених документах є підтвердженням доставки товарів у митницю призначення, виконання зобов'язань щодо такої доставки та закінчення терміну дії фінансової гарантії, наданої НФП у формі гарантійного документа.

20. Одразу після цього інспектор митниці призначення в оперативному режимі передає інформацію про доставку вантажу (умовно завершене переміщення) до ЄАІС Держмитслужби, зробивши відмітку про завершення переміщення в електронних копіях відповідної ПД та гарантійного документа.

21. Один примірник гарантійного документа з відповідними відмітками митниці відправлення та митниці призначення залишається у справах митниці призначення, про що робиться запис в окремому журналі реєстрації доставки товарів із застосуванням фінансової гарантії, наданої НФП.

Інший примірник належним чином оформленого гарантійного документа протягом двох тижнів пересилається митницею призначення до регіональної митниці, де передається уповноваженому представнику НФП.

Недоставка товарів у митницю призначення

22. У разі ненадходження товарів у митницю призначення в установлений митницею відправлення термін, митниця призначення вживає заходів, передбачених Інструкцією.

23. Термін з'ясування митницею призначення спільно з НФП обставин порушення зобов'язань щодо доставки товарів становить 5 діб, починаючи з установленої митницею відправлення дати доставки товарів. Термін уточнення обставин гарантійного випадку становить 5 діб.

24. Якщо протягом цього терміну не буде встановлено, що товари не доставлено у митницю призначення внаслідок дії обставин непереборної сили, визначених Генеральною угодою між Держмитслужбою і НФП або чинними нормативно-правовими актами України, НФП на підставі складеного митницею призначення Акта про настання гарантійного випадку (додаток 3 до Інструкції) перераховує суму митного боргу на відповідний рахунок Держмитслужби.

25. У разі оформлення митницею Акта про настання гарантійного випадку інформація про складання такого Акта в оперативному режимі передається до ЄАІС Держмитслужби.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток
до Положення про надання
незалежними фінансовими
посередниками фінансових гарантій
митним органам при митному
оформленні товарів, що
ввозяться за попередньою
вантажною митною декларацією

 

 

 

 *******************************************************
   *  ЛОГОТИП НЕЗАЛЕЖНОГО ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИКА   *
   *******************************************************
                              
   ГАРАНТІЙНИЙ ДОКУМЕНТ N ____ код ________ дата ________
                  
   Відповідно до цього Гарантійного документа Державній митній
службі України надається гарантія щодо сплати суми митного боргу в
разі порушення перевізником зобов'язання про доставку товару в
митницю призначення.
   
              СУБ'ЄКТ ЗЕД
                  
   *****************************************************
   *      Найменування      *        *
   *****************************************************
   *     Адреса, телефон     *        *
   *****************************************************
   * Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ *        *
   *****************************************************
   *       Керівник       *        *
   *****************************************************
   *    Найменування та коди    *        *
   *    за ТН ЗЕД товарів,    *        *
   *      що ввозяться      *        *
   *****************************************************
   * Номер і дата угоди (контракту) *        *
   *****************************************************
   *  Номер і дата рахунка-фактури  *        *
   *****************************************************
                  
              ПЕРЕВІЗНИК
   *****************************************************
   *  Найменування транспортної   *        *
   *      організації      *        *
   *****************************************************
   *     Адреса, телефон     *        *
   *****************************************************
   *       Керівник       *        *
   *****************************************************
   *  Марка і номер транспортного  *        *
   *       засобу       *        *
   *****************************************************
   * П.І.Б. водія, дані документа,  *        *
   *   що посвідчує його особу   *        *
   *****************************************************
   *   Номер і дата товарно-    *        *
   *   транспортної накладної   *        *
   *****************************************************
   *  Марка і номер транспортного  *        *
   *   засобу перевантаження    *        *
   *****************************************************
   *  П.І.Б. водія транспортного  *        *
   *  засобу перевантаження, дані  *        *
   *   документа, що посвідчує   *        *
   *      його особу      *        *
   *****************************************************
                                 
               ДЕКЛАРАНТ
   *****************************************************
   *   Найменування або П.І.Б.   *        *
   *  декларанта, дані документа,  *        *
   *   що посвідчує його особу   *        *
   *****************************************************
   
             УМОВИ ПЕРЕМІЩЕННЯ
                  
   *****************************************************
   *Митниця відправлення *  *Митниця призначення*  *
   * (найменування, код) *  *(найменування, код)*  *
   *****************************************************
   *  Номер і дата ПД  *              *
   *****************************************************
   *   Номер ДКД    *              *
   *****************************************************
   *   Маршрут руху   *              *
   *****************************************************
   *  Строк доставки   *              *
   *****************************************************
   
         ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЇ
                  
   *****************************************************
   * Гарантію митним органам забезпечено*       *
   *    договором, укладеним з    *       *
   *****************************************************
                  
            СУМА МИТНОГО БОРГУ
                  
   *****************************************************
   *                          *
   *****************************************************
                  
           ІНШІ ТА ОСОБЛИВІ УМОВИ
                  
   *****************************************************
   *                          *
   *                          *
   *                          *
   *                          *
   *****************************************************
   
            МИТНИЦЯ ВІДПРАВЛЕННЯ
 
   ********************      **********************
   * Представник НФП *      *Представник митниці *
   *         *      *          *
   * Дата ввезення  *      *  Дата ввезення  *
   *"__"_______19__р. *      * "__"_______19__р. *
   *_________________ *      * _________________ *
   *         *      *          *
   *   М.П.    *      *    М.П.    *
   ********************      **********************
   
            МИТНИЦЯ ПРИЗНАЧЕННЯ
                  
   ********************      *********************
   * Представник НФП *      *Представник митниці*
   *         *      *          *
   * Дата доставки  *      *  Дата доставки  *
   *"__"_______19__р. *      * "__"_______19__р. *
   *_________________ *      * __________________*
   *         *      *          *
   *   М.П.    *      *    М.П.    *
   ********************      *********************
 

____________ 
 

Опрос