Идет загрузка документа (124 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке присвоения квалификационных категорий военнослужащим медицинских и фармацевтических специальностей

Минобороны
Приказ, Инструкция от 25.04.1998 № 176
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння кваліфікаційних категорій військовослужбовцям медичних і фармацевтичних спеціальностей

Наказ Міністра оборони України
від 25 квітня 1998 року N 176

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 серпня 1998 р. за N 493/2933

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністра оборони України
 від 18 вересня 2001 року N 337

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 16 березня 2015 року N 115)

Відповідно до Положення про Міністерство оборони України, затвердженого Указом Президента України від 21.08.97 N 888/97, Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.12.97 N 359 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.98 за N 14/2454, Положення про атестацію середніх медичних працівників, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.10.91 N 146, Положення про атестацію провізорів і Положення про атестацію фармацевтів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 04.02.92 N 24, з врахуванням змін та доповнень до цих нормативних документів, з метою подальшого удосконалення системи атестації військовослужбовців медичних і фармацевтичних спеціальностей, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок присвоєння кваліфікаційних категорій військовослужбовцям медичних і фармацевтичних спеціальностей, що додається.

2. Начальнику Головного військово-медичного управління Міністерства оборони України - начальнику медичної служби Збройних Сил України до 30.12.98:

організувати роботу з атестації військовослужбовців медичних і фармацевтичних спеціальностей у Збройних Силах України на присвоєння кваліфікаційних категорій відповідно до вимог даної Інструкції;

звільнити від передатестаційних циклів військових лікарів і провізорів, які проходили курси тематичного удосконалення протягом 1997 року і підлягають атестації у 1998 році.

3. Скасувати наказ Міністра оборони України від 02.02.93 N 19 "Про введення в дію Інструкції про порядок присвоєння кваліфікаційних категорій військовослужбовцям медичних і фармацевтичних спеціальностей Збройних Сил України" та вважати таким, що втратив чинність, пункт 6 наказу Міністра оборони України від 24.06.96 N 170 "Про оплату праці військовослужбовців професорсько-викладацького складу Української військово-медичної академії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.03.97 за N 75/1879.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Головного військово-медичного управління Міністерства оборони України - начальника медичної служби Збройних Сил України.

5. Наказ розіслати до окремої військової частини.

 

 

Міністр оборони України
генерал-полковник

 
О. Кузьмук

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр охорони здоров'я України
22 червня 1998 року

А.М. Сердюк
 

Заступник Міністра праці та соціальної
політики України
8 липня 1998 року

 
О.П. Товстенко
 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністра оборони України
від 25 квітня 1998 р. N 176

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 серпня 1998 р. за N 493/2933

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок присвоєння кваліфікаційних категорій військовослужбовцям медичних і провізорської спеціальностей

(У тексті Інструкції та в додатках до неї слова "фармацевтичних спеціальностей" у відповідних відмінках замінено словами "провізорська спеціальність" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністра оборони України від 18 вересня 2001 року N 337)

1. Інструкція про порядок присвоєння кваліфікаційних категорій військовослужбовцям медичних і провізорської спеціальностей (далі - Інструкція), розроблена відповідно до Положення про проведення атестації лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.12.97 N 359 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.98 за N 14/2454, Положення про атестацію середніх медичних працівників, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.10.91 N 146, Положення про атестацію провізорів і Положення про атестацію фармацевтів, затверджених наказом Міністра охорони здоров'я України від 31 липня 1998 року N 231, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 серпня 1998 року за N 513/2953, з урахуванням змін та доповнень до цих нормативних документів, регламентує порядок присвоєння, підтвердження, зниження і зняття кваліфікаційних категорій військовослужбовцям медичних і провізорської спеціальностей.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 18.09.2001 р. N 337)

Військовослужбовцями медичних і провізорської спеціальностей вважаються особи офіцерського складу, що займають посади лікарів (провізорів)-спеціалістів за фахом усіх найменувань (надалі - військові лікарі та провізори), прапорщики, мічмани, військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, та військовослужбовці-жінки, які займають посади середніх медичних спеціалістів і фармацевтів (надалі - військовослужбовці середнього медичного складу).

2. Військовим лікарям, провізорам та військовослужбовцям середнього медичного складу може бути присвоєна вища, перша і друга кваліфікаційні категорії зі спеціальностей, передбачених Номенклатурами лікарських і провізорської спеціальностей (додатки 1, 2), а також Номенклатурою спеціальностей військовослужбовців середнього медичного складу (додаток 3). При цьому слід дотримуватися послідовності їх присвоєння: друга, перша, вища.

3. Кваліфікаційні категорії можуть бути присвоєні:

військовим лікарям і провізорам, які мають вищу медичну освіту, допущені встановленим порядком до лікарської (провізорської) діяльності, займають лікарські (провізорські) посади та закінчили протягом року передатестаційний цикл на факультеті перепідготовки і підвищення кваліфікації військових лікарів Української військово-медичної академії;

військовослужбовцям середнього медичного складу всіх спеціальностей, які одержали підготовку у вищих та середніх спеціальних закладах освіти і допущені в установленому порядку до медичної (фармацевтичної) діяльності на медичних (фармацевтичних) посадах, які вони займають.

4. Кваліфікаційні категорії військовим лікарям, провізорам та військовослужбовцям середнього медичного складу присвоюються за встановленими спеціальностями з урахуванням посад, які вони займають. Переліки спеціальностей і посад, за якими військовим лікарям, провізорам і військовослужбовцям середнього медичного складу може присвоюватись кваліфікаційна категорія і виплачуватись надбавка до грошового утримання, наведені в додатках 4, 5.

5. До лікарів-хірургів належать військові лікарі, які мають відповідну професійну підготовку і займають у військово-медичних закладах, військових частинах та підрозділах посади хірургів, травматологів-ортопедів, комбустіологів, урологів, нейрохірургів, серцево-судинних хірургів, торакальних хірургів, абдомінальних хірургів, проктологів, щелепно-лицьових хірургів, акушерів-гінекологів, офтальмологів, оториноларингологів, рентгенологів, які здійснюють хірургічні втручання з застосуванням рентгенівської апаратури в умовах стаціонару, ендоскопістів, що здійснюють лікувальні заходи, трансфузіологів, лікарів підводних човнів та надводних кораблів у міжпохідний період, які оперують у стаціонарі, хірургів, що оперують у поліклініці.

До стаціонарів належать структурні підрозділи військово-лікувальних закладів (частин), призначених для обстеження та лікування хворих в умовах цілодобового їх перебування в даному закладі (частині) під наглядом медичного персоналу.

6. Атестація на присвоєння або підтвердження кваліфікаційних категорій військовим лікарям, провізорам та військовослужбовцям середнього медичного складу проводиться добровільним порядком нештатними атестаційними комісіями, що створюються при медичних службах видів Збройних Сил України, оперативних командувань, Головному військовому клінічному госпіталі Міністерства оборони України та Українській військово-медичній академії, а в разі потреби при інших органах управління військово-медичної служби та військово-медичних установах, за рішенням начальника Головного військово-медичного управління Міністерства оборони України. Крім цього, для атестації на присвоєння кваліфікаційних категорій військовослужбовцям середнього медичного складу у військових госпіталях на 400 і більше ліжок, за рішенням начальників медичних служб оперативних командувань, можуть створюватись регіональні атестаційні комісії.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 18.09.2001 р. N 337)

До складу атестаційних комісій входять керівники медичної служби, головні (провідні) медичні (фармацевтичні) спеціалісти, начальники відділень (аптек), начальники (заступники) військово-медичних установ, професорсько-викладацький та науковий склад військово-медичних закладів освіти та науково-дослідних установ, спеціалісти інших військово-медичних закладів, установ та частин, спеціалісти професійного психологічного відбору органів виховної роботи.

Склад атестаційних комісій затверджується наказом начальника органу управління (установи, закладу), при якому вона створюється.

7. Атестаційні комісії при медичних службах видів Збройних Сил України, оперативних командувань проводять атестацію військових лікарів, провізорів та військовослужбовців середнього медичного складу підпорядкованих військово-медичних установ, військових частин і підрозділів.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 18.09.2001 р. N 337)

Атестація військових лікарів, провізорів та військовослужбовців середнього медичного складу військових санаторіїв Міністерства оборони України, розташованих на території Автономної Республіки Крим, проводиться атестаційною комісією при Центрі (територіальному курортології та реабілітації) "Крим".

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 18.09.2001 р. N 337)

Військові лікарі, провізори та військовослужбовці середнього медичного складу медичних установ, військових частин і підрозділів видів Збройних Сил України, військово-будівельних, дорожньо-будівельних, інших військових частин і установ, військових закладів освіти, які не мають своїх атестаційних комісій, проходять атестацію на присвоєння кваліфікаційних категорій з додержанням вимог цієї Інструкції в найближчих атестаційних комісіях органів управління військово-медичної служби, військово-медичних закладів та установ.

8. Атестаційна комісія при Головному військовому клінічному госпіталі Міністерства оборони України проводить атестацію на присвоєння кваліфікаційних категорій офіцерам Головного військово-медичного управління Міністерства оборони України, начальникам, заступникам начальників медичних служб і військово-медичних управлінь видів Збройних Сил України, оперативних командувань, головним медичним спеціалістам Міністерства оборони України, заступникам начальників госпіталів оперативного командування по медичній частині і лікувально-діагностичній роботі, військовим лікарям, провізорам та військовослужбовцям середнього медичного складу підрозділів Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України, центральних (оперативного командування) медичних складів, центральних військово-медичних закладів і установ, а також іншим військово-медичним спеціалістам, що проходять службу в центральному апараті Міністерства оборони України.

9. Атестаційною комісією при Українській військово-медичній академії (далі - академія) атестується відповідно до профілю організаційної, клінічної, санітарно-епідеміологічної та фармацевтичної роботи допущений у встановленому порядку до лікарської (провізорської) діяльності керівний, професорсько-викладацький та науковий склад академії і кафедр екстремальної та військової медицини вищих медичних закладів освіти, посади яких комплектуються медичними (фармацевтичними) військово-обліковими спеціальностями, а також слухачі факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації військових лікарів академії, які мають право на присвоєння кваліфікаційної категорії.

10. Атестаційна комісія при Головному військово-медичному управлінні Міністерства оборони України здійснює контроль і методичне керівництво атестаційними комісіями з присвоєння кваліфікаційних категорій військовим лікарям, провізорам та військовослужбовцям середнього медичного складу, розглядає скарги на рішення атестаційних комісій на місцях з питань присвоєння кваліфікаційних категорій, приймає остаточне рішення щодо пов'язаних з атестацією спірних питань.

11. Засідання атестаційних комісій проводяться у міру надходження атестаційних матеріалів. При потребі фахівець, що атестується, може запрошуватись на засідання кваліфікаційної комісії для співбесіди. У такому випадку про дату засідання атестаційної комісії фахівець, що атестується, сповіщається не пізніше ніж за 2 тижні до дня засідання.

12. Вимоги, які пред'являються до військових лікарів, провізорів та військовослужбовців середнього медичного складу при проведенні атестації на присвоєння кваліфікаційних категорій, викладені в додатку 6.

13. Військові лікарі і провізори, які підлягають атестації, в обов'язковому порядку проходять навчання на передатестаційних циклах факультету перепідготовки і підвищення кваліфікації військових лікарів академії.

Особи, кваліфікаційна категорія яким присвоюється атестаційною комісією академії, прибувають на передатестаційний цикл зі звітом про професійну діяльність за останні три роки, затвердженим начальником (командиром) військово-медичного закладу (військової частини), в якому лікар (провізор) проходить службу.

14. Після закінчення передатестаційного циклу екзаменаційною комісією, яка створюється на відповідній кафедрі академії, проводиться іспит. Лікарям (провізорам), що успішно склали іспит, видається свідоцтво встановленого зразка з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії, а за наявності потрібних документів та позитивного рішення атестаційної комісії академії - і посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії.

15. Від передатестаційного циклу звільняються науково-педагогічні та наукові працівники кафедр академії, якщо вони атестуються за профілем кафедри.

Як виняток за рішенням атестаційної комісії при Головному військово-медичному управлінні Міністерства оборони України від передатестаційного циклу також можуть звільнятися висококваліфіковані військові лікарі та провізори.

16. Військові лікарі, провізори та військовослужбовці середнього медичного складу, які виявили бажання пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційних категорій, подають про це рапорт по команді.

До рапорту додається звіт про роботу за останні три роки, затверджений начальником військово-медичної установи (командиром військової частини) з аналізом показників професійної і службової діяльності, копії документів, що дають право на медичну (фармацевтичну) діяльність, або посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії, якщо таке було видано раніше, свідоцтво академії про складання іспиту після закінчення передатестаційного циклу, заповнений атестаційний листок.

Звіт про роботу військовослужбовці середнього медичного складу готують у довільній формі, а військові лікарі і провізори - за встановленою формою (додаток 7). Обсяг звіту не повинен перевищувати 20 сторінок друкованого тексту.

Військовослужбовці, які змінювали місце служби за останні три роки, подають звіти також з попередніх місць служби, затверджені відповідними начальниками (командирами).

Звіт про роботу направляється атестаційною комісією на рецензію висококваліфікованим спеціалістам відповідного профілю, які не перебувають у прямому підпорядкуванні особи, яка атестується.

17. За результатами атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії комісія приймає рішення щодо присвоєння кваліфікаційної категорії або відмови в присвоєнні кваліфікаційної категорії з конкретної медичної чи провізорської спеціальності.

Установлювати військовим лікарям і провізорам кваліфікаційні категорії вищого рівня, ніж рекомендується факультетом перепідготовки та підвищення кваліфікації військових лікарів академії, комісії не дозволяється.

18. При незгоді військового лікаря, провізора чи військовослужбовця середнього медичного складу з результатом атестації він може в місячний термін з дня видачі (продовження) посвідчення або витягу з протоколу засідання комісії оскаржити рішення атестаційної комісії, подавши відповідну заяву до атестаційної комісії при Головному військово-медичному управлінні Міністерства оборони України.

Рішення атестаційної комісії при Головному військово-медичному управлінні Міністерства оборони України є остаточним.

Рішення атестаційної комісії при Головному військово-медичному управлінні Міністерства оборони України та атестаційної комісії Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України оголошується наказом начальника Головного військово-медичного управління Міністерства оборони України.

19. Днем присвоєння (підтвердження, зниження або зняття) кваліфікаційної категорії вважається день реєстрації наказу начальника органу управління (установи) про затвердження рішення атестаційної комісії щодо присвоєння (підтвердження, зниження або зняття кваліфікаційних категорій), а військовим лікарям, провізорам та військовослужбовцям середнього медичного складу, яким кваліфікаційні категорії присвоєні у встановленому порядку до призову на дійсну військову службу, - день затвердження наказом відповідного органу охорони здоров'я.

20. Черговій атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії підлягають за бажанням військові лікарі і провізори та військовослужбовці середнього медичного складу, яким присвоєні кваліфікаційні категорії, в строк до 5 років з дня попередньої атестації.

Документи для проходження чергової атестації подаються згідно з вимогами пункту 16 даної Інструкції.

Військові лікарі і провізори, яким за рішенням атестаційної комісії відмовлено в присвоєнні (підтвердженні) чергової кваліфікаційної категорії, підлягають атестації на визначення знань та практичних навичок для підтвердження звання "лікар (провізор)-спеціаліст" після проходження стажування.

21. Від чергової атестації звільняються вагітні жінки та особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, згідно з чинним законодавством. Термін їх чергової атестації відповідно переноситься.

У випадку службової потреби або з інших об'єктивних причин термін чергової атестації лікарів (провізорів) може бути перенесено наказом начальника органу управління (установи), де мають атестуватися військові лікарі, провізори та військовослужбовці середнього медичного складу, на термін не більше одного року. Виписка з наказу направляється за місцем служби особи, яка атестується. На посвідченні про присвоєння кваліфікаційної категорії в цьому випадку робиться відмітка про продовження терміну дії кваліфікаційної категорії, що була присвоєна раніше.

22. При проведенні чергової атестації оскарження рішення атестаційної комісії про зниження чи зняття кваліфікаційної категорії проводяться у порядку, передбаченому пунктом 18 даної Інструкції.

23. За бажанням спеціаліста атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії може бути проведена і через менший строк, але не раніше, ніж через один рік з моменту попередньої атестації.

24. У разі виявлення істотних недоліків у роботі військового лікаря, провізора чи військовослужбовця середнього медичного складу начальник військово-медичної установи (командир військової частини) може направити подання до атестаційної комісії про зняття кваліфікаційної категорії, а військовому лікарю (провізору) - про відмову в підтвердженні звання "лікаря (провізора)-спеціаліста", незалежно від строку присвоєння (підтвердження) категорії чи звання. Подання розглядається в комісії у порядку, визначеному в пункті 11, але без попереднього проходження передатестаційного циклу і подання звіту про професійну діяльність за останні три роки роботи.

25. Атестаційна комісія веде протоколи своїх засідань, до яких додаються копії наказів про присвоєння кваліфікаційних категорій. На кожного військовослужбовця, що атестується, комісією оформляється атестаційна справа, до якої включаються документи, перелічені у пункті 16 цієї Інструкції, і виписка з протоколу засідання комісії.

26. Інші питання з присвоєння кваліфікаційних категорій військовослужбовцям медичних і провізорської спеціальностей вирішуються згідно з чинним законодавством.

 

 

Начальник Головного військово-медичного
управління Міністерства оборони України -
начальник медичної служби Збройних Сил України
генерал-лейтенант медичної служби

 
 
 
В. Білий

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток 1
до пункту 2 Інструкції про порядок
присвоєння кваліфікаційних категорій
військовослужбовцям медичних і
провізорської спеціальностей

 

 

 

Номенклатура лікарських спеціальностей

1. Авіаційна та космічна медицина
2. Акушерство і гінекологія
3. Алергологія
4. Анестезіологія
5. Бактеріологія
6. Вірусологія
7. Гастроентерологія
8. Гематологія
9. Генетика лабораторна
10. Генетика медична
11. Геріатрія
12. Гігієна дітей та підлітків
13. Гігієна праці
14. Гігієна харчування
15. Дезінфекційна справа
16. Дерматовенерологія
17. Дитяча алергологія
18. Дитяча анестезіологія
19. Дитяча гастоентерологія
20. Дитяча гематологія
21. Дитяча гінекологія
22. Дитяча дерматовенерологія
23. Дитяча ендокринологія
24. Дитяча імунологія
25. Дитяча кардіоревматологія
26. Дитяча неврологія
27. Дитяча нефрологія
28. Дитяча онкологія
29. Дитяча ортопедія і травматологія
30. Дитяча отоларингологія
31. Дитяча офтальмологія
32. Дитяча патологічна анатомія
33. Дитяча психіатрія
34. Дитяча пульмонологія
35. Дитяча стоматологія
36. Дитяча урологія
37. Дитяча фтизіатрія
38. Дитяча хірургія
39. Дитячі інфекційні хвороби
40. Дитяча нейрохірургія
41. Дієтологія
42. Ендокринологія
43. Ендоскопія
44. Епідеміологія
45. Загальна гігієна
46. Загальна практика - сімейна медицина
47. Імунологія
48. Інфекційні хвороби
49. Кардіологія
50. Клінічна біохімія
51. Клінічна імунологія
52. Клінічна лабораторна діагностика
53. Комбустіологія
54. Комунальна гігієна
55. Лабораторна імунологія
56. Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища
57. Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища
58. Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища
59. Лікувальна фізкультура
60. Лікувальна фізкультура і спортивна медицина
61. Медицина невідкладних станів
62. Медична психологія
63. Мікробіологія і вірусологія
64. Наркологія
65. Народна та нетрадиційна медицина
66. Неврологія
67. Нейрохірургія
68. Неонатологія
69. Нефрологія
70. Онкогінекологія
71. Онкологія
72. Онкоотоларингологія
73. Онкохірургія
74. Організація і управління охороною здоров'я
75. Ортодонтія
76. Ортопедична стоматологія
77. Ортопедія і травматологія
78. Отоларингологія
79. Офтальмологія
80. Паразитологія
81. Патологічна анатомія
82. Педіатрія
83. Підліткова терапія
84. Проктологія
85. Променева терапія
86. Професійна патологія
87. Психіатрія
88. Психотерапія
89. Психофізіологія
90. Пульмонологія
91. Радіаційна гігієна
92. Радіологія
93. Радіонуклідна діагностика
94. Ревматологія
95. Рентгенологія
96. Рефлексотерапія
97. Санологія
98. Сексопатологія
99. Спортивна медицина
100. Стоматологія
101. Судинна хірургія
102. Суднова медицина
103. Судово-медична гістологія
104. Судово-медична експертиза
105. Судово-медична імунологія
106. Судово-медична криміналістика
107. Судово-медична токсикологія
108. Судово-медична цитологія
109. Судово-психіатрична експертиза
110. Сурдологія
111. Терапевтична стоматологія
112. Терапія
113. Токсикологія
114. Торакальна хірургія
115. Трансплантологія
116. Трансфузіологія
117. Ультразвукова діагностика
118. Урологія
119. Фізіотерапія
120. Фтизіатрія
121. Функціональна діагностика
122. Хірургічна стоматологія
123. Хірургія
124. Хірургія серця і магістральних судин.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток 2
до пункту 2 Інструкції про порядок
присвоєння кваліфікаційних категорій
військовослужбовцям медичних і
провізорської спеціальностей

 

 

 

Номенклатура провізорських спеціальностей

Спеціальність "фармація": 

  

провізор-організатор; 

  

провізор; 

  

провізор-аналітик; 

  

провізор загального профілю. 

Спеціальність "клінічна фармація": 

  

провізор клінічний. 

Спеціальність "технологія парфумерно-косметичних засобів": 

  

провізор-косметолог. 

(додаток 2 в редакції наказу Міністра
 оборони України від 18.09.2001 р. N 337)

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток 3
до пункту 2 Інструкції про порядок
присвоєння кваліфікаційних категорій
військовослужбовцям медичних і
провізорської спеціальностей

 

 

 

Номенклатура спеціальностей військовослужбовців
середнього медичного складу

1. Зубний лікар
2. Зубний технік
3. Фельдшер швидкої допомоги
4. Фельдшер
5. Помічник лікаря
6. Акушерка стаціонару
7. Акушерка жіночої консультації
8. Помічник санітарного лікаря
9. Помічник епідеміолога
10. Фельдшер з санітарної освіти
11. Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії
12. Лаборант клініко-діагностичної лабораторії
13. Лаборант з імунології
14. Лаборант з бактеріології
15. Лаборант з патологоанатомічних досліджень
16. Лаборант судово-медичної лабораторії
17. Рентгенлаборант
18. Операційна медична сестра
19. Медична сестра стаціонару
20. Медична сестра поліклініки
21. Медична сестра дитячого стаціонару
22. Медична сестра дитячої поліклініки
23. Медична сестра з фізіотерапії
24. Медична сестра з масажу
25. Медична сестра з лікувальної фізкультури
26. Медична сестра з функціональної діагностики
27. Медична сестра з дієтичного харчування
28. Медична сестра з стоматології
29. Медичний статистик
30. Гіпсовий технік-ортезист
31. Фармацевт.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток 4
до пункту 4 Інструкції про порядок
присвоєння кваліфікаційних категорій
військовослужбовцям медичних і
провізорської спеціальностей

 

 

 

ПЕРЕЛІК
посад і спеціальностей у військово-медичних закладах, установах, військових частинах і підрозділах, а також підрозділах соціально-психологічної і екологічної служби Збройних Сил та інспекцій Міністерства оборони України, за якими військовим лікарям і провізорам може присвоюватись кваліфікаційна категорія і виплачуватись надбавка до посадових окладів

Найменування посад військових лікарів і провізорів

Найменування спеціальностей військових лікарів і провізорів

1

2

Лікувально-профілактичні установи (військові і військово-морські госпіталі, лазарети, медичні загони особливого та спеціального призначення, пологові, гінекологічні і дитячі відділення, поліклініки, консультативно-діагностична поліклініка (центр), поліклінічні відділення, кабінети, пересувні рентгенівські та стоматологічні кабінети, лабораторії авіаційної медицини, військові санаторії, будинки відпочинку, медичні лабораторії Військово-Морських Сил України)

Начальник госпіталю, медичного загону, лазарету, поліклініки, санаторію, філіалу госпіталю (санаторію), консультативно-діагностичної поліклініки (центру)

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка клінічна спеціальність

Начальник, лікар-фахівець лабораторії авіаційної медицини

Авіаційна та космічна медицина, психофізіологія

Начальник медичної лабораторії флоту

Загальна гігієна, професійна патологія, психофізіологія

Заступник начальника госпіталю, загону, поліклініки, санаторію по медичній частині

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка клінічна спеціальність

Головний хірург

Будь-яка хірургічна спеціальність

Головний терапевт

Терапія

Головний невропатолог

Неврологія

Провідний кардіолог

Кардіологія

Провідний фізіотерапевт

Фізіотерапія

Провідний хірург

Будь-яка хірургічна спеціальність

Провідний ортопед

Ортопедія і травматологія

Провідний педіатр

Педіатрія

Провідний терапевт

Терапія

Провідний фтизіатр

Фтизіатрія

Старший лікар-спеціаліст, старший лікар, лікар-спеціаліст, лікар

Медична спеціальність за профілем посади

Помічник начальника госпіталю (поліклініки) з медичного постачання

Будь-яка провізорська спеціальність

Начальник клінічного відділу, медичної частини

Спеціальність за профілем відділу (частини)

Начальник приймального відділення

Будь-яка клінічна спеціальність

Начальник кабінету

Медична спеціальність за профілем кабінету

Начальник, старший ординатор, ординатор клініки гінекології, гінекологічного відділення

Акушерство і гінекологія

Начальник, старший ординатор, ординатор клініки отоларингології, отоларингологічного відділення

Отоларингологія

Начальник, старший ординатор, ординатор клініки офтальмології, офтальмологічного відділення

Офтальмологія

Начальник, старший ординатор, ординатор клініки (відділення) судинної хірургії

Хірургія серця і магістральних судин

Начальник, старший ординатор, ординатор клініки пошкоджень, травматологічного відділення, відділення реконструктивно-відновлювальної хірургії

Ортопедія і травматологія

Начальник, старший ординатор, ординатор клініки абдомінальної хірургії та гастроентерології, відділення абдомінальної хірургії гастроентерологічного відділення

Хірургія, гастроентерологія

Начальник, старший ординатор, ординатор клініки нейрохірургії та неврології, неврологічного, нейрохірургічного відділення

Нейрохірургія, неврологія

Начальник, старший ординатор, ординатор клініки урології та нефрології, урологічного, нефрологічного відділення 

Урологія, нефрологія, терапія 

Начальник, старший ординатор, ординатор клініки пульмонології, відділення торакальної хірургії, пульмонологічного відділення

Пульмонологія, хірургія, торакальна хірургія

Начальник клініки внутрішніх хвороб

Будь-яка терапевтична спеціальність

Начальник, старший ординатор, ординатор клініки кардіології, кардіологічного, кардіореаніматологічного відділення 

Кардіологія, терапія 

Начальник, старший ординатор, ординатор, старший лікар-спеціаліст, лікар-спеціаліст клініки, відділення реанімації та інтенсивної терапії

Анестезіологія або клінічна спеціальність за профілем відділення

Начальник, старший ординатор, ординатор клініки, відділення щелепно-лицьової хірургії і стоматології, стоматологічного відділення

Стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія

Начальник відділення стоматологічної поліклініки

Стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія

Начальник ортопедичного відділення

Стоматологія, ортопедична стоматологія

Начальник, старший лікар-спеціаліст, лікар-спеціаліст зубопротезної лабораторії

Стоматологія, ортопедична стоматологія

Начальник операційного відділення

Хірургія

Начальник, старший ординатор, ординатор хірургічного відділення

Хірургія

Начальник, старший ординатор, ординатор, старший лікар-спеціаліст, лікар-спеціаліст відділення "штучна нирка"

Урологія, хірургія, анестезіологія

Начальник, старший ординатор, ординатор відділення порожнинної хірургії

Хірургія

Начальник, старший ординатор, ординатор кардіохірургічного відділення

Хірургія серця і магістральних судин

Начальник, старший ординатор, ординатор відділення гнійної хірургії

Хірургія

Начальник, старший ординатор, ординатор онкологічного відділення

Онкохірургія, хірургія

Начальник, старший ординатор, ординатор відділення термічних уражень

Комбустіологія, хірургія

Начальник, старший ординатор, ординатор відділення невідкладної хірургії

Хірургія

Начальник, старший ординатор, ординатор проктологічного відділення

Проктологія, хірургія

Начальник, старший ординатор, ординатор, старший лікар-спеціаліст, лікар-спеціаліст відділення екстракорпоральної детоксикації

Урологія, хірургія, анестезіологія

Начальник, старший ординатор, ординатор, старший лікар-спеціаліст, лікар-спеціаліст відділення переливання крові

Трансфузіологія, хірургія

Начальник, старший ординатор, ординатор терапевтичного відділення, відділення тимчасової госпіталізації

Будь-яка хірургічна або терапевтична спеціальність

Начальник, старший ординатор, ординатор відділення хіміотерапії

Онкологія

Начальник, старший ординатор, ординатор відділення невідкладної терапії

Терапія, анестезіологія

Начальник, старший ординатор, ординатор відділення кардіореабілітації

Кардіологія, ревматологія, терапія

Начальник, старший ординатор, ординатор гематологічного відділення

Гематологія, терапія

Начальник, старший ординатор, ординатор відділення нетрадиційних методів лікування

Народна та нетрадиційна медицина, терапія

Начальник, заступник начальника мобілізаційного відділу, відділення, групи

Будь-яка медична спеціальність

Начальник, старший ординатор, ординатор терапевтичного відділення

Терапія

Начальник, старший ординатор, ординатор ендокринологічного відділення

Ендокринологія, терапія

Начальник, старший ординатор, ординатор клініки психіатрії, психіатричного, психоневрологічного відділення

Психіатрія, наркологія, психотерапія

Начальник, старший ординатор, ординатор клініки шкірно-венерологічних хвороб, шкірно-венерологічного відділення

Дерматовенерологія

Начальник, старший ординатор, ординатор клініки інфекційних хвороб, інфекційного відділення

Інфекційні хвороби

Начальник, старший ординатор, ординатор туберкульозного відділення

Фтизіатрія

Начальник, старший ординатор, ординатор відділення лікарсько-льотної експертизи

Авіаційна та космічна медицина

Начальник, старший ординатор, ординатор дитячого відділення

Педіатрія

Начальник, старший ординатор, ординатор клініко-фізіологічного відділення

Психофізіологія, авіаційна та космічна медицина

Начальник, старший ординатор, ординатор відділення відновлювального лікування

Клінічна спеціальність за профілем відділення

Начальник, старший лікар-спеціаліст, лікар-спеціаліст лабораторії інфекційної імунології

Лабораторна імунологія, імунологія

Начальник, старший ординатор, ординатор відділення висотних випробувань

Авіаційна та космічна медицина, психофізіологія

Начальник фізіотерапевтичного відділення

Фізіотерапія

Начальник, старший лікар-спеціаліст відділення (кабінету) гіпербаричної оксигенації

Психофізіологія, авіаційна та космічна медицина

Начальник, старший ординатор, ординатор, лікар-спеціаліст відділення функціональної діагностики

Функціональна діагностика

Начальник, старший ординатор, ординатор, старший лікар-спеціаліст ендоскопічного відділення, відділення ендоскопічної діагностики та хірургії 

Ендоскопія, хірургія 

Начальник центру променевої діагностики та терапії

Рентгенологія, радіологія, радіонуклідна діагностика

Начальник, старший ординатор, ординатор, старший лікар-спеціаліст, лікар-спеціаліст рентгенологічного відділення, кабінету, кабінету ультразвукових досліджень, відділення комп'ютерної томографії та магніторезонансної діагностики

Рентгенологія, ультразвукова діагностика

Начальник, старший ординатор, старший лікар-спеціаліст радіологічного від ділення, відділення клінічної радіології

Радіологія, променева діагностика

Начальник, старший лікар-спеціаліст відділення радіоізотопної діагностики

Радіологія, радіонуклідна діагностика

Начальник, старший науковий співробітник, науковий співробітник, молодший науковий співробітник психофізіологічної лабораторії

Психофізіологія

Начальник, заступник начальника, старший лікар-лаборант лабораторії, лабораторного відділення, центру

Клінічна лабораторна діагностика, бактеріологія, паразитологія, мікробіологія і вірусологія, клінічна імунологія за профілем посади

Начальник відділення лікувальної фізкультури, лікар з лікувальної фізкультури

Лікувальна фізкультура і спортивна медицина

Начальник, старший ординатор, ординатор спеціального лікувального відділення

Клінічна спеціальність за профілем відділення

Начальник, старший ординатор, ординатор медичного відділення

Клінічна спеціальність за профілем відділення

Начальник лікувального корпусу

Будь-яка клінічна спеціальність

Начальник санаторно-курортного відділення

Будь-яка клінічна спеціальність

Начальник медичного пункту будинку від починку

Будь-яка клінічна спеціальність

Начальник, старший лікар-спеціаліст, лікар-спеціаліст евакуаційного відділення

Будь-яка клінічна спеціальність

Начальник, лікар-спеціаліст відділення забезпечення спеціальних заходів

Медична спеціальність за профілем відділення

Начальник, лікар-спеціаліст, начальник лабораторії, санітарно-епідеміологічного відділення

Медико-профілактична спеціальність за профілем підрозділу

Начальник, заступник начальника, старший лікар-спеціаліст, лікар-спеціаліст патологоанатомічного відділення, лабораторії, відділу, Центральної патологоанатомічної лабораторії

Патологічна анатомія

Начальник, заступник начальника аптеки, фармацевтичного відділу, провізор

Будь-яка провізорська спеціальність

Начальник, старший науковий співробітник, науковий співробітник, молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії, відділу, центру

Медична спеціальність за профілем посади

Начальник відділення невідкладної медичної допомоги на дому

Медицина невідкладних станів

Начальник лікувально-оздоровчого комплексу поліклініки

Будь-яка клінічна спеціальність

Помічник начальника поліклініки по диспансеризації - начальник відділення

Будь-яка клінічна спеціальність

Начальник, інспектор лікувально-профілактичного відділення

Будь-яка клінічна спеціальність

Начальник відділення спеціального тренування

Будь-яка клінічна спеціальність

Заступник начальника бази - начальник відділення медичного обстеження

Будь-яка терапевтична спеціальність

Начальник, лікар-спеціаліст пересувного стоматологічного кабінету

Стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія

Начальник, лікар-спеціаліст пересувного рентгенологічного кабінету

Рентгенологія

Лікар по контролю за тими, хто займається фізкультурою та спортом, тренер-лікар

Лікувальна фізкультура і спортивна медицина

Начальник, старший ординатор, старший лікар-спеціаліст медичної служби

Клінічна спеціальність за профілем посади

 
Начальник, лікар-спеціаліст лабораторії професійного психофізіологічного відбору

 
Психофізіологія

Заступник начальника госпіталю з медичного забезпечення військово-медичного центру 

Організація і управління охороною здоров'я або за профілем попередньої лікарської спеціальності 

Заступник начальника госпіталю з адміністративно-штабної роботи 

Організація і управління охороною здоров'я або за профілем попередньої лікарської спеціальності 

Заступник начальника госпіталю з медичного постачання - начальник відділу 

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка провізорська спеціальність 

Начальник фармацевтичного центру 

Будь-яка провізорська спеціальність 

Начальник центру лікувально-методичної роботи 

Організація і управління охороною здоров'я або за профілем попередньої лікарської спеціальності 

Начальник відділу організації лікувальної роботи 

Організація і управління охороною здоров'я або за профілем попередньої лікарської спеціальності 

Начальник відділу методичної роботи щодо забезпечення головних медичних спеціалістів Міністерства оборони України 

Організація і управління охороною здоров'я або за профілем попередньої лікарської спеціальності 

Начальник організаційно-методичного відділу військово-медичного центру 

Організація і управління охороною здоров'я або за профілем попередньої лікарської спеціальності 

Начальник, старший ординатор, ординатор відділення ревматології 

Ревматологія, терапія 

Начальник клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги 

Будь-яка клінічна спеціальність 

Начальник, старший ординатор, ординатор відділення загальнолікарської допомоги 

Лікар загальної практики, терапія 

Начальник медичного відділення (спеціалізованої медичної допомоги з кабінетами спеціалістів) клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги, поліклініки 

Будь-яка медична спеціальність 

Заступник начальника стоматологічної поліклініки - провідний стоматолог 

Організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія 

Начальник організаційно-методичного відділу стоматологічної поліклініки 

Організація і управління охороною здоров'я, загальна стоматологія, терапевтична стоматологія 

Санітарно-епідеміологічні установи (Санітарно-епідеміологічне управління Міністерства оборони України, Центр державного санітарно-епідеміологічного нагляду Збройних Сил України, санітарно-епідеміологічні загони, лабораторії, санітарно-контрольні пункти)

Начальник, заступник начальника (начальник, заступник начальника відділу, відділення) управління

Будь-яка медико-профілактична спеціальність

Начальник, заступник начальника центру, загону, лабораторії

Будь-яка медико-профілактична спеціальність

Начальник, заступник начальника, старший лікар, лікар відділу, відділення, лабораторії радіаційної безпеки, радіологічного контролю за радіаційною безпекою, дозиметричного контролю

Радіаційна гігієна

Начальник, старший лікар, лікар відділу, відділення захисту від електромагнітного випромінювання та лазерів

Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища, гігієна праці

Начальник, старший лікар-спеціаліст, лікар-спеціаліст відділу, відділення, лабораторії радіології і токсикології

Гігієна праці, радіаційна гігієна, лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища, лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища

Начальник, старший лікар-спеціаліст, лікар-спеціаліст токсикологічного відділу, лабораторії, відділення, групи

Гігієна праці, лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища

Начальник, старший лікар-спеціаліст, лікар-спеціаліст радіологічного відділу, лабораторії, відділення, групи

Гігієна праці, радіаційна гігієна, лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища

Начальник, старший лікар-спеціаліст, лікар-спеціаліст відділення експертизи та індикації отруйних речовин і ракетного палива

Гігієна праці, лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища

Начальник, старший лікар-спеціаліст, лікар-спеціаліст відділення гігієни праці

Загальна гігієна, гігієна праці

Начальник відділу контролю зовнішнього середовища

Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища, лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища, лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища

Начальник, старший лікар-спеціаліст, лікар-спеціаліст санітарно-епідеміологічного, епідеміологічного відділу, лабораторії, відділення

Епідеміологія, бактеріологія, вірусологія, паразитологія

Начальник, старший лікар-спеціаліст, лікар-спеціаліст санітарно-гігієнічного відділу, лабораторії, відділення

Загальна гігієна, гігієна праці, комунальна гігієна

Начальник, старший лікар-спеціаліст, лікар-спеціаліст бактеріологічного, мікробіологічного відділу, лабораторії, відділення

Бактеріологія, мікробіологія

Начальник, старший лікар-спеціаліст, лікар-спеціаліст відділу, лабораторії, відділення особливо небезпечних інфекцій

Епідеміологія, бактеріологія, вірусологія, мікробіологія, інфекційні хвороби

Начальник, старший лікар-спеціаліст, лікар-спеціаліст дезінфекційного відділу, відділення

Дезінфекційна справа

Лікар-спеціаліст санітарно-епідеміологічного загону

Будь-яка медико-профілактична спеціальність

Санітарний лікар з гігієни праці

Загальна гігієна, гігієна праці, комунальна гігієна

Лікар-лаборант

Клінічна лабораторна діагностика, будь-яка лабораторна медична спеціальність за профілем посади

Начальник, старший лікар-спеціаліст, лікар-спеціаліст санітарно-контрольного пункту

Будь-яка медико-профілактична спеціальність

Структури медичного постачання (медичні склади, відокремлені відділи зберігання медичного майна, військові представництва)

Начальник, заступник начальника, старший помічник, помічник начальника складу, бази

Будь-яка провізорська спеціальність

Начальник філії складу

Будь-яка провізорська спеціальність

Начальник, заступник начальника, старший помічник відділу, відділення обліково-операційного, інформаційного, збереження, комплектування та збереження, контрольно-експертного забезпечення

Будь-яка провізорська спеціальність 

Начальник відділення забезпечення

Будь-яка провізорська спеціальність

Начальник контрольно-аналітичної лабораторії

Будь-яка провізорська спеціальність

Старший офіцер, офіцер

Будь-яка провізорська спеціальність

Начальник, заступник начальника відокремленого відділу зберігання

Будь-яка провізорська спеціальність

Начальник, заступник начальника головного військового представництва (військового представництва)

Будь-яка провізорська спеціальність

Спеціальні військово-медичні та інші установи (військово-лікарські і військово-льотні комісії, судово-медичні лабораторії, станції переливання крові, військові санітарні потяги, управління госпітальних баз та медичних бригад об'єднання, медичні депо та інші установи)

Начальник, голова, заступник начальника, голови, член військово-лікарської, лікарсько-льотної, флотської комісії 

Авіаційна та космічна медицина, суднова медицина або будь-яка клінічна спеціальність за профілем посади   

Начальник, заступник начальника, старший інспектор відділу, відділення експертизи поповнення та комплектування військових закладів освіти

Клінічна спеціальність за профілем посади 

Начальник, старший інспектор, старший лікар-спеціаліст відділу, відділення експертизи військовослужбовців і військовозобов'язаних

Клінічна спеціальність за профілем посади 

Начальник, старший інспектор відділу, відділення методів експертизи військовослужбовців, спеціальної експертизи

Клінічна спеціальність за профілем посади  

Начальник, старший інспектор відділення експертизи особового складу підводних човнів та надводних кораблів

Суднова медицина, психофізіологія 

Начальник, старший інспектор відділення експертизи особового складу берегових частин та морської авіації 

Авіаційна та космічна медицина, психофізіологія, професійна патологія

Начальник, старший лікар-спеціаліст відділення лікарсько-льотної експертизи та відбору спеціалістів

Авіаційна та космічна медицина

Начальник медичного відділення військового комісаріату

Будь-яка клінічна спеціальність  

Начальник, заступник начальника, старший лікар-спеціаліст, лікар-спеціаліст
центру, відділу центру судово-медичних експертиз, судово-медичної лабораторії

Будь-яка судово-медична спеціальність  

Начальник, заступник начальника центру крові, станції переливання крові

Трансфузіологія, хірургія, гематологія 

Начальник, старший лікар-спеціаліст, лікар-спеціаліст відділення заготовки та консервування крові 
 

Трансфузіологія, хірургія  

Начальник відділення компонентів та препаратів крові 
 

Трансфузіологія, хірургія, клінічна лабораторна діагностика  

Начальник, старший лікар-спеціаліст, лікар-спеціаліст лабораторного відділення
 

Імунологія, бактеріологія,  вірусологія, паразитологія, клінічна лабораторна діагностика за профілем посади 

Начальник аптеки станції переливання крові
 

Будь-яка провізорська спеціальність  

Начальник, заступник начальника військового санітарного потяга
 

Будь-яка медична спеціальність

Начальник, заступник начальника, начальник відділу,  старший офіцер, офіцер, старший помічник, помічник начальника госпітальної бази

Організація і управління охороною здоров'я   

Начальник, заступник начальника, начальник
відділу, старший офіцер, офіцер, старший помічник начальника медичного депо

Будь-яка провізорська спеціальність

Командир, заступник, старший офіцер, офіцер медичної бригади
 

Організація і управління охороною здоров'я  

Медичні служби об'єднань, з'єднань та військових частин (медичні служби об'єднань, з'єднань, баз зберігання, військових частин, підрозділів, берегових баз, надводних кораблів і підводних човнів, авіаційно-технічних баз окремих батальйонів, рот аеродромно-технічного забезпечення, військових закладів освіти, полігонів, учбових центрів, загонів, шкіл молодших спеціалістів, організацій, окремі медичні батальйони, в т. ч. учбові, окремі медичні роти, медичні пункти і лазарети інших з'єднань, військових частин та підрозділів видів Збройних Сил, родів військ та служб)

Начальник, заступник, помічник начальника медичної служби

Будь-яка медична спеціальність

Флагманський лікар, заступник, помічник флагманського лікаря

Будь-яка медична спеціальність

Помічник начальника медичної служби з безпеки польотів

Авіаційна та космічна медицина, загальна практика - сімейна медицина, психофізіологія

Начальник, заступник начальника медико-санітарного відділу

Будь-яка медична спеціальність

Командир, заступник командира окремого медичного батальйону, загону, роти, взводу, групи

Будь-яка медична спеціальність

Начальник, лікар відділення, лазарету, медичного пункту

Будь-яка клінічна спеціальність

Начальник медичного кабінету, лабораторії

Клінічна спеціальність за профілем підрозділу

Начальник кабінету авіаційної медицини

Авіаційна та космічна медицина, загальна практика - сімейна медицина, психофізіологія

Начальник, заступник начальника аптеки

Будь-яка провізорська спеціальність

Старший ординатор, ординатор, старший лікар-спеціаліст, лікар-спеціаліст, лікар

Клінічна спеціальність за профілем підрозділу

Старший помічник, помічник начальника навчального відділу з професійного психофізіологічного відбору

Психофізіологія

Лікар-психофізіолог

Психофізіологія

Лікар авіаційний

Авіаційна та космічна медицина, загальна практика - сімейна медицина, психофізіологія

Лікар барокамери

Авіаційна та космічна медицина, психофізіологія, анестезіологія

Головне військово-медичне управління Міністерства оборони України, медична служба видів Збройних Сил, оперативних командувань, об'єднань

Начальник, заступник начальника

Будь-яка медична спеціальність

Головний хірург

Будь-яка хірургічна спеціальність

Головний терапевт

Будь-яка терапевтична спеціальність

Начальник, заступник начальника, старший офіцер, офіцер управління, відділу, відділення, служби, групи

Будь-яка медична (провізорська) спеціальність

Навчальні військово-медичні заклади (підрозділи), науково-дослідні установи (Українська військово-медична академія, військово-медичний інститут, науково-дослідний інститут проблем військової медицини, кафедри екстремальної та військової медицини вищих медичних закладів освіти, військово-медичний центр виду Збройних Сил України, інтернатури медичного складу та інші навчальні та наукові заклади і установи) 

Начальник, заступник начальника (з навчальної, наукової роботи, позавійськової підготовки) академії, помічник начальника академії,
заступник начальника академії

Будь-яка медична (провізорська) спеціальність

Начальник, заступник начальника інституту, заступник начальника інституту з навчальної (наукової) роботи

Будь-яка медична (провізорська) спеціальність

Начальник, заступник начальника, старший офіцер, офіцер організаційно-планового відділу

Будь-яка медична (провізорська) спеціальність

Начальник, заступник начальника, старший помічник, помічник начальника навчального відділу 

Будь-яка медична (провізорська) спеціальність

Начальник, заступник начальника, старший науковий співробітник, науковий співробітник науково-організаційного відділу

Будь-яка медична (провізорська) спеціальність

Начальник служби медичного постачання

Будь-яка провізорська спеціальність

Начальник медичної служби

Будь-яка медична спеціальність

Начальник факультету, курсу

Будь-яка медична (провізорська) спеціальність

Начальник, заступник начальника, професор, доцент, старший викладач, викладач кафедри

Медична (провізорська) спеціальність за профілем кафедри

Начальник, заступник начальника, старший науковий  співробітник, науковий співробітник, молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії, відділу, управління, наукового центру військової медицини, начальник групи

Будь-яка медична (провізорська) спеціальність

Начальник навчальної частини - заступник начальника кафедри з навчальної роботи, доцент - начальник предметно-методичної групи, старший викладач - начальник предметно-методичної групи, старший викладач, викладач кафедри екстремальної і військової медицини

Будь-яка медична (провізорська) спеціальність

Начальник, заступник начальника, старший викладач, викладач інтернатури медичного складу

Будь-яка медична спеціальність

Начальник, заступник начальника відділення, лабораторії, відділу, управління, центру

Будь-яка медична (провізорська) спеціальність

Інспекції Міністерства оборони України (Головна інспекція, Головне контрольно-ревізійне управління Міністерства оборони України та інші контрольно-ревізійні установи) 

Начальник відділу, групи, служби, та їх заступники, старший офіцер, офіцер, старший інспектор, інспектор 

Будь-яка медична (провізорська) спеціальність 

Підрозділи екологічної служби Збройних Сил України (відділ екологічної інспекції та експертизи управління екології, управління начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України, Центральна військова екологічна лабораторія Міністерства оборони України)

Начальник відділу, заступник начальника відділу - старший інспектор, начальник групи, старший офіцер 

Будь-яка медико-профілактична спеціальність 

Заступник начальника лабораторії, начальник відділення, лікар-спеціаліст 

Будь-яка медико-профілактична спеціальність 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 18.09.2001 р. N 337)

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток 5
до пункту 4 Інструкції про порядок
присвоєння кваліфікаційних категорій
військовослужбовцям медичних і
провізорської спеціальностей

 

 

 

Перелік
посад і спеціальностей у військово-медичних установах та підрозділах, за якими військовослужбовцям середнього медичного складу може присвоюватись кваліфікаційна категорія і виплачуватись надбавка до грошового утримання

******************************************************************
*   Найменування посад     * Найменування спеціальностей *
*   військовослужбовців     *військовослужбовців середнього*
*     середнього       *    медичного складу   *
*   медичного складу      *               *
******************************************************************
*       1          *       2        *
******************************************************************
 
           Фельдшери та лаборанти
 
 Фельдшер              Фельдшер
 
 Фельдшер-лаборант         Фельдшер-лаборант,
                  лаборант з будь-яких
                  медичних досліджень
 
 Медичний статистик         Медичний статистик
 
 Фельдшер (по переливанню крові)  Фельдшер
 
 Фельдшер - начальник кабінету   Фельдшер
 
 Фельдшер (секретар         Фельдшер
 військово-лікарської комісії)
 
 Фельдшер (радійманіпулятор)    Фельдшер
 
 Фельдшер - начальник медичного   Фельдшер
 пункту, фельдшер медичного пункту
 
 Старша акушерка, акушерка     Акушерка
 
 Старший лаборант, лаборант     Лаборант
 епідеміологічної лабораторії    (фельдшер-лаборант) з
 (відділення, відділу)       бактеріології
 
 Старший лаборант, лаборант     Лаборант
 вірусологічної лабораторії     (фельдшер-лаборант) з
 (відділення, відділу)       бактеріології
 
 Старший лаборант, лаборант     Лаборант
 (лабораторії особливо небезпечних (фельдшер-лаборант) з
 інфекцій)             бактеріології
 
 Старший лаборант, лаборант     Лаборант
 (відділення експертизи та     (фельдшер-лаборант)
 індикації отруйних речовин та   санітарно-гігієнічної
 ракетного палива)         лабораторії
 
 Старший лаборант, лаборант     Лаборант
 (відділення живучості       (фельдшер-лаборант)
 військово-технічних об'єктів)   санітарно-гігієнічної
                  лабораторії
 
 Старший лаборант, лаборант     Лаборант
 (відділення хімічних методів    (фельдшер-лаборант)
 дослідження)            санітарно-гігієнічної
                  лабораторії
 
 Старший лаборант, лаборант     Лаборант
 (відділення фізичних методів    (фельдшер-лаборант)
 дослідження)            санітарно-гігієнічної
                  лабораторії
 
 Старший лаборант, лаборант     Лаборант
 (відділення військово-морської   (фельдшер-лаборант)
 гігієни)              санітарно-гігієнічної
                  лабораторії
 
 Старший лаборант, лаборант     Лаборант
 (виконуючий аналізи з інфекційних (фельдшер-лаборант) з
 та туберкульозних відділень)    бактеріології
 
 Старший лаборант, лаборант     Лаборант
 відділення заготівлі поживних   (фельдшер-лаборант)
 середовищ та розчинів       санітарно-гігієнічної
                  лабораторії, лаборант
                  (фельдшер-лаборант) з
                  бактеріології
 
 Зубний лікар            Зубний лікар
 
 Зубний технік           Зубний технік
 
             Медичні сестри
 
 Головна медична сестра       Будь-яка клінічна
                  спеціальність
 
 Старша медична сестра       Медична сестра
 структурного підрозділу, медична  стаціонару
 сестра - завідуюча структурним   (поліклініки) або
 підрозділом            інша медична
                  спеціальність
                  відповідно до посади
 
 Старша медична сестра, медична   Медична сестра
 сестра госпіталю, клініки,     стаціонару
 медичного відділення, санаторію,
 лазарету та інших стаціонарних
 лікувально-профілактичних
 закладів, де є ліжка для хворих
 
 Старша медична сестра, медична   Медична сестра
 сестра поліклініки, структурних  поліклініки, медична
 підрозділів санаторію та будинку  сестра стаціонару
 відпочинку (крім медичного
 відділення), станції (відділення)
 переливання крові, відділення
 швидкої та невідкладної медичної
 допомоги
 
 Старша медична сестра, медична   Медична сестра
 сестра, що працює в операційній,  стаціонару
 процедурних кабінетах, палатах
 інтенсивної терапії і реанімації
 госпіталів, клінік, лазаретів
 
 Старша медична сестра, медична   Медична сестра з
 сестра фізіотерапевтичного     фізіотерапії
 відділення (кабінету)
 
 Медична сестра з масажу      Медична сестра з
                  масажу
 
 Старша медична сестра, медична   Медична сестра з
 сестра відділення функціональної  функціональної
 діагностики            діагностики
 
 Старша медична сестра, медична   Медична сестра з
 сестра стоматологічного      стоматології
 відділення (кабінету)
 
 Старша медична сестра, медична   Медична сестра з
 сестра з дієтичного харчування   дієтичного харчування
 
 Старша медична сестра, медична   Медична сестра
 сестра-анестезіолог і операційна  стаціонару,
                  операційна медична
                  сестра
 
 Старша медична сестра, медична   Медична сестра
 сестра дитячих дошкільних     дитячої поліклініки,
 установ, шкіл, дитячих       медична сестра
 санаторіїв, дитячих відділень   дитячого стаціонару
 
 Старша медична сестра, медична   Медична сестра
 сестра пологових відділень та   дитячого стаціонару
 палат для новонароджених
 
 Медична сестра (інфекційного    Медична сестра
 ізолятора)             стаціонару
 
 Медична сестра           Медична сестра з
 (водогрязелікувальниці)      фізіотерапії
 
 Інструктор з лікувальної      Медична сестра з
 фізкультури            лікувальної
                  фізкультури
 
           Фармацевтичні працівники
 
 Начальник аптеки медичного пункту Фармацевт
 окремого батальйону
 
 Фармацевт медичного складу     Фармацевт
 
 Начальник сховища медичного майна Фармацевт
 
 Начальник медичного складу     Фармацевт
 окремого медичного батальйону

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток 6
до пункту 12 Інструкції про порядок
присвоєння кваліфікаційних категорій
військовослужбовцям медичних і
провізорської спеціальностей

 

 

 

Вимоги,
які пред'являються до військових лікарів, провізорів та військовослужбовців середнього медичного складу при проведенні атестації на присвоєння кваліфікаційних категорій

1. Військові лікарі і провізори, які атестуються на присвоєння кваліфікаційних категорій, повинні мати високу професійну підготовку зі спеціальності, знати перспективні напрямки розвитку охорони здоров'я і військової медицини, вимоги керівних документів охорони здоров'я військовослужбовців і медичного забезпечення військ (сил) у мирний і воєнний час, принципи, заходи і засоби медичного захисту військ (сил) і населення від уражаючих факторів ядерної, хімічної та біологічної зброї, патогенез, клініку і лікування захворювань, травм і поранень.

2. Військові лікарі і провізори, які претендують на одержання кваліфікаційної категорії, повинні бути підготовлені до виконання функціональних обов'язків у повному обсязі на посаді, яку займають, відповідально ставитися до доручених справ, бути вимогливими до себе і підлеглих, постійно підвищувати свою професійну компетентність і рівень загальної культури, виконувати вимоги присяги лікаря України, знати основи законодавства з питань охорони здоров'я, пропагувати здоровий спосіб життя і дотримуватись його.

При проведенні атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії з конкретної спеціальності, крім перелічених, слід керуватися такими вимогами:

а) до спеціалістів лікувального і діагностичного профілю:

вища кваліфікаційна категорія присвоюється спеціалісту, який підготовлений до виконання у повному обсязі обов'язків на посаді: головного медичного спеціаліста Міністерства оборони України, виду Збройних Сил України, оперативного командування, головного (провідного) спеціаліста, начальника центру, клініки, відділу, відділення Головного військового клінічного госпіталю (санаторію) Міністерства оборони України, центрального і базового госпіталів, госпіталю виду Збройних Сил України, Центральної поліклініки Міністерства оборони України, старшого ординатора Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України, начальника, заступника, помічника, професора, доцента, старшого викладача, старшого ординатора, старшого наукового співробітника кафедри, відділу, клініки, лабораторії військово-медичного закладу освіти та науково-дослідної установи, начальника відділу, відділення, старшого інспектора, інспектора Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України, начальника, заступника начальника, начальника відділення військово-лікарської комісії виду Збройних Сил України, оперативного командування;

перша кваліфікаційна категорія присвоюється спеціалісту, який підготовлений до виконання у повному обсязі обов'язків на посаді: ординатора Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України, старшого ординатора і ординатора центрального і базового, начальника відділення гарнізонного госпіталю, командира медичної роти окремого медичного батальйону, начальника відділення окремого медичного загону, начальника відділення гарнізонної поліклініки, старшого лікаря (лікаря-спеціаліста) медичної служби, викладача, начальника відділення, наукового і молодшого наукового співробітника кафедри, відділу, лабораторії військово-медичного закладу освіти і науково-дослідної установи, інспектора, старшого лікаря-спеціаліста військово-лікарської комісії виду Збройних Сил України, оперативного командування;

друга кваліфікаційна категорія присвоюється спеціалісту, який підготовлений до виконання у повному обсязі обов'язків на посаді: ординатора гарнізонного госпіталю, старшого ординатора окремого медичного загону, командира медичного взводу окремого медичного батальйону, лікаря-спеціаліста гарнізонної поліклініки, медичного пункту, лазарету, лікаря корабля;

б) до спеціалістів медико-профілактичного профілю:

вища кваліфікаційна категорія присвоюється спеціалісту, який підготовлений до виконання в повному обсязі обов'язків на посаді: начальника, заступника начальника (начальника, заступника начальника відділу) санітарно-епідеміологічного управління Міністерства оборони України, начальника, заступника начальника, начальника відділу, лабораторії Центру державного санітарно-епідеміологічного нагляду Збройних Сил України, регіонального і територіального санітарно-епідеміологічних загонів, начальника гарнізонного санітарно-епідеміологічного загону, начальника відділу та його заступника, начальника групи екологічної інспекції, заступника начальника Центральної екологічної лабораторії Міністерства оборони України, начальника, заступника начальника, професора, доцента, старшого викладача, старшого наукового співробітника кафедри, відділу, лабораторії військово-медичного закладу освіти та науково-дослідної установи, начальника групи професійного психологічного відбору учбового центру, військового закладу освіти;

перша кваліфікаційна категорія присвоюється спеціалісту, який підготовлений до виконання в повному обсязі обов'язків на посаді: начальника відділення санітарно-епідеміологічного управління Міністерства оборони України, старшого лікаря-спеціаліста, лікаря-спеціаліста, старшого лікаря-експерта, лікаря-експерта Центру державного санітарно-епідеміологічного нагляду Збройних Сил України, заступника начальника (лікаря-спеціаліста) Центральної екологічної лабораторії Міністерства оборони України, начальника відділення, старшого лікаря-спеціаліста, лікаря-спеціаліста санітарно-епідеміологічного загону виду Збройних Сил України, регіонального і територіального санітарно-епідеміологічного загону, старшого лікаря-спеціаліста гарнізонного санітарно-епідеміологічного загону, викладача, начальника відділення, наукового та молодшого наукового співробітника кафедри, відділу, лабораторії військово-медичного закладу освіти і науково-дослідної установи, офіцера науково-методичної лабораторії, старшого офіцера групи професійного відбору учбового центру, військового закладу освіти;

друга кваліфікаційна категорія присвоюється спеціалісту, який підготовлений до виконання в повному обсязі обов'язків на посаді: лікаря-спеціаліста гарнізонного санітарно-епідеміологічного загону, лікаря-психофізіолога психофізіологічної лабораторії учбового центру, учбового загону, з'єднання;

в) до спеціаліста з організації і управління охороною здоров'я:

вища кваліфікаційна категорія присвоюється спеціалісту, який підготовлений до виконання в повному обсязі обов'язків на посаді: начальника (заступника начальника) управління, начальника (заступника начальника, старшого інспектора, старшого офіцера) відділу, відділення, групи Головного військово-медичного управління Міністерства оборони України, начальника групи (служби), старшого офіцера, старшого інспектора Головної інспекції (контрольно-ревізійного управління) Міністерства оборони України, начальника, заступника начальника (начальника, заступника начальника відділу, відділення) медичної служби виду Збройних Сил України, оперативного командування, начальника, заступника начальника медичної служби об'єднання, начальника, заступника начальника військово-медичної установи (закладу) центрального підпорядкування, начальника, заступника начальника, професора, доцента, старшого викладача, старшого наукового співробітника кафедри, відділу, лабораторії військово-медичного закладу освіти і науково-дослідної установи, начальника, заступника начальника (начальника, заступника начальника, старшого інспектора відділу) центральної військово-лікарської комісії, начальника, заступника начальника (начальника, заступника начальника відділення) військово-лікарської (лікарсько-льотної) комісії виду Збройних Сил України, оперативного командування;

перша кваліфікаційна категорія присвоюється спеціалісту, який підготовлений до виконання в повному обсязі обов'язків на посаді: старшого офіцера відділу (відділення) медичної служби виду Збройних Сил України, оперативного командування, заступника начальника медичної служби об'єднання, начальника медичної служби з'єднання, викладача (начальника відділення, наукового та молодшого наукового співробітника) відділу, кафедри, лабораторії військово-медичного закладу освіти і науково-дослідної установи, начальника медичної служби військово-навчального закладу, начальника (заступника начальника) гарнізонного госпіталю, військового санаторію, командира (начальника) окремого медичного батальйону (окремого медичного загону), начальника гарнізонної поліклініки, заступника начальника відділення, старшого інспектора, старшого лікаря-спеціаліста військово-лікарської (лікарсько-льотної) комісії виду Збройних Сил України, оперативного командування;

друга кваліфікаційна категорія присвоюється спеціалісту, який підготовлений до виконання в повному обсязі обов'язків на посаді начальника медичної служби військової частини, корабля, начальника (лікаря) медичного пункту, лазарету;

г) до провізора-спеціаліста:

вища кваліфікаційна категорія присвоюється спеціалісту, який підготовлений до виконання в повному обсязі обов'язків на посаді: начальника (заступника начальника, старшого інспектора, старшого офіцера, офіцера) управління (відділу, відділення) Головного військово-медичного управління Міністерства оборони України, начальника служби Головного контрольно-ревізійного управління Міністерства оборони України, начальника, заступника начальника, професора, доцента, старшого викладача, старшого наукового співробітника кафедри, відділу, лабораторії військово-медичного закладу освіти і науково-дослідної установи, начальника центрального медичного складу I і II розряду, начальника медичного складу оперативного командування I розряду, начальника, заступника начальника головного військового представництва, заступника начальника центрального медичного складу I розряду, начальника відділу (відділення) медичного постачання медичної служби виду Збройних Сил України, оперативного командування, начальника аптеки Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України, базового (територіального) госпіталю, начальника медичного депо;

перша кваліфікаційна категорія присвоюється спеціалісту, який підготовлений до виконання в повному обсязі обов'язків на посаді: старшого офіцера (офіцера) відділу (відділення) медичного постачання медичної служби виду Збройних Сил України, оперативного командування, начальника, заступника начальника військового представництва, викладача (начальника відділення, наукового та молодшого наукового співробітника) відділу, кафедри, лабораторії військово-медичного закладу освіти та науково-дослідної установи, старшого офіцера з медичного постачання об'єднання, заступника начальника центрального медичного складу II розряду, начальника (заступника, помічника начальника) медичного складу оперативного командування I і II розряду, начальника відділу (відділення) центрального медичного складу оперативного командування I і II розряду, начальника аптеки центральної поліклініки Міністерства оборони України, гарнізонного госпіталю, начальника медичного складу оперативного командування III і IV розряду, медичного складу об'єднання, медичного депо (індекси 57 - 59), начальника відділу медичного постачання управління госпітальної бази (кадру), заступника (помічника) начальника медичного депо, начальника контрольно-аналітичної лабораторії центрального медичного складу, начальника відокремленого відділу зберігання;

друга кваліфікаційна категорія присвоюється спеціалісту, який підготовлений до виконання в повному обсязі обов'язків на посаді: заступника (старшого помічника) начальника відділу центрального медичного складу, начальника медичного відділення медичного складу оперативного командування III і IV розряду, начальника відділення медичного постачання окремого медичного загону, начальника складу медичного майна депо управління госпітальної бази, начальника аптеки окремого медичного батальйону, начальника відділення і старшого офіцера з обліково-оперативної діяльності медичного складу об'єднання.

Вища, перша, друга категорії можуть бути присвоєні лікарям-спеціалістам лікувального, діагностичного, медико-профілактичного профілів, спеціалістам з організації і управління охороною здоров'я, а також провізорам, підготовленим до виконання інших посад, рівноцінних тим, що перелічені в пунктах а), б), в), г) цих вимог.

4. При вирішенні питання про присвоєння кваліфікаційної категорії військовим лікарям, що проходять службу в штатних військово-лікарських комісіях, поліклініках, санаторіях та будинках відпочинку, до них пред'являються вимоги з врахуванням особливостей їх роботи. При цьому кваліфікаційна категорія їм може присвоюватись як зі спеціальностей клінічного профілю, так і зі спеціальності "організація і управління охороною здоров'я".

5. Військові лікарі, що проходять службу в органах управління медичної служби, управліннях військово-медичних закладів та установ, на посадах начальників та командирів (заступників та помічників начальників та командирів), головних і провідних спеціалістів, начальників відділів та відділень (заступників та помічників начальників), старших інспекторів, старших офіцерів, офіцерів, а також начальників поліклінік, що існують на правах відділень, можуть атестуватися за спеціальністю "організація і управління охороною здоров'я" або з будь-якої клінічної (медико-профілактичної) спеціальності. Військові провізори - за спеціальністю "провізор-організатор".

6. До стажу роботи за спеціальністю для атестації на кваліфікаційну категорію зараховується період роботи, навчання на факультеті підготовки військових лікарів, факультеті перепідготовки та підвищення кваліфікації військових лікарів, клінічній ординатурі, ад'юнктурі і докторантурі Української військово-медичної академії (в інтернатурі, клінічній ординатурі, аспірантурі та докторантурі і на циклах спеціалізації при інших вищих медичних закладах освіти), в інтернатурах медичного складу за цією спеціальністю.

Робота в органах управління військово-медичною службою, апараті Міністерства оборони, Кабінету Міністрів, Адміністрації Президента України, військово-медичних частинах та підрозділах, органах охорони здоров'я, в сільських лікарських амбулаторіях, науково-педагогічна діяльність, приватна лікарська діяльність, що підтверджується відповідними лікарськими документами, зараховується до стажу роботи за будь-якою спеціальністю.

7. Військовим лікарям та провізорам-організаторам до стажу роботи за спеціальністю "організація і управління охороною здоров'я" зараховується період навчання в клінічній ординатурі і ад'юнктурі (аспірантурі), докторантурі за будь-якою спеціальністю.

8. Начальники медичних служб військових частин (кораблів), а також військові лікарі, що проходять службу в медичних пунктах військових частин (кораблів) мають право атестуватися за однією з таких спеціальностей: загальна практика - сімейна медицина, терапія, хірургія.

9. Військові лікарі і провізори, які проходять службу на посадах в органах управління військово-медичної служби, в апараті Міністерства оборони, Кабінету Міністрів та Адміністрації Президента України, можуть атестуватися за спеціальністю "організація і управління охороною здоров'я" (провізор-організатор) або за будь-якою іншою медичною (провізорською) спеціальністю.

10. Кваліфікаційні категорії можуть присвоюватися також спеціалістам, які займаються науковою та науково-педагогічною діяльністю у військово-медичних закладах освіти та науково-дослідних установах, кафедрах екстремальної і військової медицини, в інтернатурах медичного складу і допущені встановленим порядком до лікарської (провізорської) діяльності.

11. Військовослужбовці середнього медичного складу, які атестуються, повинні знати в обсязі призначення на військовий час питання організації тактики медичної служби, етіологію і клініку сучасної бойової патології, принципи та засоби медичного захисту особового складу від зброї масового ураження.

12. Інші вимоги, які пред'являються до військовослужбовців середнього медичного складу при проведенні атестації на присвоєння кваліфікаційних категорій, визначаються Положенням про атестацію середніх медичних працівників, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.10.91 N 146, та Положенням про атестацію провізорів і Положенням про атестацію провізорів і Положенням про атестацію фармацевтів, затвердженими наказом Міністра охорони здоров'я України від 31 липня 1998 року N 231, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 серпня 1998 року за N 513/2953, з врахуванням змін та доповнень до цих нормативних документів.

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 18.09.2001 р. N 337)

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток 7
до пункту 16 Інструкції про порядок
присвоєння кваліфікаційних категорій
військовослужбовцям медичних і
провізорської спеціальностей

 

 

 

     ЗАТВЕРДЖУЮ
________________________________________
(Командир (начальник) військової частини,
________________________________________
 закладу, установи, органу управління)
____________________ _________________
              підпис
 "___"__________ 199__ р.

ЗВІТ
про роботу

__________________________________________________________________
   (посада, військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________
 
   з________________________ по _____________________________
       (місяць, рік)         (місяць, рік)

1. Коротка характеристика (до 1 аркуша) військово-медичного підрозділу, установи чи закладу, де проходить службу особа, що атестується:

організаційно-штатна структура (підрозділи);

оснащення медичною технікою та апаратурою.

2. Аналіз (кількісний та якісний) основних показників діяльності лікаря (провізора)-спеціаліста за останні 3 роки:

напрямки діяльності лікаря (провізора)-спеціаліста (лікувально-діагностична, консультативна, профілактична, провізорська і ін. робота);

основні показники діяльності зведені в таблиці, що передбачені офіційними статистичними формами;

аналіз даних таблиці у порівнянні з аналогічними показниками виду Збройних Сил (оперативного командування);

обгрунтований коментар динаміки всіх показників.

3. Організаційно-методична та наукова робота:

розробка керівних та інструктивно-методичних документів;

участь у наукових дослідженнях, раціоналізаторській та винахідницькій роботі;

результати впровадження в практику роботи установи (закладу) нових організаційних форм, ефективних лікувально-діагностичних методів, апаратури, фармацевтичних препаратів.

4. Робота з медичними кадрами.

5. Санітарно-просвітницька робота.

6. Робота з підвищення мобілізаційної і бойової готовності установи, закладу (підрозділу) і підрозділів екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях.

7. Висновок:

висновки про повноту реалізації теоретичних знань та практичних навичок;

бачення перспектив професійної діяльності та її удосконалення з вказівкою конкретних заходів.

_____________ 
 

Опрос