Идет загрузка документа (154 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил выдачи, продления срока действия и прекращения действия удостоверений о пригодности к полетам гражданских воздушных судов Украины

Минтранс
Приказ, Правила от 14.03.1994 № 115
Утратил силу

Про затвердження Правил видачі, продовження строку дії та припинення чинності посвідчень про придатність до польотів цивільних повітряних суден України

Наказ Міністерства транспорту України
від 14 березня 1994 року N 115

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 квітня 1994 р. за N 65/274

Наказ втратив чинність
 (згідно з наказом Міністерства транспорту України
 від 7 вересня 1999 року N 435)

З метою визначення порядку видачі та продовження строку дії посвідчень про придатність до польотів цивільних повітряних суден і у відповідності з статтями 3, 7, 17, 27, 30 Повітряного кодексу України НАКАЗУЮ

1. Затвердити Правила видачі, продовження строку дії та припинення чинності посвідчень про придатність до польотів цивільних повітряних суден України, що додаються.

2. Департаменту авіаційного транспорту (Рєзнік В. П.): 

2.1. Довести до відома міністерств, відомств, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, авіакомпаній Правила видачі, продовження строку дії та припинення чинності посвідчень про придатність до польотів цивільних повітряних суден України.

2.2. Встановити контроль за додержанням вимог цих Правил.

2.3. У місячний строк виготовити бланки посвідчень про придатність до польотів згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6 до цих Правил.

2.4. Разом з Управлінням нормативних актів та правової роботи (Наапетян М. Р.) в установленому порядку зареєструвати зазначені Правила в Міністерстві юстиції України.

3. Правила набувають чинності через 10 днів після реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - директора Департаменту авіаційного транспорту Марченка М. О. 

  

  

Перший заступник
Міністра

 
О. М. Артеменко

  

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 14 березня 1994 р. N 115

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 квітня 1994 р. за N 65/274

ПРАВИЛА
ВИДАЧІ, ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧИННОСТІ ПОСВІДЧЕНЬ ПРО ПРИДАТНІСТЬ ДО ПОЛЬОТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН УКРАЇНИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до вимог Повітряного кодексу України, Конвенції про Міжнародну цивільну авіацію 1944 року, додатків 6 та 8 до зазначеної Конвенції, Doc 9389-AN/919 ІКАО та є частиною правил сертифікації цивільних повітряних суден (Звід авіаційних правил України).

1.2. Ці Правила визначають порядок видачі, продовження строку дії, заміни, припинення чинності посвідчень про придатність до польотів цивільних повітряних суден (далі - ЦПС), а також визнання дійсними сертифікатів льотної придатності, виданих іноземними державами.

1.3. Державним органом з питань сертифікації цивільних повітряних суден в Україні є Головна інспекція Державного авіаційного регістру України (далі - Авіарегістр) Департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту України.

2. ВИДИ ПОСВІДЧЕНЬ ПРО ПРИДАТНІСТЬ ДО ПОЛЬОТІВ

2.1. Посвідчення про придатність до польотів залежно від документа, на підставі якого тип або екземпляр повітряного судна було допущено до експлуатації в цивільній авіації, та залежно від застосування ЦПС поділяються на такі види:

1) посвідчення про придатність до польотів (додаток 1); 

2) стандартне посвідчення про придатність до польотів (додаток 2); 

3) спеціальне посвідчення про придатність до польотів (додаток 3); 

4) спеціальне посвідчення про придатність до польотів   повітряних суден експериментальної категорії (додаток 4); 

5) експортне посвідчення про придатність до польотів (додаток 5);  

6) свідоцтво про визнання дійсним сертифіката льотної придатності (додаток 6).

2.2. Посвідчення про придатність до польотів (додаток 1) видається Авіарегістром на цивільні повітряні судна, які мають сертифікат типу України або рішення Авіарегістру про допуск типу (екземпляру) ЦПС до експлуатації в цивільній авіації або рішення Авіарегістру про визнання дійсними відповідних документів, виданих іншою державою.

2.3. Стандартне посвідчення про придатність до польотів (додаток 2) видається Авіарегістром на цивільні повітряні судна, які мають сертифікат типу, виготовлені на підприємствах, що мають сертифікат на виробництво, видані або визнані Авіарегістром.

2.4. Спеціальне посвідчення про придатність до польотів (додаток 3) видається Авіарегістром на повітряні судна, які мають сертифікат типу України або рішення Авіарегістру про допуск типу або екземпляру ЦПС до експлуатації в цивільній авіації або рішення Авіарегістру про визнання дійсними відповідних документів, виданих іншою державою та які не призначені для перевезення пасажирів та комерційних перевезень вантажів (наприклад, сільськогосподарські, метео, аерофотозйомочні, пожежні, патрульні, учбові (без пасажирських місць).

2.5. Спеціальне посвідчення про придатність до польотів повітряних суден експериментальної категорії (додаток 4) видається:

1) Авіарегістром на експериментальні повітряні судна, які мають рішення Авіарегістру про допуск до польотів і тимчасово занесені до Державного реєстру цивільних повітряних суден України з метою:

а) участі у виставках;

б) участі у змаганнях;

в) виконання демонстраційних польотів;

г) вивчення ринку;

д) спеціальних тренувань екіпажу;

е) виконання спеціальних польотів і які не призначені для перевезення пасажирів та комерційного перевезення вантажів.

2) Авіарегістром на цивільні повітряні судна аматорської конструкції, що занесені до Державного реєстру цивільних повітряних суден України і мають рішення Авіарегістру або органа, якому таке право делеговано Авіарегістром, про допуск до польотів;

3) Авіарегістром або представником Авіарегістру на підприємстві-виготовлювачі на повітряні судна, що не занесені до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, з метою виконання виробничих льотних випробувань після виготовлення ЦПС.

Примітка. При видачі спеціального посвідчення про придатність  до  польотів  повітряних суден експериментальної категорії на вказані ЦПС графа 1 посвідчення не     заповнюється;

4) Авіарегістром або представником Авіарегістру на цивільні повітряні судна з метою виконання виробничих льотних випробувань після ремонту або доробок ЦПС, на підприємстві, що виконує суттєві доробки (змінення типової конструкції, які впливають на льотну придатність), значний відновлювальний або плановий ремонт.

   Примітки:  

1) При видачі  спеціального посвідчення про придатність до польотів повітряних  суден експериментальної категорії на вказані ЦПС графа 1 посвідчення не заповнюється.

2) Перед виконанням  робіт експлуатант  ЦПС  повинен  надати в Авіарегістр необхідні дані про запланований ремонт або заплановані зміни типової конструкції.

3) Вплив  змінення   типової  конструкції  на льотну придатність оцінюється Авіарегістром після одержання опису змін.

4) Підприємства  повинні мати дозвіл Авіарегістру на  виконання цих видів робіт.

5) Авіарегістром на цивільні повітряні судна для їх перельоту до місця ремонту, після пошкодження, що спричинило часткову втрату придатності до польотів, на підставі висновків комісії по розслідуванню події (з обов'язковою участю розробника ЦПС) та результатів інспектування ЦПС представниками Авіарегістру або особами, які ним уповноважені.

2.6. Для одержання спеціального посвідчення про придатність до польотів заявнику необхідно здати в Авіарегістр посвідчення іншого виду про придатність до польотів (в разі наявності такого).

2.7. Експортне посвідчення про придатність до польотів (додаток 5) видається Авіарегістром на цивільні повітряні судна, виготовлені або які раніше експлуатувались в Україні, для реєстрації його в іншій державі. Експортне посвідчення не дає право на виконання польотів, за винятком експортної доставки.

2.8. Авіарегістр повинен одержати відомості щодо додаткових вимог та (або) умов, або їх відсутності, від авіаційної адміністрації держави-імпортера. Відповідність вимогам придатності до польотів, а також спеціальним вимогам та (або) умовам визначається Авіарегістром під час інспектування ЦПС. В разі неможливості виконання якої-небудь із спеціальних вимог та (або) умов Авіарегістр повинен одержати від авіаційної адміністрації держави-імпортера заяву про її згоду з такими відхиленнями.

2.9. В разі довгострокової роботи ЦПС української реєстрації за межами України (без зміни країни реєстрації) між Департаментом авіаційного транспорту України та відповідною авіаційною адміністрацією іноземної держави укладається угода про розподіл відповідальності щодо виконання вимог стандартів ІКАО.

2.10. Посвідчення про придатність до польотів будь-якого виду є власністю України та повинні знаходитись під час польоту на борту повітряного судна у вигляді оригіналів. Заміна оригіналів на копії не допускається.

2.11. Посвідчення про придатність до польотів будь-якого виду вважається дійсним, якщо воно підписано начальником Авіарегістру або особою, яка заміщає його згідно з наказом Міністра транспорту України або його заступника по авіаційному транспорту, та скріплено печаткою Авіарегістру.

3. ЗАЯВКА НА ВИДАЧУ ПОСВІДЧЕНЬ ПРО ПРИДАТНІСТЬ ДО ПОЛЬОТІВ

3.1. Для одержання посвідчення про придатність до польотів відповідного виду експлуатант повинен подати в Авіарегістр:

1) заявку встановленого зразка згідно з додатками 7, 8, 9, 10 (залежно від виду посвідчення) до цих Правил.

   Примітка. Заявка на видачу експортного посвідчення  подається   не пізніше, ніж за 20 діб до очікуваної дати передачі повітряного судна до іншої держави.

2) доповнення до заявки на видачу посвідчень про придатність до польотів всіх видів, крім експортних, згідно з додатком 11 до цих Правил.

3) перелік документів згідно з додатками 12, 13, 14 (залежно від виду посвідчення) до цих Правил.

4. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ПОСВІДЧЕНЬ ПРО ПРИДАТНІСТЬ ДО ПОЛЬОТІВ

4.1. Заявка на одержання посвідчення про придатність до польотів будь-якого виду розглядається протягом не більше 10 днів з дня її одержання. Після інспектування ЦПС з оформленням звіту про проведену інспекторську перевірку спеціалістами Авіарегістру або особами, які уповноважені на це Авіарегістром, приймається рішення про можливість видачі посвідчення про придатність до польотів на це повітряне судно. Заявник повинен передати в Авіарегістр на зберігання документи, що додані до заявки.

4.2. У випадках, коли відомості, що включені в заявку, не відповідають вимогам цих Правил або якщо до заявки не додані всі необхідні документи чи необхідно провести додаткову перевірку, Авіарегістр має право вимагати додаткові документи або перевірки для визначення можливості видачі посвідчення про придатність до польотів. В цьому випадку посадова особа Авіарегістру, відповідальна за розглядання цієї заявки, робить заявникові відповідне повідомлення. Строк розгляду заявки в такому разі може бути продовжений до десяти днів з дня одержання недостатніх документів.

4.3. Порядок видачі спеціальних посвідчень про придатність до польотів повітряних суден експериментальної категорії для проведення виробничих льотних випробувань на підприємствах-виготовлювачах та на ремонтних підприємствах регламентується окремим документом.

4.4. Авіарегістр веде облік виданих посвідчень про придатність до польотів.

4.5. Посвідчення про придатність до польотів можуть бути видані тільки на повітряні судна, які занесені до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, за винятком повітряних суден, на які видаються спеціальні посвідчення про придатність до польотів повітряних суден експериментальної категорії для виконання виробничих льотних випробувань на заводах-виготовлювачах та ремонтних заводах України.

4.6. Посвідчення про придатність до польотів будь-якого виду підписується начальником Авіарегістру або особою, яка заміщає його згідно з наказом Міністра транспорту України або його заступника по авіаційному транспорту, та скріплюється печаткою Авіарегістру.

5. СТРОК ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧИННОСТІ ВІДПОВІДНИХ ПОСВІДЧЕНЬ ПРО ПРИДАТНІСТЬ ДО ПОЛЬОТІВ

5.1. Строк дії посвідчень про придатність до польотів всіх видів встановлюється при визначенні придатності до польотів ЦПС і не може перевищувати одного року з урахуванням залишку ресурса до першого або чергового планового ремонту чи еквівалентних робіт та строку дії сертифіката експлуатанта.

5.2. Спеціальне посвідчення про придатність до польотів повітряних суден експериментальної категорії видається на строк виконання відповідних польотів.

5.3. Посвідчення про придатність до польотів, що зазначені в п. 2.1 цих Правил, втрачають чинність у випадках:

а) тимчасового припинення дії або  анулювання сертифіката типу або рішення про допуск ЦПС до експлуатації;

б) виявлення  недоліків,  що   впливають  на   придатність  допольотів або в разі одержання рішення повноважних державних органів про невідповідність  документів, на  підставі  якихбуло видано посвідчення;

в) пошкоджень ЦПС, що призвели до втрати придатності до польотів;

г) прийняття  в  установленому  порядку  рішення стосовно припинення  експлуатації  всього  парку, серії або конкретного  повітряного судна;

д) припинення польотів ЦПС для проведення чергового  капітального ремонту або еквівалентних робіт;

е) припинення польотів ЦПС для проведення доробок  повітряного   судна, що впливають на придатність до польотів;

є) припинення дії реєстраційного  посвідчення,  його  псування        або загублення;

ж) зміни експлуатанта,  вказаного у посвідченні про придатність до польотів, закінчення строку дії або припинення строку дії        сертифіката експлуатанта.

 Примітка. У  випадках, перелічених у підпунктах а, б, г пункту 5.3 цих Правил,  Авіарегістр повідомляє відповідні державні органи та експлуатанта  ЦПС про втрату чинності  посвідчення про придатність до польотів.

5.4. В усіх випадках, що перераховані в п. 5.3, експлуатант ЦПС повинен припинити польоти та передати в триденний строк в Авіарегістр відповідне посвідчення про придатність до польотів.

6. ПОРЯДОК ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЇ ПОСВІДЧЕНЬ ПРО ПРИДАТНІСТЬ ДО ПОЛЬОТІВ

6.1. Заявник не пізніше 20 днів до закінчення строку дії посвідчення подає заявку на продовження строку дії посвідчення про придатність до польотів, стандартного, спеціального посвідчення про придатність до польотів згідно з додатком 15 до цих Правил. В разі, коли заявка не подана до строку закінчення дії посвідчення, воно втрачає чинність. Експлуатант ЦПС повинен припинити польоти та передати в триденний строк в Авіарегістр відповідне посвідчення про придатність до польотів.

  Примітка. Строк дії експортного посвідчення про придатність до польотів не продовжується.

6.2. До заявки на продовження строку дії посвідчення про придатність до польотів додаються:

- акт перевірки експлуатантом технічного стану і визначення придатності повітряного судна до польотів, вказаного в додатку 16;

- план-графік технічного обслуговування експлуатантом повітряного судна на календарний рік наперед.

6.3. Заявка на продовження строку дії посвідчення про придатність до польотів будь-якого виду розглядається протягом 10 днів з дня її одержання. Після інспектування ЦПС з оформленням звіту про проведену інспекторську перевірку спеціалістами Авіарегістру або особами, які уповноважені на це Авіарегістром, приймається рішення про можливість продовження строку дії посвідчення про придатність до польотів на це повітряне судно.

6.4. В разі виявлення недоліків Авіарегістр має право вимагати подачі додаткових документів або перевірок ЦПС для визначення можливості продовження строку дії посвідчення про придатність до польотів.

6.5. Після підтвердження відповідності вимогам до льотної придатності ЦПС Авіарегістр продовжує строк дії відповідного посвідчення про придатність до польотів, вказуючи новий строк дії, який не може перевершувати одного року з урахуванням залишків ресурса до першого або чергового ремонта чи еквівалентних робіт та строку дії сертифіката експлуатанта.

6.6. Посвідчення про придатність до польотів з продовженим строком дії підписується начальником Авіарегістру або особою, якій це право надано наказом Міністра транспорту України або його заступника по авіаційному транспорту, та скріплюється печаткою Авіарегістру.

7. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ВИЛУЧЕНИХ ПОСВІДЧЕНЬ ПРО ПРИДАТНІСТЬ ДО ПОЛЬОТІВ ТА ДУБЛІКАТІВ

7.1. У випадках втрати чинності відповідного посвідчення про придатність до польотів, що наведені у п. 5.3 цих Правил, видача посвідчення про придатність до польотів, що було вилучено, провадиться на загальних засадах згідно з розділом 4 цих Правил.

7.2. В разі псування, зношення або загублення посвідчення про придатність до польотів будь-якого виду видача дубліката проводиться згідно з розділом 4 цих Правил та висновків службового розслідування, яке проводить експлуатант.

8. СВІДОЦТВО ПРО ВИЗНАННЯ ДІЙСНИМ СЕРТИФІКАТА ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

8.1. Свідоцтво про визнання дійсним сертифіката льотної придатності (додаток 6) видається на ЦПС іноземної реєстрації, якщо встановлена відповідність повітряного судна вимогам до льотної придатності держави реєстрації і спеціальним вимогам та(або) умовам України до цього повітряного судна.

8.2. Заявка на одержання свідоцтва про визнання дійсним сертифіката льотної придатності розглядається протягом 10 днів з дня її одержання. Після інспектування ЦПС з оформленням звіту про проведену інспекторську перевірку спеціалістами Авіарегістру або особами, які уповноважені на це Авіарегістром, приймається рішення про можливість видачі свідоцтва про визнання дійсним сертифіката льотної придатності на це повітряне судно.

8.3. Свідоцтво про визнання дійсним сертифіката льотної придатності видається на цивільне повітряне судно іноземної реєстрації для виконання демонстраційних польотів, вивчення ринку або участі у виставках на території України та проведення спеціальних тренувань екіпажу і повинно знаходитися на борту повітряного судна разом з сертифікатом льотної придатності держави реєстрації.

8.4. Строк дії свідоцтва про визнання дійсним сертифіката льотної придатності не може перевищувати 6 місяців і строку дії сертифіката льотної придатності, виданого державою реєстрації.

9. ІНСПЕКТУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЇХ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

9.1. Для проведення інспекторської перевірки експлуатант повинен представити ЦПС і його ЕТД в такий час і в такому місці, які прийнятні для проведення інспектування Авіарегістром.

 9.2. При інспектуванні повітряного судна перевіряється:

технічний стан ЦПС;  

відповідність ЦПС і його ЕТД типовій конструкції;

формуляри ЦПС, його двигунів та гвинтів;  

виконання бюлетенів і доробок на ЦПС;  

виконання необхідних регламентних робіт і ремонтів або  еквівалентних робіт;

ресурси та строки служби ЦПС і його комплектуючих  тощо.

9.3. Експлуатант повинен забезпечити наявність необхідного персоналу і обладнання для проведення перевірок та інспектування.

9.4. Авіарегістру повинні бути надані всі необхідні документи з записами про останні проведені інспектування, технічне обслуговування, льотні випробування, виконані ремонти та інше.

9.5. Всі витрати по проведенню перевірок та інспектуванню відповідно з Повітряним кодексом України несе експлуатант повітряного судна.

10. ДЕРЖАВНІ ЗБОРИ

10.1. Державні збори сплачує юридична або фізична особа, яка подала відповідну заявку на видачу або продовження строку дії посвідчення про придатність до польотів будь-якого виду.

10.2. Розмір державних зборів встановлюється Положенням про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України N 819 від 28 вересня 1993 р.

11. ВИМОГИ ПО ОФОРМЛЕННЮ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЯКА ПОДАЄТЬСЯ ЗАЯВНИКОМ ДО АВІАРЕГІСТРУ

11.1. Документація, яка подається до Авіарегістру, за формою, змістом та формулюванням повинна відповідати вимогам і рекомендаціям цих Правил та додатків до них.

11.2. Документація затверджується та підписується уповноваженими на це посадовими особами, їх заступниками або особами, які виконують їх обов'язки. У всіх випадках вказується посада та прізвище особи, яка підписує документ. Документи, що мають підписи зі знаками "/","за" та без вказівки прізвищ чи посад осіб, які поставили свій підпис, до розгляду не приймаються.

11.3. Авіарегістр приймає до розгляду документацію у вигляді оригіналів. Документація з підчистками, рукописними або машинописними виправленнями, не завірена підписом та печаткою, до розгляду не приймається.

11.4. Затверджуючий підпис керівника організації, відповідальної за представлений документ, скріплюється печаткою вказаної організації.

 

 
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ
АВІАЦІЙНИЙ РЕГІСТР 

 
UKRAINE
MINISTRY OF TRANSPORT
AVIATION REGISTER 

ПОСВІДЧЕННЯ
ПРО ПРИДАТНІСТЬ ДО ПОЛЬОТІВ

CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS

N

1. Державний та реєстраційний знаки
NATIONAL AND REGISTRATION MARKS 

2. Виготовлювач
MANUFACTURER  

3. Серійний номер повітряного судна
AIRCRAFT'S SERIAL NUMBER  

Позначення повітряного судна виготовлювачем
MANUFACTURER'S DESIGNATION 

Рік виготовлення
YEAR OF MANUFACTURING 

4. Класифікація повітряного судна
CLASSIFICATION OF AIRCRAFT 

5. Експлуатант та його адреса
OPERATOR AND OPERATOR'S ADDRESS 

6. Сертифікат типу або еквівалентний документ
TYPE CERTIFICATE OR EQUIVALENT DOCUMENT 

7. Це посвідчення про придатність до польотів видане відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 року згідно з чинним законодавством України щодо вищезгаданого повітряного судна, яке вважається придатним до польотів за умови, що його технічне обслуговування та експлуатація відповідають встановленим експлуатаційним обмеженням.
This Certificate of Airworthiness is issued pursuant to the Convention on International Civil Aviation dated December 7, 1944 and in accordance with the Ukrainian legislation currently in force in respect of the above mentioned aircraft, which is considered airworthy when maintained and operated in accordance with the approved operation requirements. 

8. Додаткові дані
ADDITIONAL INFORMATION 

9. Посвідчення дійсне до
THE CERTIFICATE EXPIRES ON 

                                                                      Підпис 
                                                                      Signature

Дата видачі                                                  Посада
Date of issuance                                             Title 

Форма Р-2-7

Строк дії посвідчення про придатність до польотів продовжено до:
Duration of Airworthiness Certificate extended to: 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

 

 
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ
АВІАЦІЙНИЙ РЕГІСТР 

 
UKRAINE
MINISTRY OF TRANSPORT
AVIATION REGISTER 

СТАНДАРТНЕ ПОСВІДЧЕННЯ
ПРО ПРИДАТНІСТЬ ДО ПОЛЬОТІВ

STANDART AIRWORTHINESS CERTIFICATE

N

1. Державний та реєстраційний знаки
NATIONAL AND REGISTRATION MARKS 

2. Виготовлювач
MANUFACTURER  

3. Серійний номер повітряного судна
AIRCRAFT'S SERIAL NUMBER  

Позначення повітряного судна виготовлювачем
MANUFACTURER'S DESIGNATION 

Рік виготовлення
YEAR OF MANUFACTURING 

4. Класифікація повітряного судна
CLASSIFICATION OF AIRCRAFT 

5. Експлуатант та його адреса
OPERATOR AND OPERATOR'S ADDRESS 

6. Сертифікат типу
TYPE CERTIFICATE 

7. Це посвідчення про придатність до польотів видане відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 року згідно з чинним законодавством України на відповідність вищезгаданого повітряного судна, яке вважається придатним до польотів за умови, що його технічне обслуговування та експлуатація відповідають встановленим експлуатаційним обмеженням.
This Certificate of Airworthiness is issued pursuant to the Convention on International Civil Aviation dated December 7, 1944 and in accordance with the Ukrainian legislation currently in force in accordance with the above mentioned aircraft, which is considered airworthy when maintained and operated in accordance with the approved operation requirements. 

8. Додаткові дані
ADDITIONAL INFORMATION 

9. Посвідчення дійсне до
THE CERTIFICATE EXPIRES ON 

                                                                      Підпис 
                                                                      Signature

Дата видачі                                                  Посада
Date of issuance                                             Title 

Форма Р-3-1

Строк дії стандартного посвідчення про придатність до польотів продовжено до: 
Duration Standart Certificate of Airworthiness extended to: 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

 

 
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ
АВІАЦІЙНИЙ РЕГІСТР 

 
UKRAINE
MINISTRY OF TRANSPORT
AVIATION REGISTER 

СПЕЦІАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ
ПРО ПРИДАТНІСТЬ ДО ПОЛЬОТІВ

SPECIAL AIRWORTHINESS CERTIFICATE

N

1. Державний та реєстраційний знаки
NATIONAL AND REGISTRATION MARKS 

2. Виготовлювач
MANUFACTURER  

3. Серійний номер повітряного судна
AIRCRAFT'S SERIAL NUMBER  

Позначення повітряного судна виготовлювачем
MANUFACTURER'S DESIGNATION 

Рік виготовлення
YEAR OF MANUFACTURING 

4. Класифікація повітряного судна
CLASSIFICATION OF AIRCRAFT 

5. Експлуатант та його адреса
OPERATOR AND OPERATOR'S ADDRESS 

6. Сертифікат типу або еквівалентний документ
TYPE CERTIFICATE OR EQUIVALENT DOCUMENT 

7. Це посвідчення про придатність до польотів видане відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 року згідно з чинним законодавством України щодо вищезгаданого повітряного судна, яке вважається придатним до польотів за умови, що його технічне обслуговування та експлуатація відповідають встановленим експлуатаційним обмеженням.
This Certificate of Airworthiness is issued pursuant to the Convention on International Civil Aviation dated December 7, 1944 and in accordance with the Ukrainian legislation currently in force in respect of the above mentioned aircraft, which is considered airworthy when maintained and operated in accordance with the approved operation requirements. 

8. Додаткові дані
ADDITIONAL INFORMATION 

9. Посвідчення дійсне до
THE CERTIFICATE EXPIRES ON 

                                                                      Підпис 
                                                                      Signature

Дата видачі                                                  Посада
Date of issuance                                             Title 

Форма Р-7-1

Строк дії спеціального посвідчення про придатність до польотів продовжено до: 
Duration of Special Airworthiness Certificate extended to: 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

Дата
Date

Підпис
Signature

Посада
Title 

 

 
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ
АВІАЦІЙНИЙ РЕГІСТР 

 
UKRAINE
MINISTRY OF TRANSPORT
AVIATION REGISTER 

СПЕЦІАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ
ПРО ПРИДАТНІСТЬ ДО ПОЛЬОТІВ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ КАТЕГОРІЇ

EXPERIMENTAL SPECIAL CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS

N

1. Державний та реєстраційний знаки
NATIONAL AND REGISTRATION MARKS 

2. Виготовлювач
MANUFACTURER  

3. Серійний номер повітряного судна
AIRCRAFT'S SERIAL NUMBER  

Позначення повітряного судна виготовлювачем
MANUFACTURER'S DESIGNATION 

Рік виготовлення
YEAR OF MANUFACTURING 

4. Мета польотів
PURPOSE 

5. Експлуатант та його адреса
OPERATOR AND OPERATOR'S ADDRESS 

6. Рішення авіаційної влади України
DECISION OF UKRAINIAN CIVIL AVIATION AUTORITY 

7. Це посвідчення про придатність до польотів видане відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 року згідно з чинним законодавством України щодо вищезгаданого повітряного судна, яке вважається придатним до польотів за умови, що його технічне обслуговування та експлуатація відповідають встановленим експлуатаційним обмеженням.
This Certificate of Airworthiness is issued pursuant to the Convention on International Civil Aviation dated December 7, 1944 and in accordance with the Ukrainian legislation currently in force in respect of the above mentioned aircraft, which is considered airworthy when maintained and operated in accordance with the approved operation requirements. 

8. Додаткові дані
ADDITIONAL INFORMATION 

9. Посвідчення дійсне до
THE CERTIFICATE EXPIRES ON 

                                                                      Підпис 
                                                                      Signature

Дата видачі                                                  Посада
Date of issuance                                             Title 

Форма Р-10-1

 

 
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ
АВІАЦІЙНИЙ РЕГІСТР 

 
UKRAINE
MINISTRY OF TRANSPORT
AVIATION REGISTER 

ЕКСПОРТНЕ ПОСВІДЧЕННЯ
ПРО ПРИДАТНІСТЬ ДО ПОЛЬОТІВ

EXPORT CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS

N

Цим засвідчується, що виріб, який відповідає даним поданим нижче і більш докладно відображений в
__________________________________________________________________

перевірений на дату підписання цього посвідчення, вважається придатним до польотів згідно з чинним законодавством України. Вказаний виріб відповідає спеціальним державним вимогам країни-імпортера, які були заявлені Уряду України, за виключенням позначених нижче. Це посвідчення не встановлює відповідальності згідно з будь-яким контрактом або узгодженням між покупцем і продавцем і не надає повноважень на експлуатацію повітряного судна.

This sertifies that the product identified below and more particularly described in
__________________________________________________________________

has been examined as of the date of this certificate, is considered airworthy in accordance with the Ukrainian legislation currently in force. This product is in compliance with those special reguirements of the importing country filed with the Ukrainian Government, except as noted below. This certificate in no way attests to compliance with any agreements on contracts between the vendor and purchaser, nor does it constitute authority to operate an aircraft.

Виріб
Product 

Встановлені двигуни:
Engines installed: 

  

  

Серійний номер:
Serial number: 

(1)
(2) 

(3)
(4) 

Виготовлювач
Manufacturer 

Наробітка двигунів,
(год.):
Total time, (hrs): 

(1)
 
(2)

(3)
 
(4) 

Позначення виробу
виготовлювачем
Manufacturer's designation 

  

Встановлені гвинти:
Propellers installed: 

  

  

Серійний заводський номер
Serial number 

Серійний номер:
Serial number: 

(1)
(2) 

(3)
(4) 

Новий   
New 

Був в експлуатації   
Used aircraft 

  

Знову відремонтований  
New overhauled 

  

  

Країна, в яку експортується
Country to which exported 

  

  

Винятки
Exceptions 

  

Підпис
Signature 

Дата видачі
Date of issuance 

  

Посада
Title 

Форма Р-5-3

 

 
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ
АВІАЦІЙНИЙ РЕГІСТР 

 
UKRAINE
MINISTRY OF TRANSPORT
AVIATION REGISTER 

СВІДОЦТВО
ПРО ВИЗНАННЯ ДІЙСНИМ СЕРТИФІКАТА ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

VALIDATION CERTIFICATE OF THE PROVISIONAL CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS

N

Згідно з чинним законодавством України та на підставі адекватності вимог норм льотної придатності України і ___________________________________ 
Авіаційний регістр України визнає дійсним

In accordance with the legislation currently in force in Ukraine, and in virtue of adequancy of requirements of Ukraine and _________________________________
airworthiness standards the Aviation Register of Ukraine validates

видане
issued by the

посвідчення про придатність до польотів
Certificate of Airworthiness

повітряного судна
for aircraft

серійний номер
Serial Number

національний і реєстраційний знаки
Nationality and Registration Marks

Посвідчення про придатність до польотів та це свідоцтво про визнання його чинності надає право їх власнику виконувати демонстраційні польоти на території України в період ___________________________________________

Certificate of Airworthiness and this Validation Certificate authorizes its holder to perform demonstration flights within Ukraine _____________________________ 

Посвідчення дійсне до
THE CERTIFICATE EXPIRES ON 

                                                                Підпис 
                                                                Signature 

Дата видачі                                            Посада
Date of issuance                                       Title 

 

Рег. N                   від 

*
П                 до
Р                 підпис 


в Авіаційний регістр України 

Заявка на видачу посвідчення про придатність до польотів, стандартного посвідчення та спеціального посвідчення про придатність до польотів

1. Державний та реєстраційний знаки повітряного судна (ПС) 

  

2. Виготовлювач
Manufacturer 

  

3. Позначення ПС виготовлювачем
Manufacturer's designation 

  

4. Серійний номер ПС 

  

5. Дата виготовлення ПС 

  

6. Класифікація ПС
Clasification of aircraft 

  

7. Експлуатант повітряного судна
Operator 

  

8. Юридична адреса експлуатанта
Operator's address and Country where the operator was registered 

  

9. Номер сертифіката експлуатанта та строк дії 

  

  

Підпис 

М. П. 

Форма Т-2-1

10. Номер сертифіката типу ПС або еквівалентного документа та дата видачі 

  

11. Номер сертифіката виробництва або еквівалентного документа та дата видачі 

  

12. Нальот ПС:  

  

а) з початку експлуатації
(год./пос./роки) 

  

б) після останнього ремонту
(год./пос./роки) 

  

13. Залишок ресурса до ремонту
(год./пос./роки) 

  

14. Дата затвердження акта техогляду ПС експлуатантом 

  

15. Кількість місць  

  

а) пасажири 

  

б) екіпаж 

  

16. *Держава видачі експортного посвідчення про придатність до польотів, N, дата видачі 

  

17. Регіони виконання польотів на данному ПС  

  

а) Україна 

  

б) Держави колишнього СРСР 

  

в) Зарубіжні держави 

  

____________
* Заповнюється тільки на ПС, які були зареєстровані в іншій державі.

  

Підпис 

М. П. 

Форма Т-2-1

18. Номер графіка технічного обслуговування ПС, узгоджений Авіарегістром 

  

19. Назва організації по технічному обслуговуванню ПС, затверджена Департаментом авіаційного транспорту України 

  

20. Юридична адреса організації по технічному обслуговуванню ПС 

  

21. Адреса, телефон, посада та прізвище спеціалістів по технічному обслуговуванню ПС, які готові пред'явити ПС до інспектування 

  

22. Де може бути проінспектовано ПС представниками Авіарегістру 

  

Я/ми цим документом заявляємо, що вказана вище інформація є точною у всіх відношеннях.

З "Правилами видачі, продовження строку дії посвідчень про придатність до польотів цивільних повітряних суден України" ознайомлений(і).

Підпис (підписи) заявника(ків)                     ______________
                                                                                  (Прізвище) 

Посада                                                                     М. П. 

Дата 

* Заповнюється Авіарегістром

 ___________           ____________
        (Підпис)                     (Прізвище) 

Форма Т-2-1

 

Рег. N                   від 

*
П                 до
Р                 підпис 


в Авіаційний регістр України 

Заявка на видачу спеціального посвідчення про придатність до польотів повітряних суден експериментальної категорії

1. Державний та реєстраційний знаки повітряного судна (ПС) 

  

2. Виготовлювач
Manufacturer 

  

3. Позначення ПС виготовлювачем
Manufacturer's designation 

  

4. Серійний номер ПС 

  

5. Дата виготовлення ПС 

  

6. Класифікація ПС
Clasification of aircraft 

  

7. Експлуатант повітряного судна
Operator 

  

8. Юридична адреса експлуатанта
Operator's address and Country where the operator was registered 

  

9. Номер сертифіката експлуатанта та строк дії 

  

  

Підпис 

М. П. 

Форма Т-5-1

10. Нове ПС чи модифікація типу 

  

11. Відміни від сертифікованого типу 

  

12. Нальот ПС:

(год./пос./роки)
_________________________
після останнього ремонту
(год./пос./роки) 

  

13. Залишок ресурса до ремонту
(год./пос./роки) 

  

14. Дата затвердження акта техогляду ПС експлуатантом 

  

15. Кількість місць  

  

а) пасажири 

  

б) екіпаж 

  

16. Мета польотів 

  

17. Регіони виконання польотів на даному ПС  

  

а) Україна 

  

б) Держави колишнього СРСР 

  

в) Зарубіжні держави 

  

18. Терміни проведення польотів 

  

  

Підпис 

М. П. 

Форма Т-5-1

20. Номер графіка технічного обслуговування ПС, узгоджений Авіарегістром 

  

21. Назва організації по технічному обслуговуванню ПС, затверджена Департаментом авіаційного транспорту України 

  

22. Адреса, телефон, посада та прізвище спеціалістів по технічному обслуговуванню ПС, які готові пред'явити ПС до інспектування 

  

23. Де може бути проінспектовано ПС представниками Авіарегістру 

  

Я/ми цим документом заявляємо, що вказана вище інформація є точною у всіх відношеннях.

З "Правилами видачі, продовження строку дії посвідчень про придатність до польотів цивільних повітряних суден України" ознайомлений(і).

Підпис (підписи) заявника(ків)        ______________
                                                                   (Прізвище) 

Посада                                                       М. П. 

Дата 

* Заповнюється Авіарегістром

 ___________     ____________
        (Підпис)                   (Прізвище) 

Форма Т-5-1

 

Рег. N                   від 

*
П                 до
Р                 підпис 


в Авіаційний регістр України 

Заявка на видачу експортного посвідчення про придатність до польотів

1. Виріб 

  

2. Виготовлювач 

  

3. Позначення виробу виготовлювачем 

  

4. Серійний номер 

  

5. Стан (новий, відремонтований, був в експлуатації) 

  

6. Країна, в яку експортується
Country to which exported 

  

7. Винятки (зауваження) 

  

8. Нальот повітряного судна:
                        (год./пос./роки) 
_________________________
після останнього ремонту
(год./пос./роки) 

  

9. Залишок ресурса до ремонту
(год./пос./роки) 

  

  

Підпис 

М. П. 

Форма Т-4-1

10. Позначення типу двигуна 

  

11. Серійні заводські номери двигунів 

                1-й 

                                                    2-й 
                                                                  3-й 
                                                                  4-й 

  

12. Робота кожного з двигунів:
              з початку експлуатації (год.)
_____________________________________
           після останнього ремонту (год.) 

1-                                3-
2-                                4-
________________________________ 
1-                                3-
2-                                4- 

13. Залишок ресурса до ремонту двигунів (год.) 

1-                                3-
2-                                4- 

14. Позначення типу повітряних гвинтів 

  

15. Серійні заводські номери повітряних гвинтів

                  1-й

                                  2-й 
                                                                   3-й 
                                                                   4-й 

  

16. Робота кожного з повітряних гвинтів:
             з початку експлуатації (год.)
____________________________________
          після останнього ремонту (год.) 

1-                                3-
2-                                4-
________________________________ 
1-                                3-
2-                                4- 

17. Залишок ресурса до ремонту двигунів (год.) 

1-                                3-
2-                                4-

18. Дата останнього капітального ремонту виробу 

  

19. Дата виготовлення виробу 

  

20. Державний та реєстраційний знаки України 

  

  

Підпис 

М. П. 

Форма Т-4-1

21. Сертифікат типу або еквівалентний документ та його N 

  

22. Дата висновку про відповідність ПС сертифіката типу або еквівалентному документу 

  

23. Дата затвердження акта перевірки технічного стану ПС експлуатантом 

  

24. Назва і юридична адреса експортера або орендаря 

  

25. Назва і юридична адреса іноземного покупця або орендаря 

  

26. Дата передачі правового титулу іноземному покупцю або орендарю 

  

27. Адреса, телефон, посада та прізвище спеціалістів по технічному обслуговуванню ПС, які готові пред'явити ПС до інспектування 

  

28. Де може бути проінспектовано ПС представниками Авіарегістру 

  

Я/ми цим документом заявляємо, що вказана вище інформація є точною у всіх відношеннях.

З "Правилами видачі, продовження строку дії посвідчень про придатність до польотів цивільних повітряних суден України" ознайомлений(і).

Підпис (підписи) заявника(ків)        ______________
                                                                  (Прізвище) 

Посада                                                       М. П. 

Дата 

* Заповнюється Авіарегістром

 ___________     ____________
        (Підпис)                   (Прізвище) 

Форма Т-4-1

 

Рег. N                   від 

*
П                 до
Р                 підпис 


в Авіаційний регістр України 

Заявка на видачу свідоцтва про визнання дійсним сертифіката льотної придатності

Application for certificate approving the acceptance of airworthiness certificate by other state

1. Держава, яка видала сертифікат
State issued Airworthiness Certificate 

  

2. Номер діючого сертифіката льотної придатності
Number of effective Airworthiness Certificate 

  

3. Державний та реєстраційний знаки
State & registration marks 

  

4. Виготовлювач
Manufacturer 

  

5. Позначення ПС виготовлювачем
Manufacturer's designation 

  

6. Серійний номер ПС
Aircraft serial number 

  

7. Дата виготовлення ПС
Date of manufacture 

  

8. Класифікація ПС
Clasification of aircraft 

  

  

Підпис 
Signature

М. П. 

Форма Т-8-1

9. Сертифікат типу або еквівалентний документ та його N
Type Certificate or equivalent document and its N
а) повітряне судно/aircraft
б) двигун/engine
в) повітряний гвинт/propeller 

  

10. Власник повітряного судна
Aircraft's owner 

  

11. Юридична адреса власника
Owner's address and Country where the owner was registered 

  

12. Експлуатант повітряного судна та номер посвідчення експлуатанта
Operator & Number of Operating Certificate 

  

13. Юридична адреса експлуатанта
Operator's address and Country where the operator was registered 

  

14. Позначення типу двигуна
Type of engine 

  

15. Позначення типу повітряних гвинтів
Type of propellers 

  

16. Нальот ПС:
Operating age:
з початку експлуатації
(год./пос./роки)
from beginning of operation
(hours/landings/year) 

  

  

Підпис 
Signature

М. П. 

Форма Т-8-1

17. Залишок ресурса до ремонту
(год./пос./роки)
Remaining up to overhaul
(hours/landings/years) 

  

18. Опис повітряного судна:
Description of aircraft:

  

а) нове, знову відремонтоване чи було в експлуатації
New, newly overhauled, used aircraft 

  

б) кількість встановлених двигунів
number of installed engines 

  

в) кількість місць
number of seats  

  

       a) пасажири
       passangers 

  

       b) екіпаж
       crew 

  

г) максимальна злітна вага
Maxirnum take-off weight 

  

д) максимальна вага посадки
Maximum landing weight 

  

18. Глава Додатка 16 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, якій відповідає ПС по шуму на місцевості. Документ, який це підтверджує.
Chapter of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation, relating to Noise Certificate. Document approving the compliance 

  

19. Наявність графіка технічного обслуговування ПС
Maintenance Planning Data 

  

20. Назва організації по технічному обслуговуванню ПС
Aircraft maintenance organization 

  

  

Підпис 
Signature

М. П. 

Форма Т-8-1

21. Де може бути оглянуто повітряне судно представниками Авіаційного регістру України
Where the aircraft may be inspected by Aviation Register of Ukraine 

  

Я/ми цим документом заявляємо, що вказана вище інформація є точною у всіх відношеннях.
I/we hereby declare that the above particulars are true in every respect.
З "Правилами видачі, продовження строку дії посвідчень про придатність до польотів цивільних повітряних суден України" ознайомлений(і).

Підпис (підписи) заявника(ків)          _______________
Signature(s) of Applicant(s)                                    (Прізвище) 

Посада
Title                                                                М. П.

Дата
Date 

* Заповнюється Авіарегістром
* Written by Aviation Register

___________     ______________
       (Підпис)                      (Прізвище) 

Форма Т-8-1

 

Рег. N                   від 

*
П                 до
Р                 підпис 


в Авіаційний регістр України 

Доповнення до заявки на видачу посвідчень про придатність до польотів всіх видів, крім експортних

Державний та реєстраційний знаки повітряного судна (ПС) 

  

Позначення ПС розробником 

  

Серійний номер ПС 

  

Опис ПС, систем, пристроїв та обладнання 

1. Позначення типу двигуна, ДСУ 

  

2. Позначення типу повітряних гвинтів 

  

3. Тип системи регулювання тиску у гермокабіні та її позначення 

  

а) величина перепаду тиску в кабіні екіпажу і пасажирській кабіні 

  

б) величина перепаду тиску у вантажній кабіні 

  

4. Тип колеса носової стійки шасі 

  

5. Тип колеса основної стійки шасі 

  

  

Підпис 

М. П. 

Форма Т-3-1

6. Тип кисневих масок 

  

а) екіпажу 

  

б) пасажирів 

  

7. Об'єм запасу кисню (літр) 

  

8. Тип системи захисту від обмерзання і дощу 

  

а) крила 

  

б) хвостове оперіння 

  

в) лобового скла кабіни екіпажу 

  

9. Чи забезпечена установка ременів безпеки на  

  

а) робочих місцях льотного екіпажу? 

  

б) робочих місцях бортпровідників? 

  

в) пасажирських кріслах? 

  

10. Кількість аварійних виходів, їх типи 

  

11. Тип пасажирських крісел 

  

12. Тип системи пожежогасіння  

  

а) мотогондол 

  

б) багажних відсіків 

  

13. Основні акумуляторні батареї 

  

а) тип 

  

б) кількість встановлених батарей 

  

  

Підпис 

М. П. 

Форма Т-3-1

14. Тип курсової системи 

  

15. Тип висотомірів: 

  

а) метрові 

  

б) футові 

  

16. Тип системи сигналізації сходу з ешелону 

  

17. Тип системи попередження наближення до землі 

  

18. Тип системи сигналізації про досягнення максимального експлуатаційного крену 

  

19. Тип автопілота 

  

20. Тип апаратури радіотехнічних систем ближньої навігації (РСБН) 

  

21. Тип апаратури радіотехнічних систем дальньої навігації (РСДН) 

  

22. Тип апаратури супутникової системи навігації 

  

23. Тип автоматичного компасу 

  

24. Тип радіолокаційного відповідача управління повітряним рухом 

  

а) наявність режиму "RBS" 

  

б) наявність "S" - режиму 

  

в) наявність режиму "УВД" 

  

  

Підпис 

М. П. 

Форма Т-3-1

25. Тип радіодальноміра "DME" 

  

26. Тип апаратури кутомірної системи "VOR" 

  

27. Тип бортової системи попередження зіткнень 

  

28. Тип радіолокаційної станції 

  

29. Типи радіостанцій (кількість) та їх діапазон 

  

а) "МВ" 

  

б) "СВ" 

  

в) "КВ" 

  

30. Типи аварійних радіостанцій 

  

а) "МВ" 

  

б) "КВ" 

  

31. Тип апаратури внутрішнього зв'язку і сповіщення пасажирів 

  

32. Тип системи збирання параметричної інформації 

  

33. Тип системи збирання звукової інформації 

  

  

Підпис 

М. П. 

Форма Т-3-1

34. Ресурс ПС призначений 

          год.           пос.            р. 

початково призначений 

          год.           пос.            р. 

міжремонтний 

          год.           пос.            р. 

до першого ремонту 

          год.           пос.            р. 

35. Продовження ресурса ПС призначений 

          год.           пос.            р. 

початково призначений 

          год.           пос.            р. 

міжремонтний 

          год.           пос.            р. 

до першого ремонта 

          год.           пос.            р. 

36. Підстава продовження ресурса ПС 

  

37. Ресурс двигуна призначений 

          год.           пос.            р. 

міжремонтний 

          год.           пос.            р. 

до першого ремонта 

          год.           пос.            р. 

38. Продовження ресурса двигуна призначений 

          год.           пос.            р. 

міжремонтний 

          год.           пос.            р. 

до першого ремонта 

          год.           пос.            р. 

39. Підстава продовження ресурса двигуна 

  

  

Підпис 

М. П. 

Форма Т-3-1

40. Ресурс повітряного гвинта призначений 

          год.           пос.            р. 

міжремонтний 

          год.           пос.            р. 

до першого ремонта 

          год.           пос.            р. 

41. Продовження ресурса повітряного гвинта призначений 

          год.           пос.            р. 

міжремонтний 

          год.           пос.            р. 

до першого ремонта 

          год.           пос.            р. 

42. Підстава продовження ресурса повітряного гвинта 

  

43. Агрегати, які мають ресурс менше ресурса планера ПС 

  

44. Виконані бюлетені, ким, коли 

  

  

Підпис 

М. П. 

Форма Т-3-1

45. Виконані капремонти або еквівалентні їм роботи, організація, дата виконання 

  

46. Ремонтно-відновлювані роботи, організація, дата виконання 

  

47. Змінення конструкції (доробки, переобладнання) 

  

48. Вказати деталі обладнання, що було встановлено в результаті проведеної модифікації (вказати виготовлювача) 

  

49. Підприємство, яке виконало модифікацію, дата виконання 

  

50. Вказати зміни (якщо такі мають місце), які внесені до керівництва по льотній експлуатації, що стали результатом проведеної модифікації 

  

51. Організація, яка затвердила зміни КЛЕ, дата затвердження 

  

  

Підпис 

М. П. 

Форма Т-3-1

52. Експлуатаційні обмеження: 

  

а) максимальна злітна маса 

  

б) максимальна посадочна маса 

  

в) маса порожнього ПС 

  

г) діапазон центровок 

  

53. Особливості аеродинамічної компоновки ПС (блістери, накладки, аеродинамічна асиметрія, інше) 

  

54. Інша інформація 

  

55. Відповідність карті даних (для іноземних ПС) 

  

Я/ми цим документом заявляємо, що вказана вище інформація є точною в усіх відношеннях.

Підпис (підписи) заявника(ків)         _______________
                                                                        (Прізвище) 

Посада                                                           М. П. 

Дата 

* Заповнюється Авіарегістром

__________       ___________
     (Підпис)                    (Прізвище) 

Форма Т-3-1

Це Доповнення заповнюється при першому одержанні посвідчення про придатність до польотів на ПС.

 

ПЕРЕЛІК
документів, що додаються до заявки на видачу посвідчень про придатність до польотів, стандартних та спеціальних посвідчень про придатність до польотів

1) Сертифікат типу (з діючими Доповненнями) або еквівалентний документ, який дає право на експлуатацію повітряного судна (якщо тип повітряного судна вперше одержує посвідчення про придатність до польотів).

2) Сертифікат експлуатанта та доповнення до нього, де вказані типи повітряних суден, які мають дозвіл на експлуатацію в Україні.

3) Сертифікат організації по техобслуговуванню ПС.

4) Посвідчення про придатність по шуму на місцевості (при наявності).

5) Акт перевірки експлуатантом технічного стану та визначення придатності до польотів (додаток 16).

6) Дозвіл на бортові радіостанції, в якому зазначені надані телеграфні та (або) телефонні позивні повітряного судна (якщо повітряне судно обладнане радіостанціями).

7) Висновок про відповідність екземпляру повітряного судна та його ЕТД типовій конструкції або ТУ на поставку, згідно з додатком 17 до цих Правил (для нових ЦПС).

8) Договір про оренду повітряного судна (якщо повітряне судно орендується), з копіями актів про приймання-передачу ЦПС.

9) Графік технічного обслуговування повітряного судна (на календарний рік наперед).

10) Експортне посвідчення про придатність до польотів держави-експортера (якщо повітряне судно імпортується в Україну).

11) Перелік відмін від сертифікованого типу (для одержання спеціального посвідчення про придатність до польотів експериментальної категорії).

12) Страховий поліс на повітряне судно.

13) Фінансовий документ, який підтверджує сплату державного збору.

Примітка. Для ЦПС, на які видається спеціальне посвідчення про придатність до польотів повітряних суден експериментальної категорії, необхідно подати документи 1 - 6, 11, 12, 13.

 

ПЕРЕЛІК
документів, необхідних для одержання експортного посвідчення про придатність до польотів

1) Діюче посвідчення про придатність до польотів (якщо повітряне судно знаходилось в експлуатації).

2) Посвідчення про придатність по шуму на місцевості (при наявності).

3) Акт перевірки технічного стану та визначення придатності до польотів (додаток 16).

4) Дозвіл на бортову радіостанцію (при наявності).

5) Сертифікат типу (з діючими Доповненнями) або еквівалентний документ, який дає право на експлуатацію повітряного судна (якщо тип повітряного судна вперше одержує посвідчення про придатність до польотів).

6) Висновок про відповідність екземпляру повітряного судна та його ЕТД типовій конструкції або ТУ на поставку, згідно з додатком 17 до цих Правил (при необхідності).

7) Опис встановлених для експортної поставки тимчасових пристроїв та заява про те, що після перельоту судна всі ці пристрої будуть зняті (демонтовані), а повітряне судно буде приведено у відповідність до затвердженої (типової) конструкції.

8) Опис методів (якщо вони використовуються) упакування та збереження повітряного судна, призначеного для відправки морем, з метою його захисту від корозії та пошкоджень під час перевезення та збереження. В опису вказується строк дії таких методів.

9) Фінансовий документ, який підтверджує сплату державного збору.

Примітка. Документи 1, 2, 3, 6, 9 подаються у вигляді оригіналів, решта документів - у вигляді копій.

 

ПЕРЕЛІК
документів, які додаються до заявки на видачу свідоцтва про визнання дійсним Сертифіката про придатність до польотів іншої держави

List
of documents that must be attached to application for certificate approving the acceptance of airwortiness certificate by other country

1) Реєстраційне посвідчення повітряного судна.
Certificate of registration.

2) Посвідчення про придатність до польотів держави-реєстрації.
Certificate of airwortiness issued by the country-registrator.

3) Копія сертифіката типу (з діючими Доповненнями та картою даних) або еквівалентний документ, який дає право на експлуатацію повітряного судна.
Copy of Type Certificate (with effective Supplements and Date Sheet) or equivalent document that gives right on aircraft operation.

4) Сертифікат експлуатанта та доповнення до нього, де вказані типи повітряних суден, які мають дозвіл на експлуатацію.
Operator's Certificate and its Supplements. Aircraft types allowed for operation in airspace must be indicated.

5) Сертифікат по шуму на місцевості.
Noice Certificate.

6) Фінансовий документ, який підтверджує сплату державного збору.
Financial document proving the payment of State fee.

 

Рег. N                   від 

*
П                 до
Р                 підпис 


в Авіаційний регістр України 

Заявка на продовження строку дії посвідчення про придатність до польотів, стандартного, спеціального посвідчення про придатність до польотів

(необхідне підкреслити)

1. Державний та реєстраційний знаки 

  

2. Позначення ПС виготовлювачем 

  

3. Номер реєстраційного посвідчення 

  

4. Серійний номер ПС 

  

5. Класифікація ПС 

  

6. Експлуатант ПС 

  

7. Номер сертифіката експлуатанта та строк дії 

  

8. Юридична адреса експлуатанта 

  

9. Сертифікат типу або еквівалентний документ та його номер 

  

  

Підпис 

М. П. 

Форма Т-7-2

10. Нальот ПС: 

  

      а) з початку експлуатації 
             (год./пос./роки) 

  

      б) після останнього ремонту 
             (год./пос./роки) 

  

      в) після видачі або останнього 
          продовження посвідчення 
             (год./пос./роки) 

  

11. Залишок ресурса до ремонту
(год./пос./роки) 

  

12. Дата затвердження акта техогляду ПС 

  

13. Номер графіка технічного обслуговування ПС, узгодженого з Авіарегістром 

  

14. Назва організації по технічному обслуговуванню ПС, затверджена Департаментом авіаційного транспорту України 

  

15. Юридична адреса цієї організації 

  

16. Тип передбаченого перевезення: 

  

а) перевезення пасажирів 

  

б) перевезення вантажу 

  

в) авіаційні роботи 

  

г) спеціальні перевезення 

  

д) приватне використання 

  

17. Вказати деталі обладнання, що було встановлено в результаті проведеної модифікації (вказати виготовлювача) 

  

  

Підпис 

М. П. 

Форма Т-7-2

18. Організація, яка виконала модифікацію та дата виконання 

  

19. Вказати зміни (якщо такі мають місце), які внесені до експлуатаційно-технічної документації, що стали результатом проведеної модифікації: 

  

а) керівництво з льотної експлуатації 

  

б) керівництво з технічної експлуатації 

  

в) регламент обслуговування 

  

20. Організація, яка внесла ці зміни та дата затвердження 

  

21. Адреса, телефон, посада та прізвище спеціалістів по технічному обслуговуванню ПС, які готові пред'явити ПС до інспектування 

  

22. Де може бути проінспектовано ПС представниками Авіарегістру 

  

Я/ми цим документом заявляємо, що вказана вище інформація є точною у всіх відношеннях.

З "Правилами видачі, продовження строку дії посвідчень про придатність до польотів цивільних повітряних суден України" ознайомлений(і).

Підпис (підписи) заявника(ків)     _______________
                                                                (Прізвище) 

Посада                                                            М. П.

Дата 

* Заповнюється Авіарегістром

__________    ___________
      (Підпис)                (Прізвище) 

Форма Т-7-2

 

АКТ
перевірки технічного стану та визначення придатності повітряного судна до польотів

Комісія у складі: 

  

голова 

_______________________________________
(посада, П. І. Б.) 

членів комісії 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(посада, П. І. Б.) 

"___" _______________ 19__ р. провела технічний огляд

__________________________________________________________________
                                                  (класифікація та позначення повітряного судна) 

державний та реєстраційний знаки _________________ серійний заводський номер _________________.

1. Відомості про повітряне судно:

Дата випуску ПС з заводу 

  

Нальот з початку експлуатації 

години 

посадки 

роки 

Нальот після останнього ремонту 

години 

посадки 

роки 

Залишок ресурсу до ремонту 

години 

посадки 

роки 

Кількість ремонтів 

  

2. Відомості про двигуни та повітряні гвинти:

Двигун/повіт., гвинт 

1-й 

2-й 

3-й 

4-й 

ДСУ 

Тип 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заводський номер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з початку експлуатації (год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота після останнього ремонту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок ресурса до ремонту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість ремонтів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Підпис 

М. П. 

Форма Т-9-1

3. Повітряне судно оглянуто у обсязі _________________________________
                                                                                    (форма періодичного технічного 

_______________,
  обслуговування)
 

про що зроблено запис в формулярі 

_________________
(дата) 

4. Комплектність повітряного судна ___________________________________ 

__________________________________________________________________

5. Усі доробки для даного типу повітряного судна, обов'язкові до виконання на дату складання цього акта, виконані; змін типової конструкції, непередбачених затвердженою документацією, немає.

6. Висновок комісії щодо технічного стану і придатності до польотів повітряного судна та можливості видачі/продовження строку дії ________________ посвідчення про придатність до польотів ___________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Голова: 

____________________________________ 

Члени комісії: 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
(підпис)     (дата)      (П. І. Б.) 

7. Висновок керівника інженерно-технічної служби експлуатанта про придатність повітряного судна до польотів (в тому числі до польотів по міжнародним трасам при наявності необхідного обладнання) __________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

  

____________________________________
(підпис)     (дата)      (П. І. Б.) 

  

            М. П. 

Примітки: 1) Кожна сторінка акта повинна бути завірена підписом голови комісії та печаткою експлуатанта.

2) Строк дії акта один місяць з дня затвердження.

 

ВИСНОВОК
про відповідність екземпляру повітряного судна типовій конструкції

________________________________________________ серійний заводський
                  (класифікація та позначення повітряного судна) 

номер _________________, виготовлений ______________________________
                                                                                                                         (виготовлювач) 

у відповідності до діючих технічних умов, згідно з робочою конструкторською документацією, відповідає типу
_________________________________, на який видано ___________________
             (позначення повітряного судна) 

__________________________________________________________________
                                 (сертифікат типу або еквівалентний документ - номер, дата) 

На _________________________________ проведена перевірка комплектності
                    (позначення повітряного судна) 

та виконання доробок. По діючим на даний тип повітряного судна бюлетеням доробки на дату видачі цього висновку виконані у повному обсязі. Змін типової конструкції, ще не передбачені затвердженою документацією, немає.

Форма К-1-2

____________

Опрос