Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок заключения и выполнения инновационных договоров при инвестировании в ценные бумаги

Миннауки
Порядок, Приказ от 03.03.1998 № 59

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства України
у справах науки і технологій
від 3 березня 1998 р. N 59

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 березня 1998 р. за N 211/2651

Порядок укладання та виконання інноваційних договорів при інвестуванні в цінні папери

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок укладання та виконання інноваційних договорів при інвестуванні в цінні папери (далі - Порядок) розроблено відповідно до Законів України "Про інвестиційну діяльність", "Про цінні папери і фондову біржу", Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів України з метою визначення загальних умов укладання та виконання інноваційних договорів при інвестуванні в цінні папери підприємств-виконавців інноваційних проектів.

1.2. Вимоги Порядку поширюються на всіх учасників інноваційної діяльності, включно з центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, юридичними та фізичними особами.

2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

2.1. В цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

Інвестор - Державний інноваційний фонд (його регіональне відділення), що здійснює фінансування інноваційного проекту.

Інвестиційний керуючий - підпорядкована Інвестору юридична особа, яка за дорученням та за рахунок виділених Інвестором коштів здійснює фінансову інвестицію до статутного фонду підприємства в обмін на корпоративні права або акції підприємства, за рахунок якої підприємство реалізує інноваційний проект.

Підприємство - підприємство, організація або установа, незалежно від форми власності та підпорядкованості, що є платником збору до Держіннофонду і виконавцем інноваційного проекту.

3. ПОРЯДОК ІНВЕСТУВАННЯ В АКЦІЇ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

3.1. Порядок здійснення фінансової інвестиції до статутних фондів акціонерних товариств залежить від виду даних товариств.

3.2. Фінансова інвестиція до статутного фонду відкритих акціонерних товариств здійснюється під час розповсюдження акцій шляхом відкритої підписки на них або шляхом купівлі-продажу акцій на фондових біржах з наступним внесенням інвестиційного керуючого до реєстру акціонерів зазначеного товариства.

Придбання інвестиційним керуючим акцій першої або додаткових емісій відкритих акціонерних товариств проводиться самостійно, а в окремих випадках - за участю спеціалізованих торговців цінними паперами.

3.3. Фінансова інвестиція до статутного фонду закритих акціонерних товариств здійснюється шляхом придбання інвестиційним керуючим пакету акцій (частки статутного фонду) у одного або декількох акціонерів, його участі в заснуванні нового товариства або прийнятті інвестиційного керуючого до складу акціонерів діючого акціонерного товариства.

Здійснення інвестиційним керуючим фінансової інвестиції до статутного фонду закритого акціонерного товариства підтверджується внесенням та державною реєстрацією відповідних змін в статутних документах товариства.

3.4. Незалежно від виду акціонерного товариства номінальна вартість пакета акцій повинна відповідати розміру одержаної частки статутного фонду та бути не меншою розміру фінансової інвестиції, що надається для реалізації інноваційного проекту.

4. ПОРЯДОК ІНВЕСТУВАННЯ В ОБЛІГАЦІЇ ТА ОПЕРАЦІЇ З ВЕКСЕЛЯМИ

4.1. В залежності від умов, які містяться в інноваційному договорі, та суб'єкта інноваційної діяльності, інвестиційний керуючий проводить фінансову інвестицію в облігації або векселі, емітовані підприємствами-виконавцями інноваційних проектів.

4.2. Здійснення фінансової інвестиції в облігації проводиться шляхом придбання інвестиційним керуючим емітованих підприємствами-виконавцями інноваційних проектів облігацій з дисконтом, та подальшим їх погашенням за номінальною вартістю або придбання облігацій за номінальною вартістю з подальшою, в ході реалізації інноваційного договору або після його закінчення, виплатою фіксованого доходу по облігаціях та погашенням їх за номінальною вартістю.

4.3. При роботі з векселями, емітованими підприємствами-виконавцями інноваційних проектів, діяльність інвестиційного керуючого полягає у виконанні ним фінансових зобов'язань емітента перед третьою стороною в обмін на корпоративні права або пакет акцій, вартість яких еквівалентна розміру виконаних зобов'язань. При цьому необхідні для оплати підприємством-емітентом за векселем кошти спрямовуються на виконання інноваційного проекту.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Порядок та умови вкладення фінансової інвестиції в цінні папери підприємств-виконавців інноваційних проектів інвестиційним керуючим визначаються Інвестором в інноваційному договорі.

5.2. В процесі виконання інноваційних проектів інвестиційний керуючий уповноважений укладати деривативи на придбання цінних паперів наступних випусків, одержувати дивіденди за цінними паперами, можливість залишення акцій попередніх випусків та придбання акцій додаткових емісій коштом одержаних дивідендів з наступним, після завершення терміну дії інноваційного договору, повним розрахунком з Інвестором.

____________ 
 

Опрос