Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок составления декларации о прибыли предприятия

Государственная налоговая администрация
Приказ от 13.07.1998 № 340
Утратил силу

Про внесення змін до Порядку складання декларації про прибуток підприємства

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 13 липня 1998 року N 340

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 липня 1998 р. за N 459/2899

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державної податкової адміністрації України
 від 8 липня 1997 року N 214
згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
 від 16 вересня 2008 року N 596)

Відповідно до Закону України від 10 лютого 1998 року N 102/98-ВР "Про внесення змін до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", Закону України від 10 лютого 1998 року N 98/98-ВР "Про внесення змін до статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Порядку складання декларації про прибуток підприємства, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 8 липня 1997 року N 214 (в редакції наказу від 21 січня 1998 року N 37, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 лютого 1998 року за N 94/2534):

1.1. Викласти абзац "е" підпункту 7.1.2 зазначеного Порядку у такій редакції:

"е) нарахований до сплати податок на прибуток у межах сум, відображених у рядках 41.4 або 41.5, зменшується на вартість торгових патентів, придбаних платником податку згідно із Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", яка відображається у рядку 42.7 додатка "П".

1.2. Внести зміни до Декларації про прибуток підприємства, виклавши її у новій редакції (додається).

1.3. Внести зміни до додатка "П" до Декларації про прибуток підприємства:

1.3.1. Викласти назву додатка "П" до Декларації про прибуток підприємства у такій редакції:

"Податкове зобов'язання платника податку до місцевого бюджету";

1.3.2. Викласти рядок 42.7 додатка "П" у такій редакції:

"Вартість придбаних торгових патентів".

1.4. Доповнити Декларацію про прибуток підприємства новим додатком "П-1" (додається).

2. Начальнику Головного управління прямих податків Фурману А. П. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Начальнику управління справами Коваленку В. В. у триденний термін від дня реєстрації цього наказу у Міністерстві юстиції України забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної податкової адміністрації України Оперенка Г. М. 

 

 

Голова

М. Я. Азаров

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток
до Порядку складання
декларації про прибуток
підприємства

Декларація про прибуток підприємства

**********************************************************************
*Назва підприємства          *Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ *
*___________________________________ *************************   *
*                   *************************   *
*                   ********************************
*___________________________________ *Форма власності (КФП)     *
*                   *******            *
*                   *******            *
**********************************************************************
*____________________________________ *Підпорядкованість       *
*   (адреса, телефон платника)   ****************        *
*                   ****************        *
**********************************************************************
*Податковий період 199_ року      ***квартал ***півріччя    *
*                   ***    ***        *
*                   ***9 місяців ***рік      *
*                   ***     ***       *
**********************************************************************
*Декларація подається до                       *
*Державної податкової адміністрації в______________________________ *
**********************************************************************
 
                     Відмітка про одержання
                     Декларації
                         ********************
                         *         *
                         *         *
                         *         *
                         *         *
                         *(дата, штамп ДПА) *
                         ********************
 Одиниця виміру: в тис. грн. з одним десятковим знаком
*******************************************************************
*    *     Показники     * Код *  За  *Наростаючим *
*    *              *рядка *звітний *підсумком з *
*    *              *   *квартал * початку  *
*    *              *   *    * звітного *
*    *              *   *    *  року  *
*    ***********************************************************
*    *       1       * 2  *  3  *   4   *
*******************************************************************
*1   *Доходи від продажу товарів * 1  *    *      *
*    *(робіт,           *   *    *      *
*    *послуг) (додаток А, рядок  *   *    *      *
*    *1.7)            *   *    *      *
*******************************************************************
*2   *Доходи від операцій з    * 2  *    *      *
*    *цінними паперами,      *   *    *      *
*    *валютними цінностями та   *   *    *      *
*    *борговими          *   *    *      *
*    *зобов'язаннями (додаток Б, *   *    *      *
*    *рядок 2.12)         *   *    *      *
*******************************************************************
*3   *Доходи від операцій з    * 3  *    *      *
*    *основними фондами,     *   *    *      *
*    *нематеріальними активами та *   *    *      *
*    *капітальний         *   *    *      *
*    *доход, пов'язаний з     *   *    *      *
*    *видобутком корисних     *   *    *      *
*    *копалин (додаток В, рядок  *   *    *      *
*    *3.7)            *   *    *      *
*******************************************************************
*4   *Доходи у вигляді      * 4  *    *      *
*    *безповоротної фінансової  *   *    *      *
*    *допомоги та безоплатно   *   *    *      *
*    *наданих товарів       *   *    *      *
*    *(додаток Г, рядок 4.8)   *   *    *      *
*******************************************************************
*5   *Доходи від врегулювання   * 5  *    *      *
*    *сумнівної або        *   *    *      *
*    *безнадійної заборгованості *   *    *      *
*    *(додаток Д,         *   *    *      *
*    *рядок 5.13)         *   *    *      *
*******************************************************************
*6   *Доходи від здійснення    * 6  *    *      *
*    *операцій          *   *    *      *
*    *лізингу (оренди)      *   *    *      *
*******************************************************************
*7   *Доходи у вигляді пасивного * 7  *    *      *
*    *прибутку,          *   *    *      *
*    *одержані за межами митної  *   *    *      *
*    *території          *   *    *      *
*    *України з урахуванням    *   *    *      *
*    *сплаченого податку     *   *    *      *
*******************************************************************
*8   *Інші види доходів, що    * 8  *    *      *
*    *входять до         *   *    *      *
*    *складу об'єкта       *   *    *      *
*    *оподаткування        *   *    *      *
*    *(додаток Е, рядок 8.14)   *   *    *      *
*******************************************************************
*9   *Сукупний валовий доход   * 9  *    *      *
*    *(сума рядків з 1 по 8)   *   *    *      *
*******************************************************************
*10   *Доходи, які за своїм    * 10 *    *      *
*    *змістом підлягають     *   *    *      *
*    *виключенню зі складу    *   *    *      *
*    *валових доходів       *   *    *      *
*    *з метою оподаткування    *   *    *      *
*    *(додаток Є, рядок 10.9)   *   *    *      *
*******************************************************************
*11   *Скоригований валовий доход * 11 *    *      *
*    *(рядок 9 - рядок 10)    *   *    *      *
*******************************************************************
*12   *Витрати, пов'язані з    *   *    *      *
*    *підготовкою, організацією, *   *    *      *
*    *веденням виробництва,    *   *    *      *
*    *продажем продукції     *   *    *      *
*    *(робіт, послуг) (додаток Ж) *   *    *      *
*******************************************************************
*12.1  *витрати, пов'язані з    * 12 *    *      *
*    *придбанням матеріальних   *   *    *      *
*    *активів, виконанням робіт, *   *    *      *
*    *наданням послуг       *   *    *      *
*    *для їх подальшого      *   *    *      *
*    *використання у власній   *   *    *      *
*    *господарській діяльності  *   *    *      *
*    *(сума рядків        *   *    *      *
*    *з 1 по 3, з 5 по 7, з 9 по *   *    *      *
*    *13 додатка Ж)        *   *    *      *
*******************************************************************
*12.2  *Приріст (убуток) балансової * 13 *    *      *
*    *вартості          *   *    *      *
*    *інвентарних запасів     *   *    *      *
*    *покупних товарів,      *   *    *      *
*    *матеріалів, сировини,    *   *    *      *
*    *комплектуючих        *   *    *      *
*    *виробів та напівфабрикатів *   *    *      *
*    *на складах,         *   *    *      *
*    *у незавершеному виробництві *   *    *      *
*    *та             *   *    *      *
*    *залишках готової продукції: *   *    *      *
*    *зі знаком          *   *    *      *
*    *мінус, якщо різниця має   *   *    *      *
*    *позитивне значення     *   *    *      *
*    *(додаток Л, сума рядків з  *   *    *      *
*    *33.1 по 33.3) та      *   *    *      *
*    *зі знаком плюс, якщо    *   *    *      *
*    *різниця має від'ємне    *   *    *      *
*    *значення (додаток Ж, сума  *   *    *      *
*    *рядків 4, 8, 14)      *   *    *      *
*******************************************************************
*12.3  *витрати на оплату праці,  * 14 *    *      *
*    *включаючи внески      *   *    *      *
*    *на соціальні заходи     *   *    *      *
*    *(соціальне пенсійне     *   *    *      *
*    *страхування та додаткове  *   *    *      *
*    *пенсійне          *   *    *      *
*    *забезпечення) (додаток Ж,  *   *    *      *
*    *сума            *   *    *      *
*    *рядків 15, 16, 17)     *   *    *      *
*******************************************************************
*12.4  *сума коштів або вартість  * 15 *    *      *
*    *майна, добровільно     *   *    *      *
*    *перерахованих до Державного *   *    *      *
*    *бюджету           *   *    *      *
*    *України або бюджетів    *   *    *      *
*    *територіальних громад,   *   *    *      *
*    *до неприбуткових      *   *    *      *
*    *організацій, але не     *   *    *      *
*    *більше ніж чотири відсотки *   *    *      *
*    *оподатковуваного      *   *    *      *
*    *прибутку попереднього    *   *    *      *
*    *звітного періоду      *   *    *      *
*******************************************************************
*12.5  *сума коштів, перерахованих * 16 *    *      *
*    *підприємствами       *   *    *      *
*    *всеукраїнських об'єднань  *   *    *      *
*    *осіб, які постраждали    *   *    *      *
*    *внаслідок Чорнобильської  *   *    *      *
*    *катастрофи, цим       *   *    *      *
*    *об'єднанням, але не більше *   *    *      *
*    *ніж 10 відсотків      *   *    *      *
*    *оподатковуваного прибутку  *   *    *      *
*    *попереднього        *   *    *      *
*    *звітного періоду      *   *    *      *
*******************************************************************
*12.6  *сума безнадійної      * 17 *    *      *
*    *заборгованості у частині,  *   *    *      *
*    *що не була віднесена на   *   *    *      *
*    *валові витрати,       *   *    *      *
*    *у разі, коли відповідні   *   *    *      *
*    *заходи щодо стягнення    *   *    *      *
*    *таких боргів не призвели до *   *    *      *
*    *позитивного         *   *    *      *
*    *наслідку, а також      *   *    *      *
*    *заборгованості, стосовно  *   *    *      *
*    *якої закінчився строк    *   *    *      *
*    *позовної давності      *   *    *      *
*******************************************************************
*12.7  *сума податку на додану   * 18 *    *      *
*    *вартість (визначається   *   *    *      *
*    *відповідно до підпункту   *   *    *      *
*    *5.3.3 Закону),       *   *    *      *
*    *сплачена у складі ціни   *   *    *      *
*    *придбання товарів      *   *    *      *
*    *(робіт, послуг)       *   *    *      *
*    *підприємств, які не     *   *    *      *
*    *зареєстровані як платники  *   *    *      *
*    *податків на         *   *    *      *
*    *додану вартість       *   *    *      *
*******************************************************************
*12.8  *сума внесених (нарахованих) * 19 *    *      *
*    *податків,          *   *    *      *
*    *зборів, обов'язкових    *   *    *      *
*    *платежів          *   *    *      *
*******************************************************************
*12.9  *проведення рекламних    *   *    *      *
*    *заходів:          *   *    *      *
*******************************************************************
*12.9.1 *стосовно товарів (робіт,  * 20 *    *      *
*    *послуг), що         *   *    *      *
*    *продаються (надаються)   *   *    *      *
*    *платником          *   *    *      *
*    *податку           *   *    *      *
*******************************************************************
*12.9.2 *з організації прийомів,   * 21 *    *      *
*    *урочистостей,        *   *    *      *
*    *презентацій і свят,     *   *    *      *
*    *придбання і         *   *    *      *
*    *розповсюдження подарунків, *   *    *      *
*    *включаючи          *   *    *      *
*    *безоплатну роздачу зразків *   *    *      *
*    *товарів або         *   *    *      *
*    *безоплатне надання послуг  *   *    *      *
*    *(виконання         *   *    *      *
*    *робіт) з метою реклами, але *   *    *      *
*    *не більше          *   *    *      *
*    *двох відсотків       *   *    *      *
*    *оподатковуваного прибутку  *   *    *      *
*    *за попередній звітний    *   *    *      *
*    *(податковий)        *   *    *      *
*    *квартал           *   *    *      *
*******************************************************************
*12.10 *витрати на утримання та   * 22 *    *      *
*    *експлуатацію        *   *    *      *
*    *об'єктів соціальної     *   *    *      *
*    *інфраструктури       *   *    *      *
*******************************************************************
*12.11 *коригування сум витрат, не * 23 *    *      *
*    *віднесених до        *   *    *      *
*    *складу валових витрат або  *   *    *      *
*    *не врахованих        *   *    *      *
*    *в минулих звітних періодах *   *    *      *
*******************************************************************
*12.12 *витрати, пов'язані з    * 24 *    *      *
*    *поліпшенням         *   *    *      *
*    *основних фондів       *   *    *      *
*******************************************************************
*12.13 *витрати за лізинговими   * 25 *    *      *
*    *(орендними) операціями   *   *    *      *
*******************************************************************
*12.14 *сума коштів, внесених до  * 26 *    *      *
*    *страхових          *   *    *      *
*    *резервів небанківськими   *   *    *      *
*    *фінансовими         *   *    *      *
*    *установами         *   *    *      *
*******************************************************************
*12.15 *витрати, пов'язані з    * 27 *    *      *
*    *нарахуванням (сплатою)   *   *    *      *
*    *процентів за борговими   *   *    *      *
*    *зобов'язаннями в      *   *    *      *
*    *зв'язку з веденням     *   *    *      *
*    *господарської діяльності  *   *    *      *
*    *(додаток З, сума рядків з  *   *    *      *
*    *29.6 по 29.8)        *   *    *      *
*******************************************************************
*12.16 *інші витрати, пов'язані з  * 28 *    *      *
*    *підготовкою,        *   *    *      *
*    *організацією, веденням   *   *    *      *
*    *виробництва,        *   *    *      *
*    *продажем продукції (робіт, *   *    *      *
*    *послуг)           *   *    *      *
*    *(додаток Ж, рядок 18)    *   *    *      *
*******************************************************************
*13   *Витрати по операціях з   * 29 *    *      *
*    *борговими          *   *    *      *
*    *зобов'язаннями та валютними *   *    *      *
*    *цінностями         *   *    *      *
*    *(рядок 29.13 додатка З -  *   *    *      *
*    *рядок 27 декларації)    *   *    *      *
*******************************************************************
*14   *Витрати по операціях з   * 30 *    *      *
*    *основними          *   *    *      *
*    *фондами та нематеріальними *   *    *      *
*    *активами          *   *    *      *
*    *(додаток І, рядок 30.8)   *   *    *      *
*******************************************************************
*15   *Витрати по інших операціях * 31 *    *      *
*    *(додаток К, рядок 31.6)   *   *    *      *
*******************************************************************
*16   *Загальна сума валових    * 32 *    *      *
*    *витрат (сума        *   *    *      *
*    *рядків з 14 по 31 + рядок  *   *    *      *
*    *12 +- рядок 13)       *   *    *      *
*******************************************************************
*17   *Витрати, які за своїм    * 33 *    *      *
*    *змістом підлягають     *   *    *      *
*    *виключенню зі складу    *   *    *      *
*    *валових витрат з      *   *    *      *
*    *метою оподаткування     *   *    *      *
*    *(додаток Л, сума      *   *    *      *
*    *рядків з 33.4 по 33.6)   *   *    *      *
*******************************************************************
*18   *Амортизаційні відрахування * 34 *    *      *
*    *(додаток М, рядок 34.6)   *   *    *      *
*******************************************************************
*19   *Амортизаційні відрахування, * 35 *    *      *
*    *які за своїм        *   *    *      *
*    *змістом підлягають     *   *    *      *
*    *зменшенню з метою      *   *    *      *
*    *оподаткування (додаток Н,  *   *    *      *
*    *рядок 35.5)         *   *    *      *
*******************************************************************
*20   *Оподатковуваний прибуток,  * 36 *    *      *
*    *що підлягає         *   *    *      *
*    *оподаткуванню за ставкою 30 *   *    *      *
*    *відсотків до        *   *    *      *
*    *перенесення збитків на   *   *    *      *
*    *наступні податкові     *   *    *      *
*    *квартали (рядок 11 - рядок *   *    *      *
*    *32 + рядок 33        *   *    *      *
*    *- рядок 34 + рядок 35 -   *   *    *      *
*    *рядок 36.3 додатка О)    *   *    *      *
*******************************************************************
*21   *Прибуток, одержаний за   *36.1 *    *      *
*    *рахунок зміни        *   *    *      *
*    *понижуючого коефіцієнта з  *   *    *      *
*    *0,7 до 0,6         *   *    *      *
*    *(додаток П-1, рядок 43.3)  *   *    *      *
*******************************************************************
*22   *Податок на прибуток,    * 36.2 *    *      *
*    *одержаний за        *   *    *      *
*    *рахунок зниження      *   *    *      *
*    *амортизації, що       *   *    *      *
*    *підлягає перерахуванню до  *   *    *      *
*    *Державного         *   *    *      *
*    *бюджету (рядок 36.1 х 0,30) *   *    *      *
*    *(додаток П-1, рядок 43.4)  *   *    *      *
*******************************************************************
*23   *Оподатковуваний прибуток з * 36.3 *    *      *
*    *урахуванням         *   *    *      *
*    *частини прибутку,      *   *    *      *
*    *одержаного за рахунок    *   *    *      *
*    *зміни понижуючого      *   *    *      *
*    *коефіцієнта з 0,7 до 0,6  *   *    *      *
*    *(рядок 36 - 36.1)      *   *    *      *
*******************************************************************
*24   *Прибуток, що підлягає    * 37 *    *      *
*    *оподаткуванню за ставкою 15 *   *    *      *
*    *відсотків (додаток О, рядок *   *    *      *
*    *36.3)            *   *    *      *
*******************************************************************
*25   *Від'ємне значення об'єкта  * 38 *    *      *
*    *оподаткування,       *   *    *      *
*    *отримане за результатами  *   *    *      *
*    *попереднього        *   *    *      *
*    *податкового кварталу,    *   *    *      *
*    *перенесене на        *   *    *      *
*    *наступні податкові квартали *   *    *      *
*******************************************************************
*26   *Оподатковуваний прибуток з * 39 *    *      *
*    *урахуванням         *   *    *      *
*    *від'ємного значення об'єкта *   *    *      *
*    *оподаткування,       *   *    *      *
*    *отриманого за результатами *   *    *      *
*    *попереднього        *   *    *      *
*    *звітного кварталу і     *   *    *      *
*    *перенесеного на наступні  *   *    *      *
*    *податкові квартали, якщо  *   *    *      *
*    *алгебраїчна сума      *   *    *      *
*    *рядків 36.3 та 38 має    *   *    *      *
*    *позитивне значення     *   *    *      *
*******************************************************************
*27   *Від'ємне значення об'єкта  * 40 *    *      *
*    *оподаткування,       *   *    *      *
*    *що переноситься на наступні *   *    *      *
*    *податкові          *   *    *      *
*    *квартали, якщо алгебраїчна *   *    *      *
*    *сума рядків         *   *    *      *
*    *36.3 та 38 має від'ємне   *   *    *      *
*    *значення          *   *    *      *
*******************************************************************
*28   *Податкове зобов'язання   * 41 *    *      *
*    *(додаток П, рядок 41.4)   *   *    *      *
*******************************************************************
*29   *Нарахований податок     * 42 *    *      *
*    *зменшується         *   *    *      *
*    *(додаток П, рядок 42)    *   *    *      *
*******************************************************************
*30   *Сума податку, що підлягає  * 43 *    *      *
*    *нарахуванню за       *   *    *      *
*    *особовим рахунком платника *   *    *      *
*    *(додаток П, рядок 43)    *   *    *      *
*******************************************************************
*31   *Сума податку, що підлягає  * 44 *    *      *
*    *зменшенню          *   *    *      *
*    *за особовим рахунком    *   *    *      *
*    *платника          *   *    *      *
*    *(додаток П, рядок 44)    *   *    *      *
*******************************************************************
*32   *Залишок суми податку на   * 45 *    *      *
*    *дивіденди, що        *   *    *      *
*    *підлягає перенесенню на   *   *    *      *
*    *наступні          *   *    *      *
*    *податкові періоди      *   *    *      *
*    *(додаток П, рядок 45)    *   *    *      *
*******************************************************************
*33   *Зобов'язання платника щодо * 46 *    *      *
*    *утримання та        *   *    *      *
*    *перерахування до бюджету  *   *    *      *
*    *податків з         *   *    *      *
*    *доходів у джерела їх    *   *    *      *
*    *виплати за рахунок     *   *    *      *
*    *таких виплат (додаток Р,  *   *    *      *
*    *рядок 46.7)         *   *    *      *
*******************************************************************
 
   Довідково:  витрати,  понесені  платником від проведення
товарообмінних (бартерних) операцій, які відображено в рядку 12
Декларації (з графи 9 додатка С) __________ тис. грн.
 
 
 Дата подання декларації "___"___________199_ р. Наведена інформація
                         є вірною.
                         
 Керівник підприємства_____________________
            (підпис, прізвище)        М.П.
                         
 Головний бухгалтер_______________________
            (підпис, прізвище)    
 
 
*******************************************************************
*Проведення  нарахованого  податку  на  прибуток  до    *
*Державного бюджету по особовому рахунку платника податку:    *
*                                 *
*Сума:_____________________ тис. грн.___________________ тис. грн.*
*  (донараховано, додаток П-1,  (зменшено, додаток П-1,    *
*    рядок 43.6)           рядок 43.7)       *
*                                 *
*Дата "___"____________199 р. Службова особа ДПА__________________*
*******************************************************************
 
*******************************************************************
*Проведення нарахованого податку на прибуток до місцевого    *
*бюджету по особовому рахунку платника податку:          *
*                                 *
*Сума:_____________________ тис. грн.___________________ тис. грн.*
*  (донараховано, додаток П-1,  (зменшено, додаток П-1,    *
*    рядок 43.6)           рядок 43.7)       *
*                                 *
*Дата "___"____________199 р. Службова особа ДПА__________________*
*******************************************************************
 

Додаток П-1

*******************************************************************
*                                 *
*Назва підприємства_____________________________________________ *
*                ************************     *
*Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ************************     *
*******************************************************************
 

Податкове зобов'язання платника податку
до Державного бюджету

*******************************************************************
*   *  Показники   *  Код  *  За   *  Наростаючим  *
*   *          * рядка * звітний *  підсумком з  *
*   *          *     * квартал *   початку   *
*   *          *     *      *  звітного   *
*   *          *     *      *   року    *
*   *************************************************************
*   *    1     *  2  *   3   *    4    *
*******************************************************************
*1  *Сума фактично   * 43.1  *      *         *
*   *нарахованих    *     *      *         *
*   *амортизаційних   *     *      *         *
*   *відрахувань при  *     *      *         *
*   *застосуванні    *     *      *         *
*   *понижуючого    *     *      *         *
*   *коефіцієнта 0,6  *     *      *         *
*   *(додаток М,    *     *      *         *
*   *сума рядків 34.1  *     *      *         *
*   *+ 34.2 + 34.3)   *     *      *         *
*******************************************************************
*2  *Сума        * 43.2  *      *         *
*   *амортизаційних   *     *      *         *
*   *відрахувань із   *     *      *         *
*   *застосуванням   *     *      *         *
*   *понижуючого    *     *      *         *
*   *коефіцієнта    *     *      *         *
*   *0,7 (рядок 43.1 : *     *      *         *
*   *6 х 7)       *     *      *         *
*******************************************************************
*3  *Прибуток,     * 43.3  *      *         *
*   *одержаний за    *     *      *         *
*   *рахунок зміни   *     *      *         *
*   *понижуючого    *     *      *         *
*   *коефіцієнта з 0,7 *     *      *         *
*   *до 0,6       *     *      *         *
*   *(рядок 43.2 -   *     *      *         *
*   *43.1)       *     *      *         *
*******************************************************************
*4  *Нарахований    * 43.4  *      *         *
*   *податок на     *     *      *         *
*   *прибуток,     *     *      *         *
*   *одержаний у    *     *      *         *
*   *зв'язку зі зміною *     *      *         *
*   *понижуючого    *     *      *         *
*   *коефіцієнта    *     *      *         *
*   *(рядок 43.3 х   *     *      *         *
*   *0,30)       *     *      *         *
*******************************************************************
*5  *Нараховані     * 43.5  *      *         *
*   *авансові внески  *     *      *         *
*   *до Державного   *     *      *         *
*   *бюджету      *     *      *         *
*******************************************************************
*6  *Сума податку, яка *                    *
*   *підлягає      *                    *
*   *нарахуванню до   *                    *
*   *Державного     *                    *
*   *бюджету за     *                    *
*   *особовим рахунком *                    *
*   *платника:     *                    *
*******************************************************************
*7  *підлягає      * 43.6  *      *         *
*   *нарахуванню - за  *     *      *         *
*   *позитивним     *     *      *         *
*   *значенням різниці *     *      *         *
*   *між рядками (43.4 *     *      *         *
*   *- 43.5)      *     *      *         *
*******************************************************************
*8  *Підлягає      * 43.7  *      *         *
*   *зменшенню - за   *     *      *         *
*   *від'ємним     *     *      *         *
*   *значенням різниці *     *      *         *
*   *між рядками (43.4 *     *      *         *
*   *- 43.5)      *     *      *         *
*******************************************************************
 
 
   Керівник підприємства___________________________________
                     (підпис, прізвище)
 
   Головний бухгалтер______________________________________
                     (підпис, прізвище)
 

____________  
 
 

Опрос