Идет загрузка документа (87 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об организации работ по охране труда в воинских частях, военных учебных заведениях, учреждениях, организациях и на предприятиях Министерства обороны Украины

Минобороны
Положение, Приказ от 28.01.1998 № 20
редакция действует с 21.07.2017

Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці у військових частинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях та на підприємствах Міністерства оборони України

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 08.01.2009 р. N 1)

Наказ Міністра оборони України
від 28 січня 1998 року N 20

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
від 3 березня 1998 р. за N 145/2585

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністра оборони України
 від 11 травня 2006 року N 255
,
 від 8 січня 2009 року N 1
,
 
наказами Міністерства оборони України
від 26 грудня 2011 року N 809
,
від 18 грудня 2013 року N 872
,
від 24 травня 2017 року N 289

На виконання вимог Закону України "Про охорону праці", з метою створення у військових частинах, військово-навчальних закладах, установах, організаціях та на підприємствах Міністерства оборони України безпечних і нешкідливих умов праці та зниження рівня виробничого травматизму НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію роботи з охорони праці у військових частинах, військово-навчальних закладах, установах, організаціях та на підприємствах Міністерства оборони України (далі - Положення), що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства оборони України від 24.05.2017 р. N 289)

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, інших органів військового управління, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, установ, організацій, підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, забезпечити реалізацію заходів відповідно до Положення.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 08.01.2009 р. N 1
,
 наказом Міністерства оборони
 України від 26.12.2011 р. N 809
,
у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 24.05.2017 р. N 289)

3. Наказ Міністра оборони СРСР від 20 серпня 1975 року N 204 "Про покращення роботи з охорони праці у військових частинах, установах, військово-навчальних закладах, на підприємствах, в організаціях Міністерства оборони СРСР" вважати таким, що не застосовується у Збройних Силах України.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 08.01.2009 р. N 1)

4. Пункт 4 виключено

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 08.01.2009 р. N 1
,
 
наказами Міністерства оборони
 України від 26.12.2011 р. N 809
,
від 18.12.2013 р. N 872
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 24.05.2017 р. N 289,
 у зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 4)

4. Наказ розіслати до окремої військової частини.

 

Міністр оборони України
генерал-полковник

 
О. Кузьмук

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного комітету
України по нагляду за охороною
праці

 
 
С. Ткачук

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністра оборони України
від 28 січня 1998 р. N 20

 

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
від 3 березня 1998 р. за N 145/2585

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію роботи з охорони праці у військових частинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях та на підприємствах Міністерства оборони України

(У назві та по всьому тексту Положення, а також у додатках до нього слова "військово-навчальні заклади" замінено словами "військові навчальні заклади" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністра оборони України від 8 січня 2009 року N 1)

(У тексті Положення слово "підприємство" у всіх відмінках замінено словами "військова частина" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства оборони України від 26 грудня 2011 року N 809)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає організацію роботи з охорони праці у всіх військових частинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях та на військових частинах Міністерства оборони України (далі - військові частини).

1.2. Організація роботи з охорони праці здійснюється на основі пріоритету збереження життя і здоров'я працівників Збройних Сил України та військовослужбовців (далі - працюючі) по відношенню до результатів виробничої діяльності.

1.3. Робота з охорони праці у військових частинах Збройних Сил України спрямована на забезпечення гарантованих законодавством України про охорону праці та Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" прав працюючих і складається з:

створення згідно з Положенням про службу охорони праці у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 08 грудня 2016 року N 663, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2016 року за N 1738/29868, служб охорони праці;

(абзац другий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 08.01.2009 р. N 1
,
у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 24.05.2017 р. N 289)

створення постійно діючих комісій з питань охорони праці та організації їх роботи;

розробки і затвердження передбачених нормативно-правовими актами з охорони праці посадових інструкцій (додаток 1) для осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань з охорони праці;

організації навчання працюючих з питань охорони праці;

розробки та реалізації комплексних організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів, спрямованих на поліпшення умов праці;

впровадження на виробництві прогресивних технологій, досягнень науки і техніки, засобів механізації та автоматизації виробництва, позитивного досвіду з охорони праці;

забезпечення своєчасного усунення причин, що призводять до нещасних випадків чи професійних захворювань;

проведення лабораторних досліджень умов праці та атестації робочих місць;

постійного контролю за дотриманням технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва і використання засобів колективного і індивідуального захисту та виконання робіт відповідно до вимог нормативно-правових актів про охорону праці;

пропаганди безпечних методів виконання робіт.

1.4. При організації роботи з охорони праці у військових частинах посадові особи керуються законодавчими та відомчими нормативно-правовими актами про охорону праці, вимогами стандартів та технічних умов на виготовлення, ремонт, реконструкцію і експлуатацію машин, механізмів і іншого обладнання, військовими статутами.

1.5. Відомчі нормативно-правові акти з питань охорони праці розробляються з урахуванням вимог діючих державних нормативно-правових актів і затверджуються Міністром оборони України.

1.6. Відповідальність за організацію та стан роботи з питань охорони праці у військових частинах покладається на командира військової частини.

1.7. Посадові особи, які організовують роботу з охорони праці, при введенні в дію нових правил, норм і стандартів з охорони праці повинні вживати заходів щодо своєчасного технічного переобладнання робочих місць, технологічних ліній, військових частин тощо.

1.8. Посадові особи, які винні в порушенні законодавства, державних та відомчих нормативно-правових актів з питань охорони праці або перешкоджають здійсненню державного нагляду за охороною праці, несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством України.

1.9. Посадові особи служб охорони праці виконують організаційно-методичну і контрольно-профілактичну роботу відповідно до обов'язків, визначених наказом Міністерства оборони України від 08 грудня 2016 року N 663 "Про затвердження Положення про службу охорони праці у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2016 року за N 1738/29868.

(пункт 1.9 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 08.01.2009 р. N 1
,
наказу Міністерства оборони України
 від 24.05.2017 р. N 289)

2. Обов'язки посадових осіб військової частини з питань охорони праці

2.1. Командир військової частини несе персональну відповідальність за забезпечення нешкідливих та безпечних умов праці, організацію виконання вимог нормативних актів з питань охорони праці у військовій частині; він зобов'язаний:

2.1.1. Забезпечувати:

контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів з охорони праці при проектуванні, реконструкції (модернізації), будівництві та експлуатації будівель, споруд, машин, механізмів та іншого устаткування, а також дотриманням працюючими установлених вимог безпеки при експлуатації машин, механізмів, іншого устаткування та при користуванні засобами захисту;

додержання правил експлуатації устаткування, дотримання технологічних процесів, захист працюючих від дії шкідливих факторів виробничого середовища, утримання виробничих приміщень і робочих місць відповідно до санітарних норм, улаштування санітарно-побутових приміщень;

приймання і перевірку відповідності вимогам державних міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону праці та технічним умовам засобів індивідуального захисту, що надходять у військову частину;

подання в органи соціального забезпечення документів, які необхідні для призначення працівникам пенсій на пільгових умовах і в пільгових розмірах;

облік і збереження актів про нещасні випадки на виробництві (форми Н-1 та НВ-1) та документів на одержувачів відшкодування шкоди, оформлених окремими справами в порядку, передбаченому Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 N 1232 "Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві", та Інструкцією про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Збройних Силах України, затвердженою наказом Міністра оборони України від 6 лютого 2001 року N 36 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2001 року за N 169/5360;

(абзац шостий підпункту 2.1.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 11.05.2006 р. N 255
,
 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 08.01.2009 р. N 1
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства оборони України від 26.12.2011 р. N 809)

дотримання законодавства України про охорону праці, а також організацію своєчасного виконання вказівок і приписів органів, які здійснюють державний нагляд і контроль за охороною праці;

своєчасне подання в установленому порядку статистичної звітності з питань охорони праці;

своєчасне і правильне розслідування та облік нещасних випадків на виробництві в установленому порядку, видання за матеріалами розслідування наказів з метою усунення причин, що призвели до нещасних випадків, а також організацію контролю за проведенням заходів щодо попередження випадків виробничого травматизму.

2.1.2. Організовувати:

розробку, за участю профспілкового комітету, комплексних заходів з охорони праці, які входять до перспективних та поточних планів, колективного договору, угоди, трудового договору (надалі - колективний договір);

виконання комплексних заходів з охорони праці, здійснення їх матеріального і фінансового забезпечення та контроль за правильними витратами коштів, передбачених на ці заходи;

проведення навчання, інструктажу та перевірки знань з питань охорони праці у військовій частині;

виконання приписів та пропозицій органів державного нагляду за охороною праці і служб охорони праці вищих органів управління;

забезпечення працюючих нормативними документами з питань охорони праці безкоштовно;

проведення лабораторних досліджень умов праці на робочих місцях на їх відповідність нормативним актам про охорону праці, здійснення за результатами досліджень заходів для усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;

розробку та перегляд правил, положень, інструкцій та інших нормативних актів про охорону праці, що діють в межах військової частини та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках та робочих місцях.

2.1.3. Затверджувати:

програму і план-конспект вступного інструктажу, програму первинного інструктажу, положення, інструкції, посадові обов'язки та інші нормативні документи з охорони праці, що діють у межах військової частини;

учбові програми навчання працюючих з питань охорони праці та екзаменаційні білети перевірки знань;

перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу, після погодження його з органами державного нагляду за охороною праці;

(абзац четвертий підпункту 2.1.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 08.01.2009 р. N 1)

перелік робіт з підвищеною небезпекою, що проводяться військовою частиною;

перелік професій, які дають право на безкоштовне отримання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, молока або інших рівноцінних продуктів харчування, на отримання мила, а також список працівників, які зайняті на роботі з особливо шкідливими умовами праці і які мають право отримувати лікувально-профілактичне харчування за погодженням з профспілковим комітетом у межах наданих військовій частині прав;

матеріали про заміну установлених видів спецодягу і спецвзуття іншими видами, за узгодженням з профспілковим комітетом та органами державного нагляду за охороною праці;

поіменні списки працюючих, які підлягають обов'язковим періодичним медичним оглядам.

2.1.4. Здійснювати:

постійний контроль за раціональним використанням території і виробничих приміщень;

контроль за проведенням лікувально-профілактичної роботи на військовій частині;

керівництво роботою начальника служби охорони праці військової частини.

2.1.5. Систематично інформувати працівників військової частини про хід виконання заходів з питань охорони праці, що передбачені в колективному договорі.

2.1.6. Впроваджувати сучасні засоби захисту працюючих щодо запобігання травматизму та виникнення професійних захворювань на виробництві.

2.1.7. Вводити в дію після будівництва (виготовлення) або реконструкції, капітального ремонту тощо виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби та технологічні процеси тільки ті, які відповідають вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

(підпункт 2.1.7 пункту 2.1 у редакції наказу
Міністерства оборони України від 26.12.2011 р. N 809)

2.1.8. Одержувати дозвіл або висновок на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

(пункт 2.1 доповнено новим підпунктом 2.1.8 згідно з
наказом Міністерства оборони України від 26.12.2011 р. N 809,
у зв'язку з цим підпункти 2.1.8 - 2.1.18
 вважати відповідно підпунктами 2.1.9 - 2.1.19
,
підпункт 2.1.8 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 18.12.2013 р. N 872)

2.1.9. Призначати, за поданням начальників структурних підрозділів, осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію виробничих будівель, споруд, механізмів і устаткування.

2.1.10. Видавати накази щодо організації роботи з охорони праці, стажування та звільнення від проходження стажування осіб, які приймаються на роботу чи переміщуються на інше робоче місце.

2.1.11. Подавати, в установленому порядку, вищому командиру пропозиції щодо зменшення чи припинення надання пільг за роботу у шкідливих умовах праці у випадку зниження (усунення) шкідливості робіт або клопотати про розширення відповідних пільг.

2.1.12. Видавати накази з переліком посад і професій, зайнятість в яких дає право на додаткову відпустку чи скорочений робочий день у зв'язку зі шкідливими умовами праці на підставі Списку виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року N 1290.

(підпункт 2.1.12 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 08.01.2009 р. N 1)

2.1.13. Переводити працівників за станом здоров'я та за їх згодою на більш легку роботу, відповідно до медичних висновків, тимчасово або без обмеження строку з дотриманням вимог ст. 170 КЗпП України.

(підпункт 2.1.13 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 18.12.2013 р. N 872)

2.1.14. Контролювати правильну і своєчасну видачу та використання працюючими спецодягу, спецвзуття та інших засобів колективного і індивідуального захисту.

2.1.15. Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, випадок смерті або зникнення працівника під час виконання трудових (посадових) обов'язків інформувати протягом однієї години з використанням засобів зв'язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії повідомлення територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, за місцезнаходженням військової частини, відповідному органу Міністерства оборони України, який організовує охорону праці, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за місцезнаходженням військової частини, профспілковій організації своєї військової частини, прокуратурі за місцем настання нещасного випадку, вищому командиру.

Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок зі смертельним або тяжким наслідком або випадок смерті, що стались із військовослужбовцями, негайно доповідати усно (по телефону) безпосередньому командиру (начальнику), у прокуратуру за місцем настання нещасного випадку, інформувати відповідні органи державного нагляду Міністерства оборони України, які організовують охорону праці, здійснюють нагляд за дотриманням санітарних та протиепідемічних заходів, пожежної та техногенної безпеки, та Військову службу правопорядку.

(підпункт 2.1.15. із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 11.05.2006 р. N 255
,
у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 18.12.2013 р. N 872)

2.1.16. Розглядати і направляти в установленому порядку начальникам структурних підрозділів, профспілковому комітету, органам державного нагляду за охороною праці акти за формою Н-1 та НВ-1; вживати заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасних випадків, та здійснювати контроль за виконанням заходів, указаних в акті.

(підпункт 2.1.16 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 08.01.2009 р. N 1)

2.1.17. Аналізувати причини нещасних випадків, що трапились у військовій частині, та вживати необхідних заходів щодо їх профілактики.

2.1.18. Розглядати щомісячно пропозиції, що направлені на покращання роботи з питань охорони праці, приймати по них необхідні рішення.

2.1.19. Приймати рішення щодо скарг і заяв працівників з питань охорони праці, аналізувати причини їх виникнення та вживати заходів щодо усунення цих причин.

2.2. Головний інженер (заступник командира військової частини) забезпечує впровадження нової техніки, передової технології, механізації та автоматизації виробничих процесів з метою поліпшення умов праці працюючих; він зобов'язаний:

2.2.1. Керувати:

розробкою програм навчання працюючих з питань охорони праці;

розробкою комплексних заходів з охорони праці, що входять до перспективного і поточного планів та колективного договору.

2.2.2. Організовувати:

реконструкцію, технічне переозброєння діючих об'єктів згідно з вимогами нормативних актів про охорону праці;

розгляд раціоналізаторських пропозицій та винаходів з питань охорони праці;

розробку відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, що затверджений наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року N 15 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за N 232/10512, конкретного переліку робіт з підвищеною небезпекою та подавати його на затвердження командиру військової частини;

(абзац четвертий підпункту 2.2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 11.05.2006 р. N 255)

підготовку документів та матеріальної бази для одержання дозволів або висновків на виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

(підпункт 2.2.2 пункту 2.2 доповнено абзацом п'ятим згідно з
наказом Міністерства оборони України від 26.12.2011 р. N 809
,
абзац п'ятий підпункту 2.2.2 пункту 2.2 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.12.2013 р. N 872)

2.2.3. Забезпечувати:

контроль відповідності стандартам, технічним умовам та іншим нормативним актам про охорону праці обладнання, пристосувань та технологічних процесів, що розробляються у військовій частині;

впровадження у військовій частині стандартів безпеки праці;

планову роботу щодо відбору аналізів повітряного середовища, вимірювання рівня виробничих шумів, вібрації, електричних і магнітних полів;

наявність повних і всебічних вимог з охорони праці в технічній документації, що розробляється як військовою частиною, так і сторонніми організаціями;

своєчасне і якісне навчання працівників безпечному веденню робіт;

своєчасне виконання перспективних та річних планів заходів щодо охорони праці;

безпечну експлуатацію будівель і споруд;

контроль за своєчасним виконанням комплексних заходів з охорони праці та організацією робіт з підвищеною небезпекою і експлуатацією об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

(абзац дев'ятий підпункту 2.2.3 пункту 2.2 із змінами, внесеними
згідно з наказом Міністерства оборони України від 26.12.2011 р. N 809)

2.2.4. Затверджувати графіки проведення замірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

2.2.5. Подавати за результатами розслідувань аварій і нещасних випадків командиру військової частини проекти наказів про усунення причин, що призвели до цих випадків або виникли в результаті аварій, з визначенням строків виконання заходів та осіб, які відповідають за їх виконання.

2.3. Заступник командира військової частини з матеріально-технічного забезпечення (заступник командира військової частини з тилу, начальник відділу матеріально-технічного забезпечення) організовує своєчасне забезпечення матеріалами, майном і устаткуванням проведення заходів з охорони праці, що здійснюються військовою частиною; він зобов'язаний:

2.3.1. Забезпечувати:

правильний облік, збереження та видачу засобів індивідуального захисту;

випробування і перевірку в установлені строки стану засобів індивідуального захисту, які знаходяться на складах військової частини;

дотримання нормативних актів про охорону праці у підпорядкованих підрозділах;

виконання навантажувально-розвантажувальних операцій згідно з технологічною документацією на виконання робіт даного виду.

2.3.2. Організовувати:

своєчасне забезпечення працюючих спецодягом, спецвзуттям, та іншим спорядженням колективного та індивідуального захисту, молоком, санітарно-гігієнічними засобами, лікувально-профілактичним харчуванням згідно з нормами, а також водою для пиття (газованою);

своєчасне забезпечення матеріальними засобами (матеріалами, устаткуванням, приладами, а також плакатами, довідковою літературою і нормативно-правовими актами з охорони праці), заходи з охорони праці, що передбачені в річному плані та в колективному договорі;

хімчистку, прання, обезпилення, дегазацію, дезактивацію, дезінфекцію і ремонт спеціального одягу в установлені та погоджені з профспілками (представником трудового колективу) і органами санітарного нагляду строки з урахуванням виробничих умов.

2.3.3. Складати та погоджувати з профспілковим комітетом і подавати на затвердження командиру військової частини перелік робіт і професій, що дають право на безкоштовне отримання мила, спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, молока чи рівноцінних йому продуктів харчування, а також списки працівників, які зайняті на роботах в особливо шкідливих умовах праці і які мають право отримувати лікувально-профілактичне харчування.

2.3.4. Очолювати комісію військової частини з перевірки відповідності вимогам державних і відомчих нормативних актів про охорону праці та технічним умовам засобів індивідуального захисту, що надходять у військову частину.

2.3.5. Установлювати спільно з профспілковим комітетом межі користування теплим спецодягом та спецвзуттям (початок і кінець зимового періоду) відповідно до виробничих і кліматичних умов.

2.3.6. Керувати роботами щодо утримання території згідно з санітарно-гігієнічними нормами і правилами.

2.4. Начальник технічного (виробничо-технічного) відділу забезпечує повну відповідність вимогам нормативних актів з охорони праці технічної документації, що розробляється або корегується, на технологічні процеси, нові або такі, що модернізуються, машини та обладнання (устаткування); він зобов'язаний:

2.4.1. Здійснювати контроль за відповідністю правилам і нормам з охорони праці технічної та проектної документації, що розробляється, на реконструкцію (модернізацію) і будівництво виробничих будівель, споруд і устаткування.

2.4.2. Забезпечувати розробку і впровадження у виробництво сучасних технічних заходів з охорони праці, які спрямовані на запобігання виробничому травматизму.

2.4.3. Своєчасно забезпечувати структурні підрозділи військової частини необхідною технічною документацією на проведення заходів з охорони праці, які передбачені в перспективному і річному планах, колективному договорі.

2.4.4. Організовувати розробку інструкцій з охорони праці щодо експлуатації виготовленого у військовій частині устаткування та впроваджених у виробництво нових технологічних процесів.

2.4.5. Надавати допомогу начальникам структурних підрозділів у розробленні інструкцій з охорони праці щодо експлуатації машин, механізмів та устаткування.

2.4.6. Брати участь у проведенні атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N 442.

(підпункт 2.4.6 пункту 2.4 у редакції наказу
Міністерства оборони України від 26.12.2011 р. N 809)

2.5. Головний механік (заступник командира військової частини з озброєння) організовує проведення своєчасних технічних обслуговувань і оглядів устаткування, а також його ремонт та здійснює нагляд за технічним станом споруд, механізмів і обладнання; він зобов'язаний:

2.5.1. Забезпечувати:

дотримання вимог нормативних актів з охорони праці, а також виконання приписів посадових осіб органів державного нагляду, служб відомчого і регіонального контролю з охорони праці в підпорядкованих підрозділах при виконанні всіх видів робіт;

організацію своєчасного проведення профілактичних оглядів обладнання і споруд, що закріплені за службою головного механіка;

утримання і безпечну експлуатацію, своєчасне проведення передбачених правилами випробувань і технічних оглядів, реєстрацію, а також ревізію вантажопідіймальних машин та механізмів, апаратів та посудин, що працюють під тиском, закріплених за службою головного механіка;

відповідність машин, верстатів, установок, інструменту вимогам нормативних актів про охорону праці;

дотримання правил безпеки при експлуатації обладнання та при проведенні ремонтних, монтажних та налагоджувальних робіт в діючих цехах і на об'єктах виробництва;

розробку технологічної документації на навантажувально-розвантажувальні роботи, що виконуються підпорядкованими йому підрозділами згідно з вимогами безпеки при виконанні зазначеного виду робіт;

наявність у виробничих підрозділах технічної документації, що необхідна для правильної експлуатації об'єктів виробництва;

розробку і здійснення заходів щодо підготовки військової частини до роботи в літній чи зимовий періоди та поліпшення умов праці за напрямом своєї діяльності;

наявність плакатів, знаків, написів, що стосуються питань безпечного обслуговування і ремонту обладнання.

2.5.2. Здійснювати:

контроль технічного стану, експлуатації та своєчасності ремонту всього виробничого обладнання, виробничих будівель і споруд;

заходи щодо усунення виявлених конструктивних недоліків обладнання, механізмів та інструменту і своєчасної заміни або модернізації застарілого обладнання, брати участь у випробуваннях нової техніки;

контроль за веденням технічної документації;

постійне керівництво службами головного механіка, що перебувають в адміністративному підпорядкуванні начальників інших виробничих підрозділів;

(абзац п'ятий підпункту 2.5.2 пункту 2.5 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства оборони України від 26.12.2011 р. N 809)

виконання у встановлені терміни приписів органів державного нагляду, відомчого і регіонального контролю, наказів і розпоряджень з питань охорони праці.

2.5.3. Визначати перелік об'єктів, що підлягають реконструкції або закриттю через невідповідність вимогам правил і норм безпеки.

2.5.4. Впроваджувати у виробництво нові види більш досконалих огороджувальних пристроїв, захисні блокувальні пристрої автоматичної дії на різних видах обладнання.

2.5.5. Аналізувати причини аварій, травматизму, захворюваності, пов'язаних з експлуатацією і ремонтом машин, механізмів, установок і споруд.

2.5.6. Організовувати своєчасне навчання, інструктаж та перевірку знань обслуговуючого персоналу. Розробляти інструкції з охорони праці для працівників підпорядкованих підрозділів, які обслуговують машини, обладнання, установки та споруди.

2.6. Головний енергетик відповідає за безпечну роботу електричних, вентиляційних установок і систем, газового господарства згідно з правилами будови, технічної експлуатації і безпеки; він зобов'язаний:

2.6.1. Забезпечувати:

організацію і проведення планово-попереджувальних ремонтів, профілактичних оглядів та випробувань електричних, енергетичних, вентиляційних установок, апаратури та мереж;

своєчасну перевірку справності захисного заземлення (занулення) електричного і технологічного обладнання згідно з правилами та інструкціями;

своєчасне випробування (перевірку) захисних засобів згідно з вимогами правил;

виробничі підрозділи технічною документацією, необхідною для забезпечення правильної експлуатації електричних, енергетичних установок і споруд;

розробку і здійснення заходів з підготовки військової частини до роботи під час весняно-літнього і осінньо-зимового періодів, поліпшення умов праці в напрямку своєї діяльності;

наявність плакатів, знаків, написів, що стосуються питань безпечного обслуговування і ремонту обладнання, електричних і енергетичних установок та споруд;

споживачів тепловою енергією, що створює нормальний температурний режим в приміщеннях, водою для пиття і санітарно-побутових потреб;

виконання в установлені терміни приписів органів державного нагляду, відомчого і регіонального контролю за охороною праці.

2.6.2. Здійснювати:

контроль за безпечною експлуатацією і станом електричних, енергетичних, вентиляційних установок, апаратури і мереж, за правильністю ведення відповідної технічної документації;

керівництво службами енергетика, що перебувають у адміністративному підпорядкуванні начальників інших виробничих підрозділів;

своєчасне розслідування і облік аварій та інших порушень в роботі електричних і енергетичних установок.

2.6.3. Вживати заходів:

щодо усунення конструктивних недоліків електротехнічного і енергетичного обладнання і установок, своєчасної заміни морально застарілих установок, машин і механізмів, що закріплені за службою головного енергетика;

щодо створення безпечних умов праці при роботах, які згідно з нормативними актами про охорону праці виконуються лише за наявності спеціального наряду-допуску.

2.6.4. Організовувати:

своєчасну розробку інструкцій з безпечного обслуговування і ремонту обладнання і забезпечувати ними робочі місця, надавати практичну допомогу керівникам виробничих підрозділів у складанні цих інструкцій;

своєчасне навчання, інструктаж та перевірку знань обслуговуючого персоналу.

2.6.5. Розробляти інструкції з охорони праці для працівників підрозділів, які обслуговують електричні машини, енергетичне обладнання, установки і споруди.

2.7. Пункт 2.7 вилучено

(згідно з наказом Міністра
 оборони України від 08.01.2009 р. N 1,
у зв'язку з цим пункти 2.8, 2.9, 2.10
 вважати відповідно пунктами 2.7, 2.8, 2.9)

2.7. Начальник кадрової служби повинен забезпечити правильність прийому осіб на роботу та зобов'язаний:

(абзац перший пункту 2.7 у редакції наказу
Міністерства оборони України від 26.12.2011 р. N 809
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 18.12.2013 р. N 872)

2.7.1. Здійснювати:

контроль спільно зі службою охорони праці за своєчасним і повним проходженням працюючими попередніх і періодичних медичних оглядів;

розрахунок додаткових відпусток за роботу в шкідливих умовах згідно з Законом України "Про відпустки" за поданням керівників структурних підрозділів.

2.7.2. У проектах наказів командира (по стройовій частині) щодо призначення осіб на посади у військовій частині на підставі довідки (додаток 2 до цього Положення) робити запис про проходження вступного інструктажу з питань охорони праці з таким формулюванням: "Вступний інструктаж з питань охорони праці пройшов (пройшла).

(підпункт 2.7.2 пункту 2.7 у редакції наказу 
Міністерства оборони України від 26.12.2011 р. N 809
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 18.12.2013 р. N 872)

2.7.3. Інформувати працівника під час прийому на роботу про умови праці, компенсації та пільги за небезпечні та шкідливі умови праці.

2.7.4. Організовувати:

своєчасне оформлення прийому, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства про працю;

абзац третій підпункту 2.7.4 пункту 2.7 виключено

(згідно з наказом Міністерства
оборони України від 26.12.2011 р. N 809,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім)

контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах військової частини і додержанням працюючими правил внутрішнього розпорядку праці.

2.7.5. Брати участь у розробці переліку професій, посад і робіт, на яких заборонена праця жінок і осіб, молодших 21 року.

2.8. Начальник цеху (лабораторії, майстерні, будівельної дільниці або іншого структурного підрозділу, командир підрозділу військової частини) забезпечує безпечні і нешкідливі умови праці працюючих цеху (підрозділу); він зобов'язаний:

2.8.1. Впроваджувати сучасні засоби захисту працюючих з метою попередження виробничого травматизму і запобігання виникненню професійних захворювань.

2.8.2. Здійснювати:

раціональне використання закріпленої території і виробничих приміщень;

контроль за дотриманням працюючими цеху встановлених вимог поводження з машинами і механізмами, користуванням засобами захисту.

2.8.3. Забезпечувати:

інструкціями з охорони праці усі робочі місця цеху або видавати їх працюючим під розписку;

правильну експлуатацію обладнання і устаткування, утримання виробничих, санітарно-побутових приміщень і робочих місць згідно з санітарно-технічними нормами;

здійснення правильного допуску працюючих до виконання робіт;

контроль за наявністю у працюючих засобів індивідуального захисту.

2.8.4. Розробляти обов'язкові для працюючих інструкції з охорони праці, в установленому порядку подавати їх на погодження та затвердження.

2.8.5. Проводити інструктажі та навчання працюючих безпечним прийомам і методам роботи, перевіряти засвоєння підлеглими інструкцій і нормативно-правових актів з охорони праці, що відносяться до їх сфери діяльності.

2.8.6. Вести роз'яснювальну роботу з питань охорони праці, створювати і удосконалювати куточки охорони праці.

2.8.7. Організовувати:

облік робочого часу для працюючих, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці;

безкоштовне отримання працюючими спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, молока, мила, лікувально-профілактичного харчування та забезпечення їх питною (газованою, солоною) водою згідно з вимогами правил і норм;

проведення прання, сушки, дезінфекції, дегазації, дезактивації і ремонту виданого працюючим спецодягу, спецвзуття та інших засобів захисту, а також їх правильне зберігання в цеху.

2.8.8. Не допускати до роботи працівників без установлених нормами засобів індивідуального захисту, а також в несправному, невідремонтованому, забрудненому спеціальному одязі й спеціальному взутті та інших засобах індивідуального захисту.

2.8.9. Подавати відомості до відділу кадрів щодо проведення розрахунку додаткових відпусток працівникам за роботу в шкідливих умовах згідно з Законом України "Про відпустки".

2.8.10. Вживати заходів щодо переведення працюючих, за їх згодою, на більш легку роботу відповідно до медичного висновку тимчасово або без обмеження строку.

2.8.11. Сприяти проведенню лікувально-профілактичної та фізкультурно-оздоровчої роботи з працівниками цеху.

2.8.12. Брати участь:

у проведенні атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N 442;

(абзац другий підпункту 2.8.12 пункту 2.8 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 26.12.2011 р. N 809)

у підготовці проектів наказів командира військової частини про призначення осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію будівель, споруд, виробничих приміщень і устаткування;

у розробці, обговоренні, техніко-економічному обгрунтуванні та втіленні заходів з охорони праці, що включені у перспективний і річний плани поліпшення умов праці та колективний договір;

у розробці інструкцій з охорони праці на експлуатацію виготовленого на військовій частині устаткування та впроваджених у виробництво нових технологічних процесів;

у розробці програм інструктажу і навчання працюючих з питань охорони праці.

2.8.13. Надавати допомогу начальникам (командирам) підпорядкованих підрозділів в розробці інструкцій з охорони праці.

2.9. Обов'язки посадових осіб військових частин з питань охорони праці визначаються їх посадовими інструкціями.

3. Посадові інструкції та інструкції з охорони праці

3.1. Посадові інструкції розробляються з урахуванням особливостей військових частин на підставі обов'язків, зазначених в розділі 2 цього Положення, і визначають конкретні обов'язки, права та відповідальність посадових осіб щодо виконання покладених на них функцій з охорони праці. Посадові інструкції затверджуються командиром військової частини.

3.2. Зміни чи доповнення до посадових інструкцій вносяться наказом командира (додаток 3).

(пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства оборони України від 26.12.2011 р. N 809)

3.3. Інструкції з охорони праці визначають вимоги безпеки при виконанні працюючими покладених на них службових обов'язків чи дорученої роботи у виробничих приміщеннях, на території військової частини, на будівельних майданчиках та інших місцях.

(пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства оборони України від 26.12.2011 р. N 809)

3.4. Інструкції з охорони праці розробляються на підставі єдиних державних та відомчих нормативно-правових актів з охорони праці.

3.5. Інструкції з охорони праці повинні розроблятись як на окремі спеціальності, так і на окремі види робіт.

Розроблення, узгодження, затвердження, реєстрація, облік, видання, перегляд, припинення чинності та скасування інструкцій з питань охорони праці здійснюються згідно з Порядком опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.93 N 132, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.02.94 за N 20/229, та Положенням про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 N 9, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.04.98 за N 226/2666.

(пункт 3.5 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 26.12.2011 р. N 809)

3.6. Пункт 3.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 26.12.2011 р. N 809)

3.7. Пункт 3.7 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 26.12.2011 р. N 809)

3.8. Пункт 3.8 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 26.12.2011 р. N 809)

3.9. Пункт 3.9 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 26.12.2011 р. N 809)

3.10. Пункт 3.10 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 26.12.2011 р. N 809)

3.11. Пункт 3.11 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 26.12.2011 р. N 809)

4. Організація навчання, інструктажу та перевірки знань з питань охорони праці.

4.1. Навчання, інструктаж та перевірка знань з питань охорони праці проводяться згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліком робіт з підвищеною небезпекою, затвердженими наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року N 15, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за N 231/10511 та N 232/10512.

(пункт 4.1 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 11.05.2006 р. N 255)

4.2. Пункт 4.2 вилучено

(згідно з наказом Міністра
 оборони України від 11.05.2006 р. N 255)

4.3. Пункт 4.3 вилучено

(згідно з наказом Міністра
 оборони України від 11.05.2006 р. N 255)

4.4. Пункт 4.4 вилучено

(згідно з наказом Міністра
 оборони України від 11.05.2006 р. N 255)

4.5. Пункт 4.5 вилучено

(згідно з наказом Міністра
 оборони України від 11.05.2006 р. N 255)

4.6. Пункт 4.6 вилучено

(згідно з наказом Міністра
 оборони України від 11.05.2006 р. N 255)

4.7. Пункт 4.7 вилучено

(згідно з наказом Міністра
 оборони України від 11.05.2006 р. N 255)

4.8. Пункт 4.8 вилучено

(згідно з наказом Міністра
 оборони України від 11.05.2006 р. N 255)

4.9. Пункт 4.9 вилучено

(згідно з наказом Міністра
 оборони України від 11.05.2006 р. N 255)

4.10. Пункт 4.10 вилучено

(згідно з наказом Міністра
 оборони України від 11.05.2006 р. N 255)

4.11. Пункт 4.11 вилучено

(згідно з наказом Міністра
 оборони України від 11.05.2006 р. N 255)

4.12. Пункт 4.12 вилучено

(згідно з наказом Міністра
 оборони України від 11.05.2006 р. N 255)

 

 

Додаток 1
до пункту 1.3 Положення про організацію роботи з охорони праці у військових частинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях та на підприємствах Міністерства оборони України

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир військової частини
_________________________________
(військове звання)       (ініціали, прізвище)
"___" ____________ 199_ року

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
N _______

_______________________________
_______________________________
(найменування посади)

СТРУКТУРА ТЕКСТУ*

1. Загальні положення

2. Функції

3. Службові обов'язки

4. Права

5. Відповідальність

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

____________________________________
               (керівник структурного підрозділу) 

_____________________________
(підпис)       (ініціали, прізвище)

Посадову інструкцію отримав

_____________________________
(підпис)        (ініціали, прізвище)

____________
* В кожному розділі Посадової інструкції обов'язково передбачати питання охорони праці.

 

ДОВІДКА

Видана ______________________________________________________________________________
                                                       (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка пройшла інструктаж)
про те, що вступний інструктаж з питань охорони праці пройшов (пройшла), про що зроблено запис
у журналі реєстрації вступних інструктажів з питань охорони праці ____________________ за N ___.
                                                                                                                                                (найменування військової частини)
_____________________________________________________________________________________
                                                  (посада, підпис, ініціали та прізвище особи, яка провела інструктаж)

"___" _____________ 20__ р.

(Положення доповнено новим додатком 2 згідно з
наказом Міністерства оборони України від 26.12.2011 р. N 809,
у зв'язку з цим додаток 2 вважати додатком 3)

 

 

 

Додаток 3
до пункту 3.2 Положення про організацію роботи з охорони праці у військових частинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях та на підприємствах Міністерства оборони України

НАКАЗ

командира військової частини
 
N

____________________________
            (номер військової частини)
______

"___" ____________ 199_ р.

На підставі (відповідно до, у зв'язку з) _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Посадової інструкції такі зміни:

в абзаці _____ пункту ________ розділу _______ слово _________ замінити на слово _________;

в абзаці _____ пункту _____ розділу ______ після слів _______ доповнити __________.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника (заступника) командира військової частини.

3. Наказ довести до відома особового складу в частині, що його стосується, _______________________ під розпис.
                 (назва посади)

Командир військової частини ___________________________________________________________
                                                                                                                               (номер військової частини)
_____________________________________________________________________________________
                 (військове звання)                                                                                          (ініціали, прізвище)

 

 

 

Додаток 3
до пункту 3.3 Положення про організацію роботи з охорони праці у військових частинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях та на підприємствах Міністерства оборони України

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Додаток 3 виключено
(згідно з наказом Міністерства оборони України
від 26 грудня 2011 року N 809)

 

 

 

Додаток 4
до пункту 3.8 Положення про організацію роботи з охорони праці у військових частинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях та на підприємствах Міністерства оборони України

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ
ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Додаток 4 виключено
(згідно з наказом Міністерства оборони України
від 26 грудня 2011 року N 809)

 

 

 

Додаток 5
до пункту 3.8 Положення про організацію роботи з охорони праці у військових частинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях та на підприємствах Міністерства оборони України

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ
ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАННЯ ТА ІНСТРУКТАЖУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Додаток 5 виключено
(згідно з наказом Міністерства оборони України
від 26 грудня 2011 року N 809)

 

 

 

Додаток 6
до пункту 4.10 Положення про організацію роботи з охорони праці у військових частинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях та на підприємствах Міністерства оборони України

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ВИДАЧІ
ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Додаток 6 виключено
(згідно з наказом Міністерства оборони України
від 26 грудня 2011 року N 809)

____________ 

Опрос