Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О новой редакции Положения о порядке определения аукционной цены акций на сертификатных аукционах

Фонд государственного имущества
Приказ от 27.03.1998 № 604
Утратил силу

Про нову редакцію Положення про порядок визначення аукціонної ціни акцій на сертифікатних аукціонах

Наказ Фонду державного майна України
від 27 березня 1998 року N 604

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 квітня 1998 р. за N 270/2710

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Фонду державного майна України
 від 20 червня 1995 року N 741
згідно з
 наказом Фонду державного майна України
 від 11 березня 2015 року N 305)

На виконання Закону України "Про Державну програму приватизації" та з метою приведення порядку визначення аукціонної ціни акцій на сертифікатних аукціонах у відповідність до вимог цього Закону НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Положення про порядок визначення аукціонної ціни акцій на сертифікатних аукціонах, затвердженого наказом ФДМУ від 20.06.95 N 741 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.08.95 за N 275/811, виклавши його в новій редакції (додається).

2. Директору Департаменту сертифікатної приватизації О. Мікулічу забезпечити:

- державну реєстрацію зазначеного Положення в Міністерстві юстиції України;

- публікацію Положення у Державному інформаційному бюлетені "Про приватизацію".

3. Генеральному директору Українського центру сертифікатних аукціонів Ю. Тараторіну запровадити нову процедуру розрахунку результатів сертифікатних аукціонів (СА) за приватизаційні майнові сертифікати (ПМС) відповідно до вимог нової редакції Положення, починаючи з тридцять дев'ятого СА за ПМС.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Т. в. о. Голови Фонду

О. Бондар

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Фонду державного
майна України
від 20 червня 1995 р. N 741
(в редакції наказу 27.03.98 N 604)

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 1998 р. за N 270/2710

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок визначення аукціонної ціни акцій на сертифікатних аукціонах

Це Положення про порядок визначення аукціонної ціни акцій на сертифікатних аукціонах (надалі - Положення), що розроблене на виконання пункту 19 Державної програми приватизації на 1998 рік, затвердженої Законом України від 12 лютого 1998 року N 124/98-ВР, регулює порядок визначення аукціонної ціни акцій під час продажу акцій відкритих акціонерних товариств громадянам України, фінансовим посередникам, господарюючим суб'єктам які мають право брати участь у сертифікатних аукціонах (далі - фінансові посередники), та товариствам покупців за приватизаційні майнові сертифікати на сертифікатних аукціонах.

1. ПОДАННЯ ЗАЯВ ТА ПРИВАТИЗАЦІЙНИХ МАЙНОВИХ СЕРТИФІКАТІВ НА УЧАСТЬ В АУКЦІОНІ

1.1. Для участі у сертифікатному аукціоні заявники - громадяни України, а також фінансові посередники та товариства покупців подають заяви.

Використовуються два типи заяв на участь у сертифікатному аукціоні:

- заяви типу А з обмеженням аукціонної ціни (далі - заяви А);

- заява типу Б без обмеження аукціонної ціни (далі - заяви Б).

1.2. Громадяни подають тільки заяви Б. Фінансові посередники та товариства покупців мають право подавати на сертифікатний аукціон по кожному об'єкту приватизації декілька заяв А та Б. Заява А може бути подана, якщо в ній заявляється не менше 100 приватизаційних майнових сертифікатів.

1.3. Заявник, який подає заяву Б (далі - заявник типу Б), ніяк не обмежує аукціонну ціну, тобто погоджується придбати акції за будь-якою ціною. У заяві Б вказується кількість приватизаційних сертифікатів, які заявник подає на сертифікатний аукціон, та їх загальна вартість (у гривнях).

1.4. Заявник, який подає заяву А (далі - заявник типу А), бере зобов'язання придбати акції, якщо їх ціна за результатами аукціону не перевищує максимально прийнятну для нього ціну, яку він самостійно обирає з ряду обмежень ціни, які представлені в частках приватизаційного сертифіката. У визначенні аукціонної ціни використовується максимальна ціна (Ц_макс), яка виражена в гривнях.

У заяві А вказується кількість приватизаційних сертифікатів, які заявник подає на сертифікатний аукціон, їх загальна вартість (далі - С_фп, у гривнях) та обрана заявником максимальна ціна акції.

1.5. Як база для встановлення максимальної ціни акції в заяві А використовується типова акція номінальною вартістю 0,25 грн. Якщо на сертифікатному аукціоні пропонуються акції нетипової номінальної вартості, фактична максимальна ціна для цих акцій визначається шляхом ділення вказаної у заяві ціни в частках приватизаційного сертифіката на типову номінальну вартість акції і помноження на фактичну номінальну вартість акції та на вартість приватизаційного майнового сертифіката.

1.6. Переможцем сертифікатного аукціону вважається заявник, заява якого за результатами аукціону задовольняється повністю або частково.

2. ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ АУКЦІОННОЇ ЦІНИ АКЦІЙ

2.1. Розрахунок аукціонної ціни акцій та визначення заяв, які перемогли в сертифікатному аукціоні, здійснюється по кожному об'єкту приватизації окремо, для чого використовуються такі початкові дані:

2.1.1. Дані про запропонований на продаж пакет акцій об'єкта приватизації:

- початкова ціна акції, яка дорівнює номінальній вартості акції (Ц_ном, гривень);

- загальна кількість акцій, запропонованих до продажу в сертифікатному аукціоні (К_проп, шт.);

- розмір статутного фонду об'єкта приватизації (СФ, гривень);

2.1.2. Дані про заяви, які допущені до участі у сертифікатному аукціоні:

- кількість заяв Б від громадян (у кожній з яких заявлено один приватизаційний сертифікат);

- список заяв Б від фінансових посередників та товариств покупців із зазначенням суми сертифікатів, які заявлені у кожній з них, та вказанням заяв, які подані інвестиційними фондами та інвестиційними компаніями (ІФ/ІК);

- список заяв А від фінансових посередників та товариств покупців із зазначенням суми сертифікатів і обраної максимальної ціни акцій, які заявлені у кожній з них, а також із зазначенням заяв, які подані ІФ/ІК;

2.1.3. Дані про кількість акцій даного об'єкта приватизації, які вже були придбані кожним заявником - ІФ/ІК на попередньому аукціоні (К_придб), та їх номінальну вартість за результатами попереднього аукціону (Ц_ном_стар).

2.2. Розрахунок аукціонної ціни акцій виконується з дотриманням таких умов.

Акції об'єкта приватизації продаються тільки за заявами, які включені до списку переможців, за однаковою для всіх переможців аукціонною ціною, яка визначається на підставі співвідношення попиту та пропозиції, та у кількості, яка визначається сумою сертифікатів, внесеною до списку переможців окремо по кожній заяві.

При проведенні аукціону враховується визначене чинним законодавством обмеження щодо володіння ІФ/ІК не більше ніж 25% цінних паперів одного емітента за умови їх придбання за приватизаційні сертифікати.

Усі заяви Б задовольняються, за винятком заяв Б від ІФ/ІК, які можуть бути задоволені частково або не задоволені зовсім у випадку перевищення 25-процентного обмеження.

Від кожного переможця приймається до сплати за акції тільки ціла кількість приватизаційних сертифікатів.

У випадку здійснення дроблення мінімальна номінальна вартість акцій не може бути меншою за 1 копійку.

За кожний приватизаційний сертифікат за результатами аукціону може бути придбана тільки ціла кількість акцій (з урахуванням можливого дроблення акцій).

Визначена остаточна аукціонна ціна акцій може бути меншою за їх номінальну вартість.

Якщо аукціонна ціна акцій перевищує їх номінальну вартість, має бути продано не менше 90 % пакету акцій, запропонованих на аукціон. У випадку здійснення дроблення акцій до мінімальної номінальної вартості забезпечується максимально можливий відсоток продажу акцій, який може не досягати 90 відсотків.

Заяви, в яких максимальна ціна дорівнює аукціонній ціні, за результатами аукціону можуть бути задоволені частково або не задоволені зовсім.

2.3. Кінцевою метою розрахунків є визначення:

- остаточного списку заяв, що задовольняються за результатами сертифікатного аукціону;

- остаточної аукціонної ціни продажу акцій (Ц_остат);

- кількості акцій, власником яких стає за підсумками аукціону кожний переможець;

- загальної кількості проданих акцій та загальної суми приватизаційних сертифікатів, прийнятих до сплати за акції;

- кількості акцій, які залишилися непроданими на сертифікатному аукціоні.

2.4. Перед початком розрахунку аукціонної ціни виконуються такі дії:

Складається список переможців аукціону (список заяв, за якими їх заявники перемогли в сертифікатному аукціоні), до якого будуть заліковуватись усі визначені заяви-переможці (заяви, які за результатами аукціону задовольняються повністю або частково) із зазначенням суми цілої кількості сертифікатів, прийнятих до сплати за акції по кожній з них.

До списку переможців сертифікатного аукціону заліковуються всі заяви Б, оскільки вони не містять обмежень аукціонної ціни.

Усі заяви А заліковуються до списку претендентів (список заяв, за якими їх заявники претендують на перемогу в сертифікатному аукціоні) на перемогу в сертифікатному аукціоні. Далі вони вишиковуються в чергу претендентів у порядку зменшення вказаної в них Ц_макс:

- першою в черзі претендентів є заява, в якій вказана найвища Ц_макс;

- з двох заяв, у яких вказана однакова Ц_макс, першою в черзі є та, в якій заявлено більшу суму приватизаційних сертифікатів (С_фп);

- з двох заяв, у яких вказано однакову Ц_макс та однакову С_фп, першою в черзі є та, яку зареєстровано раніше.

2.5. Аукціонна ціна акцій визначається на основі розрахунку відношення загальної суми сертифікатів, прийнятої до сплати за заявами-переможцями (попитом), до запропонованої кількості акцій (пропозиції). Наступна заява з черги претендентів може бути включена до списку переможців тільки у випадку, якщо аукціонна ціна, визначена без урахування цієї заяви, менша за вказану в ній Ц_макс.

2.6. Розрахунок аукціонної ціни акцій складається з кількох етапів. На першому етапі розраховується початкова аукціонна ціна з урахуванням усіх заяв Б, оскільки вони вже включені до списку переможців.

На кожному наступному етапі перевіряється можливість включення до списку переможців наступної заяви А з черги претендентів. Заява включається до списку переможців, якщо аукціонна ціна, розрахована на попередньому етапі, менша за вказану у заяві Ц_макс. У цьому випадку визначається нова аукціонна ціна акцій з урахуванням суми сертифікатів нової заяви-переможця.

Розглядання черги претендентів припиняється, якщо черга вичерпана або якщо аукціонна ціна, розрахована на попередньому етапі, дорівнює або більша за вказану в заяві Ц_макс.

Для інвестиційних фондів та інвестиційних компаній додатково перевіряється обмеження щодо придбання за приватизаційні папери не більше 25 % акцій одного емітента.

За необхідності, для зменшення частини акцій, які залишилися непроданими внаслідок округлення, здійснюється дроблення акцій.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ АУКЦІОННОЇ ЦІНИ

3.1. Визначається початкова аукціонна ціна акцій (Ц_аукц):

Ц_аукц = С_Б / К_проп.,

де: С_Б - загальна вартість приватизаційних сертифікатів, запропонованих до сплати за всіма заявами Б;

К_проп - загальна кількість акцій, запропонованих органом приватизації до продажу на сертифікатному аукціоні.

3.2. Розглядається новий претендент на включення до списку переможців - заява, яка є першою з черги претендентів.

Якщо заяв-претендентів з черги немає, визначення списку переможців аукціону припиняється. Здійснюється перевірка обмежень для інвестиційних фондів та компаній згідно з розд. 4 цього Положення.

Якщо є наступна заява-претендент, то Ц_аукц, визначена на попередньому етапі, порівнюється з Ц_макс, вказаній в заяві-претенденті:

- Ц_аукц >= Ц_макс: 

претендент не включається до списку переможців.

Визначення списку переможців аукціону припиняється.

Здійснюється перевірка обмежень для інвестиційних фондів та компаній згідно з розділом 4 цього Положення;

- Ц_аукц < Ц_макс:

претендент включається до списку переможців. Першою з черги претендентів стає наступна заява.

3.3. Визначена на даний момент Ц_аукц не враховує коштів заяви нового переможця, що розглядається. Тому визначається нова аукціонна ціна акцій з урахуванням його коштів (Ц_аукц_нов):

Ц_аукц_нов = Ц_аукц + С_нов / К_проп.,

де: Ц_аукц - аукціонна ціна продажу акцій, визначена без урахування коштів нового переможця;

С_нов - сума сертифікатів, заявлена в новій заяві-переможниці;

К_проп - загальна кількість акцій, запропонованих для продажу на сертифікатному аукціоні.

3.4. Нова аукціонна ціна Ц_аукц_нов порівнюється з Ц_макс у заяві визначеного переможця:

- якщо Ц_аукц_нов <= Ц_макс:

новий переможець придбає акції на всю суму сертифікатів у заяві, що розглядається; ця сума вноситься до списку переможців разом з заявою. Аукціонна ціна акцій на цьому етапі визначається як:

Ц_аукц = Ц_аукц_нов.

Здійснюється аналіз чергового заявника з черги претендентів згідно з п. 3.2 цього Положення;

- якщо Ц_аукц_нов > Ц_макс:

заява задовольняється тільки на цілу кількість сертифікатів, які є частиною заявлених сертифікатів. Вартість цієї частини (С_част) визначається таким чином:

С_част = [(Ц_макс - Ц_аукц) х К_проп / В_пмс] х В_пмс,

де: Ц_макс - максимальна аукціонна ціна, вказана в заяві;

Ц_аукц - аукціонна ціна продажу акцій, визначена без урахування коштів нового переможця, тобто на попередньому етапі;

К_проп - загальна кількість акцій, запропонованих для продажу на сертифікатному аукціоні;

В_пмс - вартість одного приватизаційного майнового сертифіката;

[ ] - операція визначення цілої частини дійсного числа.

С_част заноситься до списку переможців разом з заявою-переможцем. Визначення списку переможців зупиняється. Визначається аукціонна ціна акцій на цьому етапі (Ц_аукц):

Ц_аукц = Ц_макс.

4. ВРАХУВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО ПРИДБАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ФОНДАМИ ТА КОМПАНІЯМИ АКЦІЙ НА СЕРТИФІКАТНИХ АУКЦІОНАХ

Для врахування визначеного чинним законодавством обмеження щодо володіння інвестиційними фондами та інвестиційними компаніями (ІФ/ІК) не більше ніж 25% цінних паперів одного емітента, придбаних за приватизаційні папери, після визначення згідно з пп. 3.2 або 3.4 такої Ц_аукц, що жодна нова заява з черги претендентів не може бути задоволена або чергу претендентів вичерпано, виконуються такі дії:

4.1. Для кожного ІФ/ІК (ІФ(і)), заяви якого включено до списку переможців, визначається загальна кількість акцій (К_ІФ(і)), яку він придбає за визначеною Ц_аукц:

К_ІФ(і) = [С_ІФ(і) / Ц_аукц],

де: С_ІФ(і) - загальна сума приватизаційних сертифікатів, указаних у списку переможців за всіма заявами ІФ(і), які задоволені, в тому числі - за заявами Б;

Ц_аукц - визначена аукціонна ціна;

[ ] - операція визначення цілої частини дійсного числа;

4.2. Розраховується максимальна кількість акцій цього об'єкта приватизації, яку має право придбати ІФ(і) з урахуванням усіх акцій цього емітента, вже придбаних ним на попередньому аукціоні:

К_макс(і) = [(СФ х 0.25 - К_придб(і) х Ц_ном_стар) / Ц_ном],

де: СФ - розмір статутного фонду цього емітента;

К_придб(і) - сума всіх акцій цього емітента, вже придбаних цим ІФ(і) на попередньому аукціоні (дорівнює нулю [0], якщо придбання не було);

Ц_ном_стар - остаточна номінальна вартість акцій, придбаних на попередньому аукціоні;

Ц_ном - номінальна вартість акцій на цьому аукціоні;

4.3. Якщо жодного ІФ/ІК в списку переможців немає або якщо для кожного ІФ(і) виконується обмеження К_ІФ(і) <= К_макс(і), то розгляд заяв припиняється. Список переможців аукціону вважається визначеним остаточно. Усі заяви, які не включені до списку переможців, не задовольняються.

Визначена аукціонна ціна акцій Ц_аукц залишається незміненою.

Виконуються, за необхідності, процедури дроблення акцій та округлення згідно з розділом 5 цього Положення, після чого результати сертифікатного аукціону затверджуються у встановленому порядку;

4.4. Якщо визначено принаймні одного ІФ/ІК, який придбав загалом понад 25 % акцій емітента, тобто К_ІФ(і) > К_макс(і), то:

- кожному такому ІФ(і) виділяється К_макс(і) акцій. Вказані акції буде продано власнику за однаковою для всіх переможців остаточною аукціонною ціною. За результатами аукціону вказана кількість акцій може бути зменшена внаслідок необхідності прийняття до сплати за них цілого числа сертифікатів, але не більше, ніж на кількість акцій, яка припадає на один сертифікат за остаточною аукціонною ціною;

- загальна кількість акцій (К_проп), запропонованих на сертифікатний аукціон, зменшується на суму значень К_макс(і) для всіх ІФ(і), які перевищили встановлене обмеження;

- загальна сума приватизаційних сертифікатів, прийнятих до сплати акцій за всіма заявами, які задоволені за результатами аукціону (С_загал), зменшується на кількість сертифікатів, прийнятих за всіма задоволеними заявами від указаних ІФ(і);

- всі заяви вказаних ІФ(і), які ще не розглядались, виключаються з черги претендентів;

4.5. Визначена Ц_аукц корегується з урахуванням проведеного згідно з пунктом 4.4 зменшення значень К_проп та С_загал:

Ц_аукц = С_загал / К_проп.;

4.6. Починається подальший розгляд заяв з черги претендентів згідно з пунктами 3.2 - 3.4 цього Положення, після чого знову виконуються процедури перевірки, починаючи з п. 4.1.

5. ВИЗНАЧЕННЯ ОСТАТОЧНОЇ АУКЦІОННОЇ ЦІНИ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ДРОБЛЕННЯ АКЦІЙ

Після визначення, згідно з розділами 3 та 4 цього Положення, аукціонної ціни акцій Ц_аукц розраховується курс аукціону, який дорівнює кількості акцій, що припадає на кожний сертифікат (К_а/серт):

К_а/серт = В_пмс / Ц_аукц,

де: В_пмс - вартість одного приватизаційного сертифіката;

Ц_аукц - визначена аукціонна ціна.

У більшості випадків К_а/серт буде нецілим числом. Оскільки за кожний приватизаційний сертифікат за результатами аукціону може бути придбана тільки ціла кількість акцій, потрібно зменшити (округлити) значення К_а/серт до найближчого цілого числа [К_а/серт], тобто відкинути дробну частку К_а/серт. Таке зменшення кількості акцій, що припадають на кожний сертифікат, створює залишок нереалізованих акцій.

Для зменшення залишку нереалізованих акцій, в разі необхідності, здійснюється дроблення акцій.

Дроблення акцій - це ділення кожної акції на D разів, де D - коефіцієнт дроблення (ціле число). Після дроблення номінальна вартість та розрахована аукціонна ціна акції зменшуються, а кількість запропонованих акцій збільшується у D разів.

У випадку здійснення дроблення акцій до мінімальної номінальної вартості забезпечується максимально можливий відсоток продажу акцій відкритого акціонерного товариства, який може бути менше ніж 90 відсотків.

У залежності від визначеного, згідно з розділом 3 цього Положення, значення Ц_аукц, може застосовуватися один з наступних варіантів дроблення:

5.1. Ц_аукц = Ц_макс*, тобто аукціонна ціна дорівнює максимальній ціні Ц_макс*, вказаній в останній заяві в списку переможців,

де: Ц_макс* - максимальна ціна акцій в останній заяві в списку переможців.

Оскільки остаточна аукціонна ціна також повинна дорівнювати Ц_макс* (або Ц_макс*/D), округлення не застосовується. Здійснюється дроблення акцій, для якого обирається такий найменший цілий коефіцієнт D, щоб:

1) нова номінальна вартість акцій після дроблення мала одне із значень з такого ряду: 0,25 грн.; 0,05 грн.; 0,01 грн.;

2) на один сертифікат припадала ціла кількість акцій, тобто було цілим числом нове значення К_а/серт, яке визначається за формулою:

К_а/серт = В_пмс / (Ц_макс* / D),

де: В_пмс - вартість одного приватизаційного сертифіката.

Після дроблення визначаються остаточні показники аукціону згідно з п. 5.5.

5.2. Ц_аукц < Ц_макс* та Ц_аукц > Ц_ном, тобто визначена аукціонна ціна не досягла максимальної ціни Ц_макс*, вказаної в останній заяві у списку переможців. 

Згідно з умовами проведення сертифікатного аукціону у цьому випадку необхідно забезпечити реалізацію не менш ніж 90 відсотків запропонованих на аукціон акцій.

Якщо кількість акцій, яка припадає на кожний сертифікат К_а/серт, буде нецілим числом, К_а/серт зменшується до найближчого цілого числа, що створює залишок нереалізованих акцій.

Якщо реалізовано менше 90 % акцій, запропонованих на аукціон, здійснюється дроблення акцій. Для дроблення обирається такий найменший цілий коефіцієнт D, щоб виконувались умови:

1) нова номінальна вартість акцій після дроблення мала одне із значень з такого ряду: 0,25 грн.; 0,05 грн.; 0,01 грн.;

2) В_реал >= 90 %, де В_реал - показник реалізації акцій, який визначається за формулою: 

В_реал = [К_а/серт] х К_пмс / (К_проп х D) х 100 %, 

де: [К_а/серт] - ціла частина показника К_а/серт = В_пмс / (Ц_аукц/D);

К_пмс - кількість сертифікатів, прийнятих до сплати за підсумками аукціону;

К_проп - кількість акцій без урахування дроблення, яка запропонована на сертифікатний аукціон;

D - коефіцієнт дроблення.

Після дроблення визначаються остаточні показники аукціону згідно з п. 5.5.

5.3. Ц_аукц <= Ц_ном, тобто якщо сума прийнятих до сплати сертифікатів виявилася меншою за загальну номінальну вартість запропонованих акцій, то акції реалізуються всім заявникам за аукціонною ціною, яка склалася на підставі співвідношення попиту та пропозиції.

Курс аукціону розраховується таким чином:

К_а/серт = [В_пмс/Ц_аукц],

де: В_пмс - вартість одного приватизаційного майнового сертифіката;

Ц_аукц - визначена аукціонна ціна.

У цьому випадку дроблення акцій не застосовується і фактичний відсоток реалізації пакету акцій може бути меншим за 90 відсотків.

5.4. Якщо на придбання акцій були подані тільки заяви від ІФ/ІК, до яких застосовується обмеження щодо володіння ІФ/ІК не більше ніж 25% цінних паперів одного емітента, придбаних за приватизаційні папери, аукціонна ціна визначається таким чином:

Ц_аукц = С_ІФ(і)/К_проп,

де: С_ІФ(і) - загальна сума приватизаційних майнових сертифікатів, вказаних у списку переможців за всіма заявами ІФ(і);

К_проп - загальна кількість акцій, запропонованих органом приватизації до продажу на сертифікатному аукціоні. При цьому:

5.4.1. Якщо всі вказані заяви подані без обмеження ціни (заяви типу Б), курс аукціону розраховується таким чином:

К_а/серт = [В_пмс/Ц_аукц],

де: В_пмс - вартість одного приватизаційного майнового сертифікату;

Ц_аукц - визначена аукціонна ціна згідно з пунктом 5.4.

5.4.2. Якщо серед вказаних заяв наявні заяви А, то з усіх вказаних у заявах цін обирається ціна, яка є мінімальною серед вказаних Ц_макс*. При цьому:

1) якщо Ц_аукц < Ц_макс*, курс аукціону розраховується таким чином:

К_а/серт = [В_пмс/Ц_аукц],

де: В_пмс - вартість одного приватизаційного майнового сертифікату;

Ц_аукц - визначена аукціонна ціна згідно з пунктом 5.4;

2) якщо Ц_аукц >= Ц_макс*, курс аукціону розраховується за формулою:

К_а/серт = В_пмс/(Ц_макс*/D),

де: В_пмс - вартість одного приватизаційного майнового сертифікату;

Ц_макс* - максимальна ціна акцій в останній заяві у списку переможців;

D - коефіцієнт дроблення.

Після дроблення визначаються остаточні показники аукціону згідно з п. 5.5.

5.5. Після здійснення округлення та, за необхідності, дроблення визначаються остаточні результати аукціону:

- кількість акцій, що припадає на один сертифікат і що дорівнює цілій частині К_а/серт, тобто [К_а/серт];

- остаточний коефіцієнт дроблення, який дорівнює обраному D (D=1, якщо дроблення не застосовувалось);

- нова номінальна вартість акцій, яка в D разів менша за початкову;

- кількість акцій, реалізованих за підсумками аукціону з урахуванням дроблення, яка дорівнює ([К_а/серт] х К_пмс), де К_пмс - кількість приватизаційних сертифікатів, прийнятих до сплати за всіма заявами-переможцями;

- показник реалізації акцій за підсумками сертифікатного аукціону з урахуванням дроблення акцій (В_пр, відсотків):

В_реал = [К_а/серт] х К_пмс / (К_проп. х D) х 100 %;

- остаточна аукціонна ціна однієї акції:

Ц_остат = В_пмс / [К_а/серт],

де В_пмс - вартість одного приватизаційного майнового сертифікату;

[К_а/серт] - кількість акцій, що припадає на один сертифікат.

____________ 
 

Опрос