Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упрощении процедуры учета (регистрации) внешнеэкономических договоров (контрактов) отечественных товаропроизводителей

Государственная таможенная служба, Министерство внешних экономических связей и торговли Украины (2), Министерство экономики Украины (1)
Приказ от 10.09.1998 № 114/574/565
Утратил силу

Щодо спрощення процедури обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) вітчизняних товаровиробників

Наказ Міністерства економіки України,
Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України, Державної митної служби України
від 10 вересня 1998 року N 114/574/565

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 вересня 1998 р. за N 554/2994

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України,
 Міністерства економіки України та
Державної митної служби України
від 16 вересня 1998 року N 592а/117/581,
наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України,
 Міністерства економіки України,
Державної митної служби України та
Міністерства промислової політики України
від 23 вересня 1998 року N 611/126/595/332,
наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі України, Міністерства економіки України
та Державної митної служби України 
 від 10 листопада 1998 року  N 750/149/697

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економіки України,
 Державної митної служби України
 від 22 липня 2005 року N 219/698)

На виконання доручення Президента України за результатами робочої поїздки до Донецької області та доручень Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року N 16772/96 і від 9 вересня 1998 року N 17380/92, у відповідності до статті 2 Указу Президента України від 7 листопада 1994 року N 659/94 з метою активізації експорту вітчизняних товаровиробників як одного з антикризових заходів щодо фінансової стабілізації, дерегуляції експортних процедур, інтенсифікації зовнішньоторговельного обігу та збільшення валютних надходжень Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Міністерство економіки України та Державна митна служба України видали цей спільний наказ, яким визначено:

1. У випадках коли чинними міжнародними договорами передбачається прийняття і виконання Україною добровільних односторонніх зобов'язань щодо експорту певних товарів в рамках кількісних обмежень, встановлених іноземною державою чи економічним угрупованням, та запровадження процедури ліцензування або подвійної перевірки (з видачею "експортного документа") експорту і контракти, предметом яких є ці товари, підлягають обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів), - застосовуються правила зазначених міжнародних договорів та законодавства України щодо режиму ліцензування і квотування або подвійної перевірки (з видачею "експортного документа") експортних операцій, а реєстрація зовнішньоекономічних договорів (контрактів) зупиняється на період до закінчення дії зазначених міжнародних договорів.

Ліцензії на експорт товарів, отримані суб'єктами підприємницької діяльності, згідно з цим пунктом прирівнюються до карток обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) при здійсненні митного оформлення та інших передбачених чинним законодавством процедур щодо вивезення товарів з митної території України.

2. Установити, що ті суб'єкти підприємницької діяльності, котрі включені до затвердженого цим наказом переліку (додається), є безпосередніми виробниками товарів, які є предметом тих контрактів, що підлягають обліку (реєстрації) згідно з чинним законодавством України, мають право здійснювати митне оформлення вивезення цих товарів при експорті до оформлення карток обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) у загальновстановленому порядку за умови подання документів, передбачених цим наказом, для проходження процедури обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) протягом трьох робочих днів з дати оформлення відповідної вантажної митної декларації.

3. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) за процедурою, передбаченою у пункті 2 цього наказу, здійснюється, незалежно від загальної вартості контракту, Запорізьким, Донецьким, Дніпропетровським, Рівненським, Одеським, Черкаським та обласними управліннями ЗЕЗ відповідно до офіційного місцезнаходження суб'єкта підприємницької діяльності.

(пункт 3 в редакції наказу Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
 України, Міністерства економіки України та Державної митної служби України
 від 16.09.98 р. N 592а/117/581)

4. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) за процедурою, передбаченою у пункті 2 цього наказу, здійснюється за обсягами товарів, які визначені в контракті або в специфікаціях до контракту, що подані разом з контрактом, після надання вантажної митної декларації, оформленої на першу відвантажену партію товару.

(пункт 4 в редакції наказу Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
 України, Міністерства економіки України та Державної митної служби України
 від 16.09.98 р. N 592а/117/581)

5. Для обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) за процедурою, передбаченою у пункті 2 цього наказу, подаються наступні документи:

- заява в довільній формі на офіційному бланку суб'єкта підприємницької діяльності - заявника, за підписом його керівника;

- інформаційна картка зовнішньоекономічного контракту, заповнена і оформлена згідно з вимогами наказу МЗЕЗторгу України від 24.02.1996 р. N 133-а;

- копія контракту та усіх чинних на дату подання додатків, специфікацій додаткових угод та інших документів, які є частинами контракту, засвідчена печаткою суб'єкта підприємницької діяльності - заявника та підписом його керівника;

- вантажна митна декларація (з позначкою митниці про дозвіл на випуск товару) на партію товару, що експортована, або її копія, засвідчена митним органом, що її видав, або нотаріально;

- висновки офіційної цінової експертизи щодо підтвердження контрактної ціни (подається додатково у випадку, якщо контрактна ціна нижча за чинний на дату перетину митного кордону України рівень індикативної ціни, у 6-денний термін з дати оформлення відповідної вантажної митної декларації);

(абзац шостий пункту 5 в редакції наказу Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і
 торгівлі України, Міністерства економіки України та Державної митної служби України
 від 16.09.98 р. N 592а/117/581)

- документ, який засвідчує сплату державного збору за реєстрацію контракту.

Вимагати документи та інформацію інші ніж зазначені в цьому пункті забороняється.

Відповідальність за достовірність поданих документів та інформації несуть керівник суб'єкта підприємницької діяльності - заявника та особи, підписами яких засвідчені документи.

Розгляд поданих документів здійснюється виключно на предмет відповідності даних контракту даним інформаційної картки зовнішньоекономічного контракту з метою належного заповнення картки реєстрації (обліку) зовнішньоекономічного договору (контракту), відповідності контрактних цін індикативним та на предмет відсутності застосування до сторін контракту чинних на момент подання документів спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

6. При проведенні обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) за процедурою, передбаченою у пункті 2 цього наказу, індикативні ціни застосовуються як рекомендаційні - за умови, що експорт здійснюється з додержанням правила прямого відвантаження безпосередньо підприємствами, зазначеними в переліку, що додається до цього наказу.

7. Розгляд документів, зазначених в пункті 5 цього наказу, поданих для обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) за процедурою, передбаченою у пункті 2 цього наказу, здійснюється у строк не більший трьох робочих днів з дати подання.

8. За результатами розгляду документів, зазначених в пункті 5 цього наказу, суб'єкту підприємницької діяльності - заявнику видається картка реєстрації (обліку) зовнішньоекономічного договору (контракту), оформлена у відповідності до вимог наказу МЗЕЗторгу України від 24.02.96 N 133-а, або письмова відмова в реєстрації.

9. Суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний надати картку реєстрації (обліку) зовнішньоекономічного договору (контракту) митним органам, які проводили оформлення вантажної митної декларації, протягом 10 робочих днів з дати надання вантажної митної декларації.

10. Відмова в реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту) за процедурою, передбаченою у пункті 2 цього наказу, є припустимою лише у випадках неподання всіх документів, зазначених в пункті 5 цього наказу, або невідповідності даних контракту даним інформаційної картки зовнішньоекономічного контракту, які повинні бути зазначені в реквізитах картки реєстрації (обліку) зовнішньоекономічного договору (контракту).

Відмова в реєстрації на підставі наявності зауважень до тих положень контракту, дані яких прямо не зазначені в реквізитах картки реєстрації (обліку) зовнішньоекономічного договору (контракту), забороняється.

11. В разі недотримання термінів подання документів для обліку реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту) за процедурою, передбаченою цим наказом, суб'єкт підприємницької діяльності позбавляється права проведення обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) за процедурою, передбаченою у пункті 2 цього наказу.

12. В разі здійснення експорту і неподання картки реєстрації (обліку) зовнішньоекономічного договору (контракту) суб'єктом підприємницької діяльності відповідним митним органам у строки, встановлені цим наказом, митні органи зобов'язані:

в установленому порядку зробити подання МЗЕЗторгу України щодо застосування щодо такого суб'єкта підприємницької діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

притягувати такого суб'єкта підприємницької діяльності до відповідальності за порушення правил митного оформлення товару.

13. Якщо відомчими нормативними актами передбачені правила, відмінні від правил цього наказу, то застосовуються правила цього наказу.

14. Цей наказ доводиться в установленому порядку керівниками Держмитслужби, МЗЕЗторгу та Мінекономіки України до територіальних органів Держмитслужби, МЗЕЗторгу та Мінекономіки України, доводиться в порядку інформації до Державної податкової адміністрації України і Національного банку України, а також до суб'єктів підприємницької діяльності, які зазначені в переліку, затвердженому згідно п. 2 цього наказу, протягом трьох робочих днів з дати його підписання.

15. Покласти проведення у встановленому порядку державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України на МЗЕЗторг України.

16. Цей наказ набирає чинності у встановленому порядку після його державної реєстрації.

 

 

Міністр економіки України

В. В. Роговий
 

Міністр зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України

 
С. Г. Осика
 

Голова Державної митної служби
України

 
Ю. П. Соловков
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Додаток
до спільного наказу Міністерства економіки
України, Міністерства зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України та
Державної митної служби України
від 10 вересня 1998 року N 114/574/565

 

 

 

Перелік суб'єктів підприємницької діяльності,
які є безпосередніми виробниками товарів, що підлягають обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) у спрощеному повідомному порядку згідно зі спільним наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Міністерства економіки України та Державної митної служби України від 10 вересня 1998 року N 114/574/565

1. Відкрите акціонерне товариство "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча".

2. Відкрите акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" ім. С. Орджонікідзе".

3. Відкрите акціонерне товариство "Металургійний комбінат "Азовсталь".

4. Криворізький Державний гірничо-збагачувальний комбінат "Криворіжсталь".

5. Відкрите акціонерне товариство "Нікопольський завод феросплавів".

6. Відкрите акціонерне товариство "Запорізький завод феросплавів".

7. Відкрите акціонерне товариство "Стаханівський завод феросплавів".

8. Відкрите акціонерне товариство "Рівнеазот".

9. Відкрите акціонерне товариство "Дніпроазот".

10. Відкрите акціонерне товариство "Концерн "Стирол".

11. Одеський припортовий завод.

12. Державне виробниче об'єднання "Азот", м. Сєвєродонецьк.

13. Відкрите акціонерне товариство "Азот", м. Черкаси.

(Перелік доповнено згідно з наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і
 торгівлі України, Міністерства економіки України та Державної митної служби України
 від 16.09.98 р. N 592а/117/581)

14. Запорізький державний титано-магнієвий комбінат, м. Запоріжжя.

(Перелік доповнено згідно з наказом Міністерства зовнішніх
 економічних зв'язків і торгівлі України, Міністерства економіки України,
 Державної митної служби України та Міністерства промислової політики України
від 23.09.98 р. N 611/126/595/332)

15. Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського.

(Перелік доповнено згідно з наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і
 торгівлі України, Міністерства економіки України та Державної митної служби України
від 10.11.98 р. N 750/149/697)

 

 

Міністр економіки України

В. В. Роговий

Міністр зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України

 
С. Г. Осика

Голова Державної митної служби
України

 
Ю. П. Соловков

 

Опрос