Идет загрузка документа (151 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о службе безопасности дорожного движения Госкомграницы Украины

Госкомграницы
Положение, Приказ от 24.04.1998 № 169
Утратил силу

Про затвердження Положення про службу безпеки дорожнього руху Держкомкордону України

Наказ Голови Державного комітету у справах охорони
державного кордону України - командуючого
Прикордонними військами України
від 24 квітня 1998 року N 169

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 червня 1998 р. за N 365/2805

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету у справах охорони державного кордону України
 від 21 вересня 1999 року N 435

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 22 травня 2013 року N 492)

З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року N 227 "Про затвердження Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій" у Держкомкордоні створена служба безпеки дорожнього руху.

Наказую: 

1. Затвердити Положення про службу безпеки дорожнього руху Держкомкордону України (додається).

2. Скасувати наказ Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону України - командуючого Прикордонними військами України від 4 квітня 1993 року N 82.

Наказ довести до особового складу Держкомкордону в частині, що його стосується.

 

Голова Держкомітету - командуючий
Прикордонними військами України
генерал-полковник

 
 
В. Банних

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Голови Державного комітету
у справах охорони державного
кордону України - командуючого
Прикордонними військами України
від 24 квітня 1998 р. N 169 

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 червня 1998 р. за N 365/2805

ПОЛОЖЕННЯ
про службу безпеки дорожнього руху Держкомкордону України

(У Положенні про службу безпеки дорожнього руху Держкомкордону України слова "військова автомобільна інспекція - ВАІ" замінено словами "військова інспекція безпеки дорожнього руху - ВІБДР" згідно з наказом Держкомкордону України від 21.09.99 р. N 435)

Розділ 1
Загальні положення

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року N 227 "Про затвердження Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій" розроблено це Положення.

1.1. Служба безпеки дорожнього руху (далі - СБДР) є самостійним підрозділом Держкомкордону України.

1.2. СБДР безпосередньо підпорядковується:

- у Держкомкордоні - заступнику Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону - командуючого Прикордонними військами України; - у напрямах військ - командуючим військами.

1.3. До організаційно-штатної структури СБДР входять:

- у Держкомкордоні: начальник СБДР - начальник ВІБДР; заступник начальника СБДР - голова військово-кваліфікаційної комісії (далі - ВКК);

- у напрямах військ: начальник служби безпеки руху (далі - СБР) напряму військ - начальник ВІБДР; заступник начальника СБР напряму військ - голова ВКК.

1.4. Військова інспекція безпеки дорожнього руху (далі - ВІБДР) - є структурним підрозділом СБДР Держкомкордону.

1.5. ВІБДР безпосередньо підпорядковується:

- у Київському гарнізоні - начальнику СБДР Держкомкордону, в інших гарнізонах - начальникам СБР військ напрямів, у військовій частині - командиру частини.

1.6. До організаційно-штатної структури ВІБДР входять:

- у гарнізонах: начальник ВІБДР гарнізону; заступник начальника ВІБДР гарнізону - голова ВКК, або старший технік - помічник начальника ВІБДР - голова ВКК, старший технік - інспектор ВІБДР; старший технік - начальник лабораторії ВІБДР, старший технік - інспектор - секретар ВКК, старший водій або водій (тільки в Київському гарнізоні); спеціальні машини ВІБДР;

- у віленнях: старший технік - начальник відділення ВІБДР, спеціальна машина ВІБДР;

- у частинах: начальник ВІБДР частини, спеціальна машина ВІБДР.

1.7. СБДР у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, наказами та розпорядженнями Держкомкордону щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на транспорті.

1.8. Цим Положенням встановлені зони відповідальності для СБДР Держкомкордону та напрямів, ВІБДР гарнізонів та частин, а також перелік частин, які входять до встановленої зони відповідальності (додаток 1). Межі зон відповідальності мають бути добре відомі особовому складу СБДР і ВІБДР. Наказом командуючих військами напрямів організується несення служби по ВІБДР гарнізону в частинах, які не мають штатних посадових осіб СБДР і ВІБДР.

1.9. Методичне керівництво роботою СБР напрямів військ, ВІБДР гарнізонів та частин здійснює СБДР Держкомкордону, розпорядження та вказівки СБДР Держкомкордону щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам (далі - ДТП) та забезпечення безпеки руху обов'язкові для виконання нижчестоящими структурами СБДР, ВІБДР та посадовими особами частин. Усі посадові особи СБР і ВІБДР призначаються на посаду за погодженням з СБДР Держкомкордону, прізвища кандидатів повідомляються у Держкомкордон для розгляду.

1.10. Посадовим особам СБДР і ВІБДР відповідними органами Держкомкордону видаються посвідчення згідно із зразками, зазначеними у додатках 2 і 3, та нагрудні номерні знаки (додаток 4). Посвідчення посадових осіб СБДР підписуються заступником Голови Держкомкордону, а посвідчення посадових осіб ВІБДР підписуються начальником ВІБДР і засвідчуються печаткою. Усі посадові особи СБДР і ВІБДР беруть участь у несенні дорожньо-патрульної служби (далі - ДПС) на постах і маршрутах руху транспортних засобів частин, у чергуванні по ВІБДР в гарнізонах і звільняються від несення служби в нарядах, не пов'язаних з несенням служби ВІБДР.

Розділ 2
Основні завдання СБДР

2.1. СБДР прирівнюється до основних технічних служб і у своїй діяльності взаємодіє з відповідними підрозділами Державтоінспекції МВС України (далі - ДАІ), інших міністерств та центральних органів державної виконавчої влади, що мають військові формування, діяльність яких пов'язана із забезпеченням безпеки дорожнього руху.

2.2. Усі документи, що розробляються структурними підрозділами Держкомкордону, погоджуються із службою безпеки дорожнього руху з питань її повноважень.

2.3. Основними завданнями СБДР є:

- проведення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху;

- здійснення контролю за додержанням у військових частинах вимог законодавчих актів, наказів та розпоряджень Держкомкордону з питань правил експлуатації транспортних засобів та забезпечення безпеки дорожнього руху;

- проведення аналізу стану аварійності та фактів порушення вимог безпеки дорожнього руху, розроблення разом з відповідними структурними підрозділами заходів щодо запобігання їм і контроль за проведенням цих заходів;

- ведення обліку та надання в установленому порядку відповідним органам Держкомкордону звітної інформації про ДТП та їх наслідки;

- виявлення та припинення фактів порушення безпеки дорожнього руху, а також причин і умов, що спричиняють їх вчинення;

- здійснення контролю за дотриманням установленого порядку розгляду матеріалів про порушення Правил дорожнього руху, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1993 року N 1094 (далі - ПДР).

2.4. СБДР відповідно до покладених на них основних завдань проводить таку роботу:

- здійснює методичне керівництво діяльності частин Прикордонних військ, пов'язаної із запобіганням пригод з технікою;

- бере участь у розробленні нормативних актів та розпоряджень, пов'язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху, здійснює контроль за їх виконанням у частинах ;

- здійснює нагляд за технічним станом та безпекою руху транспортних засобів, які належать Прикордонним військам України;

- веде облік та здійснює аналіз причин катастроф, аварій, інших подій, розробляє і контролює виконання заходів щодо їх запобігання;

- бере участь у службовому розслідуванні обставин і причин катастроф, аварій, інших пригод на транспорті, яке проводять посадові особи, призначені розпорядженням командуючих військами напрямів та командирів частин;

- перевіряє організацію роботи відповідних органів частин, діяльність яких пов'язана з експлуатацією транспортних засобів;

- організує перевірку рівня знань посадових осіб, що здійснюють нагляд за технічним станом транспортних засобів;

- здійснює контроль за дотриманням посадовими особами і водіями частин вимог Закону України "Про дорожній рух", правил, норм та стандартів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху, нормативних актів, які регламентують вимоги щодо:

обов'язків водіїв та старших машин;

допуску водіїв до керування транспортними засобами відповідних категорій;

реєстрації та введення до експлуатації транспортних засобів у частинах;

перевезення надгабаритних, великовагових та небезпечних вантажів після отримання дозволу на перевезення від ДАІ;

переобладнання та експлуатації транспортних засобів;

підготовки та підвищення кваліфікації водіїв;

технічного стану транспортних засобів;

правил перевезення особового складу та обладнання транспортних засобів для цієї мети;

- організує супровід військових колон та забезпечує безпечний рух транспортних засобів, що використовуються у забезпеченні роботи делегацій з прикордонних питань;

- приймає іспити від водіїв після їх перепідготовки в частинах і дає дозвіл на право керування транспортними засобами інших марок, а також тих, що обладнані для перевезення особового складу;

- видає технічні талони та військові номерні знаки, а також веде облік цих документів та номерних знаків (додаток 5);

- проводить невідкладні дії на місцях вчинення ДТП, вживає у разі потреби заходів для евакуації людей, надання їм першої медичної допомоги та супроводу пошкоджених транспортних засобів;

- проводить заняття і здійснює роз'яснення законів, інших нормативних актів серед водіїв з питань забезпечення безпеки дорожнього руху;

- проводить у встановлені наказом Держкомкордону від 7 квітня 1997 року N 135 терміни технічний огляд транспортних засобів;

- дає суміжним підрозділам Держкомкордону, а також СБР напрямів військ та посадовим особам частин обов'язкові для виконання письмові приписи і вказівки з питань безпеки дорожнього руху та одержує від них звіти, довідки й іншу інформацію про стан роботи щодо запобігання ДТП;

- проводить наради, семінари, конференції та конкурси щодо вдосконалення роботи з питань забезпечення безаварійної роботи транспортних засобів;

- за розпорядженням Голови Держкомкордону або його заступників організує та бере участь у службових розслідуваннях ДТП з тяжкими наслідками для виявлення причин й обставин їх вчинення, подає в установленому порядку відповідні матеріали та пропозиції;

- організує роботу ВКК у напрямах, гарнізонах та частинах;

- щомісяця звіряє у відповідних територіальних органах ДАІ відомості про ДТП, до яких причетні транспортні засоби Прикордонних військ, і порушення ПДР водіями Прикордонних військ;

- забезпечує постійне функціонування класу безпеки дорожнього руху.

2.5. ВКК відповідно до основних завдань, покладених на СБДР, виконує таку роботу:

- здійснює контроль за технічною підготовкою водіїв у військових частинах та надає допомогу в її поліпшенні;

- організує перевірку знань ПДР водіями, які були попереджені за порушення ПДР, а також ухвалює рішення про можливість їх використання як водіїв;

- веде облік машин і документів, затриманих посадовими особами СБДР і ВІБДР;

- здійснює замовлення на виготовлення посвідчень, при наявності яких водіям строкової служби дозволяється перевезення особового складу на вантажних автомобілях та керування транспортними засобами, що обладнані звуковими та світловими сигналами, веде їх облік, зберігання і видачу;

- веде облік протоколів проведення засідань ВКК із розгляду порушень ПДР водіями;

- на ВІБДР гарнізонів та частин покладаються завдання, які виконує СБДР.

Розділ 3
Права СБДР

3.1. Посадові особи СБДР під час виконання службових обов'язків та завдань мають право:

- здійснювати контроль за використанням транспортних засобів у частинах Прикордонних військах;

- давати посадовим особам частин та водіям обов'язкові для виконання розпорядження щодо усунення порушень правил експлуатації транспортних засобів, а в разі невиконання таких вказівок - притягувати винних осіб до відповідальності;

- зупиняти транспортні засоби в разі порушення водіями правил безпеки дорожнього руху і ПДР, а також при виявленні ознак технічної несправності транспортних засобів або забруднення ними довкілля. У разі наявності даних про те, що транспортний засіб використовується з противоправною метою, затримувати його;

- оглядати транспортні засоби і перевіряти у водіїв документи на право керування ними, шляхові листи та відповідність вантажів, що перевозяться і зазначені в шляхових документах;

- забороняти продовжувати рух та відстороняти від керування транспортними засобами водіїв у випадках, передбачених п. 28 ПДР;

- направляти чи доставляти водіїв до медичних установ для визначення наявності в їх організмі алкоголю, наркотичних, психотропних або токсичних речовин;

- використовувати в установленому порядку спеціальні технічні і транспортні засоби для виявлення і фіксації порушень ПДР та перевірки технічного стану транспортних засобів;

- забороняти перевезення надгабаритних, великовагових та небезпечних вантажів у разі невиконання водіями і посадовими особами правил, норм і стандартів, передбачених законодавчими актами;

- виступати замовником виготовлення військових номерних знаків і технічних талонів на право експлуатації транспортних засобів;

- розглядати справи про вчинені водіями транспортних засобів Прикордонних військ правопорушення, передбачені першою і другою частинами статті 121, статтею 121.1, частинами першою, другою і третьою статті 122, статтею 122.3, частинами першою і другою статті 123, статтею 125, частиною другою статті 132, частиною четвертою статті 133 Кодексу України про адміністративні правопорушення. До водіїв строкової служби як захід адміністративного стягнення застосовується тільки попередження; таке право надається начальнику СБДР - начальнику військової інспекції безпеки дорожнього руху Держкомкордону, напряму військ, начальнику військової інспекції безпеки дорожнього руху гарнізону, їхнім заступникам, головам військових кваліфікаційних комісій Держкомкордону, напрямів військ, гарнізонів;

(абзац одинадцятий пункту 3.1 в редакції
 наказу Держкомкордону України від 21.09.99 р. N 435)

- посадова особа військової інспекції безпеки дорожнього руху після розгляду справи про правопорушення, які визначені тими статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, що вказані в пункті 2 цього наказу, може накласти на винних адміністративне стягнення у вигляді попередження або передати матеріали про ці порушення командирам відповідних частин і з'єднань для вирішення питання про притягнення винних до відповідальності за Дисциплінарним статутом Збройних Сил України;

(пункт 3.1 доповнено абзацом дванадцятим згідно з
 наказом Держкомкордону України від 21.09.99 р. N 435)

- протоколи про вчинені водіями транспортних засобів Прикордонних військ порушення правил дорожнього руху, за які може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом, разом із вилученим у водія посвідченням передаються військовою інспекцією безпеки дорожнього руху у відповідні відділи Державтоінспекції МВС України за місцем дислокації військових частин для прийняття рішення. Матеріали про порушення водіями правил дорожнього руху, передбачені статтями 126, 128, 128.1, частинами першою і другою статті 129 Кодексу України про адміністративні порушення, передаються військовою інспекцією безпеки дорожнього руху командирам частин і з'єднань для вирішення питання про притягнення винних до відповідальності за Дисциплінарним статутом Збройних Сил України;

(пункт 3.1 доповнено абзацом тринадцятим згідно з
 наказом Держкомкордону України від 21.09.99 р. N 435
,
 у зв'язку з цим абзаци дванадцятий, тринадцятий,
чотирнадцятий, п'ятнадцятий, шістнадцятий, сімнадцятий
 вважати відповідно абзацами чотирнадцятим, п'ятнадцятим,
шістнадцятим, сімнадцятим, вісімнадцятим, дев'ятнадцятим)

- забороняти експлуатацію транспортних засобів, якщо їх технічний стан загрожує безпеці руху, життю та здоров'ю людей;

- робити в шляхових листах записи про порушення водіями ПДР та експлуатації машин;

- узгоджувати проекти документів, підготовлених іншими підрозділами, в частині, що стосується безпеки дорожнього руху;

- безперешкодно в будь-який час перевіряти у військових частинах правила експлуатації транспортних засобів та порядок несення внутрішньої паркової служби;

- скасовувати в установленому порядку вказівки посадових осіб, якщо вони суперечать вимогам безпеки руху транспортних засобів;

- вносити пропозиції про відсторонення від роботи осіб, дії яких можуть спричинити катастрофи, аварії та інші пригоди або створити загрозу їх виникнення.

3.2. ВКК під час виконання завдань, покладених на СБДР, має право:

- видавати посвідчення водіям на право керування транспортними засобами, обладнаними для перевезення особового складу та спеціальними звуковими і світловими сигналами;

- на засіданнях приймати рішення про усунення водіїв від керування транспортними засобами, а щодо водіїв строкової служби - тимчасово вилучати посвідчення водія і талона до посвідчення водія;

- повідомляти командирів частин про допущені порушення ПДР та правил експлуатації транспортних засобів для направлення водіїв і посадових осіб, які відповідають за експлуатацію машин у частинах, на засідання ВКК у встановлений термін (додаток 6).

3.3. Посадовим особам СБДР під час виконання своїх обов'язків забороняється порушувати вимоги законодавчих та нормативних актів, які визначають порядок і правила експлуатації транспортних засобів та забезпечення безпеки дорожнього руху.

3.4 Посадовим особам ВІБДР гарнізонів і частин при виконанні своїх обов'язків надаються такі ж права, що і посадовим особам СБДР.

Розділ 4
Обов'язки посадових осіб СБДР і ВІБДР Держкомкордону

4.1. Начальник СБДР - начальник ВІБДР Держкомкордону відповідає за організацію роботи СБДР і ВІБДР Прикордонних військ щодо запобігання ДТП під час експлуатації транспортних засобів Прикордонних військ на території України.

Він зобов'язаний:

- керувати роботою СБДР і ВІБДР Прикордонних військ України;

- брати участь у доборі, навчанні та вихованні особового складу СБДР і ВІБДР;

- здійснювати контроль за виконанням у частинах вимог законодавчих та нормативних актів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

- систематично проводити вивчення та аналіз причин ДТП на транспорті, розробляти та вживати заходів щодо запобігання пригодам з технікою під час її експлуатації;

- брати участь в опрацюванні нормативних актів, погоджувати нормативні акти щодо безпеки дорожнього руху, розроблені іншими структурними підрозділами;

- своєчасно організовувати розробку річних та місячних планів роботи СБДР і ВІБДР та подавати на затвердження заступнику Голови Держкомкордону України;

- організовувати проведення методичних зборів з посадовими особами СБДР і ВІБДР, а також семінарів, конференцій з водіями і посадовими особами частин, які відповідають за організацію експлуатації транспортних засобів;

- керувати роботою ВКК;

- негайно доповідати заступнику Голови Держкомкордону - командуючого Прикордонними військами України про всі пригоди з автомобільною технікою, що потягли за собою нещасні випадки з людьми або пошкодження транспортних засобів;

- здійснювати контроль за правильністю розгляду матеріалів про порушення ПДР водіями та розбору ДТП, до яких причетні транспортні засоби, що належать Прикордонним військам;

- особисто брати участь у розслідуванні особливо тяжких пригод з автомобільною технікою;

- вживати заходів щодо відшкодування матеріальних збитків, завданих державі внаслідок ДТП;

- організовувати облік порушень ПДР та вжитих заходів до порушників ПДР;

- проводити роботу щодо роз'яснення чинного законодавства про забезпечення безпеки дорожнього руху;

- здійснювати контроль за обладнанням доріг навчальних центрів і територій військових частин засобами регулювання дорожнього руху, дорожніми знаками, світлофорною технікою;

- організовувати облік номерних знаків автомобільної техніки;

- знати і вміло використовувати технічні засоби ВІБДР, організовувати їх облік, правильне використання, зберігання та обслуговування;

- розглядати скарги на дії посадових осіб ВІБДР та з інших питань роботи ВІБДР, вживати щодо них потрібних заходів.

4.2. Заступник начальника СБДР - Голова ВКК Держкомкордону підпорядковується начальнику СБДР - начальнику ВІБДР Держкомкордону і відповідає за організацію роботи ВКК у Прикордонних військах.

Він зобов'язаний:

- організовувати роботу ВКК у Прикордонних військах;

- брати участь в організації і проведенні заходів щодо запобігання ДТП;

- проводити профілактичні заходи з водіями, які порушують ПДР та вимоги нормативних актів з організації і порядку експлуатації транспортних засобів;

- організовувати проведення іспитів водіїв після їх перепідготовки з метою допуску їх для роботи на машинах інших марок, обладнаних для перевезення особового складу або спеціальними світловими та звуковими сигналами;

- контролювати організацію і проведення у військах занять з ПДР і практичного водіння машин, наявність і стан класів з технічної підготовки та ПДР й автодромів;

- вести облік бланків суворої звітності (свідоцтв, посвідчень, протоколів засідань ВКК), організовувати їх виготовлення, зберігання і видачу;

- брати участь у проведенні навчально-методичних зборів з посадовими особами СБДР і ВІБДР Прикордонних військ;

- виконувати завдання відповідно до плану роботи СБДР і вказівок начальника СБДР - начальника ВІБДР Держкомкордону з питань служби, за відсутності начальника СБДР - начальника ВІБДР Держкомкордону виконувати його обов'язки;

- особисто брати участь у розслідуванні пригод з технікою.

4.3. Начальник СБР - начальник ВІБДР напряму військ відповідає за організацію роботи СБР і ВІБДР у напрямі військ щодо запобігання ДТП під час експлуатації транспортних засобів.

Він зобов'язаний:

- керувати роботою СБР і ВІБДР у напрямі військ;

- брати участь у доборі, навчанні та вихованні особового складу СБР і ВІБДР напряму військ;

- доповідати в СБДР Держкомкордону щомісяця про результати аналізу причин пригод з автомобільною технікою, про її технічний стан та стан дисципліни серед водіїв;

- щокварталу аналізувати й узагальнювати дані про пригоди з автомобільною технікою у частинах напряму військ та проведену роботу і зведені дані доповідати в СБДР Держкомкордону не пізніше 5 днів по закінченні кварталу (додаток 7);

- організовувати і проводити навчально-методичну роботу з підлеглим особовим складом СБР і ВІБДР;

- керувати роботою ВКК напряму військ;

- негайно доповідати командуючому військами напряму і в СБДР Держкомкордону про пригоди з технікою, особисто брати участь у їх розслідуванні;

- здійснювати контроль за правильністю розгляду матеріалів порушення ПДР;

- здійснювати тісну взаємодію з СБДР МО України, військовою прокуратурою, обласними, районними і міськими управліннями ДАІ з питань забезпечення безпеки дорожнього руху;

- вживати заходів щодо відшкодування матеріальних збитків, завданих державі внаслідок ДТП;

- організовувати облік ДТП, порушень ПДР, вжитих заходів до порушників ПДР;

- здійснювати контроль за обладнанням доріг навчальних центрів і територій військових частин напряму військ засобами регулювання дорожнього руху, дорожніми знаками, світлофорною технікою;

- знати і вміло використовувати технічні засоби ВІБДР, організовувати їх облік, зберігання й обслуговування.

4.4. Заступник начальника СБР - Голова ВКК напряму військ підпорядковується начальнику СБР - начальнику ВІБДР напряму військ і відповідає за організацію роботи ВКК напряму військ.

Він зобов'язаний:

- організовувати роботу ВКК напряму військ;

- брати участь в організації і проведенні заходів щодо запобігання ДТП у військах напряму;

- проводити профілактичні заходи з водіями, які порушують ПДР та нормативні акти, що регламентують порядок експлуатації транспортних засобів у частинах;

- організовувати проведення іспитів водіїв після їх перепідготовки з метою допуску їх для роботи на машинах інших марок, обладнаних для перевезення особового складу або спеціальними звуковими та світловими сигналами;

- контролювати організацію і проведення у напрямі військ занять з ПДР і практичного водіння машин, наявність і стан класів з технічної підготовки та ПДР й автодромів;

- брати участь у проведенні навчально-методичної роботи серед підлеглих;

- виконувати завдання відповідно до плану роботи і вказівок начальника СБР напряму військ, за відсутності начальника СБР напряму військ виконувати його обов'язки;

- особисто брати участь у розслідуванні пригод з технікою у напрямах військ.

4.5. Начальник ВІБДР гарнізону безпосередньо підпорядковується начальнику СБДР Держкомкордону (СБР напряму військ) і відповідає за організацію роботи ВІБДР гарнізону щодо запобігання пригодам з автомобільною технікою в зоні відповідальності.

Він зобов'язаний:

- організовувати та проводити роботу ВІБДР гарнізону щодо запобігання ДТП;

- організовувати навчання та виховання особового складу ВІБДР гарнізону;

- здійснювати контроль за виконанням у частинах гарнізону вимог наказів щодо забезпечення безаварійної експлуатації автотранспорту, порядку його використання та дотримання водіями ПДР;

- організовувати раптові перевірки правил та порядку експлуатації транспортних засобів у частинах гарнізону;

- організовувати несення ДПС на постах ВІБДР і маршрутах руху транспортних засобів;

- вивчати та аналізувати причини пригод з автомобільною технікою, розробляти і подавати в установленому порядку пропозиції щодо запобігання ДТП;

- керувати роботою ВКК гарнізону;

- вивчати і впроваджувати передовий досвід роботи щодо запобігання пригодам з автомобільною технікою, проводити роз'яснювальну роботу серед водіїв та старших машин;

- брати участь у проведенні в частинах гарнізону технічних конференцій, занять, зборів водіїв для обміну досвідом безаварійної експлуатації машин;

- особисто брати участь у розслідуванні особливо тяжких подій з автомобільною технікою;

- вживати заходів до відшкодування матеріальних збитків, завданих державі внаслідок ДТП;

- здійснювати тісну взаємодію з прокуратурою та органами ДАІ з питань дотримання нормативних актів, які регламентують порядок експлуатації автотранспорту в частинах гарнізону та забезпечення безпеки дорожнього руху;

- вести облік порушень ПДР, ДТП, ужитих заходів до порушників;

- здійснювати контроль за обладнанням доріг навчальних центрів і територій військових частин засобами регулювання дорожнього руху;

- організовувати облік номерних знаків автотранспорту, технічних талонів, здійснювати їх видачу;

- знати і вміло використовувати технічні засоби ВІБДР, організовувати їх облік, обслуговування та зберігання;

- розглядати скарги на дії посадових осіб ВІБДР гарнізону та з інших питань роботи ВІБДР, вживати щодо них потрібних заходів;

- доповідати начальнику СБДР Держкомкордону (напряму військ) про проведену роботу в частинах гарнізону за тиждень та основні заходи на наступний тиждень.

4.6. Заступник начальника (помічник начальника) ВІБДР гарнізону - голова ВКК гарнізону безпосередньо підпорядковується начальнику ВІБДР гарнізону і відповідає за організацію роботи ВКК гарнізону.

Він зобов'язаний:

- організовувати роботу ВКК гарнізону;

- здійснювати контроль за професійною підготовкою водіїв, проводити конференції в частинах, збори водіїв і заняття з ними щодо запобігання пригод з автомобільною технікою;

- проводити заняття з водіями щодо виконання вимог Закону України "Про дорожній рух" та ПДР;

- контролювати організацію і проведення у частинах гарнізону занять водіїв з ПДР та практичного водіння, стан навчальних класів, автодромів та іншої навчально-матеріальної бази;

- організовувати замовлення на виготовлення службової документації ВІБДР гарнізону, вести її облік та зберігання;

- здійснювати контроль за проведенням у частинах гарнізону перепідготовки водіїв для допуску їх до керування транспортними засобами інших марок, а також тих, що обладнані для перевезення особового складу;

- брати участь у розробці основних заходів та планів роботи ВІБДР гарнізону, виконувати вказівки начальника ВІБДР гарнізону щодо їх виконання;

- організовувати й особисто брати участь у проведенні раптових перевірок використання транспортних засобів у частинах гарнізону, несення внутрішньої паркової служби та роботи контрольно-технічних пунктів;

- проводити за вказівкою начальника ВІБДР гарнізону розгляд учинених ДТП;

- щотижня доповідати начальнику ВІБДР гарнізону про проведену роботу щодо запобігання подіям з технікою.

4.7. Старший технік - начальник лабораторії ВІБДР гарнізону підпорядковується начальнику ВІБДР гарнізону і відповідає за зберігання обладнання рухомої автомобільної лабораторії, його справність і готовність до використання.

Він зобов'язаний:

- знати будову, технічні можливості, правила експлуатації закріпленої за ним техніки та обладнання, своєчасно проводити обслуговування;

- знати і вміло виконувати роботу відповідно до призначення рухомої автомобільної лабораторії гарнізону;

- вживати заходів до утримання рухомої автомобільної лабораторії укомплектованою належним обладнанням у готовності до використання;

- чергувати згідно з графіком чергувань у місцях, визначених начальником ВІБДР гарнізону;

- під час несення ДПС виконувати обов'язки інспектора ВІБДР гарнізону.

4.8. Старший технік - інспектор-секретар ВКК гарнізону підпорядковується начальнику ВІБДР гарнізону і відповідає за своєчасну підготовку матеріалу для проведення засідань ВКК гарнізону та ведення її документації.

Він зобов'язаний:

- брати участь в організації і проведенні у військових частинах гарнізону занять з вивчення ПДР та практичного водіння машин, перевіряти стан класів технічної підготовки водіїв;

- брати участь у прийманні теоретичних і практичних екзаменів від водіїв частин гарнізону;

- брати участь у розробці планів роботи ВКК гарнізону;

- чергувати згідно з графіком чергувань у місцях, визначених начальником ВІБДР гарнізону;

- під час несення ДПС виконувати обов'язки інспектора ВІБДР гарнізону.

4.9. Старший технік - інспектор ВІБДР гарнізону підпорядковується начальнику ВІБДР гарнізону.

Він зобов'язаний:

- чергувати згідно з графіком чергувань у місцях, визначених начальником ВІБДР гарнізону;

- під час чергування бути в установленій формі одягу, мати посвідчення посадової особи ВІБДР і спеціальний нагрудний знак;

- знати обов'язки та права інспектора ВІБДР, вимоги ПДР, будову та правила експлуатації транспортних засобів, обов'язки і права водія та старшого машини;

- вміло використовувати технічні засоби контролю при несенні служби, правильно застосовувати свої права, бути при цьому об'єктивним, вимогливим та ввічливим;

- здійснювати невідкладні заходи на місцях ДТП, робити огляд місця пригоди, в межах своєї компетенції складати потрібні документи, негайно доповідати у ВІБДР гарнізону про вчинене ДТП;

- надавати необхідну допомогу водіям та потерпілим під час ДТП;

- перевіряти транспортні засоби Прикордонних військ згідно з правилами, зазначеними в цьому Положенні;

- взаємодіяти із співробітниками ДАІ МВС України, надавати їм допомогу в питаннях із службової діяльності;

- у разі прибуття прямих начальників на місце чергування зустрічати їх та доповідати про результати чергування;

- після закінчення чергування подати рапорт начальнику ВІБДР гарнізону, доповісти про результати чергування та здати вилучені документи і матеріали на затримані транспортні засоби.

4.10. Старший технік - начальник ВІБДР частини безпосередньо підпорядковується командиру частини і відповідає за організацію роботи щодо запобігання ДТП у частині.

Він зобов'язаний:

- доповідати щомісяця про результати аналізу причин пригод з автомобільною технікою, стан організації її експлуатації та дисципліни водіїв частин;

- регулярно проводити перевірку технічного стану та правил експлуатації транспортних засобів частини;

- узагальнювати матеріали порушень водіями ПДР, аналізувати порушення правил експлуатації транспортних засобів, про результати доповідати командиру частини для вжиття заходів;

- розробляти та погоджувати з місцевими органами ДАІ маршрути руху транспортних засобів військової частини і подавати їх на затвердження командиру частини;

- складати і подавати командиру частини для затвердження план роботи на місяць та графік несення служби ВІБДР в зоні відповідальності ВІБДР частини, щотижня доповідати про виконану роботу;

- проводити технічний огляд транспортних засобів частини згідно з інструкцією про порядок проведення технічного огляду транспортних засобів у Прикордонних військах;

- брати участь у розгляді органами ДАІ ДТП та порушень ПДР, учинених водіями військової частини на службовому транспорті;

- проводити з водіями частини заходи щодо запобігання пригодам з автомобільною технікою;

- подавати до СБДР Держкомкордону (СБР напряму військ) щомісяця звіт про роботу ВІБДР частини (додаток 7);

- організовувати несення служби на постах і маршрутах руху транспортних засобів частини в зоні відповідальності згідно із затвердженим графіком;

- вести облік номерних знаків і технічних талонів транспортних засобів частини;

- готувати матеріали на порушників ПДР та правил експлуатації транспортних засобів і брати участь у засіданнях ВКК частини під час розгляду цих порушень;

- брати участь у прийманні іспитів від водіїв після проведення допідготовки та перепідготовки їх для роботи на машинах інших марок і тих, що обладнані для перевезення особового складу, та контролювати допуск водіїв до самостійного керування транспортними засобами після складання іспитів;

- вести за встановленою формою книгу обліку катастроф, аварій, нещасних випадків і поломок;

- негайно доповідати командиру частини та в СБДР Держкомкордону (СБР напряму військ) про вчинення ДТП військовослужбовцями частини;

- вживати заходів до відшкодування матеріальних збитків, завданих державі внаслідок ДТП;

- знати будову, технічні можливості, правила експлуатації транспортних засобів, технічних засобів ВІБДР та доцільно використовувати їх під час несення служби;

- здійснювати супровід колон автотранспорту військової частини;

- здійснювати взаємодію з органами ДАІ, СБДР МО, військової прокуратури з питань забезпечення безпеки дорожнього руху.

Розділ 5
Організація роботи СБДР

5.1. СБДР організує свою роботу в тісній взаємодії з органами ДАІ, СБДР, військових формувань, військової прокуратури з нагляду за дотриманням у військах законодавчих та нормативних актів, що визначають порядок і правила експлуатації транспортних засобів та забезпечення безпеки руху на транспорті.

5.2. Взаємодія СБДР з органами ДАІ здійснюється з питань:

- участі в заходах, які проводяться ДАІ щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

- надання інформації про нормативні документи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

- надання інформації про порушення ПДР, ДТП, вчинені з вини водіїв транспортних засобів, які належать Прикордонним військам, та військовослужбовців Прикордонних військ - власників особистого транспорту;

- організації спільного несення ДПС;

- подання допомоги в організації супроводу та ескортування військових колон, а також руху колон транспортних засобів Прикордонних військ через населені пункти;

- участь у проведенні профілактичних заходів щодо пропаганди безпеки дорожнього руху в військових частинах з водіями та військовослужбовцями - власниками особистого транспорту;

- подання допомоги в організації розшуку та затримання викрадених транспортних засобів;

- розгляду матеріалів про порушення ПДР водіями Прикордонних військ;

- забезпечення за узгодженням з органами ДАІ оперативно-технічними засобами ведення контролю та забезпечення безпеки руху;

5.3. Взаємодія з СБДР інших структур, які мають військові формування, здійснюється з питань контролю за виконанням правил експлуатації транспортних засобів у військових частинах, додержання водіями ПДР і розгляду матеріалів про порушення.

5.4. У кожному гарнізоні (частині) для підтримання порядку в організації використання транспортних засобів, військової дисципліни серед водіїв, контролю за технічним станом машин, дотримання водіями ПДР у зоні відповідальності на контрольних постах і маршрутах руху машин військових частин організовується несення ДПС згідно з графіком, який затверджує начальник СБДР Держкомкордону (СБР напряму військ). Несення ДПС навколо будинку Держкомкордону інспекторами ВІБДР дозволяється у формі одягу встановленого зразка, перелік предметів форми одягу визначається цим Положенням (додаток 8).

5.5. Місця розташування постів та чергувань на маршрутах руху погоджуються з місцевими органами адміністративної влади та органами ДАІ і наносяться на схему зони відповідальності, яку затверджує безпосередній начальник, якому підпорядковується СБДР (СБР).

5.6. Контрольні пости для несення ДПС організовуються у рухомому варіанті з використанням транспортних засобів або без них, в останньому разі інспектори ВІБДР здійснюють патрулювання на зазначених контрольних постах. Черговий інспектор ВІБДР під час несення ДПС забезпечується документами та приладдям відповідно до переліку (додаток 9). Напередодні несення ДПС інспектор ВІБДР проходить інструктаж у начальника ВІБДР гарнізону (його заступника) або командира частини. Перебуваючи на посту, виконує обов'язки та завдання, одержані під час проведення інструктажу.

5.7. Правила перевірки автомобільної техніки та документів водіїв інспектором ВІБДР.

Перевірці підлягають усі транспортні засоби Прикордонних військ та документи водіїв.

5.8. Порядок затримання транспортних засобів.

Затримання транспортних засобів проводиться у таких випадках:

- вчинення пригоди під час користування транспортним засобом;

- перебування водія або старшого машини в нетверезому стані;

- невиконання вимог статті 37 Закону України "Про дорожній рух", пп. 31.6 і 31.7 ПДР, якщо недоліки, виявлені під час перевірки, не можуть бути усунені на місці;

- самовільного виїзду з парку або використання транспортного засобу не за призначенням;

- відсутності у водія посвідчення водія, талона до посвідчення водія або технічного талона транспортного засобу і шляхових документів;

- керування транспортним засобом особою, яка не зазначена в шляховому листі як водій;

- відсутності у військовому квитку водія відмітки про проходження допідготовки (перепідготовки) або керування транспортним засобом категорії, що не відповідає відмітці в посвідченні водія.

Затриманий транспортний засіб залежно від характеру порушень направляється на гарнізонний майданчик тимчасово затриманих машин або у військову частину, якій він належить.

5.9. У всіх випадках затримання транспортних засобів вилучається технічний талон транспортного засобу, якщо його немає - шляховий лист. Номерні знаки вилучаються у разі невідповідності вимогам п. 31 ПДР. Посвідчення водія тимчасово вилучається у разі вчинення водієм ДТП, порушення ПДР або керування транспортним засобом у нетверезому стані.

5.10. Про затримання транспортного засобу, вилучення номерних знаків, технічного талона, шляхового листа, посвідчення водія або талона до посвідчення водія інспектор ВІБДР складає у двох примірниках протокол (додаток 10), у якому зазначає дату і час прибуття водія з посадовою особою, відповідальною за організацію експлуатації транспортних засобів у частині (підрозділі), на засідання ВКК для розгляду порушення.

5.11. Повернення військовій частині затриманих транспортних засобів, тимчасово вилучених документів, номерних знаків посадовими особами СБДР і ВІБДР проводиться після усунення недоліків, надання витягу з наказу командира частини про накладення стягнення на порушників правил експлуатації транспортних засобів, ПДР і після розгляду порушення на засіданні ВКК за рішенням начальника СБДР Держкомкордону (СБР напряму військ) або осіб, які тимчасово виконують їх обов'язки, або начальника ВІБДР гарнізону (частини).

5.12. При прийнятті рішення на засіданні ВКК про тимчасове позбавлення водія права на керування транспортним засобом на період проходження строкової служби посвідчення водія зберігається у ВІБДР гарнізону (частини) до закінчення ним строкової служби; органи ВІБДР видають водію протокол про тимчасове вилучення посвідчення водія і талона до посвідчення водія, при пред'явленні якого по закінченні строкової служби особа знову їх отримує. Зберігання тимчасово вилучених документів, їх облік та повернення покладається на начальника ВІБДР гарнізону (частини).

5.13. Дії посадових осіб СБДР і ВІБДР на місці вчинення ДТП.

Посадові особи СБДР і ВІБДР беруть участь у розгляді або проводять розгляд ДТП, учинених за участю транспортних засобів Прикордонних військ.

Якщо до пригоди, крім транспортного засобу, який належить Прикордонним військам, причетні транспортні засоби громадян чи інших відомств, посадові особи СБДР і ВІБДР беруть участь у розгляді ДТП, який проводять співробітники ДАІ, а в разі загибелі або поранення людей - працівники слідчих органів. Посадові особи СБДР і ВІБДР зобов'язані подавати допомогу в оформленні матеріалів ДТП, при цьому посадова особа СБДР і ВІБДР за результатами розслідування ДТП складає довідку за встановленою формою (додаток 11) і схему ДТП (додаток 12).

5.14. У разі прибуття на місце ДТП до приїзду оперативної групи ДАІ МВС України чи слідчих органів посадові особи СБДР і ВІБДР зобов'язані:

- вжити заходів щодо подання допомоги потерпілим або доставки їх до лікарні, з'ясувати прізвища потерпілих, а якщо вони вже відправлені, то куди і яким транспортом;

- забезпечити охорону місця пригоди, організувати об'їзд. Якщо рух інших транспортних засобів став неможливим, зафіксувати в присутності двох понятих і учасників ДТП розміщення транспортних засобів, потерпілих осіб та інших предметів чи доказів, після чого звільнити проїжджу частину;

- установити марку і номерні знаки транспортних засобів, водіїв та інших осіб, причетних до пригоди, вилучити у військових водіїв посвідчення водія та інші дорожні документи і забезпечити присутність учасників ДТП на місці його вчинення;

- установити свідків пригоди, їх прізвища та адреси, опитати їх про обставини пригоди;

- якщо водій зник з місця пригоди, з'ясувати вірогідність напрямку його руху, марку транспортного засобу, його номерний знак, колір та особливі прикмети, а також прикмети водія і передати інформацію в ДАІ МВС України;

- з прибуттям на місце пригоди співробітників ДАІ МВС України чи слідчих органів проінформувати про вжиті заходи та проведену роботу, передати зібрані документи;

- якщо вчинено пригоду тільки водіями транспортних засобів, що належать Прикордонним військам, які пошкодили машини, вантажі, споруди або інше майно, посадова особа СБДР і ВІБДР проводить розслідування ДТП складає довідку про ДТП, схему ДТП, бере пояснення учасників пригоди і свідків, складає акт огляду та перевірки технічного стану транспортного засобу (додаток 13).

5.15. Після проведення розгляду ДТП начальник СБДР Держкомкордону (СБР напряму військ), начальник ВІБДР частини доповідає про його результати безпосередньому начальнику та направляє матеріали розгляду командиру частини для проведення службового розслідування і притягнення винних до відповідальності.

5.16. Органи СБДР і ВІБДР здійснюють облік ДТП у книзі обліку катастроф, аварій, поломок та нещасних випадків (додаток 14), а також проводять класифікацію ДТП згідно з розділом 6 цього Положення. Книга обліку катастроф, аварій, поломок і нещасних випадків ведеться у кожному гарнізоні (частині), напряму і Держкомкордоні посадовими особами СБДР або ВІБДР.

5.17. Органи СБДР і ВІБДР гарнізонів і частин щомісяця проводять звірку за обліком ДТП органів ДАІ МВС України з усіх пригод, вчинених за участю транспортних засобів Прикордонних військ та військовослужбовців - власників особистого транспорту незалежно від вини його учасників та підпорядкування їх військових частин. У разі виявлення ДТП, не облікованих у СБДР, начальник СБДР Держкомкордону (СБР напряму військ) доповідає про них безпосередньому начальнику для вжиття потрібних заходів щодо винних осіб, які приховали факт вчинення пригоди. Командири військових частин зобов'язані про всі пригоди, пов'язані з експлуатацією транспортних засобів, інформувати органи СБДР і ВІБДР.

5.18. Порядок розгляду матеріалів про порушення ПДР та правил експлуатації транспортних засобів Прикордонних військ.

Матеріали про порушення водієм ПДР і правил експлуатації транспортних засобів розглядаються начальником СБДР Держкомкордону (СБР напряму військ), у разі їх відсутності - його заступником або начальником ВІБДР гарнізону (частини) на засіданнях ВКК, у зоні відповідальності яких вони вчинені або в зоні відповідальності яких стоїть на обліку транспортний засіб. Розгляд матеріалів про порушення може провадитись посадовими особами СБДР і ВІБДР у військових частинах на загальних зборах водіїв.

5.19. За результатами розгляду матеріалів начальник СБДР Держкомкордону (СБР напряму військ), у разі його відсутності його заступник приймає одне з таких рішень:

- направляє матеріали в органи ДАІ за місцем обліку транспортного засобу, розгляд яких належить до компетенції посадових осіб ДАІ МВС України;

- подає матеріали до військової прокуратури, якщо в діях водія містяться ознаки злочину;

- дає зауваження про недопущення порушень ПДР і правил експлуатації транспортних засобів;

- звільняє водія від керування транспортним засобом на термін від трьох місяців до кінця проходження строкової служби.

5.20. Матеріали про порушення ПДР та правил експлуатації транспортних засобів розглядаються у присутності особи, яка вчинила це порушення, та посадової особи частини, відповідальної за експлуатацію автомобільної техніки. Рішення про притягнення винного до відповідальності за порушення ПДР чи правил експлуатації транспортних засобів оформляється письмовою постановою, яка надсилається командиру частини.

5.21. Начальник СБДР (його заступник) або начальник ВІБДР гарнізону має право прийняти рішення про перевірку знання водієм ПДР, навичок водіння. результати перевірки додаються до матеріалів справи про порушення. У разі виявлення недостатнього рівня знань ПДР або навичок водіння особою, яка допустила порушення, начальник СБДР (його заступник) або начальник ВІБДР гарнізону може прийняти рішення про надання порушникові додаткового часу для вивчення ПДР, після повторної перевірки рівня знань ПДР результати додаються до матеріалів справи про порушення і приймається остаточне рішення.

5.22. При розгляді матеріалів про порушення та прийнятті рішення про притягнення особи до відповідальності (за винятком випадків керування транспортним засобом у стані сп'яніння) враховується особа порушника, ступінь його провини, характер порушення, пом'якшувальні чи обтяжливі, а також інші обставини, які мають значення для об'єктивного вирішення справи. Особа, притягнута до відповідальності, може ознайомитися з матеріалами справи, дати пояснення. Якщо при розгляді справи встановлено, що особа не винна, то в протоколі зазначається підстава такого рішення.

5.23. Рішення командира військової частини про притягнення до дисциплінарної відповідальності винних осіб чи усунення від керування транспортним засобом згідно з протоколом про порушення водієм ПДР оголошується наказом по частині. Витяг з наказу подається посадовою особою військової частини на розгляд матеріалів про порушення начальнику СБДР (його заступнику) або начальнику ВІБДР гарнізону.

5.24. Тимчасово вилучені шляхові документи (номерні знаки) та затримані транспортні засоби повертаються після розгляду матеріалів про порушення ПДР чи правил експлуатації транспортних засобів, усунення виявлених недоліків та проведення командиром військової частини відповідних заходів, а за потреби після повторного огляду транспортного засобу.

Розділ 6
Класифікація дорожньо-транспортних пригод та основні заходи щодо запобігання пригодам з автомобільною технікою

6.1. Усі пригоди з транспортними засобами Прикордонних військ, пов'язані з їх експлуатацією, поділяються на катастрофи, аварії, поломки і нещасні випадки.

Пригоди з технікою, які трапились у місцях дії дорожніх знаків, є ДТП, які класифікуються на:

Катастрофи - пригоди з транспортним засобом, що спричинили загибель людей незалежно від пошкодження транспортного засобу.

Аварії - пригоди з транспортним засобом, що спричинили тілесні ушкодження людей незалежно від пошкодження транспортного засобу, а також пригоди, при яких транспортний засіб пошкоджено і підлягає списанню або для його відновлення потрібен капітальний чи середній ремонт.

Поломки - пригоди з транспортним засобом, при яких транспортний засіб пошкоджено і для його відновлення потрібен поточний ремонт без зміни або капітального ремонту основних агрегатів.

Нещасні випадки - пригоди з транспортним засобом, що спричинили загибель або тілесні ушкодження людей і сталися не з вини водія, посадових осіб чи осіб добового наряду військової частини.

6.2. Основними заходами щодо запобігання пригодам з автомобільною технікою є:

- підтримання у військових частинах та підрозділах статутного порядку, організованості і належної відповідальності всього особового складу за закріплену техніку;

- систематичне вивчення особовим складом автомобільної техніки, правил її експлуатації і ремонту;

- постійне вдосконалення навичок водіння машин водійським складом;

- точне дотримання ПДР та правил водіння машин і колон;

- досконала організація маршів, підготовка й обладнання маршрутів, облік особливостей руху вночі;

- проведення якісного інструктажу водіїв і старших машин перед виконанням завдань;

- належна вимогливість командирів і начальників, постійний контроль за дотриманням правил експлуатації та ремонту машин і за роботою водіїв на лінії;

- суворе дотримання установленого порядку експлуатації машин і вимог добової служби в парках;

- обмеження використання машин у святкові та вихідні дні;

- своєчасне та якісне обслуговування і ремонт машин;

- систематичне узагальнення і впровадження передового досвіду експлуатації машин без пригод;

- прийняття конкретних заходів щодо кожного випадку пригод, старанний розгляд їх з особовим складом;

- проведення комплексних перевірок водіїв та відсторонення від керування транспортними засобами недисциплінованих і погано підготовлених, а також тих, що за заключенням медичних працівників за станом здоров'я не можуть керувати транспортними засобами;

- заохочення особового складу за успіхи, досягнуті в експлуатації машин без пригод;

- правильна організація роботи контрольно-технічного пункту військової частини та комплектування його технічно грамотними і вимогливими спеціалістами;

- систематична виховна робота з водіями, спрямована на підвищення їх дисципліни і свідомості високої особистої відповідальності за доручену їм техніку і безпеку перевезення на машинах людей, озброєння, вантажів;

- проведення зборів, технічних конференцій з обговоренням передових методів використання, технічного обслуговування машин, безаварійної роботи та інші заходи.

6.3. Командири і начальники не мають права залишати безкарно жодної провини, в результаті якої вчинено пригоду з автомобільною технікою. На основі матеріалів розслідування командир частини в установленому порядку зобов'язаний вжити заходів до відшкодування винними особами завданого державі матеріального збитку.

6.4. Порядок проведення комплексної перевірки водійського складу в частинах.

Комплексна перевірка водійського складу в частинах проводиться двічі на рік, як правило, в період переходу на сезонну експлуатацію транспортних засобів. Для проведення комплексної перевірки водіїв наказами командирів частин створюються комісії із спеціалістів автомобільної служби, медичних працівників, посадових осіб інших відділів та служб, головою таких комісій призначаються заступники командирів частин з озброєння і техніки. Посадові особи ВІБДР гарнізонів і частин беруть участь у проведенні комплексної перевірки з таких питань:

- приймання іспитів від водіїв з правил дорожнього руху, експлуатації транспортних засобів, правил водіння та практичного водіння машин. Посадові особи ВІБДР гарнізонів і частин мають право робити висновки на підставі результатів іспитів та результатів медичного огляду водіїв про їх професійну придатність та допуск для подальшого керування транспортними засобами. Висновки посадових осіб ВІБДР щодо професійної придатності водіїв є пріоритетними. Посадові особи СБДР, відділів бронетанкової та автомобільної техніки, інших відділів і служб Держкомкордону (напряму військ) мають право брати участь у проведенні комплексної перевірки та контролювати хід її проведення. Комісії, створені для проведення комплексної перевірки водійського складу, проводять перевірку з таких питань:

- приймання іспитів зі знань водіїв технічної характеристики, правил технічного обслуговування та ремонту закріпленого автомобіля;

- приймання іспитів з правил експлуатації та будови транспортних засобів, а також правил техніки безпеки при їх використанні;

- проведення медичного огляду водіїв;

- приймання заліків зі знань обов'язків водія.

По закінченні проведення комплексної перевірки складаються відомості за встановленою формою (додаток 15).

Розділ 7
Організація матеріально-технічного забезпечення СБДР і ВІБДР, обладнання приміщень та фінансування служби

7.1. Матеріально-технічне забезпечення СБДР і ВІБДР здійснюється з розрахунком забезпечення повного і своєчасного виконання покладених на них завдань відповідними структурними підрозділами Держкомкордону, напряму військ або частин, організаційно-штатною структурою, де передбачено підрозділи СБДР і ВІБДР. Наказами Голови Держкомкордону - командуючого Прикордонними військами України (його заступників, командуючих військами напрямів) підрозділи ВІБДР прикріплюються на всі види матеріально-технічного та фінансового забезпечення до військових частин за місцем їх дислокації.

7.2. Забезпечення СБДР і ВІБДР матеріально-технічними засобами і майном здійснюється згідно з переліками, зазначеними в додатках до цього Положення, у тому числі:

- перелік устаткування і майна фотолабораторії ВІБДР (додаток 16);

- перелік засобів зв'язку, якими забезпечуються підрозділи ВІБДР (додаток 17);

- перелік технічних засобів для обладнання спеціальних машин ВІБДР (додаток 18);

- перелік та норми забезпечення спеціальними технічними засобами СБДР і ВІБДР, потрібними для службової діяльності (додаток 19);

- перелік озброєння і майна для забезпечення посадових осіб і підрозділів СБДР і ВІБДР по службі ракетно-артилерійського озброєння (додаток 20). Штатна зброя видається за розпорядженням командира частини на період виконання завдань. Після виконання завдань посадова особа СБДР або ВІБДР зобов'язана терміново здати зброю черговій службі на тимчасове зберігання;

- перелік майна та інвентарних предметів, якими забезпечуються підрозділи ВІБДР по речовій службі (додаток 21).

7.3. Для виконання завдань ВІБДР забезпечується рухомою автомобільною лабораторією (додаток 22). Автомобільною технікою підрозділи СБДР і ВІБДР забезпечуються згідно з організаційно-штатною структурою відділом автомобільної і бронетанкової техніки Держкомкордону.

Автомобілі, що надходять на укомплектування підрозділів СБДР і ВІБДР, за своїми технічними характеристиками та можливостями повинні забезпечувати виконання завдань, які покладаються на СБДР і ВІБДР.

7.4. Для розміщення і роботи СБДР і ВІБДР відповідними службами Держкомкордону, напрямів військ і частин виділяються приміщення з огляду на кількість особового складу цих служб та підрозділів і передбачених норм, у яких обладнуються кімнати для начальника СБДР, його заступника, начальника ВІБДР гарнізону і його заступника (помічника), начальника ВІБДР частини, інспекторів ВІБДР і діловодства, для чергування у гарнізонах, класи для підготовки та інструктажу інспекторів ВІБДР, перевірки знання водіями ПДР, для фотолабораторії. У кожному гарнізоні або частині, де розташовані або прикріплені на види забезпечення підрозділи СБДР і ВІБДР, відповідні командири і начальники зобов'язані виділяти в парках і гаражах закриті стоянки для кожного автомобіля ВІБДР. Місця стоянки повинні забезпечувати схоронність спеціального обладнання машин ВІБДР і бути відокремленими від місць стоянки інших автомобіл

7.5. СБДР і ВІБДР забезпечуються спеціальними видами зв'язку, в тому числі й по каналах міжміського зв'язку, потрібними для оперативної взаємодії, а також засобами радіозв'язку в межах, що забезпечують зв'язок з інспекторами ВІБДР на маршрутах патрулювання, а також між екіпажами під час супроводу військових колон і делегацій, які виконують роботу з прикордонних питань.

7.6. Усі машини ВІБДР, в тому числі рухома лабораторія ВІБДР, обладнання і майно мають бути зареєстровані й обліковуватися за належністю. Облік ведеться у відповідних службах, які забезпечують технічними засобами, обладнанням та майном, а також у підрозділах ВІБДР. Штатні автомобілі СБДР і ВІБДР повинні мати розпізнавальні знаки і написи встановленого зразка (додаток 23) й обладнуватися спеціальними світловими і звуковими сигналами та засобами радіозв'язку. Обладнання будь-якої техніки розпізнавальними знаками і написами, передбаченими для машин СБДР і ВІБДР, забороняється.

7.7. З метою повного та своєчасного виконання завдань, покладених на СБДР і ВІБДР, річна норма експлуатації машин СБДР і ВІБДР становить:

- для однієї машини в кожному гарнізоні з усієї кількості машин - 48 тис. км. ;

- для інших машин - 28 тис. км.

7.8. Спеціальні технічні засоби і приладдя, а також передбачені бланки документів для службової діяльності СБДР і ВІБДР виготовляються або придбаваються за рахунок коштів, виділених для цих цілей.

 

 

 

 

 
 

Додаток 1
до пункту 1.8

Зони відповідальності
СБДР і ВІБДР Держкомітету, напрямів військ, частин

******************************************************************
* N * Найменування *Місце дислокації *    Зона       *
* п/п * з'єднань і *         * відповідальності    *
*   *  частин  *         *             *
******************************************************************
* 1 *   2    *    3    *    4        *
******************************************************************
*   *       *СБДР Держкомітету*             *
* 1. *2451     *м. Київ     *Київська область     *
* 2. *9960     *м. Хмельницький *Хмельницька область   *
* 3. *1478     *м. Кременчук   *Полтавська область    *
* 4. *1482     *м. Вакуленчук  *Житомирська область   *
* 5. *1471     *м. Узин     *Київська область     *
******************************************************************
*        ВІБДР Київського гарнізону            *
******************************************************************
* 1. *2428     *м. Київ     *Київська область     *
* 2. *ОКПП "Київ"  *м. Бориспіль   *Київська область     *
* 3. *9936     *м. Київ     *Київська область     *
* 4. *1465     *м. Київ     *Київська область     *
* 5. *1475     *м. Київ     *Київська область     *
* 6. *1483     *м. Київ     *Київська область     *
******************************************************************
*       СБДР Північно-західного напряму          *
******************************************************************
* 1. *1468     *м. Львів     *Львівська область    *
* 2. *9932     *м.        *Івано-Франківська    *
*   *       *Івано-Франківськ *область         *
******************************************************************
*        ВІБДР Львівського гарнізону            *
******************************************************************
* 1. *2144     *м. Львів     *Львівська область    *
* 2. *ОКПП     *м. Мостиська   *Львівська область    *
*   *"Прикарпаття" *         *             *
* 3. *2418     *м. Великі Мости *Львівська область    *
* 4. *9507     *м. Львів     *Львівська область    *
* 5. *2429     *м. Львів     *Львівська область    *
* 6. *2522     *м. Львів     *Львівська область    *
* 7. *2144-А    *м. Дрогобич   *Львівська область    *
******************************************************************
*         ВІБДР Луцького гарнізону             *
******************************************************************
* 1. *9971     *м. Луцьк     *Рівненська область    *
*   *       *         *Житомирська область   *
*   *       *         *Волинська область    *
* 2. *1466     *м. Луцьк     *Волинська область    *
* 3. *9971 ШК    *м. Луцьк     *Волинська область    *
* 4. *КЕЧ-1     *м. Луцьк     *Волинська область    *
******************************************************************
*         ВІБДР Мукачівського гарнізону          *
******************************************************************
* 1. *2142     *м. Мукачеве   *Закарпатська область   *
* 2. *ОКПП     *м. Чоп      *Закарпатська область   *
*   *"Закарпаття" *         *             *
******************************************************************
*        ВІБДР Чернівецького гарнізону           *
******************************************************************
* 1. *2195     *м. Чернівці   *Чернівецька область   *
* 2. *ОКПП     *м. Порубне    *Чернівецька область   *
*   *"Буковина"  *         *             *
* 3. *2575     *м. Чернівці   *Чернівецька область   *
******************************************************************
*         СБДР Південного напряму            *
******************************************************************
* 1. *1469     *м. Одеса     *Одеська область     *
* 2. *9930     *м. Оршанець   *Черкаська область    *
******************************************************************
*         ВІБДР Одеського гарнізону            *
******************************************************************
* 1. *2138     *м. Одеса     *Одеська область     *
* 2. *ОПК      *м. Одеса     *Одеська область     *
*   *"Чорномор'я" *         *             *
* 3. *9997     *м. Одеса     *Одеська область     *
* 4. *9784     *м. Одеса     *Одеська область     *
* 5. *1477     *м. Одеса     *Одеська область     *
* 6. *2424     *м. Одеса     *Одеська область     *
* 7. *б/в "Аркадія" *м. Одеса     *Одеська область     *
******************************************************************
*      Відділення ВІБДР Одеського гарнізону          *
******************************************************************
* 1. *2193     *м. М. Подільський*Вінницька область    *
* 2. *2196     *м. Котовськ   *Одеська область     *
* 3. *9935     *м. Котовськ   *Одеська область     *
******************************************************************
*        ВІБДР Ізмаїльського гарнізону           *
******************************************************************
* 1. *1474     *м. Ізмаїл    *Одеська область     *
* 2. *2197     *м. Березине   *Одеська область     *
* 3. *9799     *м. Ізмаїл    *Одеська область     *
* 4. *1481     *м. Ізмаїл    *Одеська область     *
* 5. *КЕЧ      *м. Ізмаїл    *Одеська область     *
* 6. *ВЛ      *м. Ізмаїл    *Одеська область     *
******************************************************************
*        ВІБДР Кримського гарнізону            *
******************************************************************
* 1. *ОВВ      *м. Сімферополь  *Автономна Республіка Крим*
* 2. *2161     *м. Сімферополь  *Автономна Республіка Крим*
* 3. *2382     *м. Балаклава   *Автономна Республіка Крим*
* 4. *1472     *м. Керч     *Автономна Республіка Крим*
* 5. *1476     *м. Форос     *Автономна Республіка Крим*
* 6. *1473     *м. Ялта     *Автономна Республіка Крим*
* 7. *б/в      *м. Ялта     *Автономна Республіка Крим*
*   *"Прикордонник *         *             *
******************************************************************
*       СБДР Південно-східного напряму           *
******************************************************************
* 1. *1470     *м. Харків    *Харківська        *
*   *       *         *область         *
******************************************************************
*        ВІБДР Харківського гарнізону            *
******************************************************************
* 1. *9937     *м. Маріуполь   *Донецька область     *
* 2. *9938     *м. Луганськ   *Луганська область    *
* 3. *9951     *м. Харків    *Харківська область    *
* 4. *9953     *м. Суми     *Сумська область     *
* 5. *2253     *м. Чернігів   *Чернігівська область   *
* 6. *1467     *м. Харків    *Харківська область    *
* 7. *1479     *м. Чугуїв    *Харківська область    *
* 8. *1480     *м. Чугуїв    *Харківська область    *
******************************************************************
 

 

 

 

 

 
 

Додаток 2
до пункту 1.10

 Формат 70 х 100              Лицьовий бік
 
 
             ДЕРЖКОМКОРДОН УКРАЇНИ
 
          Служба безпеки дорожнього руху
 
 
                        Внутрішній бік
 
   Лівий                  Правий
 
   Посвідчення ________      Вимоги посадової особи СБДР є
   Пред'явник цього_________   обов'язковими для водіїв транспорт-
   ________________________    них засобів Прикордонних військ
   ________________________    України
   є_______________________    Їй надається право:
                  
   служби безпеки дорожнього   1. Безперешкодно, в будь-який час
   руху_____________________   перевірити шляхові документи водіїв,
і позаштатний співробітник ДАІ   технічний стан машин та організацію
МВС України             внутрішньої служби в парках війсь-
                  кових частин;
 
Дійсне на період служби у      2. Затримувати машини і вилучати
ПВ України             шляхові документи в разі грубих по-
Дата видачі_____________________  рушень ПДР та порядку
                  використання машин.
 
   М.П.
                  Заступник командуючого Прикор-
                  донними військами України
                  ______________________________
                  Начальник СБДР ПВ України
                  ______________________________
 
                  М.П.
 
 
Примітка. Посвідчення мають форму книжечки з цупкою обкладинкою,
     обклеєною ледерином. Колір ледерину зелений.
 

 

 

 

 

 
 

Додаток 3
до пункту 1.10

 Формат 70 х 100                Лицьовий бік
 
 
             ДЕРЖКОМКОРДОН УКРАЇНИ
 
          Військова інспекція безпеки дорожнього руху
 Внутрішній бік
 
 
   Лівий                   Правий
 
   Посвідчення N________     Вимоги посадової особи ВІБДР є обов'яз-
   Пред'явник цього________   ковими для водіїв транспортних засобів
   ________________________   Прикордонних військ України
   ________________________
   є_______________________   Їй надається право:
 військової інспекції безпеки 
   дорожнього руху
 Прикордонних         1. Безперешкодно, в будь-який час пере-
   військ України по_______   віряти шляхові документи водіїв, техніч-
   ________________________   ний стан машин та організацію внутрішньої
   і позаштатний співробітник  служби в парках військових частин;
   ДАІ МВС України
                  2. Затримувати машини і вилучати шляхові
   Дійсне на період служби в   документи в разі грубих порушень ПДР та
   Прикордонних військах     порядку використання машин.
   України
                  Начальник ВІБДР Прикордонних військ
   Дата видачі______________   України___________________________
 
 М.П.               М.П.
 
Примітка. Посвідчення мають форму книжечки з цупкою обкладинкою,
     обклеєною ледерином. Колір ледерину зелений.
 

 

 

 

 

 
 

Додаток 4
до пункту 1.10

Номерний нагрудний знак
для посадових осіб СБДР і ВІБДР Прикордонних військ України

Лицьовий бік

Примітка. Номерний нагрудний знак посадових осіб СБДР і ВІБДР має
     форму щита розміром 63 х 100 та виготовляється з
     листового алюмінію завтовшки 3 мм. Нагрудний знак має
     зелене тло, відтиснений герб України на блакитному фоні
     зверху щита і слова ПРИКОРДОННІ ВІЙСЬКА УКРАЇНИ, ВІБДР.
     Номер знака зазначається в нижній частині щита  в
     середині кола. Коло червоного кольору.
 

 

 

 

 

 
 

Додаток 5
до пункту 2.4.

Технічний талон
транспортного засобу

   Формат 75 х 100                Лицьовий бік
 
             Прикордонні війська
                України
 
 
              Технічний талон
             транспортного засобу
 
                N________
 
          Військова інспекція безпеки дорожнього руху
 Внутрішній бік
 
     Лівий                Правий
   Належність транспортного    відмітка про технічний огляд
      засобу           транспортного засобу
   __________________________   ______________________
   (військова частина)      Дата  Технічний стан  Підпис і
                               печатка
   Тип, марка________________   ________________________
   Номерний знак_____________   ________________________
   Шасі (кузов)______________   ________________________
   Двигун____________________   ________________________
   Установлено двигун________   ________________________
 
   М.П. в/частини         ________________________
   Колір_____________________   ________________________
   Призначення______________   ________________________
                  ________________________
   Начальник ВІБДР____________     Особливі відмітки
   гарнізону (частини)
 
   М.П. ____________________________
       (в/звання, підпис)
 
 
Примітка. Технічний талон транспортного засобу виготовляється у
     цупкій обкладинці і має форму книжечки.
 
 

 

 

 

 

 
 

Додаток 6
до пункту 3.2

 Командиру військової частини__________
              _______________________________________
 
 
   Для  розгляду  порушення  правил  дорожнього руху прошу
направити водія
____________________________________________________________
          (в/звання, прізвище, ініціали)
 
і офіцера, відповідального за  експлуатацію  машин  частини,
до____год.
 
"__"___________19__р. у ВІБДР _____________________гарнізону.
 
 
   У разі неприбуття зазначених осіб справу про порушення
правил дорожнього руху буде розглянуто без них.
 
 
Начальник ВІБДР_______________________________________гарнізону
 
______________________________________________________________
         (в/звання, підпис, прізвище)
 
 

 

 

 

 

 
 

Додаток 7
до пункту 4.3

ВІДОМІСТЬ
про роботу СБДР (ВІБДР) за ________________199___року

     ___________________________________________________
          (найменування з'єднання, частини)
 
**********************************************************************************
* N *            Найменування           *   Усього   *
* п/п*                             *         *
**********************************************************************************
* 1 *               2              *    3    *
**********************************************************************************
 
  1. Перевірено машин__________________________________________
   З них мали порушення _____________________________________
   У тому числі:
   - водій у нетверезому стані_______________________________
   - передача керма іншій особі______________________________
   - перевищення швидкості за небезпечних умов_______________
   - відсутність шляхових документів водія___________________
   - непокора органам ДАІ, ВІБДР_______________________________
   - технічні несправності, які загрожують безпеці руху______
   - порушення правил перевезення особового складу___________
   - неправильне користування освітлювальними приладами______
   - порушення правил виїзду з перехресть____________________
   - порушення правил проїзду залізничних переїздів__________
   - порушення правил обгону і маневрування__________________
   - порушення проїзду пішохідних переходів, зупинок міського
   транспорту_______________________________________________
   - нереагування на сигнал регулювання, дорожні знаки_______
   - створення аварійної обстановки або перешкод_____________
   - старший машини в нетверезому стані______________________
   - самостійний виїзд з парку_______________________________
   - самовільне відхилення від маршруту______________________
   - використання автомашини для особистих потреб____________
   - використання автомашин не за призначенням_______________
   - неоформлені шляхові документи___________________________
   - машина не пройшла техобслуговування_____________________
   - використання машини, що не пройшла технічний огляд______
   - грубе порушення форми одягу_____________________________
   - порушення правил перевезення вантажів___________________
   2. Підрозділи кордону, в яких проведено раптові перевірки
   3. Перевірено роботу начальника КТП
   4. Вчинено дорожньо-транспортних пригод:___________________
    катастроф_______________________________________________
    аварій__________________________________________________
    нещасних випадків_______________________________________
    поломок_________________________________________________
    на власному
    транспорті______________________________________________
   5. Потерпіло людей_________________________________________
   У тому числі:
   загинуло__________________________________________________
   поранено__________________________________________________
   З них військовослужбовців:________________________________
   загинуло__________________________________________________
   поранено__________________________________________________
   Притягнуто до відповідальності:___________________________
   старших машин_____________________________________________
   водіїв____________________________________________________
   У тому числі:
   засуджено водіїв__________________________________________
   позбавлено права керування через ДАІ______________________
   звільнено від керування до кінця служби___________________
   притягнуто до матеріальної відповідальності_______________
   завдано матеріальних збитків (сума)_______________________
   відшкодовано за рахунок винних____________________________
   6. Пробіг автомобіля ВІБДР (км)______________________________
   7. Проведено засідань ВКК__________________________________
   У тому числі:
   щодо розбору порушень_____________________________________
   щодо перевірки і приймання іспитів________________________
   8. Проведено:
    комплексних перевірок водіїв (у яких частинах)___________
   медичних оглядів (у яких частинах)________________________
 
 
   Командир з'єднання (частини)________________________________
         (в/звання, підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
 
   Начальник СБДР (ВІБДР)________________________________________
         (в/звання, підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
 

 

 

 

 

 
 

Додаток 8
до пункту 5.4

Перелік предметів
речового майна міліцейського зразка, якими забезпечуються інспектори ВІБДР Київського гарнізону під час несення служби навколо будинку Держкомітету

   1. Зимовий комплект - куртка та штани, утеплені - 3 комплекти
   2. Светр вовняний чорного кольору        - 3 шт.
   3. Куртка напіввовняна              - 3 шт.
   4. Кітель і штани навипуск            - 3 шт.
   5. Сорочка з довгим рукавом           - 3 шт.
   6. Сорочка з коротким рукавом          - 3 шт.
   7. Кашкет                    - 3 шт.
   8. Черевики з високими берцями, утеплені     - 3 пари
   9. Спорядження шкіряне білого кольору      - 3 шт.
   10. Кокарда                   - 6 шт.
   11. Плащ-пальто                 - 3 шт.
   12. Плащ-накидка                 - 1 шт.
   13. Погони на кітель               - 3 пари
   14. Погони на сорочку              - 6 пар
   15. Погони на куртку напіввовняну        - 3 пари
   16. Емблеми                   - 24 шт.
   17. Нарукавні нашивки              - 9 шт.
 

 

 

 

 

 
 

Додаток 9
до пункту 5.6

ПЕРЕЛІК
документів і приладдя, якими забезпечується інспектор ВІБДР під час несення ДПС

   1. Міліцейський жезл               - 1 шт.
   2. Нагрудний номерний знак            - 1 шт.
   3. Посвідчення інспектора            - 1 шт.
   4. Правила дорожнього руху            - 1 шт.
   5. Бланки документів, що передбачаються     - 3 шт.
    для оформлення 
    матеріалів про порушення ПДР і ДТП
   6. Ліхтар електричний              - 1 шт.
   7. Рулетка завдовжки 20 м            - 1 шт.
   8. Міліцейський свисток             - 1 шт.
   9. Лінійка, набір олівців, паперу, авторучка по - 1 шт.
   10. Планшет або командирська сумка        - 1 шт.
   11. Радіостанція                 - 1 шт.
   12. Конус для позначки місця ДТП         - 4 шт.
   13. Комплект спеціального інструменту для    - 1 комплект
   перевірки технічного стану машин
   14. Вимірювач швидкості             - 1 шт.
   15. Газоаналізатор                - 1 шт.
 
Примітка. Приладдя, зазначене в пп. 12, 13, 14, 15, видається
     інспектору під  час  чергування  (патрулювання)  на
     автомобілі.
 
 Додаток 10
                          до пункту 5.10

ПРОТОКОЛ N________

про затримання машини і тимчасове вилучення документів

__________г. _________хв. "____"___________199____р.
 
__________________________________________________________________
              (місце порушення)
Я, _______________________________________ВІБДР Київського гарнізону
      (посадова особа ВІБДР)
 
_________________________________________________________________,
        (в/звання, прізвище, ім'я, по батькові)
посвідчення N________ від"_____"_______________199_____р.,
затримав машину ____________________, номерний знак______________,
група експлуатації _____________________________, яка належить
військовій частині____________________________під керуванням водія
 
_________________________________________________________________,
        (в/звання, прізвище, ім'я, по батькові)
старший машини___________________________________________________,
        (в/звання, прізвище, ім'я, по батькові)
шляховий лист N________________ від "____"_____________199____р.,
за такі порушення_________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
Затримано: 1. Машина: палива в баках____________________________л
вантаж __________________________ компл. інструменту___________
2. Посвідчення водія____________________________________________
3. Технічний талон N___________________________________________
4. Шляховий лист N _________________ від "____"________199____р.
5. Номерний знак_____________________________________________
 
 
Посадова особа ВІБДР Водій         Старший машини
_________________    _____________      ________________
 
 
 М.П.

 

 

 

 

 
 

Продовження додатка 10
до пункту 5.10

Пояснення водія і старшого машини_________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
Для розгляду порушення придбати___________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
Зазначити, хто запрошується
 
до ________________г. ____________хв., "___"__________199____р.
у ВІБДР Київського гарнізону ПВ України на адресу:__________________
______________________________________________тел. 212-89-10
 
   Рішення начальника ВІБДР Київського гарнізону за результатами
розгляду порушення:_______________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
Начальник ВІБДР Київського гарнізону______________________________
                  (в/звання, прізвище, підпис)
 
"___"___________199___р.
 
Документи згідно з записом у протоколі отримав
 
_____________________________________________________________
 
"_____"_________199___р.
 

 

 

 

 

 
 

Додаток 11
до пункту 5.13

ДОВІДКА
про дорожньо-транспортну пригоду

   1. Час і дата ДТП_________________________________________________
   2. Місце ДТП______________________________________________________
   3. Відомості про учасників ДТП____________________________________
   4. Марка і номерний знак транспортного засобу_____________________
   5. Належність транспортного засобу (найменування частини)_________
   6. Відомості про потерпілих_______________________________________
   7. Найменування медичної установи, куди направлено    
    потерпілих, їх адреса__________________________________________
   8. Відомості про співробітників ДАІ, прокуратури, які брали
    участь у розслідуванні ДТП_____________________________________
   9. Обставини ДТП__________________________________________________
   10. Дорожньо-кліматичні умови_____________________________________
   11. Умови, що спричинили вчинення ДТП_____________________________
   12. Технічний стан транспортних засобів, наявність несправностей,
     які спричинили вчинення ДТП___________________________________
   13. Відомості про пошкоджені транспортні засоби___________________
   14. Додаткові відомості про водіїв
     - рік народження______________________________________________
     - рік призову, яким РВК призваний_____________________________
     - стаж роботи_________________________________________________
     - де навчався на водія, коли закінчив навчання________________
     - коли і ким видано посвідчення водія_________________________
     - відомості про проходження допідготовки або перепідготовки___
   15. Старший машини________________________________________________
 

 

 

 

 

 
 

Додаток 12
до пункту 5.13

СХЕМА ДТП

(на схемі зазначені точні відомості, які дають змогу встановити розміщення транспортних засобів після ДТП, провадиться їх прив'язка до стаціонарних об'єктів)

 

 Зі схемою та обставинами ДТП,
   зазначеними в протоколі, погоджуюсь:
   1. Водій _______________________
   2. Водій________________________
 
   Поняті:
 
   1. _______________________________
   (прізвище, ім'я, по батькові, місце
   проживання, адреса, телефон)
   _________________________________
 
   2. _______________________________
   (прізвище, ім'я, по батькові, місце
   проживання, адреса, телефон)
   _________________________________
 
   Схему склав _____________________________________________
         (посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові)
 
 
   "____"_________19____р.
 

 

 
 

Додаток 13
до пункту 5.14

АКТ
огляду і перевірки технічного стану транспортного засобу

 
Складено"_____"____________199___р.    м. ___________________
 
 
   1. Тип, марка, колір_____________________________________________
   2. Номерний знак_________________________________________________
   3. Шасі N___________ двигун N____________ кузов N________________
   4. Рік випуску___________________________________________________
   5. Технічний паспорт серія ______________N_______________________
   6. Належність транспортного засобу_______________________________
   7. Виявлені технічні несправності________________________________
   8. Висновки про технічний стан___________________________________
   9. Посадова особа СБДР або ВІБДР, яка провела технічний огляд______
                                (підпис)
   10. Посадова особа частини, яка відповідає за експлуатацію
транспортних засобів (командир підрозділу, водій)_____________________
                             (підпис)
 

 

 
 

Додаток 14
до пункту 5.16

КНИГА
обліку катастроф, аварій, поломок і нещасних випадків __________________________________
(найменування органу)

Книга обліку катастроф, аварій, поломок і нещасних випадків ведеться за такою формою:

 1. Номер по порядку_______________________________________________
   2. Дата, час події, підрозділ, частина, особа, яка передала
відомості про пригоду__________________________________________________
   3. Відомості про водія і старшого машини__________________________
   4. Марка і номерний знак__________________________________________
   5. Класифікація пригоди___________________________________________
   6. Обставини і причини пригоди ___________________________________
   7. Наслідки пригоди, відомості про потерпілих та загиблих, у
тому числі цивільних осіб і військовослужбовців окремо_________________
   8. Винний_________________________________________________________
   9. Хто провадить розслідування____________________________________
   10. Вжиті заходи__________________________________________________
   11. Відомості про матеріальні збитки______________________________
   12. Контроль відшкодування матеріальних збитків___________________
   13. Контроль надходження матеріалів розслідування_________________
   14. Примітка______________________________________________________
 

 

 
 

Додаток 15
до пункту 6.4

ВІДОМОСТІ
результатів проведення комплексної перевірки водіїв
 ________________________________
(підрозділ)
військової частини ____________  

Відомості результатів проведення всебічної перевірки водіїв складаються двічі на рік за такою формою:

 1. Номер по порядку_________________________________________
   2. Військове звання_________________________________________
   3. Прізвище, ім'я, по батькові______________________________
   4. Характер заліків (іспитів):
   - ПДР, правила експлуатації машин__________________________
   - правила водіння, практичне водіння машин_________________
   - будова і правила технічного обслуговування та ремонту____
   - обов'язки водія__________________________________________
   - правила безпеки водіння, техніка безпеки_________________
   - результати медичного огляду______________________________
 
 Голова комісії______________________________________________
              (в/звання, підпис, прізвище)
 
   Члени комісії:______________________________________________
          ______________________________________________
          ______________________________________________
 
   Посадова особа СБДР (ВІБДР)___________________________________
 

 

 
 

Додаток 16
до пункту 7.2

ПЕРЕЛІК
устаткування і майна фотолабораторії ВІБДР

**********************************************************
*  N   *  Найменування  * Одиниця * Кількість *
*  п/п  *  устаткування  * виміру  *      *
*     *   і майна    *      *      *
**********************************************************
*  1.  *Фотоапарат типу   *  шт.  *   1   *
*     *"Київ" або "Зеніт" *      *      *
*  2.  *Фотокасети     *  шт.  *   2   *
*  3.  *Світлофільтри    * комплект *   1   *
*  4.  *Фотоекспонометри  *  шт.  *   1   *
*  5.  *Фотоспалах з блоком *  шт.  *   1   *
*     *живлення      *      *      *
*  6.  *Фотозбільшувач   *  шт.  *   1   *
*     *універсальний з   *      *      *
*     *об'єктивом     *      *      *
*  7.  *Штатив       *  шт.  *   1   *
*     *універсальний    *      *      *
*  8.  *Бачок для      *  шт.  *   1   *
*     *проявлення плівки  *      *      *
*  9.  *Кювета       *  шт.  *   4   *
*  10.  *Пінцет       *  шт.  *   1   *
*  11.  *Лінійка пластмасова *  шт.  *   1   *
*  12.  *Фотоглянсувач    *  шт.  *   1   *
*  13.  *Фотовалик      *  шт.  *   1   *
*  14.  *Фотоліхтар з    *  шт.  *   1   *
*     *червоним склом   *      *      *
*  15.  *Фотоплівка,     * комплект *   1   *
*     *фотопапір,     *      *      *
*     *хімікалії      *      *      *
**********************************************************
 

 

 
 

Додаток 17
до пункту 7.2

Забезпечення служби СБДР і ВІБДР засобами
зв'язку

На доповнення до наказу Голови Держкомкордону від 21 жовтня 1992 року N 0119.

Для забезпечення зв'язку під час несення служби ВІБДР забезпечується засобами радіозв'язку з такого розрахунку:

Військова інспекція безпеки дорожнього руху частини:

- автомобільна УКХ радіостанція до 10 Вт  

1 комплект  

Військова інспекція безпеки дорожнього руху гарнізону:

- автомобільна УКХ радіостанція до 10 Вт  

1 комплект на кожну машину  

- переносна УКХ радіостанція до 2 Вт  

2 комплекти  

Військова інспекція безпеки дорожнього руху Київського гарнізону:

- автомобільна УКХ радіостанція до 10 Вт  

1 комплект на кожну машину  

- переносна УКХ радіостанція до 2 Вт  

4 комплекти  

Служба безпеки дорожнього руху Держкомкордону:

- радіотелефон  

1 комплект  

Служба безпеки дорожнього руху напряму військ:

- радіотелефон  

1 комплект  

 

 

 

 

 
 

Додаток 18
до пункту 7.2

ПЕРЕЛІК
технічних засобів для обладнання спеціальних машин ВІБДР

1. СГП-60 або СГП-100 по 1 комплекту на кожну машину

2. Інформаційне табло з світловими сигналами або проблискові маячки ДС-12в

 

 

 

 

 
 

Додаток 19
до пункту 7.2

ПЕРЕЛІК
забезпечення СБДР і ВІБДР спеціальними технічними засобами, потрібними для службової діяльності

*******************************************************************************
* N *     Найменування     *Одини *   Найменування СБДР і * При- *
*п/п *      технічних     * ця *   ВІБДР норми постачання *мітка *
*  *       засобів      * ви- *             *   *
*  *                * міру *             *   *
*  *                *   ****************************   *
*  *                *   * СБДР* СБДР * ВІБДР * ВІБДР *   *
*  *                *   *Держ-*напря-*гарні-*части-*   *
*  *                *   *комі-* му * зону * ни *   *
*  *                *   * тету*військ*   *   *   *
*******************************************************************************
 
 1. Вимірювач швидкості       шт.   1   1   1   
 2. Газоаналізатор          компл.  1   1   1   1
 3. Персональна ЕОМ типу ІВМ     компл.  1   1   1   
   РС/АТ 486ДА-100
 4. Прилади для перевірки знань   компл.  1   1   1   1
   ПДР
 5. Жезл для регулювання       шт.   2   2   5   1
   електричний
 6. Ліхтар електричний триколір-   шт.       2   2   1
   ний
 7. Номерний нагрудний знак     шт. на штатну кількість
                      посадових осіб
 8. Рулетка завдовжки 20 м      шт.          1   1
 9. Маркірувальний конус для     компл.         1   1
   огородження місця ДТП
 10. Комплект спеціального      компл.         1   1
   інструменту для перевірки
   технічного стану
 11. Годинник настільний       шт.   1    1   1   
   електронний для чергового
   по ВІБДР
 12. Друкарська машинка       шт.   1    1   1   1
 13. Правила дорожнього руху     шт.   2    2   5   1
 
 
Примітка. Майном КЕЧ, госпінвентарем, книгами  та  бланками,
     потрібними  для  ведення  діловодства,  а  також
     канцелярським приладдям СБДР і ВІБДР забезпечуються за їх
     заявками згідно з установленими нормами відповідними
     постачальними органами, на забезпеченні яких перебувають
     СБДР і ВІБДР.
 

 

 
 

Додаток 20
до пункту 7.2

ПЕРЕЛІК
озброєння і майна для забезпечення посадових осіб СБДР і ВІБДР зі служби РАО

1. Штатна зброя

2. Ремінь для спецобладнання

3. Газовий балончик "Терен-4"

4. Наручники БРМ-92

 

 

 

 

 
 

Додаток 21
до пункту 7.2

ПЕРЕЛІК
майна та інвентарних предметів для забезпечення СБДР і ВІБДР по речовій службі

1. Пальто з вичиненої овчини, кожух

2. Валянки

3. Рукавиці хутряні

 

 

 

 

 
 

Додаток 22
до пункту 7.3

Рухома автомобільна лабораторія

Призначена для технічного забезпечення контролю за дотриманням водіями транспортних засобів ПДР, перевірки стану машин у парках військових частин і на шляхах, розслідування пригод з автомобільною технікою, пропаганди ПДР, технічного обслуговування машин і проведення інших заходів щодо запобігання пригод з автомобільною технікою.

Лабораторія розміщується у кузові-фургоні автомобіля УАЗ-452 й обладнується контрольно-діагностичними приладами, устаткуванням, майном і документацією, що дають змогу проводити роботу відповідно до її призначення.

Контрольно-діагностичні прилади, устаткування, майно і документація лабораторії розміщуються (укладаються) компактно на стендах (панелі приладів), стелажах, у контейнерах та касетах.

Автомобіль обладнується спеціальними світловими і звуковими сигналами, радіостанцією, приладами та апаратурою для фіксування порушень водіями ПДР.

Автомобіль утримується за рахунок штатів машини ВІБДР і використовується в роботі ВІБДР відповідно до планів начальника СБДР Держкомітету.

 

 

 

 

 
 

Додаток 23
до пункту 7.6

 

 

 

Ескіз
нанесення кольорографічного пофарбування на автомобілі типу ВАЗ-2106, 2107

Розміри написів "АВТОІНСПЕКЦІЯ"

Напис "АВТОІНСПЕКЦІЯ" наноситься на смузі жовтого кольору літерами синього кольору. Ширина смуги 110 мм, довжина 560 мм. Ширина літери 40 мм, висота літери 75 мм, товщина шрифту 12 мм. Напис наноситься на середині кришки багажника або капота. Розміри напису для всіх марок машин однакові.

 

 

 

 

 
 

Продовження додатка 23
до пункту 7.6

Ескіз
нанесення кольорографічного пофарбування на автомобілі типу УАЗ-3151

____________

Опрос