Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении типовых форм первичного учета и Инструкции о порядке их изготовления, хранения и применение

Госкомстат
Приказ, Инструкция от 27.07.1998 № 263
Утратил силу

Про затвердження типових форм первинного обліку та Інструкції про порядок їх виготовлення, зберігання і застосування

Наказ Державного комітету статистики України
від 27 липня 1998 року N 263

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 серпня 1998 р. за N 508/2948

Із змінами і доповненнями, внесеними 
наказами Державного комітету статистики України
від 25 лютого 1999 року N 7
6,
 від 31 березня 1999 року N 119

Дію наказу зупинено
(згідно з повідомленням Державного комітету України з питань розвитку підприємництва
 від 2 червня 1999 року)

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державного комітету статистики України
 від 15 грудня 2003 року N 442)

Додатково див. рішення
 Державного комітету України з питань розвитку підприємництва
 від 31 березня 1999 року N 17-24/3

Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну статистику" та з метою посилення контролю за дотриманням касової дисципліни, наявністю, рухом і зберіганням товарно-матеріальних цінностей і запобігання зловживанням у фінансово-господарській діяльності підприємств, установ, організацій всіх форм власності та господарювання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

типові форми первинного обліку N КО-1 "Прибутковий касовий ордер" і N М-20 "Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей" як форми суворої звітності (обліку);

Інструкцію про порядок виготовлення, зберігання і застосування типових форм первинного обліку N КО-1 "Прибутковий касовий ордер" і N М-20 "Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей".

2. Зазначені типові форми первинного обліку N КО-1 і N М-20 та Інструкцію про порядок їх виготовлення, зберігання і застосування ввести в дію з 1 березня 1999 року.

Відпуск товарно-матеріальних цінностей до 1 червня 1999 року може здійснюватися за бланками форм, зразки яких не віднесені до документів суворої звітності. 

(пункт 2 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 25.02.99 р. N 76
,
 абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 31.03.99 р. N 119)

Відпуск товарів, що мають обмежений термін зберігання і реалізації (продукти харчування, ліки, продукція рослинництва та тваринництва), а в підприємствах і організаціях споживчої кооперації відпуск товарів, продукції та інших матеріальних цінностей здійснюється за спеціалізованими бланками форм первинної облікової документації, зразки та порядок застосування яких затверджені іншими центральними органами виконавчої влади, Укоопспілкою за погодженням з Держкомстатом України.

(пункт 2 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 31.03.99 р. N 119) 

3. Управлінню статистичної методології та планування (Павелко Р. В.) у місячний термін з моменту їх затвердження та реєстрації в Мін'юсті України надіслати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям, Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням статистики, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, корпораціям, концернам, іншим об'єднанням зразки затверджених форм первинної облікової документації та Інструкцію про порядок їх виготовлення, зберігання і застосування.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, корпораціям, концернам, іншим об'єднанням довести вказані в п. 1 цього наказу матеріали до підвідомчих підприємств та організацій і забезпечити їх впровадження в облікову практику.

5. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Мінстату України від 15.02.96 N 51 у частині затвердження типової форми первинного обліку касових операцій N КО-1.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

В. о. Голови комітету

В. А. Головко

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету
статистики України
від 27 липня 1998 р. N 263

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 серпня 1998 р. за N 508/2948

Інструкція
про порядок виготовлення, зберігання і застосування типових форм первинного обліку N КО-1 і N М-20

1. Загальні положення

1.1. Типові форми первинного обліку N КО-1 "Прибутковий касовий ордер" та N М-20 "Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей" є обов'язковими для застосування всіма підприємствами, організаціями, філіями, відділеннями, іншими структурними підрозділами, що розташовані за межами їх територій (далі - підприємства), незалежно від форм власності та господарювання. Приймання готівки в касу бюджетної установи оформлюється прибутковим касовим ордером N КО-1, а типова форма первинного обліку N М-20 застосовується бюджетними установами для оформлення відпуску товарно-матеріальних цінностей суб'єктам підприємницької діяльності. 

(абзац перший пункту 1.1 в редакції наказу
 Державного комітету статистики України від 31.03.99 р. N 119)

За потреби (при значній кількості назв, видів, типів цінностей, що відпускаються) накладна за формою N М-20 складається як обов'язковий додаток до товарно-транспортної накладної (типова форма N 1-ТН), затвердженої наказом Мінтрансу і Мінстату України 29.12.95 N 488/346, або товарно-транспортної накладної на перевезення спирту етилового (форма N 1-ТНспирт), затвердженої наказом Мінстату, Мінфіну, Мінтрансу, Держхарчопрому України 03.01.97 N 378/3/417/103.

Якщо відомості про цінності, що відпускаються і вивозяться автотранспортом "на сторону", вміщуються у товарно-транспортних накладних, то накладна за формою N М-20 не складається.

1.2. Бланки типових форм первинного обліку N КО-1 і N М-20 є бланками суворої звітності (обліку), що вимагає:

обліку їх одержання, зберігання та використання як бланків суворої звітності (обліку);

їх виготовлення з друкарською нумерацією відповідно до Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказами Міністерства фінансів України від 25 листопада 1993 р. N 98, Служби безпеки України від 15 листопада 1993 р. N 118, Міністерства внутрішніх справ України від 24 листопада 1993 р. N 740 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 14 січня 1994 року за N 8/217;

видачі бланків форм особі апарату управління підприємства або особі, на яку покладено обов'язки з реєстрації виданих і повернутих типових форм первинного обліку N КО-1 і N М-20, за прибутково-видатковою накладною на бланки суворої звітності (типова форма N СЗ-1);

списання використаних бланків за актом "Акт на списання використаних бланків суворої звітності" (типова форма N СЗ-3).

2. Заповнення типових форм:

2.1. З обліку касових операцій N КО-1

Типова форма N КО-1 застосовується для оформлення надходження до каси грошових коштів та інших грошових документів при обробці інформації як з використанням обчислювальної техніки, так і без неї.

Типова форма N КО-1 виписується в одному примірнику та реєструється за друкарським номером у журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів (типова форма N КО-3) працівником бухгалтерії, підписується головним бухгалтером або особою, яка на те уповноважена, та передається до каси підприємства, установи.

Квитанція до прибуткового касового ордера, завірена підписами головного бухгалтера і касира та печаткою підприємства, видається на руки особі, яка здала гроші. Прибутковий касовий ордер, за яким одержано готівку, залишається у касі.

2.2. З обліку сировини та матеріалів N М-20

Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей (типова форма N М-20) є підставою для списання товарно-матеріальних цінностей підприємством, що здійснило їх відпуск, для оприбуткування їх підприємством-одержувачем та для дозволу на вивіз їх з території підприємства-постачальника, а також для їх складського, оперативного і бухгалтерського обліку.

Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей (типова форма N М-20) виписується підприємством, що здійснює відпуск товарно-матеріальних цінностей, у трьох примірниках на підставі договору (контракту), нарядів, інших відповідних документів та підписується особою, яка надала дозвіл на відпуск товарно-матеріальних цінностей, і головним бухгалтером.

Перший примірник надається підприємству-одержувачеві товарно-матеріальних цінностей як супровідний документ і як підстава для їх оприбуткування, другий - залишається на складі підприємства-постачальника і є підставою для списання товарно-матеріальних цінностей підприємством, що здійснило їх відпуск, третій - передається пропускному пункту для контролю за вивозом товарно-матеріальних цінностей за межі території підприємства (філії, відділення, відособленого підрозділу). Другий та третій примірники вказаними службами передаються до бухгалтерії для включення до обліку.

Заповнення накладної на відпуск товарно-матеріальних цінностей (типова форма N М-20) здійснює відповідний структурний підрозділ центрального апарату управління підприємства або інша посадова особа, призначена керівником цього підприємства, а рядок "Усього відпущено" та графу 8 заповнює матеріально відповідальна особа, яка здійснила відпуск товарно-матеріальних цінностей.

Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей (типова форма N М-20) оформлюється на кожну партію вантажу в такій послідовності:

під заголовком вказується дата виписки накладної;

у рядках "Виробник (постачальник)", "Одержувач" записуються найменування підприємств (організацій), що проводять, відповідно, відпуск (списання) і одержання (оприбуткування) перелічених у накладній товарно-матеріальних цінностей;

у рядку "Замовник (платник)" вказується найменування підприємства (організації), що проводить оплату замовлених і отриманих товарно-матеріальних цінностей;

у рядках "Виробник (постачальник)", "Одержувач" та "Замовник (платник)" проставляються їх ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ;

у рядку "Підстава" записується N документа, що є підставою для видачі товарно-матеріальних цінностей;

у рядку "Через кого" записуються ініціали і прізвище одержувача, N та дата видачі довіреності;

у рядку "Додаток до товарно-транспортної накладної (серія, номер)" вказуються серія і номер відповідної товарно-транспортної накладної (типова форма N 1-ТН, форма N 1-ТНспирт), згідно з якою транспортуються відпущені підприємством-постачальником товарно-матеріальні цінності;

у графах з 3 до 7, 9 записуються назва, номенклатурний номер, одиниця виміру (код і її найменування), кількість (підлягає відпущенню і фактично відпущено) та ціна окремо кожного виду товарно-матеріальних цінностей, що відпускаються;

у графі 10 вказується загальна вартість відпущених товарно-матеріальних цінностей;

у рядку "Усього відпущено" проставляється кількість (літерами) відпущених найменувань товарно-матеріальних цінностей;

у рядку "На суму" вказується загальна вартість (літерами) відпущених товарно-матеріальних цінностей;

у рядку "Відпуск дозволив" вказується посадова особа (ініціали та прізвище), яка своїм підписом дозволяє відпуск товарно-матеріальних цінностей;

у рядку "Відпустив" вказується матеріально відповідальна особа, яка своїм підписом засвідчує відпуск товарно-матеріальних цінностей;

у рядку "Головний бухгалтер" розписується головний бухгалтер підприємства-виробника або особа, яка на те уповноважена.

у рядку "Одержав" вказується особа, яка одержала товарно-матеріальні цінності і яка своїм підписом підтверджує їх одержання.

 

  

Головний бухгалтер
Одержав касир  

  

Формат А5 

  

 

1-й примірник - одержувачу
2-й примірник - виробнику
3-й примірник - на пропускний пункт
________________________________
                 підприємство, організація 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 27 липня 1998 р. N 263

Типова форма N М-20 

Ідентифікаційний код 

Код за ДКУД 

 


за ЄДРПОУ 

 


  

  

НАКЛАДНА ______ N 000000
         серія
на відпуск товарно-матеріальних цінностей

____________ 199_ р.

Виробник (постачальник) 

_________________________________
            назва, адреса, банківські реквізити 

Код 

  

 


Замовник (платник) 

_______________________________________
                     назва, адреса, банківські реквізити 

Код 

  

 


Одержувач 

_________________________________________________
                                     назва, адреса, банківські реквізити 

Код 

  

 


Підстава 

___________________________________________________
                                              N договору, наряду тощо 

  

  

  

Через кого 

__________________________________
ініціали, прізвище, N та дата видачі довіреності 

Додаток до товарно-транспортної
накладної _______ N _________
серія 

Кореспондований рахунок 

Матеріальні цінності 

Одиниця виміру 

Кількість 

Ціна, грн. коп. 

Сума, грн. коп. 

рахунок, субрахунок 

код аналітичного обліку 

найменування, сорт, розмір, марка 

номенклатурний номер 

код 

найменування 

підлягає відпуску 

відпущено 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Формат A4

Зворотна сторона ф. N М-20

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього відпущено 

_______________________________
(літерами) 

найменувань 

На суму 

________________________________
(літерами) 

грн. коп. 

Відпуск дозволив 

_________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

_________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище) 

Відпустив 

_________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Одержав 

_________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище) 

____________

Опрос