Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке запрещения въезда в Украину иностранцам должностными лицами Пограничных войск Украины

Госкомграницы
Приказ, Инструкция от 06.02.1998 № 62
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок заборони в'їзду в Україну іноземцям посадовими особами Прикордонних військ України

Наказ Голови Державного комітету у справах охорони
державного кордону України - командуючого 
Прикордонними військами
від 6 лютого 1998 року N 62

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 лютого 1998 р. N 137/2577

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету у справах охорони державного кордону України
 від 20 січня 2000 року N 26

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 5 жовтня 2004 року N 711 ДСК відповідно до інформації,
 наведеної у
листі Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 23 квітня 2013 року N 0.41-3469/0/6-13
)

Відповідно до Законів України "Про правовий статус іноземців", "Про державний кордон України", "Про Прикордонні війська України", Правил в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок заборони в'їзду в Україну іноземцям посадовими особами Прикордонних військ України (додається).

2. Штабу Держкомкордону, командуючим військами напрямів, командирам з'єднань і частин забезпечити виконання вимог цієї Інструкції та керуватися нею у службовій діяльності.

3. Управлінню прикордонного контролю, фінансовій службі організувати виготовлення і закупку штампів та печаток.

4. Управлінню зв'язку і автоматизації внести необхідні зміни в програмно-технічний комплекс "Гарт-1П" для забезпечення перевірки іноземців, які прямують через державний кордон України, за спеціалізованою базою даних.

Наказ довести до всього особового складу Прикордонних військ України (в частині, що стосується).

 

 

Голова Державного комітету -
командуючий Прикордонними
військами України
генерал-полковник

 
 
 
В. Банних

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Голови Державного комітету у
справах охорони державного кордону -
командуючого Прикордонними військами
України
від 6 лютого 1998 р. N 62 

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 лютого 1998 р. за N 137/2577 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок заборони в'їзду в Україну іноземцям посадовими особами Прикордонних військ України

1. Інструкція про порядок заборони в'їзду в Україну іноземцям посадовими особами Прикордонних військ України (далі - Інструкція) розроблена відповідно до Правил в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074.

2. В'їзд в Україну іноземцю може бути заборонено у разі наявності підстав, передбачених частиною другою статті 25 Закону України "Про правовий статус іноземців", а саме:

2.1. В інтересах забезпечення безпеки України або охорони громадського порядку.

2.2. Якщо це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні.

2.3. Якщо при порушенні клопотання про в'їзд в Україну він подав про себе свідомо неправдиві відомості або підроблені документи.

2.4. Якщо його національний паспорт або документ, який його замінює (далі - національні документи), віза підроблені, зіпсовані чи не відповідають встановленому зразку або належать іншій особі.

2.5. Якщо він у пункті пропуску через державний кордон України порушив правила перетинання державного кордону України, митні правила, санітарні норми чи правила або не виконав законних вимог посадових осіб Прикордонних військ України, митних та інших органів, що здійснюють контроль на державному кордоні.

Рішення про заборону в'їзду в Україну іноземцю за порушення митних правил, санітарних норм чи правил або невиконання законних вимог посадових осіб митних та інших органів, що здійснюють контроль на державному кордоні, приймається начальником органу охорони державного кордону за письмовим поданням керівника відповідного органу.

У поданні про заборону в'їзду в Україну зазначаються: установочні дані на особу (прізвище, ім'я, громадянство (підданство), дата народження, стать); обставини правопорушення, вчиненого іноземцем під час його перебування в пункті пропуску; правові підстави такого рішення.

Подання щодо заборони в'їзду в Україну іноземцю не приймається до розгляду, якщо воно не містить вищезазначених даних.

Про прийняте рішення начальник органу охорони державного кордону інформує письмово керівника органу, який подав клопотання про заборону в'їзду в Україну іноземцю. 

(пункт 2.5 доповнено абзацами другим - п'ятим згідно з
 наказом Держкомкордону України від 20.01.2000 р. N 26)

2.6. Якщо встановлено факти порушення ним законодавства України під час попереднього перебування в Україні.

3. У разі наявності підстав, зазначених в пункті 2 цієї Інструкції, командир підрозділу прикордонного контролю (старший зміни прикордонних нарядів) складає протокол (додаток 1 до цієї Інструкції) і доповідає рапортом (додаток 2 до цієї Інструкції) командиру з'єднання (частини) прикордонного контролю.

4. Командир з'єднання (частини) прикордонного контролю забороняє іноземцю в'їзд в Україну за рапортом командира підрозділу прикордонного контролю (старшого зміни прикордонних нарядів).

5. Термін, на який іноземцю забороняється в'їзд в Україну, встановлюється командиром з'єднання (частини) прикордонного контролю від шести місяців до п'яти років залежно від обставин і характеру вчиненого правопорушення. Цей термін може бути продовжено, якщо стосовно іноземця продовжують існувати підстави, передбачені чинним законодавством.

6. За розпорядженням командира з'єднання (частини) прикордонного контролю командир підрозділу прикордонного контролю (старший зміни прикордонних нарядів) проставляє штамп "Заборонено в'їзд в Україну терміном на ..." (додаток 3 до цієї Інструкції) у національному документі іноземця, засвідчує його підписом та печаткою (додаток 4 до цієї Інструкції), записує рішення командира з'єднання (частини) прикордонного контролю про заборону іноземцю в'їзду в Україну до протоколу.

7. Рішення про заборону в'їзду в Україну оголошується іноземцю в пункті пропуску через державний кордон України командиром підрозділу прикордонного контролю (старшим зміни прикордонних нарядів).

8. Іноземці, яким заборонено в'їзд в Україну, через державний кордон не пропускаються (за винятком випадків, коли вони виїжджають з України).

У випадках, передбачених міжнародними угодами України, вони можуть передаватися представникам прикордонних органів суміжної держави.

9. Штаб з'єднання (частини) не пізніш як за 24 години направляє телеграму до Держкомкордону та з'єднань (частин) прикордонного контролю Прикордонних військ України про іноземців, яким заборонено в'їзд в Україну.

10. Штаби з'єднань (частин) прикордонного контролю, командири підрозділів прикордонного контролю ведуть журнали обліку (бази даних) осіб, яким заборонено в'їзд в Україну, із зазначенням: громадянства, серії та номера національного документа, прізвища, імені, по батькові, дати народження, дати, місця та обставин порушення, терміну заборони в'їзду в Україну, хто прийняв рішення про заборону в'їзду, відмітки про відміну заборони, номера штампа, номера печатки (додаток 5 до цієї Інструкції).

11. Управління прикордонного контролю Держкомкордону, штаби напрямів Прикордонних військ, з'єднань і частин не рідше одного разу на рік організують комісійні перевірки стану роботи щодо заборони в'їзду в Україну іноземцям.

Контрольні звірки обліків бази даних щодо іноземців, яким заборонено в'їзд в Україну, штабами з'єднань і частин проводяться щокварталу.

Управлінням прикордонного контролю Держкомкордону щомісячно формується та надсилається на адресу зацікавлених органів державної влади список іноземців, яким посадовими особами Прикордонних військ заборонено в'їзд в Україну (додаток 6 до цієї Інструкції). 

(пункт 11 доповнено абзацом третім згідно з
 наказом Держкомкордону України від 20.01.2000 р. N 26)

12. Штаб окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" веде єдиний облік (базу даних) іноземців, яким посадовими особами Прикордонних військ заборонено в'їзд в Україну, і не менше одного разу на рік проводить його звірку з обліками (базами даних) з'єднань (частин) прикордонного контролю.

13. Матеріали про заборону в'їзду в Україну іноземцям надсилаються командиром підрозділу прикордонного контролю до штабу з'єднання (частини) прикордонного контролю, де вони зберігаються протягом року після закінчення терміну заборони в'їзду в Україну.

Штаб з'єднання (частини) виключає з обліку (бази даних) іноземців, термін заборони в'їзду в Україну яким закінчився.

При виявленні особи, в паспорті якої проставлено штамп "Заборонено в'їзд в Україну терміном на..." і термін заборони в'їзду в Україну закінчився, старший зміни прикордонних нарядів після перевірки зазначеного в штампі терміну за обліком (базою даних) осіб, яким заборонено в'їзд в Україну, анулює зазначений штамп шляхом проставляння поверх нього штампа "Анульовано" та засвідчує факт проставляння штампа печаткою і особистим підписом.

При виявленні особи, якій посадовими особами Прикордонних військ України заборонено в'їзд в Україну, але в паспортному документі якої штамп "Заборонено в'їзд в Україну терміном на..." відсутній, старший зміни прикордонних нарядів проставляє штамп "Заборонено в'їзд в Україну терміном на..." із зазначенням терміну, вказаного в облікових документах (базі даних).

(пункт 13 доповнено абзацами третім та четвертим згідно з
 наказом Держкомкордону України від 20.01.2000 р. N 26)

14. Штамп "Заборонено в'їзд в Україну терміном на ..." та печатка зберігаються в металевій шафі у службовому приміщенні старшого зміни прикордонних нарядів. Печатка має реєстраційний номер.

Старший зміни прикордонних нарядів під час несення служби несе відповідальність за зберігання і використання штампа та печатки. Приймання, передача штампа і печатки відмічається в журналі приймання-передачі під час зміни прикордонних нарядів.

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 1
до пункту 3 Інструкції про порядок заборони
в'їзду в Україну іноземцям посадовими
особами Прикордонних військ України

ПРОТОКОЛ
адміністративного затримання

місто (селище, село) __________________________________________ "___" ____________ 19__ року
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові)
сьогодні о "___" год."___" хв. у присутності: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові, адреса місця проживання)
за участю перекладача ______________________________ мови ______________________________
на підставі п. ___ ст. 7 Закону України "Про Прикордонні війська України" затримано на строк до __________________________ за _________________________________________________________

1. Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________________________________

2. Дата, місце, рік народження ___________________________________________________________

3. Адреса місця проживання _____________________________________________________________

4. Національність, громадянство _________________________________________________________

5. Освіта _____________________________________________________________________________

6. Місце роботи _______________________________________________________________________

7. Сімейний стан ______________________________________________________________________

8. Судимість та затримання у минулому ___________________________________________________

9. Документ, що засвідчує особу __________________________________________________________

10. Обставини порушення, підстави та мотиви затримання ___________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

11. Пояснення затриманого ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

12. Клопотання, зауваження та заяви затриманого ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

      Протокол прочитаний затриманому(ним) _______________________________________________
(з перекладом на ____________________ мову) та присутнім особам

      Затриманий ________________________________________________________ (прізвище, підпис)

      Відмітка про відмову від підпису затриманим ____________________________________________

      Присутні __________________________________________________________ (прізвище, підпис)
                       __________________________________________________________ (прізвище, підпис)

      Перекладач ________________________________________________________ (прізвище, підпис)

      Протокол склав ____________________________________________________________________
                                                                                                            (посада, прізвище, підпис)

      Затриманого ______________________________________________________________________
утримувати в _____________________________________ строком до _______________________ діб
                                                  (ІТУ, спеціальному приміщенні)                                                                      (словами)

      На підставі ст. 25 Закону України "Про правовий статус іноземців" громадянину ______________
_______________________________________________________________ заборонено в'їзд в Україну
терміном на _____________________________ до ___________________________________________

Командир військової частини
____________________________
"___" ____________ 199_ року

      Про затримання ________________________________________________ повідомлено прокурора
______________________________________________________________________________________
                                                                                   (дата, час і спосіб повідомлення)

      Затриманого _____________________________________________ "___" ____________ 19__ року
о "___" год."___" хв. ____________________________________________________________________
                                                                              (передано, звільнено, взято під варту)

Підпис ____________ 

 

 

 
 
 
 

Додаток 2
до пункту 3 Інструкції про порядок заборони
в'їзду в Україну іноземцям посадовими
особами Прикордонних військ України

Рішення командира частини
_________________________
_________________________
_________________________ 

Командиру військової частини
___________________________
___________________________
___________________________ 

РАПОРТ

     Відповідно до ст. 25 Закону України "Про правовий статус іноземців" та пункту 16 постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074 "Про правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію" клопочу про заборону в'їзду в Україну іноземця:

       1. Відомості про особу:

Прізвище _____________________________________________________________________________

Ім'я __________________________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________________________

Стать ________________________________________________________________________________

Дата народження ______________________________________________________________________
                                                                                                                    (число, місяць, рік)

Місце народження _____________________________________________________________________

Громадянство _________________________________________________________________________

Національність ________________________________________________________________________

Сімейний стан ________________________________________________________________________

       2. Документи, що посвідчують особу:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

       3. Місце, час та суть адміністративного правопорушення:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

      Старший зміни прикордонних нарядів
_______________________                 ________________________                     ____________________
      (посада, військове звання)                                            (особистий підпис)                                                           (прізвище)

      Начальник кпп (відпк)
_______________________                 ________________________                     ____________________
             (військове звання)                                                    (особистий підпис)                                                           (прізвище) 

 

 

 
 
 
 

Додаток 3
до пункту 6 Інструкції про порядок заборони
в'їзду в Україну іноземцям посадовими
особами Прикордонних військ України

Штамп
"Заборонено в'їзд в Україну терміном на ..."

N ____/________ 

  

Заборонено
в'їзд в Україну 

терміном на _______________
до "___" ____________ ____ р.
Підпис ____________________ 
"___" __________ ____ р. м. п.


Штамп "Заборонено" виготовлено у вигляді прямокутника, який має розміри: висота - 37 мм, ширина - 58 мм. У верхній частині відбитка штампа розміщається напис "N___/_______", висота великої літери - 4,5 мм; під ним ліворуч - Малий Герб України (висота - 13 мм, ширина - 9,5 мм), праворуч - напис "Заборонено в'їзд в Україну", висота великих літер - 4 мм, маленьких - 2,5 мм. Нижче розміщені такі написи: "терміном на __________", "до "__"_______ ____ р.". Висота маленьких літер - 2 мм. Ще нижче написи: "Підпис _________", "___"__________ ___р. м.п.". Висота великої літери - 2,5 мм, маленьких літер - 1,5 мм.

Відбиток штампа виконується в документах на незаповненому аркуші штемпельною фарбою червоного кольору.

Графи цього штампа заповнюються таким чином:

"N ___/____" 

- в першій частині вказується номер печатки, якою засвідчується штамп, в другій частині - порядковий номер штампа за журналом обліку осіб, яким заборонено в'їзд в Україну; 

"терміном на ____" 

- вказується термін, на який заборонено в'їзд в Україну; 

"до ____________ 

- вказується дата, до якої заборонено в'їзд в Україну; 

"Підпис",
"___" ____ року м. п." 

- вказується дата проставлення штампа, ставиться підпис посадової особи та засвідчується номерною печаткою. 

 

 

 
 
 
 

Додаток 4
до пункту 6 Інструкції про порядок заборони
в'їзду в Україну іноземцям посадовими
особами Прикордонних військ України

Печатка
"Держкомкордон України *___*"

  

Печатку "Держкомкордон України *___*" виготовлено у вигляді кола діаметром 25 мм.

У центрі печатки в колі діаметром 16 мм розміщається Малий Герб України, який має розміри: висота - 10 мм, ширина - 7 мм.

Між колами зроблено напис "Держкомкордон України *___*", висота великої літери - 3,5 мм, маленьких літер - 2,5 мм.

Між зірками розміщається тризначний номер від 1 до 400, висота цифр 3 мм.

Відбиток печатки виконується штемпельною фарбою червоного кольору.

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 5
до пункту 10 Інструкції про порядок заборони
в'їзду в Україну іноземцям посадовими
особами Прикордонних військ України

Журнал
обліку іноземців, яким заборонено в'їзд в Україну

____________________________________________
(назва частини)

 

 
 
 
 
 

Том N________________
Розпочато_____________
Закінчено_____________
На ____________ аркушах
Журнал в _________ томах

N
п/п 

Громадянство, серія та номер національного документа 

Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження 

Дата, місце та обставини порушення 

Термін заборони в'їзду 

Хто прийняв рішення про заборону в'їзду 

Відмітки про відміну заборони 

Номер штампа 

Номер печатки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

СПИСОК
іноземців, яким в _______________ місяці ____ року заборонено в'їзд в Україну посадовими особами Прикордонних військ України

 

Начальник управління
прикордонного контролю 

  

(Інструкцію доповнено додатком 6 згідно з наказом
 Держкомкордону України від 20.01.2000 р. N 26)

____________ 

Опрос