Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о зоне пограничного контроля

Госкомграницы
Положение, Приказ от 06.02.1998 № 61
Утратил силу

Про затвердження Положення про зону прикордонного контролю

Наказ Голови Державного комітету у справах охорони
Державного кордону України - командуючого
Прикордонними військами
від 6 лютого 1998 року N 61 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 лютого 1998 р. за N 138/2578

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 5 жовтня 2004 року N 711 ДСК відповідно до інформації,
 наведеної у
листі Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 23 квітня 2013 року N 0.41-3469/0/6-13
)

Відповідно до Законів України "Про державний кордон України", "Про Прикордонні війська України", Загальних правил відкриття та діяльності пунктів пропуску через державний кордон, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.95 N 665, та з метою якісного проведення прикордонного контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про зону прикордонного контролю (додається).

2. Штабу Держкомкордону, командуючим військами напрямів, командирам з'єднань і частин Прикордонних військ України провести комплекс організаційних та практичних заходів щодо забезпечення виконання вимог цього Положення та керуватися ним під час виконання покладених завдань на державному кордоні, в межах зони прикордонного контролю.

Наказ довести до всього особового складу Прикордонних військ України.

 

 

Голова Державного комітету -
командуючий Прикордонними
військами України
генерал-полковник

 
 
 
В. Банних

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Голови Державного комітету у
справах охорони державного кордону -
командуючого Прикордонними військами
України
від 6 лютого 1998 р. N 61 

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 лютого 1998 р. за N 138/2578 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про зону прикордонного контролю

I. Загальні положення

1.1. Терміни, що вживаються в цьому Положенні:

1.1.1. "Зона прикордонного контролю" - певна територія в пункті пропуску, на якій Прикордонні війська здійснюють прикордонний контроль осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна згідно з чинним законодавством України.

Ця зона включає територію в пункті пропуску, необхідну для здійснення прикордонного контролю осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна і запобігання незаконному перетинанню державного кордону України.

1.1.2. "Режимні правила в зонах прикордонного контролю" - порядок пропуску та перебування в зоні прикордонного контролю осіб (у тому числі службових транспортних засобів тощо), які здійснюють контроль (забезпечують здійснення контролю) пасажирів і транспортних засобів закордонного прямування, вантажів, товарів та іншого майна, що переміщуються через державний кордон України, порядок прибуття, відправлення із зони прикордонного контролю осіб, транспортних засобів, що вибувають за кордон і прибувають в Україну, а також інші обмеження для запобігання незаконному перетинанню державного кордону України.

1.1.3. "Прикордонний контроль" - це перевірка у громадян документів на право перетинання державного кордону, огляд транспортних засобів, вантажів та іншого майна, пропуск їх через державний кордон України та виконання інших завдань згідно з чинним законодавством.

1.1.4. "Тимчасовий пункт пропуску через державний кордон України" - це спеціально виділена територія, де здійснюється прикордонний контроль осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, який створюється рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до міжнародного договору України.

1.2. Положення про зону прикордонного контролю (далі - Положення) розроблено відповідно до Законів України "Про державний кордон України", "Про Прикордонні війська України", Загальних правил відкриття та діяльності пунктів пропуску через державний кордон, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.95 N 665. Воно визначає порядок встановлення зон прикордонного контролю, межі зони, режим доступу та перебування осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна у цих зонах, а також права і обов'язки посадових осіб Прикордонних військ щодо створення зони та забезпечення в ній відповідного режиму.

1.3. Прикордонні війська України разом з митними органами в зонах прикордонного контролю:

1.3.1. Встановлюють режимні правила, що регламентують порядок пропуску та перебування в цих зонах осіб (у тому числі службових транспортних засобів тощо), що здійснюють контроль (забезпечують здійснення контролю) пасажирів і транспортних засобів закордонного прямування, вантажів та іншого майна, що переміщуються через державний кордон України.

1.3.2. Визначають порядок відправлення з цих зон осіб, транспортних засобів, що вибувають за кордон і прибувають в Україну, а також інші обмеження для запобігання незаконному перетинанню державного кордону України.

2. Встановлення зон прикордонного контролю

2.1. Зони прикордонного контролю встановлюються з метою створення належних умов для виконання службових обов'язків військовослужбовцями Прикордонних військ України і недопущення незаконного перетинання державного кордону України особами, транспортними засобами, вантажами та іншим майном.

2.2. Зона прикордонного контролю визначається наказом командира з'єднання (частини) Прикордонних військ України за погодженням з керівником відповідної митної установи для кожного пункту пропуску окремо.

2.3. Зона прикордонного контролю може встановлюватись:

2.3.1. В автомобільних, пішоходних пунктах пропуску - від лінії паспортного контролю до лінії державного кордону або до виїзних воріт (шлагбаума) з пункту пропуску в напрямку суміжної держави, а також у спеціальних службових приміщеннях підрозділу прикордонного контролю в пункті пропуску.

2.3.2. В залізничних пунктах пропуску:

а) пасажирських - від лінії паспортного контролю в залах оформлення пасажирів, на перонах і в пасажирських поїздах під час здійснення прикордонного контролю;

б) вантажних - на оглядових майданчиках залізничних станцій та інших місцях, де здійснюється прикордонний контроль.

2.3.3. В повітряних пунктах пропуску - від лінії паспортного контролю і до місць стоянки літаків, які проходять прикордонний контроль.

2.3.4. В морських, річкових, паромних пунктах пропуску - в приміщеннях (залах), де здійснюється прикордонний контроль, на суднах під час їх оформлення на рейді або біля причалів, в інших місцях, які визначені в портах для здійснення прикордонного контролю пасажирів, вантажів та іншого майна.

2.4. У зонах прикордонного контролю розміщаються, як правило, споруди та об'єкти Прикордонних військ України, необхідні для забезпечення здійснення прикордонного контролю. Об'єкти інших контрольних служб розміщаються за межами зон прикордонного контролю.

Розміщення та функціонування в зоні прикордонного контролю об'єктів інших підприємств і організацій здійснюється відповідно до Інструкції про порядок видачі дозволів на розміщення та функціонування підприємств (установ) сфери обслуговування пасажирів закордонного прямування в пунктах пропуску через державний кордон України, затвердженої спільним наказом Голови Державного комітету - командуючого Прикордонними військами України та Голови Державної митної служби України від 21.05.97 N 203/220, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 3.06.97 за N 206/2010.

2.5. Під час здійснення прикордонного контролю осіб і транспортних засобів у тимчасових пунктах пропуску Прикордонними військами можуть встановлюватися тимчасові зони прикордонного контролю відповідно до вимог пунктів 2.1 - 2.3 цього Положення. Такі зони встановлюються на термін, необхідний для проведення прикордонного контролю.

Режим тимчасових зон прикордонного контролю доводиться до усіх осіб, які присутні під час проведення контролю.

2.6. Під час проведення прикордонного контролю спільно з прикордонними службами суміжних держав зони прикордонного контролю можуть визначатися в пунктах пропуску на території суміжних країн відповідно до укладених Угод.

3. Режимні правила в зонах прикордонного контролю

3.1. Режимні правила у зонах прикордонного контролю встановлюються з метою недопущення сторонніх осіб до місць здійснення прикордонного контролю, створення умов для роботи та захисту особового складу й майна Прикордонних військ від злочинних посягань.

3.2. У зону прикордонного контролю допускаються:

3.2.1. Співробітники митних органів, санітарно-карантинного, ветеринарного, фітосанітарного, екологічного та інших видів контролю для виконання службових обов'язків за службовими посвідченнями з відома старшого зміни прикордонного наряду.

3.2.2. Працівники правоохоронних органів для виконання службових обов'язків у зоні прикордонного контролю повинні мати службове посвідчення та письмове розпорядження керівника правоохоронного органу, узгоджене з командуванням загонів прикордонного контролю, окремих контрольно-пропускних пунктів, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

3.2.3. Інші особи пропускаються в пункти пропуску та зони прикордонного контролю за наявності документа, що посвідчує особу, та перепустки, яка видається командиром з'єднання чи частини Прикордонних військ (терміном дії не більш як на 1 рік).

3.2.4. Особи, що прямують через державний кордон України, допускаються до зон прикордонного контролю при наявності дійсних для в'їзду (виїзду) документів.

3.3. Посадові особи в зонах прикордонного контролю пересуваються в межах, необхідних для виконання своїх прямих службових обов'язків.

3.4. Пропуск у зони прикордонного контролю у випадках, не передбачених цим Положенням, може здійснюватися з дозволу командира з'єднання (частини) Прикордонних військ або особи, яка його заміщає.

3.5. Громадський порядок у зонах прикордонного контролю забезпечується Прикордонними військами. У разі необхідності для наведення громадського порядку можуть залучатися співробітники органів внутрішніх справ.

4. Обов'язки Прикордонних військ щодо підтримання режиму в зонах прикордонного контролю

4.1. Прикордонні війська зобов'язані:

4.1.1. Здійснювати у встановленому порядку за наявності належним чином оформлених документів пропуск у зони прикордонного контролю осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна закордонного прямування.

4.1.2. Контролювати додержання режиму в пунктах пропуску та забезпечувати його підтримання в зонах прикордонного контролю.

4.1.3. Забезпечувати безпеку службових осіб Прикордонних військ у пунктах пропуску та зонах прикордонного контролю.

4.1.4. Вживати заходів щодо припинення протиправних дій в пунктах пропуску та зонах прикордонного контролю у взаємодії з митними та правоохоронними органами.

4.1.5. Подавати необхідну допомогу спеціальним підрозділам у боротьбі з організованою злочинністю під час проведення ними оперативно-розшукових заходів у пунктах пропуску та зонах прикордонного контролю.

5. Відповідальність за порушення режиму в зонах прикордонного контролю

5.1. Режимні правила у зоні прикордонного контролю обов'язкові для виконання всіма особами, які перебувають у цій зоні.

Особи, які допустили порушення режиму в пункті пропуску або встановлених режимних правил у зоні прикордонного контролю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

____________ 

Опрос