Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок использования ценных бумаг для расчетов по инновационным договорам

Миннауки
Порядок, Приказ от 03.03.1998 № 59

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства України
у справах науки і технологій
від 3 березня 1998 р. N 59

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 березня 1998 р. за N 202/2642

 

 

 

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ПО ІННОВАЦІЙНИХ ДОГОВОРАХ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок використання цінних паперів для розрахунків по інноваційних договорах (далі - Порядок) розроблено відповідно до Законів України "Про інвестиційну діяльність", "Про цінні папери і фондову біржу", Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів України з метою визначення загальних умов та порядку покриття підприємствами, що виконують інноваційний проект, заборгованості перед Державним інноваційним фондом шляхом передачі уповноваженій ним особі цінних паперів та/або часток статутних фондів підприємств.

1.2. Вимоги Порядку поширюються на всіх учасників інноваційної діяльності, включно з центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, юридичними та фізичними особами.

2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

2.1. В цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

Інвестор - Державний інноваційний фонд (його регіональне відділення), що здійснили фінансування інноваційного проекту.

Інвестиційний керуючий - підпорядкована Держіннофонду юридична особа, яка за дорученням Інвестора приймає у свою власність цінні папери та/або частку статутного фонду підприємства в рахунок покриття заборгованості по інноваційному договору.

Підприємство - підприємство, організація або установа, незалежно від форми власності та підпорядкованості, що є виконавцем інноваційного проекту.

3. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОРЯДКУ

3.1. Застосування зазначеного порядку можливе за умови досягнення підприємством-виконавцем визначених інноваційним договором виробничо-технологічних показників здійснюваного ним інноваційного проекту, затвердження технічного звіту та дотримання вимог щодо цільового використання інноваційних коштів на дату проведення розрахунків за інноваційним договором.

3.2. Рішення про застосування Порядку приймається Інвестором, який визначає інвестиційного керуючого, уповноваженого прийняти часткове або повне покриття заборгованості підприємства за інноваційним договором цінними паперами та/або частками статутного фонду підприємства.

4. ПОРЯДОК ПОКРИТТЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ

4.1. Покриття заборгованості підприємства перед Інвестором здійснюється з ініціативи самого підприємства-боржника або з ініціативи Інвестора.

4.2. Підстави для покриття заборгованості з ініціативи підприємства та порядок оформлення документів.

4.2.1. Пояснювальна записка підприємства для застосування Порядку подається Інвестору за місяць до закінчення терміну дії інноваційного договору і містить в собі економічне обгрунтування доцільності утримання від вилучення у підприємства обігових коштів після впровадження інноваційного проекту на визначений строк та документальне підтвердження можливості покриття заборгованості перед Інвестором власними цінними паперами (часткою статутного фонду) підприємства.

4.2.2. До пояснювальної записки підприємством долучаються такі документи:

- нотаріально посвідчені копії установчих документів;

- нотаріально посвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;

- нотаріально посвідчену копію свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів;

- баланс підприємства (з додатками) за останній звітний період;

- баланс підприємства на початок проведення інноваційного проекту;

- аудиторський висновок за результатами аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства за останній квартал;

- повне розшифрування кредиторської та дебіторської заборгованостей підприємства, підтверджених векселями, цінними паперами, заставою майна тощо;

- копія інноваційного договору;

- копія висновку державної експертизи інноваційного проекту;

- копії гарантій повернення інвестованих коштів;

- документ, який підтверджує право власності підприємства на цінні папери (частку статутного фонду) даного підприємства, як то: виписка з реєстру, договір купівлі-продажу тощо.

4.2.3. У двотижневий строк з дати подання підприємством документів Інвестор приймає рішення про покриття заборгованості цінними паперами або надсилає підприємству відмову і зобов'язує його виконати умови інноваційного договору.

4.2.4. У випадку прийняття Інвестором позитивного рішення щодо покриття заборгованості підприємства цінними паперами, Інвестор, інвестиційний керуючий та підприємство в 10-денний строк підписують додаткову угоду до відповідного інноваційного договору.

4.3. Підстави для покриття заборгованості підприємства цінними паперами за ініціативою Інвестора та порядок оформлення документів.

4.3.1. Застосування Порядку можливе за умови високої ефективності впровадження інновації, необхідності подальшого розширення інноваційної діяльності на підприємстві, додаткового залучення інвестиційних коштів та у разі наявності згоди підприємства-боржника.

4.3.2. В такому випадку Інвестор подає підприємству пропозицію про можливість часткового або повного покриття заборгованості цінними паперами, а підприємство в місячний термін до завершення дії інноваційного договору подає на розгляд Інвестора зазначені п. 4.2.2 Порядку документи.

4.3.3. Після розгляду поданих документів Інвестор, інвестиційний керуючий та підприємство в 10-денний строк підписують додаткову угоду до відповідного інноваційного договору.

4.4. Взаємовідносини між Інвестором та інвестиційним керуючим визначаються окремою угодою, в якій сторони визначають відповідні права та зобов'язання.
 
 
 

Опрос