Идет загрузка документа (171 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о проведении военно-профессиональной ориентации молодежи и вступительных испытаний в высших военных учебных заведениях Министерства обороны Украины и военных учебных подразделениях высших учебных заведений Украины

Минобороны
Приказ, Инструкция от 14.04.1998 № 152
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України

(назва в редакції наказу Міністра
 оборони України від 06.08.2003 р. N 236)

Наказ Міністра оборони України
від 14 квітня 1998 року N 152

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 червня 1998 р. за N 398/2838

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністра оборони України
 від 25 травня 2000 року N 150
,
 від 6 серпня 2003 року N 236
,
 від 13 квітня 2005 року N 222
,
 від 16 січня 2006 року N 12
,
 від 14 вересня 2006 року N 530
,
 від 27 листопада 2006 року N 679
,
 від 1 квітня 2008 року N 138
,
 від 17 липня 2009 року N 374

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 5 червня 2014 року N 360)

На виконання Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", Положення про Міністерство оборони України, затвердженого Указом Президента України від 21 серпня 1997 року N 888/97, зі змінами та доповненнями, унесеними Указом Президента України "Про внесення змін до Положення про Міністерство оборони України" від 4 липня 2002 року N 618/2002, Положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців (із змінами і доповненнями), затвердженого Указом Президента України від 7 листопада 2001 року N 1053/2001, та з метою удосконалення організації роботи щодо прийому до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України НАКАЗУЮ:

(преамбула в редакції наказу Міністра
 оборони України від 06.08.2003 р. N 236)

1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, що додається.

(пункт 1 в редакції наказу Міністра
 оборони України від 06.08.2003 р. N 236)

2. Начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України, заступникам Міністра оборони України, керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачам видів Збройних Сил України, командувачам військ оперативних командувань, командирам корпусів, з'єднань, військових частин, начальникам вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України, керівникам установ, організацій та підприємств Міністерства оборони України, військовим комісарам:

(абзац перший пункту 2 в редакції наказів
 Міністра оборони України від 06.08.2003 р. N 236,
 від 13.04.2005 р. N 222
,
 від 16.01.2006 р. N 12)

організувати роботу щодо доведення вимог даної Інструкції до всіх категорій військовослужбовців та цивільної молоді, які бажають навчатися у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України;

(абзац другий пункту 2 в редакції наказу
 Міністра оборони України від 06.08.2003 р. N 236)

активізувати проведення військово-професійної орієнтації військовослужбовців та цивільної молоді з метою залучення їх до військової служби в Збройних Силах України;

відбір кандидатів на навчання до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України здійснювати, об'єктивно оцінюючи їх освітній рівень, індивідуальні психологічні якості, стан здоров'я та фізичної підготовки;

(абзац четвертий пункту 2 в редакції наказу
 Міністра оборони України від 06.08.2003 р. N 236)

забезпечити демократичність, гласність та суворе дотримання вимог законності при відборі і прийомі кандидатів на навчання;

організувати якісне проведення зборів із військовослужбовцями строкової служби при вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України.

(абзац шостий пункту 2 в редакції наказу
 Міністра оборони України від 06.08.2003 р. N 236)

3. Накази Міністра оборони України від 20.05.95 N 130, від 21.05.96 N 140 та директиву Міністра оборони України від 27.11.93 N 38 скасувати.

Наказ начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 04.12.95 N 252 "Про введення в дію Положення про прийом слухачів на факультет підготовки спеціалістів оперативно-стратегічного рівня Академії Збройних Сил України" скасувати.

(пункт 3 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністра оборони України від 16.01.2006 р. N 12)

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра оборони України (згідно з розподілом обов'язків).

(пункт 4 в редакції наказів Міністра
 оборони України від 06.08.2003 р. N 236
,
 від 13.04.2005 р. N 222
,
 від 16.01.2006 р. N 12)

5. Наказ розіслати до з'єднань та військових комісаріатів.

 

 

Міністр оборони України
генерал-полковник

 
О. КУЗЬМУК

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства
оборони України
від 14 квітня 1998 р. N 152

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 червня 1998 р. за N 398/2838

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
 про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України

(назва в редакції наказу Міністра
 оборони України від 06.08.2003 р. N 236)

(У тексті Інструкції слова "фахові вступні випробування", "Головне управління кадрів Міністерства оборони України", "Головне управління військової освіти Міністерства оборони України", "Міністерство освіти України", "об'єднання Збройних Сил України",  "Академія Збройних Сил України" та "набір"  у відповідних відмінках замінено відповідно словами "вступні випробування", "Головне управління кадрової політики Міністерства оборони України", "Головне управління кадрової політики Міністерства оборони України", "Міністерство освіти і науки України", "з'єднання Збройних Сил України", "Національна академія оборони України" та "прийом" згідно з наказом Міністра оборони України від 6 серпня 2003 року N 236)

(У тексті Інструкції слова "Головне управління кадрової політики Міністерства оборони України" у будь-яких відмінках замінено словами "Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України" у відповідних відмінках, слова "управління центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України" у будь-яких відповідних відмінках замінено словами "структурні підрозділи центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністра оборони України від 13 квітня 2005 року N 222)

(У тексті Інструкції слова: "генерали, адмірали та офіцери" замінено словами "особи офіцерського складу" у відповідних відмінках, "командувач корпусу" замінено словами "командир корпусу" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністра оборони України від 16 січня 2006 року N 12)

(У тексті Інструкції слова "Департамент гуманітарної та інформаційної політики" у відповідних відмінках замінено словами "Департамент гуманітарної політики" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністра оборони України від 1 квітня 2008 року N 138)

1. Загальні положення

1.1. Інструкція про порядок проведення військово-професійної орієнтації та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України (далі - ВВНЗ) визначає підготовку, організацію і порядок проведення прийому до ВВНЗ абітурієнтів-громадян України з числа цивільної молоді, ліцеїстів та військовослужбовців.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 06.08.2003 р. N 236)

1.2. Організація і здійснення військово-професійної орієнтації та попереднього відбору абітурієнтів до ВВНЗ з числа цивільної молоді покладається на військового комісара Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських, районних (міських) військових комісарів та начальників територіальних центрів комплектування військовослужбовцями за контрактом, з числа ліцеїстів - на начальників ліцеїв, з числа військовослужбовців - на командирів корпусів, з'єднань та військових частин Збройних Сил України.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

1.3. За інформаційне забезпечення військово-професійної орієнтації, своєчасну та якісну підготовку військових фахівців під час навчання слухачів та курсантів (студентів) відповідають керівники (начальники) ВВНЗ, які безпосередньо здійснюють роботу з відбору та прийому кандидатів на навчання.

(пункт 1.3 в редакції наказу Міністра
 оборони України від 06.08.2003 р. N 236)

1.4. На військову службу (навчання) за контрактом на посади курсантів (слухачів) до ВВНЗ приймаються особи, які відповідають вимогам Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153.

(абзац перший пункту 1.4 у редакції наказу
 Міністра оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

ВВНЗ здійснюють освітню діяльність, яка забезпечує підготовку військових фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає прийнятим стандартам вищої освіти.

Нормативні терміни навчання у ВВНЗ визначаються освітньо-професійними програмами підготовки військових фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Курсанти (слухачі), які завершили навчання у ВВНЗ і успішно пройшли державну атестацію відповідно до стандартів вищої освіти, отримують диплом державного зразка, який засвідчує здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Випускникам ВВНЗ присвоюються військові звання згідно з Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженим Указом Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153.

(абзац п'ятий пункту 1.4 у редакції наказу
 Міністра оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 25.05.2000 р. N 150,
 в редакції наказу Міністра
 оборони України від 06.08.2003 р. N 236)

2. Основи, організація та проведення військово-професійної орієнтації молоді

2.1. Військово-професійна орієнтація молоді - це складова державної системи забезпечення зайнятості населення та військово-патріотичного виховання молоді, яка включає комплекс заходів соціально-психологічного, інформаційно-комунікативного характеру щодо формування військово-професійної спрямованості, поступового накопичення інформації та отримання нових даних про властивості, можливості, здібності та професійну придатність громадянина до військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях держави. Вона включає:

(абзац перший пункту 2.1 у редакції наказу
 Міністра оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

військово-професійну інформацію;

військово-професійну консультацію;

абзац четвертий пункту 2.1 виключено

(згідно з наказом Міністра
 оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

військово-професійний відбір;

військово-професійну адаптацію.

2.2. Військово-професійна інформація - система заходів щодо накопичення та розповсюдження відомостей про:

військову професію, зміст і перспективи військової служби;

(абзац другий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

вимоги, що ставляться до особи, яка бажає набути військову спеціальність;

форми навчання і умови оволодіння різними військовими спеціальностями;

(абзац четвертий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

можливості професійно-кваліфікаційного розвитку, реалізації професійних інтересів, намірів та мотивацій особи.

(абзац п'ятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

Військово-професійне інформування проводиться на етапах:

(абзац шостий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

підготовчому, який починається у сім'ї, дошкільному закладі, та продовжується до 4 - 5 класу (до 10 - 12 років);

першому, тобто шкільному, який охоплює 5 - 8 класи (до 14 - 15 років) і цілеспрямовано продовжується у наступних класах.

На підготовчому та першому етапах основними виконавцями заходів щодо професійної орієнтації взагалі та військово-професійної орієнтації, зокрема у плані професійної інформації, є батьки, вчителі навчальних закладів. Військкомати, територіальні центри комплектування військовослужбовцями за контрактом та військові навчальні заклади здійснюють методичну допомогу в проведенні військово-професійного інформування.

(абзац дев'ятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

2.3. Військово-професійна консультація - система дій психолога-профконсультанта щодо особи, яка потребує допомоги у виборі військової професії та спеціальності, на основі вивчення її індивідуально-психологічних характеристик, професійних інтересів, нахилів, стану здоров'я та особливостей життєвої ситуації.

Вона проводиться на другому етапі в навчальному закладі, підприємствах промисловості та сільського господарства (15 - 18 років) і вимагає участі в цьому процесі військових фахівців: соціологів, психологів, психофізіологів, що володіють військовими знаннями, тематикою, термінологією, досвідом. На цьому етапі основними виконавцями повинні бути військові фахівці з військових навчальних закладів, військових частин, військкоматів і, перш за все, психологи та викладачі допризовної підготовки навчально-виховних закладів. Особливу увагу на цьому етапі слід привернути до військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, військово-патріотичних шкіл та підготовчих курсів при військових навчальних закладах.

2.4. Пункт 2.4 виключено

(згідно з наказом Міністра
 оборони України від 17.07.2009 р. N 374,
у зв'язку з цим пункти 2.5 - 2.8 вважати пунктами 2.4 - 2.7)

2.4. Військово-професійний відбір - це система профдіагностичного обстеження особи, спрямована на визначення ступеня її придатності до окремих видів профдіяльності відповідно до їх нормативних вимог.

Військово-професійний відбір проводиться за безпосередньою участю військової частини, військового навчального закладу і, особливо, в ході професійного психологічного відбору, на зборах, підготовчих курсах, у середніх закладах освіти, військових ліцеях та ін. На цьому етапі проводиться уточнення уяви, яку має кандидат про обрану професію, спеціальність, оцінюється ступінь відповідності особистих якостей кожного кандидата вимогам, які висуває військова служба до людини, визначається придатність кандидата до військової служби, навчання у військовому навчальному закладі.

(абзац другий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

2.5. Військово-професійна адаптація - комплексна система заходів, покликана сприяти процесу пристосування особи до психологічних та організаційно-технічних особливостей професійної діяльності.

Останній етап військово-професійної орієнтації - адаптація, яка охоплює усю військову службу з метою забезпечення поступового, безболісного вступу військовослужбовця до нових колективів, практичного оволодіння новими посадами, повсякденною професійною діяльністю.

2.6. Головною метою заходів з військово-професійної орієнтації є надання майбутньому кандидату на військове навчання допомоги у виборі військової спеціальності, що найбільш відповідає його психологічним та особистісним якостям, які оцінюються в процесі військово-професійного відбору.

(пункт 2.6 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

2.7. Основою діяльності з військово-професійної орієнтації відповідних структурних підрозділів військових навчальних закладів є психолого-педагогічне забезпечення і супроводження навчально-виховного процесу. Ця діяльність включає:

розробку професіограм з переліком професійно важливих якостей військових фахівців, складання на цій основі методичних рекомендацій щодо формування особистості з необхідними військово-професійними якостями та вдосконалення навчально-виховного процесу;

планування поетапного прищеплення випускнику військового навчального закладу професійно важливих якостей, потрібних на посадах сержантського, старшинського та офіцерського складу, розроблення на цій основі пропозицій щодо послідовності вивчення навчальних дисциплін і розкладу занять;

відбір курсантів (студентів), слухачів, які відповідають вимогам професійної діяльності на посадах сержантського, старшинського та офіцерського складу;

розробку та використання педагогічних методів та методик щодо формування професійно важливих якостей особистості військового фахівця з метою їх розвитку, посилення та зміцнення;

вивчення та вплив на психологічний клімат в підрозділах, навчальних групах, викладацьких колективах та у військовому навчальному закладі в цілому з метою створення сприятливих взаємовідносин, зміцнення військової та трудової дисципліни.

(пункт 2.7 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

3. Порядок відбору кандидатів для вступу до ВВНЗ

3.1. Організація відбору кандидатів

3.1.1. Щорічно до 15 червня року, що передує року вступу на навчання слухачів, курсантів (студентів), Головне управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України визначає потреби Збройних Сил України в особовому складі за категоріями військовослужбовців (особи офіцерського складу, рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом) з вищою освітою усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів та за рівнями військової освіти на підставі заявок на замовлення щодо прийому слухачів, курсантів (студентів) до ВВНЗ (додаток 2 до Інструкції), які подаються замовниками на підготовку військових фахівців з вищою освітою .

(абзац перший пункту 3.1.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

Узагальнені дані щодо потреб у військових фахівцях за всім переліком військово-облікових спеціальностей подаються Головним управлінням особового складу Генерального штабу Збройних Сил України до Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України до 1 липня року, що передує року вступу на навчання слухачів, курсантів (студентів).

(абзац другий пункту 3.1.1 у редакції наказу
 Міністра оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

На підставі узагальнених даних щодо потреб у військових фахівцях Збройних Сил України, з урахуванням потреб військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, та центральних органів виконавчої влади України Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України здійснює розподіл замовлення на підготовку військових фахівців між ВВНЗ та розробляє проект наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України про організацію прийому слухачів, курсантів (студентів) на навчання до вищих навчальних закладів для підготовки військових фахівців з вищою освітою.

(абзац третій пункту 3.1.1 у редакції наказу
 Міністра оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

Перелік замовників розробляється Головним управлінням особового складу Генерального штабу Збройних Сил України, погоджується з Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України та до 1 лютого року, що передує року вступу на навчання слухачів, курсантів (студентів), подається на затвердження Міністру оборони України.

(абзац четвертий пункту 3.1.1 у редакції наказу
 Міністра оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

Замовлення на підготовку фахівців для комплектування інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, та центральних органів виконавчої влади України розробляється Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України на підставі договорів та щорічних додаткових угод, укладених між Міністерством оборони України та іншими військовими формуваннями і центральними органами виконавчої влади.

(абзац п'ятий пункту 3.1.1 у редакції наказу
 Міністра оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

(пункт 3.1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 25.05.2000 р. N 150
,
 в редакції
наказів Міністра
 оборони України від 06.08.2003 р. N 236
,
 від 13.04.2005 р. N 222)

3.1.2. Розподіл замовлення на підготовку офіцерів, осіб сержантського та старшинського складу між ВВНЗ, обсяг підготовки офіцерів запасу в цивільних вищих навчальних закладах, контроль кількісного та якісного виконання замовлення, розробку пропозицій і проектів наказів Міністра оборони України з цих питань здійснює Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України. Замовлення на підготовку військових фахівців готується до 1 жовтня та затверджується наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України.

(пункт 3.1.2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністра оборони України від 25.05.2000 р. N 150,
 від 06.08.2003 р. N 236
,
 від 17.07.2009 р. N 374)

3.1.3. Плани відбору кандидатів на навчання у ВВНЗ за всіма рівнями військової освіти розробляються Головним управлінням особового складу Генерального штабу Збройних Сил України на підставі заявок, поданих замовниками на підготовку військових фахівців. При цьому плани відбору кандидатів на навчання для підготовки військових фахівців тактичного рівня розробляються виходячи з рівномірного розподілу чисельності кандидатів до вступу між усіма регіонами України, а плани відбору кандидатів на навчання для підготовки військових фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів - за конкурсним розрахунком (3 особи на 2 місця) і доводяться до командувачів видів Збройних Сил України, командувача Об'єднаного оперативного командування Збройних Сил України, командувача сил підтримки Збройних Сил України, командувачів військ оперативних командувань, начальника територіального управління "Північ", керівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командирів корпусів та їм рівних, командирів військових частин, начальників ВВНЗ, військових комісарів, начальників територіальних центрів комплектування військовослужбовцями за контрактом до 1 грудня року, що передує року вступу на навчання.

Плани відбору кандидатів на навчання для підготовки військових фахівців тактичного рівня з числа ліцеїстів розробляються Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України та доводяться до начальників ліцеїв до 1 грудня року, що передує року вступу на навчання.

(пункт 3.1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 25.05.2000 р. N 150
,
 в редакції
наказів Міністра
 оборони України від 06.08.2003 р. N 236
,
 від 13.04.2005 р. N 222
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 16.01.2006 р. N 12
,
 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

3.1.4. На підставі наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України про оголошення замовлення на підготовку військових фахівців Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України разом з Головним управлінням особового складу Генерального штабу Збройних Сил України, Головним управлінням оборонного планування Генерального штабу Збройних Сил України та Департаментом гуманітарної політики Міністерства оборони України до 1 жовтня року, що передує року вступу на навчання, готує директиву Міністра оборони України про підсумки роботи з військово-професійної орієнтації молоді та прийому до ВВНЗ у поточному році, завдання з прийому на наступний рік та заходи щодо військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до вступу до ВВНЗ, яка доводиться до корпусів, з'єднань, військових частин, військових комісаріатів та ВВНЗ.

(пункт 3.1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 06.08.2003 р. N 236
,
 в редакції наказу Міністра оборони України
 від 13.04.2005 р. N 222)

3.1.5. Начальники ВВНЗ з одержанням наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України про оголошення замовлення на підготовку військових фахівців та директиви Міністра оборони України активізують роботу з військово-професійної орієнтації цивільної молоді, ліцеїстів та військовослужбовців у взаємодії з військовими комісарами, начальниками територіальних центрів комплектування військовослужбовцями за контрактом та командирами з'єднань та військових частин, безпосередньо у військових ліцеях, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою, ліцеях, гімназіях, інших середніх загальноосвітніх навчальних закладах, в училищах, технікумах та коледжах, в організаціях Товариства сприяння обороні України (ТСОУ), на підприємствах, в установах Міністерства оборони України, в з'єднаннях та військових частинах.

(абзац перший пункту 3.1.5 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністра оборони України від 06.08.2003 р. N 236,
 від 16.01.2006 р. N 12
,
 від 17.07.2009 р. N 374)

Основним змістом цієї роботи є:

погодження з військовими комісарами, начальниками територіальних центрів комплектування військовослужбовцями за контрактом та командирами з'єднань та військових частин заходів з організації і проведення консультацій військово-професійного напрямку молоді щодо підготовки її до вступу у ВВНЗ;

(абзац третій пункту 3.1.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

доведення до кандидатів програм вступних випробувань, довідково-інформаційних посібників для підготовки, а також вимог до кандидатів до конкретних ВВНЗ;

забезпечення військових комісаріатів, територіальних центрів комплектування військовослужбовцями за контрактом, військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, організацій ТСОУ, підготовчих курсів та центрів (пунктів) підготовки цивільної молоді, військових частин і з'єднань правилами прийому до ВВНЗ, матеріалами наочної агітації, що відображають життя та діяльність ВВНЗ, характер військової служби їх випускників у різних видах Збройних Сил України;

(абзац п'ятий пункту 3.1.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

організація прийому заяв (рапортів) від осіб, які виявили бажання вступати до ВВНЗ, проведення попередньої професійної діагностики, прийняття рішення про їх зарахування до складу кандидатів;

відрядження представників ВВНЗ у військкомати, територіальні центри комплектування військовослужбовцями за контрактом та військові з'єднання для проведення роботи з військово-професійної орієнтації та участі у попередній професійній діагностиці.

(абзац сьомий пункту 3.1.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

3.1.6. Військові комісари з одержанням директиви Міністра оборони України та розрахунків з відбору кандидатів до ВВНЗ із числа цивільної молоді, розроблених Головним управлінням особового складу Генерального штабу Збройних Сил України, організовують взаємодію з територіальними центрами комплектування військовослужбовцями за контрактом для проведення такої роботи:

(абзац перший пункту 3.1.6 у редакції наказу
 Міністра оборони України від 16.01.2006 р. N 12
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

взаємодіють з обласними управліннями освіти, міськими та районними управліннями освіти, приймальними комісіями ВВНЗ;

проводять інструкторсько-методичні наради з викладачами допризовної підготовки навчально-виховних закладів за участю представників ВВНЗ;

доводять до цивільної молоді вимоги, що висуваються до абітурієнтів;

проводять заходи щодо військово-професійної орієнтації молоді в навчально-виховних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях тощо;

організовують відвідання молоддю ВВНЗ та військових частин для ознайомлення з умовами навчання і служби, життям і побутом курсантів та військовослужбовців;

організовують військово-спортивні змагання, конкурси та змагання з військово-технічних видів спорту та молодіжної технічної творчості;

сприяють територіальним центрам комплектування військовослужбовцями за контрактом у розгортанні на базі районних (міських) військкоматів центрів (пунктів) військово-професійної орієнтації та діагностики, забезпечують умови для проведення попередньої професійної діагностики абітурієнтів;

(абзац восьмий пункту 3.1.6 у редакції наказу
 Міністра оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

керують проведенням попередньої професійної діагностики.

3.1.7. З одержанням наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України про оголошення замовлення на підготовку військових фахівців в з'єднаннях Збройних Сил України (у структурних підрозділах центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України) створюються комісії для проведення попередньої професійної діагностики військовослужбовців, які подали рапорти про бажання вступати до ВВНЗ. До складу комісій включаються представники штабів, фахівці медичної служби, працівники виховної роботи, кадрових органів, органів комплектування тощо.

(пункт 3.1.7 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністра оборони України від 06.08.2003 р. N 236,
 від 17.07.2009 р. N 374)

3.1.8. Комісії структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, з'єднань проводять попередню професійну діагностику військовослужбовців, а комісії територіальних центрів комплектування військовослужбовцями за контрактом - цивільної молоді, що виявили бажання вступати до ВВНЗ.

(абзац перший пункту 3.1.8 в редакції наказу
 Міністра оборони України від 06.08.2003 р. N 236
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

Підставою для проведення попередньої професійної діагностики є заява (рапорт) особи, яка бажає вступити до ВВНЗ, у якій вказується найменування обраного ВВНЗ, спеціальність (напрям підготовки), бажаний кваліфікаційний рівень після закінчення ВВНЗ.

У разі, якщо у військкоматі рознарядка до ВВНЗ, до якого кандидат на навчання бажає вступати, відсутня або вона вже виконана, він може до 1 червня року вступу подати заяву безпосередньо начальнику ВВНЗ, в якій додатково вказує поштову адресу районного (міського) військкомату, у якому він перебуває на обліку.

(пункт 3.1.8 доповнено абзацом третім згідно з
 наказом Міністра оборони України від 06.08.2003 р. N 236)

3.1.9. На підставі результатів попередньої професійної діагностики комісії приймають рішення про зарахування особи, яка подала заяву (рапорт), кандидатом для вступу до обраного нею ВВНЗ або відмовляють у зарахуванні із поясненням причин.

3.1.10. Результати роботи комісій, іменні списки та картки професійного відбору на військовослужбовців та осіб з числа цивільної молоді оформлюються за формами N 1 - 5, які заповнюють комісії, що здійснюють професійний відбір кандидатів для вступу до вищих військово-навчальних закладів Міністерства оборони України (додаток N 3). Протоколи засідань комісій затверджуються командирами (начальниками) військових структур, при яких були створені комісії.

3.2. Порядок проведення відбору кандидатів із числа офіцерів на навчання до ВВНЗ

3.2.1. Підготовка осіб офіцерського складу Збройних Сил України оперативно-стратегічного рівня здійснюється в Національному університеті оборони України.

Навчання здійснюється за денною (очною) та заочною формами.

На навчання приймаються кандидати з числа генералів, адміралів та офіцерів, які включені до резерву для просування по службі, мають оперативно-тактичний рівень підготовки і не менше двох років займають посади, перебування на яких потребує наявності оперативно-тактичного рівня підготовки:

віком до 45 років - зі штатно-посадовою категорією "полковник" ("капітан 1-го рангу");

віком до 50 років - зі штатно-посадовою категорією "генерал-майор" ("контр-адмірал") і вище та "полковник" ("капітан 1-го рангу") з посад:

керівники структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України (заступники керівників), начальники управлінь, відділів (заступники начальників управлінь) у структурних підрозділах центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, видів Збройних Сил України, оперативних командувань.

(пункт 3.2.1 в редакції наказів
 Міністра оборони України від 25.05.2000 р. N 150,
 від 06.08.2003 р. N 236
,
 від 16.01.2006 р. N 12
,
 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністра оборони України від 27.11.2006 р. N 679,
 від 01.04.2008 р. N 138,
 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

3.2.2. Підготовка офіцерів оперативно-тактичного і тактичного рівнів для призначення на командні, інженерні посади, посади фахівців виховної роботи та інші посади в ланці бригада - полк - корабель 1-го рангу та на посади в ланці батальйон - дивізіон - ескадрилья - корабель 2-го, 3-го рангів здійснюється у ВВНЗ.

Для підготовки військових фахівців оперативно-тактичного рівня на конкурсній основі приймаються офіцери, які перебувають на військовій службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях України, мають базову чи повну вищу освіту, позитивно характеризуються по службі, включені до резерву кандидатів для просування по службі і проходять службу на посадах за обраною спеціальністю (спеціалізацією):

на денну форму навчання:

зі штатно-посадовою категорією "майор" ("капітан 3-го рангу") і вище віком до 38 років (станом на 31 серпня року вступу);

на заочну форму навчання:

зі штатно-посадовою категорією "майор" ("капітан 3-го рангу"), у військовому званні "майор", після перебування на посадах зазначеної штатної категорії не менше двох років віком до 40 років (станом на 31 серпня року вступу);

зі штатно-посадовою категорією "підполковник" ("капітан 2-го рангу") віком до 43 років (станом на 31 серпня року вступу).

(пункт 3.2.2 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністра оборони України від 06.08.2003 р. N 236,
 від 14.09.2006 р. N 530,
 від 01.04.2008 р. N 138,
 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

3.2.3. Підготовка фахівців для роботи на посадах державних службовців першої - четвертої категорій у Міністерстві оборони України та органах військового управління Збройних Сил України здійснюється в Національній академії оборони України.

На навчання приймаються кандидати з числа громадян України незалежно від статі, які перебувають на державній службі на посадах, не нижчих п'ятої категорії, а також офіцерів Збройних Сил України зі штатної категорії "підполковник" ("капітан 2 рангу") і вище, які мають повну вищу освіту, позитивно характеризуються по службі, зараховані до кадрового резерву для призначення на посади державних службовців першої - четвертої категорій у Міністерстві оборони України та органах військового управління Збройних Сил України:

на денну форму навчання - віком до 45 років;

на заочну форму навчання - віком до 50 років.

Списки кандидатів на навчання розглядаються на засідання Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України до 1 травня року вступу на навчання.

(пункт 3.2.3 в редакції наказу Міністра
 оборони України від 25.05.2000 р. N 150
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 06.08.2003 р. N 236,
 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 14.09.2006 р. N 530)

3.2.4. Підвищення кваліфікації особами офіцерського складу здійснюється на курсах підвищення кваліфікації у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України.

На навчання на курсах підвищення кваліфікації приймаються особи офіцерського складу, які включені до резерву для просування по службі та плану переміщення у поточному або наступному році.

(пункт 3.2.4 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 16.01.2006 р. N 12)

3.2.5. Офіцери, які бажають вступити до ВВНЗ, подають до 1 січня року вступу рапорти по команді на ім'я командира військової частини. У рапорті вказуються: військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, посада, рік та місяць народження, загальна та військова освіта і найменування ВВНЗ, до якого бажає вступити офіцер. До рапорту додаються: копія документа про освіту, службова характеристика, витяг із затвердженого рішення атестаційної комісії про зарахування офіцера кандидатом на вищу посаду або рекомендацію про направлення на навчання; витяг з резерву кандидатів для просування по службі та направлення на навчання; три фотокартки (без головного убору) розміром 4,5 х 6 см. Оригінал документа про освіту подається в приймальну комісію із прибуттям до ВВНЗ.

(пункт 3.2.5 в редакції наказу Міністра
 оборони України від 13.04.2005 р. N 222)

3.2.6. Командири військових частин після проходження офіцерами, які подали рапорти, медичного огляду приймають рішення про оформлення їх кандидатами на навчання. При потребі, одночасно направляють матеріал для оформлення допуску офіцерів до державної таємниці. Офіцерам, які не відповідають умовам прийому до ВВНЗ, відмовляють із зазначенням причин відмови в подальшому розгляді їх кандидатами на навчання, про що офіцеру повідомляють в індивідуальній бесіді. Одиничні проступки підлеглих не можуть бути причиною відмови в направленні на навчання.

3.2.7. Командири з'єднань після розгляду пропозицій командирів військових частин та висновків атестаційних комісій з'єднань приймають рішення щодо офіцерів, які відібрані кандидатами на навчання, і дають вказівки кадровим органам про оформлення їх особових справ.

3.2.8. Особові справи офіцерів, які рекомендовані кандидатами на навчання, їх службові картки та картки медичного огляду, документи, зазначені у пункті 3.2.5 Інструкції, начальники кадрових органів з'єднань (військових частин безпосереднього підпорядкування) подають за підпорядкованістю через кадрові органи до військових рад (атестаційних комісій) видів Збройних Сил України, структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України до 1 березня року вступу на навчання.

(пункт 3.2.8 в редакції наказів Міністра
 оборони України від 13.04.2005 р. N 222
,
 від 14.09.2006 р. N 530
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

3.2.9. Атестаційні комісії видів Збройних Сил України, структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України розглядають документи кандидатів на навчання та приймають рішення про включення офіцерів до списків кандидатів на навчання.

(пункт 3.2.9 в редакції наказів Міністра
 оборони України від 13.04.2005 р. N 222
,
 від 17.07.2009 р. N 374)

3.2.10. Документи кандидатів на навчання для здобуття оперативно-тактичного рівня освіти, перелічені в пунктах 3.2.5, 3.2.6 та 3.2.8 Інструкції, надсилаються кадровими органами видів Збройних Сил України та кадровими органами структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України до Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України (кадровими органами частин безпосереднього підпорядкування Міністерству оборони України та структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України - до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України) до 25 березня року вступу на навчання. Після перевірки особових справ, відповідності відібраних кандидатів умовам прийому документи, перелічені в пунктах 3.2.5, 3.2.6 та 3.2.8 Інструкції, та загальні списки кандидатів на навчання, розглянуті відповідно атестаційними комісіями Генерального штабу Збройних Сил України та Міністерства оборони України, надсилаються до ВВНЗ до 1 травня року вступу на навчання.

Документи кандидатів на навчання для здобуття оперативно-стратегічного рівня освіти, перелічені в пунктах 3.2.5, 3.2.6 та 3.2.8 Інструкції, надсилаються кадровими органами видів Збройних Сил України та структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України до Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України до 25 березня року вступу на навчання. Після перевірки особових справ, відповідності відібраних кандидатів умовам прийому документи, перелічені в пунктах 3.2.5, 3.2.6 та 3.2.8 Інструкції, та загальний список кандидатів на навчання надсилаються до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України до 15 квітня року вступу на навчання. У цей самий термін до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України надсилаються документи кандидатів на навчання від частин безпосереднього підпорядкування Міністерству оборони України та структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України.

Після перевірки особових справ списки кандидатів розглядаються на засіданні Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України до 1 травня року вступу на навчання. Документи офіцерів, затверджених кандидатами на навчання, надсилаються до Національного університету оборони України до 15 травня року вступу на навчання.

Затверджені відповідними начальниками рішення щодо зарахування офіцерів кандидатами на навчання доводяться через відповідні кадрові органи до кожного офіцера не пізніше 15 травня року вступу на навчання.

(пункт 3.2.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 13.04.2005 р. N 222
,
 у редакції
наказів Міністра
 оборони України від 14.09.2006 р. N 530
,
 від 17.07.2009 р. N 374)

3.2.11. Начальники ВВНЗ щорічно до 1 січня року вступу на навчання надсилають до кадрових органів видів Збройних Сил України, керівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, військових комісарів та начальників територіальних центрів комплектування військовослужбовцями за контрактом "Правила прийому до вищого військового навчального закладу Міністерства оборони України" (далі - "Правила прийому до ВВНЗ") та перелік сертифікатів і вступних випробувань, затверджених у порядку, установленому Міністерством освіти і науки України.

(абзац перший пункту 3.2.11 в редакції наказу
 Міністра оборони України від 13.04.2005 р. N 222
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

Про строк та місце прибуття кандидатів на навчання для складання вступних випробувань начальники ВВНЗ повідомляють їх через кадрові органи видів Збройних Сил України, начальників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, військових комісарів до 25 травня року вступу на навчання.

(абзац другий пункту 3.2.11 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

3.3. Порядок проведення відбору кандидатів із числа військовослужбовців строкової служби та служби за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, прапорщиків і мічманів на навчання до військових навчальних закладів

3.3.1. Командир військової частини при одержанні вказівок про відбір кандидатів із числа військовослужбовців у п'ятиденний термін видає наказ про організацію та порядок проведення військово-професійної орієнтації та відбору кандидатів до ВВНЗ.

Наказом визначаються:

організація роботи з військово-професійної орієнтації, порядок діяльності навчально-консультаційного пункту військової частини, вказівки щодо забезпечення та оформлення цього пункту довідково-інформаційними та наочними матеріалами, що відображають життя ВВНЗ, правила прийому до ВВНЗ, характер та особливості служби офіцерів та прапорщиків (мічманів) у різних військах Збройних Сил України, вимоги до професійно важливих якостей військових фахівців різних спеціальностей;

порядок проведення попередньої професійної діагностики, в тому числі медичного огляду, оформлення документів та особових справ;

порядок організації зустрічей з представниками ВВНЗ, проведення індивідуальних бесід з військовослужбовцями про офіцерську професію та службу прапорщиків (мічманів), шляхи формування професійно важливих якостей, показ кіно- та відеофільмів про військову службу в Україні, проведення інших заходів, спрямованих на підготовку військовослужбовців до вступу до ВВНЗ.

3.3.2. Командири (начальники) підрозділів повинні добре знати морально-ділові якості військовослужбовців, яким вони надають дозвіл для вступу до ВВНЗ. Військовослужбовці, які відповідають умовам прийому, направляються встановленим порядком на первинний медичний огляд до військово-лікарської комісії для визначення придатності до навчання в обраному ВВНЗ. На військовослужбовців, гідних направлення для вступу до ВВНЗ та визнаних придатними до навчання в обраних ВВНЗ, оформляються відповідні медичні документи за встановленою формою.

Про хід відбору військовослужбовців та їх підготовку до вступу до ВВНЗ командири (начальники) підрозділів систематично доповідають командирам військових частин.

Документи на кандидатів із числа військовослужбовців, оформлені в установленому порядку, командири військових частин надсилають до штабів з'єднань.

(абзац третій пункту 3.3.2 в редакції наказу
 Міністра оборони України від 06.08.2003 р. N 236)

3.3.3. Рішення про зарахування військовослужбовців кандидатами до вступу у ВВНЗ чи про відмову в направленні на навчання приймають командири з'єднань.

3.3.4. Іменні списки кандидатів з доданням документів, визначених в "Умовах прийому" та п. 3.3.2 цієї Інструкції, подаються за підпорядкованістю до штабів оперативних командувань чи до структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України до 10 квітня року вступу до ВВНЗ.

3.3.5. Комісії з питань проведення попередньої професійної діагностики, створені при штабах оперативних командувань, структурних підрозділах центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, організовують та здійснюють попередню професійну діагностику кандидатів у період з 20 квітня до 1 травня року вступу.

3.3.6. Затверджені списки кандидатів до конкретного ВВНЗ з доданням документів, визначених в "Умовах прийому" і п. 3.3.2 цієї Інструкції, та карток професійного відбору за формою N 4 (додаток N 3) надсилаються до ВВНЗ до 15 травня року вступу.

3.3.7. Військовослужбовці строкової служби Збройних Сил України, які відібрані кандидатами до ВВНЗ, направляються командирами військових частин на 25-денні навчальні збори, що проводяться при ВВНЗ у період з 5 по 30 червня року вступу. Строк прибуття військовослужбовців до місця проведення навчальних зборів - за 1 - 2 дні до початку їх роботи.

3.4. Порядок проведення відбору кандидатів із числа цивільної молоді та ліцеїстів на навчання до ВВНЗ

(назва підрозділу 3.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 06.08.2003 р. N 236)

3.4.1. Попередня професійна діагностика та відбір кандидатів до ВВНЗ із числа цивільної молоді та ліцеїстів проводяться у територіальних центрах комплектування військовослужбовцями за контрактом, оформлення документів здійснюється у військових комісаріатах до 10 червня року вступу.

(пункт 3.4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

3.4.2. На осіб, які бажають вступити до ВВНЗ, на основі результатів попередньої професійної діагностики військові комісари приймають рішення про зарахування їх кандидатами до конкретного ВВНЗ чи про відмову в цьому. Кандидатам до вступу до ВВНЗ у військових комісаріатах оформляються відповідні медичні документи та документи за формами N 1 - 3, 5, які заповнюють комісії, що здійснюють професійний відбір кандидатів до ВВНЗ (додаток N 3).

(пункт 3.4.2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністра оборони України від 06.08.2003 р. N 236,
 від 17.07.2009 р. N 374)

3.4.3. Про хід роботи з відбору кандидатів до ВВНЗ із числа цивільної молоді районні (міські) військові комісаріати доповідають начальнику Головного управління особового складу - заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України в установленому порядку.

(абзац перший пункту 3.4.3 в редакції наказу
 Міністра оборони України від 13.04.2005 р. N 222)

Документи на відібраних кандидатів, оформлені згідно з "Умовами прийому" та п. 3.4.2 цієї Інструкції, районні (міські) військові комісаріати (далі - військкомати) подають в обласні військкомати, а останні через зацікавлені структурні підрозділи центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України (за їх запитами) - у відповідні ВВНЗ у міру відбору, але не пізніше 20 червня року вступу на навчання.

3.4.4. Приймальні комісії ВВНЗ не пізніше як у тижневий строк після реєстрації документів розглядають документи кандидатів та приймають рішення про їх виклик для проведення вступних випробувань чи про відмову у виклику із зазначенням причин, забезпечуючи при цьому рівномірне представництво кандидатів з усіх регіонів України.

(абзац перший пункту 3.4.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 25.05.2000 р. N 150)

Рішення оформляється протоколом засідання приймальної комісії.

3.4.5. Про прийняте рішення, час та місце прибуття для проходження вступних випробувань начальники ВВНЗ повідомляють кандидатів до 25 червня року вступу особисто та через військові комісаріати.

3.4.6. Кандидати з числа цивільної молоді направляються до ВВНЗ районними (міськими) військовими комісарами, а кандидати з числа військовослужбовців - командирами військових частин. Випускники військових ліцеїв направляються до ВВНЗ за рознарядкою Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України в кількості, пропорційній до чисельності прийому і визначеної для кожного ВВНЗ.

4. Організація та проведення навчальних зборів з підготовки військовослужбовців строкової служби до вступу до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України

4.1. Навчальні збори військовослужбовців строкової служби проводяться у ВВНЗ з метою підготовки військовослужбовців строкової служби до вступу до ВВНЗ, прийому від них іспитів із загальноосвітніх дисциплін, проведення попередньої професійної діагностики та остаточного відбору до даного ВВНЗ.

4.2. Навчальні збори проводяться перед початком конкурсу сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та вступних випробувань протягом 25 діб. Конкретні строки проведення навчальних зборів визначаються щорічно Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України на підставі умов прийому до вищих навчальних закладів України, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, і доводяться до Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України до 1 січня року вступу на навчання. Склад учасників навчальних зборів визначається за іменними списками кандидатів для вступу до цього ВВНЗ, що надходять з військових з'єднань і частин. Учасники зборів прибувають до місця проведення занять за 1 - 2 дні до початку роботи зборів.

(пункт 4.2 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

4.3. Навчально-виховний процес на навчальних зборах організовується відповідно до програм вступних випробувань із загальноосвітніх дисциплін, передбачених правилами (умовами) прийому до ВВНЗ. Заняття з фізичної підготовки проводяться щодня по 45 хвилин у час, відведений розпорядком дня для ранкової фізичної зарядки.

4.4. Загальний обсяг навчального часу на зборах повинен бути не менше 200 годин, у тому числі не менше 120 годин відводиться на навчальні заняття за розкладом під керівництвом викладачів та не менше 80 годин - на самостійні заняття. Навчальний день містить 6 годин навчальних занять за розкладом та 4 години самостійних занять. Під час самостійних занять проводяться групові консультації, що плануються з розрахунку 20 % від кількості навчальних годин за розкладом на вивчення даної дисципліни на один навчальний взвод.

4.5. Під час підготовки до навчальних зборів у ВВНЗ повинна бути проведена така робота:

визначена організаційна структура навчальних зборів;

проведений розрахунок навчального навантаження, кількості викладачів для проведення навчальних занять за розкладом та консультацій;

складено розклад занять, узгоджений з розпорядком дня ВВНЗ;

сплановані заходи щодо виховної роботи;

уточнений порядок, зміст і обсяги матеріального та фінансового забезпечення навчальних зборів;

підібрані кандидатури на посади керівного та викладацького складу;

поставлені завдання з підготовки адміністрації та викладачів до роботи на навчальних зборах.

Відповідальність за підготовку, організацію та проведення навчальних зборів покладається, як правило, на начальника військово-адміністративної служби - заступника начальника ВВНЗ.

4.6. Начальник ВВНЗ до початку роботи зборів видає наказ про організацію та проведення навчальних зборів з підготовки військовослужбовців строкової служби до вступу до ВВНЗ, яким затверджується:

адміністрація навчальних зборів (начальник, заступник начальника, старшина);

розпорядок дня навчальних зборів, розклад навчальних занять, план виховної роботи;

склад викладачів, які проводять заняття на зборах, з вказівкою індивідуального навчального навантаження;

виділення потрібних обладнаних приміщень для розміщення особового складу та навчальних класів;

забезпечення особового складу зборів усіма видами постачання, навчальними посібниками та канцелярським приладдям;

розклад проведення медичного огляду та попередньої професійної діагностики учасників зборів.

4.7. Начальник навчальних зборів призначається з числа офіцерів - командирів курсантських підрозділів, які знають навчальний процес та спроможні забезпечити ефективну навчально-виховну роботу з особовим складом, підтримувати статутний порядок та військову дисципліну на зборах. Він відповідає за організацію та хід навчального процесу, військову дисципліну та морально-психологічний стан особового складу зборів , а також за внутрішній порядок у підрозділі.

Начальник навчальних зборів є прямим начальником усього особового складу зборів. При виконанні своїх обов'язків він користується правами командира батальйону та зобов'язаний:

вивчити кандидатів до ВВНЗ із числа військовослужбовців строкової служби та розподілити їх по навчальних взводах та відділеннях;

призначити командирів навчальних взводів та відділень із числа, як правило, сержантів і старшин;

закріпити за кожним навчальним взводом викладачів для проведення занять за розкладом та консультацій;

керувати навчальним процесом та вихованням особового складу, щодня контролювати проведення занять за розкладом, консультацій та самостійних занять;

організувати медичний огляд та попередню професійну діагностику учасників зборів;

стежити за утриманням та правильною експлуатацією всіх приміщень, відведених для навчальних зборів.

Після закінчення занять та складання іспитів начальник навчальних зборів подає начальникові ВВНЗ звіт про результати виконання завдань навчальних зборів із пропозиціями щодо поліпшення якості їх проведення.

5. Організація роботи приймальної (відбіркової) комісії ВВНЗ

(назва розділу 5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 06.08.2003 р. N 236)

5.1. Приймальна (відбіркова) комісія вищого військового навчального закладу створюється з метою підготовки, організації та проведення відбору кандидатів на навчання з числа найбільш підготовленої та здібної молоді.

(пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 06.08.2003 р. N 236)

5.2. Приймальна (відбіркова) комісія у своїй роботі керується чинним законодавством України, відповідними нормативно-правовими актами Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України та правилами прийому до ВВНЗ на поточний рік, які розробляються приймальною комісією ВВНЗ на підставі умов прийому до вищих навчальних закладів України, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, та затверджуються головою приймальної комісії за погодженням із Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України.

(пункт 5.2 в редакції наказів Міністра
 оборони України від 25.05.2000 р. N 150
,
 від 06.08.2003 р. N 236
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

5.3. Склад приймальної (відбіркової) комісії затверджується наказом керівника (начальника) ВВНЗ, який є її головою.

(пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 06.08.2003 р. N 236)

5.4. До складу приймальної (відбіркової) комісії входять: заступник начальника ВВНЗ з навчальної роботи (начальник навчального відділу) - заступник голови, відповідальний секретар та його заступники, начальники (заступники начальників) факультетів, провідних кафедр, голови предметних комісій, а також професори, доценти, викладачі (кількість не обмежується) профілюючих кафедр. Відповідальний секретар або його заступники повинні бути з навчального відділу.

(пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 06.08.2003 р. N 236)

5.5. Наказ про затвердження складу приймальної (відбіркової) комісії видається керівником (начальником) ВВНЗ не пізніше 1 жовтня року, що передує року прийому кандидатів на навчання. Приймальна (відбіркова) комісія працює протягом року згідно з планом, який затверджується головою приймальної комісії. Результати роботи приймальної (відбіркової) комісії після проведення підсумкового засідання оформляються у вигляді звіту, який після розгляду на вченій (педагогічній) раді ВВНЗ у п'ятиденний термін надсилається до Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України за встановленою ним формою.

(пункт 5.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 25.05.2000 р. N 150
,
 в редакції наказу Міністра
 оборони України від 06.08.2003 р. N 236)

5.6. Військові навчальні заклади, які є підрозділами цивільних навчальних закладів, з метою вивчення особових справ кандидатів, організації та проведення психологічного обстеження, оцінки рівня фізичної підготовки та медичного огляду створюють відбіркові комісії, які входять до складу приймальної комісії вищого навчального закладу.

5.7. Заяви і документи реєструються в прошнурованому, пронумерованому та скріпленому мастиковою печаткою "Для пакетів" журналі. Після закінчення прийому заяв і документів журнал реєстрації завершується підписами голови приймальної комісії та відповідального секретаря і печаткою ВВНЗ. У журналі реєстрації не повинно бути виправлень, закреслень та пропусків рядків. Повернення документів кандидатам у разі відмови їм у зарахуванні на навчання або з інших причин та видача довідок про участь у складанні вступних випробувань оформляються в окремому журналі відповідальним секретарем під розпис кандидата на основі рішення приймальної комісії.

6. Підготовка, організація та проведення вступних випробувань. Зарахування до ВВНЗ

6.1. Вступні випробування включають:

іспити з оцінки загальноосвітнього (професійного) рівня, які можуть пропонуватись у вигляді письмових та усних робіт за творчими або оригінальними завданнями, комплексних тестів (для категорій вступників з числа громадян України, які визначаються умовами прийому до вищих навчальних закладів України, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки);

(абзац другий пункту 6.1 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністра оборони України від 25.05.2000 р. N 150,
 від 17.07.2009 р. N 374)

психологічне обстеження;

оцінку рівня фізичної підготовки;

медичний огляд військово-лікарською (військово-льотною) комісією.

6.2. Вступні випробування здійснюються у вигляді вступних іспитів, творчих та професійних конкурсів, співбесід, комплексного тестування, тестування (у тому числі і психологічного) з використанням комп'ютерної техніки, діагностичних систем, бланкових методик та виконання фізичних вправ. Форму вступних випробувань визначає приймальна комісія. Обов'язковим для всіх ВВНЗ є проведення професійного психологічного відбору, оцінка рівня фізичної підготовки та стану здоров'я фахівцями, відповідно до діючих наказів Міністра оборони України. Фахівці з вищезазначених питань повинні обов'язково входити до складу приймальних комісій.

(пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністра оборони України від 25.05.2000 р. N 150,
 від 17.07.2009 р. N 374)

6.3. Для проведення вступних випробувань створюються відповідні комісії:

екзаменаційні комісії з питань оцінки загальноосвітнього (професійного) рівня (з кожної дисципліни окремо);

комісія з проведення психологічного обстеження;

комісія з оцінки рівня фізичної підготовки;

військово-лікарська (військово-льотна) комісія.

6.4. Кандидатам, які допущені до вступних випробувань, видається напередодні іспиту екзаменаційний лист, який є перепусткою на іспит (додаток N 5).

6.5. Вступне випробування у формі співбесіди, якщо це передбачено правилами прийому на навчання до ВВНЗ, проводять не менше трьох членів комісії зі співбесіди. Програму співбесіди затверджує голова приймальної комісії.

(пункт 6.5 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

6.6. Оцінка індивідуальних психологічних якостей проводиться з метою виявлення у кандидатів конкретних особистих якостей та індивідуальних особливостей, потрібних для успішного навчання у ВВНЗ, оволодіння обраною військовою спеціальністю.

6.7. Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку військової направленості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінку спроможності навчатися. Вивчення індивідуальних психологічних якостей здійснюється фахівцями в галузі професійного психологічного відбору при проведенні вступних випробувань.

6.8. Індивідуальні психологічні якості кандидата оцінюються як "пройшов професійний психологічний відбір" або "не пройшов професійний психологічний відбір". Максимальна оцінка індивідуальних психологічних якостей становить 70 балів. Кандидати, в яких при тестуванні індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 50 % (менше 35 балів) від максимальної кількості балів даної оцінки, вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, і з числа кандидатів для вступу до ВВНЗ відчисляються. Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів оформляється окремим протоколом. Кандидатам, не зарахованим за результатом оцінки індивідуальних психологічних якостей, в документах, що видаються на руки чи надсилаються до військкоматів за місцем проживання, записується формулювання відмови в зарахуванні: "Не пройшов вступного випробування".

6.9. Оцінка рівня фізичної підготовки кандидатів визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ. Усі вправи приймаються протягом одного дня. Для виконання вправ надається одна спроба. Повторне виконання вправ з метою підвищення оцінки не дозволяється. Максимальна оцінка становить 70 балів. Рівень фізичної підготовки оцінюється як "залік" або "незалік". Для отримання оцінки "залік" вступнику слід набрати суму не менше 35 балів (з трьох вправ) згідно з таблицею нарахування балів. У разі отримання оцінки "незалік" вступник з числа кандидатів для вступу до ВВНЗ відраховується. Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів оформлюється окремим протоколом.

(пункт 6.9 в редакції наказу Міністра
 оборони України від 25.05.2000 р. N 150)

6.10. Сума балів, набрана кандидатом за результатами зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджених сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних предметів, та (або) за результатами вступних випробувань з предметів, визначених приймальною комісією, становить його рейтинг. У рейтингу кандидата не враховуються суми балів, визначених у пунктах 6.8, 6.9 Інструкції.

(пункт 6.10 в редакції наказу Міністра
 оборони України від 25.05.2000 р. N 150
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 06.08.2003 р. N 236
,
 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 01.04.2008 р. N 138
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

6.11. Зарахування кандидатів на навчання здійснюється на основі розгляду конкурсного (рейтингового) списку на заключному засіданні приймальної комісії. До списку вносяться всі особи, які були допущені до складання вступних випробувань, усі складові рейтингу та рішення приймальної комісії по кожному кандидату окремо. Конкурсний список підписується головою та членами приймальної комісії після його розгляду в той самий день. Наказ про зарахування курсантів на навчання видається не пізніше двох діб з моменту підписання конкурсного списку. Початок первинної військово-професійної підготовки осіб, зарахованих на навчання як курсантів, здійснюється не пізніше двох діб з моменту зарахування. 

(пункт 6.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 25.05.2000 р. N 150)

6.12. Зарахування відібраних кандидатів на навчання за всіма рівнями вищої військової освіти до Національної академії оборони України і на факультети оперативно-тактичної підготовки ВВНЗ проводиться приймальними комісіями ВВНЗ до 15 серпня року вступу на навчання.

Особливості організації прийому до Об'єднаного інституту при Національній академії оборони України визначаються начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

(пункт 6.12 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 16.01.2006 р. N 12)

6.13. Результати прийому до ВВНЗ оформляються протоколом засідання приймальної комісії (додаток 6), у якому зазначаються умови зарахування (за результатами участі в конкурсі, поза конкурсом, за результатами співбесіди та інших), а також підстави для зарахування осіб, які не набрали прохідного бала. Зарахування кандидатів на навчання слухачами Національної академії оборони України та факультетів оперативно-тактичної підготовки ВВНЗ здійснюється наказами Міністра оборони України за поданням начальників ВВНЗ до 20 серпня року вступу на навчання.

З офіцерами Збройних Сил України, які зараховані слухачами Національної академії оборони України або слухачами факультетів оперативно-тактичного рівня підготовки ВВНЗ, укладаються нові контракти про продовження проходження військової служби на п'ять років після закінчення військового навчального закладу.

(пункт 6.13 доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністра оборони України від 14.09.2006 р. N 530,
 у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Зарахування кандидатів на навчання до ВВНЗ слухачами факультетів тактичного рівня здійснюється до 1 серпня року вступу на навчання наказами начальників ВВНЗ.

(пункт 6.13 в редакції наказу Міністра
 оборони України від 25.05.2000 р. N 150)

6.14. Виписки з наказів про зарахування курсантів та слухачів до вищих військових навчальних закладів (по кожному окремо) протягом 5 днів після підписання наказів, але не пізніше 1 вересня, надсилаються відповідно в районні (міські) військові комісаріати та в кадрові органи, що направили кандидатів до ВВНЗ. Виписки з наказів про зарахування до ВВНЗ є підставою для зняття з обліку призовників та військовозобов'язаних, для виключення військовослужбовців зі списків особового складу військових частин.

6.15. Кандидати, не прийняті на навчання, відряджаються:

військовослужбовці - до попереднього місця служби;

особи з числа цивільної молоді - в районні (міські) військові комісаріати за місцем проживання.

Особові справи та інші документи, визначені п. 3.4.2 цієї Інструкції, із зазначенням причин відмови в зарахуванні до ВВНЗ, а також довідка про результати вступу до вищого військового навчального закладу (додаток N 7) видаються кандидатам на руки під розписку, про що повідомляються військові комісаріати та військові частини не пізніше 10 днів після закінчення прийому до ВВНЗ.

 

 

Начальник Головного управління
військової освіти Міністерства
оборони України
генерал-майор

 
 
 
М. НЕЩАДИМ

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток N 1
до п. 3.1.1 Інструкції,
затвердженої наказом Міністра
оборони України
від 14 квітня 1998 р. N 152

 

 

 

ПЕРЕЛІК
замовників на підготовку військових фахівців для Збройних Сил України

Додаток N 1 вилучено 
(згідно з наказом  Міністра оборони України
 від 6 серпня 2003 року N 236)

 

 

 

ЗАЯВКА
на замовлення щодо прийому слухачів, курсантів (студентів) до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України у 20__ році

Найменування спеціальності та спеціалізації підготовки 

Номери ВОС, які відповідають спеціалізаціям підготовки 

Штатна чисельність посад, які заміщуються офіцерами з відповідним рівнем освіти (станом на 1 січня року складання замовлення

Прогнозована укомплектованість посад (станом на 1 січня року складання замовлення

Загальна кількість слухачів, курсантів (студентів), які навчаються у ВВНЗ за даною спеціальністю (спеціалізацією)

Набір слухачів та курсантів (студентів) у рік складання заявки

Показник відтоку офіцерів (коефіцієнт ротації) 

Штатна чисельність посад, що прогнозується на рік випуску

Укомплектованість посад, що прогнозується на рік випуску 

Чисельність замовлення, що пропонується замовником на очну форму навчання 

Чисельність замовлення, що пропонується замовником на заочну форму навчання 

6

7

8

9

10

11

Оперативно-стратегічний рівень 

0.000000 Управління діями з'єднань та об'єднань збройних сил 

000000 

500 

450 

30 

 

6 % 

480 

460 

20 

Оперативно-тактичний рівень 

0.000000 Бойове застосування та управління діями підрозділів (частин, з'єднань) сухопутних військ, у тому числі за спеціалізацією:

 

1300 

230 

40 

 

 

1150 

1125 

25 

22 

бойове застосування та управління діями механізованих (танкових) частин (з'єднань) 

000000, 000000 

1000 

950 

30 

 

6 % 

900 

885 

15 

12 

бойове застосування та управління діями частин військової розвідки 

000000, 000000, 000000 

300 

280 

10 

 

6 % 

250 

240 

10 

10 

Разом за оперативно- тактичний рівень 

 

1300 

1230 

40 

 

 

1150 

1125 

25 

22 

Тактичний рівень 

0.000000 

000000, 000000, 000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за тактичний рівень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за Сухопутні війська Збройних Сил України 

 

1800 

1680 

70 

 

 

1630 

1585 

45 

22 

Начальник управління особового складу командування
Сухопутних військ Збройних Сил України
_______________________________________________
                   (військове звання, підпис, ініціали, прізвище) 

Примітки:

1. Перелік спеціальностей підготовки військових фахівців відпрацьовується на підставі Переліку напрямів, спеціальностей та спеціалізацій підготовки військових фахівців у ВВНЗ за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, який затверджується наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України.

2. Заявки на замовлення погоджуються з керівниками відповідних структурних підрозділів, затверджуються замовником та подаються до 1 серпня року, що передує року вступу на навчання до ВВНЗ, до Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України.

3. Заявки на замовлення складаються за повним переліком спеціальностей, які необхідні для комплектування підпорядкованих військ (сил), окремо для оперативно-стратегічного, оперативно-тактичного та тактичного рівнів підготовки.

4. Прогнозована укомплектованість посад розраховується на підставі відомостей про укомплектованість посад особами офіцерського складу за формою, визначеною директивою начальника Генерального штабу Збройних Сил України, з урахуванням організаційних заходів, розподілу випускників ВВНЗ, ротації та відтоку кадрів.

(додаток N 2 в редакції наказів Міністра
 оборони України від 06.08.2003 р. N 236
,
 від 13.04.2005 р. N 222
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 17.07.2009 р. N 374)

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток N 3
до п. 3.1.10 Інструкції,
затвердженої наказом Міністра
оборони України
від 14 квітня 1998 р. N 152

 

 

 

ФОРМИ
документів, які заповнюють комісії, що здійснюють професійний відбір кандидатів для вступу до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України

Форма N 1

   ЗАТВЕРДЖУЮ
   _____________________
      (посада)
   ____________________________________
   (військове звання, підпис, прізвище)
 
   "____"__________199__р.

ПРОТОКОЛ N________
засідання комісії з попередньої фахової діагностики

__________________________________________________________________
    (найменування органу, при якому створюється комісія)
про направлення кандидатів до
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
         (найменування ВВНЗ, факультету)
 
   Комісія у складі: голови
__________________________________________________________________
 
   заступника голови
__________________________________________________________________
 
   членів комісії
_________________________________________________________________,
 
провівши  попередню  професійну  діагностику   кандидатів,
постановила:
направити для вступу
до________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
         (найменування ВВНЗ, факультету)
кандидатів згідно зі списками, що додаються.
 
   Додаток. Іменні списки на ____ аркушах.
 
   Голова комісії
   ____________________________________
   (військове звання, підпис, прізвище)
 
   Члени комісії
   ____________________________________
   (військове звання, підпис, прізвище)

Форма N 2

   ЗАТВЕРДЖУЮ
   _____________________
      (посада)
   _____________________________________
   (військове звання, підпис, прізвище)
 
   "____"__________199__р.

ПРОТОКОЛ N________
засідання комісії з попередньої професійної діагностики

 
   _________________________________________________________
    (найменування органу, при якому створюється комісія)
про відмову в направленні для вступу до ВВНЗ
 
   Комісія у складі: голови ____________________________________
      заступника голови _____________________________________
      членів комісії _______________________________________,
провівши  попередню  професійну  діагностику   кандидатів,
постановила:
відмовити у вступі до ВВНЗ кандидатам:
 
******************************************************************
*  N  *  Військове  *   Прізвище,  *   Причина    *
*  п/п  *  звання   *    ім'я,   *   відмови    *
*     *        *  по батькові  *          *
******************************************************************
*     *        *         *          *
******************************************************************
 
 
   Голова комісії
   _____________________________________
   (військове звання, підпис, прізвище)
 
   Члени комісії
   _____________________________________
   (військове звання, підпис, прізвище)

Форма N 3

ІМЕННИЙ СПИСОК

кандидатів, відібраних для вступу до
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
             (найменування ВВНЗ)
комісією__________________________________________________________
      (найменування органу, при якому створюється комісія)
 
    _________________________________________________________
 
 
   Зміст заголовка іменного списку по графах:
   1. Порядковий номер.
   2. Військове звання.
   3. Прізвище, ім'я та по батькові.
   4. Число, місяць та рік народження.
   5. Соціальне походження.
   6. Освіта.
   7. Державні нагороди України.
   8. Строк служби у Збройних Силах України.
   9. Посада кандидата та строк перебування на ній.
   10. Строк перебування у званні офіцера, прапорщика
     (мічмана), військовослужбовця надстрокової служби.
   11. Класність, спортивний розряд.
   12. Умовне найменування військової частини.
   13. Підстава для зарахування без вступних випробувань чи для
     позаконкурсного зарахування до ВВНЗ.
   14. Висновок медичної комісії про придатність до навчання.
   15. Примітки.
 
 
   Голова комісії
   ________________________________
   (військове звання, підпис, прізвище)
 
   "____"______________199__р.

Форма N 4

 ______________________           (1-ша сторінка форми)
 (об'єднання, з'єднання)

КАРТКА
професійного відбору
(на військовослужбовця)

кандидата для вступу до___________________________________________
                 (найменування ВВНЗ)
на _______________________________________ факультет (відділення).
 
   1. Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   2. Рік та місяць народження
__________________________________________________________________
 
   3. Освіта
__________________________________________________________________
    (найменування навчального закладу та дата закінчення)
__________________________________________________________________
 
   4. Соціальне походження
__________________________________________________________________
 
   5. Посада та стаж роботи до призову до Збройних Сил України
__________________________________________________________________
 
   6. Державні нагороди України
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   7. Класність
__________________________________________________________________
 
   8. Почесне спортивне звання чи спортивний розряд (вид спорту)
__________________________________________________________________
 
   9. У Збройних Силах з _______________________________________
 
   10. Строк військової служби та посада
__________________________________________________________________
 
 
                       (2-га сторінка форми)
 
        1. Попередня професійна діагностика
           в об'єднанні (з'єднанні)
 
   11. Результати оцінки загальноосвітнього рівня
   (результати поточного навчання, співбесіди)
 
*****************************************************************
*  Найменування профільних  *       Оцінка       *
*     дисциплін      *    (цифрою та прописом)   *
*****************************************************************
*               *                *
 
   Висновок з оцінки освітнього рівня
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
   12. Результати оцінки індивідуальних психологічних якостей
 
*****************************************************************
*   Назва методики *    Показники   *   Примітка   *
*****************************************************************
*           *           *          *
 
   Висновок з оцінки індивідуальних психологічних якостей_______
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
   13. Результати перевірки фізичної підготовки
 
*****************************************************************
*   Вправи, що    * Одиниці *  Результати * Оцінка *
*   перевіряються   * виміру  *        *     *
*****************************************************************
*            *      *        *     *
 
   Підсумкова оцінка фізичної підготовки
 
__________________________________________________________________
 
   14. Постанова військово-лікарської комісії
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
   15. Висновок комісії об'єднання (з'єднання) з попереднього
   професійного відбору_________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
                       (3-тя сторінка форми)
 
       Голова комісії
   ____________________________________
   (військове звання, підпис, прізвище)
 
   "____"______________199__р.
 
         2. Вступні випробування
 
   16. Оцінки в атестаті з профільних дисциплін (результати
випускних іспитів)
 
***************************************************************
*   Найменування профільних  *     Оцінка      *
*       дисциплін      *  (цифрою та прописом)  *
***************************************************************
*                 *              *
 
   17.  Результати  оцінки  освітнього  рівня  (результати
співбесіди)
 
***************************************************************
*   Найменування дисциплін,  *     Оцінка      *
*       завдань      *  (цифрою та прописом)  *
***************************************************************
*                 *              *
 
   18. Результати оцінки індивідуальних психологічних якостей
кандидата:
 
***************************************************************
*   Назва методики  *   Показники   *   Примітка   *
***************************************************************
*           *          *         *
 
   Висновок оцінки індивідуальних психологічних якостей
кандидата_________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   19. Результати перевірки фізичної підготовки
 
***************************************************************
*   Вправи, що  * Одиниці * Результати *  Оцінка  *
*   перевіряються * виміру  *       * (цифрою та *
*          *      *       * прописом) *
***************************************************************
*          *      *       *       *
 
   Підсумкова оцінка фізичної підготовки________________________
 
 
                       (4-та сторінка форми)
 
   20. Постанова військово-лікарської (лікарсько-льотної)
комісії
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   21. Висновок приймальної комісії ВВНЗ _______________________
__________________________________________________________________
 
   Відповідальний секретар комісії
   ____________________________________
   (військове звання, підпис, прізвище)
 
   "____"______________199__р.

Форма N 5
 
 
(1-ша сторінка форми)

 

 

 

 

______________________________________
(найменування військового

 
комісаріату)

 

 

 

КАРТКА
професійного відбору
(для цивільної молоді)

кандидата для вступу до
__________________________________________________________________
            (найменування ВВНЗ)
на __________________________________ факультет (відділення).
 
   1. Прізвище, ім'я, по батькові
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   2. Рік та місяць народження
__________________________________________________________________
 
   3. Освіта
__________________________________________________________________
         (найменування навчального закладу
__________________________________________________________________
             та дата закінчення)
 
   4. Соціальне походження
__________________________________________________________________
 
   5. Посада та стаж роботи
__________________________________________________________________
 
   6. Державні нагороди України
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   7. Почесне спортивне звання чи спортивний розряд (вид спорту)
__________________________________________________________________
 
                       (2-га сторінка форми)
 
        1. Попередня професійна діагностика
           у військовому комісаріаті
 
   8. Результати оцінки освітнього рівня (результати поточного
навчання, співбесіди)
 
*****************************************************************
*    Найменування профільних  *     Оцінка      *
*        дисциплін      *  (цифрою та прописом)  *
*****************************************************************
*                  *              *
 
   Висновок з оцінки освітнього рівня
 
__________________________________________________________________
 
   9. Результати оцінки індивідуальних психологічних якостей
 
*****************************************************************
*  Назва методики   *   Показники   *   Примітка   *
*****************************************************************
*            *          *         *
 
   Висновок з оцінки індивідуальних
   психологічних якостей________________________________________
__________________________________________________________________
 
   10. Результати перевірки фізичної підготовки
 
*****************************************************************
*   Вправи, що    * Одиниці * Результати *  Оцінка  *
*  перевіряються   * виміру  *       * (цифрою та *
*           *      *       * прописом) *
*****************************************************************
*           *      *       *       *
 
   Підсумкова оцінка фізичної підготовки
__________________________________________________________________
 
   11. Постанова військово-лікарської комісії
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   12. Висновок призовної комісії
__________________________________________________________________
 
 
                       (3-тя сторінка форми)
 
   Голова комісії (військовий комісар)
   ____________________________________
   (військове звання, підпис, прізвище)
 
   "____"_____________199__р.
 
         2. Вступні випробування
 
   13. Оцінки в атестаті з профільних дисциплін (результати
випускних випробувань у середній школі):
 
*****************************************************************
*    Найменування профільних  *     Оцінка      *
*        дисциплін      *  (цифрою та прописом)  *
*****************************************************************
*                  *              *
 
   14. Результати оцінки освітнього рівня (результати
співбесіди)
 
*****************************************************************
*   Найменування дисциплін,    *     Оцінка      *
*      завдань        *  (цифрою та прописом)  *
*****************************************************************
*                  *              *
 
   15. Результати оцінки індивідуальних психологічних якостей
кандидата
 
*****************************************************************
*  Назва методики   *   Показники   *   Примітка   *
*****************************************************************
*            *          *         *
 
   Висновок з оцінки індивідуальних психологічних якостей
кандидата
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   16. Результати перевірки фізичної підготовки
 
*****************************************************************
*  Вправи, що    * Одиниці * Результати *  Оцінка  *
*  перевіряються   * виміру  *       * (цифрою та *
*           *      *       * прописом) *
*****************************************************************
*           *      *       *       *
 
   Підсумкова оцінка фізичної підготовки __________________
 
 
                       (4-та сторінка форми)
 
   17. Постанова військово-лікарської (лікарсько-льотної)
комісії
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   18. Висновок приймальної комісії ВВНЗ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Відповідальний секретар приймальної комісії
   _________________________________________
   (військове звання, підпис, прізвище)
 
   "____"_____________199__р.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток N 4
до п. 5.5 Інструкції,
затвердженої наказом Міністра
оборони України
від 14 квітня 1998 р. N 152

 

 

 

ЗВІТ
про наслідки прийому до вищого військового навчального закладу

Додаток N 4 вилучено 
(згідно з наказом  Міністра оборони України
 від 6 серпня 2003 року N 236)

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток N 5
до п. 6.4 Інструкції,
затвердженої наказом Міністра
оборони України
від 14 квітня 1998 р. N 152

 

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
___________________________________________________
(найменування органу, при якому створюється комісія)

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЛИСТ КАНДИДАТА

(лицьовий бік)

Спеціальність_____________________________________________________
 
Прізвище__________________________________________________________
Ім'я______________________По батькові_____________________________
 
   Дата видачі "___"_________199__р.
 
   Відповідальний секретар приймальної комісії__________________
                           (підпис)
 
 Фотокартка, скріплена    
 гербовою печаткою ВВНЗ        ______________________
                    (підпис кандидата)
 
 
                          (зворотний бік)
 
     Рейтинг кандидата за результатами вступного випробування
 
*****************************************************************
* N *   Розділи  * Дата  * Сума * Прізвище та * Підпис *
*п/п *  вступного   * випробу- *балів. * ініціали  *екзаме- *
*  *випробування   * вання  *Оцінка *екзаменатора * натора *
*  *          *     *    *       *    *
*****************************************************************
*  *        *     *    *       *    *
*****************************************************************
 
   Відповідальний секретар приймальної комісії__________________
                           (підпис)

Примітки:

1. Екзаменаційний лист є перепусткою на випробування.

2. Після закінчення вступних випробувань екзаменаційний лист

слід повернути до приймальної комісії.

3. Не зарахованим до ВВНЗ кандидатам документи повертаються

після здачі екзаменаційного листа.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток N 6
до п. 6.13 Інструкції,
затвердженої наказом Міністра
оборони України
від 14 квітня 1998 р. N 152

 

 

 

ПРОТОКОЛ N ___
засідання приймальної комісії

 
___________________________________________________
(найменування органу, при якому створюється комісія)

    про прийом (відмову у прийомі) до _____________________
                      (найменування ВВНЗ)

Комісія у складі: голови_____________________________________

заступника голови____________________________________________

членів комісії ______________________________________________ на своєму засіданні розглянула, вивчила кандидатів та ухвалила:

(Зміст заголовка протоколу за графами)

1. Номер по порядку.

2. Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові.

3. Число, місяць, рік народження.

4. Соціальний стан.

5. Освіта.

6. Державні нагороди України.

7. Посада при вступі до ВВНЗ та час перебування на ній.
8. Строк перебування у званні офіцера, прапорщика (мічмана),
військовослужбовця надстрокової служби.

9. Наявність підстав для позаконкурсного зарахування до ВВНЗ.
10. Бал атестата (за результатами випускних випробувань) з
профільних предметів.

Під заголовком: "Результати вступних випробувань".

11. Оцінка освітнього рівня.

12. Оцінка індивідуальних психологічних якостей.

13. Оцінка рівня фізичної підготовки.

14. Стан здоров'я.

(У загальному ряду)

15. Рейтинг кандидата.

16. Рішення комісії про прийом (відмову у прийомі) до ВВНЗ.

(Під заголовком)

А. Кандидатів, які відповідають вимогам, що визначаються
для спеціальностей ВВНЗ, прийняти на навчання:

 Разом прийнято     ______чол.
 
 У тому числі      ______чол. - без оцінки освітнього рівня;
 
             ______чол. - поза конкурсом;
 
             ______чол. - за рейтингом.

Б. Відмовити у прийомі кандидатам, які не відповідають встановленим вимогам: _________ чол.

                   Голова комісії
             _________________________________________
               (військове звання, підпис, прізвище)
 
 
                 Заступник голови комісії
              _______________________________________
              (військове звання, підпис, прізвище)

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток N 7
до п. 6.15 Інструкції,
затвердженої наказом Міністра
оборони України
від 14 квітня 1998 р. N 152

 

 

 

ДОВІДКА
про результати вступу до вищого військового навчального закладу

   Видана_______________________________________________________
        (прізвище, ім'я, по батькові повністю)
 
про те, що він вступав до_________________________________________
                  (найменування ВВНЗ)
 
з напрямом підготовки_____________________________________________
            (встановлений Міністерством освіти і науки
__________________________________________________________________
                    України)        
 
та одержав на випробуваннях такі оцінки:
 
******************************************************************
*  N   *   Найменування     *  Дата  *  Оцінка  *
*  п/п  *     предмета     *      *       *
******************************************************************
 
_____________________ не зарахований до ВВНЗ______________________
 (прізвище, ініціали)
 
__________________________________________________________________
 (за конкурсом, не пройшов вступного випробування, через 
 
__________________________________________________________________
виявлену недисциплінованість, через недостатню фізичну підготовку)
 
   Ця довідка видана для подання до навчального закладу для
   участі в конкурсі.
 
   Відповідальний секретар приймальної комісії_________________
                           (підпис)
 
   Гербова печатка
 
   "___"____________199__р.

____________ 
 

Опрос