Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении изменений и дополнений к инструкции Национального банка Украины от 07.07.94 N 1 "Об организации эмиссионно-кассовой работы в учреждениях банков Украины"

Национальный банк
Постановление от 23.06.1998 № 243
Утратил силу

Про затвердження Змін та доповнень до інструкції Національного банку України від 07.07.94 N 1 "З організації емісійно-касової роботи в установах банків України"

Постанова Правління Національного банку України
від 23 червня 1998 року N 243

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 липня 1998 р. за N 432/2872

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 14 червня 2005 року N 211)

Розглянувши поданий Департаментом готівково-грошового обігу Національного банку України проект Змін та доповнень до інструкції Національного банку України від 07.07.94 N 1, Правління ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни та доповнення до інструкції Національного банку України від 07.07.94 N 1 "З організації емісійно-касової роботи в установах банків України" (додаються).

2. Подати постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту готівково-грошового обігу (Н. В. Дорофєєва) довести цю постанову до відома регіональних управлінь Національного банку України та комерційних банків.

4. Постанова набуває чинності через 10 днів після реєстрації у Міністерстві юстиції України.

 

 

Голова

В. А. Ющенко

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління
Національного банку України
від 23 червня 1998 р. N 243

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 липня 1998 р. за N 432/2872

 

 

 

Зміни та доповнення
до інструкції Національного банку України від 07.07.94 N 1 "З організації емісійно-касової роботи в установах банків України"

1. У пунктах 94, 306 слова "позабалансовий рахунок N 9893" замінити на слова "позабалансовий рахунок N 9899" у відповідних відмінках.

2. Пункт 96 викласти в такій редакції:

"У всіх установах банків застосовується єдиний порядок формування готівки з метою використання її касами банків для здійснення банківських операцій і зберігання у сховищах.

Касири зобов'язані сортувати прийняті ними в касу банкноти і монети за номіналами, а банкноти також за їх розмірами та на придатні до обігу і зношені, монети - на придатні до обігу і дефектні.

Розсортовані за номіналом і розмірами, придатні і зношені банкноти касир формує лицьовим боком догори в одному напрямі і пакує окремо.

Кожні 100 аркушів банкнотів одного номіналу формуються в корінці і обандеролюються хрестоподібно або поперечно стандартною бандероллю з відповідними кольоровими смугами. Такий вид обандеролення корінців банкнотів обов'язковий для формування готівки, що призначається для передачі іншим установам банків. Комерційні банки можуть застосовувати нестандартну однотонну стрічку без кольорових смуг при формуванні корінців банкнотів, що призначаються для видачі клієнтам.

На бандеролі мають бути проставлені сума, дата, підпис та іменний штамп (код) касира, який здійснював сортування і перерахування грошей, штамп із найменуванням установи банку, її номером за електронною поштою або номером МФО.

Кожні 10 корінців банкнотів формуються в пачку по 1000 аркушів одного номіналу, яка споряджається верхньою і нижньою стандартними накладками з картону. На верхній накладці проставляються: штамп з найменуванням установи банку, її номером за електронною поштою або номером МФО, номінал, сума, дата пакування, підпис, іменний штамп (код) касира, який рахував і формував банкноти в пачки. На бандеролях і накладці пачки зношених банкнотів, крім того, проставляється штамп "Зношені".

Установи Національного банку перераховують повністю прийняту від комерційних банків придатну готівку з перевіркою на справжність та придатність і формують її аналогічним порядком. Зношену готівку в упаковці комерційних банків перераховує з перевіркою на справжність Центральне сховище з подальшою підготовкою її для знищення.

При відправленні регіональними управліннями Національного банку України зношених банкнот до Центрального сховища на накладках пачок, сформованих комерційними банками, проставляється штамп з найменуванням регіонального управління Національного банку України, яке відправляє ці пачки.

Сформована таким чином пачка пакується одним із таких способів:

- обв'язується шпагатом без вузлів і надривів хрестоподібно подвійною в'язкою на чотири глухі вузли. На верхній або нижній накладці на обох кінцях шпагату біля вузла накладається пломба;

- пакується вакуумним способом у поліетиленові пакети та зварюється по краях (при застосуванні напівавтоматичного пристрою). При пакуванні застосовуються накладки встановленого зразка. Пакети зварюються касиром, який формував корінці, з проставленням його особистого коду;

- обв'язується поліетиленовою стрічкою (із зварюванням кінців стрічки) один раз уздовж по центру пачки і два рази поперек пачки симетрично відносно центру із зварюванням перехрещень стрічки. Зварені кінці стрічки мають бути розташовані збоку пачки. На поздовжній стрічці зверху за допомогою пломбіратора проставляється номер установи банку за електронною поштою та через тире особистий код касира (код проставляється на стрічці у двох - трьох місцях, а потім здійснюється обв'язка);

- в установах Національного банку України при обробці готівка на автоматизованих системах запаковується у термоусадочну плівку. При цьому кількість зварних швів має бути не більше трьох, які можуть розташовуватись зверху і знизу пачки або з торцевих боків пачки".

3. Пункт 110 доповнити абзацом:

"Центральному сховищу Національного банку України надається право на проведення операцій з перерахування готівки з резервних фондів до оборотної каси в сумах, необхідних для власних потреб у межах затвердженого кошторису Національного банку України, та операцій з формування повних пачок у разі виявлення недостач при перерахуванні резервних фондів".

4. У главі III слова "Розділ 6. Порядок обміну зношених грошових білетів і придатної монети, які знаходяться в оборотній касі" вилучити.

5. В останньому абзаці пункту 131 слова "три роки" замінити на слова "п'ять років".

6. Пункт 146 доповнити абзацом:

"Бухгалтерський облік готівки по кожному сховищу ведеться за окремими аналітичними рахунками.

Переміщення готівки між сховищами здійснюється на підставі розпоряджень начальника Операційного відділу. Усі переміщення готівки між сховищами оформляються приходно-видатковими ордерами (додаток N 42).

При переміщенні запасів готівки між грошовими сховищами, що територіально віддалені, залучається служба інкасації. Для перевезення готівки Операційним відділом подається відділу інкасації відповідна заявка. Сума готівки, що перевозиться інкасаторами з одного сховища в інше, зараховується на балансовий рахунок "Банкноти та монети у дорозі". Підставою для списання суми перевезеної готівки з цього рахунку є ордер на зарахування готівки до іншого сховища. Перевезення готівки між сховищами організовується так, щоб на кінець дня на рахунку з обліку готівки в дорозі не було залишку".

7. У пункті 176 слова "в резервні фонди" замінити на слова "до запасів готівки в сховищах".

8. Перший абзац пункту 219 доповнити реченням такого змісту: "За умови зберігання у сховищі банкнотів в опломбованих мішках (малогабаритних контейнерах) можливе приймання готівки за мішками (контейнерами) з перевіркою правильності та цілісності пакування, правильності заповнення відповідних реквізитів на ярликах, прикріплених до мішків (контейнерів), цілісності і чіткості пломб і підписів касирів".

9. У пункті 171 слова "рахунок N 2719" замінити на слова "рахунок N 2732".

10. У додатку N 31 у графі "Найменування рахунків" після слова "ЗАЛИШОК" додати:

"у тому числі за номіналами:

 банкноти:           1 грн.
                2 грн.
                5 грн.
                10 грн.
                20 грн.
                50 грн.
                100 грн.
 
 монети:            1 коп.
                2 коп.
                5 коп.
                10 коп.
                25 коп.
                50 коп.
                100 коп.
                200 коп.
 

ювілейні монети (разом)".

11. Додаток N 39 після слів "Згідно з розпорядженням" доповнити словом "(описом)".

12. У додатку N 42 посилання "(до пп. 117, 119)" доповнити пунктом "146".

13. У додатку N 50 слова "Сума літерами _____________________ ___________________ грн. __________________ коп." вилучити.

____________ 
 

Опрос