Идет загрузка документа (148 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о требованиях к сертификатам ценных бумаг документарной формы существования

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 31.07.1998 № 95
Утратил силу

Про затвердження Положення про вимоги до сертифікатів цінних паперів документарної форми існування

Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
від 31 липня 1998 року N 95

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 серпня 1998 р. за N 510/2950

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 3 серпня 1999 року N 157
,
 від 23 жовтня 2001 року N 308
,
 від 2 червня 2002 року N 210
,
від 3 грудня 2002 року N 368
,
 від 11 лютого 2003 року N 63
,
 від 23 лютого 2005 року N 55
,
 від 28 березня 2006 року N 197
,
 від 18 лютого 2008 року N 112
,
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 12 січня 2012 року N 1

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 24 грудня 2013 року N 2945)

(У назві та тексті рішення слова "випущених у документарній формі" замінено словами "документарної форми існування" згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 лютого 2008 року N 112)

Розглянувши проект Положення про вимоги до сертифікатів цінних паперів документарної форми існування, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про вимоги до сертифікатів цінних паперів документарної форми існування, що додається.

2. Керівнику прес-центру Шевкіній Л. В. доручити опублікування Положення про вимоги до сертифікатів цінних паперів документарної форми існування.

3. Контроль за виконанням Рішення покласти на члена Комісії Бойко О. І.

 

Голова Комісії

О. Мозговий

 

 

 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
від 31 липня 1998 р. N 95

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 серпня 1998 р. за N 510/2950

Положення про вимоги до сертифікатів цінних паперів документарної форми існування

(назва у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 18.02.2008 р. N 112)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 6, 7 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", статті 4 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 13, 26 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93 N 283 "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку" (із змінами), Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 25.11.93 N 98, наказом Служби безпеки України від 15.11.93 N 118, наказом Міністерства внутрішніх справ України від 24.11.93 N 740, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.01.94 за N 8/217. Положення визначає вимоги до бланків сертифікатів цінних паперів, їхнього зовнішнього вигляду, а також регламентує використання фарб та обов'язкових реквізитів, викладених державною мовою, та встановлює обов'язкові вимоги щодо захисту сертифікатів цінних паперів від підробок.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.08.99 р. N 157,
 від 02.06.2002 р. N 210
,
 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 28.03.2006 р. N 197
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.02.2008 р. N 112)

1.2. Це Положення поширюється на акції, облігації, цінні папери інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ).

(пункт 1.2 в редакції рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157
,
 із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2002 р. N 210
,
 від 03.12.2002 р. N 368
,
 від 28.03.2006 р. N 197)

1.3. Документарна форма цінного папера - сертифікат цінних паперів (далі - сертифікат), що містить реквізити відповідного виду цінних паперів певної емісії, дані про кількість цінних паперів та засвідчує сукупність прав, наданих цими цінними паперами.

1.4. Сертифікат - бланк цінного папера, який видається власнику цінного папера (цінних паперів) і містить визначені законодавством реквізити та назву виду цінного папера (акція, облігація тощо) або найменування "сертифікат акцій (облігацій тощо)" та засвідчує право власності на цінний папір (цінні папери).

1.5. Підвищення рівня захисту прав власності на сертифікати іменних цінних паперів здійснюється шляхом реєстрації власників іменних цінних паперів.

(пункт 1.5 в редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

1.6. Іменні цінні папери документарної форми існування (якщо умовами емісії спеціально не зазначено, що вони не підлягають передачі) передаються у порядку, встановленому для відступлення права вимоги (цесії).

(пункт 1.6 в редакції рішень Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157
,
 від 18.02.2008 р. N 112)

1.7. Облік прав власності за іменними цінними паперами у документарній формі здійснює реєстроутримувач або, у разі знерухомлення цих цінних паперів - зберігач, з яким власник цінних паперів уклав договір на відкриття рахунку у цінних паперах для здійснення депозитарної діяльності.

1.8. Реєстроутримувачем може бути емітент або, на підставі відповідного договору, обраний ним реєстратор.

1.9. Цінний папір на пред'явника обертається вільно, не реєструється у емітента на ім'я утримувача і передається іншій особі шляхом вручення.

Акціонерне товариство розміщує тільки іменні акції.

(пункт 1.9 доповнено абзацом другим згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.02.2008 р. N 112)

1.10. Емітент цінних паперів документарної форми існування може замовити виготовлення бланків цінних паперів на державних підприємствах, що мають ліцензію Міністерства фінансів України.

(пункт 1.10 в редакції рішень Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157
,
 від 23.10.2001 р. N 308
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.02.2005 р. N 55
,
 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 18.02.2008 р. N 112)

1.11. Замовником бланків цінних паперів можуть бути емітент цінних паперів документарної форми існування або організації, що визначаються на тендерній основі за окремим рішенням Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

(абзац перший пункту 1.11 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.02.2008 р. N 112)

Визначена організація має право замовляти виготовлення бланків сертифікатів за типовою формою тільки на державних підприємствах, що мають ліцензію Міністерства фінансів України.

(абзац другий пункту 1.11 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.02.2005 р. N 55)

(пункт 1.11 в редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

1.12. Емітент має право замовляти виготовлення бланків цінних паперів на підприємствах-виробниках або купувати бланки сертифікатів, виготовлених за типовою формою, у визначеної організації тільки після реєстрації відповідного випуску цінних паперів у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Визначена організація має право замовляти виготовлення бланків сертифікатів за типовою формою з моменту прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідного окремого рішення.

(пункт 1.12 в редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

1.13. Емітент повинен отримати в підприємства-виробника два сертифікати якості на виготовлені бланки цінних паперів для створення можливості перевірки цінних паперів на справжність (автентичність).

Один із сертифікатів якості емітент зобов'язаний надати в Національний депозитарій України (додаток 2).

Сертифікати якості на бланки сертифікатів, виготовлених за типовою формою, підприємства-виробники зобов'язані надати в Національний депозитарій України самостійно після запровадження друку нової серії бланків.

(пункт 1.13 в редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

1.14. На весь випуск цінних паперів, здійснений у документарній формі, надається один сертифікат якості. У випадку необхідності підприємство-виробник може видати емітенту копію раніше виданого ним сертифікату якості цінних паперів.

1.15. Якщо емітент не впевнений у якості виготовленої продукції та наданого виробником сертифіката якості, він може звернутися до Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики для отримання сертифіката відповідності.

(пункт 1.15 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.02.2008 р. N 112)

1.16. Дія цього Положення не поширюється на інвестиційні фонди та взаємні фонди інвестиційних компаній, які провадять свою діяльність відповідно до Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента України від 19.02.94 N 55.

(розділ 1 доповнено пунктом 1.16 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157
,
пункт 1.16 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.10.2001 р. N 308
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2002 р. N 210
,
 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 28.03.2006 р. N 197)

2. Вимоги до паперу, що використовується для виготовлення сертифікатів цінних паперів

2.1. Для сертифікатів іменних цінних паперів використовується папір з простими водяними знаками формату А5 (210 х 148 мм) без купонного листа, А4 (297 х 210 мм) без купонного листа або з купонним листом, А3 (420 х 297 мм) з купонним листом. Папір повинен мати щільність 100 г/кв. м та містити не менше 25 % волокон бавовни, залежно від передбачуваних виду та терміну дії цінного папера.

(друге речення пункту 2.1 в редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від  03.08.99 р. N 157)

2.2. Для сертифікатів цінних паперів на пред'явника:

- формат бланків повинен бути А5 (210 х 148 мм) без купонного листа, А4 (297 х 210 мм) без купонного або з купонним листом, А3 (420 х 297 мм) з купонним листом;

- бланки сертифікатів повинні друкуватися на папері без оптичного відбілювача;

- тираж бланків сертифікатів одного виду повинен бути виконаний на папері одного гатунку та одного виробника з використанням однієї серії фарб;

- бланки мають бути виготовлені на спеціальному папері з такими характеристиками: щільність - 100 г/кв. м, склад маси - щонайменше 80 % волокон бавовни;

(абзац четвертий пункту 2.2 в редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

- папір повинен мати не менше двох різних видів волокон, які можна перевірити у видимій або іншій частині спектра;

- можлива заміна волокон на інші види включення - конфетті, полімерні нитки, капсульований люмінофор;

- папір повинен мати багатотоновий водяний знак, який за якістю і величиною повинен легко розпізнаватися.

3. Способи друкування

3.1. При виготовленні бланків сертифікатів всіх цінних паперів рекомендується використовувати щонайменше два способи друку.

3.2. Для виготовлення сертифікатів цінних паперів та додруковування напівфабрикатів можливе застосування таких видів друку:

- офсетний (усі його модифікації);

- металографічний;

- орловський;

- високий.

3.3. Спосіб друку є однією з ознак справжності цінного паперу.

3.4. Рамки, фонові сітки, барельєфні малюнки потрібно виготовляти одним із наступних способів:

- металографічним;

- офсетним;

- металографічно-офсетним;

- орловським.

4. Фарби

4.1. Для виготовлення бланків сертифікатів слід використовувати фарби для офсетного, високого друку, універсальні, а також спеціальні друкарські фарби з певними фізико-хімічними властивостями (захисні).

4.2. Для друкування бланків сертифікатів цінних паперів однієї вартості та одного і того ж виду слід використовувати фарби однієї серії для всіх тиражів одного емітента.

4.3. Для всіх сертифікатів цінних паперів необхідно використовувати не менше двох видів фарб різного кольору. Принаймні один вид фарби повинен перешкоджати повторному відтворенню відомими фотографічними та копіювальними методами.

5. Дизайн бланків сертифікатів цінних паперів

5.1. Всі сертифікати цінних паперів на фронтальній стороні повинні мати чисте поле шириною 10 мм уздовж всього периметра бланка.

5.2. Для сертифікатів цінних паперів на пред'явника виробники повинні виробляти тільки оригінальні дизайни для кожного замовника окремо, виключно для використання тільки одним замовником.

Дизайни, що раніше використовувалися для інших замовників, не можуть бути запропоновані підприємством-виробником новому замовнику без змін. З метою здешевлення виготовлення сертифікатів на пред'явника окремі фрагменти дизайнів, що раніше використовувалися для інших замовників, можуть бути запропоновані новому замовнику.

Для надання індивідуальності бланкам цінних паперів на пред'явника, при застосуванні окремих фрагментів дизайнів, що раніше використовувалися для інших замовників, рекомендується застосовувати голографічні знаки з такими захисними елементами:

- мікротекстом, виконаним способами електронно-променевої літографії та вибіркової деметалізації;

- часткової деметалізації будь-якої заданої частини голограми;

- елементами зображення з динамічним ефектом;

- прихованими голографічними зображеннями, записаними в червоному когерентному світлі.

(пункт 5.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

5.3. Типова форма (напівфабрикат) бланка сертифіката повинна містити реквізити, розташовані згідно з додатками 1, 5 - 7, виконані друкарським способом, та може використовуватись тільки для іменних цінних паперів. Бланки цих типових форм обов'язково повинні мати наскрізну нумерацію, яка присвоюється та вдруковується підприємством - виробником бланків сертифікатів.

(пункт 5.3 в редакції рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157
,
 із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2002 р. N 210
,
 від 03.12.2002 р. N 368
,
 від 28.03.2006 р. N 197
,
 від 18.02.2008 р. N 112)

5.4. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку затверджує типові форми, надані підприємством - виробником.

5.5. Емітент іменних цінних паперів має право замовляти виготовлення бланків сертифікатів за індивідуальним дизайном.

(пункт 5.5 в редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

5.6. Зовнішнє оформлення бланків сертифікатів виконується згідно з цим Положенням, вимогами державних стандартів та технічним описом замовника (в разі виготовлення бланків за індивідуальним дизайном).

(пункт 5.6 в редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

6. Захист від підробок

6.1. Виробники сертифікатів повинні постійно удосконалювати технології захисту від підроблення. Головною метою такого вдосконалення є створення таких перешкод, які практично неможливо подолати у разі спроби підроблення.

6.2. Розмір та колір геометричного тла повинен бути таким, щоб уникнути копіювання та сканування.

6.3. Можливість використання бланків сертифікатів іменних цінних паперів, виготовлених до набуття чинності цим Положенням, за умови наявності більшого ступеня захисту або такого ступеня захисту, що відповідає цьому Положенню, визначається окремим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Для процедури погодження емітент зобов'язаний надати: один зразок заповненого бланка сертифіката, сертифікат якості, виданий підприємством - виробником сертифіката, та заяву у вільній формі з інформацією про кількість власників іменних цінних паперів.

(пункт 6.3 в редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

6.4. При виборі засобів захисту бланків сертифікатів від підроблення (фальсифікації та несанкціонованого тиражування (відтворення) рекомендовано використовувати таблицю (додаток 3).

7. Пакування, маркування

Вимоги до пакування, маркування визначаються відповідно до Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 25.11.93 N 98, наказом Служби безпеки України від 15.11.93 N 118, наказом Міністерства внутрішніх справ України від 24.11.93 N 740, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.01.94 за N 8/217.

(глава 7 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157,
 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 18.02.2008 р. N 112)

8. Реквізити бланків сертифікатів

8.1. Бланки сертифікатів повинні мати всі реквізити, передбачені таблицею (додаток 4 до цього Положення).

Нанесення та заповнення реквізитів сертифіката цінного папера на пред'явника повністю здійснюється друкарським способом.

(пункт 8.1 в редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

8.2. Зазначені реквізити повинні містити, зокрема, таку інформацію:

(пункт 8.2 в редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

1. Для акцій, облігацій, цінних паперів ІСІ - перед назвою виду цінного папера слід указувати слово "сертифікат", незалежно від того, сумарний він чи одиничний.

(підпункт 1 пункту 8.2 в редакції рішень Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157
,
 від 03.12.2002 р. N 368
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.03.2006 р. N 197)

2. Реквізит "Найменування та місцезнаходження емітента" повинен містити інформацію відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо юридичної особи, повне найменування емітента цінних паперів, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та інформацію про його місцезнаходження.

(абзац перший підпункту 2 пункту 8.2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.01.2012 р. N 1)

Для сертифікатів інвестиційних сертифікатів реквізит "Найменування та місцезнаходження емітента" повинен також містити назву та код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду. Для сертифікатів акцій корпоративного інвестиційного фонду реквізит "Найменування та місцезнаходження емітента" повинен містити код за ЄДРІСІ.

(підпункт 2 пункту 8.2 в редакції рішень Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157
,
 від 18.02.2008 р. N 112)

Для сертифікатів інвестиційних сертифікатів реквізит "Назва та місцезнаходження емітента" повинен також містити назву та код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду. Для сертифікатів акцій корпоративного інвестиційного фонду реквізит "Назва та місцезнаходження емітента" повинен містити код за ЄДРІСІ.

(підпункт 2 пункту 8.2 доповнено абзацом другим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 02.06.2002 р. N 210
,
 абзац другий підпункту 2 пункту 8.2 у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.03.2006 р. N 197)

3. Реквізит "Серія і номер сертифіката" визначає серію та порядковий номер бланка сертифіката, яким засвідчується сукупність прав власності на цінний папір (цінні папери).

Серія сертифікатів та цінних паперів повинна позначатися великою латинською літерою від "A" до "Z".

(абзац другий підпункту 3 пункту 8.2 у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.02.2008 р. N 112)

Абзац третій підпункту 3 пункту 8.2 вилучено  

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 23.10.2001 р. N 308)

На зворотному боці бланків сертифікатів іменних цінних паперів, виготовлених за типовою формою, наноситься номер, який є унікальною ознакою бланка сертифіката. Номер бланка сертифіката наноситься підприємством-виробником друкарським способом під час виготовлення заготовок типових форм сертифікатів та не залежить від замовлення емітента. Нумерація бланків сертифікатів є наскрізною. Порядок надання бланкам сертифікатів, виготовленим за типовою формою, наскрізного номера обирає підприємство-виробник за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

(підпункт 3 пункту 8.2 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

4. Підпункт 4 пункту 8.2 вилучено 

(згідно з рішенням Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2002 р. N 210,
у зв'язку з цим підпункти 5 - 14 вважати підпунктами 4 - 13)

4. Реквізит "Номер і дата випуску" наноситься виключно на сертифікати акцій і містить реєстраційний номер, дату реєстрації випуску та найменування органу, який здійснив реєстрацію, згідно із свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій.

(пункт 8.2 доповнено новим підпунктом 4 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.02.2008 р. N 112)

5. Реквізит "Кількість акцій, що випускаються" наноситься виключно на сертифікати акцій і заповнюється відповідно до свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, яке видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, його слід зазначати цифрами та літерами.

(пункт 8.2 доповнено новим підпунктом 5 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.02.2008 р. N 112)

6. Реквізит "Загальна сума випуску" наноситься виключно на сертифікати облігацій і заповнюється відповідно до свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, яке видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, його слід зазначати цифрами та літерами.

(пункт 8.2 доповнено новим підпунктом 6 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.02.2008 р. N 112)

7. Реквізит "Дата прийняття рішення про розміщення облігацій" наноситься виключно на сертифікати облігацій і містить дату, зазначену в рішенні про розміщення облігацій, прийнятому уповноваженим органом емітента.

(пункт 8.2 доповнено новим підпунктом 7 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.02.2008 р. N 112,
у зв'язку з цим підпункти 4 - 16 вважати відповідно підпунктами 8 - 20)

8. Реквізит "Тип та форма випуску цінного папера" повинен містити назви типу та форми випуску цінного папера відповідно до свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, яке видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Для сертифікатів акцій корпоративного інвестиційного фонду в реквізиті "Тип та форма випуску цінного папера" зазначається "прості іменні".

(підпункт 8 пункту 8.2 із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157,
 від 02.06.2002 р. N 210,
 від 28.03.2006 р. N 197,
 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 18.02.2008 р. N 112)

9. Реквізит "ім'я /найменування власника (ів)" вноситься тільки до сертифікатів іменних цінних паперів відповідно до запису в системі реєстру реєстроутримувача про особу - власника цінних паперів на дату оформлення сертифіката та повинен містити таку інформацію:

(абзац перший підпункту 9 пункту 8.2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 18.02.2008 р. N 112)

- для власника - фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові;

- для власника - юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо юридичної особи;

(абзац третій підпункту 9 пункту 8.2 у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.02.2008 р. N 112
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.01.2012 р. N 1)

- для власника-нерезидента - інформацію щодо імені (найменування) власника відповідно до запису в системі реєстру реєстроутримувача. Ім'я (найменування) власника-нерезидента слід вносити до сертифіката двома мовами: українською та мовою, що вживається у країні постійного проживання (реєстрації) власника, або, за бажанням власника (його представника), - англійською мовою.

(абзац четвертий підпункту 9 пункту 8.2 у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.02.2008 р. N 112)

Частина друга підпункту 6 пункту 8.2 втратила чинність

 (згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

10. Реквізит "Кількість цінних паперів" визначає кількість цінних паперів, право власності на які засвідчується цим сертифікатом, і повинен зазначатися цифрами та літерами.

(підпункт 10 пункту 8.2 в редакції рішень Державної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157
,
 від 23.10.2001 р. N 308)

11. Реквізит "Номінальна вартість цінного папера" заповнюється відповідно до свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, яке видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, його слід зазначати цифрами та літерами.

(підпункт 11 пункту 8.2 в редакції рішень Державної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157
,
 від 18.02.2008 р. N 112)

12. Реквізит "Строк виплати дивідендів" за акціями заповнюється відповідно до статуту, "Розмір та строки виплати відсотків та строк погашення" за відсотковими облігаціями заповнюється відповідно до рішення про розміщення облігацій, реквізит "Строк виплати дивідендів" за цінними паперами ІСІ закритого типу заповнюється відповідно до проспекту емісії цінних паперів, і його слід зазначати цифрами та літерами.

Для сертифікатів цінних паперів ІСІ інтервального та відкритого типу у реквізиті "Строк виплати дивідендів" зазначається, що дивіденди за цими цінними паперами не нараховуються і не сплачуються.

(підпункт 12 пункту 8.2 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2002 р. N 210
,
 у редакції
рішень Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 28.03.2006 р. N 197
,
 від 18.02.2008 р. N 112)

У реквізиті "Строк виплати дивідендів" для сертифікатів цінних паперів ІСІ повинно бути зазначено, що дивіденди за цінними паперами ІСІ відкритого та інтервального типу не нараховуються і не сплачуються".

(підпункт 12 пункту 8.2 доповнено абзацом другим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 02.06.2002 р. N 210
,
 абзац другий підпункту
12 пункту 8.2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.03.2006 р. N 197)

13. Реквізит "підпис керівника емітента або іншої уповноваженої на це особи" повинен бути розміщений у лівій нижній частині фронтальної сторони сертифіката та містити прізвище, ініціали, посаду та підпис керівника емітента або іншої уповноваженої на це особи, яка підписує сертифікат. Наприклад: "Голова правління [підпис] М. Шевченко" або "Заст. голови правління [підпис] І. Коваль".

Абзац другий підпункту 10 пункту 8.2 виключено

 (згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

14. Реквізит "печатка емітента" повинен бути розміщений у лівій нижній частині фронтальної сторони сертифіката та мати відбиток печатки емітента, яка проставляється синьою, темно-синьою, фіолетовою, зеленою або червоною штемпельною фарбою, що не втрачає своєї контрастності протягом тривалого часу.

(підпункт 14 пункту 8.2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 18.02.2008 р. N 112)

Абзац другий підпункту 11 пункту 8.2 виключено

 (згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157)

15. Реквізит "Реквізити реєстроутримувача" наноситься тільки на сертифікати іменних цінних паперів, повинен бути розміщений у правій нижній частині фронтальної сторони сертифіката та містити таку інформацію про реєстроутримувача, особу, яка видає сертифікат:

найменування реєстроутримувача, номер та дату видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів або діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів. Інформація про ліцензію не вказується для реєстроутримувачів, які відповідно до законодавства ведуть реєстр власників іменних цінних паперів без отримання ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

дату видачі сертифіката;

підпис керівника реєстроутримувача або уповноваженої ним особи. Цей реквізит повинен бути розміщений у правій нижній частині фронтальної сторони сертифіката та містити прізвище, ініціали, посаду та підпис керівника емітента або іншої уповноваженої на це особи, яка підписує сертифікат;

печатку реєстроутримувача. Цей реквізит повинен бути розміщений у правій нижній частині фронтальної сторони сертифіката та мати відбиток печатки реєстроутримувача.

Інформація щодо цього реквізиту вноситься до сертифіката реєстроутримувачем - юридичною особою, яка здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів даного випуску цінних паперів відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

(підпункт 15 пункту 8.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157,
 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 18.02.2008 р. N 112)

16. На зворотному боці бланка друкуються реквізити підприємства-виробника та тексти такого змісту:

Для сертифікатів іменних цінних паперів: "Сертифікат - бланк цінного папера, який видається власнику цінного папера (цінних паперів) і містить визначені законодавством реквізити та назву виду цінного папера (акція, облігація тощо) або найменування "сертифікат акцій (облігацій тощо)" і засвідчує право власності на цінний папір (цінні папери).

Законом України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" передбачено, що права на участь в управлінні, одержання доходу тощо, які випливають з іменних цінних паперів, можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів.

Для сертифікатів цінних паперів на пред'явника: "Сертифікат - бланк цінного папера, який видається власнику цінного папера (цінних паперів) і містить визначені законодавством реквізити та назву виду цінного папера (інвестиційний сертифікат, облігація тощо) або найменування "сертифікат інвестиційного сертифіката (облігації тощо)" і засвідчує право власності на цінний папір (цінні папери).

(абзац четвертий підпункту 16 пункту 8.2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 18.02.2008 р. N 112)

Законом України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" передбачено, що право власності на цінні папери на пред'явника, випущені в документарній формі, переходить до нового власника з моменту передачі (поставки) цінних паперів.

Для інвестиційних сертифікатів друкується інформація про те, що інвестиційний сертифікат засвідчує право власності на частку в пайовому інвестиційному фонді, але не дає права на участь в управлінні ним, крім випадків, передбачених законом.

Для сертифікатів облігацій друкується також витяг з проспекту емісії облігацій щодо прав та обов'язків власників облігацій та зобов'язань емітента щодо погашення облігацій, для сертифікатів інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, сертифікатів акцій корпоративного інвестиційного фонду - витяг з проспекту їх емісій щодо прав та обов'язків власників цінних паперів ІСІ та зобов'язань емітента щодо викупу цінних паперів ІСІ.

(абзац сьомий підпункту 16 пункту 8.2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28.03.2006 р. N 197
,
 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 18.02.2008 р. N 112)

(підпункт 16 пункту 8.2 із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157,
від 23.10.2001 р. N 308,
 від 02.06.2002 р. N 210,
в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2002 р. N 368)

17. Реквізити підприємства-виробника:

- повне або скорочене найменування підприємства, що виготовило бланки цінних паперів, або його код;

- номер замовлення;

- дата (рік і квартал випуску).

15. Підпункт 15 пункту 8.2 вилучено 

(пункт 8.2 доповнено підпунктом 15 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157
,
 підпункт 15 пункту 8.2 вилучено згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2002 р. N 210,
у зв'язку з цим підпункти 16 - 17 вважати відповідно підпунктами 14 - 15) 

18. Реквізит "Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів" - номер (код) (далі - код цінного папера), який дозволяє однозначно ідентифікувати цінні папери або інший фінансовий інструмент та присвоєння якого передбачено законами України.

(пункт 8.2 доповнено підпунктом 18 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157
,
підпункт
18 пункту 8.2 розділу 8 в редакції рішень Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.02.2003 р. N 63
,
 від 18.02.2008 р. N 112)

19. Реквізити купонного листа

До сертифіката відсоткової облігації на пред'явника додається купон (купонний лист). У купоні (купонному листі) зазначаються:

серія та номер сертифіката облігації, за якою виплачуються відсотки;

найменування і місцезнаходження емітента;

строки виплати відсотків.

На кожному купоні (купонному листі) зазначається його порядковий номер.

(пункт 8.2 доповнено підпунктом 19 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157
,
 підпункт 19 пункту 8.2 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 18.02.2008 р. N 112)

20. Емітент цінних паперів документарної форми існування зобов'язаний протягом року з дати зміни одного з таких реквізитів: "Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ", "Найменування емітента", "Номінальна вартість", "Строк виплати дивідендів", "Розмір та строки виплати процентів та строк погашення", "Код цінного папера" забезпечити заміну усіх виданих сертифікатів цінних паперів.

(пункт 8.2 доповнено підпунктом 20 згідно з рішенням
 Державної  комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2002 р. N 210
,
 підпункт 20 пункту 8.2 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 18.02.2008 р. N 112)

8.3. Нанесення та заповнення реквізитів сертифікатів іменних цінних паперів, виготовлених за індивідуальною та типовою формами, які перераховані у пункті 8.2, здійснюється таким чином:

реквізити, наведені в підпунктах 1, 16, 17, 19 наносяться друкарським способом;

реквізити, наведені в підпунктах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 18, наносяться друкарським способом та/або за допомогою принтера;

реквізити, наведені у підпунктах 9, 10 повинні вноситися до сертифіката реєстроутримувачем кульковою, чорнильною або капілярною ручкою синього, темно-синього або фіолетового кольору, який не втрачає своєї контрастності протягом тривалого часу, або друкарською машинкою, або принтером;

реквізити, наведені у підпунктах 13, 15 за бажанням емітента можуть наноситися на сертифікати друкарським способом або за допомогою принтера, або ручкою синього, темно-синього або фіолетового кольору, який не втрачає своєї контрастності протягом тривалого часу;

реквізити, наведені у підпунктах 14, 15 "печатка емітента" та "печатка реєстроутримувача" - відбиток печатки проставляється синьою, темно-синьою, фіолетовою, зеленою або червоною штемпельною фарбою, що не втрачає своєї контрастності протягом тривалого часу.

(розділ 8 доповнено пунктом 8.3 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157
,
 пункт 8.3 із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 02.06.2002 р. N 210
,
від 11.02.2003 р. N 63
,
 від 23.02.2005 р. N 55,
 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 18.02.2008 р. N 112)

  

"Зразок розташування реквізитів на фронтальному боці бланка сертифіката акцій"

Код цінного папера  

СЕРТИФІКАТ АКЦІЙ 

Форма випуску цінного папера
іменна 

Тип цінного папера* 

Серія A - Z  

N  

Найменування емітента 

  

Місцезнаходження,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  

Номер і дата випуску 

  

Номінальна вартість акції 

  

Ім'я/Найменування власника (ів)  

  

Кількість акцій, що випускаються 

  

Кількість акцій  

  

Строк виплати дивідендів  

  

М. П. 

М. П. 

Підпис керівника емітента або
іншої уповноваженої особи 

Реквізити реєстроутримувача  

Загальний вигляд зворотного боку бланка сертифіката акцій

Сертифікат - бланк цінного папера, який видається власнику цінного папера (цінних паперів) і містить визначені законодавством реквізити та назву виду цінного папера (акція, облігація тощо) або найменування "сертифікат акцій (облігацій тощо)" і засвідчує право власності на цінний папір (цінні папери).

Законом України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" передбачено, що права на участь в управлінні, одержання доходу тощо, які випливають з іменних цінних паперів, можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів. 

Серія 

(наскрізний) 

Реквізити підприємства-виробника 

____________
* Тип цінного папера (для сертифікатів акцій) - проста або привілейована.

(додаток 1 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157
,
із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Державної комісії  з
 цінних паперів та фондового ринку від 23.10.2001 р. N 308
,
 від 02.06.2002 р. N 210
,
 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 18.02.2008 р. N 112)

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 2
до Положення про вимоги
до сертифікатів цінних паперів
документарної форми існування

Інформація, яку повинен містити сертифікат якості цінних паперів

I. Сертифікат якості цінних паперів (далі - сертифікат якості) видається виробником замовнику разом з надрукованими виробником сертифікатами для забезпечення можливості їх перевірки у процесі обігу на справжність (автентичність) та відповідність міжнародним стандартам якості.

II. Сертифікат якості повинен містити наступні реквізити:

1) найменування - "сертифікат якості цінних паперів";

2) найменування виробника;

3) найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ замовника;

4) вид та серія цінних паперів, які друкуються згідно з наведеними вимогами;

5) зобов'язання дотримуватись виконання всіх ступенів захисту, зазначених у даному сертифікаті якості;

6) інформацію про папір (формат паперу, щільність, відсоток волокон у папері, види волокон, які використовуються, тип водяного знака, кількість ступенів захисту), використаний при виготовленні сертифікатів цінних паперів;

7) інформацію про способи друкування сертифіката з фронтального та зворотного боків (способи друкування, кількість ступенів захисту);

8) нумерацію (серія та порядкові номери);

9) підписи двох уповноважених осіб та печатка виробника;

10) дату видачі сертифіката.

III. Інформація про папір та інформація про способи друкування обов'язково повинні містити дані про способи перевірки цінних паперів на справжність (автентичність).

Зразок сертифіката якості цінних паперів:

Сертифікат якості цінних паперів

Виробник__________________________________________________________
             (назва виробника)
 
__________________________________________________________________
 
Замовник__________________________________________________________
             (ім'я замовника)
 
__________________________________________________________________

Виробник зобов'язується дотримуватися виконання усіх вказаних ступенів захисту та підтверджує технічну відповідність цінних паперів

__________________________________________________________________
            (вид цінних паперів)

1. Папір: формат А4 (297 х 210 мм)

        щільність 100 г/кв. м
 
        відсоток волокон у папері__________________________
 
        види волокон_______________________________________
 
        відомості про водяні знаки_________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
інші відомості____________________________________________________
 
         Кількість ступенів захисту:______
 
   2. Загальні способи друкування для обох боків (фронтального
та зворотного):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
         Кількість ступенів захисту:______
 
   3. Способи друкування фронтального боку:
 
   _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________
 
         Кількість ступенів захисту:______
 
   4. Способи друкування зворотного боку:
   _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
         Кількість ступенів захисту:______
 
   5. Нумерація:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________
 
         Кількість ступенів захисту:______
 
   Всього _____ ступенів захисту
   Дата__________
                Підписи
 
   М.П.
******************************************************************

У пунктах 1 - 5 зазначаються способи перевірки цінного паперу на справжність (автентичність).

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.02.2008 р. N 112)

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 3 (Таблиця)
до Положення про вимоги
до сертифікатів цінних паперів
документарної форми існування

 

 

 

******************************************************************
* N *     Спосіб захисту     *   Цінні папери   *
* з/п*                 **************************
*  *                 * Іменні *   На   *
*  *                 *     * пред'явника *
******************************************************************
* 1. *Папір               *     *       *
******************************************************************
*1.1 *Папір повинен мати не менше двох *   О   *    О    *
*  *різних видів волокон       *     *       *
******************************************************************
*1.2 *Папір повинен мати щільність 100 *   О  *    ---   *
*  *г/кв. м і має містити не менше  *     *       *
*  *25 % волокон бавовни       *     *       *
******************************************************************
*1.3 *Папір повинен мати щільність 100 *  ---  *    О   *
*  *г/кв. м і має містити не менше  *     *       *
*  *80 % волокон бавовни       *     *       *
******************************************************************
*1.4.*використовується   папір   з*  -  *    О   *
*  *двотоновим знаком фірми-виробника,*     *       *
*  *який   забезпечує   надійний*     *       *
*  *візуальний        контроль*     *       *
******************************************************************
* 2. *Спосіб друку           *     *       *
******************************************************************
*2.1.*використання не менше двох видів*  О  *    О   *
*  *друку               *     *       *
******************************************************************
*2.2 *Друкування металографічним    *  ---  *    О*    *
*  *способом             *     *       *
******************************************************************
*2.3.*застосування ірисного друку  на*  Р**  *    Р   *
*  *основній  сітці  та  додаткових*     *       *
*  *елементів  захисту  (кінеграм,*     *       *
*  *портретів   тиснення   тощо)*     *       *
******************************************************************
* 3. *Фарба               *     *       *
******************************************************************
*3.1.*використовується спеціальна фарба *  О  *    О   *
******************************************************************
*3.2.*магнітні та електропровідні фарби *  Р  *    Р   *
******************************************************************
* 4. *Дизайн              *     *       *
******************************************************************
*4.1.*типова гільйошна рамка      *  О  *    О   *
*  *- позитивного відтворення     * 40 - 60 * 40 - 60 мкм *
*  *                 *  мкм  *       *
*  *- негативного відтворення     * 50 - 90 * 50 - 90 мкм *
*  *                 *  мкм  *       *
******************************************************************
*4.2 *Приховане зображення (у рамках,  *  ---  *    О   *
*  *розетках) за рахунок різного кута *     *       *
*  *нахилу гільйоша          *     *       *
******************************************************************
*4.3.*нерегулярна фонова сітка     *  -  *    О   *
******************************************************************
*4.4.*рельєфні зображення        *  Р  *    О   *
******************************************************************
*4.5.*латентне зображення        *  Р  *    О   *
******************************************************************
*4.6.*Мікротекст            *  Р  *    Р   *
******************************************************************
*4.7.*Висота мікротексту        *     *       *
*  *- позитивного           *200 - 250* 200 - 250 мкм*
*  *                 *  мкм  *       *
*  *- негативного           *250 - 300* 250 - 300 мкм*
*  *                 *  мкм  *       *
******************************************************************
*4.8 *Застосування захисних       *  Р  *    О*   *
*  *голографічних знаків        *     *       *
******************************************************************

* Застосовується за вибором емітента один із способів захисту бланків (при використанні металографічного способу друку захисні голографічні знаки не застосовуються і, навпаки, при використанні захисних голографічних знаків металографічний спосіб друку не застосовується).

* О - обов'язково.

** Р - рекомендовано.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Державної
 комісії з цінних паперів та  фондового ринку від 03.08.99 р. N 157
,
 від 02.06.2002 р. N 210
,
 від 18.02.2008 р. N 112)

 

 

 

N
з/п 

Сертифікат акцій 

Сертифікат облігацій 

Сертифікат інвестиційних сертифікатів  

Сертифікат акцій корпоративного інвестиційного фонду  

Назва виду цінного папера  

Назва виду цінного папера  

Назва виду цінного папера  

Назва виду цінного папера  

Найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

Найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

Найменування, код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду

Найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

Найменування, місцезнаходження, код за ЄДРІСІ корпоративного інвестиційного фонду,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  

Серія та номер сертифіката  

Серія та номер сертифіката  

Серія та номер сертифіката  

Серія та номер сертифіката 

Номер і дата випуску 

______________ 

________________ 

Номер і дата випуску 

Форма випуску цінного папера (іменні); тип цінного папера (прості, привілейовані) 

Форма випуску цінного папера (іменні, на пред'явника); тип цінного папера (відсоткові, цільові, дисконтні)  

Форма випуску цінного папера (іменні, на пред'явника)  

Форма випуску та тип цінного папера: прості іменні 

Ім'я/Найменування власника (ів) 

Ім'я/Найменування власника (ів) (для іменної облігації)  

Ім'я/Найменування власника (ів) (для іменного інвестиційного сертифіката)  

Ім'я/Найменування власника (ів)  

Кількість акцій 

Кількість облігацій 

Кількість інвестиційних сертифікатів  

Кількість акцій ІСІ 

Кількість акцій, що випускаються 

______________ 

______________ 

Кількість акцій ІСІ, що випускаються 

Номінальна вартість акції 

Номінальна вартість облігації 

Номінальна вартість інвестиційного сертифіката 

Номінальна вартість акції ІСІ 

10 

Строк виплати дивидендів 

Розмір та строки виплати відсотків та строк погашення (для відсоткових облігацій) 

Строк виплати дивідендів  

Строк виплати дивідендів  

11 

______________ 

Зазначення товару або послуг (для цільових облігацій) 

______________ 

______________ 

12 

______________ 

Загальна сума випуску 

______________ 

______________ 

13 

______________ 

Дата прийняття рішення про розміщення облігацій 

______________ 

______________ 

14 

Наскрізний номер (для типової форми)  

Наскрізний номер (для типової форми)  

Наскрізний номер (для типової форми)  

Наскрізний номер (для типової форми) 

15 

Код цінного папера 

Код цінного папера 

Код цінного папера 

Код цінного папера 

16 

Підпис керівника або іншої уповноваженої особи  

Підпис керівника або іншої уповноваженої особи  

Підпис керівника або іншої уповноваженої особи  

Підпис керівника або іншої уповноваженої особи  

17 

Печатка емітента  

Печатка емітента  

Печатка емітента  

Печатка емітента  

18 

Реквізити реєстроутримувача  

Реквізити реєстроутримувача (для іменних облігацій)  

Реквізити реєстроутримувача (для іменних інвестиційних сертифікатів)  

Реквізити реєстроутримувача  

19 

Реквізити підприємства-виробника

Реквізити підприємства-виробника

Реквізити підприємства-виробника 

Реквізити підприємства-виробника

(додаток 4 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157
,
із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Державної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 23.10.2001 р. N 308
,
 від 02.06.2002 р. N 210
,
 від 03.12.2002 р. N 368
,
 від 28.03.2006 р. N 197
,
 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 18.02.2008 р. N 112)

"Зразок розташування реквізитів на фронтальному боці бланка сертифіката іменних облігацій"

Загальний вигляд зворотного боку бланка сертифіката іменних облігацій 

Сертифікат - бланк цінного папера, який видається власнику цінного папера (цінних паперів) і містить визначені законодавством реквізити та назву виду цінного папера (акція, облігація тощо) або найменування "сертифікат акцій (облігацій тощо)" і засвідчує право власності на цінний папір (цінні папери).

Законом України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" передбачено, що права на участь в управлінні, одержання доходу тощо, які випливають з іменних цінних паперів, можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів.

Витяг з проспекту емісії облігацій щодо прав та обов'язків власників облігацій та зобов'язань емітента щодо погашення облігацій

Зазначення товару або послуг (для цільових облігацій)

Серія 

(наскрізний) 


Реквізити підприємства-виробника 

____________
* Вказується для облігацій: відсоткові; цільові; дисконтні.

(Положення доповнено додатком 5 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.99 р. N 157
,
 додаток 5 із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.10.2001 р. N 308
,
 від 02.06.2002 р. N 210
,
 від 03.12.2002 р. N 368
,
 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 18.02.2008 р. N 112)
 

"Зразок розташування реквізитів на фронтальному боці бланка сертифіката іменних інвестиційних сертифікатів ІСІ"

Код цінного папера

СЕРТИФІКАТ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ

Форма випуску цінного папера

Серія A - Z 

Найменування, код за ЄДРІСІ
пайового інвестиційного фонду  

  

Найменування емітента  

  

Місцезнаходження,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  

  

Номінальна вартість інвестиційного
сертифіката 

  

Ім'я/Найменування власника (ів) 

  

Кількість інвестиційних сертифікатів  

  

Строк виплати дивідендів  

  

М. П.  

М. П.  

Підпис керівника емітента або іншої уповноваженої особи  

Реквізити реєстроутримувача  

Загальний вигляд зворотного боку бланка сертифіката іменних інвестиційних сертифікатів ІСІ

Сертифікат - бланк цінного папера, який видається власнику цінного папера (цінних паперів) і містить визначені законодавством реквізити та назву виду цінного папера (інвестиційний сертифікат) або найменування "сертифікат інвестиційного сертифіката" і засвідчує право власності на цінний папір (цінні папери). Інвестиційний сертифікат засвідчує право власності на частку в пайовому інвестиційному фонді. Інвестори пайового інвестиційного фонду не мають права втручатися у діяльність компанії з управління активами, крім випадків, передбачених законом.

Законом України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" передбачено, що права на участь в управлінні, одержання доходу тощо, які випливають з іменних цінних паперів, можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів.

Витяг з проспекту емісії інвестиційних сертифікатів щодо прав та обов'язків власників інвестиційних сертифікатів та зобов'язань емітента щодо викупу інвестиційних сертифікатів.

Серія 

(наскрізний) 


Реквізити підприємства-виробника 

(Положення доповнено додатком 6 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2002 р. N 210
,
 додаток 6 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2002 р. N 368
,
 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 18.02.2008 р. N 112)

 

"Зразок розташування реквізитів на фронтальному боці бланка сертифіката акцій ІСІ"

Код цінного папера  

СЕРТИФІКАТ АКЦІЙ ІСІ 

Форма випуску цінного папера
іменна 

Тип цінного папера проста 

Серія A - Z  

N  

Найменування, код за ЄДРІСІ
корпоративного інвестиційного
фонду 

  

Місцезнаходження,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  

Номер і дата випуску 

  

Номінальна вартість акції ІСІ 

  

Ім'я/Найменування власника (ів) 

  

Кількість акцій ІСІ  

 

Кількість акцій ІСІ, що
випускаються 

  

Строк виплати дивідендів 

  

М. П.  

М. П.  

Підпис керівника емітента або іншої уповноваженої особи  

Реквізити реєстроутримувача  

Загальний вигляд зворотного боку бланка сертифіката акцій

Сертифікат - бланк цінного папера, який видається власнику цінного папера (цінних паперів) і містить визначені законодавством реквізити та назву виду цінного папера (акція, облігація тощо) або найменування "сертифікат акцій (облігацій тощо)" і засвідчує право власності на цінний папір (цінні папери).

Законом України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" передбачено, що права на участь в управлінні, одержання доходу тощо, які випливають з іменних цінних паперів, можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів.

Витяг з проспекту емісії акцій ІСІ щодо прав та обов'язків власників акцій ІСІ та зобов'язань емітента щодо викупу акцій ІСІ

Серія 

(наскрізний) 


Реквізити підприємства-виробника  

(Положення доповнено додатком 7 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2002 р. N 210
,
 додаток 7 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2002 р. N 368
,
 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 18.02.2008 р. N 112)

____________

Опрос