Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о сертификации лиц, осуществляющих профессиональную деятельность с ценными бумагами в Украине

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 29.07.1998 № 93
Утратил силу

Про затвердження Положення про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 29 липня 1998 року N 93

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 жовтня 1998 р. за N 631/3071

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25 травня 2000 року N 65
,
 від 11 травня 2004 року N 178
,
 від 15 липня 2008 року N 773
,
 від 15 липня 2008 року N 774
,
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 12 січня 2012 року N 2
,
 від 12 січня 2012 року N 3

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 13 серпня 2013 року N 1464)

З метою забезпечення контролю за діяльністю осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами, та відповідно до пункту 17 статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні (додається).

2. Контрольно-правовому управлінню (М. Бурмака) забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України.

3. Встановити, що особи, які безпосередньо здійснюють операції на ринку цінних паперів, а також керівні посадові особи юридичних осіб, які до набуття чинності цим рішенням отримали відповідний дозвіл на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, повинні пройти сертифікацію в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку протягом 6 місяців після набуття чинності цим рішенням.

4. Управлінням регулювання ринку цінних паперів (К. Отченаш), контрольно-правовому (М. Бурмака), нагляду за інфраструктурою ринку цінних паперів (В. Лісовий), регулювання інвестиційної діяльності (М. Юхно), регулювання діяльності організаторів торгівлі цінними паперами та саморегульованих організацій (Н. Пугач) у місячний термін після набуття чинності цим рішенням внести пропозиції на розгляд Комісії щодо:

а) змін до відповідних нормативно-правових актів Комісії про видачу дозволів на здійснення всіх видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, передбачивши наявність у юридичних осіб сертифікованих осіб як одну з підстав для отримання зазначених дозволів;

б) змін до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого наказом Комісії від 24.09.96 N 215 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.10.96 за N 584/1609;

в) включення до звітності професійних учасників ринку цінних паперів переліку та інформації про сертифікованих посадових осіб, які здійснюють операції на ринку цінних паперів, та керівних посадових осіб юридичних осіб.

5. Встановити, що нормативно-правові акти Комісії про видачу дозволів на здійснення всіх видів професійної діяльності на ринку цінних паперів та про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку діють у тій частині, що не суперечить цьому Положенню.

6. Управлінню справами (І. Купрієнко) забезпечити виготовлення бланків сертифікатів для осіб, які здійснюють операції на ринку цінних паперів, та заяв-анкет.

7. Контрольно-правовому управлінню (М. Бурмака) за участю відповідних управлінь організувати розгляд документів на отримання особами сертифікатів відповідно до встановлених вимог.

8. Управлінню інформаційно-комп'ютерних систем (В. Чанцев) разом з Контрольно-правовим управлінням (М. Бурмака) у двомісячний термін забезпечити розробку програмного забезпечення для ведення бази даних сертифікованих осіб.

9. Прес-центру Комісії забезпечити опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Ромашка.

 

 

Голова Комісії

О. Мозговий

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
від 29 липня 1998 р. N 93

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 жовтня 1998 р. за N 631/3071

ПОЛОЖЕННЯ
про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні

1. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює порядок проведення Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) сертифікації осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні.

Сертифікація - взяття на облік осіб, які здійснюють або мають намір здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні і відповідають вимогам цього Положення.

1.2. Сертифікації підлягають особи, які безпосередньо здійснюють або мають намір безпосередньо здійснювати операції на ринку цінних паперів, а також керівні посадові особи юридичних осіб, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів і мають відповідну ліцензію Комісії (далі - ліцензіат).

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.01.2012 р. N 3)

1.3. Сертифікат за встановленою формою згідно з додатком 1 видається відповідно до наказу Голови Комісії та є чинним на всій території України.

Дата видачі наказу Голови Комісії є датою видачі сертифіката, що зазначається на бланку сертифіката. Сертифікованою особа вважається з дати видачі відповідного наказу Голови Комісії.

1.4. Бланки сертифікатів оформляються протягом трьох робочих днів з дати видачі відповідного наказу Голови Комісії про видачу або продовження терміну дії сертифікатів.

1.5. Сертифікат видається на термін дії кваліфікаційного посвідчення. Дата закінчення терміну дії сертифіката зазначається на бланку сертифіката.

(пункт 1.3 замінено пунктами 1.3 - 1.5 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.07.2008 р. N 774,
у зв'язку з цим пункти 1.4 - 1.8 уважати відповідно пунктами 1.6 - 1.10)

1.6. Сертифікат підписується Головою Комісії або уповноваженою посадовою особою Комісії та засвідчується печаткою.

1.7. Комісія веде журнал реєстрації виданих сертифікатів особам, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні (надалі - журнал реєстрації виданих сертифікатів), за встановленою формою згідно з додатком 2.

1.8. Записи в журналі реєстрації виданих сертифікатів ведуться українською мовою згідно зі статтею 11 Закону України "Про мови в Україні".

1.9. Журнал реєстрації виданих сертифікатів повинен бути пронумерований, прошнурований, завірений печаткою Комісії та зберігатися на протязі 10 років після останнього запису.

1.10. Подовження терміну дії сертифіката здійснюється у порядку, встановленому для його отримання. Для подовження терміну дії сертифіката особа подає документи згідно з розділом 3.1 цього Положення не менш як за 30 днів до закінчення терміну дії сертифіката.

2. Умови проходження сертифікації

2.1. Для сертифікації особа повинна відповідати таким вимогам:

а) мати кваліфікаційне посвідчення фахівця з відповідної спеціалізації, яке видається у порядку, встановленому Комісією;

б) не бути за вироком суду позбавленою права посідати певні посади та займатися певною діяльністю;

в) не мати непогашеної судимості за господарські та посадові злочини.

2.2. Підставою для відмови особі в сертифікації можуть бути:

а) невідповідність поданих документів вимогам цього Положення;

б) невідповідність вимогам, установленим у пункті 2.1 цього Положення;

в) звільнення з роботи відповідно до пунктів 2, 3, 8 частини 1 статті 40 та пунктів 1, 2 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю України, якщо робота була пов'язана з діяльністю на ринку цінних паперів;

г) анулювання сертифіката на підставі підпунктів "з" - "й" пункту 4.1 глави 4 цього Положення, якщо з дати його анулювання пройшло менше року.

(пункт 2.2 доповнено підпунктом "г" згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.01.2012 р. N 3)

2.3. Про відмову в сертифікації Комісією повідомляється особі письмово з зазначенням підстав у відмові.

3. Порядок подання та розгляд документів для отримання сертифіката

3.1. Для отримання сертифіката особа подає в Комісію такі документи:

а) заяву-анкету за встановленою формою згідно з додатком 3;

б) копію документа про освіту;

в) копію кваліфікаційного посвідчення фахівця з відповідної спеціалізації, яке видається у порядку, встановленому Комісією;

г) витяг з трудової книжки особи за останні 3 роки та документи, що підтверджують трудові відносини у разі сумісництва, засвідчені в установленому порядку;

ґ) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

д) електронну форму інформації про особу на дискеті 3,5" за встановленим форматом згідно з додатком 4 та її паперову копію;

е) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

є) копію платіжного документа про перерахування плати за реєстрацію документів для сертифікації особи, що здійснює професійну діяльність з цінними паперами в Україні.

(пункт 3.1 доповнено підпунктом "є" згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.05.2000 р. N 65)

3.2. Подані документи реєструються в журналі реєстрації одержаних документів, у якому фіксуються: дата подання; прізвище, ім'я, по батькові особи-подавача; кількість аркушів документів; відмітка про сертифікацію (відмову в сертифікації).

3.3. Термін розгляду документів для отримання сертифіката не повинен перевищувати тридцяти днів з дня одержання заяви-анкети та документів згідно з пунктом 3.1 цього Положення.

3.4. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, яка міститься в документах, наданих до Комісії для отримання сертифіката.

3.5. У разі надходження до Комісії скарги на діяльність посадової або юридичної особи, яка здійснює або має намір здійснювати операції з цінними паперами або професійну діяльність на ринку цінних паперів, термін розгляду документів для отримання сертифіката може бути подовжений до закінчення розгляду скарги відповідно до вимог чинного законодавства.

3.6. У разі змін у відомостях стосовно трудової діяльності особа, яка має сертифікат на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, якщо вона входить до переліку сертифікованих осіб ліцензіата, що безпосередньо здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів, повинна в місячний строк надати до відділу координації підготовки фахівців фондового ринку департаменту методології регулювання ринку цінних паперів Комісії таку інформацію:

(абзац перший пункту 3.6 у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.07.2008 р. N 773)

а) засвідчену в установленому порядку копію трудової книжки, якщо особа прийнята на основне місце роботи до юридичної особи, яка здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів;

б) засвідчену в установленому порядку копію трудової книжки, якщо особа звільнена з основного місця роботи у юридичної особи, яка здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів;

в) засвідчені в установленому порядку копію наказу, якщо особа прийнята на роботу за сумісництвом до юридичної особи, яка здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів, та копію трудової книжки;

(підпункт "в" пункту 3.6 у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.07.2008 р. N 773)

г) засвідчену в установленому порядку копію наказу про звільнення з роботи, якщо особа працювала за сумісництвом у юридичної особи, яка здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів.

(пункт 3.6 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 11.05.2004 р. N 178)

3.7. Особа, яка порушує пункт 3.6 цього Положення, несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Порушення пункту 3.6 цього Положення є підставою для анулювання сертифіката або відмови у продовженні терміну дії сертифіката відповідної особи.

(Положення доповнено новим пунктом 3.7 згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.05.2004 р. N 178,
у зв'язку з цим пункт 3.7 вважати пунктом 3.8)

3.8. У разі втрати виданого Комісією сертифіката особі видається його дублікат. Для одержання дубліката сертифіката особою до Комісії подається заява з зазначенням обставин втрати.

4. Підстави для анулювання сертифіката

4.1. Сертифікат може бути анульований у порядку, визначеному главою 5 цього Положення, за таких підстав:

а) неподання посадовою особою ліцензіата, яка відповідає за даний напрям роботи, адміністративних даних, передбачених нормативно-правовими актами Комісії, що регулюють порядок складання та подання цих даних, що здійснено більше двох разів протягом звітного року, внаслідок порушення своїх посадових обов'язків за наявності належного документального підтвердження цього факту;

б) передача посадовою особою ліцензіата-реєстратора, яка відповідає за даний напрям роботи, іншій особі реєстру власників іменних цінних паперів з порушенням вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, внаслідок порушення своїх посадових обов'язків за наявності належного документального підтвердження цього факту;

в) прийняття посадовою особою ліцензіата-реєстратора, яка відповідає за даний напрям роботи, від іншої особи нового реєстру власників іменних цінних паперів з порушенням вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, яке призвело до подвійного ведення реєстру власників іменних цінних паперів цього емітента, або призвело до втрати інформації про облік іменних цінних паперів, або завдало іншої шкоди акціонерам, або емітенту, або державі, внаслідок порушення своїх посадових обов'язків за наявності належного документального підтвердження цього факту;

г) порушення посадовою особою ліцензіата-реєстратора, яка відповідає за даний напрям роботи, вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та/або обслуговування особою ліцензіата операцій з цінними паперами на рахунках у цінних паперах без забезпечення можливості відновлення інформації щодо зареєстрованих осіб та належних їм цінних паперів, внаслідок порушення своїх посадових обов'язків, якщо це призвело до втрати інформації про облік іменних цінних паперів або завдало іншої шкоди акціонерам, або емітенту, або державі, за наявності належного документального підтвердження цього факту;

ґ) здійснення посадовою особою ліцензіата-реєстратора, яка відповідає за даний напрям роботи, підтвердження достовірності підпису власника (уповноваженої особи власника) цінних паперів на передавальному розпорядженні з порушенням вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, якщо це призвело до внесення до системи реєстру недостовірної інформації, за наявності належного документального підтвердження цього факту;

д) притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов'язане з діяльністю на фондовому ринку, більше двох разів протягом звітного року посадової особи ліцензіата, яка відповідає за даний напрям роботи, внаслідок порушення своїх посадових обов'язків;

е) здійснення посадовою особою ліцензіата-професійного учасника фондового ринку, яка відповідає за даний напрям роботи, з порушенням своїх посадових обов'язків виконання операцій на умовах, визначених клієнтом у дорученнях, наданих ним професійному учаснику фондового ринку, за наявності належного документального підтвердження цього факту;

є) невиконання посадовою особою ліцензіата-зберігача, яка відповідає за даний напрям роботи, вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, щодо складання та надання облікового реєстру власників іменних цінних паперів за розпорядженням реєстроутримувача або депозитарію, оформленого та наданого відповідно до законодавства, внаслідок порушення своїх посадових обов'язків, якщо це завдало шкоди емітенту, або акціонерам, або державі, за наявності належного документального підтвердження цього факту;

ж) неповідомлення посадовою особою ліцензіата, яка відповідає за даний напрям роботи, зареєстрованих осіб або депонентів про зміну місцезнаходження ліцензіата (якщо таке повідомлення передбачено умовами договору з цим депонентом), якщо це завдало шкоди відповідно зареєстрованим особам або депонентам, за наявності належного документального підтвердження цього факту;

з) судового рішення, яке набрало законної сили відповідно до законодавства, щодо притягнення особи до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

и) вироку суду щодо заборони займати свою посаду та займатися професійною діяльністю на фондовому ринку;

і) звільнення особи з роботи відповідно до пунктів 2, 3, 8 частини першої статті 40 та пунктів 1, 2 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України, якщо робота була пов'язана з діяльністю на фондовому ринку;

й) анулювання Комісією ліцензії на провадження ліцензіатом відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку за однією з підстав, передбачених підпунктами 1.4 - 1.9, 1.13, 1.15, 1.16 пункту 1 глави 4 Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Комісії від 23.06.2006 N 432, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.08.2006 за N 976/12850, та підпунктами "в" - "д", "ж", "з", "ї" пункту 2 розділу IX Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Комісії від 26.05.2006 N 341, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.07.2006 за N 864/12738. Ця підстава застосовується виключно до керівника ліцензіата.

(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.07.2008 р. N 773
,
 у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 12.01.2012 р. N 3)

4.2. Особа може подати заяву з додаванням відповідних документів на отримання нового сертифіката на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, якщо анулювання сертифіката здійснювалось на підставі підпунктів "з" - "й" пункту 4.1 глави 4 цього Положення, не раніше ніж через один рік з дати прийняття рішення про анулювання попереднього сертифіката.

(главу 4 доповнено новим пунктом 4.2 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.07.2008 р. N 773
,
 пункт 4.2 у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 12.01.2012 р. N 3)

4.3. Саморегулівна організація фондового ринку надає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію щодо порушення особою, яка має сертифікат на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, законодавства про цінні папери.

(главу 4 доповнено новим пунктом 4.3 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.07.2008 р. N 773,
у зв'язку з цим пункт 4.2 уважати пунктом 4.4)

4.4. У разі звільнення особи на підставі пункту 4.1.б цього Положення, юридична особа надає інформацію до Комісії у двотижневий термін.

5. Порядок анулювання сертифіката

5.1. Анулювання сертифіката здійснюється на підставі відповідних документів, які підтверджують обставини, зазначені в пункті 4.1 цього Положення, і оформлюється рішенням Комісії.

5.2. Особі, сертифікат якої анулюється згідно з пунктом 5.1 цієї глави, та іншим заінтересованим особам за три тижні до запланованої дати розгляду Комісією питання про анулювання сертифіката надсилається повідомлення про дату, час та місце зазначеного розгляду.

Особа має право бути присутньою на засіданні Комісії під час розгляду відповідного питання про анулювання сертифіката, про що вона повинна надіслати письмове повідомлення не пізніше як за сім днів до запланованої дати розгляду питання на засіданні Комісії.

У разі відсутності на дату розгляду питання на засіданні Комісії письмового повідомлення про намір бути присутньою на засіданні Комісії та/або заінтересованих осіб Комісія має право розглянути питання про анулювання сертифіката в установленому порядку.

(главу 5 доповнено новим пунктом 5.2 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.07.2008 р. N 773,
у зв'язку з цим пункти 5.2 - 5.4 вважати відповідно пунктами 5.3 - 5.5)

5.3. Про анулювання сертифіката фізичній та юридичній особі повідомляється письмово у двотижневий термін після прийняття рішення Комісії з зазначенням підстав анулювання.

5.4. Запис про анулювання сертифіката проводиться в журналі реєстрації виданих сертифікатів.

5.5. Рішення про відмову в сертифікації або анулювання сертифіката може бути оскаржено особою до суду.

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 1
до Положення про сертифікацію осіб,
що здійснюють професійну діяльність
з цінними паперами в Україні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

СЕРТИФІКАТ

   N ______            від "____"__________199__ р.
                  
  
Виданий___________________________________________________________
           (прізвище, ім'я, по батькові)
   
про те, що він (вона) сертифікований(а) Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку фахівець і має право здійснювати
професійну діяльність з цінними паперами в Україні
  
__________________________________________________________________
  
__________________________________________________________________
    (назва виду професійної діяльності з цінними паперами)
   
на підприємствах, які мають відповідний дозвіл Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку.
   
   
   Термін дії сертифіката до "____"__________200___ р.
   
   Голова Державної комісії
   з цінних паперів та фондового ринку
   (Уповноважена особа)     ________  ____________________
                  (підпис)  (прізвище, ініціали)
   
   М.П.           Реєстраційний N ________
   
   Термін дії сертифіката подовжено до "____"____________200__р.
   
   
   Голова Державної комісії
   з цінних паперів та фондового ринку
   (Уповноважена особа)     ________  ____________________
                  (підпис)  (прізвище, ініціали)
   
   М.П.

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 2
до Положення про сертифікацію осіб,
що здійснюють професійну діяльність
з цінними паперами в Україні

ЖУРНАЛ
реєстрації виданих сертифікатів особам,
що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні

NN з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Номер, дата видачі сертифіката

Термін дії сертифіката

Термін дії сертифіката подовжено

Відмітка про отримання сертифіката (підпис особи)

Відмітка про анулювання

Відмітка про отримання дубліката

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 3
до Положення про сертифікацію осіб,
що здійснюють професійну діяльність
з цінними паперами в Україні

До Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
__________________________________________________________________
дата народження, домашня адреса)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(місце роботи, в т. ч. за сумісництвом)

ЗАЯВА-АНКЕТА

   Прошу розглянути надані документи для сертифікації:
                               ****
   - копію документа про освіту;              ****
                               ****
   - копію кваліфікаційного посвідчення;          ****
                               ****
   - копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; ****
                               ****
   - витяг з трудової книжки за останні три роки;      ****
                               ****    
   - документи, що підтверджують трудові відносини в ****
разі сумісництва;                       ****
                               ****
   - електронну форму інформації на дискеті 3,5";      ****
                               ****
   - паперову копію інформації;               ****
                               ****
   - 2 фотокартки розміром 4 х 6 см; ****
   
 - копію платіжного документа про перерахування плати за ****
    реєстрацію документів для сертифікації особи, що    ****
    здійснює професійну діяльність з цінними паперами в  ****
    Україні.                        ****
 
 Повідомляю,  що  я  не  маю  непогашеної  судимості за
адміністративні, господарські та посадові злочини, а також не
був(ла) позбавлений(а) права посідати певні посади та займатися
певною діяльністю.
   
   Паспортні дані:______________________________________________
           (серія, номер паспорта, ким та коли виданий)
   
   
 Даю згоду на обробку вищезазначених моїх персональних даних.

     "___" ____________ 20__ р.

_____________________
(особистий підпис)

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.05.2000 р. N 65
,
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 12.01.2012 р. N 2)

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 4
до Положення про сертифікацію осіб,
що здійснюють професійну діяльність
з цінними паперами в Україні

ФОРМАТ
ведення бази даних про осіб, що
здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні

Прізвище, ім'я та по батькові

Дата народження

Область

Домашня адреса

Місце роботи (основне), телефон

Місце роботи (за сумісництвом), телефон

Освіта, назва навчального закладу, рік закінчення

Серія, номер та дата видачі кваліфікаційного посвідчення

Вид діяльності з цінними паперами

Серія, номер паспорта, ким та коли виданий

Ідентифікаційний номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

____________ 

 

Опрос