Идет загрузка документа (90 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, подлежащих специальному контролю в соответствии с законодательством Украины

Комитет по контролю за наркотиками
Перечень, Приказ от 23.03.1998 № 7
Утратил силу

Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України

Наказ Комітету з контролю за наркотиками
при Міністерстві охорони здоров'я України
від 23 березня 1998 року N 7

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 червня 1998 р. за N 390/2830

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби України з контролю за наркотиками
 від 16 жовтня 2013 року N 274)

У відповідності до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів" та з урахуванням відповідних положень і вимог, що діють у рамках міжнародних конвенцій та протоколів ООН, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України, станом на 1998 рік (додається). 

2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України від 07.02.1996 р N 2 Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю у відповідності з чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Голова Комітету

В. Г. Бєлявський 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Комітету з контролю за
наркотиками при МОЗ України
від 23 березня 1998 р. N 7

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 червня 1998 р. за N 390/2830

 

 

 

ПЕРЕЛІК
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України

Загальні положення

1. Всі зазначені речовини, що підлягають спеціальному контролю, включені до таблиць I - IV з урахуванням їх терапевтичної цінності залежно від ступеня небезпеки, яку вони можуть становити в разі зловживання ними, та заходів контролю і міри відповідальності, що передбачаються Законом "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів".

2. Таблиця I включає наркотичні засоби (список N 1) та психотропні речовини (список N 2), що становлять особливу небезпеку в разі зловживання ними. Ці речовини мають сумнівну терапевтичну цінність, заборонені для виробництва в Україні, використання в медичних цілях та не підлягають включенню в довідники лікарських засобів, Державний Реєстр та Державну Фармакопею України. Використання цих речовин із науковою метою суворо обмежується. До таблиці I (список N 3) віднесені також нарковмісні рослини, сировина та наркотичні засоби рослинного походження.

3. Таблиця II включає наркотичні засоби (список N 1) та психотропні речовини (список N 2), що становлять значну небезпеку в разі зловживання ними, але, враховуючи їх терапевтичну цінність, можуть використовуватись у медичних цілях. Для речовин, включених у таблицю II (список N 1 і список N 2), передбачаються однакові заходи контролю.

4. Таблиця III включає психотропні речовини (список N 2) та окремі нарковмісні препарати (список N 1), що становлять меншу небезпеку в разі зловживання ними, порівняно з речовинами таблиці II, та мають ширше терапевтичне застосування.

5. Таблиця IV включає хімічні речовини та їх солі, які використовуються в процесі виготовлення наркотичних або психотропних речовин і визначаються в міжнародних конвенціях як прекурсори.

6. Спеціальному контролю підлягають аналоги наркотичних і психотропних речовин, які є синтетичними або виділеними з природної сировини продуктами, що мають хімічну структуру і властивості, подібні до структури і властивостей речовин, включених до таблиць I, II, III; вони призводять до стимулюючого, депресивного або галюциногенного стану, небезпечні для здоров'я населення в разі зловживання ними і не затверджені як наркотичні засоби чи психотропні речовини міжнародними конвенціями ООН, а також рішенням Комітету.

7. Назви речовин, що даються в Переліку, відповідають міжнародним непатентованим назвам (МНН). Для кожної речовини дається також хімічна назва. У деяких випадках наведені синоніми (в дужках), під якими речовина була зазначена в попередні роки. Не всі наявні синоніми зазначені, та це не означає, що речовина, представлена іншим синонімом, не є наркотичним або психотропним засобом.

8. Лікарські засоби (препарати), до складу яких входять речовини таблиць II, III та списку N 1 таблиці IV, якщо вони свідомо не віднесені до інших таблиць, підлягають тим же заходам контролю, що й самі речовини.

9. Якщо речовина, віднесена до таблиці III (список N 2) або таблиці IV (список N 1), входить до складу лікарського препарату в незначній кількості і не може бути видобута з препарату легкодоступним способом у кількості, що дає змогу зловживати нею, то такий препарат може бути вилучений Комітетом із сфери дії заходів щодо контролю за обігом наркотичних засобів чи психотропних речовин.

10. Офіційне тлумачення та роз'яснення положень даного Переліку входить виключно до компетенції Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України.

11. Перелік періодично переглядається Комітетом, до нього вносяться відповідні зміни та доповнення.

12. Додаткове тиражування Переліку дозволяється лише шляхом ксерокопіювання чи фотокопіювання.

13. Відповідно до міжнародної гармонізованої системи Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності у Переліку наведені коди наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

 

 

Голова Комітету з контролю за
наркотиками при МОЗ України

 
В. Г. Бєлявський 

ТАБЛИЦЯ I

Наркотичні засоби, заборонені для вироблення,
застосування на людях та включення до рецептурних довідників, довідників лікарських засобів, Державного Реєстру та Державної Фармакопеї України

СПИСОК N 1

Особливо небезпечні наркотичні засоби

*********************************************************************************
*   МІЖНАРОДНА    *        ХІМІЧНА НАЗВА         * КОД  *
* НЕПАТЕНТОВАНА НАЗВА *                       *    *
*********************************************************************************
*АЛЬФА-МЕТИЛТІОФЕНТАНІЛ *N-[1-(1-метил-2-(2-тієніл)етил]-4-      *2934.90 *
*            *піперидил]-пропіонанілід           *    *
*********************************************************************************
*АЛЬФА-МЕТИЛФЕНТАНІЛ  *N-[1(a-метилфенетил)-4-піперидил]-      *2933.39 *
*            *пропіонанілід                 *    *
*********************************************************************************
*АЦЕТИЛ-АЛЬФА-     *N-[1-(a-метилфенетил)-4-піперидил]-      *2933.39 *
*МЕТИЛФЕНТАНІЛ     *ацетанілід                  *    *
*********************************************************************************
*АЦЕТОРФІН       *3-о-ацетилтетрагідро-7a-(1-гідрокси-     *2939.10 *
*            *1-метилбутил)-6,14-              *    *
*            *ендоетеноорипавін               *    *
*********************************************************************************
*БЕТА-ГІДРОКСИ-3-    *N-[1-(B-гідроксифенетил)-3-метил-4-      *2933.39 *
*МЕТИЛФЕНТАНІЛ     *піперидил]-пропіонанілід           *    *
*********************************************************************************
*БЕТА-ГІДРОКСИФЕНТАНІЛ *N-[1-(B-гідроксифенетил)-4-          *2933.39 *
*            *піперидил]-пропіонанілід           *    *
*********************************************************************************
*ГЕРОЇН         *Діацетилморфін                *2939.10 *
*********************************************************************************
*ДЕЗОМОРФІН       *Дигідродезоксиморфін             *2939.10 *
*********************************************************************************
*ЕТОРФІН        *Тетрагідро-7a-(1-гідрокси-1-метил-      *2939.10 *
*            *бутил)-6,14-ендоетеноорипавін         *    *
*********************************************************************************
*КЕТОБЕМІДОН      *4-мета-гідроксифеніл-1-метил-4-        *2933.39 *
*            *пропіонілпіперидин              *    *
*********************************************************************************
*КУСТАРНО ВИГОТОВЛЕНІ  *                       *2922.30 *
*ПРЕПАРАТИ З ЕФЕДРИНУ  *                       *    *
*речовина, що містить  *                       *    *
*ефедрон чи       *                       *    *
*перветин та      *                       *    *
*непрореагований    *                       *    *
*ефедрин        *                       *    *
*********************************************************************************
*3-МЕТИЛТІОФЕНТАНІЛ   *N-[3-метил-1-[2-(2-тієніл)етил]-4-      *2934.90 *
*            *піперидил]-пропіонанілід           *    *
*********************************************************************************
*3-МЕТИЛФЕНТАНІЛ    *N-(3-метил-1-фенетил-4-піперидил)-      *2933.39 *
*            *пропіонанілід                 *    *
*********************************************************************************
*МЕТКАТИНОН       *2-(метиламіно)-1-фенілпропан-1-он       *2922.30 *
*(ефедрон)       *                       *    *
*********************************************************************************
*МППП          *1-метил-4-феніл-4-піперидинол         *2933.39 *
*(десметилпродин)    *пропіонат (ефір)               *    *
*********************************************************************************
*ПАРА-ФЛУОРОФЕНТАНІЛ  *4'-фтор-N-(1-фенетил-4-піперидил)-      *2933.39 *
*            *пропіонанілід                 *    *
*********************************************************************************
*ПЕПАП         *1-фенетил-4-феніл-піперидинол         *2933.39 *
*            *ацетат (ефір)                 *    *
*********************************************************************************
*ТІОФЕНТАНІЛ      *N-[1-[2-(2-тієніл)етил]-4-піперидил]-     *2934.90 *
*            *пропіонанілід                 *    *
*********************************************************************************
 

А також: ізомери речовин списку N 1 таблиці I, якщо існування таких ізомерів можливе і якщо вони не вилучені з таблиці;

складні та прості ефіри речовин списку N 1 таблиці I, якщо існування таких ефірів можливе і якщо вони не внесені в інші списки;

солі всіх речовин списку N 1 таблиці I, їх складних та простих ефірів, ізомерів, якщо існування таких солей можливе.

СПИСОК N 2

Особливо небезпечні психотропні речовини

***********************************************************************************
*    МІЖНАРОДНА    *      ХІМІЧНА НАЗВА         *  КОД   *
* НЕПАТЕНТОВАНА НАЗВА  *                      *      *
***********************************************************************************
*БРОЛАМФЕТАМІН      *(±)-4-бромо-2,5-диметокси-a-метил-     * 2922.50  *
*(ДОБ, DOB)       *фенетиламін                *      *
***********************************************************************************
*N-ГІДРОКСИ МДА     *(±)-N-[a-метил-3,4-(метилендіокси)-    * 2932.90  *
*(N-гідроксиметилен,   *фенетил]-гідроксиламін           *      *
*діоксіамфетамін)    *                      *      *
***********************************************************************************
*ДЕТ           *3-(2-діетиламіноетил)-індол        * 2939.90  *
*(діетилтриптамін)    *                      *      *
***********************************************************************************
*ДМА           *(±)-2,5-диметокси-a-метил-феніл-      * 2922.50  *
*(2,5-диметоксіамфетамін)*етиламін                  *      *
***********************************************************************************
*ДМГП          *3-(1,2-диметилгептил)-1-гідрокси-     * 2932.90  *
*            *7,8,9,10-тетрагідро-6,6,9-триметил-    *      *
*            *6H-дибензо [b,d]-піран           *      *
***********************************************************************************
*ДМТ           *3-[2-(диметиламіно)етил]-індол       * 2939.90  *
*(диметилтриптамін)   *                      *      *
***********************************************************************************
*ДОЕТ          *(±)-4-етил-2,5-диметокси-a-        * 2922.50  *
*(2,5-диметокси-4-    *фенетиламін                *      *
*етиламфетамін)     *                      *      *
***********************************************************************************
*N-ЕТИЛ МДА       *(±)-N-етил-a-метил-3,4-(метилен-      * 2932.90  *
*(N-етилметилен-     *діокси)-фенетиламін            *      *
*діоксіамфетамін)    *                      *      *
***********************************************************************************
*ЕТИЦИКЛІДИН       *N-етил-1-фенілциклогексиламін       * 2921.49  *
*(PCE)          *                      *      *
***********************************************************************************
*ЕТРИПТАМІН       *3-(2-амінобутил)-індол           * 2933.90  *
***********************************************************************************
*КАТИНОН         *(-)-(S)-2-амінопропіофенон         * 2922.30  *
***********************************************************************************
*(+)-ЛІЗЕРГІД      *9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-        * 2939.60  *
*(ЛСД)          *метилерголін-8,B-карбоксамід        *      *
***********************************************************************************
*МДМА          *(±)-N,a-диметил-3,4-(метилен-       * 2932.90  *
*(3,4-метилендіокси-   *діокси)-фенетиламін            *      *
*метамфетамін)      *                      *      *
***********************************************************************************
*МЕСКАЛІН        *3,4,5-триметоксифенетиламін        * 2939.90  *
***********************************************************************************
*4-МЕТИЛАМІНОРЕКС    *(±)-cis-2-аміно-4-метил-5-феніл-2-     * 2934.90  *
*            *оксазолін                 *      *
***********************************************************************************
*ММДА          *2-метокси-a-метил-4,5-(метилен-      * 2932.90  *
*(5-метокси-3,4-метилен- *діокси)-фенетиламін            *      *
*діоксі-амфетамін)    *                      *      *
***********************************************************************************
*ПАРАГЕКСИЛ       *3-гексил-1-гідрокси-7,8,9,10-       * 2932.90  *
*            *тетрагідро-6,6,9-триметил-6H-       *      *
*            *дибензо-[b,d]-піран            *      *
***********************************************************************************
*ПМА           *P-метокси-a-метилфеніл-етиламін      * 2922.50  *
*(параметоксіамфетамін) *                      *      *
***********************************************************************************
*ПСИЛОЦИБІН       *3-[2-(диметиламіно)етил] індол-4-ол    * 2939.90  *
*            *дигідрофосфат (ефір)            *      *
***********************************************************************************
*ПСИЛОЦИН        *3-[2-(диметиламіно)етил]-індол-4-ол    * 2939.90  *
***********************************************************************************
*РОЛІЦИКЛІДИН      *1-(1-фенілциклогексил)-піролідин      * 2933.90  *
*(PHP, PCPY)       *                      *      *
***********************************************************************************
*СТП           *2,5-диметокси-a,4-             * 2922.29  *
*(ДОМ)          *диметилфенетиламін             *      *
***********************************************************************************
*ТЕНАМФЕТАМІН      *a-Метил-3,4-(метилендіокси)-        * 2932.90  *
*(МДА)          *фенетиламін                *      *
***********************************************************************************
*ТЕНОЦИКЛІДИН      *1-[1-(2-тієніл)циклогексил]-        * 2934.90  *
*(TCP)          *піперидин                 *      *
***********************************************************************************
*ТЕТРАГІДРОКАННАБІНОЛ  *7,8,9,10-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-   * 2932.90  *
*(дані ізомери та їх   *пентил-6Н-дибензо[b,d]-піран-1-ол     *      *
*стереохімічні варіанти) *                      *      *
*            *(9R,10аR)-8,9,10,10а-тетра-гідро-6,6,9-  * 2932.90  *
*            *триметил-3-пентил-6Н-дибензо[b,d]-     *      *
*            *піран-1-ол                 *      *
*            *                      *      *
*            *(6аR,9R,10аR)-6а,9,10,10а-тетрагідро-   * 2932.90  *
*            *6,6,9-триметил-3-пентил-6Н-дибензо-    *      *
*            *[b,d]-піран-1-ол              *      *
*            *                      *      *
*            *(6аR,10аR)-6а,7,10,10а-тетра-гідро-    * 2932.90  *
*            *6,6,9-триметил-3-пентил-6Н-дибензо-    *      *
*            *[b,d ]-піран-1-ол             *      *
*            *                      *      *
*            *6а,7,8,9-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-   * 2932.90  *
*            *пентил-6Н-дибензо[b,d]-піран-1-ол     *      *
*            *                      *      *
*            *(6аR,10аR)-6а,7,8,9,10,10а-гексагідро-   * 2932.90  *
*            *6,6-диметил-9-ме-тилен-3-пентил-6Н-    *      *
*            *дибензо [b,d]-піран-1-ол          *      *
***********************************************************************************
*ТМА           *(±)-3,4,5-триметокси-a-метил-       * 2922.50  *
*(3,4,5-триметоксіам-  *фенетиламін                *      *
*фетамін)        *                      *      *
***********************************************************************************
*ФЕНЦИКЛІДИН       *1-(1-фенілциклогексил)-піперидин      * 2933.39  *
***********************************************************************************
 

А також солі всіх речовин списку N 2 таблиці I, якщо існування таких солей можливе.

СПИСОК N 3

Наркотичні засоби рослинного походження,
заборонені для використання на людях,
та кустарного виробництва
(у тому числі незаконне вирощування
нарковмісних рослин)

*******************************************************************
*  МІЖНАРОДНА     *    ХІМІЧНА НАЗВА      * КОД  *
* НЕПАТЕНТОВАНА НАЗВА  *                *    *
*******************************************************************
*Смола каннабісу    *Відділена смола, очищена чи   *1301.90 *
*(гашиш)        *неочищена,           *    *
*            *яку одержують з рослини     *    *
*            *роду каннабіс (Cannabis).    *    *
*            *Найчастіше зустрічається у   *    *
*            *вигляді суміші відділеної    *    *
*            *смоли, пилку          *    *
*            *та окремих подрібнених     *    *
*            *часток верхівок         *    *
*            *рослини каннабіс з різними   *    *
*            *наповнювачами          *    *
*            *для надання суміші певної    *    *
*            *форми - пасти,         *    *
*            *спресованих плиток, кульок,   *    *
*            *таблеток та ін.         *    *
*******************************************************************
*ЕКСТРАКТИ       *Засоби, одержані з       *13.02.19*
*КАННАБІСУ       *каннабісу, або смоли      *    *
*            *каннабісу шляхом екстракції   *    *
*            *будь-якими           *    *
*            *розчинниками.          *    *
*******************************************************************
*КАННАБІС        *Верхівки рослин каннабіс з   *1211.90 *
*(маріхуана)      *квітками чи           *    *
*            *плодами (за винятком      *    *
*            *насіння та листя,        *    *
*            *якщо вони не          *    *
*            *супроводжуються         *    *
*            *верхівками), з яких не була   *    *
*            *виділена            *    *
*            *смола, хоч би якими назвами   *    *
*            *вони були означені.       *    *
*******************************************************************
*ОПІЙ          *Сік снотворного маку, що    *1302.11 *
*            *згорнувся.           *    *
*******************************************************************
*КОКА ЛИСТ       *Лист кокаїнового куща, за    *1211.90 *
*            *винятком            *    *
*            *листя, з якого видалені     *    *
*            *екгонін,            *    *
*            *кокаїн та інші наркотично    *    *
*            *активні             *    *
*            *алкалоїди.           *    *
*******************************************************************
*КОКАЇНОВИЙ КУЩ     *Рослина будь-якого виду     *1211.90 *
*            *роду              *    *
*            *ерітроксилон          *    *
*            *(Erythroxylon).         *    *
*******************************************************************
*МАКОВА СОЛОМА     *Всі частини, цілі чи      *1211.90 *
*            *подрібнені (за         *    *
*            *винятком власне дозрілого    *    *
*            *насіння),            *    *
*            *рослини виду мак        *    *
*            *снотворний, зібрані       *    *
*            *яким завгодно способом, що   *    *
*            *містять             *    *
*            *наркотично активні       *    *
*            *алкалоїди опію.         *    *
*******************************************************************
*ОПІЙ          *Засіб, що отримують шляхом   *2939.10 *
*АЦЕТИЛЬОВАНИЙ     *ацетилювання опію або      *    *
*            *екстракційного         *    *
*            *опію, що містить у своєму    *    *
*            *складі крім           *    *
*            *алкалоїдів опію         *    *
*            *моноацетилморфін,        *    *
*            *діацетилморфін,         *    *
*            *ацетилкодеїн чи їх суміш.   *    *
*******************************************************************
*ОПІЙ          *Засіб, що отримують із     *1302.11 *
*ЕКСТРАКЦІЙНИЙ     *макової соломи         *    *
*(екстракт       *будь-яким способом, шляхом   *    *
*макової соломи,    *виділення            *    *
*концентрат       *(екстракції) наркотично     *    *
*макової соломи)    *активних            *    *
*            *алкалоїдів водою або      *    *
*            *органічними           *    *
*            *розчинниками; може       *    *
*            *зустрічатися у         *    *
*            *рідкому, смолоподібному або   *    *
*            *твердому стані.         *    *
*******************************************************************
*РОСЛИНА ВИДУ      *Рослина виду папавер      *1211.90 *
*МАК ОПІЙНИЙ      *сомніферум Л          *    *
*            *(Papaver somniferum L).     *    *
*******************************************************************
*РОСЛИНА РОДУ      *Рослина будь-якого виду     *1211.90 *
*КОНОПЛІ        *роду              *    *
*            *каннабіс (Cannabis).      *    *
*******************************************************************
 

 

 

Голова Комітету з контролю за
наркотиками при МОЗ України

 
В.Г. Бєлявський

ТАБЛИЦЯ II

Речовини і препарати, які є небезпечними для здоров'я,
але становлять інтерес для використання з медичною метою

СПИСОК N 1

Небезпечні наркотичні засоби

**********************************************************************************
*   МІЖНАРОДНА    *         ХІМІЧНА НАЗВА       *  КОД  *
*НЕПАТЕНТОВАНА НАЗВА  *                       *     *
**********************************************************************************
*АЛІЛПРОДИН       *3-аліл-1-метил-4-феніл-4-пропіон-      * 2933.39 *
*            *оксипіперидин                *     *
**********************************************************************************
*АЛФЕНТАНІЛ       *N-[1-[2-(4-етил-4,5-дигідро-5-оксо-     * 2933.39 *
*            *1Н-тетразол-1-ил)етил]-4-          *     *
*            *(метоксиметил)-4-піпери-диніл]-N-      *     *
*            *фенілпропанамід               *     *
**********************************************************************************
*АЛЬФАМЕПРОДИН     *a-3-етил-1-метил-4-феніл-4-         * 2933.39 *
*            *пропіон-оксипіперидин            *     *
**********************************************************************************
*АЛЬФАМЕТАДОЛ      *a-6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-       * 2922.19 *
*            *гептанол                   *     *
**********************************************************************************
*АЛЬФАПРОДИН      *a-1,3-диметил-4-феніл-4-пропіон-       * 2933.39 *
*            *оксипіперидин                *     *
**********************************************************************************
*АЛЬФАЦЕТИЛМЕТАДОЛ   *a-3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-       * 2922.19 *
*            *дифенілгептан                *     *
**********************************************************************************
*АНІЛЕРИДИН       *1-пара-амінофенетил-4-            * 2933.39 *
*            *фенілпіперидин-4-карбонова          *     *
*            *кислота етиловий ефір            *     *
**********************************************************************************
*АЦЕТИЛДИГІДРОКОДЕЇН  *6-ацетокси-3-метокси-N-метил-4,5-      * 2939.10 *
*            *епоксиморфінан                *     *
**********************************************************************************
*АЦЕТИЛМЕТАДОЛ     *3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-        * 2922.19 *
*            *дифенілгептан                *     *
**********************************************************************************
*БЕЗИТРАМІД       *1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-2-      * 2933.39 *
*            *(оксо-3-пропіоніл-1-             *     *
*            *бензимідазолініл)-піперидин         *     *
**********************************************************************************
*БЕНЗЕТИДИН       *1-(2-бензилоксіетил)-4-феніл-        * 2933.39 *
*            *піперидин-4-карбонова кислота        *     *
*            *етиловий ефір                *     *
**********************************************************************************
*БЕТАМЕПРОДИН      *B-3-етил-1-метил-4-пропіонокси-       * 2933.39 *
*            *піперидин                  *     *
**********************************************************************************
*БЕТАМЕТАДОЛ      *B-6-диметиламіно-4-4-дифеніл-3-гептанол   * 2922.19 *
**********************************************************************************
*БЕТАПРОДИН       *B-1,3-диметил-4-феніл-4-пропіон-       * 2933.39 *
*            *оксипіперидин                *     *
**********************************************************************************
*БЕТАЦЕТИЛМЕТАДОЛ    *B-3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-       * 2922.19 *
*            *дифенілгептан                *     *
**********************************************************************************
*БУПРЕНОРФІН      *21-циклопропіл-7-a[(S)-1-гідрокси-      * 2939.10 *
*            *1,2,2-триметилпропіл]-6,14-ендо-       *     *
*            *етилен-6,7,8,14-тетрагідроорипавін      *     *
**********************************************************************************
*ГІДРОКОДОН       *4,5-епокси-3-метокси-17-           * 2939.10 *
*            *метилморфінан-6-он              *     *
**********************************************************************************
*ГІДРОКСИПЕТИДИН    *4-мета-гідроксифеніл-1-метил-        * 2933.39 *
*            *піперидин-4-карбонова кислота        *     *
*            *етиловий ефір                *     *
**********************************************************************************
*ГІДРОМОРФІНОЛ     *14-гідроксидигідроморфін           * 2939.10 *
**********************************************************************************
*ГІДРОМОРФОН      *4,5-епокси-3-гідрокси-17-          * 2939.10 *
*            *метилморфін-6-он               *     *
**********************************************************************************
*ДЕКСТРОМОРАМІД     *(+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-ди-феніл-     * 2934.90 *
*            *4-(1-піролідиніл) бутил] морфолін      *     *
**********************************************************************************
*ДЕКСТРОПРОПОКСИФЕН   *a-(+)-4-диметиламіно-1,2-дифеніл-      * 2922.19 *
*            *3-метил-2-бутанол-пропіонат         *     *
**********************************************************************************
*ДИГІДРОКОДЕЇН     *4,5-епокси-6-гідрокси-3-метокси-       * 2939.10 *
*            *N-метилморфінан               *     *
**********************************************************************************
*ДИГІДРОМОРФІН     *7,8-дигідроморфін              * 2939.10 *
**********************************************************************************
*ДИМЕНОКСАДОЛ      *2-диметиламіноетил-1-етокси-1,1-       * 2922.19 *
*(естоцин)       *дифенілацетат                *     *
**********************************************************************************
*ДИМЕПГЕПТАНОЛ     *6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-        * 2922.19 *
*            *гептанол                   *     *
**********************************************************************************
*ДИМЕТИЛТІАМБУТЕН    *3-диметиламіно-1,1-ди-(2-тієніл)-1-     * 2934.90 *
*            *бутен                    *     *
**********************************************************************************
*ДИПІПАНОН       *4,4-дифеніл-6-піперидин-3-          * 2933.39 *
*            *гептанон                   *     *
**********************************************************************************
*ДИФЕНОКСИЛАТ      *1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-       * 2933.39 *
*            *феніл-4-піперидинкарбонова          *     *
*            *кислота етиловий ефір            *     *
**********************************************************************************
*ДИФЕНОКСИН       *1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-       * 2933.39 *
*            *феніл-4-піперидинкарбонова          *     *
*            *кислота                   *     *
**********************************************************************************
*ДІАМПРОМІД       *N-[2-(метилфенетиламіно)-пропіл]-      * 2924.29 *
*            *пропіонанілід                *     *
**********************************************************************************
*ДІЕТИЛТІАМБУТЕН    *3-діетиламіно-1,1-ди -(2'-тієніл)-1-     * 2934.90 *
*            *бутен                    *     *
**********************************************************************************
*ДІОКСАФЕТИЛ БУТИРАТ  *Етил-4-морфоліно-2,2-            * 2934.90 *
*            *дифенілбутират                *     *
**********************************************************************************
*ДРОТЕБАНОЛ       *3,4-диметокси-17-метилморфінан-       * 2933.40 *
*            *6B,14-діол                  *     *
**********************************************************************************
*ЕКГОНІН,        *Тропін-2-карбонова кислота          * 2939.90 *
*його складні ефіри   *                       *     *
*та похідні,      *                       *     *
*які можуть бути    *                       *     *
*перетворені      *                       *     *
*в екгонін і кокаїн   *                       *     *
**********************************************************************************
*ЕТИЛМЕТИЛТІАМБУТЕН   *3-етилметиламіно-1,1-ди-(2'тієніл)-     * 2934.90 *
*            *1-бутен                   *     *
**********************************************************************************
*ЕТИЛМОРФІН       *3-етилморфін                 * 2939.10 *
**********************************************************************************
*ЕТОКСЕРИДИН      *1-[2-(2-гідроксіетокси)етил]-4-       * 2933.39 *
*            *феніл-піперидин-4-карбонова         *     *
*            *кислота етиловий ефір            *     *
**********************************************************************************
*ЕТОНІТАЗЕН       *1-диетиламіноетил-2-параето-         * 2933.29 *
*            *ксибензил-5-нітробензімідазол        *     *
**********************************************************************************
*ІЗОМЕТАДОН       *6-диметиламіно-5-метил-4,4-         * 2922.30 *
*            *дифеніл-3-гексанон              *     *
**********************************************************************************
*КЛОНІТАЗЕН       *2-пара-хлорбензил)-1-діетил-аміно-      * 2933.29 *
*            *етил-5-нітробензімідазол           *     *
**********************************************************************************
*КОДЕЇН         *3-метилморфін                * 2939.10 *
**********************************************************************************
*КОДОКСИМ        *Дигідрокодеїнон-6-карбокси-         * 2939.10 *
*            *метилоксим                  *     *
**********************************************************************************
*КОКАЇН         *Метиловий ефір бензоїлекгоніну        * 2939.90 *
**********************************************************************************
*ЛЕВОМЕТОРФАН*     *(-)-3-метокси-N-метил-морфінан        * 2933.40 *
**********************************************************************************
*ЛЕВОМОРАМІД      *(-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-      * 2934.90 *
*            *4-(піролідиніл)бутил]- морфолін       *     *
**********************************************************************************
*ЛЕВОРФАНОЛ**      *(-)-3-гідрокси-N-метил-морфінан       * 2933.40 *
**********************************************************************************
*ЛЕВОФЕНАЦИЛМОРФАН   *(-)-3-гідрокси-N-фенацилморфінан       * 2933.40 *
**********************************************************************************
*МЕТАДОН        *6-(диметиламіно)-4,4-дифеніл-3-       * 2922.30 *
*(фенадон)       *гептанон                   *     *
**********************************************************************************
*МЕТАДОН,        *4-ціано-2-диметиламіно-4,4-         * 2926.90 *
*ПРОМІЖНИЙ ПРОДУКТ   *дифеніл-бутан                *     *
**********************************************************************************
*МЕТАЗОЦИН       *2'-гідрокси-2,5,9-триметил-6,7-       * 2933.39 *
*            *бензо-морфан                 *     *
**********************************************************************************
*МЕТИЛДЕЗОРФІН     *6-метил-дельта-6-деокси-морфін        * 2939.10 *
**********************************************************************************
*МЕТИЛДИГІДРОМОРФІН   *6-метилдигідроморфін             * 2939.10 *
**********************************************************************************
*МЕТОПОН        *5-метилдигідроморфінон            * 2939.10 *
**********************************************************************************
*МІРОФІН        *Міристилбензилморфін             * 2939.10 *
**********************************************************************************
*МОРАМІД,        *2-метил-3-морфоліно-1,1-дифеніл-       * 2934.90 *
*ПРОМІЖНИЙ ПРОДУКТ   *пропан-карбонова кислота           *     *
**********************************************************************************
*МОРФЕРИДИН       *1-(2-морфоліноетил)-4-феніл-         * 2934.90 *
*            *піперидин-4-карбонова кислота        *     *
*            *етиловий ефір                *     *
**********************************************************************************
*МОРФІН         *3,6-дигідрокси-N-метил-4,5-         * 2939.10 *
*            *епокси-морфінен-7              *     *
**********************************************************************************
*МОРФІН МЕТИЛБРОМІД   *Морфін метилбромід              * 2939.10 *
*і інші азотисті    *                       *     *
*похідні морфіну,    *                       *     *
*включаючи       *                       *     *
*N-оксиморфінові    *                       *     *
*похідні, одне з    *                       *     *
*яких d -оксикодеїн   *                       *     *
**********************************************************************************
*МОРФІН-N-ОКСИД     *3,6-дигідрокси-N-метил-4,5-         * 2939.10 *
*            *епоксиморфінен-7-N-окис           *     *
**********************************************************************************
*НІКОДИКОДИН      *6-нікотинілдигідрокодеїн           * 2939.10 *
**********************************************************************************
*НІКОКОДИН       *6-нікотинілкодеїн              * 2939.10 *
**********************************************************************************
*НІКОМОРФІН       *3,6-динікотинілморфін            * 2939.10 *
**********************************************************************************
*НОРАЦИМЕТАДОЛ     *(±)-a-3-ацетокси-6-метиламіно-4,4-      * 2922.19 *
*            *дифенілгептан                *     *
**********************************************************************************
*НОРКОДЕЇН       *N-деметилкодеїн               * 2939.10 *
**********************************************************************************
*НОРЛЕВОРФАНОЛ     *(-)-3-гідроксиморфінан            * 2933.40 *
**********************************************************************************
*НОРМЕТАДОН       *6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-        * 2922.30 *
*            *гексанон                   *     *
**********************************************************************************
*НОРМОРФІН       *Диметилморфін                * 2939.10 *
**********************************************************************************
*НОРПІПАНОН       *4,4-дифеніл-6-(1-піперидил)-3-        * 2933.39 *
*            *гексанон                   *     *
**********************************************************************************
*ОКСИКОДОН       *14-гідроксидигідрокодеїнон          * 2939.10 *
**********************************************************************************
*ОКСИМОРФОН       *14-гідроксидигідроморфінон          * 2939.10 *
**********************************************************************************
*ОМНОПОН        *                       * 2939.10 *
**********************************************************************************
*ПЕНТАЗОЦИН       *1,2,3,4,5,6-гексагідро-6,11-ди-       * 2933.39 *
*            *метил-3-(3-метил-2-бутеніл)-2,6-       *     *
*            *метано-3-бензазоцин-8-ол           *     *
**********************************************************************************
*ПЕТИДИН        *1-метил-4-фенілпіперидин-4-         * 2933.39 *
*            *карбонова кислота етиловий ефір       *     *
**********************************************************************************
*ПЕТИДИН,        *4-ціано-1-метил-4-феніл-піперидин      * 2926.90 *
*ПРОМІЖНИЙ ПРОДУКТ A  *                       *     *
**********************************************************************************
*ПЕТИДИН,        *4-фенілпіперидин-4-карбонова         * 2933.39 *
*ПРОМІЖНИЙ ПРОДУКТ B  *кислота етиловий ефір            *     *
**********************************************************************************
*ПЕТИДИН,        *1-метил-4-фенілпіперидин-4-         * 2933.39 *
*ПРОМІЖНИЙ ПРОДУКТ C  *карбонова кислота              *     *
**********************************************************************************
*ПИМІНОДИН       *4-феніл-1-(3-феніламіно-пропіл)-       * 2933.39 *
*            *піперидин-4-карбонова кислота        *     *
*            *етиловий ефір                *     *
**********************************************************************************
*ПИРИТРАМІД       *1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-(1-     * 2933.39 *
*            *піперидил)-(дипідолор)-піперидин-      *     *
*            *4-карбоксиамід                *     *
**********************************************************************************
*ПРОГЕПТАЗИН      *1,3-диметил-4-феніл-4-пропіо-        * 2933.39 *
*            *нілоксіазациклогептан            *     *
**********************************************************************************
*ПРОПЕРИДИН       *1-метил-4-фенілпіперидин-4-         * 2933.39 *
*            *карбонова кислота ізопропіловий       *     *
*            *ефір                     *     *
**********************************************************************************
*ПРОПІРАМ        *N-(1-метил-2-піперидилетил)-N-2-       * 2933.39 *
*            *піридилпропіонамід              *     *
**********************************************************************************
*РАЦЕМЕТОРФАН      *(±)-3-метокси-N-метил-морфінан        * 2933.40 *
**********************************************************************************
*РАЦЕМОРАМІД      *(±)-N-(2,2-дифеніл-3-метил-4-        * 2934.90 *
*            *морфоліл-бутірил)-піролідин         *     *
**********************************************************************************
*РАЦЕМОРФАН       *(±)-3-гідрокси-N-метил-морфінан       * 2933.40 *
**********************************************************************************
*СУФЕНТАНІЛ       *N-[4-(метоксиметил)-1-[2-(2-         * 2934.90 *
*            *тієніл)-етил]-4-піперидил]-         *     *
*            *пропіонанілід                *     *
**********************************************************************************
*ТЕБАЇН         *3,6-диметокси-N-метил-4,5-епокси-      * 2939.10 *
*            *морфінадієн-6,8               *     *
**********************************************************************************
*ТЕБАКОН        *6-ацетокси-4,5-епокси-3-метокси-       * 2939.10 *
*            *N-метил-морфін-6-он             *     *
**********************************************************************************
*ТИЛІДИН        *(±)-транс-2-(диметиламіно)-1-        * 2922.49 *
*            *феніл-3-циклогексен-1-карбонова       *     *
*            *кислота етиловий ефір            *     *
**********************************************************************************
*ТРИМЕПЕРИДИН      *1,2,5-триметил-4-феніл-4-про-        * 2933.39 *
*(промедол)       *піоніл-оксипіперидин             *     *
**********************************************************************************
*ФЕНАДОКСОН       *6-(1-морфоліл)-4,4-дифеніл-3-        * 2934.90 *
*            *гептанон                   *     *
**********************************************************************************
*ФЕНАЗОЦИН       *2'-гідрокси-5,9-диметил-2-фенетил-6,7-    * 2933.39 *
*            *бензоморфан                 *     *
**********************************************************************************
*ФЕНАМПРОМІД      *N-(1-метил-2-піперидилетил)-         * 2933.39 *
*            *пропіонанілід                *     *
**********************************************************************************
*ФЕНОМОРФАН       *3-гідрокси-N-фенетил-морфінан        * 2933.40 *
**********************************************************************************
*ФЕНОПЕРИДИН      *1-(3-гідрокси-3-фенілпропіл)-4-       * 2933.39 *
*            *фенілпіперидин-4-карбонова          *     *
*            *кислота етиловий ефір            *     *
**********************************************************************************
*ФЕНТАНІЛ        *N-(1-фенетил-4-піперидил)-          * 2933.39 *
*            *пропіонанілід                *     *
**********************************************************************************
*ФОЛЬКОДИН       *Морфолинілетилморфін             * 2939.10 *
**********************************************************************************
*ФУРЕТИДИН       *1-(2-тетрагідрофурфурилме-          * 2934.90 *
*            *токсіетил)-4-фенілпіперидин-4-        *     *
*            *карбонова кислота етиловий ефір       *     *
**********************************************************************************
 

А також: ізомери речовин списку N 1 таблиці II, якщо існування таких ізомерів можливе і якщо вони свідомо не вилучені;

складні та прості ефіри речовин списку N 1 таблиці II, якщо існування таких ефірів можливе і якщо вони свідомо не внесені в інші списки;

солі всіх речовин списку N 1 таблиці II, їх складних та простих ефірів, ізомерів, якщо існування таких солей можливе.

* Декстрометорфан - (+)-3-метокси-N-метилморфінан - ізомер, що свідомо вилучений з Переліку.

** Декстрорфан - (+)-гідрокси-N-метил-морфінан - ізомер, що свідомо вилучений з Переліку.

СПИСОК N 2

Небезпечні психотропні речовини

*******************************************************************************
*   МІЖНАРОДНА    *      ХІМІЧНА НАЗВА        *  КОД   *
* НЕПАТЕНТОВАНА НАЗВА *                    *      *
*******************************************************************************
*АМФЕТАМІН       *(±)-2-аміно-1-фенілпропан        * 2921.49  *
*******************************************************************************
*ГЛУТЕТИМІД       *2-етил-2-фенілглютарімід        * 2925.19  *
*******************************************************************************
*ДЕКСАМФЕТАМІН     *(+)-2-аміно-1-фенілпропан        * 2921.49  *
*******************************************************************************
*ДЕЛЬТА-9-ТЕТРАГІДРО-  *(6aR,10aR)-6а,7,8,10а-тетра-гідро-   * 2932.90  *
*КАННАБІНОЛ та його   *6,6,9-триметил-3-пентил-6Н-       *      *
*стереохімічні варіанти *дибензо[b,d]-піран-1-ол         *      *
*******************************************************************************
*ЛЕВАМФЕТАМІН      *(-)-2-аміно-1-фенілпропан        * 2921.49  *
*******************************************************************************
*ЛЕВОМЕТАМФЕТАМІН    *(-)-2-(метиламіно)-1-фенілпропан    * 2939.40  *
*******************************************************************************
*МЕКЛОКВАЛОН      *3-(2-хлорфеніл)-2-метил-4(3Н)-     * 2933.59  *
*            *хіназолінон               *      *
*******************************************************************************
*МЕТАКВАЛОН       *3-(2-толіл)-2-метил-4(3Н)-       * 2933.59  *
*            *хіназолінон               *      *
*******************************************************************************
*МЕТАМФЕТАМІН      *(+)-2-метиламіно-1-фенілпропан     * 2939.40  *
*******************************************************************************
*МЕТАМФЕТАМІН-РАЦЕМАТ  *(±)-2-метиламіно-1-фенілпропан     * 2939.40  *
*******************************************************************************
*МЕТИЛФЕНІДАТ      *2-феніл-2-(піперидил)оцтова       * 2933.39  *
*            *кислота метиловий ефір         *      *
*******************************************************************************
*СЕКОБАРБІТАЛ      *5-аліл-5-(1-метилбутил)-        * 2933.51  *
*            *барбітурова кислота           *      *
*******************************************************************************
*ФЕНЕТИЛІН       *7-[2-[(a-метилфенетил) -аміно]-     * 2939.50  *
*            *етил]-теофілін             *      *
*******************************************************************************
*ФЕНМЕТРАЗИН      *3-метил-2-фенілморфолін         * 2934.90  *
*******************************************************************************
*ЦІПЕПРОЛ        *a-(a-Метоксибензил)-4-(B-меток-     * 2933.51  *
*            *сифенетил)-піперазинетанол       *      *
*******************************************************************************
 

А також солі всіх речовин списку N 2 таблиці II, якщо існування таких солей можливе.

 

 

Голова Комітету з контролю за
наркотиками при МОЗ України

 
В. Г. Бєлявський 

ТАБЛИЦЯ III

Речовини і препарати, які є менш небезпечними для здоров'я
і становлять інтерес для використання з медичною метою

СПИСОК N 1

Нарковмісні лікарські засоби (код 3004.40)

******************************************************************
*МІЖНАРОДНА                           *
*НЕПАТЕНТОВАНА НАЗВА                       *
******************************************************************
*АЦЕТИЛДИГІДРОКОДЕЇН                       *
*                                *
*ДИГІДРОКОДЕЇН                          *
*                                *
*ЕТИЛМОРФІН                           *
*                                *
*КОДЕЇН                             *
*                                *
*НІКОДИКОДИН                           *
*                                *
*НІКОКОДИН                            *
*                                *
*НОРКОДЕЇН                            *
*                                *
*ФОЛЬКОДИН                            *
******************************************************************
 

за умови, якщо вони поєднані з одним або декількома інгредієнтами і якщо вони містять не більше 100 мг наркотичного засобу на одиницю дози в концентрації не вище 2,5 % у нерозділених препаратах.

1. Препарати ПРОПІРАМУ, що містять не більше 100 мг пропіраму на одиницю дози і поєднані, щонайменше, з такою ж кількістю метилцелюлози.

2. Препарати КОКАЇНУ, що містять не вище 0,1 % кокаїну в перерахунку на кокаїн-основу, та препарати ОПІЮ або МОРФІНУ, що містять не вище 0,2 % морфіну в перерахунку на безводну морфін-основу і поєднані з одним або декількома інгредієнтами таким чином, що наркотичний засіб не може бути вилучений з даного препарату легкодоступними способами або в кількостях, які можуть становити небезпеку для здоров'я населення.

3. Препарати, що містять не більше 0,5 мг ДИФЕНОКСИНУ на одиницю дози і кількість атропіну сульфату, еквівалентну не менш ніж 5 % від дози дифеноксину.

4. Препарати, що містять не більше 2,5 мг ДИФЕНОКСИЛАТУ на одиницю дози в перерахунку на основу, і кількість атропіну сульфату, еквівалентну не менш ніж 1 % від дози дифеноксилату.

5. Складний порошок кореня іпекакуани та ОПІЮ:

10 % опію в порошку,

10 % порошку іпекакуани, добре змішаного з 80 % будь-якого іншого інгредієнту в порошку, що не містить будь-яких наркотичних засобів.

6. Препарати, складені за будь-якою формулою, наведеною у списку N 1 таблиці III, а також суміш таких препаратів з будь-якою речовиною, що не містить наркотиків.

СПИСОК N 2

Психотропні речовини

********************************************************************************
*   МІЖНАРОДНА    *      ХІМІЧНА НАЗВА         *  КОД   *
* НЕПАТЕНТОВАНА НАЗВА *                     *      *
********************************************************************************
*АЛОБАРБІТАЛ      *5,5-діалілбарбітурова кислота      * 2933.51  *
********************************************************************************
*АЛПРАЗОЛАМ       *8-хлор-1-метил-6-феніл-4Н-s-       * 2933.90  *
*            *тріазоло[4,3а][1,4]-бензодіазепін    *      *
********************************************************************************
*АМІНОРЕКС       *2-аміно-5-феніл-2-оксазолін       * 2934.90  *
********************************************************************************
*АМОБАРБІТАЛ      *5-етил-5-(3-метилбутил)-         * 2933.51  *
*            *барбітурова кислота           *      *
********************************************************************************
*АМФЕПРАМОН       *1-феніл-2-діетиламіно-1-пропанон     * 2922.30  *
********************************************************************************
*БАРБІТАЛ        *5,5-діетилбарбітурова кислота      * 2933.51  *
********************************************************************************
*БЕНЗФЕТАМІН      *(+)-N-бензил-N, a-диметил-        * 2921.49  *
*            *фенетиламін               *      *
********************************************************************************
*БРОМАЗЕПАМ       *7-бром-1,3-дигідро-5-(2-піридил)-    * 2933.90  *
*            *2Н-1,4-бензодіазепін-2-он        *      *
********************************************************************************
*БРОТІЗОЛАМ       *2-бром-4-(о-хлорофеніл)-9-метил-     * 2934.90  *
*            *6Н-тієно[3,2-f]-s-триазоло[4,3-     *      *
*            *a][1,4]-діазепін             *      *
********************************************************************************
*БУТАЛБІТАЛ       *5-аліл-5-ізобутилбарбітурова       * 2933.51  *
*            *кислота                 *      *
********************************************************************************
*БУТОБАРБІТАЛ      *5-бутил-5-етилбарбітурова кислота    * 2933.51  *
********************************************************************************
*ВІНІЛБІТАЛ       *5-(1-метилбутил)-5-           * 2933.51  *
*            *вінілбарбітурова кислота         *      *
********************************************************************************
*ГАЛАЗЕПАМ       *7-хлор-1,3-дигідро-5-феніл-1-      * 2933.90  *
*            *(2,2,2-трифторетил)-2Н-1,4-бензо-    *      *
*            *діазепін-2-он              *      *
********************************************************************************
*ГАЛОКСАЗОЛАМ      *10-бром-11b-(2-фторфеніл)-        * 2934.90  *
*            *2,3,7,11b-тетрагідрооксазоло[3,2-    *      *
*            *d][1,4]-бензодіазепін-6(5Н)-он      *      *
********************************************************************************
*ТОФІЗОПАМ       *1-(3,4-диметоксифеніл)-4-метил-5-    * 2933.90  *
*(грандоксин)      *етил-7,8-диметокси-5Н-2,3-бензо-     *      *
*            *діазепін                 *      *
********************************************************************************
*ДЕЛОРАЗЕПАМ      *7-хлор-5-(2-хлорфеніл)-1,3-дигід-    * 2933.90  *
*            *ро-2Н-1,4-бензодіазепін-2-он       *      *
********************************************************************************
*ДІАЗЕПАМ        *7-хлор-1,3-дигідро-1-метил-5-      * 2933.90  *
*            *феніл-2Н-1,4-бензодіазепін-2-он     *      *
********************************************************************************
*ЕСТАЗОЛАМ       *8-хлор-6-феніл-4Н-s-триазоло       * 2933.90  *
*            *[4,3-а'][1,4]бензодіазепін        *      *
********************************************************************************
*ЕТИЛ ЛОФЛАЗЕПАТ    *7-хлор-5-(2-фторфеніл)-2,3-       * 2933.90  *
*            *дигідро-2-оксо-1Н-1,4-          *      *
*            *бензодіазепін-3-карбонова        *      *
*            *кислота еталовий ефір          *      *
********************************************************************************
*ЕТИЛАМФЕТАМІН     *N-етил-a-метилфенілетиламін       * 2921.49  *
********************************************************************************
*ЕТИНАМАТ        *1-етинилциклогексанол карбамат      * 2924.29  *
********************************************************************************
*ЕТХЛОРВІНОЛ      *Етил-2-хлорвінілетинілкарбінол      * 2905.50  *
********************************************************************************
*КАМАЗЕПАМ       *7-хлор-1,3-дигідро-3-гідрокси-1-     * 2933.90  *
*            *метил-5-феніл-2Н-1,4-бензодіазе-     *      *
*            *пін-2-он діетилкарбамат (ефір)      *      *
********************************************************************************
*КАТИН         *(+)-2-аміно-1-гідрокси-1-феніл-     * 2939.49  *
*((+)-норпсевдоефедрин) *пропан                  *      *
********************************************************************************
*КЕТАЗОЛАМ       *11-хлор-8,12b-дигідро-2,8-диметил-    * 2934.90  *
*            *12b-феніл-4Н-[1,3]-оксазино-[3,2-    *      *
*            *d][1,4]бензодіазепін-4,7(6Н)-діон    *      *
********************************************************************************
*КЛОБАЗАМ        *7-хлор-1-метил-5-феніл-1Н-1,5-      * 2933.90  *
*            *бензодіазепін-2,4(3Н,5Н)-діон      *      *
********************************************************************************
*КЛОКСАЗОЛАМ      *10-хлор-11b-(2-хлорфеніл)-        * 2934.90  *
*            *2,3,7,11b-тетрагідрооксазоло-[3,2-    *      *
*            *d][1,4]бензо-діазепін-6(5Н)-он      *      *
********************************************************************************
*КЛОНАЗЕПАМ       *5-(2-хлорфеніл)-1,3-дигідро-7-      * 2933.90  *
*            *нітро-2Н-1,4-бензодіазепін-2-он     *      *
********************************************************************************
*КЛОРАЗЕПАТ       *7-хлор-2,3-дигідро-2-оксо-5-феніл-    * 2933.90  *
*            *1Н-1,4-бензодіазепін-3-карбонова     *      *
*            *кислота                 *      *
********************************************************************************
*КЛОТІАЗЕПАМ      *5-(2-хлорфеніл)-7-етил-1,3-дигідро-   * 2934.90  *
*            *1-метил-2Н-тієно[2,3-є]-1,4-діазе-    *      *
*            *пін-2-он                 *      *
********************************************************************************
*ЛЕФЕТАМІН       *(-)-N,N-диметил-1,2-дифеніл-       * 2921.49  *
*            *етиламін                 *      *
********************************************************************************
*ЛОПРАЗОЛАМ       *6-(2-хлорфеніл)-2,4-дигідро-2[(4-    * 2933.90  *
*            *метил-1-піперазініл)ме-тилен]-8-     *      *
*            *нітро-1Н-імідазо-[1,2-          *      *
*            *a][1,4]бензодіазепін-1-он        *      *
********************************************************************************
*ЛОРАЗЕПАМ       *7-хлор-5-(2-хлорфеніл)1,3-дигідро-    * 2933.90  *
*            *3-гідрокси-2Н-1,4-бензодіазепін-2-    *      *
*            *он                    *      *
********************************************************************************
*ЛОРМЕТАЗЕПАМ      *7-хлор-5-(2-хлорфеніл)-1,3-       * 2933.90  *
*            *дигідро-3-гидрокси-1-метил-2Н-      *      *
*            *1,4-бензодіазепін-2-он          *      *
********************************************************************************
*МАЗИНДОЛ        *5-(4-хлорфеніл)-2,5-дигідро-3Н-     * 2933.90  *
*            *імідазо[2,1-a]-ізоіндол-5-ол       *      *
********************************************************************************
*МЕДАЗЕПАМ       *7-хлор-2,3-дигідро-1-метил-5-      * 2933.90  *
*            *феніл-1Н-1,4-бензодіазепін        *      *
********************************************************************************
*МЕЗОКАРБ        *3-(2-толіл)-N-(фенілкарбамоїл)-     * 2925.20  *
*            *сіднонімін                *      *
********************************************************************************
*МЕПРОБАМАТ       *2-метил-2-пропіл-1,3-пропандіол     * 2924.10  *
*            *дикарбамат                *      *
********************************************************************************
*МЕТИЛПРИЛОН      *3,3-діетил-5-метил-2,4-піпери-      * 2933.39  *
*            *диндіон                 *      *
********************************************************************************
*МЕТИЛФЕНОБАРБІТАЛ   *5-етил-1-метил-5-фенілбарбітурова    * 2933.51  *
*            *кислота                 *      *
********************************************************************************
*МЕФЕНОРЕКС       *d,l-N(3-хлорпропіл)- -метил-       * 2921.49  *
*            *фенетиламін               *      *
********************************************************************************
*МІДАЗОЛАМ       *8-хлор-6-(2-фторфеніл)-1-метил-     * 2933.90  *
*            *4Н-імідазо-[1,5-а] [1,4]         *      *
*            *бензодіазепін              *      *
********************************************************************************
*НІМЕТАЗЕПАМ      *1,3-дигідро-1-метил-7-нітро-5-      * 2933.90  *
*            *феніл-2Н-1,4-бензодіазепін-2-он     *      *
********************************************************************************
*НІТРАЗЕПАМ       *1,3-дигідро-7-нітро-5-феніл-2Н-1,4-   * 2933.90  *
*            *бензодіазепін-2-он            *      *
********************************************************************************
*НОРДАЗЕПАМ       *7-хлор-1,3-дигідро-5-феніл-2Н-1,4-    * 2933.90  *
*            *бензодіазепін-2-он            *      *
********************************************************************************
*ОКСАЗЕПАМ       *7-хлор-1,3-дигідро-3-гідрокси-5-     * 2933.90  *
*            *феніл-2Н-1,4-бензодіазепін-2-он     *      *
********************************************************************************
*ОКСАЗОЛАМ       *10-хлор-2,3,7,11b-тетрагідро-2-     * 2934.90  *
*            *метил-11b-фенілоксазоло [3,2-      *      *
*            *d][1,4]бензодіазепін-6(5Н)-он      *      *
********************************************************************************
*ПЕМОЛІН        *2-аміно-5-феніл-2-оксазолін-4-он     * 2934.90  *
********************************************************************************
*ПЕНТОБАРБІТАЛ     *5-етил-5-(1-метилбутил)-         * 2933.51  *
*(Етамінал натрію)   *барбітурова кислота           *      *
********************************************************************************
*ПІНАЗЕПАМ       *7-хлор-1,3-дигідро-5-феніл-1-(2-     * 2933.90  *
*            *пропініл)-2Н-1,4-бензо-діазепін-2-    *      *
*            *он                    *      *
********************************************************************************
*ПІПРАДРОЛ       *1,1-дифеніл-1-(2-піперидил-       * 2933.39  *
*            *метанол)                 *      *
********************************************************************************
*ПІРОВАЛЕРОН      *4'-метил-2-(1-піролідиніл)-       * 2933.90  *
*            *валерофенон               *      *
********************************************************************************
*ПРАЗЕПАМ        *7-хлор-1-(циклопропілметил)-1,3-     * 2933.90  *
*            *дигідро-5-феніл-2Н-1,4-бензо-      *      *
*            *діазепін-2-он              *      *
********************************************************************************
*СЕКБУТАБАРБІТАЛ    *5-етил-5-(1-метилпропіл)-        * 2933.51  *
*            *барбітурова кислота           *      *
********************************************************************************
*ТЕМАЗЕПАМ       *7-хлор-1,3-дигідро-3-гідрокси-1-     * 2933.90  *
*            *метил-5-феніл-2Н-1,4-бен-        *      *
*            *зодіазепін-2-он             *      *
********************************************************************************
*ТЕТРАЗЕПАМ       *7-хлор-5-(циклогексен-1-іл)-1,3-     * 2933.90  *
*            *дигідро-1-метил-2Н-1,4-бензо-      *      *
*            *діазепін-2-он              *      *
********************************************************************************
*ТРІАЗОЛАМ       *7-хлор-6-(2-хлорфеніл)-1-метил-     * 2933.90  *
*            *4Н-s-триазоло-[4,3-a][1,4]-бензо-    *      *
*            *діазепін                 *      *
********************************************************************************
*ФЕНАЗЕПАМ       *7-бром-5-(2-хлорфеніл)-2,3-дигід-    * 2933.90  *
*            *ро-1Н-1,4-бензодіазепін-2-он       *      *
********************************************************************************
*ФЕНДИМЕТРАЗИН     *(+)-(2s,3s)-3,4-диметил-2-феніл-     * 2934.90  *
*            *морфолін                 *      *
********************************************************************************
*ФЕНКАМФАМІН      *2-етиламіно-3-фенілнорборнан       * 2921.49  *
********************************************************************************
*ФЕНОБАРБІТАЛ      *5-етил-5-фенілбарбітурова кислота    * 2933.51  *
********************************************************************************
*ФЕНПРОПОРЕКС      *(±)-N-2-ціанетиламфетамін        * 2926.90  *
********************************************************************************
*ФЕНТЕРМІН       *1,1-диметил-2-фенілетиламін       * 2921.49  *
********************************************************************************
*ФЛУДІАЗЕПАМ      *7-хлор-5-(2-фторфеніл)-1,3-дигід-    * 2933.90  *
*            *ро-1-метил-2Н-1,4-бензодіазепін-2-    *      *
*            *он                    *      *
********************************************************************************
*ФЛУНІТРАЗЕПАМ     *5-(2-фторфеніл)-1,3-дигідро-1-      * 2933.90  *
*            *метил-7-нітро-2Н-1,4-бензодіазе-     *      *
*            *пін-2-он                 *      *
********************************************************************************
*ФЛУРАЗЕПАМ       *7-хлор-1-[2-(діетиламіно)-етил]-5-    * 2933.90  *
*            *(2-фторфеніл)-1,3-дигідро-2Н-1,4-    *      *
*            *бензодіазепін-2-он            *      *
********************************************************************************
*ХЛОРДІАЗЕПОКСИД    *7-хлор-2-(метиламіно)-5-феніл-3Н-    * 2933.90  *
*            *1,4-бензодіазепін-4-оксид        *      *
********************************************************************************
*ЦИКЛОБАРБІТАЛ     *5-(1-циклогексен-1-іл)-5-етил-      * 2933.51  *
*            *барбітурова кислота           *      *
********************************************************************************
 

А також солі всіх речовин списку N 2 таблиці III, якщо існування таких солей можливе.

 

 

Голова Комітету з контролю за
наркотиками при МОЗ України

 
В. Г. Бєлявський

ТАБЛИЦЯ IV
Прекурсори

СПИСОК N 1

Хімічні речовини та їх солі, під час переробки яких
одержують синтетичні наркотичні або психотропні
речовини

*********************************************************************************
*   МІЖНАРОДНА    *       ХІМІЧНА НАЗВА        *  КОД   *
* НЕПАТЕНТОВАНА НАЗВА *                     *      *
*********************************************************************************
*N-АЦЕТИЛАНТРАНІЛОВА  *2-ацетиламінобензойна кислота       * 2924.20  *
*КИСЛОТА        *                     *      *
*********************************************************************************
*ЕРГОМЕТРИН       *B-Пропаноламід лізергінової        * 2939.60  *
*            *кислоти; ерголін-8-карбокса-       *      *
*            *мід,9,10-ди-дегідро-N-(2-гідрокси-1-   *      *
*            *метил-етил)-6-метил-, [8B(S)]       *      *
*********************************************************************************
*ЕРГОТАМІН       *Ерготаман-3',6',18',трион,12'-гідрокси-2' * 2939.60  *
*            *метил-5'-(фенілметил)-(5a)        *      *
*********************************************************************************
*ЕФЕДРИН        *[R-(R*, S*)]-a-[1-метиламіно)-      * 2939.40  *
*            *етил]-фенілметанол; 2-феніл-2-      *      *
*            *метиламінопропанол            *      *
*********************************************************************************
*ІЗОСАФРОЛ       *1,2-(метилендіокси)-4-(1'-        * 2932.90  *
*            *пропеніл)-бензол             *      *
*********************************************************************************
*ЛІЗЕРГІНОВА КИСЛОТА  *(8B)-9,10-дидегідро-6-метил-       * 2939.60  *
*            *ерголін-8-карбонова кислота        *      *
*********************************************************************************
*3,4-МЕТИЛЕНДІОКСИФЕНІЛ-*3,4-метилендіокси-(пропіл-2-он)-     * 2932.90  *
*2-ПРОПАНОН (3,4-МДФ-2П)*бензол                  *      *
*********************************************************************************
*ПІПЕРОНАЛЬ       *3,4-(метилендіокси)-бензальдегід     * 2932.90  *
*********************************************************************************
*ПСЕВДОЕФЕДРИН     *[S-(R*, R*)]-a-[1-метиламіно)-      * 2939.40  *
*            *етил]-фенілметанол; 2-феніл-2-      *      *
*            *метиламінопропанол            *      *
*********************************************************************************
*САФРОЛ         *1,2-(метилендіокси)-4-алілбензол     * 2932.90  *
*********************************************************************************
*ФЕНІЛАЦЕТОН      *1-феніл-2-пропанон;            * 2914.30  *
*            *метилбензилкетон             *      *
*********************************************************************************
 

А також солі всіх речовин списку N 1 таблиці IV, якщо існування таких солей можливе.

СПИСОК N 2

Розчинники, окислювачі та інші хімікати
промислового або побутового призначення, які
використовуються в процесі виготовлення
наркотичних або психотропних
речовин

********************************************************************************
*  МІЖНАРОДНА     *   ХІМІЧНА НАЗВА           *   КОД   *
* НЕПАТЕНТОВАНА НАЗВА  *                    *       *
********************************************************************************
*АНГІДРИД ОЦТОВОЇ    *Оцтовий ангідрид            *2915.24   *
*КИСЛОТИ        *                    *       *
********************************************************************************
*АНТРАНІЛОВА      *2-амінобензойна             *2922.49   *
*КИСЛОТА        *кислота                 *       *
********************************************************************************
*АЦЕТОН         *2-пропанон               *2914.11   *
********************************************************************************
*ЕТИЛОВИЙ ЕФІР     *1,1'-оксибіс[етан]           *2909.11   *
********************************************************************************
*КАЛІЮ ПЕРМАНГАНАТ   *Калій марганцевокислий         *2841.60   *
********************************************************************************
*МЕТИЛЕТИЛКЕТОН     *2-бутанон                *2914.12   *
********************************************************************************
*ПІПЕРИДИН       *Гексагідропіридин;           *2933.39   *
*            *пентаметиленімін            *       *
********************************************************************************
*СІРЧАНА КИСЛОТА    *Сульфатна кислота            *28.07.00   *
********************************************************************************
*СОЛЯНА КИСЛОТА     *Хлористоводнева             *28.06.10   *
*            *кислота                 *       *
********************************************************************************
*ТОЛУОЛ         *Метилбензол               *29.02.30   *
********************************************************************************
*ФЕНІЛОЦТОВА      *a-Толуїлова кислота           *2916.33   *
*КИСЛОТА        *                    *       *
********************************************************************************
 

А також солі всіх речовин списку N 2 таблиці IV, якщо існування таких солей можливе, за винятком солей сірчаної та соляної кислот.

 

 

Голова Комітету з контролю за
наркотиками при МОЗ України

 
В. Г. Бєлявський

 
 
 

Опрос