Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке регистрации актов гражданского состояния в Украинской ССР, утвержденную приказом Министерства юстиции от 29.12.84 г. N 22/5

Минюст
Приказ от 19.04.1994 № 15/5
Утратил силу

Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок реєстрації актів громадянського стану в Українській РСР, затвердженої наказом Міністерства юстиції  від 29.12.84 р. N 22/5 

Наказ Міністерства юстиції України
від 19 квітня 1994 року N 15/5 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 квітня 1994 р. за N 82/291

Наказ втратив чинність
 (згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 18 жовтня 2000 року N 52/5)

У зв'язку з прийняттям Законів України "Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР" та "Про органи реєстрації актів громадянського стану", НАКАЗУЮ:

Внести зміни і доповнення до Інструкції про порядок реєстрації актів громадянського стану в Українській РСР, затвердженої наказом Міністерства юстиції від 29.12.84 р. N 22/5 такі зміни і доповнення:

1. У пункті 1:

в абзаці першому слова "усиновлення" та "державних" виключити.

2. Пункт 2 викласти в такій редакції:

"Відповідно до статті 159 Кодексу про шлюб та сім'ю України акти громадянського стану реєструються в районних центрах, районах у містах Києва і Севастополя - відділами реєстрації актів громадянського стану місцевих державних адміністрацій, у містах і в районах міст обласного підпорядкування - відділами реєстрації актів громадянського стану виконавчих комітетів відповідних Рад народних депутатів, а в сільській місцевості і селищах - виконавчими комітетами сільських і селищних Рад народних депутатів".

3. У пункті 3:

в абзаці першому слова "Відділи загсу виконкомів районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів" замінити словами "Районні, районні у містах Києві та Севастополі відділи реєстрації актів громадянського стану районних державних адміністрацій, міські, районні у містах обласного підпорядкування відділи реєстрації актів громадянського стану виконавчих комітетів відповідних Рад народних депутатів";

слово "усиновлення" виключити;

в абзаці першому та другому слова "провадять реєстрацію" замінити словами "реєструють".

4. У пункті 4:

абзац другий виключити.

5. У пункті 5 слова "Союзу РСР" замінити словом "України".

6. Пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

"Керівники та спеціалісти відділів реєстрації актів громадянського стану не можуть перебувати у штаті інших державних або приватних і колективних підприємств та об'єднань громадян, а також безпосередньо займатися підприємницькою, посередницькою та іншою діяльністю, крім викладацької і наукової у вільний від роботи час".

7. Пункт 7 виключити.

8. У пункті 9 другий абзац викласти в такій редакції:

"Якщо заява про реєстрацію народження поступила після закінчення року з дня народження дитини і по досягненні нею 16 років, реєстрація народження провадиться відділом реєстрації актів громадянського стану за місцем проживання дитини у книзі реєстрації поновлених записів актів про народження на загальних підставах як первинна, але після порядкового номера пишеться "реєстрація з пропуском строку". В цих випадках пред'являється довідка лікувальної установи про народження, а також довідка з місця проживання дитини".

9. У пункті 11 абзац другий виключити.

10. У пункті 13 слова "у графі 23" замінити словами "у графі 20".

11. У пункті 14:

в абзаці першому слова "у графі 10" замінити словами "у графі 9";

в абзаці другому слова "завідуючим відділом загсу виконавчого комітету районної, міської, районної у місті Ради народних депутатів," "радянських громадян", "під прапором СРСР" замінити відповідно словами "керівником відділу реєстрації актів громадянського стану", "громадян України", "під прапором України".

12. У пункті 20:

в абзаці другому після слів "в разі смерті матері" доповнити словами "визнання матері недієздатною, позбавлення її батьківських прав";

абзац третій викласти в такій редакції:

"У разі коли мати не перебуває у шлюбі та немає спільної заяви батьків або рішення суду про встановлення батьківства, запис про батька дитини провадиться за прізвищем матері, а ім'я, по батькові за бажанням матері, запис про громадянство і національність батька за громадянством і національністю матері";

в абзаці четвертому слова "Правилами змін, доповнень та виправлень записів актів громадянського стану, затвердженими Міністерством юстиції СРСР" замінити словами "Положенням про порядок зміни, поновлення, анулювання записів актів громадянського стану, порядок і строки зберігання актових книг, затвердженого постановою колегії Міністерства юстиції України від 14.04.93 р. N 6";

доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"При реєстрації народження дитини у громадян, в яких у національній традиції немає звичаю зафіксовувати "по батькові" мають право записувати у свідоцтві про народження дитини лише її прізвище та ім'я".

13. Пункт 22:

в абзаці першому після слів "про це матері та її чоловіка" доповнити словами "і особи, яка визнає себе батьком дитини";

в абзаці другому слова "у графі 23" замінити словами "у графі 20";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Якщо громадянин, який перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, не може особисто з'явитися в орган реєстрації актів громадянського стану для подання такої заяви, то у цьому випадку необхідна його нотаріально засвідчена заява, яка стверджує, що він не являється батьком дитини".

14. У пункті 26 абзац третій виключити.

15. Пункт 28 викласти в такій редакції:

"У відповідності з Положенням про паспорт громадянина України на прохання громадянина до паспорта вносяться відомості про дітей, які народилися у них: прізвище, ім'я, по батькові, дата і рік народження. Записи цих відомостей провадяться органами реєстрації актів громадянського стану".

16. Пункт 29 викласти в такій редакції:

"Відомості про дітей, які народилися від шлюбу громадян України з іноземними громадянами, вносяться на прохання одного з батьків у документ громадянина України".

17. У пункті 37 слово "райміськвиконкому" виключити.

18. У пункті 38:

в абзаці першому слова "у графі 23" замінити словами "у графі 20";

речення "Ім'я, по батькові і національність батька записуються за вказівкою матері" викласти у такій редакції "Ім'я, по батькові, за вказівкою матері, а національність та громадянство батька за громадянством та національністю матері";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Всі зміни, внесені у запис акта про народження, завіряються печаткою та підписом начальника відділу реєстрації актів громадянського стану".

19. У пункті 39 слова "у графі 23" завідуючого відділом загсу виконкому районного, міського, районного в місті Ради народних депутатів" замінити словами "у графі 20" керівником відділу реєстрації актів громадянського стану".

20. У пункті 42 після слів "чи виявлення трупа" доповнити словами "або за місцем поховання".

21. У пункті 44 після слів "чи виявлення трупа" доповнити словами "а в разі неможливості одержання довідки медичної установи або висновку судово-медичної експертизи чи прокурора - не пізніше п'яти діб".

22. У пункті 45:

в абзаці першому слова "виконкому районної, міської, районної у місті Ради народних депутатів" замінити словами "районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, а також відділами реєстрацій актів громадянського стану міських (міст обласного підпорядкування) і районних у містах Рад народних депутатів".

23. Пункт 47 викласти в такій редакції:

"Реєстрація смерті військовослужбовців та військових будівельників, які загинули в період проходження військової служби у мирний час, провадиться відділами реєстрації актів громадянського стану з вказівкою у актовому запису та у свідоцтві про смерть про те, що смерть настала в період проходження військової служби, якщо відповідний запис є у графі "причина смерті" лікарського свідоцтва про смерть, виданого лікувальною установою".

24. У пункті 49:

в абзаці першому слова "виконкому районної, міської, районної у місті Ради народних депутатів" замінити словами "районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, а також відділами реєстрації актів громадянського стану міських (міст обласного підпорядкування) і районних у містах Рад народних депутатів";

доповнити пункт абзацом другим такого змісту:

"Реєстрація смерті осіб, які були репресовані за рішенням несудових та судових органів, незалежно від часу її настання, провадиться відділами реєстрації актів громадянського стану в книгах поновлених актових записів про смерть за поточний рік на підставі повідомлення державного архіву".

В актовому запису графи "причина смерті" та "місце смерті" заповнюються відповідно до повідомлення. Якщо причина та місце смерті невідомі, то у відповідній графі записується "не встановлено".

25. У пункті 50:

в абзаці другому слова "з Правилами змін, доповнень та виправлень записів актів громадянського стану, затвердженими Міністерством юстиції СРСР" замінити словами "з Положенням про порядок зміни, поновлення, анулювання записів актів громадянського стану, порядок і строки зберігання актових книг, затвердженим постановою колегії Міністерства юстиції України від 14.04.93 р. N 6".

26. У пункті 55 абзац другий виключити.

27. Пункт 58 викласти в такій редакції:

"Прийом заяв на реєстрацію шлюбу громадян України, які мають загальногромадянські закордонні або службові паспорти, провадиться на загальних умовах, але цими особами обов'язково повинна бути пред'явлена довідка про сімейний стан, видана компетентним органом". 

28. У пункті 59 слова "паспорт моряка", "паспорт громадянина СРСР" замінити словами "посвідчення особи моряка", "паспорт громадянина України".

29. У пункті 60:

в абзаці першому слова "в СРСР радянських громадян", "радянськими" замінити словами "в Україні громадян України", "державними";

в абзаці другому слова "у консульській установі СРСР" замінити словами "консульською установою або дипломатичним представництвом України".

30. У пункті 61:

слова "в СРСР радянських громадян", "громадянина СРСР" замінити словами "в Україні громадян України", "громадянина України".

31. Пункт 63 виключити.

32. У пункті 64:

абзац другий викласти в такій редакції: "В окремих випадках цей строк може бути скорочений органом реєстрації актів громадянського стану."

33. Пункт 67 викласти в такій редакції:

"Якщо громадяни, які бажають одружитися, не можуть з'явитися з поважних причин у відділ реєстрації актів громадянського стану в установлений їм день, строк реєстрації шлюбу за їх проханням переноситься на інший день згідно з їх бажанням, про що робиться відмітка на заяві та в журналі обліку заяв.

В цих випадках строк перенесення реєстрації шлюбу не може перевищувати одного року з дня подання заяви."

34. У пункті 70:

абзац другий викласти а такій редакції:

"У цих випадках при реєстрації шлюбу у графі N 13 "Для відміток" актового запису про шлюб вказується якою райдержадміністрацією чи райміськвиконкомом винесено дане розпорядження або рішення, його номер та дата. Це розпорядження (рішення) вноситься відповідною райдержадміністрацією (райміськвиконкомом) за місцем знаходження органу реєстрації актів громадянського стану, де буде проведена реєстрація даного шлюбу або за місцем проживання осіб, які не досягли шлюбного віку".

35. У пункті 71:

в абзаці першому після слів "народних депутатів" доповнити словами "та районної, районів міст Києва і Севастополя державної адміністрації".

36. У пункті 79 після слів "органи загсу" доповнити словом "України".

37. У пункті 82 після слів "у відділ загса" доповнити словом "України", а також доповнити абзацом другим такого змісту:

"У випадках коли один з подружжя згідно з рішенням суду зареєстрував розірвання шлюбу, а інший з поважних причин не може особисто з'явитися у відділ реєстрації актів громадянського стану для його реєстрації, доповнення актового запису може бути проведено по нотаріально посвідченій довіреності на загальних умовах".

38. У пункті 86:

в абзаці другому слово "трьох" замінити словом "одного";

в абзаці третьому слова "трьохмісячного", "третього" замінити словами "місячного", "наступного".

39. У пункті 87:

в абзаці другому слова "завідуючий відділом загсу" замінити словами "керівник відділу реєстрації актів громадянського стану".

40. Пункт 91 викласти в такій редакції:

"Якщо подружжя з поважних причин не може з'явитися у відділ реєстрації актів громадянського стану для реєстрації розірвання шлюбу в установлений для них день, строк реєстрації за їх проханням може бути перенесений на інший день, про що робиться відмітка на заяві та в журналі обліку заяв.

В цих випадках строк перенесення реєстрації розірвання шлюбу не може перевищувати одного року з дня подання заяви".

41. Пункт 92, 93 виключити.

42. У пункті 98 в абзаці першому слово "трьох" замінити словом "одного".

У пункті 103:

абзац перший після слів "райвиконкому (міськвиконкому)" доповнити словами "райдержадміністрації (міськдержадміністрації)."

Розділ VI - виключити.

43. У пункті 116:

після слів "одного з батьків" доповнити словами "або за місцем реєстрації народження дитини".

44. У пункті 119:

в абзаці другому слова "у графі 19" замінити словами "у графі 18".

45. У пункті 120:

в абзаці другому після слів "в іншому органі загсу" доповнити словом "України".

46. У пункті 123:

абзац третій викласти у такій редакції:

"Якщо у судовому рішенні відсутні відомості про національність та громадянство батька графи N 11, 12 запису акта "Національність" і "Громадянство" заповнюються згідно з графами N 14, 15 запису акта про народження, про що робиться відмітка у графі 18 запису акта про встановлення батьківства. Місце постійного проживання вказується зі слів заявника. Надалі зміни запису про національність батька дитини можливі лише у порядку, встановленому Положенням про порядок зміни, поновлення, анулювання записів актів громадянського стану, порядок і строки зберігання актових книг, затвердженим постановою колегії Міністерства юстиції України від 14.04.93 р. N 6".

У пункті 130:

в абзаці другому слова "у графі 19" замінити словами "у графі 18".

47. У пункті 125:

в абзаці третьому після слів "в іншому органі загсу" доповнити словом "України".

48. У пункті 133:

слова "Положенням про порядок розгляду клопотань про переміну громадян СРСР прізвищ, імен, по батькові, затвердженим постановою Ради Міністрів СРСР від 20.08.71 р. N 587" замінити словами "Положенням про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ, імен, по батькові", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.93 р. N 233.

49. Пункт 134 викласти у такій редакції:

"При задоволенні клопотання заявникові роз'яснюється, що він повинен у тримісячний термін зареєструвати переміну прізвища, імені, по батькові.

У разі порушення цього терміну без поважних причин дозвіл на переміну прізвища, імені, по батькові втрачає силу. Повторне клопотання може бути розглянуто лише через рік".

50. Пункт 135 виключити.

51. Пункт 140 викласти у такій редакції:

"Повторні свідоцтва видаються відділами реєстрації актів громадянського стану виконавчих комітетів міських (міст обласного підпорядкування), районних у містах Рад народних депутатів, відділами реєстрації актів громадянського стану Міністерства юстиції Республіки Крим, управлінь юстиції, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій на підставі записів у книгах реєстрації актів громадянського стану або метричних книгах за заявами громадян. На свідоцтвах, що видаються повторно, проставляється штамп "Повторне".

52. У пункті 147:

абзац другий викласти в такій редакції:

"На письмові запити громадян про видачу повторних свідоцтв відповідь повинна надсилатись протягом 15 днів. На іногородні запити повторні свідоцтва висилаються у відділ реєстрації актів громадянського стану України за місцем проживання заявника, про що доводиться до його відома. На заявах громадян зазначаються найменування відділу реєстрації актів громадянського стану, куди вислано свідоцтво, дата надіслання, а також номер і серія свідоцтва".

53. Пункт 150 викласти в такій редакції:

"У випадку відсутності запису акта у відділі реєстрації актів громадянського стану районної, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчого комітету міської (міст обласного підпорядкування) і районної у місті Ради народних депутатів, заява про видачу повторного свідоцтва надсилається для виконання у відповідний відділ реєстрації актів громадянського стану Міністерства юстиції Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Якщо запис акта також відсутній у відділі реєстрації актів громадянського стану Міністерства юстиції Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, то заявникові видається або висилається довідка про відсутність запису акта громадянського стану".

54. Пункт 153 викласти в такій редакції:

"Повторні свідоцтва громадянам, у відношенні яких реєстрація актів громадянського стану провадилась в консульській установі або дипломатичному представництві України за кордоном видаються відділом реєстрації актів громадянського стану управління юстиції Київської міської та Київської обласної державних адміністрацій".

55. Пункт 154 викласти в такій редакції:

"На запити Міністерства закордонних справ України про видачу повторних свідоцтв для відправки за кордон відповідь дають відділи реєстрації актів громадянського стану Міністерства юстиції Республіки Крим, управлінь юстиції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій".

56. Пункт 155 викласти в такій редакції:

"Повторні свідоцтва громадянам видаються по нотаріально посвідченій довіреності".

57. У пункті 156 абзац перший викласти в такій редакції:

"Копії записів актів громадянського стану висилаються тільки на запити відділів реєстрації актів громадянського стану України, органів прокуратури, суду, нотаріату, Служби безпеки України, внутрішніх справ, Міністерства юстиції України".

58. Пункти з 157 по 164 виключити.

59. У назві і тексті Інструкції слова "Української РСР" замінити словом "України".

60. У тексті Інструкції слова "відділи загсу", "органи загсу" замінити словами "відділи реєстрації актів громадянського стану", "органи реєстрації актів громадянського стану", слова "органи соціального забезпечення" словами "відділи соціального захисту населення".

 

Міністр

В. В. Онопенко

Опрос