Идет загрузка документа (188 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке заполнения заявлений на получение разрешений (заключений) Госэкспортконтроля на осуществление экспорта, импорта, временного вывоза (ввоза) и транзита товаров, подлежащих экспортному контролю, на проведение переговоров, связанных с заключением внешнеэкономических договоров (контрактов), а также на получение импортных сертификатов Украины

Государственная служба экспортного контроля Украины (1)
Приказ, Инструкция от 30.04.1998 № 86
Утратил силу

Про затвердження Інструкції щодо порядку заповнення заяв на отримання дозволів (висновків) Держекспортконтролю на здійснення експорту, імпорту, тимчасового вивезення (ввезення) та транзиту товарів, що підлягають експортному контролю, на проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також на отримання імпортних сертифікатів України

Наказ Державної служби експортного контролю України
від 30 квітня 1998 року N 86

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 червня 1998 р. за N 388/2828

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державної служби експортного контролю України
 від 24 січня 2000 року N 12

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби експортного контролю України
 від 9 січня 2004 року N 5)

З метою визначення порядку заповнення заяви на отримання дозволів (висновків) Держекспортконтролю на здійснення експорту, імпорту, тимчасового вивезення (ввезення) та транзиту товарів, що підлягають експортному контролю, на проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також на отримання імпортних сертифікатів України у відповідності до вимог нормативно-правових актів в галузі експортного контролю НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо порядку заповнення заяв на отримання дозволів (висновків) Держекспортконтролю на здійснення експорту, імпорту, тимчасового вивезення (ввезення) та транзиту товарів, що підлягають експортному контролю, на проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також на отримання імпортних сертифікатів України (додається).

2. Відділу інформаційно-аналітичної роботи, контролю військово-технічного співробітництва та зв'язків з промисловістю забезпечити:

державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України;

інформування підприємств, організацій, установ-суб'єктів експортного контролю щодо порядку подання заяв на отримання дозволів (висновків) Держекспортконтролю у відповідності до Інструкції.

3. Загальному відділу довести наказ до співробітників Держекспортконтролю.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови служби Гришуткіна О. М. 

 

 

Голова служби

В. Ващілін

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної служби
експортного контролю України
від 30 квітня 1998 р. N 86

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 червня 1998 р. за N 388/2828

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо порядку заповнення заяв на отримання дозволів (висновків) Держекспортконтролю на здійснення експорту, імпорту, тимчасового вивезення (ввезення) та транзиту товарів, що підлягають експортному контролю, на проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також на отримання імпортних сертифікатів України

1. Загальні положення

Інструкція щодо порядку заповнення заяв на отримання дозволів (висновків) Держекспортконтролю на здійснення експорту, імпорту, тимчасового вивезення (ввезення) та транзиту товарів, що підлягають експортному контролю, на проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також на отримання імпортних сертифікатів України (далі - Інструкція) розроблена на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 12.03.96 N 302 "Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї"; від 22.08.96 N 1005 "Про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом окремих видів виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, що можуть використовуватись для створення озброєння, військової чи спеціальної техніки"; від 22.04.97 N 384 "Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, які можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біохімічної) та токсичної зброї"; від 27.07.95 N 563 "Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом виробів ракетної техніки, а також обладнання, матеріалів і технологій, що використовуються у створенні ракетної зброї"; від 08.12.97 N 1358 "Про затвердження Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення"; від 04.02.98 N 125 "Про затвердження Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання" і визначає форми заяв на отримання дозволів (висновків) Держекспортконтролю та порядок їх заповнення і подання для розгляду.

Ця Інструкція встановлює такі форми заяв:

форму N ДСЕК-0100 заяви на отримання разового (генерального) дозволу (висновку) Держекспортконтролю на здійснення експорту, імпорту, тимчасового вивезення (ввезення) товарів, що підлягають експортному контролю;

форму N ДСЕК-0300 заяви на отримання дозволу (висновку) Держекспортконтролю на здійснення транзиту товарів, що підлягають експортному контролю, через територію України;

форму N ДСЕК-0500 заяви на отримання висновку Держекспортконтролю на проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

форму N ДСЕК-0400 заяви на отримання імпортного сертифіката України.

Форми зазначених заяв наведені у додатках 1 - 4 до цієї Інструкції.

Заява відповідної форми оформлюється заявником у трьох примірниках на паперових носіях виключно засобами електронно-обчислювальної техніки, викладається державною мовою та разом з іншими потрібними для експертизи документами, визначеними законодавством, подається до Держекспортконтролю. Обов'язково долучається електронна копія заяви та додатків до неї.

Зразки форм заяв в електронному вигляді заявник може отримати засобами електронної пошти або безпосередньо в Держекспортконтролі.

Заяви, заповнені з порушенням визначеного цією Інструкцією порядку або надані без електронної копії, до розгляду не приймаються.

Будь-які виправлення у тексті заяви або у додаткових документах є неприпустимими.

Порядок здійснення міжнародних передач товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та комплект документів, що їх слід долучити до заяви, визначено у зазначених вище постановах Кабінету Міністрів України.

Надання послуг з міжнародних авіаперевезень товарів військового призначення здійснюється на підставі відповідного генерального дозволу Держекспортконтролю.

Для отримання дозволу Держекспортконтролю на надання послуг з міжнародних авіаперевезень товарів військового призначення до Держекспортконтролю подаються лист із зазначенням мети звернення та такі документи:

заява за формою N ДСЕК-0100 на отримання разового дозволу;

списки повітряних суден та екіпажів.

Заява за формою N ДСЕК-0100 оформляється у відповідності до пунктів 1.1 - 1.6 розділу 1 Інструкції щодо порядку оформлення заяв на отримання дозволів (висновків) Держекспортконтролю на здійснення експорту, імпорту та транзиту товарів, що підлягають експортному контролю...". При цьому, у графі 13 "Повна назва товару визначається: "Надання послуг з міжнародних авіаперевезень товарів військового призначення".

(розділ 1 доповнено абзацами згідно з наказом Державної
 служби експортного контролю України від 24.01.2000 р. N 12)

1.1. Порядок заповнення форми заяви N ДСЕК-0100 на отримання разового дозволу на здійснення експорту товарів, що підлягають експортному контролю

Графи зазначеної заяви заповнюються відповідно до зазначеного нижче порядку.

Графа 1 "Вид дозволу"

У пункті 1.1 ставиться позначка, яка визначає вид дозволу - разовий.

Графа 2 "Строк дії дозволу"

Зазначається строк дії дозволу. У більшості випадків він збігається з терміном дії договору (контракту).

Графа 3 "Заявник"

У пунктах 3 - 3.6 зазначаються відповідно:

3 - повне найменування підприємства (організації, установи)-заявника відповідно до установчих документів;

3.1 - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

3.2 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-заявника;

3.3 - назва країни - "Україна";

3.4 - код країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС) - "804";

3.5 - дата видачі та номер свідоцтва про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в Держекспортконтролі;

3.6. - інформація щодо наявності у заявника відповідних повноважень, наданих уповноваженими органами, на право здійснення зовнішньоекономічної діяльності у галузі операцій з товарами військового призначення. Пункт 3.6 заповнюється лише у випадках міжнародних передач товарів військового призначення, список яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.97 N 1358.

Графа 4 "Експортер"

У пунктах 4 - 4.6 зазначаються відповідно:

4 - повне найменування підприємства (організації, установи)-експортера;

4.1 - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

4.2 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-експортера;

4.3 - назва країни - "Україна".

4.4 - код країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС) - "804";

4.5 - дата видачі та номер свідоцтва про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в Держекспортконтролі;

4.6 - інформація щодо наявності в експортера відповідних повноважень, наданих уповноваженими органами, на право здійснення зовнішньоекономічної діяльності з товарами військового призначення. Пункт 4.6 заповнюється лише у випадках міжнародних передач товарів військового призначення, список яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.97 N 1358.

Графа 5 "Імпортер"

У пунктах 5 - 5.6 зазначаються відповідно:

5 - повне найменування підприємства (організації, установи)-імпортера;

5.1 - не заповнюється;

5.2 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-імпортера;

5.3 - назва країни, під юрисдикцією якої перебуває підприємство (організація, установа)-імпортер;

5.4 - код цієї країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС);

5.5 - не заповнюється;

5.6 - інформація щодо наявності в імпортера відповідних повноважень, наданих уповноваженими органами його країни, на право здійснення зовнішньоекономічної діяльності з товарами військового призначення. Пункт 5.6 заповнюється лише у випадках міжнародних передач товарів військового призначення, список яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.97 N 1358.

Графа 6 "Кінцевий користувач"

У пунктах 6 - 6.4 зазначаються відповідно:

6 - повне найменування підприємства (установи, організації)-кінцевого користувача;

6.1 - не заповнюється;

6.2 - місцезнаходження підприємства (установи, організації)-кінцевого користувача;

6.3 - назва країни, під юрисдикцією якої перебуває підприємство (установа, організація)-кінцевий користувач;

6.4 - код цієї країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС).

Графа 7 "Посередник(и)"

У пунктах 7 - 7.4 зазначаються відповідно:

7 - повне найменування підприємства (організації, установи) - посередника(ків);

7.1 - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (для підприємств України);

7.2 - місцезнаходження підприємства (організації, установи) - посередника(ків);

7.3 - назва країни, під юрисдикцією якої перебуває підприємство (організація, установа) - посередник(ки);

7.4 - код цієї країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС).

У випадку, коли у здійсненні міжнародної передачі беруть участь кілька посередників, до заяви долучається додаток "Відомості про посередників", зразок якого наводиться у додатку 5 до цієї Інструкції.

Графа 8 "Характер міжнародної передачі"

У пунктах 8.1, 8.3 або 8.6 ставиться позначка, що вказує на вид міжнародної передачі, що його планується здійснити. Пункти 8.2, 8.4 та 8.5 не заповнюються.

Графа 9 "Характер угоди"

У пункті 9.1 зазначається код характеру угоди відповідно до додатка 5 Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Державної митної служби від 09.07.97 N 307 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції 24.09.97 за N 443/2247.

Графа 10 "Валюта платежу"

У пункті 10.1 зазначається код валюти платежу, передбаченої договором (контрактом) відповідно до Класифікатора валют, вміщеного в Державному класифікаторі України.

Графа 11 "Митниці"

У пунктах 11.1 та 11.2 відповідно зазначається митниця оформлення або митниця на кордоні, яка провадитиме оформлення товару, та її код відповідно до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Державної митної служби від 09.07.97 N 307 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції 24.09.97 за N 443/2247.

Графа 12 "Загальна вартість"

У пунктах 12 - 12.2 зазначається відповідно:

12 - загальна вартість товару за договором (контрактом);

12.1 - вартість кожного найменування товарів, які плануються для передачі;

12.2 - еквівалент загальної вартості у доларах США.

Графа 13 "Повна назва товару"

У цій графі визначається повне (без скорочень) найменування товару та його характеристика.

Графа 13 може містити не більше 20 рядків тексту. Кожний товар слід позначати окремим порядковим номером.

Якщо кількість найменувань товару (з урахуванням їхніх повних назв) займає більш ніж 20 рядків, то оформлюються нові заяви, кожна з яких повинна містити не більше 20 найменувань товару.

Якщо предметом передачі є сукупність складових (деталей) виробу, призначених для ремонту або підтримування роботоздатності цього виробу, щодо якого є відповідна специфікація, то у Графі 13 зазначаються назва цієї специфікації та її децимальний номер, наприклад: "Складові частини до авіаційної гідросистеми АГ-27 згідно зі специфікацією N ХХХХХХХ"; при цьому є припустимим визначення кількості складових частин у кілограмах за загальною вагою.

Графа 14 "Код товару за ТН ЗЕД"

Зазначається код товару за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності.

Графа 15 "Од. вим."

Зазначаються одиниці виміру кожного найменування товару, зазначеного у Графі 13, за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності.

Графа 16 "Кільк."

Зазначається кількість кожного найменування товару, наведеного у Графі 13.

Графа 17 "Підстава для запиту дозволу"

У пунктах 17.1 та 17.2 зазначаються відповідно дата укладення та номер контракту (договору), дата та номер відповідного рішення Кабінету Міністрів України, номер та дата висновку Держекспортконтролю на проведення переговорів, у відповідності до яких здійснюється міжнародна передача товару.

Графа 18 "Класифікація товару"

У пунктах 18.1 та 18.2 відповідно встановлюється приналежність товару до певної категорії товарів військового призначення або подвійного використання та визначається позиція за списком контрольованих товарів, затвердженим відповідною постановою Кабінету Міністрів України із визначенням її дати та номера. Перелік постанов Кабінету Міністрів України подано у п. 1 цієї Інструкції.

Графа 19 "Особливі умови дозволу"

Зазначається додаткова інформація щодо особливих умов здійснення міжнародної передачі.

Графа 20 "Надані гарантії"

Графа заповнюється тільки у разі здійснення реекспорту товару, раніше імпортованого в Україну з наданням відповідних гарантій (див. п. 8.3 Графи 8).

У пунктах 20.1 та 20.2 відповідно зазначаються дата та номер імпортного сертифіката та сертифіката кінцевого споживача.

Графа 21 "Перелік додатків до заяви"

Перелік документів, який слід долучити до заяви, визначено у відповідних постановах Кабінету Міністрів України, перелік яких подано у п. 1 цієї Інструкції.

У пунктах 21.1 - 21.4 відповідно вміщується перелік додатків до заяви із визначенням кількості примірників та аркушів, який включає: відомості про посередників, технічну довідку (анотований виклад), довідку щодо ступеня таємності та висновки міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (із зазначенням їх вихідних номерів та дат підписання).

Графа 22 "Зобов'язання (гарантії) заявника та експортера"

У пунктах 22.1 - 22.5 відповідно містяться зобов'язання (гарантії) заявника та експортера щодо точності викладення в заяві відомостей, дотримання нормативно-правових актів щодо експортного контролю, кінцевого використання товару, обов'язкового повідомлення про будь-які зміни та ін.

У пункті 22.6 містяться зобов'язання (гарантії) авіаперевізника товару щодо здійснення авіаперевезення за визначеним маршрутом, розвантаження товару у визначеному кінцевому пункті, проведення інструктажу з екіпажем та звітування про використання дозволу.

Обов'язковою є наявність підпису та печатки на заяві, які свідчать про те, що заявник та експортер повністю беруть на себе дотримання вказаних у цих пунктах зобов'язань та гарантій.

(графа 22 пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної служби експортного контролю України від 24.01.2000 р. N 12)

Графа 23 "П.І.Б. керівника служби експортного контролю експортера (імпортера)"

Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові керівника служби експортного контролю експортера, його телефон, факс, ним ставиться підпис та проставляється дата.

Графа 24 "П.І.Б. керівника організації-експортера (імпортера)"

Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові керівника організації-експортера, його посада, телефон, факс, ставиться підпис та засвідчується печаткою підприємства, проставляється дата.

1.2. Порядок заповнення форми заяви N ДСЕК-0100 на отримання разового дозволу на здійснення імпорту товарів, що підлягають експортному контролю

Графи зазначеної заяви заповнюються відповідно до зазначеного нижче порядку.

Графа 1 "Вид дозволу"

У пункті 1.1 ставиться позначка про вид дозволу - разовий.

Графа 2 "Строк дії дозволу"

Зазначається строк дії дозволу. У більшості випадків він збігається з терміном дії договору (контракту).

Графа 3 "Заявник"

У пунктах 3 - 3.6 зазначаються відповідно:

3 - повне найменування підприємства (організації, установи)-заявника відповідно до установчих документів;

3.1 - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

3.2 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-заявника;

3.3 - назва країни - "Україна";

3.4 - код країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС) - "804";

3.5 - дата видачі та номер свідоцтва про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в Держекспортконтролі;

3.6 - інформація щодо наявності у заявника відповідних повноважень, наданих уповноваженими органами, на право здійснення зовнішньоекономічної діяльності з товарами військового призначення. Пункт 3.6 заповнюється лише у випадках міжнародних передач товарів військового призначення, список яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.97 N 1358.

Графа 4 "Експортер"

У пунктах 4 - 4.6 зазначаються відповідно:

4 - повне найменування підприємства (організації, установи)-експортера;

4.1 - не заповнюється;

4.2 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-експортера;

4.3 - назва країни, під юрисдикцією якої перебуває підприємство (організація, установа)-експортер;

4.4 - код цієї країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС);

4.5 - не заповнюється;

4.6 - інформація щодо наявності в експортера відповідних повноважень, наданих уповноваженими органами його країни, на право здійснення зовнішньоекономічної діяльності з товарами військового призначення. Пункт 4.6 заповнюється лише у випадках міжнародних передач товарів військового призначення, список яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.97 N 1358.

Графа 5 "Імпортер"

У пунктах 5 - 5.6 зазначаються відповідно:

5 - повне найменування підприємства (організації, установи)-імпортера;

5.1 - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

5.2 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-імпортера;

5.3 - назва країни - "Україна";

5.4 - код країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС) - "804";

5.5 - дата видачі та номер свідоцтва про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в Держекспортконтролі;

5.6 - інформація щодо наявності в імпортера відповідних повноважень, наданих уповноваженими органами, на здійснення зовнішньоекономічної діяльності із зазначеною номенклатурою товарів. Пункт 5.6 заповнюється лише у випадках міжнародних передач товарів військового призначення, список яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.97 N 1358.

Графа 6 "Кінцевий користувач"

У пунктах 6 - 6.4 зазначаються відповідно:

6 - повне найменування підприємства (організації, установи)-кінцевого користувача;

6.1 - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

6.2 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-кінцевого користувача;

6.3 - назва країни, під юрисдикцією якої перебуває підприємство (організація, установа)-кінцевий користувач;

6.4 - код цієї країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС).

Графа 7 "Посередник(и)"

У пунктах 7 - 7.4 зазначаються відповідно:

7 - повне найменування підприємства (організації, установи)-посередника(ків);

7.1 - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (для підприємств України);

7.2 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-посередника(ків);

7.3 - назва країни, під юрисдикцією якої перебуває підприємство (організація, установа)-посередник(ки);

7.4 - код цієї країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС).

У випадку, коли у здійсненні міжнародної передачі беруть участь кілька посередників, до заяви долучається додаток "Відомості про посередників", зразок якого наводиться у додатку до цієї Інструкції.

Графа 8 "Характер міжнародної передачі"

У пункті 8.2 або 8.6 ставиться позначка, що відповідає планованому виду міжнародної передачі. Пункти 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 не заповнюються.

Графа 9 "Характер угоди"

У пункті 9.1 зазначається код характеру угоди відповідно до додатка 5 Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Державної митної служби від 09.07.97 N 307 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції 24.09.97 за N 443/2247.

Графа 10 "Валюта платежу"

У пункті 10.1 зазначається код валюти платежу, передбаченої договором (контрактом), відповідно до Класифікатора валют Державного класифікатора України.

Графа 11 "Митниці"

У пунктах 11.1 та 11.2 відповідно зазначається митниця оформлення або митниця на кордоні, яка провадитиме оформлення товару, та її код відповідно до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Державної митної служби від 09.07.97 N 307 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції 24.09.97 за N 443/2247.

Графа 12 "Загальна вартість"

У пунктах 12 - 12.2 відповідно зазначаються:

12 - загальна вартість товару за договором (контрактом);

12.1 - вартість кожного найменування товару, що планується для передачі;

12.2 - еквівалент загальної вартості у дол. США.

Графа 13 "Повна назва товару"

Заповнюється відповідно до відомостей, що внесені до Графи 13 порядку заповнення заяв на отримання разового дозволу на здійснення експорту товарів, що підлягають експортному контролю.

Графа 14 "Код товару за ТН ЗЕД"

Зазначається код товару за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності.

Графа 15 "Од. вим."

Зазначаються одиниці виміру кожного найменування товару, зазначеного у Графі 13, за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності.

Графа 16 "Кільк."

Зазначається кількість кожного з найменувань товарів, наведених у Графі 13.

Графа 17 "Підстава для запиту дозволу"

У пунктах 17.1 та 17.2 зазначаються відповідно дата укладення та номер контракту (договору), дата та номер рішення Кабінету Міністрів України, номер та дата висновку Держекспортконтролю на проведення переговорів, відповідно до яких провадиться міжнародна передача товару.

Графа 18 "Класифікація товару"

У пунктах 18.1 та 18.2 відповідно встановлюється приналежність товару до певної категорії товарів військового призначення або подвійного використання та визначається позиція за списком, затвердженим відповідною постановою Кабінету Міністрів України, із визначенням її дати та номера. Перелік постанов Кабінету Міністрів України наведено у п. 1 цієї Інструкції.

Графа 19 "Особливі умови дозволу"

Зазначається додаткова інформація щодо умов здійснення міжнародної передачі.

Графа 20 "Надані гарантії"

Не заповнюється.

Графа 21 "Перелік додатків до заяви"

Комплект документів, які слід долучити до заяви, визначено у відповідних постановах Кабінету Міністрів України, перелік яких наведено у п. 1 цієї Інструкції.

У пунктах 21.1 - 21.4 відповідно вміщується перелік додатків до заяви із зазначенням кількості примірників та аркушів, який включає: відомості про посередників, технічну довідку (анотований виклад), довідку щодо ступеня таємності та висновки міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (із зазначенням їхніх вихідних номерів та дат підписання).

Графа 22 "Зобов'язання (гарантії) заявника та експортера"

У пунктах 22.1 - 22.5 відповідно містяться зобов'язання (гарантії) заявника та експортера щодо точності викладення в заяві відомостей, дотримання нормативно-правових актів щодо експортного контролю, кінцевого використання товару, обов'язкового повідомлення про будь-які зміни та ін.

У пункті 22.6 містяться зобов'язання (гарантії) авіаперевізника товару щодо здійснення авіаперевезення за визначеним маршрутом, розвантаження товару у визначеному кінцевому пункті, проведення інструктажу з екіпажем та звітування про використання дозволу.

Обов'язковою є наявність підпису та печатки на заяві, які свідчать про те, що заявник та експортер повністю беруть на себе дотримання вказаних у цих пунктах зобов'язань та гарантій.

(графа 22 пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної служби експортного контролю України від 24.01.2000 р. N 12)

Графа 23 "П.І.Б. керівника служби експортного контролю експортера (імпортера)"

Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові керівника служби експортного контролю імпортера, його телефон, факс, ставиться підпис та проставляється дата підпису.

Графа 24 "П.І.Б. керівника організації-експортера (імпортера)"

Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові керівника організації-імпортера, його посада, телефон, факс, ставиться підпис та засвідчується печаткою підприємства, проставляється дата.

1.3. Порядок заповнення форми заяви N ДСЕК-0100 на отримання дозволу (висновку) на здійснення тимчасового вивезення товарів, що підлягають експортному контролю

Графи зазначеної заяви заповнюються відповідно до наведеного нижче порядку.

Графа 1 "Вид дозволу"

У пункті 1.1 ставиться позначка, яка визначає вид дозволу - разовий.

Графа 2 "Строк дії дозволу"

Зазначається строк дії дозволу.

Графа 3 "Заявник"

У пунктах 3 - 3.6 зазначаються відповідно:

3 - повне найменування підприємства (організації, установи)-заявника відповідно до установчих документів;

3.1 - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

3.2 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-заявника;

3.3 - назва країни - "Україна";

3.4 - код країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС) - "804";

3.5 - дата видачі та номер свідоцтва про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в Держекспортконтролі;

3.6 - інформація щодо наявності у заявника відповідних повноважень, наданих уповноваженими органами, на право здійснення зовнішньоекономічної діяльності з товарами військового призначення. Пункт 3.6 заповнюється лише у випадках міжнародних передач товарів, список яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.97 N 1358.

Графа 4 "Експортер"

У пунктах 4 - 4.6 зазначаються відповідно:

4 - повне найменування підприємства (організації, установи)-експортера;

4.1 - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

4.2 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-експортера;

4.3 - назва країни - "Україна";

4.4 - код країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС) - "804";

4.5 - дата видачі та номер свідоцтва про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в Держекспортконтролі;

4.6 - інформація щодо наявності в експортера відповідних повноважень, наданих уповноваженими органами, на право здійснення зовнішньоекономічної діяльності з товарами військового призначення. Пункт 4.6 заповнюється лише у випадках міжнародних передач товарів військового призначення, список яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.97 N 1358.

Графа 5 "Імпортер"

У пунктах 5 - 5.6 зазначаються відповідно:

5 - повне найменування підприємства (установи, організації)-імпортера;

5.1 - не заповнюється;

5.2 - місцезнаходження підприємства (установи, організації)-імпортера;

5.3 - назва країни, під юрисдикцією якої перебуває підприємство (установа, організація)-імпортер;

5.4 - код цієї країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС).

5.5 - не заповнюється;

5.6 - інформація щодо наявності в імпортера відповідних повноважень, наданих уповноваженими органами його країни, на право здійснення зовнішньоекономічної діяльності з товарами військового призначення. Пункт 5.6 заповнюється лише у випадках міжнародних передач товарів військового призначення, список яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.97 N 1358.

Графа 6 "Кінцевий користувач"

У пунктах 6 - 6.4 зазначаються відповідно:

6 - повне найменування підприємства (організації, установи)-кінцевого користувача;

6.1 - не заповнюється;

6.2 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-кінцевого користувача;

6.3 - назва країни, під юрисдикцією якої перебуває підприємство (організація, установа)-кінцевий користувач;

6.4 - код цієї країни відповідно до Загального уніфікованого класифікатора країн світу (ЗУККС).

Графа 7 "Посередник(и)"

У пунктах 7 - 7.4 зазначаються відповідно:

7 - повне найменування підприємства (організації, установи)-посередника(ків);

7.1 - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (для підприємств України);

7.2 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-посередника(ків);

7.3 - назва країни, під юрисдикцією якої перебуває підприємство (організація, установа)-посередник(ки);

7.4 - код цієї країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС).

Якщо у здійсненні міжнародної передачі беруть участь кілька посередників, то до заяви долучається додаток "Відомості про посередників", зразок якого наводиться у додатку до цієї Інструкції.

Графа 8 "Характер міжнародної передачі"

У пункті 8.5 ставиться позначка, що відповідає виду міжнародної передачі, яку планується здійснити. Пункти 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6 не заповнюються.

Графа 9 "Характер угоди"

У пункті 9.1 зазначається код характеру угоди відповідно до додатка 5 Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Державної митної служби від 09.07.97 N 307 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції 24.09.97 за N 443/2247.

Графа 10 "Валюта платежу"

У пункті 10.1 зазначається код валюти платежу, передбаченої договором (контрактом), відповідно до Класифікатора валют Державного класифікатора України.

Графа 11 "Митниці"

У пунктах 11.1 та 11.2 відповідно зазначається митниця оформлення або митниця на кордоні, яка провадитиме оформлення товару, та її код відповідно до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Державної митної служби від 09.07.97 N 307 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції 24.09.97 за N 443/2247.

Графа 12 "Загальна вартість"

У пунктах 12.1 - 12.2 зазначаються відповідно:

12 - загальна вартість товару за договором (контрактом);

12.1 - вартість кожного найменування товару, що планується для передачі;

12.2 - еквівалент загальної вартості у дол. США.

Графа 13 "Повна назва товару"

Заповнюється відповідно до Графи 13 порядку заповнення заяв на отримання разового дозволу на здійснення експорту товарів, що підлягають експортному контролю.

Графа 14 "Код товару за ТН ЗЕД"

Зазначається код товару за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності.

Графа 15 "Од. вим."

Зазначаються одиниці виміру кожного найменування товару, зазначеного у Графі 13, за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності.

Графа 16 "Кільк."

Зазначається кількість кожного з найменувань товарів, вказаних у Графі 13.

Графа 17 "Підстава для запиту дозволу"

У пунктах 17.1 та 17.2 зазначаються відповідно дата укладення та номер контракту (договору), дата та номер рішення Кабінету Міністрів України, номер та дата висновку Держекспортконтролю на проведення переговорів, згідно з якими здійснюється міжнародна передача товару.

Графа 18 "Класифікація товару"

У пунктах 18.1 та 18.2 відповідно зазначається приналежність товару до певної категорії товарів військового призначення або подвійного використання та визначається позиція за списком, затвердженим відповідною постановою Кабінету Міністрів України, із визначенням її дати та номера. Перелік постанов Кабінету Міністрів України наведено у п. 1 цієї Інструкції.

Графа 19 "Особливі умови дозволу"

Вноситься запис: "Тимчасове вивезення товару з обов'язковим поверненням", а також зазначається додаткова інформація щодо умов здійснення міжнародної передачі.

Графа 20 "Надані гарантії"

Не заповнюється.

Графа 21 "Перелік додатків до заяви"

Комплект документів, які долучаються до заяви, визначено у відповідних постановах Кабінету Міністрів України, перелік яких наведено у п. 1 цієї Інструкції.

У пунктах 21.1 - 21.4 відповідно зазначається перелік додатків до заяви із визначенням кількості примірників та аркушів, який включає: відомості про посередників, технічну довідку (анотований виклад), довідку щодо ступеня таємності та висновки міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (із зазначенням їхніх вихідних номерів та дат підписання).

Графа 22 "Зобов'язання (гарантії) заявника та експортера"

У пунктах 22.1 - 22.5 відповідно містяться зобов'язання (гарантії) заявника та експортера щодо точності викладення в заяві відомостей, дотримання нормативно-правових актів щодо експортного контролю, кінцевого використання товару, обов'язкового повідомлення про будь-які зміни та ін.

У пункті 22.6 містяться зобов'язання (гарантії) авіаперевізника товару щодо здійснення авіаперевезення за визначеним маршрутом, розвантаження товару у визначеному кінцевому пункті, проведення інструктажу з екіпажем та звітування про використання дозволу.

Обов'язковою є наявність підпису та печатки на заяві, які свідчать про те, що заявник та експортер повністю беруть на себе дотримання вказаних у цих пунктах зобов'язань та гарантій.

(графа 22 пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної служби експортного контролю України від 24.01.2000 р. N 12)

Графа 23 "П.І.Б. керівника служби експортного контролю експортера (імпортера)"

Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові керівника служби експортного контролю експортера, його телефон, факс, ставиться підпис та проставляється дата.

Графа 24 "П.І.Б. керівника організації-експортера (імпортера)"

Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові керівника організації-експортера, його посада, телефон, факс, ставиться підпис та засвідчується печаткою підприємства, проставляється дата.

1.4. Порядок заповнення форми заяви N ДСЕК-0100 на отримання дозволу (висновку) на здійснення тимчасового ввезення товарів, що підлягають експортному контролю

Графи зазначеної заяви заповнюються відповідно до наведеного нижче порядку.

Графа 1 "Вид дозволу"

У пункті 1.1 ставиться позначка, яка визначає вид дозволу - разовий.

Графа 2 "Строк дії дозволу"

Зазначається строк дії дозволу.

Графа 3 "Заявник"

У пунктах 3 - 3.6 зазначаються відповідно:

3 - повне найменування підприємства (організації, установи)-заявника відповідно до установчих документів;

3.1 - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

3.2 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-заявника;

3.3 - назва країни - "Україна";

3.4 - код країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС) - "804";

3.5 - дата видачі та номер свідоцтва про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в Держекспортконтролі;

3.6 - інформація щодо наявності у заявника відповідних повноважень, наданих уповноваженими органами, на право здійснення зовнішньоекономічної діяльності з товарами військового призначення. Пункт 3.6 заповнюється лише у випадках міжнародних передач товарів військового призначення, список яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.97 N 1358.

Графа 4 "Експортер"

У пунктах 4 - 4.6 зазначаються відповідно:

4 - повне найменування підприємства (організації, установи)-експортера;

4.1 - не заповнюється;

4.2 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-експортера;

4.3 - назва країни, під юрисдикцією якої перебуває підприємство (організація, установа)-експортер;

4.4 - код цієї країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС);

4.5 - не заповнюється;

4.6 - інформація щодо наявності в експортера відповідних повноважень, наданих уповноваженими органами його країни, на право здійснення зовнішньоекономічної діяльності з товарами військового призначення. Пункт 4.6 заповнюється лише у випадках міжнародних передач товарів військового призначення, список яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.97 N 1358.

Графа 5 "Імпортер"

У пунктах 5 - 5.6 зазначаються відповідно:

5 - повне найменування підприємства (організації, установи)-імпортера;

5.1 - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

5.2 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-імпортера;

5.3 - назва країни - "Україна";

5.4 - код країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС) - "804";

5.5 - дата видачі та номер свідоцтва про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в Держекспортконтролі;

5.6 - інформація щодо наявності в імпортера відповідних повноважень, наданих уповноваженими органами його країни, на право здійснення зовнішньоекономічної діяльності з товарами військового призначення. Пункт 5.6 заповнюється лише у випадках міжнародних передач товарів військового призначення, список яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.97 N 1358.

Графа 6 "Кінцевий користувач"

У пунктах 6 - 6.4 зазначаються відповідно:

6 - повне найменування підприємства (організації, установи)-кінцевого користувача;

6.1 - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

6.2 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-кінцевого користувача;

6.3 - назва країни, під юрисдикцією якої перебуває підприємство (організація, установа)-кінцевий користувач;

6.4 - код цієї країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС).

Графа 7 "Посередник(и)"

У пунктах 7 - 7.4 зазначаються відповідно:

7 - повне найменування підприємства (організації, установи)-посередника(ків);

7.1 - код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) (для підприємств України);

7.2 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-посередника(ків);

7.3 - назва країни, під юрисдикцією якої перебуває підприємство (організація, установа)-посередник (ки);

7.4 - код цієї країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС).

У випадку, коли у здійсненні міжнародної передачі беруть участь кілька посередників, до заяви долучається додаток "Відомості про посередників", зразок якого наводиться у додатку 5 до цієї Інструкції.

Графа 8 "Характер міжнародної передачі"

У пункті 8.4 ставиться позначка, що відповідає виду міжнародної передачі, яку планується здійснити. Пункти 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6 не заповнюються.

Графа 9 "Характер угоди"

У пункті 9.1 зазначається код характеру угоди відповідно до додатка 5 Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Державної митної служби від 09.07.97 N 307 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції 24.09.97 за N 443/2247.

Графа 10 "Валюта платежу"

У пункті 10.1 зазначається код валюти платежу, передбаченої договором (контрактом), відповідно до Класифікатора валют Державного класифікатора України.

Графа 11 "Митниці"

У пунктах 11.1 та 11.2 відповідно визначається митниця оформлення або митниця на кордоні, яка провадитиме оформлення товару, та її код відповідно до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Державної митної служби від 09.07.97 N 307 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції 24.09.97 за N 443/2247.

Графа 12 "Загальна вартість"

У пунктах 12 - 12.2 зазначається відповідно:

12 - загальна вартість товару за договором (контрактом);

12.1 - вартість кожного найменування товару, що планується для передачі;

12.2 - еквівалент загальної вартості у дол. США.

Графа 13 "Повна назва товару"

Заповнюється відповідно до відомостей, внесених до Графи 13 порядку заповнення заяв на отримання разового дозволу на здійснення експорту товарів, що підлягають експортному контролю.

Графа 14 "Код товару за ТН ЗЕД"

Зазначається код товару за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності.

Графа 15 "Од. вим."

Зазначаються одиниці виміру кожного найменування товару, зазначеного у Графі 13, за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності.

Графа 16 "Кільк."

Зазначається кількість кожного найменування товару, наведеного у Графі 13.

Графа 17 "Підстава для запиту дозволу"

У пунктах 17.1 та 17.2 зазначаються відповідно дата укладення та номер контракту (договору), дата та номер рішення Кабінету Міністрів України, номер та дата висновку Держекспортконтролю на проведення переговорів, відповідно до яких здійснюється міжнародна передача товару.

Графа 18 "Класифікація товару"

У пунктах 18.1 та 18.2 відповідно зазначається приналежність товару до певної категорії товарів військового призначення або подвійного використання та визначається позиція за списком, затвердженим відповідною постановою Кабінету Міністрів України, із зазначенням її дати та номера. Перелік постанов Кабінету Міністрів України наведено у п. 1 цієї Інструкції.

Графа 19 "Особливі умови дозволу"

Вноситься запис: "Тимчасове ввезення з обов'язковим поверненням" та зазначається додаткова інформація щодо умов здійснення міжнародної передачі.

Графа 20 "Надані гарантії"

Не заповнюється.

Графа 21 "Перелік додатків до заяви"

Комплект документів до заяви визначено у відповідних постановах Кабінету Міністрів України, перелік яких наведено у п. 1 цієї Інструкції.

У пунктах 21.1 - 21.4 відповідно зазначається перелік додатків до заяви із визначенням кількості примірників та аркушів, який включає: відомості про посередників, технічну довідку (анотований виклад), довідку щодо ступеня таємності та висновки міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (із зазначенням їхніх вихідних номерів та дат підписання).

Графа 22 "Зобов'язання (гарантії) заявника та експортера"

У пунктах 22.1 - 22.5 відповідно містяться зобов'язання (гарантії) заявника та експортера щодо точності викладення в заяві відомостей, дотримання нормативно-правових актів щодо експортного контролю, кінцевого використання товару, обов'язкового повідомлення про будь-які зміни та ін.

У пункті 22.6 містяться зобов'язання (гарантії) авіаперевізника товару щодо здійснення авіаперевезення за визначеним маршрутом, розвантаження товару у визначеному кінцевому пункті, проведення інструктажу з екіпажем та звітування про використання дозволу.

Обов'язковою є наявність підпису та печатки на заяві, які свідчать про те, що заявник та експортер повністю беруть на себе дотримання вказаних у цих пунктах зобов'язань та гарантій.

(графа 22 пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної служби експортного контролю України від 24.01.2000 р. N 12)

Графа 23 "П.І.Б. керівника служби експортного контролю експортера (імпортера)"

Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові керівника служби експортного контролю імпортера, його телефон, факс, ставиться підпис та проставляється дата.

Графа 24 "П.І.Б. керівника організації-експортера (імпортера)"

Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові керівника організації-імпортера, його посада, телефон, факс, ставиться підпис та засвідчується печаткою підприємства, проставляється дата.

1.5. Порядок заповнення форми заяви N ДСЕК-0100 на отримання генерального дозволу на здійснення експорту товарів, що підлягають експортному контролю

Графи зазначеної заяви заповнюються відповідно до наведеного нижче порядку.

Графа 1 "Вид дозволу"

У пункті 1.2 ставиться позначка, яка визначає вид дозволу - генеральний.

Генеральний дозвіл надається тільки на здійснення міжнародних передач товарів, список яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.96 N 1005 "Про Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом окремих видів виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, які можуть бути використані для створення озброєння, військової чи спеціальної техніки".

Графа 2 "Строк дії дозволу"

Зазначається строк дії дозволу.

Графа 3 "Заявник"

У пунктах 3 - 3.6 зазначаються відповідно:

3 - повне найменування підприємства (організації, установи)-заявника відповідно до установчих документів;

3.1 - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

3.2 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-заявника;

3.3 - назва країни - "Україна";

3.4 - код країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС) - "804";

3.5 - дата видачі та номер свідоцтва про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в Держекспортконтролі;

3.6 - інформація щодо наявності у заявника відповідних повноважень, наданих уповноваженими органами, на право здійснення зовнішньоекономічної діяльності з товарами військового призначення. Пункт 3.6 заповнюється лише у випадках міжнародних передач товарів військового призначення, список яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.97 N 1358.

Графа 4 "Експортер"

У пунктах 4 - 4.6 зазначаються відповідно:

4 - повне найменування підприємства (організації, установи)-експортера;

4.1 - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

4.2 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-експортера;

4.3 - назва країни - "Україна".

4.4 - код країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС) - "804";

4.5 - дата видачі та номер свідоцтва про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в Держекспортконтролі;

4.6 - інформація щодо наявності в експортера відповідних повноважень, наданих уповноваженими органами, на право здійснення зовнішньоекономічної діяльності з товарами військового призначення. Пункт 4.6 заповнюється лише у випадках міжнародних передач товарів військового призначення, список яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.97 N 1358.

Графа 5 "Імпортер"

У пунктах 5 - 5.6 зазначаються відповідно:

5 - повне найменування підприємства (організації, установи)-імпортера. Якщо у здійсненні міжнародної передачі беруть участь кілька імпортерів, то пункт може не заповнюватись;

5.1 - не заповнюється;

5.2 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-імпортера. Якщо у здійсненні міжнародної передачі беруть участь кілька імпортерів, то пункт може не заповнюватись;

5.3 - назва(и) країни(н), під юрисдикцією якої (яких) перебуває підприємство (організація, установа)-імпортер;

5.4 - код(и) цієї країни(н) за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС);

5.5 - не заповнюється;

5.6 - інформація щодо наявності в імпортера відповідних повноважень, наданих уповноваженими органами його країни, на право здійснення зовнішньоекономічної діяльності з товарами військового призначення. Пункт 5.6 заповнюється лише у випадках міжнародних передач товарів військового призначення, список яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.97 N 1358.

Графа 6 "Кінцевий користувач"

У пунктах 6 - 6.4 зазначаються відповідно:

6 - повне найменування підприємства (організації, установи)-кінцевого користувача;

6.1 - не заповнюється;

6.2 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-кінцевого користувача;

6.3 - назва країни, під юрисдикцією якої перебуває підприємство (організація, установа)-кінцевий користувач;

6.4 - код цієї країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС).

Якщо у здійсненні міжнародної передачі беруть участь кілька кінцевих користувачів або вони не відомі, то графа може не заповнюватись;

Графа 7 "Посередник(и)"

Може не заповнюватись.

Графа 8 "Характер міжнародної передачі"

У пункті 8.1, 8.3 або 8.6 ставиться позначка, що відповідає виду міжнародної передачі, що її планується здійснити. Пункти 8.2, 8.4, 8.5 не заповнюються.

Графа 9 "Характер угоди"

У пункті 9.1 зазначається код характеру угоди відповідно до додатка 5 Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Державної митної служби від 09.07.97 N 307 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції 24.09.97 за N 443/2247.

Графа 10 "Валюта платежу"

Може не заповнюватись.

Графа 11 "Митниці"

У пунктах 11.1 та 11.2 відповідно зазначається митниця оформлення або митниця на кордоні, яка провадитиме оформлення товару, та її код відповідно до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Державної митної служби від 09.07.97 N 307 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції 24.09.97 за N 443/2247. Якщо митниця не відома, то вноситься запис "Не визначена".

Графа 12 "Загальна вартість"

Може не заповнюватись.

Графа 13 "Повна назва товару"

Заповнюється відповідно до Графи 13 порядку заповнення заяв на отримання разового дозволу на здійснення експорту товарів, що підлягають експортному контролю.

Графа 14 "Код товару за ТН ЗЕД"

Зазначається код товару за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності.

Графа 15 "Од. вим."

Може не заповнюватись.

Графа 16 "Кільк."

Може не заповнюватись.

Графа 17 "Підстава для запиту дозволу"

Може не заповнюватись.

Графа 18 "Класифікація товару"

У пунктах 18.1 та 18.2 відповідно зазначається приналежність товару до певної категорії товарів військового призначення або подвійного використання та визначається позиція за списком контрольованих товарів, затвердженим відповідною постановою Кабінету Міністрів України, із визначенням її дати та номера. Перелік постанов Кабінету Міністрів України наведено у п. 1 цієї Інструкції.

Графа 19 "Особливі умови дозволу"

Зазначається додаткова інформація щодо особливих умов здійснення міжнародної передачі.

Графа 20 "Надані гарантії"

Графа заповнюється тільки у разі здійснення реекспорту товару, раніш імпортованого в Україну з наданням відповідних гарантій (див. п. 8.3 графи 8).

У пунктах 20.1 та 20.2 відповідно зазначаються дата та номер імпортного сертифіката та сертифіката кінцевого споживача.

Графа 21 "Перелік додатків до заяви"

Комплект документів до заяви визначено у відповідних постановах Кабінету Міністрів України, перелік яких наведено у п. 1 цієї Інструкції.

У пунктах 21.1 - 21.4 відповідно зазначається перелік додатків до заяви із зазначенням кількості примірників та аркушів, який включає: відомості про посередників, технічну довідку (анотований виклад), довідку щодо ступеня таємності та висновки міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (із зазначенням їхніх вихідних номерів та дат підписання).

Графа 22 "Зобов'язання (гарантії) заявника та експортера"

У пунктах 22.1 - 22.5 відповідно містяться зобов'язання (гарантії) заявника та експортера щодо точності викладення в заяві відомостей, дотримання нормативно-правових актів щодо експортного контролю, кінцевого використання товару, обов'язкового повідомлення про будь-які зміни та ін.

У пункті 22.6 містяться зобов'язання (гарантії) авіаперевізника товару щодо здійснення авіаперевезення за визначеним маршрутом, розвантаження товару у визначеному кінцевому пункті, проведення інструктажу з екіпажем та звітування про використання дозволу.

Обов'язковою є наявність підпису та печатки на заяві, які свідчать про те, що заявник та експортер повністю беруть на себе дотримання вказаних у цих пунктах зобов'язань та гарантій.

(графа 22 пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної служби експортного контролю України від 24.01.2000 р. N 12)

Графа 23 "П.І.Б. керівника служби експортного контролю експортера (імпортера)"

Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові керівника служби експортного контролю експортера, його телефон, факс, ставиться підпис та проставляється дата.

Графа 24 "П.І.Б. керівника організації-експортера (імпортера)"

Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові керівника організації-експортера, його посада, телефон, факс, ставиться підпис та засвідчується печаткою підприємства, проставляється дата.

1.6. Порядок заповнення форми заяви N ДСЕК-0100 на отримання генерального дозволу на здійснення імпорту товарів, що підлягають експортному контролю

Графи зазначеної заяви заповнюються відповідно до наведеного нижче порядку.

Графа 1 "Вид дозволу"

У пункті 1.2 ставиться позначка, яка визначає вид дозволу - генеральний.

Генеральний дозвіл надається тільки на здійснення міжнародних передач товарів, список яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.96 N 1005 "Про Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом окремих видів виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, які можуть бути використані для створення озброєння, військової чи спеціальної техніки".

Графа 2 "Строк дії дозволу"

Зазначається строк дії дозволу.

Графа 3 "Заявник"

У пунктах 3 - 3.6 зазначаються відповідно:

3 - повне найменування підприємства (організації, установи)-заявника відповідно до установчих документів;

3.1 - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

3.2 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-заявника;

3.3 - назва країни - "Україна";

3.4 - код країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС) - "804";

3.5 - дата видачі та номер свідоцтва про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в Держекспортконтролі (для підприємств України);

3.6 - інформація щодо наявності у заявника відповідних повноважень, наданих уповноваженими органами, на право здійснення зовнішньоекономічної діяльності з товарами військового призначення. Пункт 3.6 заповнюється лише у випадках міжнародних передач товарів військового призначення, список яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.97 N 1358.

Графа 4 "Експортер"

У пунктах 4 - 4.6 зазначаються відповідно:

4 - повне найменування підприємства (організації, установи)-експортера. Якщо у здійсненні міжнародної передачі беруть участь кілька експортерів, пункт може не заповнюватися;

4.1 - не заповнюється;

4.2 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-експортера. Якщо у здійсненні міжнародної передачі беруть участь кілька експортерів, пункт може не заповнюватися;

4.3 - назва(и) країни(н), під юрисдикцією якої (яких) перебуває підприємство (організація, установа)-експортер;

4.4 - код(и) цієї(их) країни(н) за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС);

4.5 - не заповнюється;

4.6 - інформація щодо наявності в експортера відповідних повноважень, наданих уповноваженими органами його країни, на здійснення зовнішньоекономічної діяльності із зазначеною номенклатурою товарів. Пункт 4.6 заповнюється лише у випадках міжнародних передач товарів військового призначення, список яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.97 N 1358.

Графа 5 "Імпортер"

У пунктах 5 - 5.6 зазначаються відповідно:

5 - повне найменування підприємства (організації, установи)-імпортера;

5.1 - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

5.2 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-імпортера;

5.3 - назва країни - "Україна";

5.4 - код країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС) - "804";

5.5 - дата видачі та номер свідоцтва про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в Держекспортконтролі;

5.6 - інформація щодо наявності в імпортера відповідних повноважень, наданих уповноваженими органами, на право здійснення зовнішньоекономічної діяльності з товарами військового призначення. Пункт 5.6 заповнюється лише у випадках міжнародних передач товарів військового призначення, список яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.97 N 1358.

Графа 6 "Кінцевий користувач"

У пунктах 6 - 6.4 зазначаються відповідно:

6 - повне найменування підприємства (організації, установи)-кінцевого користувача;

6.1 - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (для підприємств України);

6.2 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-кінцевого користувача;

6.3 - назва країни, під юрисдикцією якої перебуває підприємство (організація, установа)-кінцевий користувач;

6.4 - код цієї країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС).

Якщо у здійсненні міжнародної передачі беруть участь кілька кінцевих користувачів або вони не відомі - графа може не заповнюватись;

Графа 7 "Посередник(и)"

Може не заповнюватися.

Графа 8 "Характер міжнародної передачі"

У пункті 8.2 або 8.6 ставиться позначка, що відповідає виду міжнародної передачі, що її планується здійснити. Пункти 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 не заповнюються.

Графа 9 "Характер угоди"

У пункті 9.1 зазначається код характеру угоди відповідно до додатка 5 Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Державної митної служби від 09.07.97 N 307 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції 24.09.97 за N 443/2247.

Графа 10 "Валюта платежу"

Може не заповнюватись.

Графа 11 "Митниці"

У пунктах 11.1 та 11.2 відповідно зазначаються митниця оформлення або митниця на кордоні, яка провадитиме оформлення товару, та її код відповідно до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Державної митної служби від 09.07.97 N 307 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції 24.09.97 за N 443/2247. Якщо митниця не відома, то вноситься запис "Не визначена".

Графа 12 "Загальна вартість"

Може не заповнюватись.

Графа 13 "Повна назва товару"

Заповнюється відповідно до відомостей, внесених до Графи 13 порядку заповнення заяв на отримання дозволу на здійснення експорту товарів, що підлягають експортному контролю.

Графа 14 "Код товару за ТН ЗЕД"

Зазначається код товару за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності.

Графа 15 "Од. вим."

Може не заповнюватись.

Графа 16 "Кільк."

Може не заповнюватись.

Графа 17 "Підстава для запиту дозволу"

Може не заповнюватись.

Графа 18 "Класифікація товару"

У пунктах 18.1 та 18.2 відповідно зазначається приналежність товару до певної категорії товарів військового призначення або подвійного використання та визначається позиція за списком, затвердженим відповідною постановою Кабінету Міністрів України, із зазначенням її дати та номера. Перелік постанов Кабінету Міністрів України наведено у п. 1 цієї Інструкції.

Графа 19 "Особливі умови дозволу"

Зазначається додаткова інформація щодо особливих умов здійснення міжнародної передачі.

Графа 20 "Надані гарантії"

Графа заповнюється тільки у разі здійснення реекспорту товару, раніш імпортованого в Україну з наданням відповідних гарантій (див. п. 8.3 графи 8).

У пунктах 20.1 та 20.2 відповідно зазначаються дата та номер імпортного сертифіката України та сертифіката кінцевого споживача.

Графа 21 "Перелік додатків до заяви"

Не заповнюється.

Графа 22 "Зобов'язання (гарантії) заявника та експортера"

У пунктах 22.1 - 22.5 відповідно містяться зобов'язання (гарантії) заявника та експортера щодо точності викладення в заяві відомостей, дотримання нормативно-правових актів щодо експортного контролю, кінцевого використання товару, обов'язкового повідомлення про будь-які зміни та ін.

У пункті 22.6 містяться зобов'язання (гарантії) авіаперевізника товару щодо здійснення авіаперевезення за визначеним маршрутом, розвантаження товару у визначеному кінцевому пункті, проведення інструктажу з екіпажем та звітування про використання дозволу.

Обов'язковою є наявність підпису та печатки на заяві, які свідчать про те, що заявник та експортер повністю беруть на себе дотримання вказаних у цих пунктах зобов'язань та гарантій.

(графа 22 пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної служби експортного контролю України від 24.01.2000 р. N 12)

Графа 23 "П.І.Б. керівника служби експортного контролю експортера (імпортера)"

Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові керівника служби експортного контролю імпортера, його телефон, факс, ставиться підпис та проставляється дата.

Графа 24 "П.І.Б. керівника організації-експортера (імпортера)"

Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові керівника організації-імпортера, його посада, телефон, факс, ставиться підпис та засвідчується печаткою підприємства, проставляється дата.

2. Порядок заповнення форми заяви N ДСЕК-0300 на отримання дозволу (висновку) щодо здійснення транзиту товарів, що підлягають експортному контролю

Графи зазначеної заяви заповнюються відповідно до наведеного нижче порядку.

Графа 1 "Термін, на який необхідно надати дозвіл (висновок)"

Зазначається конкретна дата, до якої дозвіл (висновок) буде дійсним.

Графа 2 "Заявник"

У пунктах 2 - 2.3 зазначаються відповідно:

2 - повне найменування підприємства (організації, установи)-заявника відповідно до установчих документів;

2.1 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-заявника;

2.2 - назва країни, під юрисдикцією якої перебуває підприємство (організація, установа)-заявник;

2.3 - код цієї країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС).

Графа 3 "Експортер"

У пунктах 3 - 3.3 зазначаються відповідно:

3 - повне найменування підприємства (організації, установи)-експортера відповідно до установчих документів;

3.1 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-експортера;

3.2 - назва країни, під юрисдикцією якої перебуває підприємство (організації, установи)-експортер;

3.3 - код цієї країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС).

Якщо імпортерів більше ніж один, то на кожного наступного відомості за Графою 3 зазначаються у додатках до заяви.

Графа 4 "Імпортер"

У пунктах 4 - 4.3 зазначаються відповідно:

4 - повне найменування підприємства (організації, установи)-імпортера відповідно до установчих документів;

4.1 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-імпортера;

4.2 - назва країни, під юрисдикцією якої перебуває підприємство-імпортер;

4.3 - код цієї країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС).

Якщо імпортерів більше ніж один, то на кожного наступного відомості за Графою 4 зазначаються у додатках до заяви.

Графа 5 "Найменування та повна характеристика товару"

У пунктах 5 та 5.1 зазначаються відповідно:

5 - повне (без скорочень) найменування товару та його характеристика;

графа 5 може містити не більш як 20 рядків тексту. Кожний окремий товар слід зазначити окремим порядковим номером; якщо кількість найменувань товару (з урахуванням їхніх повних назв) перевищує 20 рядків, то оформлюється нова заява;

5.1 - номери позицій товарів, перелічених у п. 5, що належать до категорії небезпечних згідно з класифікацією ООН, із визначенням відповідного класу безпеки.

Якщо імпортерів більше ніж один, то на кожного наступного відомості за Графою 5 зазначаються у додатках до заяви.

Графа 6 "Код товару за ТН ЗЕД"

Зазначається код товару за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності.

Якщо імпортерів більше ніж один, то на кожного наступного відомості за Графою 6 зазначаються у додатках до заяви.

Графа 7 "Од. вим."

Зазначаються одиниці виміру кожного найменування товару, зазначеного у Графі 4, за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності.

Якщо імпортерів більше ніж один, то на кожного наступного відомості за Графою 7 зазначаються у додатках до заяви.

Графа 8 "Кільк."

Зазначається кількість кожного найменування товару, зазначеного у Графі 4.

Графа 9 "Процедура переміщення товару через митний кордон України".

У пунктах 9.1 - 9.4 відповідно зазначається вхідна або (та) вихідна митниця, що здійснюватиме оформлення товару, та її коди.

Графа 10 "Гарантії та зобов'язання"

У пунктах 10.1 - 10.3 відповідно містяться зобов'язання (гарантії) щодо точності викладення у заяві відомостей, дотримання нормативно-правових актів стосовно експортного контролю, обов'язковості повідомлення про будь-які зміни та ін. Підпис і печатка на заяві свідчать, що заявник повністю бере на себе дотримання наведених у цих пунктах зобов'язань та гарантій.

Графа 11 "П.І.Б. керівника організації заявника"

Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові керівника організації-заявника, його посада, ставиться підпис та скріплюється гербовою печаткою підприємства, проставляється дата.

3. Порядок заповнення форми заяви N ДСЕК-0500 на отримання висновку на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

Графи зазначеної заяви заповнюються у відповідності до наведеного нижче порядку.

Графа 1 "Строк, на який необхідно надати висновок"

Зазначається конкретна дата, до якої висновок буде дійсний.

Графа 2 "Заявник (експортер)"

У пунктах 2 - 2.6 зазначаються відповідно:

2 - повне найменування підприємства (організації, установи)-заявника (експортера) у відповідності до установчих документів;

2.1 - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

2.2 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-заявника (експортера);

2.3 - назва країни - "Україна";

2.4 - код країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС) - "804";

2.5 - дата видачі та номер свідоцтва про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в Держекспортконтролі;

2.6 - інформація щодо наявності у заявника відповідних повноважень, наданих уповноваженими органами, на право здійснення зовнішньоекономічної діяльності з товарами військового призначення. Пункт 3.6 заповнюється лише у випадках експорту товарів військового призначення, список яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.97 N 1358.

Графа 3 "Іноземний суб'єкт господарської діяльності"

У пунктах 3 - 3.3 зазначаються відповідно:

3 - повне найменування підприємства (організації, установи)-іноземного суб'єкта господарської діяльності, що братиме участь у проведенні переговорів та підписуватиме контракт;

3.1 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-іноземного суб'єкта господарської діяльності;

3.2 - назва країни, під юрисдикцією якої перебуває підприємство (організація, установа);

3.3 - код цієї країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС).

Графа 4 "Споживач (кінцевий користувач)"

У пунктах 4 - 4.4 зазначаються відповідно:

4 - повне найменування підприємства (організації, установи)-споживача (кінцевого користувача) або відповідного державного органу;

4.1 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-споживача (кінцевого користувача);

4.2 - назва країни, під юрисдикцією якої перебуває підприємство (організація, установа)-споживач (кінцевий користувач);

4.3 - код цієї країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС).

Графа 5 "Виробник (власник) товару"

У пунктах 5 - 5.4 зазначаються дані про виконавця робіт, якщо він не є замовником, відповідно:

5 - повне найменування підприємства (організації, установи)-виробника;

5.1 - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (для підприємств України);

5.2 - місцезнаходження підприємства (організації, установи)-виробника;

5.3 - назва країни, під юрисдикцією якої перебуває підприємство (організація, установа)-виробник (власник);

5.4 - код цієї країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС).

Графа 6 "Відомості щодо товарів, які є предметом переговорів"

6.1 - заповнюється відповідно до відомостей, внесених до Графи 13 порядку заповнення заяв на отримання разового дозволу на здійснення експорту товарів, що підлягають експортному контролю.

6.2 - зазначається код товару за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності.

6.3 - можливі обсяги поставок за договором (контрактом), який планується укласти.

6.4 - позиція за національними списками контрольованих товарів.

6.5 - з метою визначення ступеня секретності товару надається довідка про ступінь секретності товару або про відсутність державної таємниці. Довідка засвідчується підписом і печаткою керівника відповідного підприємства (організації), керівника режимно-секретного органу та керівника військового представництва, якщо таке представництво є на підприємстві (в організації);

6.6 - інформація щодо наявності затвердженої у встановленому порядку експортної документації.

Графа 7 "Зобов'язання та гарантії заявника"

У пунктах 7.1 - 7.5 відповідно містяться зобов'язання (гарантії) заявника та експортера щодо точності викладення у заяві відомостей, дотримання нормативно-правових актів стосовно експортного контролю та збереження державних таємниць, обов'язковості повідомлення про будь-які зміни, а також щодо обов'язкового представлення підсумків проведених переговорів. Підпис і печатка на заяві свідчать, що заявник та експортер повністю беруть на себе дотримання наведених у цих пунктах зобов'язань та гарантій.

Графа 8 "П.І.Б. керівника служби експортного контролю заявника"

Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові керівника служби експортного контролю заявника, його телефон, факс, ставиться підпис та проставляється дата.

Графа 9 "П.І.Б. керівника організації-заявника"

Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові керівника організації-заявника, його посада, ставиться підпис та засвідчується печаткою підприємства, проставляється дата.

4. Порядок заповнення форми заяви N ДСЕК-0400 на отримання імпортного сертифіката України

Графи зазначеної заяви заповнюються відповідно до наведеного нижче порядку.

Перед заповненням граф заяви зазначається дата укладення та номер контракту (договору) та планований термін поставки.

Графа 1 "Експортер, його адреса"

У пунктах 1 - 1.4. зазначаються відповідно:

1 - повне найменування підприємства (організації, установи)-експортера;

1.1 - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

1.2 - місцезнаходження;

1.3 - назва країни, під юрисдикцією якої перебуває підприємство (організація, установа)-експортер;

1.4 - код цієї країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС).

Графа 2 "Імпортер, його адреса"

У пунктах 2 - 2.4 зазначаються відповідно:

2 - повне найменування підприємства (організації, установи)-імпортера;

2.1 - місцезнаходження;

2.2 - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

2.3 - назва країни, під юрисдикцією якої перебуває підприємство (організація, установа)-імпортер;

2.4 - код цієї країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС).

Графа 3 "Кінцевий користувач товару, його адреса"

У пунктах 3 - 3.3 зазначаються відповідно:

3 - повне найменування підприємства (організації, установи)-кінцевого користувача;

3.1 - місцезнаходження;

3.2 - назва країни, під юрисдикцією якої перебуває підприємство (організація, установа)-імпортер;

3.3 - код цієї країни за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС).

Графа 4 "Найменування та повний опис товару"

Зазначається повне (без скорочень) найменування товару (груп товару) та його характеристика.

У випадках, коли предметом передачі є сукупність складових (деталей) виробу, призначених для ремонту або підтримки роботоздатності цього виробу, щодо якого є відповідна специфікація, у Графі 4 зазначаються назва цієї специфікації та її децимальний номер, наприклад: "Складові частини до авіаційної гідросистеми АГ-27 згідно зі специфікацією N ХХХХХХХ"; при цьому є припустимим визначення кількості складових частин у кілограмах за загальною вагою.

Графа 5 "Код за ТН ЗЕД"

Зазначається код товару за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності.

Графа 6 "Кількість товару"

Зазначається кількість кожного з найменувань товару, зазначених у Графі 4.

Графа 7 "Одиниця виміру"

Зазначаються одиниці виміру кожного найменування товару, зазначеного у графі 4, за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності.

Графа 8 "Вартість товару"

У пунктах 8.1 - 8.3 зазначаються відповідно:

8.1 - вартість товару у валюті платежу (із зазначенням валюти);

8.2 - вартість товару у доларовому еквіваленті;

8.3 - вартість товару в гривнях.

Графа 9 "Кінцеве використання товару"

Докладно зазначаються мета і місце використання товарів, зазначених у Графі 4.

Графа 10

Викладаються зобов'язання імпортера щодо доставки товару до зазначеного у Графі 9 місця та у визначений термін.

Графа 11

Викладаються зобов'язання імпортера щодо використання товару у заявлених цілях та нереекспорту його без дозволу Держекспортконтролю.

Графа 12

Зазначаються додаткові зобов'язання та гарантії щодо особливих умов конкретної поставки або інші.

Графа 13

Викладаються зобов'язання імпортера щодо своєчасного повідомлення Держекспортконтролю про виникнення будь-яких змін та щодо використання імпортного сертифіката відповідно до законодавства.

Графа 14 "Імпортер"

Зазначаються прізвище, посада керівника, ставиться підпис, печатка та дата.

Графа 15 "Кінцевий користувач"

Зазначаються прізвище, посада керівника, ставиться підпис, печатка та дата.

 

 

 

ДСЕК-0100 

  

  

Форма N 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток N __ до листа вих. N __ від "__"_____2000 р. 

Заява N _________ від "___"_______________ ____
щодо надання дозволу (висновку) Державної служби експортного контролю України на міжнародні передачі товарів (за винятком транзиту)

1. Вид дозволу: 1.1. Генеральний дозвіл  1.2. Разовий дозвіл  

2. Строк дії дозволу до "____"_____________ ____ р. 

3. Заявник _______________________________________________________ 3.1. Ідентифікаційний код ______________ 

3.2.  Місцезнаходження _________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

3.3.  Країна __________________________________________________________ 3.4. Код країни ___________________ 

3.5. Свідоцтво про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в Держекспортконтролі

N ________ від "___"_______________ ____ р.

3.6. Рішення Кабінету Міністрів України щодо надання повноважень N_______ від "___"_______________ ____ р. 

4. Експортер __________________________________________________ 4.1. Ідентифікаційний код _________________

4.2. Місцезнаходження _________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

4.3. Країна(и)  ________________________________________________________________________________________

4.4. Код(и) країни _____________________________________________________________________________________ 

4.5. Свідоцтво про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в Держекспортконтролі

N _____ від "___"_______________ ____ р.

4.6. Рішення державних органів щодо надання повноважень N ______ від "___"_______________ ____ р. 

5. Імпортер ________________________________________________ 5.1. Ідентифікаційний код __________________

5.2. Місцезнаходження _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

5.3. Країна(и) ______________________________________________________________________________________ 

5.4. Код(и) країни __________________________________________________________________________________ 

5.5. Свідоцтво про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в Держекспортконтролі

N ______ від "___"_______________ ____ р.

5.6. Рішення державних органів щодо надання повноважень N____ від "___"_______________ ____ р. 

6. Кінцевий споживач __________________________________________ 6.1. Ідентифікаційний код _________________ 

6.2. Місцезнаходження _________________________________________________________________________________ 

6.3. Країна _____________________________________________________________ 6.4. Код країни _________________ 

7. Посередник(и)_______________________________________________ 7.1. Ідентифікаційний код ________________

7.2. Місцезнаходження _________________________________________________________________________________ 

7.3. Країна ____________________________________________________ 7.4. Код країни __________________________ 

8. Характер міжнародної передачі: 

8.1. Експорт 

8.2. Імпорт 

 

8.3. Реекспорт 

8.4. Тимчасовий ввіз 

 

8.5. Тимчасовий вивіз 

  

  

8.6. Повернення 


9. Характер угоди

9.1. Код характеру угоди 

  

 

 

 10. Валюта платежу

10.1. Код валюти 

  

 

 

 11. Митниці: 

  

  

11.1. Оформлення 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11.2. На кордоні  

__________________ 


12. Загальна вартість 

12.2. Еквівалент загальної вартості у дол. США 

13. Повна назва товару 

14. Код за
ТН ЗЕД 

15. Од. вим. 

16. Кільк. 

12.1. Вартість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17. Підстава для запиту дозволу:

17.1. Контракт (договір) N _____ від "___" __________ р.

17.2. Рішення КМУ N ____ від "___" _____________ р.

17.3. Висновок Держекспортконтролю стосовно проведення переговорів N____ від "___"____________ р. 

18. Класифікація товару:

18.1. Постанова КМУ від "___"__________ ___ р. N ____

18.2. Позиція за списком ____________________________ 

19. Особливі умови дозволу 

20. Надані гарантії:

20.1. Імпортний сертифікат України

N ____ від "___"_______________ _____ р. 

 

20.2. Сертифікат кінцевого споживача

N ____ від "___"_______________ _____ р. 

(пункт заповнюється у разі реекспорту товару, раніше імпортованого в Україну з наданням відповідних гарантій) 

21. Перелік додатків до заяви:

21.1. Відомості про посередників, в 1 прим. на ___ арк.

21.2. Технічна довідка (анотований виклад), в 1 прим. на ___ арк.

21.3. Довідка щодо ступеня таємності, в 1 прим. на ___ арк.

21.4. Висновки міністерств та інших центральних органів виконавчої влади:

 висновок ____________________ N ________ від "___"_______________ ____ р., в 1 прим., на арк.

 висновок ____________________ N ________ від "___"_______________ ____ р., в 1 прим., на арк.

 висновок ____________________ N ________ від "___"_______________ ____ р., в 1 прим., на арк.

21.5. Інші документи ____________________________________________________________________________________ 

22. Зобов'язання (гарантії) експортера (імпортера):

22.1. Я підтверджую, що всі твердження в цій заяві та в додатках до неї, а також у документах, що подані одночасно з цією заявою або будуть подані на вимогу Держекспортконтролю, є коректними, повністю і точно висвітлюють всі потрібні питання.

22.2. Я підтверджую, що вимоги Положення про державний експортний контроль в Україні, затвердженого Указом Президента України від 13.02.98 N 117, Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.98 N 125, інших нормативних документів, що стосуються міжнародних передач товару, зазначеного в заяві, в тому числі зобов'язань і відповідальності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, мені відомі і повністю враховані.

22.3. Я гарантую повернення товару в Україну в разі виникнення підстав вважати, що кінцеве його використання суперечить змісту виданого дозволу (висновку) та матеріалам заяви, на підставі яких було надано дозвіл, і якщо це пов'язано із заподіянням шкоди державі внаслідок порушення зобов'язань України щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів доставки та обмеження передач звичайних озброєнь.

22.4. Я зобов'язуюсь письмово повідомляти Держекспортконтроль про будь-які зміни даних та відомостей, що містяться в цій заяві та інших поданих мною документах, протягом 5 днів з моменту їх виникнення.

У разі виникнення обставин, які змінюють умови здійснення даної міжнародної передачі товарів після отримання дозволу за цією заявою, я зобов'язуюсь терміново подати до Держекспортконтролю відповідні документи і до його рішення не здійснювати передачу товару за наданим дозволом.

22.5. Я підтверджую, що на підприємстві проведені і надалі будуть виконуватись усі необхідні заходи щодо виконання нормативних актів з питань експортного контролю.

22.6. Зобов'язання авіаперевізника:

22.6.1. Я гарантую, що авіаперевезення здійснюватиметься тільки визначеними повітряними суднами та екіпажами, списки яких були подані до Держекспортконтролю.

22.6.2. Я зобов'язуюсь, що авіаперевезення здійснюватиметься тільки за наявності у вантажовідправника (вантажоотримувача) відповідного дозволу Держекспортконтролю на міжнародні передачі таких товарів.

22.6.3. Я зобов'язуюсь суворо дотримуватись вимог відповідного наказу Укравіації "Про обмеження при наданні дозволів на виконання польотів за кордоном".

22.6.4. Я зобов'язуюсь оперативно (до зльоту) повідомляти Держекспортконтроль про наміри здійснення кожного авіаперевезення товарів військового призначення (далі - ТВП) з визначенням номера повітряного судна, його екіпажу, характеру вантажу, маршруту доставки, замовника авіаперевезення та отримувача вантажу, а в разі надання послуг українським експортерам (імпортерам) - повідомляти також про номер і дату отримання відповідного дозволу Держекспортконтролю на експорт (імпорт) ТВП.

22.6.5. Я зобов'язуюсь подавати до Держекспортконтролю у триденний термін після їх надходження копії польотних завдань повітряних суден, які здійснювали міжнародні авіаперевезення ТВП.

22.6.6. Я зобов'язуюсь негайно сповіщати Держекспортконтроль про наміри використання повітряних суден для доставки ТВП до держав, щодо яких установлені відповідні санкції Ради Безпеки ООН або національні обмеження, а також на територіях цих держав усупереч таким санкціям або обмеженням, з визначенням номера повітряного судна, його екіпажу, характеру вантажу, передбачуваного маршруту доставки, компанії замовника та держави отримувача вантажу.  

23. П. І. Б. відповідального за експортний контроль на підприємстві-експортері (імпортері)

Тел.

Факс

Підпис

Дата 

24. П. І. Б. керівника організації-експортера (імпортера)

 

Посада

Підпис

М. П.

Дата 

(додаток 1 в редакції наказу Державної служби
 експортного контролю України від 24.01.2000 р. N 12)

 

 

 

 

 
 

Додаток 2
до Інструкції

 

 

 

 ДСЕК-0300
 
 Форма N _________              Додаток N___
 *******************************       до листа вих. N____
 * * * * * * * * * * *       від "__"______199_р.
 *******************************
 (Заявниками не заповнюється) 

Заява N_______від___________
на отримання дозволу (висновку)
Державної служби експортного контролю України
щодо транзиту товарів через територію України

****************************************************************************************************************************
*1. Термін, на який потрібно надати дозвіл (висновок): до "__" ____________ 199 __ року                  *
****************************************************************************************************************************
*2. Заявник:______________________________________________________________________________________________________________ *
*_________________________________________________________________________________________________________________________ *
*                                                             *
*2.1. Місцезнаходження____________________________________________________________________________________________________ *
*                     (адреса, номер телефону)                            *
*_________________________________________________________________________________________________________________________ *
*                                                             *
*2.2. Країна____________________________________________________________   2.3. Код країни______________________________ *
****************************************************************************************************************************
*3. Експортер_____________________________________________________________________________________________________________ *
*_________________________________________________________________________________________________________________________ *
*                                                             *
*3.1. Місцезнаходження ___________________________________________________________________________________________________ *
*_________________________________________________________________________________________________________________________ *
*                                                             *
*3.2. Країна____________________________________________________________   3.3. Код країни______________________________ *
****************************************************************************************************************************
*4. Імпортер _____________________________________________________________________________________________________________ *
*_________________________________________________________________________________________________________________________ *
*                                                             *
*4.1. Місцезнаходження____________________________________________________________________________________________________ *
*_________________________________________________________________________________________________________________________ *
*                                                             *
*4.2. Країна____________________________________________________________   4.3. Код країни _____________________________ *
****************************************************************************************************************************
*    5. Найменування та повна характеристика товару  *   6. Код за ТН ЗЕД  * 7. Одиниця виміру *  8. Кількість *
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
*5.1. Товари, що належать до категорії небезпечних згідно з класифікацією ООН_____________________________________________ *
*_________________________________________________________________________________________________________________________ *
*_________________________________________________________________________________________________________________________ *
*_________________________________________________________________________________________________________________________ *
*_________________________________________________________________________________________________________________________ *
****************************************************************************************************************************
*9. Процедура переміщення товару через митний кордон України                                *
*                                                             *
*9.1. Митниця вхідна____________________________________________________   9.2. Код_____________________________________ *
*                                                             *
*9.3. Митниця вихідна___________________________________________________   9.4. Код ____________________________________ *
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
*10. Гарантії та зобов'язання.                                               *
*                                                             *
*10.1. Я підтверджую, що усі твердження у цій заяві, включаючи характеристики товару, а також усі документи, що подані на *
*  підтримку цієї заяви, є коректними, повністю і точно розкривають усі умови транзиту.                  *
*                                                             *
*10.2. Я зобов'язуюсь чітко дотримуватись вимог законодавства України щодо правил транзиту товарів через територію *
*  України, в тому числі надати відповідним державним органам України документи, передбачені статтями 36, 37 та 38 *
*  "Положення про державний експортний контроль в Україні", затвердженого Указом Президента України від 13 лютого 1998 *
*  року N 117.                                                      *
*                                                             *
*10.3. Я зобов'язуюсь своєчасно повідомити Держекспортконтроль про будь-які зміни пунктів цієї заяви та документів, що *
*  додаються, а також про інші зміни умов або намірів, незалежно від того, розглянуто заяву, чи вона буде розглянута, а в *
*  разі отримання висновку нести відповідальність за його збереження та використання у відповідності до законодавства *
*  України.                                                        *
****************************************************************************************************************************
*11. П.І.Б. керівника організації-заявника                                         *
*                                                             *
*Посада___________________________________________________________________________________________________________________ *
*_________________________________________________________________________________________________________________________ *
*                                                             *
*Підпис та гербова                                                     *
*  печатка                                "__" ____________ 199__ року           *
****************************************************************************************************************************

Примітка: 1. До пункту 5.1 заносяться номери позицій, перелічених у п. 4, які згідно з класифікацією ООН є небезпечними, з визначенням класу небезпеки.

 

 

 

 

 
 

Додаток 3
до Інструкції

 

 

 

 ДСЕК-0500
     ****************          Додаток N___
 Форма N * * * * * *          до листа вих. N____
     ****************          від "__"______199 р.
  (Заявниками не заповнюється) 

Заявка N від "___"____ ____
щодо надання висновку Державної служби експортного контролю
України на право проведення
переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних
договорів (контрактів)

****************************************************************************************************************************
*1. Строк, на який потрібно дати висновок до "__" ____________ 199 __ р.                          *
****************************************************************************************************************************
*2. Заявник (експортер)_________________________________________________   2.1. Ідентифікаційний код____________________ *
*                                                             *
*2.2. Місцезнаходження____________________________________________________________________________________________________ *
*_________________________________________________________________________________________________________________________ *
*                                                             *
*2.3. Країна____________________________________________________________   2.4. Код країни______________________________ *
*                                                             *
*2.5. Свідоцтво про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в Держекспортконтролі               *
*                                                             *
*   N _________________ від "________" __________________ 199 _ р.                            *
*                                                             *
*2.6. Рішення Кабінету Міністрів України щодо надання повноважень N________________ від "___" ____ 199__ р.        *
****************************************************************************************************************************
*3. Іноземний суб'єкт господарської діяльності____________________________________________________________________________ *
*                            (повна назва фірми, яка буде брати участь в переговорах      *
*                                     та підписувати контракт)            *
*3.1. Місцезнаходження____________________________________________________________________________________________________ *
*_________________________________________________________________________________________________________________________ *
*                                                             *
*3.2. Країна____________________________________________________________   3.3. Код країни______________________________ *
****************************************************************************************************************************
*4. Споживач (кінцевий користувач)________________________________________________________________________________________ *
*                                (повна назва)                       *
*4.1. Місцезнаходження____________________________________________________________________________________________________ *
*_________________________________________________________________________________________________________________________ *
*                                                             *
*4.2. Країна____________________________________________________________   4.3. Код країни______________________________ *
****************************************************************************************************************************
*5. Виробник товару_____________________________________________________   5.1. Ідентифікаційний код____________________ *
*                                                             *
*5.2. Місцезнаходження____________________________________________________________________________________________________ *
*_________________________________________________________________________________________________________________________ *
*                                                             *
*5.3. Країна____________________________________________________________   5.4. Код країни______________________________ *
****************************************************************************************************************************
*6. Відомості щодо товарів, які є предметом переговорів:                                  *
****************************************************************************************************************************
*      6.1. Повна назва товару         * 6.2. Код ТН ЗЕД  * 6.3. Можливі обсяги *   6.4. Позиція за  *
*                           *          *    поставок    * національними списками*
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
*6.5. Відомості щодо ступеня секретності товарів:                                     *
*                                                             *
****************************************************************************************************************************
*6.6. Наявність затвердженої у встановленому порядку експортної документації:_____________________________________________ *
*_________________________________________________________________________________________________________________________ *
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
*7. Зобов'язання та гарантії заявника                                           *
*                                                             *
*7.1. Я підтверджую, що усі твердження у цій заяві, а також у всіх документах, що подані на її підтвердження є *
*  коректними, повністю і точно розкривають суть майбутніх переговорів.                          *
*                                                             *
*7.2. Я підтверджую, що вимоги Положення про державний експортний контроль в Україні (Указ Президента України від 13.02.98 *
*  р.  N 117), Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з  укладенням *
*  зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та *
*  подвійного використання (постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.98 р. N 125), Положення про порядок оформлення *
*  дозволів за розпорядженнями Президента України на передачу іншій державі інформації, що становить державну таємницю, *
*  та матеріальних носіїв такої інформації (Указ Президента України від 13.05.97 р.  N 423) та інших нормативних *
*  документів щодо обов'язків та відповідальності суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності змісту зовнішньоекономічного *
*  контракту (договору), іноземних партнерів та їх повноважень мені відомі і будуть враховані при проведенні переговорів *
*  та укладенні (підписанні) контракту (договору).                                    *
*                                                             *
*7.3. Я зобов'язуюсь своєчасно повідомляти Державну службу експортного контролю про будь-які зміни пунктів в цій заяві чи *
*  про інші зміни умов або намірів, що можуть виникати у ході переговорів, незалежно від того, розглянуто заяву, чи вона *
*  буде розглянута, а в разі отримання позитивного висновку нести відповідальність за його використання у відповідності *
*  до законодавства України.                                               *
*                                                             *
*7.4. Я зобов'язуюсь проводити переговори з іноземним суб' єктом господарської діяльності, який має на це відповідні *
*  повноваження держави реєстрації суб'єкта та країни призначення товару.                         *
*                                                             *
*                                                             *
*7.5. Я зобов'язуюсь проведення переговорів здійснювати відповідно до законодавства з питань охорони державної таємниці.  *
*                                                             *
*7.6. Я зобов'язуюсь у триденний термін з початку переговорів письмово повідомити про це Держекспортконтроль, а також у *
*  15-денний термін від дня закінчення переговорів чи укладання контракту (договору), подати до Держекспортконтролю звіт *
*  про підсумки переговорів та копію укладеного договору (контракту).                           *
****************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************
*8. П.І.Б. керівника служби експортного контролю заявника         * 9. П.І.Б. керівника організації-заявника   *
*                                     *                        *
*Тел.                                   *                        *
*                                     *                        *
*Факс.                                  * Посада                    *
*                                     *                        *
*Підпис                                  * Підпис                    *
*                                     *                        *
*                       Дата            *       М.П.          Дата    *
*                                     *                        *
****************************************************************************************************************************

 

 

 

 

 
 

Додаток 4
до Інструкції

 

 

 

 ДСЕК-0400
 
 Форма N _________              Додаток N___
 *******************************       до листа вих. N____
 * * * * * * * * * * *       від "__"______199_р.
 *******************************

Заява N_______від___________
на отримання імпортного сертифіката України

Просимо видати імпортний сертифікат України для здійснення імпорту за
контрактом (договором) від "___" ____________199__р. N__________
з терміном поставки "___" ____________199__р.

****************************************************************************************************************************
*1. Експортер_____________________________________________________________________________________________________________ *
*                                                             *
*_______________________________________________________________________   1.1. Ідентифікаційний код____________________ *
*                                                             *
*1.2. Місцезнаходження____________________________________________________________________________________________________ *
*_________________________________________________________________________________________________________________________ *
*                                                             *
*1.3. Країна(и)___________________________________________________________________________________________________________ *
*                                                             *
*                                                             *
*1.4. Код(и) країни(н)____________________________________________________________________________________________________ *
****************************************************************************************************************************
*2. Імпортер______________________________________________________________________________________________________________ *
*                                                             *
*_______________________________________________________________________   2.1. Ідентифікаційний код____________________ *
*                                                             *
*2.2. Місцезнаходження____________________________________________________________________________________________________ *
*_________________________________________________________________________________________________________________________ *
*                                                             *
*2.3. Країна(и)___________________________________________________________________________________________________________ *
*                                                             *
*2.4. Код(и) країни(н)____________________________________________________________________________________________________ *
****************************************************************************************************************************
*3. Кінцевий користувач товару____________________________________________________________________________________________ *
*_________________________________________________________________________________________________________________________ *
*                                                             *
*3.1. Місцезнаходження____________________________________________________________________________________________________ *
*_________________________________________________________________________________________________________________________ *
*                                                             *
*3.2. Країна______________________________________________________________________________________________________________ *
*                                                             *
*3.3. Код країни _________________________________________________________________________________________________________ *
****************************************************************************************************************************
*4. Найменування та повний опис товару                             *   5. Код за ТН ЗЕД   *
*______________________________________________________________________________________________ * ________________________ *
*______________________________________________________________________________________________ * ________________________ *
*______________________________________________________________________________________________ * ________________________ *
*______________________________________________________________________________________________ * ________________________ *
*______________________________________________________________________________________________ * ________________________ *
*______________________________________________________________________________________________ * ________________________ *
*______________________________________________________________________________________________ * ________________________ *
*______________________________________________________________________________________________ * ________________________ *
*______________________________________________________________________________________________ * ________________________ *
*______________________________________________________________________________________________ * ________________________ *
*______________________________________________________________________________________________ * ________________________ *
*______________________________________________________________________________________________ * ________________________ *
*______________________________________________________________________________________________ * ________________________ *
*______________________________________________________________________________________________ * ________________________ *
****************************************************************************************************************************
*   6. Кількість товару  *   7. Одиниця виміру    *          8. Вартість товару            *
****************************************************************************************************************************
*               *               * 8.1. У валюті платежу *8.2. У доларовому * 8.3. У гривнях *
*               *               *  (зазначити валюту)  * (США) еквіваленті*        *
*               *               ***************************************************************
*               *               *            *          *        *
*               *               *            *          *        *
*               *               *            *          *        *                                   8.2. У доларовому (США) еквіваленті
****************************************************************************************************************************
*9. Кінцеве використання товару                                              *
*                                                             *
*                                                             *
****************************************************************************************************************************
 10. Імпортер прийняв на себе зобов'язання імпортувати в Україну
  товар, зазначений у пункті 4, доставити його користувачу на
  адресу, зазначену в пункті 9 у визначений термін, а у випадку,
  якщо товар не буде імпортовано в Україну, не направляти його в
  інше місце  призначення  без  дозволу  Державної  служби
  експортного контролю України.
 
 11. Користувач прийняв на себе зобов'язання використовувати товар
  тільки у заявлених цілях, визначених в пункті 9, не передавати
  його іншим суб'єктам підприємницької діяльності на території
  України і не реекспортовувати його без дозволу Державної
  служби експортного контролю України.
 
 12. Додаткові зобов'язання та гарантії:__________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 13.   Імпортер   зобов'язується   своєчасно   повідомляти
  Держекспортконтроль про будь-які зміни в цій заяві чи про інші
  зміни умов або намірів, що витікають з контракту, незалежно
  від того, розглянуто заяву, чи вона буде розглянута, а в разі
  отримання імпортного сертифікату, гарантій чи підтвердження
  зобов'язань  по  гарантіях  нести  відповідальність  за
  використання у відповідності до законодавства України.
 
******************************************************************
*14. Імпортер          * 15. Кінцевий користувач    *
*_______________________________ * ____________________________ *
* (посада, прізвище, підпис   *  (посада, прізвище, підпис  *
*     керівника)       *      керівника)     *
*                *                *
*                *                *
*         М.П.      *         М.П.     *
*                *                *
*             дата *             дата *
*                *                *
******************************************************************

 

 

 

 

 
 

Додаток 5
до Інструкції

 

 

 

 ДСЕК-0500
 
 Форма N _________              Додаток N___
 *************************          до листа вих. N____
 * * * * * * * * *          від "__"______199_р.
 *************************

Відомості про посередників

******************************************************************
*1. Посередник__________________________________________________ *
*              (повна назва)            *
*_______________________________________________________________ *
*                                *
*1.1. Місцезнаходження__________________________________________ *
*             (адреса, номери телефонів та факси)  *
*_______________________________________________________________ *
******************************************************************
*1.2. Країна__________________ 1.3. Код країни_________________ *
*                                *
*2. Посередник__________________________________________________ *
*                 (повна назва)         *
*_______________________________________________________________ *
*                                *
*2.1. Місцезнаходження__________________________________________ *
*             (адреса, номери телефонів та факси)  *
*_______________________________________________________________ *
*                                *
*2.2. Країна__________________  2.3. Код країни________________ *
******************************************************************
*3. Посередник__________________________________________________ *
*                 (повна назва)         *
*_______________________________________________________________ *
*                                *
*3.1. Місцезнаходження__________________________________________ *
*            (адреса, номери телефонів та факси)   *
*_______________________________________________________________ *
*                                *
*3.2. Країна__________________  3.3. Код країни________________ *
******************************************************************
******************************************
*4. П.І.Б. керівника організації     *
*                    *
*Посада_______________________________  *
*                    *
*Підпис_______________________________  *
*                    *
*                    *
*        М.П.          *
*                    *
*                  дата *
******************************************

____________  
 

Опрос