Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении нормативных актов о порядке финансирования инновационных проектов

Миннауки
Порядок, Приказ от 03.03.1998 № 59

Про затвердження нормативних актів щодо порядку фінансування інноваційних проектів

Наказ Міністерства України у справах науки і технологій
(Міннауки України)
від 3 березня 1998 року N 59 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 березня 1998 р. за N 200/2640

У відповідності до Указу Президента України N 1132/96 від 29.11.96 р. "Про підпорядкування Державного інноваційного фонду Міністерству України у справах науки і технологій", з метою раціонального і ефективного використання бюджетних коштів при фінансуванні інноваційних проектів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок укладання інноваційних договорів при залученні інвестиційного керуючого (додається).

2. Затвердити Порядок виконання функцій інвестиційного керуючого інноваційного проекту (додається).

3. Затвердити Порядок укладання та виконання інноваційних договорів при інвестуванні в цінні папери (додається).

4. Затвердити Порядок використання цінних паперів для розрахунків по інноваційних договорах (додається).

5. Затвердити Примірний договір фінансового лізингу (додається).

6. Затвердити Примірний інноваційний договір, який передбачає застосування фінансового лізингу (додається).

 

 

Міністр

В. Семиноженко

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства України
у справах науки і технологій
від 3 березня 1998 р. N 59

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 березня 1998 р. за N 200/2640

ПОРЯДОК
укладання інноваційних договорів при залученні інвестиційного керуючого

1. Загальні положення

1.1. Порядок укладання інноваційних договорів при залученні інвестиційного керуючого (далі - Порядок) розроблено відповідно до Законів України "Про інвестиційну діяльність", "Про цінні папери і фондову біржу", Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів України з метою визначення умов укладання інноваційних договорів та здійснення інвестиційними керуючими контролю за реалізацією інноваційних проектів.

1.2. Вимоги Порядку поширюються на всіх учасників інноваційної діяльності, включно з центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, юридичними та фізичними особами.

2. Основні поняття і терміни

2.1. В цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

Інвестор - Державний інноваційний фонд (його регіональне відділення), що здійснює фінансування інноваційного проекту.

Інвестиційний керуючий - юридична особа, яка за дорученням та за рахунок виділених Інвестором коштів проводить фінансування та/або матеріально-технічне забезпечення реалізації інноваційного проекту. У разі інвестування власних коштів за інноваційним договором - додатково виступає в якості інвестора.

Підприємство - підприємство, організація або установа, незалежно від форми власності та підпорядкованості, що є платником збору до Держіннофонду і виконавцем інноваційного проекту.

3. Форми фінансування інноваційних проектів

3.1. В залежності від економічної та соціальної значущості інноваційного проекту, терміну його реалізації, організаційно-правової форми Підприємства та об'єкта інвестиційної діяльності, фінансування здійснюється як:

а) інноваційна позика - господарська операція, яка передбачає передачу Підприємству коштів Інвестора у тимчасове користування на умовах забезпеченості, зворотності, строковості та цільового характеру їх використання;

б) фінансова інвестиція - господарська операція, яка передбачає придбання за рахунок коштів Інвестора корпоративних прав та/або цінних паперів Підприємства і спрямована на реалізацію Підприємством інноваційного проекту;

в) фінансовий лізинг (оренда) - господарська операція, що передбачає придбання Інвестором (за його дорученням - іншою юридичною особою), за замовленням підприємства-виконавця інноваційного проекту, основних фондів - з подальшим їх переданням у користування цьому Підприємству на строк реалізації інноваційного проекту, що не перевищує строку повної амортизації таких основних фондів, з обов'язковою наступною передачею права власності на такі основні фонди Підприємству після їх повної амортизації;

г) оперативний лізинг (оренда) - господарська операція, яка передбачає передачу Інвестором (за його дорученням - іншою юридичною особою) підприємству-виконавцю інноваційного проекту основних фондів у користування на строк, що не перевищує строку їх повної амортизації, з обов'язковим поверненням таких основних фондів їх власнику після закінчення строку дії договору.

3.2. Інноваційна позика та фінансова інвестиція Підприємству здійснюється Інвестором самостійно або через Інвестиційного керуючого.

3.2.1. Строк надання інноваційної позики, фінансової інвестиції та оперативного лізингу (оренди) визначається за кожним проектом окремо і, як правило, не може перевищувати 3 роки з моменту отримання їх Підприємством.

3.2.2. Строк фінансового лізингу (оренди) залежить від строку повної амортизації основних фондів. Дозволяється прискорена амортизація таких основних фондів, порядок застосування якої визначається чинним законодавством.

3.3. Інвестиційний керуючий самостійно визначає строки та порядок інвестування власних коштів в корпоративні права або цінні папери Підприємства, залишаючись при цьому, згідно з дорученням Інвестора, Інвестиційним керуючим проекту.

4. Порядок укладання інноваційного договору

4.1. Передумовою укладання інноваційного договору є інноваційна пропозиція Підприємства.

Розгляд пропозиції сторонами оформляється протоколом про наміри, в якому визначається перелік питань, які потребують вирішення до підписання інноваційного договору.

4.2. Інноваційний договір укладається за наявності комплекта документів, визначеного затвердженим Інвестором регламентом, позитивних висновків державної експертизи проекту, прийняття рішення про порядок і форму фінансування та призначення Інвестиційного керуючого проектом.

4.3. Рішення про укладання інноваційного договору, строки та форми фінансування інноваційного проекту, а також форма забезпечення виконання зобов'язань приймається Науково-технічною радою Держіннофонду.

5. Контроль інвестиційним керуючим за реалізацією інноваційних проектів

5.1. В процесі реалізації інноваційного проекту Інвестиційний керуючий:

а) забезпечує контроль за цільовим використанням інвестованих коштів;

б) проводить аналіз фінансово-господарського стану Підприємства та надає звіт Інвестору;

в) надає Інвестору звіт про цільове використання Підприємством коштів;

г) забезпечує через пакет цінних паперів інтереси Інвестора в галузі управління Підприємством;

ґ) за дорученням Інвестора приймає на відповідальне зберігання цінні папери Підприємства;

д) проводить оцінку ліквідності цінних паперів Підприємства та реалізує їх з метою повернення коштів Інвестору;

є) організовує додаткові емісії цінних паперів Підприємства.

5.2. Перелік повноважень Інвестиційного керуючого з питань контролю за реалізацією Підприємствами інноваційних проектів визначається в кожному інноваційному договорі.

____________ 

Опрос