Идет загрузка документа (80 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения органами государственной налоговой службы инвентаризации налоговой задолженности плательщиков налогов - сельскохозяйственных предприятий и сахарных заводов (комбинатов) по состоянию на 01.01.98 и ее списания и реструктуризации

Государственная налоговая администрация
Порядок, Приказ от 03.08.1998 № 377

Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби інвентаризації податкової заборгованості платників податків - сільськогосподарських підприємств і цукрових заводів (комбінатів) за станом на 01.01.98 та її списання і реструктуризації

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 3 серпня 1998 року N 377

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 серпня 1998 р. за N 505/2945

З метою забезпечення введення в дію Указу Президента України від 18.06.98 N 651/98 "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - сільськогосподарських підприємств і цукрових заводів (комбінатів) за станом на 1 січня 1998 року" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення органами державної податкової служби інвентаризації податкової заборгованості платників податків - сільськогосподарських підприємств і цукрових заводів (комбінатів) за станом на 01.01.98 та її списання і реструктуризації (додається).

2. Начальнику Головного управління примусового стягнення податків Нікітенку Г.Г. подати вказаний Порядок до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

 

 

Голова

М.Я. Азаров

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової
адміністрації України
від 3 серпня 1998 р. N 377

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 серпня 1998 р. за N 505/2945

 

 

 

ПОРЯДОК
проведення органами державної податкової служби інвентаризації податкової заборгованості платників податків - сільськогосподарських підприємств і цукрових заводів (комбінатів) за станом на 01.01.98 та її списання і реструктуризації

1. Визначення переліку підприємств, на які поширюється дія Указу Президента України від 18.06.98 N 651/98 "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - сільськогосподарських підприємств і цукрових заводів (комбінатів) за станом на 1 січня 1998 року"

Підприємствами, на які поширюється дія Указу Президента України від 18.06.98 N 651/98 "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - сільськогосподарських підприємств і цукрових заводів (комбінатів) за станом на 1 січня 1998 року" (далі - Указ), є підприємства всіх форм власності, які мали за станом на 01.01.98 податкову заборгованість та які згідно з Загальним класифікатором галузей народного господарства (ЗКГНГ), з листом Державного комітету статистики України від 15.07.98 N 06/1-5-261 мають коди:

сільськогосподарські підприємства, включаючи селянські (фермерські) господарства - 21000 - 21260, 22300;

рибні господарства, риболовецькі колгоспи - 21271 - 21273;

цукрові заводи - 18111.

Перелік підприємств оформлюється згідно з додатком 1.

2. Визначення переліку податків і зборів (обов'язкових платежів), сум пені, штрафних та фінансових санкцій, за якими здійснюється інвентаризація податкової заборгованості органами державної податкової служби

Інвентаризація податкової заборгованості платників податків здійснюється органами державної податкової служби, де обліковується платник податку на підставі даних оперативно-бухгалтерського обліку податків і неподаткових платежів, що провадиться згідно з Інструкцією про порядок ведення державними податковими інспекціями оперативно-бухгалтерського обліку податків і неподаткових платежів, затвердженою наказом Головної державної податкової інспекції України від 12.05.94 N 37 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 25.05.94 за N 114/323 (далі - Інструкція), і поширюється на:

1) податок на додану вартість;

2) податок на прибуток підприємств;

3) плата (податок) за землю;

4) збір за спеціальне використання природних ресурсів:

плата за спеціальне використання лісових ресурсів;

плата за спеціальне використання водних ресурсів;

плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин;

5) прибутковий податок з громадян - працівників колективних сільськогосподарських підприємств, включаючи рибні господарства, риболовецькі колгоспи;

6) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

7) місцеві податки і збори (обов'язкові платежі), за якими відповідною радою приймається рішення про списання та реструктуризацію податкової заборгованості;

8) пеня (за винятком сум пені, нарахованих за порушення строків розрахунків за здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності), всі види штрафних та фінансових санкцій до Державного бюджету України.

Інвентаризація податкової заборгованості зі сплати збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення здійснюється на підставі даних оперативно-бухгалтерського обліку податків і неподаткових платежів та бухгалтерської звітності підприємства.

Інвентаризація податкової заборгованості зі сплати збору до Державного інноваційного фонду України здійснюється за поданням платників податків на підставі даних бухгалтерського обліку та оформляється актом інвентаризації, що підписується керівником та головним бухгалтером підприємства і посадовою особою органу державної податкової служби.

3. Проведення інвентаризації податкової заборгованості, що виникла за станом на 01.01.98, із визначенням сум податкової заборгованості, яка підлягає списанню та реструктуризації, за податками і зборами (обов'язковими платежами), сумами пені, штрафними та фінансовими санкціями, переліченими в пункті 2 Порядку

Списанню до 26.08.98 підлягають:

суми податкової заборгованості зі сплати пені (за винятком сум пені, нарахованих за порушення строків розрахунків за здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності), штрафних та фінансових санкцій до Державного бюджету України, нараховані відповідно до законодавства за станом на 1 січня 1998 року без врахування надходжень з 1 січня 1998 року до дня набрання чинності Указом включно, (за винятком сум, на які було проведено взаємозаліки в 1998 році в рахунок погашення недоїмки за станом на 01.01.98).

Виявлені до списання суми списуються у картках особових рахунків датою прийняття рішення за результатами розгляду фінансово-господарської діяльності та бізнес-планів платників податків на засіданнях Міжвідомчої і регіональних комісій з питань проведення санації підприємств агропромислового комплексу, утворених згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.98 N 922 "Про особливості проведення санації підприємств агропромислового комплексу".

Пеня, нарахована в 1998 році на списані суми штрафних та фінансових санкцій, у картках особових рахунків платників сторнується датою прийняття рішення.

Списанню та реструктуризації до 18.09.98 підлягають:

суми податкової заборгованості зі сплати місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів), а також з пені, штрафних і фінансових санкцій, нарахованих відповідно до законодавства на заборгованість із зазначених податків і зборів (обов'язкових платежів), за станом на 1 січня 1998 року, без врахування надходжень з 1 січня 1998 року до дня набрання чинності Указом включно, (за винятком сум, на які було проведено взаємозаліки в 1998 році в рахунок погашення недоїмки за станом на 01.01.98).

Рішення про списання та реструктуризацію приймаються відповідною радою.

Рішення про реструктуризацію податкової заборгованості не приймаються за відсутності повідомлення платника податків щодо прийняття ним відповідного рішення, яке подається ним до органу державної податкової служби, де він обліковується, а орган державної податкової служби подає його на розгляд відповідній раді.

Суми, що підлягають списанню з карток особових рахунків платників, списуються датою прийняття рішення. Суми, що підлягають реструктуризації, виводяться з карток особових рахунків платників датою прийняття рішення та в тижневий термін переносяться у картки з обліку реструктуризації реструктурованої податкової заборгованості форми N 1-Р, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 22.07.98 N 242.

Пеня, нарахована в 1998 році на списані та реструктуровані суми податкової заборгованості, у картах особових рахунків платників сторнується датою прийняття рішення.

Реструктуризації до 18.10.98 підлягають:

суми податкової заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), перелічених у пункті 2 Порядку (за винятком місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів), що рахувались у картках особових рахунків за станом на 01.01.98, без врахування надходжень з 1 січня 1998 року до дня набрання чинності Указом включно (за винятком сум, на які було проведено взаємозаліки в 1998 році в рахунок погашення недоїмки за станом на 01.01.98).

Рішення про реструктуризацію приймаються за результатами розгляду фінансово-господарської діяльності та бізнес-планів платників податків на засіданнях Міжвідомчої і регіональних комісій з питань проведення санації підприємств агропромислового комплексу.

Рішення не приймається за відсутності повідомлення платника податків щодо прийняття ним відповідного рішення, яке подається ним до органу державної податкової служби, де він обліковується, а орган державної податкової служби подає його на розгляд комісії.

Суми, що підлягають реструктуризації, виводяться з карток особових рахунків платників датою прийняття рішення та в тижневий термін переносяться у картки з обліку реструктуризації реструктурованої податкової заборгованості форми N 1-Р.

Пеня, нарахована в 1998 році на реструктуровані суми недоїмок, у картках особових рахунків платників сторнується датою прийняття рішення.

Суми заборгованості платників податків, відстрочені та розстрочені згідно зі статтею 9 Декрету Кабінету Міністрів від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів" та згідно з пунктом 9 статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", підлягають інвентаризації для виявлення сум, на які розповсюджується дія Указу.

Списанню в 1999 році підлягають:

суми реструктурованої до 18.10.98 податкової заборгованості тих платників, які в 1998 році сплатили до Державного бюджету України і державних цільових фондів усю суму нарахованих до сплати в 1998 році податків і зборів (обов'язкових платежів).

Рішення щодо списання цієї заборгованості приймають відповідні органи державної податкової служби в двотижневий термін від дня подання платником податків заяви про списання податкової заборгованості.

Суми до списання списуються в облікових картках платників реструктурованої податкової заборгованості датою прийняття рішення.

4. Проведення інвентаризації податкової заборгованості зі сплати збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

При проведенні інвентаризації податкової заборгованості зі сплати збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення слід керуватися формою згідно з додатком 2.

Дані граф 6, 7, 8, 9 додатка 2 за станом на 03.07.97 заповнюються на підставі результатів інвентаризації, проведеної згідно з Законом України "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року".

Дані граф 2, 3, 4 додатка 2 заповнюються на підставі даних форми N 2 бухгалтерської звітності, що включає суми, донараховані за актами документальних перевірок, фінансові санкції і пеню, а також за даними розрахунків внесків до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, що подаються платниками до органів державної податкової служби. Суми нарахованих фінансових санкцій і пені заповнюються за даними карток особових рахунків форми N 6, встановленої додатком 11 до Інструкції.

Дані графи 5 "Фактично внесено" заповнюються на підставі даних карток особових рахунків форми N 6 та карток обліку надходжень прибуткового податку з робітників і службовців та внесків до Фонду Чорнобиля форми N 15, встановленої додатком 17 до Інструкції.

Дані граф 6, 7, 8, 9 додатка 2 за станом на 01.01.98 визначаються таким чином: дані графи 9 "Переплата за станом на 03.07.97" мінус дані графи 2 "Належить до сплати" плюс дані графи 5 "Фактично внесено, в т. ч. взаємозаліки". Суми податкової заборгованості зі сплати фінансових санкцій і пені визначаються за даними карток особових рахунків форми N 6.

5. Проведення інвентаризації картотеки розрахункових документів в установах банків

Інвентаризація розрахункових документів, які обліковуються в установах банків за позабалансовим рахунком N 9803 (далі - картотека), проводиться одночасно з проведенням інвентаризації податкової заборгованості для виявлення:

невиконаних (частково виконаних) інкасових доручень (розпоряджень) органів державної податкової служби на безспірне стягнення податкової заборгованості, що підлягає списанню та реструктуризації;

невиконаних платіжних доручень підприємств на сплату такої заборгованості;

розрахункових документів на сплату нереальних (двічі виставлених) сум цієї податкової заборгованості.

За результатами інвентаризації картотеки органи державної податкової служби спільно з установами банків складають протокол інвентаризації та перелік розрахункових документів і сум податкової заборгованості, що підлягають списанню або реструктуризації.

Розрахункові документи щодо сплати сум цієї заборгованості, що підлягають списанню згідно з відповідними рішеннями про це, та помилково (двічі) виставлені інкасові доручення (розпорядження) за повідомленнями органів державної податкової служби, встановленими додатками 3 та 5, в тижневий термін відкликаються ними з картотеки установ банків.

У разі прийняття відповідних рішень про реструктуризацію сум податкової заборгованості органи державної податкової служби в тижневий термін зупиняють стягнення з платників податків у безспірному порядку сум реструктурованої податкової заборгованості до 1 січня 2000 року та відкликають з установ банків розрахункові документи щодо сплати цих сум.

Установи банків на підставі повідомлень органів державної податкової служби, встановлених додатками 4 та 6, повертають їм або платнику податків у дводенний термін з картотеки зазначені розрахункові документи на сплату податкової заборгованості, що підлягає реструктуризації.

Якщо із загальної суми розрахункового документа деяка частка підлягає списанню або реструктуризації, то органи державної податкової служби відкликають цю часткову суму на підставі письмових повідомлень. Установи банків роблять відмітку в розрахункових документах про повернення часткових сум, а суми, що залишились, сплачуються у встановленому порядку в межах надходжень коштів на поточні рахунки платників податків.

6. Зупинення провадження у справах про визнання боржника банкрутом та стягнення податкової заборгованості за рахунок майна боржника за заявами органів державної податкової служби

На виконання пункту 6 Указу та на підставі статті 79 Арбітражного процесуального кодексу України відповідні органи державної податкової служби протягом двох місяців від дня набрання чинності Указом звертаються до арбітражних судів із заявами за формою згідно з додатком 7 про зупинення провадження у справах про визнання боржника банкрутом та стягнення податкової заборгованості за рахунок майна боржника до 1 січня 2000 року.

По закінченні проведення списання та реструктуризації органи державної податкової служби звертаються до відповідних арбітражних судів із заявами про поновлення чи припинення провадження у справах.

7. Повідомлення платників податків про списання сум податкової заборгованості

Відповідні органи державної податкової служби повідомляють платників податків про результати інвентаризації податкової заборгованості за формою згідно з додатком 8.

Разом із цим повідомленням платнику податку направляються для заповнення бланки повідомлення щодо прийняття рішення про реструктуризацію податкової заборгованості за формами згідно з додатками 9 і 10.

8. Реєстрація повідомлень платників податків щодо прийняття рішення про реструктуризацію податкової заборгованості

Реєстрація повідомлень платника податку щодо прийняття рішення про реструктуризацію податкової заборгованості здійснюється відповідним органом державної податкової служби в двотижневий термін від дня отримання такого повідомлення. Повідомлення згідно з додатком 9 подаються до 01.10.98, а згідно з додатком 10 - до 01.09.98.

Повідомлення платників податків щодо прийняття рішення про реструктуризацію податкової заборгованості зі сплати збору до Державного інноваційного фонду України приймаються до реєстрації органами державної податкової служби за наявності акта інвентаризації податкової заборгованості за цим платежем із визначенням сум, що підлягають списанню та реструктуризації.

9. Відкриття карток особових рахунків для обліку реструктурованої податкової заборгованості

Орган державної податкової служби, де обліковується платник податку, в тижневий термін від дня прийняття відповідних рішень відкриває облікові картки реструктурованої податкової заборгованості за видами платежів за формою згідно з додатком 11.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 1
до Порядку проведення органами
державної податкової служби
інвентаризації податкової
заборгованості платників податків -
сільськогосподарських підприємств і
цукрових заводів (комбінатів)
за станом на 01.01.98 та її
списання і реструктуризації

 

 

 

Перелік
підприємств, на які поширюється дія Указу Президента від 18.06.98 N 651/98 "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - сільськогосподарських підприємств і цукрових заводів (комбінатів) за станом на 1 січня 1998 року"

************************************************************************************
*N  *  Назва  * Ідентифіка- * Код *  Місце-  * Установа  *  Місце-  *
*з/п *підприємства *ційний код за *галузі * знаходження * банку, де *знаходження *
*  *       *  ЄДРПОУ  * за  *підприємства * відкрито  * установи *
*  *       * підприємства * ЗКГНГ *       * основний  *  банку  *
*  *       *       *    *       * поточний  *      *
*  *       *       *    *       *  рахунок  *      *
*  *       *       *    *       *підприємства *      *
*  *       *       *    *       *   у   *      *
*  *       *       *    *       *національній *      *
*  *       *       *    *       *  валюті  *      *
************************************************************************************
* 1 *   2   *   3    *  4  *   5   *   6   *   7   *
************************************************************************************

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 2
до Порядку проведення органами
державної податкової служби
інвентаризації податкової
заборгованості платників податків -
сільськогосподарських підприємств і
цукрових заводів (комбінатів)
за станом на 01.01.98 та її
списання і реструктуризації

 

 

 

Фонд для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту
населення

             _________________________________________
                 (назва підприємства)
             _________________________________________
                 (місцезнаходження)
             _________________________________________
               (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
 
 
************************************************************************************
* Період * Належить до сплати *  Фактично  *  Сума податкової  *Переплата *
*     *           *  внесено  *  заборгованості  *     *
*     ************************  (в т. ч.  ************************     *
*     *усього * у тому числі *взаємозаліки) *усього * у тому числі *     *
*     *    *       *       *    *       *     *
*     *    ****************       *    ****************     *
*     *    * фін. *пені *       *    * фін. *пені *     *
*     *    *санкції *   *       *    *санкції *   *     *
************************************************************************************
*  1   *  2  *  3  * 4 *   5    *  6  *  7  * 8 *  9   *
************************************************************************************
*За станом *  Х  *  Х  * Х *   Х    *    *    *   *     *
*  на  *    *    *   *       *    *    *   *     *
* 03.07.97 *    *    *   *       *    *    *   *     *
************************************************************************************
*03.07.97 -*  Х  *  Х  * Х *       *  Х  *  Х  * Х *  Х   *
*31.12.97 *    *    *   *       *    *    *   *     *
************************************************************************************
* 01.04.97 *    *    *   *   Х    *    *    *   *     *
*  -   *    *    *   *       *    *    *   *     *
* 31.12.97 *    *    *   *       *    *    *   *     *
************************************************************************************
*За станом *  Х  *  Х  * Х *   Х    *    *    *   *     *
*  на  *    *    *   *       *    *    *   *     *
* 01.01.98 *    *    *   *       *    *    *   *     *
************************************************************************************
 
 
 
   Сума до списання___________________________________
 
   Сума до реструктуризації ____________________________

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 3
до Порядку проведення органами
державної податкової служби
інвентаризації податкової
заборгованості платників податків -
сільськогосподарських підприємств і
цукрових заводів (комбінатів)
за станом на 01.01.98 та її
списання і реструктуризації

 

 

 

Штамп органу державної
податкової служби

              _______________________________________
                   (назва установи банку)
              _______________________________________
               (місцезнаходження установи банку)

ПОВІДОМЛЕННЯ N
від " " ___________ 1998 року
про припинення стягнення у безспірному порядку сум
податкової заборгованості, що підлягає списанню

На підставі пункту 6 Указу Президента України від 18.06.98 N 651/98 "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - сільськогосподарських підприємств і цукрових заводів (комбінатів) за станом на 1 січня 1998 року" припиняється стягнення у безспірному порядку сум податкової заборгованості, що підлягає списанню, за такими інкасовими дорученнями (розпорядженнями):

**********************************************************************************************
* N * N інкас. *  Дата  * Сума, на * Сума, на *  Назва  * Ідентифіка- *  Основний  *
*з/п *доручення * виписки *  яку  *  яку  *підприємст- *ційний код за *  поточний  *
*  *(розпор.) *інкасового * виписано * припиня- *   ва   *  ЄДРПОУ  * рахунок у  *
*  *     * доручення * інкасове * ється  * недоїмника *підприємства- * національній *
*  *     * (розпор.) *доручення *стягнення * (дебітора * недоїмника *  валюті  *
*  *     *      *(розпор.) *     *недоїмника) * (дебітора  *підприємства- *
*  *     *      *     *     *      * недоїмника) * недоїмника *
*  *     *      *     *     *      *       * (дебітора  *
*  *     *      *     *     *      *       * недоїмника) *
**********************************************************************************************
* 1 *  2   *   3   *  4   *  5   *   6   *   7    *   8    *
**********************************************************************************************

Зазначені інкасові доручення (розпорядження), за винятком тих, виконання яких припиняється частково, підлягають поверненню для обліку і звітності в органи державної податкової служби.

   Голова (заступник Голови) органу
   державної податкової служби ________ ________________________
                 (підпис)  (прізвище та ініціали)

М. п.

Примітка. Виписується у 2-х примірниках.

(Виконання зазначеного інкасового доручення зупиняється до 1 січня 2000 року)

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 4
до Порядку проведення органами
державної податкової служби
інвентаризації податкової
заборгованості платників податків -
сільськогосподарських підприємств і
цукрових заводів (комбінатів)
за станом на 01.01.98 та її
списання і реструктуризації

 

 

 

Штамп органу державної
податкової служби

               _____________________________________
                   (назва установи банку)
               _____________________________________
                 (місцезнаходження установи банку)

ПОВІДОМЛЕННЯ N
від " " ___________ 1998 року
про зупинення стягнення у безспірному порядку сум
податкової заборгованості, що підлягає реструктуризації

На підставі пункту 6 Указу Президента України від 18.06.98 N 651/98 "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - сільськогосподарських підприємств і цукрових заводів (комбінатів) за станом на 1 січня 1998 року" зупиняється стягнення у безспірному порядку сум податкової заборгованості, що підлягає реструктуризації, за такими інкасовими дорученнями (розпорядженнями):

**********************************************************************************************
*N  * N інкас. *  Дата  * Сума, на * Сума, на *  Назва  * Ідентифіка- *  Основний  *
*з/п *доручення * виписки *  яку  *  яку  *підприємст- *ційний код за *  поточний  *
*  *(розпор.) *інкасового * виписане * зупиня- *   ва   *  ЄДРПОУ  * рахунок у  *
*  *     * доручення * інкасове * ється  * недоїмника *підприємства- * національній *
*  *     * (розпор.) *доручення *стягнення * (дебітора * недоїмника *  валюті  *
*  *     *      *(розпор.) *     *недоїмника) * (дебітора  *підприємства- *
*  *     *      *     *     *      * недоїмника) * недоїмника *
*  *     *      *     *     *      *       * (дебітора  *
*  *     *      *     *     *      *       * недоїмника) *
**********************************************************************************************
* 1 *  2   *   3   *  4   *  5   *   6   *   7    *   8    *
**********************************************************************************************
 
   Виконання  зазначених  інкасових  доручень (розпоряджень)
зупиняється до 1 січня 2000 року.
 
 
   Голова (заступник Голови) органу
   державної податкової служби ________ ________________________
                 (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
   М. п.

Примітка. Виписується у 2-х примірниках.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 5
до Порядку проведення органами
державної податкової служби
інвентаризації податкової
заборгованості платників податків -
сільськогосподарських підприємств і
цукрових заводів (комбінатів)
за станом на 01.01.98 та її
списання і реструктуризації

 

 

 

Штамп органу державної
податкової служби
               _____________________________________
                   (назва установи банку)
               _____________________________________
                (місцезнаходження установи банку)
               _____________________________________
                   (назва підприємства)
               _____________________________________
           (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ підприємства)
               _____________________________________
                (місцезнаходження підприємства)

ПОВІДОМЛЕННЯ N
від " " ___________ 1998 року
про відкликання невиконаних (частково виконаних)
платіжних доручень на сплату податкової заборгованості, що підлягає списанню

На підставі пункту 6 Указу Президента України від 18.06.98 N 651/98 "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - сільськогосподарських підприємств і цукрових заводів (комбінатів) за станом на 1 січня 1998 року" відкликаються невиконані (частково виконані) платіжні доручення на сплату податкової заборгованості, що підлягає списанню:

************************************************************************
* N *   N   *  Дата  *Сума, на яку * Сума, за  *  Назва  *
*з/п *платіжного * виписки * виписане  *  якою   * платежу,  *
*  * доручення *платіжного * платіжне  *припиняється *   код   *
*  *      * доручення * доручення * виконання * бюджетної *
*  *      *      *       *       *класифікації *
************************************************************************
* 1 *   2   *   3   *   4   *   5   *   6   *
************************************************************************
 
   Зазначені платіжні доручення, за винятком тих, виконання
яких припиняється частково, підлягають поверненню підприємству.
 
 
   Голова (заступник Голови) органу
   державної податкової служби ________ ________________________
                 (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
   М. п.

Примітка. Виписується у 3-х примірниках.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 6
до Порядку проведення органами
державної податкової служби
інвентаризації податкової
заборгованості платників податків -
сільськогосподарських підприємств і
цукрових заводів (комбінатів)
за станом на 01.01.98 та її
списання і реструктуризації

 

 

 

Штамп органу державної
податкової служби
               _____________________________________
                  (назва установи банку)
               _____________________________________
                (місцезнаходження установи банку)
               _____________________________________
                   (назва підприємства)
               _____________________________________
           (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ підприємства)
               _____________________________________
                 (місцезнаходження підприємства)

ПОВІДОМЛЕННЯ N
від " " ___________ 1998 року
про відкликання невиконаних (частково виконаних)
платіжних доручень на сплату податкової заборгованості, що підлягає реструктуризації

На підставі пункту 6 Указу Президента України від 18.06.98 N 651/98 "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - сільськогосподарських підприємств і цукрових заводів (комбінатів) за станом на 1 січня 1998 року" відкликаються невиконані (частково виконані) платіжні доручення на сплату податкової заборгованості, що підлягає реструктуризації:

*********************************************************************
* N *   N   *  Дата  *Сума, на яку * Сума, на *  Назва  *
*з/п *платіжного * виписки * виписано  *  яку  * платежу,  *
*  * доручення *платіжного * платіжне  * зупиня- *   код   *
*  *      * доручення * доручення * ється  * бюджетної *
*  *      *      *       *виконання *класифікації *
*********************************************************************
* 1 *   2   *   3   *   4   *  5   *   6   *
*********************************************************************
 
   Виконання зазначених платіжних доручень зупиняється до 1
січня 2000 року
 
 
   Голова (заступник Голови) органу
   державної податкової служби ________ ________________________
                 (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
   М. п.

Примітка. Виписується у 3-х примірниках.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 7
до Порядку проведення органами
державної податкової служби
інвентаризації податкової
заборгованості платників податків -
сільськогосподарських підприємств і
цукрових заводів (комбінатів)
за станом на 01.01.98 та її
списання і реструктуризації

 

 

 

Штамп органу державної
податкової служби
               _____________________________________
                   (назва арбітражного суду)
               _____________________________________
               (місцезнаходження арбітражного суду)

ЗАЯВА
про зупинення провадження у справі

На підставі пункту 6 Указу Президента України від 18.06.98 N 651/98 "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - сільськогосподарських підприємств і цукрових заводів (комбінатів) за станом на 1 січня 1998 року" орган державної податкової служби просить зупинити відповідно до статті 79 Арбітражного процесуального кодексу України провадження у справі N ________ підприємства

__________________________________________________________________
(назва підприємства,
__________________________________________________________________
місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

про визнання його банкрутом (про стягнення заборгованості за рахунок його майна), яку порушено за заявою (позовом) органу державної податкової служби від _________________.

   Голова (заступник Голови) органу
   державної податкової служби ________ ________________________
                 (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
   М. п.
 
   Примітка. Виписується у 2-х примірниках.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 8
до Порядку проведення органами
державної податкової служби
інвентаризації податкової
заборгованості платників податків -
сільськогосподарських підприємств і
цукрових заводів (комбінатів)
за станом на 01.01.98 та її
списання і реструктуризації

 

 

 

Штамп органу державної
податкової служби
               _____________________________________
                  (повна назва підприємства)
               _____________________________________
                (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
               _____________________________________
                   (місцезнанахождення)

ПОВІДОМЛЕННЯ N
від " " ___________ 1998 року
про результати інвентаризації податкової заборгованості

за станом на 01.01.98

 
    _________________________________________________________
           (повна назва підприємства)
 
                                         грн.
*****************************************************************************************************************************
*N *                   *   Код   *   Податкова заборгованість    * Податкова *  Податкова  *
* *                   * бюджетної *     за станом 01.01.98     *заборгова- * заборгованість, *
* *                   *класифікації ***************************************ність, яка * яка підлягає  *
* *                   *       *Усього *    у тому числі із    * підлягає * взаємозаліку  *
* *  Назва податків і зборів      *       *    *               * списанню *    і    *
* *                   *       *    *******************************      *реструктуризації *
* *                   *       *    *податків * пені *фінансових *      *         *
* *                   *       *    *і зборів *    * санкцій *      *         *
*****************************************************************************************************************************
*1 *         2          *   3   *  4  *  5  *  6  *   7   *   8   *    9    *
*****************************************************************************************************************************
 1   Усього за загальнодержавними
    податками і зборами
    у тому числі:
 
 1.1  ПДВ
 
 1.2  Податок на прибуток
 
 1.3  Плата (податок) за землю
 
 
 1.4  Збір за спец. використання природних
    ресурсів
 
 1.4.1 Плата за спец. використання водних
    ресурсів
 
 1.4.2 Плата за спец. використання лісових
    ресурсів
 
 1.4.3 Плата за спец. використання надр при
    видобуванні корисних копалин
 
 
 1.5  Збір до Чорнобильського фонду
 
 1.6  Прибутковий податок з громадян -
    працівників
    колективних с/г підприємств,
    включаючи рибні
    господарства, риболовецькі колгоспи
 
 1.7  Податок з власників транспортних
    засобів та
    інших самохідних машин і механізмів
 
 
 2   Усього за місцевими податками і
    зборами
 
 2.1
 
 2.2
 
 3   РАЗОМ:
 
Примітка. Гр. 8 = гр. 6 + гр. 7, гр. 9 = гр. 5.
                           М. п.
 
             Голова (заступник Голови) ОДПС __________ ________________________
                             (підпис)  (прізвище, ініціали)

Виписується в двох примірниках.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 9
до Порядку проведення органами
державної податкової служби
інвентаризації податкової
заборгованості платників податків -
сільськогосподарських підприємств і
цукрових заводів (комбінатів)
за станом на 01.01.98 та її
списання і реструктуризації

 

 

 

Штамп підприємства
              ______________________________________
               (орган державної податкової служби)
              ______________________________________
                    (місцезнаходження)

Повідомлення
платника податку щодо прийняття рішення про реструктуризацію податкової заборгованості

(подається до 01.10.98)

    ____________________________________________________
          (повна назва платника податку)
 
    ____________________________________________________
             (місцезнаходження)
 
    ____________________________________________________
          (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
 
    ____________________________________________________
     (основний поточний рахунок; установа банку, МФО,
           місцезнаходження банку)
 
*******************************************************************************************************************************************************
* N * Назва              *  Код  * Податкова заборгованість, що виникла *  Податкова  *  Податкова заборгованість, яка   *
*з/п. *податків              * бюджетної *     за станом на 01.01.98     *заборгованість, *    підлягає взаємозаліку і    *
*   *і зборів              *класифіка- *                    * яка підлягає *      реструктуризації      *
*   *                  *  ції  *****************************************  списанню  ****************************************
*   *                  *      * Усього *    у тому числі із    *        * Всього *    у тому числі    *
*   *                  *      *    *               *        *     *              *
*   *                  *      *    ********************************        *     *****************************
*   *                  *      *    *податків * пені *фінансових *        *     * підлягає  * підлягає  *
*   *                  *      *    *і зборів *    * санкцій *        *     *взаємозаліку *реструктури- *
*   *                  *      *    *     *    *      *        *     *       *  зації  *
*******************************************************************************************************************************************************
* 1 *  2               *   3   *  4  *  5  *  6  *   7   *    8    *  9   *   10   *   11   *
*******************************************************************************************************************************************************
 
 
 1   Усього за загальнодержавними
    податками і зборами
 
    у тому числі:
 
 1.1  ПДВ
 
 1.2  Податок на прибуток
 
 1.3  Плата (податок) за землю
 
 
 1.4  Збір за спец. використання природних
    ресурсів
 
 1.4.1 Плата за спец. використання водних
    ресурсів
 
 1.4.2 Плата за спец. використання лісових
    ресурсів
 
 1.4.3 Плата за спец. використання надр при
    видобуванні корисних копалин
 
 
 1.5  Збір до Чорнобильського фонду
 
 1.6  Збір до Державного інноваційного
    фонду
 
 1.7  Прибутковий податок з громадян -
    працівників колективних с/г
    підприємств, включаючи рибні
    господарства, риболовецькі колгоспи
 
 1.8  Податок з власників транспортних
    засобів та інших самохідних машин і
    механізмів
 
 
Примітка. Гр. 8 = гр. 6 + гр. 7, гр. 9 = гр. 5.
 
 
                    М. п. Керівник підприємства _________ ____________________
                                  (підпис) (прізвище, ініціали)
                       Головний бухгалтер  _________ ____________________
                                  (підпис) (прізвище, ініціали)

Виписується в двох примірниках.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 10
до Порядку проведення органами
державної податкової служби
інвентаризації податкової
заборгованості платників податків -
сільськогосподарських підприємств і
цукрових заводів (комбінатів)
за станом на 01.01.98 та її
списання і реструктуризації

 

 

 

Штамп підприємства
                ___________________________________
                (орган державної податкової служби)
                ___________________________________
                    (місцезнаходження)

Повідомлення
платника податку щодо прийняття рішення про реструктуризацію податкової заборгованості

(подається до 01.09.98)

    ___________________________________________________
          (повна назва платника податку)
 
    ___________________________________________________
             (місцезнаходження)
 
    ___________________________________________________
          (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
 
    ___________________________________________________
      (основний поточний рахунок; установа банку, МФО,
           місцезнаходження банку)
 
*******************************************************************************************************************************************************
*   *                  *  Код  * Податкова заборгованість, що виникла *  Податкова  *  Податкова заборгованість, яка   *
*   *                  * бюджетної *     за станом на 01.01.98     *заборгованість, *    підлягає взаємозаліку і    *
*   *                  *класифіка- *                    * яка підлягає *      реструктуризації      *
* N  *                  *  ції  *****************************************  списанню  ****************************************
*з/п. *                  *      * Усього *    у тому числі із    *        * Всього *    у тому числі    *
*   *   Назва податків і зборів   *      *    *               *        *     *              *
*   *                  *      *    ********************************        *     *****************************
*   *                  *      *    *податків * пені *фінансових *        *     * підлягає  * підлягає  *
*   *                  *      *    *і зборів *    * санкцій *        *     *взаємозаліку *реструктури- *
*   *                  *      *    *     *    *      *        *     *       *  зації  *
*******************************************************************************************************************************************************
* 1 *  2               *   3   *  4  *  5  *  6  *   7   *    8    *  9   *   10   *   11   *
*******************************************************************************************************************************************************
 
 
 1  Усього за місцевими податками і
   зборами
 
 1.1
 
 1.2
 
Примітка. Гр. 8 = гр. 6 + гр. 7, гр. 9 = гр. 5.
 
                    М. п. Керівник підприємства _________ ____________________
                                  (підпис) (прізвище, ініціали)
                       Головний бухгалтер  _________ ____________________
                                  (підпис) (прізвище, ініціали)

Виписується в двох примірниках.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 11
до Порядку проведення органами
державної податкової служби
інвентаризації податкової
заборгованості платників податків -
сільськогосподарських підприємств і
цукрових заводів (комбінатів)
за станом на 01.01.98 та її
списання і реструктуризації

 

 

 

ОБЛІКОВА КАРТКА з податку

 
___________________________________________
(назва та код бюджетної класифікації)

Ідентифікаційна частина форми

**************************************************************************************************************************************
*                                 КОДИ                                *
**************************************************************************************************************************************
*         *        *     *    *      *     *        *        *         *  *
**************************************************************************************************************************************
*Індивідуальний  * Організації  *Території *Галузі *  Виду  * Форми  *Організаційно- * Міністерства, *  Вищестоящої  *  *
* податковий   *  складача  * на СПАТО * за  *економічної *власності *правової форми *відомства, МДО, * організації - *  *
*   номер    *-ідентифікацій- *     * ЗКГНГ * діяльності *  за  *господарювання *  концерну,  *ідентифікаційний *  *
*         *  ний код за  *     *    *   за   *  КФВ  *  за КОПФГ  * асоціації за *    код    *  *
*         *   ЄДРПОУ   *     *    *  КВЕД  *     *        *   СПОДУ   *  за ЄДРПОУ  *  *
**************************************************************************************************************************************
*    1     *        *  3   *  4  *   5   *  6   *    7    *    8    *    9    *10 *
**************************************************************************************************************************************
 
 11. Повна назва підприємства ........................
 
 12. Адреса підприємства .............................
 
 13. Телефони.........................................
 
 14. Відповідальний за розрахунки.....................
 
 15.  Розрахунковий рахунок, МФО, відділення банку,
   код банку........................................
 
 16. Валютний рахунок, МФО, відділення банку, код банку
 
 17. Інші рахунки, МФО, відділення банку, код банку...
 
 18. Керівник підприємства............................
 
 19. Головний бухгалтер_______________________________
 
 
 
             Графік погашення реструктурованої податкової
                    заборгованості
 
            20. Термін сплати: до 15 числа кожного місяця
            21. Сума заборгованості, що підлягає реструктуризації
 
         ***********************************************************
         *  Рік  *   *   *      *      *     *
         * місяць * 2000 * 2001 *  2002  *  2003  * 2004  *
         ***********************************************************
         *  22  * 23 * 24 *  25   *  26   *  27  *
         ***********************************************************
         *     *   *   *      *      *     *
         * січень *   *   *      *      *     *
         *     *   *   *      *      *     *
         * лютий *   *   *      *      *     *
         *     *   *   *      *      *     *
         *березень *   *   *      *      *     *
         *     *   *   *      *      *     *
         * квітень *   *   *      *      *     *
         *     *   *   *      *      *     *
         * травень *   *   *      *      *     *
         *     *   *   *      *      *     *
         * червень *   *   *      *      *     *
         *     *   *   *      *      *     *
         * липень *   *   *      *      *     *
         *     *   *   *      *      *     *
         * серпень *   *   *      *      *     *
         *     *   *   *      *      *     *
         *вересень *   *   *      *      *     *
         *     *   *   *      *      *     *
         * жовтень *   *   *      *      *     *
         *     *   *   *      *      *     *
         *листопад *   *   *      *      *     *
         *     *   *   *      *      *     *
         * грудень *   *   *      *      *     *
         *     *   *   *      *      *     *
         ***********************************************************

Зворотний бік картки

****************************************************************************************************************************
*  Дата  * Зміст *  Термін  *Нараховано *Розрахунки *Сплачено *  Сальдо  *        Відмітки        *
*проведення *операції *нарахування, * платежів *  без  *  до  * розрахунків *                   *
* операції *     *  дата   *      * наявної * бюджету ******************************************************
*      *     *  сплати  *      * сплати  *     *недо- *пере- *   дата   *  дата передачі   *
*      *     *       *      *      *     * їмка *плата * виставлення *  інформації для  *
*      *     *       *      *      *     *   *   *  інкасових  * порушення справи про *
*      *     *       *      *      *     *   *   *  доручень  *   банкрутство   *
*      *     *       *      *      *     *   *   *(розпоряджень) *           *
****************************************************************************************************************************
*   1   *  2  *   3   *   4   *   5   *  6  * 7  * 8  *       9       *  10  *
****************************************************************************************************************************
 
 
   Подається в ОДПС_____________________
   _____________________________________
     (район, місто, область)
 
   Дата подання_________________________

Графік погашення реструктурованої податкової заборгованості

Повна назва підприємства      _______________________________
Місцезнаходження підприємства   _______________________________           
Телефони              _______________________________           
Відповідальний за розрахунки    _______________________________           
Розрахунковий рахунок, МФО,    _______________________________           
відділення банку, код банку    _______________________________           
Валютний рахунок, МФО, відділення            
банку, код банку          _______________________________           
Інші рахунки, МФО, відділення              
банку, код банку          _______________________________           
 
Термін сплати до 15 числа кожного місяця _________________________
Сума заборгованості, що підлягає реструктуризації_________________
 
*****************************************************************
*  Рік  * 2000 * 2001  *  2002  *  2003  * 2004  *
* місяць  *    *     *      *      *     *
*****************************************************************
*  1   *  2  *  3   *  4   *  5   *  6   *
*****************************************************************
*     *    *     *      *      *     *
* січень  *    *     *      *      *     *
*     *    *     *      *      *     *
* лютий  *    *     *      *      *     *
*     *    *     *      *      *     *
*березень *    *     *      *      *     *
*     *    *     *      *      *     *
* квітень *    *     *      *      *     *
*     *    *     *      *      *     *
* травень *    *     *      *      *     *
*     *    *     *      *      *     *
* червень *    *     *      *      *     *
*     *    *     *      *      *     *
* липень  *    *     *      *      *     *
*     *    *     *      *      *     *
* серпень *    *     *      *      *     *
*     *    *     *      *      *     *
*вересень *    *     *      *      *     *
*     *    *     *      *      *     *
* жовтень *    *     *      *      *     *
*     *    *     *      *      *     *
*листопад *    *     *      *      *     *
*     *    *     *      *      *     *
* грудень *    *     *      *      *     *
*     *    *     *      *      *     *
*****************************************************************
 
 
 Керівник       ________________   ______________________
            (підпис)      (прізвище та ініціали)
 
 Головний бухгалтер  ________________   ______________________
            (підпис)      (прізвище та ініціали)
 
 
   М. п.

Порядок ведення картки
особового рахунку з обліку реструктурованої
податкової заборгованості форми N 1-Р

1. Облік надходження реструктурованої податкової заборгованості ведеться щодо кожного платника у картці особового рахунку платника за формою N 1-Р (далі - картка).

2. Картка ведеться за місячними податковими періодами.

3. Картка складається з двох частин: 1- лицевий бік картки, 2 - зворотний бік картки.

4. На лицевому боці картки ведуться такі записи:

4.1. Графи з 1 до 10 "Ідентифікаційна частина форми (коди)" та рядки з 11 до 19 заповнюються згідно зі Свідоцтвом про Державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності та Довідкою про включення до Єдиного Державного реєстру підприємств і організацій України та інших документів, поданих платником при реєстрації до органу державної податкової служби (з врахуванням змін і доповнень, якщо такі мали місце).

4.2. В умовах дії локальної мережі зазначені дані автоматизовано переносяться у картку з бази даних платника "Довідник платника".

4.3. Дані у картці заповнюються до початку обліку на весь звітний період як в автоматизованому режимі, так і при ручній обробці. Зміни податкового періоду або реквізитів платника проводяться у такому порядку:

4.3.1. При ручному режимі обробки старі дані закреслюються та проставляються нові.

4.3.2. При автоматизованому режимі обробки вносяться зміни в порядку, передбаченому АРМом "Держдоходи".

4.4. Рядок 20 заповнюється згідно із Указом Президента України "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - сільськогосподарських підприємств та цукрових заводів (комбінатів) за станом на 1 січня 1998 року ", а саме:

"до 15 числа кожного місяця", якщо інше не передбачено змінами та доповненням до зазначеного Указу.

4.5. Рядок 21 заповнюється із графи 12 Довідки про результати інвентаризації податкової заборгованості платників, яка виникла за станом на 01.01.98.

4.6. Графи 22 - 27 заповнюються відповідно до даних, зазначених у Графіку погашення реструктурованої податкової заборгованості, який подається разом з повідомленням платника податку про реструктуризацію податкової заборгованості до органу державної податкової служби (продовження додатка 8).

За сільськогосподарськими підприємствами та цукровими заводами (комбінатами), які підпали під дію Закону України від 5 червня 1997 року N 314 "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року" і за якими відкриті за відповідними податками (зборами) картки особових рахунків форми N 1-Р, у випадку поширення на них дії Указу Президента від 18 червня 1998 року N 651 "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - сільськогосподарських підприємств та цукрових заводів (комбінатів) за станом на 1 січня 1998 року" додаткові картки особового рахунку форми N 1-Р за аналогічними податками (зборами) не відкриваються, лише коригуються графіки погашення реструктурованої податкової заборгованості (графи 22 - 27 лицевого боку картки).

5. На зворотному боці картки особового рахунку ведуться такі записи:

5.1. У графі 1 "Дата проведення операцій" проставляється дата, коли спеціаліст відділу обліку робить запис у картці.

5.2. У графі 2 "Зміст операції" записується зміст операції, а саме: "Нараховано згідно з графіком погашення реструктурованої податкової заборгованості", "Сплачено згідно з випискою банку", "Сплачено за взаєморозрахунками".

5.3. У графі 3 "Термін нарахування, дата сплати" записується законодавчо встановлений термін нарахування та термін сплати реструктурованих сум згідно з датою виписки банку з бюджетного рахунку, на який надійшли кошти.

5.4. У графі 4 "Нараховано платежів" записуються суми, зазначені в графіку погашення податкової заборгованості.

При настанні терміну сплати суми з граф 22 - 27 лицевого боку картки переносяться у графу 4 зворотного боку картки.

5.5. У графі 5 "Взаєморозрахунки (без наявної сплати)" записуються суми реструктурованої податкової заборгованості, сплата яких здійснена шляхом заліку взаємозаборгованості між платником (боржником платника) та бюджетом, підтверджена або протоколом Головного управління Державного казначейства України (органів казначейства на місцях, якщо їм делеговане право прийняття рішень щодо проведення взаємозаліків), або протоколом фінансових органів у частині місцевих податків, зборів (обов'язкових платежів).

5.6. У графі 6 "Сплачено до бюджету" записуються суми реструктурованої податкової заборгованості, зараховані до бюджету, а також зараховані за рахунок переплати за іншими платежами. Записи проводяться на підставі одержаних від установ банків виписок з банківських рахунків, розрахункових документів, а також реєстрів кредитових платіжних документів.

5.7. У графі 7 "Сальдо розрахунків" - "Недоїмка" записуються суми недоїмки, тобто суми платежу, що залишилися несплаченими після закінчення термінів їх сплати.

5.8. У графі 8 "Сальдо розрахунків" - "Переплата" записуються суми переплат.

5.9. Розрахунок суми недоїмок або переплат здійснюється у такому порядку:

гр. 7 (8)*- гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 = гр. 7 (8),

де гр. 7 (8)* - значення гр. 7 (8) з попереднього запису.

5.10. Графи 9 - 10 є контрольними та заповнюються датами:

гр. 9 - дата виставлення інкасових доручень (розпоряджень) на безспірне стягнення реструктурованої податкової заборгованості у разі несплати її платником у терміни, встановлені статтею 2 Указу Президента України "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - сільськогосподарських підприємств і цукрових заводів (комбінатів) за станом на 1 січня 1998 року";

гр. 10 - включення платника податку до переліку боржників, які не сплатили реструктуровану податкову заборгованість протягом трьох місяців і до яких слід застосувати заходи щодо забезпечення стягнення заборгованості.
 
 
 
 

Опрос