Идет загрузка документа (206 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил сертификации организаций по техническому обслуживанию авиационной техники

Минтранс
Приказ, Правила от 29.05.1998 № 205
Утратил силу

Про затвердження Правил сертифікації організацій з технічного обслуговування авіаційної техніки

Наказ Міністерства транспорту України
від 29 травня 1998 року N 205

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 вересня 1998 р. за N 547/2987

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства транспорту України
 від 9 січня 2001 року N 2
,
 від 20 квітня 2010 року N 209
,
 наказом Міністерства інфраструктури України
 від 5 вересня 2011 року N 343

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 18 грудня 2013 року N 1018)

З метою забезпечення безпеки польотів та льотної придатності повітряних суден згідно з Повітряним кодексом України та на виконання Указу Президента України від 15.01.98 N 17/98 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення безпеки авіації України", Указу Президента України від 11.06.97 N 531/97 "Про заходи щодо впорядкування державного регулювання діяльності цивільної авіації в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила сертифікації організацій з технічного обслуговування авіаційної техніки (далі - Правила), що додаються.

2. Державному департаменту авіаційного транспорту України:

2.1. Зареєструвати зазначені Правила в Міністерстві юстиції України в установленому чинним законодавством порядку.

2.2. Довести Правила до відома всіх експлуатантів та організацій з технічного обслуговування цивільної авіаційної техніки України.

3. Організаціям, які здійснюють технічне обслуговування і мають Сертифікат організації з технічного обслуговування або Сертифікат експлуатанта, необхідно привести свої структури і документацію у відповідність до вимог цих Правил у шестимісячний термін з дня введення в дію та узгодити їх з Укравіацією.

4. Державному департаменту авіаційного транспорту України скасувати Правила сертифікації та видачі сертифікатів організаціям з технічного обслуговування та поточного ремонту авіаційної техніки, затверджені наказом Укравіатрансу від 03.08.95 N 152.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра транспорту України - Голову Укравіації Максимова В. О. 

 

 

Перший заступник Міністра

Л. М. Костюченко

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства
транспорту України
від 29 травня 1998 р. N 205

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 вересня 1998 р. за N 547/2987

ПРАВИЛА
СЕРТИФІКАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

(У тексті Правил та Додатків до них слово "Укравіація" в усіх відмінках замінено словом "Укравіатранс" у відповідному відмінку, слова "Голова Укравіації" в усіх відмінках замінено словами "Директор Укравіатрансу" у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства транспорту України від 9 січня 2001 року N 2)

(У тексті Правил слово "Укравіатранс" у всіх відмінках замінено словом "Державіаадміністрація" у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20 квітня 2010 року N 209)

(У тексті Правил слова "Державна авіаційна адміністрація України" та "Державіаадміністрація" у всіх відмінках замінено словами "Державна авіаційна служба" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 5 вересня 2011 року N 343)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила, розроблені згідно зі статтею 5 Повітряного кодексу України, є обов'язковими для організацій, які здійснюють технічне обслуговування авіаційної техніки (далі - організації) з метою підтримання льотної придатності цивільних повітряних суден, зареєстрованих в Україні.

Ці Правила не поширюються на організації, які схвалені відповідно до Правил схвалення організацій з технічного обслуговування (Part-145), затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.04.2010 N 209.

(пункт 1.1 у редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 20.04.2010 р. N 209)

1.2. Ці Правила встановлюють сертифікаційні вимоги до організацій, а також процедури сертифікації організацій та нагляду за ними.

1.3. Ці Правила використовуються для розробки процедур, потрібних для забезпечення технічної експлуатації і ремонту авіаційної техніки, якості технічного обслуговування повітряних суден.

2. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

2.1. У цих Правилах подані такі терміни та визначення:

2.1.1. Авіаційна техніка - повітряні судна та їхні компоненти.

2.1.2. Анулювання Сертифіката організації - офіційна процедура Державної авіаційної служби, внаслідок якої Сертифікат як юридичний документ визнається недійсним з огляду на певні причини.

2.1.3. Відмова від Сертифіката організації - офіційна процедура, в результаті якої власник Сертифіката складає свої владні повноваження щодо цього документа.

2.1.4. Виробник - організація, що несе відповідальність за виробництво, поставку та забезпечення відповідності кожного виготовленого нею екземпляра авіаційної техніки схваленій типовій конструкції.

2.1.5. Внутрішня організація - організація, яка зареєстрована в Україні.

2.1.6. Дефект - будь-яка невідповідність авіаційної техніки встановленим для неї вимогам.

2.1.7. Доказова документація - документація, що містить об'єктивні докази відповідності встановленим вимогам.

2.1.8. Директива льотної придатності - документ, що видається Державним повноважним органом авіаційної влади держави та визначає необхідні зміни, обмеження, перевірки та/або інші дії, за умови виконання яких може бути продовжена безпечна експлуатація авіаційної техніки. 

(пункт 2.1.8 в редакції наказу Міністерства
 транспорту України від 09.01.2001 р. N 2)

2.1.9. Додаток до Сертифіката - юридичний документ, у якому обумовлені права та обмеження. Додається до Сертифіката організації і використовується для доповнення загальних положень Сертифіката і не діє окремо без Сертифіката.

2.1.10. Закордонна організація - організація, яка зареєстрована за межами Україні.

2.1.11. Заявка - офіційне звернення заявника до Державної авіаційної служби на отримання (продовження терміну дії) Сертифіката, внесення зміни в додаток до Сертифіката.

2.1.12. Заявник - юридична або фізична особа, яка подала на адресу Державної авіаційної служби заявку на отримання (продовження терміну дії) Сертифіката, внесення зміни в додаток до Сертифіката.

2.1.13. Забезпечення якості - усі заплановані і систематичні дії, потрібні для створення достатньої впевненості в тому, що продукція буде задовольняти встановленим вимогам до якості.

2.1.14. Засоби виконання робіт - технологічне обладнання, оснащення, інструмент, засоби вимірювання, контролю та випробування.

2.1.15. Керівництво організації (далі - Керівництво) - основний документ організації, у відповідності з яким здійснюється технічне обслуговування.

2.1.16. Комплектувальний виріб - компонент повітряного судна, виготовлений за самостійним комплектом документації і призначений для застосування у складі іншого виробу авіаційної техніки, що не зазнає ніяких змін у процесі виготовлення виробу, в якому його застосовують.

2.1.17. Компонент повітряного судна - виріб авіаційної техніки, що відзначається конструктивною цілісністю та входить до складу повітряного судна.

2.1.18. Льотна придатність - характеристика зразка авіаційної техніки, яка забезпечується реалізацією норм льотної придатності в його конструкції та характеристиках.

(пункт 2.1.18 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 2)

2.1.19. Модифікація (доробка) - змінення типової конструкції авіаційної техніки, яка не вважається ремонтом.

2.1.20. Організація - організація (підприємство), що зареєстрована в установленому порядку і одним з основних напрямків діяльності якої є технічне обслуговування авіаційної техніки. Має відповідний Сертифікат на право виконання відповідних видів робіт. Організацією може бути самостійне підприємство, експлуатант, аеропорт.

2.1.21. Припинення дії Сертифіката організації - офіційна процедура Державної авіаційної служби, що фіксує тимчасове припинення дії Сертифіката з правом відновлення його дії після усунення недоліків, що призвели до припинення.

(пункт 2.1.21 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 2)

2.1.22. Програма сертифікації - документ, що містить комплекс організаційно-технічних заходів, спрямованих на визначення відповідності заявника вимогам цих Правил.

2.1.23. Розробник - організація, підприємство або інша юридична особа, що здійснює розробку авіаційної техніки, зміни схваленої типової конструкції і є відповідальною за конструкцію типу цієї авіаційної техніки. 

(пункт 2.1.23 в редакції наказу Міністерства
 транспорту України від 09.01.2001 р. N 2)

2.1.24. Сертифікат типу - документ, що засвідчує відповідність типу авіаційної техніки діючим нормам льотної придатності.

2.1.25. Сертифікат організації - юридичний документ, що свідчить про відповідність організації вимогам цих Правил.

2.1.26. Сертифікація організації - офіційна процедура, яка доводить, що забезпечується впевненість в тому, що організація належним чином відповідає вимогам нормативних документів з виконання технічного обслуговування.

(пункт 2.1.26 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 2)

2.1.27. Система якості - сукупність організаційної структури, визначених відповідальностей, повноважень та процедур організації, а також процесів та ресурсів, які забезпечують здійснення загального керівництва якістю та відповідальність її встановленим вимогам.

2.1.28. Технічне обслуговування - капітальний ремонт (або еквівалентні йому роботи), ремонт, перевірка, заміна, модифікація (доробки) або усунення дефекту авіаційної техніки, що виконуються як окремо, так і в сукупності.

2.1.29. Типова конструкція - опис конструкції виробу авіаційної техніки, що включає його льотні характеристики та експлуатаційні обмеження і визначає відповідність типу діючим нормам льотної придатності.

2.1.30. Державна авіаційна служба - урядовий орган державного управління з питань розвитку цивільної авіації, здійснення централізованого державного регулювання в галузі цивільної авіації України, організації та забезпечення авіаційних перевезень, робіт та послуг, використання повітряного простору, здійснення сертифікації об'єктів і суб'єктів цивільної авіації та ліцензування їх діяльності, нагляду за забезпеченням безпеки в галузі цивільної авіації.

(пункт 2.1.30 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 2)

2.1.31. Установлені вимоги - положення, що викладені в чинному законодавстві України, інструкціях, керівництвах та інших нормативних документах і регулюють експлуатацію цивільних повітряних суден, застосування засобів виконання робіт, контроль якості технічного обслуговування, підготовку персоналу.

2.1.32. Якість - сукупність характеристик продукції або послуг щодо її здатності задовольнити встановлені і передбачені потреби.

2.2. У цих Правилах використані такі скорочення:

2.2.1. АПУ - авіаційні правила України;

2.2.2. АТ - авіаційна техніка;

2.2.3. АіРЕО - авіаційне і радіоелектронне обладнання;

2.2.4. ТО - технічне обслуговування;

2.2.5. ПС - повітряне судно;

2.2.6. КВ - комплектувальні вироби;

2.2.7. ГТД - газотурбінний двигун;

2.2.8. ДСУ - допоміжна силова установка;

2.2.9. ЕД - експлуатаційна документація;

2.2.10. ЗВ - засоби вимірювання;

2.2.11. ЗОК - засоби об'єктивного контролю;

(підрозділ 2.2 доповнено новим пунктом 2.2.11 згідно з
наказом Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 2,
у зв'язку з цим пункти 2.2.11, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.14, 2.2.15, 2.2.16
 вважати пунктами 2.2.12, 2.2.13, 2.2.14, 2.2.15, 2.2.16, 2.2.17)

2.2.12. НД - нормативна документація;

2.2.13. НТД - нормативно-технічна документація;

2.2.14. ОТО - оперативне технічне обслуговування;

2.2.15. ПЕ - початок експлуатації;

2.2.16. ПД - поршневий двигун;

2.2.17. ПіД - планер і двигун.

3. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Правилах є посилання на такі нормативно-правові акти:

- Повітряний кодекс України (введений в дію Постановою Верховної Ради України від 4 травня 1993 р. N 3168-XII);

- Руководство по сохранению летной годности DOC 9642 - AN/941 (затверджено Генеральним секретарем ІКАО та опубліковано з його санкції);

- Руководство по организации работ в области летной годности DOC 9389 - AN/919 (затверджено Генеральним секретарем ІКАО та опубліковано з його санкції);

4. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

4.1. Загальні положення

4.1.1. Головним засобом забезпечення державного контролю за організаціями є їх сертифікація та видача відповідного Сертифіката, без наявності якого здійснення діяльності з технічного обслуговування авіаційної техніки є незаконною.

(пункт 4.1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 2)

4.1.2. Головний офіс внутрішньої організації повинен знаходитися в Україні.

4.1.3. Одним з основних видів діяльності організації повинно бути ТО АТ.

4.1.4. Організація може виконувати тільки ті види робіт і тільки на тому типі авіаційної техніки, які зазначені в Сертифікаті організації і тільки на тій виробничій базі, що сертифікована.

4.1.5. ТО АТ, що знаходиться поза сертифікованих баз організації, проводиться у відповідності з процедурою, яка схвалена Державною авіаційною службою, і за дозволом Державної авіаційної служби.

4.1.6. Рішенням Державної авіаційної служби Сертифікат організації може бути анульований, його дія припинена, або можуть бути внесені зміни до додатка, якщо організація порушує встановлені правила, вимоги або не в змозі виконувати їх.

4.1.7. Процедури оцінки відповідності організації цим Правилам установлюються Державною авіаційною службою. Державній авіаційній службі надається право залучати спеціалістів інших органів виконавчої влади та організацій, які уповноважені Державною авіаційною службою, до проведення робіт із сертифікації.

4.1.8. Рішення про видачу відповідного Сертифіката приймає Директор Державної авіаційної служби.

4.1.9. Організація, яка подала до Державної авіаційної служби заявку на сертифікацію, здійснює сплату державного збору за офіційні дії з сертифікації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.93 р. N 819 "Про створення Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях" (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р. N 889).

4.1.10. Організація, яка подала до Державної авіаційної служби заявку на сертифікацію, несе всі витрати (транспортні витрати, митні збори, перебування в готелі, харчування), пов'язані з процедурами сертифікації і інспектування організації.

4.2. Відповідальність організації

4.2.1. Організація несе відповідальність за:

а) якісне виконання робіт, які зазначені в додатку до Сертифіката;

б) підтримання системи якості на рівні, відповідному рівню на момент прийняття Державною авіаційною службою рішення про видачу Сертифіката організації;

в) своєчасне повідомлення у встановленій формі про виявлені дефекти та інші невідповідності, які впливають на льотну придатність ПС, що знаходиться на ТО;

г) створення перешкод для здійснення контролю Державною авіаційною службою за діяльністю організації;

ґ) розробку процедур, які потрібні для забезпечення її виробничої діяльності;

д) високий рівень професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації авіаційного персоналу, який виконує ТО;

(пункт 4.2.1 доповнено підпунктом "д" згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 2)

е) забезпечення охорони і повного збереження державної таємниці та конфіденційності інформації;

(пункт 4.2.1 доповнено підпунктом "е" згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 2)

є) наявність у підрозділах та службах організації чинних нормативно-правових актів, що регламентують авіаційну діяльність в Україні;

(пункт 4.2.1 доповнено підпунктом "є" згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 2)

ж) виконання договірних зобов'язань;

(пункт 4.2.1 доповнено підпунктом "ж" згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 2)

з) контроль за виконанням тих видів забезпечення, що здійснюються на договірній підставі;

(пункт 4.2.1 доповнено підпунктом "з" згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 2)

и) надання достовірної інформації в Державну авіаційну службу щодо її діяльності.

(пункт 4.2.1 доповнено підпунктом "и" згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 2)

4.2.2. Нормативно-правові акти, які розробляються безпосередньо організацією, не повинні суперечити законодавству України та правилам і процедурам Державної авіаційної служби.

4.3. Організація державної системи сертифікації ТО

4.3.1. Державне регулювання діяльності організацій здійснюється через Державну авіаційну службу впровадженням:

а) сертифікації організацій і видачі їм Сертифікатів;

б) регулярного інспектування діяльності організацій та вжиття відповідних заходів у разі недотримання ними вимог цих Правил і процедур, що встановлені Державною авіаційною службою;

в) регулярних перевірок відповідності наданих відомостей, що містяться в заявці на одержання або продовження строку дії Сертифіката, фактичному стану, з урахуванням усіх змін, що відбулися.

4.3.2. Упроваджуючи систему сертифікації організацій, видачі Сертифіката та подальшого їхнього інспектування, Державна авіаційна служба здійснює вплив на діяльність організацій, не посягаючи на їх самостійність та відповідальність за якість робіт, що виконуються.

5. СЕРТИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Заявка на сертифікацію

5.1.1. Заявка подається через канцелярію на ім'я Директора Державної авіаційної служби.

5.1.2. Підставою для розгляду заявки на сертифікацію є подання її і доданих до неї відомостей і документів, які оформлені з дотриманням відповідних вимог, та сплата держзборів за подання заявки. Форма заявки наведена в додатку 1 цих Правил, для закордонних організацій - в додатку 2 цих Правил.

Примітка. Якщо організація є структурним підрозділом експлуатанта, заявка подається згідно з Правилами сертифікації експлуатантів, затвердженими наказом Міністерства транспорту України N 204 від 29.05.98 р.

5.1.3. Заявка без повного комплекту документів та сплати держзборів не розглядається.

5.1.4. Заявка та всі документи, що додаються до неї, повинні бути оформлені державною мовою і подані в оригіналі або нотаріально завірених копіях. Посилання на назви документів наводяться мовою оригіналу документа.

Примітка. Закордонні організації подають документи російською або мовою, передбаченою Міжнародною організацією цивільної авіації.

5.1.5. Після одержання заявки Державна авіаційна служба визначає конкретну посадову особу Державної авіаційної служби, яка нестиме відповідальність за координацію всіх питань сертифікації та узгодження плану-графіка проведення сертифікаційних робіт.

5.1.6. Державна авіаційна служба надає письмову відповідь заявнику у десятиденний термін про прийняття або відхилення (в разі невиконання вимог цих Правил) заявки.

5.2. Попередня оцінка заявки

5.2.1. Заявка розглядається протягом двох місяців з дня реєстрації в Державній авіаційній службі.

5.2.2. Під час попередньої оцінки заявки організації встановлюється, чи має заявник:

а) відповідні правові документи;

б) фінансово-економічні можливості для забезпечення виконання заявлених видів робіт у відповідності з установленими процедурами;

в) відповідні площі і споруди, персонал, засоби, обладнання, інструмент, документацію, потрібні для виконання заявлених видів робіт;

г) документально оформлену систему якості;

ґ) засоби зв'язку для забезпечення постійного контакту з Державною авіаційною службою;

д) визначене коло обов'язків і відповідальність щодо керівного складу, основного виконавчого персоналу.

5.2.3. Під час попередньої оцінки заявки організації Державна авіаційна служба визначає відповідність кандидатур:

а) керівника підрозділу, який відповідає за виконання ТО;

б) керівника підрозділу, який відповідає за контроль якості ТО,

кваліфікаційним вимогам та відсутності у цих працівників порушень, які мають вплив на безпеку польотів.

5.2.4. Результати попередньої оцінки заявки оформлюються у вигляді акта попередньої оцінки заявки та повідомляються заявнику.

5.2.5. Заявка, недоліки щодо якої не усунені протягом трьох місяців з дня надання зауважень, анулюється, кошти, сплачені на державні збори, не повертаються.

5.2.6. Заявник може повторно подати заявку на загальних підставах.

5.2.7. Під час попередньої оцінки заявки організації складається програма проведення сертифікаційної перевірки, яка залежить від видів і обсягів робіт, що заявлені.

5.3. Сертифікаційна перевірка

5.3.1. Сертифікаційна перевірка організації проводиться за програмою та у відповідності з узгодженим, як зазначено у пункті 5.1.5 цих Правил, планом-графіком після усунення зауважень акта попередньої оцінки, але не пізніше 3 місяців з дня реєстрації заявки, приділяючи особливу увагу питанням забезпечення повноти та якості робіт, що виконуються.

5.3.2. Перелік питань, що перевіряються, та виконавці конкретних перевірок визначаються у Програмі проведення сертифікаційної перевірки, що затверджується Державною авіаційною службою для кожного заявника. За результатами перевірки системи якості складається окремий висновок. Державна авіаційна служба може доручити проведення сертифікаційної перевірки системи якості організації, що має сертифікат Державної авіаційної служби на право виконання таких перевірок. 

(пункт 5.3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 2)

5.3.3. Державна авіаційна служба може звільнити організацію від потреби відповідати окремим вимогам цих Правил, якщо організація доведе, що є об'єктивні причини, через які неможливо виконати ці вимоги, і в цьому випадку буде забезпечено належний рівень еквівалентної відповідності з боку іншої організації на договірних засадах.

5.3.4. Результати сертифікаційної перевірки оформлюються актом з обов'язковими висновками за результатами перевірки.

5.3.5. Державна авіаційна служба розглядає результати сертифікаційної перевірки і заходи організації щодо усунення недоліків, визначених в акті. При потребі проводиться повторна перевірка, за результатами якої складається відповідний акт.

5.3.6. Заявка, за якою не прийнято з вини заявника рішення про видачу Сертифіката протягом трьох місяців з дня проведення сертифікаційної перевірки, анулюється, кошти із сплати державних зборів не повертаються. Заявник може повторно подати заявку на загальних підставах.

5.4. Видача Сертифіката

5.4.1. У разі позитивних результатів сертифікаційної перевірки та оформлення всіх належних документів за її результатами Директор Державної авіаційної служби приймає рішення про видачу Сертифіката організації та підписує його разом із додатком. Зразок Сертифіката організації наведено в додатку 3 цих Правил. Форма додатка до Сертифіката організації наведена в додатку 4 цих Правил.

5.4.2. Сертифікат видається організації на термін до двох років, що встановлюється рішенням про його видачу.

5.4.3. Сертифікат організації разом із додатком видається відповідальному керівнику організації чи особі, яка ним уповноважена.

5.4.4. Організація повинна розмістити копію Сертифіката та додатка в офісі, у доступному для ознайомлення місці на термін дії Сертифіката.

5.5. Продовження терміну дії Сертифіката організації та зміна додатка до Сертифіката

5.5.1. Продовження терміну дії Сертифіката здійснюється за заявкою організації, що подається не менше ніж за три місяці до закінчення терміну дії Сертифіката. До заявки додаються всі зміни в Керівництві організації, а також аналіз якості ТО АТ за міжсертифікаційний період та фактичних причин відхилень від норм та профілактичних заходів, що були вжиті щодо недопущення відхилень.

5.5.2. Процедура подачі заявки на продовження терміну дії сертифіката організації проводиться у відповідності з вимогами підрозділу 5.1 цих Правил.

(пункт 5.5.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 2)

5.5.3. У разі подачі заявки пізніше терміну, що зазначений у пункті 5.5.1 цих Правил, Державна авіаційна служба не гарантує продовження строку дії Сертифіката в строк.

5.5.4. Державна авіаційна служба проводить попередню оцінку заявки у відповідності з вимогами пунктів 5.2.1 - 5.2.4 цих Правил.

5.5.5. Сертифікаційна перевірка діяльності Організації проводиться у відповідності з вимогами пунктів 5.3.2 - 5.3.5 цих Правил.

5.5.6. Для зміни додатка до Сертифіката організація повинна подати до Державної авіаційної служби заявку на зміну додатка (додаток 5 цих Правил) та документи, що додаються до заявки.

5.5.7. Заявка на зміну додатка розглядається Державною авіаційною службою протягом місяця з моменту отримання. Якщо відомості, що включені в заявку, не відповідають вимогам цих Правил, або до заявки не додані всі потрібні документи, або слід провести додаткову перевірку, то термін розгляду заявки може бути продовжено до десяти днів після отримання додаткових відомостей, документів, проведення перевірок.

5.5.8. Державна авіаційна служба розглядає вплив змін, що заявляються, на затверджену систему якості та визначає строки проведення сертифікаційної перевірки. Процедура сертифікаційної перевірки проводиться у відповідності з вимогами пунктів 5.1.5, 5.3.1, 5.3.2 цих Правил.

5.5.9. Результати сертифікаційної перевірки оформлюються у вигляді акта з обов'язковими висновками за результатами перевірки.

5.5.10. У випадку позитивних результатів сертифікаційної перевірки та оформлення всіх потрібних документів Директор Державної авіаційної служби приймає рішення про зміну додатка до Сертифіката організації і підписує його. Сертифікат та/або додаток, які втратили чинність, повинні бути повернені до Державної авіаційної служби при отриманні нових документів.

5.5.11. Організація повинна протягом до трьох днів письмово повідомляти Державну авіаційну службу про зміну:

а) найменування організації;

б) юридичної адреси;

в) форми власності, складу засновників, відомчої належності;

г) розміщення баз ТО;

ґ) відповідального керівника Організації;

д) переліку осіб, зазначених у підпунктах 5.2.3 "а", 5.2.3 "б" цих Правил;

е) засобів, обладнання, інструменту, процедур та обсягу робіт, персоналу, що впливають на якість робіт, дозволених Сертифікатом.

5.5.12. Якщо роботи в організації на певному типі АТ не виконувалися на протязі року, то дозвіл на виконання робіт по цьому типу АТ втрачає силу і для його відновлення слід провести додаткову сертифікаційну перевірку.

5.5.13. Після закінчення терміну дії Сертифіката організації Сертифікат та додаток повинні бути повернені до Державної авіаційної служби в місячний термін.

6. КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ ДО ОРГАНІЗАЦІЙ

6.1. Контроль та нагляд за діяльністю організацій

6.1.1. Державна авіаційна служба здійснює контроль та нагляд за діяльністю сертифікованої організації з метою забезпечення безпечних і надійних повітряних перевезень, льотної придатності ПС шляхом інспектування Організацій.

6.1.2. Державною авіаційною службою передбачені такі види інспекційного контролю та нагляду:

а) планові інспекції, що визначені планом-графіком інспектування, який оформлюється Державною авіаційною службою та погоджується з організацією. Періодичність планових інспекцій становить один раз на шість місяців для внутрішніх організацій, які розташовані на території України, та для закордонних організацій. Для внутрішніх організацій, які розташовані за межами України, періодичність планових інспекцій становить один раз на три місяці;

б) позапланові інспекції, що проводяться за рішенням Державної авіаційної служби, для контрольної оцінки відповідності Організації вимогам цих Правил, виконання умов та обмежень, які встановлені при видачі Сертифіката;

в) експертна оцінка інформації організації, що подається до Державної авіаційної служби, без проведення інспекції його виробничої базі.

6.1.3. Сертифікована організація повинна створити всі умови для роботи інспекційної групи Державної авіаційної служби.

6.1.4. Інспекційна перевірка організації здійснюється у відповідності з програмою і планом-графіком, який погоджується з організацією та затверджується відповідальною особою Державної авіаційної служби. Інспекторський склад, який уповноважений здійснювати таку перевірку, повинен мати відповідне завдання.

6.1.5. Процедура інспекційної перевірки повинна відповідати пунктам 5.3.2 - 5.3.4 цих Правил. Матеріали перевірки зберігаються разом з доказовою документацією організації.

6.2. Застосування санкцій до організацій

6.2.1. Якщо в процесі інспекційної перевірки з'ясується, що власник Сертифіката порушив або не в змозі підтримувати відповідність сертифікаційним вимогам та умовам дії Сертифіката організації, то керівник інспекційної групи має право скласти акт за виявленими недоліками та вимагати вжиття заходів щодо їх усунення в межах встановленого терміну. Якщо організація не усуне недоліки в установлений термін, то інспектору належить інформувати про це Державну авіаційну службу і рекомендувати заходи впливу.

6.2.2. Державна авіаційна служба може застосувати такі заходи впливу:

а) обмеження умов дії Сертифіката організації;

б) припинення дії Сертифіката організації;

(підпункт 6.2.2 "б" із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 2)

в) анулювання Сертифіката організації.

6.2.3. Якщо інспектор виявив порушення встановлених вимог з боку організації, що впливають на безпеку польотів, то він повинен інформувати про виявлені порушення технічного обслуговування керівництво організації, а в разі невжиття заходів щодо усунення порушень, скасувати вказівки керівного складу організації, якщо вони суперечать встановленим вимогам, призупинити виконання робіт та негайно повідомити про це керівництво Державної авіаційної служби для прийняття відповідних заходів.

6.2.4. Директор Державної авіаційної служби має право припинити дію Сертифіката організації повністю чи в межах окремих видів робіт у разі:

а) невиконання вимог чинного законодавства України та діючих у відповідності з ним нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ЦА;

б) невиконання організацією робіт з ТО більше року;

в) виявлення порушень, що впливають на якість робіт з ТО та безпеку польотів;

г) виявлення порушень умов, на підставі яких був виданий Сертифікат організації;

ґ) недодержання вимог, що викладені в розділі 7 цих Правил;

д) порушення норм та обмежень, що викладені в експлуатаційно-технічній документації;

е) порушення вимог з нагляду за організацією та періодичності проведення інспекцій, що сталися з вини організації;

є) надання недостовірної інформації в Державну авіаційну службу щодо забезпечення якості робіт з ТО та безпеки польотів;

ж) розірвання договорів, на підставі яких видано Сертифікат організації.

(пункт 6.2.4 в редакції наказу Міністерства
 транспорту України від 09.01.2001 р. N 2)

6.2.5. У разі припинення дії Сертифіката організації сертифікат утрачає чинність. При письмовому зверненні організації про відновлення його дії проводиться позапланова інспекція, керуючись процедурами пунктів 5.3.1 - 5.3.4 цих Правил. Якщо недоліки, що призвели до припинення дії Сертифіката, не усунені протягом трьох місяців з моменту повідомлення організації про припинення його дії, то він анулюється. Державна авіаційна служба повідомляє організацію про анулювання Сертифіката організації.

(підрозділ 6.2 доповнено пунктом 6.2.5 згідно з
наказом Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 2)

6.2.6. У разі позитивних результатів позапланової інспекції директор Державної авіаційної служби приймає рішення про відновлення дії Сертифіката організації.

(підрозділ 6.2 доповнено пунктом 6.2.6 згідно з
наказом Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 2)

6.2.7. Директор Державної авіаційної служби має право анулювати Сертифікат організації, якщо:

а) юридична особа припинила своє існування (незалежно від причин такого припинення);

б) юридична особа відмовилась від Сертифіката організації;

в) винесено рішення суду про визнання недійсними установчих документів про створення підприємства або задоволення позову шляхом накладання арешту на майно юридичної особи;

г) організація письмово не звернулась до Державної авіаційної служби щодо відновлення дії Сертифіката (у разі припинення його дії) та не усунула недоліки, що призвели до його припинення, протягом трьох місяців з моменту повідомлення про припинення.

(підрозділ 6.2 доповнено пунктом 6.2.7 згідно з
наказом Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 2)

6.2.8. Відновлення чинності Сертифіката організації після його анулювання провадиться на загальних засадах згідно з процедурами, визначеними в розділі 5 цих Правил.

(підрозділ 6.2 доповнено пунктом 6.2.8 згідно з
наказом Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 2)

6.2.9. Якщо чинність Сертифіката організації припинена або він анульований, то організація повинна здати Сертифікат організації та додаток в Державну авіаційну службу у триденний строк.

(підрозділ 6.2 доповнено пунктом 6.2.9 згідно з
наказом Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 2)

7. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ

Організація повинна забезпечити умови виконання технічного обслуговування та зберігання авіаційної техніки, що встановлені нормативною документацією на конкретний тип авіаційної техніки. У цьому розділі наведені загальні вимоги до організації виконання робіт з технічного обслуговування.

7.1. Виробничі приміщення та площі

7.1.1. Організація повинна мати виробничі приміщення, що відповідають запланованим видам робіт та унеможливлюють несанкціонований доступ до них.

7.1.2. Виробничі приміщення та площі повинні забезпечувати:

а) захист АТ від шкідливого впливу навколишнього середовища;

б) достатню кількість оснащених у відповідності із встановленими вимогами робочих місць для виконання заявленої виробничої програми та контролю за її виконанням;

в) виконання складальних, налагоджувальних, регулювальних робіт та спеціальних видів робіт на ізольованих дільницях з дотриманням усіх вимог до робіт, що виконуються;

г) захист від попадання в робочі зони та внутрішні порожнини АТ пилу, опадів, сторонніх предметів;

ґ) контроль за безпекою робочих зон (протипожежний стан, захист від шкідливих та токсичних впливів та інше);

д) наявність внутрішнього зв'язку між підрозділами та термінового зв'язку із зовнішніми організаціями.

7.1.3. Приміщення для персоналу, що займається управлінням якості, плануванням і веденням технічної документації, повинні забезпечувати прийнятні умови для роботи служб організації.

7.1.4. Умови роботи виробничого персоналу повинні бути прийнятними і пристосованими для виконання конкретних завдань. При потребі мають дотримуватися спеціальні вимоги та умови, що не знижують ефективності роботи персоналу. У виробничих приміщеннях повинні бути забезпечені:

а) температурний режим для нормальної роботи персоналу;

б) достатня освітленість і чистота;

в) захищеність від шуму навколишнього середовища і поблизу розташованих виробничих дільниць;

г) захищеність від шкідливого впливу навколишнього середовища (пил, волога, бруд та інше);

ґ) спеціальні умови, що передбачені відповідною документацією, для виконання заявлених видів робіт.

7.1.5. Складські і допоміжні приміщення та площі повинні забезпечувати роздільне і надійне зберігання запасних частин, витратних матеріалів, комплектувальних виробів і готової продукції, можливість їхнього вільного та безпечного пересування, безпеку при зберіганні токсичних, пожежо- і вибухонебезпечних, а також радіоактивних речовин. Умови зберігання повинні забезпечити роздільне зберігання справної продукції від несправної і запобігання виходу її з ладу та пошкодженням.

7.1.6. Якщо приміщення та площі не належать організації, вона повинна мати документацію, що підтверджує правомірність використання приміщень та площ, що належать іншим організаціям.

7.2. Персонал

7.2.1. Організація повинна мати організаційну структуру і достатню кількість кваліфікованих керівних працівників. У їхнє число повинні ввійти як мінімум:

а) відповідальний керівник;

б) технічний керівник;

в) керівник з якості.

7.2.2. Кандидатури на посади керівних працівників Організації повинні бути погоджені Державною авіаційною службою на відповідність їхніх можливостей кваліфіковано виконувати покладені на них функції. Перелік посадових осіб, які підлягають погодженню Державною авіаційною службою, повинен бути зазначений у Керівництві.

(пункт 7.2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 2)

7.2.3. Організація повинна мати в наявності достатню кількість кваліфікованого персоналу служб, що виконують заявлені роботи, здійснюють контроль та управління (з урахуванням заявленої виробничої програми).

7.2.4. До самостійного виконання робіт та контролю за їхнім виконанням, а також до безпосереднього керування цими роботами допускається тільки персонал, який має відповідну кваліфікацію, допуск до виконання певних видів робіт та запис про це в своїх кваліфікаційних (Сертифікат фахівця) документах.

7.2.5. До виконання робіт із спеціальних технологічних процесів (неруйнівний контроль, розшифрування матеріалів ЗОК, зварювальні роботи та інше) допускається персонал, який пройшов навчання та атестований на право виконувати ці роботи.

(пункт 7.2.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 2)

7.2.6. Організація повинна мати список персоналу, який допущено до виконання робіт з ТО, із зазначенням переліку видів робіт кожного виконавця.

7.2.7. Порядок підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та допуску до роботи персоналу, що зайнятий виконанням, контролем і керуванням робіт з ТО, повинен бути документований та відповідати встановленим вимогам.

7.2.8. Кожний працівник організації, незалежно від займаної посади, зобов'язаний діяти в межах, обумовлених посадовою інструкцією та іншими документами, що регламентують його обов'язки та відповідальність. Права і обов'язки керівних працівників повинні бути викладені в Керівництві.

7.2.9. На кожного працівника в організації повинна бути заведена особова справа, де зазначено такі відомості:

а) П. І. Б.;

б) посада;

в) освіта;

г) фах;

ґ) кваліфікація;

д) стаж роботи на посаді;

е) службові переміщення;

є) результати навчання та атестації;

ж) виробнича діяльність (заохочення, стягнення).

7.3. Засоби виконання робіт

7.3.1. Організація повинна мати достатню кількість засобів для виконання заявлених робіт.

7.3.2. Якщо засоби виконання робіт не належать організації, вона повинна мати документацію, що підтверджує правомірність використання засобів виконання робіт, що належать іншим організаціям. Засоби виконання робіт повинні відповідати вимогам організації до таких засобів.

7.3.3. Засоби виконання робіт повинні відповідати за своїми технічними характеристиками вимогам, що зазначені в технологічній документації з виконання заявлених видів робіт.

7.3.4. Усі засоби, що застосовуються для виконання робіт, повинні бути ідентифіковані (маркірування, паспортизація) у відповідності з установленими вимогами.

7.3.5. Застосування засобів виконання робіт повинно забезпечуватися задовільною системою їхнього зберігання, періодичних перевірок, калібрування, обліку надходження та видачі на виробничі ділянки, а також ізоляції (утилізації) засобів, що не відповідають установленим вимогам.

7.3.6. Документація на засоби виконання робіт повинна бути облікована, зберігатися та вестися у відповідності з установленими вимогами.

7.4. Матеріали та комплектувальні вироби

7.4.1. Організація несе повну відповідальність за використання матеріалів та комплектувальних виробів, вона повинна переконатися в якості продукції, що надходить від сторонніх організацій, в тому числі і організацій, що не потребують сертифікації уповноваженим державою органом.

7.4.2. Для виконання заявлених робіт повинні використовуватися тільки ті матеріали і комплектувальні вироби, що відповідають типовій конструкції та надходять в організацію за схваленою Державною авіаційною службою процедурою.

7.4.3. Перевірка матеріалів та комплектувальних виробів повинна здійснюватися фахівцями служби контролю якості та відповідними підрозділами організації в обсязі вимог діючої НТД, документів на поставку.

7.4.4. Процедури перевірки повинні забезпечувати видачу у виробництво відповідних матеріалів та комплектувальних виробів, а у разі їх відхилення від технічних вимог, маркірування та ізоляцію.

7.4.5. Повинні бути передбачені заходи, що унеможливлюють попадання матеріалів та комплектувальних виробів з виявленими відхиленнями від технічних вимог на виробничі ділянки поза затвердженими процедурами.

7.4.6. Документація з обліку матеріалів та комплектувальних виробів повинна містити такі відомості:

а) найменування;

б) позначення;

в) кількість;

г) номер партії;

ґ) дата перевірки;

д) відмітка про відповідність установленим вимогам;

е) дата видачі у виробництво;

є) опис дефектів (за наявності);

ж) підпис уповноважених осіб.

7.5. Вхідний контроль матеріалів та комплектувальних виробів

7.5.1. Порядок проведення вхідного контролю регламентується Керівництвом.

7.5.2. Матеріали та комплектувальні вироби з відхиленнями від технічних вимог, що виявлені в результаті проведення вхідного контролю, повинні бути промаркіровані відповідним чином, ізольовані, з оформленням супровідної та облікової документації. Дані на такі матеріали та комплектувальні вироби повинні бути в службі контролю якості.

7.5.3. Організація має право залучати до проведення вхідного контролю сторонні організації, які мають відповідні можливості.

7.6. Зберігання, ідентифікація, транспортування авіаційної техніки та матеріалів

7.6.1. Повинні бути забезпечені складування, зберігання, ідентифікація та транспортування деталей, вузлів, матеріалів, комплектувальних виробів з метою:

а) збереження фізико-хімічних властивостей, геометричних параметрів та характеристик, що задані конструкторською документацією і умовами поставки;

б) захисту від пошкоджень, змін форми та забруднень;

в) збереження цілості супровідної документації, бирок, етикеток та інших ознак ідентифікації;

г) збереження комплектності та запобігання переплутуванню.

7.6.2. Система зберігання АТ та матеріалів повинна передбачати їхній облік та запобігання несанкціонованому доступу до них осіб, які не мають відповідних повноважень.

7.6.3. Повинна бути передбачена ідентифікація матеріалів та комплектувальних виробів з моменту проведення їхнього вхідного контролю до застосування (встановлення) на основний виріб, а також ідентифікація виконавців усіх робіт.

7.6.4. Повинен бути встановлений порядок транспортування АТ та матеріалів, що запобігає їх пошкодженню та потраплянню сторонніх предметів на всіх етапах ТО.

7.6.5. Повинні бути забезпечені своєчасна ізоляція і роздільне зберігання матеріалів та комплектувальних виробів з відхиленнями від технічних вимог від матеріалів та комплектувальних виробів, що відповідають вимогам НД.

7.7. Метрологічне забезпечення

7.7.1. Організація повинна мати потрібну НД з метрологічного забезпечення. Процедури виконання робіт з метрологічного забезпечення мають відповідати встановленим вимогам.

7.7.2. Фахівці метрологічної служби повинні пройти відповідне навчання та атестацію згідно з установленими вимогами.

7.7.3. Метрологічні лабораторії повинні бути атестовані згідно з установленими вимогами.

7.7.4. Усе обладнання, що використовується для повірки, повинно мати точність, потрібну для визначення відповідності характеристик, що повіряються.

7.7.5. Документація на засоби вимірювання повинні включати порядок їхнього ТО та зберігання.

7.7.6. ЗВ, які пройшли повірку, повинні мати чітке маркірування про придатність та дату наступної повірки. Результати повірок повинні бути занесені у відповідні облікові документи. ЗВ, які не пройшли повірку, повинні бути позначені та вилучені з користування доти, доки не буде зроблено їхній ремонт або тарування. Організація повинна встановити систему, яка унеможливлює використання ЗВ з простроченою датою повірки.

7.7.7. Дані про всі ЗВ повинні бути внесені до документів метрологічної служби. Ці записи включають такі відомості:

а) найменування;

б) позначення (шифр);

в) заводський номер;

г) місцезнаходження;

ґ) перелік проведених ремонтів, форм технічного обслуговування, повірок;

д) інтервал повірок;

е) дата виконання наступної повірки.

7.8. Дані для підтримання льотної придатності

7.8.1. Організація повинна мати обліковані копії конструкторської та технологічної документації, бюлетені, директиви льотної придатності, інструкції, керівництва з технічної експлуатації, регламенти технічного обслуговування, технологічні вказівки, програми випробувань, листки змін, іншу документацію, потрібну для виконання заявлених видів робіт.

7.8.2. Уся інформація щодо льотної придатності та документація для виконання ТО повинні бути доступні для персоналу, що виконує та контролює роботи на АТ.

7.9. Перевірки

7.9.1. Кожний примірник АТ, на якому виконано ТО, повинен пройти перевірку, наземні (стендові) випробування у порядку та обсязі, який передбачений конструкторською, технологічною та експлуатаційною документацією.

7.9.2. Кожний примірник ПС (якщо це передбачено НТД) повинен пройти льотні випробування в порядку та обсязі, встановлених Програмою льотних випробувань, яка розроблена розробником та узгоджена у відповідності з діючою НД.

7.9.3. Підрозділ організації, що виконує після ТО АТ льотні випробування ПС, повинен відповідати встановленим вимогам.

7.9.4. Усі відхилення, що виявлені при випробуваннях (перевірках) та пов'язані з працездатністю АТ, повинні бути документовані та усунуті під контролем служби контролю якості.

7.9.5. Параметри та технічні характеристики АТ, що пройшла випробування (перевірки), повинні фіксуватися в протоколах установленої форми.

7.9.6. Виробнича документація на випробування зберігається згідно з підпунктами 7.11.10, 7.11.11 цих Правил.

7.10. Підтвердження технічного обслуговування

7.10.1. Організація повинна підтвердити виконання ТО таким чином:

а) при виконанні оперативного ТО - записом у бортжурналі;

б) при виконанні періодичного ТО, модифікацій, ремонту - виданням Сертифіката передачі до експлуатації/Сертифіката виконання ТО та записом у формулярі (за наявності) згідно з Керівництвом. Форма Сертифіката передачі до експлуатації/Сертифіката виконання ТО наведена в додатку 6 цих Правил.

в) при виконанні ТО комплектувальних виробів - виданням Сертифіката виконання ТО та записом у паспорті КВ (за наявності) згідно з Керівництвом. Форма Сертифіката виконання ТО наведена в додатку 7 цих Правил.

7.10.2. Виконання ТО повинно підтверджуватися записами у виробничій документації. Записи повинні містити таку інформацію:

а) про виконання всього комплексу робіт у відповідності з конструкторською, технологічною, експлуатаційною документацією, бюлетенями та директивами льотної придатності;

б) про встановлені, призначені, міжремонтні та гарантійні ресурси і терміни служби;

в) про перелік виконаних змін конструкції;

г) про комплектність АТ;

ґ) про результати зважування та дані про центрування ПС;

д) про найменування організації, що виконала ТО.

7.10.3. Організація несе юридичну відповідальність за повноту та достовірність записів, що підтверджують виконання ТО.

7.10.4. Приймання авіаційної техніки після капітального ремонту (або еквівалентних йому робіт), ремонту, модифікацій (доробок) здійснюється уповноваженими представниками Державної авіаційної служби з оформленням відповідних документів.

(підрозділ 7.10 доповнено пунктом 7.10.4 згідно з
наказом Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 2)

7.11. Документація

Конструкторська документація

7.11.1. Організація повинна володіти потрібними для виконання заявлених робіт облікованими копіями затвердженої конструкторської документації, переданої виробниками (розробниками) у відповідності з вимогами діючої НД. Конструкторська документація повинна забезпечувати:

а) розробку організацією потрібної технологічної документації;

б) прийняття рішень з оцінки та усунення невідповідностей (дефектів), які виявлені в процесі виконання робіт.

7.11.2. Мають бути організовані облік, зберігання, внесення змін і доведення до виконавців конструкторської документації.

7.11.3. Конструкторська документація на ТО АТ повинна бути погоджена з Державною авіаційною службою.

Технологічна документація

7.11.4. Виконання ТО АТ повинно здійснюватися за технологічною документацією, яка розроблена виробниками і затверджена розробниками, та введена в дію у відповідності з діючою НД.

7.11.5. Можливе застосування організацією технологічної документації, яка розроблена нею на підставі конструкторської та технологічної документації виробника, а при потребі розробника, а також діючих стандартів, за умови збереження типової конструкції АТ. Така документація повинна бути розроблена за процедурами, які включені в Керівництво.

7.11.6. Повинні бути організовані облік, зберігання, внесення змін і доведення до виконавців технологічної документації.

Виробнича документація

7.11.7. На кожний примірник АТ, на якому здійснюється ТО, на всіх етапах виконання робіт повинна бути оформлена виробнича документація, що містить таку інформацію:

а) дата виконання робіт, які передбачені конструкторською та технологічною документацією;

б) дата виконання робіт, крім зазначених у пункту 7.11.7 "а" цих Правил, за узгодженими з розробником листками технічних рішень, картками дозволу та іншими документами;

в) дати початку та закінчення виконання робіт з ТО та контролю робіт у форматі (день/місяць/рік), для бортжурналу (година/день/місяць/рік);

г) ідентифікацію виконавців та контролерів (прізвища, підписи, штемпелі та інше);

ґ) обсяг та зміст виконаних робіт;

д) отримані характеристики та заміряні параметри АТ, що визначені в процесі виконання ТО.

7.11.8. Склад виробничої документації та зразки її заповнення для конкретного типу АТ і виду робіт визначаються Керівництвом.

7.11.9. Оформлена в процесі ТО виробнича документація на кожний екземпляр АТ комплектується та зберігається в організації в порядку, передбаченому Керівництвом.

7.11.10. Термін зберігання виробничої документації:

а) після виконання оперативного ТО - не менше 3 років;

б) після періодичного ТО - до чергового капремонту ПС (або еквівалентних робіт);

в) після ремонту - до документального підтвердження факту списання екземпляра АТ.

7.11.11. Усю виробничу документацію слід вести державною мовою, а в окремих випадках мовою, передбаченою Міжнародною організацією цивільної авіації. В іншому разі, на вимогу Державної авіаційної служби, повинен бути представлений засвідчений у встановленому порядку переклад документації на державну мову.

7.12. Звіти про дефекти

7.12.1. Організація повинна доповідати Державній авіаційній службі, експлуатанту, виробнику та розробнику про всі несправності, дефекти та інші порушення, що впливають або можуть вплинути негативно на льотну придатність і що були виявлені при ТО АТ у встановлені Державною авіаційною службою строки.

7.12.2. Організація повинна на запит Державної авіаційної служби та в установлені нею терміни надавати будь-яку інформацію щодо виконаних робіт з ТО, пов'язаних із забезпеченням льотної придатності АТ.

7.12.3. Звіти про дефекти повинні складатися на бланках спеціальної форми, яка затверджена Державною авіаційною службою, і містити докладні відомості про дефекти або стан АТ, яка не придатна до експлуатації.

7.13. Система якості

7.13.1. Організація повинна розробити документально оформлену систему якості як засіб, що забезпечує відповідність АТ установленим вимогам під час і після виконання на АТ ТО згідно з Керівництвом.

7.13.2. Відповідальність, повноваження та взаємодія керівного, виконавського та контролювального персоналу повинні бути чітко визначені та документовані.

7.13.3. Система контролю та забезпечення якості, що застосовується в організації, повинна охоплювати всі засоби та процедури, які використовуються для забезпечення гарантії якості робіт.

7.13.4. У ході ТО АТ повинен здійснюватися ефективний контроль якості робіт. В організації повинні здійснюватися внутрішні перевірки відповідності виконання процедур, зазначених у Керівництві.

7.13.5. Інформація про політику організації в галузі контролю якості та системи його забезпечення повинна міститися в Керівництві разом з програмою внутрішніх перевірок, засобів та процедур, що спрямовані на забезпечення гарантії якості.

Внутрішні перевірки:

7.13.6. Організація повинна планувати проведення незалежних внутрішніх комплексних перевірок якості у відповідності з програмою внутрішніх перевірок.

7.13.7. Планування внутрішніх перевірок повинно базуватися на важливості діяльності, що перевіряється, та виконуватися персоналом, у функції якого не входить безпосередня відповідальність за ділянку роботи, яка перевіряється.

7.13.8. Результати внутрішніх перевірок повинні бути документально оформлені і доведені до відома персоналу, що відповідає за перевірену ділянку роботи.

7.13.9. Керівний персонал, який відповідає за перевірену ділянку роботи, повинен організувати здійснення своєчасних коригуючих дій та усунення невідповідностей, які виявлені в процесі внутрішньої перевірки.

7.13.10. Повинна існувати система зворотного зв'язку, що дає змогу персоналу, який займається питаннями забезпечення якості, одержувати інформацію для підтвердження прийняття коригуючих заходів та доведення інформації про результати перевірки до відома осіб, що мають стосунок до недоліків, які виявлені в ході перевірки.

7.13.11. Керівництво організації повинно систематично аналізувати результати внутрішніх перевірок для визначення ефективності дії системи якості.

7.14. Керівництво організації

7.14.1. Організація повинна розробити Керівництво, що є документом, який регламентує її діяльність при виконанні заявлених видів робіт.

7.14.2. Процедури, що підлягають включенню до Керівництва, наведені в додатку 8 цих Правил і повинні містити:

а) заяву про підтвердження відповідності керівних документів та діяльності організації вимогам цих Правил і зобов'язання щодо їхнього дотримання, підписану керівником;

б) дані про керівних працівників організації та її структурних підрозділів (посада, прізвище, ім'я, по батькові та інше);

в) права та обов'язки керівних працівників організації та її структурних підрозділів;

г) організаційну структуру, що свідчить про систему відповідальності та взаємозв'язки осіб, що зазначені в пункті 7.14.2 "б" цих Правил і структурних підрозділів організації. При розробці слід використовувати типову організаційну структуру (додаток 9 до цих Правил);

ґ) перелік осіб, що мають право підпису документації на передачу АТ в експлуатацію, та зразки їхніх підписів;

д) загальний обсяг ресурсів персоналу;

е) загальний обсяг виробничих потужностей за кожною виробничою адресою;

є) перелік видів робіт, що дозволені Сертифікатом;

ж) процедури внесення змін до Керівництва та повідомлення Державної авіаційної служби про зміни в організації;

з) процедури ТО і системи якості організації;

и) перелік підрядних організацій, в тому числі і тих, що не потребують сертифікації, але виконують роботи з ТО для організації;

і) перелік експлуатантів, для яких організація виконує роботи;

ї) перелік місць, де виконують оперативні види ТО (баз).

7.14.3. Керівництво має бути затверджене керівником організації і схвалене Державною авіаційною службою.

7.14.4. Якщо організація при виконанні заявлених робіт використовує з будь-якого напрямку діяльності типову документацію, схвалену Державною авіаційною службою, то в Керівництві достатньо зробити посилання на неї без повторення інформації, що міститься в ній.

(У тексті Додатків до Правил слова "Державна авіаційна адміністрація" замінено словами "Державний департамент авіаційного транспорту", слова "State Aviation Administration" замінено словами "State Department of Aviation Transport", слова "Голова Державної авіаційної адміністрації" замінено словами "Директор Державного департаменту авіаційного транспорту", слова "Chairman of State Aviation Administration" замінено словами "Director of State Department of Aviation Transport", слова "Chairman of Ukraviatsia" замінено словами "Director of Ukraviatrans", поштовий індекс "252135" замінено на поштовий індекс "01135" згідно з наказом Міністерства транспорту України від 9 січня 2001 року N 2) 


 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 1
до пункту 5.1.2 Правил сертифікації
організацій з технічного обслуговування
авіаційної техніки

*************************************************************************
*                                    *
*                 Директору Державної авіаційної служби*
*                   _______________________________  *
*                  01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14 *
*                                    *
*                 ЗАЯВКА                *
*                                    *
* Прошу видати (продовжити строк дії) Сертифікат(а) організації з ТО АТ*
*        (непотрібне закреслити)                 *
*                                    *
*1. Найменування організації ___________________________________________*
*                                    *
*2. Юридична адреса організації_________________________________________*
*                                    *
*3. Контактні телефони______________________Факс____________Е-mail______*
*                                    *
*4. Місцезнаходження виробничої бази____________________________________*
*_______________________________________________________________________*
*                                    *
*5. До заявки додаються такі документи:                 *
*************************************************************************
* N *         Назва документа                 *
* з/п *                                 *
*************************************************************************
* 1 *Установчі документи (статут, довідка про реєстрацію, установчий *
*   *договір)                             *
*************************************************************************
* 2 *Керівництво з технічного обслуговування             *
*************************************************************************
* 3 *Програма підготовки персоналу                  *
*************************************************************************
* 4 *Аналіз виконання ТО у міжсертифікаційний період         *
*   *(для продовження строку дії)                   *
*************************************************************************
*Документи про оренду виробничих приміщень, засобів виконання робіт*
*та  інше                               *
*************************************************************************
*   *                                 *
*************************************************************************
*   *                                 *
*************************************************************************
*   *                                 *
*************************************************************************
*   *                                 *
*************************************************************************
*   *                                 *
*************************************************************************
*   *                                 *
*************************************************************************
*                     Аркуш 1*Аркушів       *
*************************************************************************
                                 
*************************************************************************
*6. Види робіт:                             *
*************************************************************************
*  АТ  * Класифікація * Обмеження * ОТО *Інші форми * Місцезнаход- *
*    *        *      *   *  ТО   *   ження   *
*    *        *      *   *      *  виробничої  *
*    *        *      *   *      *   бази   *
*************************************************************************
*ПС   *        *      *   *      *        *
*    *        *      *   *      *        *
*************************************************************************
*Двигуни *        *      *         *        *
*    *        *      *         *        *
*************************************************************************
*    АТ    *     Класифікація     *   Обмеження    *
*************************************************************************
*Компоненти, крім *               *           *
*двигунів та ДСУ *               *           *
*         *               *           *
*         *               *           *
*         *               *           *
*         *               *           *
*************************************************************************
*Спеціальні види *               *           *
*обслуговування  *               *           *
*         *               *           *
*         *               *           *
*************************************************************************
*7.  Заявник  зобов'язується виконувати вимоги Правил сертифікації*
*організації  з  технічного  обслуговування  авіаційної  техніки,*
*нормативних документів Державної авіаційної служби, чинної нормативно- *
*технічної документації щодо технічного обслуговування.         *
* Я, _________________________________________________________________, *
*             (П. І. Б., посада)              *
*підтверджую, що інформація в Заявці та доданих до неї документах є*
*точною і правильною.                          *
*                                    *
*          М. П.        ___________________________   *
*                         (підпис)       *
*____________________________                      *
*                                    *
*                          (дата)       *
*                                    *
*************************************************************************
*П.І.Б., підпис особи, яка   *                    *
*подала заявку         *                    *
*************************************************************************
*П.І.Б., підпис особи, яка   *                    *
*прийняла заявку        *                    *
*************************************************************************
*                               *Аркушів *
*Аркуш                             *    *
*************************************************************************
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 2
до пункту 5.1.2 Правил сертифікації
організацій з технічного обслуговування
авіаційної техніки

*************************************************************************
*                                    *
*                  To: Director of Ukraviatrans  *
*                                    *
*                 ______________________________    *
*                  Peremogy 14, Kyiv, 01135,     *
*                                    *
*              APPLICATION FOR              *
*                                    *
*    Issue (prolong) of Maintenance Organization Certificate    *
*     (cross as appropciate)                    *
*1. Name of organization________________________________________________*
*                                    *
*2. Legal address of organization_______________________________________*
*                                    *
*3. Contact telephone____________________Fax_______E-mail_______________*
*                                    *
*4. Address of facilities_______________________________________________*
*_______________________________________________________________________*
*                                    *
*5. To the application are attached:                  *
*************************************************************************
*  N  *       Title of the document               *
* Items *                                *
*    *                                *
*************************************************************************
*  1  *Institution documents                     *
*************************************************************************
*  2  *Maintenance Manual                       *
*************************************************************************
*  3  *Personnel training programe                  *
*************************************************************************
*Lease documents on facilities, tools and others            *
*************************************************************************
*    *                                *
*************************************************************************
*    *                                *
*************************************************************************
*    *                                *
*************************************************************************
*    *                                *
*************************************************************************
*    *                                *
*************************************************************************
*    *                                *
*************************************************************************
*                         *1 of         *
*                         *           *
*************************************************************************
                                 
*************************************************************************
*6. Scope of work:                           *
*************************************************************************
*Aviation *  Rating  *Limitation * Line *  Other  * Facilities  *
* product *       *      *   * maintenance * location  *
*************************************************************************
*Aircraft *       *      *   *       *       *
*     *       *      *   *       *       *
*************************************************************************
*Engines *       *      *          *       *
*     *       *      *          *       *
*************************************************************************
*  Aviation  *       Rating       *  Limitation    *
*  product   *                *           *
*************************************************************************
*Components   *                *           *
*other then   *                *           *
*complete    *                *           *
*engines or APUs *                *           *
*        *                *           *
*        *                *           *
*        *                *           *
*************************************************************************
*Special     *                *           *
*services    *                *           *
*        *                *           *
*        *                *           *
*************************************************************************
*                                    *
*I hereby certify that all mentioned in Application data and enclosed  *
*            documents are right:              *
*                                    *
*  ........    ....................      ................... *
*................                            *
*Date  Accountable manager  Accountable manager  Accountable manager*
*        position        name        signature  *
*                                    *
*                                    *
*************************************************************************
*                                *2 of  *
*                                *    *
*************************************************************************
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 3
до пункту 5.1.4 Правил сертифікації
організацій з технічного обслуговування
авіаційної техніки

*************************************************************************
*     УКРАЇНА      (Герб України)     UKRAINE       *
*    ДЕРЖАВНА  STATE  *
*    АВІАЦІЙНА  AVIATION *
*  СЛУЖБА      ADMINISTRATION *
*************************************************************************
*                                    *
*        СЕРТИФІКАТ ОРГАНІЗАЦІЇ З ТЕХНІЧНОГО          *
*             ОБСЛУГОВУВАННЯ                *
*        MAINTENANCE ORGANISATION CERTIFICATE          *
*                                    *
*          N..........................            *
*                                    *
*            Цим засвідчується, що              *
*           This is to certify that             *
*                                    *
*           Найменування організації             *
*             Organization name               *
*          Місцезнаходження організації            *
*            Organization located              *
*                                    *
*  задовольняє  вимоги  законодавства  України про цивільну    *
*  авіацію  і  здатна  здійснювати  технічне обслуговування    *
*  авіаційної техніки з обмеженнями, що є в додатку до цього    *
*  Сертифіката. Цей Сертифікат не підлягає передачі і дійсний    *
*  протягом  зазначеного  терміну,  якщо  від  нього  не    *
*  відмовляться, не буде тимчасово зупинена його дія або він не    *
*  буде анульований.                          *
*                                    *
*  meets the requirements of the Ukraine Civil Aviation Laws    *
*  under limitations contained in the attached Appendix.This    *
*  Certificate is not transferable and, unless sooner suspended    *
*  or  revoked,  shall continue in effect until otherwise    *
*  terminated.                             *
*                                    *
*                                    *
*                                    *
*  Директор Державної авіаційної служби           *
*                                    *
*  Director of State aviation administration     _______________ * 
*                            П. І. Б.    *
*                            Name      *
*                                    *
*                                    *
*  Дата набрання чинності     00.00.0000     М. П.       *
*  Effective date                           *
*                                    *
*  Цей Сертифікат дійсний до    00.00.0000             *
*  This Certificate is valid till                   *
*                                    *
*************************************************************************

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343)

 

Назва організації
Organization name 

Додаток до Сертифіката
Appendix to Certificate 

АТ
Class 

Класифікація
Rating 

Обмеження
Limitation 

Компоненти, крім двигунів та ДСУ
Components other then complete engines or
APUs
 

C1 

Система кондиціювання
Air Cond & Press 

  

C2 

Обладнання автоматичного керування польотом
Auto Flight 

  

C3 

Зв'язкове і пілотажно-навігаційне обладнання
Comms and Nav 

  

C4 

Двері, люки, стулки
Doors-Hatches 

  

C5 

Система електропостачання. Освітлення та світлотехнічне обладнання
Electrical Power 

  

C6 

Обладнання
Equipment 

  

C7 

Двигуни - ДСУ
Engine-APU 

  

C8 

Система керування ПС
Flight Control 

  

C9 

Паливна система
Fuel-Airframe 

  

C10 

Гвинти вертольотів
Helicopter-Rotors 

  

C11 

Трансмісія вертольота
Helicopter-Trans 

  

C12 

Гідравлічна система
Hydraulic 

  

C13 

Приладне обладнання
Instruments 

  

C14 

Шасі
Landing Gear 

  

C15 

Кисневе обладнання. Захисне спорядження
Oxygen 

  

C16 

Повітряні гвинти
Propellers 

  

C17 

Пневматична система. Вакуумне спорядження
Pneumatic 

  

C18 

Пожежне обладнання. Система протикригова
Protection ice/rain/fire 

  

C19 

Вікна. Ліхтар кабіни
Windows 

  

C20 

Планер
Structural 

  

Спеціальні види обслуговування
Specialized services 

D1 

Неруйнівні методи контролю
Non Destructive Inspection 

  

D2 

Розшифрування матеріалів ЗОК
Data retrieving (FDR and CVR) 

  

D3 

Виготовлення деталей та складальних одиниць
Manufacturing of parts and components 

  

 

Аркуш 0
Аркушів 0

0 of 0 

 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343)

 

Директору Укравітрансу

____________________________
01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14 


 

ЗАЯВКА
на зміну Додатка
Прошу внести зміни в Додаток до Сертифіката організації з ТО АТ N ___

  

доповнення переліку типів авіаційної техніки 


  

зміна місцезнаходження або створення нових виробничих баз 


 

Доповнення переліку видів робіт з ТО 


  


      непотрібне закреслити 

1. Найменування організації ________________________________________________________

2. Юридична адреса організації ______________________________________________________

3. Контактні телефони ___________________ Факс ________________ E-mail _______________ 

4. Місцезнаходження виробничої бази ________________________________________________

_________________________________________________________________________________

5. До заявки додаються зміни до Керівництва з ТО 

Документи про оренду виробничих приміщень, засобів виконання робіт та інше 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аркуш 1
Аркушів  

6. Види робіт: 

  

АТ 

Класифікація 

Обмеження 

ОТО 

Інші форми ТО 

Місцезнаходження виробничої бази 

ПС 

  

  

  

  

  

Двигуни 

  

  

  

  

АТ 

Класифікація 

Обмеження 

Компоненти, крім двигунів та ДСУ 

  

  

Спеціальні види обслуговування 

  

  

Я, _______________________________________________________________________________,
                                                                                                   (П. І. Б., посада)

підтверджую, що інформація в заявці та доданих до неї документах є точною і правильною.

 

М. П.  

___________________________
(підпис) 

___________________________
(дата) 


П. І. Б., підпис особи, яка подала заявку 

  

П. І. Б., підпис особи, яка прийняла заявку 

  

  

Аркуш
Аркушів 

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 6
до пункту 7.10.1"б" Правил сертифікації
організацій з технічного обслуговування
авіаційної техніки

*************************************************************************
*1.     ОРГАНІЗАЦІЯ      *2.                 *
*      Organization     *СЕРТИФІКАТ ПЕРЕДАЧІ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ/*
*   ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ    *СЕРТИФІКАТ ВИКОНАННЯ ТО N...........*
*   АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ   *CERTIFICATE OF RELEASE TO SERVISE/ *
* STATE DEPARTMENT OF AVIATION  *MAINTENANCE RELEASE         *
*   TRANSPORT OF UKRAINE     *                   *
*      СЕРТИФІКАТ N     *                  *
*      CERTIFICATE      *                  *
*************************************************************************
*3.           Дані ПС (Aircraft identification)        *
*Виготівник:            Тип:                *
*Manufacturer ..................... Model ..............................*
*Серійний номер:          Державні і реєстраційні знаки:   *
*Serial Number .................... National &Registration marks........*
*Напрацювання з ПЕ:         Посадки з ПЕ:           *
*Total flight hours ............... Total cycle.........................*
*************************************************************************
*4.            Дані двигунів та ДСУ             *
*           Engine and APU identification           *
*            1     2     3    4    ДСУ   *
*Виготівник:                         APU   *
*Manufacture    ........  ......... ....... ......  ........  *
*Тип:                                 *
*Model       ........  ......... ....... ......  ........  *
*Серійний номер:                            *
*Serial Number   ........  ......... ....... ......  ........  *
*Напрацювання з ПЕ:                          *
*Total flight hours ........  ......... ....... ......  ........  *
*Кількість запусків:                          *
*Total cycle    ........  ......... ....... ......  ........  *
*************************************************************************
*5.      Найменування:                      *
*ЕКСПЛУАТАНТ Name     ............................................*
* Operator                               *
*       Адреса:                         *
*       Address    ............................................*
*************************************************************************
*6. Виконання робіт                          *
*Work performed                             *
*Договір на ТО N          Початок робіт:           *
*Service Order No..................Start date ..........................*
*Вид робіт:            Кінець робіт:            *
*Check type........................End date ............................*
*Дивись детальний перелік виконаних робіт на аркушах Короткого переліку *
*робіт                                 *
*See detailed of work performed on attached pages of Work Summary Sheet.*
*************************************************************************
*7. Незавершене ТО/дозволи                       *
*Incomplete maintenance/authorization                  *
*************************************************************************
*8. Примітки:                             *
*Remarks                                *
*************************************************************************
*9. ПіД (Airframe and Powerplant) *10. АіРЕО (Avionics)        *
*Уповноважена особа:        *Уповноважена особа:        *
*Authorised personal...............*Authorised personal ................*
*Відповідальний за якість:     *Відповідальний за якість:     *
*Inspector ........................*Inspector ..........................*
*************************************************************************
*11. Я засвідчую, що роботи, зазначені вище,  були  виконані  у*
*відповідності з правилами і стосовно цього повітряне судно придатне до*
*експлуатації.                             *
*I certify that the work specified above was carried out in accordance*
*with regulations and in respect to that work the aircraft is considered*
*ready for release to service.                     *
*  __________________  ________________________  ________________  *
*   Прізвище (Name)     Підпис (Signature)    Дата (Data)   *
*************************************************************************

Оформлення СЕРТИФІКАТА ПЕРЕДАЧІ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ/
СЕРТИФІКАТА ВИКОНАННЯ ТО (використовується для підтвердження
ТО ПС)

 Блок 1      Перший рядок - товарний знак та повне  
          найменування організації.        
          Назва держави.              
          Другий рядок - номер Сертифіката     
          організації.               
          Інформація повинна бути надрукована   
          друкарським способом.          
                              
 Блок 2      Назва та номер документа, що видається. 
          У  разі  виконання всього потрібного 
          обсягу  робіт  видається  Сертифікат 
          передачі   до  експлуатації  (інше 
          закреслюється).             
          У разі невиконання обов'язкових     
          нерегламентованих робіт (директив    
          льотної придатності або інше) видається 
          Сертифікат виконання ТО (інше      
          закреслюється).             
                              
 Блок 3      Дані щодо ПС:              
          - виготівник;              
          - тип ПС;                
          - серійний номер;            
          - державний і реєстраційний знаки;    
          - напрацювання з початку експлуатації;  
          -  кількість  посадок  з  початку 
          експлуатації.              
                              
 Блок 4      Дані про кожний двигун та допоміжну   
          силову установку:            
          - виготівник;              
          - тип двигуна/допоміжної силовий     
          установки;                
          - серійний номер;            
          - напрацювання з початку експлуатації;  
          - кількість посадок з початку      
          експлуатації.              
                              
 Блок 5      Назва та юридична адреса експлуатанта  
          повітряного судна.            
                              
 Блок 6      Дані про виконані роботи:        
          - договір на ТО (у разі виконання робіт 
          за договором);              
          - вид робіт:               
          ремонт;                 
          модифікація;               
          форма технічного обслуговування.     
          - дата початку та кінця робіт (час,   
          число, місяць, рік);           
          - вказується загальна кількість аркушів 
          переліку виконаних робіт.        
                              
 Блок 7      Невиконання (із зазначенням підстави) 
          ТО або директиви льотної придатності, 
          або сервісних бюлетенів.         
                              
 Блок 8      Зазначається  будь-яка  інформація з 
          посиланням на підтвердний документ, що 
          встановлює  певні  обмеження,  які 
          накладаються  на  ПС  і  потрібні 
          експлуатанту для підтвердження льотної 
          придатності ПС. Інформація повинна бути 
          зрозумілою,  повною  та  подаватися у 
          формі, достатній для прийняття рішення 
          (якщо  інформації  немає,  то  слід 
          зазначити "Немає").           
          Зразки такої інформації:         
          - уведене в дію експлуатаційне      
          обмеження;                
          - документація, за якою було виконане 
          технічне  обслуговування  (наприклад: 
          позначення  Регламенту ТО, дата його 
          введення та ін.);            
          -  деталі  ремонтних  робіт,  що 
          виконуються, або посилання на документ, 
          що їх застерігає;            
          -  обмеження ресурсу комплектувальних 
          виробів;                 
          - виконання директиви льотної      
          придатності або сервісних бюлетенів.   
                              
 Блок 9      Дата підписання та підпис        
          відповідальних осіб за:         
          - повноту виконання робіт з ПіД;     
          - за якість виконаних робіт з ПіД.    
                              
 Блок 10      Дата підписання та підпис        
          відповідальних осіб за:         
          - повноту виконання робіт з АіРЕО;    
          - за якість виконаних робіт з АіРЕО.   
                              
 Блок 11      Друкуються  або розбірливо вписуються 
          прізвище,  ім'я  та  по  батькові 
          уповноваженої  особи,  яка  підписала 
          Сертифікат.               
          Підпис   особи,   зазначеної  вище 
          (застосування   штампа-факсиміле  не 
          допускається).              
          Дата підписання Сертифіката.       
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 7
до пункту 7.10.1 "в" Правил сертифікації
організацій з технічного обслуговування
авіаційної техніки

************************************************************************************************************************
*1.                            *2.                             *
*             ОРГАНІЗАЦІЯ           *       СЕРТИФІКАТ ВИКОНАННЯ ТЕХНІЧНОГО       *
*            Organization           *       ОБСЛУГОВУВАННЯ N................       *
*                             *      CERTIFICATE OF MAINTENANCE RELEASE       *
*  ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ     *                                *
* STATE DEPARTMENT OF AVIATION TRANSPORT OF UKRAINE    *                              *
*                             *************************************************************
*                             *3.       Замовлення/контракт/рахунок        *
*                             *        Work order/contract/invoice        *
************************************************************************************************************************
*4. Номер *   5.   * 6. Позначення *    7. Застосовність  *  8. Кількість   * 9. Номер  * 10. Вид  *
*  за  *Найменування *  Part number  *     Eligibility    *   Quataly     *серії/партії *  робіт  *
*порядком * Description *         *              *           *Serial/Batch *Stftus/Work *
* Item  *       *         *              *           *  number  *      *
************************************************************************************************************************
*     *       *         *              *           *       *      *
*     *       *         *              *           *       *      *
************************************************************************************************************************
*11. ПРИМІТКИ                                                     *
*  Remarks                                                      *
*                                                           *
************************************************************************************************************************
*12. НОВІ КОМПЛЕКТУВАЛЬНІ ВИРОБИ (КВ):     *13. КОМПЛЕКТУВАЛЬНІ ВИРОБИ (КВ), ЯКІ БУЛИ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ:       *
*засвідчується, що вищезазначені КВ були    *засвідчується, що вищезазначені роботи, за винятком указаних у блоці *
*виготовлені (перевірені) у відповідності з   *11, були здійснені у відповідності з правилами льотної придатності,  *
*правилами льотної придатності, які діють в   *які діють в Україні, та щодо зазначених робіт КВ вважаються      *
*Україні.                    *придатними для допуску до експлуатації                *
*NEW РART(S): Certifies that the part(s)    *Certifies that works specified above except as otherwise specified in *
*identified was (were) manufactured/inspected in*block 11 were carried out in accodance vith the s the parts      *
*accodance with the               *airworthiness regulations of Ukraine and in repect to that works the *
*airworthiness regulations of Ukraine.     *parts is considered ready for release to service           *
************************************************************************************************************************
*     14. Прізвище     *         16. Підпис          * 17. Реєстраційний номер Сертифіката *
*       Name       *         Signature           *     Організації з ТО АТ     *
*                *                        * Certificate Registered Number of  *
*                *                        *   Maintenance Organization    *
**********************************                        *                   *
*      15. Дата      *                        *                   *
*       Data       *                        *                   *
************************************************************************************************************************
 

Зворотний бік
Сертифіката виконання технічного обслуговування

************************************************************************************************************************
*Примітки:  1.     Цей документ не дає повноважень для монтажу КВ.                        *
* Notes   1.     It is impotent understand that the existence of the document alone does not automatically*
*            constitute authority to install the part/component/assembly.                 *
*                                                           *
*      2.     Якщо виконавець монтажу керується національними правилами авіаційної адміністрації іншої*
*            країни, ніж зазначена в блоці 1, йому потрібно переконатися у тому, що його авіаційна*
*            адміністрація приймає КБ від авіаційної адміністрації, що зазначена в блоці 1.        *
*                                                           *
*      2.     Where the user/installer works in accodance with the national regulations of an Airworthiness*
*            Authority different from the Airworthiness Authority specified in blok 1 it is essential that*
*            the  user/installer  ensures  that  his/her  Airworthiness   Authority   accepts*
*            parts/components/assemblies from Airworthiness Authority specified in blok 1.         *
*                                                           *
*      3.     Записи в блоках 12 та ІЗ не означають схвалення монтажу. Схвалює монтаж виконавець монтажу в*
*            записах про технічне обслуговування повітряного судна у відповідності зі своїми національними*
*            правилами до одержання повітряним судном дозволу на виконання польотів.            *
*                                                           *
*      3.     Statements 12 and ІЗ do not constitute installation certification. In all cases the aircraft*
*            maintenance record must contain an installation certification issued in accordance with the*
*            national regulations by the user/installer before the aircraft may be flow.          *
************************************************************************************************************************

Оформлення Сертифіката виконання технічного обслуговування
(використовується для підтвердження ТО КВ)

 Блок 1      Перший  рядок  -  повне  найменування 
         організації. Рекомендується розмістити в 
         блоці товарний знак.           
         Другий  рядок  -  назва  авіаційної 
         адміністрації України.          
                              
 Блок 2      Назва та номер документа, що видається. 
         Обліковий номер документа.        
                              
 Блок 3      Номер  договору/контракту, на підставі 
         якого проводилися роботи.         
                              
 Блок 4      Блок,  призначений  для  забезпечення 
         посилань  при  заповненні  блоку  13. 
         Заповнювати не обов'язково.        
                              
 Блок 5      Найменування  КВ  у  відповідності з 
         ілюстрованим  каталогом  деталей  та 
         вузлів.                  
                              
 Блок 6      Номер КВ.                 
                              
 Блок 7      Тип авіаційної техніки (повітряне судно, 
         двигун, повітряний гвинт та ін.), на 
         який   допускається  установка  КВ. 
         Наприклад:  "Ан-74". Якщо допускається 
         установка  більш  ніж  на  один тип, 
         записати:    "Різноманітні".   Якщо 
         організація хоче обмежити експлуатацію 
         цього  КВ  тільки  одним типом, слід 
         записати цей тип.             
         Якщо невідомо, на який тип допускається 
         установка КВ, слід записати: "Невідомо". 
         Примітка:  Будь-яка  інформація,  що 
         міститься в блоку 9 про призначення КВ, 
         не є остаточною. Особа, що проводить 
         монтаж   цього   КВ,  повинна  за 
         документацією переконатися, що це КВ має 
         допуск для установки на конкретний тип 
         авіаційної техніки.            
                              
 Блок 8      Зазначається кількість КВ, якщо КВ не   
         мають номерів. Тоді блок 8 не       
         заповнюється.               
                              
 Блок 9      Номер  серії  або  партії.  Якщо  ця 
         інформація  для  КВ  не  передбачена, 
         записати: "Немає".            
                              
 Блок 10     Зазначається вид робіт:          
         виготовлене;               
         ремонт;                  
         модифікація;               
         доопрацювання (комплекс доопрацювань) за 
         бюлетенем (ям);              
         форма технічного обслуговування;     
         перевірка.                
                              
 Блок 11     Наводиться   будь-яка   інформація з 
         посиланням   на   підтверджувальний 
         документ, що встановлює певні обмеження, 
         які накладаються на КВ, і що потрібно 
         експлуатанту для підтвердження льотної 
         придатності ПС. Інформація повинна бути 
         зрозумілою,  повною  та  подаватися у 
         формі,  яка  достатня  для  прийняття 
         рішення.  Обов'язковим є посилання на 
         виробничу  документацію, де зміститься 
         інформація про перевірений КВ.      
         Зразки такої інформації:         
         - номер карти-наряду або журналу обліку 
         параметрів;                
         -   експлуатаційне   обмеження,  що 
         вводиться;                
         - документація, за якою було виконано 
         технічне  обслуговування  (наприклад: 
         позначення  Регламенту  ТО, дата його 
         введення та ін.);             
         -   деталі  ремонтних  робіт,  що 
         виконуються, або ремонтних посилань на 
         документ, що їх застерігає;        
         -  обмеження  ресурсу комплектувальних 
         виробів;                 
         -  виконання  або  невиконання  (із 
         зазначенням підстави) директиви льотної 
         придатності або сервісних бюлетенів.   
                              
 Блок 12     Формулювання   встановленого  зразка. 
         Змінювати  її  тільки за погодження з 
         Державною авіаційною службою. У разі використання блоку 
         13 блок  12 акуратно  навхрест 
         перекреслюється.             
                              
 Блок 13     Формулювання   встановленого  зразка. 
         Змінювати  її  тільки за погодження з 
 Державною авіаційною службою. У разі використання блоку 
         12 блок  13 акуратно  навхрест 
         перекреслюється.             
                              
 Блок 14     Друкуються  або  розбірливо вписуються 
         прізвище, ім'я та по батькові особи, яка 
         підписала Сертифікат.           
                              
 Блок 15     Дата підписання.             
                              
 Блок 16     Підпис  особи, зазначеної в блоці 14 (застосування   штампа-факсиміле   не 
         допускається).              
                              
 Блок 17     Друкується номер Сертифіката організації 
         з ТО АТ.                 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 2)

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 8
до пункту 7.14.2 Правил сертифікації
організацій з технічного обслуговування
авіаційної техніки

Процедури, що підлягають включенню до Керівництва

Наведений нижче перелік процедур не є вичерпним, однак містить інформацію про основні питання, які слід відобразити в Керівництві у вигляді відповідних процедур.

1. Організаційні питання

1.1. Процедури повідомлення Державної авіаційної служби про зміни, зазначені в пункті 5.5.11 цих Правил.

1.2. Процедури внесення змін до Керівництва.

1.3. Права і обов'язки відповідального керівника організації.

1.4. Організаційна структура.

1.5. Штат органів управління.

1.6. Права і обов'язки керівного персоналу.

1.7. Загальні відомості про виробничий персонал.

1.8. Загальний опис засобів виконання заявлених робіт за всіма адресами розташування баз виконання ТО.

2. Процедури технічного обслуговування

2.1. Процедура оцінки постачальників.

2.2. Приймання/перевірка комплектувальних виробів ПС та матеріалів від сторонніх підрядників.

2.3. Зберігання, маркірування/наявність бирок та видача комплектувальних виробів і матеріалів для ТО.

2.4. Приймання інструменту і обладнання.

2.5. Калібрування (настройка) інструменту і обладнання.

2.6. Маркірування інструменту, використання інструменту та обладнання.

2.7. Вимоги до забезпечення чистоти засобів ТО.

2.8. Інструкції з ТО та їхній взаємозв'язок з експлуатаційною документацією виготівника ПС/компонентів, включаючи порядок їхнього оновлення та видачі персоналу.

2.9. Процедури ремонту.

2.10. Процедури забезпечення відповідності розробленої експлуатантом програми ТО повітряного судна.

2.11. Процедури виконання директив льотної придатності.

2.12. Процедури виконання необов'язкових модифікацій.

2.13. Документація з ТО, що використовується, та її заповнення.

2.14. Контроль ведення технічної документації.

2.15. Усунення дефектів, які виявлено в ході основного ТО.

2.16. Процедури допуску до експлуатації, включаючи:

а) оформлення Сертифіката передачі до експлуатації/Сертифіката виконання ТО, передбаченого пунктом 7.10.1 цих Правил;

б) оформлення посвідчення льотної придатності (якщо організація є структурним підрозділом експлуатанта).

2.17. Облікова документація для експлуатанта (якщо організація не є експлуатантом).

2.18. Надання інформації про дефекти та інші події у відповідності з вимогами Державної авіаційної служби.

2.19. Повернення несправних комплектувальних виробів повітряного судна на зберігання.

2.20. Перевірка несправних комплектувальних виробів, що надходять від сторонніх організацій для ремонту та інше.

2.21. Перевірка автоматизованих систем реєстрації інформації про ТО.

2.22. Конкретні процедури ТО:

- порядок збирання та використання інформації бортових систем реєстрації;

- випробовування двигунів;

- перевірка ПС на герметичність;

- буксирування ПС;

- руління ПС;

- зважування ПС;

- балансування компонентів ПС;

- виготовлення деталей та складальних одиниць.

(пункт 2.22 додатка 8 доповнено абзацами згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 09.01.2001 р. N 2)

2.23. Процедури, що пов'язані із субконтрактами.

3. Процедури оперативного ТО (якщо прийняті)

3.1. Контроль комплектувальних виробів ПС, інструменту, обладнання та інше при оперативному ТО.

3.2. Процедури оперативного ТО, що стосуються загального обслуговування/заправлення/вилучення льоду та інше.

3.3. Здійснення контролю за дефектами та повторними дефектами в ході оперативного ТО.

3.4. Діючі процедури щодо запасних частин, що використовуються на підставі угод про обмін і угод про тимчасове користування.

3.5. Діючі процедури щодо повернення несправних частин, що знімаються з ПС.

4. Процедури системи забезпечення якості

4.1. Внутрішня комплексна перевірка якості процедур організації.

4.2. Внутрішня комплексна перевірка якості обслуговування ПС.

4.3. Процедура комплексної перевірки якості усунення недоліків.

4.4. Кваліфікація та процедури підготовки персоналу, який здійснює допуск до експлуатації ПС.

4.5. Облікова документація персоналу, який здійснює допуск до експлуатації ПС.

4.6. Кваліфікація та процедури підготовки персоналу, який здійснює комплексну перевірку якості.

4.7. Кваліфікація та процедури підготовки механіків.

4.8. Контроль за видачею дозволів на відхилення від прийнятих в організації процедур.

4.9. Процедури оцінки готовності до виконання спеціалізованих робіт, таких як проведення неруйнівного контролю, зварювальних робіт та інше.

4.10. Контроль за діяльністю бригад підприємств-виготівників, що базуються на території Організації і виконують роботи, пов'язані з діяльністю, яка передбачена виданим Сертифікатом.

4.11. Комплексна перевірка якості роботи субпідрядників.

5. Додаткові дані

5.1. Зразки (форми) документів (акти, журнали, карти-наряди та інше)

5.2. Перелік субпідрядників.

5.3. Перелік баз оперативного ТО (лінійних станцій).

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 9
до пункту 7.14.2 "г" Правил сертифікації
організацій з технічного обслуговування
авіаційної техніки

Типова структура для великої організації

          
 ****************
          *Відповідальний******************
          *  керівник  *        *
          ****************        *
              *            *
          ****************        *
          * Технічний  *        *
          * директор   *        *
          ****************        *
              *            *
    ********************            *
    *         *            *
***************** ************************ *************
* Керівник з  * * Керівник з виконання * *Керівник з *
* виконання  * *  періодичного ТО, * * якості  *
*оперативного ТО* *ремонту та модифікацій* *      *****
*    ПС   * *   ПС (КВ)     * *      *  *
***************** ************************ *************  *
    *         *        *       *
    *         *        *       *
********************************************************************
*Персонал, що**  Персонал, що  **Керівник з**  Підрозділ, що  *
*  виконує **   виконує   ** контролю **забезпечує технічні*
*онеративне **  періодичне ТО, **     **   записи    *
* ТО ПС   **   ремонь та   **     **          *
*      **модифікації ПС (КВ)**     **          *
********************************************************************
 

Типова структура для малої організації

          ***************************
          * Відповідальний керівник *
          *             *
          ***************************
                 *
        *****************************************
        *                    *
     ************             *****************
     *Інженер з *             *  Інженер з  *
     * ТО АТ  *             *контролю якості*
     ************             *****************
 

____________ 
 

Опрос