Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об инспекции государственного портового надзора морских рыбных портов Украины

Государственный комитет рыбного хозяйства Украины (1)
Положение, Приказ от 24.09.1998 № 131
Утратил силу

Про затвердження Положення про інспекцію державного портового нагляду морських рибних портів України

Наказ Державного комітету рибного господарства України
від 24 вересня 1998 року N 131

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 жовтня 1998 р. за N 655/3095

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 15 квітня 2013 року N 259)

Відповідно до статті 86 Кодексу торговельного мореплавства України, з метою захисту інтересів держави, створення правової бази регулювання відносин, пов'язаних із забезпеченням безпеки мореплавства, охороною людського життя на морі, попередженням забруднення моря із суден, веденням рибного промислу, морських перевезень та іншою діяльністю флоту рибної галузі, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про інспекцію державного портового нагляду морських рибних портів України (додається).

2. Відділу юридичного обслуговування подати Положення про інспекцію державного портового нагляду морських рибних портів України до Міністерства юстиції на державну реєстрацію.

3. Начальникам морських рибних портів, капітанам морських рибних портів України організувати роботу згідно з вимогами цього Положення.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету Бондаренка В. І. 

 

 

В. о. Голови Комітету

В. Бондаренко

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету
рибного господарства України
від 24 вересня 1998 р. N 131

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 жовтня 1998 р. за N 655/3095

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про інспекцію державного портового нагляду морських рибних портів України

1. Загальні положення

1.1. Положення про інспекцію державного портового нагляду морських рибних портів України (далі - Положення) розроблено на виконання вимог Кодексу торговельного мореплавства України (далі - КТМ) і поширює свою дію на інспекцію державного портового нагляду морських рибних портів України (далі - ІДПН). Положення визначає статус, типову структуру та функції ІДПН.

1.2. ІДПН є органом державного нагляду у сфері забезпечення безпеки мореплавства суднами, що заходять до морського рибного порту, дотримання вимог щодо охорони людського життя на морі, запобігання забрудненню території та акваторії порту, а також міжнародних договорів у галузі регулювання рибальства й здійснює процедури контролю держави порту у відповідності до вимог міжнародних угод і чинного законодавства України.

1.3. ІДПН створюється, реорганізовується, ліквідовується наказом Державного комітету рибного господарства України й здійснює свої повноваження на засадах господарського розрахунку згідно з цим Положенням.

1.4. ІДПН очолює капітан морського рибного порту (далі - капітан порту). Капітан порту здійснює функції керівника ІДПН на підставі Положення про капітана морського рибного порту і цього Положення.

1.5. Штатний розклад та чисельність ІДПН затверджується Державним комітетом рибного господарства України за поданням капітана порту. Капітан порту розподіляє функціональні обов'язки поміж служб, встановлює форму, систему та розміри зарплати працівникам ІДПН відповідно до вимог чинного законодавства, затверджує посадові інструкції працівників ІДПН, правила розпорядку дня.

1.6. Працівники ІДПН під час виконання посадових обов'язків повинні носити затверджений формений одяг з відповідними посадовим категоріям знаками розрізнення, службовий нагрудний знак та особисте службове посвідчення затвердженого зразка.

1.7. ІДПН має штамп із зображенням власної назви Інспекції державного портового нагляду та назвою органу управління українською та англійською мовами.

1.8. Приміщення працівників ІДПН мають бути обладнані потрібними сучасними засобами зв'язку для забезпечення зв'язку із:

суднами біля причалів, на акваторії порту, в портопунктах і на найближчих підходах до порту;

береговими установами, як за місцем розташування, так і в інших містах України, а також закордонними установами.

2. Основні задачі й функції ІДПН

2.1. Під час здійснення своїх повноважень працівники ІДПН керуються чинним законодавством України, наказами й інструкціями Державного комітету рибного господарства України, вимогами міжнародних угод у сфері безпеки мореплавства, збереження людського життя на морі, попередження забруднення довкілля.

2.2. ІДПН розв'язує такі завдання:

2.2.1. Забезпечення безпеки мореплавства в межах портових вод, визначених в Обов'язковій постанові по морському рибному порту, та на підходах до порту.

2.2.2. Збереження людського життя, судна й вантажів, запобігання забрудненню довкілля, попередження аварійних морських подій шляхом перевірки суден на відповідність їх вимогам міжнародних угод, під дію яких потрапляють судна, та вимогам чинного законодавства України.

2.2.3. Визначення морехідного стану суден шляхом перевірки їх, у відповідності до процедури контролю держави порту, на виконання вимог чинного законодавства України та міжнародних угод, під дію яких потрапляють судна.

2.3. Функції нагляду ІДПН щодо безпеки мореплавства поширюються на національні та, у відповідності до норм міжнародного морського права, іноземні судна.

2.4. На ІДПН покладаються функції нагляду, контролю, інспектування, розслідування аварійних морських подій, які здійснюються службами, що створюються капітаном порту із працівників ІДПН.

3. Служби та умови призначення працівників ІДПН

3.1. До складу ІДПН входять наступні служби, мінімальний перелік яких складає:

портовий нагляд;

морська інспекція;

реєстрації суден;

оформлення дипломів і паспортів;

фінансово-бухгалтерська;

державна лоцманська служба.

3.2. Умови призначення фахівців, підпорядкованих капітану порту:

3.2.1. На посаду заступника капітана порту призначаються особи, що мають вищу освіту, диплом капітана дальнього плавання й стаж роботи на посаді капітана морського судна не менше 5 років. У портах 3-го розряду заступником капітана порту можуть призначатися особи, що мають вищу освіту, диплом капітана дальнього плавання й стаж роботи на посаді капітана морського судна не менше 3 років.

3.2.2. На посаду капітана портового нагляду морського рибного порту й капітана портового нагляду портового пункту призначаються особи, що мають вищу освіту, диплом капітана дальнього плавання й стаж роботи на посаді капітана судна не менше 3 років.

3.2.3. На посаду морських інспекторів призначаються особи, що мають вищу освіту, диплом капітана дальнього плавання, диплом механіка з експлуатації двигунів внутрішнього згорання (далі - ДВЗ) першого розряду, диплом електромеханіка першого розряду, диплом рефмеханіка першого розряду та стаж роботи на відповідних посадах не менше 3 років.

3.2.4. На посаду корабельного інженера призначаються особи, що мають вищу або середню освіту, диплом інженера-кораблебудівника або диплом механіка з експлуатації ДВЗ першого або другого розряду й стаж роботи на посаді суднового механіка не менше 3 років.

3.2.5. На посаду інспектора портового нагляду призначаються особи, що мають диплом не нижче штурмана малого плавання й стаж роботи на посаді судноводія не менше 3 років.

3.2.6. На посаду державного морського лоцмана призначаються особи у відповідності до вимог Положення про державних морських лоцманів.

3.2.7. У портах 3-го розряду до заміщення посад, наведених у пп. 3.2.2 - 3.2.5 цього Положення, допускаються особи з вищою освітою, дипломом штурмана дальнього плавання, механіка ДВЗ другого розряду зі стажем роботи за фахом не менше 3 років.

3.3. Працівники портових пунктів морського рибного порту входять до складу підрозділів ІДПН.

3.4. Служба портового нагляду:

3.4.1. До складу служби входять: старший капітан портового нагляду (керівник служби), черговий капітан портового нагляду, інспектор портового нагляду, морський інспектор (корабельний інженер). (Наявність та кількість кожної із посад визначається капітаном порту).

3.4.2. Служба портового нагляду функціонує цілодобово. З цією метою працівники служби розподіляються на зміни. Склад зміни портового нагляду не може бути менше 2 працівників: капітан портового нагляду та інспектор портового нагляду. До складу зміни включається лоцман. Організовує та керує роботою зміни черговий капітан портового нагляду.

3.4.3. До функціональних обов'язків служби відносяться:

перевірка придатності суден до виходу в море, оформлення документів на відхід та прихід суден;

нагляд за виконанням у порту вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки мореплавства, збереження людського життя на морі, запобігання забрудненню із суден моря та довкілля;

перевірка підготовленості причалів для швартовних операцій;

надання дозволів на швартовні операції в порту;

нагляд за безпекою мореплавства на акваторії порту та на підходах до порту;

перевірка надійності кріплення суден до причалів, вахтової служби, перебування на штатних місцях виставлених відповідних вогнів і знаків на суднах і сигнальних станціях порту;

складання протоколів на порушників для притягнення їх до адміністративної відповідальності.

3.5. Служба морської інспекції:

3.5.1. До складу морської інспекції входять старший інспектор і інспектор. Керівником служби є старший інспектор.

3.5.2. До функціональних обов'язків служби відносяться:

розслідування випадків порушень суднами флоту рибного господарства режиму плавання й промислу;

розслідування аварійних морських подій (далі - АМП) з національними суднами;

розслідування АМП з іноземними суднами, які трапилися у водах, що перебувають під юрисдикцією України;

розслідування АМП з іноземними суднами у випадках звернення офіційних органів держави прапора;

розслідування випадків порушення правил попередження зіткнення суден (міжнародних і місцевих);

облік АМП.

3.6. Служба реєстрації суден:

3.6.1. Керівником служби є інспектор.

3.6.2. До функціональних обов'язків служби відносяться:

внесення (виключення) суден до (з) Державного суднового реєстру України та до (з) Суднової книги України;

оформлення суднових документів;

оформлення дозволів на роботи із затонулим у морі майном;

погодження дозволів на виконання будівельних, гідротехнічних і інших робіт на акваторії та території порту.

3.7. Служба оформлення дипломів та паспортів:

3.7.1. Керівником служби є старший інспектор.

3.7.2. До функціональних обов'язків служби відносяться:

видача та облік посвідчень особи моряка;

видача дипломів, підтверджень до дипломів, кваліфікаційних свідоцтв на підставі протоколів Державної кваліфікаційної комісії;

надання інформації до Центральної Державної кваліфікаційної комісії про видані документи.

3.8. Функціональні обов'язки працівників фінансово-бухгалтерської служби та державної лоцманської служби визначаються капітаном морського рибного порту.

4. Права посадових осіб ІДПН

Посадові особи ІДПН морських рибних портів мають право:

безперешкодно у будь-який час відвідувати судна, які перебувають біля причалів та на акваторії порту з метою їх перевірки;

під час перебування на підприємствах безкоштовно використовувати їхні засоби зв'язку й транспорту для попередження аварійних морських подій та забруднення моря із суден, для надання допомоги та ліквідації наслідків;

одержувати в установленому порядку від судновласників та органів управління матеріали й документи, потрібні для виконання покладених на ІДПН завдань;

складати акти перевірок суден та протоколи про порушення чинного законодавства й правил щодо безпеки мореплавства, порядку в порту, попередження забруднення моря із суден;

подавати претензії щодо відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок нехтування вимогами щодо безпеки мореплавства, збереження людського життя на морі, попередження забруднення моря із суден;

залучати за погодженням фахівців, експертів для участі в розслідуваннях аварійних морських подій;

викликати громадян та посадових осіб для отримання пояснень у випадках розслідування аварійних морських подій;

складати приписи підприємствам, закладам, посадовим особам щодо виконання вимог нормативно-правових актів у сфері безпеки мореплавства, збереження людського життя на морі, попередження забруднення моря із суден;

обмежувати тимчасово рух на акваторії порту у випадках виникнення надзвичайних ситуації;

надавати пропозиції стосовно підвищення рівня безпеки мореплавства й запобігання забрудненню моря із суден;

брати участь у розробленні Обов'язкової постанови по морському рибному порту.

5. Відповідальність працівників ІДПН

Працівники ІДПН несуть відповідальність за належне виконання службових обов'язків згідно з чинним законодавством України.

____________ 
 
 

Опрос