Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Перечня платных услуг, которые предоставляются предприятиям и организациям Государственной инспекцией по энергосбережению

Госкомэнергосбережения
Перечень, Приказ от 10.08.1998 № 60
Утратил силу

Про затвердження Переліку платних послуг, які надаються підприємствам та організаціям Державною інспекцією з енергозбереження

Наказ Державного комітету України з енергозбереження
від 10 серпня 1998 року N 60

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 серпня 1998 р. за N 512/2952

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Державного комітету України з енергозбереження
 від 2 грудня 1999 року N 103
,
 від 22 березня 2000 року N 18
,
 від 27 серпня 2000 року N 76
,
 наказом Національного агентства України з питань забезпечення
 ефективного використання енергетичних ресурсів
від 7 червня 2007 року N 89

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 26 грудня 2011 року N 408)

Відповідно до абзацу 14 пункту 4 Положення про Державну інспекцію з енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2000 року N 1039, НАКАЗУЮ:

(преамбула в редакції наказу Державного комітету
 України з енергозбереження від 27.08.2000 р. N 76)

1. Затвердити та ввести в дію з моменту набрання чинності Перелік платних послуг, які надаються Державною інспекцією з енергозбереження, що додається.

2. Державній інспекції з енергозбереження (Тимошик А. М.) у п'ятнадцятиденний термін після державної реєстрації цього наказу оприлюднити його у регіонах та областях.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету Лихошву Ю. В. 

 

 

Т. в. о. Голови Комітету

Г. М. Бабієв

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з енергозбереження 
від 10 серпня 1998 р. N 60

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 серпня 1998 р. за N 512/2952

ПЕРЕЛІК
платних послуг, які надаються Державною інспекцією з енергозбереження

   *******************************************************
   *  N  *        Назва послуг         *
   * п/п  *                      *
   *******************************************************
   *  1  *           2           *
   *******************************************************
 *  1.  * Видача бланків енергетичних паспортів,  *
   *    * надання методичної допомоги щодо      *
   *    * оформлення та заповнення форм енергетичних*
   *    * паспортів підприємств та проведення їх  *
   *    * аналізу                  *
 *******************************************************
   *  2.  * Надання технічних вимог з ефективного   *
   *    * використання природного газу для     *
   *    * розробки проектної документації на    *
   *    * будівництво об'єктів (підприємств) *
 *    * проведення навчань, конференцій      *
 *******************************************************
   *  3.  * Консультаційні послуги з питань      *
   *    * ефективного використання         *
   *    * паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР)    *
   *******************************************************
   *  4.  * Теплотехнічне обстеження         *
   *    * паливовикористовувального обладнання для *
   *    * визначення доцільності проведення     *
   *    * поточних режимно-налагоджувальних     *
   *    * робіт                   *
   *******************************************************
   *  5.  * Надання послуг з розробки норм питомих  *
   *    * витрат ПЕР                *
   *******************************************************
   *  6.  * Допомога у здійсненні заходів з      *
   *    * економії ПЕР, виконання дослідно-     *
 *    * конструкторських розробок, виготовлення  *
   *    * дослідних зразків та експериментальних  *
   *    * установок, впровадження у виробництво   *
   *    * високоефективних технологій, обладнання та*
   *    * матеріалів                 *
 *******************************************************
   *  7.  * Рекламування нових енергоефективних    *
   *    * технологій та приладів обліку ПЕР      *
   *******************************************************
   *  8.  * Посередницька діяльність з        *
   *    * забезпечення підприємств новітньою    *
   *    * енергозберігаючою (енергоощадливою)    *
   *    * технологією, приладами та обладнанням   *
   *******************************************************
   *  9.  * Надання послуг у визначенні втрат ПЕР   *
   *    * з використанням пересувних лабораторій  *
   *    * або переносних приладів обліку      *
   *******************************************************
   *  10. * На прохання підприємств та організацій  *
   *    * - обстеження з визначенням економічних  *
   *    * та екологічних показників роботи     *
   *    * тепловикористовувального обладнання    *
   *******************************************************
   *  11. * На прохання підприємств та організацій  *
   *    * - здійснення контролю якості       *
   *    * спалювання палива та його екологічних   *
   *    * показників                *
   *******************************************************
   *  12. * Розповсюдження нормативно-технічної    *
   *    * документації, інформаційних матеріалів *
   *    * та новітніх технологій з енергозбереження *
   *******************************************************
   *  13. * На прохання підприємств та організацій  *
   *    * - здійснення аналізу використання     *
   *    * енергоресурсів з виданням відповідних   *
   *    * рекомендацій щодо ефективного їх     *
   *    * споживання, реалізація виданих *
 *    * рекомендацій                *
 *******************************************************
   *  14. * Розробка заходів з підвищення       *
   *    * надійності та ощадливості роботи     *
   *    * енерготехнологічного обладнання      *
   *******************************************************
   *  15. * Розробка технічних рекомендацій щодо   *
   *    * раціональної компенсації реактивної    *
   *    * потужності в електромережах        *
   *    * підприємств                *
   *******************************************************
   *  16. * Попереднє технічне обстеження на     *
   *    * замовлення підприємств з метою      *
   *    * визначення готовності газо- та      *
   *    * енерговикористовувального обладнання   *
   *    * для роботи                *
   *******************************************************
   *  17. * На замовлення підприємств - обстеження  *
   *    * паливовикористовувального обладнання   *
   *    * для перевірки якості пускових та     *
   *    * повторних налагоджувальних робіт     *
   *******************************************************
 *  18. *  На замовлення підприємств, установ та   *
 *    * організацій перевірка закінчених      *
   *    * будівництвом об'єктів на відповідність   *
   *    * проектно-технічної документації      *
   *    * нормативним-правовим актам та нормативно- *
 *    * технічним документам з енергозбереження   *
 *******************************************************
   *  19. *  Надання висновків та їх подовження щодо  *
   *    * готовності налагоджувальних організацій до*
   *    * проведення пусконалагоджувальних робіт  *
   *    * об'єктів, що використовують паливо-    *
   *    * енергетичні ресурси.           *
   *    * Обстеження паливовикористовувального   *
   *    * обладнання після пускових та повторних  *
   *    * налагоджувальних робіт відповідно до Вимог*
   *    * щодо ефективного використання газу та   *
   *    * охорони навколишнього середовища при   *
   *    * проведенні налагоджувальних робіт на   *
   *    * паливовикористовувальному обладнанні,   *
   *    * затверджених наказом Держнафтогазпрому  *
   *    * України від 14 лютого 1995 року N 8 та  *
   *    * зареєстрованих в Міністерстві юстиції 3  *
   *    * травня 1995 року за N 124/660       *
   *******************************************************
 *  20. * Припинення подачі газу споживачам-    *
   *    * боржникам за дорученням постачальника   *
   *    * природного газу, газозбутової,      *
   *    * нафтогазовидобувної організації чи    *
   *    * газотранспортного підприємства (крім   *
   *    * населення)                *
 *******************************************************
   *  21. *  Обстеження підприємств споживачів та   *
   *    * відновлення подачі газу після сплати ними *
   *    * боргу                   *
   *******************************************************
   *  22. *  На замовлення підприємств і організацій  *
   *    * перевірка якості виробництва та      *
   *    * впровадження попередньо ізольованих труб *
   *    * та фасонних частин до них, використання  *
   *    * теплоізолюючих матеріалів         *
   *******************************************************
   *  23. *  Надання послуг щодо оформлення та     *
   *    * заповнення форм енергетичних паспортів  *
   *    * підприємств та проведення їх експертизи  *
   *******************************************************
   *  24. *  На замовлення підприємств і організацій  *
   *    * проведення замірів вимірювальними     *
   *    * приладами необхідних параметрів якості  *
   *    * використання енергоносіїв         *
   *******************************************************
   *  25. *  Розрахунки складання та визначення обсягів*
   *    * технологічної броні використання     *
   *    * природного газу на виробництво продукції *
   *    * підприємствами суспільного виробництва   *
   *******************************************************
 *  26. *  Перевірка знань Правил подачі та      *
   *    * використання природного газу в народному *
   *    * господарстві, затверджених наказом  *
   *    * Держкомнафтогазу від 01.11.94 N 355 і   *
   *    * зареєстрованих в Міністерстві юстиції   *
   *    * України 30.11.94 за N 281/491, посадових *
   *    * осіб і спеціалістів, відповідальних за   *
   *    * газове господарство газоспоживальних   *
   *    * підприємств та організацій, працівників  *
   *    * проектних, монтажних, налагоджувальних та *
   *    * газозбутових організацій, викладачів    *
   *    * курсів учбових комбінатів         *
 *******************************************************

(Перелік із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного комітету України з енергозбереження від 02.12.99 р. N 103,
 від 22.03.2000 р. N 18
,
 наказом Національного агентства України з питань
 забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
 від 07.06.2007 р. N 89)

_____________

Опрос