Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг органами рыбоохраны Государственного комитета рыбного хозяйства Украины

Государственный комитет рыбного хозяйства Украины (1)
Положение, Приказ от 25.06.1998 № 89
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок надання платних послуг органами рибоохорони Державного комітету рибного господарства України

Наказ Державного комітету рибного господарства України
від 25 червня 1998 року N 89

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 жовтня 1998 р. за N 695/3135

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 15 квітня 2013 року N 259)

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.96 N 1192 "Про затвердження Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства", постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.98 N 1126 "Про затвердження Порядку здійснення любительського і спортивного рибальства", з метою підвищення ефективності природоохоронної діяльності та забезпечення користувачів водних живих ресурсів документами на право лову (добування) цих ресурсів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок надання платних послуг органами рибоохорони Державного комітету рибного господарства України (додається).

2. Головрибводу та його структурним підрозділам організувати надання платних послуг юридичним та фізичним особам.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Степаненка О. М.

 

 

Голова

М. Шведенко

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра
фінансів України
12 жовтня 1998 р.

 
Г. Антоньєв
 

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету
рибного господарства України
від 25 червня 1998 р. N 89

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 жовтня 1998 р. за N 695/3135

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання платних послуг органами рибоохорони Державного комітету рибного господарства України

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок надання платних послуг органами рибоохорони Державного комітету рибного господарства України (далі - Положення) розроблено на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.96 N 1192 "Про затвердження Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства" та постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.98 N 1126 "Про затвердження Порядку здійснення любительського і спортивного рибальства".

1.2. Надання платних послуг органами рибоохорони спрямовано на підвищення ефективності природоохоронної діяльності та забезпечення користувачів водних живих ресурсів документами на право лову (добування) цих ресурсів.

2. Види платних послуг, що надаються органами рибоохорони

2.1. Органи рибоохорони надають юридичним та фізичним особам такі види послуг:

2.1.1. Видача дозволів на здійснення промислового рибальства та добування водних живих ресурсів.

2.1.2. Видача промислових квитків на право лову (добування) водних живих ресурсів у рибогосподарських водних об'єктах.

2.1.3. Видача талонів до промислових квитків.

2.1.4. Видача дозволів на здійснення любительського і спортивного рибальства, що здійснюється в порядку спеціального використання водних живих ресурсів.

2.2. Зазначені послуги надаються в порядку і в терміни, передбачені Інструкцією про порядок встановлення і розподілу лімітів, виділення квот, видачі дозволів, промислових квитків та талонів на спеціальне використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення, затвердженою спільним наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і Державного комітету рибного господарства України від 02.09.97 N 141/4 та зареєстрованою Міністерством юстиції України 05.11.97 за N 535/2339. Граничні тарифи на ці послуги наведені в додатку.

3. Фінансова діяльність

3.1. Для обліку й використання коштів, що надійшли за виконані платні послуги, органи рибоохорони відкривають окремі поточні позабюджетні рахунки в тих банківських установах, де їм відкриті основні бюджетні рахунки. Кошти, що надійшли на ці рахунки, витрачаються за кошторисом, складеним відповідно до Положення про порядок складання єдиного кошторису доходів і видатків бюджетної установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.98 N 164, і використовуються на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, матеріально-технічне забезпечення та організаційні заходи органів рибоохорони, зокрема для:

3.1.1. Придбання інформаційних, технічних і програмних засобів обчислювальної техніки та зв'язку, транспортних засобів, паливно-мастильних матеріалів.

3.1.2. Придбання науково-технічної та юридичної літератури, програмного забезпечення з питань законодавства.

3.2. Десять відсотків коштів, отриманих за надання послуг, місцеві органи рибоохорони до 20 числа місяця, наступного за звітнім, перераховують на окремий поточний позабюджетний рахунок Головрибводу. Витрата цих коштів здійснюється відповідно до затвердженого Головрибводом кошторису на потреби, передбачені п. 3.1 цього Положення.

3.3. Головрибвод та його структурні підрозділи сплачують за діяльність, передбачену цим Положенням, податки до державного бюджету відповідно до чинного законодавства.

4. Контроль та звітність

4.1. Бухгалтерський облік операцій щодо надходження та використання коштів ведеться відповідно до чинного законодавства.

4.2. До 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, структурні підрозділи органів рибоохорони подають до Головрибводу квартальний і річний звіт про отримані кошти та виконання кошторису витрат.

4.3. Контроль за правильністю розрахунків, обліку та використання коштів за надання послуг здійснюється Управлінням фінансів, бухгалтерського обліку, звітності та контролю Держкомрибгоспу і Головрибводом.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток
до пункту 2.2 Положення про
порядок надання платних
послуг органами рибоохорони
Держкомрибгоспу України

 

 

 

Граничні тарифи за надання послуг
органами рибоохорони

   ******************************************************
   *      Види послуг    * Вартість послуг  *
   *                *(неоподатковуваного *
   *                * мінімуму доходів *
   *                *   громадян)   *
   ******************************************************
   *         1       *     2     *
   ******************************************************
   *1. Видача дозволу на здійснення*          *
   *промислового рибальства та   *     2     *
   *добування водних живих ресурсів*          *
   ******************************************************
   *2. Видача промислового квитка *          *
   *на право лову (добування)   *          *
   *водних живих ресурсів у    *     1     *
   *рибогосподарських водних    *          *
   *об'єктах            *          *
   ******************************************************
   *3. Видача талону до      *          *
   *промислового квитка      *    0,5     *
   ******************************************************
   *4. Видача дозволу на здійснення*          *
   *любительського і спортивного  *          *
   *рибальства, що здійснюється  *    0,3     *
   *в порядку спеціального викори- *          *
   *стання водних живих ресурсів  *          *
   ******************************************************
 

____________ 

 
 
 

Опрос