Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке предоставления подтверждений об освобождении от налогообложения товаров, денежных средств, услуг и имущества, поступающих в Украину по проектам Международной программы ядерной безопасности для осуществления мероприятий, предусмотренных Соглашением между Правительством Украины и Правительством США относительно повышения эксплуатационной безопасности, снижения степени риска эксплуатаци и укрепления систем регулирования гражданских атомных объектов в Украине от 25 октября 1993 года во исполнение Соглашения между Правительством Украины и Правительством США о гуманитарном и технико-экономическом сотрудничестве от 7 мая 1992 года

Государственная налоговая администрация, Национальное агентство Украины по вопросам развития и европейской интеграции
Положение, Приказ от 22.04.1998 № 11/190
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок надання підтверджень щодо звільнення від оподаткування товарів, коштів, послуг та майна, що надходять в Україну за проектами Міжнародної програми ядерної безпеки для здійснення заходів, передбачених Угодою між Урядом України та Урядом США щодо підвищення експлуатаційної безпеки, зниження ступеня ризику експлуатації та зміцнення систем регулювання цивільних атомних об'єктів в Україні від 25 жовтня 1993 року на виконання Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 7 травня 1992 року

Наказ Національного агентства України з питань розвитку
та європейської інтеграції і Державної податкової
адміністрації України
від 22 квітня 1998 року N 11/190

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 травня 1998 р. за N 305/2745

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерства доходів і зборів України
від 16 серпня 2013 року N 977/359)

З метою виконання зобов'язань України, які випливають з Угоди між Урядом України та Урядом США щодо підвищення експлуатаційної безпеки, зниження ступеня ризику експлуатації та зміцнення систем регулювання цивільних атомних об'єктів в Україні від 25 жовтня 1993 року на виконання Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 7 травня 1992 року, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про порядок надання підтверджень щодо звільнення від оподаткування товарів, коштів, послуг та майна, що надходять в Україну за проектами Міжнародної програми ядерної безпеки для здійснення заходів, передбачених Угодою між Урядом України та Урядом США щодо підвищення експлуатаційної безпеки, зниження ступеня ризику експлуатації та зміцнення систем регулювання цивільних атомних об'єктів в Україні від 25 жовтня 1993 року на виконання Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 7 травня 1992 року (додається).

2. Національному агентству України з питань розвитку та європейської інтеграції здійснювати підтвердження щодо звільнення від оподаткування міжнародної технічної допомоги тільки за проектами, які пройшли державну реєстрацію у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 1996 р. N 441 "Про державну реєстрацію програм і проектів міжнародної технічної допомоги".

3. Державній податковій адміністрації України за підтвердженням Національного агентства України з питань розвитку та європейської інтеграції забезпечити режим пільгового оподаткування у відповідності до Положення про порядок надання підтверджень щодо звільнення від оподаткування товарів, коштів, послуг та майна, що надходять в Україну за проектами Міжнародної програми ядерної безпеки для здійснення заходів, передбачених Угодою між Урядом України та Урядом США щодо підвищення експлуатаційної безпеки, зниження ступеня ризику експлуатації та зміцнення систем регулювання цивільних атомних об'єктів в Україні від 25 жовтня 1993 року на виконання Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 7 травня 1992 року.

4. Здійснити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

 

 

Голова Національного агентства України
з питань розвитку та європейської інтеграції

 
Р. Шпек

Голова Державної податкової
адміністрації України

 
М. Азаров

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Національного агентства України
з питань розвитку та європейської
інтеграції і Державної податкової
адміністрації України
від 22 квітня 1998 р. N 11/190

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 травня 1998 р. за N 305/2745

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання підтверджень щодо звільнення від оподаткування товарів, коштів, послуг та майна, що надходять в Україну за проектами Міжнародної програми ядерної безпеки для здійснення заходів, передбачених Угодою між Урядом України та Урядом США щодо підвищення експлуатаційної безпеки, зниження ступеня ризику експлуатації та зміцнення систем регулювання цивільних атомних об'єктів в Україні від 25 жовтня 1993 року на виконання Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 7 травня 1992 року

1. Цим Положенням встановлюється порядок надання підтверджень щодо звільнення від оподаткування товарів, коштів, послуг та майна, що надходять в Україну за проектами Міжнародної програми ядерної безпеки для здійснення заходів, передбачених Угодою між Урядом України та Урядом США щодо підвищення експлуатаційної безпеки, зниження ступеня ризику експлуатації та зміцнення систем регулювання цивільних атомних об'єктів в Україні від 25 жовтня 1993 року на виконання Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 7 травня 1992 року.

2. Право на одержання підтвердження щодо звільнення від оподаткування товарів, коштів, послуг та майна, мають:

- українські організації - отримувачі (реципієнти) товарів, коштів, послуг та майна за проектами Міжнародної програми ядерної безпеки, які безпосередньо мають контракти з уповноваженою донором організацією (підприємством, установою).

3. Для одержання підтвердження щодо звільнення від оподаткування товарів, коштів, послуг та майна, які надходять в Україну за проектами Міжнародної програми ядерної безпеки, уповноважені представники Міністерства енергетики України (Міненерго) або представники уповноваженої ним організації до Національного агентства України з питань розвитку та європейської інтеграції подають такі документи:

- Супровідний лист Міненерго України (або уповноваженої ним організації), що підтверджує право надання звільнення від оподаткування.

- Акт приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг), затверджений керівником (або першим заступником керівника) організації-реципієнта.

- Засвідчену листом Міненерго України (або уповноваженої ним організації) копію контракту на виконання робіт (надання послуг) за проектами Міжнародної програми ядерної безпеки.

Зразки підписів керівництва українських організацій-реципієнтів подаються до Державної податкової адміністрації України (ДПА) та обласних податкових адміністрацій.

4. Документом, що підтверджує право на звільнення від оподаткування, є довідка-підтвердження встановленого зразка (додаток), яка видається Національним агентством України з питань розвитку та європейської інтеграції для пред'явлення в податкові та інші органи виконавчої влади.

Термін розгляду документів та видачі довідок-підтверджень - десять днів з дня подання повного комплекту документів до Національного агентства з питань розвитку та європейської інтеграції.

5. Довідка-підтвердження надається організації (підприємству, установі) в п'яти примірниках для подання в Державну податкову адміністрацію України, обласну Державну податкову адміністрацію та районну Державну податкову інспекцію за місцезнаходженням організації (підприємства, установи). При цьому одна довідка-підтвердження залишається у заявника як звітний документ, один примірник залишається в Національному агентстві. Копії довідок-підтверджень можуть засвідчуватись тільки Національним агентством.

6. Довідка-підтвердження надається для звільнення від податку на додану вартість (далі - ПДВ).

Відповідно до наданих довідок-підтверджень організації (підприємства, установи) звільняються від сплати податку на додану вартість, здійснюючи бухгалтерську звітність за встановленою формою.

7. Звільнення від податку на додану вартість здійснюється у такому порядку:

7.1. Особа, що має право на звільнення від ПДВ товарів, коштів, послуг, які вона закуповує в рамках виконання Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 7 травня 1992 року, надає платнику податку копію довідки-підтвердження встановленого зразка. Товари, роботи та послуги відпускаються платником податку на підставі зазначеної довідки.

7.2. Платник податку складає у встановленому порядку податкову накладну щодо відпущених товарів, робіт та послуг. У податковій накладній вказується підстава для звільнення (номер і дата довідки, назва проекту, номер і дата відповідного контракту).

7.3. Платники податку провадять окремий облік зазначених операцій. У терміни, передбачені чинним законодавством, платник податку подає до ДПА за місцезнаходженням декларацію з урахуванням зазначених вище операцій.

7.4. Контроль за цільовим використанням товарів, робіт та послуг, які було відпущено без сплати ПДВ, покладається на Національне агентство. В разі виявлення фактів нецільового використання зазначених товарів, робіт, послуг Національне агентство негайно повідомляє ДПА України. За запитом ДПА за місцезнаходженням платника податку Національне агентство зобов'язане надати інформацію щодо цільового використання товарів, робіт, послуг, придбаних у цього платника податку без сплати ПДВ.

8. Відповідальність за правильність обчислення податків та платежів покладається на посадових осіб українських організацій-отримувачів (реципієнтів) за проектами Міжнародної програми ядерної безпеки та організацій (підприємств, установ), які згідно з контрактами виконують роботи (надають послуги) для здійснення завдань проекту.

9. Державна податкова адміністрація України, Національне агентство України з питань розвитку та європейської інтеграції та Міністерство енергетики України мають право вимагати від організацій (підприємств, установ), які згідно з контрактами виконують роботи (надають послуги) для здійснення завдань проекту, додаткові документи, крім зазначених у п. 3, потрібні для надання підтверджень, а також проводити комплексні перевірки на відповідність обсягів виконаних робіт (наданих послуг) та поставлених товарів і майна наданим підтвердженням щодо звільнень від оподаткування.

 

 

 

 

 
 

Додаток
до пункту 4 Положення

 

 

 

ДОВІДКА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ

N______від_______

про звільнення від податку на додану вартість

 НАЗВА ПРОГРАМИ: Міжнародна програма ядерної безпеки    
                              
 НАЗВА ПРОЕКТУ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ:________________________________
                              
 Державний реєстраційний номер проекту____________________________
                              
 ОТРИМУВАЧ ДОПОМОГИ:______________________________________________
                              
 ОРГАНІЗАЦІЯ-ЗАМОВНИК: ___________________________________________
                              
 ОРГАНІЗАЦІЯ-ВИКОНАВЕЦЬ:__________________________________________
                              
 ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД З ЄДРПОУ:___________________________________
                              
 КОНТРАКТ:________________________________________________________
                              
 НАЗВА ВИКОНАНИХ РОБІТ (НАДАНИХ ПОСЛУГ): _________________________
                              
 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ              
 ЗА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯМ ОРГАНІЗАЦІЇ:________________________________
                              
 СУМА, ЩО ПІДЛЯГАЄ ЗВІЛЬНЕННЮ                
 ВІД ОПОДАТКУВАННЯ:_______________________________________________
             (літерами)
                              
                  
Додаток: 1. Перелік виконаних робіт (перелік обладнання).
     2. Акт приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг).
     3. Копія контракту.
   
                 М.П.
   
   
   ПОСАДА            ПІДПИС        П. І. Б
 

 
 
 

Опрос