Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения учета и отчетности при поступлении товаров и продаже их беспошлинными магазинами, и ликвидации беспошлинных магазинов

Государственная таможенная служба
Приказ от 01.10.1998 № 614
Утратил силу

Про затвердження Порядку ведення обліку та звітності під час надходження товарів і продажу їх безмитними магазинами, та ліквідації безмитних магазинів

Наказ Державної митної служби України
від 1 жовтня 1998 року N 614

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 жовтня 1998 р. за N 678/3118

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної митної служби України
 від 14 квітня 2005 року N 293)

У зв'язку з виходом постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.98 N 984 "Про порядок продажу товарів безмитними магазинами", якою було затверджене Положення про порядок продажу товарів безмитними магазинами, та на виконання окремих пунктів цього Положення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення обліку та звітності під час надходження товарів і продажу їх безмитними магазинами, та ліквідації безмитних магазинів (додається).

2. Управлінню нетарифного регулювання (Пашинний О. І.) зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя І. М.

 

 

Голова Служби

Ю. Соловков

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної
служби України
від 1 жовтня 1998 р. N 614

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 жовтня 1998 р. за N 678/3118

 

 

 

Порядок ведення обліку та звітності
під час надходження товарів і продажу їх безмитними магазинами, та ліквідації безмитних магазинів

1. Загальні положення

Порядок ведення обліку та звітності під час надходження товарів і продажу їх безмитними магазинами, та ліквідації безмитних магазинів (далі - Порядок) розроблено з метою впорядкування діяльності безмитних магазинів та на виконання пунктів 40, 47, 48 та 59 Положення про порядок продажу товарів безмитними магазинами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.98 N 984 (далі - Положення).

Товари, що надходять до безмитного магазину та реалізуються в ньому, відповідно до пунктів 29 та 38 Положення підлягають декларуванню шляхом заповнення вантажної митної декларації (далі - ВМД) згідно з розділом 7 Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі, затвердженого наказом Держмитслужби від 30.06.98 N 380 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.07.98 за N 469/2909.

2. Облік і звітність

2.1. Товари після надходження до безмитного магазину повинні бути задекларовані згідно з пунктом 29 Положення та зареєстровані власником (керівником) безмитного магазину в електронній базі даних або у книзі обліку за формою, наведеною у додатку 1. Власник (керівник) безмитного магазину за узгодженням з митницею має право доповнювати зазначену форму додатковими графами. Книга обліку ведеться власником (керівником) безмитного магазину або уповноваженою ним особою. Сторінки книги обліку нумеруються, вона попередньо прошивається, підписується начальником митниці або його заступником та скріплюється печаткою митниці. Посадова особа митного органу, яка здійснила митне оформлення товарів, що надійшли до безмитного магазину, підтверджує цей факт шляхом обведення заповнених граф у книзі обліку з проставлянням відбитка особистої номерної печатки.

Власник (керівник) безмитного магазину забезпечує збереження книги обліку, ведення її без виправлень.

При застосуванні електронної бази даних після кожного надходження товарів до безмитного магазину та їх реєстрації реєстри роздруковуються у 2 примірниках. На друкованих примірниках посадова особа митниці, яка здійснила митне оформлення, проставляє відбиток особистої номерної печатки, а власник (керівник) безмитного магазину - відбиток печатки безмитного магазину. Один примірник друкованих реєстрів передається митниці, а другий залишається у власника безмитного магазину.

2.2. Записи про реалізовані товари та отримані кошти повинні робитися щоденно у спеціальних книгах або в реєстрах у друкованому вигляді. Форма спеціальної книги або реєстрів установлюється власником (керівником) безмитного магазину за погодженням з митницею.

Сторінки спеціальної книги нумеруються, вона попередньо прошивається, підписується начальником митниці або його заступником та скріплюється печаткою митниці.

Реєстри в разі їх застосування друкуються щодня у 2 примірниках. На них проставляється відбиток особистої номерної печатки посадової особи митниці, у присутності якої відповідно до пункту 15 Положення закривається безмитний магазин. Один примірник залишається в безмитному магазині, а другий передається митниці, при цьому він має бути підписаний власником (керівником) безмитного магазину або уповноваженою ним особою.

2.3. Власник (керівник) безмитного магазину зобов'язаний на початку кожного місяця подавати митниці звіт про товари, що надійшли та реалізовані у безмитному магазині, за формою, наведеною у додатку 2.

Власник (керівник) безмитного магазину за узгодженням з митницею має право доповнювати зазначену форму додатковими графами.

Книга обліку та спеціальні книги після їх закінчення передаються власником (керівником) безмитного магазину або уповноваженою ним особою митниці. Передача здійснюється за актом про прийняття-передання, що оформляється за формою, наведеною у додатку 3.

3. Ліквідація безмитного магазину

Безмитний магазин ліквідується у таких випадках:

а) у разі анулювання дозволу на право відкриття безмитного магазину (далі - Дозвіл);

б) на підставі заяви власника за його бажанням; при цьому Дозвіл скасовується.

Заява щодо ліквідації безмитного магазину за власним бажанням власника подається ним митниці, в зоні діяльності якої знаходиться безмитний магазин. Після розгляду заява надсилається на адресу Держмитслужби із супровідним листом, підписаним начальником митниці та погодженим з командиром загону прикордонного контролю.

Рішення про анулювання Дозволу або його скасування на підставі заяви власника про ліквідацію за його бажанням безмитного магазину ухвалюється у формі спільного наказу Держмитслужби та Держкомкордону, при цьому оригінал Дозволу надсилається митницею до Держмитслужби.

При анулюванні Дозволу - з моменту складання протоколу про порушення, а при скасуванні - з моменту надходження до митниці спільного наказу Держмитслужби та Держкомкордону про скасування Дозволу забороняються розміщення нових партій товарів, а також реалізація товарів у безмитному магазині; усі товари, що знаходяться у торговельних залах та допоміжних приміщеннях безмитного магазину, підлягають при цьому негайному переміщенню на склад магазину.

У триденний термін після отримання наказу про анулювання Дозволу або його скасування на підставі заяви власника про ліквідацію за його бажанням безмитного магазину наказом по митниці приймається рішення про ліквідацію безмитного магазину та створюється комісія з ліквідації магазину (далі - Комісія), яка проводить інвентаризацію, перевірку роботи безмитного магазину, складає опис товарів, що знаходяться в магазині; при цьому термін роботи Комісії не повинен перевищувати 10 календарних днів.

Склад Комісії визначається наказом по митниці.

Акт про результати роботи Комісії надсилається до Держмитслужби.

По закінченні роботи Комісії товари, що знаходяться у безмитному магазині, підлягають декларуванню його власником (керівником) до іншого митного режиму згідно з пунктом 8 Положення.

Товари, які знаходяться в безмитному магазині, але з будь-яких причин не заявлені до іншого митного режиму, зберігаються під митним контролем на складі безмитного магазину з нарахуванням митних зборів за перебування товарів під митним контролем у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.97 N 65 "Про ставки митних зборів". Відповідальність за сплату цих митних зборів покладається на власника безмитного магазину або особу, яка буде проводити декларування товарів на підставі договору, відповідно до статей 47 та 48 Митного кодексу України.

По закінченні встановленого частиною першою статті 89 Митного кодексу України терміну зберігання товарів під митним контролем, тобто після 6 місяців з дати набрання чинності наказом про ліквідацію безмитного магазину, ці товари підлягають реалізації або ними розпоряджаються відповідно до положень статті 94 Митного кодексу України.

4. Заключні положення

Начальник митного органу, в зоні діяльності якого знаходиться безмитний магазин, на основі вимог Положення та цього Порядку розробляє технологічну схему, яка повинна забезпечувати:

а) контроль за чітким веденням книг обліку товарів, що надходять до безмитного магазину, спеціальних книг зі щоденними записами про реалізовані товари та отримані кошти;

б) затвердження форми спеціальної книги про реалізовані товари та отримані кошти;

в) якісний контроль щомісячних звітів про реалізовані товари;

г) комплексний контроль за надходженням товарів, їх реалізацією та оформленням у митному відношенні відповідно до пункту 8 Положення;

ґ) контроль та облік вантажних митних декларацій.

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 1
до наказу Держмитслужби України
від 01.10.98 N 614

 

 

 

Книга обліку товарів, що надійшли до безмитного магазину

**************************************************************************************************************
*       Надходження товарів до безмитного магазину       *     Реалізовані товари     *
**************************************************************************************************************
* N з/п * Дата * N ВМД *Найменування * N товаро-  * Кіль * Підпис *N ВМД, за якою *  Підпис  *Примітки *
*    *    * при *  товару  * супровідн. *кість, * влас- *  оформлено  * власника *     *
*    *    *надхо- *       * документа  * шт. * ника * реалізовані *(керівника) *     *
*    *    *дженні *       *  (інвойс,  *    *(керів- *  товари   *  магаз.  *     *
*    *    *    *       *накладна, CMR *    * ника) *        *      *     *
*    *    *    *       *  тощо)   *    * магаз. *        *      *     *
**************************************************************************************************************
*  1  *  2  *  3  *   4   *   5    *  6  *  7  *    8    *   9   *  10  *
**************************************************************************************************************
*    *    *    *       *       *    *    *        *      *     *
**************************************************************************************************************
*    *    *    *       *       *    *    *        *      *     *
**************************************************************************************************************

Примітка: Графи 8 та 9 заповнюються власником (керівником) безмитного магазину або уповноваженою ним особою за таких умов:

а) коли реалізовано весь товар, що надійшов за ВМД, зазначеною у графі 3;

б) разом з графою 10 - за потреби митного оформлення товару відповідно до пункту 8 Положення.

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 2
до наказу Держмитслужби України
від 01.10.98 N 614

 

 

 

Форма щомісячного звіту про товари, що надійшли та
реалізовані у безмитному магазині

*********************************************************************************************************************
*Найменування * N та дата * Кількість *Кількість товару, * N та дата  * Кількість  * N та дата  * Залишок *
*  товару  * ВМД при  * товару при * реалізованого  *ВМД на товар, *  товару,  *ВМД на товар, * товару на *
*       *надходженні *надходженні *  у безмитному  * реалізований * оформленого * оформлений *дату звіту *
*       * товару до *      *   магазині   * у безмитному *згідно з п. 8 *згідно з п. 8 *      *
*       * безмитного *      *         *  магазині  * Положення  * Положення  *      *
*       * магазину *      *         *       *       *       *      *
*********************************************************************************************************************
*   1   *   2   *   3   *    4     *   5    *   6    *   7    *   8   *
*********************************************************************************************************************
*       *      *      *         *       *       *       *      *
*********************************************************************************************************************
*       *      *      *         *       *       *       *      *
*********************************************************************************************************************
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 3
до наказу Держмитслужби України
від 01.10.98 N 614

 

 

 

Акт
про прийняття-передання спеціальних книг та книг обліку

N_______              від "___" ___________ 199__ р.
   
   
   Я, __________________________________________________________
     (посада та ПІБ посадової особи митного органу,
            
_________________________________________________________________,
            назва митного органу)
 
   прийняв, а __________________________________________________
         (посада та ПІБ представника безмитного магазину)
  
__________________________________________________________________
          (назва безмитного магазину)
 
   передав спеціальну книгу/книгу обліку зі щоденними записами
           (непотрібне викреслити)
   для зберігання протягом п'яти років.
  
__________________________________________________________________
       (стан спеціальної книги або книги обліку)
  
__________________________________________________________________
  
__________________________________________________________________
   
   
_________________________         ________________________
 (підпис посадової особи           (підпис представника
  митн. органу)               безмитного магазину)
   
     М.П.                     М.П.
 

 

Опрос