Идет загрузка документа (399 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

Минтранс
Порядок, Условия, Приказ от 21.01.1998 № 21
Утратил силу

Про затвердження Порядку і умов організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом

Наказ Міністерства транспорту України
від 21 січня 1998 року N 21

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 квітня 1998 р. за N 257/2697

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства транспорту України
 від 5 листопада 2001 року N 762
,
 
наказами Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 27 грудня 2004 року N 1142
,
 від 12 серпня 2005 року N 457
,
 наказом Міністерства інфраструктури України
 від 28 жовтня 2011 року N 483

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
від 15 липня 2013 року N 480)

Відповідно до пункту 4 загальних положень Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. N 176, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок і умови організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом, що додається.

2. Державному департаменту автомобільного транспорту України (Докіль Л. П.):

2.1. Довести до відома міністерств, відомств, Уряду Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, об'єднань, підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з наданням транспортних послуг, Порядок і умови організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом.

2.2. Разом з Головним управлінням правового забезпечення діяльності транспорту (Логінова Л. М.) в установленому порядку подати на реєстрацію Порядок і умови організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом в Міністерство юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Костюченка Л. М. 

  

Міністр

В. І. Череп

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Держспоживзахисту

 
А. М. Кирильчук

  

ПОРЯДОК І УМОВИ
організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом

1. Загальні положення

1.1. Ці Порядок і умови організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом (далі - Порядок і умови), розроблені згідно з Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. N 176, визначають основні принципи, методи і технологію організації перевезень пасажирів і є обов'язковими для виконання перевізниками, автостанціями, автовокзалами (далі - автостанції) всіх форм власності, замовниками і водіями.

1.2. Дотримання цих Порядку і умов має забезпечувати:

своєчасне, повне та якісне задоволення потреб населення в перевезеннях автомобільним транспортом;

захист прав громадян під час їх транспортного обслуговування;

безпечне функціонування автомобільного транспорту;

створення рівних умов для господарської діяльності підприємств автомобільного транспорту незалежно від форм власності;

обмеження монополізму та розвиток конкуренції;

координацію роботи різних видів транспорту;

охорону навколишнього природного середовища від шкідливого впливу автомобільного транспорту.

1.3. Цими Порядком і умовами передбачаються вимоги до:

організації маршрутів;

організації автобусних і маршрутних таксомоторних перевезень;

укладення договорів про організацію перевезень;

організації обслуговування населення та пасажирів на автостанціях;

організації диспетчерського управління та контролю за перевезеннями.

1.4. Розміщення реклами на транспортних засобах та в їхніх салонах, на зупинках, автостанціях повинно здійснюватись з дотриманням законодавства про рекламу.

2. Організація маршрутів

2.1. Організація маршрутів передбачає:

вивчення пасажиропотоків на існуючій транспортній мережі (далі - попит населення на перевезення);

обстеження доріг та дорожніх об'єктів;

відкриття, закриття, зміну маршрутів;

побудову розкладів руху;

оформлення паспортів маршрутів.

2.2. Вивчення попиту населення на перевезення

2.2.1. Для вивчення попиту населення на перевезення використовуються табличний, матричний та обліковий методи обстеження пасажиропотоків і кореспонденцій.

2.2.2. Табличний метод застосовується для обстеження пасажиропотоків на напружених маршрутах потужністю понад 200 пас./год., де обліковцем визначається кількість пасажирів, які на зупинках ввійшли до автобуса та вийшли з нього. Обстеження проводиться вибірково з моделюванням пасажиропотоків і трансформацією їх у маршрутні та міжрайонні кореспонденції.

Цей метод застосовується на міських та приміських маршрутах.

2.2.3. Матричний метод застосовується для обстеження маршрутних кореспонденцій на маршрутах потужністю пасажиропотоків до 200 пас./год., де обліковцем визначається кількість пасажирів, що ввійшли на зупинках, і заповнюються матриці помаршрутних кореспонденцій пасажирів за зупинками їх виходу. Під час обробки одержаної інформації здійснюється моделювання кореспонденцій у пасажиропотоки.

Цей метод застосовується на приміських та міжміських маршрутах.

2.2.4. Обліковий метод визначення помаршрутних кореспонденцій пасажирів застосовується для оброблення відомостей про продані на кожний рейс квитки або формулярів (дорожніх листів), з систематизацією цієї інформації в помаршрутні кореспонденції та з подальшим моделюванням пасажиропотоків.

Цей метод застосовується на міжміських та міжнародних маршрутах.

2.2.5. Вивчення попиту населення на перевезення здійснюється на основі єдиного методичного та програмного забезпечення для засобів обчислювальної техніки, викладеного в Методиці вивчення попиту населення на пасажирські перевезення, згідно з додатком 1 до цих Порядку і умов.

2.2.6. Вивчення попиту населення на перевезення здійснюється:

комплексно - на всій міській, приміській та міжміській транспортній мережі - не менш як один раз на три роки;

вибірково - на міських, приміських, міжміських та міжнародних маршрутах, якщо пасажиропотоки зазнають значних змін;

коригувально - на будь-якому маршруті через три - чотири місяці після його відкриття.

2.3. Обстеження доріг та дорожніх об'єктів

2.3.1. Обстеження доріг та дорожніх об'єктів проводиться з метою визначення відповідності стану, типу покриття і ширини проїзної частини дороги та узбіч, горизонтальних і вертикальних радіусів кривих, поздовжніх ухилів, видимості та облаштування доріг, а також залізничних переїздів до вимог ДСТУ 3687-97 "Безпека дорожнього руху: автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану" та Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правилам користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. N 198.

2.4. Відкриття, закриття та зміна маршрутів

2.4.1. Підпункт 2.4.1 пункту 2.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 28.10.2011 р. N 483,
 у зв'язку з цим підпункти 2.4.2 - 2.4.15
вважати відповідно підпунктами 2.4.1 - 2.4.14)

2.4.1. Для вирішення питання про доцільність відкриття маршруту попередньо необхідно:

визначити попит у перевезеннях пасажирів;

обрати трасу руху і провести обстеження дорожніх умов;

скласти техніко-економічне обгрунтування доцільності відкриття маршруту.

2.4.2. Нові маршрути відкриваються за наявності стійких транспортних кореспонденцій населення і забезпечення умов безпеки перевезень.

2.4.3. Для відкриття маршрутів необхідно забезпечити:

розташування початкових і кінцевих зупинок маршрутів у пасажиротвірних і пасажиропоглинальних місцях;

транспортний зв'язок для найбільшої кількості пасажирів за найкоротшими шляхами прямування;

надання автобусів таких типів, які відповідають виду перевезень;

використання засобів контролю за регулярністю руху;

скоординований рух автобусів на маршруті, що збігається з іншими маршрутами, а також з графіком роботи інших видів пасажирського транспорту;

використання на маршрутах ефективних форм організації праці водіїв та систем організації руху.

2.4.4. Регулярні та нерегулярні міжнародні перевезення пасажирів на території України здійснюються за наявності дозволу на виконання міжнародних регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів, згідно з додатками 2 та 3 до цих Порядку і умов.

2.4.5. Для відкриття міжнародних маршрутів регулярних перевезень пасажирів перевізники повинні:

узгодити з іноземними перевізниками відкриття маршрутів;

надіслати до Мінтрансу заявки і договори про спільну діяльність з іноземними перевізниками та копії виданих їм спеціальних дозволів (ліцензій).

Мінтранс у свою чергу зобов'язаний:

2.4.5.1. Розглянути зазначені договори про спільну діяльність.

2.4.5.2. Узгодити розклади руху транспортних засобів на міжнародних маршрутах.

2.4.5.3. Надіслати компетентним органам іноземних держав, відповідно до вимог міжнародних договорів України про автомобільні перевезення, заявки на відкриття міжнародних маршрутів з проханням про одержання від них відповідних дозволів.

2.4.5.4. Передати компетентним органам іноземних держав дозволи на виконання міжнародних перевезень пасажирів іноземними перевізниками на території України і видати дозволи, одержані від компетентних органів іноземних держав, українським перевізникам на виконання міжнародних перевезень пасажирів та багажу на території іноземних держав.

2.4.5.5. Узгодити з Держкомкордоном, Держмитслужбою та МВС час перетинання автобусами міжнародних маршрутів регулярних перевезень державного кордону України і видати перевізникам перепустки єдиного для всіх пунктів пропуску зразка на позачергове перетинання автобусом державного кордону України (зразок яких затверджений наказом Мінтрансу, Держкомкордону, Держмитслужби та МВС від 10.12.97 р. N 434/14/14/922).

2.4.6. Залежно від величини пасажиропотоку та дорожніх умов на маршруті, вимогами до обладнання дорожніх об'єктів передбачається наявність:

майданчиків для розвороту і відстою автобусів у початкових і прикінцевих пунктах міських маршрутів;

посадкових майданчиків, павільйонів, а залежно від розміру пасажирообороту - автостанцій на зупинках приміських і міжміських маршрутів.

2.4.7. У разі потреби в дообладнанні дорожніх споруд на маршруті одночасно з паспортом маршруту розробляється план заходів щодо їх облаштування з обумовленням терміну виконання відповідних робіт, який затверджується одночасно з паспортом маршруту.

2.4.8. Рух автобусів на маршруті, залежно від величини пасажиропотоків та характеристики маршрутних кореспонденцій, організовується за звичайним або експресним режимом.

2.4.9. Кожному маршруту Мінтрансом або відповідною місцевою державною адміністрацією, органом місцевого самоврядування, у межах їх повноважень, присвоюється порядковий номер. Нумерація міських і приміських маршрутів ведеться у кожному місті. Маршрути мають єдину нумерацію по області: міські автобусні - від 1 до 99; приміські - від 100 до 499. На міжміських та міжнародних маршрутах нумерація рейсів проводиться за напрямками: на північ і захід - присвоюються парні номери рейсів, на схід і південь - непарні.

2.4.10. Перед відкриттям автобусного маршруту перевізник за погодженням з відповідною державною адміністрацією, органом місцевого самоврядування або Мінтрансу створює комісію за участю власників дорожніх об'єктів або їхніх уповноважених осіб. Комісія здійснює обстеження доріг та дорожніх об'єктів, на підставі якого складає акт про готовність маршруту до відкриття із зазначенням дати його відкриття.

За наявності недоліків комісія зазначає в акті терміни і відповідальних за їх усунення осіб. У цьому разі маршрут відкривається з урахуванням часу на усунення недоліків, зазначених в акті.

2.4.11. Про відкриття, закриття маршруту та зміни розкладу руху на міських маршрутах повідомляється через засоби масової інформації (місцеву пресу, радіо) і спеціальні оголошення в автобусах, на зупинках та в автостанціях не пізніше ніж за три дні, приміських і міжміських - не пізніше ніж за п'ять днів, а міжнародних - за п'ятнадцять днів.

2.4.12. Після відкриття маршруту перевізник забезпечує: регулярність перевезень та належну якість обслуговування пасажирів, дотримання розкладу руху, перевезення в автобусі максимально дозволеної кількості пасажирів, а також належну ефективність використання транспортних засобів.

2.4.13. Зміна маршруту проводиться відповідно до підпунктів 2.4.1 - 2.4.7 цих Порядку і умов.

(підпункт 2.4.13 пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства інфраструктури України від 28.10.2011 р. N 483)

2.4.14. У разі стихійного лиха, епідемії, епізоотії чи іншої надзвичайної ситуації перевізник може закрити маршрут або обмежити на ньому рух, якнайшвидше повідомивши про це місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

2.5. Вимоги до розміщення, обладнання та утримання зупинок на маршрутах пасажирського автомобільного транспорту

2.5.1. Ці вимоги встановлюють порядок розміщення, обладнання та утримання зупинок пасажирського автомобільного транспорту у містах і селищах міського типу України, на приміських маршрутах, і є обов'язковими для всіх підприємств, установ та організацій, які займаються проектуванням, будівництвом та експлуатацією зупинок.

2.5.2. Вимоги розроблено відповідно до положень БДН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень", ДСТУ 2586-94 "Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування", ДСТУ 2587-94 "Розмітка дорожня. Загальні технічні умови. Правила застосування", ГОСТ 25859-90 "Отличительные знаки и информационное обеспечение состава пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и пассажирских станций. Общие технические требования".

2.5.3. Зупинки на міських автобусних маршрутах повинні розташовуватись поблизу пасажиротвірних і пасажиропоглинальних пунктів: житлових масивів, підприємств, культурно-побутових закладів, торговельних центрів, місць масового відпочинку населення, залізничних станцій, річкових і морських портів, аеропортів, станцій метрополітену тощо.

2.5.4. Вибір місця розташування зупинок покладається на перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів у населеному пункті та на приміських маршрутах.

2.5.5. Подвійні зупинки розміщують тільки тоді, коли вони передбачені для обслуговування декількох маршрутів одного виду транспортних засобів із сумарною частотою руху більш як 30 одиниць за годину.

2.5.6. Розміщення зупинок на вулично-дорожній мережі повинно відповідати таким основним вимогам:

якнайзручнішого і безпечного підходу до основних об'єктів, масово відвідуваних громадянами;

якнайменшого зниження пропускної здатності міської вулиці (дороги);

якнайменших взаємних перешкод між різними видами міського транспорту;

зручності пересадки з одного виду міського транспорту або маршруту на інший;

безпеки дорожнього руху.

2.5.7. У місцях перетину, відгалуження або збіжності автобусних маршрутів розміщення зупинок повинно забезпечувати не лише зручність пересадок, а й зручність користування маршрутами одного напрямку.

2.5.8. У місцях перетину маршрутів зупинки слід розміщувати так, щоб пасажири не перетинали проїзної частини вулиці (дороги).

2.5.9. Автобусні зупинки слід розміщувати, як правило, за перехрестям вулиць та доріг.

2.5.10. Розміщення автобусних зупинок до перехрестя вулиць і доріг припустиме у виняткових випадках, зокрема у разі, якщо:

до перехрестя знаходиться великий масово відвідуваний громадянами об'єкт або вхід до підземного пішохідного переходу;

резерв пропускної здатності проїзної частини вулиці (дороги) до перехрестя більший, ніж за ним;

час, який пасажири витрачають на пересадку, значно скорочується;

поряд з перехрестям розпочинається під'їзд до мосту, естакади, тунелю, шляхопроводу тощо або знаходиться залізничний переїзд.

2.5.11. На посадкових майданчиках не повинно бути зелених насаджень, кіосків, рекламоносіїв та інших об'єктів і споруд (крім кіосків для продажу проїзних квитків та навісів або павільйонів для пасажирів), які б створювали перешкоди нормальному функціонуванню зупинки.

Винятком є посадкові майданчики, які розміщуються на тротуарах або розподільчих смугах між ними та проїзною частиною, де ростуть дерева.

2.5.12. Розміщення споруд побутово-торговельного призначення і рекламоносіїв поблизу зупинок слід здійснювати відповідно до Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. N 198.

2.5.13. Зупинки автобусів на міських, експресних, приміських, маршрутних таксомоторних, вантажопасажирських маршрутах обладнуються автопавільйонами, трафаретами з найменуванням зупинки і номером маршруту, відомостями про режим роботи автобусів (найменування початкового і кінцевого пунктів, час початку та закінчення руху на маршруті, інтервал руху або час відправлення автобусів) (додатки 4 - 7 до цих Порядку і умов) та інформацією з безпеки дорожнього руху.

Інформація про режим роботи автобусів у вихідні і святкові дні подається у вигляді приміток до основної інформації.

Усі інші відомості повинні наноситись на інформаційну табличку, яка має таку саму ширину і колір, як і дорожній знак, і яка встановлюється як безпосередньо під знаком, так і безпосередньо поблизу нього, в місці, зручному для огляду.

2.5.14. Якщо інтервал руху на маршруті не перевищує 20 хвилин, то на трафаретах зазначається інтервал руху протягом доби, а якщо перевищує - час відправлення автобусів із зупинки.

2.5.15. На зупинках автобусів, що виконують експресні, маршрутні таксомоторні та вантажопасажирські перевезення, над найменуванням зупинки на трафареті червоною фарбою наноситься напис "Експрес", чорною, відповідно - "Таксі маршрутне" та "Вантажопасажирські перевезення".

Зупинки на вимогу обладнуються трафаретом з написом чорною фарбою "На вимогу" (додаток 8 до цих Порядку і умов).

Розміри написів на трафаретах та інформаційних табличках повинні бути такими, щоб їх можна було прочитати з відстані не менш як 3 м.

2.5.16. Допускається у верхній частині знака, над зображенням виду рухомого складу, наносити найменування організації, відповідальної за санітарний стан зупинки.

2.5.17. Інформація про зміну руху транспортних засобів у вихідні і святкові дні подається у вигляді приміток до основної інформації.

2.5.18. Покриття і всі складові обладнання зупинок повинні постійно бути в належному експлуатаційному стані і відповідати вимогам безпеки дорожнього руху.

2.5.19. Покриття зупинки слід регулярно прибирати від сміття, якнайшвидше очищувати від снігу та льоду.

2.5.20. З настанням ожеледиці посадковий майданчик слід посипати піском, а місце зупинки маршрутних транспортних засобів - піщано-сольовою сумішшю, з розрахунку 300 - 400 г суміші на 1 м2.

2.5.21. Після очищення проїзної частини від снігу необхідно негайно розчищати сніговий замет, що утворюється в лотку по всій довжині посадкового майданчика і на 5 - 10 м в обидва боки.

2.5.22. Урни слід очищати у міру наповнення їх сміттям.

2.5.23. Фарбувати кіоски продажу проїзних квитків, лави, навіси, павільйони, урни, кронштейни, стояки та інші елементи обладнання зупинок слід у міру потреби, але не рідше ніж через кожні 2 роки.

2.6. Розклад руху

2.6.1. Розклад руху є основою організації руху на маршрутах і обов'язковий для виконання працівниками пасажирського автомобільного транспорту.

2.6.2. Розклад руху повинен розроблятися з дотриманням таких вимог:

вчасного задоволення попиту населення на перевезення;

використання місткості автобусів згідно з паспортом заводу-виготовлювача;

мінімальних витрат часу пасажирів на поїздки;

регулярності руху автобусів на маршруті;

комфортності умов поїздки пасажирів;

дотримання режимів та умов праці водіїв і кондукторів згідно із законодавством;

ефективного використання автобусів на маршрутах.

2.6.3. Перевізники складають такі види розкладу руху:

зведений - для міських, приміських, міжміських, міжнародних, туристичних, експресних і таксомоторних маршрутів - у формі таблиць. У ньому зазначається час відправлення автобусів з початкового пункту та прибуття до кінцевого пункту;

автостанційний - на приміських, міжміських та міжнародних - для кінцевих і проміжних пунктів маршрутів. У ньому зазначається час прибуття та відправлення з початкового і проміжних пунктів, прибуття до кінцевого пункту, тривалість зупинок та всього рейсу;

робочий - розклад руху, який водій одержує перед виїздом на маршрут - для міських, приміських, міжміських, міжнародних, туристичних, експресних і таксомоторних маршрутів. У ньому зазначається час відправлення з початкової зупинки і контрольних пунктів та прибуття до кінцевого пункту.

Відповідні зразки розкладу руху подано в таблицях 1 - 3 додатка 9 до цих Порядку і умов.

2.6.4. Розклад руху на міських і приміських маршрутах затверджується, а на внутрішньообласних - погоджується відповідними місцевими державними адміністраціями або органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень. Розклад руху на міжобласних маршрутах затверджується, а на міжнародних - узгоджується з Державним департаментом автомобільного транспорту.

2.6.5. Автостанції на основі приміських, міжміських, міжнародних розкладів руху, складених перевізниками, розробляють автостанційні розклади руху, які розміщуються в приміщенні автостанції для інформування пасажирів, а також публікуються в інформаційних листках, брошурах тощо для поширення серед населення.

2.6.6. Розклад руху на міських, приміських, міжміських та міжнародних маршрутах складається на весняно-літній та осінньо-зимовий періоди року, а на міських, приміських та міжміських - ще й окремо на робочі і вихідні дні.

Термін переходу на відповідний розклад руху на міських, приміських та внутрішньообласних маршрутах щорічно визначається відповідними місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, а на міжміських та міжнародних - Державним департаментом автомобільного транспорту.

Зміни в розкладі руху на приміських, міжміських та міжнародних маршрутах узгоджуються перевізником з відповідними автостанціями.

2.7. Оформлення паспорта маршруту

2.7.1. На маршрут оформлюється паспорт згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 07.05.2010 N 278 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.06.2010 за N 408/17703.

(підпункт 2.7.1 пункту 2.7 розділу 2 у редакції наказу
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.12.2004 р. N 1142
,
 наказу Міністерства інфраструктури
 України від 28.10.2011 р. N 483)

2.7.2. Підпункт 2.7.2 пункту 2.7 розділу 2 вилучено 

(згідно з наказом Міністерства транспорту
 та зв'язку України від 27.12.2004 р. N 1142)

2.7.3. Підпункт 2.7.3 пункту 2.7 розділу 2 вилучено 

(згідно з наказом Міністерства транспорту
 та зв'язку України від 27.12.2004 р. N 1142)

3. Організація перевезень

3.1. Технічний стан автобусів та вантажопасажирських автомобілів, які працюють на маршрутах, повинен відповідати вимогам Правил дорожнього руху та інструкціям заводів-виготовлювачів.

3.2. На маршрутах у гірській місцевості не допускається використання автобусів та вантажопасажирських автомобілів з пробігом понад 200 тис. км з початку їх експлуатації, при цьому автошини повинні мати ступінь зносу не більш як 50 відсотків від нормативного.

3.3. Неприпустимим є випуск на лінію автобусів та вантажопасажирських автомобілів:

з несправним спідометром та пошкодженням обладнання аварійного відкриття люків, дверей, вікон у салоні автобусів;

не забезпечених необхідним протипожежним обладнанням, медичними аптечками, знаками аварійної зупинки, противідкотними упорами;

без зазначеної в додатку 12 цих Порядку і умов відповідної візуальної інформації.

3.4. В автобусах та вантажопасажирських автомобілях, які виконують перевезення пасажирів, не повинно бути конструктивних елементів, не передбачених заводом-виготовлювачем, у тому числі заблокованих дверей і аварійних виходів; пошкоджень оббивки сидінь і внутрішніх стінок салонів та пофарбування; плям і подряпин, а також не повинні використовуватися непрозорі матеріали для заміни скла.

3.5. Автобуси та вантажопасажирські автомобілі на маршрутах у гірській місцевості повинні бути обладнані протитуманними фарами і фарами заднього ходу.

3.6. Перевізник повинен здійснювати контроль за дотриманням водіями розкладу руху та норм місткості автобусів і вантажопасажирських автомобілів на предмет відповідності до паспорта заводу-виготовлювача.

На міських та приміських маршрутах кількість пасажирів в автобусі не повинна перевищувати загальної місткості, передбаченої інструкцією заводу-виготовлювача.

На міжміських, міжнародних та таксомоторних маршрутах кількість пасажирів не повинна перевищувати кількості місць для сидіння.

3.7. До роботи на автобусі допускається водій тільки тієї категорії, яка дозволяє працювати на пасажирському автомобільному транспорті.

3.8. Посадка (висадка) пасажирів у маршрутні таксомотори та вантажопасажирські автомобілі проводиться на зупинках та на шляху прямування транспорту на вимогу пасажирів. Посадка на вимогу на шляху прямування проводиться тільки за наявності вільних місць, із дотриманням Правил дорожнього руху.

3.9. Маршрутні таксомоторні перевезення та вантажопасажирські перевезення здійснюються відповідно сертифікованими автобусами (мікроавтобусами) та вантажопасажирськими автомобілями.

3.10. Вимоги до розміщення візуальної інформації на автобусах, мікроавтобусах та вантажопасажирських автомобілях подано в додатку 12 до цих Порядку і умов. Візуальна інформація може розміщуватися із застосуванням електронних табло.

3.11. На таксомоторі слід встановити таксометр, сигнальний ліхтар із зеленим та червоним світлом угорі праворуч на лобовому склі, розпізнавальний ліхтар оранжевого кольору на даху таксі з композицією з чорних квадратів, розташованих у шаховому порядку (рис. 4, 8 додатка 12 до цих Порядку і умов).

4. Укладання договорів про організацію перевезень пасажирів

4.1. Перевезення пасажирів автомобільним транспортом здійснюється на підставі одного з таких документів:

квитка, який посвідчує право громадянина на користування автомобільним транспортом та перевезення за плату багажу на міських (у тому числі маршрутних таксомоторних), приміських і міжміських маршрутах. Форма квитка та багажної квитанції на міжнародні перевезення пасажирів, Інструкція з оформлення квитка та багажної квитанції на проїзд в автобусах міжнародних маршрутів встановлюються згідно з додатком 13 до цих Порядку і умов;

довгострокового договору перевезення організованих груп дітей, зразок якого затверджений наказом Мінтрансу та Міносвіти від 10.12.97 р. N 431/7, договору разового перевезення організованих груп дітей у формі замовлення, зразок якого затверджений наказом Мінтрансу та Міносвіти від 09.01.98 р. N 4/8, а також дозволу на перевезення організованих груп дітей, зразок якого затверджений наказом Мінтрансу та Міносвіти від 09.01.98 р. N 5/9;

зовнішньоекономічного договору про сумісну діяльність, пов'язану з міжнародним регулярним перевезенням пасажирів, за зразком, уміщеним в додатку 14 до цих Порядку і умов, та договору про міжнародні нерегулярні і маятникові автомобільні перевезення пасажирів, за зразком, наведеним в додатку 15 до цих Порядку і умов;

довгострокового договору на перевезення туристів, зразок якого затверджений наказом Мінтрансу та Держкомтуризму від 10.12.97 р. N 433/5, та договору разового перевезення туристів, зразок якого затверджений наказом Мінтрансу та Держкомтуризму від 09.01.98 р. N 6/4;

договору про сумісну діяльність, пов'язану з обслуговуванням пасажирів автомобільним транспортом, за зразком, уміщеним в додатку 16 до цих Порядку і умов;

договору оренди приміщення підприємствами, що надають послуги населенню та пасажирам, за зразком, уміщеним в додатку 17 до цих Порядку і умов.

5. Розділ 5 втратив чинність

 (згідно з наказом Міністерства
 транспорту України від 05.11.2001 р. N 762)

6. Розділ 6 вилучено

 (згідно з наказом Міністерства транспорту
 та зв'язку України від 12.08.2005 року N 457)

  

МЕТОДИКА
вивчення попиту населення на пасажирські перевезення

1. Загальні положення

1.1. Ця Методика визначає єдиний уодноманітнений порядок робіт з вивчення попиту населення на пасажирські перевезення перевізниками та автостанціями всіх форм власності на міських, приміських, міжміських та міжнародних маршрутах, яке проводиться з метою підвищення якості транспортного обслуговування населення і ефективності використання рухомого складу, а також забезпечення розвитку конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських послуг та вибір на конкурсних засадах кращих перевізників.

1.2. Вивчення пасажиропотоків проводиться ДержавтотрансНДІпроектом та Транспортною академією України з використанням табличних, матричних і облікових методів - з обробкою та моделюванням вихідної інформації із застосуванням засобів обчислювальної техніки.

1.3. Матеріали вивчення попиту населення на перевезення використовуються для організації раціональної маршрутної системи та її коригування; координації роботи різних видів пасажирського транспорту; обгрунтування типу, кількості рухомого складу та його розподілу за маршрутами; вибору форм організації праці водіїв; побудови розкладів руху транспортних засобів; організації проведення конкурсів на здійснення перевезень пасажирів автомобільним транспортом.

1.4. Ефективність вивчення попиту населення на перевезення визначається системністю, єдністю, уодноманітненістю нормативно-довідкової інформації (НДІ), проведенням моделювання пасажиропотоків та кореспонденцій за рейсом, за маршрутом, групою маршрутів і видами транспорту, а також можливістю раціональної побудови маршрутних систем в місті, районі, області з урахуванням всіх видів пасажирського транспорту.

1.5. Програмне забезпечення для засобів обчислювальної техніки являє собою пакет програм проведення розрахунків з обробки і аналізу матеріалів вивчення пасажиропотоків з організацією запровадження логістичного контролю, повідомленням про помилки та похибки, а також видачею кінцевих результатів.

1.6. Нормативно-довідкова інформація маршрутних систем міста, приміських, міжміських та міжнародних перевезень заповнюється перевізником.

1.7. Вихідна інформація про результати вивчення пасажиропотоків надається замовнику в друкованому вигляді або на дискетах в комплексі з призначеним програмним забезпеченням, пристосованим для оперативного розв'язання завдань організації маршрутів безпосередньо перевізниками. У разі передачі інформації на дискетах з комплексом програм передбачається авторський супровід ДержавтотрансНДІпроектом.

1.8. Методика призначена для перевізників та автостанцій всіх форм власності.

1.9. За цією методикою провадиться:

підготовка та проведення обстеження;

обробка інформації за алгоритмами;

аналіз результатів обстеження пасажиропотоків.

2. Підготовка та проведення обстеження пасажиропотоків

2.1. Підготовка та проведення обстеження пасажиропотоків на маршрутах здійснюється табличним, матричним та обліковим методами згідно з планом обстеження пасажиропотоків на маршрутах (таблиця 1 цього додатка).

2.2. Табличний метод

2.2.1. З використанням табличного методу провадиться підрахунок кількості пасажирів, що зайшли в транспортний засіб (далі - ТЗ) та вийшли з нього на зупинках, обліковцями, що в ньому знаходяться, з внесенням цих даних до маршрутної таблиці (таблиця 2 цього додатка). Попередньо в маршрутній таблиці зазначається номер маршруту, час відправлення ТЗ, назви зупинок.

Маршрутні таблиці комплектуються для кожного обліковця в окрему папку за кількістю рейсів, які підлягають обстеженню. На папці зазначаються номер маршруту, дверей та час роботи обліковця.

2.2.2. Достатня достовірність результатів визначення та моделювання пасажиропотоків забезпечується виконанням показників вибірковості їх вивчення відповідно до таблиці 3 цього додатка. За цією таблицею провадиться розрахунок необхідної кількості обліковців.

2.2.3. Перед проведенням обстеження кожному обліковцю видається відповідна папка та індивідуальна інформаційна картка (або нарукавна пов'язка). Обліковцям відводяться місця біля кожних дверей ТЗ.

2.2.4. Під час проведення обстеження на кожен рейс обліковцем заповнюється рейсовий листок (таблиця 4 цього додатка), який містить інформацію про вид транспорту, номер маршруту, напрямок руху транспортних засобів, час початку та закінчення рейсу, марку рухомого складу, кількість вагонів та вид перевезень.

2.2.5. Нормативно-довідкова документація маршрутної системи міста складається з маршрутних таблиць, рейсових листків, характеристики маршрутної системи, переліку зупинок та відстані між ними, характеристики рухомого складу (таблиці 2 - 7 цього додатка).

2.3. Матричний метод

2.3.1. Матричний метод вивчення попиту населення на перевезення відрізняється від табличного тим, що замість маршрутної таблиці використовується маршрутна матриця (таблиця 8 цього додатка), в якій обліковцем зазначається кількість пасажирів, що прямують у ТЗ до певної зупинки, за кожним рейсом. Інші умови проведення обстеження є аналогічні до табличного методу.

2.3.2. Нормативно-довідкова інформація маршрутної системи приміських, міжміських та міжнародних перевезень складається з рейсових листків, характеристики рухомого складу, маршрутних матриць, характеристики маршрутної системи приміських перевезень, розкладу руху на приміському маршруті, таблиці вартості проїзду пасажирів на приміських маршрутах (таблиці 4, 7 - 11 цього додатка).

2.4. Обліковий метод

2.4.1. Обліковий метод відрізняється від матричного тим, що маршрутна матриця заповнюється не за результатами обстеження пасажиропотоків, а під час обробки порейсових квитково-облікових листів або формулярів (дорожніх листів) про виконання нерегулярних міжнародних перевезень.

3. Обробка інформації про пасажиропотоки

3.1. Алгоритми обробки інформації про пасажиропотоки передбачають формування пасажиропотоків на міських, приміських, міжміських та міжнародних маршрутах за рейсами, за маршрутом в цілому, за годинами доби, а також моделювання на їх основі помаршрутних та міжрайонних кореспонденцій.

3.2. Блок-схему обробки інформації про пасажиропотоки на міських маршрутах і моделювання пасажиропотоків в кореспонденції уміщено на рис. 1, 2 цього додатка.

3.3. Блок-схему обробки інформації про пасажиропотоки на приміських, міжміських та міжнародних маршрутах уміщено на рис. 3 цього додатка.

4. Аналіз результатів вивчення пасажиропотоків

4.1. Результати обробки матеріалів обстеження пасажиропотоків з використанням засобів обчислювальної техніки систематизуються за маршрутами, за видами транспорту та в цілому за маршрутною системою.

Вихідні дані маршруту (таблиці 12 - 21 цього додатка) та маршрутної системи (таблиці 22 - 30 цього додатка) містять обсяг вибірки обстеження на маршрутах, загальну характеристику, розподіл пасажирів за годинами доби, дані про максимально завантажені перегони за маршрутами, наповнення транспортних засобів за маршрутами, характеристику нерівномірності пасажиропотоків, показники роботи транспортних засобів на маршрутах, оцінку якості транспортного обслуговування населення, матрицю міжрайонних кореспонденцій пасажирів, а також інтерактивну машинну графіку, виконану за допомогою засобів обчислювальної техніки з поданням у графічній формі таких показників:

розподіл пасажиропотоків за годинами доби;

розподіл пасажиропотоків на маршруті;

розподіл пасажиропотоків та відповідної кількості автобусів в годинних інтервалах;

картограму пасажиропотоків на лімітних ділянках транспортної мережі;

схему розподілу кореспонденцій на транспортній мережі;

картограму пасажиропотоків на транспортній мережі (приклади показу цих графічних даних наведено на рис. 4 - 9 цього додатка).

Таблиця 1

ПЛАН
обстеження пасажиропотоків
на маршрутах __________________________________________

          (міські, приміські, міжміські, міжнародні)

N п/п

Завдання

Відповідальний за виконання

Термін виконання

Примітка

1

2

3

4

5

1. Підготовка та проведення обстеження пасажиропотоків на маршрутах

1.1

Підготувати (Мінтрансу) або його підрозділу проект рішення органу місцевого самоврядування щодо обстеження попиту населення на перевезення

замовник

 

 

1.2

Підготувати нормативно-довідкову інформацію щодо маршрутної системи

перевізники

 

 

1.3

Вивчити і скласти уточнену схему маршрутів

виконавець та перевізники

 

 

1.4

Виконати розрахунки необхідної кількості обліковців, старших на маршрутах, а також карток обстеження, рейсових листків, канцелярського приладдя тощо

виконавець

 

 

1.5

Визначити та узгодити з перевізниками, автотранспортними підприємствами, навчальними закладами, іншими організаціями кількісний склад обліковців (позмінно)

виконавець

 

 

1.6

Розмножити документацію для обстеження пасажиропотоків (примірників):
- карток обстеження ___;
- рейсових листків ___;
- оголошень ___

виконавець

 

 

1.7

Узгодити графіки інструктажу обліковців з перевізниками, автотранспортними підприємствами та навчальними закладами.

виконавець

 

 

 

Визначити місця зосередження обліковців

 

 

 

1.8

Придбати для роботи обліковців та старших маршрутів (одиниць):
- нарукавних пов'язок _;
- папок для паперу ___;
- ручок ___

виконавець

 

 

1.9

Визначити форми таблиць обстеження та рейсових листків, із зазначенням на них, відповідно, номера маршруту, часу відправлення та найменування зупинкових пунктів на маршруті

перевізники

 

 

1.10

Визначити кількість співробітників, необхідну для підготовки та проведення обстеження

перевізники

 

 

1.11

Узгодити з отриманням погодження з виконавцем робіт списки обліковців та здати виконавцю робіт

перевізники

 

 

1.12

Розподілити обліковців на маршрутах

виконавець

 

 

1.13

Провести інструктаж обліковців та працівників, залучених до проведення обстеження

виконавець

 

 

1.14

Поінформувати перевізників про неприпустимість проведення змін руху транспортних засобів на маршрутах під час обстеження

замовник

 

 

1.15

Забезпечити в дні обстеження випуск на маршрут транспортних засобів згідно із затвердженим графіком

перевізники

 

 

1.16

Поінформувати населення про день і мету обстеження шляхом оголошень по радіо, телебаченню, в місцевій пресі, у транспортних засобах та на зупинках

замовник

 

 

1.17

Надати приміщення для штабу керівництва обстеження, забезпечити його телефонним зв'язком

замовник

 

 

1.18

Визначити і виділити кількість автобусів та легкових автомобілів, потрібну для доставки обліковців (в тому числі резервних), збирання матеріалів обстеження та контролю за ходом обстеження

замовник та перевізники

 

 

1.19

Визначити пункти збирання матеріалів обстеження

виконавець

 

 

1.20

Організувати збір матеріалів обстеження

виконавець

 

 

1.21

Передати виконавцю матеріали обстеження для подальшої обробки згідно з актом

перевізники

 

 

2. Обробка матеріалів обстеження пасажиропотоків

2.1

Помаршрутна обробка матеріалів обстеження пасажиропотоків

виконавець

 

 

2.2

Аналіз маршрутної системи на основі обстеження пасажиропотоків

виконавець

 

 

3. Заходи щодо організації пасажирських перевезень

3.1

Обгрунтування типу, кількості рухомого складу

виконавець

 

 

3.2

Визначення форм організації праці водіїв; побудова розкладів руху транспортних засобів

виконавець

 

 

3.3

Виконання розрахунку транспортного пасажирського балансу по місту, району, області

виконавець

 

 

3.4

Розроблення заходів з оптимізації маршрутної системи

виконавець

 

 

3.5

Підготовка вихідних даних для проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом

виконавець

 

 

4. Впровадження заходів щодо удосконалення пасажирських перевезень

4.1

Узагальнення вжитих заходів щодо удосконалення пасажирських перевезень

виконавець

 

 

4.2

Оформлення та видача рекомендацій замовнику

виконавець

 

 

4.3

Впровадження рекомендацій з удосконалення пасажирських перевезень та авторський нагляд

виконавець

 

 

Таблиця 2

Зразок

Маршрутна таблиця

 

  

Таблиця 3

Зразок

Вибірковість вивчення пасажиропотоків

Інтервал руху, хв.

до 5

5 - 10

10 - 20

понад 20

Вибірковість

через 3 рейси

через 2 рейси

через 1 рейс

кожний рейс

Відсоток

25

33

50

100

Таблиця 4

Зразок

РЕЙСОВИЙ ЛИСТОК

Маршрут N: 12

Вид транспорту: автобус

Марка: ІК-280

Напрямок: 1
(1 - прямий; 2 - зворотний)

Час відправлення: 12 год. 30 хв.

Час прибуття: 13 год. 30 хв.

Кількість вагонів: 1

Вид перевезення:  міський

Таблиця 5

Зразок

ХАРАКТЕРИСТИКА
маршрутної системи міста

Показник

Умовне позначення

Одиниця виміру

Значення показника

1. Площа забудованої частини міста

F

км2

 

2. Щільність транспортної мережі

d

км/км2

 

3. Загальна протяжність вулиць

Lвул

км

 

4. Загальна протяжність маршруту в прямому та зворотному напрямках

Lзаг

км

 

5. Кількість зупинок на маршрутах (на маятникових маршрутах ураховується одна з двох кінцевих зупинок)

Nзуп

 

 

6. Коефіцієнт графічності руху

Кг

 

 

7. Коефіцієнт пересадності

Кпер

 

 

8. Середня відстань підходу пасажирів до зупинки

I ср

км

 

9. Середня відстань поїздки пасажирів

I ср. п

км

 

Примітка. Дані за показниками 2 і 8 проставляються з урахуванням всіх видів пасажирського транспорту, а за 3 - 7 і 9 - для кожного виду транспорту окремо.

Таблиця 6

Зразок

ПЕРЕЛІК
зупинок та відстань між ними на автобусному маршруті N 10 "пл. Свободи - м'ясокомбінат"

N зупинки

Найменування зупинки (прямий напрямок)

Відстань між зупинками*, метрів

N зупинки

Найменування зупинки (зворотний напрямок)

Відстань між зупинками*, метрів

1

пл. Свободи

0

16

М'ясокомбінат

0

2

вул. Чекістів

700

15

Абразивний завод

900

3

вул. Янголенка

1200

14

8-ма міськлікарня

750

4

Гортоп

500

13

с-ще Димитрова

450

5

вул. Колєнкіна

320

12

вул. Карпенка-Карого

8000

6

вул. Червона

200

11

Залізнична

400

7

Центральна прохідна

354

10

вул. Фонвізіна

500

8

Житловий масив

760

9

вул. Іванова

760

9

вул. Іванова

800

8

Житловий масив

800

10

вул. Фонвізіна

670

7

Центральна прохідна

670

11

вул. Залізнична

800

6

вул. Червона

550

12

вул. Карпенка-Карого

560

5

вул. Колєнкіна

420

13

с-ще Димитрова

890

4

вул. Жуковського

600

14

8-ма міськлікарня

900

3

вул. Чекістів

450

15

Абразивний завод

1300

2

Машинобудівний інститут

354

16

М'ясокомбінат

406

1

пл. Свободи

320

Загальна відстань у прямому напрямку

10360

Загальна відстань у зворотному напрямку

15924

Тм (час роботи на маршруті) - 8 год. 35 хв.
N (кількість рухомого складу) - 8 од.
___________
* Відстань між зупинками зазначається за величиною, що наростає.

Таблиця 7

Зразок

ХАРАКТЕРИСТИКА
рухомого складу на автобусному маршруті N 10 "пл. Свободи - м'ясокомбінат"

Кількість, од.

Марка

Номінальна місткість, пас.

Максимальна місткість, пас.

Вільна площа підлоги, м2

Місця для сидіння, од.

4

ПАЗ-672М

37

45

6

23

2

ЛАЗ-695

67

85

8

34

1

ЛАЗ-42021

63

83

17

31

Таблиця 8

Зразок

Маршрутна матриця

  

Таблиця 9

Зразок

ХАРАКТЕРИСТИКА
маршрутної системи приміських перевезень

Показник

Умовне позначення

Одиниця виміру

Значення показника

1. Площа адміністративного регіону

F

км2

 

2. Загальна довжина доріг з твердим покриттям

Lтв

км

 

3. Кількість жителів в області

N

тис.

 

4. Кількість жителів, що обслуговуються регулярним сполученням

Nо

тис.

 

5. Кількість жителів, що не обслуговуються регулярним сполученням

Nн

тис.

 

6. Коефіцієнт графічності руху

Кг

 

 

7. Середня протяжність поїздки пасажирів

l ср. п

км

 

Таблиця 10

РОЗКЛАД
руху автобусів на маршруті "Біленьке - Запоріжжя"

(зразок заповнення*)

Рейс N 1

Найменування зупинки

Рейс N 2

Прибуття

Стоянка

Відправлення

Відстань

Відстань

Прибуття

Стоянка

Відправлення

 

 

14.00

0

Запоріжжя АС-2

62

17.40

 

 

14.27

1

14.28

18

Хортицький

35

17.12

1

17.13

14.40

5

14.45

26

Бабурка

28

16.55

5

17.00

14.54

1

14.55

33

Піщаний кар'єр

24

16.45

1

16.46

15.01

1

15.02

38

Н. Хортиця

20

16.38

1

16.39

15.16

2

15.18

48

Розумовка

14

16.24

1

16.25

15.25

1

15.26

52

База відпочинку

9

16.16

1

16.17

15.33

1

15.34

57

Канівське

7

16.12

1

16.13

15.37

1

15.38

60

Лисогірка

5

16.07

1

16.08

15.41

1

 

61

Біленьке

0

 

 

16.00

Т (час виконання наряду) - 12 год. 00 хв.
Час повернення в АТП - 18 год. 04 хв.
Тм (час роботи на маршруті) - 3 год. 51 хв.
N (кількість рухомого складу) - 3 од.
Забезпечується автобусами  "ЛАЗ-695"
                                                              ______________, 
                                                             (марка автобуса) 
які належать                   АТП 32327
                             ___________________________________________
                            (назва підприємства, що здійснює перевезення)
Перевізник __________________________________
                                          (підпис; прізвище та ініціали)

____________
* Час прибуття і відправлення автобуса зазначається в год. і хв., а тривалість стоянки - у хв.

Таблиця 11

Зразок

ТАБЛИЦЯ
вартості проїзду пасажирів на приміських та міжміських маршрутах

Зони, км

Вартість, грн.

У приміському сполученні

0 - 10

0.4

10 - 20

0.8

20 - 30

1.2

30 - 40

1.6

40 - 50

2.0

У міжміському сполученні

0 - 10

0.6

10 - 20

1.2

20 - 30

1.8

30 - 40

2.5

40 - 50

3.0

50 - 60

3.5

60 - 70

4.2

70 - 80

4.8

80 - 90

5.5

90 - 100

6.0

Для міжміського сполучення після 100 км довжина зон встановлюється в межах 20 км

100 - 120

7.0

120 - 140

8.0

140 - 160

9.0

160 - 180

10.0

180 - 200

12.0

200 - 220

13.0

220 - 240

14.0

Вихідна інформація по маршруту

Таблиця 12 

Зразок 

Загальна характеристика

N маршруту 42 

Шифри початку і кінця перегонів з максимальною завантаженістю за показниками ПІК1, ПІК2, ДОБА 587 588, 587 588, 588 587 

Перевезено пасажирів по маршруту за кожну годину 

274 

585 

  

  

419 

241 

69 

12 

91 

390 

426 

  

  

259 

32 

  

Процент вибірки обстежених рейсів за годинами і за добу 

0.00 

60.00 

  

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

0.00 

0.00 

50.00 

100.00 

100.00 

  

100.00 

100.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

93.22 

Величина максимального завантаження в пік 1 

388.000 

Величина максимального завантаження в пік 2 

265.000 

Величина максимального завантаження за добу 

763.000 

Середнє наповнення в години - пік 

42.000 

Нормативний коефіцієнт наповнення 

0.727 

Фактичний коефіцієнт наповнення 

0.382 

Коефіцієнт відносного наповнення 

1.905 

Коефіцієнт нерівномірності розподілу за годинами 

2.300 

Коефіцієнт нерівномірності за напрямками 

1.029 

Коефіцієнт нерівномірності за перегонами 

3.336 

Коефіцієнт нерівномірності рейсів 

1.492 

Коефіцієнт нерівномірності перевезень пасажирів 

11.780 

Кількість пасажирів на один метр підлоги 

1.354 

Середній коефіцієнт наповнення 

0.157 

Середня довжина маршруту 

10.100 

Випуск автобусів на лінію 

Середній інтервал у години - пік "6 - 9" 

18.000 

Середній інтервал у години - пік "16 - 19" 

24.000 

Середня кількість рейсів за годину 

5.000 

Автобусо-кілометри 

596 

Автобусо-кілометри за годину 

54 

Перевезено пасажирів у години - пік 1 

1278 

Перевезено пасажирів у години - пік 2 

717 

Перевезено пасажирів за добу 

2798 

Фактична робота у години - пік 1 

4673 

Фактична робота у години - пік 2 

2739 

Фактична робота за добу 

10294 

Середня потужність пасажиропотоку у години - пік 1 

426 

Середня потужність пасажиропотоку у години - пік 2 

239 

Середня потужність пасажиропотоку за добу 

254 

Середня відстань поїздки 

3.680 

Кількість перегонів 

15 

Середня довжина перегону 

0.670 

Середнє наповнення по маршруту в пік 1 по 1-му напрямку 

28.720 

Середнє наповнення по маршруту в пік 1 по 2-му напрямку 

11.187 

Середнє наповнення по маршруту в пік 2 по 1-му напрямку 

20.530 

Середнє наповнення по маршруту в пік 2 по 2-му напрямку 

21.150 

Середнє наповнення по маршруту за добу по 1-му напрямку 

17.059 

Середнє наповнення по маршруту за добу по 2-му напрямку 

17.530 

Коефіцієнт нерівномірн. наповн. по перегонах по 1 напрямку 

2.140 

Коефіцієнт нерівномірн. наповн. по перегонах по 2 напрямку 

1.410 

Коефіцієнт нерівномірн. наповн. по перегонах по маршруту 

1.960 

Коефіцієнт нерівномірн. наповн. по годинах по 1 напрямку 

2.140 

Коефіцієнт нерівномірн. наповн. по годинах по 2 напрямку 

1.410 

Коефіцієнт нерівномірн. наповн. по годинах по маршруту 

1.960 

Абсолютний коефіцієнт нерівномірн. наповн. по 1-му напр. 

1.820 

Абсолютний коефіцієнт нерівномірн. наповн. по 2-му напр. 

0.790 

Абсолютний коефіцієнт нерівномірн. наповн. по маршруту 

1.780 

Таблиця 13 

Зразок 

Розподіл пасажирів за годинами доби

Місто - Дніпропетровськ
Маршрут - 42
Вид транспорту - Автобус
Дата обстеження - 06/11/97

  Години доби

Перевезено пасажирів

Напрямок

Всього

прямий

зворотний

 

1

2

3

4

5 - 6

0

0

0

6 - 7

221

53

274

7 - 8

262

323

585

8 - 9

218

201

419

9 - 10

127

114

241

10 - 11

20

49

69

11 - 12

5

7

12

12 - 13

0

0

0

13 - 14

0

0

0

14 - 15

68

24

91

15 - 16

156

234

390

16 - 17

174

252

426

17 - 18

91

168

259

18 - 19

17

15

32

19 - 20

0

0

0

20 - 21

0

0

0

21 - 22

0

0

0

22 - 23

0

0

0

23 - 24

0

0

0

0 - 1

0

0

0

1 - 2

0

0

0

06 - 09

701

577

1278

16 - 19

282

435

717

Доба

1359

1441

2798

Таблиця 14 

Зразок 

Максимально завантажені перегони (за годинами доби)

Місто - Дніпропетровськ
Маршрут - 42
Вид транспорту - Автобус
Дата обстеження - 06/11/97

Години доби

Прямий напрямок перегону

Зворотний напрямок перегону

найменування

завантаження

наповнення

найменування

завантаження

наповнення

1

2

3

4

5

6

7

5 - 6

 

0

0

 

0

0

6 - 7

Військкомат - вул. Туристів

133

33

Сільгосптехніка - Винзавод

52

52

7 - 8

вул. Майська - АТП-0301

155

52

вул. Майська - вул. Воронезька

161

40

8 - 9

вул. Туристів - Винзавод

145

36

вул. Кривоноса - СЦМК

87

22

9 - 10

Винзавод - Сільгосптехніка

78

20

вул. Кривоноса - СЦМК

51

13

10 - 11

Клочко-6 - Лікарня

11

11

Лікарня - Клочко-6

33

8

11 - 12

вул. Туристів - Винзавод

11

11

вул. Висотна - Військова частина

5

5

12 - 13

На вимогу

0

0

На вимогу

0

0

13 - 14

На вимогу

0

0

На вимогу

0

0

14 - 15

СЦМК - вул. Кривоноса

36

12

Сільгосптехніка - Винзавод

23

23

15 - 16

вул. Туристів - Винзавод

92

23

Винзавод - вул. Туристів

144

36

16 - 17

вул. Туристів - Винзавод

110

28

Винзавод - вул. Туристів

165

41

17 - 18

вул. Туристів - Винзавод

62

21

Винзавод - вул. Туристів

93

31

18 - 19

Винзавод - Сільгосптехніка

9

9

вул. Теплична - вул. Кривоноса

8

8

19 - 20

 

0

0

 

0

0

20 - 21

 

0

0

 

0

0

21 - 22

 

0

0

 

0

0

22 - 23

 

0

0

 

0

0

23 - 24

 

0

0

 

0

0

24 - 1

 

0

0

 

0

0

1 - 2 

 

 

Середня наповненість на маршруті за добу в прямому і зворотному напрямках  

24 

 

 

26 

Сумарна середня наповненість на маршруті за добу за напрямками  

25 

 

 

 

Максимально завантажений перегін Винзавод - вул. Туристів:
Напрямок - зворотний;
Період доби - 16 - 17 год.;
Завантаження перегону - 165
Середня наповненість - 42

Таблиця 15 

Зразок 

Розрахунок необхідної кількості рейсів та рухомого складу

Години доби 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Планова кількість рейсів 

10 

Фактична кількість рейсів 

Розрахункова кількість рейсів 

Розрахункова кількість рухомого складу 

Зразок 

Таблиця 16 

Пасажирообіг зупинок та завантаження перегонів за годинами*

Місто - Дніпропетровськ
Маршрут - 42
Вид транспорту - Автобус
Дата обстеження - 06/11/97
Період доби - 8 - 9 год.

Назва зупинки

Напрямок

прямий

зворотний

обидва

ввійшло

заванта-
женість перегону

коеф. викорис. місткості

вийшло

пасажиро-
обіг

ввійшло

заванта-
женість перегону

коеф. викорис. місткості

вийшло

пасажиро-
обіг

заванта-
женість перегону

пасажиро-
обіг

Клочко

103

103

0.23

0

103

0

45

0.10

49

49

148

152

Лікарня

4

107

0.24

0

4

13

56

0.13

24

37

163

41

вул. Воронезька

1

104

0.24

4

5

8

61

0.14

13

21

165

26

вул. Майська

1

9

0.23

6

7

2

74

0.17

15

17

173

24

АТП-0301

4

93

0.21

10

14

6

82

0.19

14

20

175

34

СЦМК

2

91

0.21

4

6

3

87

0.20

8

11

178

17

вул. Кривоноса

11

96

0.22

6

17

7

81

0.18

1

8

177

25

вул. Теплична

6

87

0.20

15

21

20

70

0.16

9

29

157

50

Військкомат

20

90

0.20

17

37

16

59

0.13

7

23

149

60

вул. Туристів

36

142

0.33

11

47

14

81

0.18

37

51

226

98

Винзавод

24

141

0.32

28

52

21

65

0.15

5

26

206

78

Сільгосптехніка

4

110

0.25

35

39

37

50

0.11

22

59

160

98

Військова частина

0

87

0.20

23

23

13

39

0.09

2

14

126

37

вул. Висотна

0

77

0.18

10

10

12

30

0.07

3

15

107

25

Самарівка

2

46

0.10

33

35

18

13

0.03

0

18

59

53

вул. Технічна

0

 

 

49

49

13

 

 

0

13

 

62

ВСЬОГО

218

1476

0.21

251

469

201

891

0.13

208

409

2367

878

Примітка. Пасажирообіг зупинок та завантаження перегонів розраховуються для кожної години доби.

Таблиця 17 

Зразок 

Пасажирообіг зупинок та завантаження перегонів за першу годину пік

Місто - Дніпропетровськ
Маршрут - 42
Вид транспорту - Автобус
Дата обстеження - 06/11/97
Період доби - 6 - 9 год.

Назва зупинки

Напрямок

прямий

зворотний

обидва

ввій-
шло

заванта-
женість пере-
гону

коеф. викорис. місткості

вий-
шло

паса-
жиро-
обіг

ввій-
шло

заванта-
женість пере-
гону

коеф. викорис. місткості

вий-
шло

паса-
жиро-
обіг

заванта-
женість пере-
гону

паса-
жиро-
обіг

Клочко

357

357

0.30

0

357

0

132

0.15

116

116

489

473

Лікарня

8

365

0.30

0

8

20

216

0.25

104

124

581

132

вул. Воронезька

3

364

0.30

4

7

11

222

0.25

17

28

586

35

вул. Майська

24

379

0.31

9

33

9

232

0.26

19

28

611

61

АТП-0301

5

364

0.30

20

25

11

239

0.27

18

29

603

54

СЦМК

5

330

0.27

39

44

12

239

0.27

12

24

569

68

вул. Кривоноса

26

341

0.28

15

41

18

226

0.26

3

19

567

60

вул. Теплична

35

329

0.27

47

82

74

165

0.19

13

87

494

169

Військкомат

72

348

0.29

53

125

68

147

0.15

34

102

495

227

вул. Туристів

101

388

0.35

47

148

34

274

0.28

162

196

662

344

Винзавод

51

374

0.34

65

116

27

258

0.26

11

38

632

154

Сільгосптехніка

5

291

0.26

88

93

118

165

0.17

25

143

456

236

Військова частина

2

255

0.23

38

40

36

132

0.13

3

38

387

78

вул. Висотна

2

225

0.20

32

34

59

83

0.08

10

69

308

103

Самарівка

5

115

0.10

115

120

60

24

0.02

0

60

139 

180

вул. Технічна

0

 

 

113

113

24

 

 

0

24

 

134

ВСЬОГО

701

4825

0.26

685

1386

577

2752

0.20

546

1123

7577

2509

Таблиця 18 

Зразок 

Пасажирообіг зупинок та завантаження перегонів за другу годину - пік

Місто - Дніпропетровськ
Маршрут - 42
Вид транспорту - Автобус
Дата обстеження - 06/11/97
Період доби - 16 - 19 год.

Назва зупинки

Напрямок

прямий

зворотний

обидва

ввійшло

заванта-
женість перегону

коеф. викорис. місткості

вийшло

пасажиро-
обіг

ввійшло

заванта-
женість перегону

коеф. викорис. місткості

вийшло

пасажиро-
обіг

заванта-
женість перегону

пасажиро-
обіг

Клочко

90

90

0.12

0

90

0

178

0.18

202

202

268

292

Лікарня

8

96

0.12

0

6

0

197

0.20

19

19

293

25

вул. Воронезька

0

94

0.12

2

2

3

197

0.20

3

6

291

8

вул. Майська

3

88

0.11

9

12

5

196

0.20

4

9

284

21

АТП-0301

2

82

0.11

8

10

4

197

0.20

5

9

279

19

СЦМК

5

83

0.11

4

9

2

199

0.20

4

6

282

15

вул. Кривоноса

0

89

0.10

7

7

14

191

0.19

6

20

280

27

вул. Теплична

9

68

0.08

30

39

37

200

0.20

46

83

268

122

Військкомат

27

82

0.09

13

40

30

198

0.23

47

77

280

117

вул. Туристів

117

177

0.20

22

139

46

265

0.30

113

159

442

298

Винзавод

7

171

0.19

13

20

24

248

0.28

7

31

419

51

Сільгосптехніка

7

92

0.10

86

93

65

200

0.23

17

82

292

175

Військова частина

3

83

0.09

12

15

23

179

0.20

2

25

262

40

вул. Висотна

0

52

0.06

31

31

26

154

0.18

1

27

206

58

Самарівка

6

29

0.03

29

35

58

98

0.11

2

60

127

95

вул. Технічна

0

 

 

33

33

98

 

 

0

98

 

131

ВСЬОГО

282

1376

0.10

299

581

435

2897

0.21

478

913

4273

1494

Таблиця 19 

Зразок 

Пасажирообіг зупинок та завантаження перегонів за добу

Місто - Дніпропетровськ
Маршрут - 42
Вид транспорту - Автобус
Дата обстеження - 06/11/97
Період доби - 0 - 24 год.

Назва зупинки

Напрямок

прямий

зворотний

обидва

ввій-
шло

заванта-
женість перегону

коеф. викорис. місткості

вий-
шло

паса-
жиро-
обіг

ввій-
шло

заванта-
женість перегону

коеф. викорис. місткості

вий-
шло

паса-
жиро-
обіг

заванта-
женість перегону

паса-
жиро-
обіг

Клочко

575

575

0.17

0

575

0

458

0.14

458

458

1033

1033

Лікарня

25

600

0.18

0

25

31

576

0.18

149

180

1175

204

вул. Воронезька

6

592

0.18

14

20

18

591

0.19

33

50

1183

70

вул. Майська

39

601

0.18

30

68

29

602

0.19

41

70

1203

138

АТП-0301

13

578

0.18

37

50

23

612

0.19

32

55

1189

104

СЦМК

18

545

0.17

51

68

26

613

0.19

28

54

1158

122

вул. Кривоноса

34

545

0.17

33

67

46

591

0.19

24

70

1136

136

вул. Теплична

73

518

0.16

100

172

153

529

0.17

91

244

1047

416

Військкомат

111

548

0.17

82

193

137

506

0.16

114

250

1053

443

вул. Туристів

327

763

0.23

112

439

112

756

0.24

362

473

1518

912

Винзавод

79

748

0.23

94

173

70

711

0.22

25

95

1458

268

Сільгосптехніка

19

530

0.16

237

256

228

543

0.17

60

287

1072

543

Військова частина

11

460

0.14

81

92

85

464

0.15

6

90

924

182

вул. Висотна

10

376

0.11

94

104

109

368

0.12

13

122

743

226

Самарівка

22

214

0.06

184

205

157

219

0.07

8

165

433

370

вул. Технічна

0

 

 

214

214

219

 

 

0

219

 

433

ВСЬОГО

1359

8189

0.16

1359

2717

1440

8134

0.17

1440

2879

16322

5596

Таблиця 20 

Зразок 

Вартість проїзду на маршруті за рейс

Маршрут - Надійне =>  Розівка-АС
Вид транспорту - Автобус
Дата обстеження - 14/04/96
Період обстеження - рейс о 14 год. 25 хв.

Найменування перегону

Кількість пасажирів

Довжина перегону, км

Вартість квитка, грн.

Виторг, грн.

Відсоток пільговиків

Новомлинівка - Розівка-АС

7

9,1

0,4

2,8

0,0

Мирське - Розівка-АС

5

14,1

0,8

3,2

20,0

Маринопіль - Розівка-АС

3

24,1

1,2

3,6

0,0

Пролетарське - Мирське

1

13,0

0,8

0,8

0,0

Пролетарське - Розівка-АС

8

27,1

1,2

9,6

0,0

Зеленопіль - Розівка-АС

4

32,8

1,6

6,4

0,0

Надійне - Розівка-АС

9

36,2

1,6

12,8

11,11

Всього

37

 

 

39,2

5,41

Продано квитків за ціною:
0,4 грн. - 7;
0,8 грн. - 5;
1,2 грн. - 11;
1,6 грн. - 12.
Загальна сума - 39,2 грн.
L сер. - 24,14 км
Т сер. - 1,20.

Таблиця 21 

Зразок 

Вартість проїзду на маршруті за добу

Маршрут - Надійне => Розівка-АС
Вид транспорту - Автобус
Дата обстеження - 14/04/96
Період обстеження - 0 - 24 год.

Найменування перегону

Кількість пасажирів

Довжина перегону, км

Вартість квитка, грн.

Виторг, грн.

Відсоток пільговиків

Новомлинівка - Розівка-АС

7

9,1

0,4

2,8

0,0

Мирське - Розівка-АС

5

14,1

0,8

4,0

20,0

Маринопіль - Розівка-АС

3

24,1

1,2

3,6

0,0

Пролетарське - Мирське

1

13,0

0,8

0,8

0,0

Пролетарське - Розівка-АС

8

27,1

1,2

9,6

0,0

Зеленопіль - Розівка-АС

4

32,8

1,6

6,4

0,0

Надійне - Розівка-АС

9

36,2

1,6

14,4

11,11

Всього

37

 

 

41,6

5,41

Продано квитків за ціною:
0,4 грн. - 7;
0,8 грн. - 6;
1,2 грн. - 11;
1,6 грн. - 13
Загальна сума - 41,6 грн.
Lсер. - 24,14 км
Тсер. - 1,20 

За добу в прямому і зворотному напрямках
Продано квитків за ціною:
0,4 грн. - 7;
0,8 грн. - 6;
1,2 грн. - 11;
1,6 грн. - 15
Загальна сума - 44,8 грн.
Lсер. - 24,68 км
Тсер. - 1,20. 

Вихідні дані маршрутної системи

Таблиця 22 

Зразок 

Обсяг вибірки обстеження на маршрутах

Дата обстеження - 06/11/97
Вид транспорту - Автобус
Місто - Дніпропетровськ

N марш-
руту

Години

05 - 06

06 - 07

07 - 08

08 - 09

09 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13
-
14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 -  21

21 - 22

22 - 23

23 - 24

00 - 01

01 - 02

За добу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

98

100

100

97

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0.0

0.0

0.0

96.8

9

100

99

100

100

100

100

43

100

100

100

100

54

100

100

100

100

100

100

100

0.0

0.0

97

4

100

100

83

100

100

100

100

100

0.0

0.0

100

100

100

100

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

98

6

0.0

100

100

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100

100

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100

8

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100

76

98

100

100

100

0.0

0.0

100

100

100

100

72

100

100

0.0

100

100

100

100

0.0

0.0

0.0

100

74

100

100

72

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0.0

100

62

0.0

100

100

100

93

100

100

100

100

100

100

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100

44

100

87

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0.0

100

100

100

100

100

100

100

43

100

100

100

100

100

100

100

100

50.0

100

100

54

100

0.0

100

100

100

100

100

0.0

0.0

98.2

31

0.0

100

100

100

100

100

100

0.0

0.0

100

100

100

100

100

100

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100

28

0.0

100

100

100

100

100

0.0

0.0

100

100

100

100

100

100

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100

10

100

100

100

100

88

100

100

100

100

100

100

100

100

77

100

100

100

100

100

0.0

0.0

100

33

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0.0

0.0

0.0

0.0

100

57

50.0

75.0

100

100

100

100

100

100

50.0

66.7

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0.0

0.0

93.1

60

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0.0

0.0

100

13

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0.0

0.0

100

Таблиця 23 

Зразок 

Загальна характеристика маршрутної системи

Дата обстеження - 06/11/97
Вид транспорту - Автобус
Місто - Дніпропетровськ

Характеристики маршруту

Середній інтервал руху

Середня кількість рейсів за годину

Автобусо-
кілометри

Кількість пасажирів

Пасажирокілометри, пас. км

Середня потужність пасажиропотоку за год.

Середня відстань поїздки
пас./км

номер

довжи-
на

кіль-
кість автоб.

06 - 09

16 - 19

тис.

за год.

доба

06 - 09

16 - 19

доба

06 - 09

16 - 19

доба

06 - 09

16 - 19

98

16.50

4

24.0

25.7

3.0

1.02

57

4630

1419

956

29.58

9.32

6.18

257

473

319

6.39

9

11.00

13

10.0

10.6

6.0

1.32

69

6618

1774

2666

30.11

9.30

10.34

348

591

889

4.55

4

11.90

3

25.7

45.0

3.0

0.38

32

2955

1198

878

14.85

5.50

4.98

246

399

293

5.03

6

9.00

1

90.0

00.0

2.0

0.07

18

384

209

36

1.37

0.81

0.16

96

70

12

3.58

8

8.70

3

22.5

30.0

4.0

0.52

35

11396

3380

2760

31.84

7.86

9.12

760

1127

920

2.79

76

4.00

2

40.0

72.0

3.0

0.16

11

317

134

31

0.61

0.25

0.07

21

45

10

1.92

74

7.25

4

24.0

21.2

3.0

0.49

25

1665

474

385

6.50

1.99

1.65

83

158

128

3.90

62

8.90

1

60.0

0.0

2.0

0.14

14

417

152

8

1.66

0.68

0.02

42

51

3

3.98

44

5.60

6

20.0

27.7

4.0

0.39

20

2296

581

444

7.06

1.59

1.47

115

194

148

3.07

43

12.55

3

25.7

72.0

3.0

0.68

38

4612

1477

617

21.42

7.35

3.49

256

492

206

4.64

31

10.50

3

27.7

25.7

5.0

0.57

47

3562

1052

754

19.08

5.42

3.91

297

351

251

5.36

28

8.30

2

27.7

40.0

4.0

0.33

30

1783

610

391

8.60

3.18

1.66

162

203

130

4.82

10

10.10

5

27.7

21.2

4.0

0.71

37

1338

403

205

5.40

1.84

0.73

70

134

68

4.03

33

15.35

5

27.7

32.7

3.0

0.71

42

8743

2769

1718

33.48

8.87

6.68

514

923

573

3.83

57

18.40

5

25.7

24.0

3.0

1.07

56

9867

2559

2506

41.83

10.14

11.63

519

853

835

4.24

60

21.00

7

15.7

15.7

5.0

1.97

104

10425

3230

2159

97.15

29.68

22.20

549

1077

720

9.32

13

12.80

6

25.7

32.7

3.0

0.68

36

3131

918

719

13.72

4.71

3.02

165

306

240

4.38

Таблиця 24 

Зразок 

Розподіл пасажирів за годинами доби

Дата обстеження - 06/11/97
Вид транспорту - Автобус
Місто - Дніпропетровськ

Години доби

Перевезено пасажирів

кількість, пас.

відсоток за добу, %

05 - 06

5895

2,0

06 - 07

23936

8,1

07 - 08

38847

13,1

08 - 09

31364

10,6

09 - 10

21987

7,4

10 - 11

18631

6,3

11 - 12

13140

4,4

12 - 13

7833

2,6

13 - 14

8109

2,7

14 - 15

16440

5,6

15 - 16

27272

9,2

16 - 17

32672

11,0

17 - 18

24013

8,1

18 - 19

14340

4,8

19 - 20

5780

2,0

20 - 21

2584

0,9

21 - 22

1445

0,5

22 - 23

984

0,3

23 - 24

445

0,2

00 - 01

134

0,0

01 - 02

0

0,0

06 - 09

94147

31,8

16 - 19

71025

24,0

Інші години

130679

44,2

Всього

295851

100,0

Таблиця 25 

Зразок 

Максимально завантажені перегони на маршрутах
в години пік

Дата обстеження - 06/11/97
Вид транспорту - Автобус
Місто - Дніпропетровськ

Номер марш-
руту

06 - 09

16 - 19

За добу

найменування перегону

заванта-
женість перегону

Найменування перегону

заванта-
женість перегону

Найменування перегону

заванта-
женість перегону

1

2

3

4

5

6

7

98

Вул. Осіння (на вимогу) - з-д К. Лібкнехта

515

Вул. Осіння (на вимогу) - Трикотажна ф-ка

366

Трикотажна ф-ка - АТП

1329

9

Ринок - Дитсадок

603

Вул. Вільямса - Дитсадок

721

Вул. Вільямса - Дитсадок

1776

4

АЗС - вул. Пестеля

487

Вул. Пестеля - АЗС

448

Вул. Пестеля - АЗС

921

6

АЗС - вул. Пестеля

140

Вул. Петрозаводська - СШ N 64

35

АЗС - вул. Пестеля

147

8

Магазин - "Сокол-2"

837

Просп. Гагаріна - Тополь-1

920

Пров. Писаржевського - вул. Визволення

2444

76

Вул. Комунарівська - вул. Автобусна

50

Вул. Комунарівська - вул. Автобусна

16

Вул. Комунарівська - вул. Автобусна

105

74

Палац Ілліча - вул. Леваневського

247

Палац Ілліча - АТП-03663

177

Палац Ілліча - АТП-03663

534

62

Вул. Смоленська - "Правда"

67

Пр. Воронцова - з-д К. Лібкнехта

11

Вул. Балтійська - вул. Новосибірська

136

44

АТП 03663 - Кафе "Пламя"

217

Вул. Курчатова - вул. Щепкіна

202

Вул. Курчатова - вул. Щепкіна

731

43

Вул. Хмельницького - БК "Будівельник"

432

Вул. Хмельницького - БК "Будівельник"

236

Вул. Хмельницького - БК "Будівельник"

1198

31

Пр. Воронцова - Міська лікарня N 9

445

Міська лікарня N 9 - пров. Воронцова

293

БК "Комінтерна" - Міська лікарня N 9

1146

28

Вул. Калинова - з-д К. Лібкнехта

367

з-д К. Лібкнехта вул. Калинова

164

з-д К. Лібкнехта вул. Калинова

824

10

Пров. Червоний - Ринок

126

Ринок - пров. Червоний

69

Пров. Червоний - вул. Робоча

378

33

Вул. Чередниченка - вул. Дибенко

458

Пров. Кірова - вул. Димитрова

375

Пров. Кірова - вул. Димитрова

1665

57

Пр. Воронцова - вул. Коцюбинського

546

Ф-ка дитячих іграшок - магазин "Юність"

501

Пр. Воронцова - вул. Коцюбинського

1885

60

Вул. Космічна - Ін-т фізики (на вимогу)

1215

Ін-т фізики (на вимогу) - вул. Космічна

823

Ін-т фізики (на вимогу) - Агентство аеропорту

3366

13

ГРС - вул. Баграмяна

309

Пров. Надбалківський -  Північний проїзд

283

Вул. Переможців - пров. Надбалківський

806

Таблиця 26 

Зразок 

Наповнення транспортних засобів на маршрутах

Дата обстеження - 06/11/97
Вид транспорту - Автобус
Місто - Дніпропетровськ

Номер маршруту

Кількість перегонів

Середня довжина перегону, км

Коефіцієнт нерівномірності наповнення

за довжиною маршруту

за годинами доби

абсолютний

напрямок

напрямок

напрямок

1

2

1 + 2

1

2

1 + 2

1

2

1 + 2

98

11

1,50

1,40

2,03

1,68

1,22

0,91

1,29

1,71

1,85

2,17

9

17

0,65

1,37

1,28

1,45

1,09

0,94

1,01

1,49

1,20

1,46

4

16

0,74

1,54

1,25

2,16

0,80

0,64

0,73

1,23

0,80

1,58

6

14

0,64

1,94

2,33

3,53

0,35

0,22

0,31

0,68

0,51

1,09

8

11

0,79

1,40

1,26

1,78

1,05

0,76

1,04

1,47

0,96

1,85

76

5

0,80

1,72

1,76

1,82

0,93

0,79

0,97

1,60

1,39

1,77

74

12

0,60

1,20

1,30

1,59

1,24

1,05

1,20

1,49

1,37

1,91

62

8

1,11

1,16

1,95

2,04

0,66

0,59

0,73

0,77

1,15

1,49

44

9

0,62

1,44

1,35

1,76

1,17

1,00

1,10

1,68

1,35

1,94

43

15

0,84

1,46

1,26

1,76

0,97

0,91

0,96

1,42

1,15

1,69

31

7

1,50

1,24

1,56

1,45

0,79

0,60

0,82

0,98

0,94

1,19

28

5

1,66

1,18

1,53

1,79

0,66

0,64

0,75

0,78

0,98

1,34

10

14

0,72

1,53

3,44

2,67

1,72

0,98

2,03

2,63

3,37

5,42

33

25

0,61

2,21

7,74

4,14

0,98

0,88

0,96

2,17

6,81

3,97

57

24

0,77

2,48

1,79

2,25

1,08

0,98

1,03

2,68

1,75

2,32

60

10

2,10

1,37

1,53

2,02

1,11

0,97

1,21

1,52

1,48

2,44

13

16

0,80

1,77

2,07

2,08

1,04

0,99

1,02

1,84

2,05

2,12

Таблиця 27 

Зразок 

Характеристика нерівномірності пасажиропотоків

Дата обстеження - 06/11/97
Вид транспорту - Автобус
Місто - Дніпропетровськ

Номер марш-
руту

Коефіцієнт наповнення

Середнє напов-
нення в години пік на найбільш заванта-
женій ділянці маршруту

Коефіцієнт нерівномірності

Середньо-
добовий коефі-
цієнт напов-
нення

Кількість пасажирів, які стоять на 1 м2 площі підлоги в години пік

відно-
сний

норма-
тивний

фактич-
ний

розпо-
ділу пере-
везень паса-
жирів

розпо-
ділу паса-
жирів за годи-
нами доби

роз-
поділу паса-
жирів за напрям-
ками руху

розподілу пасажиро-
потоків за ділян-
ками маршруту

вико-
нання рейсів за годинами доби

98

0,88

0,727

0,827

91

22,95

2,6

1,0

5,1

1,7

0,26

5,5

9

1,60

0,770

0,483

42

27,74

2,7

1,0

4,6

2,2

0,26

0,9

4

0,72

0,720

1,005

128

40,04

2,6

1,1

7,6

1,9

0,31

5,7

6

1,01

0,727

0,718

79

6,9

1,4

1,1

4,1

1,0

0,17

4,4

8

0,87

0,710

0,821

133

16,47

1,8

1,1

4,7

1,8

0,38

3,4

76

5,15

0,770

0,149

13

15,86

2,8

1,0

4,9

1,1

0,04

2,8

74

2,03

0,770

0,379

33

20,28

2,6

1,0

4,4

1,8

0,15

0,2

62

1,70

0,727

0,427

47

12,90

1,8

1,1

5,3

1,3

0,11

1,8

44

1,68

0,770

0,460

40

18,46

2,4

1,0

3,8

2,0

0,21

0,7

43

0,91

0,727

0,800

88

12,37

2,0

1,0

3,7

1,7

0,29

5,2

31

1,11

0,727

0,655

72

6,37

1,7

1,0

2,8

1,3

0,31

3,8

28

1,21

0,727

0,600

66

13,44

1,5

1,3

4,1

1,7

0,24

3,4

10

1,86

0,770

0,414

36

19,66

2,3

1,0

5,1

1,6

0,09

0,2

33

0,79

0,710

0,895

145

43,67

2,7

1,3

6,8

1,8

0,29

3,8

57

1,37

0,710

0,519

84

21,25

2,0

1,0

6,2

1,6

0,24

1,7

60

0,48

0,701

1,458

156

22,70

2,6

1,1

4,5

1,8

0,46

6,1

13

1,08

0,770

0,713

62

33,58

2,8

1,1

6,3

1,8

0,23

3,4

Таблиця 28 

Зразок 

Показники роботи транспортних засобів на маршрутах

Дата обстеження - 06/11/97
Вид транспорту - Автобус
Місто - Дніпропетровськ

Характеристика маршруту

Середня відстань поїздки паса-
жирів, км

Середній інтервал руху за годину, хв.

Макси-
мальний пасажиро-
потік у години пік, осіб

Витрати часу на

но-
мер

дов-
жина, км

час курсу-
вання рейсу, хв.

швид-
кість сполу-
чення, км/год.

кіль-
кість зупи-
нок

підхід до зупинки, хв.

чекання транс-
порту, хв.

поїздку у транс- портному засобі, хв.

пере-
садку, хв.

поїздку, загальні, хв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

98

33,0

90

22,0

24

6,39

24,9

1419

16,5

24,0

8,7

13,2

43,2

9

22,0

63

21,0

36

4,55

10,3

1774

10,5

10,2

6,5

6,3

23,9

4

23,8

70

20,4

34

5,03

35,4

1198

11,2

34,0

7,4

18,2

44,6

6

18,0

60

18,0

30

3,58

135,0

209

10,4

129,6

6,0

66,0

118,9

8

17,4

70

14,9

23

2,79

26,3

3380

11,7

25,3

5,6

13,9

36,4

76

8,0

34

14,1

12

1,92

56,0

134

11,2

53,8

4,1

28,1

57,2

74

14,5

51

17,1

26

3,90

22,6

474

10,1

21,8

6,9

12,1

33,2

62

17,8

60

17,8

17

3,98

30,0

152

14,1

28,9

6,7

15,6

42,7

44

11,2

51

13,2

20

3,07

23,8

581

10,2

23,0

7,0

12,7

34,4

43

25,1

80

18,8

32

4,64

48,9

1477

11,8

47,0

7,4

24,7

55,6

31

21,0

54

23,3

16

5,36

26,7

1052

16,3

25,7

6,9

14,1

42,5

28

16,6

40

24,9

12

4,82

33,8

610

17,1

32,6

5,8

17,5

47,8

10

20,2

54,0

22,4

29

4,030

24,4

403

11,2

23,6

5,4

13,0

34,2

33

30,7

156,0

11,8

51

3,830

30,2

2769

10,4

29,1

9,7

15,7

42,2

57

36,8

162,0

13,6

50

4,240

24,9

2559

11,4

24,0

9,3

13,2

38,7

60

42,0

89,0

28,3

22

9,320

15,7

3230

20,8

15,2

9,9

8,8

41,6

13

25,6

60,0

25,6

34

4,380

29,2

918

11,6

28,1

5,1

15,3

38,0

Примітка. Показники таблиць 22 - 28 розраховуються окремо для кожного виду міського транспорту.

Таблиця 29 

Зразок 

Оцінка якості транспортного обслуговування населення

Дата обстеження - 06/11/97
Місто - Дніпропетровськ

Вид транспорту

Кіль-
кість марш-
рутів у місті, оди-
ниць

Загаль-
на дов-
жина марш-
рутів в обидва кінці, км

Кіль-
кість зупи-
нок, оди-
ниць

Серед-
ня від-
стань поїздки паса-
жирів, км

Серед-
ній інтер-
вал руху, хв.

Середня швид-
кість сполу-
чення, км/год.

Час на

Загальні витрати на поїздку, хв.

Якість транспортного обслуговування

підхід до зупин-
ки, хв.

чекан-
ня транс-
порт-
ного засобу, хв.

рух у транс-
порт-
ному засобі, хв.

пере-
садку, хв.

показ-
ник

оцінка

Трамвай

14

215

452

2,57

11,6

15,3

9,34

6,37

4,03

6,07

15,58

0,82

добре

Тролейбус

25

402

687

2,80

9,9

18,2

10,16

5,63

3,69

5,63

15,53

0,73

добре

Автобус

91

2036

2126

5,38

29,7

20,4

12,95

15,08

6,32

11,30

27,58

0,62

незадовільно

Усього

130

2653

3265

3,46

16,0

18,0

11,86

8,42

4,62

7,30

20,12

0,72

добре

Таблиця 30 

Зразок 

Матриця міжрайонних кореспонденцій пасажирів

Мікро-
райони
прибуття

Мікрорайони відправлення

1

2998

503

2200

231

35

38

1378

405

2

1

2

1

2

0

1315

2

292

410

111

53

0

2

105

70

0

0

0

0

0

0

84

3

315

48

838

73

5

8

127

111

9

0

0

2

0

0

54

4

451

206

323

384

0

3

164

199

0

0

0

0

0

0

45

6

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

7

75

28

132

22

1

13

855

62

0

0

0

0

0

0

24

8

216

118

344

143

24

20

214

342

2

2

0

0

9

3

27

11

7

154

7

204

0

1

201

205

0

0

0

0

0

0

1502

15

113

23

44

25

1

0

26

17

0

0

0

1

0

0

216

17

244

98

163

29

1

7

100

89

2

2

0

3

1

3

89

18

306

346

379

106

10

213

400

935

0

1

1

2

0

0

299

19

108

18

92

9

7

4

35

67

0

4

0

0

0

0

18

20

442

426

168

85

0

2

115

137

0

0

0

0

0

0

291

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

50

45

30

53

21

0

0

29

36

0

0

0

0

0

0

20

51

24

30

10

12

0

0

20

11

0

0

0

0

0

0

10

52

14

18

6

4

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

53

0

1

1

3

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

368

243

477

231

8

10

223

286

1

17

0

0

1

3

30

56

1

0

0

1

0

0

2

4

0

0

0

0

0

0

0

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

74

12

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

... 

... 

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

... 

 ...

 ...

141

9319

5046

7816

2754

120

393

7136

465

23

45

15

20

19

19

6143

  

  

Рис. 1. Блок-схема обробки матеріалів обстеження пасажиропотоків на міських маршрутах

Пояснення до блок-схеми на рис. 1

1 - початок; 2 - введення вихідних даних; 3 - перевірка балансу про вхід-вихід для кожного ТЗ; 4 - перевірка балансу про вхід-вихід для автобусів; 5 - обробка інформації про вхід-вихід пасажирів на кожній зупинці; 6 - диференціація даних про вхід-вихід за годинами доби; 7 - перевірка балансу про вхід-вихід за погодинними інтервалами; 8 - формування машинограм і картограм пасажиропотоків, розрахунок показників роботи транспорту; 9 - визначення помаршрутних матриць кореспонденцій пасажирів (МКП); 10 - визначення елементів міжрайонної МКП з урахуванням пересадкового коефіцієнта; 11 - побудова міжрайонної МКП; 12 - введення інформації з транспортного мікрорайонування; 13 - відбір з міжрайонної МКП прямих кореспонденцій; 14 - сортування вершин графа маршрутів; 15 - контроль масиву безпересадкових сполучень; 16 - контроль і запис характеристик маршруту, які визначають час прямування пасажирів у транспорті; 17 - контроль і запис характеристик маршруту, які окреслюють час чекання пасажирами на транспортний засіб; 18 - пошук шляхів, по яких можливі пересування з пересадкою; 19 - контроль на визначення безпересадкових шляхів; 20 - запис знайдених безпересадкових шляхів; 21 - контроль на визначення шляхів прямування у швидкісному сполученні; 22 - перехід на виконання блоку 29; 23 - аналіз наявності шляхів пересування швидкісним видом транспорту; 24 - пошук шляхів пересування з двома пересадками; 25 - перевірка виконання розрахунків блоку 24; 26 - запис характеристик шляхів прямування (блоки 19, 20, 25); 27 - контроль на безпересадкові шляхи і перехід на виконання розрахунків за даними блоку 29; 28 - пошук шляхів прямування з трьома пересадками; 29 - формування загальної системи шляхів прямування; 30 - розподіл кореспонденцій; 31 - розрахунок і запис пасажиропотоків на кожній ділянці маршруту; 32 - перебір кореспонденцій; 33 - розподіл кореспонденцій за шляхами прямування; 34 - аналіз кореспонденцій; 35 - розрахунок, запис і порівняння даних з попередньою ітерацією; 36 - оцінка одержаних даних щодо пасажиропотоків; 37 - порівняння розрахункових пасажиропотоків з пасажиропотоками за даними блоку 8; 38 - розрахунок техніко-експлуатаційних характеристик маршрутної системи; 39 - друкування розрахунків; 40 - кінець обчислення.

  

Рис. 2. Блок-схема моделювання пасажиропотоків у кореспонденції

  

  

Рис. 3. Блок-схема обробки матеріалів обстеження пасажиропотоків на приміських, міжміських та міжнародних маршрутах

Пояснення до блок-схеми на рис. 3

1 - початок; 2 - введення інформації про кількість пасажирів, що прямують до певної зупинки окремим рейсом (для приміських перевезень) та придбали квитки для проїзду на міжміських та міжнародних маршрутах; 3 - диференціація даних порейсової маршрутної матриці; 4 - визначення величини пасажиропотоку на перегоні за годину тривання рейсу; 5 - визначення величини пасажиропотоку на перегоні за добу для маршруту; 6 - побудова балансу входу-виходу пасажирів для кожної зупинки на рейсі; 7 - побудова балансу входу-виходу пасажирів для кожної зупинки на маршруті; 8 - перевірка балансу входу-виходу пасажирів для кожної зупинки при виконанні рейсу; 9 - перевірка балансу входу-виходу пасажирів для кожної зупинки на маршруті; 10 - формування машинограм і картограм пасажиропотоків, розрахунок показників роботи автобусів на маршрутах; 11 - визначення помаршрутної МКП; 12 - визначення елементів міжстанційної МКП з урахуванням пересадкового коефіцієнта; 13 - побудова міжстанційної МКП; 14 - введення інформації з транспортного мікрорайонування; 15 - відбір з міжстанційної МКП прямих кореспонденцій; 16 - сортування вершин графа маршрутів; 17 - контроль і запис характеристик маршруту, які визначають час прямування пасажирів в автобусі; 18 - контроль і запис характеристик маршруту, які визначають час чекання пасажирами автобуса; 19 - розподіл кореспонденцій; 20 - розрахунок і запис пасажиропотоків на кожній ділянці маршруту; 21 - перебір кореспонденцій; 22 - розподіл кореспонденцій за шляхами прямування; 23 - аналіз кореспонденцій; 24 - розрахунок, запис і порівняння пасажиропотоків з пасажиропотоками, одержаними на попередній ітерації; 25 - оцінка одержаних величин пасажиропотоків; 26 - порівняння розрахункових пасажиропотоків з пасажиропотоками за даними блоку 10; 27 - розрахунок техніко-експлуатаційних характеристик маршрутної системи; 28 - друкування розрахунків; 29 - кінець обчислення.

  

Рис. 4. Розподіл пасажиропотоків за годинами доби в робочі і вихідні дні

 

  

Рис. 5. Розподіл пасажиропотоків на маршруті (фрагмент)

 

  

Рис. 6. Розподіл пасажиропотоків (P) та відповідної кількості автобусів (Na) за годинними інтервалами

 

  

Рис. 7. Картограми пасажиропотоків на лімітних ділянках транспортної мережі (фрагмент)

  

  

 Рис. 8. Схема розподілу кореспонденцій на транспортній мережі з 6 до 9 год. (фрагмент):

  

  

  

 Рис. 9. Картограма пасажиропотоків на транспортній мережі
 

  

Зразок

УКРАЇНА
UKRAINE
 

  

Міністерство транспорту України
Ministry of transport of Ukraine

ДОЗВІЛ N _______
Authorisation N _______

на виконання міжнародних регулярних
перевезень пасажирів між
On execution international regular transportation
of passengers between
1. Маршрут
Route   

Дійсний до
Actual up to 


 


2. Пункт переходу державного кордону України
Point of crossing of state frontier of Ukraine 

3. Дата початку руху
Starting Movement Date 

4. Регулярність руху
Movement Regularity 

5. Транспортний засіб
Kind of Transport 

6. Реєстраційний номер
 
Registration number 

7. Перевізник
Transporter 

8. Адреса
Address 

9. Договір перевезень
Transportation Agreement 

10. Обмеження
Limitations 

11. Умови перевезень пасажирів на території України
Passenger Transportation Conditions on the territory of Ukraine
 Перевізник зобов'язаний додержуватися Законів України, чинних норм і правил
Transporter is obliged to maintain the Laws of Ukraine, legal norms and rools. 

12. Особливі обставини Special circumstances
У разі порушення законодавства України та умов виконання міжнародних перевезень пасажирів дозвіл може бути припинений або анульований
In case of infrigiment of legislation of Ukraine and conditions of international passenger transportations the permission may be stopped or annuled 

13. Передача дозволу іншому перевізнику забороняється
 
Transfer of permission to another is prohibited 

  
  
  

14. Підлягає поверненню і є підставою для видачі наступного дозволу
Permission must be returned and is the base for giving out the next permission 

15. Дата і місце видачі
Date and place of giving out of the permission 


  

Додаток 3
до Порядку і умов організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом  


Зразок

УКРАЇНА
UKRAINE
 

  

Міністерство транспорту України
Ministry of transport of Ukraine

ДОЗВІЛ N _______
Authorisation N _________

на виконання міжнародних нерегулярних перевезень пасажирів
On execution international non regular transportation of passengers

1. Країна реєстрації автобуса
The country of registration of the bus

2. Дійсно на 1 рейс
Valid for 1 journey  

з
from 

до
till 


3. Перевезення (двосторонні або транзитом через Україну)
Transportation (inward - outward or transit through the territory of Ukraine)

4. Прикордонні пункти
Border crosspoint 

в'їзду
inward 

виїзду
ourward 

5. Перевізник
Transporter 

  

6. Адреса
Address 

6. Пункт призначення
Destination 

7. Кількість пасажирів:
Number of passengers 

туди   звідти
 incomming/outcomming 

8. Автобус
Bus 

9. Реєстраційний номер
Registration number 

  


10. Обмеження
Limitations 

11. Виконання внутрішніх перевезень іноземними автотранспортними засобами забороняється
Internal transportation by foreign vehicles is prohibited 

12. Передача дозволу іншому перевізнику забороняється
Transfer of permission to another transporter is prohibited 

13. Печатка органу, що видав дозвіл
Stump of the organ, that give out authorisation 

14. Печатка органу країни-перевізника
Stump of the transporter land of origin 


15. Відмітки прикордонних і митних органів України
Stump notes of border and customs of the Ukraine 

  

  

  

  

  

Трафарет зупинки автобуса міського маршруту

  

  

Трафарет зупинки автобуса приміського маршруту

  

  

Трафарет зупинки автобуса експресного маршруту

  

  

Трафарет зупинки автобуса таксомоторного маршруту

  

  

Трафарет зупинки автобуса, що виконує вантажопасажирські перевезення

  

 

Трафарет автобусної зупинки на вимогу

  

 

Зразок

ЗАТВЕРДЖЕНО
(місцева державна адміністрація або
орган місцевого самоврядування)

ПОГОДЖЕНО
(назва органу Державтоінспекції МВС)  

_____________________________
"___" ____________ р. 

_____________________________
"___" ____________ р.  

Таблиця 1

Зведений розклад
руху автобусів на міському маршруті

N

АТП

Каховська

Лівобережна

Каховська

Лівобережна

Каховська

Лівобережна

Каховська

Лівобережна

Каховська

Лівобережна

Каховська

Лівобережна

Каховська

випусків

виїзд

ПР

ВП

ПР

ВП

ПР

ВП

ПР

ВП

ПР

ВП

ПР

ВП

ПР

ВП

ПР

ВП

ПР

ВП

ПР

ВП

ПР

ВП

ПР

ВП

ПР

ВП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

 

 

5-15

6-20

6-25

7-30

7-40

8-45

8-50

9-55 обід

10-40

11-45

11-50

12-55

13-10 зміна

14-15

14-20

15-25

15-30

16-35

16-40

17-45 18-23 обід

19-28

19-33

20-38

 

2

 

 

5-40

6-45

6-50

7-55 8-30 обід

9-35

9-40

10-45

10-50

11-55

12-00

13-05

13-20 зміна

14-25

14-30

15-35

15-40

16-45

16-50

17-55 18-30 обід

19-35

19-40

20-45

 

3

 

 

5-55

7-00

7-05

8-10

8-22

9-27

9-32

10-37 обід

11-15

12-20

12-25

13-30

13-50 зміна

14-55

15-00

16-05

16-10

17-15

17-20

18-25

19-00 обід

20-05

20-10

21-15

 

4

 

 

6-10

7-15

7-20

8-25

8-40

9-45

9-50

10-55 обід

11-25

12-30

12-35

13-40

14-00 зміна

15-05

15-10

16-15

16-20

17-25

17-30

18-35

19-08 обід

20-13

20-18

21-23

 

5

 

 

6-25

7-30

7-35

8-40

8-50

9-55

10-00

11-05 обід

11-35

12-40

12-45

13-50

14-07 зміна

15-12

15-17

16-20

16-25

17-30

17-35

18-40

19-40 обід

20-45

20-50

21-55

 

6

 

 

6-40

7-45

7-50

8-55

9-00

10-05

10-10

11-15 обід

11-45

12-50

12-55

14-00

14-22 зміна

15-27

15-32

16-35

16-40

17-45

17-50

18-55

19-30 обід

20-35

20-40

21-45

 

7

 

 

6-48

7-53

7-58

9-03

9-10

10-15

10-20

11-25 обід

11-55

13-00

13-05

14-10

14-30 зміна

15-35

15-40

15-45

16-50

17-55

18-00

19-05

19-50 обід

20-55

21-00

22-05

 

8

 

 

6-56

8-01

8-06

9-11

9-20

10-25

10-30

11-35 обід

12-05

13-10

13-15

14-20

14-40 зміна

15-45

15-50

16-55

17-05

18-10

18-15

19-20

20-00 обід

21-05

21-10

22-15

 

9

 

 

7-03

8-08

8-13

9-18

9-30

10-35

10-40

11-45 обід

12-15

13-20

13-25

14-30

14-50 зміна

15-55

16-00

17-05

17-15

18-20

18-25

19-30

20-10 обід

21-15

21-20

22-25

 

10

 

 

7-10

8-15

8-20

9-25 обід

10-00

11-05

11-10

12-15

12-30

13-35

13-40

14-45

15-00 зміна

16-05

16-10

17-15

17-25

18-30

18-35

19-40

20-20 обід

21-25

21-30

22-35

 

11

 

 

7-17

8-22

8-27

9-32 обід

10-15

11-20

11-25

12-30

12-40

13-45

13-50

14-55

15-12 зміна

16-17

16-22

17-27

17-35

18-40

18-45

19-50

20-30 обід

21-35

21-40

22-45

 

12

 

 

7-25

8-30

8-35

9-40

9-45

10-50

10-55

12-00 обід

12-50

13-55

14-00

15-05

15-18 зміна

16-23

16-28

17-33

17-42

18-47

18-52

19-57

20-40 обід

21-45

21-50

22-55

 

13

 

 

7-32

8-37

8-42

9-47 обід

10-30

11-35

11-40

12-45

13-00

14-05

14-10

15-15

15-24 зміна

16-29

16-34

17-39

17-50

18-55

19-00

20-05

20-50 обід

21-55

22-00

23-05

 

14

 

 

7-40

8-55

9-00

10-05

обід,

резерв

 

13-40

14-45

14-50

15-55

16-05 зміна

17-10

17-15

18-20 обід

18-50

19-55

20-00

21-05 21-50 резерв

22-55

23-00

24-05

 

15

 

 

8-00

9-05

9-10

10-15

 

резерв

 

 

 

 

 

15-06 зміна

16-10

16-15

17-20

18-00

19-05

19-10

20-15 обід

21-05

22-10

22-15

23-20

 

16

 

 

8-15

9-20

9-25

10-30 обід

11-05

12-10

12-15

13-20

13-30

14-35

14-40

15-45

15-55 зміна

17-00

17-05

18-10

18-15

19-20

19-25

20-30 обід

21-20

22-25

22-30

23-35

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-15

17-20

17-25

18-30

18-40

19-45

19-50

20-55 обід

22-15

23-20

23-25

24-50

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-57

18-02

18-07

19-12

19-16

20-20

20-25

21-30 обід

22-55

24-00

24-05

01-10

 

Розклад руху розробив ______________________________
                                            (підпис, ініціали та прізвище)  

Примітки.  

1. Зведений розклад руху автобусів складається перевізником для міських, приміських, міжміських, міжнародних, туристичних, експресних і таксомоторних маршрутів;
2. ПР - прибуття; ВП - відправлення.  

Таблиця 2

Зразок

Автостанційний розклад руху автобусів на міжміських маршрутах

Кінцевий пункт маршруту

Довжина, км

Номер рейсу

Відправлення з м. Києва

Прибуття до кінцевого пункту

N рейсу

Відправлення з кінцевого пункту

Прибуття у м. Київ

Періодич-
ність виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Міжобласні

Східний (Харківський) напрямок

* Білгород (ч/з Пирятин)

523

414

7-40

20-36

413

7-20

20-10

 

Лохвиця (ч/з Пирятин)

228

188

14-35

19-38

187

7-00

12-05

ПТ., НД.

Охтирка (ч/з Ромни)

460

286

9-40

19-41

285

6-15

16-40

 

Гадяч (ч/з Пирятин)

279

168

15-25

21-20

167

6-00

12-22

ч/з день

Зіньків (ч/з Пирятин)

315

92

16-40

23-10

91

5-40

12-58

ч/з день

Семенівка (ч/з Хорол)

264

210

18-45

23-59

209

9-45

15-05

ПТ., НД.

Північний (Чернігівський) напрямок

* Москва

955

6

10-15

6-50

5

23-15

16-40

 

* Орел (ч/з Глухів)

562

81

8-05

21-25

82

8-05

21-03

 

* Климово

314

454

16-45

23-45

453

7-20

14-50

ПТ., НД.

* Світлогорськ (ч/з Чернігів)

382

54

10-40

19-59

53

7-50

16-51

 

* Гомель (ч/з Чернігів)

270

183

8-20

14-20

184

16-30

22-15

 

Славутич (ч/з Чернігів
 
 

212
 
 

4

8-00

12-46

3

15-00

19-50

 

122 

13-55 

18-18 

121 

6-35 

11-00 

 

120тр

18-25

22-48

119 тр

8-30

13-07

 

Західний (Житомирський) напрямок

Любар

231

291

13-20

18-30

292

6-35

11-55

ПТ., СБ., НД.

Бердичів (ч/з Житомир)

185

337

11-30

15-30

338

6-10

10-10

 

339 

 14-00

 18-05

340 

8-05 

 12-15

 

269

15-35

19-40

270

10-15

 

 

258

17-55

21-55

257

12-20

 

 

Городниця

270

89

14-50

20-49

90

7-50

14-00

 

Іванопіль

223

317

13-00

18-05

318

5-55

10-50

 

Шепетівка

305

33

15-00

22-12

34

6-20

13-40

 

Луцьк

403

161

8-45

17-45

162

8-25

17-30

ч/з день

Південний (Черкасько-Уманський) напрямок

Олександрія

338

138

16-15

23-45

137

7-00

15-00

 

Скадовськ

707

2

6-25

21-50

1

6-30

21-55

НД.

Голованівськ

283

149

16-50

22-34

150

5-50

11-40

 

Гайворон
 

298
 

437

8-50

15-15

438

12-40

19-05

 

461

16-25

22-30

462

7-00

13-26

 

Первомайськ

377

469

15-00

22-52

470

5-00

12-55

 

Мошни

190

368

15-50

20-15

367

9-50

14-20

 

____________
* - міжнародні маршрути.

Автостанційний розклад руху автобусів складається для кінцевих і проміжних пунктів на приміських, міжміських, міжнародних маршрутах.

Таблиця 3 

Зразок

Робочий розклад руху автобусів на приміському маршруті

Рейс N

Відстань

Назви зупинок

Відстань

Рейс N

прибуття

стоянка

від-
прав-
лення

прибуття

стоянка

від-
прав-
лення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

4-15

0

Пологи АС

57.2

7-45

 

 

 

 

 

 

Ринок  

 56.0

7-42 

 1

7-43 

4-16

1

4-17

1.6

Пушкіна 1

53.7

7-38

1

7-39

4-18

1

4-19

2.3

Пушкіна 2

53.0

7-36

1

7-37

4-21

1

4-22

3.9

Лисянська

51.4

7-34

1

7-35

4-23

1

4-24

4.7

Мехзагін

50.6

7-31

1

7-32

4-25

1

4-26

5.2

Казарма

50.1

7-29

1

7-30

4-28

1

4-29

6.2

Відгодівельний

49.1

7-27

1

7-28

4-30

1

4-31

6.9

Чап. поворот

48.4

7-25

1

7-26

4-33

1

4-34

8.1

Кириченкова

47.2

7-23

1

7-24

4-37

1

4-38

9.7

Кайдаша

45.6

7-22

1

7-23

4-40

1

4-41

11.1

Радгоспна

44.2

7-18

1

7-19

4-43

1

4-44

12.7

Войкове

42.6

7-16

1

7-17

4-45

1

4-46

13.5

Лікарняна

41.8

7-14

1

7-15

4-47

1

4-48

14.2

Поворот

41.1

7-11

1

7-12

4-49

1

4-50

15.3

К.-Роздори

40.0

7-09

1

7-10

4-56

1

4-57

21.8

Магедове

34.2

6-49

1

6-50

4-57

1

4-58

22.8

На вимогу

33.2

6-38

1

6-39

5-04

1

5-05

26.6

Балочки

29.4

6-36

1

6-37

5-12

1

5-13

30.9

Золота Поляна

25.1

6-29

1

6-30

5-15

1

5-16

34.4

Зоряна

21.6

6-23

1

6-24

5-18

1

5-19

36.9

Чубарівка

19.1

6-20

1

6-21

 

 

 

 

Бурлацьке

12.1

6-10

1

6-11

5-32м

1

5-33

45

Красноселівка

3.4

5-50

1

5-51

5-40

1

 

48.4

Чкалове

0

 

 

5-45

На маршруті працюють автобуси ________________________________                                                                                                                                                          (назва перевізника)
Розклад руху автобусів розробив _________________________________                                                                                                                                                  (підпис, ініціали та прізвище)  

Примітка. * Робочий розклад руху автобусів складається перевізником для міських, приміських, міжміських, міжнародних, туристичних, експресних і таксомоторних маршрутів.

 

Додаток 10 вилучено 
(згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 27 грудня 2004 року N 1142)

  

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення паспорта маршруту

Додаток 11 вилучено 
(згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 27 грудня 2004 року N 1142)

  

Розміщення
 візуальної інформації на автобусах, мікроавтобусах та вантажопасажирських автомобілях

1. Візуальна інформація розміщується на автобусах, мікроавтобусах та вантажопасажирських автомобілях.

1.1. Міських та приміських маршрутів:

- на передньому трафареті - номер маршруту і назва початкової та кінцевої зупинок (рис. 1 "а" цього додатка);

- на боковому трафареті - додатково назви основних проміжних зупинок (у чотиридверному автобусі встановлюється один боковий трафарет біля задніх вхідних дверей) (рис. 1 "б" цього додатка);

- на задньому трафареті - номер маршруту (рис. 1 "в" цього додатка).

1.2. Міжміських та міжнародних маршрутів:

- на передньому і боковому трафаретах - назва початкової та кінцевої зупинок (рис. 2 "а" цього додатка). У разі здійснення міжнародних перевезень інформація подається двома мовами у два рядки: верхній - українською, нижній - мовою держави, в яку здійснюються перевезення (рис. 2 "б" цього додатка).

1.3. Експресних і таксомоторних маршрутів:

- на передньому трафареті - над номером маршруту відповідно червоною фарбою напис "Експрес", а чорною - "Маршрутне таксі" з композицією із чорних квадратів, розташованих "шахівницею" (рис. 3 "а", 4 "а" цього додатка), мікроавтобуса - розпізнавальний ліхтар оранжевого кольору, який встановлюється на даху, із нанесенням на нього композицій з чорних квадратів, розташованих "шахівницею" (рис. 4 "б" цього додатка). Для автобусів допускається наносити на передньому трафареті тільки напис "Експрес" та "Маршрутне таксі";

- на боковому трафареті - над номером маршруту та найменуванням зупинок червоною фарбою напис "Експрес", а чорною "Маршрутне таксі", з композицією із чорних квадратів, розташованих у шаховому порядку (рис. 3 "б", 4 "а" цього додатка).

1.4. У разі здійснення перевезень на замовлення та вантажопасажирських, на передньому трафареті - відповідний напис чорною фарбою "На замовлення" (рис. 5 "а" цього додатка), "Вантажопасажирський" (рис. 5 "б" цього додатка).

2. Передній трафарет, який освітлюється в темну пору доби, встановлюється у спеціальній ніші, що передбачена конструкцією транспортного засобу. Якщо ніші немає, то передній трафарет можна встановлювати в салоні автобуса на спеціальному держаку за лобовим склом, за умови забезпечення вимог ГОСТу 28070-89.

3. Бокові трафарети встановлюються у спеціальних нішах, передбачених конструкцією автобуса.

4. За відсутності ніш бокові трафарети встановлюють біля вхідних дверей на спеціальних держаках зовні під вікном або в салоні за боковим склом.

Держаки повинні жорстко кріпитися і не створювати труднощів під час заміни трафаретів.

5. Задні трафарети встановлюють у нішах, якщо це передбачено конструкцією, або на спеціальних держаках за заднім склом.

6. Розташування бокових, задніх і передніх трафаретів, а також розпізнавального ліхтаря на мікроавтобусі, що виконує маршрутні таксомоторні перевезення, показано, відповідно, на рис. 6, 7 і 8 цього додатка. Для розміщення реклами відводиться поле з лівого та правого боків зовнішньої поверхні транспортного засобу (рис. 6, 8 цього додатка).

7. Трафарети виготовляються заводами-виробниками автобусів і є складовим елементом комплекту поставки. Допускається виготовлення трафаретів перевізниками.

8. Трафарети повинні бути пласкими, жорсткими, виготовленими із пластмаси, пресованого картону, деревини, склопластику тощо, завтовшки 1 - 1,5 міліметра.

9. Дозвіл на перевезення (інформаційна табличка рис. 9 цього додатка) розміщується внизу праворуч на лобовому склі (рис. 7, 8 цього додатка).

Інформаційна табличка виготовляється з картону, склопластику тощо.

10. Зовні на автобусі, біля дверей, розміщуються символічні зображення, за допомогою яких позначається вхід та вихід пасажирів (рис. 10 цього додатка).

11. У салоні автобуса повинні бути розміщені інформаційні таблички з такими відомостями:

витяг з Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту: обов'язки і права пасажира, водія, а також інформація про державні органи, що здійснюють захист прав споживачів (рис. 11 цього додатка);

позначення входу та виходу;

розмір штрафу за безквитковий проїзд і перевезення неоплаченого багажу (рис. 12 цього додатка);

матеріали з безпеки дорожнього руху;

позначення місць розташування аварійних виходів (через вікна, двері, люки) із зазначенням (зокрема ідеографічним) способу їх відкриття, а також місць розташування вогнегасника, аптечки та кнопки екстреної зупинки;

написи "Не палити", а також "Місця для пасажирів з дітьми та інвалідів" (на автобусах міських та приміських маршрутів).

Написи можуть бути замінені відповідними символічними зображеннями.

12. Тло трафаретів та інформаційних таблиць повинно бути білим, інформаційні написи - чорними.

13. Написи на трафаретах та інформаційних табличках автобусів виконуються згідно з вимогами ДСТУ-2586-94.

Піктограми можуть бути чорно-білими або кольоровими.

14. Розміри та освітлення інформаційних написів повинні бути такими, щоб їх можна було прочитати у світлу і темну пору доби:

в салоні автобуса - з відстані не менше одного метра;

на автобусі на передньому та задньому трафаретах - з відстані не менше 15 метрів, на бічному - з відстані не менше трьох метрів.

Зразок

  

Рис. 1. Трафарети для автобусів міських та приміських маршрутів

Зразок

  

Рис. 2. Трафарети для автобусів міжміських та міжнародних маршрутів

Зразок

  

Рис. 3. Трафарети для автобусів експресних і таксомоторних маршрутів

Зразок

  

Рис. 4. Зображення та основні розміри композиції з чорних квадратів для:
а) трафарета автобуса;
б) розпізнавального ліхтаря мікроавтобуса

Зразок

  

Рис. 5. Трафарети для автомобілів вантажопасажирських маршрутів та маршрутів на замовлення

Зразок

а) на однодверному автобусі, або з входом та виходом пасажирів тільки на одні двері

  

б) на дводверному автобусі

  

в) на тридверному автобусі

  

г) на чотиридверному автобусі

  

Рис. 6. Розташування бокового трафарету та поля для розміщення реклами на автобусі

  

Рис. 7. Розташування переднього і заднього трафаретів та інформаційної таблички на автобусі

  

Рис. 8. Розташування бокового трафарету, розпізнавального ліхтаря, інформаційної таблички та поля для розміщення реклами на мікроавтобусі

Зразок

  

Рис. 9. Інформаційна табличка "Дозвіл на перевезення" 

  

Рис. 10. Символічні зображення для позначення входу та виходу або входу чи виходу пасажирів

Зразок

  

Рис. 11. Інформаційна табличка "Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту" та інформація про державні органи, що здійснюють захист прав споживачів

  

Рис. 12. Інформаційна табличка про стягнення за безквитковий проїзд штрафу та перевезення неоплаченого багажу

  

Зразок

ФОРМА
квитка та багажної квитанції на міжнародні перевезення пасажирів

Лицьовий бік

  

Зворотний бік

   

Не допускаються до перевезення:

багаж, ручна поклажа та інші речі з вибуховими, отруйними, вогненебезпечними, їдкими, сморідними, наркотичними та іншими небезпечними речовинами, а також ті, що можуть забруднити
транспортний засіб, одяг пасажирів;

зброя, крім випадків, передбачених законодавством;

тварини (крім дрібних звірів і птахів у клітках, а також собак у намордниках, за наявності повідків, та котів, з пред'явленням документів на них, виданих ветеринарною службою);

багаж, розміри якого перевищують 100x50x30 см або вагу 40 кг, та ручна поклажа відповідно 60x40x20 см і 30 кг.

Пасажир зобов'язаний дотримуватись правил прикордонного, митного та інших видів контролю.

У разі повернення квитка:

не пізніше ніж за 2 год. до відправлення автобуса особі повертається повна сума вартості квитка з відрахуванням збору, сплаченого за його попередній продаж;

пізніше цього терміну, але не пізніше ніж за 10 хв. до відправлення автобуса, повертається сума вартості квитка з відрахуванням 15 відсотків і збору за попередній продаж квитка.

У разі запізнення пасажир має право протягом трьох годин з часу відправлення автобуса, на який було придбано квиток (а у разі хвороби або нещасного випадку - протягом трьох діб) поновити квиток з доплатою 25 відсотків його вартості або одержати назад суму вартості квитка з відрахуванням 25 відсотків.


ІНСТРУКЦІЯ
 з оформлення квитка та багажної квитанції на міжнародні перевезення пасажирів

1. Ця Інструкція визначає порядок оформлення квитка, який на підставі договору перевезень засвідчує право пасажира на користування автомобільним транспортом та на доставку за плату багажу на міжнародних маршрутах регулярних перевезень.

2. Бланки квитків заповнюються кульковою ручкою або за допомогою засобів обчислювальної техніки, з виготовленням двох копій. Оригінал квитка видається пасажиру, один екземпляр копії зберігається в касі автостанції, другий - передається перевізнику.

3. На проїзд пасажирів у прямому і зворотньому напрямках оформляються окремі квитки.

4. Зазначаються такі відомості у графах квитка:

Маршрут - кінцевий пункт маршруту перевезення пасажира;

Рейс - номер рейсу;

Штамп і дата продажу - автостанція (каса), що здійснила продаж квитка та оформила перевезення багажу, ставить штамп із зазначенням дати продажу;

Відправлення - дата і час відправлення автобуса;

Вид квитка - у разі продажу квитка за повну вартість - Повн., а пільгового (дитячий та інші) - Пільг. та процент пільги "%";

Місце - номер місця (місць) в автобусі;

Осіб - кількість осіб, які мають право на проїзд та перевезення багажу згідно з цим квитком;

Вартість - вартість проїзду, перевезення багажу, комісійний збір та загальна вартість квитка. Розрахунок провадиться в гривнях.

5. Вартість проїзду та перевезення багажу визначається за тарифами на транспортні послуги, визначеними в договорах, укладених між іноземними та українськими перевізниками.

6. Номер квитка записується до квитково-облікового листка.

7. У разі повернення квитка в касу автостанції не пізніше ніж за 2 години до відправлення автобуса, на лицьовому боці квитка кульковою ручкою проставляється напис про повернення повної вартості квитка з відрахуванням збору, сплаченого за його попередній продаж "Повернений за 2 год., повернена вартість ______ грн." і штамп автостанції (каси).

8. У разі повернення квитка пізніше ніж за 10 хвилин до відправлення автобуса, передбаченого розкладом руху - напис про повернення вартості квитка з відрахуванням 15 % від суми вартості квитка і збору за попередній продаж квитка: "Повернений за 10 хв., повернена вартість _____ грн." і штамп автостанції (каси).

9. У разі запізнення пасажир має право протягом трьох годин з часу відправлення автобуса, на який було придбано квиток, а у разі хвороби або нещасного випадку - протягом трьох діб, поновити квиток з доплатою. В цьому випадку на лицевому боці квитка проставляється "Квиток поновлений, доплата ____ грн." і штамп автостанції (каси).

10. У разі повернення вартості проїзду і перевезення багажу з причини вимушеної зупинки автобуса незалежно від причини зупинки та неможливості доставки пасажира до місця призначення, а також припинення пасажиром поїздки через хворобу чи внаслідок нещасного випадку, на лицьовому боці пред'явленого квитка в касі найближчої автостанції проставляється "Повернена вартість ____ грн." (визначається з розрахунку відстані від місця, де сталася вимушена зупинка, до кінцевого пункту призначення) та проставляється штамп автостанції (каси).

  

Зразок

ДОГОВІР
про сумісну діяльність, пов'язану з міжнародним регулярним перевезенням пасажирів

   ___________                                                                                                                              _________
          (місто)                                                                                                                                                                                          (дата)
_____________________________________________________________________________________,
                                                 (назва підприємства, посада керівника, його (або підприємця-громадянина)
___________________________________________________________ (далі - Український перевізник),
                                                     прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _______________________________________________________________________
                                                                          (статуту підприємства, положення або свідоцтва про державну
_____________________________________________________________________________________,
                                                              реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи)
з однієї сторони, і ______________________________________________________________________
                                     (назва підприємства, посада керівника, його  (або підприємця - громадянина)
____________________________________________________________ (далі - Іноземний перевізник),
                                                 прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _______________________________________________________________________
                                                               (статуту підприємства, положення або свідоцтва
______________________________________________________________________________________,
                                 про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи)
з іншої   сторони   (далі  -  Сторони),  уклали  цей  договір  про нижченаведене:

         На підставі  цього  договору  Сторони  зобов'язуються сумісно діяти  з  метою  здійснення  міжнародних   регулярних   перевезень пасажирів протягом ____ року з _________ по __________, автобусами в кількості ___________ автобусо-годин.

         1. Перевезення  пасажирів на маршруті здійснюється автобусами  __________________________
______________________________________________________________________________________                                                                                               (приналежність, кількість, марки)
відповідно до розкладу руху автобусів.

         2. Тарифи на міжнародні регулярні  перевезення  пасажирів  на маршруті: ___________________
______________________________________________________________________________________.

         3. Термін відкриття маршруту - ______________________________________________________
                                                                                                               (дата відкриття маршруту
______________________________________________________________________________________.
                                                                                 і період виконання пробних рейсів)

4. Умови договору

4.1. Сторони домовилися:

виконувати вимоги відповідних міжнародних договорів, а  також правил перевезень пасажирів та  інших  нормативно-правових  актів, нормативних документів, які діють на території Сторін;

встановлювати вартість проїзду пасажирів і перевезення багажу лише за взаємною домовленістю;

забезпечувати виконання розкладу руху автобусів;

забезпечувати  своєчасне  відправлення  (прибуття)  автобусів лише з автовокзалів або автостанцій згідно з узгодженим  маршрутом руху;

взаємно  визнавати  порядок  продажу   квитків,   організації перевезень, технічного обслуговування рухомого складу;

організовувати  регулярну  і  доступну  рекламу  транспортних послуг на території своєї держави в місцевий  пресі,  по  радіо  і телебаченню та в інших формах;

розмістити   розклад   руху   автобусів    на    автовокзалах (автостанціях)  не  пізніше  ніж  за   _____   днів   до   початку перевезень;

інформувати за _____ днів до виконання рейсу  одна  одну  про кількість проданих квитків і про  додаткові  послуги,  які  можуть бути  запропоновані  пасажирам  (бронювання   місць   в   готелях, організація зустрічей, інформування населення, надання  транспорту для обслуговування пасажирів тощо);

своєчасно інформувати одна одну про зміну дорожніх умов;

додержуватися умов заміни автобуса, який вийшов з ладу;

забезпечувати відпочинок водіїв у  готелі  (мотелі,  кемпінгу тощо), надавати місце для стоянки автобуса під охороною;

провадити власним коштом передрейсовий медичний огляд водіїв;

здійснювати  контроль  за  технічним  станом   автобусів   та проводити щоденно їх технічне обслуговування;

контролювати   перевезення   за   визначеним   маршрутом   по території своєї держави;

забезпечити безпечне перевезення пасажирів та багажу.

5. Порядок продажу квитків та взаєморозрахунків

5.1. Сторони здійснюють продаж квитків на автобуси в  прямому напрямку згідно з узгодженою кількістю місць для кожного рейсу.

5.2. Попередній продаж квитків провадиться квитковими  касами в пунктах відправлення - за ______, а  в  пунктах  прибуття  за  - _____ днів до дня виконання рейсу.

5.3.  Порядок   взаєморозрахунків   і   повернення   пасажиру вартості  квитка  та наданих йому послуг визначається   за домовленістю Сторін, але умови, які містить  ця  домовленість,  не повинні погіршувати правового становища пасажира, яке визначається чинним законодавством.

6. Відповідальність сторін

6.1.  У  разі  невиконання  умов   договору   винна   Сторона відшкодовує нанесені збитки.

6.2. У разі запізнення автобуса в обумовлений  між  Сторонами пункт подачі більш ніж на 30 хвилин проти  узгодженого  ними  часу Сторона, що замовила  автобус,  має  право  відмовитись  від  його використання. При цьому запізнення  прирівнюється  до  невиконання іншою Стороною умов договору.

7. Розірвання договору та процедура вирішення спірних питань

7.1. Договір може бути розірвано за обопільною згодою Сторін. На вимогу однієї зі Сторін договір може бути достроково  розірвано за рішенням суду,  арбітражного  суду  у  разі  невиконання  іншою Стороною своїх зобов'язань  та  з  інших  підстав,  передбачених законодавчими  актами.  Сторона,  яка  є  ініціатором розірвання договору, письмово попереджає іншу Сторону не пізніше  ніж  за  30 днів.

7.2. Спори, що виникають під час укладання, зміни, розірвання та  виконання  цього  договору,   розв'язуються   шляхом   ведення переговорів або в порядку, установленому законодавством.

8. Терміни дії Договору та юридичні адреси Сторін

8.1. Термін дії договору встановлюється з "___"  ______  ____ року до "___" ______ ____ року. У разі відсутності (за  місяць  до кінця дії договору) заяви від будь-якої Сторони про перегляд  умов цього договору, термін його дії  автоматично  продовжується  на наступний рік, і так кожного року.

8.2. Юридичні адреси Сторін:

Український перевізник: __________ _______________________________  _______________________________  

Іноземний перевізник: ___________ _______________________________  _______________________________  

Договір підписали:  

 

Український перевізник  
_____________________________  
(посада, підпис)
М. П. 

Іноземний перевізник
_____________________________  
(посада, підпис)
М. П. 

  

Зразок

ДОГОВІР
про міжнародні нерегулярні і маятникові автомобільні перевезення пасажирів

_________________
               (місто) 

                                                    _______________
                                                                                    (дата) 


_____________________________________________________________________________________,
                                                 (назва підприємства, посада керівника, його (або підприємця громадянина)
_____________________________________________________________________ (далі - Перевізник),
                                                                            прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________________________
                                                                            (статуту підприємства, положення або свідоцтва про державну
___________________________________________________________________________________, - 
                                                              реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи)

з однієї сторони, і ______________________________________________________________________
                                                               (назва підприємства, посада керівника, його (або підприємця громадянина)
______________________________________________________________________ (далі - Замовник),
                                                                          прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________________________
                                                                      (статуту підприємства, положення або свідоцтва про державну
_____________________________________________________________________________________,
                                                     реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи)
з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей договір про нижченаведене: 

На підставі цього договору Перевізник надає Замовнику послуги з метою здійснення міжнародних нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів протягом ______ року з __________ по __________, автобусами в кількості ___________ автобусо-годин.

1. Перевізник та Замовник за 10 днів до початку місяця визначають щоденні обсяги міжнародних нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів.

2. Умови договору

2.1. Замовник:

оформляє не пізніше ніж за 48 год. до виконання перевезень Замовлення на міжнародні нерегулярні і маятникові перевезення пасажирів, що додається (таблиця 1).

Зміни в цьому замовленні подаються Замовником у письмовій формі безпосередньо або передаються факсом за підписом уповноважених осіб;

складає до початку перевезення список пасажирів у трьох примірниках (для перевізника, замовника і керівника групи пасажирів);

ознайомлює пасажирів з умовами одержання транспортних послуг, завчасно повідомляє їх про час та місце подачі автобуса і інформує про можливі додаткові послуги;

допускає до перевезення пасажирів, зазначених у списку;

видає керівнику групи пасажирів її список, а також схему маршруту та розклад руху і забезпечує їх виконання;

керівник групи після надання транспортної послуги підписує подорожній лист і замовлення на міжнародні нерегулярні і маятникові перевезення пасажирів автобусом, зазначивши пройдений автобусом шлях, час початку та закінчення роботи, а у разі зміни розкладу руху - її причину;

забезпечує виїзд пасажирів відповідно до розкладу руху автобуса;

інструктує керівників груп пасажирів з питань безпеки руху, а пасажирів - щодо правил поведінки і техніки безпеки, передбачених Правилами дорожнього руху та Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;

сприяє Перевізнику в здійсненні контролю за роботою автобусів;

надає Перевізнику список осіб, які мають право оформляти дорожню документацію;

забезпечує відпочинок водіїв у готелі або в окремій кімнаті у разі тривалості їх роботи понад 8 год., а також надає місце для стоянки автобуса під охороною;

забезпечує харчування водіїв за їх власний рахунок (у разі згоди) на умовах, визначених для харчування пасажирів.

2.2. Перевізник:

складає схему маршруту і розклад руху та узгоджує їх з відповідними органами;

забезпечує своєчасну подачу автобусів в обумовлені час і місце згідно із замовленням;

забезпечує належний технічний; санітарний стан автобусів та відповідну візуальну інформацію;

інструктує водіїв за Правилами дорожнього руху та Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;

забезпечує водіїв схемами маршрутів та розкладами руху.

3. Порядок проведення розрахунків

3.1. Розрахунки Замовника з Перевізником за перевезення пасажирів можуть провадитися Замовником на умовах попередньої оплати, з наступним перерахунком на підставі документів про фактичний обсяг виконаної роботи.

3.2. Сторони зобов'язуються не рідше одного разу на місяць звіряти розрахунки за виконаними обсягами перевезень пасажирів.

4. Відповідальність Сторін

4.1. У разі невиконання умов договору винна Сторона відшкодовує нанесені збитки.

4.2. У разі запізнення автобуса в обумовлений між Сторонами пункт подачі більш ніж на 30 хвилин, проти узгодженого ними часу, Сторона, що замовила автобус, має право відмовитись від його використання. При цьому запізнення прирівнюється до невиконання іншою Стороною умов договору.

5. Розірвання договору та процедура вирішення спірних питань

5.1. Договір може бути розірвано за погодженням Сторін. На вимогу однієї зі Сторін договір може бути достроково розірвано за рішенням суду, арбітражного суду у разі невиконання іншою Стороною своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами. Сторона, яка є ініціатором розірвання договору, письмово попереджає іншу Сторону не пізніше ніж за 30 днів.

5.2. Спори, що виникають під час укладання, зміни, розірвання та виконання цього договору, розв'язуються шляхом ведення переговорів або в порядку, установленому законодавством.

6. Термін дії договору та юридичні адреси Сторін

6.1. Термін дії договору встановлюється з "___" ____________ ____ року до "___" ____________ ____ року. У разі відсутності (за місяць до кінця дії договору) заяви будь-якої Сторони про перегляд умов цього договору, термін його дії автоматично продовжується на наступний рік, і так кожного року.

6.2. Юридичні адреси Сторін:

Перевізник: _____________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

Замовник: ____________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

Договір підписали:

Перевізник 

Замовник 

________________________________
(посада, підпис)

М. П. 

________________________________
(посада, підпис)

М. П. 

Таблиця 1

ЗАМОВЛЕННЯ
на міжнародні нерегулярні і маятникові перевезення пасажирів

Місто _______________                                                                                         __________________  
                                                                                                                                                                                                 (дата)
Замовник _____________________________________________________________________________
                                                                         (назва; посада; прізвище, ім'я та по батькові)

Перевізник ____________________________________________________________________________

                                                                                        (назва; посада; прізвище, ім'я та по батькові)
Замовник просить надати _____________ автобусів для перевезення туристів:
                                                                   (кількість)

Автобуси

Назва; посада; прізвище, ім'я, по батькові та адреса Замовника

Час подачі (год., хв.)

Кількість туристів

Маршрут руху

Час виконання замовлення (год., хв.)

Пробіг, км

Примітки

Марки

Кількість

початок

закін-
чення

трива-
лість

Відповідальний за використання автобусів: _________________________________________________
                                                                                                                                  (підпис; прізвище, ім'я та по батькові)
Керівник групи ________________________________________________________________________
                                                                                                      (підпис; прізвище, ім'я та по батькові)
 Замовлення підписали:

Замовник 

Перевізник

________________________________
(підпис, прізвище)

________________________________
 (підпис, прізвище)


  

Зразок

ДОГОВІР
про сумісну діяльність, пов'язану з обслуговуванням пасажирів автомобільним транспортом

_______________
            (місто) 

                                                       ______________
                                                                                      (дата) 


____________________________________________________________________________________,
                                                (назва підприємства, посада керівника, його (або підприємця-громадянина)
_____________________________________________________________________ (далі - Перевізник),
                                                                              прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________
                                                                           (статуту підприємства, положення або свідоцтва про державну
____________________________________________________________________________________,
                                                           реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи)
з однієї сторони, і _____________________________________________________________________
                                                                  (назва підприємства, посада керівника, його (або підприємця-громадянина)
___________________________________________________________________ (далі - Автостанція),
                                                                прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________
                                                                            (статуту підприємства, положення або свідоцтва про державну
____________________________________________________________________________________,
                                                             реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи)
з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей договір про нижченаведене: 

На підставі цього договору Сторони зобов'язуються сумісно діяти з метою забезпечення обслуговування пасажирів автомобільним транспортом на автостанціях.

1. Для організації відправлення пасажирів Перевізник надає Автостанції автобуси згідно з розкладами руху, що затверджуються в установленому порядку.

2. Автостанція забезпечує продаж квитків та обслуговування населення і пасажирів під час надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

3. Умови договору

3.1. Сторони домовилися:

здійснювати перевезення пасажирів та багажу за розкладом руху автобусів, затвердженим в установленому порядку;

здійснювати регулярну і доступну рекламу транспортних послуг.

3.2. Перевізник бере на себе такі обов'язки:

забезпечувати подачу автобусів в належному технічному та санітарному стані для посадки пасажирів на кінцеву зупинку приміського маршруту за 10 хв., міжміського - за 15 хв., а міжнародного - за 20 хв. до їх відправлення в рейс згідно з затвердженим розкладом руху, а також прибуття автобусів відповідно до розкладу руху на проміжні автостанції;

повідомляти автостанції не пізніше ніж за 3 год. до відправлення автобуса в рейс про вимушену заміну передбаченого розкладом руху типу автобуса, а у разі затримки його випуску вказувати час прибуття на автостанцію;

забезпечувати виконання водіями автобусів вказівок диспетчера автостанції з питань організації перевезення пасажирів та багажу і безпеки руху;

забезпечувати внесення змін до розкладу руху автобусів, маршруту прямування, відміну рейсів тощо, після попереднього узгодження з Автостанцією.

3.3. Автостанція бере на себе такі обов'язки:

організовувати належне приймання та відправлення пасажирів;

організовувати продаж квитків населенню;

забезпечувати диспетчерське управління і регулювання руху автобусів;

провадити екіпірування та утримувати в належному санітарному стані автобуси, належно оформлювати дорожню документацію водіїв, дотримуватися визначеного режиму роботи підприємств, установ, організацій, розташованих на території автостанції;

організовувати побутове обслуговування пасажирів і водіїв.

4. Порядок взаєморозрахунків

4.1. Автостанція із загальної суми виторгу від реалізації квитків перераховує Перевізнику ____ %.

4.2. Розрахунки Автостанції з Перевізником можуть провадитися на умовах попередньої оплати, не рідше ніж один раз на ___ днів, а остаточний розрахунок - не пізніше ніж ____ числа місяця, що настає за звітним періодом (встановлюється за домовленістю сторін).

4.3. Перевізник проведені щомісяця дані про взаєморозрахунки звіряє згідно з поданим Автостанцією реєстром касових відомостей і про результати інформує Автостанцію.

5. Відповідальність Сторін

5.1. У разі невиконання умов договору винна Сторона відшкодовує завдані збитки.

5.2. За кожний день прострочення платежу Автостанція сплачує Перевізнику пеню в розмірі _______ %.

5.3. У разі подання автобусів з порушенням установлених договором строків Автостанція накладає на Перевізника штрафні санкції у розмірі _____ за кожні ___ хв. запізнення.

6. Розірвання договору та вирішення спірних питань

6.1. Договір може бути розірвано за погодженням Сторін. На вимогу однієї Сторони договір може бути достроково розірвано за рішенням суду, арбітражного суду у разі невиконання іншою Стороною своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами. Сторона, яка є ініціатором розірвання договору, письмово попереджає іншу Сторону про своє рішення не пізніше ніж за 30 днів.

6.2. Спори, що виникають під час укладання, зміни, розірвання та виконання цього договору, розв'язуються шляхом проведення переговорів або в установленому законодавством порядку.

7. Термін дії договору та юридичні адреси Сторін

7.1. Термін дії договору встановлюється з "___" ____________ ____ року до "___" ____________ ____ року. У разі відсутності (за місяць до кінця дії договору) заяви від будь-якої Сторони про перегляд умов цього договору, термін його дії автоматично продовжується на наступний рік, і так кожного року.

7.2. Юридичні адреси Сторін:

Автостанція: ___________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

Перевізник: ____________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

Договір підписали:

Автостанція
_________________________________
(посада, підпис)

М. П. 

Перевізник
________________________________
(посада, підпис)

М. П. 

  

Зразок

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
оренди приміщення підприємствами, що надають послуги населенню та пасажирам

(див. окремо  в базі) 

Опрос