Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке зачисления, учета и использования средств, полученных от платы за Государственную регистрацию субъектов предпринимательской деятельности

Минфин, Лицензионная палата Украины
Приказ, Инструкция от 11.09.1998 № 85/186
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок зарахування, обліку й використання коштів, одержаних від плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності 

Наказ Ліцензійної палати України,
Міністерства фінансів України
від 11 вересня 1998 року N 85/186

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 вересня 1998 р. за N 574/3014

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
 Міністерства фінансів України
 від 17 червня 2015 року N 610/566)

На виконання пп. 7 та 8 постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.98 N 740 "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності" та з метою забезпечення єдиного порядку зарахування, обліку й використання коштів, одержаних від плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про порядок зарахування, обліку й використання коштів, одержаних від плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що додається.

2. Наказ ввести в дію з 1 жовтня 1998 року.

3. Начальнику Управління регіональної політики (Блінов Г. В.) та начальнику Управління справами (Репік О. В.) Ліцензійної палати України в 10-денний термін після державної реєстрації наказу "Про затвердження Інструкції про порядок зарахування, обліку й використання коштів, одержаних від плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності" забезпечити доведення регіональними представництвами Ліцензійної палати наказу до відома органів державної реєстрації. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Ліцензійної палати України В. Т. Музичука. 

 

 

Перший заступник Голови
Ліцензійної палати України

 
Ю. І. Дворський 

Заступник Міністра фінансів України

А. В. Литвин 

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Ліцензійної палати України
та Міністерства фінансів України
від 11 вересня 1998 р. N 85/186

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 вересня 1998 р. за N 574/3014

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок зарахування, обліку й використання коштів, одержаних від плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструкція про порядок зарахування, обліку й використання коштів, одержаних від плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності (далі - Інструкція) розроблена на виконання пп. 7 та 8 постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.98 N 740 "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності".

1.2. Метою цієї Інструкції є забезпечення єдиного порядку зарахування, обліку й використання коштів, одержаних від плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності.

1.3. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводиться у виконавчому комітеті міської, районної в місті ради або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації (далі - органи державної реєстрації) за місцезнаходженням або місцем проживання суб'єкта підприємницької діяльності.

1.4. Кошти, одержані від плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, зараховуються в розмірах:

70 відсотків - до місцевих бюджетів за місцезнаходженням (місцем проживання) суб'єктів підприємницької діяльності;

30 відсотків - на рахунок органу, що здійснює державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності.

1.5. Місцевими бюджетами, до яких зараховуються 70 відсотків розміру плати, отриманої від плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, є сільські, селищні, районні у містах та міські бюджети за місцезнаходженням (місцем проживання) суб'єктів підприємницької діяльності.

1.6. Кошти за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності враховуються відповідно до класифікації доходів бюджету за кодом 14060300, а кошти в іноземній валюті за державну реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності за кодом 14060400.

2. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ, ОБЛІКУ Й ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОДЕРЖАНИХ ВІД ПЛАТИ ЗА ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ

2.1. Зарахування плати за державну реєстрацію на рахунки відповідних органів здійснюються шляхом безготівкових розрахунків або шляхом внесення платежів готівкою до установ банків.

Платник самостійно розподіляє загальну суму плати за державну реєстрацію на 30 та 70 відсотків і для їх перерахування (внесення) готує відповідні платіжні документи (платіжні доручення, квитанції, прибуткові касові ордери, заявки на внесення готівки).

2.2. Кошти, що надходять до місцевих бюджетів, використовуються у відповідності із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2.3. Кошти, які надходять на рахунок органу державної реєстрації, є його коштами за дорученнями і використовуються на потреби, передбачені в постанові Кабінету Міністрів України від 25.05.98 N 740 "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності".

2.4. Орган державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності для зберігання коштів від плати за державну реєстрацію (суми за дорученням) відкриває в установі банку окремий поточний рахунок.

Відкриття окремого поточного рахунку здійснюється на підставі документів, визначених нормативними актами Національного банку України.

2.5. Облік коштів, отриманих від плати за державну реєстрацію, здійснюється відповідно до "Инструкции по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на Государственном бюджете СССР", затвердженої наказом Міністерства фінансів СРСР від 10.03.87 N 61.

2.6. Для операцій із сумами, що залишаються в розпорядженні установи, що здійснює реєстрацію, і використовуються для розширення її матеріально-технічної бази, передбачені субрахунки 112 "Поточний рахунок по інших позабюджетних коштах", 176 "Розрахунки по коштах, одержаних на видатки за дорученнями" та 178 "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами". При цьому робляться такі бухгалтерські записи:

а) Надходження сум відповідно до чинного законодавства

Дебет 112, Кредит 176;

б) Проведені видатки за рахунок отриманих коштів

Дебет 213, Кредит 112, 178;

в) Списані проведені видатки

Дебет 176, Кредит 213.

2.7. Перелік витрат, які здійснюються за рахунок 30 відсотків плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, наведено в додатку до цієї Інструкції.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток
до Інструкції про порядок зарахування,
обліку й використання коштів, одержаних
від плати за державну реєстрацію
суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

Перелік
витрат, на які ідуть реєстраційні кошти, та кореспонденцій рахунків за зазначеними витратами

*****************************************************************
*     Витрати      *   Кореспонденція рахунків   *
*****************************************************************
*              *    Дт   *    Кт     *
*****************************************************************
*Придбання комп'ютерної   *   013   *   178     *
*техніки, обладнання     *   213   *   250     *
*оперативної поліграфії,   *   250   *   020     *
*спеціальних меблів,     *   173   *   178     *
*засобів зв'язку       *        *         *
*****************************************************************
*Виготовлення печаток,    *        *         *
*штампів, бланків      *        *         *
*свідоцтв, реєстраційних   *        *         *
*карток та журналів обліку  *   178   *   100     *
*реєстраційних справ     *   213   *   178     *
*****************************************************************
*Придбання витратних     *        *         *
*матеріалів для       *        *         *
*забезпечення роботи     *        *         *
*комп'ютерної техніки,    *        *         *
*обладнання оперативної   *   063   *   178     *
*поліграфії         *   213   *   063     *
*****************************************************************
*Ремонт обладнання      *        *         *
*(комп'ютерної техніки,   *        *         *
*оперативної поліграфії,   *        *         *
*засобів зв'язку)      *   213   *   100     *
*****************************************************************
*Придбання канцелярських   *        *         *
*товарів та предметів для  *        *         *
*поточних господарських   *   063   *   178     *
*потреб органу реєстрації  *   213   *   063     *
*****************************************************************
*Оплата послуг зв'язку    *        *         *
*(поштові відправлення,   *        *         *
*електронна пошта,      *        *         *
*"Internet", факсимільний  *        *         *
*та телефонний зв'язок)   *   213   *   100     *
*****************************************************************
*Абонентська плата за    *        *         *
*обслуговування та      *        *         *
*використання баз даних   *   213   *   100     *
*****************************************************************
*Придбання програмного    *        *         *
*забезпечення вартістю    *        *         *
*менше ніж 15        *        *         *
*неоподатковуваних      *        *         *
*мінімумів доходів      *        *         *
*громадян          *   213   *   100     *
*****************************************************************
*Придбання програмного    *        *         *
*забезпечення вартістю    *        *         *
*більше ніж 15        *        *         *
*неоподатковуваних      *   213   *   250     *
*мінімумів доходів      *   173   *   178     *
*громадян          *   213   *  010-019    *
*****************************************************************
*Виплати заявнику за     *        *         *
*прострочений термін     *        *         *
*державної реєстрації    *   238   *   100     *
*****************************************************************
*Сплата державного мита за  *        *         *
*подання позову до суду   *   238   *   100     *
*****************************************************************

 
____________ 
 

Опрос