Идет загрузка документа (219 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок и условия организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Приложения 17 - 26

Минтранс
Порядок, Условия, Приказ от 21.01.1998 № 21
Утратил силу

Продовження Порядку і умов організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом

(Додаток 16 див. окремо в базі)   

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
від 15 липня 2013 року N 480)

Зразок

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
оренди приміщення підприємствами, що надають послуги населенню та пасажирам

__________________
                (місто) 

                                             __________________
                                                                                 (дата)


____________________________________________________________________________________,
                                           (назва підприємства, посада керівника, його (або підприємця-громадянина)
______________________________________________________________________ (далі - Орендар),
                                                                                 прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________
                                                                         (статуту підприємства, положення або свідоцтва про державну
___________________________________________________________________________________, - 
                                                          реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи)
з однієї сторони, і _____________________________________________________________________
                                                                (назва підприємства, посада керівника, його (або підприємця-громадянина)
________________________________________________________________ (далі - Орендодавець),
                                                                     прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________
                                                                           (статуту підприємства, положення або свідоцтва про державну
___________________________________________________________________________________, -
                                                       реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи)
з другої сторони (далі - Сторони), уклали цей договір про нижченаведене: 

      На підставі цього договору Орендодавець надає Орендарю на умовах оренди окреме приміщення автостанції ________________________________________________________________
                                                                                                                                          (назва)
загальною площею ___________ м2, що складається з _______________________________________
                                                                                                                                                              (кількість кімнат,
________________________________ для використання з метою _____________________________
                       інших приміщень тощо)
____________________________________________________________________________________,

що визначається статутом або іншим реєстраційним документом Орендаря - ___________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (договір, патент тощо)
____________________________________________________________________________________ 

1. Умови договору

1.1. Орендодавець покладає на себе такі обов'язки:

надати приміщення Орендарю за актом, в якому зазначається технічний стан приміщення та інженерного обладнання;

проводити капітальний ремонт наданого Орендарю приміщення, якщо інше не передбачено угодою Сторін;

усувати за свій рахунок наслідки аварій та пошкоджень, що виникли не з вини Орендаря.

1.2. Орендар бере на себе такі обов'язки:

утримувати приміщення (територію) і обладнання в стані, передбаченому технічними, санітарними і протипожежними нормами;

своєчасно ліквідовувати ті пошкодження (як в орендованому приміщенні, так і в інших місцях), що сталися з вини Орендаря.

виконувати проектні роботи, переобладнання та перепланування орендованого приміщення (території) за письмовим погодженням з Орендодавцем;

відшкодовувати Орендодавцю фактичні витрати за комунальні послуги (електроенергію, газ, опалення, холодну та гарячу воду).

Користування телефоном та іншими засобами зв'язку оплачується Орендарем безпосередньо;

за бажання - достроково звільнити орендоване приміщення та припинити дію чинного договору, попередивши про це Орендодавця не пізніше ніж за ___________ днів;

здавати в суборенду повністю або частково орендоване приміщення з письмової згоди Орендодавця.

2. Порядок розрахунків

2.1. За орендоване приміщення Орендар сплачує Орендодавцю договірну ціну з розрахунку ________________ грн. за 1 м2 з дня підписання договору.

При підписанні договору вноситься _______ грн., а в подальшому - по ____ грн. за кожний квартал не пізніше ______ числа першого місяця кожного кварталу.

2.2. Витрати, пов'язані з використанням приміщення, опаленням та комунальними послугами, сплачуються Орендарем окремо.

3. Відповідальність Сторін

3.1. У разі невиконання умов договору винна Сторона відшкодовує нанесені збитки.

3.2. За кожний день прострочення платежу Орендар сплачує Орендодавцю пеню в розмірі _______ %.

3.3. У разі ненадання приміщення в установлений договором термін, Орендодавець сплачує Орендарю пеню в розмірі ____ % за кожний день прострочення.

4. Вирішення спірних питань

4.1. Орендар, що належно виконував обов'язки договору, має переважне право на його продовження.

4.2. Дострокове розірвання договору може мати місце у разі:

взаємного бажання Сторін розірвати договір;

з ініціативи Орендодавця - у разі:

використання Орендарем приміщення не за цільовим призначенням, а також здачі його в суборенду, якщо це не передбачено договором, та з порушенням цього договору;

погіршення технічного та санітарного стану приміщення внаслідок дій Орендаря;

відмови Орендаря від відшкодування витрат, пов'язаних з експлуатацією приміщення, а також витрат за комунальні послуги;

прострочення внесення орендної плати більш ніж на місяць;

виникнення обставин, що унеможливлюють використання орендованого приміщення з метою, визначеною цим договором;

з ініціативи Орендаря - у разі:

створення перешкод для користування орендованим приміщенням;

відмови з боку Орендодавця проводити капітальний ремонт приміщення у встановлений термін.

5. Термін дії договору та юридичні адреси Сторін

5.1. Термін дії договору встановлюється з "___" ____________ ____ року до "___" ____________ року. За наявності згоди Сторін на продовження договору, Орендодавець та Орендар укладають письмову угоду, яка додається до цього договору. В угоді вказуються нові терміни початку та закінчення дії договору; розміри та терміни платежів, встановлені цим договором; зміни в послугах, що надаються, та обов'язки Сторін.

5.2. Юридичні адреси Сторін:

Орендодавець: _____________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

Орендар: ___________________________
____________________________________
____________________________________
_____________________________________ 

Договір підписали:

Орендодавець
________________________________
(посада, підпис)

М. П. 

Орендар
_______________________________
(посада, підпис)

М. П. 

Примітка. Якщо однією зі Сторін є фізична особа, то перед її підписом вказуються повністю прізвище, ім'я та по батькові, а також ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

  

Зразок

  

Індивідуальна інформаційна картка:

а) для працівників автостанції;
б) для працівників СМАП.

  

_________________________
          (повна назва автостанції)

АКТ
про виявлення забутих, знайдених та нерозпізнаних речей

"___" ____________ р.

Черговий диспетчер автостанції ________________________________________________________,
                                                                                                                            (прізвище, ініціали)
водій автобуса _____________________________________________________________ та комірник
                                                                                               (прізвище, ініціали)
камери схову ______________________________________________________ склали цей акт про те,
                                                                                        (прізвище, ініціали)
що на маршруті _______________________________________________________________________
                                                                                                          (назва маршруту)
в автобусі марки ________________________ державний реєстраційний номер _________________
забуто такі речі: _______________________________________________________________________
                                                                                                 (перелік забутих речей)
_____________________________________________________________________________________

Особа, яка прийняла речі _______________________________________________________________
                                                                                                                           (прізвище, підпис)

Особа, яка отримала речі _______________________________________________________________
                                                                                                                        (прізвище, підпис)
надано документ ____________ серії __________ N _________ виданий _______________________.

Вартість стягнення за збереження речей ___________________________________________ гривень
                                                                                                                                               (прописом)

Дата видачі забутих, знайдених чи нерозпізнаних речей _____________________________________
                                                                                                                                                               (рік, число, місяць, год., хв.)

Черговий диспетчер автостанції 

__________________________
                               (підпис) 

Водій 

__________________________
                               (підпис) 

Комірник камери схову 

__________________________
                               (підпис) 


  

Таблиця 1

ВИЗНАЧЕННЯ
кількості платформ

Розрахункове добове відправлення, пас.

Кількість платформ для автобусів за видами перевезень

міжміських і міжнародних

приміських

відправлення

прибуття

місць відстою

відправлення

прибуття

місць відстою

від 100 до 300

1

1

2

1

1

4

понад 300 до 600

2

1

4

1

1

6

- " - 600 до 1000

3

2

6

2

1

8

- " - 1000 до 1500

4

2

8

2

1

10

- " - 1500 до 2000

5

3

10

3

2

12

- " - 2000 до 3000

6

3

12

3

2

14

- " - 3000 до 4500

7

4

14

4

2

16

- " - 4500 до 6000

8

4

16

4

2

18

- " - 6000 до 8000

9

5

18

5

3

20

- " - 8000 до 10000

10

5

20

5

3

22

- " - 10000

додається одна платформа на кожні

 

2000

4000

1000

4000

4000

1000

 

пасажирів добового відправлення понад 10000

Таблиця 2

ВИЗНАЧЕННЯ
площі земельної ділянки для платформи

Кількість платформ посадки і висадки пасажирів

Питома площа земельної ділянки, без урахування пристанційної площі (м2 на одну платформу)

Від 2 до 5

1300

понад 5 до 10

1700

- " - 10 до 15

1400

- " - 15 до 20

1200

- " - 20

1000

Таблиця 3

Склад і площа приміщень будівлі автостанції

Приміщення

Місткість автостанції, чол.

10

25

50

75

1

2

3

4

5

А. Пасажирські приміщення

1. Зал чекання

Площа приміщення, м2

35

60

80

120

з урахуванням сидінь для очікування, одиниць

5

10

12

18

кіосків роздрібної торгівлі

-

-

1

1

автоматичних камер схову ручної поклажі

9

18

27

36

2. Кімната матері та дитини

Загальна кімната

-

-

15

21

кількість дитячих спальних місць

-

-

1

2

Туалет

-

-

4

4

кількість унітазів

-

-

1

1

3. Громадські вбиральні

за СНиП П-92-76

кількість сантехнічних приладів, мушель і пісуарів

8

8

8

8

4. Буфет

за СНиП П-П. 8-71

кількість місць

-

12

12

16

Б. Службові приміщення

1. Каси

4

4

4

8

кількість кімнат

1

1

1

2

2. Диспетчерська кімната,
в тому числі кімната водіїв

18

18

24

24

6

6

8

8

3. Кімната відпочинку водіїв

-

-

-

9

4. Кабінет начальника

-

8

8

10

5. Підсобна кімната

8

8

8

8

6. Комора

-

-

8

8

7. Двірницька кімната

-

-

8

8

8. Службові вбиральні

за СНиП П-92-76

кількість унітазів

-

-

1

2

9. Технічні приміщення

за відповідними розділами СНиП П-92-76 і технічними умовами

Примітка. Відхилення у визначених розмірах площі окремих приміщень допускається:
в бік зменшення - до 10 %;
в бік збільшення для приміщень площею:
до 10 м2 - на 20 %, понад 10 м2 - на 10 %.

Таблиця 4

Склад і площа приміщень будівель автовокзалу

Приміщення  

Місткість автовокзалу, чол.  

   

100  

150  

200  

250  

300  

400  

500  

600  

700  

800  

900  

1000  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

А. Пасажирські приміщення  

 

Площа приміщення, м2   

1. Касова зона  

40  

50  

80  

120  

150  

180  

220  

370  

420  

500  

600  

700  

2. Зона чекання  

50  

70  

100  

120  

150  

200  

250  

300  

350  

400  

450  

500  

сидінь для очікування  

20  

30  

45  

50  

60  

80  

100  

120  

145  

165  

185  

210  

3. Розподільні зони  

30  

45  

55  

70  

90  

120  

150  

175  

200  

230  

270  

300  

4. Зона роздрібної торгівлі  

8  

8  

8  

10  

10  

30  

30  

30  

30  

30  

50  

50  

кількість кіосків  

1  

1  

1  

1  

1  

2  

2  

2  

2  

2  

3  

3  

5. Кімната матері і дитини:  

ігрова  

18  

30  

36  

18  

18  

24  

30  

30  

36  

40  

45  

50  

спальня  

-  

-  

-  

24  

30  

36  

45  

50  

60  

70  

80  

90  

кількість дитячих спальних місць  

-  

-  

-  

5  

6  

8  

10  

12  

14  

16  

18  

20  

туалет  

За СНиП П-92-76  

кількість унітазів  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

2  

2  

2  

2  

2  

горшкова  

-  

-  

-  

3  

3  

3  

3  

6  

6  

6  

10  

10  

ванна  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

4  

4  

4  

4  

4  

кімната чергових  

-  

-  

-  

4  

4  

4  

4  

6  

6  

6  

6  

6  

передпокій  

2  

2  

2  

4  

4  

6  

6  

8  

8  

12  

12  

12  

6. Автоматизована камера зберігання  

24  

32  

48  

32  

40  

50  

56  

70  

90  

100  

120  

130  

кількість комірок  

54  

81  

108  

72  

90  

126  

144  

180  

216  

234  

288  

324  

кімната чергових  

-  

-  

-  

-  

-  

8  

8  

12  

12  

12  

18  

18  

7. Кімната для паління  

-  

-  

-  

18  

18  

24  

24  

36  

36  

36  

36  

36  

8. Громадські вбиральні  

за СНиП П-92-76  

кількість сантехнічних приладів - напільних чаш і пісуарів  

8  

8  

10  

12  

16  

20  

24  

28  

34  

38  

42  

46  

9. Підприємства громадського харчування  

за СНиП П-Л 8-71  

кількість місць для сидіння усього,
в тому числі для водіїв і персоналу  

буфет  

16  

24  

-  

-  

-  

-  

-  

24  

24  

   

   

   

-  

-  

   

   

   

   

   

-  

-  

2 буфети по 16  

4  

4  

   

   

   

   

   

-  

-  

   

   

   

кафетерій із системою самообслуговування  

-  

-  

28  

36  

44  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

кафетерій із системою самообслуговування і буфетом  

-  

-  

-  

-  

-  

60
-  

72
-  

64
-  

76
-  

84
-  

100
-  

112
-  

   

   

   

   

   

16  

20  

24  

28  

32  

36  

40  

10. Медичний пункт:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приймальня  

8  

10  

10  

12  

12  

15  

15  

18  

18  

24  

24  

24  

кабінет лікаря  

18  

18  

18  

18  

18  

18  

18  

18  

2 кабінети по 18  

перев'язувальний пункт  

-  

-  

-  

-  

-  

18  

18  

18  

18  

18  

18  

18  

вбиральня  

за СНиП П-92-76  

кількість сантехнічних приладів  

   

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

2  

2  

2  

11. Пункт міліції:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 кімната чергового  

12  

15  

18  

18  

24  

18  

24  

12  

12  

15  

15  

15  

камера попереднього ув'язнення  

-  

-  

-  

-  

-  

8  

8  

8  

8  

12  

12  

12  

кімната дружинників  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

18  

18  

24  

24  

24  

вбиральня  

за СНиП П-92-76  

кількість мушель  

   

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

2  

2  

2  

12. Приміщення для додаткового обслуговування пасажирів (відділення зв'язку, підприємства побутового обслуговування тощо)  

за завданням, технічними умовами і відповідними главами СНиП П-92-76  

Б. Службові приміщення  

1. Касовий блок  

15  

20  

28  

35  

40  

56  

70  

85  

100  

110  

125  

140  

касовий продаж квитків, включаючи кімнату адміністрації кас і коридор за касами  

робоче місце касира - 5 кв. м  

кількість кімнат, усього  

в тому числі з продажем квитків на вулицю  

3  

4  

5  

6  

7  

9  

11  

13  

15  

17  

19  

21  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

1  

1  

2  

2  

2  

3  

4  

5  

6  

6  

7  

8  

квитковий склад  

-  

-  

-  

-  

-  

6  

6  

8  

8  

12  

12  

12  

кімната старших касирів  

-  

-  

-  

-  

8  

8  

12  

12  

18  

18  

24  

24  

кімната відпочинку касирів  

12  

12  

12  

15  

15  

18  

18  

24  

24  

30  

36  

42  

інкасаторська  

-  

-  

-  

12  

12  

12  

2 кімнати по 12  

3 кімнати по 12  

вбиральня при касах  

за СНиП П-92-76  

кількість унітазів  

-  

-  

-  

1  

1  

1  

1  

2  

2  

2  

2  

2  

приміщення особистої гігієни жінки  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

за СНиП П-92-76
(1 приміщ.)  

2. Черговий вокзалу  

8  

8  

8  

12  

12  

12  

12  

18  

18  

18  

18  

18  

3. Кабіна довідкового бюро  

-  

-  

-  

7  

7  

7  

7  

2 кімнати по 7  

4. Диспетчерська кімната  

18  

24  

24  

18  

28  

28  

32  

32  

36  

40  

44  

48  

5. Кімната диктора оповіщення  

-  

-  

-  

8  

8  

8  

8  

12  

12  

12  

12  

12  

6. Вузол зв'язку  

-  

-  

-  

-  

-  

18  

18  

24  

24  

36  

36  

36  

7. Приміщення для водія  

18  

18  

18  

18  

24  

24  

36  

36  

36  

42  

42  

42  

8. Кімнати передрейсового медичного обстеження водіїв:   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

приймальня  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

12  

12  

12  

12  

12  

кабінет лікаря-нарколога 

-  

-  

-  

18  

18  

18  

18  

18  

18  

2 кабінети по 12  

кабінет лікаря-терапевта  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

18  

18  

18  

18  

18  

9. Кімната перонних контролерів  

-  

-  

-  

8  

8  

12  

12  

18  

18  

24  

24  

24  

10.Кімната операторів розподілу місць по касах  

-  

-  

8  

12
12  

12  

12  

18  

18  

24  

24  

30  

30  

11. Кімната короткочасного відпочинку водіїв  

12  

12  

18  

18  

24  

24  

30  

36  

42  

48  

60  

72  

12. Кабінет начальника  

12  

12  

12  

18  

18  

18  

18  

18  

18  

18  

18  

18  

13. Приймальня  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

12  

12  

12  

12  

12  

14. Кабінет заступника начальника  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

12  

12  

12  

15. Кімнати технічної служби експлуатації:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інженера   

-  

-  

-  

-  

-  

12  

12  

12  

12  

12  

12  

12  

завідуючого господарством  

-  

-  

-  

-  

-  

12  

12  

12  

12  

12  

12  

12  

16. Кімната громадських організацій  

-  

-  

-  

-  

-  

18  

18  

18  

18  

18  

18  

18  

17. Комора для зберігання прибиральних машин та інвентарю  

12  

12  

12  

16  

16  

20  

24  

30  

36  

40  

48  

54  

18. Комори для обладнання, інвентарю і меблів  

24  

24  

30  

36  

42  

48  

54  

60  

70  

80  

90  

100  

19. Майстерня художника  

-  

-  

-  

-  

-  

18  

18  

24  

24  

24  

24  

24  

20. Майстерня для ремонту технологічного обладнання  

12  

12  

12  

18  

18  

24  

24  

36  

36  

48  

48  

48  

21. Майстерня для ремонту санітарно-технічного обладнання  

за СНиП П-33-75х  

22. Майстерня для ремонту меблів  

-  

-  

-  

-  

-  

18  

18  

24  

24  

36  

36  

36  

23. Приміщення для зберігання вуличного прибирального інвентарю і механізмів  

8  

8  

8  

12  

12  

24  

24  

36  

36  

36  

36  

36  

24. Двірницька кімната  

8  

8  

8  

8  

8  

8  

8  

12  

12  

12  

12  

12  

25. Кімната охорони  

-  

-  

-  

-  

-  

8  

8  

8  

8  

8  

8  

8  

26. Вбиральні для персоналу і водіїв  

за СНиП П-92-76 (кількість сантехнічних приладів)  

27. Приміщення особистої гігієни жінки (персоналу)  

-  

-  

-  

за СНиП П-92-76 (1 приміщення)  

28. Душові кабіни для персоналу  

-  

-  

-  

-  

-  

за СНиП П-92-76  

кількість душових сіток  

-  

-  

-  

-  

-  

2  

2  

4  

4  

4  

6  

6  

29. Додаткові службові приміщення  

   

Приміщення автоматизованої системи бронювання місць та продажу квитків, інформаційного забезпечення  

згідно з технічними характеристиками засобів обчислювальної техніки  

В. Технічні приміщення  

згідно з будівельними нормами і правилами  

Примітка. Відхилення від визначених розмірів окремих приміщень допускаються:
в бік зменшення - до 10 %;
в бік збільшення для приміщень площею:
до 15 м2 - на 15 %; понад 15 м2 - на 5 %.

Таблиця 5

ВИДИ
зв'язку та сигналізації

Вид зв'язку та сигналізації

Автостанції

Автовокзали місткістю, пас.

100 - 150

200

250 - 300

400 і більше

1. Міський радіотрансляційний зв'язок

 

 

 

 

+

2. Телеграфний зв'язок

 

 

 

 

+

3. Адміністративно-господарський зв'язок:
міський
автоматичний
телефонний зв'язок

 
 
 
+

 
 
 
+

 
 
 
+

 
 
 
+

 
 
 
 +

4. Світлова сигналізація

 

 

 

+

+

5. Сигналізація наявності місць в автобусах

 

 

 

 

+

6. Зв'язок "пасажир - касир"

 

 

 

+

+

7. Гучномовний інформаційний зв'язок

+

+

+

+

+

8. Довідковий зв'язок

 

 

 

 

+

9. Електрогодинофікація

 

 

 

+

+

Таблиця 6

ПЕРЕЛІК
функціональних підрозділів автостанцій

Найменування підрозділу

1. Касовий зал

2. Зал чекання (може бути суміщений з касовим залом)

3. Приміщення для пасажирів з дітьми

4. Камера зберігання ручної поклажі

5. Довідкове бюро

6. Квиткові каси

7. Диспетчерська

8. Кімната для водіїв

9. Кімната чергового по вокзалу

10. Кімната начальника вокзалу

11. Кімната перонних контролерів

12. Операторська кімната

13. Кімната міліції

14. Медпункт

15. Квитковий склад

16. Місце або кімната приймання та підрахунку виторгу

17. Перон

Таблиця 7

Технологічне та інформаційне обладнання автостанції

Найменування візуальної інформації  

Місткість, пас.  

автостанції

автовокзали  

25 

50 

100 

 200

 300

500 

1

2

  3

4

5

6

7

Біля входу на автостанцію: 

 

 

 

 

 

 

режим роботи автостанції; розклад руху автобусів (якщо лінійна споруда працює не цілодобово)

+

+

+

+

+

+

Будівлі автостанції

1. Касовий зал

Розклад руху автобусів (для приміських, міжміських та міжнародних маршрутів окремо)

1

1

1

1

1

1

Таблиця вартості проїзду та перевезення багажу

1

1

1

1

1

2

Схема розташування і нумерації місць в автобусах різних марок

1

1

1

1

1

1

Таблички з номерами кас і покажчиком "Квитки продаються за всіма напрямками" або покажчиком напрямків, за якими здійснюється продаж квитків в даній касі

1

1

3

5

7

10

Таблички з показчиком прізвища, імені та по батькові касира (у кожній касі)

1

1

3

5

7

10

Таблички "Попередній продаж квитків"

-

-

1

1

1

1

Годинник

1

1

1

1

1

1

Табличка з інформацією про режим роботи каси

1

1

3

5

7

10

Табло наявності вільних місць в автобусах (поточного і попереднього продажу квитків)

-

-

-

-

1

1

Табло затримки відправлення (прибуття) автобусів

-

-

-

-

1

1

Перелік категорій пасажирів, які мають пільги на проїзд

1

1

1

1

1

1

Перелік категорій пасажирів, що мають право на позачергове придбання квитків

1

1

3

5

7

10

Автоматична довідкова установка

-

-

-

-

-

1

Схема автобусних маршрутів

1

1

1

1

1

1

2. Зал чекання

Розклад відправлення і прибуття автобусів

1

1

1

1

1

1

Автоматична довідкова установка

 

 

 

 

1

1

Довідкове бюро

 

 

 

 

1

1

Витяг з Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту

1

1

1

1

1

2

Відомості з безпеки дорожнього руху

1

1

1

1

1

1

Буфет (якщо немає окремого приміщення)

 

 

 

 

1

1

Покажчики виходу на перон

1

1

1

1

1

1

Таблиця вартості проїзду та перевезення багажу

1

1

1

1

1

2

Радіодовідка

 

 

 

 

 

4

Меблі (дивани)

5

9

19

32

40

81

Гучномовець для інформаційного забезпечення

1

1

1

2

3

6

Автоматична камера зберігання (1 блок - 9 комірок, розмір блока 1500 х 1950 х 800 мм)

1

1

2

3

5

7

Годинник

1

1

1

1

2

2

Відомості про розташування приміщень будівлі автостанції і режим її роботи

1

1

1

1

1

1

Правила користування автоматизованими камерами зберігання

1

1

1

1

1

1

3. Приміщення для пасажирів з дітьми

Ліжко дитяче

 

 

 

1

1

1

Стіл для годування дітей

 

 

 

1

1

1

Інформація про запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму

 

 

 

1

1

1

Стіл для сповивання

 

 

 

1

1

1

Стілець для дорослих

 

 

 

3

3

3

Диван

 

 

 

1

1

1

Стілець дитячий

 

 

 

2

3

5

Стіл дитячий

 

 

 

1

1

2

Художня картина, оформлена за мотивами дитячих казок

 

 

 

1

1

1

Годинник

 

 

 

1

1

1

4. Стаціонарна камера зберігання

Стелаж

-

-

6

6

8

15

Стіл і стілець для робітників камери зберігання

-

-

1 + 1

1 + 1

1 + 1

1 + 2

Стіл для речей пасажирів

-

-

1

1

1

1

Інструкція щодо користування камерою зберігання

-

-

1

1

1

1

Таблиця із зазначенням вартості зберігання ручної поклажі

-

-

1

1

1

1

Табличка з інформацією про режим роботи камери зберігання

-

-

1

1

1

1

Електронно-касовий апарат

-

-

1

1

1

1

Годинник

-

-

1

1

1

1

5. Довідкове бюро

Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту

-

-

1

1

1

1

Розклад відправлення і прибуття автобусів з даної автостанції

-

-

1

1

1

1

Розклад відправлення і прибуття автобусів по регіону (область, Автономна Республіка Крим)

-

-

1

1

1

1

Розклад відправлення і прибуття автобусів на міжміських та міжнародних маршрутах

-

-

1

1

1

1

Розклад руху поїздів, літаків, річкових і морських суден, які прибувають і відправляються з даного міста

-

-

1

1

1

1

Таблиця вартості проїзду

-

-

1

1

1

1

Табличка "Довідкове бюро" з режимом його роботи

-

-

1

1

1

1

Телефонний апарат внутрішнього і міського зв'язку

-

-

1

1

1

1

Стіл і обертовий стілець

-

-

3

3

3

3

Полиця для розміщення довідкового матеріалу

-

-

1

1

1

1

Табличка з інформацією про касира

-

-

1

1

1

1

Гучномовний зв'язок "пасажир - черговий довідкового бюро"

-

-

1

1

1

1

Годинник

-

-

-

-

1

1

6. Квиткові каси

Стіл касира

1

2

3

5

7

10

Обертовий стілець

1

2

3

5

7

10

Лічильне обладнання

1

2

3

5

7

10

Збірник таблиць вартості проїзду і перевезення багажу

1

2

3

5

7

10

Електронні контрольно-касові апарати

1

2

3

5

7

10

Автоматизована система бронювання місць і продажу квитків

-

-

-

1

1

1

Апаратура зв'язку "касир - оператор"

-

-

-

5

7

10

Сейф для зберігання квитків

1

2

3

5

7

10

Переговорний пристрій "пасажир - касир"

1

2

3

5

7

10

Довідник прибуття і відправлення автобусів

1

1

1

1

1

1

Годинник

1

2

3

5

7

10

7. Диспетчерська

Розклад прибуття і відправлення автобусів

1

1

1

1

1

1

Схема автобусних маршрутів

1

1

1

1

1

1

Звукопідсилювальний пристрій для інформаційного забезпечення пасажирів про початок посадки в автобуси, час відправлення автобусів тощо

1

1

1

1

1

1

Телефонний апарат внутрішнього зв'язку і міської мережі

1

1

1

1

1

1

Комплект апаратури технологічного зв'язку

1

1

1

1

1

1

Стіл

1

1

1

1

1

1

Стілець

2

2

2

2

2

2

Годинник

1

1

1

1

1

1

Штамп-годинник

1

1

1

1

1

1

Диспетчерська документація

1

1

1

1

1

1

Магнітофон

-

-

1

1

1

1

8. Кімната для водіїв

Інформація з безпеки дорожнього руху

-

-

1

1

1

1

Розклад відправлення і прибуття автобусів

-

-

1

1

1

1

Телефонний апарат внутрішнього зв'язку

-

-

1

1

1

1

Годинник

-

-

1

1

1

1

Диван

-

-

1

1

2

3

Стіл

-

-

1

1

1

1

Стілець

-

-

2

3

4

4

Схема автобусних маршрутів

-

-

1

1

1

1

9. Кімната чергового автовокзалу

Розклад відправлення і прибуття автобусів

-

-

-

-

-

1

Схема автобусних маршрутів

-

-

-

-

-

1

Телефонний апарат внутрішнього зв'язку і міської мережі

-

-

-

-

-

2

Стіл і стілець

-

-

-

-

-

2

Стіл для телефонного апарата

-

-

-

-

-

1

Шафа конторська

-

-

-

-

-

1

Стілець для відвідувачів

-

-

-

-

-

4

Сейф

-

-

-

-

-

1

Годинник

-

-

-

 

 

1

10. Кімната для начальника автовокзалу

Схема автобусних маршрутів

-

-

-

-

-

1

Розклад прибуття і відправлення автобусів

-

-

-

-

-

1

Телефонний апарат внутрішнього і міського зв'язку

-

-

-

-

-

2

Стіл

-

-

-

-

-

1

Стілець

-

-

-

-

-

4

Стіл для телефонного апарата

-

-

-

-

-

1

Шафа для одягу

-

-

-

-

-

1

Шафа для документів і літератури

-

-

-

-

-

1

Сейф

-

-

-

-

-

1

Годинник

 

 

 

 

 

1

Крісло

-

-

-

-

-

3

11. Кімната перонних контролерів

Стіл

1

1

1

1

2

2

Стілець

3

3

3

3

6

6

Шафа для одягу

1

1

1

1

1

1

Годинник

1

1

1

1

1

1

Телефонний апарат внутрішнього зв'язку

1

1

1

1

1

1

12. Операторська

Переговорний пристрій "оператор - касир"

-

-

1

1

1

2

Телефони міського зв'язку для приймання замовлень

-

-

1

1

1

2

Телефонний апарат внутрішнього зв'язку

-

-

1

1

1

2

Шафа для одягу

-

-

1

1

1

1

Стіл

-

-

1

1

1

2

Стілець

-

-

2

2

2

4

Годинник

-

-

1

1

1

1

Обертовий стілець

-

-

2

2

2

4

Спеціальний стіл для оператора

-

-

1

1

1

1

Стіл для телефонного апарата

-

-

1

1

1

1

Схема розташування і нумерація місць в автобусах

-

-

1

1

1

1

Розклад відправлення і прибуття автобусів

-

-

1

1

1

1

13. Кімната міліції

Стіл

-

-

-

1

1

1

Стілець

-

-

-

4

4

6

Шафа конторська

-

-

-

1

1

1

Шафа для одягу

-

-

-

1

1

1

Сейф

-

-

-

1

1

1

Годинник

-

-

-

1

1

1

14. Медпункт

Стіл

-

-

1

1

1

2

Стілець

-

-

2

3

3

3

Кушетка медична

-

-

1

1

2

3

Шафа медична

-

-

1

1

2

2

Ширма переносна

-

-

1

1

2

3

Годинник

-

-

1

1

1

1

15. Квитковий склад

Стелаж

-

-

-

-

-

4

Сейф

-

-

-

-

-

1

Стіл

-

-

-

-

-

1

Стілець

-

-

-

-

-

2

Шафа для документів

-

-

-

-

-

1

16. Місце або кімната для приймання і підрахунку виручки

Грошово-сортувальна машина

-

-

-

-

1

1

Стіл

-

-

-

-

2

2

Стілець

-

-

-

-

6

6

17. Перон

Трафарети відправлення автобусів  

На кожній платформі  

Лава для чекання автобусів  

 6

10 

 15

20 

30 

Годинник  

 1

1

 1

 1

Таблиця 8  

Зразок 

Звукове інформаційне забезпечення перевезень на автостанції

Інформацію надає 

Час подання та зміст інформації 

  

На початку роботи автостанції:
"Доброго ранку, шановні пасажири! Автостанція починає свою роботу"  

Диспетчер 

Протягом дня з інтервалом в одну годину:
"Шановні пасажири, прослухайте оголошення. На автостанції до ваших послуг:
на першому поверсі - квиткові каси поточного та попереднього продажу квитків, камери зберігання багажу;
на другому поверсі: зал чекання, буфет, відділення зв'язку, кімната матері і дитини, а також кіоски лікарських препаратів, газет, журналів, конвертів, листівок та інших видів друкованої продукції".
"Шановні пасажири! У кімнаті матері і дитини надаються послуги пасажирам з дітьми віком до 10 років і вагітним жінкам.
У кімнатах відпочинку надаються платні послуги терміном, що перевищує добу. Особам з дітьми віком до 7 років за їх бажанням можуть бути надані в першочерговому порядку додаткові послуги.
"До уваги пасажирів! Не допускаються до перевезення багаж, ручна поклажа та інші речі з вибуховими, отруйними, вогненебезпечними, їдкими, сморідними, наркотичними та іншими небезпечними речовинами, а також ті, що можуть забруднити транспортний засіб, одяг пасажирів; зброя без дозволу органів внутрішніх справ; тварини (крім дрібних звірів і птахів у клітках, а також собак (у намордниках, за наявності повідків) та котів, з пред'явленням документів на них, виданих ветеринарною службою); багаж, розміри якого перевищують 100  х 50 х 30 сантиметрів або вагу 40 кілограмів, та ручна поклажа відповідно 60 х 40 х 20 сантиметрів і 30 кілограмів".
"Шановні пасажири! Відповідно до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту пасажир зобов'язаний:
мати квиток на проїзд в автобусі і документа перевезення багажу відповідно до вартості поїздки.
Особи, які мають право безплатного проїзду на приміських та міжміських маршрутах, повинні звернутися у квиткову касу автостанції, а в разі відсутності квиткової каси - до водія для внесення відповідної відмітки до квитково-облікового листка;
займати зазначене у квитку місце, зберігати квиток до кінця поїздки і пред'являти в розгорнутому вигляді на вимогу особи, що має право контролю;
не порушувати громадський порядок;
здійснювати посадку (висадку) лише після зупинки автобуса, з посадкового майданчика, а у разі відсутності такого майданчика - з тротуару або узбіч, якщо це неможливо, то з боку проїзної частини за умови, що це безпечно і не перешкоджає іншим учасникам руху;
сидіти або стояти (якщо це дозволено) в передбачених для цього місцях, тримаючись за поручень або інший пристрій;
у разі дорожньо-транспортної події надати можливу допомогу потерпілим і сповістити про це орган міліції;
повідомити водію про виявлені забуті речі, документи та цінності". 

  

Шановні пасажири! Відповідно до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту пасажир має право:
на безпечну і своєчасну доставку до місця призначення, якісне перевезення;
на висунення вимог до перевізника щодо виконання ним умов договору перевезень;
на провезення із собою (дорослий пасажир) безплатно в автобусах приміських маршрутів однієї дитини віком до 7 років, а в автобусах міжміських маршрутів - однієї дитини віком до 5 років, без надання дитині окремого місця для сидіння;
на безплатне перевезення із собою ручної поклажі в кількості одного місця, дрібних звірів і птахів у клітках, кота, однієї пари лиж, дитячої коляски, санчат;
на перевезення в автобусах приміських маршрутів на задній площадці автобуса собаки в наморднику - за наявності повідка, за плату згідно з тарифом одного місця багажу, а в салонах автобусів міжміських маршрутів, за плату - собаки в наморднику, за наявності повідка;
на перевезення в автобусах без багажного відсіку багажу в кількості одного місця, а за наявності багажного відсіку - багажу в кількості двох місць з оплатою згідно з тарифом;
на оголошення цінності багажу під час здавання його на перевезення в автобусах міжміських маршрутів;
на одержання своєчасної і точної інформації про транспортні послуги;
на відшкодування завданої йому шкоди".
"До уваги пасажирів! Відповідно до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту пасажир на маршрутах міжнародних перевезень зобов'язаний дотримуватись правил прикордонного, митного та інших видів контролю, а також має право:
дорослий пасажир - перевозити із собою в автобусі безплатно одну дитину віком, що визначається за згодою перевізника або перевізника і замовника;
перевозити за плату кота, собаку в наморднику, за наявності повідка, з пред'явленням документів на них, установлених ветеринарною службою, на спеціально обладнаних для них місцях в автобусі, якщо це передбачено відповідними міжнародними договорами;
зазначати у багажній квитанції вартість багажу під час його здавання на перевезення у валюті України;
бути присутнім під час огляду належного йому багажу, а також під час відбору зразків, проб речовин і матеріалів для проведення експрес-аналізу відповідними контрольними органами;
отримувати від посадових осіб КПП та інших контролюючих органів, у разі надання йому відмови у пропуску через державний кордон, роз'яснення, а у разі вилучення паспорта - копію протоколу про його вилучення з відповідним обґрунтуванням".
"До уваги пасажирів! Пасажиру може бути відмовлено у перевезенні:
у разі відсутності вільних місць або його відмови придбати квиток на проїзд в автобусі;
якщо він порушує громадський порядок;
якщо своїм багажем, ручною поклажею чи одягом він може забруднити транспортний засіб або одяг інших пасажирів, а також якщо він намагається перевезти заборонені для перевезення багаж, ручну поклажу та інші речі". 

  

"Шановні пасажири! Відповідно до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту пасажир не має права:
під час руху відволікати увагу водія від керування автобусом і заважати йому при цьому; відкривати двері автобуса до повної його зупинки;
перешкоджати зачиненню дверей;
безплатно користуватися автобусом, крім випадків, передбачених законодавством;
робити виправлення у квитках та багажній квитанції, передавати ці документи іншим пасажирам;
перевозити багаж та ручну поклажу на сидіннях;
користуватись аварійним обладнанням автобуса без потреби;
порушувати громадський порядок;
палити в салоні автобуса".
"До відома пасажирів! Згідно з Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту перевізник зобов'язаний:
забезпечувати належний технічний та санітарний стан автобусів і своєчасну їх подачу на автостанцію;
забезпечити пасажиру безпечну, зручну поїздку та збереження і доставку багажу в автобусі - згідно з договором перевезення і затвердженим розкладом руху;
забезпечити пасажиру проїзд до кінцевої зупинки маршруту без додаткових витрат у разі припинення поїздки через технічну несправність автобуса;
пропонувати рівень комфорту на вибір самих пасажирів;
надати пасажиру додаткові послуги, передбачені договором перевезення;
організувати попередній продаж квитків;
компенсувати пасажиру заподіяну шкоду, у тому числі внаслідок втрати, нестачі, зіпсуття і пошкодження прийнятого для перевезення багажу.
У разі відміни рейсу автобуса за обставин, які перевізник не зміг передбачити і попередити, незважаючи на всі вжиті заходи, перевізник повинен повернути пасажиру вартість квитка та додаткових послуг після пред'явлення квитка, а також відшкодувати матеріальні та моральні збитки згідно із законодавством".
"Шановні пасажири! Відповідно до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту водій зобов'язаний:
під час посадки в автобус пасажирів на приміському, міжміському або міжнародному маршруті - перевіряти наявність та відповідність квитків на проїзд та документа перевезення багажу умовам укладених договорів перевезення пасажирів;
на зупинках, передбачених розкладом руху - приймати, розміщати та видавати багаж, а також видавати пасажирам багажні квитанції;
стежити за виконанням пасажирами Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та розміщенням багажу і ручної поклажі в автобусі;
оголошувати назви зупинок і час стоянки на них;
продавати квитки пасажирам на приміських маршрутах тільки до початку руху автобуса;
здійснювати висадку пасажирів у відведеному для цього місці у разі заправки автобуса пальним під час виконання перевезень;
вживати необхідних заходів з забезпечення безпеки пасажирів у разі виникнення перешкод для руху на маршруті (туман, ожеледь тощо), а також у разі вимушеної зупинки транспортного засобу на залізничному переїзді. 

Диспетчер 

Водію автобуса забороняється:
починати рух до повного зачинення дверей та відчиняти їх до зупинки автобуса; порушувати маршрут та розклад руху;
розмовляти з пасажирами, їсти, пити, палити під час руху автобуса;
продавати пасажирам квитки під час руху автобуса, а також у місцях, де працюють каси. Водій має право:
вимагати від пасажирів виконання їх обов'язків;
не допускати до поїздки або висадити на найближчій зупинці пасажира, який не має квитка або через свою поведінку, хворобу та з інших причин є небезпечним для пасажирів (про хворого пасажира водій повідомляє диспетчера або найближчий лікувальний заклад);
не видавати багажу, якщо пасажир не пред'явив багажної квитанції".
Оголошення по автостанції протягом дня з інтервалом в одну годину, як правило, провадяться з використанням магнітофона. 

Під час посадки пасажирів в автобус:
"До уваги пасажирів! Починається посадка в автобус маршруту ___. Час відправлення автобуса ___ год. ___ хв. Автобус з державним номерним знаком ____ подано на платформу номер ___. Прохання розпочати посадку в автобус".
"Шановні пасажири! Право позачергового входу в автобус мають:
вагітні жінки;
інваліди;
пасажири з дітьми дошкільного віку;
громадяни похилого віку.
Для зазначених пасажирів надаються місця у передній частині салону автобуса приміського маршруту. Інші пасажири, які займають ці місця, зобов'язані поступитися ними (для приміських маршрутів).
Входячи до салону автобуса, не затримуйтесь у проході. Займайте місця, що зазначені у ваших квитках (для міжміських та міжнародних маршрутів)".
"Шановні пасажири! На платформі номер ___ продовжується посадка в автобус з державним номерним знаком ____ маршруту _____ (назвати основні пункти), з часом відправлення ____ год. ___ хв. Ви можете ще придбати квитки в касі номер ___".
"Шановні пасажири! Каса номер ___ продовжує продаж квитків на автобус маршруту _____ (називають основні пункти) з часом відправлення ___ год. ___ хв. Нагадуємо, що продаж квитків у касах автостанції припиняється:
(у початкових пунктах маршруту) за 5 хв. до відправлення автобуса;
(у проміжних пунктах) за 2 хв. до відправлення автобуса". 

У разі прибуття автобусів на автостанцію:
"До уваги пасажирів! На автостанцію прибув автобус маршруту ______ (назвати основні пункти). Осіб, які зустрічають просимо, пройти на платформу номер ___".
"Шановні громадяни! На автостанцію прибуває автобус маршруту _________ (назвати основні пункти). Час стоянки автобуса -___ хв. Час відправлення - ___ год. ___ хв. з платформи номер ___. Квитки на автобус ви можете придбати в касі номер ___".
"До уваги пасажирів! Автобус маршруту ______ (назвати основні пункти), час прибуття якого, планований, на ___ год. ___ хв. затримується через (назвати причину) на ___ хв. Про час відправлення (прибуття) автобуса буде повідомлено додатково. Стежте за оголошеннями".  

У разі відправлення автобуса з автостанції:
"Шановні пасажири! На платформі номер ___ закінчується посадка в автобус з державним номерним знаком ____ маршруту _____ (назвати основні пункти). Час відправлення автобуса __ год. __ хв. Прохання зайняти свої місця в автобусі".
"До уваги пасажирів! В автобусі маршруту ___(назвати основні пункти) з відправленням ___ год. ___ хв. відсутні 2 пасажири. Прохання до пасажирів зайняти свої місця в автобусі. Автобус відправляється з платформи номер ___".
"До уваги пасажирів! З платформи номер ___ відправляється автобус номер ___ маршруту ___. Щасливої вам дороги!" 

Оператор  

У разі видачі довідок:
"Автобус маршруту ___ (назва основних зупинок) відправляється о ___ год. ___ хв., щоденно, з платформи номер ___".
"Автобус маршруту ___ (назва основних зупинок) прибуває на автостанцію о ___ год. ___ хв.".
"Автобус маршруту ___ (назва основних зупинок) запізнюється з прибуттям на ___ год. ___ хв.".
"Автобус маршруту ___ (назва основних зупинок) запізнюється з відправленням на ___ год. ___ хв.".
"Вартість квитка на проїзд в автобусі до автостанції ___ становить ___ грн. ___ коп.".
"Буфет (інші побутові приміщення) знаходиться ___".
"До автостанції ___ ви можете дістатися автобусом маршруту ___ рейсами ____".
"З даного питання, будь ласка, зверніться до чергового автостанції (начальника автостанції). Він знаходиться ___".
"Автобусний маршрут ___ обслуговує автостанція ___. Час відправлення - ___ год. ___ хв. До автостанції можна дістатися тролейбусом (автобусом, трамваєм) маршруту ___".
"До ____ (населений пункт) ви можете дістатися лише з пересадкою. Для цього необхідно доїхати автобусом маршруту ___ рейсу ___ до автостанції ____, а потім пересісти на автобус маршруту ___ рейсу ____".  

Черговий автостанції 

Перед початком перевірки наявності пасажирів в автобусі згідно з Відомістю продажу квитків:
"Доброго ранку (дня, вечора), шановні пасажири! Ваш автобус виконує рейс за маршрутом ___. Час відправлення ___ год. ___ хв. Автобус здійснює зупинки на автостанціях ____ (назва пунктів зупинок). Прохання приготувати квитки і багажні квитанції для перевірки".  

Після закінчення перевірки наявності пасажирів в автобусі згідно з Відомістю продажу квитків:
"Щасливої вам дороги!"  

У разі запізнення автобуса з відправленням в рейс:
"Шановні пасажири! Адміністрація автостанції просить вибачення за затримку відправлення автобуса через _______ (вказати причину)".  

Касир автостанції 

У разі продажу квитків:
"Будь ласка, ваш квиток до ___ (назва автостанції) маршруту _____, на ___ число, час відправлення ___ год. ___ хв., місце ___, вартість проїзду ___ грн. ___ коп., комісійний збір ___ коп. (для кас попереднього продажу квитків)".  

За відсутності вільних місць в автобусі даного рейсу:
"На ваш рейс квитки відсутні. Є квитки на рейс автобуса з відправленням о ___ год. ___ хв.". "На ваш рейс квитки відсутні. До автостанції ____ можна дістатися автобусом маршруту ___. Час відправлення - ___ год. ___ хв.".  

Таблиця 9

ЖУРНАЛ
реєстрації бронювання місць в автобусі

  

Примітка. Формат журналу - А4. Книга, палітурка N 2, 48 сторінок, прошиті, пронумеровані, скріплені печаткою.

Таблиця 10

ЖУРНАЛ
реєстрації замовлень квитків телефоном

  

Примітка. Формат журналу - А4. Книга, палітурка N 2, 48 сторінок, прошиті, пронумеровані, скріплені печаткою.

Таблиця 11

ЖУРНАЛ
реєстрації прибуття і відправлення автобусів

"___" __________ 199_ р.

  

Примітка. Формат журналу - А4.
Книга, палітурка N 2, 48 сторінок, прошиті, пронумеровані, скріплені печаткою.

 

  

Начальник автостанції ________________________________
                                                                    (підпис, ініціали та прізвище)

Рис. 1. Схема повідомлення водіїв на автостанції про надзвичайні ситуації, дорожні та погодні умови

 

Рис. 2. Параметри прямолінійного перону, м

  

Рис. 3. Параметри уступоподібного перону, м

  

Рис. 4. Параметри гребінчастого перону, м

  

Рис. 5. Схема руху пасажирів міжміських маршрутів у разі відправлення з автостанції

  

Рис. 6. Схема руху пасажирів міжміських маршрутів після прибуття автобусів

  

Рис. 7. Схема руху пасажирів приміських маршрутів у разі відправлення з автостанції

  

Рис. 8. Схема руху пасажирів приміських маршрутів після прибуття автобусів

  

Рис. 9. Найменування-вивіска

  

Рис. 10. Трафаретний напис для платформи відправлення автобусів з автостанції

  

Рис. 11. Трафаретні написи для платформи висадки пасажирів на автостанції

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник автостанції
 _____________________________
(підпис, ініціали та прізвище)
 "___" ____________ ____ р. 


ПЛАН
розташування приміщень першого поверху
будівлі автостанції зі схемою руху пасажирів  

  

Рис. 12. План розташування приміщень автостанції

  

Рис. 13. Розклади прибуття і відправлення автобусів

  

Рис. 14. Розклад прибуття і відправлення автобусів

Зразок

  

Рис. 15. Схема міжміських та приміських автобусних маршрутів

  

Рис. 16. Таблиця вартості проїзду та перевезення багажу

  

Рис. 17. Витяг з Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту

  

Рис. 18. Інформація про державні органи, що здійснюють захист прав споживачів

  

Рис. 19. Перелік категорій населення, що мають право на позачергове придбання квитків

  

Рис. 20. Перелік категорій пасажирів, які мають пільги на проїзд

  

Рис. 21. Покажчик "Схема розташування і нумерації місць в автобусах"

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Начальник автостанції
_________________________
(підпис, ініціали та прізвище)
"____" ____________ ____ р.


ПЛАН
евакуації пасажирів, працівників та майна автостанції
 на випадок надзвичайних ситуацій з I поверху будівлі автостанції

  

Рис. 22. План евакуації

  

Рис. 23. Покажчик "Перелік послуг, які надаються автостанцією"

  

Рис. 24. Розміри трафаретних написів на платформі відправлення автобусів

  

Рис. 25. Розміри трафаретних написів на платформі прибуття автобусів

 

  

Варіанти розмірів  

Позна-
чення 

Призначення 

Розміри, мм 

b 

Щит зі схемою маршрутів 

630; 1000; 
1600; 2500  

Щит для планів, витягів з правил, схеми розташування і нумерації місць в автобусах та іншої інформації 

400; 630;
1000 

Щит зі схемою маршрутів 

800; 1250;
2000; 3150 

Щит для планів, витягів з правил, схеми розташування і нумерації місць в автобусах та іншої інформації 

500; 800; 1250 


Рис. 26. Розміри щитів для схем, планів та інформування населення і пасажирів
(b - ширина, h - висота)

  

Рис. 27. Розміри щитів для розкладів відправлення і прибуття автобусів

  

Рис. 28. Покажчик "Перелік населених пунктів, до яких продаються квитки"

  

Рис. 29. Покажчик "Продаж квитків за всіма напрямками"

  

Рис. 30. Інформація про режим роботи каси продажу квитків

  

Рис. 31. Інформаційна картка касира

  

Рис. 32. Покажчик терміну попереднього продажу квитків

  

Рис. 33. Інформація про режим роботи камери зберігання

  

Зразок

ПАСПОРТ АВТОСТАНЦІЇ

 
________________________________
(назва)

 

 
 
  

Станом на _______________
                                       (дата)
 
 
 
 
 
місто ________

 

ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОСТАНЦІЇ

__________________
(назва) 

___________________
(місткість) 

станом на _______________ р., режимом роботи ___________________________________________

1. Адреса: область _________________________ район ______________________________________
місто, селище, село _____________________ вул. _______________________________ буд. N _____.

2. Рік і місяць введення автостанції в дію _________________________________________________.

3. Будівля спеціальна, пристосована, окрема споруда, приміщення, в житловому будинку, в адміністративному корпусі, державна, орендована (потрібне підкреслити).

4. Балансова вартість будівлі ________________________________________________ тис. гривень.

5. Орендна плата за рік _____________________________________________________ тис. гривень.

6. Кількість платформ _____________________________ довжина ____________________________.
                                                                               (одиниць)                                                                                         (метрів)

7. Наявність майданчика тимчасового відстою автобусів ____________________________________
____________________________________________________________________________________.
                                                                                                  (кількість місць)

8. Наявність пункту техогляду __________________________________________________________

9. Кількість відправлень через зазначений пункт автобусів міжміських ________, приміських маршрутів за добу _________, в тому числі транзитних (міжміських) ___________________________.

10. Кількість квиткових кас __________, у тому числі:

                                 для поточного продажу ________________________________;
                                 для попереднього продажу _____________________________.

11. Кількість перевезених пасажирів (тис. чол.), продано квитків 

Рік

Перевезено пасажирів, тис. чол.

Продано квитків, тис. гривень

Доход, тис. гривень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник автостанції
______________________________
(підпис, ініціали та прізвище)
"___" ____________ _____ р.

ГРАФІК
роботи виробничих дільниць автостанції

_____________________
(назва автостанції)

  

  

Зразок

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник автостанції
______________________________
(підпис, ініціали та прізвище)

ГРАФІК
відправлення автобусів з автостанції ______________
                                                                                  (назва)

  

СХЕМА
організації внутрішнього та зовнішнього диспетчерського зв'язку автостанції

  ________________________
(назва автостанції)

  

Примітки. Засоби внутрішнього та зовнішнього зв'язку працюють за режимом роботи автостанції. Міський телефонний зв'язок працює цілодобово.

Начальник автостанції /____________________/ 

 

Зразок

АКТ
визначення та зміни місткості автостанції

____________________________________
(назва)

Вид перевезень

Кількість маршрутів, од.

Добове відправлення пасажирів

проект

факт

проект

факт

1. Міжнародні 

 

 

 

 

2. Міжміські 

 

 

 

 

3. Приміські 

 

 

 

 

Всього 

 

 

 

 

Примітка. Фактичне добове відправлення пасажирів  визначається  за кількістю пасажирів, відправлених на протязі року, з діленням одержаної величини на 365 днів, з урахуванням коефіцієнта сезонної  нерівномірності перевезень, який приймається, як правило, у числовому значенні 1, 2. У разі іншого порядку визначення добового відправлення пасажирів необхідно подати відповідні обгрунтування.

 Голова
Державного департаменту  
автомобільного транспорту України
 або уповноважена ним особа  

 
 
 
______________________________
(підпис, ініціали та прізвище)                  

 М. П.  

 

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Місце для
 печатки

Завдання N ____  

На контроль за перевезеннями ____________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ініціали особи, яка здійснює контроль, і N посвідчення)
Вам доручається "___" ____________ р.  з "___" до "___" провести перевірку ________ автобусів,  ______ таксі,  ______ автостанцій на маршрутах N _____, на ділянці дороги _____, час на обід з "___" до "___". Наявність штрафних квитанцій NN ________. Наявність квитків ____.

Керівник ______________________________________________________________________________.
                                                                                                     (підпис, прізвище та ініціали)

 ОБЛІК ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

N
п/п 

Належність автомобіля 

Автомобіль 

Прізвище водія (кондуктора) 

Місце і час перевірки 

N квитково-облікового або подорожнього листа 

Результати перевірки 

марка 

держ. N 


Перевірено автомобілів _____, в т. ч. автобусів _____, таксі ____.
При цьому:
1. Виявлено безквиткових пасажирів ___ чол., на суму ___ грн.
2. Стягнено штраф з пасажирів ___ чол., на суму ___ грн.
3. Виявлено неоплаченого перевезення багажу _______ місць, на суму _______ грн. 
4. Перевірено автостанцій ___, диспетчерських пунктів ___.
5. Виявлено порушень графіків руху автомобілів, в т. ч. автобусів _____. 
6. Складено актів _____, записано зауважень _____.
7. Виявлено порушень _____.  

Підпис особи, яка здійснювала контроль _____.  

Роботу перевірив ______________________________.
                                                     (нач. відділу, заст. нач. АТП)

 

  

МІНІСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ 

Ф-2

Посвідчення N ____________________ 

Видане:  

 Місце
для фото-
картки 


 

П. ______________________
І.  ______________________ 
Пб.  ____________________
Місце роботи ____________
________________________
Посада _________________
________________________

  

Строк дії до "__" _______ р.

Керівник 
 


  

Дане посвідчення дає право контролю в межах _____________ за:
- перевезеннями пасажирів автобусами міських, маршрутних таксомоторних, приміських, міжміських маршрутів, таксі, організованих груп дітей, міжнародними перевезеннями туристів, безпекою та якістю надання послуг;
- дотриманням Правил дорожнього руху, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, Порядку і умов організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом, умов і правил, зазначених у спеціальних дозволах (ліцензіях) на здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів автомобільним транспортом.
- безкоштовного проїзду в автобусах і маршрутних таксомоторах.


 


 

ЖУРНАЛ
обліку видачі посвідчень на право контролю за перевезеннями пасажирського автотранспорту

N п/п

Дата видачі і на який строк

Прізвище, ім'я та по батькові

Посада

Номер посвідчення

Підпис контролера

Відмітка і дата здачі посвідчення

1

2

3

4

5

6

7

 

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

"___" ____________ 199_ р.
Час _____ год. ___ хв.  

Маршрут _____________________________
Пункт  перевірки _______________________  

АКТ
про порушення Порядку і умов організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом N ___

серія 2-86 ІА

Я, ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                               (прізвище та ініціали посадової особи, посада, номер посвідчення)

перевірив виконання Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту і установив, що в автобусі марки _________________ серія ______________,  державний номер _______________, 
який належить _________________________________________________________________________
                                                                                                  (найменування перевізника)
під керуванням водія ____________________________________________________________________
                                                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові) 
знаходилось ___________ пасажирів без квитка на суму _______ грн. ___ коп.
                                  (кількість) 
з квитками заниженої вартості на суму ____ грн. ___ коп., ____ пас., з раніше використаними квитками на суму ____ грн. ___ коп., ___ пас., інші порушення _________________________________.

ФАКТ ПОРУШЕННЯ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ СВІДКИ
(інші порушення)

1. ____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (прізвище та ініціали)
місце проживання ______________________________________________________________________
                                                                    (область, район, населений пункт, вулиця, будинок N, кв. N)
______________________________________________________________________________________
                                                                                                                              Підпис ____________

2. ____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (прізвище та ініціали) 
місце проживання ______________________________________________________________________
                                                                  (область, район, населений пункт, вулиця, будинок N, кв. N)       ______________________________________________________________________________________
 
                                                                                                                             Підпис ____________

Підпис посадової особи, що склала акт: _________________
З актом ознайомлений __________________________
                                                                 (підпис правопорушника)

Пояснення правопорушника _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                                                             Підпис ____________

Повідомлення ___________________________________________________________ про вжиті заходи
                                                                                           (адреса установи) 
щодо особи, яка здійснила правопорушення (вказати номер постанови, рішення, наказу, протоколу).  

____________

Опрос