Идет загрузка документа (359 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил сертификации эксплуатантов

Минтранс
Приказ, Правила от 29.05.1998 № 204
Утратил силу

Про затвердження Правил сертифікації експлуатантів

Наказ Міністерства транспорту України
від 29 травня 1998 року N 204

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 вересня 1998 р. за N 552/2992

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства транспорту України
 від 9 січня 2001 року N 3
,
 від 23 квітня 2001 року N 247
,
 від 12 липня 2002 року N 476
,
 від 8 липня 2003 року N 502

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 28 березня 2006 року N 273)

З метою забезпечення безпеки польотів та льотної придатності повітряних суден згідно з Повітряним кодексом України та на виконання Указу Президента України від 15.01.98 N 17/98 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення безпеки авіації України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила сертифікації експлуатантів (далі - Правила), що додаються.

2. Державному департаменту авіаційного транспорту України:

2.1. Зареєструвати зазначені Правила в Міністерстві юстиції України у встановленому чинним законодавством порядку.

2.2. Довести зазначені Правила до відома всіх експлуатантів України.

3. Організаціям, які мають Сертифікат експлуатанта, необхідно привести свої структури і документацію у відповідність до вимог цих Правил у шестимісячний термін з дня введення в дію та узгодити їх з Укравіацією.  

4. Укравіації провести перевірку виконання експлуатантами вимог Правил сертифікації експлуатантів.

5. Вважати такими, що втратили чинність, Правила з питань процедур експлуатаційної сертифікації та інспектування експлуатантів, затверджені наказом Мінтрансу від 08.08.96 N 254.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра транспорту України - Голову Укравіації Максимова В. О.

 

 

Перший заступник Міністра

Л. М. Костюченко

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства
транспорту України
від 29 травня 1998 р. N 204

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 вересня 1998 р. за N 552/2992

ПРАВИЛА
сертифікації експлуатантів

(У тексті Правил та додатків до них слово "Укравіація" в усіх відмінках замінено словом "Укравіатранс" у відповідному відмінку, слова "Голова Укравіації" в усіх відмінках замінено словами "директор Укравіатрансу" у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства транспорту України від 9 січня 2001 року N 3)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила поширюються незалежно від форм власності та відомчої приналежності на всіх експлуатантів цивільної авіації (далі - експлуатанти), які зареєстровані на території України як юридичні особи і здійснюють експлуатацію цивільних повітряних суден (ПС), і є обов'язковими для них. Ці Правила поширюються також на експлуатантів інших літальних апаратів, що використовуються з комерційною метою.

1.2. Ці Правила встановлюють сертифікаційні вимоги до експлуатантів цивільних повітряних суден, а також процедури сертифікації експлуатантів та нагляду за ними.

1.3. Ці Правила використовуються для розроблення експлуатаційних процедур, що потрібні для організації роботи експлуатантів з метою забезпечення безпеки авіації та виконання польотів.

2. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

2.1. У цих Правилах подані такі терміни та визначення:

2.1.1. Авіаційні роботи - польоти ПС, під час яких ПС використовується для забезпечення спеціалізованих видів робіт у таких галузях, як сільське господарство, фотографування, топографічне знімання, будівництво, медична допомога, нагляд та патрулювання, пошук та рятування, повітряна реклама, гасіння лісових пожеж та інше.

2.1.2. Анулювання Сертифіката - офіційна процедура в системі Укравіатрансу, що визначає Сертифікат експлуатанта недійсним в силу певних причин, після чого відновлення Сертифіката експлуатанта проводиться за тими процедурами, що передбачені при отриманні Сертифіката вперше.

2.1.3. Вертикальне ешелонування - інтервал, який встановлюється між повітряними суднами у вертикальній площині для запобігання зіткненню.

2.1.4. Встановлені вимоги - положення, викладені в рекомендаціях, інструкціях, керівництвах, нормах льотної придатності та інших нормативних документах, що регулюють експлуатацію цивільних повітряних суден, рівень професійної підготовки авіаційного персоналу, фінансово-економічну спроможність, розробку, будівництво та експлуатацію авіаційної техніки, аеропортів і цивільних аеродромів, а також у правилах польотів, перевезень пасажирів, багажу, вантажу, пошти, використання авіації для виконання авіаційних робіт.

2.1.5. Відмова від Сертифіката - офіційна процедура, за якою власник Сертифіката за власним бажанням відмовляється від діяльності, зазначеної в Сертифікаті.

2.1.6. Заява про припинення виконання польотів - офіційна процедура, за якою експлуатант заявляє про тимчасову неможливість виконання польотів внаслідок певних причин. Відновлення дії Сертифіката експлуатанта провадиться після проведення додаткового інспектування.

2.1.7. Заявник - юридична або фізична особа, яка подала заявку на проведення сертифікації.

2.1.8. Заявка на проведення сертифікації - офіційне звернення заявника у відповідній формі до Укравіатрансу на одержання чи продовження дії Сертифіката експлуатанта або внесення змін до спеціальних експлуатаційних положень.

2.1.9. Забезпечення якості - всі заплановані систематичні дії, потрібні для створення достатньої впевненості в тому, що продукція чи послуга буде відповідати встановленим вимогам до якості.

2.1.10. Зовнішня станція технічного обслуговування - лінійна станція організації з технічного обслуговування, яка розташована за межами країни реєстрації даної організації.

2.1.11. Зональна навігація (RNAV) - метод навігації, що дозволяє повітряним суднам виконувати політ за будь-якою бажаною траєкторією в межах зони дії радіомаякових навігаційних засобів чи в межах, визначених можливостями автономних засобів, або їх комбінацій.

2.1.12. Інспектор - висококваліфікований працівник Укравіатрансу, якому надані відповідні повноваження з перевірки діяльності експлуатанта і який має відповідне посвідчення Укравіатрансу.

2.1.13. Категорія IIIC ICAO (CAT IIIC) - точний захід на посадку та посадка за приладами без обмеження відносної висоти прийняття рішення та дальності видимості на ЗПС.

2.1.14. Категорія II ICAO (CAT II) - точний захід на посадку та посадка за приладами з відносною висотою прийняття рішення менше 60 м (200 футів), але не менше 30 м (100 футів) та при дальності видимості на ЗПС не менше 350 м.

2.1.15. Категорія IIIA ICAO (CAT IIIA) - точний захід на посадку та посадка за приладами:

а) з відносною висотою прийняття рішення менше 30 м (100 футів) або без обмеження відносної висоти прийняття рішення;

б) з дальністю видимості на ЗПС не менше 200 м.

2.1.16. Категорія IIIB ICAO (CAT IIIB) - точний захід на посадку та посадка за приладами:

а) з відносною висотою прийняття рішення менше 15 м (50 футів) або без обмеження відносної висоти прийняття рішення;

б) з дальністю видимості на ЗПС менше 200 м, але не менше 50 м.

2.1.17. Комп'ютерна інформаційно-аналітична система Укравіатрансу - локальна комп'ютерна мережа, встановлена в підрозділах Укравіатрансу, яка містить інформацію про експлуатантів, ПС, персонал авіаційного транспорту України та інше.

2.1.18. Керівництво з виконання польотів - документ, який розроблюється експлуатантом та містить інформацію стосовно політики, процедур та інструкцій експлуатанта для використання персоналом, що здійснює організацію та виконання польотів.

2.1.19. Керівництво з регулювання технічного обслуговування - документ, який розроблюється експлуатантом та слугує інструктивним матеріалом для персоналу, який займається технічним обслуговуванням.

2.1.20. Комісія - постійно діюча комісія Укравіатрансу, що призначається директором Укравіатрансу, яка готує рішення про видачу або припинення дії Сертифіката експлуатанта та подає його на затвердження директору Укравіатрансу.

2.1.21. Лінійна станція технічного обслуговування - підрозділ організації з технічного обслуговування, створений поза місцем дислокації основної виробничої бази на термін не менше трьох місяців.

2.1.22. Необхідні навігаційні характеристики (RNP) - показник точності дотримання навігаційних характеристик, необхідний для виконання польотів у межах установленого повітряного простору.

2.1.23. Нормативний документ - документ, який містить норми, правила, загальні принципи, процедури чи характеристики, що стосуються різних видів діяльності або їхніх результатів.

2.1.24. Оренда ПС - засноване на договорі строкове платне користування ПС, потрібне орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

2.1.25. Організація з технічного обслуговування - організація, що зареєстрована у встановленому порядку, одним із основних напрямків діяльності якої є технічне обслуговування авіаційної техніки і яка має Сертифікат на право виконання відповідних видів робіт. Організацією з технічного обслуговування можуть виступати як самостійні підприємства, так і експлуатанти та аеропорти.

2.1.26. Основний перелік мінімального обладнання (MMEL) - перелік, який складається розробником для конкретного типу повітряних суден, що затверджується державою розробника і визначає компоненти обладнання, несправність одного або декількох з яких не перешкоджає початку польоту. В основному переліку мінімального обладнання можуть бути надані особливі експлуатаційні умови, обмеження або правила.

2.1.27. Перелік мінімального обладнання (MEL) - перелік, що передбачає експлуатацію повітряного судна в певних умовах при відмові конкретного компонента обладнання, що складається експлуатантом у відповідності до основного переліку мінімального обладнання для даного типу повітряних суден або більш жорстких вимог.

2.1.28. Польоти підвищеної дальності (ETOPS) - польоти на літаках з двома двигунами за маршрутами, де час польоту на рекомендованій швидкості у разі відмови одного двигуна до найближчого запасного аеродрому, придатного для посадки, перевищує 60 хвилин.

2.1.29. Припинення дії Сертифіката - офіційна процедура Укравіатрансу, яка фіксує тимчасове припинення дії Сертифіката з правом відновлення його дії після усунення недоліків, що призвели до припинення.

2.1.30. Сертифікація експлуатанта - офіційна процедура щодо перевірки здатності експлуатанта забезпечити відповідність установленим вимогам з забезпечення безпеки авіації.

2.1.31. Сертифікат експлуатанта - юридичний документ, який видається згідно з цими Правилами та свідчить про те, що експлуатант відповідає вимогам Повітряного кодексу України, вимогам цих Правил та рекомендаціям Міжнародної організації цивільної авіації.

2.1.32. Спеціальне експлуатаційне положення (СЕП) - юридичний документ, де обумовлені права та обмеження, що долучається до Сертифіката експлуатанта. СЕП використовуються для доповнення загальних положень Сертифіката і не є чинними окремо без Сертифіката експлуатанта.

2.1.33. Сертифікат фахівця цивільної авіації - юридичний документ, що встановлює особу власника Сертифіката, визначає її право на здійснення професійної діяльності в галузі цивільної авіації та підтверджує наявність у неї потрібних знань, освіти, навичок та відповідного стану здоров'я.

2.1.34. Система управління надійністю авіаційної техніки (далі - АТ) - сукупність взаємопов'язаних програм, заходів, нормативів, методів і засобів, що спрямовані на зберігання льотної придатності ПС та підвищення надійності виробів АТ, які здійснюються підприємствами та організаціями на основі нормування їхньої діяльності комплексом процедур.

2.1.35. Система якості - сукупність організаційної структури, визначених експлуатантом норм відповідальності, повноважень та процедур експлуатанта, а також процесів та ресурсів, які забезпечують здійснення керівництва якістю та відповідність її до встановлених вимог.

2.1.36. Сертифікат льотної придатності - документ, що свідчить про відповідність екземпляра ПС чинним вимогам льотної придатності і дає право на льотну експлуатацію ПС згідно зі встановленими обмеженнями.

2.1.37. Технічне обслуговування - капітальний ремонт (або еквівалентні йому роботи), ремонт, перевірка, заміна, модифікація або усунення дефекту авіаційної техніки, що виконуються як окремо, так і в сукупності цих робіт.

2.1.38. Укравіатранс - урядовий орган державного управління, який діє у складі Мінтрансу та йому підпорядковується.

2.1.39. Якість - сукупність характеристик продукції або послуги, що стосуються її здатності задовольнити встановлені і передбачувані потреби.

2.2. У цих Правилах є такі скорочення:

2.2.1. АБ - авіаційна безпека.

2.2.2. АД - авіаційний двигун.

2.2.3. АМС(Ц) - аеродромна метеорологічна станція (цивільна).

2.2.4. АНВ - акт незаконного втручання.

2.2.5. ACN - класифікаційний номер повітряного судна.

2.2.6. АТ - авіаційна техніка.

2.2.7. АТБ - авіаційно-технічна база.

2.2.8. АФТН - мережа авіаційного наземного зв'язку.

2.2.9. БП - безпека польотів.

2.2.10. B-RNAV - базова зональна навігація.

2.2.11. ВПО - відомча пожежна охорона.

2.2.12. ҐЗПС - ґрунтова злітно-посадкова смуга.

2.2.13. ДПН - державний пожежний нагляд.

2.2.14. ЕД - експлуатаційна документація.

2.2.15. ЗОК - засоби об'єктивного контролю.

2.2.16. ЗПС - злітно-посадкова смуга.

2.2.17. ІАС - інженерно-авіаційна служба.

2.2.18. КІАС - комп'ютерна інформаційно-аналітична система.

2.2.19. КЛЕ - керівництво з льотної експлуатації типу ПС.

2.2.20. КТО - керівництво з технічного обслуговування типу ПС.

2.2.21. MEL - перелік мінімального обладнання.

2.2.22. MMEL - основний перелік мінімального обладнання.

2.2.23. MNPS - вимоги до мінімальних навігаційних характеристик.

2.2.24. МПЛ - міжнародні повітряні лінії.

2.2.25. ОЛР - організація льотної роботи.

2.2.26. ОПР - організація повітряного руху.

2.2.27. ПАРЗП - пошукове та аварійно-рятувальне забезпечення польотів.

2.2.28. ПРЗП - пошуково-рятувальне забезпечення польотів.

2.2.29. ПС - повітряне судно.

2.2.30. RNAV - зональна навігація.

2.2.31. RVSM - скорочений мінімум вертикального ешелонування.

2.2.32. RNP - вимоги до навігаційних характеристик.

2.2.33. PCN - класифікаційний номер покриття злітно-посадкової смуги.

2.2.34. РТЗ - радіотехнічне забезпечення.

2.2.35. САІ - служба аеронавігаційної інформації.

2.2.36. CAT II - категорія II ICAO.

2.2.37. CAT IIIA - категорія IIIA ICAO.

2.2.38. CAT IIIB - категорія IIIB ICAO.

2.2.39. CAT IIIC - категорія IIIC ICAO.

2.2.40. СЕП - спеціальні експлуатаційні положення до Сертифіката експлуатанта.

2.2.41. ТО - технічне обслуговування.

2.2.42. УПР - управління повітряним рухом.

2.2.43. ЦА - цивільна авіація.

(розділ 2 в редакції наказу Міністерства
транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

3. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У Цих Правилах є посилання на такі нормативно-правові акти:

а) Повітряний кодекс України (надано чинності Постановою Верховної Ради України від 4 травня 1993 року N 3168-XII);

б) Конвенція про Міжнародну організацію цивільної авіації (Чикаго, 1944 рік);

в) Последствия совместного использования кодов авиакомпаний (Міжнародна організація цивільної авіації, циркуляр 269-АТ/110);

г) НПП ГА-85. Наставление по производству полетов в гражданской авиации СССР (затверджено наказом Міністерства цивільної авіації СРСР N 77 від 08.04.85);

ґ) НТЭРАТ ГА-83. Наставление по технической эксплуатации и ремонту авиационной техники в гражданской авиации СССР (затверджено наказом Міністерства цивільної авіації СРСР N 241 від 27.12.83);

д) НАС ГА-86. Наставление по аэродромной службе в гражданской авиации (затверджено наказом Міністерства цивільної авіації СРСР N 23/И від 26.03.86);

е) НТЭРТОС ГА-86. Наставление по технической эксплуатации радиотехнического оборудования и связи в гражданской авиации СССР (затверджено наказом Міністерства цивільної авіації СРСР N 84/И від 21.06.85);

є) НМО ГА-90. Наставление по метеорологическому обеспечению гражданской авиации СССР (затверджено Держкомгидрометом СРСР 27.12.89 г. и МЦА СРСР 03.01.90);

ж) РПАСОП ГА-91. Руководство по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов в гражданской авиации СССР (затверджено наказом Міністерства цивільної авіації СРСР N 65 від 28.03.89);

з) ПРАП-95. Положення про розслідування авіаційних подій на території України (затверджене наказом Укравіатрансу від 28.11.95 N 268 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 17.01.96 за N 27/1052);

и) Doc 4444-RAC/501. Правила полетов и обслуживание воздушного движения (рус.).

(розділ третій доповнено пунктом "и" згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

4. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ТА НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЕКСПЛУАТАНТІВ

4.1. Організація державної системи сертифікації

4.1.1. Проведення сертифікації та нагляд за діяльністю експлуатантів здійснює Укравіатранс через запровадження систем:

а) сертифікації експлуатанта і видачі йому сертифіката;

б) постійного нагляду за діяльністю сертифіковуваних експлуатантів із вжиттям відповідних заходів у разі недотримання ними встановлених вимог;

в) регулярних експлуатаційних перевірок з метою дотримання експлуатантами відповідності сертифікаційних вимог та наданих експлуатантом відомостей, що містяться в заявці на одержання або продовження строку дії сертифіката, фактичному стану, з урахуванням всіх змін та доповнень, що відбулися.

4.1.2. Головним методом, вдаючись до якого, Держава забезпечує необхідний контроль за діяльністю експлуатанта, є сертифікація експлуатанта, видача Сертифіката експлуатанта та постійний нагляд за його діяльністю у сфері забезпечення безпеки польотів.

4.1.3. Виконання польотів без Сертифіката експлуатанта є незаконним.

4.1.4. Оперативне регулювання діяльності експлуатантів здійснюється шляхом видання Експлуатаційних директив, через які до експлуатантів доводяться рішення Укравіатрансу з забезпечення БП, виконання яких є обов'язковим.

4.1.5. Загальне оцінювання готовності експлуатанта здійснюється комісією Укравіатрансу на підставі висновків експлуатаційної перевірки.

4.1.6. Впровадженням системи сертифікації експлуатантів, видачі Укравіатрансом Сертифіката експлуатанта та подальшого їх інспектування, забезпечується захист громадських інтересів (пасажирів, споживачів), вплив на діяльність експлуатанта щодо забезпечення безпеки польотів і контроль його, без посягання на його самостійність та пряму відповідальність за забезпечення безпеки авіації.

4.1.7. Оцінка готовності служб експлуатанта за напрямками діяльності здійснюється висококваліфікованими фахівцями Укравіатрансу, які мають відповідні повноваження. Укравіатрансу надається право на здійснення експертизи щодо відповідності встановленим вимогам залучати потрібних фахівців інших відомств та організацій з числа осіб, уповноважених або акредитованих Укравіатрансом.

4.1.8. Чинність Сертифіката експлуатанта та СЕП (разом або частково) може бути припинена або анульована рішенням Укравіатрансу, якщо експлуатант порушить встановлені цими Правилами норми, вимоги або втратить змогу виконувати їх.

4.1.9. Укравіатранс має право порушувати питання щодо відповідності керівника державного експлуатанта займаній посаді, в разі виявлення серйозних порушень, що впливають на забезпечення безпеки польотів.

4.1.10. Наявність Сертифіката надає право експлуатанту займатися діяльністю з урахуванням умов та обмежень, наведених у СЕП.

4.2. Відповідальність держави та експлуатанта

4.2.1. Як відповідний орган авіаційного транспорту України, так і експлуатант несуть відповідальність за безпечне здійснення польотів згідно з чинним законодавством України.

4.2.2. При виконанні міжнародних польотів відповідний орган авіаційного транспорту України несе відповідальність згідно з визнаними або укладеними міжнародними конвенціями, угодами та домовленостями, а також у відповідності з чинним законодавством України, що регулює діяльність ЦА.

4.3. Відповідальність експлуатанта

4.3.1. Експлуатант несе відповідальність за:

а) виконання всіх вимог, правил, положень, що регулюють діяльність ЦА;

б) безпечне здійснення польотів;

в) забезпечення АБ;

г) здійснення організації контролю надійності АТ, з метою подальшого використання результатів контролю для підтримання льотної придатності ПС та усунення причин відмов АТ;

ґ) наявність усіх видів обов'язкового авіаційного страхування;

д) високий рівень професійної підготовки, перепідготовки, кваліфікації авіаційного персоналу, який забезпечує безпеку польотів;

е) забезпечення охорони і повного збереження державної таємниці та конфіденційності інформації;

є) наявність в підрозділах та службах експлуатанта чинних нормативно-правових актів, що регламентують авіаційну діяльність в Україні;

ж) розроблення процедур експлуатанта, що потрібні для забезпечення безпеки авіації;

з) своєчасність щомісячних відрахувань до інноваційного фонду згідно з чинним законодавством України;

и) виконання договірних зобов'язань;

і) контроль виконання тих видів забезпечення, що здійснюються на договірній підставі;

ї) надання достовірної інформації в Укравіатранс щодо його діяльності.

4.3.2. Відповідальність експлуатанта за забезпечення безпеки польотів та дотримання нормативів і правил, що регулюють його діяльність, є повною і неподільною.

4.3.3. Експлуатант, який направив заявку на сертифікацію, здійснює оплату за офіційні дії з сертифікації згідно з чинним законодавством України.

4.3.3.1. Експлуатант сплачує державні збори відповідно до Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.93 N 819 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р. N 889), за другий рік дії сертифіката експлуатанта не пізніше місяця після його початку.

4.3.4. Експлуатант, який направив до Укравіатрансу заявку на сертифікацію, несе витрати (транспортні витрати, митні збори, перебування в готелі) з проведення експлуатаційної перевірки, що передує сертифікації, та подальшого інспектування експлуатанта з метою встановлення його відповідності до вимог цих Правил.

4.3.5. Оригінал Сертифіката експлуатанта та СЕП знаходиться у керівника експлуатанта, який забезпечує їх зберігання.

4.3.5.1. Копія Сертифіката експлуатанта розміщується у головному офісі експлуатанта на видному місці, а копії СЕП - у відповідних службах.

4.3.5.2. Експлуатант повинен використовувати у своїй діяльності тільки оригінали або нотаріально завірені копії Сертифіката експлуатанта та СЕП.

4.3.6. Експлуатант повинен мати копію оформленої сертифікаційної справи з усіма змінами.

4.3.7. У своїй діяльності зі здійснення оренди та/або лізингу, фрахтування, обміну ПС та спільного використання кодів експлуатант повинен керуватися документами та договорами, узгодженими з Укравіатрансом.

5. СЕРТИФІКАЦІЯ ЕКСПЛУАТАНТА

5.1. Загальна процедура

5.1.1. Укравіатранс в роботі з сертифікації експлуатантів виконує окреслені в повноваженнях офіційні дії. Ці Правила встановлюють таку послідовність офіційних дій:

а) прийняття та реєстрація заявки на ім'я директора Укравіатрансу;

(підпункт "а" пункту 5.1.1 в редакції наказу
  Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

б) оформлення план-графіка сертифікаційних робіт;

в) експертиза заявки та долучених до неї документів протягом 2-х місяців;

г) оформлення акта попередньої оцінки заявки, з письмовим повідомленням заявнику про недоліки, які виявлені під час попереднього оцінювання;

ґ) отримання від експлуатанта документів, що свідчать про усунення недоліків, та їх перевірка;

д) проведення сертифікаційної перевірки;

е) оформлення акта за результатами сертифікаційної перевірки з повідомленням про виявлені недоліки;

є) повторна сертифікаційна перевірка;

ж) підготовка рішення Комісією Укравіатрансу про видачу (невидачу) Сертифіката експлуатанта за результатами сертифікаційної перевірки;

з) оформлення Сертифіката експлуатанта, спеціальних експлуатаційних положень та їх видача (або складена у письмовій формі вмотивована відмова у видачі сертифіката).

5.2. Заявка на сертифікацію

5.2.1. Заявка на сертифікацію (додаток 1 цих Правил) та долучені до неї відомості та документи (додаток 2 цих Правил), які оформлені з дотриманням відповідних вимог (додаток 3 цих Правил), і сплата державних зборів за подачу заявки відповідно до Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.93 N 819 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р. N 889) є підставами для її розгляду Укравіатрансом.

5.2.1.1. Заявка без повного комплекту документів згідно з додатком 1 цих Правил та сплати держзборів до розгляду не приймається.

5.2.1.2. Заявка та всі документи, що подаються до Укравіатрансу, повинні надходити державною мовою в оригіналі або нотаріально завірених копіях. Посилання на назви документів виконуються на мові оригіналу документа.

5.2.1.3. Всі заявки на видачу, продовження строку чинності Сертифіката експлуатанта та зміни спеціальних експлуатаційних положень повинні подаватись одночасно на паперових та магнітних носіях.

Підготовка та подача даних на магнітних носіях проводиться у вигляді файлів, які підготовлені за комп'ютерною системою, схваленою Укравіатрансом.

5.2.2. Укравіатранс може відхилити заявку в разі невиконання вимог підпунктів 5.2.1.2 та 5.2.1.3 цих Правил.

5.2.3. Після одержання заявки від майбутнього експлуатанта Укравіатранс повідомляє його про порядок та процедури розгляду заявки, визначає конкретну посадову особу Укравіатрансу, яка буде нести відповідальність за координацію всіх питань сертифікації, та узгоджує план-графік проведення сертифікаційних робіт.

5.2.4. Укравіатранс повинна у десятиденний термін повідомити заявника про прийняття або відхилення (в разі невиконання вимог цих Правил) заявки.

5.2.5. Заявка, недоліки по якій не усунені протягом трьох місяців з дня надання зауважень, анулюється, кошти зі сплати державних зборів не повертаються.

5.2.6. Заявник може повторно подати заявку на загальних підставах.

5.3. Попереднє оцінювання заявки

5.3.1. Укравіатранс під час попереднього оцінювання заявки експлуатанта з'ясовує, чи заявник має:

а) відповідні нормативно-правові акти;

б) фінансово-економічні ресурси, які забезпечують спроможність заявника підтримувати належний рівень безпеки авіації;

в) відповідні підрозділи, персонал, обладнання, споруди, документацію та інше, необхідне для забезпечення польотів і перевезень, засоби зв'язку, достатній штат персоналу;

г) ПС, які призначені для виконання перевезень і на які оформлено чинні сертифікати придатності до польотів.

При цьому розглядаються такі питання:

- чи забезпечується експлуатація ПС у згоді з вимогами щодо завантаження та здійснення контролю за нею;

- чи відповідають обрані види польотів, повітряні траси, аеродроми типам ПС;

- чи забезпечується відповідне ТО ПС та рівень підготовки особового складу ІАС згідно з чинними вимогами, нормативними актами і правилами ТО;

- чи обладнані ПС відповідними приладами або обладнанням для виконання передбачуваних перевезень;

ґ) достатню кількість підготовлених льотних екіпажів для виконання запропонованих польотів без порушень тривалості робочого часу;

д) можливість забезпечити рівень послуг, який відповідає потребам або попиту, та враховує громадські інтереси;

е) потенційні можливості для виконання запропонованих польотів та безпечного здійснення польотів з урахуванням тих ресурсів, що їх має експлуатант;

а також - чи заявник:

є) визначив географічні регіони для нерегулярних перевезень, проведення авіаційних робіт, обрав ті маршрути для регулярних перевезень,

ж) запропонував авіаперевезення, що не суперечать двостороннім або багатостороннім угодам зі врегулювання питань правил виконання польотів, частот зв'язку та іншим угодам, які уклала держава;

з) визначив коло обов'язків, відповідальність керівного складу і основного виконавчого персоналу;

и) придатний, як потенційний експлуатант, для безпечного здійснення запропонованих польотів, тобто розглядається організаційна структура експлуатанта, досвід та рівень професійної підготовки фахівців, що займають керівні посади і відповідають за безпеку польотів, а також інші посади, які, на думку заявника, є важливими у виробничій діяльності підприємства.

5.3.2. Під час попереднього оцінювання заявки експлуатанта Укравіатранс визначає відповідність кандидатур кваліфікаційним вимогам та відсутність у них порушень, які мають вплив на безпеку польотів:

а) керівника експлуатанта, його заступників;

б) керівних працівників та фахівців підрозділів, що забезпечують безпеку авіації та якість робіт.

5.3.3. Під час попереднього оцінювання заявки, з метою визначення виконання експлуатантом вимог до нього при організації своєї діяльності, згідно з розділом 6 цих Правил, Укравіатранс повинен:

а) отримати бізнес-план заявника на найближчі 2 роки (копії договорів про фінансово-комерційне співробітництво тощо);

б) поінформувати експлуатанта про процедури сертифікації, вимоги та іншу документацію, у відповідності з якими будуть оцінюватись можливості заявника;

в) провести попереднє оцінювання системи якості;

г) провести попереднє оцінювання Програми з підготовки персоналу (підвищення кваліфікації і тренування льотного, інженерно-технічного та іншого складу, відповідність присвоєних класів та допусків чинним авіаційним вимогам і положенням з підготовки та перепідготовки кадрів);

ґ) провести попередню оцінку Керівництва з виконання польотів, Програми із забезпечення безпеки польотів та запобігання авіаційним подіям, а також Керівництва з регулювання ТО;

(підпункт "ґ" пункту 5.3.3 в редакції наказу
  Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

д) провести попереднє обговорення запропонованої експлуатантом системи інспектування (контролю) льотної експлуатації, ОПР, технічного стану ПС та іншого обладнання, а також стану ефективності служб, що забезпечують польоти;

е) обговорити запропоновану експлуатантом систему ведення виробничо-технічної документації;

є) з'ясувати, які демонстраційні або показові (технічні) польоти повинен виконати заявник і в яких випадках;

ж) пояснити експлуатанту, який сертифікат буде йому виданий і які будуть встановлені обмеження;

з) в двомісячний термін направити експлуатанту письмове повідомлення (акт попередньої оцінки) з переліком недоліків, що були виявлені під час попередньої оцінки.

5.3.4. Попередня перевірка фінансово-економічної спроможності експлуатанта проводиться на етапі попередньої оцінки на відповідність вимогам Укравіатрансу.

5.3.4.1. Методика та обсяги перевірки фінансово-економічної спроможності регламентуються відповідними вимогами та інструкціями, що розробляються Укравіатрансом.

5.3.5. Після закінчення попереднього оцінювання Укравіатранс визначає можливість проведення сертифікаційної перевірки експлуатанта.

5.3.6. Кожен експлуатант повинен підтвердити здатність та продемонструвати можливість забезпечення безпечного та якісного виконання авіаперевезень, авіаційних робіт тощо.

5.4. Сертифікаційна перевірка

5.4.1. Укравіатранс направляє комісію для перевірки організації льотної роботи, документації, обладнання, засобів та методів ТО, організаційної і адміністративної структур, фінансово-економічної спроможності та інших питань і напрямів діяльності щодо організації, виконання і забезпечення польотів та перевезень.

5.4.2. Загальне оцінювання готовності експлуатанта провадиться комісією, склад якої затверджується директором Укравіатрансу. Головою комісії призначається посадова особа за наказом директора Укравіатрансу.

5.4.3. Для оцінки готовності експлуатанта до виконання заявлених авіаційних перевезень та робіт, а також підготовки сертифікаційних матеріалів до видачі Сертифіката експлуатанта, Укравіатранс залучає своїх фахівців відповідних відділів за напрямами діяльності, а також акредитованих нею осіб.

5.4.4. Сертифікаційну перевірку комісія Укравіатрансу виконує згідно з Програмою сертифікаційної перевірки, що затверджується Укравіатрансом для кожного експлуатанта.

5.4.5. Перевірці підлягають всі служби, підрозділи та представництва експлуатанта в аеропортах та за кордоном.

5.4.6. Сертифікаційна перевірка експлуатанта охоплює всі аспекти його діяльності, приділяючи особливу увагу питанням забезпечення безпеки авіації.

5.4.7. Інспектування льотної і наземної служб та засобів здійснюється з метою визначення відповідності професійної підготовки особового складу, наземних засобів та обладнання вимогам щодо вирішення поставлених завдань.

Загальні завдання перевірних польотів в межах інспекції полягають у з'ясовуванні:

а) порядку дій в польоті, який викладений в КЛЕ, та його дотримання;

б) наявності засобів та обладнання, що знаходяться в розпорядженні льотного екіпажу для забезпечення польотів і дотримання правил;

в) загального забезпечення наземного обслуговування ПС та допомоги льотному екіпажу при виконанні своїх обов'язків на всіх аеродромах, які використовує заявник на маршрутах;

г) використання маршрутних засобів та обладнання, в тому числі приналежних іншим відомствам.

Примітка. Дозволяється оформлення документів на видачу Сертифіката експлуатанта без виконання інспектування на маршруті, за умови виконання першого польоту з інспекторським складом Укравіатрансу.

5.4.8. Інспекторській перевірці підлягає така документація:

а) документи з організації та виконання польотів, організація їх одержання та оперативність введення в дію;

б) матеріали, що регламентують забезпечення польотів;

в) льотні справи членів льотного екіпажу;

г) особисті справи, трудові книжки керівного складу та старших спеціалістів;

ґ) облік льотного і робочого часу екіпажу згідно з чинними документами;

д) експлуатаційні і бортові записи;

е) облікова документація з технічного обслуговування;

є) документи з проведення та обліку комплексного аналізу засобів об'єктивного контролю (ЗОК), вжиття відповідних заходів з метою усування виявлених недоліків;

ж) документи з обліку та функціонування системи інформування про експлуатаційні перешкоди;

з) інструкція з організації служби АБ експлуатанта (якщо такий підрозділ існує в структурі експлуатанта);

и) інструкція про порядок організації і здійснення охорони ПС, авіаційного майна та об'єктів експлуатанта;

і) інструкція про порядок організації та забезпечення пропускного та внутрішнього об'єктового режиму на авіаційних об'єктах експлуатанта;

ї) інструкція про порядок здійснення передпольотного огляду ПС;

й) інструкція про порядок здійснення спеціального огляду ПС та авіаційних об'єктів в разі загрози вчинення акту незаконного втручання;

к) інструкція про порядок перевезення на ПС вогнепальної зброї, боєприпасів, засобів активної оборони та індивідуального захисту, а також осіб, які знаходяться під вартою;

л) технологія контролю на безпеку ручної кладі, багажу, вантажу, бортприпасів та особистого контролю пасажирів і членів екіпажу ПС;

м) інструкція про порядок здійснення службового розслідування акту незаконного втручання в діяльність експлуатанта;

н) інструкція про порядок дій та взаємодії особи, відповідальної за організацію і здійснення заходів АБ ( служби авіаційної безпеки), зі службами експлуатанта (аеропорту) та іншими юридичними особами з попередження, припинення, локалізації та врегулювання кризових ситуацій, пов'язаних з АНВ;

о) інструкція про порядок супроводження в контрольованих зонах у межах аеропорту пасажирів, багажу, бортових припасів та матеріальних цінностей експлуатанта;

п) інструкція про порядок дій персоналу експлуатанта в разі надходження інформації про можливу загрозу безпеці експлуатанта;

р) програма первинної підготовки авіаційного персоналу експлуатанта з питань АБ;

с) інструкція про порядок виконання правил охорони праці та протипожежної безпеки при організації та вжитті заходів АБ;

т) сертифікати на персонал служби АБ експлуатанта (якщо такий підрозділ існує в структурі експлуатанта).

5.4.9. Під час інспектування організації з ТО заявника необхідно упевнитися, що:

а) виконання ТО відповідає вимогам, які встановлені Укравіатрансом;

б) є в належній комплектності нормативно-технічна, експлуатаційна і ремонтна документація, яка відповідає вимогам державних стандартів, та виконана її метрологічна експертиза;

в) виробничі приміщення за функціональним призначенням, технічними характеристиками і площами відповідають технології ТО, пожежної безпеки та чинним нормативам;

г) обладнання за складом та технічним станом відповідає вимогам технологічних інструкцій, організована перевірка і метрологічна експертиза, а також атестація засобів вимірювання та контрольно-перевірної апаратури;

ґ) забезпечується виконання вимог, норм і правил з ТО АТ, що діють у ЦА;

д) додержується порядок допуску інженерно-технічного персоналу та інших фахівців до ТО ПС;

е) є ефективне інформаційне забезпечення з метою управління процесами ТО, оцінки технічного стану та надійності авіаційної техніки, призначення та виключення робіт з ТО, обліку виконаних робіт;

є) оформлення документації на виконання ТО та інші роботи відповідає встановленим вимогам;

ж) організація та контроль обліку ТО АТ, а також робота з профілактики порушень відповідає встановленим вимогам;

з) забезпечується наявність та поповнення запасів (оборотного фонду) агрегатів, комплектуючих виробів, запчастин, спеціальних рідин та мастил, витратних матеріалів та інше, необхідність в яких виникає під час ТО;

и) штати інженерно-технічним персоналом укомплектовані, в тому числі фахівцями, які сертифіковані у відповідності з вимогами Укравіатрансу.

5.4.9.1. При перевірці стану виробничої бази та засобів ТО слід упевнитися, що наявність та стан виробничих будівель, споруд, обладнання, інструменту та іншого відповідає потребам ТО і що вони пристосовані до тих операцій, які пропонується виконувати. Перевіряються (в разі наявності) ангарні споруди, лабораторії, цехи з ремонту і обслуговування авіатехніки, адміністративні споруди, пасажирські комплекси, склади та інші споруди на відповідність встановленим вимогам, зокрема - протипожежного стану.

5.4.9.2. У випадку, якщо організація з ТО орендує будь-які споруди і засоби обслуговування, потрібно упевнитися, що договори на їх використання укладені та мають достатній термін чинності, додержуються встановлених вимог, норм, стандартів, правил, технологій, визначені обов'язки сторін.

5.4.10. Інспектування представництв експлуатанта в аеропортах та за кордоном.

5.4.10.1. Метою інспектування є оцінка служби експлуатанта, що пов'язана з організацією і виконанням польотів, а також оцінка наземних служб та компетентності відповідного персоналу.

Керівник представництва повинен мати відповідну авіаційну освіту та спеціальну підготовку для роботи в представництві.

До завдань інспектування входить визначення того, чи забезпечуються експлуатантом встановлені вимоги, належно виконуються затверджені експлуатантом процедури, ведеться належним чином відповідна документація.

5.4.10.2. Для одержання повного уявлення про роботу представництв і підрозділів, а також - ефективність обладнання, яке використовується, та порядок дій персоналу, ці інспекційні перевірки повинні проводитися в реальних умовах - під час відправлення або прибуття ПС.

5.4.11. Заявлений експлуатантом аеродром базування повинен бути в установленому порядку допущений Укравіатрансом для заявлених експлуатантом типів ПС та видів перевезень.

5.4.11.1. Заявлені експлуатантами аеродроми перевіряються щодо їх готовності до польотів згідно з Наставлением аэродромной службы гражданской авиации (НАС ГА), затвердженим наказом Міністра цивільної авіації СРСР від 26.03.86 N 23/И, та Нормами годности эксплуатации аэродромов (НГЭА), схваленими Міжвідомчою комісією 28.06.89.

5.4.12. Перевірка метеорологічного забезпечення експлуатанта включає:

а) перевірку виконання договірних зобов'язань між повноважним метеорологічним органом та експлуатантом;

б) оцінку характеру взаємодії метеорологічного органу і органу ОПР;

в) перевірку засобів і послідовності доведення метеорологічної інформації до експлуатанта;

г) відповідність метеорологічного обладнання, за допомогою якого виконуються метеорологічні спостереження, нормам придатності, прийнятим в Україні.

5.4.13. За результатами сертифікаційної перевірки складається відповідний акт, в якому визначаються виявлені недоліки та можливість виконання експлуатантом заявлених видів робіт та перевезень.

5.4.14. Експлуатант повинен усунути недоліки у встановлені комісією строки або надати до Укравіатрансу план-графік заходів щодо їх усунення.

5.4.14.1. Якщо недоліки не усунені в строк більше місяця та не узгоджено план-графік заходів щодо усунення недоліків, то сертифікаційна перевірка провадиться повторно.

5.4.14.2. Після усунення недоліків, які виявлені комісією, інспектором або комісією Укравіатрансу провадиться перевірка вжитих експлуатантом заходів, про що складається відповідний звіт.

5.5. Рішення про видачу сертифіката експлуатанта

5.5.1. Після закінчення перевірок і оформлення всіх належних документів за результатами сертифікаційної перевірки директор Укравіатрансу за поданням Комісії приймає рішення щодо видачі Сертифіката експлуатанта.

5.5.2. Директор Укравіатрансу підписує Сертифікат експлуатанта (додаток 4 до цих Правил) та СЕП (додатки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 до цих Правил).

(пункт 5.5.2 в редакції наказу Міністерства
транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

5.5.3. Спеціальні експлуатаційні положення складаються з таких частин:

Частина A 

- Дозвіл на підготовку авіаційного персоналу (додаток 5 до цих Правил); 

Частина B 

- Використання повітряних суден (додаток 6 до цих Правил); 

Частина B-1 

- Використання орендованих повітряних суден (додаток 7 до цих Правил); 

Частина D 

- Дозвіл на договірне технічне обслуговування ПС (додаток 8 до цих Правил); 

Частина E 

- Дозвіл на виконання перегінних польотів (додаток 9 до цих Правил); 

Частина G 

- Дозвіл на виконання демонстраційних польотів (додаток 10 до цих Правил); 

Частина F 

- Обмін повітряними суднами (додаток 11 цих Правил). 

Примітка. Частина A СЕП - Дозвіл на підготовку авіаційного персоналу видається згідно з окремим рішенням Укравіатрансу.

(пункт 5.5.3 в редакції наказу Міністерства
транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

5.5.4. Сертифікат експлуатанта видається вперше на один рік, з правом виконання польотів в межах України та міжнародних польотів (тільки в межах СНД).

5.5.4.1. Директор Укравіатрансу може прийняти рішення про дострокове надання права на виконання міжнародних польотів (за межі СНД) в разі наявності у експлуатанта відповідно підготовлених ПС, екіпажів, організаційної структури та досвідченого персоналу для організації зазначених польотів та забезпечення БП в попередній період роботи.

5.5.5. Сертифікат експлуатанта видається керівнику експлуатанта або особі, яка ним уповноважена.

5.5.6. Після одержання Сертифіката експлуатанта тому дозволяється розпочати виконання польотів згідно з вимогами законодавства України про цивільну авіацію, правилами та обмеженнями, що є в доданих до Сертифіката СЕП.

5.5.7. Після одержання Сертифіката експлуатант повинен отримати трилітерний умовний позивний IKAO з правом тільки власного його використання для виконання міжнародних польотів згідно з процедурою, яку визначає Укравіатранс, а також оформити адресу АФТН згідно з вимогами п. 2.1.2.3 документа IKAO DOC 4444-RAC/501.

(пункт 5.5.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 3
,
 в редакції наказу Міністерства
 транспорту України від 23.04.2001 р. N 247)

5.5.8. Після закінчення терміну сертифіката сам Сертифікат та всі СЕП експлуатант повинен повернути протягом тижня в Укравіатранс, не чекаючи повідомлень, де вони зберігаються в архіві протягом 3-х років.

5.6. Продовження терміну дії Сертифіката експлуатанта

5.6.1. Продовження терміну дії Сертифіката здійснюється за заявкою експлуатанта, яку він повинен подати не менш ніж за три місяці до закінчення терміну чинності.

5.6.1.1. В разі подання заявки пізніше від вказаного в пункті 5.6.1 цих Правил терміну Укравіатранс не гарантує продовження строку дії Сертифіката експлуатанта до строку закінчення його чинності.

5.6.1.2. Експлуатант повинен подати заявку не пізніше 1-го року після закінчення строку його дії.

5.6.2. Експлуатант надає всю потрібну інформацію згідно з пунктом 5.2.1 цих Правил та з урахуванням змін, що сталися.

5.6.3. Експлуатант повинен надати докладний звіт про аналіз стану безпеки польотів з детальним дослідженням чинників і причин, які спричинили відхилення від норм, та інформацією щодо вжиття профілактичних заходів з запобігання аварійності, а також з використання ЗОК, та про наліт годин за кожним типом ПС.

5.6.4. Укравіатранс може відхилити заявку від експлуатанта на продовження Сертифіката експлуатанта, якщо траплялися неодноразово випадки тимчасового призупинення чинності Сертифіката експлуатанта за останні два міжсертифікаційних періоди.

5.6.5. Процедура прийому та розгляду заявки проходить згідно з підрозділом 5.2 цих Правил.

5.6.6. В разі відхилення заявки з будь-яких причин, окрім тих, що зазначені у пункті 5.6.4 цих Правил, заявник може повторно подати заявку на загальних підставах.

5.6.7. Укравіатрансом проводиться сертифікаційна перевірка, що охоплює всі аспекти діяльності експлуатанта.

5.6.8. Дія Сертифіката експлуатанта продовжується на строк до двох років залежно від рішення, яке прийняте Комісією.

5.6.9. Якщо експлуатант має допущені до міжнародних польотів ПС, командно-керівний склад, який набув достатньої професійної підготовки та досвіду роботи, отримав трилітерні та телефонні умовні позначення ІКАО, створив у повному обсязі власну перевізну документацію, то Сертифікат експлуатанта продовжується з наданням права виконання міжнародних польотів.

5.6.10. Директор Укравіатрансу або особа, яка його заміщує, має право продовжити строк дії Сертифіката експлуатанта до двох місяців без проведення процедури сертифікації в повному обсязі.

5.7. Внесення змін до спеціальних експлуатаційних положень

5.7.1. Для зміни будь-яких СЕП експлуатант повинен подати в Укравіатранс заявку на зміну СЕП Сертифіката експлуатанта (додатки 12, 13, 14, 15, 16, 17 до цих Правил) та документи, що передбачені переліком доказової документації, який наведено в заявці.

(пункт 5.7.1 в редакції наказу Міністерства
транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

5.7.1.1. Заявка без повного комплекту документів згідно з пунктом 5.2.1 цих Правил та довідкою про сплату держзборів до розгляду не приймається.

5.7.2. Якщо СЕП змінюються внаслідок передання ПС в оренду, за наявності договору оренди, то експлуатант, крім інформації, вказаної в додатках 12, 13, подає також заявку на вилучення ПС із СЕП Сертифіката орендодавця та оригінали цих положень. Змінені СЕП оформлюються як орендарю, так і орендодавцю одночасно.

ПС можуть зазначатися тільки в одному Сертифікаті експлуатанта.

(пункт 5.7.2 в редакції наказу Міністерства
транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

5.7.3. Заявка на зміну СЕП розглядається протягом десяти робочих днів з дня її одержання. Якщо відомості, що включені в заявку, не відповідають вимогам цих Правил, або якщо потрібно провести додаткову перевірку, термін розгляду заявки може бути продовжений до десяти робочих днів після одержання недостатніх відомостей або проведення перевірок.

5.7.4. Укравіатранс визначає необхідність проведення попередньої інспекції на предмет зміни СЕП.

5.7.4.1. В разі подання заявки на отримання дозволу на виконання міжнародних польотів або експлуатацію чи ТО ПС вищого класу, ніж експлуатується або виконується експлуатантом, проведення інспекції є обов'язковим.

5.7.5. Після закінчення перевірки і оформлення всіх потрібних документів та документів за результатами сертифікаційної перевірки особа, якій надані відповідні повноваження, приймає рішення про зміни до СЕП та підписує їх.

5.8. Припинення дії Сертифіката експлуатанта та його анулювання

5.8.1. Директор Укравіатрансу має право припинити дію Сертифіката експлуатанта повністю чи в межах окремих частин в разі:

а) невиконання вимог чинного законодавства України та діючих у відповідності з ним нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ЦА;

б) невиконання польотів більше 3-х місяців (крім експлуатантів, що виконують авіаційні роботи сезонного характеру);

в) виявлення порушень, які впливають на безпеку польотів;

г) виявлення порушень умов, на підставі яких виданий Сертифікат експлуатанта, СЕП чи інші документи Укравіатрансу;

ґ) несплати держзборів згідно з пунктом 4.3.3.1 цих Правил;

д) недодержання вимог, які викладені в розділі 6 цих Правил;

е) порушення норм та обмежень, які викладені в експлуатаційно-технічній документації;

є) порушення вимог з нагляду за експлуатантом та періодичності проведення інспекцій, що сталися з вини експлуатанта;

ж) надання недостовірної інформації в Укравіатранс щодо забезпечення безпеки польотів;

з) розірвання договорів, на підставі яких видано Сертифікат експлуатанта (за винятком договору про оренду);

5.8.1.1. В разі припинення дії Сертифіката експлуатанта сертифікат втрачає силу. Для його відновлення є необхідним проведення додаткової інспекції. Якщо недоліки, що призвели до припинення Сертифіката експлуатанта не усунено в місячний термін, то відновлення дії Сертифіката експлуатанта провадиться на загальних засадах, згідно з процедурами підрозділів 5.4.1 - 5.4.7 цих Правил.

5.8.1.2. На підставі висновків інспекції комісія дає рекомендації про відновлення сертифіката експлуатанта директору Укравіатрансу, який приймає остаточне рішення.

5.8.2. Директор Укравіатрансу має право анулювати Сертифікат експлуатанта в разі, якщо:

а) юридична особа припинила своє існування (незалежно від причин такого припинення);

б) юридична особа відмовилась від сертифіката експлуатанта;

в) ухвалено рішення суду про визнання недійсним установчих документів і рішення про створення підприємства. Ухвала суду про забезпечення позову шляхом накладання арешту на майно юридичної особи;

г) у разі подання заявки на продовження сертифіката пізніше строку, вказаного в підпункті 5.6.1.2 цих Правил;

ґ) дія Сертифіката експлуатанта неодноразово призупинялася упродовж двох попередніх міжсертифікаційних строків

5.8.2.1. Відновлення чинності Сертифіката експлуатанта після його анулювання провадиться на загальних засадах, згідно з процедурами, визначеними в розділі 5 цих Правил.

5.8.2.2. Якщо чинність Сертифіката експлуатанта призупинена або він анульований, то експлуатант здає в триденний строк Сертифікат експлуатанта та всі СЕП в Укравіатранс, не чекаючи на повідомлення.

6. ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАНТА

6.1. Загальні вимоги

6.1.1. Головна контора експлуатанта повинна знаходитися в Україні.

6.1.2. Основною діяльністю експлуатанта повинні бути повітряні перевезення і/або авіаційні роботи. Діяльність може бути пов'язана з будь-якою іншою формою професійної експлуатації ПС (ремонтом або технічним обслуговуванням ПС) чи надання послуг у галузі авіації.

(пункт 6.1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

6.1.3. Експлуатант повинен мати достатню фінансово-економічну спроможність для забезпечення всіх аспектів безпеки авіації та підтримання льотної придатності ПС, утримання та забезпечення потрібного авіаційного та інфраструктурного персоналу, забезпечення фінансових обов'язків за всіма договорами та зі страхування, з урахуванням можливого періоду роботи зі збитками.

6.1.4. Експлуатанту, який пропонує авіаційні послуги, потрібно бути власником (чи мати в оперативному управлінні) не менш як одного повітряного судна транспортної категорії, або одного повітряного судна транспортної категорії на підставі договору про довгострокову, не менш ніж 3 роки, оренду ПС (на момент видачі сертифіката).

6.1.5. Експлуатант повинен мати набір служб, що укомплектовані згідно зі штатним розписом фахівцями відповідної спеціальної підготовки, необхідної для здійснення технологічних процесів виробничої діяльності в галузі льотної, технічної експлуатації та здійснення авіаційних робіт і повітряних перевезень, відповідно до встановлених у цивільній авіації вимог, та мати такі види забезпечення:

а) правове;

б) фінансово-економічне;

в) матеріально-технічне;

г) льотної експлуатації;

ґ) інженерно-авіаційне;

д) управління повітряним рухом;

е) штурманське;

є) аеронавігаційне;

ж) метеорологічне;

з) аеродромне;

и) комерційне;

і) страхове;

ї) авіаційної безпеки;

й) режимне;

к) медичне;

л) управління виробництвом;

м) пошукове і аварійно-рятувальне;

н) протипожежне;

о) прикордонного, митного та санітарно-епідеміологічного контролю (при виконанні міжнародних польотів).

6.1.6 Такі види забезпечення, як правове, фінансово-економічне, льотної експлуатації, інженерно-авіаційне та управління виробництвом є ознаками експлуатанта і тому здійснюються безпосередньо експлуатантом.

6.1.7 Інші види забезпечень можуть здійснюватись як безпосередньо експлуатантом, так і за договорами, що укладені з юридичними особами, які мають право на таке забезпечення і володіють відповідним сертифікатом Укравіатрансу.

6.1.8. Експлуатант повинен розробити та узгодити з Укравіатрансом документацію, яка регламентує:

а) процедури організації льотної роботи (Керівництво з питань виконання польотів);

б) процедури організації ТО АТ (Керівництво з питань регулювання технічного обслуговування);

в) підготовку та перепідготовку кадрів (Програму з підготовки персоналу);

г) експлуатацію повітряного судна в певних умовах за наявності відмови конкретного компонента обладнання, що складається експлуатантом у відповідності з MMEL для даного типу повітряних суден або більш жорсткими вимогами (MEL).

(пункт 6.1.8 доповнено підпунктом "г" згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

Такі документи розробляються згідно зі встановленими вимогами.

6.1.9. Експлуатанту необхідно забезпечити належне провадження документації щодо польотів, які він здійснює, технічного обслуговування ПС, перевезення пасажирів, вантажу, багажу. Вивчення такої документації є частиною сертифікаційного процесу і слугує для визначення того, як здійснювалися польоти в минулому, як передбачається здійснювати їх у майбутньому, а також для визначення відповідності цих польотів установленим вимогам.

6.1.10. Експлуатант зобов'язаний організувати пошуково-рятувальне забезпечення польотів власними силами або на договірних підставах. Відповідальність за ПРЗП покладається на керівника експлуатанта.

(пункт 6.1.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

6.1.11. Експлуатант повинен забезпечити контроль на авіаційну безпеку власними силами або на договірних засадах і мати в структурі інспектора з авіаційної безпеки, на якого покладені функції з контролю організації забезпечення АБ.

6.1.12. Експлуатант повинен забезпечити недопущення на борт ПС осіб в нетверезому стані, під наркотичним впливом та користування на борту ПС персональними засобами зв'язку та комп'ютерами.

6.1.13. Експлуатант повинен забезпечити інформування Укравіатрансу та розробників ПС і АД про експлуатаційні відмови, дефекти, що виникають в експлуатації, відповідно до Правил сертифікації організацій з технічного обслуговування, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 29.05.98 N 205.

6.1.14. Експлуатант повинен щоденно надавати через аеродром базування або офіс інформацію до Укравіатрансу про місцезнаходження та плани виконання польотів ПС, які внесені до Сертифіката експлуатанта, за такими пунктами:

- експлуатант;

- тип, реєстраційний номер ПС;

- країна та аеропорт (місцезнаходження);

- факт польотів за минулу добу, характер вантажу;

- план польотів на наступну добу, характер вантажу.

(пункт 6.1.14 в редакції наказу Міністерства
транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

6.1.15. Експлуатант повинен забезпечити власними силами або через аеродром базування допуск льотного складу до тих секретних відомостей, потребу в яких для проведення польотів доведено.

6.1.16. Експлуатант повинен забезпечити власними силами або на договірній основі підключення до електронної пошти для організації оперативного зв'язку, підготовки та передавання даних до КІАС згідно зі схваленим Укравіатрансом програмним забезпеченням.

6.1.17. Експлуатант повинен забезпечити використання інформаційних технологій та програмного забезпечення під час робіт, що впливають на БП, тільки після схвалення їх Укравіатрансом.

6.1.18. Експлуатант повинен призначити осіб з числа представників керівного складу льотної та інженерно-технічної служби, відповідальних за ведення сертифікаційних справ, зберігання сертифікаційних документів та зв'язок з відповідними службами Укравіатрансу.

6.1.19. Експлуатант повинен розробити Програму контролю за роботою бортових реєстраторів відповідно до вимог Порядку збирання та практичного використання інформації бортових систем реєстрації на підприємствах ЦА України, затвердженого наказом Мінтрансу від 02.12.96 N 382 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.96 за N 752/1777, з урахуванням типів ПС, структури експлуатанта, інструментальної бази і кваліфікації спеціалістів з автоматизованого контролю польотів.

(підрозділ 6.1 доповнено пунктом 6.1.19 згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

6.2. Вимоги до льотної служби

6.2.1. Організаційна структура експлуатанта повинна забезпечити планування, управління, забезпечення та контроль запропонованих польотів, визначити зв'язки підрозділів, права та обов'язки органів управління.

6.2.1.1. Штатний розклад та кваліфікація авіаційного персоналу повинні бути достатніми для виконання функцій, покладених на експлуатанта.

6.2.1.2. Експлуатант повинен мати власний штат льотно-керівного складу та старших фахівців.

6.2.2. Експлуатант повинен мати в достатній кількості всі нормативні документи, які регламентують діяльність ЦА України, в тому числі на міжнародних лініях (при організації міжнародних польотів).

6.2.3. Організація льотної роботи (ОЛР), підготовка і кваліфікація льотного складу повинна відповідати встановленим вимогам.

6.2.4. Льотний склад експлуатанта повинен мати чинні Сертифікати ЦА України.

6.2.5. Члени екіпажів повинні мати Сертифікат фахівця цивільної авіації, допуск до таємних відомостей у тих межах, в яких це потрібно.

6.2.5.1. Особові справи (льотні книжки) членів льотного екіпажу повинні містити такі відомості:

а) прізвище, ім'я, по батькові;

б) назву роботи, що виконується на цей час;

в) свідоцтва членів льотного екіпажу (з типом, номером, медичним висновком і кваліфікаційною позначкою);

г) якщо існує потреба в окремому медичному висновку - дату, дані останнього обстеження і клас медичного висновку;

ґ) запис про останню кваліфікаційну позначку;

д) облік льотного часу, з урахуванням льотного часу на ПС, для польотів на якому в цей час атестований даний член екіпажу;

е) рівень кваліфікації, який застосовується на визначених маршрутах і аеродромах (командир ПС), і допуски до видів робіт;

є) підтвердження належного рівня кваліфікації з зазначенням типу ПС, загального часу нальоту;

ж) присвоєння мінімуму (номер наказу, дата), допуск до сезонних видів робіт.

6.2.5.2. Особові справи бортпровідників повинні містити такі відомості:

а) прізвище, ім'я, по батькові;

б) назву роботи, що виконується на цей час;

в) початкова підготовка, включаючи загальний курс і підготовку за правилами і процедурами, які застосовуються в аварійній ситуації на борту ПС;

г) періодична підготовка за правилами і процедурами, які застосовуються в аварійній ситуації на конкретних ПС;

6.2.6. Процедури, що підлягають включенню до Керівництва з виконання польотів, наведені в додатку 18 цих Правил.

(пункт 6.2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

6.3. Вимоги до забезпечення ТО

6.3.1. Організація технічного обслуговування.

6.3.1.1. Експлуатант повинен забезпечити у відповідності з встановленими Укравіатрансом процедурами льотну придатність ПС, експлуатаційну надійність ПС, а також:

а) виконання всього обсягу ТО сторонньою організацією;

(абзац другий підпункту 6.3.1.1 в редакції наказу
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

б) виконання всього обсягу ТО згідно із затвердженою програмою ТО ПС;

в) аналіз ефективності ТО згідно із затвердженою програмою ТО ПС;

г) виконання директив льотної придатності та інших директив Укравіатрансу;

ґ) виконання модифікацій ПС.

6.3.1.2. Організація виконання ТО експлуатанта повинна відповідати вимогам Правил сертифікації організацій з технічного обслуговування, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 29.05.98 N 205. При цьому експлуатант повинен мати Сертифікат організації з технічного обслуговування на право виконання визначених видів робіт з ТО. Експлуатант може доручити повністю виконання ТО сторонній організації, яка має відповідний сертифікат Укравіатрансу.

(підпункт 6.3.1.2 в редакції наказу Міністерства
 транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

6.3.1.3. Експлуатант, залежно від обсягу робіт з ТО, які він заявляє, може:

а) виконувати ТО відповідно до абзацу другого підпункту 6.3.1.1 цих Правил, уклавши договір на виконання робіт з організацією, яка має відповідний сертифікат Укравіатрансу, у цьому разі експлуатант повинен мати у своїй структурі орган ТО, який забезпечує організацію і контроль за своєчасним і якісним проведенням технічного обслуговування ПС;

(абзац другий підпункту 6.3.1.3 в редакції наказу
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

б) виконувати частину ТО згідно з програмою технічного обслуговування ПС, склавши договір на виконання решти видів ТО з організацією, яка має відповідний сертифікат Укравіатрансу;

в) виконувати ТО в повному обсязі згідно з програмою ТО ПС.

6.3.1.4. Експлуатант може виконувати ТО тільки на тих ПС і в тому обсязі, які вказані в додатку до його Сертифіката організації з технічного обслуговування та в СЕП (частина "D") Сертифіката експлуатанта. У цих документах указується також база виконання ТО. ТО ПС поза дозволеними Сертифікатом організації з технічного обслуговування базами (а у випадках виконання технічного обслуговування за договором - базами, вказаними в Сертифікаті договірної організації) виконується відповідно до процедури, встановленої Укравіатрансом.

(підпункт 6.3.1.4 в редакції наказу Міністерства
 транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

6.3.1.5. Якщо ПС експлуатанта базується поза місцем дислокації основної виробничої бази на термін не менше трьох місяців, то експлуатантом в аеропорту базування або, за домовленістю, організацією з ТО повинна бути створена лінійна станція технічного обслуговування (а в разі базування за кордоном - зовнішня станція технічного обслуговування), яка повинна бути сертифікована Укравіатрансом.

(підпункт 6.3.1.5 в редакції наказу Міністерства
 транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

6.3.1.6. У випадку виконання ТО відповідно до підпункту 6.3.1.3"б" цих Правил експлуатант повинен скласти договір на ТО з організацією, яка має відповідний Сертифікат Укравіатрансу. Договір на ТО повинен бути узгоджений між експлуатантом та організацією, яка виконує ТО, за всіма вказаними у підпунктах 6.3.1.1"б" - 6.3.1.1"ґ" цих Правил процедурами, і схвалений Укравіатрансом.

(підпункт 6.3.1.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

6.3.2. Відповідальність експлуатанта за ТО

6.3.2.1. Експлуатант є відповідальним за визначення необхідного обсягу ТО та дотримання строків його виконання, щоб гарантувати безперервну льотну придатність ПС, яке експлуатується.

6.3.2.2. Експлуатант повинен мати відповідну інформацію відносно стану ПС і ТО, яке вимагається і яке виконується. Стан ПС і ТО повинен бути відповідним чином зареєстрований, щоб підтримувати ефективність системи якості.

6.3.2.3. Експлуатант повинен встановити взаємодію між підрозділами, які займаються льотною експлуатацією та підрозділами з ТО, і гарантувати, що ці підрозділи отримують всю інформацію про стан ПС для того, щоб мати можливість виконувати свої завдання.

6.3.2.4. Експлуатант несе відповідальність за льотну придатність ПС, умови його експлуатації.

6.3.2.5. Наявність договору на ТО не звільняє експлуатанта від відповідальності за льотну придатність та від перевірок на ТО на будь-якому етапі виконання незалежно від місця проведення цього ТО.

6.3.2.6. Заявка на отримання (продовження терміну дії) Сертифіката організації з технічного обслуговування заявником подається водночас з заявкою на отримання (продовження терміну дії) Сертифіката експлуатанта. Подання заявки на отримання Сертифіката організації з технічного обслуговування, попередня оцінка заявки, сертифікаційна перевірка заявника та видача Сертифіката організації з технічного обслуговування проводяться у відповідності з вимогами розділу 5 Правил сертифікації організацій з технічного обслуговування, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 29.05.98 N 205. При цьому сертифікаційна перевірка заявника на отримання Сертифіката організації з технічного обслуговування проводиться водночас з перевіркою на отримання Сертифіката експлуатанта. Сертифікат організації з технічного обслуговування повинен бути отриманий заявником не пізніше ніж Сертифікат експлуатанта.

(пункт 6.3.2 доповнено підпунктом 6.3.2.6 згідно з
 наказом Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

6.3.3. Система якості

6.3.3.1. Для належного виконання робіт з ТО система якості експлуатанта повинна виконувати наступні функції:

а) безперервний контроль за тим, щоб підпункти 6.3.1.1"а" - 6.3.1.1"ґ"  цих Правил виконувалися у відповідності зі встановленими Укравіатрансом процедурами;

(абзац другий підпункту 6.3.3.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

б) безперервний контроль за тим, що весь ТО за договором виконується у відповідності з договором;

в) безперервний контроль за відповідністю експлуатанта вимогам цих Правил в частині, яка стосується ТО.

6.3.3.2. Процедури системи якості повинні бути викладені в Керівництві з регулювання ТО і відповідати вимогам Правил сертифікації організацій з технічного обслуговування, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 29.05.98 N 205.

(підпункт 6.3.3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

6.3.4. Керівництво з регулювання ТО

6.3.4.1. Експлуатант повинен розробити Керівництво з регулювання ТО. Керівництво з регулювання ТО виконує три функції:

а) є джерелом інформації, потрібної для персоналу, яка дозволяє виконувати йому різноманітні функції відповідно до визначених умов та повноважень;

б) є засобом забезпечення ТО;

в) засвідчує, яким чином будуть виконуватися роботи, передбачені в Сертифікаті організацій з технічного обслуговування та СЕП (частина "D") Сертифіката експлуатанта, та як виконуватимуться відповідні вимоги до ТО.

(абзац четвертий підпункту 6.3.4.1 в редакції наказу
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

6.3.4.2. Експлуатант повинен забезпечити також наявність узгодженої з Укравіатрансом програми ТО ПС, в якій вказані види робіт з ТО і періодичність їх виконання. Програму ТО потрібно включити до Керівництва з регулювання ТО. Процедури узгодження програми ТО встановлює Укравіатранс.

6.3.4.3. Деталізація та обсяг Керівництва з регулювання ТО можуть бути різними залежно від типу, кількості ПС та робіт, які виконує заявник.

6.3.4.4 Процедури, що підлягають включенню до Керівництва, наведені в додатку 19 цих Правил.

(підпункт 6.3.4.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

6.3.4.5. Особа, відповідальна за систему якості ТО, повинна нести відповідальність за поточний контроль стану Керівництва з регулювання ТО, внесення в нього змін та доповнень, узгодження з Укравіатрансом змін, які вносяться. Укравіатранс може визначити для експлуатанта перелік змін, які можуть включатися до Керівництва без узгодження з Укравіатрансом.

6.3.5. Програма ТО

6.3.5.1. Програма ТО може бути розроблена експлуатантом або організацією з ТО. Організація з ТО може від особи експлуатанта організовувати виконання Програми ТО на підставі договору, який узгоджено з Укравіатрансом.

6.3.5.2. Програма ТО повинна вміщувати інформацію про:

а) тип (модель) ПС, двигунів, повітряних гвинтів, допоміжних силових установок;

б) найменування і адресу експлуатанта;

в) посилання експлуатанта на документи програми (N, дата затвердження);

г) затвердження, підписане керівником експлуатанта, з засвідченням того, що ПС будуть експлуатуватися у відповідності з Програмою і Програма буде аналізуватися і модифікуватися;

ґ) перелік чинних сторінок;

д) періодичність перевірок;

е) відповідним чином затверджений, де це потрібно, експлуатаційний строк служби (ресурс) різних комплектувальних виробів;

є) правила і стандарти прийняття або відхилення пунктів переліку об'єктів, які підлягають огляду або перевірці;

ж) порядок внесення змін та доповнень до Програми ТО.

6.3.5.3. Програма ТО ПС експлуатанта повинна базуватися на Програмі ТО, яка рекомендується Виготовлювачем. Якщо є затверджені Укравіатрансом документи, які регламентують порядок, обсяг і періодичність ТО конкретних типів АТ, то при використанні конкретних типів АТ ці документи без змін входять як складова частина до Програми ТО.

6.3.5.4. Експлуатант повинен періодично, але не менше одного разу на рік, проводити аналіз виконання Програми ТО.

6.4. Програма з підготовки персоналу

6.4.1. Експлуатант повинен розробити програму з підготовки персоналу, у якій викласти систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу експлуатанта, який залучений до виконання польотів, ТО, керівництві та забезпеченні польотів.

6.4.2. Програма повинна встановлювати кваліфікаційні вимоги до персоналу з виконання кожного виду робіт, систему та програму підготовки та строки перевірок.

6.4.3. Програма повинна встановлювати процедури допуску до виконання кожного виду робіт.

6.4.4. В Програмі слід відобразити документацію з обліку проведення підготовки та перепідготовки персоналу експлуатанта і систему її збереження.

6.5. Вимоги до експлуатанта, який виконує міжнародні польоти

6.5.1. При виконанні міжнародних польотів крім вимог, які викладені в підрозділах 6.1 - 6.4 цих Правил, експлуатант повинен виконувати вимоги, що зазначені в цьому підрозділі.

6.5.2. Експлуатант повинен встановити систему якості та призначити відповідального керівника з якості, який керує забезпеченням відповідності та достатності процедур, потрібних для забезпечення практики безпечної експлуатації і льотної придатності ПС. Керування відповідністю повинно включати систему зворотного зв'язку з відповідальною особою за якість для прийняття, за потреби, коригувальних дій.

6.5.2.1. Система якості та кандидатура керівника, відповідального за питання якості, повинні бути погоджені з Укравіатрансом.

6.5.2.2. Система якості повинна включати програму забезпечення якості, яка містить процедури, розроблені для забезпечення експлуатації згідно з встановленими вимогами, стандартами та процедурами.

6.5.2.3. Система якості повинна бути описана у відповідних документах експлуатанта.

6.5.3. Експлуатант повинен мати персонал, який пройшов підготовку для виконання міжнародних польотів за програмами, затвердженими Укравіатрансом.

6.5.3.1. Екіпажі, які виконують міжнародні польоти, повинні бути підготовлені за граничним для даного типу ПС метеомінімумом.

6.5.4. Командир повітряного судна повинен мати вік не більш ніж 60 років.

6.5.5. Експлуатант повинен мати власну перевізну документацію, укладену згідно з вимогами Укравіатрансу.

6.5.6. Експлуатант, який виконує пасажирські перевезення, повинен забезпечити відповідний рівень сервісу пасажирів.

6.5.7. Експлуатант, який виконує регулярні перевезення, повинен забезпечити відповідний рівень резервування ПС та льотного складу.

6.5.8. Експлуатант повинен відшкодувати страхові ризики та надати страхові поліси, поліси перестрахування та договори на страхування ПС, відповідальності перед третіми особами, пасажирів та вантажу, екіпажів у відповідності з чинним законодавством України та регіонами виконання польотів.

6.5.9. Якщо експлуатант виконує міжнародні польоти, то він повинен передбачити проведення ТО в аеропорту іншої країни своїми представниками або шляхом укладення договору з організацією цивільної авіації, що має представництво в такому аеропорті.

6.5.10. ТО ПС, що виконують польоти на МПЛ, повинно виконуватися таким чином:

а) ТО ПС в базових (вильоту), проміжних та закордонних аеропортах повинно виконуватись згідно з чинними регламентами та технологіями інженерно-технічним персоналом, який має чинні допуски до самостійного обслуговування даного типу авіаційної техніки;

б) ТО ПС в базовому аеропорту повинно забезпечувати безпеку та високу регульованість польотів, що виконуються;

в) польоти в закордонні аеропорти, які не мають інженерно-технічного персоналу, допущеного до самостійного обслуговування даного типу ПС, без бригади інженерно-технічного персоналу у складі екіпажу заборонені;

г) склад технічних бригад (кількість та категорії фахівців) визначається наказом керівника експлуатанта.

6.5.10.1. Відповідальність за організацію інженерно-авіаційного забезпечення польотів на МПЛ покладається на керівника інженерно-авіаційної служби того експлуатанта, ПС якого виконує міжнародні польоти.

6.5.11. Для виконання польотів через Північну Атлантику (в зоні MNPS), з підвищеною точністю підтримання вертикального ешелонування (RVSM) та з іншими обмеженнями, експлуатант повинен забезпечити обладнання ПС спеціальним обладнанням, відповідну підготовку льотного складу для виконання зазначених польотів.

Експлуатанти допускаються до виконання зазначених польотів після додаткової перевірки з внесенням змін до СЕП (частина "В", або "В-1").

6.6. Виконання польотів підвищеної дальності на літаках з двома двигунами (ETOPS)

6.6.1. Якщо експлуатант планує виконання польотів підвищеної дальності, то він повинен забезпечити наявність відповідно підготовлених ПС, авіаційного персоналу та персоналу з планування та забезпечення польотів.

6.6.2. Експлуатант повинен розробити відповідні процедури та зміни до Керівництва з виконання польотів, Керівництва з регулювання ТО та узгодити їх в Укравіатрансі.

6.6.3. Експлуатант повинен розробити спеціальну документацію чи документацію зі спеціальними позначками з планування, організації польотів та підготовки ПС для виконання зазначених польотів.

6.6.4. Експлуатант повинен організувати окремий облік зазначених у пункті 6.6.1 польотів.

6.6.5. Експлуатант повинен провести розрахунки маршрутів ETOPS та узгодити їх в Укравіатрансі.

6.6.6. Експлуатант повинен мати достатній досвід виконання зазначених польотів.

6.6.7. В разі відсутності досвіду польотів підвищеної дальності експлуатант повинен мати досвід виконання звичайних польотів на цих маршрутах. В цьому випадку польоти здійснюються під постійним контролем Укравіатрансу до того часу, доки не буде повної впевненості в здатності експлуатанта виконувати ці польоти безпечно без контролю Укравіатрансу.

6.6.8. Допуск експлуатанта та ПС до виконання зазначених польотів здійснюється з оформленням СЕП (частина "В", або "В-1").

6.6.9. Для отримання дозволу на виконання польотів потрібно подати до Укравіатрансу заявку та розроблені експлуатантом документи, зазначені в пунктах 6.6.2, 6.6.3 цих Правил.

6.6.10. Після розгляду заявки та доданих до неї документів комісія Укравіатрансу перевіряє систему організації польотів, достатність підготовки авіаційного персоналу, служб з забезпечення польотів та ПС на право виконання зазначених польотів.

6.7. Вимоги до ПС

6.7.1. Експлуатант повинен використовувати тільки ті ПС, які мають чинні Сертифікати льотної придатності.

6.7.2. Експлуатант повинен використовувати ПС згідно з нормами і обмеженнями ЕД.

(пункт 6.7.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

6.7.3. В разі використання ПС з відхиленнями від затвердженої типової конструкції експлуатант повинен узгодити такі відхилення в Укравіатрансі з наступним внесенням змін до Керівництва з виконання польотів та Керівництва з регулювання ТО. Використане ПС з неузгодженими змінами заборонено.

6.7.4. Польоти пошкоджених ПС або з виявленими несправностями можливі тільки при оформленні СЕП (частина "E") та Сертифіката льотної придатності експериментальної категорії, крім випадків, які передбачені ЕД та MEL.

(пункт 6.7.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

6.7.5. Додаткові технічні вимоги до ПС установлюються Укравіатрансом на основі додатків до Конвенції про Міжнародну організацію цивільної авіації (Чикаго, 1944 рік).

(розділ 6 доповнено пунктом 6.7.5 згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

6.7.6. Пункт 6.7.6 виключено

(розділ 6 доповнено пунктом 6.7.6 згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 12.07.2002 р. N 476
,
пункт 6.7.6 виключено згідно з наказом 
Міністерства транспорту України від 08.07.2003 р. N 502)

6.8. Повідомлення в Укравіатранс

6.8.1. Експлуатант повинен інформувати Укравіатранс про:

а) авіаційні події та інциденти - згідно з Положенням про службове розслідування авіаційних подій на території України, затвердженим наказом Укравіатрансу від 28.11.95 N 262 ПРАП-95 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції 17 січня 1996 р. N 27/1052;

б) експлуатаційні перешкоди - згідно зі встановленими строками;

в) наліт кожного ПС - раз на квартал;

г) виконані роботи по періодичному ТО - раз на квартал.

в тижневий термін - про:

ґ) плани здійснення нових регулярних, нерегулярних, чартерних авіаційних перевезень;

д) зміни типу та кількості ПС, що експлуатуються;

е) будь-які зміни льотного складу;

є) зміни майнових відносин за договорами, на підставі яких виданий Сертифікат експлуатанта;

ж) зміни у складі фахівців керівного складу, який пройшов узгодження в Укравіатрансі;

з) зміни договорів, на підставі яких виданий Сертифікат експлуатанта або зміни спеціальних експлуатаційних положень;

и) зміни структури управління;

і) зміни установчих документів;

ї) зміни в документації експлуатанта, що пройшла узгодження в Укравіатрансі;

й) зміни компонування ПС, які проведені.

7. НАГЛЯД ЗА ЕКСПЛУАТАНТАМИ, ЯКІ МАЮТЬ СЕРТИФІКАТ

7.1. Організація інспектування

7.1.1. Інспектування експлуатантів здійснюється згідно з Комплексним графіком, що затверджений директором Укравіатрансу, з урахуванням перевірки підготовки до виконання сезонних авіаційних робіт.

Інспектори, які уповноважені здійснювати такий контроль, повинні мати посвідчення встановленого зразка та завдання.

7.1.2. Періодичність інспектування

7.1.2.1. Залежно від виду інспектування періодичність проведення будь-яких інспекцій встановлюється нижче:

а) базових об'єктів - один раз на рік;

б) на маршрутах - один раз на шість місяців;

в) перону - один раз на шість місяців;

г) представництв - один раз на шість місяців.

7.1.2.2. Зазначена періодичність інспектування рішенням Укравіатрансу може бути змінена залежно від обсягів та різноманітності польотів експлуатанта, а також чисельності інспекторського складу (в поточний період) та осіб, які можуть виконувати інспекторські функції.

7.1.2.3. Періодичність інспектування, що регламентована підпунктом 7.1.4.1 цих Правил, забезпечується штатними інспекторами Укравіатрансу.

7.1.3. Питання, які охоплюються всіма видами періодичного або вибіркового контролю, повинні розглядатись згідно з підрозділом 5.4 цих Правил.

7.2. Інспектування базових об'єктів

7.2.1. Інспектування базових об'єктів повинне проводитися на основній базі експлуатанта і в усіх службах, які забезпечують його польоти.

7.2.2. Метою інспектування є оцінка відповідності базових об'єктів експлуатанта поставленим вимогам для забезпечення безпеки авіації, а також діючим правилам і нормам.

7.2.3. Перед проведенням інспектування базових об'єктів інспектори повинні уважно вивчити керівництва та інструкції експлуатанта, в тому числі з виконання польотів, ТО і підготовки персоналу, взаємодії служб, які забезпечують польоти.

7.2.4. Основною метою вивчення керівництв та інструкцій є визначення того, чи в них включені ті відповідні вимоги для співробітників експлуатанта, які дозволяють їм правильно виконувати свої обов'язки.

7.2.5. В ході інспектування також повинна бути визначена своєчасність поширювання серед відповідного персоналу потрібної для виконання його обов'язків інформації з забезпечення безпеки авіації.

7.2.6. Після прибуття на об'єкти, які належать експлуатанту, інспектор повинен відрекомендуватися керівникам, показати їм своє посвідчення, довести план проведення інспекції об'єктів експлуатанта та заходів з забезпечення безпеки польотів.

7.2.7. В ході інспектування для підтвердження виконання встановлених процедур, вимог, правил та практичних методів, які вживаються в різних галузях управління, здійснення польотів, ТО та підготовки персоналу, інспектори повинні керуватися виключно положеннями відповідних державних авіаційних вимог.

7.2.8. При проведенні інспектування базових об'єктів забезпечення польотів ПС інспекторам потрібно переконатися в тому, що будівлі, включаючи ангари, цехи і майстерні з ТО, адміністративні приміщення, зони УПР та радіотехнічного забезпечення польотів, проведення технічних робіт, підготовки кадрів та інші об'єкти мають відповідне оснащення, успішно функціонують, придатні для виконання передбачених завдань і повністю відповідають державним авіаційним вимогам та нормам, які визначають їхню придатність до експлуатації, а також вимогам з охорони навколишнього середовища та пожежної безпеки.

7.2.9. Аналіз програми підготовки персоналу

7.2.9.1. Для того, щоб пересвідчитися в точності і відповідності програм до сучасних вимог, інспектор вивчає документи, що мають відношення до програми льотної і наземної підготовки авіаспеціалістів.

7.2.9.2. Для оцінки змісту програми наземної підготовки, а також ефективності в роботі інструкторів інспектор повинен в процесі перевірки простежити за рядом етапів здійснення цієї програми.

7.2.10. Документація підготовки персоналу

7.2.10.1. Інспектор повинен переконатися в тому, що стосовно кожного спеціаліста експлуатанта, якому треба пройти підготовку з ТО, льотну або наземну підготовку, підготовку на тренажерах, в галузі аварійних заходів або УПР, є відповідна документація, яка підтверджує, що відповідне навчання за програмою підготовки персоналу було проведено у відповідності з вимогами та в зазначені строки.

Належне ведення і зберігання такої документації згідно з правилами, які до неї застосовуються.

7.2.11. Документація виконання польотів та льотна документація

7.2.11.1. Для визначення відповідності вимогам, що пред'являються, підтвердження виконання встановлених експлуатантом вимог, правил та процедур слід вивчити достатню кількість польотів, документів з завантаження та з центрування, звітних документів про паливо та мастила, бортжурналів ПС, дозволів на виконання польотів, журналів бортрадистів та штурманів, рейсових журналів, розшифрувань засобів польотної інформації; відповідність КЛЕ кожного типу ПС, яке є в наявності у експлуатанта, до контрольного екземпляра, що є в Укравіатрансі, всіх інших, пов'язаних з виконанням польоту, документів, та підготувати відповідні матеріали для прийняття рішення про подальшу чинність Сертифіката.

7.2.12. Документація ТО ПС

7.2.12.1. Цю документацію потрібно вивчати для того, щоб упевнитися, що ТО кожного ПС проводиться відповідно до керівництва експлуатанта з ТО і відповідає державним авіаційним вимогам та правилам. Слід перевіряти своєчасність проведення ТО, капітального ремонту або заміни обладнання та інше. Основною метою вивчення такої документації є визначення того, чи веде експлуатант зазначену в правилах облікову документацію та чи вона відповідає вимогам, чи вірно вона складена та чи зберігається протягом установленого періоду.

7.2.13. Контроль організації льотної роботи та забезпечення безпеки польотів охоплює:

а) стан безпеки польотів, наявність та ефективність профілактичних заходів, стан розслідування авіаційних подій;

б) ефективність діяльності перших керівників льотної, інженерно-авіаційної служби та інспектора з безпеки польотів;

в) стан виконавчої дисципліни в галузі реалізації профілактичних заходів та розпоряджень Укравіатрансу;

г) стан професійної навчальної роботи, системи та якість доведення інформації з безпеки польотів до особового складу;

ґ) стан виконання положень керівництва з організації льотної роботи щодо підготовки, перевірки, допуску до польотів льотного складу та контролю за їх виконанням.

7.2.14. Контроль за організацією інженерно-технічного забезпечення

7.2.14.1. При перевірці контролю якості ТО необхідно упевнитися, що:

а) система контролю за якістю ТО та його керівник відповідають вимогам Укравіатрансу;

б) документація з обліку та аналізу якості ТО ведеться згідно зі встановленим порядком;

в) аналізи якості складаються регулярно та доводяться до інженерно-технічного персоналу;

г) профілактичні заходи розроблюються та здійснюються своєчасно;

ґ) фактична якість ТО підтримується на належному рівні.

7.2.14.2. Інспектування підготовки персоналу

Інспектор перевіряє:

а) терміни дії Сертифікатів, що їх має персонал, доповнень до них (кваліфікаційних позначок) та допусків до ТО, а також відповідність наданих сертифікатами прав тій роботі, яка фактично виконується кожним фахівцем;

б) відповідність підготовки спеціалістів вимогам нормативних документів ЦА;

в) наявність та виконання планів підвищення кваліфікації інженерно-технічного персоналу, оволодіння суміжними професіями, перепідготовки на нову АТ, забезпечення планів заявками та договорами;

г) наявність програм підвищення кваліфікації та вивчення нових методів ТО на власній учбовій базі і повноту їхнього змісту, оснащення учбових класів для проведення такої підготовки;

ґ) вибірково - збереження (підтримання) у інженерно-технічного персоналу належного рівня знань та практичних навиків з ТО тих типів ПС, що розглядаються.

7.2.14.3. Пересувні механізми та засоби перевіряються на відповідність вимогам, приписаним функціям протипожежної безпеки і техніки безпеки. До них належать: паливозаправники, засоби живлення, кисневі пересувні установки, протипожежні засоби, засоби проти обмерзання та інші механізми.

7.2.14.4. Відповідальний інспектор перевіряє КТО на предмет повноти, відповідності до сучасного технічного рівня та доступності для використання. Він також повинен упевнитися в ефективності та своєчасності внесення поправок, а також у тому, що вся інформація, з питань збереження льотної придатності ПС, яка підготовлена виготовлювачем і зацікавленими державами, швидко поширюється серед тих, хто має в ній потребу.

7.2.14.5. За документацією, яка регламентує ТО, необхідно перевірити:

а) наявність узгоджених з Укравіатрансом КТО або відповідних нормативних документів з питань ремонту ПС типу, що розглядаються в цій організації, порядок та своєчасність внесення в них змін і доповнень;

б) наявність повного комплекту експлуатаційної документації (керівництва та інструкції з експлуатації або ремонту, регламенти ТО і технологічні вказівки (технології) з виконання робіт, альбоми фідерних схем, основних з'єднань і ремонтних допусків та інше), порядок ведення еталонних екземплярів, своєчасність внесення змін та доповнень в робочі екземпляри (перевіряється вибірково);

в) наявність достатньої кількості екземплярів зазначеної вище документації, забезпеченість нею фахівців та виконавців;

г) своєчасність одержання і доведення до всього інженерно-технічного персоналу нових нормативно-правових актів, які належать до ТО авіаційної техніки.

7.2.15. Інспектування представництв

7.2.15.1. Це інспектування проводиться в місцях, де експлуатант має служби своїх представництв, що пов'язані з виконанням польотів та технічною експлуатацією його ПС.

7.2.16. Оформлення результатів інспектування

7.2.16.1. Результати інспектування оформляються в акті інспектування з обов'язковим наданням висновку та рекомендацій щодо усунення недоліків і термінів виконання.

7.2.16.2. В акті інспектування необхідно відображати ведення експлуатантом належної документації щодо польотів, які він здійснює, ТО ПС, перевезення пасажирів, вантажу, багажу.

7.2.16.3. Акт про інспектування представництв передається експлуатанту для усунення зауважень та в Укравіатранс для контролю виконання Комплексного плану перевірок і зберігання в міжсертифікаційній справі експлуатанта.

(пункт 7.2.16 в редакції наказу Міністерства
транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

7.2.17. Пункт 7.2.17 виключено 

(згідно з наказом Міністерства
 транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

7.2.17.1. Підпункт 7.2.17.1 виключено 

(згідно з наказом Міністерства
 транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

7.3. Інспектування на маршрутах

7.3.1. Основною метою проведення інспектування на маршрутах є оцінка відповідності сертифікаційним вимогам організації та виконання польотів, а також здатності льотного екіпажу і наземного персоналу забезпечувати виконання польотів в межах наданих повноважень і прав.

7.3.2. Цей вид інспектування надає інспектору можливість спостереження за діями в кабіні екіпажу, за роботою бортпровідників у пасажирській кабіні під час виконання комерційних польотів і давати оцінку компетентності льотного екіпажу та інших членів екіпажу ПС, контролювати координацію їх дій, пильність, виконання відповідних авіаційних вимог та правил, що містяться у Керівництві з льотної експлуатації ПС, Наставлении по производству полетов в гражданской авиации СССР (НПП ГА-85), затвердженому наказом Міністерства цивільної авіації СРСР N 77 від 08.04.85, а також додержання екіпажем режимів відпочинку, передбачених встановленими нормами.

7.3.3. Інспектор використовує таку можливість для визначення підготовленості всього персоналу до виконання обов'язків і функцій, покладених на них, починаючи з передпольотного та закінчуючи післяпольотним етапом.

7.3.4. Інспектору потрібно упевнитися в тому, що всі роботи, пов'язані з ТО та експлуатацією ПС, виконуються згідно з керівництвами та інструкціями експлуатанта і відповідними нормативними документами.

7.3.5. Для уникнення збігу інспектування з перевіркою, яка запланована самим експлуатантом, інспектування на маршрутах повинно плануватися експлуатантом заздалегідь, у відповідності з графіком перевірок інспекторами Укравіатрансу.

7.3.5.1. За наявності в екіпажі двох інспекторів право контролю залишається за інспектором Укравіатрансу.

7.3.6. Інспектор в першу чергу повинен відвідати льотну службу та службу УПР для зустрічі з командиром ПС і персоналом, який бере участь у плануванні та забезпеченні польоту.

7.3.7. Інспектування на маршрутах включає перевірку тих аспектів, що передбачені для оцінки при виконанні польоту, на етапі інспектування льотної експлуатації при сертифікації для отримання Сертифіката експлуатанта.

7.3.8. Інспектори повинні використовувати ті самі критерії оцінки, які використовуються при сертифікації.

7.3.9. Основною різницею між оцінкою під час сертифікації та інспектування на маршрутах є те, що остання є оцінкою виконання польотів, які вже санкціоновані в Сертифікаті експлуатанта та здійснюються з пасажирами або вантажем на борту - з періодичністю, визначеною у підпункті 7.1.4.1 цих Правил, або вибірково за вказівкою керівництва Укравіатрансу, а перша - оцінкою можливості виконання польотів.

7.3.10. Всі перевірки на маршрутах провадяться таким чином, щоб це не призводило до втручання у виконання обов'язків екіпажу або зниження його уваги під час польоту.

7.3.11. На деяких етапах інспектування на маршруті або при завершенні польоту інспектор також повинен провести перевірку аварійного обладнання ПС.

7.3.12. Передпольотне інспектування

7.3.12.1. Передпольотний порядок дій льотного екіпажу і допомога, що надається наземними підрозділами на передпольотному етапі, повинні здійснюватися згідно з Наставлением по производству полетов в гражданской авиации СССР, затвердженим наказом Міністерства цивільної авіації СРСР N 77 від 08.04.85, Керівництвом з ОЛР, Керівництвом з льотної експлуатації ПС та іншими документами з питань організації і забезпечення польотів. Цей порядок дій і вимог стосується передпольотної метеорологічної консультації та інструктажу за маршрутом майбутнього польоту;

7.3.13. Інспектування в польоті

7.3.13.1. Належить проконтролювати:

а) відповідність забезпечення виконання польоту до встановлених вимог;

б) загальні методи забезпечення безпеки у пасажирському салоні, включаючи застережні заходи в зоні борт-кухні, придатність і використання місць для сидіння бортпровідників та правильність користування обладнанням, а також розміщення ручного вантажу, усунення безладдя в салоні, обслуговування пасажирів та виконання вказівки "пристебнути ремені безпеки - не палити";

в) знання бортпровідниками місць розміщення та використання аварійного обладнання, застосування різних аварійних правил і методів, а також те, чи вони мають належну підготовку в галузі використання аварійного обладнання та чи набули вміння користуватися переносними вогнегасниками, а також дотримання ними відповідного порядку дій.

7.3.13.2. Після завершення кожного інспекційного польоту за маршрутом інспектор повинен обговорити з командиром ПС і відповідними членами екіпажу результати інспекції - як на предмет позитивних, так і негативних сторін.

7.3.14. Післяпольотне інспектування

При здійсненні післяпольотного інспектування слід звернути увагу на:

а) використання відповідних післяпольотних контрольних переліків;

б) повідомлення про експлуатаційну придатність ПС і реєстрацію цих повідомлень в бортовому журналі;

в) контроль за виконанням вимог КЛЕ, Керівництва з завантаження;

г) заповнення командиром ПС і членами екіпажу бортового журналу, завдання на політ та інших польотних документів;

ґ) складання відповідних звітів про такі інциденти, як небезпечне зближення, зіткнення з птахами, удари блискавки та інші незвичайні явища, які впливають на безпеку польотів;

д) відповідність наданого приміщення і часу та умов фактичного відпочинку вимогам, що пред'являються, в тих місцях, де зупинка запланована для відпочинку екіпажу;

е) аналіз помилок, здійснення заходів, які спрямовані на допомогу екіпажу в підготовці до наступного польоту, якщо стоянка проміжна.

7.3.15. Оформлення результатів інспектування

7.3.15.1. Результати інспектування оформлюються в акті інспектування на маршруті з обов'язковими висновком та рекомендаціями щодо усунення недоліків і зазначенням терміну виконання.

7.3.15.2. Акт інспектування на маршруті передається експлуатанту для усунення зауважень та в Укравіатранс для контролю виконання Комплексного плану перевірок і зберігання в міжсертифікаційній справі експлуатанта.

7.4. Інспектування перону

7.4.1. Інспектування перону включає в себе інспектування організації та виконання робіт, які проводяться в місцях відправлення, транзиту та прибуття, а також на аеродромах тимчасового базування.

7.4.1.1. Інспектор повинен відрекомендуватися відповідним офіційним особам аеропорту та повідомити їх про свій намір провести інспекцію (у встановлених державними органами випадках - надати запит про дозвіл на відвідування перону, зон, де розміщені органи управління з забезпечення безпеки, митниця та еміграційні служби).

7.4.1.2. При проведенні інспектування виконання робіт на пероні в інших державах інспектор докладно роз'яснює відповідним керівникам аеропорту, що його метою є перевірка якості обслуговування ПС експлуатанта та його відповідність сертифікаційним авіаційним вимогам та правилам цивільної авіації держави експлуатанта.

7.4.1.3. Інспекторський склад Укравіатрансу та регіональні інспектори здійснюють перевірки згідно з Комплексним графіком, який затверджено директором Укравіатрансу.

7.4.2. Ці перевірки провадяться без попередження експлуатанта та включають вибіркове інспектування ПС і екіпажів з метою визначення наявності та відповідності вимогам такої документації:

а) Сертифікат експлуатанта;

б) свідоцтво про реєстрацію ПС;

в) посвідчення про придатність до польотів ПС;

г) дозвіл на радіообладнання;

ґ) свідоцтва льотного складу та обслуговуючого персоналу екіпажу ПС;

д) Керівництво з льотної експлуатації ПС;

е) інструкція з виконання польотів, технологія взаємодії служб, що забезпечують польоти;

є) бортовий журнал;

ж) аеронавігаційна документація;

з) всі види обов'язкового авіаційного страхування;

и) інші документи, які регламентують організацію та виконання польотів.

7.4.2.1. Інспекційні перевірки на пероні дають можливість інспектору оцінити методи і процедури експлуатанта, які останній використовує для виконання регламентованих авіаційних вимог, що стосуються таких аспектів:

а) склад льотного екіпажу, посвідчення або свідоцтва і кваліфікаційна відповідність чинним вимогам (щодо певних ПС, аеродромів та маршрутів);

б) організація ОПР;

в) метеоінформація (у випадках, передбачених Наставлением по метеорологическому обеспечению гражданской авиации СССР, затвердженим Держкомгідрометом СРСР 27.12.89 р. и МЦА СРСР 03.01.90, наявність польотної метеорологічної документації);

г) порядок завантаження ПС;

ґ) розрахунки маси і центрування;

д) порядок заправлення;

е) експлуатаційна надійність ПС;

є) порядок наземного обслуговування;

ж) обладнання пасажирського салону, обслуговування пасажирів та їхня безпека;

з) готовність аварійно-рятувальних підрозділів надати допомогу у випадку виникнення аварійної обстановки в аеропорту;

ї) готовність та дії пожежної охорони з гасіння та евакуації людей у разі пожежі в аеропорту.

7.4.3. Оформлення результатів інспектування

7.4.3.1. Результати інспектування оформлюються в акті інспекції перону з обов'язковим висновком та рекомендаціями щодо усунення недоліків і терміном виконання.

7.4.3.2. Акт інспекції перону передається експлуатанту для усунення зауважень та в Укравіатранс для контролю виконання Комплексного плану перевірок і зберігання в міжсертифікаційній справі експлуатанта.

7.5. Позапланове інспектування

7.5.1. Підставою для проведення позапланової інспекторської перевірки експлуатанта можуть бути такі обставини:

а) інформація про зниження рівня безпеки авіації;

б) повторення фактів авіаційних подій;

в) випадки неповідомлення Укравіатрансу про авіаційні події;

г) незадовільна організація ТО ПС;

ґ) профілактика авіаційних подій, що проводиться Укравіатрансом.

7.5.2. Позапланове інспектування проводиться за програмою, яка формується залежно від причини проведення інспектування.

7.5.3. Оформлення результатів інспектування

7.5.3.1. Результати інспектування оформляються в акті позапланової інспекції з обов'язковим наданням висновку та рекомендацій щодо усунення недоліків і терміном виконання.

7.5.3.2. Акт позапланового інспектування передається експлуатанту для усунення явищ, які спричинили зауваження, та в Укравіатранс для контролю виконання Комплексного плану перевірок і зберігання в міжсертифікаційній справі експлуатанта.

7.6. Заходи інспекторських органів за результатами інспектування

7.6.1. Результати інспектування доводяться до експлуатанта та керівництва Укравіатрансу з оформленням акта.

7.6.2. Експлуатанту направляється інспекторське розпорядження із зазначенням терміну, наданого на усунення виявлених недоліків.

7.6.3. Якщо перевірка виявить, що власник Сертифіката експлуатанта порушив сертифікаційні вимоги або умови, а також положення, обумовлені Сертифікатом експлуатанта, відмовився від них або не в змозі їх додержуватися та підтримувати їх, то інспектор повинен негайно скласти акт про виправлення виявлених недоліків та поставити експлуатанту вимогу вжити заходів щодо їх усунення в межах встановленого терміну. Якщо експлуатант не усуне недоліки у встановлені строки, то інспектору належить інформувати про це керівництво Укравіатрансу, при цьому рекомендувати вдатися до заходів впливу.

7.6.4. В тих випадках, коли інспектор вважає, що вимоги безпеки потребують вжиття негайних дій, він повинен затримати виконання польотів, відмінити розпорядження керівного складу експлуатанта, якщо вони суттєво суперечать вимогам безпеки польотів, і негайно доповісти керівництву Укравіатрансу інформацію про загрозу безпеці польотів для прийняття потрібного рішення.

Експлуатант повинен надати інспектору потрібні засоби зв'язку.

7.6.5. В разі необгрунтованої затримки виконання польотів, відміни вказівок керівного складу експлуатанта інспектор несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

7.6.6. Крім зазначеного вище, Укравіатранс може:

а) призупинити дію Посвідчення про придатність до польотів цивільного ПС у разі порушення вимог правил видачі посвідчень про придатність або незабезпечення безпеки польотів згідно з вимогами Правил видачі, продовження строку дії та припинення чинності Посвідчень про придатність до польотів цивільних повітряних суден України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.03.94 N 115 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.05.94 за N 65/274;

б) вжити інших заходів відповідно до чинного законодавства України для організації польотів та їх забезпечення згідно з нормативними актами та правилами.

7.6.7. Експлуатант може оскаржити дії інспектора Укравіатрансу шляхом направлення в Укравіатранс відповідної заяви та документів що підтверджують неправильність дій, або актів.

8. ОРЕНДА, ФРАХТУВАННЯ, ОБМІН ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ТА СПІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОДІВ

8.1. Загальні положення

8.1.1. Повітряне судно, під час видачі Сертифіката експлуатанта, повинно бути внесено в СЕП (частина "В-1") експлуатанта, який його орендує. В цьому випадку у разі подання звернення на отримання Сертифіката експлуатанта слід представити копії відповідних договорів про оренду, а при видачі сертифіката слід враховувати умови їх оренди.

8.1.2. Оренда іноземних ПС (оренда ПС, зареєстрованих в одній державі експлуатантами іншої держави) має суттєві особливості, пов'язані з потребою чітко визначити, яка зі сторін (орендодавець або орендар) несе відповідальність за безпеку експлуатації та льотну придатність ПС, слід визначити у договорі оренди обов'язки сторін та правила держав, що застосовуються.

8.1.3. Розмежування повноважень з забезпечення безпеки польотів та підтримання льотної придатності встановлюється у відповідній угоді між авіаційними повноважними органами держав.

8.1.4. Договори оренди, фрахту, обміну ПС та спільного використання кодів між юридичними особами України та іноземної держави повинні відповідати чинному законодавству України, міжурядовим договорам (угодам) про повітряні сполучення, положенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, пов'язаним з нею додаткам та обов'язково узгоджуються Укравіатрансом.

8.1.5. ПС цивільної авіації України у разі здавання в оренду експлуатанту іншої держави не виключаються з реєстру цивільних повітряних суден України, якщо закони країни орендаря не вимагають цього.

В такому випадку укладається угода між представниками тих органів державної влади, які відповідають за ЦА держави реєстрації ПС, та експлуатанта про розподіл відповідальності за безпеку польотів та підтримання льотної придатності.

8.1.6. У договорі про оренду або лізинг, обмін ПС та спільне використання кодів договірні сторони забезпечують страховий захист шляхом страхування ПС, екіпажів та відповідальності перевізників перед пасажирами та третіми особами.

8.1.7. З метою забезпечення безпеки польотів, Укравіатранс надає дозвіл на виліт українських ПС за межі України на роботу за договором оренди або лізингу після узгодження цього договору.

8.2. Оренда ПС, що його зареєстровано в іншій державі

8.2.1. При зверненні за сертифікатом експлуатант, що орендує ПС, зареєстроване в іноземній державі, повинен подати відомості про:

а) тип ПС та його серійний номер;

б) назву та адресу зареєстрованого власника (орендодавця) ПС;

в) державу реєстрації, реєстраційні позначки;

г) посвідчення про придатність до польотів цивільних ПС та письмове підтвердження зареєстрованого власника (особи, яка діє від його імені), про те, що дане ПС повністю відповідає вимогам до льотної придатності держави реєстрації;

ґ) довідку з зазначенням назви, адреси та з підписом орендаря або особи, що відповідає за використання орендованого ПС, яка підтверджує, що сторони договору оренди повністю беруть на себе обов'язки, які випливають із застосовуваних правил;

д) копію договору оренди ПС.

8.2.2. Заявник може подати заявку на внесення в СЕП орендованих ПС, що зареєстровані в іншій державі, за умов:

а) наявності укладення угоди між Укравіатрансом та представниками тих органів державної влади, які відповідають за ЦА держави реєстрації ПС про відповідальність за забезпечення безпеки польотів та збереження льотної придатності ПС. При цьому експлуатанту необхідно забезпечити одержання Сертифіката типу цього ПС в Україні;

б) наявності визнання документа іноземної держави про придатність цивільного ПС до польотів відповідно до Повітряного кодексу України та чинних авіаційних правил.

8.2.3. За договором оренди ПС деякі функції та обов'язки держави реєстрації ПС можуть передаватися державі експлуатанта ПС, якщо між авіаційними повноважними органами держав укладена відповідна угода. При цьому держава реєстрації звільняється від відповідальності щодо переданих функцій та обов'язків.

8.2.4. ПС, яке зареєстроване в іноземній державі, у разі продажу або передачі в оренду експлуатанту України повинно бути допущено до експлуатації у відповідності з чинним законодавством.

8.2.5. При видачі Сертифіката експлуатанта ретельно перевіряються зобов'язання сторін договору про оренду на предмет достатності їх для забезпечення безпечної експлуатації. Зокрема, слід звернути увагу на зобов'язання сторін з таких питань:

а) видача Сертифіката члену льотного екіпажу;

б) підготовка членів екіпажу;

в) льотна придатність ПС та виконання ТО;

г) диспетчерське обслуговування та ОПР;

ґ) графік роботи льотного екіпажу та членів екіпажу;

д) визначення у договорі оренди обов'язків сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого ПС;

е) наявність договору про ТО;

ж) наявність документації для льотної та технічної експлуатації;

з) наявність технічних засобів, обладнання, пристроїв, спеціалістів та лабораторій для ТО ПС і обслуговування пасажирів;

8.2.6. Крім цього, від експлуатанта слід вимагати надання зобов'язань про те, що:

а) ПС буде експлуатуватися відповідно до державних авіаційних вимог, а також вимог, правил та норм держави-реєстрації, керівництв та інструкцій експлуатанта, а також до вимог цих Правил;

б) в договорі про оренду або лізинг слід передбачити витрати на сертифікацію іноземного ПС за нормами льотної придатності, чинними в Україні, якщо Україна не прийняла норм льотної придатності, розроблених іншою державою, а також витрати на інспектування відповідно до цих Правилами - як на землі, так і в польоті, за рахунок орендодавця або орендаря, в тому числі - витрати на підготовку авіаційного персоналу Укравіатрансу, в разі делегування Україні повноважень щодо підтримки льотної придатності згідно з угодою.

8.3. Оренда ПС України, які зареєстровані в Україні експлуатантами інших держав

8.3.1. При передачі ПС для роботи за кордон експлуатант повинен узгодити договір в Укравіатрансі.

8.3.2. Укравіатранс повинна провести перевірку експлуатаційних можливостей іноземного експлуатанта.

8.3.3. У договорі оренди крім вимог, які обумовлені Законом про оренду, слід передбачити:

а) права та умови контролю інспекторськими органами країни реєстрації ПС і країни експлуатанта за дотриманням вимог, правил та норм експлуатації ПС, наявністю свідоцтв та допусків у членів екіпажу і авіаційних спеціалістів, які здійснюють експлуатацію ПС;

б) витрати на інспектування експлуатанта як на землі, так і в польоті;

в) обов'язкове інформування Укравіатрансу про використання орендованих ПС орендодавцем;

г) обов'язкове забезпечення коштами екіпажів (готівкою або у спосіб одержання їх за договором у незалежних фінансових органах, або ж шляхом відповідного страхового покриття), які вилітають за межі України на роботу за договором оренди, щоб вони мали можливість повернути ПС з екіпажем в Україну у випадку порушення контракту та неспроможності орендаря забезпечити повернення;

ґ) залучення лідеровщика тієї країни, де виконуються польоти на місцевих повітряних лініях, якщо є потреба.

8.3.4. В разі виявлення порушень орендарем вимог цих Правил вживаються заходи, передбачені цими Правилами, а якщо орендар не буде спроможний їх виконувати, то інспекторські органи вживають заходів, передбачених чинним законодавством України, і вносять пропозиції Укравіатрансу та орендарю (орендодавцю) про припинення договору оренди.

8.3.5. Відповідальність за безпечну експлуатацію зданих в оренду ПС без екіпажів експлуатанту іншої держави обумовлюється в договорі оренди, який повинен відповідати стандартам та рекомендаціям Міжнародної організації цивільної авіації і національному законодавству обох держав.

8.3.6. До початку експлуатації ПС орендар повинен підтвердити наявність свідоцтв на експлуатацію ПС у членів екіпажу та авіаційних спеціалістів, які забезпечують технічну експлуатацію ПС і наявність відповідного обладнання.

8.3.7. До початку експлуатації слід укласти угоду між Укравіатрансом та представниками тих органів державної влади, які відповідають за ЦА держави реєстрації ПС про відповідальність за забезпечення безпеки польотів та збереження льотної придатності ПС.

8.4. Оренда ПС України експлуатантами інших держав зі зміною реєстрації ПС

8.4.1. Якщо ПС, зареєстроване в Україні, орендується експлуатантом іншої держави з виключенням з реєстру, то орендар надає в Укравіатранс письмову згоду державного повноважного органу цієї держави на включення ПС в її реєстр та обов'язок виключення з реєстру після закінчення строку договору.

8.4.2. В разі виключення ПС з реєстру України в договорі про оренду слід розмежувати міру відповідальності орендаря та орендодавця за підтримання льотної придатності ПС України. Для цього в договорі оренди визначається порядок інспектування льотної та технічної експлуатації ПС України в іншій державі.

8.5. Оренда ПС, що його зареєстровано в Україні експлуатантами України

8.5.1. Якщо один експлуатант України орендує ПС (як з екіпажем, так і без екіпажу) у іншого експлуатанта України, це повинно бути відображено в спеціальних експлуатаційних положеннях сертифікатів обох експлуатантів з урахуванням у відображенні можливих умов оренди та з чітким зазначенням того, хто (орендар або орендодавець) і якою мірою несе відповідальність за виконання чинних вимог та правил експлуатації орендовуваних ПС.

8.5.2. В разі передачі ПС і льотного складу в оренду, за наявності договору оренди, ПС і льотний склад одночасно вилучаються відділом сертифікації експлуатантів зі спеціальних експлуатаційних положень до Сертифіката орендодавця та долучаються до спеціальних експлуатаційних положень орендаря, в порядку, визначеному у підрозділі 5.7 цих Правил.

8.6. Обмін повітряними суднами

8.6.1. Обмін повітряними суднами між експлуатантами здійснюється для виключення випадків зриву запланованих експлуатантом внутрішніх, міжнародних польотів та авіаційних робіт.

(підрозділ 8.6 доповнено новим пунктом 8.6.1 згідно з
 наказом Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 3,
у зв'язку з цим пункти 8.6.1 і 8.6.2 вважати пунктами 8.6.2 і 8.6.3) 

8.6.2. В разі, якщо експлуатант України складає договір обміну ПС з іншим експлуатантом, в договорі на рівні суттєвих умов повинна бути відображена відповідальність сторін за ПС, екіпаж, ТО та всі види відповідальності, які підлягають обов'язковому авіаційному страхуванню.

8.6.3. Відповідальність сторін слід відобразити в СЕП (частина "F") Сертифіката експлуатанта, який виконує експлуатацію ПС. СЕП (частина "F") видається згідно цих Правил.

8.7. Фрахтування ПС, спільне використання кодів

8.7.1. В разі, якщо експлуатант України склав договір про фрахтування ПС або спільне використання кодів, він повинен узгодити положення договору в Укравіатрансі згідно з чинними положеннями. Виконання польотів без узгодження зазначеного договору заборонено.

8.7.2. До спільного використання кодів належать усі форми співробітництва, які передбачені документами Міжнародної організації цивільної авіації, у тому числі "Последствия совместного использования кодов авиакомпании" (IKAO, циркуляр 269-AT/110), крім використання трилітерного позивного іншого експлуатанта, що надається для використання виключно одним експлуатантом.

(пункт 8.7.2 в редакції наказу Міністерства
 транспорту України від 23.04.2001 р. N 247)

8.7.3. В разі фрахтування українського ПС замовником іншої держави зі зміною базування ПС Укравіатранс проводить сертифікацію лінійної бази ТО та періодичний нагляд за діяльністю експлуатанта.

(У тексті додатків до Правил слова "Державна авіаційна адміністрація" замінено словами "Державний департамент авіаційного транспорту", слова "State Aviation Administration" замінено словами "State Department of Aviation Transport", слова "Голова Державної авіаційної адміністрації" замінено словом "Директор", слова "Chairman of State Aviation Administration" замінено словом "Director", цифри "252135" замінено цифрами "01135" згідно з наказом Міністерства транспорту України від 9 січня 2001 року N 3) 

ЗАЯВКА
на отримання (продовження терміну чинності) Сертифіката експлуатанта

1. Відомості про заявника

1.1. Юридична адреса _____________________________________________

1.2. Телеграфна адреса АФТН ______________________________________

1.3. Телекс/телетайп ______________________________________________

1.4. Телефон/факс ________________________________________________ 

1.5. Аеродроми базування ___________________

       ___________________ 

      ___________________ 

2. Причина подання Заявки _______________________________________
                                                     (отримання/продовження терміну дії Сертифіката експлуатанта) 

3. Дані про організацію діяльності заявника

- організаційна структура (може бути викладено в додатку);

- назва та юридична адреса структурних підрозділів:

____________________________________

____________________________________

- прізвища та юридичні адреси осіб, які мають право підпису фінансових документів:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

- організація управління діяльністю заявника та головні штатні співробітники (включаючи їх посади, прізвища, освіту та практичний досвід) (може бути викладено в додатку):

____________________________________

____________________________________

____________________________________

- інші відомості.

4. Відомості про льотну діяльність

4.1. Екіпажі

Відомості про кожного із членів льотних екіпажів додаються.

4.1.1. Екіпажі підтримують рівень професійної підготовки в

_______________________________________________________________
                                                         (назва навчальної організації) 

за договором від _____________ N ____.

4.1.2. Медичне (передпольотне та інше) забезпечення польотів виконується відповідною службою

_______________________________________________________________
                                                                     (назва організації) 

за договором від _____________________________ N _______.

4.2. Управління повітряним рухом у районі аеродрому базування здійснюється службою за договором з

______________________________________________________________
                                                                  (назва організації) 

від ____________________ N _________.

4.3. Екіпажі заявника для підготовки та виконання польотів у межах України та за її межами забезпечуються:

- аеронавігаційною документацією за договором з

______________________________________________________________
                                                                (назва організації) 

від ________________ N ________;

- метеоінформацією-АМСЦ ___ розряду аеропорту __________________ за договором від _________ N ____.

4.4.1. Дані про повітряні судна

Таблиця 1

Примітки: 

1. У графі 6 застосовуються такі позначення:

D1 - за правилами візуального польоту тільки вдень;

D2 - за правилами візуального польоту тільки вдень та вночі;

D3 - інші обмеження, які встановлюються Укравіатрансом.

2. У графі 7 застосовуються такі позначення:

а) експлуатація ПС за умов зниженої видимості:

Е1 - CAT II;

Е2 - CAT IIIA;

Е3 - CAT IIIB;

Е4 - CAT IIIC;

б) інші дозволи:

Е5 - зліт нижче встановленого мінімуму;

Е6 - MNPS (типи ПС та райони польотів за специфікацією ICAO);

Е7 - ETOPS (ПС/Двигуни, пороговий час);

Е8 - B-RNAV;

Е9 - RVSM;

Е10 - RNP;

Е11 - небезпечні вантажі;

Е12 - польоти вертольотів на віддалі від берегової смуги. 

4.4.2. Дані про повітряні судна, що перебувають на балансі заявника

4.5. ДАНІ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИКОНАННЯ ТО ПС

Таблиця 2

Примітки: 

1. 

При виконанні організацією робіт для заявника за договором (крім назви організації) вказати дату та номер договору. 

2. 

Якщо договір є субпідрядним, то вказати назву субпідрядника, дату та номер договору. 

Забезпечення нормативно-технічною і експлуатаційною документацією здійснюється

________________________________________________________________
                                             (назва організації, підприємства) 

за договором від _______ N ___.

5. Категорії та умови передбачуваних польотів

5.1. Види польотів:

пасажирські 

- А1; 

вантажні 

- А2; 

медична допомога 

- А3; 

авіаційні роботи 

- А4. 

5.2. Регулярність польотів, що передбачаються:

регулярні (з зазначенням маршрутів); 

нерегулярні. 

5.3. Регіони польотів:

а) у межах України; 

б) міжнародні польоти (за межами України із зазначенням регіонів/країн). 

6. Організація перевезення в аеропортах

Здійснюється відповідно до вимог законодавства України та нормативних документів, які регламентують організацію перевезення пасажирів, багажу та вантажу за договором з

________________________________________________________________
                                                                     (назва аеропорту) 

від _____________________ N ______.

7. Митний, паспортний та санітарний контроль

Митний, паспортний та санітарний контроль здійснюється в аеропорту

________________________________________________________________
                                                                (назва аеропорту)

у відповідності до нормативних документів указаних служб та Укравіатрансу.

Пункти митного, паспортного та санітарного контролю працюють за регламентом роботи аеропорту за узгодженням зі службами, які виконують зазначені контрольні функції.

8. Пошукове та аварійно-рятувальне забезпечення

Здійснюється службою пошуково-рятувального забезпечення польотів. Викладено в документі про організацію пошукового та аварійно-рятувального забезпечення польотів в авіапідприємстві. 

9. Заходи щодо запобігання актам незаконного втручання

Розроблені на основі законодавства та міжвідомчих актів, які діють в Україні (здійснюються персоналом та відповідними службами аеропортів

________________________________________________________________
                                                                 (назви аеропортів) 

за договорами від ______________ N ___).

Об'єкти, обладнання, приміщення та персонал служби підготовлені у відповідності до нормативних документів та правил Управління авіаційної безпеки Укравіатрансу.

10. Заявник має достатню наявність коштів для:

- придбання та утримання в технічно справному стані всіх ПС, потрібних технічних засобів та обладнання;

- виконання всіх умов контрактів з відповідним авіаційним персоналом;

- забезпечення здійснення повітряних перевезень та/або авіаційних робіт на початковому етапі.

11. Забезпечення страхування

Згідно з чинним законодавством України застраховані: ПС, екіпажі, пасажири, багаж, пошта, вантаж, відшкодування збитків третім особам на внутрішніх та міжнародних лініях (копії договорів страхування додаються).

12. Інші відомості, які заявник хоче повідомити додатково

________________________________________________________________

________________________________________________________________

13. Бажана дата початку експлуатації _____________________________

14. Заявник гарантує виконання всіх вищезазначених заходів для забезпечення безпеки польотів.

15. Заявник зобов'язується

15.1. Не здійснювати діяльності, крім указаної в Сертифікаті експлуатанта та в доданих до нього спеціальних експлуатаційних положеннях, без сертифікації змін до Сертифіката експлуатанта та узгодження їх в Укравіатрансі.

15.2. Надавати право та забезпечувати умови інспекторським органам країни реєстрації ПС та країни реєстрації експлуатанта для контролю організації, забезпечення та виконання польотів, додержання вимог, правил та норм експлуатації ПС, контролю стану ПС.

15.3. Фінансувати здійснення діяльності із сертифікації, інспектування, розслідування АП та інцидентів, а також підготовку інспектора(рів) Укравіатрансу для експлуатації даного типу ПС за вимогою.

15.4. У разі зміни доказової документації, поданої в заявці на отримання Сертифіката експлуатанта, інформувати Укравіатранс у строк до 10 днів.

16. До заявки долучаються:

документи згідно з додатком _________

Я, ______________________________________________________________,
               (повна назва посади керівника експлуатанта, який подає заявку на сертифікацію)

засвідчую, що вказана в даній заявці та долучених до неї документах інформація є точною і правильною.

 

  

___________________________
(підпис заявника) 

М. П. 

Дата 

 

ПЕРЕЛІК
документів, що долучаються до заявки на сертифікацію експлуатанта

N
з/п
 

НАЗВА ДОКУМЕНТА 

  

Засновницькі документи 

1. 

Заявка. 

2. 

Копія Статуту (нотаріально завірена). 

3. 

Копія засновницького договору (нотаріально завірена). 

4. 

Копія свідоцтва про реєстрацію (нотаріально завірена). 

5. 

Копія свідоцтва України на знак для товарів і послуг (при наявності). 

6. 

Організаційна структура експлуатанта. 

7. 

Бізнес-план з копіями договорів. 

  

Документи з ОЛР 

8. 

Організаційна структура. 

9. 

Положення про льотну службу. 

10. 

Положення про робочий час та про час відпочинку екіпажів. 

11. 

Положення про інспекцію з безпеки польотів. 

12. 

Посадова інструкція заступника керівника з безпеки польотів. 

13. 

Аналіз стану безпеки польотів у міжсертифікаційний період (у разі продовження строку чинності Сертифіката). 

14. 

Керівництво з виконання польотів. 

15. 

Перелік маршрутів (у разі їх використання). 

16. 

Положення про службу бортпровідників. 

17. 

Програма підготовки персоналу. 

  

Документи з ТО 

18. 

Копія зареєстрованої заявки на отримання (продовження терміну дії) Сертифіката організації з технічного обслуговування. 

19. 

Акт/и приймання-передання ПС (оригінал/и). 

20. 

Зразки розфарбування ПС.  

21. 

Копії сертифікатів льотної придатності ПС. 

22. 

Копії реєстраційних посвідчень ПС. 

  

Загальні документи 

23. 

Програма із забезпечення безпеки польотів та запобігання авіаційним подіям. 

24. 

Копія сертифіката базового аеродрому або еквівалентного документа. 

25. 

Організації пошукового та аварійно-рятувального забезпечення польотів. 

26. 

Зразки документів з перевезення. 

  

Документи з АБ 

27. 

Програма забезпечення АБ. 

28. 

Наказ про призначення особи, відповідальної за організацію АБ. 

29. 

Сертифікат про підготовку з АБ відповідальної особи. 

30. 

Посадова інструкція відповідальної особи. 

31. 

Наказ про створення ради АБ експлуатанта. 

32. 

Положення про раду АБ. 

33. 

Угода з аеродромом (аеропортом) базування про забезпечення АБ (при потребі). 

  

Копії договорів 

34. 

Договір про оренду ПС (оригінал). 

35. 

Договір про надання послуг з метеорологічного забезпечення. 

36. 

Договір про надання місць стоянок ПС. 

37. 

Договір з Аерорухом. 

38. 

Договір з учбово-сертифікаційним центром цивільної авіації. 

39. 

Договір з Українським центром з науково-методичного забезпечення експлуатації авіаційної техніки про інформаційне та нормативно-технічне забезпечення. 

40. 

Договір про медичне забезпечення. 

41. 

Договір страхування льотного складу (оригінал), копії страхових полісів членів екіпажу. 

42. 

Договір про страхування (оригінал), копії страхових полісів на ПС та відповідальності перед третіми особами на ПС. 

43. 

Договір/ори на ТО. 

44. 

Договір на технічний супровід (при потребі). 

45. 

Договір про ПРЗП. 

46. 

Інші договори (при потребі). 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 3
до пункту 5.1.2 Правил
сертифікації експлуатантів

 

 

 

ВИМОГИ
до оформлення матеріалів на одержання Сертифіката експлуатанта

1. Документи комплектуються на розділи відповідно до переліку документів, що додаються до заявки на сертифікацію експлуатанта, брошуруються у папку розміром не більш як 29 х 32/8 см. До папки з документами додається папка-швидкозшивач.

2. Сторінки кожного розділу нумеруються. Кількість сторінок кожного документа, а також загальна кількість сторінок вказуються у переліку при подачі Заявки.

3. Документація затверджується та підписується уповноваженими на це посадовими особами, їхніми заступниками або особами, які виконують їхні обов'язки. В кожному разі вказується посада та прізвище особи, яка підписує документ. Документи, що мають підписи з позначками "/", "за", та без прізвища і посади осіб, які підписалися, до розгляду не приймаються.

4. Документація з підчистками, рукописними або машинописними виправленнями, не завіреними підписом та печаткою, до розгляду не приймаються.

5. Підпис керівника організації, відповідальної за поданий документ, скріпляється печаткою зазначеної організації.

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЛУАТАНТА
AIR OPERATOR CERTIFICATE

Цим засвідчується, що
This certifies that

Найменування експлуатанта
Operator name

Місцезнаходження експлуатанта
Operator located

задовольняє вимоги законодавства України про цивільну авіацію та правила, що приписані відносно видачі цього Сертифіката, і здатен здійснювати польоти згідно з указаним законодавством з обмеженнями, що є в доданих до цього Сертифіката Спеціальних експлуатаційних положеннях.

Цей Сертифікат не підлягає передачі і буде дійсним протягом вказаного терміну, якщо не буде припинена його дія або він не буде анульований.

Комерційні польоти з цим Сертифікатом здійснюються за наявності спеціального дозволу (ліцензії).

meets the requirements of the Ukraine Laws and the Regulations prescribed for the issuance of this Certificate, and is hereby authorized to carry out flights in accordance with said Laws and limitations contained in the attached Specific Operating Provisions.

This Certificate is not transferable and, unless sooner surrendered, or revoked, shall continue in effect until otherwise terminated.

Commercial air services with the present Certificate are put into effect with existence of needed license.

Директор
Director
 

______________ 


Сертифікат N ........................…000
Certificate N

Дата введення в дію...................00.00.0000
Effective date

Цей Сертифікат дійсний до......00.00.0000
This certificate is valid till 

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 5
до пунктів 5.5.2, 5.5.3,
5.5.4 Правил сертифікації
експлуатантів

 

 

 

*************************************************************************
*   УКРАЇНА        Державний        UKRAINE      *
*  МІНІСТЕРСТВО       Герб      MINISTRY OF TRANSPORT   *
*  ТРАНСПОРТУ       України        STATE DEPARTMENT   *
*ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ            OF AVIATION TRANSPORT   *
*АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ                         *
*************************************************************************
*                                    *
*          СПЕЦІАЛЬНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ        *
*           Specific operating provisions          *
*         видані..............................         *
*          issued to                      *
*        Сертифікат експлуатанта.....................      *
*             Air Operator Certificate           *
*                                    *
*                ЧАСТИНА А               *
*                 Part А                *
*                                    *
*        ДОЗВІЛ НА ПІДГОТОВКУ АВІАЦІЙНОГО ПЕРСОНАЛУ       *
*       Authorization for aviation personnel training      *
*                                    *
*  Дозволяється здійснювати підготовку авіаційного персоналу згідно *
*з вимогами законодавства України про цивільну авіацію та правилами *
*щодо видачі цих положень за такими видами професійної підготовки *
*авіаційних фахівців:                          *
*                                    *
*  Authorized to carry out aviation personnel training in accordance *
*with Ukrainian civil aviation legislation and requirements  for *
*issuance of these provisions for the following:            *
*                                    *
*      1. Перепідготовка на нові типи повітряних суден      *
*            Type transition training            *
* _____________________________________________________________________ *
*          (назви авіаційних спеціальностей)          *
*            (aviation specialization)            *
*                                    *
*      2. Курси підготовки та підвищення кваліфікації       *
*            Type transition training            *
* _____________________________________________________________________ *
*          (назви авіаційних спеціальностей)          *
*            (aviation specialization)            *
*                                    *
*                                    *
*Директор ________________________                   *
*Director                                *
*************************************************************************
*Дата введення в дію 00.00.0000             *   Аркуш 1 *
*Effective date                     *  Аркушів 1 *
*Цей додаток дійсний до 00.00.0000            *   1 of 1  *
*These Specific operating provisions is valid till    *       *
*************************************************************************
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 6
до пунктів 5.5.2, 5.5.3 Правил
сертифікації експлуатантів

 

 

 

*************************************************************************
*   УКРАЇНА        Державний        UKRAINE      *
*  МІНІСТЕРСТВО       Герб      MINISTRY OF TRANSPORT   *
*  ТРАНСПОРТУ       України        STATE DEPARTMENT   *
*ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ            OF AVIATION TRANSPORT   *
*АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ                         *
*************************************************************************
*                                    *
*         СПЕЦІАЛЬНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ         *
*           Specific operating provisions           *
*                                    *
*        видані.............................          *
*           issued to                     *
*                                    *
*       Сертифікат експлуатанта.....................       *
*            Air Operator Certificate            *
*                                    *
*                ЧАСТИНА B               *
*                Part B                 *
*                                    *
*           ВИКОРИСТАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН           *
*              Use of aircraft              *
*                                    *
*************************************************************************
*А) Вид робіт:                             *
*Type(s) of Operation                          *
*                                    *
*                                    *
*В) Типи повітряних суден:                       *
*Type of Aircraft                            *
*                                    *
*                                    *
*С) Райони робіт:                           *
*Areas of Operation                           *
*                                    *
*                                    *
*D) Спеціальні обмеження:                        *
*Special Limitation                           *
*                                    *
*                                    *
*E) Спеціальні дозволи:                         *
*Special Authorization/Approvals                    *
*                                    *
*                                    *
*************************************************************************
*                           *   Аркуш 1   *
*                           *  Аркушів 2  *
*                           *   1 of 2   *
*************************************************************************
 
 
                       Продовження додатка 6
 
*************************************************************************
*Назва організації                 *    СЕП В    *
*Organization name                 *    SOR B    *
*************************************************************************
*F) Реєстраційні знаки                         *
*Aircraft Registration Marks                      *
*                                    *
*                                    *
*************************************************************************
*Модель * Державний  *Заводський *    Максимальна маса, кг    *
* Model *реєстраційний * серійний *     Maximum weight, kg     *
*    *   знак   *  номер  *                  *
*    * National and *  S/N  *                  *
*    * registration *      **************************************
*    *  marks   *      * злітна *    комерційна    *
*    *       *      *Take-off *   (пасажироміст.)   *
*    *       *      *     *    Payload/pax    *
*    *       *      *     *     capacity     *
*************************************************************************
*    *       *      *     *             *
*    *       *      *     *             *
*    *       *      *     *             *
*    *       *      *     *             *
*    *       *      *     *             *
*    *       *      *     *             *
*    *       *      *     *             *
*    *       *      *     *             *
*    *       *      *     *             *
*    *       *      *     *             *
*************************************************************************
*Директор ________________________                   *
*Director                                *
*                                    *
*************************************************************************
*Дата введення в дію 00.00.0000               *Аркуш 2  *
*Effective date                       *Аркушів 2 *
*Цей додаток дійсний до 00.00.0000              * 2 of 2  *
*These Specific operating provisions is valid till      *     *
*************************************************************************
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 7
до пунктів 5.5.2, 5.5.3
Правил сертифікації експлуатантів

 

 

 

*************************************************************************
*   УКРАЇНА        Державний        UKRAINE      *
*  МІНІСТЕРСТВО       Герб      MINISTRY OF TRANSPORT   *
*  ТРАНСПОРТУ       України STATE DEPARTMENT   *
*ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ            OF AVIATION TRANSPORT   *
*АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ                         *
*************************************************************************
*                                    *
*         СПЕЦІАЛЬНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ         *
*           Specific operating provisions           *
*                                    *
*        видані................................         *
*         issued to                      *
*                                    *
*       Сертифікат експлуатанта.....................       *
*            Air Operator Certificate            *
*                                    *
*               ЧАСТИНА В-1               *
*                Part B-1                *
*                                    *
*       ВИКОРИСТАННЯ ОРЕНДОВАНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН       *
*            Use of leased aircraft             *
*                                    *
*Орендарю  ____________  дозволяється  здійснювати польоти згідно з*
*умовами  договору  ____________  про  оренду  між  орендарем*
*____________________ і орендодавцем ____________________        *
*The lessee ____________________ is authorized to carry out flight*
*accoding to the lease Agreement _____________________ between lessee*
*__________________________________       and       lessor*
*__________________________                       *
*                                    *
*************************************************************************
*А) Вид робіт:                             *
*Type of Operation                           *
*                                    *
*                                    *
*В) Типи повітряних суден:                       *
*Types of Aircraft                           *
*                                    *
*                                    *
*C) Райони робіт:                            *
*Areas of Operation                           *
*                                    *
*                                    *
*D) Спеціальні обмеження:                       *
*Special Limitations                          *
*                                    *
*                                    *
*E) Спеціальні дозволи:                        *
*Special Authorizations/Approvals                    *
*                                    *
*************************************************************************
*                           *   Аркуш 1   *
*                           *  Аркушів 2  *
*                           *   1 of 2   *
*************************************************************************
 
 
                       Продовження додатка 7
 
*************************************************************************
*Назва організації                 *   СЕП В-1   *
*Organization name                 *   SOR В-1   *
*************************************************************************
*F) Реєстраційні знаки                         *
*Aircraft Registration Marks                      *
*                                    *
*                                    *
*************************************************************************
*Модель * Державний  *Заводський *    Максимальна маса, кг    *
* Model *реєстраційний * серійний *     Maximum weight, kg     *
*    *   знак   *  номер  *                  *
*    * National and *  S/N  *                  *
*    * registration *      **************************************
*    *  marks   *      * злітна *    комерційна    *
*    *       *      *Take-off *   (пасажироміст.)   *
*    *       *      *     *    Payload/pax    *
*    *       *      *     *     capacity     *
*************************************************************************
*    *       *      *     *             *
*    *       *      *     *             *
*    *       *      *     *             *
*    *       *      *     *             *
*    *       *      *     *             *
*    *       *      *     *             *
*    *       *      *     *             *
*    *       *      *     *             *
*    *       *      *     *             *
*    *       *      *     *             *
*    *       *      *     *             *
*    *       *      *     *             *
*    *       *      *     *             *
*    *       *      *     *             *
*    *       *      *     *             *
*    *       *      *     *             *
*************************************************************************
*Директор ________________________                   *
*Director                                *
*                                    *
*************************************************************************
*Дата введення в дію      00.00.0000          *Аркуш 2  *
*Effective date                       *Аркушів 2 *
*Цей додаток дійсний до     00.00.0000          * 2 of 2  *
*These Specific operating provisions is valid till      *     *
*************************************************************************
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 8
до пунктів 5.5.2, 5.5.3
Правил сертифікації експлуатантів

 

 

 

Додаток 8 виключено
 (згідно з наказом Міністерства транспорту України
 від 9 січня 2001 року N 3)

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 9
до пунктів 5.5.2, 5.5.3
Правил сертифікації експлуатантів

 

 

 

Додаток 9 виключено
 (згідно з наказом Міністерства транспорту України
 від 9 січня 2001 року N 3)

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 10
до пунктів 5.5.2, 5.5.3 та
підпунктів 6.3.1.4, 6.3.1.6
Правил сертифікації експлуатантів

 

 

 

Додаток 10 виключено
 (згідно з наказом Міністерства транспорту України
 від 9 січня 2001 року N 3,
у зв'язку з цим додатки 11 - 16 вважати додатками 8 - 13)

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ 

UKRAINE
MINISTRY OF TRANSPORT
STATE DEPARTMENT OF AVIATION TRANSPORT 


СПЕЦІАЛЬНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ
Specific operating provisions

видані................
issued to

Сертифікат експлуатанта.....................
Air Operator Certificate

ЧАСТИНА D
Part D

ДОГОВІРНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПС
Maintenance under contract

Цим положенням дозволяється ________________________ виконувати ТО згідно з договором N _________ від ____________________ між ______________________ та _________________________ у разі виконання наступних умов: 

It is to authorize___________________ to carry out maintenance in accordance with the contract N ________ dated __________________ between _____________________ and _________________ provided for compliance with the following prescriptions:

1. 

Реєстраційний номер ПС
Aircraft National and Registration Marks 

Організація з ТО
Maintenance organization 

ОТО
Line 

Періодичні види ТО
Scheduled Maintenance 

Поточний ремонт
Pantine repairs 

Інші види ТО
Other maintenance 

  

  

  

  

  

  

2. Технічне обслуговування зазначених робіт провадиться згідно з Керівництвом з ТО ______________________

Following maintenance items are to be carried out according to Maintenance Manual ___________________

3. Контроль за повнотою та якістю робіт, що виконуються, провадиться у відповідності до Керівництва з ТО _____________________

Scope and quality assurance must be in accordance with Maintenance Manual _________________

Директор
Director
 

______________ 


Дата введення в дію
Effective date
 

00.00.0000 

Цей додаток дійсний до
These
 Specific operating provisions is valid till 

00.00.0000 


Аркуш 1
Аркушів 1
1 of 1 

 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 9
до пунктів 5.5.2, 5.5.3 Правил
сертифікації експлуатантів

 

 

 

*************************************************************************
*   УКРАЇНА        Державний        UKRAINE      *
*  МІНІСТЕРСТВО       Герб      MINISTRY OF TRANSPORT   *
*  ТРАНСПОРТУ       України        STATE DEPARTMENT   *
*ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ            OF AVIATION TRANSPORT   *
*АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ                         *
*************************************************************************
*                                    *
*        СПЕЦІАЛЬНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ         *
*           Specific operating provision           *
*                                    *
*       видані..................................         *
*        issued to                       *
*                                    *
*       Сертифікат експлуатанта.....................       *
*            Air Operator Certificate            *
*                                    *
*                ЧАСТИНА Е               *
*                Part E                 *
*                                    *
*        ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ ПЕРЕГІННИХ ПОЛЬОТІВ        *
*           Permission for ferry flights           *
*                                    *
*Цим положенням дозволяється виконати переганяння повітряного судна UR*
*  , яке не відповідає застосованим вимогам до льотної придатності, але*
*здатне    до    безпечного    польоту    за    маршрутом*
*_________________________________ за наступних умов:          *
*                                    *
*It is to authorize to ferry aircraft UR , which is not compliance with*
*airworthiness requirements, but is found to be in safe condition for*
*flight ____________________ under following prescriptions:       *
*                                    *
*                                    *
*                                    *
*                                    *
*Директор ________________________                   *
*Director                                *
*                                    *
*************************************************************************
*Дата введення в дію       00.00.0000      *   Аркуш 1   *
*Effective date                    *  Аркушів 1  *
*Цей додаток дійсний до     00.00.0000      *   1 of 1   *
*These Specific operating provisions is valid till  *         *
*************************************************************************
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 10
до пунктів 5.5.2, 5.5.3
Правил сертифікації експлуатантів

 

 

 

*************************************************************************
*   УКРАЇНА        Державний        UKRAINE      *
*  МІНІСТЕРСТВО       Герб      MINISTRY OF TRANSPORT   *
*  ТРАНСПОРТУ       України        STATE DEPARTMENT   *
*ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ            OF AVIATION TRANSPORT   *
*АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ                         *
*************************************************************************
*         СПЕЦІАЛЬНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ         *
*           Specific operating provision           *
*                                    *
*       видані..................................         *
*        issued to                       *
*                                    *
*       Сертифікат експлуатанта.....................       *
*            Air Operator Certificate            *
*                                    *
*                ЧАСТИНА G               *
*                Part G                 *
*                                    *
*       ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ ПОЛЬОТІВ       *
*      Permission for exhibition/demonstration flights      *
*                                    *
*Цим положенням дозволяється виконання польотів повітряного судна UR ,*
*яке не відповідає застосованим вимогам до льотної придатності, але*
*здатне    до    безпечного    польоту    за    маршрутом*
*_________________________________ і виконанні демонстраційних польотів*
*згідно з затвердженою програмою від ______________ за наступних умов: *
*It  is  to  authorize  to  ferry  aircraft  and  to carry out*
*exhibition/demonstration flights accoding to an approved program dated*
*_______ of aircraft UR , which is not compliance with airworthiness*
*requiments,  but  is found to be in safe condition for flight*
*____________________ under following prescriptions:          *
*                                    *
*                                    *
*                                    *
*                                    *
*                                    *
*Директор ________________________                   *
*Director                                *
*                                    *
*************************************************************************
*Дата введення в дію        00.00.0000     *   Аркуш 1   *
*Effective date                    *  Аркушів 1  *
*Цей додаток дійсний до      00.00.0000     *   1 of 1   *
*These Specific operating provisions is valid till  *         *
*************************************************************************

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ 

UKRAINE
MINISTRY OF TRANSPORT
STATE DEPARTMENT OF AVIATION TRANSPORT 


СПЕЦІАЛЬНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ
Specific operating provisions

                                  видані................................................ 
                                  issued to 

Сертифікат експлуатанта.....................
Air Operator Certificate

ЧАСТИНА F
Part F

ОБМІН ПОВІТРЯНИМИ СУДНАМИ
Exchange of aircrafts

_______________________ згідно з договором N ___ від ______________ з ______________________ про обмін повітряними суднами дозволяється виконувати польоти згідно з наданими йому комерційними дозволами. Такі польоти дозволені з використанням повітряних суден: __________________ при виконанні умов, що зазначені в Спеціальних експлуатаційних положеннях B і D Сертифіката експлуатанта N ___. 

_________________________ according to the contract N ____________ dated _________________ with ____________________ concerning exchange of aircrafts is permitted to carry out flights according to the granted commercial permissions. These flights are permitted for aircrafts __________________ provided for compliance with prescriptions stated in Specific operating provisions B and D of Air Operator Certificate N ____. 

Директор
Director
 

______________ 


Дата введення в дію
Effective date
 

00.00.0000 

Цей додаток дійсний до
These
 Specific operating provisions is valid till 

00.00.0000 


Аркуш 1
Аркушів 1
1 of 1 

 

Заступнику директора Укравіатрансу

_____________________________
01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14 


ЗАЯВКА N ____

Прошу видати, змінити Спеціальне експлуатаційне положення
               (непотрібне закреслити) 


(СЕП частина B) Сертифіката експлуатанта N _____

експлуатанта ________________________________

Причина подання заявки (непотрібне закреслити) 

  

Внесення ПС у Сертифікат
 


  

Виключення із Сертифіката
  


  

Зміна видів робіт 


  

Зміна районів польотів


  

Зміна спеціальних обмежень 


  

  

  

Зміна спеціальних дозволів
 


  

Зміна максимальної маси ПС (зльотної, комерційної) та пасажиромісткості 


  


Юридична адреса експлуатанта

_______________________________________________________

Контактні телефони _________________ Факс _________________ E-mail
_________________

До заявки долучаються такі документи: 

N з/п 

Назва документа 

Дані про ПС (доповнення до таблиці 1) 

Дані про організацію ТО (доповнення до таблиці 2) 

Копія страхового поліса на ПС 

Копія страхового поліса відповідальності перед третіми особами 

Копія реєстраційного посвідчення 

Копія Сертифіката льотної придатності 

Копія Сертифіката організації з ТО 

Акт приймання-передання ПС 

Чинне СЕП B 

10 

Чинне СЕП B-1/, D/ (орендаря) 

Додаткові документи (у разі освоєння нового типу ПС, зміни обмежень) 

Зміни в штатній структурі 

Копія договору на ТО 

Доповнення до Керівництва з виконання польотів 

Зразки документів з перевезення (пасажирів чи вантажу) 

Копія договору про базування 

Я, ______________________________________________________________________________,
                                                  (П. І. Б. керівника експлуатанта) 

засвідчую, що інформація в заявці та долучених до неї документах є точною і правильною

 
"___" _______________ 200_ р. 

_______________
(підпис) 


 

П. І. Б., підпис особи, яка здала заявку 

  

П. І. Б., підпис особи, яка прийняла заявку 

  

 

Заступнику директора Укравіатрансу

_____________________________
01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14 


ЗАЯВКА N ____

Прошу видати, змінити Спеціальне експлуатаційне положення
            (непотрібне закреслити) 


(СЕП частина B-1) Сертифіката експлуатанта N _____

експлуатанта ________________________________

Причина подання заявки (непотрібне закреслити) 

  

Внесення ПС у Сертифікат
 


  

Виключення із Сертифіката
  


  

Зміна видів робіт 


  

Зміна районів польотів


  

Зміна спеціальних обмежень 


  

  

  

Зміна спеціальних дозволів
 


  

Зміна максимальної маси ПС (зльотної, комерційної) та пасажиромісткості 


  


Юридична адреса експлуатанта

_______________________________________________________

Контактні телефони_________________ Факс_________________ E-mail
_________________

До заявки долучаються такі документи: 

N з/п 

Назва документа 

Копія договору про оренду ПС

Дані про ПС (доповнення до таблиць 1, 1.1)

Дані про організацію ТО (доповнення до таблиці 2) 

Копія страхового поліса на ПС 

Копія страхового поліса відповідальності перед третіми особами

Копія реєстраційного посвідчення 

Копія Сертифіката льотної придатності 

Копія Сертифіката організації з ТО 

Акт приймання-передання ПС 

10  

Чинне СЕП B-1 (у разі зміни) 

11

Чинне СЕП B/ (B-1/ , D/ ) орендодавця 

Додаткові документи (у разі освоєння нового типу ПС, зміни обмежень) 

Зміни в штатній структурі 

Копія договору на ТО 

Доповнення до Керівництва з виконання польотів 

Зразки документів з перевезення (пасажирів чи вантажу) 

Копія договору про базування 

Я, ______________________________________________________________________________,
                                                  (П. І. Б. керівника експлуатанта) 

засвідчую, що інформація в заявці та долучених до неї документах є точною і правильною

 
"___" _______________ 200_ р. 

_______________
(підпис) 


 

П. І. Б., підпис особи, яка здала заявку 

  

П. І. Б., підпис особи, яка прийняла заявку 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 17
до пунктів 5.7.1, 5.7.2
Правил сертифікації експлуатантів

 

 

 

Додаток 17 виключено
 (згідно з наказом Міністерства транспорту України
 від 9 січня 2001 року N 3)

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 18
до пунктів 5.7.1, 5.7.2
Правил сертифікації експлуатантів

 

 

 

Додаток 18 виключено
 (згідно з наказом Міністерства транспорту України
 від 9 січня 2001 року N 3,
у зв'язку з цим додатки 19 - 24 вважати додатками 14 - 19) 
 

Заступнику директора Укравіатрансу

_____________________________
01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14 


ЗАЯВКА N ____

Прошу видати, продовжити термін дії Спеціального експлуатаційного положення
                        (непотрібне закреслити) 

(СЕП частина D) Сертифіката експлуатанта N _____

експлуатанта ________________________________

Причина подання заявки (непотрібне закреслити)

  

 
Складання договору на ТО
  


  

Продовження терміну дії спеціального експлуатаційного положення D (D/___) від "____" ____________200_ р. 


  


Юридична адреса експлуатанта _________________________________________________ 

Контактні телефони _________________ Факс _________________ E-mail ______________

До заявки долучаються такі документи: 

N з/п 

Назва документа 

Копія договору на ТО 

Копія Сертифіката організації з ТО, з якою укладений договір 

Чинне СЕП D/ (в разі продовження терміну дії) 

Додаткові документи 

  

  

Я, _______________________________________________________________________________,
                                                        (П. І. Б. керівника експлуатанта) 

засвідчую, що інформація в заявці та доданих до неї документах є точною і правильною

___________________________
           (підпис)

"___" _______________ 200_ р. 


П. І. Б., підпис особи, яка здала заявку 

  

П. І. Б., підпис особи, яка прийняла заявку 

  

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 15
до пункту 5.7.1 Правил
сертифікації експлуатантів

 

 

 

*************************************************************************
*                  Заступнику директора Укравіатрансу *
*                   _______________________________ *
*                   01135, м. Київ пр. Перемоги, 14 *
*                                    *
*               ЗАЯВКА N____               *
*      Прошу видати Спеціальне експлуатаційне положення      *
*                                    *
*      (СЕП частина Е) Сертифіката експлуатанта N_____      *
*       експлуатанта ________________________________       *
*                                    *
*Юридична адреса експлуатанта_________________________________________ *
*Контактні телефони____________________ Факс__________ E-mail_________ *
*                                    *
*        До заявки долучаються наступні документи:        *
*                                    *
*************************************************************************
* N *          Назва документа                *
*з/п*                                  *
*************************************************************************
*1 *Акт технічного стану ПС                      *
*************************************************************************
*2 *Маршрут перельоту                         *
*************************************************************************
*3 *Склад екіпажу                           *
*************************************************************************
*4 *Сертифікаційні дані членів екіпажу                 *
*************************************************************************
*    Додаткові документи (в разі переганяння після ремонту,     *
*           доробки, усунення пошкоджень)           *
*************************************************************************
*1 *Перелік робіт з усунення невідповідності, що виконані на ПС    *
*************************************************************************
*2 *Виписка з формуляру про виконаний ремонт              *
*************************************************************************
*3 *Інженерно-штурманський розрахунок                 *
*************************************************************************
*  Я,_____________________________________________________________,  *
*         (П. І. Б. керівника експлуатанта)          *
*  засвідчую, що інформація в заявці та долучених до неї документах є *
*точною і правильною.                          *
*                                    *
*                       ______________________  *
*                           (підпис)     *
* "____"_________________ 199___ р.                  *
*                                    *
*************************************************************************
*П.І.Б., підпис особи, яка здала заявку  *               *
*************************************************************************
*П.І.Б., підпис особи, яка прийняла заявку*               *
*************************************************************************
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 16
до пункту 5.7.1 Правил
сертифікації експлуатантів

 

 

 

*************************************************************************
*                  Заступнику директора Укравіатрансу *
*                                    *
*                  _______________________________  *
*                  01135, м. Київ пр. Перемоги, 14  *
*                                    *
*               ЗАЯВКА N____               *
*      Прошу видати Спеціальне експлуатаційне положення      *
*                                    *
*      (СЕП частина G) Сертифіката експлуатанта N_____      *
*                                    *
*       експлуатанта ________________________________       *
*                                    *
*Юридична адреса експлуатанта________________________________________  *
*                                    *
*Контактні телефони____________________ Факс__________ E-mail________  *
*                                    *
*        До заявки долучаються наступні документи:        *
*                                    *
*************************************************************************
* N *          Назва документа                *
*з/п*                                  *
*************************************************************************
*1 *Акт технічного стану ПС                      *
*************************************************************************
*2 *Маршрут польоту                          *
*************************************************************************
*3 *Склад екіпажу                           *
*************************************************************************
*4 *Сертифікаційні дані членів екіпажу                 *
*************************************************************************
*5 *Перелік робіт, що виконані на ПС                  *
*************************************************************************
*6 *Запрошення на виставку                       *
*************************************************************************
*                                    *
*    Я,_____________________________________________________,    *
*         (П. І. Б. керівника експлуатанта)          *
*  засвідчую, що інформація в заявці та долучених до неї документах є *
*точною і правильною.                          *
*                                    *
*                       ______________________  *
*                           (підпис)     *
* "____"_________________ 199___ р.                   *
*                                    *
*************************************************************************
*П.І.Б., підпис особи, яка здала заявку  *               *
*************************************************************************
*П.І.Б., підпис особи, яка прийняла заявку*               *
*************************************************************************
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 17
до пункту 5.7.1 Правил
сертифікації експлуатантів

 

 

 

*************************************************************************
*                  Заступнику директора Укравіатрансу *
*                                    *
*                   _______________________________  *
*                  01135, м. Київ пр. Перемоги, 14  *
*                                    *
*               ЗАЯВКА N____               *
*  Прошу видати, продовжити термін дії Спеціального експлуатаційного  *
*    (непотрібне закреслити)                    *
*                                    *
*    положення (СЕП частина F) Сертифіката експлуатанта N_____    *
*        експлуатанта ____________________________        *
*                                    *
*      Причина подання заявки (непотрібне закреслити)       *
***************************** **************************************  *
**       обмін ПС з  * *   продовження терміну дії    *  *
**             * *  спеціального експлуатаційного  *  *
**екс. _____________________* *       положення       *  *
**             * *F (F/___) від "____" ________199__р.*  *
***************************** **************************************  *
*                                    *
*Юридична адреса експлуатанта _______________________________________  *
*____________________________________________________________________  *
*                                    *
*Контактні телефони____________________ Факс____________ E-mail _____  *
*                                    *
*        До заявки долучаються наступні документи:        *
*************************************************************************
* N *            Назва документа               *
*з/п*                                  *
*************************************************************************
*1 *Копія договору про обмін ПС                    *
*************************************************************************
*2 *Чинне СЕП F (F/__) (в разі продовження терміну дії)        *
*************************************************************************
*  *                                  *
*************************************************************************
*                                    *
* Я, _______________________________________________________________, *
*         (П. І. Б. керівника експлуатанта)          *
*  засвідчую, що інформація в заявці та долучених до неї документах є *
*точною і правильною                          *
*                                    *
*                    ____________________________  *
*                         (підпис)       *
*                                    *
*"____"_________________ 199___ р.                    *
*                                    *
*************************************************************************
*П.І.Б., підпис особи, яка здала заявку  *               *
*************************************************************************
*П.І.Б., підпис особи, яка прийняла заявку*               *
*************************************************************************
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 18
до пункту 6.2.6. Правил
сертифікації експлуатантів

 

 

 

Процедури, що підлягають включенню до Керівництва з виконання польотів:

1. Загальні положення

1.1. Організаційна структура.

1.2. Перелік льотної діяльності.

1.3. Перелік керівних нормативних документів, на підставі яких виконується льотна діяльність.

1.4. Права і обов'язки командно-льотного складу.

2. Керівництво з експлуатації ПС

2.1. Керівництво з льотної експлуатації (КЛЕ) типу ПС з чинними змінами та доповненнями.

2.2. Керівництво з технічної експлуатації (КЕ) типу ПС з чинними змінами та доповненнями.

2.3. Перелік припустимих відмов та несправностей.

3. Екіпаж

3.1. Рівень професійної підготовки.

3.2. Тренажерна підготовка.

3.3. Допуск до польотів після перерви.

4. Льотно-методична робота

4.1. Попередня підготовка.

4.2. Передпольотна підготовка.

4.3. ОЛР при виконанні міжнародних польотів.

4.4. ОЛР при польотах на гірські аеродроми.

4.5. Інструкція зі взаємодії членів екіпажу типу ПС.

4.6. Організація планування польотів.

4.7. Управління та контроль за рухом ПС.

5. Пошукове, аварійно-рятувальне забезпечення

5.1. Підпункт 5.1 вилучено

 (згідно з наказом Міністерства
 транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

5.2. Підпункт 5.2 вилучено

 (згідно з наказом Міністерства
 транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

5.3. Підпункт 5.3 вилучено

 (згідно з наказом Міністерства
 транспорту України від 09.01.2001 р. N 3)

6. Запобігання актам незаконного втручання.

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 19
до підпункту 6.3.4.4 Правил
сертифікації експлуатантів

 

 

 

Процедури, що підлягають включенню до Керівництва з
регулювання ТО

Наведений нижче перелік процедур не є вичерпним, однак містить інформацію про основні питання, які слід відобразити в Керівництві з регулювання ТО у вигляді відповідних процедур.

ЧАСТИНА 0. ЗАГАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ

0.1. Загальні обов'язки експлуатанта

0.2. Загальна інформація

Короткий опис організації.

Зв'язок з іншими організаціями.

Склад парку ПС, види робіт.

Розташування місць, де виконується оперативне обслуговування.

0.3. Керівний персонал технічного обслуговування

Відповідальний керівник.

Координація технічного обслуговування.

Обов'язки та відповідальність.

Штати організації.

Персонал та політика навчання.

0.4. Порядок повідомлень в Укравіатранс про зміни в ТО.

0.5. Порядок внесення доповнень та змін до Керівництва з регулювання ТО.

ЧАСТИНА 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

ЧАСТИНА 2. ПРОЦЕДУРИ ТО

ЧАСТИНА 3. ПРОЦЕДУРИ ОПЕРАТИВНОГО ТО

ЧАСТИНА 4. ПРОЦЕДУРИ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

ЧАСТИНА 5. ДОВІДКОВИЙ МАТЕРІАЛ

ЧАСТИНА 6. ЗАГАЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ ТО

6.1. Порядок ведення бортового журналу та використання MEL (у разі необхідності).

6.2. Програма ТО ПС.

6.3. Порядок оформлення ТО.

6.4. Порядок виконання директив льотної придатності.

6.5. Аналіз ефективності програми ТО.

6.6. Звіти про дефекти:

Аналіз;

Зв'язок з Виробником та Укравіатрансом.

6.7. Завдання ТО.

6.8. Програми надійності.

Планер.

Двигун.

Комплектувальні вироби.

6.9. Процедури передпольотної підготовки.

6.10. Зважування ПС.

6.11. Процедури обльотів авіаційної техніки.

Примітка. Вимоги до частин 1 - 5 Керівництва викладені в Правилах сертифікації організацій з технічного обслуговування та нагляду за ними, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 29.05.98 N 205.

____________ 

Опрос