Идет загрузка документа (72 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил обязательной сертификации труб и баллонов

Госстандарт
Приказ, Правила от 12.12.1997 № 777
Утратил силу

Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації труб та балонів

Наказ Державного комітету України по стандартизації,
метрології та сертифікації
від 12 грудня 1997 року N 777

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 лютого 1998 р. за N 83/2523

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 23 жовтня 2000 року N 613

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 27 березня 2015 року N 316)

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" від 10 травня 1993 року N 46-93, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила обов'язкової сертифікації труб та балонів (додаються).

2. Керівникам органів із сертифікації труб та балонів довести затверджені Правила обов'язкової сертифікації труб та балонів до відома зацікавлених підприємств, організацій та установ, а також суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності у місячний термін після реєстрації цих Правил у Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Держстандарту України Рубана Ю. Г.

 

 

Голова Держстандарту
України

 
Т. Кисільова

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету
України по стандартизації,
метрології та сертифікації
від 12 грудня 1997 р. N 777 

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 січня 1998 р. за N 83/2523

ПРАВИЛА ОБОВ'ЯЗКОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТРУБ, БАЛОНІВ

1. Галузь застосування

1.1 Ці Правила встановлюють порядок та вимоги до проведення обов'язкової сертифікації труб, балонів (далі - продукція) в Українській державній системі сертифікації продукції - Системі сертифікації УкрСЕПРО (далі - Система).

1.2. Правила є обов'язковими:

- для органів із сертифікації продукції (далі - ОС), що акредитовані Держстандартом України на право сертифікації продукції:

- для акредитованих випробувальних лабораторій (центрів);

- для підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності.

1.3. Ці Правила використовуються для проведення як обов'язкової, так і добровільної сертифікації продукції.

2. Нормативні посилання

Під час розробки Правил використані такі документи:

- ДСТУ 3410-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення":

- ДСТУ 3413-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції";

- ДСТУ 3414-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення";

- ДСТУ 3415-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи";

- ДСТУ 3417-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується";

- ДСТУ 3419-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення";

- ДСТУ 3498-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис";

- ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення";

- ДСТУ 2925-94 "Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення";

- ДСТУ 3021-95 "Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення";

- ДСТУ 3278-95 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення";

- ДСТУ 3957-2000 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції".

(розділ 2 доповнено абзацом згідно з наказом Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 23.10.2000 р. N 613)

3. Загальні положення

3.1. Сертифікацію продукції проводить ОС, що акредитовані в Системі в установленому порядку. У разі сертифікації продукції, нагляд за виробництвом та експлуатацією якої здійснюють органи Мінекоресурсів України, Держнаглядохоронпраці або інших міністерств (органів виконавчої влади) України, ОС залучає їх (за згодою) до проведення сертифікації. 

(пункт 3.1 в редакції наказу Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 23.10.2000 р. N 613)

3.2. Об'єктами сертифікації у Системі є продукція, що вироблена в Україні і ввозиться в Україну. 

(пункт 3.2 в редакції наказу Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 23.10.2000 р. N 613)

3.3. Обов'язкова сертифікація у Системі проводиться на відповідність обов'язковим вимогам чинних в Україні нормативних документів щодо безпеки життя, здоров'я людей, охорони навколишнього природного середовища згідно з Переліком продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженим наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 27.11.96 N 499, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.12.96 (N 728/1753).

3.4. Порядок обов'язкової сертифікації імпортної продукції у Системі встановлює ОС відповідно до вимог "Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.97 N 1211, ДСТУ 3413-96, Порядку проведення робіт із сертифікації продукції іноземного виробництва, що виготовляється серійно, затвердженого наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.10.98 за N 657/3097, та цих Правил.

(пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 23.10.2000 р. N 613)

3.4.1. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується, здійснюється згідно з ДСТУ 3417-96.

3.5. Усі роботи із сертифікації продукції проводяться на договірній основі.

3.6. Порядок проведення сертифікації продукції передбачає:

- подання заявки на сертифікацію;

- розгляд заявки і аналіз доданої до неї документації, прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;

- обстеження виробництва, його атестацію або сертифікацію системи якості залежно від схеми сертифікації;

- відбір та ідентифікацію зразків для випробувань;

- випробування зразків з метою сертифікації;

- аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про видачу сертифіката відповідності;

- занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи, укладення угоди на право застосування сертифіката відповідності та знака відповідності, видачу сертифіката відповідності;

- технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва, якщо це обумовлено схемою сертифікації;

- інформацію про результати робіт із сертифікації продукції.

4. Правила і порядок проведення сертифікації продукції

4.1. Подання заявки на сертифікацію

4.1.1. Для проведення сертифікації продукції у Системі заявник подає до ОС заявку відповідно до вимог додатка 1 до цих Правил. За наявності декількох ОС заявник може подати заявку до будь-якого з них, при цьому заявник повинен дати ОС письмову гарантію того, що він не заявляв цю продукцію на сертифікацію іншим органам із сертифікації.

Заявником на сертифікацію продукції, що випускається серійно, може бути тільки виробник продукції як юридична особа, що діє від свого імені або через посередників. В останньому випадку посередник повинен одночасно із заявкою подати документи про те, що він уповноважений діяти від імені виробника і що виробник бере на себе ті самі обов'язки, що й заявник. Заявником на сертифікацію одиничних виробів або партій продукції може бути будь-яка юридична чи фізична особа.

Для отримання сертифіката відповідності на новий термін заявник не пізніше як за три місяця до закінчення його дії направляє ОС заявку відповідно до п. 4.1.1.

(підпункт 4.1.1 пункту 4.1 в редакції наказу Державного комітету
стандартизації, метрології та сертифікації України від 23.10.2000 р. N 613)

4.1.2 Якщо заявка подається громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, в реквізиті "Назва підприємства-виробника, постачальника (далі - заявник), код за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ)" робиться запис "Виробник, що мешкає за адресою: ..." чи "Постачальник, що мешкає за адресою: ...". Якщо код ЄДРПОУ в цьому разі неможливо зазначити, замість нього зазначаються номер, ким видано і дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію громадянина як суб'єкта підприємницької діяльності.

4.1.3. До заявки додаються документи, необхідність яких визначається ОС в залежності від конкретної продукції, що підлягає сертифікації, та обраної схеми сертифікації.

(підпункт 4.1.3 пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 23.10.2000 р. N 613)

4.1.4. Якщо на сертифікацію заявляється імпортна продукція, заявник в реквізиті "Позначення та назва нормативного документа виробника" зазначає позначення та назву нормативного документа, чинного в Україні. За наявності іноземного сертифіката відповідності на цю продукцію заявник додає до заявки нотаріально завірену його копію.

4.2. Розгляд заявки та прийняття рішення за нею із зазначенням схеми (моделі) сертифікації

4.2.1. Заявку розглядає ОС, який:

- реєструє заявку в журналі обліку і заводить окрему справу про сертифікацію продукції заявника (в тому числі іноземного), в якій надалі зберігаються все листування і внутрішні документи ОС стосовно будь-якої продукції цього заявника;

- проводить експертизу заявки щодо повноти та правильності заповнення реквізитів, наявності документів, передбачених пунктами 4.1.3, 4.1.4 цих Правил, та наявності реєстраційного номера технічних умов, якщо продукція виготовляється в Україні за технічними умовами;

- проводить експертизу наданих до заявки документів на продукцію (про її походження, дату випуску, наявність (за необхідності) висновку відповідних контрольних організацій (Міністерства охорони здоров'я, Мінекобезпеки, Комітету по нагляду за охороною праці України та інших);

- приймає рішення за заявкою.

4.2.2. В разі позитивного рішення ОС:

- визначає схему (модель) сертифікації за поданою заявкою, необхідність обстеження виробництва, атестації виробництва або сертифікації системи якості;

- визначає акредитовані в Системі випробувальні лабораторії (центри), які мають право провести випробування продукції за заявкою, кількість зразків для випробувань, правила їх відбору (відповідно до вимог нормативної документації на продукцію), організацію, що здійснюватиме технічний нагляд за сертифікованою продукцією (у разі необхідності), а також узгоджує терміни проведення окремих видів робіт із сертифікації;

- визначає перелік необхідних додаткових документів, які повинен додати заявник для проведення сертифікації за заявкою;

- надсилає заявнику рішення за заявкою відповідно до вимог додатка 2 до цих Правил.

4.2.3. Термін розгляду заявки та видачі рішення за нею не повинен бути більше одного місяця від дня її реєстрації.

Копії рішення надсилаються:

до випробувальної лабораторії (центру), що буде проводити випробування:

- до органу із сертифікації систем якості (у разі необхідності);

- до органу, що буде проводити технічний нагляд (у разі необхідності);

- до територіального центру стандартизації, метрології та сертифікації за місцем розташування заявника.

4.3. Визначення схеми (моделі) сертифікації продукції

4.3.1. Схема (модель) сертифікації заявленої продукції визначається ОС до початку робіт із сертифікації. Базові схеми (моделі) сертифікації продукції наведені в додатку 3 до цих Правил. Визначення схеми (моделі) сертифікації залежить від виду продукції, її кількості, стану виробництва та інших вихідних даних.

4.3.2. При визначенні схеми (моделі) сертифікації для конкретної продукції ОС необхідно враховувати і такі вимоги:

- сертифікат відповідності на одиничний виріб видається на підставі позитивних результатів сертифікаційних випробувань цього виробу;

- сертифікат відповідності на партію продукції видається на підставі позитивних результатів сертифікаційних випробувань зразків, відібраних від партії у порядку та у кількості, що визначені ОС;

- сертифікат відповідності на серійне виробництво продукції за схемою без обстеження і атестації виробництва або сертифікації (оцінки) системи якості видається на підставі позитивних результатів:

- аналізу нормативної та технологічної документації;

- аналізу настанови з якості або документів, що її замінюють;

- аналізу технічного опису виробництва, складеного заявником на підставі переліку питань, зазначених у додатку 4;

- сертифікаційних випробувань, проведених в акредитованій у Системі випробувальній лабораторії та на підприємстві-виробнику зразків продукції, відібраних у порядку та кількості, установлених ОС;

- подальшого технічного нагляду в період дії сертифіката відповідності шляхом проведення періодично контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва в терміни та в кількості, які встановлені в програмі технічного нагляду, і проведення перевірки виробництва (за потреби).

(підпункт 4.3.2 пункту 4.3 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 23.10.2000 р. N 613)

Право застосування сертифіката відповідності та знака відповідності щодо продукції, яка виготовляється виробником протягом визначеного терміну, надається заявнику на підставі позитивних результатів робіт, які обумовлені прийнятою схемою сертифікації, та угоди. Термін використання сертифіката відповідності та знака відповідності визначається згідно з прийнятою схемою (моделлю) сертифікації і наступного технічного нагляду.

(останній абзац підпункту 4.3.2 пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації
 України від 23.10.2000 р. N 613)

4.3.3. ОС має право проводити випробування продукції, що сертифікується, тільки у випробувальній лабораторії (центрі), що акредитована в Системі.

Допускається проводити окремі сертифікаційні випробування продукції з використанням атестованого унікального випробувального обладнання і повірених засобів вимірювальної техніки підприємства-виробника, на підставі договору, під контролем ОС.

4.3.4. Підпункт 4.3.4 пункту 4.3 виключено

 (згідно з наказом Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 23.10.2000 р. N 613)

4.4. Обстеження виробництва

4.4.1. Обстеження виробництва проводиться відповідно до вимог ДСТУ 3957-2000 з метою встановлення відповідності фактичного стану виробництва вимогам документації, підтвердження можливості підприємства виготовляти продукцію відповідно до вимог чинних нормативних документів, видачі рекомендацій щодо періодичності та форм проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції. Обстеження виробництва проводиться комісією експертів ОС. Склад комісії та програма обстеження виробництва затверджуються керівником ОС. У разі сертифікації продукції, нагляд за виробництвом та експлуатацією якої здійснюють відповідні органи Мінекоресурсів України, Держнаглядохоронпраці або інших міністерств (інших центральних органів виконавчої влади) України, до складу комісії залучаються (за згодою) їх представники.

4.4.2. Обстеження виробництва складається з таких етапів:

- попередня оцінка;

- перевірка і оцінка виробництва;

- оформлення результатів обстеження виробництва.

4.4.3. За результатами оцінки стану виробництва складається акт обстеження виробництва (далі - акт) відповідно до вимог додатка В ДСТУ 3957-2000. В акті можуть бути й інші відомості, доцільність яких установлюється комісією.

Акт підписується усіма членами комісії, яка проводила обстеження виробництва, затверджується керівником ОС та передається (перший примірник) керівництву підприємства, що перевірялося.

Акт обстеження повинен бути підготовлений в термін, що не перевищує одного місяця з дня проведення остаточної наради.

4.4.4. У разі негативних результатів обстеження виробництва ОС припиняє роботи за заявкою на час проведення підприємством-заявником коригувальних дій щодо усунення невідповідностей. Роботи за заявкою можуть бути продовжені тільки після надання ОС переконливих доказів проведення заявником коригувальних дій. Повторне обстеження виробництва може здійснюватися за повною або скороченою процедурою, коли перевіряють лише ті елементи виробництва, які мали невідповідності. У разі позитивних результатів повторного обстеження заявнику видається сертифікат відповідності.

(пункт 4.4 в редакції наказу Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 23.10.2000 р. N 613)

4.5. Атестація виробництва

4.5.1. Атестація виробництва проводиться з метою оцінки технічних можливостей виробника забезпечити стабільний випуск продукції, яка відповідає вимогам нормативних документів, та видачі рекомендацій щодо періодичності випробувань, кількості зразків (проб), що випробовуються під час сертифікації, способів та правил їх відбору.

4.5.2. Атестація виробництва проводиться ОС за його рішенням або за ініціативою заявника. Порядок проведення цих робіт встановлено в ДСТУ 3414-96.

4.6. Сертифікація системи якості

4.6.1. Сертифікація системи якості щодо виробництва продукції, яка сертифікується, проводиться з метою забезпечення впевненості ОС в тому, що продукція, яка випускається підприємством-виробником, відповідає обов'язковим вимогам нормативних документів, всі технічні, адміністративні та людські чинники, що впливають на якість продукції, знаходяться під контролем, продукція незадовільної якості своєчасно виявляється, а підприємство вживає заходів щодо запобігання виготовлення такої продукції на постійній основі.

4.6.2. Сертифікація систем якості проводиться органами, що акредитовані в Системі на право проведення цих робіт, та виконується за ініціативою заявника або за рішенням ОС. Порядок проведення цих робіт - згідно з ДСТУ 3419-96.

4.7. Відбір та ідентифікація зразків продукції для випробувань, приймання зразків випробувальною лабораторією (центром)

4.7.1. Випробування продукції з метою сертифікації проводяться на зразках продукції, які за складом, конструкцією і технологією виготовлення не відрізняються від тих, що прийняті для продукції, яка постачається споживачу.

4.7.2. Кількість зразків продукції для випробувань або проб продукції для їх виготовлення та правила їх відбору встановлюються ОС у залежності від виду продукції.

(підпункт 4.7.2 пункту 4.7 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 23.10.2000 р. N 613)

4.7.3. За рішенням ОС для окремих видів випробувань одночасно з відбором зразків продукції для випробувань проводиться відбір зразків-свідків продукції. Вимоги до відбору зразків-свідків продукції аналогічні вимогам до зразків продукції, що підлягають випробуванням. Вид зразків-свідків продукції та їхня кількість визначаються ОС.

4.7.4. Відбір та ідентифікація зразків продукції для випробувань представником ОС проводиться у присутності представника заявника і оформлюється актом відбору зразків продукції відповідно до вимог додатка 5 до цих Правил та актом ідентифікації відповідно до вимог додатка 6 до цих Правил. При цьому для продукції, що імпортується, в акті ідентифікації продукції зазначається код ТН ЗЕД (перші чотири знаки). До актів додається копія документа про якість продукції. Акти оформлюються в трьох примірниках і підписуються представником ОС, що проводить відбір та ідентифікацію, та представником підприємства-виробника (постачальника). Один примірник актів залишається у підприємства-виробника (постачальника), другий надсилається в ОС, третій (із зразками продукції для випробувань) - до акредитованої випробувальної лабораторії (центру), яка зазначена у рішенні за заявкою. Замарковані відібрані зразки продукції, в разі необхідності, пломбуються відповідним чином. Маркування повинно бути чітким, однозначним і виключати можливість переплутування зразків продукції. В разі відбору зразків-свідків продукції складається акт їх пломбування та зберігання відповідно до вимог додатка 7 до цих Правил.

(підпункт 4.7.4 пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 23.10.2000 р. N 613)

4.7.5. Підприємство-виробник (постачальник) передає в термін не пізніше трьох днів відібрані зразки продукції до випробувальної лабораторії (центру) або до ОС (за визначенням ОС) за свої кошти.

4.7.6. Приймання зразків продукції для випробувань повинна проводити відповідальна особа випробувальної лабораторії (центру), спеціально уповноважена наказом (розпорядженням) керівника лабораторії (центру).

4.7.7. Загальні відомості про надані зразки продукції та продукцію, від якої вони відібрані (дата приймання, назва продукції, її геометричні параметри, марка матеріалу, кількість зразків продукції, назва заявника, його адреса тощо) заносяться у "Журнал обліку зразків продукції", що ведеться у лабораторії (центрі). В разі необхідності зразки продукції позначаються номерами, етикетками або іншим чином, про що робиться запис у зазначеному журналі.

4.7.8. Випробувальна лабораторія (центр) повинна забезпечувати умови зберігання наданих ОС для випробувань зразків продукції, а також зразків-свідків продукції. Зразки-свідки продукції повинні зберігатись випробувальною лабораторією (центром) протягом всього терміну дії сертифіката відповідності.

4.7.9. Умови повернення зразків продукції після проведення випробувань обумовлюються відповідним пунктом договору.

4.8. Випробування зразків продукції

4.8.1. Зразки продукції повинні випробуватися на відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів, які наведені в рішенні за заявкою, а також іншим вимогам, що визначені ОС на підставі документів, зазначених у пунктах 3.3, 3.4, 4.1.4 цих Правил.

4.8.2. Випробування зразків продукції проводять випробувальні лабораторії (центри), що визначені ОС в рішенні за заявкою.

4.8.3. Зразки-свідки продукції випробуються за вказівкою ОС в разі виникнення спірних питань на протязі терміну дії сертифіката відповідності.

4.8.4. За результатами випробувань випробувальна лабораторія (центр) подає до ОС протокол (або звіт) про випробування продукції. Протокол (або звіт) має бути підписаний виконавцем випробувальної лабораторії та затверджений її керівником. Якщо випробування проводились у випробувальній лабораторії, що акредитована у Системі тільки на технічну компетентність, протокол (або звіт) випробувань повинен бути підписаний також представником ОС, під контролем якого були проведені випробування, та затверджений його керівником. Затверджувальні підписи повинні бути засвідчені печатками.

4.8.5. В разі отримання негативних результатів випробувань випробувальна лабораторія негайно сповіщає ОС, який протягом 10 днів повідомляє про це письмово заявника, після чого припиняє роботи із сертифікації продукції до вжиття заявником переконливих заходів щодо усунення причин отриманих негативних результатів та проведення нових випробувань.

4.9. Аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про видачу сертифіката відповідності

4.9.1. В разі прийняття ОС рішення про видачу сертифіката відповідності аналізу підлягають: протокол (або звіт) про результати випробувань, а також, залежно від прийнятої схеми сертифікації продукції, акт обстеження виробництва, результати робіт з атестації виробництва або сертифікації системи якості.

4.9.2. В разі прийняття позитивного висновку, ОС (в разі необхідності) укладає із заявником угоду на право використання знака відповідності і сертифіката відповідності та видає заявнику сертифікат відповідності, термін дії якого встановлюється з урахуванням терміну дії атестата виробництва або сертифіката на систему якості (за їх наявності).

4.10. Оформлення сертифіката відповідності та його реєстрація в Реєстрі Системи

4.10.1. Оформлення сертифіката відповідності та його реєстрація в Реєстрі Системи проводиться згідно з вимогами ДСТУ 3498-96 і ДСТУ 3415-96.

4.10.2. Заповнення реквізитів, передбачених сертифікатом відповідності, є обов'язковим. Реквізит "код ТН ЗЕД" заповнюється за результатами ідентифікації продукції кодом згідно з описом, наведеним у Товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності. В разі, коли заходи, що передбачені у реквізитах форм сертифікатів, не проводились, у реквізиті робиться запис: "Не проводилось", "Не маркується", "Не наноситься".

У сертифікаті відповідності, що видається на партію продукції, зазначаються відомості про розмір партії, номер і дату документа про якість продукції та ким виданий, номер інвойсу або коносаменту.

(абзац другий підпункту 4.10.2 пункту 4.10 в редакції наказу
 Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації
 України від 23.10.2000 р. N 613)

4.10.3. Загальні положення та вимоги до бланків сертифікатів відповідності та їх копій установлюються ДСТУ 3498-96.

4.11. Технічний нагляд за стабільністю показників сертифікованої продукції під час її виробництва здійснює ОС згідно з вимогами п. 6.9 ДСТУ 3413-96.

5. Конфіденційність

ОС та організації, які діють за їх дорученням, повинні забезпечувати конфіденційність інформації, що становить комерційну або професійну таємницю.

6. Розгляд спірних питань

6.1. В разі виникнення спірних питань між заявником та ОС щодо відмови у видачі сертифіката відповідності чи призупинення або скасування його дії, заявник повинен письмово подати заяву до апеляційної комісії органу із сертифікації не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення. Подання заяви не припиняє дії прийнятого рішення.

6.2. Заява розглядається ОС в місячний термін з дня її надходження.

6.3. До заяви додаються такі документи:

- листування із спірного питання між заявником, випробувальною лабораторією і ОС;

- протоколи випробувань та акти технічного нагляду (за необхідністю);

- технічна документація на продукцію (за необхідністю);

- зразки продукції.

6.4. Рішення стосовно поданої заявки може вміщувати одну з таких рекомендацій:

- видати сертифікат відповідності;

- відмовити у видачі сертифіката відповідності;

- підтвердити призупинення (скасування) дії сертифіката відповідності;

- поновити дію сертифіката відповідності.

6.5. Рішення надсилається заявнику протягом п'яти днів після проведення засідання з розгляду заяви. Якщо на думку ОС, що розглядає спірне питання, необхідно вжити заходів щодо нормативних документів, які використовувалися під час проведення сертифікації, то відповідні пропозиції він подає до Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації.

6.6. Витрати, пов'язані з розглядом спірних питань, несе кожна із сторін.

6.7. В разі незгоди з рішенням ОС заявник має право звернутися до Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації протягом десяти днів з дня одержання рішення.

7. Розрахунки між органом із сертифікації і заявником

7.1. Усі роботи з сертифікації продукції оплачуються заявником за договорами на проведення робіт.

7.2. Основні засади системи розрахунків такі:

- оплата робіт із сертифікації проводиться незалежно від її результатів;

- витрати заявників на проведення робіт із сертифікації продукції відносяться на валові витрати.

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 1
до Правил обов'язкової сертифікації
труб, балонів

 

 
 

Назва органу із сертифікації
продукції, адреса

ЗАЯВКА
на проведення сертифікації продукції у Системі сертифікації УкрСЕПРО

   1. __________________________________________________________
       (назва підприємства-виробника, постачальника
__________________________________________________________________
       (далі - заявник), адреса, код ЄДРПОУ*)
 
в особі __________________________________________________________
     (прізвище, ім'я, по батькові керівника та його посада)
 
заявляє, що ______________________________________________________
              (назва продукції, код ОКП)
 
виготовлена у  вигляді  виробу  одноразового  виготовлення**,
виготовлена або планується до виготовлення у вигляді партії в
кількості**
 
_________________________________
(шт.; т; кв. м; куб. м; і т. ін.)
 
випускається серійно за __________________________________________
              (назва та позначення нормативного
__________________________________________________________________
            документа виробника)
 
відповідає вимогам _______________________________________________
          (позначення та назви нормативних документів)
_________________________________________________________________,
 
і просить провести сертифікацію цієї продукції на відповідність
вимогам зазначених нормативних документів за правилами Системи
сертифікації УкрСЕПРО.
 
   2. Випробування з метою сертифікації прошу провести в
__________________________________________________________________
    (назва акредитованої в Системі сертифікації УкрСЕПРО
__________________________________________________________________
       випробувальної лабораторії та її адреса.
__________________________________________________________________
   В разі відсутності відомостей цей пункт не наводиться)
 
____________
   * Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.
 
   ** Вноситься потрібне.
 
   3. Заявник зобов'язується:
 
   - виконувати усі умови сертифікації;
 
   - забезпечувати стабільність  показників  (характеристик)
продукції, що підтверджені сертифікатом відповідності;
 
   - сплатити всі витрати за проведення сертифікації.
 
   4. Додаткові відомості ______________________________________
__________________________________________________________________
 
 
   Керівник підприємства ___________  ________________________
               (підпис)    (ініціали, прізвище)
 
   Головний бухгалтер   ___________  ________________________
               (підпис)    (ініціали, прізвище)
 
   Печатка                   Дата

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 2
до Правил обов'язкової сертифікації
труб, балонів

 

 
 

Назва органу із
сертифікації продукції, адреса

РІШЕННЯ
за заявкою на проведення сертифікації продукції

Розглянувши заявку _______________________________________________
      (назва підприємства-виробника, постачальника продукції)
 
від _______________ на сертифікацію ______________________________
    (дата)            (назва продукції, код ОКП)
 
повідомляємо:
 
   1. Сертифікація буде проведена на відповідність продукції
вимогам
__________________________________________________________________
      (позначення та назва нормативних документів)
 
   2. Схема  (модель)  сертифікації  міститиме  (непотрібне
викреслити):
 
   - обстеження виробництва;
 
   - атестацію виробництва продукції, що сертифікується;
 
   - сертифікацію системи якості продукції, що сертифікується;
 
   - випробування продукції з метою сертифікації;
 
   - технічний нагляд.
 
   3. Сертифікація системи якості буде проведена _______________
__________________________________________________________________
       (назва та адреса акредитованого органу
__________________________________________________________________
         із сертифікації систем якості)
 
   4. Випробування продукції з метою  сертифікації  будуть
проведені ________________________________________________________
__________________________________________________________________
  (назва та адреса акредитованих випробувальних лабораторій)
 
   5. Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції
буде проводити ___________________________________________________
             (назва організації та її адреса)
 
   Про періодичність проведення і форми технічного нагляду буде
повідомлено додатково.
 
   6. Роботи проводяться на підставі ___________________________
                    (господарських договорів
__________________________________________________________________
             або інших угод)
 
 
Керівник органу із
сертифікації продукції ___________  _____________________________
             (підпис)    (ініціали та прізвище)
 
   Печатка             Дата

 

 

 

Схеми (моделі) сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО

Продукція, що сертифікується 

Назва робіт 

Документи, які видаються ОС 

  

обстеження виробництва 

атестація виробництва 

сертифікація (оцінка) системи якості 

випробування з метою сертифікації 

технічний нагляд 

  

Одиничний виріб 

Не проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводиться по кожному виробу 

Не проводиться 

Сертифікат відповідності на кожний виріб 

Партія продукції (виробів) 

Не проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводиться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені ОС 

Не проводиться 

Сертифікат відповідності на партію продукції (виробів) з наведенням розміру сертифікованої партії 

Продукція, що випускається серійно 

Не проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводиться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені ОС 

Проводиться через випробування зразків продукції з періодичністю, в обсязі та в порядку, що встановлені ОС. У разі потреби проводиться перевірка виробництва 

Сертифікат відповідності з терміном дії до одного року, що встановлюється угодою 

Продукція, що випускається серійно 

Проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводиться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені ОС 

Проводиться в порядку, що визначений ОС і включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків продукції 

Сертифікат відповідності з терміном дії до двох років, що встановлюється угодою 

  

Не проводиться 

Проводиться 

Не проводиться 

Проводиться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені ОС 

Проводиться в порядку, що визначений ОС і включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків продукції 

Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років, що встановлюється угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва 

  

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводиться ОС систем якості 

Проводяться в порядку, що визначені ОС 

Проводиться в порядку, що визначений ОС систем якості 

Сертифікат відповідності з терміном дії до п'яти років, що встановлюється угодою з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості 

(додаток 3 в редакції наказу Державного комітету стандартизації,
метрології та сертифікації України від 23.10.2000 р. N 613)

 

 

 

ПЕРЕЛІК
питань, які відображаються заявником у технічному опису виробництва продукції, яка підлягає сертифікації

1. Виробництво продукції за рік, сортамент, марки сталі, основні споживачі.

2. Постачальники вихідних матеріалів.

3. Відомості про сертифікацію заготовок, що поставляються.

4. Проведення вхідного контролю заготовок (параметри контролю, періодичність контролю, величина відбраковки).

5. Основні відомості щодо етапів технологічного процесу, переліку обладнання, способу ідентифікації продукції.

6. Організація системи просліджування продукції, починаючи з видачі замовлення.

7. Заходи, передбачені для ізоляції відбракованої продукції.

8. Види випробувань, яких зазнає продукція; тип обладнання та приладів, які застосовуються при цьому, періодичність їх повірки.

Особливу увагу належить приділити опису неруйнівного контролю (УЗК, токовихровий контроль та інші).

9. Порядок проведення відбирання зразків для випробування, спосіб їх маркування, тривалість часу від відбирання зразків до одержання результатів випробувань.

10. Наявність рекламацій на продукцію, обсяг рекламованої продукції та кількість рекламацій за останній рік.

11. Порядок проведення обліку, аналізу і вжиття заходів щодо претензій і рекламацій споживачів.

12. Порядок здачі готової продукції на склад та її відвантаження.

13. Проведення оцінки ефективності системи якості на підприємстві.

14. Використання статистичних методів контролю, проведення фактичної оцінки рівня якості продукції.

(додаток 4 в редакції наказу Державного комітету стандартизації,
метрології та сертифікації України від 23.10.2000 р. N 613)

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 5
до Правил обов'язкової сертифікації
труб, балонів

 

 
 

Назва органу із сертифікації
продукції, адреса

АКТ
відбору зразків продукції, що підлягає сертифікації

м. ____________ "____"______________ 19___ р.

   Мною, представником органу із сертифікації __________________
__________________________________________________________________
          (прізвище, ім'я, по батькові)
 
у присутності представника заявника ______________________________
__________________________________________________________________
          (назва організації заявника)
 
в особі __________________________________________________________
          (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 
відібрано зразки _________________________________________________
               (назва продукції, марка)
 
в кількості _________ для проведення сертифікації на відповідність
вимогам ___________________________________________ за показниками
    (позначення та назва нормативного документа)
_________________________________________________________________.
    (пункти показників згідно з нормативним документом)
 
   Зразки з партії N _____, що виготовлені _____________________
                       (дата виготовлення)
_____________________________________________ (документ про якість
 (назва організації, що виготовила продукцію)
 
продукції N ____________ від _________________________, що поданий
заявником,  додається), ідентифіковані за зовнішніми ознаками і
марками до продукції, що зазначена _______________________________
 
__________________________________________________________________
  (позначення, назва нормативних документів, конструкторської
__________________________________________________________________
           та іншої документації)
 
Відібрані зразки позначені ____________ і мають бути доставлені до
випробувальної лабораторії _______________________________________
__________________________________________________________________
         (назва лабораторії та її адреса)
 
   Відвантаження та продаж продукції, від  якої  відібрано
зразки, до одержання сертифіката відповідності забороняється.
 
   Після випробувань зруйновані зразки утилізуються.
 
   Заявник забирає зразки-свідки після закінчення терміну дії
сертифіката відповідності з відміткою в журналі обліку зберігання
зразків-свідків.
 
   Додаток: документ про якість продукції.
 
 
Представник
органу із сертифікації       ______________________________
                   (підпис, прізвище, ініціали)
 
Представник Заявника
____________________        ______________________________
   (посада)            (підпис, прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 6
до Правил обов'язкової сертифікації
труб, балонів

 

 
 

Назва органу із сертифікації
продукції, адреса

АКТ
ідентифікації зразків продукції

__________________________________________________________________
             (назва продукції)
що випускається __________________________________________________
         (назва підприємства та місце його розташування)
 
м. ________________           " " ______________ 199 р.
 
   Представник(и) ______________________________________________
           (органу із сертифікації, посада, прізвище,
__________________________________________________________________
            ім'я, по батькові)
 
та уповноважений представник заявника ____________________________
                   (назва підприємства, посада,
__________________________________________________________________
          прізвище, ім'я, по батькові)
 
склали цей акт як підтвердження того, що відібрані  зразки
продукції за зовнішніми ознаками і показниками якості ____________
_________________________________________________________________,
        (перерахувати перевірені показники)
 
що засвідчуються _________________________________________________
          (назви документів: акти, протоколи або звіти
__________________________________________________________________
    про випробування, які засвідчують параметри якості
__________________________________________________________________
            випробуваних зразків)
_________________________________________________________________,
 
відповідають вимогам _____________________________________________
           (позначення і назва нормативного і технічного
__________________________________________________________________
              документа)
 
і за зазначеними показниками ідентифіковані як зразки продукції___
__________________________________________________________________
         (назва продукції, позначення НД)
 
 
Представник(и) органу
із сертифікації     ___________   __________________________
             (підписи)     (прізвище, ініціали)
 
Представник(и) заявника ___________   __________________________
             (підписи)     (прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 7
до Правил обов'язкової сертифікації
труб, балонів

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник органу із сертифікації
_______________________________
(назва органу із сертифікації
_______________________________
продукції)
_______________________________
(прізвище та ініціали) (підпис)
" " ________________ 199 р.

АКТ
пломбування та зберігання зразків-свідків продукції за заявкою N __ на сертифікацію продукції

Зразки-свідки продукції __________________________________________
             (назва продукції, заводський або умовний
_________________________________________________________________,
        номери зразків, дата виготовлення)
 
що виготовлені __________________________________________________,
           (назва підприємства-виробника продукції)
 
відповідає зразкам (зразкам матеріалів)* цієї продукції, які
випробувались з метою сертифікації в _____________________________
__________________________________________________________________
        (назва випробувальної лабораторії,
__________________________________________________________________
          дата проведення випробувань)
 
   ОПЛОМБОВАНИЙ
 
__________________________________________________________________
  (назва органу із сертифікації або випробувальної лабораторії)
 
печаткою з зображенням: ______________________
_______________________________________
 (прізвище, ініціали, посада особи,
_______________________________________
    яка виконала пломбування)
 
Підпис ____________ Дата _____________ (дійсне зображення печатки)
 
********************
   * Записується потрібне.
 
   РОЗМІЩЕНИЙ (ПЕРЕДАНИЙ) ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ В
__________________________________________________________________
      (назва організації, що забезпечує зберігання
__________________________________________________________________
          зразків-свідків продукції)
 
на термін до _____________________________________________________
        (дата закінчення дії сертифіката на продукцію)
 
Відповідальний за зберігання _____________________________________
               (прізвище, ініціали та посада особи,
__________________________________________________________________
   яка відповідає за зберігання зразків-свідків продукції)
 
Керівник організації, яка забезпечує зберігання зразків-свідків
 
_________________________________  _____________  _____________
  (посада, прізвище, ініціали)    (підпис)      (дата)
 
   Печатка

____________ 

 
 
 

Опрос