Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении новой редакции Правил осуществления депозитных операций для банковских депозитов, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 07.07.97 N 216

Национальный банк
Постановление от 30.06.1998 № 250
Утратил силу

Про затвердження нової редакції Правил здійснення депозитних операцій для банківських депозитів, затверджених постановою Правління Національного банку України від 07.07.97 N 216

Постанова Правління Національного банку України
від 30 червня 1998 року N 250

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 липня 1998 р. за N 445/2885

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Правління Національного банку України
від 10 січня 1999 року N 5

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 3 грудня 2003 року N 516)

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", у зв'язку з прийняттям нового Порядку ведення касових операцій у народному господарстві України і Порядку обліку операцій з цінними паперами та відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Правління ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести зміни до Правил здійснення депозитних операцій для банківських депозитів (далі - Правила), затверджених постановою Правління Національного банку України від 07.07.97 N 216 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.09.97 за N 393/2197, затвердивши ці Правила у новій редакції (додаються).

2. До виготовлення нових бланків сертифікатів відповідно до вимог Правил (до 01.04.99) використовувати бланки старого зразка.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України  від 10.01.99 р. N 5)

3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про визначення звичайної процентної ставки за депозит, затверджене постановою Правління Національного банку України від 23.07.97 N 247 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27.08.97 за N 346/2150.

4. Ця постанова набуває чинності через 10 днів після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

5. Емісійно-кредитному департаменту (Н. І. Гребеник) надіслати зміни Кримському республіканському, обласним та по місту Києву і Київській області управлінням Національного банку України, Управлінню обслуговування великих банків Національного банку України, комерційним банкам для керівництва та використання в роботі.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Правління В. С. Стельмаха.

 

 

Голова

В. А. Ющенко

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління
Національного банку України
від 30 червня 1998 р. N 250

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 липня 1998 р. за N 445/2885

Правила здійснення депозитних
операцій для банківських депозитів

Ці Правила розроблені відповідно до п. 1.13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та з метою розширення сфери використання фінансових інструментів. Цими Правилами регулюється загальний порядок залучення комерційними банками України коштів (як у національній, так і в іноземній валюті) юридичних і фізичних осіб на депозитні рахунки і випуску ощадних (депозитних) сертифікатів.

Загальні положення

1. У цих Правилах терміни мають таке значення:

депозит (вклад) - кошти, що надаються фізичними чи юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією згідно із чинним законодавством України, або нерезиденту на чітко визначений строк та під процент і оформлюються відповідною угодою;

депозитна операція - операція із залучення коштів на вклади та розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів.

2. Суб'єктами депозитних операцій є комерційні банки, які виступають як позичальники, так і кредитори - власники коштів.

3. Об'єктом депозитних операцій є кошти, що передані комерційному банку на умовах, визначених двосторонньою угодою.

4. Депозити поділяються на:

- до запитання;

- на визначений строк (строкові);

- іменні депозити;

- депозити на пред'явника.

Депозити до запитання - це кошти, що знаходяться на поточних, бюджетних рахунках, на кореспондентських рахунках комерційних банків і використовуються власниками залежно від потреби в цих коштах. Умови сплати процентів за залишками коштів за цими рахунками визначаються у двосторонніх угодах при відкритті цих рахунків.

Депозити на визначений строк - це кошти, що зберігаються на окремих депозитних рахунках у банку протягом установленого строку, який визначається при відкритті цих рахунків.

Строковими депозитами є також кошти, що отримані від інших комерційних банків як депозит (вклад) на конкретний строк.

5. Сума, строки та умови приймання строкових депозитів визначаються банком-позичальником відповідно до його фінансових можливостей за погодженням з вкладником.

6. Залучення депозитів (вкладів) юридичних і фізичних осіб оформляється банком шляхом:

- відкриття строкового депозитного рахунку з укладенням договору банківського вкладу (видачею ощадної книжки);

- видачі ощадного (депозитного) сертифіката.

За договором банківського депозиту (вкладу) комерційний банк, який прийняв кошти від вкладника або кошти, що надійшли на рахунок вкладника від іншої сторони, зобов'язується виплатити вкладнику суму депозиту (вкладу) та нараховані проценти на умовах та в порядку, що передбачені договором.

Договір банківського вкладу має бути укладений письмово.

7. Особливості залучення вкладів на строкові депозитні рахунки і випуску ощадних (депозитних) сертифікатів комерційних банків регулюються їхніми внутрішніми положеннями.

8. Ощадний (депозитний) сертифікат (далі - сертифікат) - це письмове свідоцтво банку про депонування коштів, яке засвідчує право вкладника або його правонаступника на отримання після закінчення встановленого строку суми депозиту (вкладу) та процентів за ним. Відповідно до законодавства України сертифікат є цінним папером.

9. Комерційні банки зобов'язані оприлюднити умови укладення депозитного договору, відкриття депозитних рахунків та випуску ощадних (депозитних) сертифікатів шляхом розміщення такої інформації або в друкованих засобах масової інформації чи в загальнодоступному для клієнтів місці в установі банку, або обома способами одночасно.

Порядок укладення договору за строковим депозитом

10. З метою залучення коштів юридичних і фізичних осіб комерційні банки можуть відкривати строкові депозитні рахунки як у національній, так і в іноземній валюті. У разі їх відкриття між комерційним банком і власником коштів укладається депозитний договір у письмовій формі.

11. Депозитний договір засвідчує право комерційного банку управляти залученими від юридичних і фізичних осіб коштами та право вкладників отримати в чітко визначений строк суму депозитного вкладу і процентів за його користування.

12. Основними реквізитами та умовами депозитного договору повинні бути:

- назва та адреса банку, який приймає депозит (вклад);

- назва та адреса власника коштів;

- дата внесення депозиту;

- сума депозиту;

- дата вимоги вкладником своїх коштів;

- процентна ставка за користування депозитом (комерційний банк може залишити за собою право змінювати процентну ставку відповідно до зміни облікової ставки Національного банку України з відповідним повідомленням про це вкладника. У разі незгоди вкладника договір може бути змінений або розірваний згідно з чинним законодавством України);

- зобов'язання банку повернути суму, яка внесена на депозит;

- підписи сторін: керівника виконавчого органу банку або уповноваженої на це особи та вкладників (для юридичної особи - керівника або уповноваженої на це особи; для фізичної особи - власника коштів або уповноваженої на це особи).

Порядок випуску сертифікатів

13. Сертифікати можуть бути номіновані як у національній, так і в іноземній валюті. Сертифікати сплачуються у гривнях, а у випадках, передбачених умовами їх випуску, - в іноземній валюті. Сертифікати можуть випускатися: одноразово або серіями, іменними або на пред'явника, строковими або до запитання.

14. Строк обігу сертифіката встановлюється від дати видачі сертифіката до дати, коли власник сертифіката отримує право вимоги депозиту (вкладу) за сертифікатом.

Порядок оформлення сертифікатів

15. Бланки сертифікатів мають містити обов'язкові реквізити:

- назву "ощадний (депозитний) сертифікат";

- порядковий номер сертифіката та його серію (якщо випуск є серійним);

- дату внесення депозиту;

- розмір депозиту, який оформлений сертифікатом (літерами та цифрами);

- зобов'язання банку повернути суму, яка внесена на депозит;

- дату вимоги вкладником суми за сертифікатом;

- процентну ставку за користування депозитом;

- умови сплати процентної ставки - у разі вимоги вкладника про повернення вкладу до обумовленого строку;

- назву та адресу банку-емітента, а для іменного сертифіката - назву (ім'я) вкладника;

- місце для підпису особи, яка уповноважена банком підписувати зобов'язання, та місце для печатки банку.

Банк, який випускає сертифікат, може долучити до його реквізитів та умов інші додаткові умови та реквізити, які не суперечать законодавчим актам України.

Сертифікат має містити також умови випуску, сплати та обігу сертифіката.

16. Виготовлення бланків сертифікатів здійснюється тільки на державних спеціалізованих підприємствах відповідно до вимог Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених спільним наказом Міністерства фінансів України, Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ України від 25.11.93 N 98.

17. Бланк сертифіката заповнюється банком друкованим способом або від руки - чорнилом чи кульковою ручкою. Жодні виправлення при заповненні сертифіката не допускаються. Якщо при заповненні бланка сертифіката допущені помилки, то він вважається зіпсованим і підлягає знищенню.

Сума депозиту записується літерами і має починатися з великої літери на початку рядка. Слово "гривні" у відповідному відмінку пишеться після суми, зазначеної літерами, без залишення вільного місця.

У разі виникнення розбіжностей у прочитанні сум, зазначених літерами та цифрами, дійсною вважається сума, зазначена літерами.

Сертифікат має підписувати керівник банку або уповноважена на це особа.

18. Іменні сертифікати можуть мати корінці за формою, що додається.

У разі випуску іменного сертифіката банк заповнює всі реквізити корінця сертифіката, який підписується вкладником або уповноваженою ним особою, відривається від сертифіката, обліковується і зберігається в банку в окремій теці. Якщо до бланка сертифіката корінець не передбачений, то банк веде реєстраційний журнал випущених іменних сертифікатів, до якого заносяться реквізити, що відповідають реквізитам, передбаченим для корінця. Реєстраційний журнал може вміщувати й інші потрібні банку реквізити.

Порядок видачі і погашення сертифікатів

19. Видача і погашення сертифікатів здійснюється лише емітентом. До погашення приймаються тільки оригінали сертифікатів.

Сертифікат, який виписаний на користь юридичної особи, отримує в комерційному банку керівник підприємства або уповноважена на це особа. А сертифікат, який виписаний на користь фізичної особи, отримує особа, яка внесла кошти на депозит, або інша уповноважена на це особа.

20. У разі настання строку вимоги депозиту банк здійснює платіж проти пред'явлення сертифіката на підставі заяви власника або особи, уповноваженої на здійснення цієї операції, в якій зазначається рахунок, на який мають бути зараховані кошти.

Комерційний банк перевіряє справжність сертифіката і його відповідність записам на корінці та в реєстраційному журналі. Якщо дані збігаються, у реєстраційному журналі власників сертифікатів робиться позначка про погашення. Після цього виписується розпорядження для бухгалтерії про перерахування коштів на зазначений рахунок або про видачу готівки фізичним особам та здійснюється погашення сертифіката шляхом проставлення напису "погашено" в правому верхньому куті.

21. Розрахунки за придбання сертифікатів та виплати сум за ними (для юридичних осіб) здійснюються тільки в безготівковій формі.

Розрахунки за придбання сертифікатів та виплати сум за ними (для фізичних осіб) здійснюються як у готівковій, так і в безготівковій формі.

22. Банк має передбачити можливість дострокового подання строкового сертифіката до сплати. У такому разі банк сплачує власнику сертифіката його суму та проценти за зниженою процентною ставкою, яка визначається при видачі сертифіката.

23. Якщо термін отримання вкладу за строковим сертифікатом прострочено, то такий сертифікат вважається документом до запитання, за яким на банк покладається зобов'язання сплатити зазначену в ньому суму вкладу та відсотків на дату вимоги, вказану в сертифікаті.

24. Облік операцій з випуску, погашення та сплати відсотків за ощадними (депозитними) сертифікатами здійснюється з використанням відповідних рахунків бухгалтерського обліку, передбачених Планом рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України та  Правилами бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків.

Порядок обліку та зберігання сертифікатів

25. Бланки сертифікатів зберігаються у грошових сховищах або у вогнетривких шафах. Корінці сертифікатів після відображення операцій за балансом вміщуються в окремі теки. Реєстраційні журнали та теки з корінцями сертифікатів зберігаються у грошових сховищах або вогнетривких шафах.

26. Бланки сертифікатів обліковуються за позабалансовим рахунком N 9820 "Бланки цінних паперів".

Видані під звіт бланки сертифікатів обліковуються за позабалансовим рахунком N 9890 "Бланки цінних паперів у підзвіті", а відіслані - за позабалансовим рахунком N 9891 "Бланки цінних паперів у дорозі".

Погашені сертифікати обліковуються за позабалансовим рахунком N 9812 "Погашені цінності".

27. Комерційні банки ведуть журнал обліку бланків та розміщених сертифікатів, який має містити такі реквізити:

- дату здійснення операції;

- кількість бланків сертифікатів, що надійшли з друкарні;

- кількість сертифікатів, наданих вкладникам (з перерахуванням від номера до номера включно);

- кількість зіпсованих бланків сертифікатів (із зазначенням номерів);

- залишок бланків сертифікатів на звітну дату з обов'язковою перевіркою їх наявності в касі.

 

 

 

 

 
 
 

Додаток
до Правил здійснення депозитних
операцій для банківських депозитів

Корінець сертифіката N____________________
   на _______________________________ грн. (цифрами)
   виданий "________" "______________________" 199____р.
   термін повернення "_______" "_______________" 199____р.
 
Кому______________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Сертифікат отримав. З умовами випуску, обігу та погашення
ознайомлений ___________________________
         (підпис вкладника)

____________ 
 

Опрос