Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Порядке освобождения от платы за пользование квартирным телефоном работников связи, проработавшим в области связи не менее 25 лет

Государственный комитет связи Украины
Порядок, Приказ от 02.02.1998 № 25
Утратил силу

Про Порядок звільнення від оплати
за користування квартирним телефоном працівників
зв'язку, які пропрацювали в галузі зв'язку
не менше 25 років

Наказ Державного комітету зв'язку України
від 2 лютого 1998 року N 25

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 березня 1998 р. за N 174/2614

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 20 травня 2006 року N 485)

Відповідно до статті 14 Закону України "Про зв'язок" та абзаців 3 - 4 пункту 69 Правил користування місцевим телефонним зв'язком, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 року N 385, з метою визначення єдиного порядку обліку загального стажу роботи та умов звільнення від оплати за користування квартирним телефоном працівників зв'язку, які пропрацювали в галузі зв'язку не менше 25 років, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок звільнення від оплати за користування квартирним телефоном працівників зв'язку, які пропрацювали в галузі зв'язку не менше 25 років (далі - Порядок, додається).

2. Генеральним директорам об'єднань: "Укртелеком" - Нетудихаті Л. І., "Укрпошта" - Шевченку М. І., центру "Укрчастотнагляд" - Карпенку О. Є. довести Порядок до підпорядкованих підприємств електричного та поштового зв'язку.

3. Керівникам об'єднань, підприємств, установ та організацій зв'язку забезпечити:

3.1. Доведення протягом місяця до відома працівників та колишніх працівників зв'язку, які мають загальний стаж роботи в галузі зв'язку не менше 25 років, про набрання чинності Порядком.

3.2. Видачу довідок про загальний стаж роботи в галузі зв'язку.

4. Покласти відповідальність за достовірність виданих довідок на керівників об'єднань, підприємств, установ та організацій зв'язку. У разі виявлення порушень при визначенні стажу роботи у довідках, до керівників буде вжито заходів згідно з чинним законодавством.

5. Скасувати наказ Держкомзв'язку України від 03.10.97 N 147 "Про порядок звільнення від оплати за користування квартирним телефоном працівників зв'язку, які пропрацювали в галузі зв'язку 25 і більше років".

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Голова

Д. А. Худолій

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету
зв'язку України
від 2 лютого 1998 р. N 25

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 березня 1998 р. за N 174/2614

 

 

 

ПОРЯДОК
звільнення від оплати за користування
квартирним телефоном працівників зв'язку,
які пропрацювали в галузі зв'язку не менше 25 років

Цей Порядок, розроблений відповідно до абзаців 3 - 4 пункту 69 Правил користування місцевим телефонним зв'язком, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.97 N 385, визначає умови звільнення працівників зв'язку від абонентної плати за користування квартирним телефоном та почасової оплати місцевих телефонних розмов.

1. Працівники та колишні працівники зв'язку, які пропрацювали в галузі зв'язку не менше 25 років, звільняються від абонентної плати за користування квартирним телефоном та почасової оплати місцевих телефонних розмов. Звільняються від абонентної плати за користування квартирним телефоном та почасової оплати місцевих телефонних розмов працівники зв'язку, з якими укладені договори на надання послуг телефонного зв'язку, з дня їх звернення.

2. До стажу роботи в галузі зв'язку зараховується:

- робота в державних об'єднаннях, на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах, що входять до сфери управління Держкомзв'язку (Мінзв'язку) (далі - підприємства зв'язку), в тому числі в центральному апараті, а також на підприємствах, підпорядкованих колишньому Міністерству зв'язку СРСР;

- час роботи на підприємствах зв'язку, що раніше входили до сфери управління Держкомзв'язку (Мінзв'язку);

- час роботи на виборних посадах та в апараті профспілкових органів зв'язку, а також час роботи працівника зв'язку, який переведений в органи виконавчої влади і займається питаннями зв'язку;

- час навчання в професійно-технічному училищі зв'язку;

- час роботи в професійно-технічних училищах зв'язку, якщо працівник був переведений з підприємства зв'язку для підготовки кадрів галузі зв'язку;

- час роботи за кордоном у міжнародних організаціях з питань зв'язку, якщо працівник був направлений Держкомзв'язку (Мінзв'язку) України;

- час відбування покарання працівниками, необгрунтовано притягнутими до кримінальної відповідальності, необгрунтовано репресованими і пізніше реабілітованими, якщо до цього вони працювали на підприємствах зв'язку;

- час роботи листоношами, монтерами (електромонтерами) в сільських радіовузлах тих колишніх членів колгоспів, які були переведені на постійну роботу на підприємства зв'язку.

3. Працівникам та колишнім працівникам галузі зв'язку довідка (встановленого зразка) про загальний стаж роботи в галузі зв'язку (додається) видається за останнім місцем роботи на підприємстві зв'язку, на підставі записів в трудовій книжці, за підписом керівника підприємства. Підпис керівника засвідчується печаткою. Довідки видаються за наявності в паспорті відмітки про реєстрацію постійного місця проживання (прописку) за відповідною адресою. Підприємства зв'язку провадять облік виданих довідок.

4. Довідки про стаж роботи в галузі зв'язку, видані працівникам зв'язку на підставі наказу Мінзв'язку України від 16.11.92 N 73 "Про затвердження порядку та умов надання пільг працівникам зв'язку за користування місцевим телефонним зв'язком", вважаються дійсними і надалі.

5. Підприємства зв'язку, які видали працівникам зв'язку довідки про безперервний стаж роботи в галузі зв'язку на підставі наказу Держкомзв'язку України від 03.10.97 N 147, перевіряють ці довідки на їх відповідність до вимог даного Порядку, а у разі невідповідності - письмово повідомляють про це підприємство зв'язку, абонентом якого є працівник.

6. Підприємства електрозв'язку провадять облік телефонів, що належать тим працівникам зв'язку, які звільнені від абонентної плати за користування квартирним телефоном та почасової оплати місцевих телефонних розмов.

7. Відповідно до абзацу 4 пункту 69 Правил користування місцевим телефонним зв'язком витрати, пов'язані з утриманням таких телефонів, відносяться до загальних витрат підприємств електрозв'язку.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток
до Порядку звільнення від оплати
за користування квартирним телефоном
працівників зв'язку, які пропрацювали
в галузі зв'язку не менше 25 років

 

 

 

 Штамп підприємства зв'язку

ДОВІДКА

   Видана ______________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
про те, що він (вона) дійсно пропрацював(ла) в галузі зв'язку
___________________________________________________________ років.
              (прописом)
   Довідка видана для подання __________________________________
            (найменування підприємства електрозв'язку)
__________________________________________________________________
   
   Домашня адреса абонента _____________________________________
_________________________________, телефон N _____________________
   
   
Керівник підприємства зв'язку __________ М.П. ____________________
                (підпис)    (ініціали, прізвище)
"___" __________________ 199__ р.
 

____________ 
 

Опрос