Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок исполнения функций инвестиционного управляющего инновационного проекта

Миннауки
Порядок, Приказ от 03.03.1998 № 59

 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства України у справах науки і технологій
від 3 березня 1998 р. N 59

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 березня 1998 р. за N 201/2641

Порядок виконання функцій інвестиційного керуючого інноваційного проекту

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок виконання функцій інвестиційного керуючого інноваційного проекту (далі - Порядок) розроблено відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність", Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів України з метою вибору інвестиційних керуючих та залучення їх до управління коштами Державного інноваційного фонду, організації ними фінансування та здійснення контролю за виконанням інноваційних проектів.

1.2. Вимоги Порядку поширюються на всіх учасників інноваційної діяльності, включно з центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, юридичними та фізичними особами.

2. УМОВИ ВИБОРУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЕРУЮЧОГО ТА ЙОГО ОСНОВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

2.1. Основними умовами вибору підприємства в якості інвестиційного керуючого є:

- державна реєстрація як юридичної особи;

- стабільне фінансове становище;

- значний досвід інвестиційної та інноваційної діяльності;

- досвід зовнішньоекономічної діяльності;

- глибоке знання фінансового та фондового ринків тощо.

2.2. Вибір інвестиційного керуючого за кожним інноваційним проектом здійснюється з урахуванням специфіки об'єкта інвестиційної діяльності, галузі народного господарства та залежно від форми фінансування.

2.3. За дорученням Держіннофонду та за рахунок виділених ним на виконання інноваційного проекту коштів інвестиційний керуючий виконує такі функції:

2.3.1. Проводить, згідно з календарним планом та кошторисом витрат, фінансування інноваційного проекту.

2.3.2. Здійснює матеріально-технічне забезпечення реалізації інноваційного проекту шляхом придбання за замовленням підприємства-виконавця основних фондів та передачі їх підприємству в лізинг.

2.3.3. Здійснює фінансову інвестицію в підприємство в обмін на корпоративні права та/або акції підприємства.

2.3.4. Забезпечує реалізацію інвестиції та виконання інноваційного проекту шляхом контролю за цільовим використанням підприємством інвестованих коштів та діяльністю підприємства під час реалізації інноваційного проекту.

2.3.5. Забезпечує інтереси інвестора під час інвестиційної діяльності шляхом участі в управлінні підприємством за рахунок пакету акцій та/або корпоративних прав підприємств-виконавців інноваційних проектів.

2.4. Обсяг доручених Держіннофондом інвестиційному керуючому повноважень та функцій при здійсненні інноваційних проектів визначається інноваційним договором.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

3.1. Фінансування проекту проводиться згідно з обумовленим календарним планом виконання етапів проекту.

3.2. Фінансування здійснюється шляхом перерахування інвестиційним керуючим коштів на спеціальний рахунок підприємства, що відкривається в банківській установі після укладення інноваційного договору, на підставі наданих підприємством документів (договори, угоди, контракти, рахунки-фактури тощо), які підтверджують зазначені витрати та їх відповідність кошторису витрат інноваційного проекту.

3.3. В залежності від календарного плану, перерахування коштів здійснюється одноразово або поетапно, з обов'язковою наступною перевіркою цільового їх використання.

3.4. При фінансовому лізингу (оренді) інвестиційний керуючий самостійно сплачує рахунки постачальників необхідних для виконання інноваційного проекту основних фондів.

4. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

4.1. Контроль за діяльністю підприємства розпочинається з моменту надання інноваційних коштів та/або основних фондів в лізинг і полягає в проведенні оцінки звітності підприємства на предмет виявлення розбіжностей між плановими та фактичними показниками проекту, змін в фінансово-економічному стані підприємства тощо.

4.2. Звітність підприємства складається зі звіту про цільове використання інноваційних коштів та фінансового звіту, що надаються інвестиційному керуючому щоквартально, не пізніше трьох тижнів після початку наступного кварталу.

4.3. Звіт про цільове використання інноваційних коштів містить дані про витрати підприємства за інноваційним проектом, підтверджені відповідними документами (договори, угоди, контракти, рахунки-фактури тощо).

4.4. Фінансовий звіт підприємства містить: баланс підприємства, звіт про фінансові результати та їх використання та звіт про фінансово-майновий стан підприємства.

4.5. Інвестиційний керуючий проводить аналіз фінансово-економічного стану підприємства на підставі фінансового звіту та робить висновки щодо надійності та ліквідності балансу підприємства. Контроль за діяльністю підприємства здійснюється на основі порівняння фактичних і нормативних значень основних фінансових показників.

4.6. Інвестиційний керуючий встановлює причини виникнення відхилень в діяльності підприємства та у використанні коштів Інвестора.

5. РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

5.1. Регулювання виконання підприємством зобов'язань щодо досягнення результатів інноваційного проекту та повернення інноваційних коштів полягає в розробці економіко-організаційних заходів задля усунення розбіжностей між плановими та фактичними показниками проекту, спрямованих на покращення фінансового стану підприємства.

5.2. Інвестиційний керуючий використовує такі економіко-організаційні заходи:

- надає підприємству та інвестору пропозиції щодо необхідності додаткового фінансування проекту та організовує його;

- надає інвестору обгрунтовані пропозиції щодо пролонгації інноваційних договорів;

- забезпечує своєчасне повернення інноваційних коштів, використовуючи при цьому гарантії підприємства, цінні папери та/або корпоративні права підприємств-виконавців інноваційних проектів, інші форми забезпечення виконання зобов'язань.

____________ 
 

Опрос