Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о зоологическом парке общегосударственного значения

Минэкобезопасности, Минкультуры
Положение, Приказ от 20.02.1998 № 21/46
Утратил силу

Про затвердження Положення про зоологічний парк загальнодержавного значення

Наказ Міністерства охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України
та Міністерства культури і мистецтв України
від 20 лютого 1998 року N 21/46

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 квітня 1998 р. за N 258/2698

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України,
Міністерства культури України
 від 23 вересня 2016 року N 347/829)

Відповідно до Законів України "Про природно-заповідний фонд України" та "Про тваринний світ" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про зоологічний парк загальнодержавного значення (далі - Положення), що додається.

2. Головному управлінню національних природних парків і заповідної справи Мінекобезпеки України (Стеценко М. П.) довести Положення до відома Головної екологічної інспекції Мінекобезпеки, державних управлінь екологічної безпеки в областях, місті Києві.

3. Головному управлінню культурно-просвітницької роботи Міністерства культури і мистецтв України довести Положення до відома управлінь культури обласних, Київської міської державних адміністрацій та підпорядкованих зоологічних парків загальнодержавного значення.

4. Директорам зоологічних парків загальнодержавного значення привести положення про зоопарк у відповідність до цього Положення.

5. Скасувати спільний наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і Міністерства культури і мистецтв України від 13.08.97 р. N 129/430 "Про затвердження Типового Положення про зоологічний парк загальнодержавного значення".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України Мовчана Я. І. і першого заступника Міністра культури і мистецтв Захаревича М. В. 

 

 

Міністр охорони навколишнього
природного середовища та
ядерної безпеки України

 
 
Ю. Костенко

Міністр культури і
мистецтв України

 
Д. І. Остапенко

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища та ядерної
безпеки України та
Міністерства культури і
мистецтв України
від 20 лютого 1998 р. N 21/46

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 квітня 1998 р. за N 258/2698

ПОЛОЖЕННЯ
про зоологічний парк загальнодержавного значення

1. Загальні положення

1.1. Зоологічний парк загальнодержавного значення (далі - зоопарк) є природоохоронною культурно-освітньою установою.

Зоопарк створюється з метою організації екологічної освітньо-виховної роботи, формування експозицій рідкісних, екзотичних та місцевих видів тварин, збереження їх генофонду, вивчення дикої фауни і розробки наукових основ розведення її представників у неволі.

1.2. Зоопарк загальнодержавного значення входить до складу природно-заповідного фонду України.

1.3. Зоопарк загальнодержавного значення в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", "Про тваринний світ", "Основами законодавства України про культуру", іншими актами законодавства України, нормативними актами Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Міністерства культури і мистецтв України, та цим Положенням.

1.4. Зоопарк загальнодержавного значення є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, штампи, бланки, емблему.

1.5. Земельні ділянки з усіма природними ресурсами вилучаються з господарського використання і надаються зоопарку у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Зміна меж, категорії та скасування статусу території зоопарку проводиться відповідно до природоохоронного законодавства України.

1.6. Відповідно до цього Положення, з урахуванням особливостей природоохоронного режиму, характеру функціонування, організаційних засад тощо, для кожного зоопарку розробляється конкретне положення, що затверджуються Мінекобезпеки України.

2. Завдання зоопарку

2.1. Основними завданнями зоологічного парку є:

- формування та утримання колекцій тварин;

- збереження і відтворення в штучних умовах тварин, у першу чергу зникаючих, рідкісних, занесених до Червоної Книги України і міжнародних Червоних списків;

- проведення науково-дослідних робіт;

- проведення навчально-виховної та культурно-освітньої роботи в галузі екології, охорони природи, етології, зоології, мисливського і тваринного господарства;

- поширення еколого-освітніх знань;

- здійснення різноманітних форм культурного обслуговування, створення умов для відпочинку та дозвілля населення, при збереженні сприятливих умов утримання тварин.

3. Науково-дослідна робота в зоопарку

3.1. Основними напрямками наукових досліджень у зоопарку є:

- розробка наукових основ утримання, збереження, ветеринарного обслуговування диких тварин у неволі;

- дослідження особливостей біології тварин в умовах неволі;

- розведення диких тварин для збереження генофонду зоологічних колекцій, особливо зникаючих, рідкісних, занесених до Червоної Книги України і міжнародних Червоних списків;

- розробка методик годування, розмноження і розведення тварин у неволі;

- ведення первинного обліку кадастрових відомостей;

- ведення державного обліку зооколекцій зоопарку;

- розробка ефективних форм та методів науково-освітньої роботи.

3.2. Координацію наукових досліджень зоопарку здійснюють Національна академія наук України та Мінекобезпеки України.

3.3. Для вирішення наукових і науково-технічних проблем у зоопарку може створюватися наукова або науково-технічна рада, до складу якої включаються провідні науковці та фахівці.

3.4. Для здійснення наукових досліджень, поповнення зооколекцій зоопарк може проводити відповідні експедиції.

4. Управління зоопарком

4.1. Управління зоопарком здійснюється спеціальною адміністрацією, яку очолює директор.

До складу спеціальної адміністрації входять відповідні наукові підрозділи, служби охорони, господарського та іншого обслуговування.

4.2. Директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на зоопарк завдань та організацію його діяльності у відповідності до вимог чинного законодавства.

4.3. Директор представляє зоопарк у державних, громадських, міжнародних та інших організаціях і установах.

5. Економічне забезпечення зоопарку

5.1. Фінансування зоопарку здійснюється відповідно до чинного законодавства України за рахунок:

- державного бюджету України;

- доходів від господарської, наукової, екскурсійної, культурно-освітньої, іншої діяльності, що не суперечить його цільовому призначенню;

- коштів позабюджетних і благодійних фондів;

- цільових та інших добровільних грошових внесків підприємств, установ і організацій, у тому числі міжнародних, та окремих громадян, а також іноземних юридичних і фізичних осіб.

5.2. Кошти, одержані зоопарком від діяльності, що не суперечить його цільовому призначенню, є його власними коштами, які не підлягають вилученню і використовуються для здійснення заходів щодо охорони території та об'єктів тваринного світу.

5.3. Майно зоопарку становлять основні засоби, а також інші матеріальні цінності.

5.4. Для забезпечення виконання основних завдань зоопарк має право здійснювати будь-які види діяльності, які не суперечать його цільовому призначенню згідно з чинним законодавством України.

5.5. Зоопарк може створювати цільовий екологічний фонд, відповідно до природоохоронного законодавства України.

5.6. Зоопарк веде бухгалтерський облік, складає періодичну, річну і статистичну звітність у порядку, встановленому законодавством України, і подає її в установлені терміни до органу, у підпорядкуванні якого знаходиться, та до Мінекобезпеки України.

6. Структура, режим території зоопарку та охорона тваринного світу

6.1. На території зоопарку з метою забезпечення виконання поставлених перед ним завдань виділяються такі зони:

- експозиційна - призначена для стаціонарного утримання тварин і використання їх у культурно-пізнавальних цілях;

- наукова - у її межах проводиться науково-дослідна робота;

- рекреаційна - призначена для організації відпочинку та обслуговування відвідувачів зоопарку;

- господарська - у її межах розміщуються допоміжні господарські об'єкти.

6.2. До складу зоопарку можуть входити підсобні господарства, майстерні, зоомагазини, інкубатори, розплідники, ветлікарня, госпрозрахункові ділянки та інші допоміжні служби. Зоопарк може організовувати пересувні експозиції з тварин, які не занесені до Червоної Книги України.

6.3. Територія зоопарку має бути огороджена парканом, а також відмічена встановленням необхідних державних інформаційно-охоронних знаків встановленого зразка.

6.4. На території зоопарку забороняється діяльність, яка не пов'язана з його цільовим призначенням і загрожує збереженню сприятливих умов утримання, розведення та збереження тварин.

6.5. Проведення будівельних та інших господарських робіт на території зоопарку загальнодержавного значення здійснюється за погодженням з Мінекобезпеки України відповідно до чинного законодавства.

6.6. Охорона території та об'єктів тваринного світу зоопарку покладається на службу охорони, яка створюється у складі адміністрації і діє відповідно до природоохоронного законодавства України.

6.7. Службу охорони очолює директор зоопарку.

6.8. Для забезпечення необхідного режиму охорони території зоопарку, запобігання негативному впливу господарської діяльності на прилеглих до нього територіях може установлюватися охоронна зона. Порядок її створення, розміри та режим визначаються відповідно до природоохоронного законодавства України.

6.9. Охорона тваринного світу в зоопарку включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, ветеринарних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення та використання об'єктів тваринного світу відповідно до вимог природоохоронного законодавства України.

6.10. Охорона тваринного світу в зоопарку забезпечується шляхом:

- встановлення правил і норм охорони та відтворення тварин;

- розведення в неволі зникаючих, рідкісних і занесених до Червоної Книги України видів тварин, створення центрів і "банків" для збереження генетичного матеріалу;

- надання належної ветеринарної допомоги тваринам у разі захворювання, загрози їх загибелі тощо;

- дотримання правил безпеки при утриманні тварин;

- проведення інших заходів і встановлення інших правил та вимог щодо охорони об'єктів тваринного світу.

6.11. Державний контроль за додержанням режиму території та охорони, використання і відтворення тваринного світу зоопарку здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

7. Міжнародне співробітництво

7.1 Зоопарк може брати участь у міжнародному співробітництві з питань охорони, відтворення та раціонального використання тваринного світу відповідно до законодавства України та міжнародного права.

7.2. Зоопарк може входити до міжнародних природоохоронних асоціацій, організацій, а також брати участь в реалізації міжнародних угод, проектів, програм тощо.

____________ 
 
 

Опрос