Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении учетной формы "Справка о сроке временной нетрудоспособности для представления в страховую организацию"

Министерство здравоохранения
Порядок, Форма, Приказ от 04.08.1998 № 236
Утратил силу

Про затвердження облікової форми "Довідка про термін тимчасової непрацездатності для подання до страхової організації"

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 4 серпня 1998 року N 236

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 серпня 1998 р. за N 536/2976

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 12 грудня 2011 року N 895)

Додатково див. накази
Міністерства охорони здоров'я України
від 25 травня 2010 року N 432,
 від 6 грудня 2010 року N 1075

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.96 N 1175 "Про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити облікову статистичну форму N 094/"о" - "Довідка про термін тимчасової непрацездатності для подання до страхової організації" та порядок її заповнення (додаються).

2. Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської державних адміністрацій довести цей наказ до відома всіх лікувально-профілактичних закладів.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Центру медичної статистики МОЗ України Міщенка А. Н.

 

 

Заступник Міністра

В. Ф. Москаленко

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 1
до наказу Міністерства охорони
здоров'я України
від 4 серпня 1998 р. N 236

 

 
 
*
 
 

****************************************
*Код форми за ЗКУД * * * * *
*************************
*Код закладу за ЗКПО* * * * *
****************************************

 

******************************************************************
*Міністерство охорони здоров'я*
*
****************************
*
*

*      Найменування закладу     *


* ________________________  *
*
******************************************************************

 
* Медична документація                                 * 
* * Облікова статистична                              * 
* форма N 094/"о",                                             * 
* * затверджена наказом                                  * 
 * МОЗ України                                         * 
* від 04.08.98 N 236                                          * 
* * *

 

 

 

ДОВІДКА
про термін тимчасової непрацездатності
для подання до страхової організації
(довідка видається лікувальним закладом для відшкодування
шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди)

   Видана гр._______________________________19___р. народження
                (П.І.Б.)
____________________________________ в тому, що він (вона) дійсно
    (домашня адреса)
знаходився(-лась) на лікуванні у___________ відділенні/поліклініці
__________________________________________________________________
           (назва медичного закладу)
 
з "___"________________199__р. по "___"_______________199__р.
 
з "___"________________199__р. по "___"_______________199__р.
 
з приводу ________________________________________________________
               (діагноз)
__________________________________________________________________
 
   Повний курс лікування:
 
 - стаціонарного з "___"________199__р. по "___"_________199__р.
 
 - амбулаторного з "___"________199__р. по "___"_________199__р.
 
   Направлений на МСЕК "___"_______199_р. ______________________
                   (в разі потреби направлення)
 
   Довідка видана на підставі___________________________________
                     (назва документа)
 
"___"__________199__р. Головний лікар_______ ____________________
                  (підпис) (П.І.Б. - розбірливо)
 
   "М.П."
(Печатка для листків непрацездатності)

 

 

Нач. Головного управління

В. А. Піщиков

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 2
до наказу Міністерства охорони
здоров'я України
від 4 серпня 1998 р. N 236

ПОРЯДОК
заповнення облікової статистичної форми N 094/"о" "Довідка про термін тимчасової непрацездатності для подання до страхової організації"

1. Облікова форма заповнюється лікарем лікувально-профілактичного закладу, який лікував хворого, за запитом страхової організації (компанії) на підставі даних запису із первинної медичної документації: "Медичної карти амбулаторного хворого" за формою 025/"о" або "Медичної карти стаціонарного хворого" за формою 003/"о".

2. Довідка засвідчується лікарем, який лікував хворого, або завідуючим відділенням, затверджується керівником лікувально-профілактичного закладу, а за його відсутності - його заступниками; скріплюється печаткою лікувально-профілактичного закладу.

3. Довідка видається на руки потерпілому після пред'явлення ним паспорта або документа, що засвідчує особу.

 

 

Нач. Головного управління

В. А. Піщиков

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови Державного
комітету статистики України

 
Н. С. Власенко

Заступник Голови Комітету у справах
нагляду за страховою діяльністю

 
М. Лутак

 
 
 

Опрос